శుక్రవారం, మార్చి 31, 2017

చిలిపికనుల తీయని...

కులగోత్రాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కులగోత్రాలు (1962)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఓ . . ఆ ఆ ఆ . . ఓ . .
చిలిపికనుల తీయని చెలికాడా
నీ నీడను నిలుపుకొందురా..
నిలుపుకొందురా వెల్గులమేడ


నీలికురుల వన్నెల జవరాలా
నీ కౌగిట నిలుపుకొందునే పూల ఉయ్యాల

కనులముందు అలలు పొంగెనూ .. ఓ . . .
మనసులోన కలలు పండెనూ . .
కనులముందు అలలు పొంగెనూ ..
ఓ . . .
మనసులోన కలలు పండెనూ . .
అలలే కలలై ..కలలే అలలై
అలలే కలలై ..కలలే అలలై
గిలిగింతలు సలుపసాగెనూ ఊ ఊ ఊ . . .

చిలిపికనుల తీయని చెలికాడా
నీ నీడను నిలుపుకొందురా వెల్గులమేడ


కొండలు కోయని పిలిచినవీ ..ఆ ఆ ఆ . . .
గుండెలు హోయని పలికినవీ ..ఆ ఆ ఆ . . .
కొండలు కోయని పిలిచినవీ ..ఆ ఆ ఆ . . .
గుండెలు హోయని పలికినవీ ..ఆ ఆ ఆ . . .
కోరికలన్నీ బారులుతీరీ
కోరికలన్నీ బారులుతీరీ
గువ్వలుగా ఎగురుతున్నవీ ఈ ఈ ఈ. . .


నీలికురుల వన్నెల జవరాలా
నీ కౌగిట నిలుపుకొందునే పూల ఉయ్యాల

జగము మరచి ఆడుకొందమా.. ఆ ఆ ఆ . . .
ప్రణయగీతి పాడుకొందమా ఆ ఆ ఆ . . .
జగము మరచి ఆడుకొందమా.. ఆ ఆ ఆ . . .
ప్రణయగీతి పాడుకొందమా ఆ ఆ ఆ . . .
నింగీ నేలా కలిసిన చోటా
నింగీ నేలా కలిసిన చోటా
నీవు నేను చేరుకొందమా ఆ ఆ ఆ . . .

చిలిపికనుల తీయని చెలికాడా
నీ నీడను నిలుపుకొందురా వెల్గులమేడ


ఓ ఓ ఓ . . .
ఓ ఓ ఓ . . .
 

గురువారం, మార్చి 30, 2017

విన్నానులే...

ప్రేమలేఖలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : ప్రేమలేఖలు (1977)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : రామకృష్ణ, సుశీల

విన్నానులే.. ఊహుహు
పొంచి విన్నానులే.. ఏమని
ఒక అమ్మాయి అమ్మ అవుతుందనీ
ఈ అబ్బాయే నాన్న అవుతాడనీ

విన్నానులే.. పొంచి విన్నానులే
ఒక అమ్మాయి అమ్మ అవుతుందనీ
ఈ అబ్బాయే నాన్న అవుతాడనీ

ఉహూహూ హూ హూ
అహాహా ఆ ఆ ఆ ఆ

సుకుమారివి నువ్వు పువ్వులాంటి నువ్వు
పండులాంటి పాపాయిని ఇవ్వు
ఊ ఊ... ఆ ఆ ...
అలసిపోనివ్వను పనులు చేయనివ్వను
అడుగుతీసి అడుగు వేయనివ్వను

ఓహో ఇంటి పనులు వంట పనులు తమరే చేస్తే...
అయ్యగారి ఉద్యోగం ఊహుహుహుహు..

హహహహ..విన్నానులే.. పొంచి విన్నానులే
ఒక అమ్మాయి అమ్మ అవుతుందనీ
ఈ అబ్బాయే నాన్న అవుతాడనీ

పాపాయే గారాల తోట
మన చిన్నారే నా ముద్దుల మూటా ఆ ఆ....
పాపాయే గారాల తోట
మన చిన్నారే నా ముద్దుల మూటా..

