శనివారం, ఫిబ్రవరి 29, 2020

కోలు కోలోయన్న...

గుండమ్మ కథ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన ప్రేమ పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 
 

చిత్రం : గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి
కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి
కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు

మేలు మేలోయన్న మేలో నా రంగ
కొమ్మలకి వచ్చింది ఈడు
మేలు మేలోయన్న మేలో నా రంగ
కొమ్మలకి వచ్చింది ఈడు ఈ ముద్దు
గుమ్మలకు చూడాలి జోడు
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి
కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..

బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి
అందాల గారాల బాల
బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి
అందాల గారాల బాల
ఓఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ....

బేలొబేలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి
చిలకల కులికేను చాల
బేలోబేలోయన్న దిద్దినకదిన
దిద్దినకదిన దిద్దినకదిన ద్దిన్
హోయ్ బేలోబేలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి
చిలకల కులికేను చాల
ఈ బేల.....పలికితే ముత్యాలు రాల
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి
కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

ముక్కు పైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ
మనసేమో మంచీదే పాపం
ముక్కు పైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ
మనసేమో మంచీదే పాపం
ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ
కంట చూసిన పోవు తాపం
ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ
కంట చూసిన పోవు తాపం
జంటుంటే ఎందు రానీదు ఏ లోపం
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి
కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ. 

 

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 28, 2020

కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి...

జీవిత చక్రం సినిమాలోని ఒక హుషారైన ప్రేమ గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జీవిత చక్రం (1971)
సంగీతం : శంకర్-జై కిషన్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల, శారద

కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడు
గుండెల్లో గుండె కలిపి చూడు
సందిట్లో బంధీవై చూడు
హాయ్ సందిట్లో బంధీవై చూడు
సయ్యాటలాడి చూడు

హోయ్...కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూశా
గుండెల్లో గుండె కలిపి చూశా
సందిట్లో బంధీనై పోతా
సందిట్లో బంధీనై పోతా
సయ్యాట వేళ కాదు

కానుకా ఇవ్వనా..
వద్దులే దాచుకో..
కోరికా చెప్పనా..
అహ తెలుసులే చెప్పకు
ఏందుకో సిగ్గులు.. 
వుండవా హద్దులు
కాదులే కలిసిపో..
అహ నవ్వరా నలుగురు
కావాలి కొంత చాటు హోయ్

కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడు
గుండెల్లో గుండె కలిపి చూడు
సందిట్లో బంధీవై చూడు.. పొపొ..
హాయ్ సందిట్లో బంధీవై చూడు
సయ్యాటలాడి చూడు

హోయ్...కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూశా
గుండెల్లో గుండె కలిపి చూశా
సందిట్లో బంధీనై పోతా
సందిట్లో బంధీనై పోతా
సయ్యాట వేళ కాదు

నువ్వు నా జీవితం నువ్వు నా ఊపిరి
నువ్విలా లేనిచో ఏండలో చీకటి
పాలలో తేనెలా ఇద్దరం ఒక్కటి
లోకమే మరిచిపో ఏకమై కరిగిపో
ఏడబాటు మనకు లేదు

హోయ్...కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూశా
గుండెల్లో గుండె కలిపి చూశా
సందిట్లో బంధీనై పోతా
సందిట్లో బంధీనై పోతా
సయ్యాట వేళ కాదు

కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడు
గుండెల్లో గుండె కలిపి చూడు
సందిట్లో బంధీవై చూడు
హాయ్ సందిట్లో బంధీవై చూడు
సయ్యాటలాడి చూడు

లలల్ల్ల..లాల్లల్లాల్లా..లలలా... 


గురువారం, ఫిబ్రవరి 27, 2020

నువ్వు నా ముందుంటే...

గూఢాచారి 116 సినిమాలోని ఓ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గూఢాచారి 116 (1966)
సంగీతం : టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

నువ్వు నా ముందుంటే..
నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు..
రివ్వుమంటుంది వయసు..

నువ్వు నా ముందుంటే..
నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు..
రివ్వుమంటుంది వయసు..
 
నువ్వు నా ముందుంటే..
నిన్నలా చూస్తుంటే..

ముద్దబంతిలా ఉన్నావు..
ముద్దులొలికిపోతున్నావు..
ముద్దబంతిలా ఉన్నావు..
ముద్దులొలికిపోతున్నావు..
జింక పిల్లలా చెంగు చెంగుమని
చిలిపి సైగలే చేసేవు..

నువ్వు నా ముందుంటే..
నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు..
రివ్వుమంటుంది వయసు..

నువ్వు నా ముందుంటే..
నిన్నలా చూస్తుంటే..

