బుధవారం, సెప్టెంబర్ 30, 2015

భామా ఈ తిప్పలు తప్పవు..

ఇళయరాజా సంగీత సారధ్యంలో బాలు జానకి గార్లు గానం చేసిన ఒక సరదా ఐన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఛాలెంజ్ (1984)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

భామా ఈ తిప్పలు తప్పవు ఎప్పటికైనా..
మావా నీ పప్పులు ఉడకవు ఆపర గోలా
వద్దంటే వయసొచ్చి వద్దన్నా మనసిచ్చి
నిద్దరకే సెలవిచ్చేయ్ ఈ వేళా..

భామా ఈ తిప్పలు తప్పవు ఎప్పటికైనా..

తప్పంటూ చేయక పోతే తగలాటము..
నిప్పంటి వయసులతోనా చెలగాటము
ఐతే మరి ఎందుకు చెప్పు మోమాటము
ఆడదాని మోమాటమే ఆరాటము
వానాకాలం ముసిరేస్తుంటే
వాటేసుకునే హక్కేఉంది
ఇదివానో గాలో పొంగో వరదో
రారా మలిపొద్దులు పుచ్చక
సుద్దులతో ఈ వేళా

మావా నీ పప్పులు ఉడకవు ఆపర గోలా
భామా ఈ తిప్పలు తప్పవు ఎప్పటికైనా..

ఏదిక్కూ లేని చోటే ఏకాంతము
నా దిక్కూ మొక్కూ నువ్వే సాయంత్రమూ
ఇప్పట్లో వద్దూ మనకు వేదాంతము
సిగ్గంటూ బుగ్గివ్వడమే సిద్దాంతము
కవ్వింతల్లో కసిగా ఉంటే
కౌగిలి కన్నా దారేముంది
అది రైటో కాదో నైటో పగలో
రావే చెలి ఆకలి తీర్చకు 
చూపులతో ఈ వేళా

భామా ఈ తిప్పలు తప్పవు ఎప్పటికైనా..
మావా నీ పప్పులు ఉడకవు ఆపర గోలా
వద్దంటే వయసొచ్చి వద్దన్నా మనసిచ్చి
నిద్దరకే సెలవిచ్చేయ్ ఈ వేళా..

భామా ఈ తిప్పలు తప్పవు ఎప్పటికైనా..
మావా నీ పప్పులు ఉడకవు ఆపర గోలామంగళవారం, సెప్టెంబర్ 29, 2015

ఇద్దరమే మనమిద్దరిమే..

కొల్లేటి కాపురం చిత్రం కోసం శ్రీశ్రీ గారు రాసిన ఒక చక్కని డ్యూయట్ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు...


చిత్రం : కొల్లేటి కాపురం (1976)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : శ్రీశ్రీ
గానం : బాలు, సుశీల

ఇద్దరమే మనమిద్దరమే . . ఇద్దరమే
కొల్లేటి కొలనులో కులికేటి అలలమై
వలపించే భావాల వెలలేని కలలమై
 
ఇద్దరమే మనమిద్దరమే . . ఇద్దరమే

తొలిసంజ వెలుగులో కలువ పూబాటలో
తొలిసంజ వెలుగులో కలువ పూబాటలో

వికసించే ఎదలతో విడిపోని జంటగా
విడిపోని జంటగా .. 
 
ఇద్దరమే మనమిద్దరిమే ఇద్దరిమే

గరిమాగు పొదలలో పరువంపు దోనెలో
గరిమాగు పొదలలో పరువంపు దోనెలో
కువ కువల పిలుపులో పులకించే పాటగా  
 
ఇద్దరమే మనమిద్దరిమే ఇద్దరిమే  

సరితోడు నీడగా పలికింది చేతగా
సరితోడు నీడగా పలికింది చేతగా

పదిమంది కోసమే బతకాలి నీతిగా
బ్రతకాలి నీతిగా . .
 
ఇద్దరమే మనమిద్దరిమే ఇద్దరిమేసోమవారం, సెప్టెంబర్ 28, 2015

ఎదురుగా నీవుంటే...

రామకృష్ణ గారు సుశీలమ్మ పాడిన ఒక మంచి మెలోడీ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మహాత్ముడు (1976)
సంగీతం : టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : రామకృష్ణ, సుశీల

ఎదురుగా నీవుంటే ఎన్నెన్ని రాగాలో
చల్లని నీ మదిలో ఏ శ్రావణ మేఘాలో
ఎదురుగా నీవుంటే

నీవాలు కన్నులలోన నీలాల రాగాలెన్నో
నీవాలు కన్నులలోన నీలాల రాగాలెన్నో
నీ చిగురు మోవిపైన సిరికెంపుల రాగాలెన్నో
నీ చిగురు మోవిపైన సిరికెంపుల రాగాలెన్నో

నిత్యవసంతుడు నీడగవుంటే..
నిత్యవసంతుడు నీడగవుంటే..
చిత్రవర్ణ రాగాలెన్నో 

ఎదురుగా నీవుంటే ఎన్నెన్ని రాగాలో
చల్లని నీ మదిలో ఏ శ్రావణ మేఘాలో
ఎదురుగా నీవుంటే

కమల రమణి విరబూయునులే అరుణోదయ వేళలో
కలువ చెలువ తెరతీయునులే చంద్రోదయ వేళలో
కమల రమణి విరబూయునులే అరుణోదయ వేళలో
కలువ చెలువ తెరతీయునులే చంద్రోదయ వేళలో

