ఆదివారం, మే 31, 2015

సొగసు చూడ తరమా...

హారీస్ జైరాజ్ సంగీత సారధ్యంలో శ్రేయా ఘోషాల్ చక్కగా గానం చేసిన ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సైనికుడు (2006)
సంగీతం : హారీస్ జైరాజ్
సాహిత్యం : కులశేఖర్
గానం : శ్రేయా ఘోషల్

సొగసు చూడ తరమా 
అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా 
రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా
నా కళ్ళల్లో.. వాకిళ్ళల్లొ ఉయ్యాలలూగె ప్రేమా
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ
సిందూలేసే సూడవమ్మ వయసునాప తరమా
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ
నాలో నేను లేనోయమ్మ ప్రేమ వింత వరమా

హా.. సొగసు చూడ తరమా 
అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా 
రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా
 
ఓ చల్లగాలీ ఆ నింగీ దాటి ఈ పిల్లగాలి వైపు రావా
ఊహల్లో తేలీ నీ వళ్ళో వాలీ నాప్రేమ ఊసులాడనీవా
పాలనురుగులపైన పరుగులు తీసి పాలు పంచుకోవా
పూల మధురిమ కన్న మధురము కాదా ప్రేమగాధ వినవా

సొగసు చూడ తరమా 
అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా 
రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా
 
డోలారే డోలా డోలారే డోలా మోగింది చూడూ గట్టిమేళా
బుగ్గే కందేలా సిగ్గే పడేలా నాకొచ్చెనమ్మా పెళ్ళి కళా
మబ్బు పరుపుల మాటు మెరుపుల మేన పంపెనమ్మ వానా
నన్ను వలచినవాడు వరుడై రాగా ఆదమరచిపోనా

సొగసు చూడ తరమా 
అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా 
రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా
నా కళ్ళల్లో.. వాకిళ్ళల్లొ ఉయ్యాలలూగె ప్రేమా హో
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ
సిందూలేసే సూడవమ్మ వయసునాప తరమా
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ
నాలో నేను లేనోయమ్మ ప్రేమ వింత వరమా
ప్రేమ వింత వరమా ప్రేమ వింత వరమాశనివారం, మే 30, 2015

రాజాధి రాజాను...

ఆ ఒక్కటీ అడక్కు చిత్రం కోసం ఇళయరాజా స్వరపరచిన ఒక సరదా అయిన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఆ ఒక్కటి అడక్కు(1993)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : S.P.బాల సుబ్రహ్మణ్యం

రాజాధి రాజాను నేనురా
ఇక వైజాగు వైభోగం చూడరా
సరదాల సామ్రాట్టు నేనురా
ఇక సర్కారు సీడెడ్ నావిరా
జాక్పాటే నేను కొట్టేస్తా
జైపూరే నేను పట్టేస్తా
టాటాతో మాట కలిపేస్తా
బిర్లాకే బీటు వేసేస్తా

రాజాధి రాజాను నేనురా
ఇక వైజాగు వైభోగం చూడరా
సరదాల సామ్రాట్టు నేనురా
ఇక సర్కారు సీడెడ్ నావిరా

వెండి రేకు వెడ్డింగ్ కార్డు
చెల్లి పెళ్ళికి వేస్తానురా
గోల్డ్ ఆకు పందిళ్ళు వేస్తే
రాజభవనే విడిదిల్లురా
పాటియాల రాజు వస్తే
భళా ప్లాటినాల పంచలిస్తా
పాదరసం కాళ్ళు కడిగి
పెళ్ళు పెళ్లుమంటూ పెళ్లి చేస్తా
రాజమాత కంట రత్నాల చినుకులంట
మా చెల్లి పెళ్లి కట్నం
నా స్విస్సు బ్యాంకు ఖాతా
అరె కింగాది కింగులంతా డంగయ్యే పెళ్లి చేస్తా

రాజాధి రాజాను నేనురా
ఇక వైజాగు వైభోగం చూడరా
సరదాల సామ్రాట్టు నేనురోయ్
ఇక సర్కారు సీడెడ్ నావిరా

జాక్పాటే నేను కొట్టేస్తా
జైపూరే నేను పట్టేస్తా
టాటాతో మాట కలిపేస్తా
బిర్లాకే బీటు వేసేస్తా

రాజాధి రాజాను నేనురా
ఇక వైజాగు వైభోగం చూడరా
సరదాల సామ్రాట్టు నేనురా
ఇక సర్కారు సీడెడ్ నావిరా

జాతిసొత్తు ఈ స్టీలు ప్లాంట్ రాసి ఇస్తా రారండిరో
కప్పలల్లె మూగేటి మీకు షిప్ యార్డే ఇస్తానురో
రత్నాల రాసులెన్నో రాయల్లా రాసి ఇస్తా
రంభంటి ఊర్వశొస్తే రాయల్ లా లవ్వు చేస్తా
గంటకొక్క కోటి మా అమ్మ రామకోటి
లక్ష్మిదేవితోనే నాకుంది లావాదేవి
అరె ఎంపరర్ల కొండల్లో ఎవరెస్టు లాంటి వాణ్ణి

రాజాధి రాజాను నేనురా
ఇక వైజాగు వైభోగం చూడరా
సరదాల సామ్రాట్టు నేనురా
ఇక సర్కారు సీడెడ్ నావిరా

జాక్పాటే నేను కొట్టేస్తా
జైపూరే నేను పట్టేస్తా
టాటాతో మాట కలిపేస్తా
బిర్లాకే బీటు వేసేస్తా

రాజాధి రాజాను నేనురా
ఇక వైజాగు వైభోగం చూడరా
సరదాల సామ్రాట్టు నేనురా
ఇక సర్కారు సీడెడ్ నావిరా


శుక్రవారం, మే 29, 2015

ఎంత హాయి ఈ రేయి...

