శుక్రవారం, అక్టోబర్ 31, 2014

నీ పలుకే త్యాగరాయ కీర్తన...

కళ్యాణి చిత్రం కోసం రమేష్ నాయుడు గారి స్వరసారధ్యంలో వచ్చిన వేటూరి వారి రచన ఈరోజు మీకోసం. ఎంత చక్కని పాటో.. ఇదీ రేడియో పరిచయం చేసిన పాటే.. కాకపోతే చిన్నతనంలో స్టేషన్ తిప్పేసేవాడ్ని కాస్త పెద్దయ్యాక కానీ ఈ సంగీతాన్ని ఆస్వాదించడం తెలియలేదు. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కళ్యాణి (1979)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు 
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

నీ ప మ పా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
నీ ప మ ప గపాగగ రీసనీరిసా
నీని రిరి మారిస..పదనీరినీపనీ
పమప గపాగరీసనీరిసా

నీ పలుకే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..
నీ పలుకే.. త్యాగరాయ కీర్తన..ఆ..ఆ..ఆ
నీ నడకే..క్షేత్రయ పద నర్తనా..ఆ.
నీ పలుకే.. త్యాగరాయ కీర్తనా..ఆ

సరిమా..రిమగా..ఆ.ఆ..సానిదపమ 
నీ పమపా..మపదా..సని గమ నిసనీ..ఈ..ఈ
నిసరిమప మాపదాస రిస నిదపా మరిసా
నిస రిమ పద

నీ పిలుపే..ఏ..ఏ...ఏ..ఏ..
నీ పిలుపే..జయదేవుని దీపికా..ఆ..ఆ
నీ వలపే..కాళిదాసు కవితా..ఆ..ఆ..లహరికా..ఆ
నీ పిలుపే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..

నీ పలుకే ..ఏ..ఏ..త్యాగరాయ కీర్తన..

నీవు నన్ను కలుసుకున్న క్షణంలో..
తుంగభద్ర కృష్ణతో కలిసిందీ
నీవు నన్ను కలుసుకున్న క్షణంలో..ఓ..ఓ..ఓ
తుంగభద్ర కృష్ణతో కలిసిందీ
 
నేనూ..ఊ..ఊ..
నీ కౌగిలిలో కరిగిన సుముహుర్తములో
నేనూ..ఊ..ఊ..నేనూ..
నీ కౌగిలిలో కరిగిన సుముహుర్తములో..ఓ..ఓ..ఓ
ఆ కృష్ణవేణి.. సాగారన వెలిసిందీ
ఆ కృష్ణవేణి.. సాగారన వెలిసిందీ

అలనాటి నీ ఒంపుసొంపులన్నీ..
హంపిలో శిల్పాలై..అజంతా చిత్రాలై..
భారతభారతికే..ఏ..ఏ..హారతి పడుతున్నవీ
సుమ హారతి పడుతున్నవీ..

సరిమా..ఆ..రిమదా..ఆ.. 
సరిమా..ఆ..రిమదా..ఆ..సానిదపమ
నీ పిలుపే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ.. 
నీ పలుకే త్యాగరాయ కీర్తనా

నీతోనే నడిచిన ఏడడుగులే..ఏ...ఏ..ఏ
సంగీతంలో పలికే సప్తస్వరాలు..ఊ..ఊ..ఊ

స రి గ మ ప ద నీ...
నీలో..ఓ..ఓ..తొలి కలియకలో..ఓ..ఓ..
విరిసిన రస భావాలే..
నీలో..తొలి కలయికలో..ఓ..ఓ..
విరిసిన రసభావాలే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ
సాహిత్యంలో సాటిలేని కావ్యాలు..ఊ..
సాహిత్యంలో..ఓ. సా..టిలేని కావ్యాలు..ఊ..

ఈనాటి నీ వన్నెచిన్నెలన్నీ..
మరులలో మల్లియలై.. మరునికే..పల్లియలై..
జీవన బృందావనిలో..ఆమనులవుతున్నవి
సౌదామనులవుతున్నవి..ఈ..ఈ

సరిమా..ఆ..రిమదా..ఆ.. 
సరిమా..ఆ..రిమదా..ఆ..సానిదపమ
నీ పిలుపే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ.. 
నీ పలుకే త్యాగరాయ కీర్తనా

స ద పా.. 
ద ప గా..
స ద పా.. 
ద ప గా..
దపగరిసరిగపదా  
ఆ..ఆ..ఆ..ఆఅ..ఆఅ...ఆఅ..

గురువారం, అక్టోబర్ 30, 2014

నెలవంక తొంగి చూసింది...

చందమామ, చల్లగాలీ సరాగాలాడుకునే వేళ వలపుజంట ఆలాపనే ఈ పాట... రాజకోట రహస్యం సినిమాలోని ఈ అందమైన యుగళగీతం ఈరోజు మీకోసం... చూసీ వినీ ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : రాజకోట రహస్యం (1971)
సంగీతం : విజయా కృష్ణమూర్తి
సాహిత్యం :  సినారె
గానం :  ఘంటసాల, సుశీల

నెలవంక తొంగి చూసింది..
చలిగాలి మేను సోకింది
మనసైన చెలువ కనులందు నిలువ..
తనువెల్ల పొంగి పూచింది

నెలవంక తొంగి చూసింది..
చలిగాలి మేను సోకింది
చిరునవ్వులొలుక చెలికాడు పలుక..
నిలువెల్ల వెల్లి విరిసింది
నెలవంక తొంగి చూసింది...

 
ఏ జన్మలోని వరమో .. ఈ జన్మలోన దొరికె
ఏ జన్మలోని వరమో .. ఈ జన్మలోన దొరికె
ఏ పూలనోము ఫలమో .. నీ రూపమందు నిలిచె
 
సుడిగాలులైన ..జడివానలైన.. 
విడిపోని బంధమే వెలసె

నెలవంక తొంగి చూసింది ..
చలిగాలి మేను సోకింది

 
ఆనాటి వలపు పాట .. ఈనాటి బ్రతుకు బాట
ఆనాటి వలపు పాట .. ఈనాటి బ్రతుకు బాట
ఆనాటి కలవరింత .. ఈనాటి కౌగిలింత
ఏనాటికైన .. ఏ చోటనైన.. 
విడిపోనిదోయి మన జంట
 
నెలవంక తొంగి చూసింది..
చలిగాలి మేను సోకింది
చిరునవ్వులొలుక చెలికాడు పలుక..
నిలువెల్ల వెల్లి విరిసింది
నెలవంక తొంగి చూసింది...
చలిగాలి మేను సోకిందిబుధవారం, అక్టోబర్ 29, 2014

వగల రాణివి నీవే...

పండు వెన్నెల్లో రామారావంతటి అందాగాడు మేడ దిగి రావే అని పాడితే రానమ్మాయి ఉంటుందా ? అఫ్ కోర్స్ మన కృష్ణకుమారి మాత్రం వెంటనే దిగిరాలేదులెండి. ఆ మత్తు కలిగించే పాటేమిటో వినాలనుకుంటే, ఆ చక్కని జంటను మీరూ చూడాలనుకుంటే చూసి.. వినేసేయండి మరి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : బందిపోటు (1963)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల

ఓహోహో...ఓ... ఓ...
ఓహోహో... ఓ... ఓ...
ఓహోహోహో... ఓ... ఓ...

వగలరాణివి నీవే సొగసు కాడను నేనే
ఈడు కుదిరెను జోడు కుదిరెను మేడ దిగి రావే

వగల రాణివి నీవె సొగసు కాడను నేనె
ఈడు కుదిరెను జోడు కుదిరెను మేడ దిగి రావే
వగల రాణివి నీవే..

పిండి వెన్నెల నీ కోసం పిల్ల తెమ్మెర నా కోసం
పిండి వెన్నెల నీ కోసం పిల్ల తెమ్మెర నా కోసం
రెండు కలసిన నిండు పున్నమి రేయి మన కోసం

వగల రాణివి నీవే .. ఓహోహో ఓ...
ఒహోహో ఓ..
ఒహోహో ఓ..ఓ..