వలచిన హృదయం పులకించునులే..
వలచిన హృదయం పులకించునులే..
చెలి వలపుల జోలలో   

ఎదురుగా నీవుంటే ఎన్నెన్ని రాగాలో
చల్లని నీ మదిలో ఏ శ్రావణ మేఘాలో..
ఎదురుగా నీవుంటే

మనసైన పందిరి కోసం మరుమల్లె తీగసాగె
మనసైన పందిరి కోసం మరుమల్లె తీగసాగె
సెలయేటి కలయిక కోసం కడలిరేడు తానెదురేగె
సెలయేటి కలయిక కోసం కడలిరేడు తానెదురేగె

ఆ అల్లికలో ఆ కలయికలో
ఆ అల్లికలో ఆ కలయికలో.. 
అనురాగ వీణ మ్రోగె        

ఎదురుగా నీవుంటే ఎన్నెన్ని రాగాలో
చల్లని నీ మదిలో ఏ శ్రావణ మేఘాలో
ఎదురుగా నీవుంటే 


ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 27, 2015

ఆమెతోటి మాటు౦ది..

అమెరికా అమ్మాయి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : అమెరికా అమ్మాయి (1976)
సంగీతం : జి కె వెంకటేష్
సాహిత్యం : గోపి
గానం : బాలు

హే...ఆమెతోటి మాటు౦ది పెదవిదాటి రాకుంది
ఆమెతోటి మాటు౦ది పెదవిదాటి రాకుంది
ఏమున్నదో ఆ చూపులో

చిరుగాలి తరగల్లె నడకలు నేర్చిందీ
సెలయేరు నురగల్లె జిలుగులు చిలికిందీ
చిరుగాలి తరగల్లె నడకలు నేర్చిందీ
సెలయేరు నురగల్లె జిలుగులు చిలికిందీ
నవ్వు నన్ను పిలిచిందీ కళ్ళతోటి కాదందీ
హా..నవ్వు నన్ను పిలిచిందీ కళ్ళతోటి కాదందీ
దట్స్ లవ్ లవ్...లవ్...లవ్...లవ్...
 
హే హే హే హా..హా.హా.. రూ రూ రూ రూ
ఆమెతోటి మాటు౦ది పెదవిదాటి రాకుంది
ఏమున్నదో ఆ చూపులో

 
తనకైన లోలోన ఆశగ వుంటు౦దీ
పైపైకి నాపైన అలకలు పోతుంది
తనకైన లోలోన ఆశగ వుంటు౦దీ
పైపైకి నాపైన అలకలు పోతుంది
మనసు తెలుపనంటుందీ
మమత దాచుకుంటుందీ
మనసు తెలుపనంటుందీ
మమత దాచుకుంటుందీ
దట్స్ లవ్ లవ్...లవ్...లవ్...లవ్... 
 
హే హే హే హా..హా.హా.. రూ రూ రూ రూ
ఆమెతోటి మాటు౦ది పెదవిదాటి రాకుంది
ఏమున్నదో ఆ చూపులో 
 
  

శనివారం, సెప్టెంబర్ 26, 2015

చుక్కల తోటలో ఎక్కడున్నావో..

చక్రవర్తి గారి సంగీతంలో వచ్చిన కొన్ని చక్కన్ని మెలోడీస్ లో ఇదీ ఒకటి.. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : అల్లరి బుల్లోడు (1978)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం: బాలు, సుశీల

చుక్కల తోటలో ఎక్కడున్నావో
పక్కకు రావే మరుమల్లె పువ్వా

చక్కని జాబిలి ఎక్కడుంటాను
నీ పక్కనే చుక్కనై పలకరిస్తాను

నీలి నీలి నీ కురుల నీలాల మేఘాల
విరిసింది మల్లిక నా రాగ మాలిక
అల్లిబిల్లి నీ కౌగిట అల్లుకున్న నా మమత
కొసరింది కోరిక అనురాగ గీతిక
నీ మూగ చూపులలో...చెలరేగే పిలుపులలో
నీ పట్టు విడుపులలో...సుడి రేగే వలపులలో
కన్ను కన్ను కలవాలి కలసి వెన్నెలై పోవాలి
చీకటి వెన్నెల నీడలలో దాగుడు మూతలు ఆడాలి

చుక్కల తోటలో ఎక్కడున్నావో
పక్కకు రావే మరుమల్లె పువ్వా

చక్కని జాబిలి ఎక్కడుంటాను
నీ పక్కనే చుక్కనై పలకరిస్తాను

ఆకలైన నాకు తెలుసు కౌగిలెంత తీయనిదో..
కౌగిలింతకే తెలుసు ఆకలెంత తీరనిదో
వేచి వున్న నాకు తెలుసు విరహమెంత తీయనిదో..
కాచుకున్న నీకు తెలుసు కలయికెంత కమ్మనిదో
ఈ పూల వానలలో తడిసిన నీ అందాలు
ఆఆ.. ఈ పూట సొగసులలో కురిసిన మకరందాలు
నీలో తీగలు మీటాలి..నాలో రాగం పలకాలి
లోకం మరచిన మైకంలో మనమే ఏకం కావాలి 

చుక్కల తోటలో ఎక్కడున్నావో.. ఆహాహా..
పక్కకు రావే మరుమల్లె పువ్వా

చక్కని జాబిలి ఎక్కడుంటాను..ఆహాహా..
నీ పక్కనే చుక్కనై పలకరిస్తానుశుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 25, 2015

మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..