గుండమ్మ కథ చిత్రం కోసం పింగళి గారు రచించిన ఒక మధురగీతాన్ని నేడు తలచుకుందాం ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఎంత హాయీ...
ఎంత హాయి ఈ రేయి ఎంత మధురమీ హాయి
ఆ ఆ ఆ ఆ..
ఎంత హాయి ఈ రేయి ఎంత మధురమీ హాయి
చందమామ చల్లగ మత్తుమందు చల్లగా
ఆ..చందమామ చల్లగ పన్నీటిజల్లు చల్లగా

ఎంత హాయీ..
ఎంత హాయి ఈ రేయి
ఎంత మధుర మీహాయీ.. ఎంత హా యీ

ఆ ఆ ఆ ఆ..
ఒకరి చూపులొకరిపైన విరితూపులు విసరగా
ఆ ఆ ఆ..
ఒకరి చూపులొకరిపైన విరితావులు వీచగా
విరితావుల పరవడిలో విరహమతిశయింపగా
ఆ..విరితావుల ఘుమఘుమలో మేను పరవశింపగా

ఎంత హాయీ..
ఎంత హాయి ఈ రేయి
ఎంత మధుర మీహాయీ.. ఎంత హా యీ

ఆ ఆ ఆ ఆ.......
కానరాని కోయిలలు మనల మేలుకొలుపగా
కానరాని కోయిలలు మనకు జోల పాడగా
మధురభావ లాహిరిలో మనము తూలిపోవగా
ఆ..మధురభావ లహరిలో మనము తేలిపోవగా

ఎంత హాయీ..
ఎంత హాయి ఈ రేయి
ఎంత మధుర మీహాయీ.. ఎంత హా యీ
ఎంత హాయీ..ఈ రేయి గురువారం, మే 28, 2015

జిగి జిగి జిగిజా...

చెట్టుకింద ప్లీడర్ చిత్రమ్ కోసం ఇళయరాజా స్వరపరచిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే కావాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చెట్టు కింద ప్లీడర్  (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : జొన్నవిత్తుల
గానం : బాలు, చిత్ర

జిగిజిగిజిగిజా జాగేల వనజా
రావేల నా రోజా
జిగిజిగిజిగిజా ఓ బాలరాజా
నీదేరా ఈ రోజా
నీదేలే వలపుల వైభోగం
నాదేలే మమతల మణిహారం

జిగిజిగిజిగిజా జాగేల వనజా
రావేల నా రోజా
జిగిజిగిజిగిజా ఓ బాలరాజా
నీదేరా ఈ రోజా

లాలి లాలి ప్రేమ రాణీ
అనురాగంలోనే సాగిపోని
మేనా లోనా చేరుకోని
సురభోగాలన్ని అందుకోని
పెదవి పెదవి కలవాలి
యదలో మధువే కొసరాలి
బ్రతుకే మమతై నిలవాలి
మురళీ స్వరమై పలకాలి
ప్రేయసి పలుకే మాణిక్యవీణ
ప్రేమావేశంలోనా
కౌగిలి విలువే వజ్రాల హారం
మోహావేశంలోనా
రావే రావే రసమందారమా

జిగిజిగిజిగిజా…
జిగిజిగిజిగిజా ఓ బాలరాజా
నీదేరా ఈ రోజా
జిగిజిగి జిగిజా జాగేల వనజా
రావేల నా రోజా
నాదేలే మమతల మణిహారం
నీదేలే వలపుల వైభోగం

స్నానాలాడే మోహనాంగి
ఇక సొంతం కావే శోభనాంగి
దూరాలన్ని తీరిపోని
రసతీరాలేవో చేరుకోని
తనువు తనువు కలిసాకా
వగలే ఒలికే శశిరేఖా
ఎగసే కెరటం యదలోనా
సరసం విరిసే సమయానా
ముందే నిలిచే ముత్యాలశాల
పువ్వే నవ్వే వేళా
రమ్మని పిలిచే రత్నాల మేడా
సంధ్యారాగంలోనా
వలపే పలికే ఒక ఆలాపన

జిగిజిగిజిగిజా…
జిగిజిగిజిగిజా జాగేల వనజా
రావేల నా రోజా
జిగిజిగిజిగిజా ఓ బాలరాజా
నీదేరా ఈ రోజా
నీదేలే వలపుల వైభోగం
నాదేలే మమతల మణిహారం

జిగిజిగిజిగిజా జాగేల వనజా
రావేల నా రోజా
జిగిజిగిజిగిజా ఓ బాలరాజా
నీదేరా ఈ రోజా

బుధవారం, మే 27, 2015

అనగనగా ఆకాశం ఉంది...

