ఆదివారం, జూన్ 30, 2019

అందగాడా అందుకోరా...

అత్తింట్లో అద్దెమొగుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అత్తింట్లో అద్దెమొగుడు (1991)
సంగీతం : యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం : యమ్.యమ్.కీరవాణి
గానం : చిత్ర

అందగాడా అందుకోరా
గొల్లభామ చేతిలోని పాలకుండ
చందురూడా నిండిపోరా
చుక్కలాంటి చిన్నదాని గుండెనిండా
తూరుపింట వేగుచుక్క పొడవకుండా
హ కన్నెపిల్ల సిగ్గులన్ని తడవకుండా
అర్ధరాత్రి కోరికంత ఆరకుండ
ఆశపెట్టి పారిపోకు కోరుకొండ

అందగాడా అందుకోరా
గొల్లభామ చేతిలోని పాలకుండ


ఆకుముక్క లవంగి పోకచెక్క
బిగించు తాంబూలమే ఎంగిలి
తోకచుక్క తడుక్కి చెమ్మచెక్క
సుఖించు నారీమణి కౌగిలి
ఈ ఎడారి క్లబ్ లో
వెన్నెలమ్మ పెగ్గులో
ఈ ఎడారి క్లబ్ లో వెన్నెలమ్మ పెగ్గులో
వేడిముద్దులే నంచుకో

పిల్లసోకు మండపేట పూతరేకు
అందుబాటులోనే ఉంది ముందు మాకు
టముకువేసి టౌన్ కంత చెప్పమాకు
తమకమంత తాగినేల దింపమాకు


అందగాడా అందుకోరా
గొల్లభామ చేతిలోని పాలకుండ


పైటకొంగు అరెస్ట్ చేసుకున్న
చమక్కు జామీను కోరిందిలే
పూల పక్క నలక్క పాపిడంత
చెరక్క ఆనందమేముందిలే
కోడితాచు కోరిక
ఉండనీదు ఊరక
కోడితాచు కోరిక ఉండనీదు ఊరక
సంపంగి సయ్యాటలో

వైఫ్ లాగ చిక్కినావే అమ్మలాలో
లైఫ్ లాంగ్ దక్కనీవే శోభనాలు

బుగ్గకంద నివ్వమాకు బుజ్జిలాలో
బూర గంప తన్నిపోకు బూజిలాలో

అందగాడా అందుకోరా
గొల్లభామ చేతిలోని పాలకుండ
చందురూడా నిండిపోరా
చుక్కలాంటి చిన్నదాని గుండెనిండా
తూరుపింట వేగుచుక్క పొడవకుండా
హ కన్నెపిల్ల సిగ్గులన్ని తడవకుండా
అర్ధరాత్రి కోరికంత ఆరకుండ
ఆశపెట్టి పారిపోకు కోరుకొండ

అందగాడా అందుకోరా
గొల్లభామ చేతిలోని పాలకుండ  


శనివారం, జూన్ 29, 2019

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది...

మూడు పువ్వులు ఆరుకాయలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మూడు పువ్వులు-ఆరుకాయలు (1979)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : సినారె
గానం : పి.సుశీల

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్

ఛల్నీ... ఛల్నీ...


నేనన్నదె మాట... నేనున్నదె కోట
నా పెన్నిధి ఒకటే... అది నవ్వుల మూట
నేనన్నదె మాట... నేనున్నదె కోట
నా పెన్నిధి ఒకటే... అది నవ్వుల మూట
నా నీడపడితే చాలు వేకువ ముందే వెలుగండోయ్
నా నీడపడితే చాలు వేకువ ముందే వెలుగండోయ్

ఈ నేల ఆ నీరు నాదండోయ్
ఈ నేల ఆ నీరు నాదేనండోయ్

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్

ఛల్నీ... ఛల్నీ...


నా చూపే వాడి... నా తీరే రౌడి
హే.. నన్నెదిరించే నాథుడు ఏడి?
నా చూపే వాడి... నా తీరే రౌడి
హే.. నన్నెదిరించే నాథుడు ఏడి?
నా పేరు చెబితే చాలు పోకిరిగాళ్ళకు హడలండోయ్
నా పేరు చెబితే చాలు పోకిరిగాళ్ళకు హడలండోయ్
ఉసి అయినా విసురైనా నాదండోయ్
ఉసి అయినా విసురైనా నాదేనండోయ్

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్

ఛల్నీ... ఛల్నీ ... ఛల్నీ... ఛల్నీ  
 

శుక్రవారం, జూన్ 28, 2019

చిటపట చినుకుల మేళం...

ముద్దులకొడుకు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ముద్దుల కొడుకు (1979)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : ఎస్.పి.బాలు, సుశీల

చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
జోరు మీద మోగింది జోడు సన్నాయి మేళం
జోరు మీద మోగింది జోడు సన్నాయి మేళం
అందమైన అనుభవాలకు ఇదే ఆది తాళం

చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
జోరు మీద మోగింది జోడు సన్నాయి మేళం
జోరు మీద మోగింది జోడు సన్నాయి మేళం
అందమైన అనుభవాలకు ఇదే ఆది తాళం
 
చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం

వాన చినుకు కాటేస్తే.. వయసు నిన్ను వాటేస్తే
వలపుటేరు పోటొస్తే.. వరద గట్లు తెగుతుంటే
వాన చినుకు కాటేస్తే.. వయసు నిన్ను వాటేస్తే
వలపుటేరు పోటొస్తే.. వరద గట్లు తెగుతుంటే
ముద్దముద్దగా తడిసి.. ముద్దుముద్దుగా కలిసి
ముద్దముద్దగా తడిసి.. ముద్దుముద్దుగా కలిసి
ఇద్దరమా వెచ్చదనం ఇచ్చిపుచ్చుకుంటుంటే
తహతహ తహతహ తహతహలో

తహతహ తహతహ తహతహలో

చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం

వడగళ్ళ వానలో.. వడగాలి దెబ్బలు
మనసున్న కళ్ళకే.. మసకేసే మబ్బులు
వడగళ్ళ వానలో.. వడగాలి దెబ్బలు
మనసున్న కళ్ళకే.. మసకేసే మబ్బులు
బిగిసే కౌగిళ్ళలో.. ఒకటే తబ్బిబ్బులు హాయ్
బిగిసే కౌగిళ్ళలో.. ఒకటే తబ్బిబ్బులు
వయసున్న వాళ్ళకే.. వల్లమాలిన జబ్బులు