అయ్యగారివైపు పడదు నీ చూపు
ఇక ముద్దులన్ని పాపకేన రేపు

అరే అంతలోనే వచ్చిందా తమకు అసూయా
అబ్బాయి తమ పోలిక ఆ ముద్దులు మీకే

విన్నానులే.. పొంచి విన్నానులే
ఒక అమ్మాయి అమ్మ అవుతుందనీ
ఈ అబ్బాయి నాన్న అవుతాడనీ

తొలి చూలి భాగ్యం ఎంతో ఆనందం
విడిపోని అనురాగబంధం
ఆ ఆ ఆ ఆ...
నిజమైన స్వప్నం దిగి వచ్చిన స్వర్గం
పాపాయే మన ఆరోప్రాణం

నవ్వులతో వెలుగులతో నిండును ఇల్లు
పాపాయి మురిపాలే తొలకరి జల్లు

విన్నావులే.. ఊహుహు
పొంచి విన్నావులే.. ఏమని
ఈ అమ్మాయి అమ్మ అవుతుందనీ
ఈ అబ్బాయి నాన్న అవుతాడనీ


బుధవారం, మార్చి 29, 2017

ఆడిపాడేను నామది...

మిత్రులందరకూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. కులదైవం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కులదైవం (1960)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : సముద్రాల జూనియర్
గానం : సుశీల

ఆడిపాడేను నామది ఈవేళ
అరుదెంచె ఉగాది ఈ శుభవేళ
ఆడిపాడేను నామది ఈవేళ
అరుదెంచె ఉగాది ఈ శుభవేళ

కనువిందై ఈ జగమంతా 
కలిగించు చక్కలిగింత
కనువిందై ఈ జగమంతా 
కలిగించు చక్కలిగింత
మూగే ఎల తుమ్మెద రొదలు 
మురిసే విరి బాల 
మూగే ఎల తుమ్మెద రొదలు 
మురిసే విరి బాల 
ఉప్పొంగి ఉవ్విళ్ళూరే ఈ వేళ 
మనసూగే మనసూగేను 
పూవుల ఉయ్యాల

ఆడిపాడేను నామది ఈవేళ
అరుదెంచె ఉగాది ఈ శుభవేళ

కేరింతల చిలుకల బాటా
ఊరించే నన్నీ పూటా
కేరింతల చిలుకల బాటా
ఊరించే నన్నీ పూటా
చిరుగాలీ సందడి తేలే 
చిన్నారి భావాలే
చిరుగాలీ సందడి తేలే 
చిన్నారి భావాలే
మా సొంతము ఆనందాలే ఏచోటా 
వయసూరే వయసూరే 
వయ్యారపు అందాలే

ఆడిపాడేను నామది ఈవేళ
అరుదెంచె ఉగాది ఈ శుభవేళ


మంగళవారం, మార్చి 28, 2017

చామంతి ఏమిటే ఈ వింత...

ఆత్మీయులు చిత్రం నుండి ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆత్మీయులు (1969)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఓ... చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఈ చినవానికి కలిగేనేల
గిలిగింత లేని పులకింత
ఓ...చిన్నారి చెల్లి పెళ్ళి జరిగింది
ఈ చిలకమ్మకు నాకు
వరస కుదిరింది వలపు పెరిగింది

ఇన్నాళ్ళూ ఈ వలపే ఏమాయే
నీ కన్నుల్లో ఈ మెరుపే కరువాయే
ఇన్నాళ్ళూ ఈ వలపే ఏమాయే
నీ కన్నుల్లో ఈ మెరుపే కరువాయే

ఇన్నాళ్ళూ నీ హొయలు చూసాను
నా ఎదలోనే పదిలంగా దాచాను వేచాను

ఓ... చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఈ చినవానికి కలిగేనేల
గిలిగింత లేని పులకింత

దూరాల గగనాల నీమేడ
ఓ దొరసాని నను కోరి దిగినావా
దూరాల గగనాల నీమేడ
ఓ దొరసాని నను కోరి దిగినావా

నీ మనసే పానుపుగా తలచేను
నీ ప్రాణంలో ప్రాణంగా నిలిచేను వలచేను

ఓ...చిన్నారి చెల్లి పెళ్ళి జరిగింది
ఈ చిలకమ్మకు నాకు
వరస కుదిరింది వలపు పెరిగింది
ఓ... చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఈ చినవానికి కలిగేనేల
గిలిగింత లేని పులకింత


సోమవారం, మార్చి 27, 2017

నిను వినా నాకెవ్వరూ...

దేవుడు చేసిన బొమ్మలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవుడు చేసిన బొమ్మలు (1976)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు, జానకి 

నిను వినా నాకెవ్వరూ..
నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ..
నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ..

కొలచినవారే కొరతలు బాపీ..
కోరిక తీర్చే దైవమునీవే
నిత్యము నిన్నే సేవించినచో..
నా కలలన్నీ సఫలము కావా
కలిమి బలిమి..నీ కరుణే..
 
