శనివారం, ఏప్రిల్ 30, 2016

ఈనాటి ఈ హాయి...

జయసింహ చిత్రంలోని ఓ అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జయసింహా (1955)
సంగీతం : టి.వి. రాజు
సాహిత్యం : సముద్రాల (సీనియర్)
గానం : ఘంటసాల, పి.లీల

ఈనాటి ఈ హాయి..ఈ..ఈ..ఈ..
కల కాదోయి నిజమోయి..
ఈనాటి ఈ హాయి..ఈ..ఈ..ఈ..
కల కాదోయి నిజమోయి..
ఈనాటి ఈ హాయి..

నీ ఊహతోనే పులకించి పోయే
ఈ మేను నీదోయి..ఈ..ఈ..ఈ..
నీ ఊహతోనే పులకించి పోయే
ఈ మేను నీదోయి..ఈ..ఈ..ఈ..
నీ కోసమే ఈ అడియాశలన్ని
నా ధ్యాస నా ఆశ నీవే సఖా

ఈనాటి ఈ హాయి..ఈ..ఈ..ఈ
కల కాదోయి నిజమోయి..
ఈనాటి ఈ హాయి.. 

 
ఏ నోము ఫలమో ఏ నోటి వరమో
ఈ ప్రేమ జవరాలా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఏ నోము ఫలమో ఏ నోటి వరమో
ఈ ప్రేమ జవరాలా..ఆ..ఆ..ఆ..
మనియేములే ఇక విరితావిలీల
మన ప్రేమ కెదురేది లేదే సఖి..

ఈనాటి ఈ హాయి..ఈ..ఈ..ఈ
కల కాదోయి నిజమోయి..
ఈనాటి ఈ హాయి..

ఊగేములే తుల తూగేములే 
 ఇక తొలి ప్రేమ భోగాలా..
ఆ..ఆ..ఆ.. ఊగేములే తులతూగేములే
ఇక తొలి ప్రేమ భోగాలా..
మురిపాలతేలే మన జీవితాలు
మురిపాలతేలే మన జీవితాలు 

 దరహాస లీలావిలాసాలులే..

ఈనాటి ఈ హాయి..ఈ..ఈ..ఈ
కల కాదోయి నిజమోయి..
ఈనాటి ఈ హాయి..ఈ..ఈ..ఈ
కల కాదోయి నిజమోయి..ఈ..ఈ..ఈ..
ఈనాటి ఈ హాయి..


శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 29, 2016

వెన్నెలలోనే వేడి ఏలనో...

పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు చిత్రంలోని ఓ మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు (1959)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం : ఘంటసాల, పి.లీల

వెన్నెలలోనే వేడి ఏలనో
వేడిమిలోనే చల్లనేలనో
ఏమాయె ఏమో జాబిలి
ఈ మాయ ఏమో జాబిలి

వెన్నెలలోనే విరహమేలనో
విరహములోనే హాయి ఏలనో
ఏమాయె ఏమో జాబిలి
ఈ మాయ ఏమో జాబిలి

మొన్నటి కన్నా నిన్న వింతగ
నిన్నటి కన్నా నేడు వింతగ
ఓ..ఓహొ..ఓ..ఓహొ..
మొన్నటి కన్నా నిన్న వింతగ
నిన్నటి కన్నా నేడు వింతగ
నీ సొగసూ నీ వగలూ
హాయిహాయిగా వెలసేనే

వెన్నెలలోనే వేడి ఏలనో
వేడిమిలోనే చల్లనేలనో
ఏమాయె ఏమో జాబిలి
ఈ మాయ ఏమో జాబిలి

రూపము కన్నా చూపు చల్లగా
చూపుల కన్నా చెలిమి కొల్లగా
ఓహొ..ఓ..ఓహొ..ఓ..
రూపము కన్నా చూపు చల్లగా
చూపుల కన్నా చెలిమి కొల్లగా..
నీ కళలూ.. నీ హొయలు
చల్లచల్లగా విరిసేనే

వెన్నెలలోనే హాయి ఏలనో
వెన్నెలలోనే విరహమేలనో
ఏమాయె ఏమో జాబిలి
ఈ మాయ ఏమో జాబిలి
ఆ..ఆహ..ఆ..ఆ..అహ..ఆ

గురువారం, ఏప్రిల్ 28, 2016

ఈ రోజు... మంచి రోజు..

ప్రేమలేఖలు చిత్రం కోసం సత్యం గారి సంగీత సారధ్యంలో వచ్చిన ఒక మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమలేఖలు (1977)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : శ్రీశ్రీ
గానం : సుశీల, వాణీ జయరాం

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ....
ఈ రోజు... మంచి రోజు..
మరపురానిది.. మధురమైనది
మంచితనం ఉదయించినరోజు


ఆ ఆ ఆ ఆ...
ఈ రోజు.. మంచి రోజు...
మరపురానిది.. మధురమైనది
ప్రేమ సుమం వికసించినరోజు

తొలిసారి ధృవతార దీపించెను
ఆ కిరణాలే లోకాన వ్యాపించెను

ఆ ఆ ఆ ఆ..
తొలి ప్రేమ హృదయాన పులకించెను
అది ఆనంద దీపాలు వెలిగించెను

చెలికాంతులలో.. సుఖశాంతులతో
జీవనమే పావనమీనాడు

ఈ రోజు మంచి రోజు...
మధురమైనది మరపురానిది
ప్రేమ సుమం వికసించినరోజు


రెండు నదుల సంగమమే అతిపవిత్రము
మతములన్ని ఒకటైతే మానవత్వము
రెండు నదుల సంగమమే అతిపవిత్రము
మతములన్ని ఒకటైతే మానవత్వము

మనసు మనసు లొకరికొకరు తెలిపే రోజు
తీరని కోరికలన్నీ తీరే రోజు
అనురాగాలు..అభినందనలు
అందించే శుభసమయం నేడు

ఈ రోజు మంచి రోజు...
మధురమైనది మరపురానిది
మంచితనం ఉదయించినరోజు
ప్రేమ సుమం వికసించినరోజు
మంచితనం ఉదయించినరోజు
ప్రేమ సుమం వికసించినరోజుబుధవారం, ఏప్రిల్ 27, 2016

మధుర భావాల సుమమాల...

సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు స్వరపరచిన ఒక మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జై జవాన్ (1970)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

మధుర భావాల సుమమాల
మనసులో పూచె ఈ వేళ
పసిడి కలలేవో చివురించే
ప్రణయ రాగాలు పలికించే

 
మధుర భావాల సుమమాల
మనసులో పూచె ఈ వేళ

ఎదను అలరించు హారములో
పొదిగితిరి ఎన్ని పెన్నిధులో
ఎదను అలరించు హారములో
పొదిగితిరి ఎన్ని పెన్నిధులో
 
మరువరాని మమతలన్నీ
మెరిసిపోవాలి కన్నులలో

మధుర భావాల సుమమాల
మనసులో పూచె ఈ వేళ

 
సిరుల తులతూగు చెలి ఉన్నా
కరుణ చిలికేవు నాపైన
సిరుల తులతూగు చెలి ఉన్నా
కరుణ చిలికేవు నాపైన
 
కలిమికన్నా చెలిమి మిన్న
కలవు మణులెన్నో నీలో

మధుర భావాల సుమమాల
మనసులో పూచె ఈ వేళ

 
ఒకే పధమందు పయనించి
ఒకే గమ్యమ్ము ఆశించి
ఒకే పధమందు పయనించి
ఒకే గమ్యమ్ము ఆశించి
ఒకే మనసై ఒకే తనువై
ఉదయశిఖరాలు చేరితిమి

మధుర భావాల సుమమాల
మనసులో పూచె ఈ వేళ
 
పసిడి కలలేవో చివురించే
ప్రణయ రాగాలు పలికించేమంగళవారం, ఏప్రిల్ 26, 2016

మనసు పాడింది సన్నాయి పాట...

పుణ్యవతి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : పుణ్యవతి (1967)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

మనసు పాడింది సన్నాయి పాట
మనసు పాడింది సన్నాయి పాట
కనులు ముకుళించగ... తనువు పులకించగా
గగనమే పూల తలంబ్రాలు కురిపించగా.. ఆ ఆ ....

మనసు పాడింది సన్నాయి పాట

జగమే కల్యాణ వేదికగా
సొగసే మందార మాలికగా
జగమే కల్యాణ వేదికగా
సొగసే మందార మాలికగా
తొలిసిగ్గు చిగురించగా..ఆ ఆ ఆ ఆ
తొలిసిగ్గు చిగురించగా
నా అలివేణి  తలవాల్చిరాగ

మనసు పాడింది సన్నాయి పాట...

చిలికే పన్నీటి వెన్నెలలోనా
పిలిచే విరజాజి పానుపుపైనా
చిలికే పన్నీటి వెన్నెలలోనా
పిలిచే విరజాజి పానుపుపైనా
వలపులు పెనవేసుకోగా..ఆ..
వలపులు పెనవేసుకోగా
నా వనరాజు ననుచేర రాగా

మనసు పాడింది సన్నాయి పాట...

మదిలో దాచిన మమతలతేనెలు
పెదవులపైనే కదలాడగా
మదిలో దాచిన మమతలతేనెలు
పెదవులపైనే కదలాడగా
పెదవులకందనీ మధురిమలేవో..ఓ..ఓ... ఆ..
పెదవులకందనీ మధురిమలేవో
హృదయాలు చవిచూడగా

మనసు పాడింది సన్నాయి పాట
కనులు ముకుళించగ... తనువు పులకించగా
గగనమే పూల తలంబ్రాలు కురిపించగా.. ఆ...ఆ ....

మనసు పాడింది సన్నాయి పాట

సోమవారం, ఏప్రిల్ 25, 2016

తనువా హరిచందనమే...

కథానాయకురాలు చిత్రంలోనుండి ఓ మధురమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : కథానాయకురాలు (1970)
సంగీతం : ఆకుల అప్పల రాజ్
సాహిత్యం : 
విజయ రత్నం 
గానం : బాలు, సుశీల

తనువా.. హరిచందనమే..
పలుకా..ఉహు.. అది మకరందమే

తనువా... ఉహు.. హరిచందనమే..
పలుకా.. ఉహు.. అది మకరందమే..
కుసుమాలు తాకగనే.. నలిగేను కాదా ఈ మేను
నలిగేను కాదా నీ మేను

 
తనువా...ఉహు.. హరిచందనమే..
పలుకా..ఉహు.. అది మకరందమే..
కుసుమాలు తాకగనే.. నలిగేను కాదా ఈ మేను
నలిగేను కాదా నీ మేను

తనువా
ఉహు..హరిచందనమే..
 
నీ సోయగాలు కనుసైగ చేసే..
అనురాగ లతలు బంధాలు వేసే
ఉహు.. హ.. ఓహో 
నీ సోయగాలు కనుసైగ చేసే..
అనురాగ లతలు బంధాలు వేసే

హరివిల్లునై ఈ విరి బాణమే
హరివిల్లునై ఈ విరి బాణమే
గురి చూసి హృదయాన విసిరేయనా..
నిను చేరనా.. ఊ.. మురిపించనా..
 