సాలూరి వారి స్వర రచనలో ఒక మధురమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. వీడియో మిస్ అవకండి కృష్ణ గారి చూపులు.. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ప్రైస్ లెస్ అసలు :-)


చిత్రం : కురుక్షేత్రం (1977)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, సుశీల

ఆహహా..ఆ..ఆ.. ఆ..ఆ..ఆ.. ఆహాహా..

మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..ఆ..ఆ..
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..
నవ మోహన జీవన మధువనిలో..నా..ఆ..
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..

ఆ..ఆ.. మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..
నవ మోహన జీవన మధువనిలో..నా..ఆ..
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..ఆ..ఆ..
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..

పిల్ల గాలితో నేనందించిన
పిలుపులే విన్నావో..ఓ..ఓ..
నీలి మబ్బుపై నే లిఖియించిన
లేఖలందుకున్నావో..
ఆ లేఖలే వివరించగా..
రస రేఖలే ఉదయించగా
ఆ లేఖలే వివరించగా..
రస రేఖలే ఉదయించగా
కల వరించి.. కలవరించి
కల వరించి.. కలవరించి..
పులకిత తనులత నిను చేరుకోగా..ఆ..ఆ..

మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..ఆ..ఆ..
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..

మత్త కోకిలలు ముత్తైదువులై
మంగళ గీతాలు పాడగా..ఆ..
మయూరాంగనలు ఆట వెలదులై..
లయ లహరులపై ఆడగా..
నా యోగమే ఫలియించగా..
ఆ దైవమే కరుణించగా..
నా యోగమే ఫలియించగా..
ఆ దైవమే కరుణించగా..
సుమశరుడే పురోహితుడై..
సుమశరుడే పురోహితుడై..
శుభ ముహూర్తమే నిర్ణయించగా..ఆ..ఆ..

మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..ఆ..ఆ..
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..
నవ మోహన జీవన మధువనిలో..నా..ఆ..

మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..ఆ..ఆ..
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణా..

  

గురువారం, సెప్టెంబర్ 24, 2015

సిరిమల్లీ శుభలేఖా...

జంధ్యాల గారు తన చిత్రాలలోని పాటలకు ఎంత ప్రాముఖ్యతనిస్తారో తెలియనిది కాదు హాస్య చిత్రాలే కదా అని ఆయన పాటలను ఎప్పుడూ అలుసుగా తీస్కోలేదు. చూపులుకలిసిన శుభవేళ చిత్రంలోని ఈ పాట కూడా వారి ఉత్తమాభిరుచికి అద్దం పడుతుంది. హీరో సైకిల్ షాప్ ఓనర్ కనుక సైకిల్ థీమ్ తో సింపుల్ గా అందంగా ఈ పాటను చిత్రీకరించిన విధానాన్ని భళా అని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చూపులు కలసిన శుభవేళ (1988)
సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం : ?? (సినారె,మల్లెమాల, 
జొన్నవిత్తుల, ముళ్ళపూడి శాస్త్రి)
గానం : బాలు, జానకి

సిరిమల్లీ శుభలేఖా చదివావా నెలవంక
తియ్యని పిలుపే శ్రావణ గీతం
అందిన వలపే ఆమని గానం

అక్షర లక్షా  ముద్దుల బిక్ష
కందిన మొగ్గా  కమ్మని బుగ్గా
చిరునవ్వే శుభలేఖ చదివావా శశిరేఖ

జాజిమల్లి తీగనై జూకామల్లి పువ్వునై
నీ చెంత చేరేనులే

ఋతు పవనాలలో రస కవనాలతో
తీర్చాలి నా మోజులే
రాజీ లేని అల్లరి రోజాపూల పల్లవి
నీ పాట కావాలిలే

కధ రమణీయమై చిరస్మరణీయమై
సాగాలి సంగీతమై అనురాగ శ్రీగందమై

చిరునవ్వే శుభలేఖ చదివావా శశిరేఖ
అక్షర లక్షా  ముద్దుల బిక్ష
కందిన మొగ్గా  కమ్మని బుగ్గా

తియ్యని పిలుపే శ్రావణ గీతం
అందిన వలపే ఆమని గానం
సిరిమల్లీ శుభలేఖా చదివావా నెలవంక


రాగాలన్ని నవ్వులై రావాలంట మువ్వవై
నా ప్రేమ మందారమై
తగు అధికారము తమ సహకారమూ
కావాలి చేయూతగా

బుగ్గ బుగ్గ ఏకమై ముద్దే మనకు లోకమై
నూరేళ్ళు సాగాలిలే
ఇది మధుమాసమై మనకనుకూలమై
జరగాలి సుముహుర్తమే కళ్యాణ వైభోగమే

సిరిమల్లీ శుభలేఖా చదివావా నెలవంక
తియ్యని పిలుపే శ్రావణ గీతం
అందిన వలపే ఆమని గానం

లాలాలా ఆహాహాహా..లాలాలా ఆహాహాహ

బుధవారం, సెప్టెంబర్ 23, 2015

రేపే లోకం ముగిసే నంటే..

రహ్మాన్ స్వరపరచిన ఒక చక్కని ప్రేమగీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఈ పాట వీడియో కొంతే ఉంటుది పూర్తి పాట ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు. 


