గురువారం, ఫిబ్రవరి 28, 2019

నీలి మేఘాలలో...

బావామరదళ్ళు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బావామరదళ్ళు ( 1961)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : జానకి

నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో
నీవు పాడే పాటా వినిపించునే వేళ
నీలి మేఘాలలో

ఏ పూర్వ పుణ్యమో నీ పొందుగా మారీ
ఏ పూర్వ పుణ్యమో నీ పొందుగా మారీ
అపురూపమై నిలచే నా అంతరంగాన

నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో
నీవు పాడే పాటా వినిపించునే వేళా

నీ చెలిమి లో నున్న నెత్తావి మాధురులూ
నీ చెలిమి లో నున్న నెత్తావి మాధురులూ
నా హృదయ భారమునే మరపింపజేయు

నీలి మేఘాలలో

అందుకో జాలని ఆనందమే నీవు
అందుకో జాలని ఆనందమే నీవు
ఎందుకో చేరువై దూరమవుతావూ

నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో
నీవు పాడే పాటా వినిపించునే వేళ


బుధవారం, ఫిబ్రవరి 27, 2019

ఓ..బాటసారీ..

బాటసారి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బాటసారి ( 1961)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : సముద్రాల (సీనియర్)
గానం : భానుమతి

ఓ బాటసారి
నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా.. ఆ ఆ..
మనుమా సుఖాన

ఓ బాటసారి
నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా.. ఆ ఆ..
మనుమా సుఖాన


సమాజానికీ.. దైవానికీ..
బలియైతి నేను వెలియైతినే..
వగే గాని నీపై.. పగ లేని దానా
కడమాట కైనా నేనోచుకోనా

ఓ బాటసారి
నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా.. ఆ ఆ..
మనుమా సుఖాన


శృతి చేసినావు ఈ మూగవీణా
సుధామాధురీ చవు చూపినావు
సదా మాసిపోని స్మృతే నాకు వీడి
మనోవీణ నీవు కొనిపోయెనోయి

ఓ బాటసారి
నను మరువకోయి
మజిలీ ఎటైనా.. ఆ ఆ..
మనుమా సుఖాన 

 

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 26, 2019

నీలి వెన్నెల కాయసాగే...

విమల చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : విమల (1960)
సంగీతం : ఎస్.ఎమ్.సుబ్బయ్య నాయుడు
సాహిత్యం : ముద్దు కృష్ణ
గానం : జయలక్ష్మి

నీలి వెన్నెల కాయసాగే
చల్లగాలి తగిలి తీగలూగే
నీలి వెన్నెల కాయసాగే
చల్లగాలి తగిలి తీగలూగే


నాలో కలలు చెలరేగే
నను గనవిదేరా ప్రేమ మీరా
నాలో కలలు చెలరేగే
నను గనవిదేరా ప్రేమ మీరా

గుండె దడ దడలు మీరి
నినే నిండు మనసు నను కోరి
గుండె దడ దడలు మీరి
నినే నిండు మనసు నను కోరి

కన్నుతళుకులకు నన్నే
మరిచినాను కదరా మది చెదరా
కన్నుతళుకులకు నన్నే
మరిచినాను కదరా మది చెదరా

నీలి వెన్నెల కాయసాగే
చల్లగాలి తగిలి తీగలూగే


చక్కదనము సొమ్ము నేనే
నీకే చిక్కి సమస్తమమ్మీనానే
చక్కదనము సొమ్ము నేనే
నీకే చిక్కి సమస్తమమ్మీనానే

ఒక్క పలుకుతోనే చిక్కు తీరునురా
ఒక్క పలుకుతోనే చిక్కుతీరగ
నా దిక్కే  చూడవేరా
ఒక్క పలుకుతోనే చిక్కుతీరగ
నా దిక్కే  చూడవేరా

మనసు మనసు పెనవేసి
మన మమతలొకటిగను చేసి
మనసు మనసు పెనవేసి
మన మమతలొకటిగను చేసి

కలలు కనిన మన వలపు
ఫలములను కనరా సుఖమగురా
కలలు కనిన మన వలపు
ఫలములను కనరా సుఖమగురా

నీలి వెన్నెల కాయసాగే
చల్లగాలి తగిలి తీగలూగే
నాలో కలలు చెలరేగే
నను గనవిదేరా ప్రేమ మీరా 


సోమవారం, ఫిబ్రవరి 25, 2019

కలగా.. కమ్మని కలగా..

శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం :  ఘంటసాల, సుశీల

కలగా.. కమ్మని కలగా..
మన జీవితాలు మనవలెగా..
కలగా.. కమ్మని కలగ..

అనురాగమె జీవన జీవముగా..
ఆనందమె మనకందముగా...
కలగా.. కమ్మని కలగ..

