మంగళవారం, మార్చి 31, 2015

సుందరి నేనే నువ్వంట...

దళపతి చిత్రం కొసం ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన ఒక అద్భుతమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : దళపతి(1992)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలసుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర

సుందరి నేనే నువ్వంట చూడనీ నీలో నన్నంట
కానుకే ఇచ్చా మనసంతా జన్మకే తోడై నేనుంటా
గుండెలో నిండమంట నీడగా పాడమంట నా సిరి నీవేనట
సుందరి నేనే నువ్వంట చూడనీ నీలో నన్నంట
కానుకే ఇచ్చా మనసంతా జన్మకే తోడై నేనుంటా

అనుకున్న మాటలు సర్వం కరిగిపోతే న్యాయమా
మధురాల మధువులు చింది చల్లని ప్రేమే మాయమా
ఆఆ...రేపవలు నిద్దరలోను యద నీ తోడే కోరును
యుద్ధాన యేమైనా నా ఆత్మే నిన్నే చేరును
యద తెలుపు ఈ వేళ యేల ఈ శోధన
జాబిలిని నీవడుగు తెలుపు నా వేదన
నాలో ప్రేమే మరిచావు
ప్రేమే నన్నే గెలిచేనే
 
కానుకే ఇచ్చా మనసంతా జన్మకే తోడై నేనుంటా
సుందరి నేనే నువ్వంట చూడనీ నీలో నన్నంట
గుండెలో నిండమంట నీడగా పాడమంట నా సిరి నీవేనట
సుందరి నేనే నువ్వంట చూడనీ నీలో నన్నంట
కానుకే ఇచ్చా మనసంతా జన్మకే తోడై నేనుంటా

పువ్వులే ముళ్ళై తోచు నీవే నన్ను వీడితే
ఊహలే పూలై పూచు నీ యద మాటున చేరితే
ఆఆఅ.. మాసాలు వారాలౌను నీవూ నేనూ కూడితే
వారాలు మాసాలౌను మాటే మారి సాగితే
పొంగునే బంధాలే నీ దరి చేరితే
గాయాలు ఆరేను నీ యెదుట వుంటే
నీవే కదా నా ప్రాణం
నీవే కదా నా లోకం

సుందరి నేనే నువ్వంట చూడనీ నీలో నన్నంట
కానుకే ఇచ్చా మనసంతా జన్మకే తోడై నేనుంటా
గుండెలో నిండమంట నీడగా పాడమంట నా సిరి నీవేనట
సుందరి నేనే నువ్వంట చూడనీ నీలో నన్నంట
కానుకే ఇచ్చా మనసంతా జన్మకే తోడై నేనుంటా 

 

సోమవారం, మార్చి 30, 2015

ప్రియా ప్రియా అంటూ...

దేవీశ్రీ కంపోజ్ చేసిన "కలుసుకోవాలని" సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కలుసుకోవాలని (2002)
సంగీతం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : వేణు, సుమంగళి

ప్రియా ప్రియా అంటూ నా మది
సదా నిన్నే పిలుస్తున్నది
దహించు ఏకాంతమే సహించలేనన్నది
యుగాల ఈ దూరమే భరించలేనన్నది
విన్నానని వస్తానని జవాబు ఇమ్మన్నది

కన్నీళ్ళలో ఎలా ఈదను
నువే చెప్పు ఎదురవని నా తీరమా
నిట్టూర్పుతో ఎలా వేగను
నిజం కాని నా స్వప్నమా హా

 ఎలా దాటాలి ఈ ఎడారిని
ఎలా చేరాలి నా ఉగాదిని

క్షణం క్షణం నిరీక్షణం తపించవా స్నేహమా
ప్రియా ప్రియా అంటూ నా మది
సదా నిన్నే పిలుస్తున్నది

ఒకే ఒక క్షణం చాలుగా
ప్రతి కల నిజం చేయగా
యుగాలు కలకాలమా ఇలాగే నూఆగుమా
దయుంచి ఆ దూరమా ఇవాళ ఇటు రాకుమా
ఇదే క్షణం శిలాక్షరం అయ్యేట్టు దీవించుమా


ఆదివారం, మార్చి 29, 2015

నీవు రావు నిదురరాదు...

పూలరంగడు చిత్రం కోసం సాలూరి వారు స్వరపరచిన ఈ విరహగీతం ఎంత బాగుంటుందో మీరే విని తెలుసుకోండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పూల రంగడు (1967)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : సుశీల

నీవు రావు నిదురరాదు... నిలిచిపోయే ఈ రేయి
నీవు రావు నిదురరాదు...

తారా జాబిలి ఒకటై... సరసమాడే ఆ రేయి ..ఈ ఈ .....
ఆ ఆ ఆ ఆ.....
తారా జాబిలి ఒకటై... సరసమాడే ఆ రేయి...
చింతా  చీకటి ఒకటై...చిన్నబోయే ఈ రేయి

నీవు రావు..
నీవు రావు నిదురరాదు... నిలిచిపోయే ఈ రేయి
నీవు రావు నిదురరాదు..

ఆశలు మదిలో విరిసే... దోసిట విరులై కురిసే
ఆశలు మదిలో విరిసే... దోసిట విరులై కురిసే 
ఆలయాన చేరి చూడ.. ఆలయాన చేరి చూడ...
స్వామికానరాడాయే.. నా స్వామికానరాడాయె...

కౌగిలిలో ఒదిగిపోయే... కలలుగనే వేళాయే
కౌగిలిలో ఒదిగిపోయే... కలలుగనే వేళాయే
ఎదురుచూసి ఎదురుచూసి...
ఎదురుచూసి ఎదురుచూసి... కన్నుదోయి అలసిపోయె

నీవు రావు..
నీవు రావు నిదురరాదు...నిలిచిపోయే ఈ రేయి
నీవు రావు నిదురరాదు

శనివారం, మార్చి 28, 2015

పిబరే రామరసం...

మిత్రులందరకూ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఈ సంధర్బంగా పడమటి సంధ్యారాగం లోని ఈ చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పడమటి సంధ్యారాగం (1987) 
సంగీతం : బాలు
సాహిత్యం : సదాశివ బ్రహ్మేంద్రస్వామి
గానం : బాలు, శైలజ

ఆఆఆఆఅ.ఆఆ...ఆఆ.....
పిబరే రామరసం రసనే పిబరే రామరసం
పిబరే రామరసం రసనే పిబరే రామరసం

జనన మరణ భయ శోక విదూరం
సకల శాస్త్ర నిగమాగమ సారం
జనన మరణ భయ శోక విదూరం
సకల శాస్త్ర నిగమాగమ సారం
 
జనన మరణ భయ శోక విదూరం
సకల శాస్త్ర నిగమాగమ సారం
 
పిబరే రామరసం రసనే పిబరే రామరసం 
పిబరే రామరసం రసనే పిబరే రామరసం

శుద్ధ పరమహంస ఆశ్రమ గీతం
సుఖ శౌనక కౌశిక ముఖ పీతం
 
శుద్ధ పరమహంస ఆశ్రమ గీతం
సుఖ శౌనక కౌశిక ముఖ పీతం
శుద్ధ పరమహంస ఆశ్రమ గీతం
సుఖ శౌనక కౌశిక ముఖ పీతం

పిబరే రామరసం రసనే పిబరే రామరసం 
పిబరే రామరసం రసనే పిబరే రామరసం
రామరసం రామరసం

శుక్రవారం, మార్చి 27, 2015

రోజా లో లేతవన్నెలే..

