బుధవారం, నవంబర్ 30, 2016

దీపాలీ....

రెబెల్ చిత్రంలోని ఒక మంచి పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
చిత్రం : రెబెల్ (2012)
సంగీతం : రాఘవలారెన్స్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : కార్తీక్, ప్రియ హిమేష్

చెప్పలేని ఆనందం హొ.. గుప్పుమంది గుండెలోన
అందమైన ప్రేమ లోకం హొ... నేల మీద పోల్చుకున్న
పెదవుల్లో చిరునవ్వై మెరిసే హోలి
యెద పండె వెలుగల్లే తొలి దీవాలి
కలిసింది నీలా దీపాలి...    దీపాలి....దీపాలి
 

చెప్పలేని ఆనందం 
గుప్పుమంది గుండెలోన
హ అ అ అ
మనలోకం మనదంటు ఒదిగుంటె ఎవరికివారె
జగమంత మనవారె అనుకుంటె పరులే లేరె
ఒకటే కొమ్మ పువ్వులు ఎన్నో ఒకటే సంద్రం అలలెన్నో
అణువణువు మన ప్రాణం అందరికోసం
నలుగురిలొ చుడాలి మన సంతోషం
ఈ మాటకు రూపం దీపాలి..  దీపాలి హా  దీపాలి

చెప్పలేని ఆనందం హోయ్.. 
గుప్పుమంది గుండెలోన

ప్రియమైన భందంలా పిలిచింది నన్నీచోటు 
ఒహొ ఒహొ ఒ ఒ
 ఇటుగానెవచ్చాకె తెలిసింది నాలొ లోటు 
హ అ అ అ
చూడని కల  అహ
నిజమై ఇల  అహ
మార్చేసిందీ నన్నునీల
అరె నిన్న అటు మొన్న మనసేమన్నా
ఇకపైన ప్రతి అడుగు నీ జతలోన
అని నీతొరాన దీపాలి ... దీపాలి 
దీపాలి
హొ ఒ ఒ దీపాలి 
దీపాలి
 

మంగళవారం, నవంబర్ 29, 2016

కంటిదీపమల్లే వెలిగే...

మారణహోమం చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ మరియూ ఇక్కడ  చూడవచ్చు.


చిత్రం : మారణహోమం (1987)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

కంటిదీపమల్లే వెలిగే ఇంటికోడలమ్మా
చందనాల పూలకొమ్మ కుందనాల బొమ్మ
కంటిదీపమల్లే వెలిగే ఇంటికోడలమ్మా
చందనాల పూలకొమ్మ కుందనాల బొమ్మ

తల్లి లాంటి మనసు తారలాంటి సొగసు
తల్లి లాంటి మనసు తారలాంటి సొగసు

కళలై వెలిగే కళ్యాణీ
మమకారాలకు మారాణీ
మామకు మనవణ్ణివ్వాలి
ప్రేమకు పెన్నిధి కావాలి

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా
లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
పెంచలేక అమ్మగారికిన్ని తిప్పలా

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా
లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
పెంచలేక అమ్మగారికిన్ని తిప్పలా

చిన్ని కృష్ణుడల్లే వీడికి ఎన్ని మాయలమ్మా
ఇంతలేడు కానీ అసలే అంతు చిక్కడమ్మా.. 

చిన్ని కృష్ణుడల్లే వీడికి ఎన్ని మాయలమ్మా
ఇంతలేడు కానీ అసలే అంతు చిక్కడమ్మా.. 

మంచి ముత్యమల్లే మంచి గంథమల్లే
మంచి ముత్యమల్లే మంచి గంథమల్లే

మంచి బాలుడై ఎదగాలీ
మచ్చలేని మన జాబిల్లీ
అమ్మకు తృప్తీ అయ్యకి కీర్తి
తేవాలీ మన అబ్బాయి

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా

 

సోమవారం, నవంబర్ 28, 2016

తమాష దీపం నవీన దీపం...

అల్లాఉద్దీన్ అద్భుత దీపం చిత్రంలో ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అల్లాఉద్దీన్ అద్భుత దీపం (1957)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు, హనుమంతరావ్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : పిఠాపురం

తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా

లోకమున చీకటులు మూసుకొను వేళలోన
దారులను చూపునది దీపాలే
చిన్నవారి చేతిలోన పెద్దవారి చేతిలోన
ఒకే వెలుగు వెలుగునవి దీపాలే
పాతదీపమిస్తే కొత్తదీపమిస్తాం
పాతదీపమిస్తే కొత్తదీపమిస్తాం
మోసమేమి లేదు లేదు
చూసుకోండి బాబయ్యా బాబయ్యా..

తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా

గొప్పోళ్ళ దీపమూ పేదోళ్ళ దీపము
చీకట్లు చీల్చేది ఒకమాదిరే
గొప్పోళ్ళ దీపమూ పేదోళ్ళ దీపము
చీకట్లు చీల్చేది ఒకమాదిరే
రాజాధిరాజుకు నిరుపేద వానికీ
ఆ వెలుతురే కాదా
తేడాలు ఏలరా బేధాలు లేవురా
దీపాలు జ్ఞానం భోధించురా
ఆ దీపాల కాంతిలో జీవించరా
దీపాలు జ్ఞానం భోధించురా
ఆ దీపాల కాంతిలో జీవించరా

తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా

ఒక్కొక్క దేహమూ ఒక్కొక్క దీపమూ
వెలిగించు వాడూ ఆ దేముడే 
ఒక్కొక్క దేహమూ ఒక్కొక్క దీపమూ
వెలిగించు వాడూ ఆ దేముడే 
ఏనాడు ఆరునో ఏలాగు మారునో
ఆ చేతిలో ఉంది
ఈ పాత దీపము నా కొత్త దీపమూ
మార్చేస్తే ఏమగునో యోచించరా
నీ చీకట్లు ఏమగునో యోచింఛరా
మార్చేస్తే ఏమగునో యోచించరా
నీ చీకట్లు ఏమగునో యోచింఛరా

అ తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా 
 

ఆదివారం, నవంబర్ 27, 2016

మనసు తీరా నవ్వులే...

గూఢాచారి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గూఢచారి 116 (1966)
సంగీతం : టి. చలపతిరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

యా యా...యా..యా ...యా యా
యా యా...యా ..యా ...యా యా
యా యా ..యా యా

మనసు తీరా నవ్వులే
నవ్వులే నవ్వులే నవ్వాలి
మనము రోజు పండుగే
పండుగే పండుగే చేయాలి

మనసు తీరా నవ్వులే
నవ్వులే నవ్వులే నవ్వాలి
మనము రోజు పండుగే
పండుగే పండుగే చేయాలి

లా ల ల లా... లాల లాల లా
లాల లాల లా ... లాల లాల లా

చేయి కలుపు సిగ్గు పడకు
చేయి కలుపు సిగ్గు పడకు
అందుకోవోయి నా పిలుపు

తారారం...తారారం...తారారం...తారారం
తారారం...తారారం...తారారం...తారారం

అవును నేడే ఆటవిడుపు
అవును నేడే ఆట విడుపు
ఆట పాటల కలగలుపు

యా యా...యా..యా ...యా యా
యా యా...యా ..యా ...యా యా
యా యా ..యా యా

మనసు తీరా నవ్వులే
నవ్వులే నవ్వులే నవ్వాలి
మనము రోజు పండుగే
పండుగే పండుగే చేయాలి

లా ల ల లా... లాల లాల లా
లాల లాల లా ... లాల లాల లా

పువ్వులాగ పులకరించు
పువ్వు లాగా పులకరించు
దాచకోయి కోరికలు

తారారం...తారారం...తారారం...తారారం
తారారం...తారారం...తారారం...తారారం

ఆశలుంటే అనుభవించు
ఆశలుంటే అనుభవించు
అనుభవాలే సంపదలు

యా యా...యా..యా ...యా యా
యా యా...యా ..యా ...యా యా
యా యా ..యా యా.. యా యా

 

శనివారం, నవంబర్ 26, 2016

లలిత కళారాధనలో...

కళ్యాణి చిత్రమ్ కోసం రమేష్ నాయుడు గారు స్వరపరచిన ఒక అద్భుతమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కళ్యాణి (1979)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

లలిత కళారాధనలో.. వెలిగే
చిరు దివ్వెను నేను..ఊ..ఊ
లలిత కళారాధనలో.. వెలిగే
చిరు దివ్వెను నేను..ఊ..ఊ..ఊఊ
మధురభారతి పద సన్నిధిలో..ఓ..ఓ..
మధురభారతి పద సన్నిధిలో
ఒదిగే తొలిపువ్వును నేను ఊ..ఊ..
ఒదిగే తొలిపువ్వును..నేను..ఊ..
 