తనువా...ఉహు.. హరిచందనమే..
పలుకా..ఉహు.. అది మకరందమే..
కుసుమాలు తాకగనే.. నలిగేను కాదా ఈ మేను
నలిగేను కాదా నీ మేను

నీకోసమే ఈ నవ పారిజాతం..
విరబూసి నీముందు నిలచిందిలే..
ఆ...ఆ...ఆ...
నీకోసమే ఈ నవ పారిజాతం..
విరబూసి నీముందు నిలచిందిలే

మధుపాయినై మరులూరించనా
మధుపాయినై మరులూరించనా
ఉయ్యాల జంపాలలూగించనా..
లాలించనా.. ఆ.. పాలించనా

తనువా... ఉహు.. హరిచందనమే..
పలుకా.. ఉహు.. అది మకరందమే..
కుసుమాలు తాకగనే.. నలిగేను కాదా ఈ మేను
నలిగేను కాదా నీ మేను 


ఆదివారం, ఏప్రిల్ 24, 2016

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా...

దాగుడు మూతలు చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : దాగుడు మూతలు (1964)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..

నీది కానిదేది లేదు నాలో..
నిజానికి నేనున్నది నీలో..
నీది కానిదేది లేదు నాలో..
నిజానికి నేనున్నది నీలో..
ఒక్కటే మనసున్నది ఇద్దరిలో..
ఒక్కటే మనసున్నది ఇద్దరిలో..
ఆ ఒక్కటీ చిక్కె నీ గుప్పిటిలో.. హాయ్..

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా..

నిన్ను చూచి నన్ను నేను మరచినాను..
నన్ను దోచుకొమ్మని నిలిచినాను..
నిన్ను చూచి నన్ను నేను మరచినాను..
నన్ను దోచుకొమ్మని నిలిచినాను..
దోచుకుందమనే నేను చూచినాను..
దోచుకుందమనే నేను చూచినాను..
చూచి చూచి  నువ్వె నన్ను దోచినావు!

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా..

కన్నులకు కట్టినావు ప్రేమ గంతలు..
కన్నె మనసు ఆడినదీ దాగుడు మూతలు..
కన్నులకు కట్టినావు ప్రేమ గంతలు..
కన్నె మనసు ఆడినదీ దాగుడు మూతలు..
దొరికినాము చివరకు తోడుదొంగలం..
దొరికినాము చివరకు తోడుదొంగలం..
దొరలమై ఏలుదాము వలపు సీమలూ.. హాయ్..

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..


శనివారం, ఏప్రిల్ 23, 2016

మల్లెలతో ఆడుకునే...

మమతల కోవెల చిత్రం కోసం మహదేవన్ గారి స్వర కల్పన లో వచ్చిన ఓ మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మమతల కోవెల (1989)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సహిత్యం :
గానం : బాలు, జానకి

మల్లెలతో ఆడుకునే మనసుండాలి అమ్మాయి
వెన్నెలతో కిన్నెరలా ఆడుకో హాయిగా ప్రతిరేయి
మల్లెలతో ఆడుకునే మనసుంటే సరిపోదోయి
ఆ మనసే చెరిసగమై పాడుకో హాయిగా ప్రతిరేయి

నీ కళ్ళలోనే కౌగిళ్ళలోనే నూరేళ్ళు ఉండాలనీ హా
ఆ గుండేలోనే నీరెండలోనే నీరల్లె ఆడాలనీ
ఓ మావిళ్ల పులుపే వేవిళ్ళ వలపై
దాగుళ్ళు ఆడే లోగిళ్ల లోనా
గుడి గుడి గుంచెం గుండే రాగం పాడాలనీ

మల్లెలతో ఆడుకునే మనసుండాలి అమ్మాయి
ఆ మనసే చెరిసగమై పాడుకో హాయిగా ప్రతిరేయి

కేరింతలాడే గోరంత దీపం నా ఇంట వెలగాలనీ హో
కవ్వింతలాడే అందాల రూపం నట్టింట తిరగాలనీ
ఓ చిన్నారులాడే చిరునవ్వులన్నీ
అందాలు విరిసే హరివిల్లే ఐతే
ఆ హరివిల్లే మన పొదరిల్లై ఉండాలనీ

మల్లెలతో ఆడుకునే మనసుంటే సరిపోదోయి
ఆ మనసే చెరిసగమై పాడుకో హాయిగా ప్రతిరేయి
మల్లెలతో ఆడుకునే మనసుండాలి అమ్మాయి
వెన్నెలతో కిన్నెరలా ఆడుకో హాయిగా ప్రతిరేయి


శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 22, 2016

ఓ మై లవ్...

ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : స్వాతిచినుకులు (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : 
గానం : బాలు, జానకి

ఓ మై లవ్ బ్యూటీ లోనా స్వీటీ నాటీ భామా
అరె ఓ మైలవ్ హాటీ వేటా భేటీ ఐతే ప్రేమా
ధిరన ధీంతరనన దింతన విరుల దొంతరల దింతన
వేయనా వెన్నెలా వంతెన
ఓ మై లవ్ బ్యూటీ లోనా స్వీటీ నాటీ భామా
అరె ఓ మైలవ్

వాలేటి పొద్దుల్లోనా వాటేయకుండునా
నీలాటి రేవుల్లోనా నీ పక్కనా 
మిన్నెటి వాగుల్లోనా ముద్దాడమందునా
తీరేటి ఎండల్లోనా నీడివ్వనా
చిలకరింతలకు కీర్తనం
పులకరింతలకు నర్తనం
కొనసాగనీ జోరుగా జోడుగా

ఓ మైలవ్ హాటీ వేటా భేటీ ఐతే ప్రేమా
అరె ఓ మైలవ్
 
వద్దన్నా పైకొస్తుంటే వయ్యరమివ్వనా
దానిమ్మ పూ బంతుల్లో నే దక్కనా
కాదన్నా కౌగిళ్ళిస్తే కాసేయకుండునా
చేమంతి పూలే గుచ్చి చెండాదన
సలపరింతలకు చందనం
కలవరింతలకు శోభనం
చెలరేగెనే వేడిగా వాడిగా

ఓ మై లవ్ బ్యూటీ లోనా స్వీటీ నాటీ భామా
అరె ఓ మైలవ్ హాటీ వేటా భేటీ ఐతే ప్రేమా
ధిరన ధీంతరనన దింతన విరుల దొంతరల దింతన
వేయనా వెన్నెలా వంతెన
ఓ మై లవ్ బ్యూటీ లోనా స్వీటీ నాటీ భామా
అరె ఓ మైలవ్


 


గురువారం, ఏప్రిల్ 21, 2016

చిగురాకుల ఊయలలో...