రాగవశమున మేఘమాలిక
మలయ పవనుని కలిసి తేలదా
ఆ.. ఆ... ఆ.. ఆ...
రాగవశమున మేఘమాలిక
మలయ పవనుని కలిసి తేలదా..
కొండను తగిలి గుండియ కరిగి
నీరై ఏరై పారునుగా

కలగా.. కమ్మని కలగా
మన జీవితాలె ఒక కలగా
కలగా.. కమ్మని కలగా

వెలుగు చీకటుల కలబోసిన...
యీ కాలము చేతిలో
కీలుబొమ్మలము

భావనలోనే జీవనమున్నది..
మమతే జగతిని నడుపునది..
మమతే జగతిని నడుపునది..
కలగా... కమ్మని కలగా...

తేటి కోసమై తేనియ దాచే
విరికన్నియకా సంబరమేమో?
వేరొక విరిని చేరిన ప్రియుని
కాంచినప్పుడా కలత యేమిటో?
ప్రేమకు శోకమె ఫలమేమో
రాగము.. త్యాగము.. జతలేమో

కలగా.. కమ్మని కలగా...
ఆ.. ఆ... ఆ.... ఆ...ఆ.....ఆ...
ఆ.. ఆ... ఆ.... ఆ...ఆ.....ఆ...
ఆ.. ఆ... ఆ.... ఆ...ఆ.....ఆ...
కలగా.. కమ్మని కలగా...
 

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 24, 2019

కమ్ కమ్ కమ్...

శాంతి నివాసం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శాంతినివాసం (1960)
సంగీతం : ఘంటసాల  
సాహిత్యం : సముద్రాల 
గానం : ఘంటసాల, జిక్కి

కమ్ కమ్ కమ్
కంగారు నీకేలనే
నావంక రావేలనే
చెలి నీకింక సిగ్గేలనే

నో నో నో
నీ జోరు తగ్గాలిగా
ఆ రోజు రావాలిగా
ఇక ఆపైన నీ దానగా
నో నో నో

కోరి ఏనాడు జతచేరి ఎగతాళిగా
చేరువైనామో ఆనాడే జోడైతిమే
కోరి ఏనాడు జతచేరి ఎగతాళిగా
చేరువైనామో ఆనాడే జోడైతిమే
ఇంత స్నేహానికే అంత ఆరాటమా
చాలులే తమరికి ఏలా ఈ తొందర

నో నో నో
నీ జోరు తగ్గాలిగా
ఆ రోజు రావాలిగా
ఇక ఆపైన నీ దానగా
నో నో నో

ఏల ఈ లీల పదిమందిలో పాటలా
పరువు మర్యాదలే లేని సయ్యాటలా
ఏల ఈ లీల పదిమందిలో పాటలా
పరువు మర్యాదలే లేని సయ్యాటలా
నీవు నా దానవై నేను నీ వాడనై
నీడగా నిలచినా చాలులే నా చెలి

కమ్ కమ్ కమ్
కంగారు నీకేలనే
నావంక రావేలనే
చెలి నీకింక సిగ్గేలనే

నో నో నో
నీ జోరు తగ్గాలిగా
ఆ రోజు రావాలిగా
ఇక ఆపైన నీ దానగా
నో నో నో

శనివారం, ఫిబ్రవరి 23, 2019

అనురాగానికి కనులే...

సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి (1960)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : సుశీల, జానకి

అనురాగానికి కనులే లేవని
ఆర్యులు అన్నారూ
అనురాగానికి కనులే లేవని
ఆర్యులు అన్నారూ
అన్నది నిజమేనన్నది
నీవు రుజువు చేసినావూ
అన్నది నిజమేనన్నది
నీవు రుజువు చేసినావూ

అనురాగానికి కనులే లేవని
ఆర్యులు అన్నారూ

వేషం చూసి మోసము పోవుట
అవివేకము అన్నారు
వేషం చూసి మోసము పోవుట
అవివేకము అన్నారు
తొలి చూపులనే వలపన్నది
మది కలిగేదన్నారు
తొలి చూపులనే వలపన్నది
మది కలిగేదన్నారు

అనురాగానికి కనులే లేవని
ఆర్యులు అన్నారూ

కన్నెను నేను
కపటము ఎరుగను
చలించితి వరించితి
కన్నెను నేను
కపటము ఎరుగను
చలించితి వరించితి
కాదని నేను అనలేను
నీ కరమును బట్టి విడలేను
కాదని నేను అనలేను
నీ కరమును బట్టి విడలేను

అనురాగానికి కనులే లేవని
ఆర్యులు అన్నారూ

మగవారల మాయల
ఎరుగను నేనూ
మగువల వలపే
తెలియదు నాకు
మగవారల మాయల
ఎరుగను నేనూ
మగువల వలపే
తెలియదు నాకు
తెలియనిదిపుడే తెలిసితిమి
తెలిసినయటులే కలిసితిమి
తెలియనిదిపుడే తెలిసితిమి
తెలిసినయటులే కలిసితిమి

అనురాగానికి కనులే లేవని
ఆర్యులు అన్నారూ
అనురాగానికి కనులే లేవని
ఆర్యులు అన్నారూ
ఆర్యులు అన్నారూ 


శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 22, 2019

నిండుపున్నమి నెలా...