చల్లచల్లగ రగిలించేవు..
మెల్లమెల్లగ పెనవేసేవు..
చల్లచల్లగ రగిలించేవు..
మెల్లమెల్లగ పెనవేసేవు..
బుగ్గపైన కొనగోట మీటి
నా సిగ్గు దొంతరలు దోచేవు..

నువ్వు నా ముందుంటే..
నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు..
రివ్వుమంటుంది వయసు..

నువ్వు నా ముందుంటే..
నిన్నలా చూస్తుంటే..

 

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 26, 2020

వాడుక మరచెదవేల...

పెళ్ళి కానుక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళికానుక (1960)
సంగీతం : ఏ.ఎం.రాజా
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : ఏ.ఎం.రాజా, సుశీల 

వాడుక మరచెదవేల
నను వేడుక చేసెదవేల
నిను చూడని దినము
నాకోక యుగము
నీకు తెలుసును నిజము
నీకు తెలుసును నిజము

వాడుక మరువను నేను
నిను వేడుక చెయగ లేను
నిను చూడని క్షణము
నాకొక దినము
నీకు తెలుసును నిజము
నీకు తెలుసును నిజము


సంధ్య రంగుల చల్లని గాలుల
మధుర రాగము మంజుల గానము

 సంధ్య రంగుల చల్లని గాలుల
మధుర రాగము మంజుల గానము
 తేనె విందుల తీయని కలలు
మరచి పోయిన వేళ
ఇక మనకీ మనుగడ యేల
ఈ అందము చూపి డెందము వూపి
ఆశ రేపెద వేల ఆశ రేపెదవేల

సంధ్య రంగులు సాగినా
చల్ల గాలులు ఆగినా
సంధ్య రంగులు సాగినా
చల్ల గాలులు ఆగినా

కలసి మెలసిన కన్నులలోన
 
కలసి మెలసిన కన్నులలోన 
 మనసు చూడగ లేవా
మరులు తోడగ లేవా


వాడుక మరువను నేను
నిను వేడుక చెయగ లేను
నిను చూడని క్షణము
నాకొక దినము
నీకు తెలుసును నిజము
నీకు తెలుసును నిజము


కన్నులా ఇవి కలల వెన్నెలా
చిన్నె వన్నెల చిలిపి తెన్నులా
 
కన్నులా ఇవి కలల వెన్నెలా
చిన్నె వన్నెల చిలిపి తెన్నులా 
 మనసు తెలిసీ మర్మమేలా
ఇంత తొందర యేలా
ఇటు పంతాలాడుట మేలా
నాకందరి కన్నా ఆశలు వున్నా
హద్దు కాదనగలనా
హద్దు కాదనగలనా 

 
వాడని నవ్వుల తోడ
నడయాడెడు పువ్వుల జాడ
అనురాగము విరిసి లొకము మరచి
ఎకమౌదము కలసీ
ఎకమౌదము కలసి
 

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 25, 2020

ఇద్దరి మనసులు...

భలేతమ్ముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : భలేతమ్ముడు (1969)
సంగీతం : టి.వి.రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : మొహమ్మద్ రఫీ, సుశీల

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఅ..ఆఅ..ఆఅ...ఆ..

ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయే
సరిహద్దులు లేనే లేవాయే
అహహ్హాఅ...అహా..అహహహా...
ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయే
సరిహద్దులు లేనే లేవాయే


ముద్దుల తలపులు మొదలాయే
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే
ఆ..ఆఅ..ఆఅ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ముద్దుల తలపులు మొదలాయే
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే

కనులు కనులు కలిసినప్పుడే..ఏ..ఏ
మనసు మనసు మాటలాడే..ఏ..ఏ
ఆఅ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఅ..ఆఅ..ఆఅ..
కనులు కనులు కలిసినప్పుడే..ఏ..ఏ
మనసు మనసు మాటలాడే.
మరులు విరబూసే..ఏ..ఏ..

ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయే
సరిహద్దులు లేనే లేవాయే

ముద్దుల తలపులు మొదలాయే
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే

చేయి చేయి.. తాకగానే.. హాయి ఏదో సోకగానే..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఅ...ఆఅ..ఆఅ...ఆఅ..
చేయి చేయి.. తాకగానే.. హాయి ఏదో సోకగానే
పైట బరువాయే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ..


ముద్దుల తలపులు మొదలాయే
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే
ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయే
సరిహద్దులు లేనే లేవాయే


కలతలెరుగని కోనలోన
చెలిమి పండే సీమలోన
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఅ...ఆఅ..ఆఅ...ఆఅ..
కలతలెరుగని కోనలోన
చెలిమి పండే సీమలోన
కలసిపోదామా..ఆ..ఆ..

ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయే
సరిహద్దులు లేనే లేవాయే
ముద్దుల తలపులు మొదలాయే
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే


ఆఅ..ఆఅ..ఆఅ...ఆఅ..ఆఅ..ఆఅ
ఓహో..ఓ..ఒహో..ఒహో..ఓ..ఓ..ఒహో..ఒహో..
ఆహ..ఆహా..ఆహా..ఆహా..ఆహా 

 

సోమవారం, ఫిబ్రవరి 24, 2020

పగలే వెన్నెల...

పూజాఫలం చిత్రంలోని ఓ మధురగీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పూజాఫలం (1964)
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : యస్. జానకి

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల
కదలే ఊహలకే కన్నులుంటే..
పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

నింగిలోన చందమామ తొంగి చూచె
నీటిలోన కలువభామ పొంగి పూచె..
ఈ అనురాగమే జీవనరాగమై
ఈ అనురాగమే జీవనరాగమై
ఎదలో తేనెజల్లు కురిసిపోదా

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

కడలి పిలువ కన్నెవాగు పరుగుతీసె
మురళి పాట విన్న నాగు శిరసునూపె
ఈ అనుబంధమే మధురానందమై
ఈ అనుబంధమే మధురానందమై
ఇలపై నందనాలు నిలిపి పోదా

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

నీలిమబ్బు నీడలేచి నెమలి ఆడె
పూల ఋతువు సైగచూచి పికము పాడె
నీలిమబ్బు నీడలేచి నెమలి ఆడె
పూల ఋతువు సైగచూచి పికము పాడె
మనసే వీణగా ఝణఝణ మ్రోయగా
బ్రతుకే పున్నమిగా విరిసిపోదా

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల
కదలే ఊహలకే కన్నులుంటే..
పగలే వెన్నెల
 

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 23, 2020

కలవరమాయే మదిలో...

పాతాళభైరవి సినిమా గురించి ఈ పాట గురించి తెలియని తెలుగు వాళ్ళుండరేమో కదా... ఈ మధురమైన పాటను మరోసారి చూసీ వినీ ఆనందించండి మరి... ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం: పాతాళభైరవి(1951)
సంగీతం: ఘంటసాల
రచన: పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం: ఘంటసాల, పి లీల

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కన్నులలోన కలలే ఆయే 
మనసే ప్రేమ మందిరమాయే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
కన్నులలోన గారడి ఆయే 
మనసే పూల మంటపమాయే
కలవర మాయే మదిలో నా మదిలో

నాలో ఏమో నవ భావనగా మెల్లన వీణ మ్రోగింది
నాలో ఏమో నవ భావనగా మెల్లన వీణ మ్రోగింది
అనురాగాలే ఆలాపనగా మనసున కోయిల కూసే

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

నాలో ఏమో నవరస రాగం పిల్లన గ్రోవి వూదింది
నాలో ఏమో నవరస రాగం పిల్లన గ్రోవి వూదింది
మోహాలేవో మోజులు రేపి ఊహాగానము చేసే

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కన్నులలోన కలలే ఆయే 
మనసే ప్రేమ మందిరమాయే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో

కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో


శనివారం, ఫిబ్రవరి 22, 2020

వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ...

ప్రేమించి చూడు చిత్రంలోని ఓ మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమించి చూడు (1965)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : పి. బి. శ్రీనివాస్, సుశీల

ఓ...ఓ....ఓ...ఓ....ఓ...ఓ...

వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ
వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ

చల్లని జాబిలి నవ్వెను మరీ మరీ
అల్లరి వాడా నీదే ఈ చెలీ

చూపులతోనే మురిపించేవూ
చూపులతోనే మురిపించేవూ
ఆటలతోనే మరిపించేవూ
ఆటలతోనే మరిపించేవూ
చెలిమీ ఇదేనా మాటలతో సరేనా
చెలిమీ ఇదేనా మాటలతో సరేనా
పొరపాటైతే పలకనులే పిలవనులే
దొరకనులే.. ఊరించనులే..

వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ

నా మనసేమో పదమని సరేసరే
నా మనసేమో పదమని సరే సరే
మర్యాదేమో తగదని పదే పదే
మూడు ముళ్ళు పడనీ
ఏడు అడుగులు నడవనీ
మూడు ముళ్ళు పడనీ
ఏడు అడుగులు నడవనీ
వాదాలెందుకులే అవుననినా కాదనినా
ఏమనినా.. నాదానివిలే..

చల్లని జాబిలి నవ్వెను మరీ మరీ
అల్లరి వాడా నీదే ఈ చెలీ
వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ

అహా...అహా..అహ..ఆ
ఓహొహొ.. ఓహో..ఓ..
ఊహుహు..ఊహు..ఊ..శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 21, 2020

కమనీయం కైలాసం...

