శుక్రవారం, మే 31, 2019

పదర పదర పదరా...

మహర్షి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మహర్షి (2019)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : శ్రీమణి
గానం : శంకర్ మహదేవన్

భళ్ళుమంటు నింగి ఒళ్ళు విరిగెను గడ్డి పరకతోన
ఎడారి కళ్ళు తెరచుకున్న వేళన చినుకు పూలవాన
సముద్రమెంత దాహమేస్తె వెతికెనొ ఊటబావినే
శిరస్సు వంచి శిఖరమంచు ముద్దిడె మట్టినేలనే

పదర పదర పదరా
నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా
ఈ అడవిని చదును చెయ్యి మరి
వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా
పదర పదర పదరా
ఈ పుడమిని అడిగిచూడు పదరా
ఈ గెలుపను మలుపు ఎక్కడను
ప్రశ్నలన్నిటికి సమాధానమిదిరా

నీ కథ ఇదిరా నీ మొదలిదిరా
ఈ పథమున మొదటడుగేయి రా
నీ తరమిదిరా అనితరమిదిరా
అని చాటెయ్ రా

పదర పదర పదరా
నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా
ఈ అడవిని చదును చెయ్యి మరి
వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా
పదర పదర పదరా
ఈ పుడమిని అడిగిచూడు పదరా
ఈ గెలుపను మలుపు ఎక్కడను
ప్రశ్నలన్నిటికి సమాధానమిదిరా

ఓ.. భళ్ళుమంటు నింగి ఒళ్ళు విరిగెను గడ్డి పరకతోన
ఎడారి కళ్ళు తెరచుకున్న వేళన చినుకు పూలవాన
సముద్రమెంత దాహమేస్తె వెతికెనొ ఊటబావినే
శిరస్సు వంచి శిఖరమంచు ముద్దిడె మట్టినేలనే

కదిలే ఈ కాలం తన రగిలే వేదనకి
బదులల్లే విసిరిన ఆశల బాణం నువ్వేరా
పగిలే ఇల హృదయం, తన ఎదలో రోదనకి,
వరమల్లే దొరికిన ఆఖరిసాయం నువ్వేరా
కనురెప్పలలో తడి ఎందుకని, తననడిగే వాడే లేక,
విలపించేటి ఈ భూమి ఒడి చిగురించేలా

పదర పదర పదరా
ఈ హలమును భుజముకెత్తి పదరా
ఈ నేలను ఎదకు హత్తుకుని
మొలకలెత్తమని, పిలుపునిచ్చి పదరా

పదర పదర పదరా
ఈ వెలుగను పలుగు దించి పదరా
పగుళ్లతొ పనికిరానిదను బ్రతుకు
భూములిక మెతుకులిచ్చు కదరా

నీలో ఈ చలనం మరి కాదా సంచలనం
చినుకల్లే మొదలై ఉప్పెన కాదా ఈ కధనం
నీలో ఈ జడికి చెలరేగే అలజడికి
గెలుపల్లే మొదలై చరితగ మారే నీ పయనం
నీ ఆశయమే తమ ఆశ అని, తమకోసమని తెలిసాక,
నువు లక్ష్యమని తమ రక్షవని నినదించేలా

పదర పదర పదరా
నీ గతముకు కొత్త జననమిదిరా
నీ ఎత్తుకు తగిన లోతు ఇది
తొలి పునాది గది తలుపు తెరిచి పదరా
పదర పదర పదరా
ప్రతొక్కరి కథవు నువ్వు కదరా
నీ ఒరవడి భవిత కలల ఒడి
బ్రతుకు సాధ్యపడు సాగుబడికి బడిరా

తనని తాను తెలుసుకున్న హలముకు పొలముతో ప్రయాణం
తనలోని ఋషిని వెలికితీయు మనిషికి లేదు ఏ ప్రమాణం
ఉషస్సు ఎంత ఊపిరిచ్చి పెంచిన కాంతిచుక్కవో
తరాల వెలితి వెతికి తీర్చవచ్చిన వెలుగురేఖవో

 

గురువారం, మే 30, 2019

ఏమిటో ఈ సంబరం...

రుణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఛేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రుణం (2018)
సంగీతం : ఎస్.వి.మల్లిక్ తేజ
సాహిత్యం : ఎస్.వి.మల్లిక్ తేజ
గానం : హరిచరణ్, చిన్మయి

ఏమిటో ఈ సంబరం
అందుతోందీ అంబరం
ఈ రుణం ఏ జన్మ పుణ్యం
ఎందుకో ఈ పూవనం
వెంటపడుతోంది ఈ క్షణం
కారణం నువ్వల్లిన బంధం
ఓ అలాఎలా మిలామిలా
ఈ మెరుపులు సాధ్యమో
నీ కిలకిల గలగల
పలుకులెలా ఆరాధ్యమో

ఈ అలజడి ఏంటో
కలబడి నిత్యం
గొడవ చేస్తోందీ
ఈ పండుగ ఏంటో
గుండెలొ మొత్తం
రంగులు పూస్తోందీ

గుండెలోనా ఇన్ని నాళ్ళూ
మిగిలినా దిగులే ఇపుడే
పారిపోయిందా
జీవితానా కొత్తవెలుగు
కోరకుండానే వరమై
చేరిపోయిందా
ఆగితే బాగుండు కద
ఈ సమయం ఇలాగే
ఆగితే బాగుండు కద
ఈ సమయం ఇలాగే
కలకాదే కథ కాదే ఇది నిజమే
చెలి మీదే చెరగనిదే ఈ ప్రేమే