లలిత కళారాధనలో.. వెలిగే
చిరు దివ్వెను నేను..ఊ..ఊ

 
ఏ..ఫలమాశించి.. మత్తకోకిలా..ఆ
ఎలుగెత్తి పాడునూ..ఊ..ఊ..ఊ
ఏ..ఫలమాశించి.. మత్తకోకిలా..ఆ
ఎలుగెత్తి పాడునూ..ఊ..ఊ..ఊ

ఏ వెల ఆశించి పూచే పువ్వూ..
తావిని విరజిమ్మునూ..ఊ..ఊ..ఊ
ఏ వెల ఆశించి పూచే పువ్వూ..
తావిని విరజిమ్మునూ..ఊ..ఊ..ఊ
అవధిలేని ప్రతి అనుభూతికి..ఈ..ఈ..
అవధిలేని ప్రతి అనుభూతికి
ఆత్మానందమే..ఏ..ఏ..పరమార్థం

లలిత కళారాధనలో.. వెలిగే
చిరు దివ్వెను నేను..ఊ..ఊ

 
ఏ సిరి కోరి పోతన్నా..ఆ..
భాగవత సుధలు చిలికించెనూ..ఊ..ఊ..ఊ
ఏ సిరి కోరి పోతన్నా..ఆ..

భాగవత సుధలు చిలికించెనూ..ఊ..ఊ..ఊ
ఏ..నిధి కోరి త్యాగయ్యా..

రాగజల నిధులు పొంగించెనూ..ఊ..ఊ..ఊ
ఏ..నిధి కోరి త్యాగయ్యా..

రాగజల నిధులు పొంగించెనూ..ఊ..ఊ..ఊ
రమణీయ కళా..ఆ..విష్కృతికి..ఈ..ఈ
రమణీయ కళా..ఆ..విష్కృతికి..ఈ..ఈ
రసా..ఆ..నందమే పరమార్థం.

లలిత కళారాధనలో.. వెలిగే
చిరు దివ్వెను నేను..ఊ..ఊ..ఊఊ
మధురభారతి పదసన్నిధిలో..ఓ..ఓ..
మధురభారతి పదసన్నిధిలో
ఒదిగే తొలిపువ్వును నేను ఊ..ఊ..
ఒదిగే తొలిపువ్వును..ఊ..నేను
లలిత కళారాధనలో.. వెలిగే
చిరు దివ్వెను నేను..ఊ..ఊ

 

శుక్రవారం, నవంబర్ 25, 2016

మనసుల ముడి...

ప్రేమ కానుక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ కానుక (1981)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : బాలు, సుశీల

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

తనువులవడి...తపనలసుడి
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

తనువులవడి... ..తపనలసుడి
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ

లతవై నా జతవై..గతస్మృతివై
నా శృతివై..స్వరజతివై..లయగతివై
నను..లాలించవా..ఆ
ఒడివై..చొరవడివై..నా వడివై..
వరవడివై..నా గుడివై..దేవుడవై
నను..పాలించవా..ఆ

వలపు..మెరుపు..మెరిసీ..
మనసు..తలపు..తెరచీ..
సిరిముగ్గులు..వేయించీ..
చిరుదివ్వెలు..వెలిగించీ..
తొలిసారి పలికాను పలుకై..
అది నువ్వే అనుకొన్నా..
నీ నవ్వే వెలుగన్నా
నీవు నాతోడు ఉన్నా..
ఆహాహాహా..నేను నీ నీడనన్నా

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

తనువులవడి... ..తపనలసుడి
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ

చెలివై..నెచ్చెలివై..చిరుచలివై కౌగిలివై
లోగిలిలో..జాబిలివై..నను మురిపించవా..
వరమై..సుందరమై..శుభకరమై..ఆదరమై
సంబరమై..సాగరమై..నను ముంచేయవా..

కనులు కలిపి చూసీ..కలలు నిజము చేసీ
చిరునవ్వులు నవ్వుంచి..సిరిమువ్వలు మ్రోగించి
తొలిసారి పిలిచాను పిలుపై..

ఆ పిలుపే ఉసిగొలిపి..పరువముతో నను కలిపి
సామగానాలు పాడే..ఆహాహా..సోమపానాలు చేసే

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

తనువులవడి ..తపనలసుడి
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..


గురువారం, నవంబర్ 24, 2016

మా పాపాల తొలగించు...