నిను వినా నాకెవ్వరూ..
నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ...

మోహనరూపం మురళీగానం..
నీ శుభనామం తారకమంత్రం
నీ కడగంటీ చూపులె చాలు..
తనువూ మనసూ పులకించేనూ
జపము తపము..నీకొరకే
 
నిను వినా నాకెవ్వరూ
నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ

కన్నుల ఎదుటా కనపడు దైవం..
కరుణించుటయే స్త్రీసౌభాగ్యం
ఆరనిజ్యోతీ అమృతమూర్తీ..
దీవెనకాదా సుఖసంసారం
ఇల్లేస్వర్గం ఈ ఇలలో..
 
నిను వినా నాకెవ్వరూ..
నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ..
నా ఆరాధనలు నీకొరకే
నిను వినా నాకెవ్వరూ..

ఆదివారం, మార్చి 26, 2017

చీరకు రవికందమా...

అత్తలూ కోడళ్ళు చిత్రంలోని ఒక సరదా అయినా పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అత్తలూ కోడళ్లు (1971)
సంగీతం : కె. వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు, సుశీల

చీరకు రవికందమా?...  రవికకు చీరందమా ?
చీరకు రవికందమా?... రవికకు చీరందమా ?
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా

చీరకు రవికందమా?.. రవికకు చీరందమా ?
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా

పైటకొంగు చుట్ట చుట్టి పైటన్నం గంపనెట్టి
పైటకొంగు చుట్టచుట్టి పైటన్నం గంపనెట్టి

కోక కాస్త ఎత్తికట్టి గట్టుమీద నడుస్తుంటె
కోక కాస్త ఎత్తికట్టి గట్టుమీద నడుస్తుంటె

నడక అందమా ? ఆ నడుము అందమా ?
నడక అందమా ? ఆ నడుము అందమా ?

చీరకు రవికందమా ? రవికకు చీరందమా ?
చిలకమ్మా ఒక్కమాట అడుగమ్మా
చిలకమ్మా ఒక్కమాట అడుగమ్మా


పైరగాలి వీస్తుంటే.. పంటచేలు వూగుతుంటే
పైరగాలి వీస్తుంటే, పంటచేలు వూగుతుంటే
ముందు ముందు పంట తలచి మురిసిపోతు నువ్వుంటే
ముందు ముందు పంట తలచి మురిసిపోతు నువ్వుంటే


నువ్వు అందమా? నీ గర్వమందమా?
నువ్వు అందమా ? నీ గర్వమందమా ?


చీరకు రవికందమా ? రవికకు చీరందమా ?
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా

ముద్ద నేను పెడుతుంటే  నా మొగం నువ్వు చూస్తుంటే
ముద్ద నేను పెడుతుంటే  నా మొగం నువ్వు చూస్తుంటే

ముద్ద ముద్దకొక్క ముద్దు కొసరి నేను కోరుతుంటే
ముద్ద ముద్దకొక్క ముద్దు కొసరి నేను కోరుతుంటే

కోరికందమా? .. నీ కోపమందమా ?
నా కోరికందమా? .. నీ కోపమందమా ?

చీరకు రవికందమా ? రవికకు చీరందమా ?
చిలకమ్మా ఒక్కమాట అడుగమ్మా
చిలకమ్మా ఒక్కమాట అడుగమ్మా
 చీరకు రవికందమా? .. రవికకు చీరందమా ?
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా
చిలకమ్మా ఒక్కమాట చెప్పమ్మా 
 

శనివారం, మార్చి 25, 2017

చేయి చేయి కలగలపు...

భలే రంగడు చిత్రం లోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : భలే రంగడు--1969
సంగీతం : K V మహాదేవన్
సాహిత్యం : సినారే
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

Hip Hip Hurray
ఓహో భలే
Hip Hip Hurray
ఒహో భలే
చేయి చేయి కలగలపు
నీది నాది తొలి గెలుపు
చేయి చేయి కలగలపు
నీది నాది తొలి గెలుపు
గెలుపే మెరుపై తెలిపెను తెలిసెను
బ్రతుకు బాటలో మలుపు
గెలుపే మెరుపై తెలిపెను తెలిసెను
బ్రతుకు బాటలో మలుపు

!! Hip Hip Hurray
ఒహో భలే !!