కానిస్టేబుల్ కూతురు చిత్రంలోని ఓ మధురగీతాన్ని నేడు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కానిస్టేబుల్ కూతురు (1962)
సంగీతం : ఆర్. గోవర్ధన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : సుశీల,
పి. బి. శ్రీనివాస్

చిగురాకుల ఊయలలో 
ఇల మరచిన ఓ చిలుకా
మధురాశలు పలికేవో 
నా మనసును చిలికేవో..ఓ..ఓ
చిగురాకుల ఊయలలో 
ఇల మరచిన ఓ చిలుకా ఆ ఆ

నీ అడుగుల జాడలలో
నా నీడను కలిపేనా  
నీ అడుగుల జాడలలో
నా నీడను కలిపేనా
నీ చూపుల కాంతులలో.. 
నా రూపును నిలిపేనా..ఆ..ఆ..అ

చిగురాకుల ఊయలలో 
ఇల మరచిన ఓ చిలుకా ఆ ఆ

నా దారిలో నిను జూచి 
నును సిగ్గుతో తొలగేనా ఆ ఆ ఆ 
 నా దారిలో నిను జూచి 
నును సిగ్గుతో తొలగేనా ఆ ఆ ఆ
కలలో నిను కనినంతా 
నిజమే అని పిలిచేనా..ఆ..ఆ..ఆ

చిగురాకుల ఊయలలో 
ఇల మరచిన ఓ చిలుకా
మధురాశలు పలికేవో 
మా చెల్లిని పిలిచేవో..ఓ..ఓ..
చిగురాకుల ఊయలలో 
ఇల మరచిన ఓ చిలుకా ఆ ఆ
 
విరిపూలతో ఆడును లే 
చిరుగాలితో పాడును లే
విరిపూలతో ఆడును లే 
చిరుగాలితో పాడును లే
మా చెల్లెలు బాల సుమా 
ఏమెరుగని బేల సుమా..ఆ..ఆ..ఆ

చిగురాకుల ఊయలలో 
ఇల మరచిన ఓ చిలుకా
మధురాశలు పలికేవో 
మా చెల్లిని పిలిచేవో..ఓ..ఓ..
చిగురాకుల ఊయలలో 
ఇల మరచిన ఓ చిలుకా ఆ ఆ

 

బుధవారం, ఏప్రిల్ 20, 2016

ఏ వేళనైన ఒకే కోరికా...

చండీప్రియ చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చండీప్రియ (1980)
సంగీతం : ఆదినారాయణ, సత్యం
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, సుశీల

ఏ వేళనైన ఒకే కోరికా...
ఏ పువులైన ఒకే మాలిక
ఇలాగే పాడాలి..కలకాలం
యూ హీ హమ్ గాయేంగే జనమ్ జనమ్
యూ హీ హమ్ గాయేంగే జనమ్ జనమ్

అరవిరిసే కనులే కమలాలు
ముసురుకునే కురులే బ్రమరాలు
మిల్ కర్ సనమ్ హర్ కదమ్ హమ్ చలేంగే
మిల్ కర్ సనమ్ హర్ కదమ్ హమ్ చలేంగే
దిగిరావా నీలాల గగనాలు.

ఏ వేళనైన ఒకే కోరికా
ఏ పూవులైన ఒకే మాలిక
యూ హీ హమ్ గాయేంగే జనమ్ జనమ్
యూ హీ హమ్ గాయేంగే జనమ్ జనమ్

కెహెతా హై ప్యాసా మన్ మేరే సాజన్
ఖిల్తా రహే అబ్ మై ఆజ్ సావన్
మెరిసే నీ నవ్వులే జల్లులైతే
మెరిసే నీ నవ్వులే జల్లులైతే
పరువాలే శ్రావణ మేఘాలు.

ఏ వేళనైన ఒకే కోరికా...
ఏ పూవులైన ఒకే మాలిక
యూ హీ హమ్ గాయేంగే జనమ్ జనమ్
యూ హీ హమ్ గాయేంగే జనమ్ జనమ్మంగళవారం, ఏప్రిల్ 19, 2016

కలనైనా నీ వలపే...

శాంతినివాసం చిత్రంలోని ఓ మధురమైన గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శాంతినివాసం (1960)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం :  సముద్రాల జూనియర్
గానం : లీల

తుషార శీతల సరోవరాన..
అనంత నీరవ నిశీధిలోన
ఈ కలువ నిరీక్షణ...
నీ కొరకే.. రాజా..  వెన్నెల రాజా...

కలనైనా నీ వలపే..
కలనైనా నీ వలపే..
కలవరమందైనా నీ తలపే
కలనైనా నీ వలపే..

కలువ మిఠారపు కమ్మని కలలు...
కలువ మిఠారపు కమ్మని కలలు...
కళలూ కాంతులూ నీ కొరకేలే..
కళలూ కాంతులూ నీ కొరకేలే..
చెలియారాధన సాధన నీవే..
జిలిబిలి రాజా జాలి తలచరా

కలనైనా నీ వలపే..
కలనైనా నీ వలపే..
కలవరమందైనా నీ తలపే
కలనైనా నీ వలపే..