నువ్వే కావాలి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఈటీవి తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎంబెడ్ డిజేబుల్ చేయడం వలన ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేయడానికి వీలుపడలేదు. వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ప్రవాసాంధ్రులు కెప్రాక్సీ లాంటి సైట్స్ ఉపయోగించి చూడవలసి ఉంటుంది.చిత్రం : నువ్వే కావాలి (2000)
సంగీతం : కోటి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : చిత్ర , జయచంద్రన్

అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి
 
 
అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి

ఊగే కొమ్మల్లోనా చిరుగాలి కవ్వాలి 
పాడి కచ్చేరి చేసే వేళల్లో
గుండెల గుమ్మంలోన సరదాలే సయ్యాటలు 
ఆడి తాళాలే వేసే వేళల్లో
కేరింతలే ఏ దిక్కున చూస్తున్నా కవ్వించగా
ఆఆఆఆఆఅ....ఆఆఆఆఆఆఆఅ....
ఆ నీ చెలిమే చిటికేసి నను పిలిచే నీకేసి
నీ చెలిమే చిటికేసి నను పిలిచే నీకేసి
నువ్ చెవిలో చెప్పే ఊసుల కోసం నేనొచ్చేసా పరుగులు తీసి
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి  నా రాచిలక నవ్వే కావాలి 
 
అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది 
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి
 
చుక్కల లోకం చుట్టు తిరగాలి అనుకుంటూ
ఊహ ఊరేగే వెన్నెల దారుల్లో
నేనున్నా రమ్మంటూ ఓ తార నా కోసం
వేచి సావాసం పంచే సమయంలో
నూరేళ్లకీ సరిపోయే ఆశల్నీ పండించగా
ఆ స్నేహం చిగురించి ఏకాంతం పులకించి
అనుబంధాలే సుమగంధాలై ఆనందాలే విరబూస్తు ఉంటే
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి

అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి

మంగళవారం, మే 26, 2015

దత్తాత్రేయ త్రిమూర్తిరూప...

ఈ రోజు శ్రీశ్రీశ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ వారి పుట్టినరోజు సందర్బంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియ జేసుకుంటూ స్వామీజీ స్వయంగా కథ, పాటలు అందించిన శ్రీ దత్త దర్శనం చిత్రంలోని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఎంబెడ్ చేసినది స్వామీజీ స్వయంగా గానం చేసిన భజన వీడియో. సినిమాలో ఈ పాటను ఇక్కడ చూడచ్చు టైటిల్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉపయోగించారు. 


రాగం : భైరవి
తాళం : ఆది

పల్లవి:
దత్తాత్రేయ త్రిమూర్తిరూప
త్రిభువన లోక రక్షక

చరణం:
కామధేను కల్పవృక్ష
కామిత ఫలద దాయక .....1

దండకమండలు శూలడమరుక
శంఖచక్ర శోభిత .....2

ఉత్తమ ఉత్తమ పురుషోత్తమ
పూర్ణచంద్ర ప్రకటిత ....3

భావబంధన భవభయ దూర
భక్త కరుణాసాగర ....4

కృత్తికాతారా సిద్ధానుసార
సిద్ధదూత మనోహర ...5

సహ్యాద్రివాస సచ్చిదానంద
శ్రీ గురుదత్త స్వరూప ....6


సోమవారం, మే 25, 2015

అపుడో ఇపుడో ఎపుడో...

బొమ్మరిల్లు చిత్రం కోసం దేవీశ్రీప్రసాద్ స్వరపరచిన ఒక చక్కని ప్రేమ గీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : బొమ్మరిల్లు (2006)
సంగీతం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : కులశేఖర్/ అనంత శ్రీరామ్
గానం : సిద్ధార్థ్

పనినిసస.. నిసస నిసస నిసస
గరిగమపమగరి సనిసరిప
గమపనిని... పనిని పనిని పనిని
మమమమరిరిరిరినినినినిద
గరిగమగ నిసరిగరి సనిసని
సనిసగగరిపమ మగగప గమపనిస...
నిస గరిస నిస నినిప
నిస గరిస పమపమ గరిస..

అపుడో ఇపుడో ఎపుడో కలగాన్నానే చెలి
అకడో ఇకడో ఎకడో మనసిచ్చానే మరి
కలవో అలవో వలవో నా ఊహల హాసిని
మదిలో కథలా మెదిలే నా కలల సుహాసినీ
ఎవరేమనుకున్న నా మనసందే నువ్వే నేనని

అపుడో ఇపుడో ఎపుడో కలగాన్నానే చెలి
అకడో ఇకడో ఎకడో మనసిచ్చానే మరీ...

తీపి కన్నా ఇంకా తీయనైన తేనె ఏది అంటే
వెంటనే నీ పేరని అంటానే
హాయి కన్నా ఎంతో హాయిదైన చోటే ఏమిటంటే
నువ్వు వెళ్లే దారని అంటానే
నీలాల ఆకాశం ఆ నీలం ఏదంటే
నీ వాలు కళ్ళల్లో ఉందని అంటానే

అపుడో ఇపుడో ఎపుడో కలగాన్నానే చెలి
అకడో ఇకడో ఎకడో మనసిచ్చానే మరీ

పనినిసస.. నిసస
పనినిసస.. నిసస
పనినిసస గరిసనిప
గమపనిని... పనిని
గమపనిని... పనిని
గమపనిని సనిదపమ
గరిగమగ నిసరిగరి సనిస...

నన్ను నేనే చాలా తిట్టుకుంటా..
నీతో సూటిగా ఈ మాటాలేవీ చెప్పకపోతుంటే
నన్ను నేనే బాగా మెచ్చుకుంటా..
ఏదో చిన్న మాటే నువ్వు నాతో మాటాడావంటే
నాతోనే నేనుంటా నీతోడే నాకుంటే
ఏదేదో అయిపోతా నీ జత లేకుంటే

అపుడో ఇపుడో ఎపుడో కలగాన్నానే చెలి
అకడో ఇకడో ఎకడో మనసిచ్చానే మరీ

పనినిసస.. నిసస
పనినిసస.. నిసస
పనినిసస గరిసనిప
గమపనిని... పనిని
గమపనిని... పనిని
గమపనిని సనిదపమ
గరిగమగ నిసరిగరి సనిస...
సనిస... సనిస... సనిస..

