బుధవారం, మార్చి 31, 2021

నీటి నీటి సుక్కా...

టక్ జగదీష్ సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : టక్ జగదీష్ (2021)
సంగీతం : ఎస్.ఎస్.థమన్  
సాహిత్యం : కళ్యాణ్ చక్రవర్తి
గానం : రంజని

నీటి నీటి సుక్కా నీలాల సుక్కా
నిలబాడి కురవాలి నీరెండయేలా

వరినారు గుత్తంగా గొంతెత్తి కూసే
పూటుగా పండితే పుటమేసి సేను
పెదకాపు ఇచ్చేను సరిపుట్ల ఒడ్లు
కొరకొంచి సూసేటి కొత్త అలివేలు

మాగాడి దున్నేటి మొనగాడు ఎవరే
గరిగోళ్ళ పిలగాడే ఘనమైన వాడే

కిట్టయ్య కనికట్టు ఓ గొల్లభామా
ఎగదన్ని నిలుసున్నా నిలువెత్తు కంకీ
నడుము వంచి వేసేటి నారు వల్లంకీ


 

మంగళవారం, మార్చి 30, 2021

గుచ్చే గులాబి లాగా...

మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ (2021)
సంగీతం : గోపీ సుందర్  
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్
గానం : అర్మాన్ మాలిక్

అరె గుచ్చే గులాబి లాగా 
నా గుండెలోతునే తాకినదే
వెలుగిచ్చే మతాబులాగా 
నా రెండు కళ్ళలో నిండినదే
హే..య్.. 

ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే 
ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే
చిటికే వేసే క్షణంలో 
నన్నే చదివేస్తున్నావే
ఎదురై వచ్చి ఆపేసి నువ్వే 
ఎదరేముందో దాచేసినావే
రెప్పల దుప్పటి లోపల 
గుప్పెడు ఊహలు నింపావే
కుదురే కదిపేస్తావులే 
నిదురే నిలిపేస్తావులే
కదిలే వీలే లేని 
వలలు వేస్తావులే
ఎపుడూ వెళ్ళే దారినే 
అపుడే మార్చేస్తావులే
నా తీరం మరిచి 
నేను నడిచానులే

అరె గుచ్చే గులాబి లాగా 
వెలుగిచ్చే మతాబులాగా
కళతెచ్చే కళ్ళాపిలాగా 
నచ్చావులే భలేగా

అరె గుచ్చే గులాబి లాగా 
వెలుగిచ్చే మతాబులాగా
కళతెచ్చే కళ్ళాపిలాగా 
నచ్చావులే భలేగా

ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే 
ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే
చిటికే వేసే క్షణంలో 
నన్నే చదివేస్తున్నావే

ఊపిరి పని ఊపిరి చేసే 
ఊహలు పని ఊహలు చేసే
నా ఆలోచనలోకొచ్చి 
నువ్వేం చేస్తున్నావే
నేనేం మాటాడాలన్నా 
నన్నడిగి కదిలే పెదవే
నా అనుమతి లేకుండానే 
నీ పలుకే పలికిందే
ఏమిటే ఈ వైఖరి 
ఊరికే ఉంచవుగా మరి
అయ్యా నేనే ఓ మాదిరీ

అరె గుచ్చే గులాబి లాగా 
వెలుగిచ్చే మతాబులాగా
కళతెచ్చే కళ్ళాపిలాగా 
నచ్చావులే భలేగా

అరె గుచ్చే గులాబి లాగా 
వెలుగిచ్చే మతాబులాగా
కళతెచ్చే కళ్ళాపిలాగా 
నచ్చావులే భలేగా

ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే 
ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే
చిటికే వేసే క్షణంలో 
నన్నే చదివేస్తున్నావే

నీకోసం వెతుకుతూ ఉంటే 
నే మాయం అవుతున్నానే
నను నాతో మళ్ళీ మళ్ళీ 
కొత్తగ వెతికిస్తావే
బదులిమ్మని ప్రశ్నిస్తావే 
నను పరుగులు పెట్టిస్తావే
నేనిచ్చిన బదులుని మళ్ళీ 
ప్రశ్నగ మారుస్తావే
హే పిల్లో..! నీతో కష్టమే
బళ్ళో గుళ్ళో చెప్పని పాఠమే 
నన్నడుగుతు ఉంటే ఏం న్యాయమే
 
ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే 
ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే
చిటికే వేసే క్షణంలో 
నన్నే చదివేస్తున్నావే 