తహతహ తహతహ తహతహలో

తహతహ తహతహ తహతహలో

చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
ఆ ఆ చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం

చలి మంటై సెగపెడుతుంటే.. చెలి జంటై సగమౌతుంటే
చలి మంటై సెగపెడుతుంటే.. చెలి జంటై సగమౌతుంటే
మన కోసం ప్రతి మాసం.. మాఘమాసమై పోతుంటే
మన ఇద్దరి మధ్యన ఏదో.. హద్దు వద్దు వద్దంటుంటే
మన ఇద్దరి మధ్యన ఏదో.. హద్దు వద్దు వద్దంటుంటే
ఈ వద్దుకు అర్ధం మారి మన హద్దులు రద్దౌతుంటే


తహతహ తహతహ తహతహలో
తహతహ తహతహ తహతహలో
చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
జోరుమీద మోగింది జోడు సన్నాయి మేళం
అందమైన అనుభవాలకు ఇదే ఆది తాళం


చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం
చిటపట చినుకుల మేళం.. తడిపొడి తపనల తాళం  

 

గురువారం, జూన్ 27, 2019

బలపం పట్టి భామ బళ్ళో...

బొబ్బిలిరాజా చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈరోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బొబ్బిలి రాజా (1990)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : యస్.పి.బాలు, చిత్ర

బలపం పట్టి భామ బళ్ళో అ, ఆ, ఇ, ఈ నేర్చుకుంటా
పంతం పట్టి ప్రేమ ఒళ్ళో ఆహా, ఒహో పాడుకుంటా
అం, అః అంటా అమ్మడూ హొయ్యరే హొయ్యరే హొయ్
కం అః ఉండేటప్పుడూ...
బుజ్జి పాపాయీ పాఠాలు నేర్పించు పైటమ్మ ప్రణయాలతో!!
 
సరసం ఇంక ఎక్కువైతే ఛఛ ఛీఛీ తప్పదయ్యొ
అపుడే ఇట్టా ప్రేమ బళ్ళో అయితే గియితే ఎందుకయ్యో??
అచ్చులే అయ్యాయిప్పుడూ హొయ్యారె హొయ్యారె హోయ్
హల్లుల్లో హల్లో ఎప్పుడూ??

ఎట్టాగుందే పాప తొలి చూపే చుట్టుకుంటే?
ఏదో కొత్త ఊపే ఎటువైపో నెట్టేస్తుంటే!!
ఉండుండి ఎటుంచో ఒక నవ్వే తాకుతోంది.
మొత్తంగా ప్రపంచం మహ గమ్మత్తుగా ఉంది!!
ప్రేమంటే ఇంతేనేమో బాగుందే ఏమైనా...
నాక్కూడా కొత్తేనయ్యో ఏం చేద్దాం ఈ పైనా??
కాస్తైనా... కంగారు తగ్గాలి, కాదనను ఏం చేసినా

సరసం ఇంక ఎక్కువైతే ఛఛ ఛీఛీ తప్పదయ్యొ
అపుడే ఇట్టా ప్రేమ బళ్ళో అయితే గియితే ఎందుకయ్యో?
అం, అః అంటా అమ్మడూ... హొయ్యరే హొయ్యరే హొయ్
కం అః ఉండేటప్పుడూ... అరె రె ఓహోహోహో!!

తుప్పల్లో తుపాకీ సడి ఎట్టారేగుతుందో
రెప్పల్లో రహస్యం పడి అట్టా అయ్యిందయ్యో
కొమ్మల్లో కుకూలే మన స్నేహం కోరుతుంటే
కొండల్లో యకోలే మనమెట్టా వున్నామంటే
అడివంతా అత్తారిల్లే నీకైనా నాకైనా
ఎవరెవరో అత్తామామ వరసెట్టా తెలిసేనే
అందాకా... అమర్రి నీఅత్తమ్మ ఈ మద్ది మమనుకో

బలపం పట్టీ భామ బళ్ళో అ, ఆ, ఇ, ఈ నేర్చుకుంటా
పంతం పట్టీ ప్రేమ ఒళ్ళో ఆహా, ఒహో పాడుకుంటా
అచ్చులే అయ్యాయిప్పుడూ హొయ్యారె హొయ్యారె హోయ్
హల్లుల్లో హల్లో ఎప్పుడూ??
పిచ్చి బుజ్జాయి అల్లర్లు తగ్గించి ఒళ్ళోన బజ్జోవయ్యో

బలపం పట్టీ భామ బళ్ళో అ, ఆ, ఇ, ఈ నేర్చుకుంటా
అపుడే ఇట్టా ప్రేమ బళ్ళో అయితే గియితే ఎందుకయ్యో??
అం, అః అంటా అమ్మడూ... హొయ్యరే హొయ్యరే హొయ్
హల్లుల్లో హల్లో ఎప్పుడూ??

తాన తన్న తాన నన్నా తందా నన్నా తందా నన్నా
తనన తన్న తాన నన్నా తందా నన్నా తందా నన్నా
తందన తందానన్నానా అరె హొయ్యారె హొయ్యారె హోయ్
తందన తందానన్నానా ఓహో ఓహో ఓహో హోయ్


బుధవారం, జూన్ 26, 2019

నా ప్రేమ నవ పారిజాతం...