ఈ అలజడి ఏంటో
కలబడి నిత్యం
గొడవ చేస్తోందీ
ఈ పండుగ ఏంటో
గుండెలొ మొత్తం
రంగులు పూస్తోందీ

ఇంతవరకూ ఇంత పరుగు
లేదు కదా ఏమయ్యిందో
నా అడుగులకు
నీ వల్లనే నా మనసిలా
రెక్కలను తొడిగేస్తుంది
నా ఊహలకూ
ఉండనీ ఉల్లాసమిక
ఏనాడు ఎటు వెళ్ళకా
ఉండనీ ఉల్లాసమిక
ఏనాడు ఎటు వెళ్ళకా
పరవశమే పావనమే ప్రేమంటే
నాలోనీ ప్రాణమే నీవంటే

ఈ అలజడి ఏంటో
కలబడి నిత్యం
గొడవ చేస్తోందీ
ఈ పండుగ ఏమో
గుండెలొ మొత్తం
రంగులు పూస్తోందీ

ఏమిటో ఈ సంబరం
అందుతోందీ అంబరం
ఈ రుణం ఏ జన్మ పుణ్యం
ఎందుకో ఈ పూవనం
వెంటపడుతోంది ఈ క్షణం
కారణం నువ్వల్లిన బంధం
ఓ అలాఎలా మిలామిలా
ఈ మెరుపులు సాధ్యమో
నీ కిలకిల గలగల
పలుకులెలా ఆరాధ్యమో

ఈ అలజడి ఏంటో
కలబడి నిత్యం
గొడవ చేస్తోందీ
ఈ పండుగ ఏంటో
గుండెలొ మొత్తం
రంగులు పూస్తోందీ


బుధవారం, మే 29, 2019

ఏమాయ చేసిందో...

వేర్ ఈజ్ ద వెంకటలక్ష్మి చిత్రంలోని ఒక సరదా అయిన చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. సినిమాల వల్ల కొన్ని మంచి మంచి ట్యూన్స్ పాపులర్ అవకుండా తెరమరుగువుతుంటాయ్. ఇది అలాంటి ఓ క్యాచీ ట్యూన్. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వేర్ ఈజ్ ద వెంకటలక్ష్మి (2019)
సంగీతం : హరి గౌర  
సాహిత్యం : బాలాజి
గానం : హరి గౌర

ఏమాయ చేసిందో
ఏమంత్రం వేసిందో
చూపుల్తో తీసిందే ప్రాణం
ఊరించే ఆ అందం
ఊహల్లో ఆనందం
గుండెల్లో గుచ్చిందే బాణం

ఆ కులుకే ఓ చురకై
ఈ గొడవే తెచ్చిపెట్టిందే
ఆ హొయలే ఓ రైలై
లోలోపల కూతే పెట్టిందే
చల్లేసి పోయిందే ఆ సోయగాలు
పిండేసినట్టుందే ఒంట్లో నరాలు
పెట్టేసి పోయిందే బుగ్గ సంతకాలు
కట్టేసినట్టుందే ఈ సంతోషాలూ

ఏమాయ చేసిందో
ఏమంత్రం వేసిందో
చూపుల్తో తీసిందే ప్రాణం
ఊరించే ఆ అందం
ఊహల్లో ఆనందం
గుండెల్లో గుచ్చిందే బాణం

నోరంతా ఊరేటట్టు
ఉంటాదే నీతో జట్టు
ఆ కట్టు బొట్టూ చూస్తుంటే
నీ గుట్టే తేనెపట్టు
తింటామే కాస్త పెట్టు
దూరంగా పోమాకే ఒట్టూ
ఏ మందు చల్లేశావో
నీలో అందం తీసి
మాకోసం పుట్టావే రాకాసీ
ఏ తిండీ తిప్పల్లేవు
నీపై కన్నే వేసీ
కళ్ళన్నీ తిప్పావే నీకేసి
ఎదుటే పడితే చిలకా
ఎదలో పడదా మెలిక
వలలే విసిరి మాపై
కలలో కలిసి ప్రేమై

ఏమాయ చేసిందో
ఏమంత్రం వేసిందో
చూపుల్తో తీసిందే ప్రాణం
ఊరించే ఆ అందం
ఊహల్లో ఆనందం
గుండెల్లో గుచ్చిందే బాణం 

 

మంగళవారం, మే 28, 2019

అయామ్ ఇన్ లవ్...

క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్ చిత్రంల్లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్ (2019)
సంగీతం : భీమ్స్ సిసిరొలియో  
సాహిత్యం : సురేష్ ఉపాధ్యాయ్
గానం : నయనా నాయర్  

ఏదో మాయల్లో ఉన్నా
ఏంటో మైకంలో ఉన్నా
అరెరె ఏమై పోతున్నా
ఏదో అవుతున్నా
నువ్వే ఎక్కడికంటున్నా
రెక్కలు కట్టుకు వస్తున్నా
నీతో చుక్కలలోకానా తేలిపోతున్నా
నీ రెండు కన్నుల్లో నన్నే చూస్తున్నా
నా చిన్ని గుండెల్లో నిన్నే మోస్తున్నా
నీ వల్లే నేనిల్లా
మారానా హా...

ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ

వచ్చిపోయే దారే పూల ఏరు తీరే
ఇంతలోనె ఎంత మారిపోయిందిలే
పచ్చి పైర గాలే గుచ్చు తున్న వలే
నొప్పి కూడా చెప్పనంత హాయిగుందిలే

ప్రేమ అంటుకుంటే ఇంతేనులే
పేరేమిటో కూడా మరిచేవులే
బాగుంది మైమరపు
లాగింది నీ చూపు
ఏ వైపు నేనున్న
వస్తున్నా నీ వైపుకే

ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ 

 

సోమవారం, మే 27, 2019

ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన...