గుప్పెడు ఊహలు నింపావే
కుదురే కదిపేస్తావులే 
నిదురే నిలిపేస్తావులే
కదిలే వీలే లేని 
వలలు వేస్తావులే
ఎపుడూ వెళ్ళే దారినే 
అపుడే మార్చేస్తావులే
నా తీరం మరిచి 
నేను నడిచానులే

అరె గుచ్చే గులాబి లాగా 
వెలుగిచ్చే మతాబులాగా
కళతెచ్చే కళ్ళాపిలాగా 
నచ్చావులే భలేగా

అరె గుచ్చే గులాబి లాగా 
వెలుగిచ్చే మతాబులాగా
కళతెచ్చే కళ్ళాపిలాగా 
నచ్చావులే భలేగా
 

 

సోమవారం, మార్చి 29, 2021

కదిలే కాలాన్నడిగా...

చావుకబురు చల్లగా సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : చావు కబురు చల్లగా (2021)
సంగీతం : జేక్స్ బిజోయ్  
సాహిత్యం : కౌశిక్ పెగళ్ళపాటి, సనరె
గానం : గౌతమ్ భరధ్వాజ్, షాషా తిరుపతి

పడవై కదిలింది మనసే ఆకాశం వైపే
గొడవే పెడుతూ ఉందే నువ్వు కావాలనే
నువ్వొచ్చావనీ వచ్చావని వచ్చావనీ 
నా ప్రాణం చెప్పిందే

నిససస నిస సగరిగరిగ 
నిససస నిస సగరిగరిగ
మా పగపమగరిగరి పా గరిరిగరి
నిససస నిస సగరిగరిగ 
నిససస నిస సగరిగరిగ
సరిగపనిసరి సా గపగరిసనిప

కదిలే కాలాన్నడిగా 
ఈ చోటే పరుగాపమని
తిరిగే భూమిని అడిగా 
నీ వైపే నను లాగమని

నా ప్రాణం ఎక్కడో దాచిందా సందడే
నీ తోడే చేరగా తెలిసిందా నేడే

మహారాజై మురిసానే ఆకాశ దేశాన
నీ మాట విన్నాకా ఆఆ
మెరుపల్లే మెరిసానే ఆ నీలిమేఘాన
తెలిసేలా నీ దాకా ఆఆ

ఈ వర్షంలో పురివిప్పే నెమలి వలే
నా హృదయాన్నే తడిపేసే చినుకు ఇదే
ఈ వర్షములో పురివిప్పే నెమలి వలే
నా హృదయాన్నే తడిపేసే చినుకువి నువ్వే

కదిలే కాలాన్నడిగా 
ఈ చోటే పరుగాపమని
తిరిగే భూమిని అడిగా 
నీ వైపే నను లాగమని

రిగ రిగ రిగ రిగ రిరి పని 
రిగ రిగ రిగ రిగ పప
పస పస పస పనిదస ని
రిగరిని ప నిగరి 
గనిపగరిరి గనిపగరిరి

ఆశలే ఆవిరై ఎగిరిపోతుంటే
చెలిమితో చేరువై వెతికి తెచ్చేసావెలా

మనసావాచా మనసిచ్చాగా 
నీ తలరాతే మార్చేస్తా నా చిరునామాగా
కలలో కూడా కలిసుంటాగా 
ఏ దూరాలు రాలేవడ్డంగా

నిజంగానే మరో లోకం సమీపిస్తోందా
మళ్ళీ నీలా నన్నే కాలం పరీక్షిస్తుందా

బ్రతుకైనా చితికైనా 
నీ లోపలి హృదయాన్నై 
నిన్నంటే నేనుంటా
చనిపోయే క్షణమైనా 
విడిపోని ప్రణయాన్నై 
నీడల్లే తోడుంటా

ఈ వర్షంలో పురివిప్పే నెమలి వలే
నా హృదయాన్నే తడిపేసే చినుకు ఇదే
ఈ వర్షములో పురివిప్పే నెమలి వలే
నా హృదయాన్నే తడిపేసే చినుకువి నువ్వే

కదిలే కాలాన్నడిగా 
ఈ చోటే పరుగాపమని
తిరిగే భూమిని అడిగా 
నీ వైపే నను లాగమనిఆదివారం, మార్చి 28, 2021

రంగులే రంగులే...