ఇరవయ్యవ శతాబ్ధం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేడా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : 20 వ శతాబ్దం ( 1990 )
సంగీతం : జె.వి. రాఘవులు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : పి.సుశీల, యస్.పి.బాలు 

నా ప్రేమ నవ పారిజాతం...
పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం
నా ప్రేమ నవ పారిజాతం...
పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం

నీ ఎద వీణపై మన కథ మీటగా
నీ ఎద వీణపై మన కథ మీటగా
అనురాగాల రాదారి రానా
నూరేళ్ళ బంధాన్ని కానా
నా ప్రేమ నవ పారిజాతం..
పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం

వేదంలో స్వరంలా స్థిరంగా..
సాగాలి సుఖంగా శుభంగా
స్నేహంలో యుగాలే క్షణాలై...
నిలవాలి వరాలై నిజాలై
గత జన్మ బంధాలు నేడు
జతగూడి రావాలి తోడు

గగనాల పందిళ్లలోనా
సగభాగమవుతాను నీకు
ఇక సుముహూర్త మంత్రాలలోనా
శృతి చేయి అనురాగ వీణ

నా ప్రేమ నవ పారిజాతం...
పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం
నా ప్రేమ నవ పారిజాతం...
పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం

ఈనాడే ఫలించే తపస్సే
ప్రేమించి వరించే వయస్సే
లోకాలే జయించే మనస్సే
నీకొసం నిజంగా తపించే
సరసాల సమయాలలోనా
మనసార పెనవేసుకోనా
అనువైన నా గుండెలోనా
కడదాక నిను దాచుకోనా
ఇక సిరిమల్లి తలంబ్రాలలోనా
పరువాలు పండించుకోనా

నా ప్రేమ నవ పారిజాతం
పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం
నీ ఎద వీణపై మన కథ మీటగా
నీ ఎద వీణపై మన కథ మీటగా
అనురాగాల రాదారి రానా
నూరేళ్ళ బంధాన్ని కానా
నా ప్రేమ నవ పారిజాతం
పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం


మంగళవారం, జూన్ 25, 2019

కొండ కోనా తాంబూలాలే...

రాజా విక్రమార్క చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాజా విక్రమార్క (1990)
సంగీతం : రాజ్-కోటి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి

ఏలేలో.. ఏలేలో.. ఏలేలేలేలో.. ఓలా..
ఏలేలో.. ఏలేలో.. ఏలోఏలోఏలో.. ఓలా..  
ఏలేలో.. ఏలేలో..
కొండ కోనా తాంబూలాలే ఇచ్చేనంట
కోకిలమ్మా పేరంటాలే వచ్చేనంట
ఎంకి పాట పాడుకుంటూ
ఎన్నెలంతా పంచుకుంటు
గోరింట పండేటి వాలింటి పొద్దుల్లో
నీ జంట నేనుంటె
కొండ కోనా తాంబూలాలే ఇచ్చేనంట
కోకిలమ్మా పేరంటాలే వచ్చేనంట ఓహో..

ఏలేలో.. ఏలోఏలో..
ఎదలోకి జరుగు పొదరింట కరుగు
నే ముట్టుకున్న నా ముద్దబంతి ముద్దుకే జల్లెడ
చినవాడి పొగరు చిగురాకు వగరు
లోగుట్టులాగ నే తట్టుకుంట సాగిపో చంద్రుడా
పచ్చంగా మెరిసేటి నీకళ్ళు
రామ చిలకమ్మ గారాల పుట్టిళ్ళు
గారంగ పట్టేటి కౌగిళ్ళు
కన్నె వలపమ్మ నాట్యాల నట్టిళ్ళూ
విరబుసిన పులకింతల పందిట్లొ

ఏలేలో.. ఏలేలో.. ఏలేలేలేలో.. ఓలా..
ఏలేలో.. ఏలేలో.. ఏలోఏలోఏలో.. ఓలా.. 
కొండ కోనా తాంబూలాలే ఇచ్చేనంట
కోకిలమ్మా పేరంటాలే వచ్చేనంట ఓహోయ్

హోలా.. హోలా.. హోలా.. హోలా..
పెదవింత కొరుకు మధువింత దొరుకు
చిన్నోళ్ళ జంట వెయ్యేళ్ళ పంట వెన్నలో మీగడ
తొలి సిగ్గు చెరిపే చలి ముగ్గులెరుపు
మా ప్రేమ తంటా నీకెందుకంటా వెళ్ళిపో సుర్యుడా
మూగేటి చీకట్ల మేఘాలు
నన్ను తాకేటి నీ ప్రేమ దాహాలు
అలిగేటి నీ కంటి దీపాలు
ముద్దులడిగేటి నీ కన్నె తాపాలు
ముసి నవ్వుల ముఖ వీణల ముంగిట్లొ

ఏలేలో.. ఏలేలో.. ఏలేలేలేలో.. ఓలా..
ఏలేలో.. ఏలేలో.. ఏలోఏలోఏలో.. ఓలా.. 
కొండ కోనా తాంబూలాలే ఇచ్చేనంట
కోకిలమ్మా పేరంటాలే వచ్చేనంట ఓహో


సోమవారం, జూన్ 24, 2019

తమలపాకు లాంటి...

రక్తతిలకం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రక్త తిలకం (1988)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : యస్.పి.బాలు , పి.సుశీల

తమలపాకు లాంటిదాన
నీ అందమంత తాంబూలం వేసుకోనా
పత్తిపువ్వు లాంటిదాన
వయ్యారమంత పరుపుగా చేసుకోనా
సరసాల కౌగిట్లో చెరవేయనా
గిలిగింత వడ్డాణం పెట్టేయనా

చందమామ లాంటివాడ
నీ వెన్నెలంత చీరగా చుట్టుకోనా
సూరీడు లాంటివాడ
నీ చేయి తగిలి మంచులా కరిగిపోనా
చిలకల్లే సిగ్గులతో పలకరించనా
తొలిప్రేమ పన్నీరు చిలకరించనా


పున్నపువ్వు నడుము నీది
దాన్ని పట్టకుంటే తప్పు నాది
కలువపువ్వు సొగసు నీది
దాన్ని దోచుకునే హక్కు నాది
పోట్లగిత్త పొగరు నీది
దాన్ని తట్టుకొనే వడుపు నాది
ఆకతాయి చెయ్యి నీది
దాన్ని ఆపేసే చూపు నాది

సరదాల పరువాలు నీవే
మురిపాల దూకుళ్ళు నావే
సింగారి సంపంగి నేనే 
పొంగారె వలపంతా నాదే


తమలపాకు లాంటిదాన
నీ అందమంత తాంబూలం వేసుకోనా
చందమామ లాంటివాడ
నీ వెన్నెలంత చీరగా చుట్టుకోనా