ఆదివారం, మే 24, 2015

ఏమనెనే చిన్నారి...

షావుకారు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. అన్నగారు ఎంత అందంగా ఉన్నారో ఈ పాటలో. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : షావుకారు (1950)
సాహిత్యం : సీనియర్ సముద్రాల
సంగీతం : ఘంటసాల  
గానం : ఘంటసాల

ఏమనెనే....
ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే
ఏమనెనే....

వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి
వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి
ఏమనెనే...
ఏమననే... 
ఆమని కోయిల పాటల
గోములు చిలికించు వలపు కిన్నెర
తానేమని రవళించెనే

ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే
ఏమనెనే...
 
వనరుగా చనువైన నెనరుగా
పలుకె బంగారమై
కులుకె సింగారమై
మా వాడ రాచిలుక మౌనమౌనముగా

ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే
వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి
వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి
ఏమనెనే...
ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే


శనివారం, మే 23, 2015

అంకితం.. నీకే అంకితం...

స్వప్న చిత్రం కోసం సత్యం గారి స్వరసారధ్యంలో బాలు పాడిన ఒక మధుర గీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వప్న (1980)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డి
గానం : బాలు

అంకితం.. నీకే అంకితం
అంకితం.. నీకే అంకితం
నూరేళ్ళ ఈ జీవితం
అంకితం.. నీకే అంకితం
ఓ ప్రియా...  ఆ... ఆ... ఓ ప్రియా... ఓ ప్రియా..

 
కాళిదాసు కలమందు చిందు అపురూప దివ్య కవిత
త్యాగరాయ కృతులందు వెలయు గీతార్ధసార నవత
నవ వసంత శోభనా మయూఖ..
లలిత లలిత రాగ చంద్రరేఖ..
స్వరము స్వరము కలయిక లో ఒక రాగం పుడుతుంది
మనసు మనసు కలయిక లో అనురాగం పుడుతుందీ...
స్వరము స్వరము కలయిక లో ఒక రాగం పుడుతుంది
మనసు మనసు కలయిక లో అనురాగం పుడుతుంది
ఆ అనురాగం ఒక ఆలయమైతే.. ఏ.. ఏ...
ఆ ఆలయ దేవత నీవైతే..ఏ ఏ...
ఆ ఆలయ దేవత నీవైతే..
గానం గాత్రం గీతం భావం.. సర్వం అంకితం

అంకితం.. నీకే అంకితం
 
లోక వినుత జయదేవ శ్లోక శృంగార రాగ ద్వీప
భరత శాస్త్ర రమణీయ నాద నవ హావ భావ రూప
స్వర విలాస హాస చతుర నయన..
సుమ వికాస భాస సుందర వదన..
నింగి నేల కలయికతో ఒక ప్రళయం అవుతుంది
ప్రేమ ప్రేమ కలయికతో ఒక ప్రణయం పుడుతుందీ...
నింగి నేల కలయికతో ఒక ప్రళయం అవుతుంది
ప్రేమ ప్రేమ కలయికతో ఒక ప్రణయం పుడుతుంది
ఆ ప్రణయం ఒక గోపురమైతే.. ఏ ఏ ..
ఆ గోపుర కలశం నీవైతే.. ఏ ఏ ..
ఆ గోపుర కలశం నీవైతే..
పుష్పం.. పత్రం.. ధూపం.. దీపం.. సర్వం అంకితం

అంకితం.. నీకే అంకితం
నూరేళ్ళ ఈ జీవితం
అంకితం... నీకే అంకితం
ఓ..ప్రియా.. ఆ.. ఆ..  ఓ.ప్రియా.. ఓ.. ప్రియా..

శుక్రవారం, మే 22, 2015

సాహసమే చేయ్‌రా...

చంద్రలేఖ చిత్రం లోని ఒక సరదా అయిన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చంద్రలేఖ (1998)
సంగీతం : సందీప్ చౌతా
రచన : సిరివెన్నెల
గానం : ఎస్.పి.బాలు

సాహసమే చేయ్‌రా డింభకా
అన్నది కదరా పాతాళభైరవి
చొరవగా దూకకపోతే సాధించలేవురా
నువ్వనుకున్నది
ధైర్యముంటే హహ్హహ్హా
దక్కుతుంది హహ్హహా రాకుమారి
 

తెలివిగా వేయ్‌రా పాచిక
కల్లో మేనక ఒళ్లోపడదా
సులువుగా రాదురా కుంక
బంగారు జింక వేటాడాలిగా
నింగిదాకా హహ్హహ్హా నిచ్చెనేద్దాం హహ్హహ్హా
ఎక్కిచూద్దాం హహ్హహ్హా ఒహ్హొహో...