ఓహోహొ ఓఓఓ
ఓహోహొ ఓఓఓ

దోర వయసు చినదాన కోర చూపుల నెరజాణ
దోర వయసు చినదాన కోర చూపుల నెరజాణ
బెదరుటెందుకు కదలు ముందుకు ప్రియుడనేగాన
వగల రాణివి నీవే ..

కోపమంత పైపైనే చూపులన్నీ నాపైనే
కోపమంత పైపైనే చూపులన్నీ నాపైనే
వరుని కౌగిట ఒరిగినంతట కరిగి పోదువులె

వగలరాణివి నీవే.. సొగసు కాడను నేనే
ఈడు కుదిరెను జోడు కుదిరెను.. తోడుగా రావే...

వగల రాణివి నీవే .. ఓహోహో ఓ...
ఓహోహో ఓ...
ఓహోహో ఓఓఓ...


మంగళవారం, అక్టోబర్ 28, 2014

కలవరమాయే మదిలో...

పాతాళభైరవి సినిమా గురించి ఈ పాట గురించి తెలియని తెలుగు వాళ్ళుండరేమో కదా... ఈ మధురమైన పాటను మరోసారి చూసీ వినీ ఆనందించండి మరి... ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం: పాతాళభైరవి(1951)
సంగీతం: ఘంటసాల
రచన: పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం: ఘంటసాల, పి లీల

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కన్నులలోన కలలే ఆయే 
మనసే ప్రేమ మందిరమాయే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కన్నులలోన గారడి ఆయే 
మనసే పూల మంటపమాయే
కలవర మాయే మదిలో నా మదిలో

నాలో ఏమో నవ భావనగా మెల్లన వీణ మ్రోగింది
నాలో ఏమో నవ భావనగా మెల్లన వీణ మ్రోగింది
అనురాగాలే ఆలాపనగా మనసున కోయిల కూసే

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

నాలో ఏమో నవరస రాగం పిల్లన గ్రోవి వూదింది
నాలో ఏమో నవరస రాగం పిల్లన గ్రోవి వూదింది
మోహాలేవో మోజులు రేపి ఊహాగానము చేసే

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కన్నులలోన కలలే ఆయే 
మనసే ప్రేమ మందిరమాయే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో


సోమవారం, అక్టోబర్ 27, 2014

ఓం నమో నమో నటరాజ...

ఈరోజు పరమ పవిత్రమైన కార్తీక సోమవారం కనుక ఆ సర్వేశ్వరుడిని తలచుకొంటూ నాగుల చవితి సినిమాలోని ఈ పాట గుర్తు చేసుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : నాగుల చవితి (1956)
సంగీతం : గోవర్థనం, సుదర్శనం
సాహిత్యం : పరశురాం
గానం : టి.ఎస్.భగవతి

ఓం నమఃశ్శివాయః ఓం నమఃశ్శివాయః
ఓం నమఃశ్శివాయః ఓం నమఃశ్శివాయః

ఓం నమో నమో నటరాజ నమో
హర జటాజూటధర శంభో
ఓం నమో నమో నటరాజ
నమో నమో నటరాజ

ఓం నమో నమో నటరాజ నమో
హర జటాజూటధర శంభో
ఓం నమో నమో నటరాజ
నమో నమో నటరాజ

గంగా గౌరి హృదయ విహారి
గంగా గౌరి హృదయ విహారి
లీలా కల్పిత సంసారి
లీలా కల్పిత సంసారి
గంగా గౌరి హృదయ విహారి
లీలా కల్పిత సంసారి
భళిరే భాసుర బ్రహ్మచారి
భళిరే భాసుర బ్రహ్మచారి
భావజ మద సంహారి
భావజ మద సంహారి

ఓం నమో నమో నటరాజ నమో
హర జటాజూటధర శంభో
ఓం నమో నమో నటరాజ
నమో నమో నటరాజ

ఫణిభూషా బిక్షుకవేషా
ఫణిభూషా బిక్షుకవేషా
ఈశాత్రిభువన సంచారి
ఈశాత్రిభువన సంచారి
అఖిలచరాచర అమృతకారీ
అఖిలచరాచర అమృతకారీ
హాలాహల గళధారి
హాలాహల గళధారి

ఓం నమో నమో నటరాజ నమో
హర జటాజూటధర శంభో
ఓం నమో నమో నటరాజ
నమో నమో నటరాజ

మహాదేవ జయ జయ శివశంకర
జయ శివశంకర
జయ త్రిశూలధర జయ డమరుక ధర
జయ డమరుక ధర
హే దేవాది దేవ మహేశ జయజయ శ్రీ గౌరీశా
హే దేవాది దేవ మహేశ జయజయ శ్రీ గౌరీశా
జయజయ శ్రీ గౌరీశా

ఓం నమో నమో నటరాజ
నమో హర జటాజూటధర శంభో
ఓం నమో నమో నటరాజ
నమో నమో నటరాజ
ఓం నమో నమో నటరాజ
నమో నమో నటరాజ

ఓం నమఃశ్శివాయః ఓం నమఃశ్శివాయః
ఓం నమఃశ్శివాయః ఓం నమఃశ్శివాయః


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

అలాగే ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి తోపాటు నాగుల చవితి కూడా కనుక ఇదే సినిమాలోని ఈ పాట గుర్తు చేసుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు


చిత్రం : నాగుల చవితి (1956)
సంగీతం : గోవర్థనం, సుదర్శనం
సాహిత్యం : పరశురాం
గానం : ఎమ్.ఎల్.వసంత కుమారి

నటరాజు తలదాల్చు నాగ దేవా
నల్లనయ్య శయ్య నీవే నాగదేవా
నటరాజు తలదాల్చు నాగ దేవా
నల్లనయ్య శయ్య నీవే నాగదేవా
నిన్ను గొల్చు వారి ప్రాపు నీవేగావా
నిన్ను గొల్చు వారి ప్రాపు నీవేగావా
నాగస్వరం ఆలపింతూ ఆడరావా
ఆడరావా నాగదేవా ఆడరావా నాగదేవా
నాగస్వరం ఆలపింతూ ఆడరావా
ఆడరావా నాగదేవా

భువనైక నాధు శివుని భూషణమీవే..ఏ..

భువనైక నాధు శివుని భూషణమీవే..ఏ..
కరుణామయి గౌరి కర కంకణము నీవే
పాలకడలి చిల్కు వేల్పు రజ్జువు నీవే
పాలకడలి చిల్కు వేల్పు రజ్జువు నీవే
రవి చంద్రుల పట్టి మ్రింగు రాహుకేతువీవే

ఆడరావా నాగదేవా ఆడరావా నాగదేవా
నాగస్వరం ఆలపింతూ ఆడరావా
ఆడరావా నాగదేవా


ఆదివారం, అక్టోబర్ 26, 2014

నల్లా నల్లాని కళ్ళ పిల్లా...

ఒకరి అభిరుచి ఒకరికి బాగా తెలిసినవారవడం వల్లో లేక ఇద్దరివీ ఒకే ఆలోచనలవడం వల్లో ఏమో తెలీదు కానీ రాజమౌళి సినిమా అనగానే కీరవాణి గారి హార్మోనియం మాంచి క్యాచీ ట్యూన్స్ ని పలికిస్తుంటుంది. రాజమౌళి తీసిన 'సై' సినిమా కోసం కీరవాణి స్వరపరచిన ఒక చక్కనిపాట ఈరోజు మీకోసం.. ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : సై (2004)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : శివశక్తి దత్త
గానం : కీరవాణి, చిత్ర
 
నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లా
నీ మొగుడయ్యేవాడెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్నీ వెతికి
వాడ్నెల్లాగోలాగ తెచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానమ్మా

నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లా
నీ మొగుడయ్యేవాడెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్నీ వెతికి
వాడ్నెల్లాగోలాగ తెచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానమ్మా

ఎర్రంగా బొద్దుగా ఉంటే  చాలా
ఒళ్ళోపెట్టుకు లాలి పాడి జోకొట్టాలా
అడుగులకే మడుగులు వత్తే వాడే మేలా
మీసం మీద నిమ్మకాయలు నిలబెట్టాలా
ఒప్పులకుప్ప వయ్యారిభామ
ముద్దులగుమ్మ చెప్పవే బొమ్మ
ఒప్పులకుప్పకి వయ్యారిభామకి
నచ్చిన మొగుడివి నువ్వేనమ్మా
ఆ.. నేనా.. నీతో సరిపోతానా.. 

నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లాడా
నువ్ పెళ్ళాడేదెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్నీ వెతికి
దాన్నెల్లాగోలాగ  తెచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానమ్మా
నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లాడా
నువ్ పెళ్ళాడేదెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా

మెత్తంగా పువ్వులా ఉంటే చాలా
మొత్తంగా తానే చేసుకుపోతుండాలా
కులుకుల్లో స్వర్గం చేతికి అందించాలా
సయ్యంటే సయ్యని బరిలో దూకెయ్యాలా
కాళ్ళగజ్జా కంకాళమ్మా
ఎవరోయమ్మా ఖజురహోబొమ్మ
ఇంకెందుకులే దాపరికం 
ఆ నచ్చిన పిల్లవు నువ్వేనమ్మా
ఛీ.. నేనా.. నీతో సరిపోతానా.. 
సిగ్గుల మొగ్గల బూరెలబుగ్గల 

నల్లానల్లాని కళ్ళ పిల్లా
నిను పెళ్ళాడేవాడ్నిల్లా ఊరించి ఉడికించొద్దమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా మనమెల్లాగోలాగ
మొగుడుపెళ్ళాలై పోయే దారి కాస్త చూపించేయమ్మా


శనివారం, అక్టోబర్ 25, 2014

తేట తేట తెలుగులా...

ప్రేమనగర్ సినిమాలోని ఈ పాట మొదట్లో వచ్చే మ్యూజిక్ బిట్ నాకు చాలా ఇష్టం. మిగిలిన వాయిద్యాలతో పాటు దువ్వెనపై పలికించినట్లుగా వినిపించే బిట్ గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. ఇక పాటలోని ఆత్రేయ గారి సాహిత్యం గురించీ, మహదేవన్ గారి సంగీతం గురించీ, ఘంటసాల గారి గాత్రం గురించీ ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఈ అచ్చతెలుగు పాటను మీరూ వినీ చూసీ ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమనగర్ (1971)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల

తేట తేట తెలుగులా... తెల్లవారి వెలుగులా
తేరులా.. సెలయేరులా.. కల కలా.. గల గలా
కదలి వచ్చింది.. కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచింది.. కనుల ముందరా..

తేట తేట తెలుగులా... తెల్లవారి వెలుగులా
తేరులా.. సెలయేరులా.. కల కలా.. గల గలా
కదలి వచ్చింది.. కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచింది.. కనుల ముందరా..

 
తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా
ఎంకి కొప్పులోని.. ముద్దబంతి పువ్వులా..ఆఅ..
తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా
ఎంకి కొప్పులోని.. ముద్దబంతి పువ్వులా
గోదారి కెరటాల గీతాల వలె నాలో
పలికినది..... పలికినది.... పలికినది
చల్లగా చిరుజల్లుగా... జల జల గల గలా
 
కదలి వచ్చింది కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచిందీ కనుల ముందరా
తేట తేట తెలుగులా... తెల్లవారి వెలుగులా...

 
రెక్కలొచ్చి ఊహలన్ని ఎగురుతున్నవి
ప్రేమమందిరాన్ని చుక్కలతో చెక్కుతున్నవీ..ఈ..
రెక్కలొచ్చి ఊహలన్ని ఎగురుతున్నవి
ప్రేమమందిరాన్ని చుక్కలతో చెక్కుతున్నవి
లోలోన.. నాలోన.. ఎన్నెన్నో రూపాలు
వెలసినవి..... వెలసినవి... వెలసినవి...
వీణలా.. నెరజాణలా... కల కల.. గల గలా
 
కదలి వచ్చింది కన్నె అప్సరా
ఎదుట నిలిచింది కనుల ముందరా
తేట తేట తెలుగులా... తెల్లవారి వెలుగులా...


శుక్రవారం, అక్టోబర్ 24, 2014

ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో...

రాజమకుటం సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట మీకోసం... చూసీ వినీ ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : రాజమకుటం ( 1961)
సంగీతం :  మాస్టర్ వేణు

సాహిత్యం : అనిశెట్టి
గానం :  పి. లీల

ఓహొహొహో.. ఓహొహొహో..హోయ్
ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో..
నా చుక్కల ఱేడు.. 
ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో..
 చూడ చక్కని చుక్కల ఱేడు.. 
ఈడు జోడు కలిసినవాడు
ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో..
నా చుక్కల ఱేడు.. ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో..
హేయ్..

ఓహొహొహో.. ఓహొహొహో..

గాలి రెక్కల పక్షుల్లారా..ఆ..
గాలి రెక్కల పక్షుల్లారా.. 
పాల వన్నెల మబ్బుల్లారా..ఓ.. ఓ.. ఓ..
గాలి రెక్కల పక్షుల్లారా.. 
పాల వన్నెల మబ్బుల్లారా
పక్షుల్లారా.. మబ్బుల్లారా..
మనసు చూరగొని మాయమైన మక్కువ ఱేడే..

ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో...
నా చుక్కల ఱేడు.. ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో
హేయ్.. 
  
ఓ.. ఓ..ఓ..ఓ..
పొగడపొన్నల పువ్వలవీడ..
పొగడపొన్నల పువ్వలవీడ.. 
పూల వీధిలో తుమ్మెదున్నాడా
పొగడపొన్నల పువ్వలవీడ.. 
పూల వీధిలో తుమ్మెదున్నాడా
గున్నమామిడి కొమ్మలగూడా.. 
గూటిలోన గండు కోయిలలేడా
గున్నమామిడి కొమ్మలగూడా.. 
గూటిలోన గండు కోయిలలేడా
కోయిలలేడా.. తుమ్మెదున్నాడా..
కులుకు బెలుకుగల కోడె ప్రాయపు కొంటివాడే..

ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో
నా చుక్కల ఱేడు.. ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో
చూడచక్కని చుక్కలరేడు.. ఈడు జోడు కలిసినవాడు
ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో..
నా చుక్కల ఱేడు.. ఏడనున్నాడో ఎక్కడున్నాడో

గురువారం, అక్టోబర్ 23, 2014

దీపావళీ దీపావళి...

దీపావళి సందర్బంగా మిత్రులందరకూ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్బంగా ఎన్టీఆర్ గారి షావుకారు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట తలచుకుందామా. జానకి గారి ఇంటిపేరును షావుకారు గా మార్చేసిన ఈ సినిమా గురించి తెలియని తెలుగు వారు బహుశా తక్కువే ఉంటారేమో. ఈ పాట చిత్రీకరణ నాకు బాగా నచ్చుతుంది, మీరూ చూసి వినీ ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : షావుకారు (1950)
సంగీతం : ఘంటసాల 
సాహిత్యం : సముద్రాల 
గానం : జిక్కి, రావు బాల సరస్వతి

దీపావళీ దీపావళి దీపావళీ దీపావళి
ఇంటింట ఆనంద దీపావళీ
ఇంటింట ఆనంద దీపావళీ
మా ఇంట మాణిక్య కళికావళి
మా ఇంట మాణిక్య కళికావళి
దీపావళీ దీపావళి దీపావళీ దీపావళి

జిలుగుల వలువల అళ్ళుళ్ళ తళుకు
జిలుగుల వలువల అళ్ళుళ్ళ తళుకు కూతుళ్ళ కులుకు
పలుకుల వయ్యారి వదినెల వన్నెలు
పలుకుల వయ్యారి వదినెల వన్నెలు మురిసిపడు చిన్నెలు
రంగు మతాబుల శోభావళి
రంగు మతాబుల శోభావళి

దీపావళీ దీపావళి
ఇంటింట ఆనంద దీపావళి
మా ఇంట మాణిక్య కళికావళి
దీపావళీ దీపావళి

 
చిటపట రవ్వల ముత్యాలు కురియ
చిటపట రవ్వల ముత్యాలు కురియ రత్నాలు మెరయ
తొలకరి స్నేహాలు వలుపుల వానగ
తొలకరి స్నేహాలు వలుపుల వానగ కురిసి సెలయేరుగ
పొంగే ప్రమోద తరంగావళీ
పొంగే ప్రమోద తరంగావళి

దీపావళీ దీపావళి
దీపావళీ దీపావళి
ఇంటింట ఆనంద దీపావళీ
ఇంటింట ఆనంద దీపావళీ
మా ఇంట మాణిక్య కళికావళీ
మా ఇంట మాణిక్య కళికావళీ
దీపావళీ దీపావళి
దీపావళీ దీపావళి


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 

అలాగే "ఈ దీపావళికి సగం దీపాలు మన హృదయంలో వెలిగిద్దాం ఆ వెలుగును విశాఖ కళ్ళల్లో చూస్తూ పండగ చేస్కుందాం" అంటూ చిత్రీకరించిన ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి నచ్చితే మీరూ పాటించండి.