ఊరుకోని వయసు నీది
మరి దాచలేని మనసు నాది
చిలిపి చిలిపి చూపు నీది
దాన్ని ఇసురుకొనే గుండె నాది

అడవి నెమలి కులుకు నీది
దాన్ని పెనవేసే ఆశనాది
అసలు అందమంత నీది
దాన్ని అందుకునే కిటుకు నాది
ఈ కన్నె సిగపువ్వు నీదే
ఎరుపెక్కే పులకింత నాదే

నీ బుగ్గ సిరి చుక్క నేనే
నిన్నిడిచి నేనుండలేనే

చందమామ లాంటివాడ
నీ వెన్నెలంత చీరగా చుట్టుకోనా

తమలపాకు లాంటిదాన
నీ అందమంత తాంబూలం వేసుకోనా
తొలిప్రేమ పన్నీరు చిలకరించనా
గిలిగింత వడ్డాణం పెట్టేయనా 

 

ఆదివారం, జూన్ 23, 2019

తెల్లమబ్బు తేరు మీద...

చిన్నోడు పెద్దోడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.
చిత్రం : చిన్నోడు పెద్దోడు (1988)
సంగీతం : ఎస్.పి.బాలు
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : ఎస్.పి.బాలు, జానకి

ఆ ఆ ఆ ఆ.... ఆ ఆ ఆ ఆ....

తెల్లమబ్బు తేరు మీద
ఇలకు దిగిన వెండి చందమామా
ఓ భామా...  నువ్వే నా ప్రేమా

రెక్క విసిరి ఊహలన్ని
రెపరెపలాడేటి గగన సీమా
కలిసేమా... ఒకటై ఒదిగేమా


యుగాలు వేచినా నిరీక్షలోనా
ఎడారి గుండెలో వరాల వానా
పదాలకందనీ ఎదంట నువ్వు
పదాల వాలినా సుమాన్ని నేను


వయసే తపించీ... వలపే జపించీ
కలలే ఫలించీ... కలిపే విరించి
కుందనాల బొమ్మ... కనువిందు చేసెనమ్మా
కోరివచ్చె కొమ్మ... దరిజేరి ఏలుకొమ్మా
ఆరుౠతువులేకమైన
ఆమని మనదే సుమా

రెక్క విసిరి ఊహలన్ని
రెపరెపలాడేటి గగన సీమా
కలిసేమా...
ఒకటై ఒదిగేమా...

గులాబి సిగ్గులా నివాళులీనా
వరించి నిన్ను నే తరించిపోనా

విరాళి సైపని  వియోగ వీణ
సరాగమైనదీ స్వరాలలోన
చూపుల మందారం పాపట సిందూరం
కులుకే సింగారం పలుకే బంగారం
చిరునవ్వుల సారం చిగురించిన సంసారం
చెలి సొగసుల గారం చెలరేగిన శృంగారం
కలసిన హృదయాలలోన
వెలసిన రసమందిరం


తెల్లమబ్బు తేరు మీద
ఇలకు దిగిన వెండి చందమామా
ఓ భామా...  నువ్వే నా ప్రేమా

రెక్క విసిరి ఊహలన్ని
రెపరెపలాడేటి గగన సీమా
కలిసేమా...  ఒకటై ఒదిగేమా

 

శనివారం, జూన్ 22, 2019

పెళ్లి పెళ్లి ఇప్పుడే...

ధృవనక్షత్రం సినిమాలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ద్రువనక్షత్రం  (1989)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : యస్.పి.బాలు, జానకి  

పెళ్లి పెళ్లి ఇప్పుడే అందీ అమ్మాయి
అయ్యే తేదీ ఎప్పుడో ఏదీ సన్నాయి

నాకొద్దీ ఆరాటం... నీ జంట కోలాటం
ఈ పెళ్లి పేరంటం.. పొద్దేలేని పోరాటం
నన్నే వరించు... ప్రేమించి తరించు
వద్దు క్షమించు... ఆ ప్రేమే జయించు

 
పెళ్లి పెళ్లి ఇప్పుడే అందీ అమ్మాయి
అయ్యే తేదీ ఎప్పుడో ఏదీ సన్నాయి

నాకొద్దీ ఆరాటం... నీ జంట కోలాటం
ఈ పెళ్లి పేరంటం.. పొద్దేలేని పోరాటం
నన్నే వరించు... ప్రేమించి తరించు
వద్దు క్షమించు... ఆ ప్రేమే జయించు

తత్వమసి... డిప్లమసి పనికి రావురా
తాళిబొట్టు తగిన జట్టు తప్పు కాదురా

కొంప అనే కుంపటినే నాకు పెట్టకు
కొంగు ముడి రంగు తడి నాకు గిట్టదు
ప్రేమ అమృతం.. ప్రేమ జీవితం..
నవ్వేటి యవ్వనమే ప్రేమకంకితం


పెళ్లి పెళ్లి ఇప్పుడే అందీ అమ్మాయి
అయ్యే తేదీ ఎప్పుడో ఏదీ సన్నాయి

నాకొద్దీ ఆరాటం... నీ జంట కోలాటం
ఈ పెళ్లి పేరంటం.. పొద్దేలేని పోరాటం
నన్నే వరించు... ప్రేమించి తరించు
వద్దు క్షమించు... ఆ ప్రేమే జయించు

సీత సొద రామ వ్యధ విన్నదే కదా
పెళ్లి కథ ఓటి కథ ఎందుకే రొద
అమ్మ కథ నాన్న కథ పెళ్ళియే కదా
గంతకొక బొంత ఇక ఫిక్సుడే కదా

ప్రేమ కులాస.. అదే ప్రేమ బరోసా
ఏనాడు తీరనిదే ప్రేమ పిపాసా

 
పెళ్లి పెళ్లి ఇప్పుడే అందీ అమ్మాయి
అయ్యే తేదీ ఎప్పుడో ఏదీ సన్నాయి

నాకొద్ది ఆరాటం... ఈ జంట కోలాటం
ఈ పెళ్లి పేరంటం.. పొద్దేలేని పోరాటం
నన్నే వరించు... ప్రేమించి తరించు
అబ్బ.. వద్దు క్షమించు... ఆ ప్రేమే జయించు 


శుక్రవారం, జూన్ 21, 2019

నిన్ను కన్నా...