స్నేహం ఎంతో తీయనా
అది తెలిసిన మనసె చల్లనా
ఓ...ఓ... మ్మ్....మ్మ్...
ఓ...ఓ.....ఓ.....
స్నేహం ఎంతో తీయనా
అది తెలిసిన మనసె చల్లనా
తీయని చల్లని లేతమనసు నీ
స్నేహం వలన కమ్మనా...
నా తీయని చల్లని లేతమనసు నీ
స్నేహం వలన కమ్మన

!! Hip Hip Hurray
ఒహో భలే !!

నీ కన్నులు చెప్పే కథలూ
నా మదిలో చిలికెను సుధలు
నీ కన్నులు చెప్పే కథలూ
నా మదిలో చిలికెను సుధలు
నీ పెదవుల నవ్వులు వాడని పువ్వులు
ప్రతినవ్వు కురిసెను తేనెలు
నీ పెదవుల నవ్వులు వాడని పువ్వులు
ప్రతినవ్వు కురిసెను తేనెలు
ప్రతినవ్వు కురిసెను తేనెలు

!! Hip Hip Hurray
ఒహో భలే !!

పక్కన నీవే వుంటే
నే కంటా ఎన్నో కలలూ
ఓ...ఓ...మ్మ్...మ్మ్...
ఓ....ఓ......
పక్కన నీవే వుంటే
నే కంటా ఎన్నో కలలూ
పండిన కలలో పొంగే అలపై
తేలిపోవాలి మనము
పండిన కలలో పొంగే అలపై
తేలిపోవాలి మనము

!! Hip Hip Hurray
ఒహో బలే
చేయి చేయి కలగలపు
నీది నాది తొలి గెలుపు
Hip Hip Hurray
ఒహో భలే
Hip Hip Hurray
ఒహో భలే
Hip Hip Hurray
ఒహో భలే !!


శుక్రవారం, మార్చి 24, 2017

తెలియని ఆనందం...

మాంగల్య బలం చిత్రంలోని ఒక చక్కనైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మాంగల్య బలం (1958)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం :  శ్రీశ్రీ
గానం :  సుశీల

ఆ...ఆ..ఆ...ఆ..ఆ..ఆ..

తెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయం
పరవశమై పాడేనా హృదయం
తెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయం

కలకలలాడెను వసంత వనము
మైమరిపించెను మలయా నిలము

తీయని ఊహల ఊయల లూగి
తేలే మానసము... ఏమో...
తెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయం

రోజూ పూచే రోజా పూలు
ఒలికించినవి నవరాగాలు
ఆ...ఆ..ఆ...ఆ..ఆ..ఆ..

పరిచయమైన కోయిల పాటే
కురిసే అనురాగం... ఏమో....
తెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయం

అరుణ కిరణముల గిలిగింతలలో
తరగిన తెలిమంచు తెరలే తరలి
ఎరుగని వింతలు ఎదుటే నిలిచి
వెలుగే వికసించే... ఏమో...

తెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయం...


గురువారం, మార్చి 23, 2017

నిన్ను చూడనీ...

మనుషులు మమతలు చిత్రంలోని ఒక గ"మ్మత్తైన" పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మనుషులు మమతలు (1965)
సంగీతం : టి. చలపతిరావు
సాహిత్యం : దాశరధి
గానం : సుశీల

నిన్ను చూడనీ... నన్ను పాడనీ....
ఇలా వుండిపోనీ నీ చెంతనే...
నిన్ను చూడనీ....

ఈ కనులు నీకే .. ఈ కురులు నీకే
నా తనువులోని అణువు అణువు నీకే
ఈ కనులు నీకే.. ఈ కురులు నీకే
నా తనువులోని అణువు అణువు నీకే
ఇలా వుండిపోనీ నీ దాసినై..

నిన్ను చూడనీ... నన్ను పాడనీ...
నిన్ను చూడనీ...

నీవు లేని నేను.. ఇంక బ్రతకలేను
ఎన్నడైనగాని నిన్ను విడువలేను
నీవులేని నేను.. ఇంక బ్రతకలేను
ఎన్నడైనగాని నిన్ను విడువలేను
ఇలా రాలిపోనీ నీ కోసమే..

నిన్ను చూడనీ..  నన్ను పాడనీ
నిన్ను చూడనీ


బుధవారం, మార్చి 22, 2017

సరిలేరు నీకెవ్వరూ...