చిత్రం : లవ్ బర్డ్స్(1996)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : ఉన్నికృష్ణన్, సుజాత
 
రేపే లోకం ముగిసే నంటే చెలియా ఏం చేస్తావు  
రేపే లోకం ముగిసే నంటే చెలియా ఏం చేస్తావు 
కన్నులు తెరిచి కాలంమరిచి నింగినే కన్నుల నింపుకుని
ముందుకు ఒరిగీ ఆఖరిసారిగా ప్రేమగా భువికే ముద్దులిచ్చీ
నా ఆయువు నీకే ఇమ్మని అంటూ ఆ దేవుడిని వేడుకుంటాలే
 

రేపే లోకం ముగిసే నంటే చెలియా ఏం చేస్తావు 

రేపేలోకం.. రేపేలోకం ముగిసేనంటే నువ్వేం చేస్తావూ
ఒక నూరేళ్ళ జీవితమంతా ఈనాడే జీవిస్తా
నీ పెదవులపైన పెదవులు చేర్చి కన్నులేమూసుకుంటా
మరణం వరకూ మమతలు పంచి మరణాన్నే మరిపిస్తాలే 

రేపే లోకం ముగిసే నంటే చెలియా ఏం చేస్తావు 
రేపే లోకం ముగిసే నంటే చెలియా ఏం చేస్తావు 
కన్నులు తెరిచి కాలంమరిచి నింగినే కన్నుల నింపుకుని
ముందుకు ఒరిగీ ఆఖరిసారిగా ప్రేమగా భువికే ముద్దులిచ్చీ
నా ఆయువు నీకే ఇమ్మని అంటూ ఆ దేవుడిని వేడుకుంటాలే

వలపు అనేది నిలిచెవరకూ భూలోకం ముగియదులే
కోటి మెరుపులు కోసేస్తున్నా ఆగగనం చీలదులే
ప్రణయాలెన్నో రానీపోనీ జీవన యానం సాగునులే
తనువే మైనా మనమేమైనా అనురాగం ఆగదులే 

రేపేలోకం ముగిసేనంటే ప్రియా ఏం చేస్తావు 
రేపేలోకం ముగిసేనంటే ప్రియా ఏం చేస్తావు 
నింగికి నేలకి వందన మంటూ నిను నాఒడిలో చేర్చుకుంటా
వన్నెల విరుల పానుపువేసి నాలో నిన్నే నిలుపుకుంటా
నాలో ఊపిరి ఉన్నంత వరకూ నీ కావలినై నిలిచివుంటాలే

రేపే లోకం ముగిసే నంటే చెలియా ఏం చేస్తావు 

 

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 22, 2015

తొలి వలపు తొందరలు..

రాజన్ నాగేంద్ర గారి స్వరరచనలో వేటూరి వారు అంత్య ప్రాసలతో సరదాగా అల్లిన ఒక పసందైన పాట ఈ రోజు తలచు కుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సొమ్మొకడిది సోకొకడిది (1978)
సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, ఎస్.జానకి

తొలి వలపు తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నేను చలితో నీవు
చేసే అల్లరులు

ఆ..తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నీవు చలితో నేను
చేసే అల్లరులు

తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
తొలివలపు.. తొందరలు
ఉసిగొలిపే.. తెమ్మెరలు

పిలిచే నీ కళ్ళు.. తెలిపే ఆకళ్ళు
కరగాలి కౌగిళ్ళలో
వలపించే వళ్ళు.. వలచే పరవళ్ళు
కదిలే పొదరిళ్ళలో  
తెరతీసే కళ్ళు.. తెరిచే వాకిళ్ళు
కలవాలి సందిళ్ళలో
పూసే చెక్కిళ్ళు.. మూసే గుప్పిళ్ళు
బిగిసే సంకెళ్ళలో
నీలో అందాలు.. నేనే పొందాలు
నాకే చెందాలిలే

తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నేను..చలితో నీవు
చేసే అల్లరులు హా...

తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు

కురిసే ఈ వాన.. తడిసే నాలోనా
రేపిందిలే తపనా
పలికే పరువాన.. వలపే విరివాన
నీవే ఆలాపనా
వణికే నీ మేన.. సణిగే నా వీణ..
పలికిందిలే మోహనా
విరిసే నా నవ్వు.. విరజాజీ పువ్వు..
సిగలో నేనుంచనా
నీలో రాగాలు.. నాలో రేగాలి
నేనే ఊగాలిలే

తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నీవు..చలితో నేను
చేసే అల్లరులు
తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు

తొలివలపు.. తొందరలు
ఉసిగొలిపే.. తెమ్మెరలు
తొలివలపు.. తొందరలు
ఉసిగొలిపే.. తెమ్మెరలు

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 21, 2015

నీ కోల కళ్ళకు నీరాజనాలు..

హేమాహేమీలు చిత్రం కోసం రమేష్ నాయుడు గారు స్వరపరచిన ఒక అందమైన ప్రేమగీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : హేమా హేమీలు (1979)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

నీ కోల కళ్ళకు నీరాజనాలు
ఆ వాలు చూపుకు అభివందనాలు
ఈ కోప తాపాలకు ఆ తీపి శాపాలకు
ఈ కోప తాపాలకు ఆ తీపి శాపాలకు
అందించనా నీకు హరిచందనాలు

నీ కోల కళ్ళకు నీరాజనాలు
ఆ వాలు చూపులకు అభివందనాలు

కోటేరు లాంటి ఆ కొస ముక్కు
పొద్దు నిద్దర లేచినట్లు ఆ బొట్టు
మిసమిసలు పసిగట్టీ కసిపట్టి బుసగొట్టే
పడగెత్తు పైటున్న ఆ చీరకట్టు
జిగినీల జాకెట్టు సొగసైన లాకెట్టు
 