మౌనమే ఇష్టం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మౌనమే ఇష్టం (2019)
సంగీతం : వివేక్ మహదేవ 
సాహిత్యం : పూర్ణచారి
గానం : సూరజ్ సంతోష్, నయన నాయర్

ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన
ఏమయిందో నాకు ఇంతలోన
ఎందుకో ఈ వేళ ఉన్నదే ఎదోలా
ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన
ఏమయిందో నాకు ఇంతలోన
ఎందుకో ఈ వేళ ఉన్నదే ఎదోలా
ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన
ఏమయిందో నాకు ఇంతలోన

తీపి కబురేదో చెవిని తాకేలా
లోపలేమూలో ఊపిరాపేలా
చల్లగాలుల్లో శ్వాసై ఇలా
నన్ను తాకేసి వెళ్తావలా
కన్ను దాటేసి నువ్వై కలా
నిదురలో మళ్ళీ పుడతావేలా
రాయభారాలు నీ చూపులా
రాయలేనంతగా
వేల రంగుల్లో హరివిల్లులా
అల్లి నలువైపులా
నీవునాకంటూ తోడు నీవుంటు
నేను నీ వెంట సాగాలి నీలో సగమై

మనసులో మాట మోమాటమై
బయటపడలేని ఆరాటమై
పెదవిలో నవ్వు నీకోసమై
ఏదలయే నీకు ఆవాసమై
నిన్నలో మొన్నలో నేనిలా లేనుగా
నువ్వని నేనని వేరుగా
ఎన్నడూ చూడని నన్ను నే చూడగా
మాటలే మౌనమై పోయేగా
దారులే మారి నీ వైపుగా
తారు మారాయిలే ఇకా
అడుగులే బరువులే అవ్వగా
చేరువయ్యాగ ఏం తోచకా
నేననే భావనే నీవుగా
మారే నా ప్రేమగా
ఎన్నడూ లేనిదే కొత్తగా
నీదే ఆలోచనా
నీకు నా దూరం
నువ్వు నా తీరం
ఏకమవ్వాలి మనమిద్దరం
 
 

ఆదివారం, మే 26, 2019

తీరు మారుతోందే...

ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ (28C) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : 28 డిగ్రీస్ సి (2019)
సంగీతం : శ్రవణ్ భరధ్వాజ్  
సాహిత్యం : కిట్టు విస్సప్రగడ 
గానం : అనురాగ్ కులకర్ణి

తీరు మారుతోందే
పేరు తెలియకుందే
కొత్త కొత్తగుందే ఊరికే
ఎంత దగ్గరున్నా
దూరమల్లె ఉందె
నిన్న మొన్న ఇట్టా లేదులే
కరిగి కదిలి దూకుతున్న
చినుకు లాగ మనసె
మురిసి కురిసి వెతికి
నిన్ను చేరుకున్న వరసే
చూసి కూడ చూడనట్టు
వెళ్ళిపోకు గాలిలా

ఉన్నపాటుగా
వెంట పడుతు పడుతు
ఒక్క సారిగా ఆగితే
చుట్టు పక్కలా దిక్కులన్ని చూస్తే
లెక్కపెట్టనా అంకెలే
కొంచెంగ కొంచెంగ నీ దగ్గరై
ఇంకాస్త దూరంగ నన్నుంచితే
నీ చేయి దాటేసి ఆ గీతలే
నీకు నాకు బంధమేయవా

నీకోసం ఆరాటమూ
నువ్వుంటే మోమాటమూ
తాకాలనీ నీ గురుతుని
క్షణం ఎటూ కదలకే మరి
కళ్ళ ముందరే నువ్వు ఉండగా
గుండె చప్పుడే వినపడేట్టుగా
గుర్తు చేయాలనే కోరికే
సిగ్గుతో చంపుతుందే

తీరు మారుతోందే
పేరు తెలియకుందే
కొత్త కొత్తగుందే ఊరికే
ఎంత దగ్గరున్నా
దూరమల్లె ఉందె
నిన్న మొన్న ఇట్టా లేదులే
కరిగి కదిలి దూకుతున్న
చినుకు లాగ మనసె
మురిసి కురిసి వెతికి
నిన్ను చేరుకున్న వరసే
చూసి కూడ చూడనట్టు
వెళ్ళిపోకు గాలిలా

  

శనివారం, మే 25, 2019

మధురం మధురం మనోహరం...

సీత ఆన్ ద రోడ్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సీత ఆన్ ద రోడ్ (2019)
సంగీతం : ప్రణీత్ యారోన్
సాహిత్యం : సందీప్ 
గానం : హరిణి రావ్

మధురం మధురం మనోహరం
వ్యథలే వదిలిన తొలి తరుణం
సంతోషాల క్షణం ఇలా..
కావాలంది మదే ఇలా..
నాతో.. ఇలా..
కదిలా.. నేనిలా..


నాలో ప్రాణం మళ్ళీ జననం
కొమ్మలలోని చిరుగాలినిలా
చిరునవ్వులుగా తొడిగానిలా
మలుపుల దారిలో నడిచే నదిలా
మది తలపులతో నిజమై కదిలా
ఎగసే అలలా అలుపే వదిలా
కలతే లేని క్షణమై కదిలా

అరుణోదయమే అధరపు నవ్వై
అలికిడి లేని సమయము నేనై
విహంగమై విహరించా
తరంగమై పయనించా


పదపద మంటూ నాలో ప్రాణం
పరిగేడుతోంది ప్రతీ క్షణం
పరిచయమయ్యే ప్రతి నిమిషమిలా
పరవశమయ్యే మది మురిసేలా

మధురం మధురం
మనసే మధురం

 

శుక్రవారం, మే 24, 2019

కుహూ కుహూ అని కోయిలమ్మా...