మిత్రులకు మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్భంగా ఆ పరమశివుని స్మరించుకుంటూ దక్షయజ్ఞం చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాట చూద్దాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దక్షయజ్ఞం (1962)
సంగీతం : ఎస్.హనుమంతరావు  
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : పి.సుశీల

కమనీయం కైలాసం
కాంతుని సన్నిధిని కలలు ఫలించి
కవితలు పాడెను సంతోషం
కమనీయం కైలాసం

తెమ్మెరలూదే పిల్లనగ్రోవి
తీయని తొలిరేయి తెలియని హాయి
తెమ్మెరలూదే పిల్లనగ్రోవి
తీయని తొలిరేయి తెలియని హాయి
తేనియ చిందేటి కెమ్మోవి తావి
తేనియ చిందేటి కెమ్మోవి తావి
తీర్చేనోయి తనివీ

కమనీయం కైలాసం

నీ ప్రేమ సుధలో నెలవంక చలువ
నిను చూసి వికసించె నా కంటి కలువ
నీ ప్రేమ సుధలో నెలవంక చలువ
నిను చూసి వికసించె నా కంటి కలువ
చేసెద చెలువార శృంగార సేవ
చేసెద చెలువార శృంగార సేవ
చేకొను పరమ శివా

కమనీయం కైలాసం
కాంతుని సన్నిధిని కలలు ఫలించి
కవితలు పాడెను సంతోషం
కమనీయం కైలాసం

గురువారం, ఫిబ్రవరి 20, 2020

రకరకాల పూలు...

బండరాముడు చిత్రం లోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బండరాముడు (1959)
సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తి, కె.ప్రసాదరావు  
సాహిత్యం : ఆరుద్ర/కొసరాజు ? 
గానం : పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు

ఒహోయ్...
రకరకాల పూలు
రంగురంగుల పూలు
ఓఓఓఓ...
భలే భలే పూలు
పసందైన పూలు

రకరకాల పూలు
అహ రంగురంగుల పూలు
ఓఓఓఓ...
భలే భలే పూలు
పసందైన పూలు

అందమైన పూలు
అసలు జాతి పూలు
కొత్త కొత్త పూలు
కోరుకొన్న పూలు

గుల్ గులాబీ బల్ చామంతీ
పూలంటే పూలు కావండీ
పూలంటే పూలు కావండీ
ముట్టుకుంటే వదలిపెట్టి పోలేరండీ
మీరు అంటుకుంటే
యిడిచి పెట్టి పోలేరండీ

రకరకాల పూలు
అహ రంగురంగుల పూలు
ఓఓఓఓ...
భలే భలే పూలు
పసందైన పూలు

సత్తెంగా సెపుతుండా
సౌకగానే యిత్తుండా
అరువు బేరం ఏమీ కాదూ
అయిపోతే అడగరాదూ

గుల్ గులాబీ బల్ చామంతీ
ముట్టుకుంటే వదలి పెట్టి పోలేరండీ
మీరు అంటుకుంటే
యిడిచి పెట్టి పోలేరండీ

రకరకాల పూలు
అహ రంగురంగుల పూలు
ఓఓఓఓ...
భలే భలే పూలు
పసందైన పూలు

వాడిపోని పూలు
వహ్వా వాసన గల పూలు
కులుకులాడి చేతి మీదుగ
కోసి తెచ్చిన పూలు
ముసలి యవ్వయైనా
కొప్పులో ముడుచుకుంటే నైనా
ఆ గుడ్డి గువ్వ ఐనా
తల్లో కూర్చుకుంటే నైనా 
కళ్ళల్లో బడి మెరిపిస్తుంది
పెళ్ళి కూతురై మురిపిస్తుందీ

గుల్ గులాబీ బల్ చామంతీ
ముట్టుకుంటే వదిలి పెట్టి పోలేరండీ
మీరు అంటుకుంటే
యిడిచి పెట్టి పోలేరండీ

రకరకాల పూలు
అహ రంగురంగుల పూలు
ఓఓఓఓ...
భలే భలే పూలు
పసందైన పూలు
 

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 19, 2020

తొలి వలపే పదే పదే...

దేవత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవత (1965)
సంగీతం : కోదండపాణి
సాహిత్యం : శ్రీశ్రీ
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

తొలి వలపే.. పదే పదే పిలిచే
యెదలో సందడి చేసే..
తొలి వలపే.. పదే పదే పిలిచే
మదిలో మల్లెలు విరిసే..

తొలివలపే... ఏ.. ఏ...
ఆ...ఆ.. ఆ.. ఆ... ఆ...