స్వాతి చినుకులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వాతిచినుకులు (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
రచన : వేటూరి
గానం : మనో, జానకి

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..లాలలా..లాలలాల
నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నీడలోనా..వెలుగులోనా
అనుబంధాల..ఆరాధన..ఆ

నాకు నీవు...నీకు నేను
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ 
నిన్ను కన్నా..

నీ కళ్ళు పాడేటి..కధలు..ఊఊఊ 
అధరాలలో..పొంగు సుధలు..ఊఊఉ
ఇటు ప్రేమించుకున్నాక..ఎదలు..ఊఊఊ
పేరంట మాడేటి...పొదలు..ఊఊఊఉ
చేమంతిపూల..సీమంతమాడే
హేమంత వేళ..ఈ రాసలీల
వెయ్యేళ్ళ వెన్నెల్లు..కాయాలిలే

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నాకు నీవు...నీకు నేను
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా

కౌగిళ్ళలో పండు..కలలు..ఊఊఉ
వేవిళ్లలో దాటు..నెలలు..ఊఊఊ
బిగిసందిళ్లకేటందు..కళలు..ఊఊఉ
సందేళ మందార..గెలలు..ఊఊఉ
రాసేదికాదు..ఈ చైత్రగీతం
రాగాలు తీసే..ఈ ప్రేమవేదం
పూలారబోసింది..ఈ తోటలో

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నీడలోనా..వెలుగులోనా
అనుబంధాల..ఆరాధన..ఆ

నాకు నీవు..ఆ..నీకు నేను..ఆ
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ
నిన్ను కన్నా..

 

గురువారం, జూన్ 20, 2019

మువ్వలన్ని ముళ్ళల్లె...

కెప్టెన్ నాగార్జున చిత్రంలోని ఒక పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కెప్టెన్ నాగార్జున్ (1986)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
 
ఝనకు ఝనకు ఝన్ ఝన్ జతిలో
దినకు దినకు దిం దిం లయలో

మువ్వలన్ని ముళ్ళల్లె అయ్యొ గుచ్చుకున్నాయీ
పువ్వులంటి పాదాలు అమ్మో నొచ్చుకున్నాయీ
ఆ గాయాలన్ని చల్లని వేళా
వలపుల సలుపులు పెడతాయీ
వలపుల సలుపులు పెడతాయీ

మువ్వలన్ని ముళ్ళల్లె అయ్యొ గుచ్చుకున్నాయీ
పువ్వులంటి పాదాలు అమ్మో నొచ్చుకున్నాయీ


యెన్ని చుక్కలున్నాయీ యెన్ని దిక్కులున్నాయీ
అన్ని నా కళ్ళుగా నిన్నే చూడాలిగా
వేయి కన్నులున్నాయీ కోటి చూపులున్నాయీ
నాకు అందాలుగా నీకు బంధాలుగా

ఆ బంధాలె ఒక వరం గా
నీ అందాలె మధులీనం గా
ఏన్నో వసంతాలుగా
నీకై తపించానుగా

ఆ తాపాలన్నీ మాపటివేళ
తలుపులు తడితే యెట్లాగా
తలుపులు తడితే యెట్లాగా

మువ్వలన్ని ముళ్ళల్లె అయ్యొ గుచ్చుకున్నాయీ
పువ్వులంటి పాదాలు అమ్మో నొచ్చుకున్నాయీ

ఆ గాయాలన్ని చల్లని వేళా
వలపుల సలుపులు పెడతాయీ
వలపుల సలుపులు పెడతాయీ

మువ్వలన్ని ముళ్ళల్లె అయ్యొ గుచ్చుకున్నాయీ
పువ్వులంటి పాదాలు అమ్మో నొచ్చుకున్నాయీ

ఎన్ని మొక్కులున్నాయీ ఎన్ని ముడుపులున్నాయీ
అన్ని నీకివ్వగా దాచి వున్నానుగా

ఎన్ని ఆశలున్నాయీ అన్ని కాచుకున్నాయీ
వేళ రావాలిగా అన్ని తీరాలిగా
నీ ప్రేమె ఒక జ్వరంగా
నీ పేరె ఒక జపంగా

కలలే దగా చేయగా
చలిలో సెగైనానుగా
ఆ సెగలు వగలు
పగలు రేయి దిగులైపోతె యెట్లాగ
దిగులైపోతె యెట్లాగ


మువ్వలన్ని ముళ్ళల్లె అయ్యొ గుచ్చుకున్నాయీ
పువ్వులంటి పాదాలు అమ్మో నొచ్చుకున్నయీ
ఆ గాయాలన్ని చల్లని వేళా
వలపుల సలుపులు పెడతాయీ

వలపుల సలుపులు పెడతాయీ 

ఝనకు ఝనకు ఝన్ ఝన్ జతిలో
దినకు దినకు దిం దిం లయలో 

 

బుధవారం, జూన్ 19, 2019

తళుకు తాంబూలమిస్తా...

అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈరోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు (1986)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

తళుకు తాంబూలమిస్తా వలపు వడ్డాణమెడతా
తళుకు తాంబూలమిస్తా వలపు వడ్డాణమెడతా
నన్నే పెళ్ళాడతావ కన్నె చిలకా

పెదవి పేరంటమొస్తా ఎదలో దీపాలు పెడతా
పెదవి పేరంటమొస్తా ఎదలో దీపాలు పెడతా
నన్నేలుకుంటావా గోరింకా


కోకిలమ్మ సన్నాయితో
నెమిలమ్మ మేజువాణితో
కోకిలమ్మ సన్నాయితో
నెమిలమ్మ మేజువాణితో
మారాకు మంచమేసి చిగురాకు చీరకట్టి
నాజూకు సారె పెట్టి నీ సోకు బుగ్గనెట్టి
రేయంత నెమరేస్తుంటే...
అందాల ఆవిరంత గంధాల కోటలైతే
మర్యాద చేసుకుంటాలే...