ఈ రోజు విడుదలవుతున్న సీత చిత్రం యూనిట్ కు ఆల్ ద బెస్ట్ చెబుతూ అందులోని ఒక చక్కని పాట విందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడచ్చు.


చిత్రం : సీత (2019)
సంగీతం : అనూప్ రూబెన్స్ 
సాహిత్యం : లక్ష్మీ భూపాల్
గానం : అర్మాన్ మాలిక్

ఒఓ.. ఒఓ.. ఒఓ.. ఒఓ..
ఒఓ ఒఓ ఒఓ ఒఓ
కుహూ కుహూ అని కోయిలమ్మా
తీయగ నిన్నే పిలిచిందమ్మా
కోపం చాలమ్మ
బదులుగ నవ్వొకటివ్వమ్మా
హో.. కుహూ కుహూ అని కోయిలమ్మా
తీయగ నిన్నే పిలిచిందమ్మా
కోపం చాలమ్మ
బదులుగ నవ్వొకటివ్వమ్మా

ఆ నవ్వులే సిరిమల్లెలై
పూయాలిలే నీ పెదవంచులో
ఈ పూలకీ ఆరాటమే
చేరాలనీ జడ కుచ్చుల్లలో
ఓ ఇంధ్రధనుసే వర్ణాల వానై
కురిసెను జల జల
చిటపట చినుకులుగా

కుహూ కుహూ అని కోయిలమ్మా
తీయగ నిన్నే పిలిచిందమ్మా
కోపం చాలమ్మా
బదులుగ నవ్వొకటివ్వమ్మా

ఈ చల్లగాలి ఓ మల్లెపువ్వై
నిన్నల్లుకుంటూ ఆగాలి
ఆ వాన మేఘం నీ నవ్వుకోసం
ఓ మెరుపు లేఖే రాయాలి
ఓఓ..ఒఓ..ఓఓ..ఒఓ..
ఈ చల్లగాలి ఓ మల్లెపువ్వై
నిన్నల్లుకుంటూ ఆగాలి
ఆ వాన మేఘం నీ నవ్వుకోసం
ఓ మెరుపు లేఖే రాయాలి
సెలయేరు పైన జలతారు వీణ
పలికెను గలగల సరిగమపదనిసలా

కూకూకూ..
కుహూ కుహూ అని కోయిలమ్మా
తీయగ నిన్నే పిలిచిందమ్మా
కోపం చాలమ్మ
బదులుగ నవ్వొకటివ్వమ్మా

నీలాల నింగీ చుక్కల్ని తెచ్చీ
నక్షత్ర మాలే వెయ్యాలీ
నీకంటి నీరూ వర్షించకుండా
దోసిళ్ళ గొడుగే పట్టాలి
ఓఓ..ఒఓ..ఓఓ..ఒఓ..హో..
నీలాల నింగీ చుక్కల్ని తెచ్చీ
నక్షత్ర మాలే వెయ్యాలీ
నీకంటి నీరూ వర్షించకుండా
దోసిళ్ళ గొడుగే పట్టాలి
ఏ కష్టమైనా ఉంటాను తోడై
తడబడు అడుగున
జతపడి నేనున్నా

కూ..కూ..కూఊఊ...
కుహూ కుహూ అని కోయిలమ్మా
తీయగ నిన్నే పిలిచిందమ్మా
కోపం చాలమ్మ
బదులుగ నవ్వొకటివ్వమ్మా 


గురువారం, మే 23, 2019

నా కళ్ళు చూసేది...

ప్రేమకథా చిత్రమ్ 2 సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమకథాచిత్రమ్ 2 (2019)
సంగీతం : జె.బి(జీవన్ బాబు)
సాహిత్యం : కాసర్ల శ్యామ్
గానం : సత్య యామిని  

నా కళ్ళు చూసేది నీ కలనే
నా మనసు మోసేది నీపై ఊహలనే
చిరునవ్వంటూ తెలిసింది నీ వలనే
నా అడుగు నడిచింది నిను చేరాలనే
ప్రతి రోజు నీ రాకతొ మొదలు
నాలో ఇక రాయని కథలు
నీతో ఈ మాటే తెలిపేది ఎలా

తెలుసా నా కళ్ళు చూసేది నీ కలనే
నా మనసు మోసేది నీపై ఊహలనే

ఎన్నో ఎన్నో కోపాలే
అన్నీ అన్నీ మరిచాలే
నన్నే నన్నే మార్చేటంతగా
నిన్న మొన్న అలకలు ఎన్నున్నా
చిన్ని చిన్ని చినుకులు అనుకున్నా
తుళ్ళి తుళ్ళి తడిశా వింతగా
ప్రతి సారీ వెతుకుతున్నా
ఎదురైతే నే తప్పుకున్నా
ఎదచాటుమాటు మాట ఏమిటో

ప్రతి రోజు నీ రాకతొ మొదలు
నాలో ఇక రాయని కథలు
నీతో ఈ మాటే తెలిపేది ఎలా
తెలుసా నా కళ్ళు చూసేది నీ కలనే
నా మనసు మోసేది నీపై ఊహలనే

అల్లేస్తున్నా గాలల్లే
చల్లేస్తున్నా పూవుల్నే
నువ్వే వెళ్ళె దారిలొ ముందుగా
నింపేస్తున్నా రంగులు ఎన్నెన్నో
పంపిస్తున్నా సందడులింకెన్నో
వెంటే ఉంటూ నీకే నీడలా
బదులేదీ తెలియకున్నా
విడలేనే ఏవేళనైనా
తొలిప్రేమ నాకు ప్రాణమవ్వగా

ప్రతి రోజు నీ రాకతొ మొదలు
నాలో ఇక రాయని కథలు
నీతో ఈ మాటే తెలిపేది ఎలా
తెలుసా నా కళ్ళు చూసేది నీ కలనే
నా మనసు మోసేది నీపై ఊహలనే


బుధవారం, మే 22, 2019

కుష్ కుష్...