కంచుకోట చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కంచుకోట (1961)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : సినారె
గానం : సుశీల, జానకి

సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ
సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ
సురవైభవానా భాసుర కీర్తిలోనా
సురవైభవాన భాసుర కీర్తిలోనా
సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ

సరిలేరు నీకెవ్వరూ రతిరాజ సుందరా
సరిలేరు నీకెవ్వరూ
సరిలేరు నీకెవ్వరూ రతిరాజ సుందరా
సరిలేరు నీకెవ్వరూ
సిరిలోన గానీ మగసిరిలోన గానీ
సిరిలోన గానీ మగసిరిలోన గానీ
సరిలేరు నీకెవ్వరూ రతిరాజ సుందరా
సరిలేరు నీకెవ్వరూ

ప్రజలను నీకంటి పాపలుగా కాచి
ఆ...
ప్రజలను నీకంటి పాపలుగా కాచి
పరరాజులదరంగ కరవాలమును దూసి
ప్రజలను నీకంటి పాపలుగా కాచి
పరరాజులదరంగ కరవాలమును దూసి
శాంతిని వెలయించి మంచిని వెలిగించి
శాంతిని వెలయించి మంచిని వెలిగించి
జగతిని లాలించి పాలించినావూ....

సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ

మరుడే తొందరచేయ విరిబోణులనుగూడి
మధువే పొంగులువార మనసార తూగాడి
ఆ... ఆ... ఆ...
మరుడే తొందరచేయ విరిబోణులనుగూడి
మధువే పొంగులువార మనసార తూగాడి
నవ్వులు చిలికించి మువ్వలు పలికించి
నవ్వులు చిలికించి మువ్వలు పలికించి
యవ్వనవీణనూ కవ్వించినావూ...

సరిలేరు నీకెవ్వరూ రతిరాజ సుందరా
సరిలేరు నీకెవ్వరూ

రాజభోజ రవితేజ దానజిత కల్పభూజ జోహార్
నీటుగుల్కి సుమకోటి తేనెలానేటి తేటి జోహార్
రాజభోజ రవితేజ దానజిత కల్పభూజ జోహార్
నీటుగుల్కి సుమకోటి తేనెలానేటి తేటి జోహార్

అసమప్రభావ జోహార్
రసికావతంస జోహార్
అసమప్రభావ జోహార్
రసికావతంస జోహార్

జోహార్ జోహార్ జోహార్ జోహార్
జోహార్ జోహార్ జోహార్ జోహార్

ఆ...ఆ...
ఆ...
ఆ...

సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ
సిరిలోన గానీ మగసిరిలోన గానీ
సరిలేరు నీకెవ్వరూ.....

సరిలేరు నీకెవ్వరూ నరపాల సుధాకర
సరిలేరు నీకెవ్వరూ


మంగళవారం, మార్చి 21, 2017

మరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు...

గండికోట రహస్యం సినిమాలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గండికోట రహస్యం (1969)
సంగీతం : టి.వి. రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల

మరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు.. గడసరి పిల్ల ఉలికిపడకు
నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా.. నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా

మరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు.. గడసరి పిల్ల ఉలికిపడకు
నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా.. నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా..

మొగిలిపువ్వులా సొగసుందీ..ఈ.. ముట్టుకుంటే గుబులౌతుంది
మొగిలిపువ్వులా సొగసుందీ..ఈ.. ముట్టుకుంటే గుబులౌతుంది
కోడెత్రాచులా వయసుంది.. అది కోరుకుంటే దిగులౌతుంది
కోడెత్రాచులా వయసుంది.. అది కోరుకుంటే దిగులౌతుంది
ఆ కోపంలో భలే అందముంది.. ఆ కోపంలో భలే అందముంది

మరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు.. గడసరి పిల్ల ఉలికిపడకు
నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా.. నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా..

కసురుకుంటే కవ్విస్తానూ..ఊ.. విసురుకుంటే ఉడికిస్తాను
కసురుకుంటే కవ్విస్తానూ..ఊ.. విసురుకుంటే ఉడికిస్తాను
ముక్కు తాడు తగిలిస్తాను.. ఆ మూడుముళ్ళు వేసేస్తాను
ముక్కు తాడు తగిలిస్తాను.. ఆ మూడుముళ్ళు వేసేస్తాను
ఏనాడైనా నీ వాడ నేను.. ఏనాడైనా నీ వాడ నేను..

మరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు.. గడసరి పిల్ల ఉలికిపడకు
నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా.. నా గెలుపే నీ గెలుపు కాదా..


సోమవారం, మార్చి 20, 2017

కళ్ళలో ఉన్నదేదో...