బుధవారం, అక్టోబర్ 22, 2014

కాదు సుమా కలకాదు సుమా...

ఈ జంట ఎవరో ఒక కీలుగుఱ్ఱమును ఎక్కి ఆకాశయానం చేస్తూ ఇది కల కాదు సుమా అని ఒక కమ్మని పాట పాడుకుంటున్నారు, ఏవిటో ఆ విశేషం మనమూ వారితో కాసేపు విహరించి చూద్దాం పదండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు.


చిత్రం : కీలుగుఱ్ఱం (1949)
సాహిత్యం : తాపీ ధర్మారావు నాయుడు
సంగీతం : ఘంటసాల
గానం : ఘంటసాల, వక్కలంక సరళ

కాదు సుమా కల కాదు సుమా
కాదు సుమా కల కాదు సుమా
అమృత పానమును అమర గానమును
అమృత పానమును అమర గానమును
గగన యానమును కల్గినట్లుగా
గాలిని తేలుచూ సోలిపోవుటిది
కాదు సుమా కల కాదు సుమా

 
ప్రేమలు పూచే సీమల లోపల
ప్రేమలు పూచే సీమల లోపల
వలపులు పారే సెలయేరులలో
తే టి పాటలను తేలియాడితిని

కాదు సుమా కల కాదు సుమా

కన్నె తారకల కలగానముతో
కన్నె తారకల కలగానముతో
వెన్నెల చేరుల ఉయ్యాలలో
ఓ... ఓ... ఓహో... ఓ... ఓ... ఒహో...
వెన్నెల చేరుల ఉయ్యాలలో
ఉత్సాహముతో ఊగుచుండుటిది

కాదు సుమా కల కాదు సుమా

 
పూల వాసనల గాలి తెరలలో
వలపు చీకటుల వన్నె కాంతిలో
పూల వాసనల గాలి తెరలలో
వలపు చీకటుల వన్నె కాంతిలో
ఆహా... ఆ... ఆ... ఆహా... ఆ... ఆ...
దోబూచులాడుటిది

కాదు సుమా కల కాదు సుమా
కాదు సుమా కల కాదు సుమా


మంగళవారం, అక్టోబర్ 21, 2014

కమ్మని గీతాలే...

అంతం సినిమాలో నాకు నచ్చిన పాట ఈరోజు మీకోసం. ఈ పాటలో ఊర్మిళకి చిత్ర గారి గాత్రం బాగా నప్పింది. సిరివెన్నెల గారి సాహిత్యం చాలా బాగుంటుంది, తను అడవిలో ఉదయాన్ని వర్ణించిన తీరు, శీతాకోక చిలుకకు వనమంతా పరిచయమంటూ పరిచయానికి తనే బెస్ట్ గైడ్ అని చెప్పిన తీరు నాకు ఇష్టం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.చిత్రం : అంతం (1992)
సంగీతం : ఆర్.డి. బర్మన్, మణిశర్మ
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల 
గానం : చిత్ర

ఓ మైనా ..... ఆ ఆ
నీ గానం నే విన్నా ఆ ....ఆ ఆ
ఎటు ఉన్నా...ఆ ఆ ఆ ...
ఏటవాలు పాట వెంట రానా ... ఆ ఆ

కమ్మని గీతాలే పంపి రమ్మని పిలిచావే...
మరి రావే ఇకనైనా...
కొమ్మలనడిగానే ప్రతి రెమ్మని వెతికానే...
కనిపించవు కాస్తైనా...
నీ కోసం వచ్చానే... సావాసం తెచ్చానే
ఏదీ రా మరి ఏ మూలున్నా...

కమ్మని గీతాలే పంపి రమ్మని పిలిచావే...
మరి రావే ఇకనైనా...
కొమ్మలనడిగానే ప్రతి రెమ్మని వెతికానే...
కనిపించవు కాస్తైనా...
లాల్లలలల్లల్లా లాలలాలలలల్లల్లా
లలలాలాలాలాలాలా ...

ఎవరైనా...ఆ ఆ ఆ...
చూశారా ఎపుడైనా...ఆ ఆ ఆ
ఉదయానా....ఆ ఆ ఆ...
కురిసే వన్నెల వానా... హో..
కరిమబ్బులాంటి నడిరేయి కరిగి కురిసింది కిరణాలుగా..
ఒక్కొక్క తారా చినుకల్లె జారి... వెలిసింది తొలికాంతిగా.. ఆ..
కరిమబ్బులాంటి నడిరేయి కరిగి కురిసింది కిరణాలుగా
ఒక్కొక్క తారా చినుకల్లె జారి... వెలిసింది తొలికాంతిగా
నీలాకాశంలో... వెండి సముద్రంలా... పొంగే ...

కమ్మని గీతాలే పంపి రమ్మని పిలిచావే...
మరి రావే ఇకనైనా...
కొమ్మలనడిగానే ప్రతి రెమ్మని వెతికానే...
కనిపించవు కాస్తైనా...

 
నన్నేనా....ఆ ఆ ఆ....
కోరుకుంది ఈ వరాల కోనా.....హో
ఏలుకోనా....ఆ ఆ ఆ....
కళ్ళ ముందు విందులీ క్షణానా ....హో
సీతాకోకచిలుకా తీసుకుపో నీ వెనుకా... వనమంతా చూపించగా...
ఆ మొక్క ఈ మొలక అన్నీ తెలుసు కనుక ... వివరించు ఇంచక్కగా...
సీతాకోకచిలుక తీసుకుపో నీ వెనుక... వనమంతా చూపించగా...
ఆ మొక్క ఈ మొలక అన్నీ తెలుసు కనుక... వివరించు ఇంచక్కగా... 
కీకారణ్యంలో నీ రెక్కే దిక్కై... రానా ...

కమ్మని గీతాలే పంపి రమ్మని పిలిచావే...
మరి రావే ఇకనైనా...
కొమ్మలనడిగానే ప్రతి రెమ్మని వెతికానే...
కనిపించవు కాస్తైనా...
నీ కోసం వచ్చానే...సావాసం తెచ్చానే...
ఏదీ రా మరి... ఏ మూలున్నా ...
 


ఆహహహహ్హహ్హా ఓహోహోహోహోహ్హోహ్హో
లలలాలా హ్మ్మ్...హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్
డూడుడుడుడుడూ... ఓహోహొహొహొహొహో...
లలలాలాలాలాలాలా...

సోమవారం, అక్టోబర్ 20, 2014

ఆ రోజు నా రాణి...

