గురువారం, జులై 31, 2008

అమ్మ దొంగా నిన్ను చూడకుంటే !!

ఓ నాల్రోజులు గా ఎందుకో ఈ పాట పదే పదే గుర్తొస్తుంది. ఈ పాట సాహిత్యమో లేదా mp3 నో దొరుకుతుందేమో అని వెతుకుతుంటే ఓ నెల క్రితం సుజాత(గడ్డిపూలు) గారు కూడా ఈ పాట గుర్తు చేసుకోడం చూసాను. మొత్తం మీద నా కలక్షన్ నుండి తవ్వి తీసి సాహిత్యం తో పాటు వినడానికి లింక్ కూడా ఇస్తే అందరూ మరో సారి ఈ మధురమైన పాట ని ఆస్వాదిస్తారు, తెలియని వాళ్ళకి పరిచయం చేసినట్లూ ఉంటుంది అని ఈ రోజు ఈ పాట ఇక్కడ మన అందరి కోసం. పాలగుమ్మి గారి సాహిత్యం వేదవతీ ప్రభాకర్ గారి గానం తో ఈ పాట చాలా హాయైన అనుభూతినిస్తుంది.

Amma Donga Ninnu C...


సాహిత్యం: పాలగుమ్మి విశ్వనాథ్
సంగీతం : పాలగుమ్మి విశ్వనాథ్
గానం : వేదవతీ ప్రభాకర్

అమ్మ దొంగా నిన్ను చూడకుంటే.. నాకు బెంగా.. ||2||
కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ ఊ..ఊ..ఉ..
నా కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ
కల కలమని నవ్వుతూ కాలం గడిపే నిన్ను... చూడకుంటే.. నాకు బెంగా...

||అమ్మ దొంగా||

కధ చెప్పే దాకా కంట నిదుర రాకా...
కధ చెప్పే దాకా నీవు నిదుర బోకా...
కధ చెప్పే దాకా నన్ను కదలనీక....
మాట తోచనీక...మూతి ముడిచి చూసేవు...

||అమ్మ దొంగా||

ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
గువ్వ ఎగిరి పోయినా గూడు నిదుర పోవునా...||2||

||అమ్మ దొంగా||

నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే అది చాలు...
నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే పది వేలు..
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికి రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికీ రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి...

||అమ్మ దొంగా||

గురువారం, జులై 24, 2008

అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి...

ఈ రోజు ఉదయం ఆరు దాటి ఒక పది నిముషాలు అయి ఉంటుందేమో నేను ఆఫీసుకు బయల్దేరి బస్ కోసం నడుస్తూ నా IPOD లో యాదృచ్చిక పాటలు (Shuffle songs కి ఇంతకన్నా మంచి పదం దొరకలేదు నా మట్టిబుర్రకి) మీట నొక్కగానే మొదట గా ఈ పాట పలకరించింది. సూర్యోదయమై ఓ అరగంట గడిచినా, ఇంకా సూర్యుడు మబ్బుల చాటు నే ఉండటం తో ఎండ లేకుండ మంచి వెలుతురు. అటు చిర్రెత్తించే వేడి ఇటు వణికించే చలీ కాని ఉదయపు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం లో ఈ పాట వింటూ అలా నడుస్తుంటే. ఆహా ఎంత బావుందో మాటల లో చెప్ప లేను. ఈ పాట కి సంభందించిన ప్రతి ఒక్కరినీ పేరు పేరు నా పొగడకుండా ఉండ లేకపోయాను.

మీకు తెలుసా ఈ పాట ఇళయరాజా గారు పాడారు. ఈ పాట లో స్వరాలు వచ్చేప్పుడు నాకే తెలీకుండా నా వేళ్ళు నాట్యం చేస్తాయి ఇక తకతుం..తకతుం... అని వచ్చేప్పుడైతే తల ఊపకుండా ఉండలేను. ఇంక సాహిత్యం వేటూరి గారు నాలుగు లైన్లు అయినా చక్కగా వ్రాసారు. "నీ జడలో..." పంక్తి ఎన్ని సార్లు విన్నా మళ్ళీ ఓ సారి పెదవులపై ఓ చిన్న మెరుపుని పుట్టిస్తుంది. ఈ రోజంతా ఈ పాటే పాడుకున్నా అని ఈ పాటికి అర్ధం అయి ఉంటుంది కదా అందుకే ఈ పాట ఇక్కడ ఇస్తున్నా.