అంతులేని కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అంతులేని కథ (1976)
సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : జానకి

కళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకే తెలుసు
కళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకే తెలుసు
రాళ్ళలో ఉన్న నీరూ కళ్ళకెలా తెలుసు
రాళ్ళలో ఉన్న నీరూ కళ్ళకెలా తెలుసు

నాలో ఉన్న మనసూ
నాకు గాక ఇంకెవరికి తెలుసూ

కళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకే తెలుసు
రాళ్ళలో ఉన్న నీరూ కళ్ళకెలా తెలుసు

తానే మంటై వెలుగిచ్చు దీపం
చెప్పదు తనలో చెలరేగు తాపం

నే వెళ్ళు దారీ ఓ ముళ్ళ దారీ
నే వెళ్ళు దారీ ఓ ముళ్ళ దారీ
రాలేరు ఎవరూ నాతో చేరీ

నాలో ఉన్న మనసు
నాకు గాక ఇంకెవరికి తెలుసు

వేసవిలోనూ వానలు రావా
కోవెల శిలకూ జీవం రాదా

జరిగే నాడే జరుగును అన్నీ
జరిగే నాడే జరుగును అన్నీ
జరిగిన నాడే తెలియును కొన్నీ

నాలో ఉన్న మనసు
నాకు గాక ఇంకెవరికి తెలుసూ 

 

ఆదివారం, మార్చి 19, 2017

నేడే ఈనాడే కరుణించె...

భలేతమ్ముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : భలేతమ్ముడు (1969)
సంగీతం : టి.వి.రాజు
సాహిత్యం : డా. సి.నారాయణరెడ్డి
గానం : మహ్మద్ రఫీ, పి.సుశీల

నేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడే
నేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడే
అహహా ఆ... అహహా ఆ...

కనులముందున్న రతనాలమూర్తిని
విలువలెరుగక విసిరితిని
కనులముందున్న రతనాలమూర్తిని
విలువలెరుగక విసిరితిని
కనుల తెరచీ విలువ తెలిసి
కనుల తెరచీ విలువ తెలిసి
మనసే గుడిగా మలచితిని
నేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడే 
మదిలో విరిసే మమతల మాలలు
చెలిమికి కానుక చేసెదను
మదిలో విరిసే మమతల మాలలు
చెలిమికి కానుక చేసెదను
ఆరని వలపుల హారతి వెలుగుల
ఆరని వలపుల హారతి వెలుగుల
కలకాలం నిను కొలిచెదను

నేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడే
 చిలిపిగ కసిరే...
చిలిపిగ కసిరే చెలియ విసురులో
అలకలు గని నవ్వుకున్నాను అహ్హహ్హ
చేతులు సాచి చెంతకు చేరిన
చేతులు సాచి చెంతకు చేరిన
ఆ చెలినే అందుకున్నాను
ఆ చెలినే అందుకున్నాను

నేడే ఈనాడే మురిపించె నన్ను చెలి తానే 
నేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడే
నేడే ఈనాడే మురిపించె నన్ను చెలి తానే 
అహహా ఆ... అహహా ఆ... ఓహోహో..హో..

 

శనివారం, మార్చి 18, 2017

తొలి వలపే పదే పదే పిలిచే...

దేవత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవత (1965)
సంగీతం : కోదండపాణి
సాహిత్యం : శ్రీశ్రీ
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

తొలి వలపే.. పదే పదే పిలిచే
యెదలో సందడి చేసే..
తొలి వలపే.. పదే పదే పిలిచే
మదిలో మల్లెలు విరిసే..

తొలివలపే... ఏ.. ఏ...
ఆ...ఆ.. ఆ.. ఆ... ఆ...

ఏమో.. ఇది ఏమో..
నీ పెదవుల విరిసే
నవ్వుల పువ్వుల అందాలు
ఆ అందం.. అనుబంధం..
నా మనసున మీకై దాచిన..
పూచిన కానుకలు

ఏమో.. ఇది ఏమో..
నీ పెదవుల విరిసే
నవ్వుల పువ్వుల అందాలు
ఆ అందం.. అనుబంధం..
నా మనసున మీకై దాచిన..
పూచిన కానుకలు

నీ కన్నుల వెలిగెనే దీపాలు...
అవి మీ ప్రేమకు ప్రతిరూపాలు
నీ కన్నుల వెలిగెనే దీపాలు...
అవి మీ ప్రేమకు ప్రతిరూపాలు
మన అనురాగానికి హారతులు...

తొలి వలపే పదే పదే పిలిచే...
యెదలో సందడి చేసే...
తొలి వలపే... ఏ...