చందమామను అందుకొనే
ఇంద్ర భవనాన్ని కడతానురా
పడవంత కారులోన బజారులన్నీ
షికారు చేస్తానురా
సొంతమైన విమానములో
స్వర్గలోకాన్ని చూడతానురా
అపుడు అప్సరసలు ఎదురువచ్చి
కన్ను కొడతారురా
చిటికేస్తే హహ్హహ్హా సుఖమంతా హహ్హహ్హా
మనదేరా 

సాహసమే చేయ్‌రా డింభకా
అన్నది కదరా పాతాళభైరవి
చొరవగా దూకకపోతే సాధించలేవురా
నువ్వనుకున్నది
ధైర్యముంటే హహ్హహ్హా
దక్కుతుంది హహ్హహా రాకుమారి

 సున్ని ఉండలు కందిపొడి
ఫ్యాక్టరీల్లోన వండించనీ
అమెరికా ఇరాను జపాను ఇరాకు
జనాలు తింటారనీ
కొన్ని ఎం.పి.లను కొంటా
కొత్త పి.ఎం.ను నేనేనంటా
స్కాములెన్నో చేసి స్విస్‌బ్యాంకు కేసి
డాలర్లలో తేలుతా
సుడివుంటే హహ్హహ్హా ఎవడైనా హహ్హహ్హా
సూపర్‌స్టారే 

సాహసమే చేయ్‌రా డింభకా
అన్నది కదరా జై పాతాళభైరవి
చొరవగా దూకకపోతే ఐ యామ్ వెరీ సారీ
నువ్వనుకున్నది
ధైర్యముంటే హహ్హహ్హా
దక్కుతుంది హహ్హహా రాకుమారి


 

గురువారం, మే 21, 2015

ఒక బృందావనం...

ఘర్షణ చిత్రం కోసం ఇళయరాజా స్వరకల్పనలో వాణీజయరాం గానం చేసిన ఒక మధుర గీతం ఈరోజు. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కొవచ్చు.


చిత్రం : ఘర్షణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : వాణీ జయరాం

ఒక బృందావనం సోయగం
ఎద కోలాహలం క్షణక్షణం
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ
ఒక బృందావనం సోయగం
 

నే సందెవేళ జాబిలి..
నా గీతమాల ఆమని
నా పలుకు తేనె కవితలే..
నా కులుకు చిలక పలుకులే
నే కన్న కలల మేడ నందనం
నాలోని వయసు ముగ్ధ మోహనం

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ
ఒక బృందావనం సోయగం

 
నే మనసు పడిన వెంటనే
ఓ ఇంధ్రధనుసు పొందునే
ఈ వెండి మేఘమాలనే
నా పట్టు పరుపు చేయనే
నే సాగు బాట జాజి పూవులే
నాకింక సాటి పోటి లేదులే

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ
ఒక బృందావనం సోయగం

ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ
ఒక బృందావనం సోయగం


బుధవారం, మే 20, 2015

నాద వినోదము...

సాగరసంగమం చిత్రం లోని ఒక అద్భుతమైన పాట ఈరొజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సాగర సంగమం (1982)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, ఎస్. పి. శైలజ

వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే
జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ !!
వందే పార్వతీప రమేశ్వరౌ

నాద వినోదము నాట్య విలాసము
పరమ సుఖము పరము
అభినయ వేదము సభకనువాదము
సలుపు పరమ పదమూ
భావములో ఆ.. భంగిమలో ఆ..
గానములో ఆ.. గమకములో ఆ...
భావములో భంగిమలో
గానములో గమకములో
ఆంగికమౌ తపమీ గతి సేయగ

నాదవినోదము నాట్యవిలాసము
పరమ సుఖము పరము
అభినయ వేదము సభకనువాదము
సలుపు పరమ పదమూ
ఆ..ఆ..ఆ.........
 
ని ని మ ద ని ని.. ని.. మ ద ని స ని.. ని.. 
రి స ని ద ని.. ని  
మ గ మ ద ద  గ మ మ రి గ స 

కైలాసాన కార్తీకాన శివ రూపం
ప్రమిదే లేని ప్రమధాలోక హిమదీపం
 
కైలాసాన కార్తీకాన శివ రూపం
ప్రమిదే లేని ప్రమధాలోక హిమదీపం
నవరస నటనం .. ద ని స రి స ని స
జతియుత గమనం .. ద ని స రి స ని స
నవరస నటనం జతియుత గమనం
సితగిరి చలనం సురనది పయనం 

భరతమైన నాట్యం .. ఆ...
బ్రతుకు నిత్య నృత్యం ..
ఆ...
భరతమైన నాట్యం .. ఆ...
బ్రతుకు నిత్య నృత్యం ..
ఆ...
తపనుని కిరణం తామస హరణం
తపనుని కిరణం తామస హరణం
శివుని నయన త్రయలాశ్యం
ధిరన ధిరననన తకిట తకిటతధిమి
ధిరన ధిరననన నాట్యం
ధిరన ధిరననన తకిట తకిటతధిమి
ధిరన ధిరననన లాస్యం
నమక చమక సహజం ..ఝం
నటప్రకృతీ పాదజం .. ఝం
నర్తనమే శివకవచం .. చం 
నటరాజ పాద సుమరజం .. ఝం
ధిరనన ధిరనన ధిరనన ధిరనన
ధిర ధిర ధిర ధిర ధిర ధిర..

నాదవినోదము నాట్యవిలాసము
పరమ సుఖము పరము
అభినయ వేదము సభకనువాదము
సలుపు పరమ పదమూ

 

మంగళవారం, మే 19, 2015

సూర్య కిరీటమే నీవా...