రుణానుబంధం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రుణానుబంధం (1960)
సంగీతం : ఆదినారాయణరావ్ 
సాహిత్యం : సముద్రాల
గానం : P.సుశీల, S.జానకి

అహా..అహా...అహా..హా..హా..హా..
నిండు పున్నమి నెలా..అందె తీయని కలా
కోరిన వారే..చేరువైనారే..హాయ్..హాయ్..హాయ్..
ఈనాడే...హాయ్..హాయ్...హాయ్...ఈనాడే......

ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెలా....

పేదమనసు దోచెనే..అపవాదులెన్నో వేసేనే..
పేదమనసు దోచెనే..అపవాదులెన్నో వేసేనే..
ఏది నిజమో ఎరుగలేక..బ్రతుకు చీకటిచేసేనే..
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెలా....

జంట నీవై వెంట నేనై..సాగిపోదము బావా..
మింటిమీద చందమామా..అంటి చూద్దము రావా..
వయసు నీదోయ్ వలపునీదోయ్..హాయ్..హాయ్...హాయ్..
ఈరేయీ...హాయ్...హాయ్...హాయ్...ఈరేయీ...
నిండుపున్నమి నెలా....

ఆ...ఆ...ఆ..
బాధలన్నీ నేటికిటుల..నీటిపాలాయే...
ఆశలన్నీ గాలిమేడై..నేల పాలాయే...
మాసిపోని జ్ఞాపకాలు..గాయమై మది మిగిలెనే..
నిండుపున్నమి వెన్నెల సుడిగుండమాయే నాకలా
నిండుపున్నమి వెన్నెలా....

నిండుపున్నమి నెలా...పండే తీయని కలా...
కోరిన వారే..చేరువైనారే..హాయ్..హాయ్..హాయ్..
ఇనాడే...హాయ్...హాయ్...హాయ్...ఇనాడే...
నిండుపున్నమి నెలా...అహా..హా...అహా...హా...
హా..హా..హా..హా..ఓహో..ఓహో..ఓహో...హో...


గురువారం, ఫిబ్రవరి 21, 2019

నిన్న కనిపించింది...

రాణీరత్నప్రభ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాణీ రత్నప్రభ (1960)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : కొసరాజు
గానం : ఘంటసాల

అహ.. హా..  ఆ.. అహ.. ఆ..
నిన్న కనిపించింది నన్ను మురిపించింది
అందచందాల రాణి ఆ చిన్నది
నిన్న కనిపించింది నన్ను మురిపించింది
అందచందాల రాణి ఆ చిన్నది

ఆమె చిరునవ్వులోనే హాయున్నది
ఆమె చిరునవ్వులోనే హాయున్నది
మనసు పులకించగా మధురభావాలు
నాలోన కలిగించిందీ

నిన్న కనిపించింది నన్ను మురిపించింది
అందచందాల రాణి ఆ చిన్నది

ఆ.. ఆ.. అ.. ఆ..
మరచిపోలేను ఆ రూపు ఏనాటికి
మరచిపోలేను ఆ రూపు ఏనాటికి
మమతలేవేవో చెలరేగే ఇది ఏమిటి
మమతలేవేవో చెలరేగే ఇది ఏమిటి

తలచుకొనగానే ఎదో ఆనందము
తలచుకొనగానే ఎదో ఆనందము
వలపు జనియించగా ప్రణయగీతాలు
నాచేత పాడించింది

నిన్న కనిపించింది నన్ను మురిపించింది
అందచందాల రాణి ఆ చిన్నది

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..ఆ
సోగ కనులారా చూసింది సొంపారగా
సోగ కనులారా చూసింది సొంపారగా
మూగ కోరికలు చిగురించే ఇంపారగా
మూగ కోరికలు చిగురించే ఇంపారగా

నడచిపోయిందీ ఎంతో నాజూకుగా
నడచిపోయిందీ ఎంతో నాజూకుగా
విడచి మనజాలనూ...
విరహ తాపాలు మోహాలు రగిలించింది..

నిన్న కనిపించింది నన్ను మురిపించింది
అందచందాల రాణి ఆ చిన్నది 
అందచందాల రాణి ఆ చిన్నది


బుధవారం, ఫిబ్రవరి 20, 2019

ఊరేది పేరేది ఓ చందమామ...

రాజమకుటం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ పాట గురించి రాగాల గురించి మరింత సమాచారం ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాజమకుటం (1960)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు(ఆర్కెస్ట్రేషన్)
బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు (బాణి కూర్పు)
సాహిత్యం : నాగరాజు.
గానం : ఘంటసాల, లీల.