ఘర్షణ చిత్రం కోసం ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన ఒక సూపర్ పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఘర్షణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : వాణీ జయరాం

చ..చచచచ్చా.. చ..చచ్చచ్చచ...
రోజా లో లేతవన్నెలే.. రాజా కే తేనెవిందులే
ఊసులాడు నాకళ్ళు.. నీకు నేడు సంకెళ్ళు
పాలపొంగు చెక్కిళ్ళు.. వేసె పూలపందిళ్ళు
లవ్ లవ్ ఈ కథ.. ఓహో మన్మథా!
మైకం సాగనీ.. దాహం తీరని...

రోజా లో లేతవన్నెలే.. రాజా కే తేనెవిందులే..
 
మొన్న చిగురేసెనే.. నిన్న మొగ్గాయెనే
నేడు పువ్వాయెనే.. తోడుకల్లాడెనే...
సందేళ వయసెందుకో..ఓ..ఓ.. చిందులేస్తున్నది...
అందాల సొగసే నిను అందుకోమన్నది...
క్షణంక్షణం ఇలాగే.. వరాలు కోరుతున్నది చిన్నది...

రోజాలో లేతవన్నెలే... రాజాకే తేనెవిందులే...
చా..చచ్చచా...
చా..చచ్చచా...

 
ముద్దుమురిపాలలో... సద్దులే చేసుకో...
వేడి పరువాలలో..ఓ... పండగే చేసుకో....
నా చూపులో ఉన్నవి... కొత్త కవ్వింతలు..
నా నవ్వులో ఉన్నవీ..ఈ... కోటి కేరింతలు...
ఇవే.. ఇవే.. ఇవేళా.. సుఖాలపూల వేడుక..వేడుక

రోజా లో లేతవన్నెలే.. రాజా కే తేనెవిందులే
ఊసులాడు నాకళ్ళు.. నీకు నేడు సంకెళ్ళు
పాలపొంగు చెక్కిళ్ళు.. వేసె పూలపందిళ్ళు
లవ్ లవ్ ఈ కథ... ఓహో మన్మథా!
మైకం సాగనీ.. దాహం తీరని...

రోజా లో లేతవన్నెలే.. రాజా కే తేనెవిందులే...


గురువారం, మార్చి 26, 2015

రారా రారా గోపాలా...

ముగ్గురు మొనగాళ్లు చిత్రంలోని ఓ సరదా సరిగమల జుగల్ బందీ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ముగ్గురు మొనగాళ్ళు (1994)
సంగీతం : విద్యాసాగర్
సాహిత్యం : భువన చంద్ర
గానం : బాలు, చిత్ర

రారా.. స్వామి రారా...
యదువంశ సుధాంబుధి చంద్ర స్వామి రారా
శతకోటి మన్మధాకారా
నారీజన మానస చోరా స్వామి రారా 
స్వామి రారా ఆఆఆఆ...

రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ బేల
రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
నా సిల్క్ చీరనడుగు ఈ పూల రైకనడుగు
నా సిల్క్ చీరనడుగు - అడిగా
ఈ పూల రైకనడుగు - అడిగా
ఇక అడిగినదడగను చూసేయ్ నా ఒడుపు
రారా రారా గోపాలా
రావే రావే మధుబాలా

ధీంత నననం ధీంత నననం తానా
నట్టువాంగం కోమలాంగం జోడు కడితే రాజా
ధీంత నననం ధీంత నననం ధీంత నన ధిరధిర తానా
రేయి పవలై హాయి సెగలై రెచ్చిపో నా రాధ
మ్మ్..నట్టువాంగం కోమలాంగం జోడు కడితే రాజా
రేయి పవలై హాయి సెగలై రెచ్చిపో నా రాధ
వెచ్చని ఒంపుల్లో వెన్నెల జల్లుల్లో
అల్లరి హద్దుల్లో అద్దిన ముద్దుల్లో
అది ఏం మోహమో ఇది ఏం దాహమో

ఆ..రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ బేల

ఓ..గగ గరిగ గగ గరిగ గగ గరి సగరిగ సరిద
కొంటె మేళం జంట తాళం జతులు నేర్పేస్తుంటే
సస సనిద సస సనిద సస సని పదరిస సస
పైట చెంగే పట్టు పరుపై నాట్యమాడేస్తుంటే
ఆ..కొంటె మేళం జంట తాళం జతులు నేర్పేస్తుంటే
పైట చెంగే పట్టు పరుపై నాట్యమాడేస్తుంటే
తనువుల కవ్వింపు తలగడకే ఇంపు
వేసేయ్ తాలింపు కానీ లాలింపు
ఓకే సుందరి జల్దీ రా మరి

ఆ..రారా రారా గోపాలా నిన్నే కోరే ఈ వేళ
అరెరెరె రావే రావే మధుబాలా విన్నా కన్నా నీ గోల
నా సిల్క్ చీరనడుగు ఈ పూల రైకనడుగు
నా సిల్క్ చీరనడుగు - అడిగా
ఈ పూల రైకనడుగు
ఇక అడిగినదడగను చూసేయ్ నా ఒడుపు

బుధవారం, మార్చి 25, 2015

కాలమైన దైవమైన...

డాన్స్ మాస్టర్ చిత్రంలో ప్రేమ గురించిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : డాన్స్ మాస్టర్ (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, చిత్ర

కాలమైన దైవమైన ఓడిపోవు ప్రేమకంకితం
త్యాగరాజ కీర్తనల్లె రాగమల్లుకున్న జీవితం
నిప్పులాంటి ఆశయం నీరుకాని నిశ్చయం  
ఆడకూ అగ్నితో హే బహుపరాక్ పో..
కాలమైన దైవమైన ఓడిపోవు ప్రేమకంకితం
 
వీచే గాలీ నీ సొంతం కాదు
తనకంతం లేదు అది ఆపేదెవరూ
 
మాలో ప్రేమకూ ఎదురే లేదు
ఏ బెదురూ లేదు ఇక నిదరే రాదు
మొగ్గలై రాలిపోవాలా పువ్వులై నవ్వుకోవాలా
మొగ్గలై రాలిపోవాలా పువ్వులై నవ్వుకోవాలా
 
ఆహా పూవంటి నీ ఒంటికే తావినై
మదిలో మధువై మనసే తనువై నేడు
 
కాలమైన దైవమైన ఓడిపోవు ప్రేమకంకితం
త్యాగరాజ కీర్తనల్లె రాగమల్లుకున్న జీవితం  

పేచీ కొస్తేను పూచీ మాదా 
తెగ వాచీ పోదా మారీచా నీచా.. 
రాజీ కొచ్చేయి మాజీ యోధా
మాతాజీ నాధ మరియాదే లేదా 
ఆయుధాలేవీ లేకున్నా అత్మవిశ్వాసం మాతోడూ
ఆయుధాలేవీ లేకున్నా అత్మవిశ్వాసం మాతోడూ
ప్రేమ తుప్పంటనీ చండ్రనిప్పంటిదీ  
వలపు గెలుపు చివరకు మావే లేవోయ్