గీతా ఛలో చిత్రంలోని ఒక పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గీతా...ఛలో (2019)
సంగీతం : జుదా శాండీ
సాహిత్యం :
గానం : ధనుంజయ్, మౌనిక 

క్రీస్తు పూర్వం ద్వాపర కాలం
ఉన్నాడొక వెన్నదొంగ
క్రీస్తు శకం ఈ కలికాలం
ఉన్నాడొక కన్నె దొంగ
గుచ్చే చూపులోడు
పంచు మాటలోడు
చుంచుం మాయలోడు
సురా సుకుమారా
గోల్డెన్నూ స్టారూ..

సాగర తీరనా నులి ఇసుకను కట్టేద్దాం
ఎత్తైన శిఖరం ఎక్కి ఆ నింగిని తాకేద్దాం
ఒక్క చోటే ఉండక ఈ లోకం చుట్టేద్దాం
శృతి మించె వయసు చూపించె దురుసు
నీదేలే రేసూ చిందేసే మనసూ
శృతి మించె వయసు చూపించె దురుసు
నీదేలే రేసూ చిందేసే మనసూ

కుష్ కుష్ వీడు టక్కరోడూ
కుష్ కుష్ వీడు మోజులోడు
కుష్ కుష్ వీడు వేటగాడు
కుష్ కుష్ వీడు ఆటగాడూ
కుష్ కుష్ వీడు సోకులోడు
కుష్ కుష్ వీడు ట్రిక్కులోడు

ఈ గుణ సుందరి సూర్యకమలం
ఈ సిరి కలువే చంద్ర కిరణం
తనకై వేచి ఉంది తులసీ నిత్యం
తన చేయి ముగ్గులేయు రంగోలికందము
సిగ్గుమొగ్గలున్న
గజ్జె కట్తుకున్నా
చిందులేయనున్న
నాట్యమయూరి
కొంటె చూపు మైనా
దివి నుండి దిగినా
బహు చక్కనైన
కన్యాకుమారి


పంచు మాటలోడు
చుంచుం మాయలోడు
సురా సుకుమారా
గోల్డెన్నూ స్టారూ..
కుష్ కుష్ వీడు టక్కరోడూ
కుష్ కుష్ వీడు మోజులోడు
కుష్ కుష్ వీడు వేటగాడు
కుష్ కుష్ వీడు ఆటగాడూ
కుష్ కుష్ వీడు సోకులోడు
కుష్ కుష్ వీడు ట్రిక్కులోడు


మంగళవారం, మే 21, 2019

రెప్పకూడ వెయ్యనీవా...

ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దు చిత్రంనుండి ఒక పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దు (2019)
సంగీతం : శంకర్ శర్మ 
సాహిత్యం : వాసు వలభోజు  
గానం : దివ్య ఎస్. మీనన్ 

రెప్పకూడ వెయ్యనీవా
కళ్ళముందే ఉంటావా
ఏ వైపు చూడు నీవు
ప్రతి చోట నువ్వె
ఉంటావు ఎలాగ
ఓ నేనిన్ను చూసేందుకే
నా కళ్ళు విచ్చాయిలే
ఓ ఈ రోజు నాకింక
చాలంది సంతోషమే..

చూడకుండ ఉండనీవా
నిన్ను చూస్తూ ఉండాలా
ఓ నువ్వు ఎంత అందగాడివైన
నన్ను ఉడికిస్తావు ఎలాగా

ఓఓ నిన్ను నే చూడనే చూడను
అంటు నా చూపునే తిప్పను
నిన్ను నే చూసినా నవ్వనూ
నవ్వుతూ నీకెలా చెప్పనూ
నన్ను ఎంత దూరమైన తీసుకెళ్ళు
నేను నీకు దగ్గరైతే అవ్వనూ
అన్న మాట నేను నీకు చెప్పనూ
ఇంత సంతోషాన్ని ఎట్ల వీడనూ

ఓఓఓ.. ఎంతలా మనసుకే చెప్పనూ
ఎంతనీ నన్ను నేను ఆపనూ
ఏమిటీ అల్లరి దేవుడా
నిన్నికా నమ్మనే నమ్మను
పిచ్చి ఏదో పట్టినట్టు నన్ను నేను
తిట్టకుంటే తప్పు నాది కాదుగా
గాలి తీసుకొచ్చెనేమొ నన్నిలా
ఇంతలోనె ఇంతలేసి వింతలా
ఓఓ ఈ రోజునే ఇక్కడే
ఆపేయమంటున్నదీ
ఓఓ ఈ హాయి నాకింక
చాలంది సంతోషమే..

రెప్పకూడ వెయ్యనీవా
కళ్ళముందే ఉంటావా
ఏ వైపు చూడు నీవు
ప్రతి చోట నువ్వె
ఉంటావు ఎలాగ
ఓ నేనిన్ను చూసేందుకే
నా కళ్ళు విచ్చాయిలే
ఓ ఈ రోజు నాకింక
చాలంది సంతోషమే..