మిత్రులకు హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రంగ్ దే సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ ప్రోమో వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : రంగ్ దే (2021)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్  
సాహిత్యం : శ్రీమణి  
గానం : శ్వేతా మోహన్ 

నా కళ్ళలో కొత్త నీలి రంగు పొంగేనే
అవి నిన్ను చూసినప్పుడే
నా చెంపలో కొత్త ఎరుపు రంగు పుట్టెనే
నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడే
నువ్వెళ్ళే దారంతా పచ్చ రంగేసినట్టుందే
నీవెంటే నేనుంటే 
పాదాలకె పసుపు పుసిందే

రంగులే రంగులే
నువ్వు పక్కనుంటే రంగులే
రంగులే రంగులే
కన్ను చూడనన్ని కొత్త రంగులే

రంగులే రంగులే
నువ్వు పక్కనుంటే రంగులే
రంగులే రంగులే
కన్ను చూడనన్ని కొత్త రంగులే

ఓ నవ్వు నువ్వు విసిరావు
ఆ క్షణము రంగు తెలుపు
నా కాటుకిష్టం అన్నావో
ఆ పూట రంగు నలుపు
నీ చేతి స్పర్శే తాకిందో
నా ఒంటి రంగు చెంగావి
నీ మౌనమే ఓ ముల్లైతే
నా పలుకు రంగు గులాబీ
జగామాడే రంగేళి ఏడాదికోసారి
నాలో ఈ హోళిలే 
నిమిషానికోసారి నీ వల్లే

రంగులే రంగులే
నువ్వు పక్కనుంటే రంగులే
రంగులే రంగులే
కన్ను చూడనన్ని కొత్త రంగులే
రంగులే రంగులే
నువ్వు పక్కనుంటే రంగులే
రంగులే రంగులే
కన్ను చూడనన్ని కొత్త రంగులే

నువ్వు పలకరించే ప్రతిసారి
ఆ పులకరింతది ఏ రంగో
నీ మెప్పు పొందే ప్రతిసారి
నా గొప్పతనమది ఏ రంగో
నువు కోపగించె సమయంలో
నా బుజ్జగింపుది ఏ రంగో
నువ్వు విడిచి వెళ్లే వేళల్లో
నా ఏదన వేదనదే రంగో
హరివిల్లే ఆ ఏడూ రంగుల్ని మించదులే
నా మనసే నీ వల్లే 
వేవేలా రంగుల్ని వెదజల్లే

రంగులే రంగులే
నువ్వు పక్కనుంటే రంగులే
రంగులే రంగులే
పేరులేనివెన్నో కొత్త రంగులే

రంగులే రంగులే
నువ్వు పక్కనుంటే రంగులే
రంగులే రంగులే
పేరులేనివెన్నో కొత్త రంగులే
      

శనివారం, మార్చి 27, 2021

తను చూసి నవ్వకున్న...

విజయ్ రాఘవన్ సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : విజయ రాఘవన్ (2021)
సంగీతం : నివాస్ కె.ప్రసన్న   
సాహిత్యం : భాష్యశ్రీ
గానం : మాల్వి సుందరేశన్

ఇంతే దూరం నించోని 
ఎంతో ప్రేమే నింపాడే
ముదురు కధే.. ఏ ఏ.. హా..

తను చూసి నవ్వకున్న 
నా ఎదకు రెక్కలొచ్చే
తను మాటలాడకున్న 
నా సిగ్గులే మొగ్గలేసే
తను సైగే చైకున్నా 
నా మనసే జారిపడే
తన కూడా వెళ్లకున్నా 
నా మాటలే తడబడే

నన్ను తిరిగి చూడలా 
నే ప్రేమలో మునిగెనే
తన మనసే తెలియలా 
నే మత్తులో తేలిపోయే
తను చూపే దాచినా 
నా కలలే పెరిగెనే
తాను చైయే పట్టకున్నా 
నే జతనై పోయెనే

తననలా చూస్తూ 
పసిపిల్లలా ఎగిరా
అతనలా చూస్తే 
ఆడపిల్లనై రగిలా
తననలా చూస్తూ 
పసి పిల్లలా ఎగిరా
అతనలా చూస్తే 
ఆడపిల్లనై రగిలా

తను చూసి నవ్వకున్న 
నా ఎదకు రెక్కలొచ్చే
తను మాటలాడకున్న 
నా సిగ్గులే మొగ్గలేసే
తను సైగే చైకున్నా 
నా మనసే జారిపడే
తన కూడా వెళ్లకున్నా 
నా మాటలే తడబడే