బృందావనం సినిమా నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమాలలో ఒకటి. దానిలోని పాటలు అన్నీ కూడా సూపర్ హిట్సే. నాకు ఇప్పటికీ ఆ పాటలు వింటూంటే ఈ సినిమా చూసిన రోజులు గుర్తొచ్చి ఒక చక్కని అనుభూతి పొందుతాను. ఈ సినిమాలో సరదాగా సాగే ఒక చక్కని పాటను మీరూ చూసీ వినీ ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : బృందావనం (1992)
సంగీతం : మాధవపెద్ది సురేష్
రచన : వెన్నెలకంటి
గానం : ఎస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి

ఆ రోజు నా రాణి చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని
ఆ రోజు నా రాణి చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని
ఈ రోజే నాకు తెలిసింది
ఆ నవ్వున దాగుంది లవ్వని
ఎద జివ్వున లాగింది లవ్వని

ఆ రోజు నా రాజు చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని
ఆ రోజు నా రాజు చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని

ఈ రోజే నాకు తెలిసింది
ఆ నవ్వున దాగుంది లవ్వని
ఎద జివ్వున లాగింది లవ్వని

  
ఆ రోజు జాబిల్లి పగలే వచ్చింది
ఈరోజు జాజుల్లో సెగలే తెచ్చింది
ఆ రోజు ఓ చూపు వలలే వేసింది
ఈ రోజు మాపుల్లో కలలే తోచింది
 

కన్నులే వెన్నెలాయే వన్నెలే వెన్నలాయే
ముద్దులా ముచ్చటాయే నిద్దరే పట్టదాయే 

ఈ రోజే నాకు తెలిసింది
ఈ చిత్రాలు చేసింది లవ్వని
మధు పత్రాలు రాసింది లవ్వని
 
 
ఆ రోజు నా రాజు చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని 

 ఆ రోజు నా రాణి చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని
ఈ రోజే నాకు తెలిసింది
ఆ నవ్వున దాగుంది లవ్వని
ఎద జివ్వున లాగింది లవ్వని

 

ఆ రోజు కలలోన తొణికే ఓ ప్రేమ
ఈ రోజు ఇలలోన నిజమే చేద్దామా
 

ఆ రోజు మెరిసింది అందం చిరునామా
ఈ రోజు కలిసింది జతగా ఈ భామ
గుండెలో అల్లరాయే ఎండలే చల్లనాయే

 ఆశలే వెల్లువాయే ఊసులే చల్లిపోయే
ఈ రోజే నాకు తెలిసింది
రాగాలు రేపింది లవ్వని 

అనురాగాలు చూపింది నువ్వని
 

ఆ రోజు నా రాణి చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని
ఈ రోజే నాకు తెలిసింది
ఆ నవ్వున దాగుంది లవ్వని
ఎద జివ్వున లాగింది లవ్వని


ఆ రోజు నా రాజు చిరునవ్వు చూసి
అనుకున్నా ఏదో నవ్వని 

ఈ రోజే నాకు తెలిసింది
ఆ నవ్వున దాగుంది లవ్వని
ఎద జివ్వున లాగింది లవ్వని

  

ఆదివారం, అక్టోబర్ 19, 2014

ఎంతవారు కానీ...

మొహమ్మద్ రఫీ గారు తెలుగులో పాడిన ఈ సరదా ఐన పాటను ఈ ఆదివారం గుర్తు చేసుకుందాం. నేను ఎలాంటి మూడ్ లో ఎలాంటి సమయంలో ఈపాట విన్నా కూడా పెదవుల మీదకి ఒక చిరునవ్వు వచ్చిచేరుతుందనడంలో ఏ సందేహంలేదు. "బార్ బార్ దేఖో" అనే పాటకు తెలుగు రూపమే అయినా ఒక ఎవర్ లాస్టింగ్ ట్రూత్ ను ఇంత చక్కగా చెప్పిన సినారె గారిని అభినందిస్తూ.. నాకు చాలా ఇష్టమైన ఈపాట మీరూ వినండి. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. చిత్రం : భలేతమ్ముడు (1969)
సంగీతం : టి.వి.రాజు 
సాహిత్యం : సినారె 
గానం : మొహమ్మద్ రఫీ

ఎంతవారు గాని వేదాంతులైన గాని
వాలు చూపు సోకగానే తేలిపోదురోయ్
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ...
 
ఎంతవారు గాని వేదాంతులైన గాని
వాలు చూపు సోకగానే తేలిపోదురోయ్
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ...

 

చిన్నది మేనిలో మెరుపున్నది హహ
చేపలా తళుకన్నది సైప లేకున్నది
చిన్నది మేనిలో మెరుపున్నది
చేపలా తళుకన్నది సైప లేకున్నది
ఏ వన్నెకాని వలపు నమ్మి వలను చిక్కునో
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ..
 
ఎంతవారు గాని వేదాంతులైన గాని
వాలు చూపు సోకగానే తేలిపోదురోయ్
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ...

ఆడకు వయసుతో చెరలాడకు ఆహా
ఆడితే వెనుకాడకు ఊహూ కూడి విడిపోకు
ఆడకు వయసుతో చెరలాడకు
ఆడితే వెనుకాడకు కూడి విడిపోకు
మనసు తెలిసి కలిసి మెలిసి వలపు నింపుకో..
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ..
 
ఎంతవారు గాని వేదాంతులైన గాని
వాలు చూపు సోకగానే తేలిపోదురోయ్
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ...

హహహ ఓ భలే భలే లేత వయసుడికిందిలే
తాత మనసూరిందిలే లోకమింతేలే..
హహహ ఓ భలే భలే లేత వయసుడికిందిలే
తాత మనసూరిందిలే లోకమింతేలే..
ఓయ్ పాత రుచులు తలచి తలచి తాత ఊగెనోయ్..
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ..
 
ఎంతవారు గాని వేదాంతులైన గాని
వాలు చూపు సోకగానే తేలిపోదురోయ్
కైపులో కైపులో కైపులోఓఓ...


శనివారం, అక్టోబర్ 18, 2014

నన్నేదొ సెయ్యమాకు...

సునీత, కీరవాణి, చంద్రబోస్ ఎవరికి వారే పోటీపడి పని చేసిన పాట.. సింహాద్రి సినిమాలోని ఈ "నన్నేదో సెయ్యమాకు" అనేపాట. ఈ పాట సునీత గారికి కొత్త అభిమానులను సంపాదించి ఉంటుందని నా అనుకోలు :-) కీరవాణి గారి కొన్ని ఫోక్ ట్యూన్స్ అమితంగా ఆకట్టుకుంటాయి. అపుడపుడు  సరదాగా వినడానికి నేను చాలా ఇష్టపడే ఈపాట మీరూ చూసీ వినీ ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : సింహాద్రి (2003) 
సంగీతం : కీరవాణి 
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : కీరవాణి, సునీత

నన్నేదొ సెయ్యమాకు నడుము కాడ..హేయ్.హాఆ..
ఏదేదొ సెయ్యమాకు ఏటి కాడ..హేయ్..హాఆ..
ముద్దులెట్టి ముగ్గుల్లో దించమాకు
ముగ్గులోకి దించి నన్ను ముంచమాకు
నేనింక చిన్నదాన్నిరో..
 

సాకేదొ సెప్పమాకు సందకాడ..ఏ
సోకంతా దాచుకోకు ఆడ ఈడ..మ్మ్..ఏ
అడ్డమైన సిగ్గు నువ్వు చూపమాకు
అడ్డు గోడ పెట్టి నన్ను ఆపమాకు
అలవాటు చేసుకోవమ్మో
నన్నేదొ సెయ్యమాకు నడుము కాడ..మ్మ్..హా.ఆ..

కంది చేనుకు షికారుకెళితె
కందిరీగే నను కుడితే
కంది చేనుకు షికారుకెళితె
కందిరీగే నిన్ను కుడితే
మంట నాలో మొదలవుతుంటే 
మందు నేనె ఇస్తుంటే
పెదవి ఎంగిలి పైపైన పూస్తె
బాధ తగ్గి బాగుంది అంటు
హాయిగ కనులే మూస్తే

ఏదేదొ సెయ్యమాకు ఆడ ఈడ..హే...హాఆ..
నన్నేదో సెయ్యమాకు అందగాడా .. హేయ్.. హాఅ.. 
అంతకంటె హాయిగుంది వదులుకోకు
ముందుకొచ్చి ముట్టుకుంటే ముడుచుకోకు
అలవాటు చేసుకోవమ్మో

చింతపల్లి సంతకు వెళితె
ఓ.. చింతపూల చీర కొంటే 
మ్..చింతపల్లి సంతకు వెళితె
చింతపూల చీర కొంటే
కట్టు నీకు కుదరకపోతే
నువ్వు సాయం చేస్తుంటే 
చెంగు బొడ్లో దోపుతువుంటె
చెంగు మని నువు వులిక్కి పడగా
నాలో వుడుకే పుడితే

సాకేదొ సెప్పమాకు సందెకాడ..హా..ఏ
సోకంతా దాచుకోకు కోక నీడ..హే...ఏ
పెళ్ళి చీర కట్టే దాక రెచ్చిపోకు
పెద్ద పెద్ద ఆటలేవి ఆడమాకు
అలవాటు చేసుకోవయ్యో..ఓఓఓ..
నన్నేదొ సెయ్యమాకు నడుము కాడ.. 
హేయ్..హా...ఆ.. హేయ్... హ్మ్...