సోమవారం, మే 20, 2019

ప్రియతమా ప్రియతమా...

మజిలి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మజిలి (2019)
సంగీతం : గోపీసుందర్     
సాహిత్యం : చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం : చిన్మయి శ్రీపాద

ప్రియతమా ప్రియతమా
పలికినది హృదయమే సరిగమా
చిలిపి నీ తలపులో
తెలిసినది వలపులో మధురిమా
చెలి చూపు తాకినా
ఉలకవా పలకవా
వలవేసి వేచి చూస్తున్నా
దొరకనే దొరకవా

ఇష్టమైన సఖుడా ఇష్టమైన సఖుడా
ఒక్కసారి చూడరా పిల్లడా
చక్కనైనచుక్కరా చక్కనైనచుక్కరా
నిన్ను కోరుకుందిరా సుందరా

ప్రియతమా ప్రియతమా
పలికినది హృదయమే సరిగమా
చిలిపి నీ తలపులో
తెలిసినది వలపులో మధురిమా

నీ ప్రేమలో ఆ రాధనై
నే నిండుగా మునిగాకా
నీ కోసమే. రాశానుగా
నా కళ్లతో ప్రియలేఖ
చేరునో చేరదో
తెలియదు ఆ కానుక
ఆశనే వీడకా వెనుక పడెను
మనసు పడిన మనసే

ఇష్టమైన సఖుడా ఇష్టమైన సఖుడా
ఒక్కసారి చూడరా పిల్లడా

ఉన్నానిలా ఉంటానిలా
నీ నీడగా కడదాకా
కన్నీటిలో కార్తీకపు
దీపాన్నిరా నువులేక
దూరమే భారమై
కదలదు నా జీవితం
నీవు నా చేరువై నిలిచి మసలు
మధుర క్షణములెపుడో

ప్రియతమా ప్రియతమా
పలికినది హృదయమే సరిగమా
చిలిపి నీ తలపులో
తెలిసినది వలపులో మధురిమా
చెలి చూపు తాకినా
ఉలకవా పలకవా
వలవేసి వేచి చూస్తున్నా
దొరకనే దొరకవా

ఇష్టమైన సఖుడా ఇష్టమైన సఖుడా
ఒక్కసారి చూడరా పిల్లడా
చక్కనైనచుక్కరా చక్కనైనచుక్కరా
నిన్ను కోరుకుందిరా సుందరా

ఆదివారం, మే 19, 2019

కీచురాయి కీచురాయి...

వజ్ర కవచధర గోవింద చిత్రంలోని ఒక సరదా ప్రేమ పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వజ్రకవచధర గోవింద (2019)
సంగీతం : బుల్గానిన్   
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : బుల్గానిన్

కీచురాయి కీచురాయి
కంచుగొంతు కీచురాయి
నింగిదాక ఖంగుమందె నీ సన్నాయి
లంగా వోణి రాలుగాయి
చాలు చాలు నీ బడాయి
మచ్చుకైన కానరాదె నీలో అమ్మాయి
మరీ అలా మగాడిలా పోటెత్తమాకే
గందరగోళాలకీ
పూరేకులా నాజుకులు నేర్పించుకోవే
అందచందాలకీ
హేయ్ నా మాట వినీ
హేయ్ నీ పద్దతినీ
హేయ్ జర మార్చుకుని
ప్రేమలో పడవే
ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ అన్నా
అయ్యయ్యో మనసారా వినరాదా
ఔనన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా
నీ కోసం పుట్టాడీ గోవిందా

ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ అన్నా
అయ్యయ్యో మనసారా వినరాదా
ఔనన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా
నీ కోసం పుట్టాడీ గోవిందా


అచ్చతెలుగు అందం నీలో ఎంతో దాగుందే
గుర్తుపట్టు దాన్ని ఓ కొంచెం
రౌడీ పిల్లలాగా తిరుగుతుంటే బాలేదే
మారిపోవే పిల్లా నా కోసం
తవలా పాకంటీ లేత చేతుల్తో
తగువులాటేలా ఒంపుల వయ్యారీ
కలలే తారాడే కాటుక కన్నుల్లో
కోప తాపాలు వద్దే సుకుమారీ
ఛూ మంత్రాలే వేసి
నిను మార్చుకుంటాలే

ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ అన్నా
అయ్యయ్యో మనసారా వినరాదా
ఔనన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా
నీ కోసం పుట్టాడీ గోవిందా

ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ అన్నా
అయ్యయ్యో మనసారా వినరాదా
ఔనన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా
నీ కోసం పుట్టాడీ గోవిందా


కీచురాయి కీచురాయి
కోయిలల్లె మారవోయి
ప్రేమ పాట పాడవోయి నా జోడీగా
చేరుకోవె దాయి దాయి
కలుపుకోవే చేయి చేయి
మనసు మనసు మార్చుకుందాం
రా సరదాగా..
తొలిచూపుకే నిన్నెందుకో మెచ్చింది కన్ను
సొగసరి గోదావరి
మలి చూపులో ప్రాణాలనే ఇచ్చేసినాను
ఊపిరి నీదే మరి
హే యువరాణివనీ
హే పరువాలగనీ
నా కలలో నిజమై
కదలి రమ్మన్నా

ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ అన్నా
అయ్యయ్యో మనసారా వినరాదా
ఔనన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా
నీ కోసం పుట్టాడీ గోవిందా

ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ ఐలవ్యూ అన్నా
అయ్యయ్యో మనసారా వినరాదా
ఔనన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా
నీ కోసం పుట్టాడీ గోవిందా
 

శనివారం, మే 18, 2019

అక్కడొకడుంటాడు...