కాలమైన దైవమైన ఓడిపోవు ప్రేమకంకితం
త్యాగరాజ కీర్తనల్లె రాగమల్లుకున్న జీవితం
నిప్పులాంటి హా ఆశయం హా 
నీరుకాని హా నిశ్చయం హా
ఆడకూ అగ్నితో హే బహుపరాక్ పో..
కాలమైన దైవమైన ఓడిపోవు ప్రేమకంకితం

కాలమైన దైవమైన ఓడిపోవు ప్రేమకంకితం
త్యాగరాజ కీర్తనల్లె రాగమల్లుకున్న జీవితం 

మంగళవారం, మార్చి 24, 2015

కాలమే కమ్మగా సాగే...

బాలచందర్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన డ్యుయెట్ చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాట ఈరోజు తలచుకుందాం. క్రింద ఎంబెడ్ చేసినది తమిళ్ వీడియో... తెలుగు వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : డ్యుయెట్ (1994)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు

కాలమే కమ్మగా సాగే గాలి పాటా...
ఎద సరాగమైనా స్వరాలలోన మోగే పాటా...
ఎక్కడా రాగం వుందో..
ఎక్కడ ఎక్కడ తాళం వుందో
అక్కడ మా హృదయంలోనా మోగే పాటా

మోగే పాటా మోగే పాటా అహ
తేటగీతీ తెమ్మెరలాగా సాగే పాటా...
మోగే పాటా మోగే పాటా ఇక
తెలుగే జిలుగై కమ్మగా యదను రేగే పాటా...
 

కాలమే కమ్మగా సాగే గాలి పాటా...
ఎద సరాగమైనా స్వరాలలోన మోగే పాటా...
ఎక్కడా రాగం వుందో..
ఎక్కడ ఎక్కడ తాళం వుందో
అక్కడ మా హృదయంలోనా మోగే పాటా

మోగే పాటా మోగే పాటా అహ
తేటగీతీ తెమ్మెరలాగా సాగే పాటా...
మోగే పాటా మోగే పాటా ఇక
తెలుగే జిలుగై కమ్మగా యదను రేగే పాటా... 
 
ఎద పాడిన పాటా సిరి మల్లెల పాటా
ఇది మోజుల్లో వూహలు పాడిన పాటా
కాలేజీ పిల్లలు పాడే కన్నియ పాటా
కలలన్నీ నిజమైపోయే కమ్మనిపాటా
ఇది తేనెల పాటా విరి వానల పాటా
హరి విల్లుల్లో మనసే వూగే పాటా
తల్లి పాలల్లే రక్తంలో ఒదిగే పాటా
తెలుగింటి వెలుగై సాగే తియ్యని పాటా...

మోగే పాటా మోగే పాటా అహ
తేటగీతీ తెమ్మెరలాగా సాగే పాటా...
మోగే పాటా మోగే పాటా ఇక
తెలుగే జిలుగై కమ్మగా యదను రేగే పాటా...

 
ఇక కాలం మొత్తం ఒక కవితై సాగే
కలలే రాగాలై సాగే లాహిరిలోనా
మా పల్లవులే పల్లకిగా పాటే సాగే
తలపుల వెల్లువలోనా నా మనసూగే
ఈ భూమే మనది విరి బాటే మనది
ఇక ఈతలపే హృదయం అంచులు దాటే
ఆకాశాలు దాటి ఆవేశాలే పొంగేనంటా
విజయాలే మనతో నేడు వచ్చేనంటా

మోగే పాటా మోగే పాటా అహ
తేటగీతీ తెమ్మెరలాగా సాగే పాటా...
మోగే పాటా మోగే పాటా ఇక
తెలుగే జిలుగై కమ్మగా యదను రేగే పాటా...

కాలమే కమ్మగా సాగే గాలి పాటా...
ఎద సరాగమైనా స్వరాలలోన మోగే పాటా...
ఎక్కడా రాగం వుందో..
ఎక్కడ ఎక్కడ తాళం వుందో
అక్కడ మా హృదయంలోనా మోగే పాటా

 
మోగే పాటా మోగే పాటా అహ
తేటగీతీ తెమ్మెరలాగా సాగే పాటా...
మోగే పాటా మోగే పాటా ఇక
తెలుగే జిలుగై కమ్మగా యదను రేగే పాటా...

 

సోమవారం, మార్చి 23, 2015

గాలికి కులమేది...

కర్ణ చిత్రంలో సుశీల గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కర్ణ (1963)
సంగీతం : విశ్వనాధం రామ్మూర్తి
సాహిత్యం : సినారె
గానం : సుశీల

గాలికి కులమేది?
గాలికి కులమేది?
ఏదీ నేలకు కులమేది
 
గాలికి కులమేది?
ఏదీ నేలకు కులమేది
గాలికి కులమేది?
మింటికి మరుగేది ఏదీ.ఈఈ. 
మింటికి మరుగేదీ..
ఏదీ కాంతికి నెలవేదీ..

గాలికి కులమేది?
ఏదీ నేలకు కులమేదీ..ఈ..
గాలికి కులమేది? 

పాలకు ఒకటే...ఏ..ఏ...ఆఆఆ...ఆఆ 
పాలకు ఒకటే తెలివర్ణం
ఏదీ ప్రతిభకు కలదా స్థలబేధం
వీరుల కెందుకు కులబేధం
అది మనసుల చీల్చెడు మతబేధం

గాలికి కులమేది?
ఏదీ నేలకు కులమేదీ..ఈ..
గాలికి కులమేదీ..ఈ...

జగమున యశమే..ఏఏఏ...
జగమున యశమే మిగులునులే
అది యుగములకైనా చెదరదులే
దైవం నీలో నిలుచునులే
ధర్మం నీతో నడచునులే
ధర్మం నీతో నడచునులే

గాలికి కులమేది?
ఏదీ నేలకు కులమేదీ..ఈ..
గాలికి కులమేది?


ఆదివారం, మార్చి 22, 2015

ఇంతకంటె వేరే అందగత్తెలు...