జిగినీల జాకెట్టు సొగసైన లాకెట్టు 
విడిచి పెడితే పెట్టు నా మీద ఒట్టు

నీ కొంటె కవితకు నీరాజనాలు
ఆ వాడి చూపుకు అభివందనాలు
ఈ ఆప సోపాలకు ఆ విరహ తాపాలకు
ఈ ఆప సోపాలకు ఆ విరహ తాపాలకు
అందించనా నేను సుస్వాగతాలు

నీ కొంటె కవితకు నీరాజనాలు
ఆ వాడి చూపుకు అభివందనాలు


నీ వలపే ఉసి గొలుపు 
నా చెలిమే చెయిగలుపు
పొలిమేరలో పిలుపు పులకింతలే రేపు
జడలోని మల్లికలు జవరాలి అల్లికలు
చలిపెంచే కోరికలు జాబిలితో కలయికలు
ఈ ఆరుబయట అందాల అల్లరులు  
ఈ పుట నాలో పలికించే కిన్నెరలూ
కలిసిపోనా ఏరు నీరై 
నేనింక నీవై నీవింక నేనై

నీ కోల కళ్ళకు నీరాజనాలు
ఆ వాలు చూపుకు అభివందనాలు
ఈ కోప తాపాలకు ఆ తీపి శాపాలకు
ఈ కోప తాపాలకు ఆ తీపి శాపాలకు
అందించనా నీకు హరిచందనాలు 

ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 20, 2015

జాబిల్లి చూసేను...

ఆదినారాయణరావు గారి సంగీతంలో రామకృష్ణ గారు సుశీల గారు గానం చేసిన ఒక సరదా ఐన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : మహాకవి క్షేత్రయ్య (1976)
సంగీతం : ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : రామకృష్ణ, సుశీల

జాబిల్లి చూసేను నిన్నూ నన్నూ .. ఓయమ్మో
నాకెంత సిగ్గాయె బావా.. బావా.. నను వీడలేవా

పొదరిల్లు పిలిచేను నిన్నూ నన్నూ .. ఓయబ్బో
నీకింత సిగ్గేల బాలా.. రావా నను చేరరావా

ఆ .. ఆ..
ఆకాశమార్గాన అందాల మేఘాలు...
పెనవేసుకున్నాయి చూడూ
చిగురాకు సరదాలు.. చిరుగాలి సరసాలు..
గిలిగింతలాయేను నేడూ
అందచందాలతో .. ప్రేమ బంధాలతో ..
జీవితం హాయిగా సాగనీ ..ఈ..ఈ..

బాలా రావా... నను చేరరావా..

ఆ .. ఆ .. ఆ ..
ఆ కొమ్మపై ఉన్న అందాల చిలకలు..
అనురాగ గీతాలు పాడేనూ...
సిరిమల్లె ఒడిలోన చిన్నారి తుమ్మెద..
మైమరచి కలలందు కరిగేనూ...
ముద్దు మురిపాలతో .. భావరాగాలతో ..
యవ్వనం పువ్వులా నవ్వనీ..ఈ..ఈ..

బావా... బావా ..నను వీడలేవా...

ఆ .. ఆ ..
బంగారు చెక్కిళ్ళ పొంగారు పరువాలు..
కొనగోటి మీటులే కోరేనూ
నీ లేత అధరాలు ఎంతెంతొ మధురాలు ..
ఈ నాడు నా సొంతమాయేనూ
దేవి దీవించెను .. స్వామి వరమిచ్చెను ..
ఇద్దరం ఏకమౌదాములే ..ఏ..ఏ..

బాలా.. రావా ..నను చేరరావా

జాబిల్లి చూసేను నిన్నూ నన్నూ .. ఓయబ్బో..
నాకెంత సిగ్గాయె బావా.. బావా ..నను వీడలేవా

పొదరిల్లు పిలిచేను నిన్నూ నన్నూ .. ఓయమ్మో..
నీకింత సిగ్గేల బాలా.. రావా.. నను చేరరావా

ఆ..అహా...హ...
ఆ..ఆ...ఆ..ఆహా...
ఆ..అహ...హ..
ఆ...ఆ..ఆ..ఆ..అహా...


శనివారం, సెప్టెంబర్ 19, 2015

వయసే ఒక పూలతోట..

మహదేవన్ గారు స్వరపరచిన ఒక హుషారైన ప్రేమ గీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాటలో వయసే అన్న తర్వాత చిన్న పాజ్ ఇచ్చి ట్వింకిల్ లా ఒక చిన్న మ్యూజిక్ బిట్ ఇస్తారు ఆ టచ్ నాకు భలే ఇష్టం, చిన్నపుడు రేడియోలో వింటూ దానికోసం ఎదురు చూసి మరీ ఆనందించేవాడ్ని. ఈ పాట ఆడియో మాత్రం వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : విచిత్ర బంధం (1972)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : రామకృష్ణ, సుశీల 

వయసే ఒక పూలతోట..
వలపే ఒక పూలబాట
ఆ తోటలో ఆ బాటలో..
పాడాలి తియ్యని పాట..
పాడాలి తియ్యని పాట

వయసే ఒక పూలతోట..
వలపే ఒక పూలబాట
ఆ తోటలో ఆ బాటలో..
పాడాలి తియ్యని పాట..
పాడాలి తియ్యని పాట   

పాల బుగ్గలు ఎరుపైతే హ..
లేత సిగ్గులు ఎదురైతే హహ..
పాల బుగ్గలు ఎరుపైతే హా..
లేత సిగ్గులు ఎదురైతే
రెండు మనసులు ఒకటైతే..
పండు వెన్నెల తోడైతే
రెండు మనసులు ఒకటైతే..
పండు వెన్నెల తోడైతే
కోరికలే తీరేనులే..