ఏమో.. ఇది ఏమో..
నీ పెదవుల విరిసే
నవ్వుల పువ్వుల అందాలు
ఆ అందం.. అనుబంధం..
నా మనసున మీకై దాచిన..
పూచిన కానుకలు

ఏమో.. ఇది ఏమో..
నీ పెదవుల విరిసే
నవ్వుల పువ్వుల అందాలు
ఆ అందం.. అనుబంధం..
నా మనసున మీకై దాచిన..
పూచిన కానుకలు

నీ కన్నుల వెలిగెనే దీపాలు...
అవి మీ ప్రేమకు ప్రతిరూపాలు
నీ కన్నుల వెలిగెనే దీపాలు...
అవి మీ ప్రేమకు ప్రతిరూపాలు
మన అనురాగానికి హారతులు...

తొలి వలపే పదే పదే పిలిచే...
యెదలో సందడి చేసే...
తొలి వలపే... ఏ...

గరినిరిగ... ఆ..ఆ.ఆ..
మగరిగమ.. ఆ ..ఆ.. ఆ..
గమనిదనీదప... ఆ... ఆ... ఆ...

ఏలా.. ఈ వేళా.. కడు వింతగ దోచే..
తీయగ.. హాయిగ.. ఈ జగము..

యవ్వనము.. అనుభవమూ..
జత కూడిన వేళా
కలిగిన వలపుల పరవశము

ఏలా.. ఈ వేళా.. కడు వింతగ దోచే..
తీయగ.. హాయిగ.. ఈ జగము..

యవ్వనము.. అనుభవమూ..
జత కూడిన వేళా
కలిగిన వలపుల పరవశము

ఈ రేయి పలికెలే.. స్వాగతమూ
ఈనాడే బ్రతుకున.. శుభదినమూ
ఈ రేయి పలికెలే.. స్వాగతమూ
ఈనాడే బ్రతుకున.. శుభదినమూ
ఈ తనువే మనకిక చెరిసగము

తొలి వలపే పదే పదే పిలిచే...
యెదలో సందడి చేసే...
తొలి వలపే పదే పదే పిలిచే...
మదిలో మల్లెలు విరిసే...

తొలివలపే... ఏ.. ఏ...

 

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 18, 2020

వన్నె చిన్నెలన్నీ...

వాగ్దానం చిత్రంలోని ఒక సరదా అయిన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వాగ్దానం (1961)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల

వన్నె చిన్నెలన్నీ ఉన్న చిన్నదానివే
అన్నీ వున్న దానివే
ఎన్నీ వున్న జోడులేక లేని దానివే
ఏమి లేని దానివే.. ఉత్త ఆడదానివే

తిరిగే చక్రాలున్నా పైకెగిరే గుర్రాలున్నా
తిరిగే చక్రాలున్నా పైకెగిరే గుర్రాలున్నా
కళ్ళెంపట్టీ...కళ్ళెంపట్టి కళ్ళనుకట్టి
నడిపే మొనగాడుండాలీ

వన్నె చిన్నెలన్నీ ఉన్న చిన్నదానివే
అన్నీ వున్న దానివే
ఎన్నీ వున్న జోడులేక లేని దానివే
ఏమి లేని దానివే ఉత్త ఆడదానివే

అందనిదైనాగాని నరులందరుకోరుదురందాన్ని
అందనిదైనాగాని నరులందరుకోరుదురందాన్ని
తూకంవేసీ....తూకంవేసి.. పాకంచూసి
డెందం ఒకరికె ఇవ్వాలి
వన్నె చిన్నెలన్నీ ఉన్న చిన్నదానివే
అన్నీ వున్న దానివే

అందం డెందం కలిపీ.. ఆనందం అర్థం తెలిపే
అందం డెందం కలిపీ.. ఆనందం అర్థం తెలిపే
అతగాడొకడు జతయైనపుడు
అన్నీ ఉన్నవనుకోవాలి

వన్నె చిన్నెలన్నీ ఉన్న చిన్నదానివే
అన్నీ వున్న దానివే
ఎన్నీ వున్న జోడులేక లేని దానివే
ఏమి లేని దానివే ఉత్త ఆడ దానివే


సోమవారం, ఫిబ్రవరి 17, 2020

నిలువవే వాలు కనులదానా...