ఊహలు గుస గుసలాడే సినిమా కోసం కళ్యాణి కోడూరి గారు స్వరపరచిన ఒక చక్కని పాట ఈరోజు. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : ఊహలు గుసగుసలాడే (2014)
సంగీతం : కళ్యాణి కోడూరి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : హేమచంద్ర

ఇంతకంటె వేరే అందగత్తెలు
కనబడలేదని అనననుకోమరి
ఎందరెదురైనా సుందరాంగులు
తడబడి ఎరుగదు మనసీ మాదిరి
ఎందుకంటె ఏమో ఎందుకూ అని
తెలియక తికమక పడుతున్నది మది

ఇంతకంటె వేరే అందగత్తెలు
కనబడలేదని అనననుకోమరి
ఎందరేదురైనా సుందరాంగులు
తడబడి ఎరుగదు మనసీ మాదిరి

కోపగించి బుంగమూతి పెట్టినా
నిరాకరించి పళ్ళు నూరి తిట్టినా
మహాద్భుతం అనేట్టుగానే ఉంది అనుకున్నా
ఇదేదో పిచ్చి కదా మరీ అనెవ్వరైన అంటె
నిజమేనని ఒప్పేసుకుంట
అంతేగాని తన వెనకనే పడిన మనసునీ
ఒద్దొద్దు అని నేనేమైన ఆపగలనా
ఆ పిచ్చే బాగుందని మరింత పెంచుకుని 
ఇలాగే ఉంటానంతే తప్పైనా ఒప్పైనా గాని.. 

ఇంతకంటె వేరే అందగత్తెలు
కనబడలేదని అనననుకోమరి
ఎందరేదురైనా సుందరాంగులు
తడబడి ఎరుగదు మనసీ మాదిరి

కత్రినా కరీనా అంటు కొంతమంది
కోసమే కుర్రాళ్ళు అంత కొట్టుకుంటె
లోకమందు ఇన్ని వేల జంటలుండవేమో
నా కళ్ళతోటి చూస్తే సరీ తనను మించి
మరొకరు లేరనీ అంటారు కద
ఎవ్వరైన అలా అన్నారని ఊరంతా వచ్చి
తనని నా కళ్ళతోటి చూస్తనంటే చూడగలనా
నువ్వు నాకే సొంతమనీ తనకే చెప్పాలనీ 
అనుకోడమె కానీ పైకేమో అనలేకపోతున్న

ఇంతకంటె వేరే అందగత్తెలు
కనబడలేదని అనననుకోమరి
ఎందరెదురైనా సుందరాంగులు
తడబడి ఎరుగదు మనసీ మాదిరి
యాహూ..ఊఊఊ...హూ...హూ... 
యాహూహూ...హూహూ....
యాహూ..ఊఊఊ...హూ...హూ... 
యాహూహూ...హూహూ.... 

శనివారం, మార్చి 21, 2015

ఉగాది శుభాకాంక్షలు...

మిత్రులందరకూ మన్మథ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్బంగా బాలచందర్ గారు "పరవశం" అనే సినిమా కోసం రాయించుకున్న "మన్మథ మాసం" పాటను ఈ రోజు తలచుకుందామా. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : పరవశం (2001)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : ఎ.ఎమ్.రత్నం, శివగణేష్
గానం : శంకర్ మహదేవన్, నిత్యశ్రీ

మన్మథ మాసం...
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
 
ఈఈఈ...ఆఆ...ష్.త్తారా...రే.రే.రే..రే...
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం 
మన్మథ మాసం మద మద మాసం
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
మన్మథ మాసం మద మద మాసం 
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం

ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
సిరి వెన్నెల విరియు మల్లెల మాసం మన్మథ మాసం
ఇది పండెండ్రు మాసములలొ పరువపు మాసం
ఇది ఒకరి ఒడిలొ ఒకరు ఒదుగు వలపుల మాసం
మన్మథ మాసం....
సిరిమల్లెల మంజుల మన్మథ మాసం
సిరిమల్లెల మంజుల మన్మథ మాసం
తనువు తాకినా... ఊరెరిగే...
మనసు తాకినా... ఊరెరుగదులే...
తనువూ..ఊఊఊఊ...
తనువు తాకినా....
తనువు తాకినా.. ఊరెరిగే.. ఊరెరిగే..
మనసు తాకినా.. ఊరెరగదులే..
ఆఆఆఅ మనసు తాకినా.. హే..ఊరెరగదులే..
మనసు తాకినా.. ఊరెరుగదులే..

మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
ఇది మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మద మద మాసం
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం మన్మథ మాసం
మన్మథ మాసం మన్మధ...మాఆఆ...సం....


శుక్రవారం, మార్చి 20, 2015

నిను చూడక నేనుండలేను...

ఒకప్పుడు తెలుగు సినీ సంగీతాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసిన అద్భుతమైన పాటలు అందించిన నీరాజనం సినిమాలోని ఒక చక్కని మెలోడి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.చిత్రం : నీరాజనం (1988)
సంగీతం : ఓ పి నయ్యర్,
సాహిత్యం : సి.నారాయణ రెడ్డి
గానం : బాలు, జానకి

ఆఆఆఆఅహాహాహా
ఆఆఆఆఅహాహాహా
ఓహో ఓహో ఓహో 

నిను చూడక నేనుండలేను
నిను చూడక నేనుండలేను
ఈ జన్మలో మరి ఆ జన్మలో
ఈ జన్మలో మరి ఆ జన్మలో
ఇక ఏ జన్మకైనా ఇలాగే
నిను చూడక నేనుండలేను
నిను చూడక నేనుండలేను

ఓహోహో..ఆహాహా..
ఆహాహా..ఓహోహో..
ఆహాహా.. ఓహోహో..
ఓహోహో..ఆహాహా..

ఏ హరివిల్లు విరబూసినా
నీ దరహాసమనుకుంటిని
ఏ చిరుగాలి కదలాడినా
నీ చరణాల శృతి వింటిని
నీ ప్రతి రాకలో ఎన్ని శశిరేఖలో
నీ ప్రతి రాకలో ఎన్ని శశిరేఖలో
నిను చూడక నేనుండలేను

ఓహోహో..ఆహాహా..
ఆహాహా..ఓహోహో 
ఓహాహా..ఆహోహో..
ఆహాహా..ఓహోహో..

నీ జత గూడి నడయాడగా
జగమూగింది సెలయేరుగా
ఒక క్షణమైన నిను వీడినా
మది తొణికింది కన్నీరుగా
మన ప్రతి సంగమం
ఎంత హృదయంగమం
మన ప్రతి సంగమం
ఎంత హృదయంగమం

నిను చూడక నేనుండలేను
నిను చూడక నేనుండలేను
ఈ జన్మలో మరి ఆ జన్మలో
ఈ జన్మలో మరి ఆ జన్మలో
ఇక ఏ జన్మకైనా ఇలాగే
నిను చూడక నేనుండలేను
 
నిను చూడక నేనుండలేను 
నిను చూడక నేనుండలేను....

గురువారం, మార్చి 19, 2015

చల్లగా ఒక చినుకులా...