పండాలి వలపుల పంట..
పండాలి వలపుల పంట

నీ కంటి కాటుక చీకటిలో.. 
పగలు రేయిగ మారెనులే
నీ కంటి కాటుక చీకటిలో..
పగలు రేయిగ మారెనులే
నీ కొంటెనవ్వుల కాంతులలో..
రేయి పగలైపొయెనులే
నీ కొంటెనవ్వుల కాంతులలో..
రేయి పగలైపొయెనులే
నీ అందము నా కోసమే..

నీ మాట.. ముద్దుల మూట..
నీ మాట.. ముద్దుల మూట

పొంగిపొయే పరువాలు హ.
నింగినంటే కెరటాలు హహ..
పొంగిపొయే పరువాలు హా..
నింగినంటే కెరటాలు
చేరుకున్నవి తీరాలు..
లేవులే ఇక దూరాలు
చేరుకున్నవి తీరాలు..
లేవులే ఇక దూరాలు
ఏనాటికి మన మొక్కటే

ఒక మాట ఇద్దరి నోట..
ఒక మాట ఇద్దరి నోట

వయసే ఒక పూలతోట..
వలపే ఒక పూలబాట..
ఆ తోటలో ఆ బాటలో
పాడాలి తియ్యని పాట..
పాడాలి తియ్యని పాట


శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 18, 2015

దీపానికి కిరణం ఆభరణం..

రమేశ్ నాయుడి గారి స్వరసారధ్యంలో వచ్చిన ఒక అందమైన మెలోడీ ఈ రోజు విందాం.. ఎప్పుడు విన్నా ఎంతో హాయైన అనుభూతిని ఇచ్చే ఈ పాట నాకు చాల ఇష్టం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చదువు సంస్కారం (1974)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : సుశీల

ఉమ్.. ఊఁ.. ఆ.. ఆ..

దీపానికి కిరణం ఆభరణం..
రూపానికి హృదయం ఆభరణం
హృదయానికి.. ఏనాటికీ..
తరగని సుగుణం.. ఆభరణం
తరగని సుగుణం.. ఆభరణం

దీపానికి కిరణం ఆభరణం..
రూపానికి హృదయం ఆభరణం

నిండుగ పారే యేరు..
తన నీటిని తానే తాగదు
జగతిని చూపే కన్ను..
తన ఉనికిని తానే చూడదు
పరుల కోసం.. బ్రతికే మనిషి..
పరుల కోసం బ్రతికే మనిషి..
తన బాగు తానే కోరడు..
తన బాగు తానే కోరడు..

దీపానికి కిరణం ఆభరణం..
రూపానికి హృదయం ఆభరణం 

తాజమహలులో కురిసే వెన్నెల..
పూరి గుడిసెపై కురియదా
బృందావనిలో విరిసే మల్లియ..
పేద ముంగిట విరియదా
మంచితనము పంచేవారికి..
మంచితనము పంచేవారికి..
అంతరాలతో పని ఉందా..
అంతరాలతో పని ఉందా..

దీపానికి కిరణం ఆభరణం..
రూపానికి హృదయం ఆభరణం

వెలుగున ఉన్నంత వరకే..
నీ నీడ తోడుగా ఉంటుంది
చీకటిలో నీవు సాగితే..
అది నీకు దూరమవుతుంది
ఈ పరమార్థం తెలిసిన నాడే..
ఈ పరమార్థం తెలిసిన నాడే..
బ్రతుకు సార్థకమౌతుంది..
బ్రతుకు సార్థకమౌతుంది..

దీపానికి కిరణం ఆభరణం..
రూపానికి హృదయం ఆభరణం
హృదయానికి.. ఏనాటికీ..
తరగని సుగుణం.. ఆభరణం
తరగని సుగుణం.. ఆభరణం

గురువారం, సెప్టెంబర్ 17, 2015

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..

మిత్రులందరకూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్బంగా రాగం చిత్రంకోసం మణిశర్మ సంగీతంలో  బోంబే జయశ్రీ గారు గానం చేసిన ఈ అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : రాగం (2006)
సంగీతం : మణిశర్మ, అమిత్ హెరి
సాహిత్యం : ముత్తుస్వామీ దిక్షితార్
గానం : బోంబే జయశ్రీ

ఆఆఆఅ..ఆఆఆఆ....
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
ఆఆఆఆఅ...మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా గణపతిం...


మహా దేవ సుతం గురుగుహ నుతం
మహా దేవ సుతం గురుగుహ నుతం
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం

ఆఆఆఆఅ...మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా....

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

మణిశర్మ అమిత్ ల ఫ్యూజన్ విన్నారు కదా ఇపుడు 1957 లొ విడుదలైన వినాయక చవితి చిత్రం కోసం ఘంటసాల గారు గానం చేసిన ఈ చక్కని శ్లోకాలు పాట వినండి. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు...చిత్రం : వినాయక చవితి (1957)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
గానం : ఘంటసాల

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం
అనేక దం తం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే
ఏకదంత ముపాస్మహే

వాతాపి గణపతిం భజే హం
వాతాపి గణపతిం భజే హం
వాతాపి గణపతిం భజే హం
వారణాస్యం వరప్రదం శ్రీ
వారణాస్యం వరప్రదం శ్రీ

వాతాపి గణపతిం భజే..ఏఏ..