చిలకల కొలికికి పులకలు పుట్టి
తడిమిన చేతికి తపనలు పుడితే

పెదవి పేరంటమొస్తా ఎదలో దీపాలు పెడతా
నన్నేలుకుంటావా గోరింకా


మందార మలి పొద్దులో
చెంగావి చెంగు పూజలో
మందార మలి పొద్దులో
చెంగావి చెంగు పూజలో
పగడాల పక్కమీద పరువాల తోడుపెట్టి
పాలంటి పొంగుమీద పచ్చా కర్పూరమేసి
అందాలు అందిస్తుంటే హోయ్

పెదవింటి సిగ్గులన్ని పొదరింట ముగ్గులేసి
కట్నంలా చేతికొస్తావా...
మరుడికి నరుడికి తెలియనిదిస్తే
వరుడికి వలపుల కానుక తెస్తే


తళుకు తాంబూలమిస్తా వలపు వడ్డాణమెడతా
పెదవి పేరంటమొస్తా ఎదలో దీపాలు పెడతా
నన్నే పెళ్ళాడుతావ కన్నె చిలకా 


మంగళవారం, జూన్ 18, 2019

గోరింట పొద్దుల్లో...

విజేత విక్రం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : విజేత విక్రమ్  (1987)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వెన్నలకంటి
గానం : యస్.పి.బాలు, పి.జానకి

గోరింట పొద్దుల్లో గోరంత ముద్దుల్లో
గోరింట పొద్దుల్లో గోరంత ముద్దుల్లో
గోరింక చేరింది చిలకమ్మ చిగురాకు గూటిలో
ఆహా పొందులో ప్రేమ విందులో
పొందులో ప్రేమ విందులో


కన్నె లేడి కూనలా సన్నజాజి వానలా
కన్నె లేడి కూనలా సన్నజాజి వానలా
కన్నుల్లో తొలివలపు కళలారాబోసింది జాణలా
రాణిలా కన్నె వీణలా
రాణిలా కన్నె వీణలా

చామంతి నిగ్గు చంగావి సిగ్గు
చెక్కిళ్ళ కురిసేటి వేళ
అరె ఈ వాలుపొద్దు ఓ పూల ముద్దు
కౌగిళ్ళు కోసరేటి వేళ
గుండెలోన కొత్త కోరుకుంది
చెప్పబోతే గొంతు దాటకుంది

గోదారి పొంగల్లె దూకేటి
నీ ఈడు నా దారికొచ్చింది లేవమ్మో
నీ దారి నాదారి ఒకటైన వయసల్లే రావయ్యో..
అల్లుకో అల్లిబిల్లిగా మత్తుగా గమ్మత్తుగా

గోరింట పొద్దుల్లో గోరంత ముద్దుల్లో
గోరింక చేరింది చిలకమ్మ చిగురాకు గూటిలో

రాణిలా కన్నె వీణలా రాణిలా కన్నె వీణలా

అందాల కొమ్మ అపరంజి బొమ్మ
తోడుంటే తీరేను తాపం
ఆ నీలి కళ్ళ వాకిళ్లలోన
మెరిసేను ఆకాశ దీపం
తీరకుంది తీపి దాహమేదో
ఆరకుంది వింత మోహమేదో

మొగ్గల్లే నువ్వొస్తే సిగ్గిల్లే సిరిమల్లి
సిగురాకు సొగసంత నాదమ్మో
ఈ పూల పందిళ్లు
మురిపాల సందిళ్ళు నీకయ్యో

మెత్తగా పూల గుత్తిగా హత్తుకో కొత్త కొత్తగా

కన్నె లేడి కూనలా సన్నజాజి వానలా
కన్నె లేడి కూనలా సన్నజాజి వానలా
గోరింక చేరింది చిలకమ్మ చిగురాకు గూటిలో
రాణిలా కన్నె వీణలా
ఆహా పొందులో ప్రేమ విందులో  

సోమవారం, జూన్ 17, 2019

దొంగ..దొంగ.. ముద్దులదొంగ...

దొంగ చిత్రంలోని ఒక సరదా పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దొంగ (1985)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

దొంగ..దొంగ.. ముద్దులదొంగ
దోచాడే బుగ్గ.. కోసాడే మొగ్గ
కౌగిళ్ళన్నీ దోపిళ్ళాయే
ఈ సయ్యాటలో..ఓ
ఈ సందిళ్ళలో..ఓ..

దొంగ..దొంగ..వెన్నెలదొంగ
వచ్చిందే చుక్క వాలిందే పక్క
ఒత్తిళ్ళన్ని అత్తిళ్ళాయే
ఈ ఉర్రూతలో..ఓ
ఈ ఉయ్యాలలో..ఓ..

కొరికే నీ కళ్ళతో
కొరికీ నమిలే ఆ కళ్ళతో
ఇరుకూ కౌగిళ్ళు ఇస్తావనీ..ఈ
చలిగా నీ చూపుతో
చలినే నలిపే నీ ఊపుతో
ఒడికే నీ ఒళ్ళు ఇస్తావనీ..ఈ

వాయిదాలతో పెంచుకొన్నది
వయ్యారాల పరువం..మ్మ్
కొట్టే కన్ను కోరే చూపు
బాణాలేసి.. సన్నంగ
చీకట్లోన సిగ్గుతల్లి..ప్రాణం తీసీ
ఈ తారాటలో
ఈ తైతక్కలో

దొంగ దొంగ
వెన్నెలదొంగ
వచ్చిందే చుక్క
వాలిందే..ఏ..పక్కా

కొసరే నీ చూపులో
కసిగా ముసిరే కవ్వింపులో
పిలుపో వలపో విన్నానులే
ఎదిగే నీ సోకులో
ఎదిగి ఒదిగే నాజుకులో
ఉలుకో తళుకో..చూశానులే..