షిర్డీ సాయిబాబా మహత్యం సినిమాలో ఏసుదాస్ గారు అద్భుతంగా గానం చేసిన ఒక మంచి పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే  ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీషిర్డి సాయిబాబా మహత్యం (1986)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఏసుదాస్ 

మా పాపాల తొలగించు
దీపాల నీవే వెలిగించినావయ్య
మమ్ము కరుణించినావయ్య
జన్మ జన్మాల పుణ్యాల పంటల్లే
నిన్ను దర్శించినామయ్య
మేము తరియించినామయ్య

మా పాపాల తొలగించు
దీపాల నీవే వెలిగించినావయ్య
మమ్ము కరుణించినావయ్య
జన్మ జన్మాల పుణ్యాల పంటల్లే
నిన్ను దర్శించినామయ్య
మేము తరియించినామయ్య

పసిపాప మనసున్న ప్రతిమనిషి లోను
పరమాత్ముడున్నాడని వాడు పరిశుద్దుడవుతాడని
గోళీల ఆటల్లో కొండంత సత్యం చాటావు ఓ సాయి
మమ్ము సాకావు మా సాయి
వాసనలు వేరైన వర్ణాలు ఎన్నైనా
పూలన్ని ఒకటంటివి నిన్ను పూజించ తగునంటివి
మా తడిలేని హృదయాల దయతోటి తడిపి
తలపుల్ని తీసేస్తివి, మాలో కలతల్ని మాపేస్తివి

మా పాపాల తొలగించు
దీపాల నీవే వెలిగించినావయ్య
మమ్ము కరుణించినావయ్య
జన్మ జన్మాల పుణ్యాల పంటల్లే
నిన్ను దర్శించినామయ్య
మేము తరియించినామయ్య 
 
పెడుతుంటే పెరిగేది ప్రేమన్న అన్నం
మిగిలేది ఈ పుణ్యం ఇచ్చు మేలైన పై జన్మం
రోగుల్ని ప్రేమించి వ్యాధుల్ని మాపి
మరుజన్మ ఇచ్చావయ్య వారి బాధల్ని మోసావయ్య
ఏనాడు పుట్టావో ఏడేడ తిరిగావో
నువ్వెంత వాడైతివో నువ్వు ఏనాటి దైవానివో
ఈ ద్వారకామాయి నివాసమాయే
ధన్యులమయినామయ్య
మాకు దైవామైవెలిసావయ్య 

మా పాపాల తొలగించు
దీపాల నీవే వెలిగించినావయ్య
మమ్ము కరుణించినావయ్య
జన్మ జన్మాల పుణ్యాల పంటల్లే
నిన్ను దర్శించినామయ్య
మేము తరియించినామయ్య 
నిన్ను దర్శించినామయ్య
మేము తరియించినామయ్య
  

బుధవారం, నవంబర్ 23, 2016

పాడనా వాణి కళ్యాణిగా...

బాలమురళీ కృష్ణ గారి గురించి నిన్న సాయంత్రం నుండీ వస్తున్న వార్తలను మనసు నమ్మనంటుంది. ఆ గళానికి ఆగిపోవడమన్నది తెలియదు. పృధ్వి ఉన్నంత వరకూ అమృతం నిండిన ఆ గళం రికార్డుల రూపంలో వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. వారికి నివాళి అర్పిస్తూ మేఘసందేశంలోని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మేఘసందేశం (1982)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలమురళీకృష్ణ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..

గమదని సని పామా నిరిగమ రిగ నిరి స
మామాగా గాదప దపమ గానిద నిదప మాదని
సాని గారి సనిద పసాని దపమ
నిసని దపమ నిసని గమదని సని పామరిగా...

పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
స్వరరాణి పాదాల పారాణిగా
పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
నా పూజకూ శర్వాణిగా నా భాషకూ గీర్వాణిగా
శరీర పంజర స్వర ప్రపంచక మధురగాన సుఖవాణిగా
ఆ.. ఆ..

పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
పాడనా వాణి కళ్యాణిగా

తనువణువణువును తంబుర నాదము
నవనాడుల శృతి చేయగా ఆ....

గరిస్స నిదని మద నిదా నిదపద గమ సని దపమ

ఎద మృదంగమై తాళ లయగతులు 
గమకములకు జతగూడగా
అక్షర దీపారాధనలో 
స్వరలక్షణ హారతులీయగా
అక్షర దీపారాధనలో 
స్వరలక్షణ హారతులీయగా
తరంతరము నిరంతరము 
గానాభిషేకమొనరించి తరించగ

పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
పాడనా వాణి కళ్యాణిగా

స్వర ముఖరిత నిర్ఝరులు లహరులై 
దేవి పాదములు కడుగగా

గనిగరి రినిమగ రిగదమ గమనిద 
గనీరిద మ నిదామగ రి మగారి

లయ విచలిత గగనములు 
మేఘములై తానములే చేయించగా
సంగీతామృత సేవనలే 
నిజ సాహిత్యాభినివేశములై
సంగీతామృత సేవనలే 
నిజ సాహిత్యాభినివేశములై
తరంతరము నిరంతరము 
గీతాభిషేకమొనరించి తరించగ

పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
స్వరరాణి పాదాల పారాణిగా
పాడనా వాణి కళ్యాణిగా
నా పూజకూ శర్వాణిగా నా భాషకూ గీర్వాణిగా
శరీర పంజర స్వర ప్రపంచక మధురగాన సుఖవాణిగా
ఆ.. ఆ..