రాజా రాణి సినిమాలోని ఈ పాట చాలా బాగుంటుంది. నాకు నచ్చిన పాటను మీరూ చూసీ విని ఆస్వాదించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


 
చిత్రం : రాజా రాణి (2014)
సంగీతం : జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
రచన : అనంత శ్రీరామ్ 
గానం : రాహుల్ నంబియార్, క్లింటన్, మేఘ

చల్లగా ఒక చినుకులా నను తడిమినే పిల్లా
చిలిపిగా నా మనసిలా రెక్క తోడిగేనే హల్లా
నీ కనుపాపై నే చేరినా పిల్లా
నీ కలలాగ నే మారినా పిల్లా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ

ఓసి మడత కాజ నా మామిడి తండ్రా నవ్వి సంపొద్దే 
నా మోట బావిలో నీ నాటు వోడని అట్టా నడపొద్దే 
కళ్ళేవి పడకుండా కళ్యాణం చేద్దామా
కల కాలం ఉందామా…

కొంచెం చూడు మరి కొంచెం నవ్వు మరి
అంటూ నా కనులు హయ్యయ్యో నను తిట్టే
మండు వేసవిలో పండు వెన్నెలలు
చల్లుతుంది మది ఏదేదో పిచ్చి పట్టి
గాలివాన వలనే తోసినావు నాదు ఎదనే
నీ వల్లే అయ్యానే దారాన్నే
తెంపేసిన గాలి పటం
అమ్మాయి అమ్మాయి
నే పడితే చేరాలి నీ పాదం

నీ కనుపాపై హో..నే చేరినా పిల్లా
నీ కలలాగ హా..నే మారినా పిల్లా

చల్లగా ఒక చినుకులా నను తడిమినే పిల్లా
చిలిపిగా నా మనసిలా రెక్క తోడిగెనే హల్లా

సుందరి కిన్నరి మణి కొలుసా 
తరి వళకిరు కిలుక్కిరుక్కా
తరి మిన్నారం చెరు పొన్నారం
ఇదు మధుర మధుర కరింబో..కళ వేణీ మృదు పాణీ 
నిన్ హృదయ వనియలన్ గానం
స్వరమాయే జతిఆయే 
ఇన్ నుణరి మరియ నాన్ మొహం

ప్రేమ తాకి జ్వరమేదో సోకి మరి ఆవిరైతి 
నువు ముద్దిచ్చి తగ్గించు
కోపగించు కొను వేళలోన కనుపాప దొరకుండు
కోపాన్నే రప్పించు 
ఉసురు తీయు సొగసా నీ నీడకింత చలవా 
బతుకంతా బ్రతిమాల్నా విడిపోని మత్తేదో చల్లావే 
నదులైనా కడలైనా ఆపలేనీ నిప్పల్లె చేరావే

నీ కనుపాపై హో నే చేరినా పిల్లా
నీ కలలాగా హా నే మారినా పిల్లో
హే హే ఓ ఓ ఓ ఓ


బుధవారం, మార్చి 18, 2015

ఎదలోన ఏమా సరిగమ...

నారారోహిత్ నటించిన 'శంకర' సినిమా లోని ఒక చక్కని పాట ఈరోజు తలచుకుందాం. ఎంబెడ్ చేసినది వీడియో ప్రోమో మాత్రమే పూర్తి పాట ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు. యూట్యూబ్ పని చేయకపోతే పూర్తి ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శంకర(2014)
సంగీతం : సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం : సమీర్

ఎదలోన ఏమా సరిగమ
చిరునవ్వులు పూచిన ఘుమఘుమ
నాపైనే కన్నేసింది ఏం మాయో మరి
ఓ కొంచెం అర్ధం అయ్యి అర్ధం కానట్టుంది 
వోహో ఏమిటిది వోహో ఎవరి పని 
వోహో ఎందుకిది ఎందుకిలాగా 
వోహో ఏమిటిది వోహో ఎవరి పని 
వోహో కదిలినది మనసున తీగా..

ఎన్నాళ్లిలా అవుతోందిలా
చుట్టూరా నన్ను అల్లేసిందే కొంటె వల
కొన్నాళ్లుగా నేన్నాలా లేకున్నా
మాటైనా నాకు చెప్పలేదే ఎవ్వరైనా
చూపుకే కనిపించక ఎపుడెలా ఎలా తెలవారెనో
కన్నులే మూసినా మెలకువై ఉన్నా నిదురించు సరదాలా..
 
వోహో వోహో వోహో ఏమిటిది వోహో ఎవరి పని 
వోహోకదిలినది మనసున తీగా..
 
అన్నీ విన్నా వింటూ ఉన్నా
చిరు గాల్లో చేరే సందేశాలు ఏమంటున్నా
గమనిస్తున్నా గుండెల్లో దాస్తున్నా
ఈ సమయం నాకు ఇష్టంగా ఏమందిస్తున్నా
చాలదే ఇది చాలదే
అనిపించే ఇదే తెలిసేంతలో
ప్రేమతో ప్రేమగా మనసెంతో దూరం కదిలిందిలే ఎపుడో

ఎదలోన ఏమా సరిగమ
చిరునవ్వులు పూచిన ఘుమఘుమ
నాపైనే కన్నేసింది ఏం మాయో మరి
ఓ కొంచెం అర్ధం అయ్యి అర్ధం కానట్టుంది 
వోహో ఏమిటిది వోహో ఎవరి పని 
వోహో ఎందుకిది ఎందుకిలాగా 
వోహో ఏమిటిది వోహో ఎవరి పని 
వోహో కదిలినది మనసున తీగా..
 

మంగళవారం, మార్చి 17, 2015

మువ్వలా నవ్వకలా...

పౌర్ణమి సినిమా కోసం సిరివెన్నెల గారు రాసిన ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టం చిత్రీకరణ కూడా ఛాలాబాగుంటుంది. మీరూ చూడండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పౌర్ణమి (2006)
సంగీతం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, చిత్ర

ఓ...ఓ..ఓ...
ఓ..ఓ...ఓ....
మువ్వలా నవ్వకలా... ముద్దమందారమా
మువ్వలా నవ్వకలా... ముద్దమందారమా
ముగ్గులో దించకిలా... ముగ్ధ సింగారమా
నేలకే నాట్యం నేర్పావే... నయగారమా
గాలికే సంకెళ్లేశావే... ఏ...ఏ...

నన్నిలా మార్చగల కళ నీ సొంతమా...
ఇది నీ మాయ వల కాదని అనకుమా...
ఆశకే ఆయువు పోశావే... మధుమంత్రమా...
రేయికే రంగులు పూశావే...ఏ..ఏ..

కలిసిన పరిచయం ఒకరోజే కదా...
కలిగిన పరవశం... యుగముల నాటిదా..
కళ్లతో చూసే నిజం నిజం కాదేమో..
గుండెలో ఏదో ఇంకో సత్యం ఉందేమో...
ఓ...ఓ...ఓ...ఓ...

నన్నిలా మార్చగల కళ నీ సొంతమా...
ఇది నీ మాయవల కాదని అనకుమా...
నేలకే నాట్యం నేర్పావే... నయగారమా
గాలికే సంకెళ్లేశావే...ఏ...ఏ...

పగిలిన బొమ్మగా మిగిలిన నా కథ..
మరియొక జన్మగా మొదలౌతున్నదా...
పూటకో పుట్టుక ఇచ్చే వరం ప్రేమేగా...
మనలో నిత్యం నిలిచే ప్రాణం తనేగా...
ఓ...ఓ...ఓ...ఓ...

మువ్వలా నవ్వకలా... ముద్దమందారమా
ముగ్గులో దించకిలా... ముగ్ధ సింగారమా
ఆశకే ఆయువు పోశావే... మధుమంత్రమా
రేయికే రంగులు పూశావే..ఏ...ఏ..