కళ్ళతోనే మాటలాడిన 
ఆశలన్నీ ఊసులాడిన
హద్దుమీరి గంతులాడిన 
అంతా నీ వల్లే
గుండెలోన ఎన్నో దాచిన 
అందాలన్నీ ఆరబోసినా
ఇవ్వాలని నీకే వచ్చినా 
ఇవ్వ లేక లోనే దాచినా
గడియారం ముల్లై 
నీ వెనకే నడిచిన
ఘడియైనా నిను వీడి 
ఉండలేక పోయిన
వశం చేసే మంత్రగాడి 
కోసము చూస్తున్న

కౌగిలివ్వకున్న వెంట నడవకున్న
నీతోనే నేనంటూ ఆశ పెంచుకున్న
ఏమి తోచకున్న సర్దుకుంటుఉన్న
ప్రేమంటే ఇంతేగా అర్థం చేసుకున్న

కౌగిలివ్వకున్న వెంట నడవకున్న
నీతోనే నేనంటూ ఆశ పెంచుకున్న
ఏమి తోచకున్న సర్దుకుంటుఉన్న
ప్రేమంటే ఇంతేగా అర్థం చేసుకున్న
 

 

శుక్రవారం, మార్చి 26, 2021

ఏవో ఏవో కలలే...

లవ్ స్టోరీ సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : లవ్ స్టోరీ (2021)
సంగీతం : పవన్ సి.హెచ్    
సాహిత్యం : భాస్కర భట్ల  
గానం : అనురాగ్ కులకర్ణి

ఏవో ఏవో కలలే ఎన్నో ఎన్నో తెరలే
అన్ని దాటి మనసే హే ఎగిరిందే
నన్నే నేనే గెలిచే క్షణాలివే కనుకే
పాదాలకే అదుపే హే హే లేదందే

రమ్ పమ్ తర రమ్ పమ్
తర రమ్ పమ్ ఎదలో 
రమ్ పమ్ తర రమ్ పమ్ 
తర రమ్ పమ్ కథలో

ఏంటో కొత్త కొత్త రెక్కలొచ్చినట్టు
ఏంటో గగనంలో తిరిగా
ఏంటో కొత్త కొత్త ఊపిరందినట్టు
ఏంటో తమకంలో మునిగా
ఇన్నాళ్ళకి వచ్చింది విడుదల
గుండెసడి పాడింది కిలకిల
పూలాతడి మెరిసింది మిలమిల
కంటీతడి నవ్వింది గలగల

ఊహించలేదసలే ఊగిందిలే మనసే
పరాకులో ఇపుడే హే హే పడుతోందే
అరే అరే అరెరే ఇలా ఎలా జరిగే
సంతోషమే చినుకై దూకిందే

రమ్ పమ్ తర రమ్ పమ్
తర రమ్ పమ్ ఎదలో 
రమ్ పమ్ తర రమ్ పమ్ 
తర రమ్ పమ్ కథలో

ఏంటో కళ్ళల్లోన ప్రేమ ఉత్తరాలు
ఏంటో అసలెప్పుడు కనలే
ఏంటో గుండెచాటు ఇన్ని సిత్తరాలు
ఏంటో ఎదురెప్పుడు అవలే

నీతో ఇలా ఒక్కొక్క క్షణముని 
దాచెయ్యనా ఒక్కొక్క వరమని
నీతో ఇలా ఒక్కొక్క ఋతువుని 
పోగెయ్యనా ఒక్కొక్క గురుతుని

ఇటువైపో అటువైపో ఎటువైపో
మనకే తెలియని వైపు
కాసేపు విహరిద్దాం చల్ రే హో హో

ఏంటో మౌనమంత మూత విప్పినట్టు
ఏంటో సరిగమలే పాడే
ఏంటో వానవిల్లు గజ్జకట్టినట్టు
ఏంటో కథకళినే ఆడే
గాల్లోకిలా విసరాలి గొడుగులు
మన స్వేచ్ఛకి వెయ్యొద్దు తొడుగులు
సరిహద్దులే దాటాలి అడుగులు
మన జోరుకి అదరాలి పిడుగులు

ఏంటో అల్లిబిల్లి హాయి మంతనాలు
ఏంటో మన మధ్యన జరిగే
ఏంటో చిన్న చిన్న చిలిపి తందనాలు
ఏంటో వెయ్యింతలు పెరిగే

ఏంటో ఆశలన్నీ పూసగుచ్చడాలు
ఏంటో ముందెప్పుడు లేదే
ఏంటో ధ్యాస కూడా దారి తప్పడాలు
ఏంటో గమ్మత్తుగా ఉండే
 

    

గురువారం, మార్చి 25, 2021

కలలో కనుపాపే...