గరినిరిగ... ఆ..ఆ.ఆ..
మగరిగమ.. ఆ ..ఆ.. ఆ..
గమనిదనీదప... ఆ... ఆ... ఆ...

ఏలా.. ఈ వేళా.. కడు వింతగ దోచే..
తీయగ.. హాయిగ.. ఈ జగము..

యవ్వనము.. అనుభవమూ..
జత కూడిన వేళా
కలిగిన వలపుల పరవశము

ఏలా.. ఈ వేళా.. కడు వింతగ దోచే..
తీయగ.. హాయిగ.. ఈ జగము..

యవ్వనము.. అనుభవమూ..
జత కూడిన వేళా
కలిగిన వలపుల పరవశము

ఈ రేయి పలికెలే.. స్వాగతమూ
ఈనాడే బ్రతుకున.. శుభదినమూ
ఈ రేయి పలికెలే.. స్వాగతమూ
ఈనాడే బ్రతుకున.. శుభదినమూ
ఈ తనువే మనకిక చెరిసగము

తొలి వలపే పదే పదే పిలిచే...
యెదలో సందడి చేసే...
తొలి వలపే పదే పదే పిలిచే...
మదిలో మల్లెలు విరిసే...

తొలివలపే... ఏ.. ఏ...

 

శుక్రవారం, మార్చి 17, 2017

రా రా రమ్మంటే రావేలా...

అఖండుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అఖండుడు (1970)
సంగీతం : టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం : దాశరధి
గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్, సుశీల

రారా రమ్మంటే రావేల 
నీకింత బెదురేలా 
ఒంటరిగా ఉన్నారా.. 

రారా రమ్మంటే రావేల 
నీకింత బెదురేలా 
ఒంటరిగా ఉన్నారా.. 

నను కాపాడిన చేతులలోనే 
వాలెదనంటే ఈ బిగువేలా 
నను కాపాడిన చేతులలోనే 
వాలెదనంటే ఈ బిగువేలా 
మగువే తానే వలచిన వేళా 
మగవారి బింకాలన్నీ ఇంతేనా 

రా రా రమ్మంటే రావాలా 
పొమ్మంటే పోవాలా 
నీ మాటే సాగాలా. 

పలుకులతోనే వలపులు కురిసీ 
చూపులలోనే కోపం మెరిసే 
పలుకులతోనే వలపులు కురిసీ 
చూపులలోనే కోపం మెరిసే 

నిలకడలేని చెలియల తీరు 
దివినుండే దేవునికైనా తెలియదులే 

రా రా రమ్మంటే రావాలా 
పొమ్మంటే పోవాలా 
నీ మాటే సాగాలా. 

యవ్వనమంతా దోసిట నింపి 
జీవితమే ఒక కానుక జేసి 
యవ్వనమంతా దోసిట నింపి 
జీవితమే ఒక కానుక జేసి 
నీవే నీవే నా సర్వమనీ 
నీకోసం వేచితినోయీ రావోయీ 

రారా రమ్మంటే రావేల 
నీకింత బెదురేలా 
ఒంటరిగా ఉన్నారా.. 


గురువారం, మార్చి 16, 2017

సన్నగ వీచే చల్ల గాలికి...

గుండమ్మ కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : సుశీల

సన్నగ వీచే చల్ల గా...లికి
కనులు మూసినా కలలాయే
తెల్లని వెన్నెల పానుపు పై ఆ......
కలలో వింతలు కననాయే

సన్నగ వీచే చల్ల గాలికి
కనులు మూసినా కలలాయే
తెల్లని వెన్నెల పానుపు పై
ఆ కలలో వింతలు కననాయే..

అవి తలచిన ఏమో సిగ్గాయే

కనులు తెరచినా నీవాయే
నే కనులు మూసినా నీవాయే
కనులు తెరచినా నీవాయే

నిదురించిన నా హృదయమునెవరో
కదిలించిన సడి విననాయే
నిదురించిన నా హృదయమునెవరో
కదిలించిన సడి విననాయే

కలవరపడి నే కనులు తెరువ
నా కంటి పాపలో నీవాయే
ఎచట చూచినా నీవాయే

కనులు తెరచినా నీవాయే
నే కనులు మూసినా నీవాయే
కనులు తెరచినా నీవాయే

మేలుకొనిన నా మదిలో యేవో
మెల్లని పిలుపులు విననాయే
మేలుకొనిన నా మదిలో యేవో
మెల్లని పిలుపులు విననాయే

ఉలికిపాటుతో కలయ వెతక
నా హృదయ ఫలకమున నీవాయే

కనులు తెరచినా నీవాయే
నే కనులు మూసినా నీవేనాయే
 

బుధవారం, మార్చి 15, 2017

కోవెల ఎరుగని దేవుడు...