పక్క వత్తిడి పక్కపాపిడి
ఇలా చెదరిపోనీ..ఈ
నచ్చేదిస్తే ఇచ్చేదిస్తా
సాయంకాలం..ఓలమ్మో
వెచ్చందిస్తే మెచ్చిందిస్త
శీతాకాలం..మ్మ్
హా..నా దోసిళ్ళతో..
హా..నీ దోపిళ్ళలో..ఓ

దొంగ..దొంగ..
ముద్దులదొంగ
దోచాడే...బుగ్గ..
కోసాడే....మొగ్గ
వత్తిళ్ళన్ని.. అత్తిళ్ళాయే..
ఈ ఉర్రూతలో..
ఈ ఉయ్యాలలో
హా..హా హా హా హా హా
హే హే హే హే హే హే  

 

ఆదివారం, జూన్ 16, 2019

ఊహవో... ఊపిరివో...

సువర్ణ సుందరి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు మనం తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సువర్ణ సుందరి (1981)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం :  వేటూరి
గానం :   బాలు, జానకి

ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
వివర్ణమైన ఆశల ముంగిట... సువర్ణ సుందరివో
ఇదే నా స్వాగతం... నీవే నా జీవితం

ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
వివర్ణమైన ఆశల ముంగిట... సువర్ణ సుందరివో
ఇదే నా స్వాగతం... నీవే నా జీవితం

చీకటి తీవెల రాతిరి వీణియ 
నవ్విన వేకువ చూపులని
ఆమని తేనెల వాగుల పొంగిన 
తీయని అలలే మాటలని
కంకణముల సడి పాటలుగా
కలికి అందియల ఆటలుగా
ఎడదల చప్పుడు తాళముగా
విడుదల ఎరుగని కౌగిలిలో...

కనుపాపలు తానాలాడే
ఆషాడపు అభిషేకంలో
ఏడుజన్మలిటు...  ఆరు ఋతువులై
నూరు శరత్తులు విరిసిన వేళ


ఉదయరేఖ నుదుటదిద్ది.... కదలిరావే నా సుందరి
ఓ నా ఉషస్సుందరి.....

ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రస మాధురివో

వెన్నెలసణిగే వెండిమువ్వలో 
సన్నని లయ నా హృదయమని
కిన్నెర పలికే చిలిపి ముద్దులో 
చల్లని శృతి నా ప్రణయమని
గగన నీలిమలు కురులుగా 
ఉదయరక్తిమలు పెదవులుగా
హరిత చైత్రములు చీరెలుగా 
శరణ్మేఘముల నడకలలో

నిన్ను తాకిన హేమంతంలో 
సుడిరేగిన సంగీతంలో
సప్తవర్ణములు సప్తస్వరాలై 
సప్తపదులు నడిపించిన వేళా
కలలు వీడి.. ఇలకు చేరి 
కలిసిపొవె నా సుందరి 
ఇంద్రధనుస్సుందరీ

ఊహవో...  ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
వివర్ణమైన ఆశల ముంగిట... సువర్ణ సుందరివో
ఇదే నా స్వాగతం... నీవే నా జీవితం 


శనివారం, జూన్ 15, 2019

ఆకాశమా నీవెక్కడ...

వందేమాతరం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వందేమాతరం (1985)
సంగీతం : కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఎస్.పి. బాలు, ఎస్. జానకి

ఆకాశమా నీవెక్కడ
అవని పైనున్న నేనెక్కడా
ఆకాశమా నీవెక్కడ
అవని పైనున్న నేనెక్కడా

ఏ రెక్కలతో ఎగిసి వచ్చినా
ఏ రెక్కలతో ఎగిసి వచ్చినా
నిలువగలన నీపక్కన

ఆకాశమా నీవెక్కడ
అవని పైనున్న నేనెక్కడా

నీలాల గగనాల ఓ జాబిలి
నిను నిరుపేద ముంగిట నిలిపేదెలా?
నీలాల గగనాల ఓ జాబిలి
నిను నిరుపేద ముంగిట నిలిపేదెలా?
ముళ్ళున్న రాళ్లున్న  నా దారిలో
నీ చల్లని పాదాలు సాగేదెలా?
నీ మనసన్నది నా మది విన్నది
నిలిచి పోయింది ఒక ప్రశ్నలా
నిలిచి పోయింది ఒక ప్రశ్నలా

ఆకాశమా.. ఆఆ... లేదక్కడ..
ఆకాశమా లేదక్కడ
అది నిలిచి ఉంది నీ పక్కన
వేల తారకలు తనలో వున్నా
వేల తారకలు తనలో వున్నా
నేలపైనే తన మక్కువ
ఆకాశమా లేదక్కడ 
అది నిలిచి ఉంది నీ పక్కన

వెలలేని నీ మనసు కోవెలలో
నను తల దాచుకోని చిరు వెలుగునై
వెలలేని నీ మనసు కోవెలలో
నను తల దాచుకోని చిరు వెలుగునై
వెను తిరిగి చూడని నీ నడకలో
నను కడదాక రాని నీ అడుగునై
మన సహజీవనం వెలిగించాలి నీ
సమత కాంతులు ప్రతి దిక్కున
సమత కాంతులు ప్రతి దిక్కున

ఆకాశమా నీవెక్కడ
అది నిలిచి వుంది నా పక్కన
వేల తారకలు తనలో వున్నా
వేల తారకలు తనలో వున్నా
నేలపైనే తన మక్కువ
ఈ నేలపైనే తన మక్కువ 

శుక్రవారం, జూన్ 14, 2019

మౌనం ఆలాపన...

స్రవంతి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్రవంతి (1985)
సంగీతం : కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : ఎస్.పి. బాలు, సుశీల

మౌనం ఆలాపన..
మధురం ఆరాధన
దొరికే దేవుని పరిచయం..
కలిగే జీవన పరిమళం
కాలమా నిలిచిపో..
కావ్యమై మిగిలిపో
తొలి రేయి నీడలో.. హో

మౌనం ఆలాపన
మధురం ఆరాధన

కలలే నిజమై.. పది కాలాల
బంధాలు ముందుంచగా...
యుగమే క్షణమై.. అనురాగాల
హరివిల్లు అందించగా...

దివిలో మెరిసే
ఆ నక్షత్ర నాదాలు వినిపించగా
మధుమాసానికి పూల ఉగాది
శతమానానికి ప్రేమే నాంది
 వేవసంతాలు సొంతాలుగా చేసుకో
మందహాసాల మందార పూదోటలో
ఆ...ఆ...ఆ..