ఎందుండి వచ్చేవో ఏదిక్కు పోయేవో ఓ...ఓ..
ఊరేది పేరేది ఓ చందమామ
ఊరేది పేరేది ఓ చందమామ
నిను చూచి నీలి కలువ పులకింపనేలా
ఊరేది పేరేది ఓ చందమామ


ఓ..ఓ..జాబిల్లి నీలీ కలువా విడరాని జంట
ఊరేల పేరేల ఓ కలువ బాల
ఊగెటి తూగెటి ఓ కలువ బాల

ఆ..ఆ..ఆ..
విరిసిన రేకుల చెలువనురా..ఆ..ఆ..
కురిసే తేనేల కలువనురా
తరిపి వెన్నెలల దొర రారా ఆ..ఆ..ఆ..
మరుగెలనురా నెలరాజ
తెర తీయర చుక్కల రేడా
రావోయి రావోయి ఓ చందమామ


పరువములొలికే విరిబోణీ
పరువములొలికే విరిబోణీ
స్వప్నసరసిలో సుమరాణీ ఆ..ఆ..
కొలనంతా వలపున తూగే
అలలై పులకింతలు రేగే
నీవాడ నేగాన ఓ కలువ బాలా..ఆఆ..

తరుణ మధుర మొహనా హిమకర
గరళ యవ్వనాంబురాశి కనర
సురుచిర మదనా నివాళి ఇదిగో
సురుచిర మదనా నివాళి ఇదిగో
వలచిన నా హృదయమె గైకొన రారా


నీదాననే గానా ఓ కలువ రేడా
నీవాడనే గానా ఓ కలువ బాల
ఊహూ..హూ..హూ..హూ... 

 

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 19, 2019

నగవు చిలుకుమా...

పిల్లలు తెచ్చిన చల్లని రాజ్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పిల్లలు తెచ్చిన చల్లని రాజ్యం (1960)
సంగీతం : టి.జి.లింగప్ప  
సాహిత్యం : సముద్రాల  
గానం : జానకి   

ఆఆఅ...ఆఆఆఆ..ఆఆఅ...
నగవు చిలుకుమా 
నగవు చిలుకుమా
నగవు చిలుకుమా
చిన్నారి రాజా
నా మది చల్లగా
నగవు చిలుకుమా

రాతి బొమ్మలా
నిలవ కారణమేమో
నీదు సిరులన్నీ
నిలువు దోపులాయెనా
రాతి బొమ్మలా
నిలవ కారణమేమో
నీదు సిరులన్నీ
నిలువు దోపులాయెనా
అలుకా మౌన యోగమా
అభినవ రాజ ఠీవియా
అలుకా మౌన యోగమా
అభినవ రాజ ఠీవియా
తరితీపి విరితేనె
విందులు సేతురా

నగవు చిలుకుమా
ఆఅ..ఆఆఆఅ...
నగవు చిలుకుమా
ఆఆఅ.. 

నవ్విన ముత్యాలు
ధరను రాలునా
చివురు కెమ్మోవి
చిలుక కొరికి వేయునా
నవ్విన ముత్యాలు
ధరను రాలునా
చివురు కెమ్మోవి
చిలుక కొరికి వేయునా
తరుగని ఉదర శూలయో
ననుగని పగలు పోయెదో
తరుగని ఉదర శూలయో
ననుగని పగలు పోయెదో
అంజూర దానిమ్మ
కానుక సేతురా

నగవు చిలుకుమా 
నగవు చిలుకుమా
నగవు చిలుకుమా
చిన్నారి రాజా
నా మది చల్లగా
నగవు చిలుకుమా 


సోమవారం, ఫిబ్రవరి 18, 2019

వాడుక మరచెదవేల...

పెళ్ళి కానుక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళికానుక (1960)
సంగీతం : ఏ.ఎం.రాజా
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : ఏ.ఎం.రాజా, సుశీల 

వాడుక మరచెదవేల
నను వేడుక చేసెదవేల
నిను చూడని దినము
నాకోక యుగము
నీకు తెలుసును నిజము
నీకు తెలుసును నిజము

వాడుక మరువను నేను
నిను వేడుక చెయగ లేను
నిను చూడని క్షణము
నాకొక దినము
నీకు తెలుసును నిజము
నీకు తెలుసును నిజము


సంధ్య రంగుల చల్లని గాలుల
మధుర రాగము మంజుల గానము

 సంధ్య రంగుల చల్లని గాలుల
మధుర రాగము మంజుల గానము
 తేనె విందుల తీయని కలలు
మరచి పోయిన వేళ
ఇక మనకీ మనుగడ యేల
ఈ అందము చూపి డెందము వూపి
ఆశ రేపెద వేల ఆశ రేపెదవేల

సంధ్య రంగులు సాగినా
చల్ల గాలులు ఆగినా
సంధ్య రంగులు సాగినా
చల్ల గాలులు ఆగినా

కలసి మెలసిన కన్నులలోన
 
కలసి మెలసిన కన్నులలోన 
 మనసు చూడగ లేవా
మరులు తోడగ లేవా


వాడుక మరువను నేను
నిను వేడుక చెయగ లేను
నిను చూడని క్షణము
నాకొక దినము
నీకు తెలుసును నిజము
నీకు తెలుసును నిజము


కన్నులా ఇవి కలల వెన్నెలా
చిన్నె వన్నెల చిలిపి తెన్నులా
 
కన్నులా ఇవి కలల వెన్నెలా
చిన్నె వన్నెల చిలిపి తెన్నులా 
 మనసు తెలిసీ మర్మమేలా
ఇంత తొందర యేలా
ఇటు పంతాలాడుట మేలా
నాకందరి కన్నా ఆశలు వున్నా
హద్దు కాదనగలనా
హద్దు కాదనగలనా 

 
వాడని నవ్వుల తోడ
నడయాడెడు పువ్వుల జాడ
అనురాగము విరిసి లొకము మరచి
ఎకమౌదము కలసీ
ఎకమౌదము కలసి

 

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 17, 2019

ఛాంగు భళా...