భూతాది సంసేవిత చరణం
భూతభౌతికా ప్రపంచభరణం
వీత రాగిణం వినుత యోగినం
వీత రాగిణం వినుత యోగినం
విశ్వకారణం విఘ్నవారణం

వాతాపి గణపతిం భజే..ఏఏ..

పురా కుంభసంభవ మునివరా   
ప్రపూజితం త్రిభువన మధ్యగతం   
మురారీ ప్రముఖాద్యుపాస్థితం   
మూలాధారా క్షేత్రార్జితం   
పరాది చత్వారి వాగాత్మజం   
ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం   
నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండమ్   
నిజ వామకర విదృతేక్షు దండం   

కరాంబుజపాశ బీజాపూరం
కలుషవిదూరం భూతాకారం
కరాంబుజపాశ బీజాపూరం
కలుషవిదూరం భూతాకారం
హరాది గురుగుహ తోషిత బింబం   
హంసధ్వని భూషిత హేరంబం   

వాతాపి గణపతిం భజే హం
వారణాస్యం వరప్రదం శ్రీ
వాతాపి గణపతిం భజే..ఏఏ..

తొండము నేకదంతమును
తోరపుబొజ్జయు వామహస్తమున్
మెండుగ మ్రోయు గజ్జెలు
మెల్లనిచూపులు మందహాసమున్
కొండొక గుజ్జు రూపము
కోరిన విద్యల కెల్ల నొజ్జవై
ఉండెడి పార్వతీ తనయ
ఓయి గణాధిపా నీకు మ్రొక్కెదన్
గణాధిపా నీకు మ్రొక్కెదన్ ఆఆఆఅ...

బుధవారం, సెప్టెంబర్ 16, 2015

శీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలం..

అశ్వమేథం చిత్రంలోని ఈ పాట ట్యూన్ నాకు చాలా ఇష్టం.. మీరూ వినండి.. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : అశ్వమేధం (1992)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం :
గానం : బాలు, ఆశా భోంస్లే

శీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలం
ఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలం
సందిట్లో విందే సాయంకాలం
కౌగిట్లొ రద్దే ప్రాతఃకాలం

వలపమ్మ జల్లే వానాకాలం
సిగ్గమ్మ కొచ్చే పోయే కాలం

ఇది శీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలం
ఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలం

చేగాలికే చెదిరే నడుమే .. 
పూగాలికే పొదలా వణికే
ఊరింపుతో ఉడికే పెదవే .. 
లాలింపుగా పెదవే కలిపే
సన్నగిల్లే .. చెలి వెన్ను గిల్లే
ఆకలింతే .. తొలి కౌగిలింతే
చలి అందాలన్నీ చందాలిస్తా .. ఓ ఓ ఓ

శీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలం
ఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలం

నూనూగుగా తగిలే తనువే.. 
నాజూకుగా తపనై రగిలే 
నీ వంపులో ఒదిగే తళుకే.. 
కవ్వింపులే కసిగా అలికే
జివ్వుమంటే.. ఎద కెవ్వుమంటే
జవ్వనాలే.. తొలి పువ్వు పూసే
పొద పేరంటాలే ఆడించేస్తా .. ఓ ఓ ఓ

శీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలం
ఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలం
సందిట్లో విందే సాయంకాలం
కౌగిట్లొ రద్దే ప్రాతఃకాలం

వలపమ్మ జల్లే వానాకాలం హాయ్..
సిగ్గమ్మ కొచ్చే పోయే కాలం

ఇది శీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలం
అరె ఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలం
ఆ .. శీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలం 
ఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలం

 

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 15, 2015

పేరు చెప్పనా...

ఇళయరాజా గారి సంగీతంలో వచ్చిన ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం.. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : గురు (1980)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : బాలు, జానకి

పేరు చెప్పనా నీ రూపు చెప్పనా
నీ పేరే అనురాగం
నీ రూపము శృంగారము
నీ చిత్తమూ నా భాగ్యము

పేరు తెలుసునూ నీ రూపు తెలుసును
నీ పేరే ఆనందం
నీ రూపము అపురూపము
నీ నేస్తాము నా స్వర్గము
పేరు చెప్పనా నీ రూపు చెప్పనా

పువ్వుల చెలి నవ్వొక సిరి
దివ్వెలేలనే నీ నవ్వు లుండగా
మమతల గని మరునికి సరి
మల్లె లేలారా నీ మమతలుండగా
నీ కళ్ళలో నా కలలనే పండనీ
నీ కలలలో నన్నే నిండనీ
మనకై భువి పై దివి నే దిగనీ

పేరు చెప్పనా నీ రూపు చెప్పనా
పపపపపా పాపపపపా

నీవొక సెల నేనొక అలా
నన్ను వూగనీ నీ గుండె లోపలా
విరి శరముల కురులొక వల
నన్ను చిక్కనీ ఆ చిక్కు లోపలా
నీ మెప్పులు నా సొగసుకే మెరుగులు
ఆ మెరుగులూ వెలగనీ వెలుగులై
మనమే వెలుగు చీకటి జతలూ

పేరు తెలుసునూ నీ రూపు తెలుసును
పపపపపా పాపపపపా

పెదవికి సుధ ప్రేమకు వ్యధా
అసలు అందమూ అవి కొసరు కుందమూ
చెదరని జత చెరగని కథ
రాసుకుందమూ పెన వేసుకుందమూ
నీ హృదయమూ నా వెచ్చనీ ఉదయము
ఈ ఉదయమూ దిన దినం మధురమూ
ఎన్నో యుగముల యోగము మనమూ...