ఇల్లరికం చిత్రంలోని ఒక సరదా అయిన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఇల్లరికం (1959)
సంగీతం : టి. చలపతిరావు
సాహిత్యం : కొసరాజు
గానం : ఘంటసాల

నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నదె చానా
నువ్వు కులుకుతూ లఘల నడుస్తూ ఉంటే
నిలువదే నా మనసు ఓ లలనా అది నీకే తెలుసు
నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నదె చానా

ఎవరని ఎంచుకోనినావో పరుడని భ్రాంతిపడినావో
ఎవరని ఎంచుకోనినావో.. భ్రాంతి పడినావో
సిగ్గుపడి తోలిగేవో... విరహాగ్నిలో నను తోసిపోయేవో

నువ్వు కులుకుతూ ఘల ఘల నడుస్తూ ఉంటే
నిలువదే నా మనసు ఓ లలనా  అది నీకే తెలుసు

ఒకసారి నన్ను చూడరాదా
చెంతచేరా సమయమిది కాదా
ఒకసారి నన్ను చూడరాదా సమయమిది కాదా
చాలు నీ మరియాదా వగలాడి నే నీవాడనే కాదా?

నువ్వు కులుకుతూ ఘల ఘల నడుస్తూ ఉంటే
నిలువదే నా మనసు ఓ లలనా  అది నీకే తెలుసు

మగడంటే మొజులేనిదానా
మనసుంటే నీకు నేను లేనా
మగడంటే మోజు లేనిదానా నీకు నేను లేనా
కోపమా నా పైనా?
నీ నోటి మాటకే నోచుకోలేనా?

నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నదె చానా
నువ్వు కులుకుతూ ఘల ఘల నడుస్తూ ఉంటే
నిలువదే నా మనసు
ఓ చెలియా.. ఓ మగువా.. ఓ.. లలనా
అది నీకే తెలుసు 

 

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 16, 2020

చిగురులు వేసిన కలలన్నీ...

పూలరంగడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పూలరంగడు (1967)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : పి.సుశీల, కె.బి.కె.మోహనరాజు 

చిగురులు వేసిన కలలన్ని..
సిగలో పూలుగ మారినవి
మనసున పొంగిన అలలన్నీ..
మమతల తీరం చేరినవి..
మమతల తీరంచేరినవి..

ఆ.ఆ.ఓ...ఓ...ఓ

సన్నజాజి తీగలాగ నిన్ను చేరుకున్నానూ..ఊ..
సన్నజాజి తీగలాగ నిన్ను చేరుకున్నాను

నిండు మనసు పందిరి కాగా
నిన్ను అందుకున్నాను..
నిన్నే అందుకున్నాను...

చిగురులు వేసిన కలలన్ని
సిగలో పూలుగ మారినవి


దాగలేని రాగాలేవో దాచినావు ఆనాడు
దాగలేని రాగాలేవో దాచినావు ఆనాడు
నా తనువు అణువణువు..
నీదే నీదే ఈనాడు.. నీదే నీదే ఏనాడు...


చిగురులు వేసిన కలలన్ని
సిగలో పూలుగ మారినవి

నీటిలోని కలువను కోరి నింగి దిగిన జాబిలి నీవే..ఏ..
నీటిలోని కలువను కోరి నింగి దిగిన జాబిలి నీవే

పరిమళాల తరగలలోనే..ఏ...ఆ ఆ ఆ...
పరిమళాల తరగలలోనే
కరిగించిన చెలియవు నీవే..
కరగించిన చెలియవు నీవే

చిగురులు వేసిన కలలన్ని
సిగలో పూలుగ మారినవి
మనసున పొంగిన అలలన్నీ
మమతల తీరం చేరినవి
మమతల తీరంచేరినవి

ఆ.ఆ.ఓ...ఓ...ఓ 


శనివారం, ఫిబ్రవరి 15, 2020

అది ఒక ఇదిలే...

ప్రేమించి చూడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం :  ప్రేమించి చూడు (1965)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు  
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్, సుశీల  

అది ఒక ఇదిలే
అతనికే తగులే
సరి కొత్త సరసాలు
సరదాలు చవి చూపెలే
అహ! ఎనలేని సుఖమెల్ల
తన తోటిదనిపించెలే
లా లా...లా..లా..

అది ఒక ఇదిలే
అతనికే తగులే
సరి కొత్త సరసాలు
సరదాలు చవి చూపెలే
అహ! ఎనలేని సుఖమెల్ల
తన తోటిదనిపించెలే
లా లా...లా..లా..
అది ఒక ఇదిలే..

మెచ్చాను వచ్చాను ఏమేమో తెచ్చానూ
అహ నచ్చాను అన్నావా ఏమైన ఇస్తాను
అని పలికిందిరా చెలి కులికింది రా
ఎద రగిలిందిరా మతి చెదిరింది రా
చెదిరింది రా...ఆఆఆ...