కనుల మనోరధ మాధురి గాంచి...ఆ ..ఆ..ఆ...
కనుల మనోరధ మాధురి గాంచి...
కానుక చేసే వేళకు కాచి..
కానుక చేసే వేళకు కాచి...
వాడే రేకుల వీడని మమతల
వేడుచు నీకై వేచి నిలచెరా...

కలనైనా నీ వలపే..
కలనైనా నీ వలపే..
కలవరమందైనా నీ తలపే
కలనైనా నీ వలపే..


సోమవారం, ఏప్రిల్ 18, 2016

సీతాలు సింగారం...

సీతామాలక్ష్మి చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సీతామాలక్ష్మి (1978)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

సీతాలు సింగారం.. మాలచ్చి బంగారం..
సీతామాలచ్చిమంటే శ్రీలచ్చిమవతారం..

సీతాలు సింగారం.. మాలచ్చి బంగారం
సీతామాలచ్చిమంటే.. శ్రీలచ్చిమవతారం

మనసున్న మందారం.. మనిషంతా బంగారం..
బంగారు కొండయ్యంటే.. భగవంతుడవతారం

మనసున్న మందారం.. మనిషంతా బంగారం..
బంగారు కొండయ్యంటే.. భగవంతుడవతారం..

సీతాలు సింగారం..ఊమ్మ్...

కూసంత నవ్విందంటే పున్నమి కావాల...
ఐతే నవ్వనులే..ఏ..ఏ

కాసంత చూసిందంటే కడలే పొంగాల...
ఇక చూడనులే ..ఏ.. ఏ

కూసంత నవ్విందంటే పున్నమి కావాల..
కాసంత చూసిందంటే కడలే పొంగాల..

ఎండితెర మీద పుత్తడి బొమ్మ ఎలగాల ఎదగాల
ఆ ఎదుగు బొదుగు ఎలుగు కన్నుల ఎన్నెల కాయాల..
నువ్వంటుంటే.. నేవింటుంటే.. నూరేళ్ళు నిండాల... ఆ..

సీతాలు సింగారం.. మాలచ్చి బంగారం
బంగారు కొండయ్యంటే ..భగవంతుడవతారం
మనసున్న మందారం...

లలల్లలా..లాలాలాలా..లలలాలా..

దాగుడు మూతలు ఆడావంటే దగ్గరకే రాను..
ఐతే నేనే వస్తాలే.. ఏ.. ఏ

చక్కలిగింతలు పెట్టావంటే చుక్కై పోతాను..
ఎగిరొస్తాలే.. ఏ.. ఏ..

దాగుడు మూతలు ఆడావంటే దగ్గరకే రాను
చక్కలిగింతలు పెట్టావంటే చుక్కై పోతాను

గుండె గుడిలోన దివ్వెవు నువ్వై వెలిగి... వెలిగించాల
నీ వెలుగుకు నీడై.. బ్రతుకున తోడై.. ఉండిపోవాలా
నువ్వంటుంటే.. నేవింటుంటే.. నూరేళ్ళు నిండాల.. ఆ..

సీతాలు సింగారం.. మాలచ్చి బంగారం
బంగారు కొండయ్యంటే.. భగవంతుడవతారం..
లలలాల..లలలా..లలలా...

 

ఆదివారం, ఏప్రిల్ 17, 2016

ఓఓఓ వయ్యార మొలికే...

మంగమ్మ శపథం చిత్రంలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మంగమ్మ శపధం (1965)
సంగీతం : టి.వి. రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఓ.. ఓ.. ఓ..
వయ్యార మొలికే చిన్నదీ.. ఉడికించుచున్నదీ
రమ్మంటే రాను పొమ్మన్నది..
ఆ.. ఆ.. ఆ..
సయ్యాటలాడే ఓ దొరా.. సరసాలు మానరా
కవ్వింతలేల ఇక చాలురా...

ఇంతలోనే ఏ వింత నీలో.. అంత తొందర కలిగించెను
చెంత నిలిచిన చిన్నారి చూపే.. అంతగా నన్ను కవ్వించెను
మనసే చలించెను.. అనురాగ వీణ పలికించెను

ఆ.. ఆ.. ఆ..
సయ్యాటలాడే ఓ దొరా.. సరసాలు మానరా
కవ్వింతలేల ఇక చాలురా...

హొయలు చిలికే నీ కళ్ళలోని.. ఓర చూపులు ఏమన్నవి
నగవు లొలికే నా రాజులోని.. సొగసులన్ని నావన్నవి
తలపే ఫలించెను.. తొలి ప్రేమ నేడు చిగురించెను

ఓ.. ఓ.. ఓ..
వయ్యారమొలికే చిన్నదీ.. ఉడికించుచున్నదీ
రమ్మంటే రాను పొమ్మన్నది..


శనివారం, ఏప్రిల్ 16, 2016

వస్తావు కలలోకీ...

చక్రవర్తి గారు స్వరపరచిన ఒక చక్కని యుగళ గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గోపాలరావు గారి అమ్మాయి (1980)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : ఎం.రమేష్, పి.సుశీల

వస్తావు కలలోకీ..రానంటావు కౌగిలికీ
వస్తావు కలలోకీ..రానంటావు కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ పండేది ఎప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలూ తీరేది ఎన్నటికీ

వస్తాను కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ
వస్తాను కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ
నువు కన్న కలలన్నీ చాలించు ఇప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలూ సగపాలు ఇద్దరికీ

పెదవి పైనా పెదవికి గుబులు.. 
పడుచుదనమే తీయటి దిగులు
కుర్రవాడికి తీరదు మోజు.. 
చిన్నదానికి బిడియం పోదు
హ .. చూపూ చూపూ కలిసిన చాలు
కొంగూ కొంగు కలిపిన మేలు
నన్ను దరిచేరనీ.. ముందు వాటాడనీ..
ముద్దు నెరవేరనీ.. ముందు జతకూడనీ..