ప్లేయర్ ఓపెన్ కాకపోతే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

<p><a href="http://musicmazaa.com/telugu/audiosongs/movie/Seetakokachiluka+Old.html?e">Listen to Seetakokachiluka Old Audio Songs at MusicMazaa.com</a></p>


చిత్రం: సీతాకోకచిలుక
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: వాణీజయరాం, ఇళయరాజా

స గా మా పా నీ సా
సా నీ పా మా గా సా
మమపా పపపా గమప గమగసా

నినిసాసస గగసాసస నీసగాగ మమపా
సాస నీని పాప మామ గాగ సాస నీసా

అ: అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే
ఆ: సాసాస నీనీని పాపాప మామామ గాగాగ సాసాస నీసా
అ: పగలూ రేయీ ఒరిసీ మురిసే సంధ్యారాగంలో
ఆ: సగపా మపపా మగపా మపప పని సని పదనిప మాగా
ఆ: ప్రాణం ప్రాణం కలిసీ విరిసే జీవన రాగంలో


తనన ననన ననన ననన తనన ననన నాన
అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే
పగలూ రేయీ ఒరిసీ మెరిసే సంధ్యారాగంలో
ప్రాణం ప్రాణం కలిసీ విరిసే జీవన రాగంలో
అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే
తనన ననన ననన ననన తనన ననన నాన

అ: తకతుం తకతుం తకతుం తకతుం తకతకతకతుం
ఆ: తకతుం తకతుం తకతుం తకతుం తకతకతకతుం
అ: తకధుం తకధుం తకధుం తకధుం
ఆ: తకధుం తకధుం తకధుం తకధుం

నీ చిరునవ్వుల సిరిమువ్వల సవ్వడి వింటే
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ....ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.ఆ.ఆ.ఆ.ఆ...

నీ చిరునవ్వుల సిరిమువ్వల సవ్వడి వింటే
ఆ సందడి విని డెందము కిటికీలు తెరచుకుంటే
నీ కిలుకుమనే కులుకులకే కలికి వెన్నెల చిలికే
నీ జడలో గులాబి కని మల్లెలెర్రబడి అలిగే

నువ్వు పట్టుచీర కడితే ఓ పుత్తడిబొమ్మా..
ఆ కట్టుబడికి తరించేను పట్టుపురుగు జన్మా..
నా పుత్తడి బొమ్మా ..!

అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే !

ఆదివారం, జులై 13, 2008

పరువమా..చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఒకో రోజు ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు రోజంతా ఒకే పాట పదే పదే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. Haunting or something అంటారే అలా అనమాట. మీకూ అలా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా....మీరు గమనించి ఉండరేమో కాని ఖచ్చితం గా మీరూ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. ఏదో ఒక పాట ఉదయాన్నే రేడియో లో విన్నదో ఎవరన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు హమ్ చేసిందో అలా సడన్ గా మనల్ని అంటుకుని రోజంతా అదే పాట గుర్తొస్తుంటుంది. నాకు ఈ రోజు నిద్ర లేవగానే ఎందుకో ఈ పాట గుర్తొచ్చింది రోజు మొత్తం మీద ఒక 10-15 సార్లు హమ్ చేసి ఉంటాను ఇక లాభం లేదు అని బ్లాగ్ లో పెట్టేస్తున్నా.

చిన్నపుడు అప్పుడప్పుడూ ఉదయం పూట రేడియో లో విజయవాడ కేంద్రం వివిధ భారతి కార్యక్రమం లో వేసే వాడీ పాట. చాలా సార్లు విన్నట్లు గుర్తు. మొదటి సారి ఈ పాట విన్నపుడు ప్రారంభం ఆంగ్లం లో ఉండటం తో ఏదో పిచ్చి పాట లే అనుకున్నాను...తర్వాత నవ్వులు విని ఖచ్చితం గా చెత్త పాటే అని నిర్ధారించేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఇళయరాజా గారు మెల్లగా పాట లోకి తీసుకు వెళ్తారు...జాగింగ్ చేసే అడుగుల చప్పుడు తో అద్భుతం గా ట్యున్ చేసి పాట అయిపోయే సరికి శభాష్..!! అనిపించేసుకుంటారు. ఈ పాట వీడియో దొరకలేదు కానీ ఎవరో నాలాంటి అభిమాని పాటని presentation కి జత చేసి you tube లో పెట్టాడు. నేను అదే ఇక్కడ ఇస్తున్నా. ఇది ప్లే అవ్వక పోతే ఇక్కడ వినండి.