శుక్రవారం, అక్టోబర్ 17, 2014

ఇది స్వాతి జల్లు...

ఇళయరాజా గారి మరో రొమాంటిక్ ట్యూన్ ఇది దానికి తగినట్లే సాహితి గారి సాహిత్యం కూడా ఉంటుంది. సాహితి గారి పాటలలో మొదటి హిట్ సాంగ్ ఇదేనట. ఇందులో మనోగారి కన్నా జానకి గారి సింగింగ్ స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం. మనసుని నిజంగానే స్వాతి జల్లులో తడిపేసి గమ్మత్తైన అనుభూతిని పంచే ఈపాటను మీరూ విని ఆనందించండి. ఎంబెడెడ్ యూట్యూబ్ వీడియో వాన ఫోటోలతో చేసిన ప్రజంటేషన్. ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.
 


చిత్రం : జమదగ్ని(1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : సాహితి
గానం : మనో, జానకి

ఇది స్వాతి జల్లు ఒణికింది ఒళ్ళు 
వయసంది ఝల్లు వాటేసి వెళ్ళు 
పెళ్ళాడే వాడా పెనవేసే తోడా 

ఇది స్వాతి జల్లు ఒణికింది ఒళ్ళు 
నీ నీలి కళ్ళు అవునంటే చాలు 
అల్లాడే దానా అలవాటైపోనా..

ఇది స్వాతి జల్లు

నీలి కోక నీటికి తడిసే పైట గుట్టు బైటపడే 
పెళ్ళి కాని పిల్లకి చలితో పెద్ద చిక్కు వచ్చి పడే 
నీలి కోక నీటికి తడిసే పైట గుట్టు బైటపడే 
పెళ్ళి కాని పిల్లకి చలితో పెద్ద చిక్కు వచ్చి పడే 
కన్నె ఈడు కాగిపోయెరా... 
పడిన నీరు ఆవిరాయెనా 
నాలో తాకే గిలిగింతే గంతే వేసే ఇన్నాళ్ళూ 
నీకై కాచే వయసంతా మల్లై పూచే
కౌగిట్లో నీ ముంత కొప్పంత 
రేపేయనా తీపంత చూపేయనా
 
ఇది స్వాతి జల్లు ఒణికింది ఒళ్ళు 
వయసంది ఝల్లు

చిన్నదాని అందాల నడుమే సన్నగుంది ఎందుకని 
అందగాని చేతికి ఇట్టే అందుతుంది అందుకని
చిన్నదాని అందాల నడుమే సన్నగుంది ఎందుకని 
అందగాని చేతికి ఇట్టే అందుతుంది అందుకని
బుగ్గమీద సొట్ట ఎందుకే సక్కనోడి తీపి ముద్దుకే 
నాకివ్వాళా సోయగాల సోకివ్వాలా 
శోభనాల రేయవ్వాల యవ్వనాల హాయివ్వాలా
ఈ పూటా మన జంట చలిమంట 
కాగాలిరా గిల్లంత తీరాలిరా

ఇది స్వాతి జల్లు ఒణికింది ఒళ్ళు 
వయసంది ఝల్లు వాటేసి వెళ్ళు
అల్లాడే దానా అలవాటైపోనా..
ఇది స్వాతి జల్లు ఒణికింది ఒళ్ళు 
వయసంది ఝల్లూ...


గురువారం, అక్టోబర్ 16, 2014

ఒకటే కోరిక నిన్ను చేరాలనీ...

దొంగలకు దొంగ సినిమా కోసం సత్యం గారి స్వరకల్పనలో గోపీ గారు రచించిన "ఒకటే కోరిక" అనే పాట ఈ రోజు మీకోసం. నలుగురిలో పాడుకోడానికి కాస్త ఇబ్బంది పెట్టే లిరిక్స్ అయినప్పటికీ ప్రేయసీ ప్రియులకి మాత్రం ఒక అందమైన పాట ఇది. సత్యం గారి సంగీతం కూడా ఆకట్టుకుంటుంది, చిత్రీకరణ చూస్తే ఏదైనా హిందీ పాట ప్రేరణేమో అనిపిస్తుంటుంది. ఇందులో కృష్ణగారి డాన్స్ వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు చూసి తీరాల్సిందే :-) ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : దొంగలకు దొంగ(1977)
సంగీతం : సత్యం 
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపీ 
గానం : బాలు, సుశీల

ఒకటే కోరిక హా..నిన్ను చేరాలనీ
హహా..ఒడిలో కమ్మగా కరిగిపోవాలనీ
హహా..కరిగిపోవాలనీ

ఒకటే కోరిక హా..నిన్ను చేరాలనీ
హాహా..ఒడిలో కమ్మగా కరిగిపోవాలనీ
హాహా..కరిగిపోవాలనీ హా..హా..

 
నడకతో లేత నడుముతో చెలి మంత్రమే వేసెనూ
కురులలో నీలి కనులలో నా హృదయమే చిక్కెనూ
నీ చూపులే నను నిలువునా కౌగిలిస్తున్నవీ
నా పెదవులే నీ నామము పలవరిస్తున్నవీ
హే...కలలందూ కనులందూ కదలక నిలిచెను నీ సొగసూ

ఒకటే కోరిక హే..నిన్ను చేరాలనీ
హేహే..
ఒడిలో కమ్మగా కరిగిపోవాలనీ
హేహే..కరిగిపోవాలనీ హే..హే..

చేతికి చేయి తగిలితే గుబులు పుడుతున్నదీ
కొత్తగా నా వయసుకు దిగులు వేస్తున్నదీ
 
చెక్కిట ఆ నొక్కులు ఆశ పెడుతున్నవీ
ఆ ఒంపులు మేని బరువులు నను నిలువనీకున్నవి
హా..హహహా...
అణువణువు ప్రతి నిమిషం తొందర చేసెను నీకోసం
 
ఒకటే కోరిక హా..నిన్ను చేరాలనీ
హహా..ఒడిలో కమ్మగా కరిగిపోవాలనీ
హహా..కరిగిపోవాలనీ


బుధవారం, అక్టోబర్ 15, 2014

ఓ గోపెమ్మో ఇటు రావమ్మో...

ధర్మాత్ముడు సినిమా కోసం కృష్ణంరాజు జయసుధలపై చిత్రీకరించిన ఈ పాట సరదాగా సాగుతూ అలరిస్తుంది. బాలూ సుశీల గారు కూడా అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ పాడారు అనిపిస్తుంటుంది. చిన్నప్పుడు రేడియోలో విన్నవెంటనే లిరిక్స్ కి అర్ధం పెద్దగా తెలియకపోయినా సత్యం గారి క్యాచీ ట్యూన్ ఆకట్టుకుని ఈజీగా ఉండి మ్యూజిక్ తో సహా తెగ హమ్ చేసేసే వాడ్ని. మైలవరపు గోపీ గారి లిరిక్స్ సింపుల్ అండ్ స్వీట్ అన్నట్లుగా ఉంటాయి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ధర్మాత్ముడు (1983)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : బాలు, సుశీల

ఓ గోపెమ్మో.. ఇటు రావమ్మో
ఈ దాసుని తప్పు దండంతో సరి మన్నించవమ్మో

ఓ కిష్టయ్యో రాను పోవయ్యో
నీ గడసరి మాటలు గారడి చేష్టలు చాలించవయ్యో...


ఓ గోపెమ్మో.. ఇటు రావమ్మో

 సొగసే నీ అలకలు కూడా
సొగసే ఓ ముద్దుల గుమ్మా
ఈ ఒకసారికి చిరాకు పరాకు పడబోకే...
తెలుసే ఇది రోజూ ఉండే వరసే
చిరు చీకటి పడితే.. కౌగిట చేరగ తపించి తపించి పోతావే? 

 న్యాయము కాదిది.. సమయము కాదిది..
న్యాయము కాదిది.. సమయము కాదిది..