మహాకవి కాళిదాసు చిత్రంలోని ఒక సరదా పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మహాకవి కాళిదాసు (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల 

ఛాంగుభళా 
వెలుగు వెలగరా నాయనా 
ఛాంగు భళా 
భళిగ చెలగరా నాయనా..
నాయనా...ఆఆఆఆఆ..

నేలపైన నింగి వుంది
నింగి కింద నేలవుంది
నేలపైన నింగి వుంది
నింగి కింద నేలవుంది
ఈ నడాన బండమీద
వెల్లకిలా బబ్బోకా

వెలుగు వెలగరా నాయనా
ఛాంగుభళా 
భళిగ చెలగరా నాయనా

ఒక మొగోడికొకే పెళ్ళాం
ఒక మొగోడికొకే పెళ్ళాం
ఎక్కడో నక్కి వుంది
చొక్కమ్మకు దణ్ణఁవెట్టి
చుక్కా నడిగీ తెచ్చుకోనీ
చొక్కమ్మకు దణ్ణఁవెట్టి
చుక్కా నడిగీ తెచ్చుకోనీ

వెలుగు వెలగరా నాయనా
ఛాంగుభళా 
భళిగ చెలగరా నాయనా

చెట్టు కాళ్ళు నేలలోకి
చెట్టు తలో నింగి పైకి
చెట్టు కాళ్ళు నేలలోకి
చెట్టు తలో నింగి పైకి

చిటికలోన చెట్టు నెక్కి
ఛట్టున తలకాయ కొట్టి
చిటికలోన చెట్టు నెక్కి
ఛట్టున తలకాయ కొట్టి
 అరె తోకరాయుడు 
మమ్మారే అయ్యారే భళ్ళారే భలే భలే
తోకరాయుడు మెచ్చి యిచ్చిన
కొబ్బరికాయలు గుళ్ళో కొట్టి

వెలుగు వెలగరా
ఒక వెలుగు వెలగరా నాయనా
ఛాంగుభళా 
భళిగ చెలగరా నాయనా 
నాయనా... ఆఆఆఆ....


శనివారం, ఫిబ్రవరి 16, 2019

అసలు నీవు రానేల...

నిత్యకళ్యాణం పచ్చతోరణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నిత్యకళ్యాణం పచ్చతోరణం (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్, జిక్కి

అసలు నీవు రానేలా..
అంతలోనె పోనేలా..
మనసు దోచి చల్లగ జారే
పిల్లదానా ఆగవేలా
పిలదాన ఆగవేలా

ఇపుడు వెంట పడకోయి
మరల రేపు కలదోయీ
పరులు చూడ మంచిది కాదు
పిల్లవాడా చాలునోయి
పిలవాడ చాలునోయి


పారిపోవు లేడిపిల్ల
ప్రాణమింక నిలచుట కల్ల
పారిపోవు లేడిపిల్ల
ప్రాణమింక నిలచుట కల్ల
మాట వినక పోయేవంటే
మనకు మనకు ఇదిగో డిల్ల

అసలు నీవు రానేలా..
అంతలోనె పోనేలా..
మనసు దోచి చల్లగ జారే
పిల్లదానా ఆగవేలా
పిలదాన ఆగవేలా

అల్లరింక చేయవద్దు
పొయినదోయి చాలా పొద్దు
అల్లరింక చేయవద్దు
పొయినదోయి చాలా పొద్దు
దేనికైన ఉండాలోయి
తెలుసా తెలుసా కొసకో హద్దు

ఇపుడు వెంట పడకోయి
మరల రేపు కలదోయీ
పరులు చూడ మంచిది కాదు
పిల్లవాడా చాలునోయి
పిలవాడ చాలునోయి


కలసి మెలసి ఉన్నావంటే
కలుగు నీకు ఎంతో పుణ్యం
కలసి మెలసి ఉన్నావంటే
కలుగు నీకు ఎంతో పుణ్యం
విడిచిపెట్టి పోయావంటే
వెలుగే తొలగి బతుకే శూన్యం

అసలు నీవు రానేలా..
అంతలోనె పోనేలా..
మనసు దోచి చల్లగ జారే
పిల్లదానా ఆగవేలా
పిలదాన ఆగవేలా

నీవు పైకి చెప్పే బాధ
మనసులోన నాకూ లేదా
నీవు పైకి చెప్పే బాధ
మనసులోన నాకూ లేదా
మనకు అడ్డమేదీ రాదూ
మనసు మనసు ఒకటే కాదా..