చిత్రం : మౌనగీతంసంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: బాలూ, జానకి

Hello !
Hi.
Good morning !
Good morning.
How do you do?
Fine. Thank you.
How about joining me?
Ok, with pleasure.

పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ..
పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ..

పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ..
పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ..

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఏ ప్రేమ కోసమో .. చూసే చూపులూ..
ఏ కౌగిలింతకో .. చాచే చేతులూ..
తీగలై .. హో .. చిరు పూవులై పూయ..
గాలిలో .. హో .. రాగాలుగా మ్రోగా..

నీ గుండె వేగాలు తాళం వేయా !

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఏ గువ్వ గూటిలో .. స్వర్గం ఉన్నదో..
ఏ చెట్టు నీడలో .. సౌఖ్యం ఉన్నదో..
వెతికితే .. హో .. నీ మనసులో లేదా
దొరికితే .. హా .. జత కలుపుకో రాదా

అందాక అందాన్ని ఆపేదెవరూ !!

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ...

సోమవారం, జులై 07, 2008

సొగసు చూడ తరమా !..

ఇది గుణశేఖర్ రెండవ సినిమా అనుకుంటా, తన మొదటి సినిమా లాఠీ లో వయొలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది హిట్ కాకపోయినా కొన్ని సీన్స్ చాలా బావుంటాయ్. ఇతను రెండో సినిమా పూర్తి వ్యతిరేకం గా చాలా సాఫ్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని భార్యా భర్తల మధ్య రిలేషన్ ని చక్కగా చూపిస్తాడు. ఇందులో ఆర్ట్ వర్క్ వైవిధ్యం గా బావుంటుంది, ఈ సినిమా లోని ప్రింటెడ్ చీరలు సొగసు చూడ తరమా చీరలు గా కొంత కాలం బాగానే హవా కొనసాగించాయనుకుంటా... ఇంద్రజ characterization and presentation సినిమా కే హైలెట్.

నేను ఇంజనీరింగ్ చదివే రోజులలో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా అప్పట్లో కలెక్షన్స్ పరం గా హిట్ అవునో కాదో గుర్తు లేదు కాని అప్పటి యువత హృదయాలలో మాత్రం బాగానే చోటు సంపాదించుకుంది. ఈ సినిమా లో కొన్ని పాటలు ప్రత్యేకించి ఈ పాట సిరివెన్నెల గారి సాహిత్యానికి అందమైన సంగీతం తోడై వినడానికి చాలా బావుంటుంది one of my all time favorites. ఈ పాట మరియూ సాహిత్యం మీ కోసం. ఈ పాట వినడానికి కింద play button click చేయండి లేదా ఈ సినిమాలో పాటలు అన్నీ వినడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Listen to Sogasu Choodatarama Audio Songs at MusicMazaa.com

చిత్రం : సొగసు చూడ తరమా
సంగీతం : రమణి ప్రసాద్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : కె.జే.యేసుదాస్

సొగసు చూడ తరమా !..
సొగసు చూడ తరమా.. నీ సొగసు చూడ తరమా..
మరుని నారి, నారి గ మారి.. మదిని నాటు విరిశరమా...
||సొగసు చూడ||
సొగసు చూడ తరమా !..

హే..హె.... హే..హే..హె...
కులుకే సుప్రభాతాలై.. కునుకే స్వప్న గీతాలై..
ఉషా కిరణమూ... నిషా తరుణమూ...
కలిసె కలికి మేనిగా రతి కాంతుని కొలువుగా,
వెలసే చెలి చిన్నెలలో....

సొగసు చూడ తరమా !!

పలుకా చైత్ర రాగాలే, అలకా గ్రీష్మ తాపాలె,
మదే.. కరిగితే... అదే.. మధుఝరీ...
చురుకు వరద గౌతమీ... చెలిమి శరత్ పౌర్ణమీ,
అతివే.. అన్ని ఋతువు లయ్యే....

సొగసు చూడ తరమా.. నీ సొగసు చూడ తరమా..
మరుని నారి, నారి గ మారి.. మదిని నాటు విరిశరమా...
||సొగసు చూడ||
సొగసు చూడ తరమా !...

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.