 

మంగళవారం, నవంబర్ 22, 2016

ఆలయాన వెలసిన...

దేవత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవత (1965)
సంగీతం : కోదండపాణి
సాహిత్యం : వీటూరి
గానం : ఘంటసాల

ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి
ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి

పతిదేవుని మురిపించే వలపుల వీణా
జీవితమే పండించే నవ్వుల వానా
కష్ట సుఖాలలో తోడూ నీడగా
తల్లిని మరిపించే ఇల్లాలి ఆదరణ
కష్ట సుఖాలలో తోడూ నీడగా
తల్లిని మరిపించే ఇల్లాలి ఆదరణ
మగువేగా మగవానికి మధురభావనా

ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి

సేవలతో అత్తమామ సంతసించగా
పదిమందిని ఆదరించు కల్పవల్లిగా
సేవలతో అత్తమామ సంతసించగా
పదిమందిని ఆదరించు కల్పవల్లిగా
తనయుని వీరునిగా పెంచే తల్లిగా
సతియే గృహసీమను గాచే దేవతగా
తనయుని వీరునిగా పెంచే తల్లిగా
సతియే గృహసీమను గాచే దేవతగా
సృష్టించెను ఆ దేవుడు తనకు మారుగా

ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి


సోమవారం, నవంబర్ 21, 2016

చిలకమ్మా చిటికేయంట...

దళపతి సినిమాలో ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దళపతి (1991)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు, చిత్

అరె చిలకమ్మా చిటికేయంట
నువు రాగాలే పాడాలంట
ఇక సాగాలి మేళాలంట.. జగజగజగజాం
ఈ సరదాలే రేగాలంటా.. జగజగజగజగజగజగ

ఓ చిన్నోడా పందిరి వేయరా
ఓ రోజూపూవు మాలే తేరా
ఈ చినదాని మెడలో వేయరా.. జగజగజగజాం
నడిరేయంతా సందడిచేయరా.. జగజగజగజగజగజగ

ఆ టక్కరిగాడే అహ ఈ బుల్లోడే
నను కట్టివేసే మొనగాడే లేడే

జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..

ఆహా...

అరె చిలకమ్మా చిటికేయంటా
నువు రాగాలే పాడాలంటా

ఓ చిన్నోడా పందిరి వేయరా
ఓ రోజూపూవు మాలే తేరా

చీకుచింత లేదు చిందులేసే ఊరు.. పాటా ఆటా ఇది ఏందంటా
అహ ఊరిలోని వారు ఒక్కటైనారు.. నీకు నాకు వరసేనంటా
పండగ నేడే మన ఊరికే.. ఆశలు రేపే కలలూరేనే
వాడనిదంట ఈ వేడుకే.. అందరికింకా వెత తీరేనే
అహ ఈ పూట కానీరా ఆటపాటా..

బుల్లెమ్మా నవ్విందంట.. జగజగజగజాం
మణిముత్యాలే రాలేనంట.. జగజగజగజగజగజగ

అరె మామయ్య రేగాడంట.. జగజగజగజాం
నా మనసంతా దోచాడంట.. జగజగజగజగజగజగ

నీ మాటే నాకు.. ఓ వెండి కోట
నువు నాదేనంటా.. నీతోనే ఉంటా..ఆ..

జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చటక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..

హే హే హే...

అరె చిలకమ్మా చిటికేయంట
నువు రాగాలే పాడాలంట

అరె మామయ్య రేగాడంట
నా మనసంతా దోచాడంట

వేడుకైన వేళ వెన్నెలమ్మల్లాగ.. దీపం నీవై వెలగాలంట
అహ చీకటంతా పోయే పట్టపగలాయే.. ఏలా దీపం ఇక మనకంట
జాతికి నేడే మంచి కాలమే.. నమ్మకముంటే వచ్చి తీరేనే
ఊరికి నీవే మేలు కోరితే కోరికలన్నీ రేపే తీరేనే..
అరె ఆనందం నీ సొంతం అంతే కాదా..