తిక్కశంకరయ్య చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తిక్క శంకరయ్య (1968)
సంగీతం : టి.వి. రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని
కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని
అనుకొంటినా నేను ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి ఈనాడు

పలికే జాబిలి ఇలపై కలదని
పలికే జాబిలి ఇలపై కలదని
అనుకొంటినా నేను ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి ఈనాడు

ఇన్నాళ్ళుగా ఇన్నేళ్ళుగా
కన్నీట తపియించినాను
ఇన్నాళ్ళుగా ఇన్నేళ్ళుగా
కన్నీట తపియించినాను
నీ రాకతో... నీ మాటతో...
నిలువెల్ల పులకించినాను
నిలువెల్ల పులకించినాను

కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని
అనుకొంటినా నేను ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి ఈనాడు

ఇన్నాళ్ళుగా విరజాజిలా 
ఈ కోనలో దాగినావు
ఇన్నాళ్ళుగా విరజాజిలా 
ఈ కోనలో దాగినావు
ఈ వేళలో... నీవేలనో 
నాలోన విరబూసినావు
నాలోన విరబూసినావు...

పలికే జాబిలి.. ఇలపై కలదని
అనుకొంటినా నేను ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి ఈనాడు

కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని
అనుకొంటినా నేను ఏనాడు
కనుగొంటి కనుగొంటి ఈనాడు

ఆహ...హ...ఆహా...హా...
ఊ...ఊ..ఉం...

 

మంగళవారం, మార్చి 14, 2017

ఎవరూ లేని చోటా...

మంచి కుటుంబం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మంచి కుటుంబం (1967)
సంగీతం : కోదండపాణి
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఎవరూ లేని చోటా.. ఇదిగో చిన్న మాటా
ఎవరూ లేని చోటా.. ఎయ్.. ఇదిగో చిన్న మాటా
ఇంకా.. ఇంకా..ఇంకా..
చేరువ కావాలీ.. ఇద్దరు ఒకటై పోవాలీ
ఎవరూ లేని చోటా.. ఇదిగో చిన్నమాటా
ఎవరూ లేని చోటా.. ఎయ్.. ఇదిగో చిన్న మాటా.. ఆ.. ఆ..

చిలిపి ఊహలే రేపకూ..ఊ.. సిగ్గు దొంతరలు దోచకూ..ఊ..
చిలిపి ఊహలే రేపకూ.. సిగ్గు దొంతరలు దోచకూ
జిలిబిలి ఆశలు.. పెంచకు.. పెంచకు.. పెంచకూ
పెంచి నన్ను వేదించకూ..ఊ..

ఒంపులతో ఊరించకు.. ఉసి గొలిపి వారించకు
ఒంపులతో ఊరించకు.. ఉసి గొలిపి వారించకు
కలిగిన కోరిక.. దాచకు.. దాచకు.. దాచకూ..
దాచి నన్ను దండించకూ..ఊ..

ఎవరూ లేని చోటా.. ఇదిగో చిన్నమాటా
ఎవరూ లేని చోటా.. ఎయ్.. ఇదిగో చిన్న మాటా.. ఆ.. ఆ..

కాదని కౌగిలి వీడకూ..ఊ.. కలలో కూడ కదలకూ..ఊ..
కాదని కౌగిలి వీడకూ.. కలలో కూడా కదలకూ
కలిగే హాయిని.. ఆపకు.. ఆపకు.. ఆపకూ
ఆపి నన్ను ఆడించకూ..ఊ..

ఒడిలో చనువుగ వాలకు.. దుడుకుతనాలు చూపకు
ఒడిలో చనువుగ వాలకు.. దుడుకుతనాలు చూపకు
ఉక్కిరి బిక్కిరి.. చేయకు.. చేయకు.. చేయకూ...
చేసి మేను మరిపించకూ..ఊ..

ఎవరూ లేని చోటా.. ఇదిగో చిన్న మాటా
ఇంకా.. ఇంకా..
ఇంకా చేరువ కావాలీ.. ఇద్దరు ఒకటై పోవాలీ
ఎవరూ లేని చోటా.. ఇదిగో చిన్న మాటా..ఆ..ఆ..

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.