సోమవారం, మార్చి 16, 2015

నీతో చెప్పనా...

అతడు చిత్రం కోసం మణిశర్మ స్వరసారధ్యంలో సిరివెన్నెల రచన ఇది. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.
చిత్రం : అతడు (2005)
సంగీతం : మణిశర్మ 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, చిత్ర

నీతో చెప్పనా నీక్కూడా తెలిసిన
నువ్వెంతగా రెచ్చిపోతే అంత సరదా తెలుసునా
 
గారం చేసిన నయగారం చూపిన
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా
నేనే నేనుగా లేనే లేనుగా ఆ… 
నా కన్నుల నీదే వెన్నెల ఓ ఓ ఓ …

నీతో చెప్పనా నీక్కూడా తెలిసినా
నువ్వెంతగా రెచ్చిపోతే అంత సరదా తెలుసునా

 
ఇంకొంచం అనుకున్నా ఇక చాల్లె అన్నానా
వదలమంటే ఏమిటర్ధం వదిలి పొమ్మనా
పనిమాల పైపైన పడతావేం పసికూన
ముద్దు మీరుతున్న పంతం హద్దులోనే ఆపనా
మగువ మనసు తెలిసేనా మగజాతికి   
మోగలి మోనలు తగిలేనా లేత సోయగానికీ కూత దేనికి

గారం చేసిన నయాగారం చూపిన
కనికారమే కలుగుతొందే కష్టపడకే కాంచనా

ఒదిగున్న ఒరలోన కదిలించకే కురదానా
కత్తిసాముతో ప్రమాదం పట్టుజారినా
పెదవోపని పదునైన పరవాలేదనుకోన
కొత్త ప్రేమలో వినోదం నీకు నేను నేర్పనా
సొంత సొగసు బరువేనా సుకుమారికి 
అంత బిరుసు పరువేనా రాకుమారుడంటి నీ రాజాసానికి
 
గారం చేసిన నయాగారం చూపినా
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా
నేనే నేనుగా లేనే లేనుగా ఆ… 
నా కన్నుల నీదే వెన్నెల ఓ ఓ ఓ…


ఆదివారం, మార్చి 15, 2015

చిన్నదాన నీకోసం...

చిన్నదాన నీకోసం సినిమా కోసం అనూప్ రూబెన్స్ స్వరపరచిన ఒక ఉషారైనా పాట ఈ రోజు మీకోసం. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చిన్నదాన నీకోసం  (2014)
సాహిత్యం : కృష్ణ చైతన్య
సంగీతం : అనూప్ రూబెన్స్
గానం : రాజా హసన్

ఓ... బుగ్గ గిల్లి బుగ్గా గిల్లీ
వెళ్ళిపోకే బుజ్జీ తల్లీ
మన కథ షురూ కానివ్వే ఓ...హో...
కళ్ళు నిన్ను చూసేసాయే..
నవ్వు నీది నచ్చేసిందే..
నీకోసం ప్రాణం పెట్టైనా...

అరె చిన్నాదానా నీకోసం
ఆ.. చిన్నాదానా...
చిన్నాదానా.. నీకోసం
అరె చిన్నాదానా.. నీకోసం
ఓయ్.. చిన్నాదానా...
చిన్నాదానా... నీకోసం
 
హో.... బొండు మల్లీ బొండూ మల్లీ
జారిపోకే గుండే గిల్లీ
ఇకపై అన్నీ నువ్వేనే..
హో...ఓ.. కొత్త కొత్త కోరిక నువ్వే
కొత్త ఆవకాయా నువ్వే
కొత్త పాట నేనే పాడైనా

అరె చిన్నాదానా.. నీకోసం
ఓయ్.. చిన్నాదానా..
చిన్నాదానా.. నీకోసం
అరె చిన్నాదానా.. నీకోసం
ఓయ్.. చిన్నాదానా..
చిన్నాదానా.. నీకోసం
 
ఓ....ఓహో....ఓ....ఓ...
ఓ...ఓ...ఓ....
అరెరే అమ్మాయో నడుమే సన్నాయో
నిన్ను చూసి కొట్టూకుంది నాడీ....
తియ్యనీ పాపిడీ.. పుల్లనీ మామిడీ..
ఏ దేశం పిల్లా నువ్వే సొల్లుడీ..
ఓ.. సింగారీ సింగారీ
రావే చేద్దాం సవారీ
నువ్వు ఎత్తు పల్లం అన్నీ
ఉన్న కన్యాకుమారీ..
తవ్వేస్తా నీకే బల్లారీ...

అరె చిన్నాదానా నీకోసం
ఓయ్.. చిన్నాదానా..
చిన్నాదానా.. నీకోసం
అరె చిన్నాదానా.. నీకోసం
ఓయ్.. చిన్నాదానా..
చిన్నాదానా.. నీకోసం
 
ఓ...ఓ...ఓ....
బుగ్గపై చుక్కనే దిష్టికే పెట్టనా
నువ్వేసే లంగాపైనే వోణీ...
గుండెలో రైలింజన్ కూ అంటూ కూసిందే
సిగ్నలే ఇచ్చే గిన్నేకోడీ
గుంటూరో నెల్లూరో
వెళ్దాం రావే ఎలూరో
పిల్లా పట్టాలిక ఎక్కేసాక నువ్వే నా జోడీ...
నీకోసం అవుతానే మోడీ....

అరె చిన్నాదానా.. నీకోసం
ఓయ్.. చిన్నాదానా..
చిన్నాదానా.. నీకోసం
అరె చిన్నాదానా.. నీకోసం
ఓయ్.. చిన్నాదానా..
చిన్నాదానా.. నీకోసం


శనివారం, మార్చి 14, 2015

ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము...

ప్రేమయాత్రలకు బృందావనాలు నందనవనాలు ఎందుకు కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుంటే స్వర్గం వేరే ఎక్కడో ఎందుకు ఉంటుంది అంటూ ఈ ప్రేమ జంట చెప్పే ముచ్చటలేమిటో మనమూ విందామా. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము నందనవనము ఏలనో
కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుండగా వేరే స్వర్గము ఏలనో
ఆహాహా ఆహాహా హా
కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుండగా వేరే స్వర్గము ఏలనో
ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము నందనవనము ఏలనో
తీర్ధయాత్రలకు రామేశ్వరము కాశీ ప్రయాగలేలనో
ప్రేమించిన పతి ఎదుటనుండగా వేరే దైవము ఏలనో
ఆహాహా ఆహాహా హా
ప్రేమించిన పతి ఎదుటనుండగా వేరే దైవము ఏలనో
తీర్ధయాత్రలకు రామేశ్వరము కాశీ ప్రయాగలేలనో

చెలి నగుమోమే చంద్రబింబమై పగలే వెన్నెల కాయగా
ఆహాహా ఆహా ఆహాహా ఆహాహా హా
చెలి నగుమోమే చంద్రబింబమై పగలే వెన్నెల కాయగా
సఖి నెరిచూపుల చల్లదనంతో జగమునే ఊటీశాయగా
ఆహాహా ఆహాహా హా
సఖి నెరిచూపుల చల్లదనంతో జగమునే ఊటీశాయగా