ఇపుడు వెంట పడకోయి
మరల రేపు కలదోయీ
పరులు చూడ మంచిది కాదు
పిల్లవాడా చాలునోయి
పిలవాడ చాలునోయి  


శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 15, 2019

పొగరుమోతు పోట్లగిత్తరా...

నమ్మిన బంటు చిత్రంలోని ఒక సరదా ఐన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నమ్మిన బంటు (1960)
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : కొసరాజు
గానం : ఘంటసాల

కన్నుమిన్ను కానరాని గాలితెరపు గిత్తరా
పట్టుకుంటే మాసిపోయే పాలపళ్ల గిత్తరా
అరెరెరెరెరెరే... ఒంటిమీద చేయి వేస్తే
ఉలికిపడే గిత్తరా... ఆ...

హాయ్... పొగరుమోతు పోట్లగిత్తరా
ఓరయ్య... దీని చూపే సింగారమౌనురా
ఓరయ్య... దీని రూపే బంగారమౌనురా

పొగరుమోతు పోట్లగిత్తరా
ఓరయ్య... దీని చూపే సింగారమౌనురా
ఓరయ్య... దీని రూపే బంగారమౌనురా


ముందుకొస్తే ఉరిమి కొమ్ములాడిస్తుంది
ఎనక్కొస్తే ఎగిరి కాలు ఝాడిస్తుంది...
ఓహో... ఓ... హోయ్...
ముందుకొస్తే ఉరిమి కొమ్ములాడిస్తుంది
ఎనక్కొస్తే ఎగిరి కాలు ఝాడిస్తుంది...
విసురుకుంటూ కసురుకుంటూ
ఇటూ అటూ అటూ ఇటూ డిర్‌‌‌రరర్‌ర్..
కుంకిళ్లు పెడుతుంది కుప్పిగంతులేస్తుంది

హాయ్... పొగరుమోతు పోట్లగిత్తరా
ఓరయ్య... దీని చూపే సింగారమౌనురా
ఓరయ్య... దీని రూపే బంగారమౌనురా


అదిలిస్తే అంకె వేయు బెదురుమోతు గిత్తరా
అరెరెరెరెరే కదిలిస్తే గంతులేసి కాండ్రుమనే గిత్తరా
దీని నడుముతీరు చూస్తుంటే నవ్వు పుట్టుకొస్తోంది
నడక జోరు చూస్తుంటే ఒడలు పులకరిస్తోంది
అహ...
నడుముతీరు చూస్తుంటే నవ్వు పుట్టుకొస్తోంది
నడక జోరు చూస్తుంటే ఒడలు పులకరిస్తోంది
వన్నెచిన్నెల రాణి ఇవ్వాళ మంచిబోణీ
వన్నెచిన్నెల రాణి ఇవ్వాళె మంచిబోణీ
నిన్నొదిలిపెడితే ఒట్టు ఈ వగలు కట్టిపెట్టు

పొగరుమోతు హాహ... పొగరుమోతు పోట్లగిత్తరా
ఓరయ్య... దీని చూపే సింగారమౌనురా
ఓరయ్య... దీని రూపే బంగారమౌనురా...
ఆఆఆఆఆఆఅ...ఆఆఆఆఆఆఅ...

 

గురువారం, ఫిబ్రవరి 14, 2019

తీరెను కోరిక...

ప్రేమికుల రోజు సందర్బంగా ప్రేమజంటలకు శుభాకాంక్షలందజేస్తూ కుంకుమరేఖ చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కుంకుమ రేఖ (1960)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల, జిక్కీ

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసి ప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా


ఊహాలలోనికి ప్రయాణము
ఉందామచటే నివాసము
ఊహాలలోనికి ప్రయాణము
ఉందామచటే నివాసము

తేనెలు కురిశాయి మన జీవితాన
తేనెలు కురిశాయి మన జీవితాన
చూసెడివారలు యీసుచెందగా

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా


ఇలలో స్వర్గం ఇదే ఇదే
పాడేను నామది పదే పదే
ఇలలో స్వర్గం ఇదే ఇదే
పాడేను నామది పదే పదే

పాటకు నా మనసు పరవశమొంది
పాటకు నా మనసు పరవశమొంది
తన్మయమాయను తనివితీరగా

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా  

 

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 13, 2019

ఏ శుభ సమయంలో...

మనసూ మాంగళ్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మనసు-మాంగల్యం (1970)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఏ శుభ సమయంలో
ఈ కవి హృదయంలో
నీ కాలి అందెలు మ్రోగినవో
ఎన్నెన్ని ఆశలు పొంగినవో

ఏ శుభ సమయంలో
ఈ చెలి హృదయంలో
నీ ప్రేమ గీతం పలికిందో
ఎన్నెన్ని మమతలు చిలికిందో


అహ..అహ...అహ..అహ
అహాహ హాహహ.. హా.. హా.. హా

కలలో నీవే ఊర్వశివే
ఇలలో నీవే ప్రేయసివే
కలలో నీవే ఊర్వశివే
ఇలలో నీవే ప్రేయసి వే
ఆ..ఆ..నీడే లేని నాకోసం
తోడై ఉన్న దేవుడవే
నీడే లేని నాకోసం
తోడై ఉన్న దేవుడవే


చిక్కని చీకటిలోనా
అతి చక్కటి జాబిలి నీవే

ఏ శుభ సమయంలో...ఓ...ఓ...ఓ...