గోపెమ్మో ఇటు రావమ్మో
ఈ దాసుని తప్పు దండంతో సరి మన్నించవమ్మో

నీ గడసరి మాటలు గారడి చేష్టలు చాలించవయ్యో... 
 ఓ కిష్టయ్యో రాను పోవయ్యో
 

మదిలో తొలిరాతిరి తలపే మెదిలే నిను చూస్తూ ఉంటే
ఎదలో కోరిక కలుక్కు కలుక్కు మంటుంటే...
ఇపుడే ఈ సరసాలన్నీ ఇపుడే ఈ ముచ్చటలన్నీ
మురిపము తీరగ హుళక్కి హుళక్కి అవుతాయే 

 నమ్మవే నా చెలి.. నమ్మకమేమిటి?
నమ్మవే నా చెలి.. నమ్మకమేమిటి?

గోపెమ్మో.. ఊ.. ఇటు రావమ్మో..
ఊ..
ఈ దాసుని తప్పు దండంతో సరి మన్నించవమ్మో
ఈ దాసుని తప్పు దండంతో సరి మన్నించవమ్మో

ఓ కిష్టయ్యో రాను పోవయ్యో
నీ గడసరి మాటలు గారడి చేష్టలు చాలించవయ్యో...
ఈ గడసరి మాటలు గారడి చేష్టలు చాలించవయ్యో...

ఓ గోపెమ్మో.. రాను పోవయ్యో
ఓ గోపెమ్మో.. రాను పో...వయ్యో...
 

మంగళవారం, అక్టోబర్ 14, 2014

కరివరద మొరను వినలేవా...

బాలు గారు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన అతి కొద్ది సినిమాలలో ఒకటి బాపు గారు దర్శకత్వం వహించిన 'జాకీ'. ఈ సినిమాలో "అలామండి పడకే జాబిలి" అనే విషాద గీతం ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇదే సినిమాలో హీరోయిన్ హీరోని బ్రతిమాలే సన్నివేశంలో వచ్చే 'కరివరద' పాట ట్యూన్ చాలా ఇంటెన్స్ గా ఉండి నాకు చాలా నచ్చుతుంది, మీరు కూడా విని ఆనందించండి. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జాకి (1985)
సంగీతం : బాలు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

కరివరద మొరను వినలేవా..
శశివదన చెలిమి కనలేవా...
నా మాటే మన్నించీ.. నాతోటే నిన్నుంచీ
మన రాదా మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో...వసంతమాడుకో..

కరివరద మొరను వినలేవా..
శశివదన చెలిమి కనలేవా...

హా.. ఆ హా.. జాజిపూలే చూసే జాలిగా..
హే.. ఏహే.. జంట కమ్మాన్నాయి జాలీగా..
తెలుసు నా జాకీ నువ్వనీ..
అహా మనసే రాజాల రవ్వనీ..
ఓ రాకుమారుడా.. నీ రాక కోసమే
వేచి వేచి వేగుతున్నాను రా..

కరివరద మొరను వినలేవా..
శశివదన చెలిమి కనలేవా...
నా మాటే మన్నించీ.. నాతోటే నిన్నుంచీ
మన రాదా మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో...వసంతమాడుకో..

హా..ఆ హా.. ఎందుకో నువ్వంటే ఇది ఇది గా...
హే.. ఏ హే.. అందుకే నీ తోడు నేనడిగా...
చెంగు ఎన్నటికీ వదలకూ..
ఏయ్ చెలిమి ఎప్పటికీ విడవకూ..
ఓ ఈశ్వర శాపమా.. ఓ హో నా ప్రియతమా
పేచీ మాని రాజీకొచ్చేయరా... 
 
హయగమన మొరలు వినలేనా..
శశివదన మనసు కనలేనా...
నన్నల్లే నిన్నెంచీ.. నాలోనే నిన్నుంచీ
వలచానే... వల రాణి
బిరాన చేరుకోనా.. సరాగమాడుకోనా..
వరించి ఏలనా..ఓ ఓ ఓ..వసంతమాడనా
లలాలలాలలాలలాలలాలలా

 

సోమవారం, అక్టోబర్ 13, 2014

మాఘమాస వేళలో...

కొన్నిపాటలు ఎన్నిసార్లు విన్నా అసలు బోర్ కొట్టడమనే మాటే ఉండదు అలాంటివాటిలో ఇదీ ఒకటి. జాతర సినిమా కోసం జి.కె.వెంకటేష్ గారి స్వర సారధ్యంలో మైలవరపు గోపీ గారి రచన. అప్పటివరకూ చిన్న పిల్లలకి మాత్రమే పాడుతున్న శైలజ గారు కథానాయిక కోసం పాడిన మొదటి పాటట ఇది. నాకు ఎంతో ఇష్టమైన పాటను మీరూ వినండి. ఈ పాట వీడియో ఎక్కడా దొరకనందువలన స్వరాభిషేకంలో శైలజ గారు పాడిన వీడియోను ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేసి ఇస్తున్నాను. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : జాతర (1980)
సంగీతం : జి.కె.వెంకటేష్
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : శైలజ

మాఘమాస వేళలో ఒకనాటి సంజెలో..
గొరవంకపై ఓ చిలుకకు గుబులాయెనెందుకో..
మాఘమాస వేళలో ఒకనాటి సంజెలో..
గొరవంక పై ఓ చిలుకకు గుబులాయెనెందుకో..

పెళ్ళిపీట పైన ఏ రాజు దాపున
చూపు చూపు లోన నూరేళ్ళ దీవెన
ఆ సమయమందు నేను..
ఆ సమయమందు నేను.. ఈ బిడియమోపలేను

గొరవంకపై ఓ చిలుకకు గుబులాయెనెందుకో..
మాఘమాస వేళలో ఒకనాటి సంజెలో..

వెన్నెల్లనడుగు మరుమల్లెనడుగు 
ఇల్లాలి మనసే కడు చల్లన
వెన్నెల్లనడుగు మరుమల్లెనడుగు 
ఇల్లాలి మనసే కడు చల్లన
ఈగుండెనడుగు నిట్టూర్పునడుగు
ఈగుండెనడుగు నిట్టూర్పునడుగు 
తొలిరేయి తలపే నులివెచ్చన
తొలిరేయి తలపే నులివెచ్చనా..

గొరవంక పై ఓ చిలుకకు గుబులాయెనెందుకో..
మాఘమాస వేళలో ఒకనాటి సంజెలో..

మా ఊరు తలుచుకుంటూ నీతోటి సాగనీ..
నిన్ను తలుచుకుంటూ మా ఊరు చేరనీ..
ఈ రాకపోకలందే...
ఈ రాకపోకలందే నను రేవు చేరుకోనీ..

గొరవంక పై ఓ చిలుకకు గుబులాయెనెందుకో..
మాఘమాస వేళలో ఒకనాటి సంజెలో..
గొరవంక పై ఓ చిలుకకు గుబులాయెనెందుకో.. 


ఆదివారం, అక్టోబర్ 12, 2014

బల్లకట్టు బుల్లెబ్బాయి...

పట్నంలో చదువుకోడానికి వెళ్ళిన పల్లె కుర్రాడు తిరిగి వచ్చీ రావడంతోనే ఇంటికి వెళ్ళేకన్నా ముందు తన స్నేహితులను ఊరి విశేషాల గురించి అడుగుతూ పాడే ఈపాట చాలా బాగుంటుంది. సుహాసిని గారు దర్శకత్వం వహించిన 'ఇందిర' సినిమాలోనిదీ పాట. ఇది డబ్బింగ్ పాట అని అనిపించనివ్వకుండా తమిళ్ వర్షన్ ని అక్కడక్కడ కాస్త మార్చి చాలా చక్కగా వ్రాసారు సిరివెన్నెల గారు. రహ్మాన్ సంగీతం కూడా చాలా హుషారుగా సాగుతుంది. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే యూట్యూబ్ జ్యూక్ బాక్స్ లో ఇక్కడ లేదా ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. తెలుగు వీడియో దొరకనందున తమిళ్ వీడియో ఎంబెడ్ చేస్తున్నాను.చిత్రం : ఇందిర (1995)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్ 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల 
గానం : బాలు, శిర్కాళి జి శివచిదంబరం

పచ్చబొట్టూ ఉగ్గపట్టూ వల్లకట్టూ తీసికట్టూ
చెమ్మా చెక్కా ఆడుకుంటూ గట్టువెంట నడచుకుంటా
జానపదం పాడుకుంటూ చుట్టూ చేమ
పుట్టా పుట్టా ఆమని ఏమని జల్...