చిట్టెమ్మా నన్నే చూడు
జత చేరమ్మా నాతో పాడు

మురిపాల పండగ పూట
మన ముచ్చట్లే సాగాలంట

ఉమ్.. ఉమ్.. ఉమ్..

బంగారు పరువం.. పలికె ఈ వేళా.. గుసగుసలు
పడుచు కలలే వాగులై పాయెనే.. మహదానందం
చిలిపి కథలన్ని మురిపించెనో..ఓ.. మరిపించినో.. ఆదమరిచే..ఏ..
మూగ మనసులే వెన్నెలనే కురింపించేనే..ఏ
మూగ మనసులే వెన్నెలనే కురింపించేనే..ఏ

అరె చిలకమ్మా చిటికేయంట
నువు రాగాలే పాడాలంట
ఓ చిన్నోడా పందిరి వేయరా
ఓ రోజూపూవు మాలే తేరా
అహ నువు సై అంటే.. నీ తోడై ఉంటా
నీ కళ్లల్లోన.. నే కాపురముంటా

జాంగు చక్కు చచక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చచక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చచక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..
జాంగు చక్కు చచక్కు చక్కు జాంగు చక్కు ఛా..

అరె చిలకమ్మా చిటికేయంట
నువు రాగాలే పాడాలంట
ఓ చిన్నోడా పందిరి వేయరా..ఊఁ.. ఆహహ..
ఓ రోజూపూవు మాలే తేరా
ఊఁ.. ఊఁ..
  

ఆదివారం, నవంబర్ 20, 2016

దీవాలీ దీపాన్ని...

దడ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవ్వని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : దడ (2011)
రచన : రామజోగయ్యశాస్త్రి
సంగీతం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
గానం : ఆండ్రియా, కళ్యాణ్

చక్కెర చిన్నోడ.. ఆలే
కత్తెర కళ్లోడా.. ఆలే
చూడర బుల్లోడా.. ఆలే.. అందాన్ని
ఒంటరి పిల్లోడ.. ఆలే
తుంటరి పిల్లోడా.. ఆలే
వద్దకు లాగెయ్‌రా.. ఆలే.. వజ్రాన్ని

దీవాలీ దీపాన్ని సాంబ్రాణి ధూపాన్ని
నీ కళ్లలోన ఆకళ్లు పెంచే రూపాన్ని
బంధించే దారాన్ని
తీపనిపించే కారాన్ని
ఎన్నటికైనా నిన్నే కోరే నీదాన్ని

చక్కెర చిన్నోడ.. ఆలే
కత్తెర కళ్లోడా.. ఆలే
చూడర బుల్లోడా.. ఆలే.. అందాన్ని

ఊరించే నిషాని ఊపిరిపోసే విషాన్ని
నెత్తురు లోతుకు
హత్తుకుపోయిన స్నేహాన్ని
అత్తరు పూసిన బాణాన్ని
అల్లాడిస్తా ప్రాణాన్ని
అల్లుకుపోరా కాముడు
రాసిన గ్రంథాన్ని

చక్కెర చిన్నోడ.. ఆలే
కత్తెర కళ్లోడా.. ఆలే
చూడర బుల్లోడా.. ఆలే.. అందాన్ని

కదిలే నావలా వయసే ఊయల
ఎదటే నువ్వలా గిచ్చే కన్నై చూస్తుంటే
నిజమా ఈ కల అనిపించేంతలా
మనసే గువ్వలా గాల్లో తేలిందే
నీపక్క చోటిస్తే నన్నే నా నుంచి దోచిస్తా
నాకే నీలోన చోటిస్తే నన్నే దాచేస్తా
ఓ.. నీ గూడు నాకిస్తే ఇందా నా గుండె నీకిస్తా
నీతో వెయ్యేళ్లు రానిస్తే నన్నే రాసిస్తా

దీవాలీ దీపాన్ని సాంబ్రాణి ధూపాన్ని
నీ కళ్లలోన ఆకళ్లు పెంచే రూపాన్ని
బంధించే దారాన్ని
తీపనిపించే కారాన్ని
ఎన్నటికైనా నిన్నే కోరే నీదాన్ని

ఒకడే వేయిగా కదిలే మాయగా
కనిపించావుగా అటూ ఇటూ నా చుట్టూ
సలసల హాయిగా సరసున రాయికా
కదిలించావుగా ప్రాయం పొంగేట్టు
పొందుకు వస్తావో నాతో పొత్తుకు వస్తావో
ఎటో ఎత్తుకు పోతావో అంతా నీ ఇష్టం
ఉప్పెన తెస్తావో నొప్పిని ఉప్ఫనిపిస్తావో
తప్పని తప్పును చేస్తావో అందం నీ సొంతం 

దీవాలీ దీపాన్ని సాంబ్రాణి ధూపాన్ని
నీ కళ్లలోన ఆకళ్లు పెంచే రూపాన్ని
బంధించే దారాన్ని
తీపనిపించే కారాన్ని
ఎన్నటికైనా నిన్నే కోరే నీదాన్ని

 

శనివారం, నవంబర్ 19, 2016

గోరంత దీపము తుమ్మెదా...