తెలుగు సినిమాలకు ఫ్యాక్షన్ కథలను పరిచయం చేసిన "ప్రేమించుకుందాంరా" చిత్రంలో అప్పటి కుర్రకారును ఒక ఊపు ఊపేసిన అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమించుకుందాంరా (1997)
సంగీతం : మహేష్ మహదేవన్
సాహిత్యం : భువనచంద్ర
గానం : బాలు, అనురాధా శ్రీరామ్

సూర్య కిరీటమే నీవా చంద్ర సుమానివే నీవా
మౌన సరస్సున దాగిన హిమ శంఖానివో
తొలకరి మేఘ చాయలో మెరిసిన తారవో
వాత్సాయన వనవాసినీ కావేరి

పెదవి తాకి స్వాతిముత్యం పగడమయ్యిందా
తనువు తాకి శ్వేతపుష్పం అరుణమయ్యిందా
నీ ఒడి మన్మధ యాగ సీమ 
నీ సరి ఎవ్వరు లేరే భామ
నీ తోనే పుట్టింది ప్రేమా

కన్నె శకుంతలే నీవా కావ్య సుమానివే నీవా
చల్లని వెన్నెల హాయిని వివరించేదెలా
వెచ్చని ఊహల వీణని వినిపించేదెలా
వాత్సాయన వనవాసినీ కావేరి

సూర్య కిరీటమే నీవా చంద్ర సుమానివే నీవా

సొగసు భారమోపలేక నడుము చిక్కిందా
జాలిగొన్న జాణతనమే జఘనమయ్యిందా
తుమ్మెద ఎరగని తేనె పువ్వా 
సౌందార్యానికి తావి నువ్వా
ప్రియమార దరిచేరరావా

సూర్య కిరీటమే నీవా చంద్ర సుమానివే నీవా
మౌన సరస్సున దాగిన హిమ శంఖానివో
తొలకరి మేఘ చాయలో మెరిసిన తారవో
వాత్సాయన వనవాసినీ కావేరి


సోమవారం, మే 18, 2015

ఊ లలల్లా ఉహూ లలల్లా...

మెరుపు కలలు చిత్రం కోసం రహ్మాన్ స్వరపరచిన ఒక హుషారైన పాట ఈరోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మెరుపుకలలు (1997)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : శ్రీని, ఉన్నిమీనన్, చిత్ర

ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా
మచిలీపట్నం మామిడి చిగురులో
పచ్చని చిలక అలిగి అడిగిందేమిటంట
నా కంటి కెంపులలకా
నా రెక్క నునుపు తళుకా
చిలకా అదేమి కన్నుగీట సాగెనా పల్లవి
ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా
ఓహో ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా

మెట్టదారి ఇదే బండికి వాలు ఇదే ఓ పొంకాల పోరి ఒకతి
పోరి కట్టుకున్న చీర పొగరు చూశా వాన విల్లు వర్ణం ఆహా..
మనసున మల్లె వాన చింది చింది సుధ చిలికే నయగారం
మరి ఎద వాలి గిల్లి కొత్త తాళమడిగినదే చెలగాటం

ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా

తందానా తందానా తాకి మరి తందానా
ఏ తాళం వాయించాడే
తందానా తందానా పాట వరస తందానా
ఏ రాగం పాడిస్తాడే
సిరి వలపో మతిమరుపో అది హాయిలే
సిరి పెదవో విరి మధువో ప్రియమేనులే
తందానా తందానా కన్నె ప్రేమ తందానా
వచ్చిపోయె వాసంతాలే
మనసిజ మల్లెవీణ సిగ్గు సిగ్గు లయలొలికే వ్యవహారం
అది అలవాటుకొచ్చి గుచ్చి చూసి మనసడిగే చెలగాటం

ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా
ఓహో ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా

మచిలీపట్నం మామిడి చిగురులో
పచ్చని చిలక అలిగి అడిగిందేమిటంట
నా కంటి కెంపులలకా నా రెక్క నునుపు తళుకా
చిలకా అదేమి కన్నుగీట సాగెనా పల్లవి

తందానా తందానా ఊసుకనుల తందానా
ఊరించే తెట్టు తేవె
తందానా తందానా పాటకొక తందానా
చెవి నిండా గుమ్మత్తేలే
వయసులలో వరసలలో తెలియందిదే
మనసుపడే మౌన సుఖమే విరహానిదే
తందానా తందానా మేఘరాగం తందానా
వచ్చె వచ్చె వానజల్లే
మధురస మాఘ వేళ కన్నుగీటి కథ నడిపే సాయంత్రం
తొలిచెలి గాలి సోలి కొత్త తోడు కలిసినదే చెలగాటం

ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా

మచిలీపట్నం మామిడి చిగురులో
ఓహో ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా
మా చిలక మా చిలక మా చిలక...
ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా
ఓహో ఊ..లలల్లా ఉహూ..లలల్లా
ఉహూ లల లలలలా

ఆదివారం, మే 17, 2015

మేడ పైన చూడమంట...

అంజలి చిత్రం కోసం ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు మీకోసం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రం వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు.