వస్తావు కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ.. చాలించు ఇప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలూ.. సగపాలు ఇద్దరికీ

చిన్నదాన్ని నిన్నటి వరకూ.. 
కన్నెనైనది ఎవ్వరి కొరకూ
నాకు తెలుసూ నాకోసమనీ.. 
నీకె తెలియదు ఇది విరహమనీ
నేనూ నువ్వు మనమైపోయే వేళ
ఇంకా ఇంకా ఇంతటి దూరం ఏల
వలచి వలపించనా.. కరిగి కరిగించనా
నవ్వి నవ్వించనా.. గెలిచి గెలిపించనా
 
వస్తాను కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ
నువు కన్న కలలన్నీ చాలించు ఇప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలూ సగపాలు ఇద్దరికీ

హేహహహ..వస్తావు కలలోకీ.. 
లాలలాలాలల రానంటావు కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ పండేది ఎప్పటికీ లాలాలలలల
ఆ ముద్దు మురిపాలూ లాలలలా 
తీరేది ఎన్నటికీ లలాలాలా


శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 15, 2016

జగమే రామమయం...

మిత్రులకు శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. కథానాయికమొల్ల చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : కథానాయిక మొల్ల
సంగీతం : ఎస్.పి.కోదండపాణి 
సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డి
గానం : పి.సుశీల

రఘుకుల తిలకా నీ ఆనతి
రచియించితి రామాయణ సత్కృతీ
ఆకృతి వరియించినా పతివి నీవే
అతులిత కైవల్య గతివి నీవే!...

జగమే రామమయం ! 
మనసే అగణిత తారక నామ మయం 
జగమే రామమయం ! 
మనసే అగణిత తారక నామ మయం
జగమే రామమయం ! 

నీల జలద రమణీయ రూపం
నిగమాంచల మందిర మణిదీపం
నీల జలద రమణీయ రూపం
నిగమాంచల మందిర మణిదీపం
 
సుందర జానకీ వందిత చరణం
సుందర జానకీ వందిత చరణం
సురముని శరణం! భవతాప హరణం 
జగమే రామమయం ! 
మనసే అగణిత తారక నామ మయం
జగమే రామమయం ! 

ఆ చిరునవ్వే అమృతపు జల్లు  
ఆ చిరునవ్వే అమృతపు జల్లు 
అఖిల జగములేలు ఆచేతి విల్లు
అఖిల జగములేలు ఆచేతి విల్లు
అతని గానమున అలరారుకావ్యం
అన్ని యుగాలకు నవ్య్యాతి నవ్యం

జగమే రామమయం !


ఎవని కమల కమనీయ పదము 
చూపించె అహల్యకు ముక్తి పదము!
రామ్ రామ్ రామ్ రామ్ 
ఎవని చంద్రిక మృదుల కరము 
అందించెను శబరికి దివ్యవరము
రామ్ రామ్ రామ్ రామ్  

ఎవని ఏలుబడి ఇంటికొక్క గుడి నిలిపెనూ
ఎవని రాజ్యమే రామరాజ్యమై వెలసెనూ
ఆ రాముడు నా అంతరంగమున నిండగా
అహము మరచి, ఈ యిహము మరచి
జన్మాంతర బంధములెల్ల విడిచి
ఆ మహర్జ్యోతిలో లీనము కానా
రామ్ రామ్
ఆ మహా ప్రభునిలో ఐక్యము కానా రామ్ రామ్

ఓ రామా! రఘురామా! కైవల్య రామా!
రామ్ రామ్ రామ్ రామ్ 
రామ్ రామ్ రామ్ రామ్ 
రామ్ రామ్ రామ్ రామ్ 
గురువారం, ఏప్రిల్ 14, 2016

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో...

పాతాళ భైరవి చిత్రంలోని ఒ చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పాతాళ భైరవి (1951)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల, లీల

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
ఎంత తీవ్రమీక్షణమో ఓ..
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
కన్ను చాటు చిన్నదిగా కళలు విరిసెనే
నా మనసు మురిసెనే...

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
ఎంత తీవ్రమీక్షణమో ఓ..
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
కన్ను చాటు చిన్నదిగా కళలు విరిసెనే
నా మనసు మురిసెనే...
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో

ఎంత లేత వలపులో
ఎంత చాటు మోహములో ఓ..
ఎంత లేత వలపులో
కన్నులలో కనినంతనే తెలిసిపోయెనే
నా మనసు నిలిచెనే

ఎంత లేత వలపులో
ఎంత చాటు మోహములో ఓ..
ఎంత లేత వలపులో
కన్నులలో కనినంతనే తెలిసిపోయెనే
నా మనసు నిలిచెనే
యెంత లేత వలపులో

ఈ జాబిలి ఈ వెన్నెల ఈ మలయానిలమూ
ఈ జాబిలి ఈ వెన్నెల ఈ మలయానిలమూ
విరహములో వివరాలను విప్పి జెప్పెనే
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో

ఓ జాబిలి ఓ వెన్నెల ఓ మలయానిలమా
ఓ జాబిలి ఓ వెన్నెల ఓ మలయానిలమా
ప్రియురాలికి విరహాగ్నిని పెంపుజేయవే
ఎంత లేత వలపులో
ఎంత చాటు మోహములో ఓ..
ఎంత లేత వలపులో..


 

బుధవారం, ఏప్రిల్ 13, 2016

పగడాల దీవిలో...