మనిషై నన్ను దాచావు
కవివై మనసు దోచావు
మనిషై నన్ను దాచావు
కవివై మనసు దోచావు

నిన్నే గెలుచుకున్నాను
నన్నే తెలుసుకున్నాను
నిన్నే గెలుచుకున్నాను
నన్నే తెలుసుకున్నాను

పందిరి నోచని లతకు
నవ నందనమైతివి నీవే

ఏ శుభసమయంలో...ఓ..ఓ..ఓ..


నీలో విరిసి హరివిల్లు
నాలో కురిసే విరిజల్లు
నీలో విరిసి హరివిల్లు
నాలో కురిసే విరిజల్లు
ఆ...ఆ..కనులే కాంచె స్వప్నాలు
నిజమై తోచే స్వర్గాలు
కనులే కాంచె స్వప్నాలు
నిజమై తోచే స్వర్గాలు


నవ్వుల ఊయలలోని
నా యవ్వన శోభవు నీవే

ఏ శుభసమయంలో
ఈ చెలి హృదయంలో
ఈ ప్రేమ గీతం పలికిందో
ఎన్నెన్ని మమతలు చిలికిందో
అహ..అహ...అహ..అహ
అహాహ హాహహ..
హా.. హా.. హా.. హా 
 

 

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 12, 2019

దినకరా శుభకరా...

రథసప్తమి సంధర్బంగా ఆ సూర్యనారాయణునికి నమస్సులు అర్పిస్తూ వినాయక చవితి చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం :  వినాయక చవితి (1957)
సంగీతం :  ఘంటసాల
సాహిత్యం :  సముద్రాల (సీనియర్)
గానం :  ఘంటసాల

దినకరా.. ఆ.. ఆ.. ఆ..ఆ..ఆ
దినకరా.. ఆ.. ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
హే... శుభకరా
దినకరా... శుభకరా
దినకరా... శుభకరా
దేవా.. ధీనాధారా
తిమిరసంహార
దినకరా.. శుభకరా

పతిత పావన మంగళదాత
పాప సంతాప లోకహితా..ఆ
పతిత పావన మంగళదాత
పాప సంతాప లోకహిత

బ్రహ్మవిష్ణు పరమేశ్వరరూపా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
బ్రహ్మవిష్ణు పరమేశ్వరరూప
బ్రహ్మవిష్ణు పరమేశ్వరరూపా..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
బ్రహ్మవిష్ణు పరమేశ్వరరూపా..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఆ..ఆ..ఆ.ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
బ్రహ్మవిష్ణు పరమేశ్వరరూపా
వివిద వేద విజ్ఞాన నిధాన
వినత లోక పరిపాలక భాస్కర

దినకరా.. శుభకరా
దేవా.. ధీనాధారా
తిమిరసంహార
దినకర..
హే.. దినకర
ప్రభో.. దినకరా.. శుభకరా...

సోమవారం, ఫిబ్రవరి 11, 2019

విరిసే ఘుంఘుం...

మా బాబు చిత్రంలోని ఒక సరదా ఐన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మా బాబు (1960)
సంగీతం : టి.చలపతి రావు
సాహిత్యం : సముద్రాల జూనియర్
గానం : జమునారాణి

విరిసే ఘుంఘుం సుమబాటే
కదిలే ఝుంఝుం మని తేటీ
మనసే తెలిసీ జతగా కలిసీ
మనసే తెలిసీ జతగా కలిసీ
సరసాలాడే సమయం ఇదే

విరిసే ఘుంఘుం సుమబాటే
కదిలే ఝుంఝుం మని తేటీ

చెలి నీ సొగసే తన కోరీ
పిలిచే పిలిచే నిను చేరీ
అనురాగముతో నయగారముతో
అనురాగముతో నయగారముతో
కలిసీ ఆడే సమయం ఇదే

విరిసే ఘుంఘుం సుమబాటే
కదిలే ఝుంఝుం మని తేటీ

చెయి జారిన క్షణమిక రాదూ
బైరాగికి భోగమె చేదూ
చెయి జారిన క్షణమిక రాదూ
బైరాగికి భోగమె చేదూ
వయసన్నది మసుకు లేదు
భయమెందుకు చెలి పులి కాదూ
అనురాగముతో నయగారముతో
అనురాగముతో నయగారముతో
కలిసీ ఆడే సమయం ఇదే

విరిసే ఘుంఘుం సుమబాటే
కదిలే ఝుంఝుం మని తేటీ
మనసే తెలిసీ జతగా కలిసీ
మనసే తెలిసీ జతగా కలిసీ
సరసాలాడే సమయం ఇదే

విరిసే ఘుంఘుం సుమబాటే
కదిలే ఝుంఝుం మని తేటీ


ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 10, 2019

పయనించే ఓ చిలుకా...