చిత్రం : అంజలి (1990)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : కోరస్

మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
ఉచితముగా ఒక సినిమా 
మన కొరకే జరిగెను షో షో షో టాకింగ్ టాకింగ్..
మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట

మనసే కదులుతుంటే పైటంచే జారుతుంటే
మనసే కదులుతుంటే పైటంచే జారుతుంటే
సరాగాలు తాకే వేళ ఇదేమి రామా
సరాగాలు తాకే వేళ ఇదేంటి రామా
ఏదేదో అయ్యేనే ఎక్కడికో పోయేనే
పరదాలే సరదాలాపుట కరెక్టా

మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
ఉచితముగా ఒక సినిమా
మన కొరకే జరిగెను షో షో షో కిస్సింగ్..
మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట

స్టాప్ డోంట్ మూవ్.. 
వెన్ ఐ సే సంథింగ్ యూ లిజన్ టుదట్ 
వెన్ ఐ షో సంథింగ్ యూ లుక్ ఎటదట్ 
నౌ స్టాప్ ద గేమ్.. డోంట్ టేక్ ద ప్లేస్

త్వరగా జారుకోండి వేడుకలే చాలులేండి
త్వరగా జారుకోండి వేడుకలే చాలులేండి
ఇలా మీరు చిక్కారంటే గొడవే రామా
ఇలా మీరు చిక్కారంటే గొడవే రామా
డేంజరిటే వచ్చింది సిగ్నల్నే ఇచ్చింది
ఇప్పుడే దొరికినచోట దాక్కోండి

మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
మేడ పైన చూడమంట
ఒక లవ్ జంట లవ్ జంట
ఉచితముగా ఒక సినిమా 
మన కొరకే జరిగెను షో షో షో.. మిస్సింగ్..


శనివారం, మే 16, 2015

నువ్వంటే నాకిష్టమని...

సంతోషం సినిమా కోసం సిరివెన్నెల గారు రాసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సంతోషం (2002)
సంగీతం : ఆర్.పి. పట్నాయక్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల   
గానం : రాజేష్, ఉష

నువ్వంటే నాకిష్టమని అన్నది నా ప్రతి శ్వాస
నువ్వేలే నాలోకమని అన్నది నా ప్రతి ఆశ
నీ నవ్వులో శృతి కలిపి పాడగ
నీ నీడలో అణువణువు ఆడగ
అనురాగం పలికింది సంతోషం స్వరాలుగ 

నువ్వంటే నాకిష్టమని అన్నది నా ప్రతి శ్వాస
నువ్వేలే నాలోకమని అన్నది నా ప్రతి ఆశ

నువ్వు నా వెంట ఉంటే అడుగడుగున నడుపుతుంటే
ఎదురయే నా ప్రతి కల నిజమల్లె కనిపించదా
నిన్నిలా చూస్తు ఉంటే మైమరపు నన్నల్లుతుంటే
కనపడే నిజమే ఇలా కలలాగ అనిపించదా
వరాలన్ని సూటిగ ఇలా నన్ను చేరగా
సుదూరాల తారక సమీపాన వాలగా
లేనేలేదు ఇంకే కోరికా 

నువ్వంటే నాకిష్టమని అన్నది నా ప్రతి శ్వాస
నువ్వేలే నాలోకమని అన్నది నా ప్రతి ఆశ

ఆగిపోవాలి కాలం మన సొంతమై ఎల్లకాలం
నిన్నగ సన సన్నగ చేజారిపోనీయకా
చూడు నా ఇంద్రజాలం వెనుతిరిగి వస్తుంది కాలం
రేపుగ మన పాపగ పుడుతుంది సరికొత్తగా
నీవు నాకు తోడుగా నేను నీకు నీడగా
ప్రతి రేయి తీయగా పిలుస్తోంది హాయిగా
ఇలా ఉండిపోతే చాలుగా

నువ్వంటే నాకిష్టమని అన్నది నా ప్రతి శ్వాస
నువ్వేలే నాలోకమని అన్నది నా ప్రతి ఆశ
నీ నవ్వులో శృతి కలిపి పాడగ
నీ నీడలో అణువణువు ఆడగ
అనురాగం పలికింది సంతోషం స్వరాలుగ

నువ్వంటే నాకిష్టమని అన్నది నా ప్రతి శ్వాస
నువ్వేలే నాలోకమని అన్నది నా ప్రతి ఆశశుక్రవారం, మే 15, 2015

గుంజుకున్నా నిన్ను...

కడలి చిత్రం కొసం ఏ.ఆర్.రహమాన్ స్వర సారధ్యంలో శక్తిశ్రీ గోపాలన్ అద్భుతంగా గానం చేసిన వనమాలి రచన ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కడలి
సాహిత్యం : వనమాలి
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహమాన్
గానం : శక్తిశ్రీగోపాలన్

గుంజుకున్నా నిన్ను ఎదలోకే
గుంజుకున్నా నిన్నే ఎదలోకే
ఇంక ఎన్నాళ్లకి ఈడేరునో ఈబతుకే
తేనె చూపే చల్లావు నాపై చిందేలా
తాళనంటోంది మనసే నీరు పడ్డ అద్దంలా

కొత్త మణిహరం కుడిసేతి గడియారం
పెద్ద పులినైన అణిచే అధికారం
నీవెళ్లినాక నీ నీడే పోనంటే పోనందే
గుండె కింద నీడొచ్చి కూర్చుందే
ఇంక అది మొదలు నామనసే తలవంచే ఎరగదుగా
గొడుగంచై నేడు మదే నిక్కుతోందిగా 

గుంజుకున్నా నిన్ను ఎదలోకే

గువ్వే ముసుగేసిందే రావాకే కునికిందే
పాలేమో పెరుగులాగ ఇందాకే పడుకుందే
రాసకురుపున్నోళ్లే నిదరోయే వేళల్లోన
ఆశ కురుపొచ్చి ఎదే అరనిమిషం నిదరోదే

గుంజుకున్నా నిన్ను ఎదలోకే

ఎంగిలి పడనే లేదే అంగిలి తడవనే లేదే
ఆరేడునాళ్లై ఆకలి ఊసేలేదే
పేద ఎదనే దాటి ఏదీ పలకదు పెదవే
రబ్బరు గాజులకేమో సడి చేసే నోరేదే హ..