ప్రేమయాత్రలకు కొడైకెనాలు కాశ్మీరాలు ఏలనో

కన్నవారినే మరువజేయుచు అన్ని ముచ్చటలు తీర్చగా
ఆహాహా ఆహా ఆహాహా ఆహాహా హా
కన్నవారినే మరువజేయుచు అన్ని ముచ్చటలు తీర్చగా
పతి ఆదరణే సతికి మోక్షమని సర్వశాస్త్రములు చాటగా
ఆహాహా ఆహాహాహా
పతి ఆదరణే సతికి మోక్షమని సర్వశాస్త్రములు చాటగా
తీర్ధయాత్రలకు కైలాసాలు వైకుంఠాలూ ఏలనో

అన్యోన్యంగా దంపతులుంటే భువికి స్వర్గమే దిగిరాదా
ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము నందనవనము ఏలనో
 

శుక్రవారం, మార్చి 13, 2015

నింగికి జాబిలి అందం...

చెలి చిత్రం కోసం హారీస్ జయరాజ్ స్వరపరచిన ఒక చక్కని గీతం ఈరోజు. అప్పట్లో కుర్రకారు గుండెల్లో గిలిగింతలు రేపిన పాట ఇది. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చెలి (2001)
సంగీతం : హారీస్ జయరాజ్
సాహిత్యం : భువనచంద్ర
గానం : ఉన్నికృష్ణన్, హరిణి

నింగికి జాబిలి అందం నేలకి తొలకరి అందం
నీకనుచూపులు సోకటమే ఆనందం
బొమ్మా బొరుసుల చందం విడిపోనిది మన బంధం
కమ్మని కలల గోపురమే అనుబంధం.. అనుబంధం..
ఓ ఓ మౌనం మౌనం మౌనం మానవా ప్రాణమా
మాటిస్తే ప్రాణం నీకే ఇవ్వనా నేస్తమా

ఇతడెవరో ఇతడెవరో వచ్చినదెందుకనో
నా వెనకే వచ్చాడు దేనిని కోరుకునో
ఎమైందో నాకే తెలియదులే
గుండెల్లో గుబులూ తరగదులే
అరె ఏమిటిలా ఎందుకిలా తడబడి పోతున్నా
ఇది వలపు కథో వయసు వ్యధో తెలియక నించున్నా
 
ఇతడెవరో ఇతడెవరో వచ్చినదెందుకనో
నా వెనకే వచ్చాడు దేనిని కోరుకునో
ఎమైందో నాకే తెలియదులే
గుండెల్లో గుబులూ తరగదులే
అరె ఏమిటిలా ఎందుకిలా తడబడి పోతున్నా
ఇది వలపు కథో వయసు వ్యధో తెలియక నించున్నా

వయసుని తట్టి మనసుని పట్టే ముద్దుల జాబిల్లి
పోకే చెలియా నన్నొదిలి
నవ్వులు రువ్వి పువ్వులు రువ్వి ఆడకె దీవాలి
చెవిలో పాడకె ఖవ్వాలి
మనసా మనసా నిన్నూ మదిలో దాచినదెవరో..ఓ..
నా యదలోనే ఉంటూ నన్నే దోచినవారే

వారెవరో వారెవరో వచ్చినదెందుకనో
యదలోనే యదలోనే దాగినదెందుకనో
ఎమైందో నాకే తెలియదులె
గుండెల్లో గుబులూ తరగదులే
అరె ఏమిటిలా ఎందుకిలా తడబడి పోతున్నా
ఇది వలపు కథో వయసు వ్యధో తెలియక నించున్నా
అరె తికమక పడుతున్నా..

 
సొగసరి గువ్వ సోగసరి గువ్వ తడబాటెందులకే
తలపుల దాహం తీర్చవటే
మనసును మోహం కమ్ముకు వస్తే మౌనం వీడవటె
మదనుడి సాయం కోరవటే
ఏమో ఏమో నన్నూ ఏదో చేసావులే..ఏ..
నేను నీకు చేసిందేదో నువ్వే నాకు చెసావే బొమ్మా

నీవెవరో నీవెవరో ఒచ్చినదెందుకనో
నావెనకే పడ్డావు... ఊఁహూఁహూఁ..
 
నేనేలే నీకోసం వచ్చా మనసారా
నా ఎదనే నీకోసం పరిచా ప్రియమారా
ఎమైందో నాకే తెలియదులే నామనసు నిన్నే వీడదులే
అరె ఎందుకిలా ఎందుకిలా జరిగెనె ప్రాణసఖి
ఇది వలపు కథో వయసు వ్యధో తెలుపవే చంద్రముఖి
కథ తెలుపవే చంద్రముఖీ
కథ తెలుపవే చంద్రముఖీ
కథ తెలుపవే చంద్రముఖీ
చంద్రముఖీ చంద్రముఖీ చంద్రముఖీ..


గురువారం, మార్చి 12, 2015

రానేల వసంతాలే...

కొన్ని మెలోడీలు మదిలో అలా ముద్రించుకు పోతాయి ఎలాంటి సంధర్బంలో విన్నా ఆ పాట మాధుర్యంలో అలా లీనమవడం తప్ప మరో పని చేయలేం. ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన పాటలలో అలాంటివి కోకొల్లలు వాటిలో ఒక పాట ఇది. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : డాన్స్ మాస్టర్ (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : చిత్ర

రానేల వసంతాలే.. శ్రుతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవనరాగం.. స్వరాల బంధం
నీదే నా యవ్వన కావ్యం.. స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే..
 
ఈ మౌన పంజరాన.. నే మూగనై
నీ వేణువూదగానే నీ రాగమై
ఎగిరే శోకమై విరిసే తోటనై
ఏ పాట పాడిన పది పూవులై
అవి నేల రాలిన చిరుతావినై
బదులైనలేని ఆశలారబోసి

రానేల వసంతాలే..
 
ఓ ప్రేమికా చెలియా.. ఒడి చేరవా
ఈ చెలిమినీ ఇపుడే దరిజేర్చవా
రగిలే తాపమే ఎదలో తీరగా
నీ చూపుతోనే చలి తీరగా
నీ స్పర్శతోనే మది పాడగా
ఎదమీటి పోయే ప్రేమగీతిలాగా

రానేల వసంతాలే.. శ్రుతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవనరాగం.. స్వరాల బంధం
నీదే నా యవ్వన కావ్యం.. స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే.. శ్రుతి కానేల సరాగాలే


బుధవారం, మార్చి 11, 2015

మనసున మనసై...

డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమా కోసం సాలూరి వారి స్వరసారధ్యంలో విప్లవ కవి శ్రీశ్రీ రాసిన మనసు పాట ఇది. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : డాక్టర్ చక్రవర్తి (1964)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : శ్రీ శ్రీ
గానం : ఘంటసాల

మనసున మనసై.. బ్రతుకున బ్రతుకై
 
మనసున మనసై.. బ్రతుకున బ్రతుకై
తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము .. అదే స్వర్గము
మనసున మనసై.. బ్రతుకున బ్రతుకై
తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము .. అదే స్వర్గము

 
ఆశలు తీరని ఆవేశములో
ఆశయాలలో ఆవేదనలో
చీకటి మూసిన ఏకాంతములో..
 
తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము .. అదే స్వర్గము
 
నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు...
నీ కోసమే కన్నీరు నించుటకు
నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు...
నీ కోసమే కన్నీరు నించుటకు
నేనున్నానని నిండుగ పలికే..
 
తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము .. అదే స్వర్గము
 
చెలిమియే కరువై వలపే అరుదై... 
చెదరిన హృదయమె శిలయై పోగా
నీ వ్యధ తేలిసీ నీడగ నిలిచే..
 
తోడొకరుండిన అదే భాగ్యమూ .. అదే స్వర్గము

మనసున మనసై.. బ్రతుకున బ్రతుకై
తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము .. అదే స్వర్గము


మంగళవారం, మార్చి 10, 2015

ఆకాశం నుంచి మేఘాలే...

మిత్రుడు చిత్రంలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మిత్రుడు (2009)
సంగీతం : మణిశర్మ
రచన : వెన్నెలకంటి
గానం : విజయ్ ఏసుదాస్ , కౌసల్య

ఆకాశం నుంచి మేఘాలే దిగి వచ్చి రాగాలే తీస్తే పాట
హరివిల్లులోని రంగులు నేలకు వచ్చి సరదాలే చేస్తే ఆట
కోయిల గొంతున సరిగమలే అల్లరి పాటకు పల్లవులైతే
చల్లని మనసుల మధురిమలే అల్లిన పల్లవి చరణాలైతే
 
కన్నె కుట్టి వచ్చాడులే అందాల మామయ్య
కన్నె కొట్టి వెళ్ళాడులే ఆ చందమామయ్య
 
ఆకాశం నుంచి మేఘాలే దిగి వచ్చి రాగాలే తీస్తే పాట
 
హరివిల్లులోని రంగులు నేలకు వచ్చి సరదాలే చేస్తే ఆట
ఆనందం అభిమానం మా తోట పువ్వులులే
అనురాగం అనుబంధం మా గూటి గువ్వలులే
 
సంతోషం సల్లాపం మా ఇంటి దివ్వెలులే
ఉల్లాసం ఉత్సాహం మా కంటి నవ్వులులే
మా సాటి ఎవ్వరు మా పోటి లేరెవరు 
గుండెల చప్పుడు వింటుంటే కొండలు కోనలు పలికేనంట
పండిన మమతలు పలికెలే ఎండలు కూడా వెన్నెలలే 

కన్నె కుట్టి వచ్చాడులే అందాల మామయ్య
కన్నె కొట్టి వెళ్ళాడులే ఆ చందమామయ్య
ఆకాశం నుంచి మేఘాలే దిగి వచ్చి రాగాలే తీస్తే పాట
హరివిల్లులోని రంగులు నేలకు వచ్చి సరదాలే చేస్తే ఆట
 
ఆశలు ఎన్నో అందరిలోన వుంటాయిలే
కన్నులు ఎన్నో తీయని కలలు కంటాయిలే
ఊహలలోన ఎదలే ఊయల ఊగాలిలే
ఓ కధలాగ జీవితమంతా సాగలిలే
ఈ కమ్మని రోజు ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ రాదంట
మా మనసుల మమత ఇక మాసి పోనే పోదంట 

కన్నె కుట్టి వచ్చాడులే అందాల మామయ్య
కన్నె కొట్టి వెళ్ళాడులే ఆ చందమామయ్య


సోమవారం, మార్చి 09, 2015

మై హార్ట్ ఈజ్ బీటింగ్...

తన శైలికి భిన్నంగా బోల్డు ఇంగ్లీష్ పదాలతో రాసి కుర్రకారు ఫీలింగ్స్ ని కళ్ళకు కట్టిన సిరివెన్నెల గారి పాట ఇది. ఇక దేవీ సంగీతం గురించీ త్రివిక్రమ్ టేకింగ్ గురించీ చెప్పేదేముంది చూసి ఆస్వాదించేయడమే. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జల్సా(2008)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కె.కె.

మై హార్ట్ ఈజ్ బీటింగ్ అదోలా తెలుసుకోవా అది
ఎన్నాళ్ళీ వెయిటింగ్ అనేలా తరుముతోంది మది

పెదవిపై పలకదే మనసులో ఉన్న సంగతి
కనులలో వెతికితే దొరుకుతుందీ
టీ స్పూన్ టన్ను బరువవుతుందే
ఫుల్ మూన్ నన్ను ఉడికిస్తుందే
క్లౌడ్ 9 కాళ్ళకిందకొచ్చిందే
లాండ్ మైన్ గుండెలో పేలిందే దే.. దే..

మై హార్ట్ ఈజ్ బీటింగ్ అదోలా తెలుసుకోవా అది
ఎన్నాళ్ళీ వెయిటింగ్ అనేలా తరుముతోంది మదీ

పెనుతుఫాను ఏదైనా మెరుపుదాడి చేసిందా
మునుపు లేని మైకానా మదిని ముంచి పోయిందా
ఊరికినే పెరగదుగా ఊపిరి సలపని భారమిలా
నీ ఉనికే ఉన్నదిగా నాలో నిలువెల్లా
తలపులలో చొరబడుతూ గజిబిజిగా చెలరేగాలా
తలగడతో తలబడుతూ తెల్లార్లు ఒంటరిగా వేగాలా
సెల్ ఫోన్ నీ కబురు తెస్తుంటే స్టెన్ గన్ మోగినట్టు ఉంటుందే
క్రాంప్టన్ ఫాను గాలి వీస్తుంటే సైక్లోన్ తాకినట్టు ఉంటుందే దే.. దే..

మై హార్ట్ ఈజ్ బీటింగ్ అదోలా తెలుసుకోవా అది
ఎన్నాళ్ళీ వెయిటింగ్ అనేలా తరుముతోంది మదీ

ఎప్పుడెలా తెగిస్తానో నా మీదే నాకు అనుమానం
మాటల్లో పైకనేస్తానో నీ మీద ఉన్న అభిమానం
త్వరత్వరగా తరిమినదే పదపదమని పడుచు రథం
యదలయలో ముదిరినదే మదనుడి చిలిపి రిథం
గుసగుసగా పిలిచినదే మనసున మెరిసిన కలలవనం
తహతహగా తరిమినదే దం అరె దం అని తూలే ఆనందం
ఫ్రీడం దొరికినట్టు గాలుల్లో వెల్ కం పిలుపు వినిపిస్తుందే
బాణం వేసినట్టు ఏ విల్లో ప్రాణం దూసుకెళ్ళిపోతుందే దే.. దే..

మై హార్ట్ ఈజ్ బీటింగ్ అదోలా తెలుసుకోవా అదీ
ఎన్నాళ్ళీ వెయిటింగ్ అనేలా తరుముతోంది మదీ


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.