కులదైవం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కులదైవం (1960)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : సముద్రాల
గానం : ఘంటాసాల

పయనించే..ఓ..ఓ.. ఓ... చిలుకా
ఆ...ఆ....ఆ....ఆ...ఆ..
పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో..పాడైపోయెను గూడు

పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో..పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...
 
తీరెను రోజులు నీకీ కోమ్మకు...కోమ్మా ఈ గూడు వదలి
తీరెను రోజులు నీకీ కోమ్మకు...కోమ్మా ఈ గూడు వదలి
ఎవరికి వారే ఏదోనాటికి...ఎరుగము ఎటకో ఈ బదిలీ
మూడు దినాల ముచ్చటయే..ఏ..ఏ..ఈ లోకంలో మన మజిలీ
మూడు దినాల ముచ్చటయే..ఏ..ఏ..ఈ లోకంలో మన మజిలీ
నిజాయితీగా ధర్మపథాన...
నిజాయితీగా ధర్మపథాన....ధైర్యమే నీ తోడు
 
పయనించే ఓ చిలుకా...
ఎగిరిపో..పాడైపోయెను గూడు...
పయనించే ఓ చిలుకా
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ..
 
పుల్ల పుడక ముక్కున కరచి...గూడును కట్టితివోయి
పుల్ల పుడక ముక్కున కరచి...గూడును కట్టితివోయి
వానకు తడిసిన నీ బిగి రెక్కలు...ఎండకు ఆరినవోయి
ఫలించ లేదని చేసిన కష్టం..మదిలో వేదన వలదోయి
ఫలించ లేదని చేసిన కష్టం..మదిలో వేదన వలదోయి
రాదోయి సిరి నీ వెను వెంట..త్యాగమే నీ చేదోడు
 
పయనించే ఓ చిలుకా...
ఎగిరిపో..పాడైపోయెను గూడు...
పయనించే ఓ చిలుకా
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ..

మరవాలి నీ కులుకుల నడలే...మదిలో నయగారాలే
మరవాలి నీ కులుకుల నడలే...మదిలో నయగారాలే
తీరని వేదన తీయని ముసుగే...శిరస్సున శింగారాలే....
ఓర్వలేని ఈ జగతికి నీ పై...ఈ..ఈ..
ఓర్వలేని ఈ జగతికి నీ పై...లేవే కనికారాలే
కరిగి కరిగి కన్నీరై...
కరిగి కరిగి కన్నీరై...కడతేరుటే నీ తల వ్రాలి

పయనించే ఓ చిలుకా...
ఎగిరిపో..పాడైపోయెను గూడు...
పయనించే ఓ చిలుకా

గోడుమని విలపించేరే ...నీ గుణం తెలిసిన వారు
గోడుమని విలపించేరే ...నీ గుణం తెలిసిన వారు
జోడుగ నీతో ఆడీ పాడీ...కూరుములాడిన వారు
ఏరులైయే కన్నీరులతో...మనసారా దీవించేరే
ఎన్నడో తిరిగి ఇటు నీ రాకా...ఎవడే తెలిసిన వారు

పయనించే ఓ చిలుకా...
ఎగిరిపో..పాడైపోయెను గూడు...
పయనించే ఓ చిలుకా
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...

శనివారం, ఫిబ్రవరి 09, 2019

అందాల సీమలో...

జల్సారాయుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జల్సారాయుడు (1960)
సంగీతం : మాస్టర్‌ వేణు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్‌, జిక్కి

అందాల సీమలో.. ఓహో..
చందమామ కాంతిలో.. ఆహ్హా..
ఆడుకుందాం పాడుకుందాం
హాయి మనదే


అందాల సీమలో.. ఆహ్హా..
చందమామ కాంతిలో.. ఓహో..
ఆడుకుందాం పాడుకుందాం
హాయి మనదే

మల్లెపొదల నీడలోన
మరపురాని హాయిలోన
మధురమైన ఊహలందు
మనసు తేలిపోవునోయి 
ఆహ్హా.. ఏహ్హే.. ఓహ్హోహో..
మల్లెపొదల నీడలోన
మరపురాని హాయిలోన
మధురమైన ఊహలందు
మనసు తేలిపోవునోయి

పరవశాన మేనులు మరచి
గడుపుదాము జీవితం

అందాల సీమలో
చందమామ కాంతిలో
ఆడుకుందాం పాడుకుందాం
హాయి మనదే

నిగనిగలా తారలు తెచ్చి
నీ సిగలో ముడిచెద చెలియా
నీలి నీలి మేఘములందు
నీవు నేను ఏకమవుదాం 
ఆహ్హా...ఓహ్హో..ఓఓఓఓ..
నిగనిగలాడే తారలు తెచ్చి
నీ సిగలో ముడిచెద చెలియా
నీలి నీలి మేఘములందు
నీవు నేను ఏకమవుదాం
నీ నీడగ మెలిగెదనోయి
నా నోములు పండునోయి


అందాల సీమలో
చందమామ కాంతిలో
ఆడుకుందాం పాడుకుందాం
హాయి మనదే  నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.