సత్యం గారి సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఓ మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : దొంగలకు దొంగ (1977)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : బాలు, సుశీల

పగడాల దీవిలో.. పరువాల చిలక
తోడుగా చేరింది.. పడుచు గోరింక  
ఓయమ్మ నీ అందం.. వేసింది బంధం
నా కళ్ళకు కాళ్ళకూ.. నా కళ్ళకు కాళ్ళకు

ముత్యాల కోనలో.. గడుసుగోరింక
ఆశగా చూసింది.. చిలకమ్మ వంక
ఓరయ్యో నీ చూపే.. వేసింది బంధం
నా కళ్ళకు కాళ్ళకూ.. నా కళ్ళకు కాళ్ళకు

ఎరుపేది మలిసంధ్యలో.. ఓ.. అది దాగింది నీ బుగ్గలో
వెలుగేది తొలిపొద్దులో.. ఓ.. అది తెలిసింది నీ రాకలో
ఆ..ఎన్నడు చూడనీ..అందాలన్నీ..
ఎన్నడు చూడనీ..అందాలన్నీ....
చూశాను ఈ బొమ్మలో..ఓ..హా..

ముత్యాలకోనలో.. గడుసు గోరింక
ఆశగా చూసింది చిలకమ్మ వంక
ఓరయ్యో నీ చూపే వేసింది బంధం
నా కళ్ళకు కాళ్ళకూ... నా కళ్ళకు కాళ్ళకు

నీ చిలిపి చిరునవ్వులే..ఏ.. ఊరించే నా వయసునూ
ఓ..హో..ఆ సోగ కనురెప్పలే..ఏ..కదిలించే నా కోర్కెనూ
ఆ.. నీవే నేనై తోడు నీడై.. నీవే నేనై తోడు నీడై
నిలవాలి నూరేళ్ళకు..

పగడాల దీవిలో పరువాల చిలక
తోడుగా చేరింది పడుచు గోరింక
ఓరయ్యో నీ చూపే వేసింది బంధం
నా కళ్ళకు కాళ్ళకూ..నా కళ్ళకు కాళ్ళకు

ఓయమ్మ నీ అందం వేసింది బంధం
నా కళ్ళకు కాళ్ళకూ..నా కళ్ళకు కాళ్ళకు

 

మంగళవారం, ఏప్రిల్ 12, 2016

అనగనగనగనగ..

మగధీర చిత్రంలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మగధీర(2009)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : కీరవాణి
గానం : జస్సీ గిఫ్ట్స్, కీరవాణి

అనగనగన గనగనగనగనగ
అనగనగనగ అనగనగనగనగనగనగనగ
అనగనగనగ
అనగనగనగనగనగనగనగనగనగనగనగ.
హేయ్ అనగనగనగనగనగ
రాజుకు పుట్టిన కొడుకులు
తెచ్చిన చేపల బుట్టలో
ఒకటే ఎందుకుఎండలేదురా.. ?
అది ఒకటే ఎందుకు ఎండలేదురా.. ?
అది ఎండేలోగ వానొచ్చిందిరా.
పాయింటే...!
ఆ వానల్లోన వరదొచ్చిందిరా.
చేప. ఎండేలోగ వానొచ్చిందిరా.
ఆ వానల్లోన వరదొచ్చిందిరా.
దీర. దీర. దీర.
మగువలు వలచిన మగధీర.
మనసులు దోచిన మగధీర.
జనమొగబడి మొచ్చిన మగధీర.
జగమెరిగిన మగ మగధీర
ధీర. ధీర. ధీర. ధీర.

Get on the feet now lets move it on the Street
everyone something, better do something
now rock every one, we are on the run
now keep the floor, move move everyone
get the girl, now dance everyone
rock the show, now catch everyone

ఏహెహెహెహె..
హే చెలపతిగారి దూళ్ళాపాక
పక్కన ఉన్న సందు వెనక.
ఇరగా పండిన తోటాలోన
నిగనిగమంటున నిమ్మాపండు.
పండూ. పండూ. పండూ.
అది మీసం మీద నిలబెట్టాలిరా.
నిమ్మాపండు మీసం మీద నిలబెట్టాలిరా.
కొండలుపిండి కొట్టేయాలిరా.
ఆ దిక్కులునైనా దున్నేయాలిరా..
కొండలుపిండి కొట్టేయాలిరా.
ఆ దిక్కులునైనా దున్నేయాలిరా..
ధీర. ధీర. ధీర.

Want to sing n dance in మగధీర... ధీర...
Want to rock n move in మగధీర... ధీర...
Want to sing n dance in మగధీర... ధీర...
Want to rock n move in మగధీర... ధీర...
ధీర. ధీర. ధీర. ధీర. ధీర. ధీర.

హేయ్ ఇరుగు దిష్టి, పొరుగు దిష్టి,
ఇంటాబైటా తగలని దిష్టి,
నీనీ దిష్టి, నానా దిష్టి.
దిష్టి. దిష్టి. దిష్టి. దిష్టి.
దెబ్బకు వదిలి దొబ్బేయాలిరా.
యీ దెబ్బకు వదిలి దొబ్బేయాలిరా.
గుమ్మడికాయ కొట్టేయాలిరా.
మంగళహారతి పట్టేయాలిరా..
గుమ్మడికాయ కొట్టేయాలిరా.
మంగళహారతి పట్టేయాలిరా..
ధీర. ధీర. ధీర.

Want to sing n dance in మగధీర... ధీర...
Want to rock n move in మగధీర... ధీర...
Want to sing n dance in మగధీర... ధీర...
Want to rock n move in మగధీర... ధీర...
Want to sing n dance in మగధీర... ధీర...
Want to rock n move in మగధీర... ధీర...
Want to sing n dance in మగధీర... ధీర...
Want to rock n move in మగధీర... ధీర...
ధీర. ధీర. ధీర. ధీర. ధీర. ధీర. ధీర. ధీర. ధీర.సోమవారం, ఏప్రిల్ 11, 2016

సూపర్ మచ్చి...

సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి సినిమాలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం.. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.చిత్రం : సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి (2016)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : దేవీశ్రీప్రసాద్
గానం : దేవీశ్రీప్రసాద్, శ్రావణ భార్గవి

వందాచ్చే..వందాచ్చే...
మిన్ సారం పొళా మాపుళపుళ్ల వందాచ్చే
సూపర్ మచ్చి..
తందాచ్చే ...తందాచ్చే...ఎ...
యెంగ వీట తంగచ్చిలై ఉన్ కయ్యిల తందాచ్చి
సూపర్ మచ్చి

ఆ...మల్లిగాడి ఇంటి కాడ మల్లెపూలు కొసుకుంటే
చందుగాడి సందు కాడ సందమామ చూసుకుంటే
సుబ్బుగాడి తిప్ప కాడ సన్నజాజులేరుకుంటే
పొటుగాడి తొట కాడ సన్ గ్లాసులెట్టుకుంటే
చాకిరేవు గట్టు కాడ కొత్త సబ్బు రుద్దుకుంటే
సింగపూరు సేంటు తీసి కస్సు కస్సు కొట్టుకుంటే
ముత్యమున్న ముక్కుపుడక ముక్కు మీద పెట్టుకుంటే
రోల్డు గోల్డు గాజులేసి చేతులేమో ఘల్లుమంటే
చీరకట్టు నేమో నేను అట్ట ఇట్ట సర్దుకుంటే
సింగార్ కుంకుమెట్టి పెద్ద బొట్టు దిద్దుకుంటే
అద్దంలొ చూసుకుంటే నాకు నేనె ముద్దుగుంటే
కుర్రాళ్ళ చూపులన్ని వచ్చి నన్ను గుద్దుకుంటే

సూపర్ మచ్చి ...అడ సూపర్ మచ్చి

సూపర్ మచ్చి ...అడ సూపర్ మచ్చి

హె...వీరబాబు ఇంటికాడ ఈత కల్లు తాగుతుంటే
బీరు లాంటి పిల్ల వచ్చి సూపుతొటి లాగుతుంటే
రెండు జళ్ళు ఎసుకున్న శ్రీదేవి లాగ ఉంటే
రేగిపళ్ళు లాంటి కళ్ళు రారా నా మామ అంటే
ఎర్రాని రైక రంగు ఎండకన్న సుర్రుమంటే
పచ్చాని కోక రంగు రచ్చ రచ్చ లేపుతుంటే
ముంజికాయలాంటి మూతి ముద్దుగానే తిప్పుతుంటే
మైండులొని మాటలన్ని సెప్పకుండ సెప్పుతుంటే
లిప్పు-స్టిక్కు పెదాల్లో ఇంగిలీషు ముద్దులుంటే
హిప్పు లోన ఒంపునేమో నీళ్ళ బింది నింపుతుంటే
కళ్ళాపి సోకులన్ని వడకబెట్టి ఒంపుతుంటే
కల్లొకి వచ్చి నన్ను ఉడకబేట్టి సంపుతుంటే

సూపర్ మచ్చి ...అడ సూపర్ మచ్చి
సూపర్ మచ్చి ...అడ సూపర్ మచ్చి

 
మొన్న ఊరి సివర ఉన్న సిన్న టూరింగ్ టాకీస్ కాడ
మ్యాటినీ ఆట సూసి వేటింగ్ సేసేత్తువుంటే
డుర్రు డుర్రుమంటు నువ్వు బుల్లెట్ ఏసుకొచ్చి
బ్యాక్ సీటు మీద నన్ను ఎక్కించేసుకుంటే
గతుకులున్న రొడ్డు మీద బెదరకుండ నడుపుతుంటే
సిటికడంత సిట్టీ నడుము అయ్యొ అయ్యొ అదురుతుంటే..ఎ...
హెయ్...మ్యాట్నీ ఆటకంటే నువ్వే మాస్తుగుంటే
ఐటం పాటకంటే నువ్వే కిక్కు గుంటే
టూరింగ్ టాకిసు మొత్తం నిన్ను చూడ వస్తువుంటే
టినేజు తాత కూడ నిన్ను చూసి ఈల వేస్తే
ప్రాణం లేని నా బూల్లెట్టే కన్నుకొడితే
నాలోని ప్రాణమంత గిల గిల కొట్టేసుకుంటే

సూపర్ మచ్చి ...అడ సూపర్ మచ్చి
సూపర్ మచ్చి ...అడ సూపర్ మచ్చి

 
మోన్న సండే సంత కాడ మండే ఎండలోన
బండే కట్టి నువ్వు దిండే వేసుకొస్తే
గుండేలొపలోక వన్డే మ్యాచ్ జరిగి
తిండే మాని నేను బెండై పొతూ ఉంటే
సూది మందు గుచ్చకుండ సుర్రుమనిపిస్తుంటే
మత్తుమందు పెట్టకుండ మాయలేవొ చేస్తుంటే
డప్పుకొట్టి నట్టు నువ్వు నడుచుకుంటు వచ్చెస్తే
అప్పుదెచ్చినా రాణి అందమంత నీదైతే
నిన్ను కన్న అమ్మకెమో దండమొకటి పెట్టెస్తే
మైడీయర్ మామ కొక్క పూలదండ వెసేస్తే
రారా నా అల్లుడంటు వాళ్ళు నన్ను పట్టెస్తే
నిన్ను ఇంక మొత్తంగా నాకు అంటగట్టెస్తే

సూపర్..సూపర్...సూపర్...సూపర్
సు సు సు సు సు సుపర్ మచ్చి అడ సూపర్ మాచ్చి
సూపర్ మచ్చి ...అడ సూపర్ మచ్చి 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.