మౌనం ఆలాపన
మధురం ఆరాధన

ఇహమో పరమో
తీపి కన్నీటి కెరటాలు పొంగించగా
శుభమో సుఖమో
తేనె వెన్నెల్లో తెల్లారి పోతుండగా
ఒరిగే తులసీ
మౌన గంధాల గానాలు వినిపించగా

కనివిని ఎరుగని సంగమ వేళ
గుప్పెడు మనసుల ఆశల హేల
లేత చిరునవ్వునే పాపగా పెంచుకో
రాలు కుసుమాల రాగాలనే తెలుసుకో
ఆ..ఆ...ఆ..

మౌనం ఆలాపన
మధురం ఆరాధన
దొరికే దేవుని పరిచయం
కలిగే జీవన పరిమళం
కాలమా నిలిచిపో
కావ్యమై మిగిలిపో
తొలి రేయి నీడలో
మౌనం ఆలాపన
మధురం ఆరాధన


గురువారం, జూన్ 13, 2019

ఎవరు ఎవరో తెలియకుండా...

బహుదూరపు బాటసారి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బహుదూరపు బాటసారి (1983)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : దాసరి నారాయణ రావు
గానం : ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

ఎవరు ఎవరో తెలియకుండా
ఒకరినొకరు కలుసుకొనుట.. ఆ.. ఆ..
చిత్రం.. విచిత్రం... చిత్రం.. విచిత్రం
చిత్రమైన సృష్టిలో.. ఆడమగ కలయికే...
చిత్రమైన సృష్టిలో.. ఆడమగ కలయికే..
చిత్రం.. విచిత్రం... చిత్రం.. విచిత్రం

కన్ను కన్ను కలిసినాక
పిచ్చిపట్టి తిరుగుతుంటె
దాహం.. దాహం.. దాహం
దాహం.. దాహం.. దాహం..
దిక్కులన్నీ పూలు పరచి
పిల్లలల్లే ఎగిరిపడితే...
సరసం.. సరసం.. సరసం..
సరసం.. సరసం.. సరసం..
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ... ఆ..

ఎదురు చూసి కనులు రెండూ
తెల్లవారి ఎర్రబారితే..
విరహం... విరహం... విరహం
విరహం... విరహం... విరహం

చనువు పెరిగి అలకలేసి
అలిగి అలిగి పారిపోతే
కలహం.. కలహం... కలహం..
కలహం.. కలహం.. కలహం..
లల్లలల్లలా.. ఆహహా...
ఆహహా... ఓహో.. ఆహహా..

దాహాల చెరువుల్లో..
సరసాల వానల్లో
విరహాలు.. కలహాలు..
కమ్మని ప్రేమకు చిగురులు..

ఎవరు ఎవరో తెలియకుండా..
ఒకరినొకరు కలుసుకొనుట....
చిత్రం.. విచిత్రం..

అడుగులోన అడుగు వేసి..
ఏడడుగులు నడుస్తుంటే..
ధన్యం.. జన్మ ధన్యం.. ధన్యం..
జన్మ ధన్యం.. ధన్యం.. జన్మ ధన్యం..

ఆరుబయట చందమామ
రారమ్మని పిలుస్తుంటే..
ధ్యానం.. పరధ్యానం.. ధ్యానం..
పరధ్యానం.. ధ్యానం.. పరధ్యానం..

తారలన్ని తోరణాలై..
తొలి రాతిరి కాపు కాస్తే..
మైకం.. మైకం.. మైకం..
మైకం.. మైకం.. మైకం..
సిగ్గు విడిచి చీకటంతా..
నవ్వి నవ్వి తెల్లవార్చితే...
స్వర్గం.. స్వర్గం..

స్వప్నాల మైకం లో.. 
స్వర్గాల ఊయలలో..
రాగాలు.. భావాలు..
కమ్మని కాపురాన కబురులు...

ఎవరు ఎవరో తెలియకుండా
ఒకరినొకరు కలుసుకొనుట.. ఆ.. ఆ..
చిత్రం.. విచిత్రం.. చిత్రం.. విచిత్రం..
చిత్రమైన సృష్టిలో ఆడమగ కలయికే..
చిత్రం.. విచిత్రం.. చిత్రం.. విచిత్రం..


బుధవారం, జూన్ 12, 2019

నా తోడువై..నా నీడవై...

తోడూ నీడా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తోడు నీడ (1983)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

నా తోడువై..నా నీడవై
నా లాలన నా పాలన
నా జీవన జీవం నీవై
నా స్వర్గం నీ తోనే
నా సర్వం నీ లోనే
చూస్తున్న నేనే నీవై

నా తోడువై... నా నీడవై
నా లాలన నా పాలన
నా జీవన జీవం నీవై
నా స్వర్గం నీ తోనే
నా సర్వం నీ లోనే
చూస్తున్న నేనే నీవై

నీ రూపం కలకాలం
నా ఏదలొ కదలాడే
అపురూప అనురాగ దీపం
నీ నవ్వుల సిరి మువ్వల
చిరునాదం
ప్రతి ఉదయం వినిపించు
భూపాల రాగం
మన లోకం.. అందాల లోకం
మన గీతం.. ఆనంద గీతం
మన బ్రతుకు తుది లేని
సెలయేటి గానం

నా తోడువై.. నా నీడవై
నా లాలన నా పాలన
నా జీవన జీవం నీవై
నా స్వర్గం నీ తోనే
నా సర్వం నీ లోనే
చూస్తున్న నేనే నీవై

నీ చెంపల ఎరుపెక్కే
నును కెంపుల సొంపులలో
పూచింది మందార కుసుమం
నీ మమతలు విరజల్లే
విరి తేనెల మదురిమలో
విరిసింది నవ పారిజాతం

నీ రాగం...అతిలోక బందం
నీ స్నేహం...ఎనలేని దాహం
అనుదినము ఒక అనుభవం
రసమయ సంసారం

నా తోడువై.. నా నీడవై
నా లాలన నా పాలన
నా జీవన జీవం నీవై
నా స్వర్గం నీ తోనే
నా సర్వం నీ లోనే
చూస్తున్న నేనే నీవై 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.