ఏ బల్ల కట్టూ బుల్లబ్బాయీ మెల్లకళ్ళ బుల్లబ్బాయీ
ఊరిలోని పడుచు పిల్లలు సౌఖ్యమా
హే చిల్లర కొట్టూ సత్తయ్య పిల్లా
అప్పులు ఇచ్చే అంకమ్మా పిల్లా
చెవిటి మేళం మాణిక్యం పిల్లా సౌఖ్యమా
పల్లెపిట్టలు చూడగా..మనసు పుట్టెను పిల్లడా
పల్లెపిట్టలు చూడగా..మనసు పుట్టెను పిల్లడా

 పట్టణాల స్టైలు కన్నా..పల్లెటూరు సొగసు సుమా
పల్లెకూడు రుచి మరిగీ మరిచిపోలేరు సుమా
పట్టుపావడాకి గుండె ఝల్లుమంది
రెండు జళ్ళ అందం కంటి ముందు ఉంది

బల్ల కట్టూ బుల్లబ్బాయీ మెల్లకళ్ళ బుల్లబ్బాయీ
ఊరిలోని పడుచు పిల్లలు సౌఖ్యమా
హే చిల్లర కొట్టూ సత్తయ్య పిల్లా
అప్పులు ఇచ్చే అంకమ్మా పిల్లా
చెవిటి మేళం మాణిక్యం పిల్లా సౌఖ్యమా

గండు పిల్లి కోమల వల్లీ ఏమైందీ ఏమైందీ
రెండు పిల్లి పిల్లల్ని కనీ చుంచల్లే చిక్కిందీ

 పొగరుబోతు టీచరు కనకా
అయ్యో మరుపు రాదే బెత్తం చురకా
పప్పు రుబ్బు పంతులు పిల్లా పై చదువు గట్టెక్కిందా
ముచ్చటగా మూడు మార్కుల్లో ఫెయిలైందీ ఫెయిలైందీ 

పిల్లికళ్ళ రత్నమాలా లేచిపోయి ఎక్కడుందీ
పూర్తిగా మునిగిపోయి తిరిగి వచ్చింది
 

ఏ బల్ల కట్టూ బుల్లబ్బాయీ మెల్లకళ్ళ బుల్లబ్బాయీ
ఊరిలోని పడుచు పిల్లలు సౌఖ్యమా
ఓయ్ చిల్లర కొట్టూ సత్తయ్య పిల్లా
అప్పులు ఇచ్చే అంకమ్మా పిల్లా
చెవిటి మేళం మాణిక్యం పిల్లా సౌఖ్యమా

శివుడి గుళ్ళో వేపమానూ ఎట్టుందీ ఎట్టుందీ
జాతుల రగడంలో రెండైందీ రెండైందీ

 పెద్ద వీధి రామయ్య వెంటా
చిన్న వీధి చిట్టెమ్మా వెళ్ళీ
జొన్న చేల మంచె నీడా జోడు చేరు సంగతేందీ
పాతబడి పోయిందయ్యా ఆ వార్తా ఈనాడూ

 వాళ్ళ సోది నాకెందుకూ నా గువ్వ కబురు చెప్పూ
ఏపుకొచ్చి ఎపుడెపుడని ఎదురుచూస్తోందీ
  

ఏ బల్ల కట్టూ బుల్లబ్బాయీ మెల్లకళ్ళ బుల్లబ్బాయీ
ఊరిలోని పడుచు పిల్లలు సౌఖ్యమా
హ చిల్లర కొట్టూ సత్తయ్య పిల్లా
అప్పులు ఇచ్చే అంకమ్మా పిల్లా
చెవిటి మేళం మాణిక్యం పిల్లా సౌఖ్యమా
పల్లెపిట్టలు చూడగా..మనసు పుట్టెను పిల్లడా
పల్లెపిట్టలు చూడగా..మనసు పుట్టెను పిల్లడా
 

పట్టణాల స్టైలు కన్నా..పల్లెటూరు సొగసు సుమా
పల్లెకూడు రుచి మరిగీ మరిచిపోలేరు సుమా
పట్టుపావడాకి గుండె ఝల్లుమంది
రెండు జళ్ళ అందం కంటి ముందు ఉంది

బల్ల కట్టూ బుల్లబ్బాయీ మెల్లకళ్ళ బుల్లబ్బాయీ
ఊరిలోని పడుచు పిల్లలు సౌఖ్యమా
హే చిల్లర కొట్టూ సత్తయ్య పిల్లా
అప్పులు ఇచ్చే అంకమ్మా పిల్లా
చెవిటి మేళం మాణిక్యం పిల్లా సౌఖ్యమా


శనివారం, అక్టోబర్ 11, 2014

ఈ సంజెలో.. కెంజాయలో...

రేడియో పరిచయం చేసిన పాటలలో ఇదీ ఒకటి... ఎక్కడున్నా ఏ పని చేస్తున్నా కానీ సుశీలమ్మ "ఈ సంజెలో..." అని మొదలు పెట్టగానే సగం అటెన్షన్ ఈ పాట వైపు పెట్టేసి ఆలకించే వాడ్ని. పాటంతా సుశీల గారు కష్టపడి పాడుతుంటే మధ్యలో బాలుగారు సరదాగా చిన్న చిన్న ఆలాపనలతోనే మార్కులు కొట్టేస్తారు. నాకు నచ్చిన ఈపాట మీరూ వినీ ఆస్వాదించండి. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మూగప్రేమ (1970)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : బాలు, పి సుశీల

ఈ సంజెలో... కెంజాయలో....
ఈ సంజెలో కెంజాయలో
చిరుగాలుల కెరటాలలో

ఈ సంజెలో.. కెంజాయలో..
చిరుగాలుల కెరటాలలో
ఏ మల్లి మరులెల్ల ఎగదోసెనో
ఏ రాజు ఎదలోతు చవిచూసెనో
అ.అ.హహ.. ఈ సంజెలో.. 

ఆఆ..ఆహా....ఓఓ...ఓహో...
ఈ మేఘమే రాగ స్వరమో
ఆఆఆఆ...
ఆ రాగమే మూగ పదమో
ఆఆఆఆ...
ఈ మేఘమే రాగ స్వరమో
ఆఆహా....
ఆ రాగమే మూగ పదమో
ఈ చెంగు ఏ వయసు పొంగో
ఆఆఆఆ...
ఆ పొంగు ఆపేది ఎవరో
ఎవరో అదెవరో
రెప రెప రెప రెప రెప రెప

ఈ సంజెలో..

మ్మ్..ఊహూ..ఆఅ..ఆహా..
పులకించి ఒక కన్నె మనసు
ఆఆఆఆ...
పలికింది తొలి తీపి పలుకు
మ్మ్మ్..మ్మ్మ్..
పులకించి ఒక కన్నె మనసు
ఆహాహా..ఆ...
పలికింది తొలి తీపి పలుకు
చిలికింది అది లేత కవిత
ఆఆఆఆ...
తొణికింది తనలోని మమత
మదిలో మమతలో
రిమ ఝిమ రిమ ఝిమ రిమ ఝిమ

ఈ సంజెలో...

ఆఆ..ఆహా....ఓఓ...ఓహో...
నా కళ్లలో ఇల్లరికము
ఆఆఆఆ...
నా గుండెలో రాచరికము
ఆఆఆ...
నా కళ్లలో ఇల్లరికము
ఆహహహ...
నా గుండెలో రాచరికము
ఈ వేళ నీవేలే నిజము
ఆఆఆఆ...  
నేనుంది నీలోన సగము
సగమే జగముగా
కల కల కల కిల కిల కిల

ఈ సంజెలో.. కెంజాయలో..
చిరుగాలుల కెరటాలలో
ఏ మల్లి మరులెల్ల ఎగదోసెనో
ఏ రాజు ఎదలోతు చవిచూసెనో
అ.అ.హహ.. ఈ సంజెలో.. 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.