అంకుశం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అంకుశం (1990)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : మల్లెమాల
గానం : జానకి

ఆఆఅ....హోయ్...
గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
మెళ్ళోన ఏలాడు నల్ల పూసల తాడు 
ఇల్లాలికెలుగంట తుమ్మెదా 
ఇల్లాలికెలుగంటా తుమ్మెదా 

గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 

రామయ్య గుండెలో తుమ్మెదా 
సీతమ్మ కొలువంట తుమ్మెదా 
పరమశివుడొంటిలో తుమ్మెదా 
పార్వతే సగమంట తుమ్మెదా 
ఆళ్ళ పేర్లెట్టుకుని సిగ్గు శరమొగ్గేసి 
తిరిగేటి వాళ్ళను తిరగేసి మరగేసి 
ఉతికి ఆరేయ్యాలి తుమ్మెదా 
ఆళ్ళ ఊరెళ్ళగొట్టాలి తుమ్మెదా..

గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
మెళ్ళోన ఏలాడు నల్ల పూసల తాడు 
ఇల్లాలికెలుగంట తుమ్మెదా
ఇల్లాలికెలుగంట తుమ్మెదా 

గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 

గుళ్ళోని పూజారి తుమ్మెదా 
గుడినే మింగాడంట తుమ్మెదా 
పెళ్ళిళ్ళ పేరయ్యకు తుమ్మెదా 
పెళ్ళామే కరువంట తుమ్మెదా 
తాయారు కూతురు తానమాడుతుంటె 
ఎదురింటి ముసిలోడు ఎనకమాలే వచ్చి 
వీపు తట్టాడంట తుమ్మెదా 
ఆణ్ణి ఏంజేస్తే తప్పుంది తుమ్మెదా 

గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
మెళ్ళోన ఏలాడు నల్ల పూసల తాడు 
ఇల్లాలికెలుగంట తుమ్మెదా
ఇల్లాలికెలుగంట తుమ్మెదా 

గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 

కట్టేది కాషాయ బట్టలు 
కోక కనిపిస్తే ఏసేది లొట్టలూ 
చెప్పేది శ్రీరంగ నీతులు 
అవ్వ దూరేది సీకటి గుడిసెలు
తాడిసెట్టెక్కింది దూడగడ్డికి 
అంటు బుంకరింపులతోటీ 
లోకాన్ని నమ్మించు ఎదవల్ని 
ఎతికెతికి తుమ్మెదా 
ఏరిపారేయ్యాలి తుమ్మెదా.. 

గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
మెళ్ళోన ఏలాడు నల్ల పూసల తాడు 
ఇల్లాలికెలుగంట తుమ్మెదా
ఇల్లాలికెలుగంట తుమ్మెదా 

గోరంత దీపము తుమ్మెదా 
కొండకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 
పచ్చా పచ్చని చేలు తుమ్మెదా 
పల్లెకే ఎలుగంట తుమ్మెదా 

 

శుక్రవారం, నవంబర్ 18, 2016

ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే...

అర్ధాంగి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ  పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అర్థాంగి (1955)
సంగీతం : బి.నరసింహరావు.ఎమ్.వేణు
రచన : ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల

ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే
ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే ఇల్లాలే
సుఖాల పంటకు జీవం ఇల్లాలే ఇల్లాలే 
ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే

కళకళలాడుతు కిలకిల నవ్వుతు
కళకళలాడుతు కిలకిల నవ్వుతు
బ్రతుకే స్వర్గము అనిపించునుగా
బ్రతుకే స్వర్గము అనిపించునుగా
పతికే సర్వము అర్పించునుగా

ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే

నాధుని తలలో నాలుక తీరున
నాధుని తలలో నాలుక తీరున
మంచి చెడులలో మంత్రి అనిపించును
మంచి చెడులలో మంత్రి అనిపించును
అభిరుచి తెలిసీ - ఆకలి నెరిగీ
అభిరుచి తెలిసీ - ఆకలి నెరిగీ
అన్నము పెట్టే అమ్మను మించునూ.
అభిరుచి తెలిసీ - ఆకలి నెరిగీ
అన్నము పెట్టే అమ్మను మించును

సహచర్యములో, పరిచర్యలలో
సహచర్యములో, పరిచర్యలలో
దాసిగా తరింప జూచుచు
దాసిగా తరింప జూచుచు
దయావాహిని - ధర్మరూపిణి
భారత మానిని - భాగ్యదాయినీ

గురువారం, నవంబర్ 17, 2016

కంటికి నువ్వే దీపం..

యమకింకరుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : యమకింకరుడు (1982)
సంగీతం : చంద్రశేఖర్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, ఏసుదాస్, సుశీల, కోరస్

కంటికి నువ్వే దీపం..
ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహో
కలలకు నువ్వే రూపం
ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహోం
ముగ్గురి ముద్దుల కోసం
ఒహోం ఒహోం హొయ్ ఒహోం ఒహో
ఊయలలూగే పాశం
ఒహోం ఒహోం హొయ్ ఒహోం ఒహో
హాయి పాపాయి.. హాయి పాపాయి...

ఆరని దివ్వెల నవ్వు వాడని మల్లెల నవ్వు
మా నవ్వుల ప్రాణం నువ్వూ నూరేళ్ళు నవ్వు
అల్లుడి కట్నం ఇవ్వు ఆ.. పిల్లని కని మాకివ్వు
మామవు ఐతే నువ్వూ మా బాబు నవ్వూ
ముద్దుల బాబూ పెళ్ళికీ నేనే ముత్యాల పల్లకీ
నేనే నేనే ముత్యాల పల్లకీ..

ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహోం
కంటికి నువ్వే దీపం..
ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహోం
కలలకు నువ్వే రూపం
ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహోం
హాయి పాపాయి.. హాయి పాపాయి..

సూర్యుడు చూడని గంగా చూపులలో కరగంగా
నీ లాలలు పోసే తల్లి గారాల చెల్లి
దేవుడికందని ప్రేమా అమ్మని మించిన ప్రేమా
ఆ పెన్నిధి పేరే మామ నీ మేనమామ
మళ్ళీ వచ్చే జన్మకి బొమ్మై పుడతా ఆటకీ
నేనే నేనే బొమ్మై పుడతా ఆటకీ

ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహోం
కంటికి నువ్వే దీపం..
ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహోం
కలలకు నువ్వే రూపం
ఒహోం ఒహోం హొ ఒహోం ఒహోం
ముగ్గురి ముద్దుల కోసం 
ఒహోం ఒహోం హొయ్ ఒహోం ఒహో
ఊయలలూగే పాశం
ఒహోం ఒహోం హొయ్ ఒహోం ఒహో
హాయి పాపాయి.. హాయి పాపాయి...


బుధవారం, నవంబర్ 16, 2016

సుడిగాలిలోన దీపం...

ఆనందభైరవి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆనందభైరవి (1984)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, శైలజ 

సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
ఇనుకుంటే ఇంతేరా ఇష్ణుమాయ ఓఓఓ..
ఇనుకుంటే ఇంతేరా ఇష్ణుమాయ

సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
దయచూపి కాపాడు దైవరాయ ఓఓఓ..
దయచూపి కాపాడు దైవరాయ

మట్టిమీద పుట్టేనాడూ మట్టిలోన కలిసేనాడూ 
మట్టిమీద పుట్టేనాడూ మట్టిలోన కలిసేనాడూ 
పొట్ట శాత పట్టందే ఓరయ్యో... 
గిట్టుబాటు కాదీ బతుకు ఇనరయ్యో..
గిట్టుబాటు కాదీ బతుకు ఇనరయ్యో..

సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
దయచూపి కాపాడు దైవరాయ ఓఓఓ..
దయచూపి కాపాడు దైవరాయ

గుడ్డు కన్ను దెరిసే నాడూ రెక్కలొచ్చి ఎగిరేనాడూ..
గుడ్డు కన్ను దెరిసే నాడూ రెక్కలొచ్చి ఎగిరేనాడూ..
జోలెపట్టి అడగందే ఓలమ్మో... 
కత్తిమీద సామీ బతుకు ఇనవమ్మో..
కత్తిమీద సామీ బతుకు ఇనవమ్మో..

సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
ఇనుకుంటే ఇంతేరా ఇష్ణుమాయ ఓఓఓ..
ఇనుకుంటే ఇంతేరా ఇష్ణుమాయ

సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
సుడిగాలిలోన దీపం కొడిగట్టిపోతే మాయం 
దయచూపి కాపాడు దైవరాయ ఓఓఓ..
దయచూపి కాపాడు దైవరాయ

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.