పేరు చెప్పనా నీ రూపు చెప్పనా
పేరు తెలుసునూ నీ రూపు తెలుసును
నీ పేరే అనురాగం
లాలలల లాలలల
లాలలల లాలలల
పపపపపా పాపపపపా

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 14, 2015

తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ..

సత్యం సంగీత సారధ్యంలో సింపుల్ అండ్ స్వీట్ అనదగ్గ ఒక చక్కని మెలోడీ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఎదురీత (1977)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు. పి.సుశీల

తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ ..
చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా
ఓ..ఓ..తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ..
చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా.

పెదవులలో మధువులనే కోరి కోరి చేరి
ఒకసారి రుచి చూడమందీ
చిరుకాటు ఈ తేనెటీగా

నీ పైటతీసి కప్పుకుంది ఆకాశం..
తెరచాటు సొగసులారబోసి నాకోసం..
నీ పైటతీసి కప్పుకుంది ఆకాశం..
తెరచాటు సొగసులారబోసి నాకోసం
నీ చూపులు సోకి... సొగసు వెల్లువలాయే..
నీ చూపులు సోకి... సొగసు వెల్లువలాయే..
నీ ఊపిరి సోకి మనసు వేణువులూదే..

తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ ..
చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా

నీ మనసు విప్పి చెప్పమంది మధుమాసం..
సిరిమల్లెపూలు గుప్పుమంది నీకోసం..
నీ మనసు విప్పి చెప్పమంది మధుమాసం..
సిరిమల్లెపూలు గుప్పుమంది నీకోసం..
నీ నవ్వులలోనే... వలపు గువ్వలు సాగే..
నీ నవ్వులలోనే... వలపు గువ్వలు సాగే..
నీ నడకలలోనే వయసు మువ్వలు మోగే..

ఒకసారి రుచి చూడమందీ
చిరుకాటు ఈ తేనెటీగా

ఈ రేయి హాయి మోయలేను ఒంటరిగా..
ఇక రేపు మాపు తీపివలపు పంటలుగా..
ఈ రేయి హాయి మోయలేను ఒంటరిగా..
ఇక రేపు మాపు తీపివలపు పంటలుగా
నులివెచ్చన కాదా.. మనసిచ్చిన రేయి..
నులివెచ్చన కాదా.. మనసిచ్చిన రేయి..
తొలిమచ్చికలోనే సగమిచ్చిన హాయీ...

తొలిసారి ముద్దివ్వమందీ ..
చెలిబుగ్గ చేమంతి మొగ్గా
పెదవులలో మధువులనే కోరి కోరి చేరి
ఒకసారి రుచి చూడమందీ
చిరుకాటు ఈ తేనెటీగాఆదివారం, సెప్టెంబర్ 13, 2015

కీరవాణీ చిలకల కొలికిరో...

అన్వేషణ చిత్రంలోని ఒక అద్భుతమైన మెలోడీ ఈ రోజు తలచుకుందాం.. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : అన్వేషణ (1985)
సంగీతం : ఇళయ రాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : ఎస్. పి బాలు, ఎస్. జానకి

సా ని స రి సాని ఆ హ ఆ
సా ని స మ గా మరి ఆ
ప ద సా ని స రి సాని ఆ హ ఆ
సా ని సమ గా మరి ఆ అ
ప ద సస ని రిరి స గగ గరి మమ గగ మా
సా ని ద ప మ గ రి స ని

కీరవాణీ చిలకల కొలికిరో పాడవేమే వలపులే తెలుపగా
విరబుసిన ఆశలు విరితేనెలు చల్లగా
అలరులు కురిసిన రుతువుల తడిసిన
మధురస వాణి… కీరవాణీ
చిలకల కొలికిరో పాడవేమే వలపులే తెలుపగా

గ రి స ప మ గ ప ని
స రి గ రి గ స.. నిస
ఈ పూలలో అందమై ఈ గాలిలో గంధమై
నా తోటలో చైత్రమై ఈ బాటనే నడచిరా
నీ గగనాలలో నే చిరు తారనై
నీ అధరాలలో నే చిరునవ్వునై
స్వరమే లయగా ముగిసే
సలలిత కలరుత స్వరనుత గతియుత గమకము తెలియకనే
 
కీరవాణి చిలకల కల కల పాడలేదు వలపులే తెలుపగా
ఇల రాలిన పువ్వులు వెదజల్లిన తావుల
అలికిడి ఎరుగని పిలుపులా అలిగిన మంజులవాణి కీరవాణీ
చిలకల కల కల పాడలేదు వలపులే తెలుపగా

నీ కన్నులా నీలమై నీ నవ్వులా వెన్నెలై
సంపెంగలా గాలినై తారాడనా నీడనై
నీ కవనాలలో నే తొలి ప్రాసనై
నీ జవనాలలో జాజుల వాసనై
యెదలో ఎదలే కదిలే
పడుచుల మనసులు పంజర సుఖముల పలుకులు తెలియకనే
 
కీరవాణీ చిలకలా కలకలా పాడలేదు వలపులే తెలుపగ 
విరబూసిన ఆశలు విరితేనెలు చల్లగా 
అలరులు కురిసిన రుతువుల తడిసిన మధురసవాణి కీరవాణీ
చిలకలా కొలికిరో పాడవేమే వలపులే తెలుపగా

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.