అది ఒక ఇదిలే
ఆమెకె తగులే
సరి కొత్త సరసాలు
సరదాలు చవిచూపెలే
అహ! ఎనలేని సుఖమెల్ల
తనతోటిదనిపించెలే
అది ఒక ఇదిలే 

సిగ్గేల అన్నాడు నా బుగ్గ గిల్లాడు
సిగ్గేల అన్నాడు నా బుగ్గ గిల్లాడూ
అహ మొగ్గల్లె ఉన్నావు విరబూయమన్నాడు
మది పులకించెను మరులొలికించెనూ
నను మరిపించెను తగుననిపించెను
అనిపించెనూ...
అది ఒక ఇదిలే

నడకేది అన్నాను నడిచింది ఒకసారి
అహ నడుమేది అన్నాను నవ్వింది వయ్యారి
నా వద్దున్నదే తన ముద్దన్నదీ
చే కొమ్మన్నదీ నీ సొమ్మన్నదీ సొమ్మన్నదీ

ఎండల్లే వచ్చాడు మంచల్లే కరిగానూ
అహా వెన్నెల్లు కురిశాడు వేడెక్కిపోయానూ
ఇది బాధందునా ఇది హాయందునా
ఏది ఏమయిననూ నే తనదాననూ
తనదాననూ

అది ఒక ఇదిలే
అతనికె తగులే
సరి కొత్త సరసాలు
సరదాలు చవి చూపెలే
అహ! ఎనలేని సుఖమెల్ల
తనతోటిదనిపించెలే
లా లా...లా..లా.. 
 

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 14, 2020

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో...

ప్రేమికుల రోజు సంధర్బంగా ప్రేమికులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పాతాళ భైరవి చిత్రంలోని ఒ చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పాతాళ భైరవి (1951)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల, లీల

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
ఎంత తీవ్రమీక్షణమో ఓ..
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
కన్ను చాటు చిన్నదిగా కళలు విరిసెనే
నా మనసు మురిసెనే...

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
ఎంత తీవ్రమీక్షణమో ఓ..
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
కన్ను చాటు చిన్నదిగా కళలు విరిసెనే
నా మనసు మురిసెనే...
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో

ఎంత లేత వలపులో
ఎంత చాటు మోహములో ఓ..
ఎంత లేత వలపులో
కన్నులలో కనినంతనే తెలిసిపోయెనే
నా మనసు నిలిచెనే

ఎంత లేత వలపులో
ఎంత చాటు మోహములో ఓ..
ఎంత లేత వలపులో
కన్నులలో కనినంతనే తెలిసిపోయెనే
నా మనసు నిలిచెనే
యెంత లేత వలపులో

ఈ జాబిలి ఈ వెన్నెల ఈ మలయానిలమూ
ఈ జాబిలి ఈ వెన్నెల ఈ మలయానిలమూ
విరహములో వివరాలను విప్పి జెప్పెనే
ఎంత ఘాటు ప్రేమయో

ఓ జాబిలి ఓ వెన్నెల ఓ మలయానిలమా
ఓ జాబిలి ఓ వెన్నెల ఓ మలయానిలమా
ప్రియురాలికి విరహాగ్నిని పెంపుజేయవే
ఎంత లేత వలపులో
ఎంత చాటు మోహములో ఓ..
ఎంత లేత వలపులో..


 

గురువారం, ఫిబ్రవరి 13, 2020

ఓహో గులాబి బాలా...

మంచి మనిషి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలుచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మంచిమనిషి  (1964)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు, టి.చలపతిరావు  
సాహిత్యం : దాశరధి
గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్ 

ఓ ఓ ఓ... గులాబి
ఓ ఓ ఓ... గులాబి
వలపు తోటలో విరిసిన దానా
లేత నవ్వులా వెన్నెల సోన

ఓహో గులాబి బాలా అందాల ప్రేమమాలా
సొగసైన కనులదానా సొంపైన మనసుదానా
నీవారెవరో తెలుసుకో తెలుసుకో తెలుసుకో

ఓహో గులాబి బాలా అందాల ప్రేమమాలా

కొంటె తుమ్మెదల వలచేవు
జుంటి తేనెలందించేవు
కొంటె తుమ్మెదల వలచేవు
జుంటి తేనెలందించేవు
మోసం చేసి మీసం దువ్వే
మోసకారులకు లొంగేవు లొంగేవు

ఓహో గులాబి బాల అందాల ప్రేమమాల

రూపం చూసి వస్తారు
చూపుల గాలం వేస్తారు
రూపం చూసి వస్తారు
చూపుల గాలం వేస్తారు
రేకులు చిదిమీ సొగసులు నులిమీ
చివరకు ద్రోహం చేస్తారు
చివరకు... ద్రోహం... చేస్తారు...