అక్కడొకడుంటాడు చిత్రంలోని ఒక పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అక్కడొకడుంటాడు (2019)
సంగీతం : చంద్రలేఖ సార్క్స్     
సాహిత్యం : దేవేంద్ర కె.
గానం : కారుణ్య     

ఏ యోగీ యోగీ రే యోగీ
అక్కడొకడుంటాడు..
లెక్కగడుతుంటాడు
కదిలి చూడు
కాలయముడై వేటాడగా

అక్కడొకడుంటాడు..
లెక్కగడుతుంటాడు
నిలిచె నేడు
ధర్మధీరుడై పోరాడగా

ఏ యోగీ యోగీ రే యోగీ

శిధిల కలల రుధిర ఘోష తాను
ఎదలొ పగతొ ఎగిసెనే తుఫాను
శిధిల కలల రుధిర ఘోష తాను
ఎదలొ పగతొ ఎగిసెనే తుఫాను

తీరాన ఓ మౌనరాగం
గుండెల్లొ గాయాల గేయం పాడగా
సాగింది ఓ రుధిర యాగం
ఎగిసింది ఓ వీర ఖడ్గం జ్వాలగా
పిలిచే కదన రంగం
చేసే సింహ నాదం
ధర్మం ధ్యేయమైతె
కాలం లొంగి రాదా

అక్కడొకడుంటాడు..
లెక్కగడుతుంటాడు
కదిలి చూడు
కాలయముడై వేటాడగా

అక్కడొకడుంటాడు..
లెక్కగడుతుంటాడు
నిలిచె నేడు
ధర్మధీరుడై పోరాడగా

ఏ యోగీ యోగీ రే యోగీ

శిధిల కలల రుధిర ఘోష తాను
ఎదలొ పగతొ ఎగిసెనే తుఫాను
శిధిల కలల రుధిర ఘోష తాను
ఎదలొ పగతొ ఎగిసెనే తుఫాను


శుక్రవారం, మే 17, 2019

కడలల్లె వేచె కనులే...

డియర్ కామ్రేడ్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : డియర్ కామ్రేడ్ (2019)
సంగీతం : జస్టిన్ ప్రభాకరన్    
సాహిత్యం : రెహ్మాన్
గానం : సిధ్ శ్రీరామ్, ఐశ్వర్యా రవిచంద్రన్   

కడలల్లె వేచె కనులే
కదిలేను నదిలా కలలే
కడలల్లె వేచె కనులే
కదిలేను నదిలా కలలే
ఒడిచేరి ఒకటై పోయే
ఒడిచేరి ఒకటై పోయే
తీరం కోరే ప్రాయం

విరహం పొంగెలే
హృదయం ఊగెలే
అధరం అంచులే
మధురం కోరెలే

అంతేలేని ఏదో తాపం ఏమిటిలా
నువ్వేలేక వేధిస్తుందే వేసవిలా
చెంతచేరి సేదతీర ప్రాయమిలా
చెయ్యి చాచి కోరుతోంది సాయమిలా
కాలాలు మారినా మారినా
నీ ధ్యాస మారునా
నీ ధ్యాస మారునా
అడిగింది మోహమే
నీ తోడు ఇలా ఇలా

విరహం పొంగెలే
హృదయం ఊగెలే
అధరం అంచులే
మధురం కోరెలే

కడలల్లె వేచె కనులే
కదిలేను నదిలా కలలే
కడలల్లె వేచె కనులే
కదిలేను నదిలా కలలే


నిన్నే నిన్నే కన్నులలో
దాచానులే లోకముగా
నన్నే నన్నే మలిచానే
నీవుగా

బుగ్గమీద ముద్దెపెట్టే చిలిపితనం
ఉన్నట్టుండి నన్నే చుట్టే పడుచుగుణం
పంచుకున్న చిన్ని చిన్ని సంతోషాలెన్నో
నిండిపోయే ఉండిపోయే గుండెలోతుల్లో

నీలోన చేరగా
నా నుంచి వేరుగా
కదిలింది ప్రాణమే
నీ వైపు ఇలా ఇలా 

గురువారం, మే 16, 2019

తిరుగుడే తిరుగుడే...

వినరా సోదర వీరకుమార చిత్రంలోని ఒక సరదా పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వినరా సోదర వీరకుమార (2019)
సంగీతం : శ్రవణ్ భరధ్వాజ్ 
సాహిత్యం : లక్ష్మీభూపాల 
గానం : శ్రవణ్ భరధ్వాజ్ 

తెల్లవారి కోడికన్న ముందులేసి
నల్లగున్న ఒంటిమీద సబ్బురాసి
పిల్లగాడు సిగ్గుతోటి మొగ్గలేసి
పిచ్చినవ్వు నవ్వెనే
కళ్ళజోడు పెట్టినాడు సూపర్ స్టార్
జుట్టు కాస్త దువ్వినాడు స్టైలిష్ స్టార్
పౌడరే కొట్టినాడు పవర్ స్టార్
ప్రేమలోన బడ్డడే..
ఎక్కడో తొక్కెనే నక్కతోక
చక్కని చుక్కనే చూడగా
దక్కునా లక్కుతో చంద్రవంక
చిక్కితే చుక్కలే చూసిరాడా.

తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే
తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే
తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే


కొత్త కొత్తగుంది రోజు వెళ్ళే దారే
మత్తుమత్తుగుంది దాటి వచ్చె గాలె
ఎంత మారుతుంది ఒక్క ప్రేమతోనే
మురిసిపోయె పిల్లోడే
చూడనంత సేపు పోజు కొట్టినాడే
ఓర చూపు చూస్తే ఒణుకుపుట్టిపోయె
దగ్గరవ్వలేడు దూరముండలేడు
నిదర కూడ పోలేడే

తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే
తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే
తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే


తిక్కలోడెగాని చెడ్డవాడు కాడే
లెక్కచేయడింక పోటుగాడు వీడే
డబ్బులేదుగాని గుండె చీల్చుతాడే
ప్రేమ పిచ్చి పూజారే
ఫ్రెండుగాడు ఉంటె రెచ్చిపోతాడే
నువ్వు దక్కకుంటె సచ్చిపోతాడే
నీ కాలిమెట్టె కూడా దాచుకుంటాడే
వీడు చాల మంచోడే

తెల్లవారి కోడికన్న ముందులేసి
నల్లగున్న ఒంటిమీద సబ్బురాసి
పిల్లగాడు సిగ్గుతోటి మొగ్గలేసి
పిచ్చినవ్వు నవ్వెనే
కళ్ళజోడు పెట్టినాడు సూపర్ స్టార్
జుట్టు కాస్త దువ్వినాడు స్టైలిష్ స్టార్
పౌడరే కొట్టినాడు పవర్ స్టార్
ప్రేమలోన బడ్డడే..

తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే
తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే
తిరుగుడే తిరుగుడే తిరుగుడే 


బుధవారం, మే 15, 2019

ఇదేం లైఫురా...

మిఠాయి చిత్రంలోని ఒక సరదా అయిన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మిఠాయి (2019)
సంగీతం : వివేక్ సాగర్    
సాహిత్యం : కిట్టు విస్సాప్రగడ
గానం : శ్రావ్య కొత్తలంక   

ఉలికిపడకుర తెల్లారె అల్లారం మోగగా
ఆ పరుగు మొదలుగ కంగారుగా కాలు జారదా
ఆ ఉలికిపడకుర తెల్లారె అల్లారం మోగగా
ఆ పరుగు మొదలుగ కంగారుగా కాలు జారదా
కదల లేని విమానం లో ఎగరని ఊహలు
పదమని తోసే సవాలు
మరి మరి మరి మరీతొందరా
గజిబిజి గజిబిజి రొటీనే కదా 
అరె అరె అరె అరె ఇదెం లైఫురా
పోరా.. హ..హాఆఆఆఆఆ....
మరి మరి మరి మరీతొందరా
గజిబిజి గజిబిజి రొటీనే కదా 
అరె అరె అరె అరె ఇదెం లైఫురా
పోరా.. ప్పోరా.. ఆఆఆఆఆ....

తారుమారుగున్నా దారిమారుతున్నా
ఫేటు మారదన్నా నిరాశేరా
కొత్త ఫాంటు కుట్టి లుక్కు మార్చుకున్నా
డస్టు బిన్ను నిండా చెత్త లేదా
రాజు గారి జమానా
రాయలేదు ఖజానా
నీకు దిక్కు ఠికానా ఇదే కదా
రాజు గారి జమానా
రాయలేదు ఖజానా
నీకు దిక్కు ఠికానా ఇదే కదా
నైజాం సోకు నేడు
పెద్ద అస్సాం అయ్యిందే
ఒళ్ళే హూనమై దిల్లే లొల్లిపెట్టి
గుస్సా పెంచిందే
మనసిక కలవర పడేలా
మరి అడుగులు తడబడనదేలా
వెతికిన దొరకని చరిత్రే నీదే
హే..హే..హే..

మరి మరి మరి మరీతొందరా
గజిబిజి గజిబిజి రొటీనే కదా 
అరె అరె అరె అరె ఇదెం లైఫురా
పోరా.. హ..హాఆఆఆఆఆ....
మరి మరి మరి మరీతొందరా
గజిబిజి గజిబిజి రొటీనే కదా 
అరె అరె అరె అరె ఇదెం లైఫురా
పోరా.. పో ప్పోరా.. ఆఆఆఆఆ....

ఓ గంట కొట్టగానే దండమెట్టుకొచ్చి
సిద్దమంటు చేరే బంటు లేడే
గోటి తోటి పోయే దాన్ని
గొడ్డలెత్తి నరికి చూసుకున్న లైఫునీదే
ఆశపెట్టి మిఠాయి పోయె బతుకు బడాయి
రోజుకొక్క లడాయి బడేమియా
ఆశపెట్టి మిఠాయి పోయె బతుకు బడాయి
రోజుకొక్క లడాయి బడేమియా
సింహం లాగ బతికేయ్ నీ తాతలు నిన్నిట్టా
గడ్డే పెట్టమన్న గొర్రే పిల్ల చేసి గోడలు ఎక్కారే
మనసిక కలవర పడేలా
మరి అడుగులు తడబడనదేలా 
వెతికిన దొరకని చరిత్రే నీదే
హే..హే..హే..

మరి మరి మరి మరీతొందరా
గజిబిజి గజిబిజి రొటీనే కదా 
అరె అరె అరె అరె ఇదెం లైఫురా
పోరా.. హ..హాఆఆఆఆఆ....
మరి మరి మరి మరీతొందరా
గజిబిజి గజిబిజి రొటీనే కదా 
అరె అరె అరె అరె ఇదెం లైఫురా
పోరా.. పో ప్పోరా.. ఆఆఆఆఆ....

ఆ ఉలికిపడకుర తెల్లారె అల్లారం మోగగా
ఆ పరుగు మొదలుగ కంగారుగా కాలు జారదా
కదల లేని విమానం లో ఎగరని ఊహలు
పదమని తోసే సవాలు


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.