హో..గుంజుకున్నా నిన్ను ఎదలోకే
గుంజుకున్నా నిన్నే ఎదలోకే
 ఇంక ఎన్నాళ్లకి ఈడేరునో ఈబతుకే


గురువారం, మే 14, 2015

అరెరే పసి మనసా...

సిరివెన్నెల గారు రాసిన ఈ ప్రేమ గీతమ్ ఈరోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణం వందే జగద్గురుం (2012)
సంగీతం : మణిశర్మ
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : నరేంద్ర, శ్రావణ భార్గవి

అరెరే పసి మనసా చేజారే వరసా
చెబితే వినవటె వయసా...
మరుపే మొదటి దిశ అటుపై దాని దిశ
తెలుపదు చిలిపి తమాషా...
తననొదిలి ఎటువైపు కను కదలని చూపు
నిను మరచిన తలపు వినదిక నీ పిలుపు
ఊహ విహారమా సాగే సరాగమా
సరదా తగదు సుమ సుతారమా
 
పాపా జాగ్రత్తే పరాకుల్లో పడతావే 
పాపా జాగ్రత్తే పరాకుల్లో పడతావే 
చూస్తూ చూస్తూ సుడిలో దిగిపోతావే

అరెరే పసి మనసా చేజారే వరసా
చెబితే వినవటె వయసా...
మరుపే మొదటి దిశ అటుపై దాని దిశ
తెలుపదు చిలిపి తమాషా...

అవునా... ఇతనేనా ఇన్నాళ్ళు యెదరున్నది కాదా మరి
అయినా... ఇంతకుముందేనాడు పరిచయమైనా లేనట్టుంది

 ఎపుడు ఇలాంటి ఓ మలుపు ఈ ప్రయాణంలో కనిపించిందా
వయసుకు ఇదే మేలుకొలుపు ఈ ముహుర్తంలో అనిపించిందా
కదిలే ఒకో క్షణం నడిపే మనోరధం
తెలిపి కథా క్రమం ఏం చెబుతాం
పాపా జాగ్రత్తే పరాకుల్లో పడతావే
వద్దొద్దంటునే పరాకుల్లో పడుతున్నా
పాపా జాగ్రత్తే పరాకుల్లో పడతావే
చూస్తూ చూస్తూ సుడిలో దిగిపోతావే

అబలా... ఏమైపొతున్నావే సుడిగాలిలో చిగురాకులా
నువ్వలా... ఎప్పుడు గుర్తిస్తావే తరిమేదెవరో నిలిపేదెపుడో
నీలో ఇదే కదా మొదలు ఈ నిషా లయలు గమనించావా
లోలో అదోలాంటి గుబులు ఎందుకో అసలు కనిపెట్టవా
ఏదో అయోమయం అయినా మహా ప్రియం
దాన్నే కదా మనం ప్రేమంటాంబుధవారం, మే 13, 2015

ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా...

హృదయం సినిమాలోని ఒక సరదా అయిన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఎంబెడ్ చేసినది హృదయం పాటల యూట్యూబ్ జ్యూక్ బాక్స్. తెలుగు వీడియో దొరకలేదు తమిళ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : హృదయం (1992)
సంగీతం : ఇళయరాజా
రచన : రాజశ్రీ
గానం :  బాలు

ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా..ఓ బ్యూటీ అంటే బ్యూటి రా
ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా..ఓ బ్యూటీ అంటే బ్యూటి రా
వన్నెలు చిలికించి మగవాళ్ళను కవ్వించి
మనసులు తేలించి మురిపించావులె నీకే జోహారే !

ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా..ఓ బ్యూటీ అంటే బ్యూటి రా

లేటైనా వేచుంటే బస్ దొరుకూ
జత చేరి ప్రేమిస్తే కిస్ దొరుకూ
ఆడవాళ్ళే చిన్న చూపూ బస్సులకే
చేదోడు మేముంటాం మిస్సులకే
వెంటబడి మేమొస్తేనే మీకు రక్షణే
చల్లని చూపు పడిందా మాకు మోక్షమే

కలిసొస్తే అనురాగం .. ఆ ఆ ఆ
కాదంటే అది శోకం
నిను యవ్వనమే పిలిచేనే వెన్నెలమ్మా రావే !

ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా..ఓ బ్యూటీ అంటే బ్యూటి రా
వన్నెలు చిలికించి మగవాళ్ళను కవ్వించి
మనసులు తేలించి మురిపించావులె నీకే జోహారే !

ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా..ఓ బ్యూటీ అంటే బ్యూటి రా

పిల్లలనే నువు కంటే పండుగలే
పుస్తకాలు నువు మోస్తే పాపములే హయ్యో
పడకగదీ పాఠాలకు మేము రెడీ
ఓ చిలకా నా మనసే నీకు బడీ

చెలి నీ అందచందాలే దాచి పెట్టొద్దే
నాలో ఆశ రేగించి రెచ్చగొట్టొద్దే
మందారం నీ సొగసే .. ఆ ఆ ఆ
పాషాణం నీ మనసే
నును మీసమున్న మగవాళ్ళం నిను కొలిచాం రావే !

ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా..ఓ బ్యూటీ అంటే బ్యూటి రా
వన్నెలు చిలికించి మగవాళ్ళను కవ్వించి
మనసులు తేలించి మురిపించావులె నీకే జోహారే !

ఓ పిల్ల జాజి మల్లిరా..ఓ బ్యూటీ అంటే బ్యూటి రా


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.