ఓహో గులాబి బాల అందాల ప్రేమమాల
సొగసైన కనులదానా సొంపైన మనసుదానా
నీవారెవరో తెలుసుకో తెలుసుకో తెలుసుకో
ఓ ఓ ఓ... గులాబి ఓ ఓ ఓ... గులాబి

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 12, 2020

తీరెను కోరిక...

కుంకుమరేఖ చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కుంకుమ రేఖ (1960)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల, జిక్కీ

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసి ప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా


ఊహాలలోనికి ప్రయాణము
ఉందామచటే నివాసము
ఊహాలలోనికి ప్రయాణము
ఉందామచటే నివాసము

తేనెలు కురిశాయి మన జీవితాన
తేనెలు కురిశాయి మన జీవితాన
చూసెడివారలు యీసుచెందగా

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా


ఇలలో స్వర్గం ఇదే ఇదే
పాడేను నామది పదే పదే
ఇలలో స్వర్గం ఇదే ఇదే
పాడేను నామది పదే పదే

పాటకు నా మనసు పరవశమొంది
పాటకు నా మనసు పరవశమొంది
తన్మయమాయను తనివితీరగా

తీరెను కోరిక తీయతీయగా
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం
కలలు ఫలించెను కమ్మకమ్మగా  

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 11, 2020

ఈ వేళ నాలో ఎందుకో...

మూగనోము చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాట ఈరోజు తలచుకుందాం... ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మూగనోము (1969)
సంగీతం : ఆర్. గోవర్ధన్
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఈ వేళ నాలో ఎందుకో ఆశలు...
లోలోన ఏవో విరిసెలే వలపులు
ఈ వేళ నాలో ఎందుకో ఆశలు...
లోలోన ఏవో విరిసెలే వలపులు

 
నీలోని ఆశలన్నీ నా కోసమే...
నా పిలుపే నీలో వలపులై విరిసెలే
నీలోని ఆశలన్నీ నా కోసమే...
నా పిలుపే నీలో వలపులై విరిసెలే

నీ చూపులో స్వర్గమే తొంగి చూసే..
నీ మాటలో మధువులే పొంగిపోయే
నీ చూపులో స్వర్గమే తొంగి చూసే..
నీ మాటలో మధువులే పొంగిపోయే
నాలోని ఆణువణువు నీదాయెలే..
బ్రతుకంతా నీకే అంకితం చేయనా..

 
నీలోని ఆశలన్నీ నా కోసమే..
నా పిలిపే నీలో వలపులై విరిసెలే..
లా ... లాలలా... లలలా... లా...
 
నీ రూపమే గుండెలో నిండిపోయే...
నా స్వప్నమే నేటితో పండిపోయే
నీ రూపమే గుండెలో నిండిపోయే...
నా స్వప్నమే నేటితో పండిపోయే
ఉయ్యాల జంపాల ఊగేములే..
కలకాలం మనకు ప్రేమయే ప్రాణము..

ఈ వేళ నాలో ఎందుకో ఆశలు..
లోలోన ఏవో విరిసెలే వలపులు
లా ...లా ...లా ... లాలలా
లాలలా... ఊ హూ హు.

సోమవారం, ఫిబ్రవరి 10, 2020

వయ్యారమొలికే చిన్నదీ...

మంగమ్మ శపథం చిత్రంలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మంగమ్మ శపధం (1965)
సంగీతం : టి.వి. రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఓ.. ఓ.. ఓ..
వయ్యార మొలికే చిన్నదీ.. ఉడికించుచున్నదీ
రమ్మంటే రాను పొమ్మన్నది..
ఆ.. ఆ.. ఆ..
సయ్యాటలాడే ఓ దొరా.. సరసాలు మానరా
కవ్వింతలేల ఇక చాలురా...

ఇంతలోనే ఏ వింత నీలో.. అంత తొందర కలిగించెను
చెంత నిలిచిన చిన్నారి చూపే.. అంతగా నన్ను కవ్వించెను
మనసే చలించెను.. అనురాగ వీణ పలికించెను

ఆ.. ఆ.. ఆ..
సయ్యాటలాడే ఓ దొరా.. సరసాలు మానరా
కవ్వింతలేల ఇక చాలురా...

హొయలు చిలికే నీ కళ్ళలోని.. ఓర చూపులు ఏమన్నవి
నగవు లొలికే నా రాజులోని.. సొగసులన్ని నావన్నవి
తలపే ఫలించెను.. తొలి ప్రేమ నేడు చిగురించెను

ఓ.. ఓ.. ఓ..
వయ్యారమొలికే చిన్నదీ.. ఉడికించుచున్నదీ
రమ్మంటే రాను పొమ్మన్నది..


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.