కపటధారి సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి పాట లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కపటధారి (2021)
సంగీతం : సైమన్ కె.కింగ్   
సాహిత్యం : వనమాలి  
గానం : ప్రదీప్ కుమార్ 

కలలో కనుపాపే ఎదురుగ నీ రూపం నిలిపిందే
కదిలే ఆ గురుతే కనుమరుగై గతమేదో తోడిందే
అలలుగా నీ ఊహలే నను తాకుతూ
నా గుండెనే తొలిచాయిలే 
మనసున నీ జ్ఞాపకం నను కాల్చుతూ
నాతో నీడై సాగేలే

కలలో కనుపాపే ఎదురుగ నీ రూపం నిలిపిందే
కదిలే ఆ గురుతే కనుమరుగై గతమేదో తోడిందే
అలలుగా నీ ఊహలే నను తాకుతూ
నా గుండెనే తొలిచాయిలే 
మనసున నీ జ్ఞాపకం నను కాల్చుతూ
నాతో నీడై సాగేలే

నిలపద నా ఆకాశం 
నీ నవ్వుల నక్షత్రం 
ఎదుటే ఎపుడూ
వెనకటి నా ఆనందం 
మరలద ఇక నా కోసం 
జతగా ఇపుడూ
నా నిజం కలగా 
ఈనాడిలా కథగా 
మార్చేస్తుంటే మౌనంగానే 
నమ్మే తీరాలా ఈ వేళా

కలలో కనుపాపే ఎదురుగ నీ రూపం నిలిపిందే
కదిలే ఆ గురుతే కనుమరుగై గతమేదో తోడిందే

నడిచిన నా ప్రతి అడుగు 
వెతికెనులే నీ కొరకు నిదురే మరిచి
నిను విడువక నీ ఒడిలో గడిపిన 
నా ప్రతి నిమిషం రాదా తిరిగీ
ఆయువే అలసి నా ఆశలే ముగిసి
నీవేలే నీ నా లోకంలో 
నేనేమౌతానో ఈ వేళా

కలలో కనుపాపే ఎదురుగ నీ రూపం నిలిపిందే
కదిలే ఆ గురుతే కనుమరుగై గతమేదో తోడిందే
అలలుగా నీ ఊహలే నను తాకుతూ
నా గుండెనే తొలిచాయిలే 
మనసున నీ జ్ఞాపకం నను కాల్చుతూ
నాతో నీడై సాగేలే


 
      

బుధవారం, మార్చి 24, 2021

ఏ పిలుపిది ఏ పిలుపిది...

మార సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మార (2021)
సంగీతం : జిబ్రాన్   
సాహిత్యం :   
గానం :  

ఏ పిలుపిది ఏ పిలుపిది యే స్వరమిది
చెవిన పలికి మదిని తడిపిన వరమిది
పో పొమ్మను మాటే నోట రాకున్నది
స్వరము వెంట వేలు పట్టి వెళుతున్నది

కలలారని కనుపాపల జో లాలి ఆరారో
ఊపిరి పరవశమై పోయేను ఆరిరో రారో
వాన చినుకు తాకకనె దేహం తడిచే 
మది పుకారు విని షికారుకని నడిచే
 
చేరువరకు గమ్యమెటో తెలిపేదెలా
అంతవరకు అల పాటే ఆపేదెల
చివరి వరకు వినని కథే ముగిసేదెలా
వెతికి తెలుసుకోకుంటే రాసేదెలా

ఎద ఊయల ఒడిలో కలలే 
తెలుపు మలుపు
నీ శ్రమ సాధించెను గెలుపు
ఆ గెలుపు వేల నిధులే 
చిరుగాలి పలికే శుభా కాంక్షలే

ఏ పిలుపిది ఏ పిలుపిది యే స్వరమిది
చెవిన పలికి మదిని తడిపిన వరమిది
పో పొమ్మను మాటె నోట రాకున్నది
స్వరము వెంట వేలు పట్టి వెళుతున్నది
 
    

మంగళవారం, మార్చి 23, 2021

కలయిక ఓ మాయ...

A (AD INFINITUM) సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : A (AD INFINITUM) (2021)
సంగీతం : విజయ్ కూరాకుల  
సాహిత్యం : అనంత శ్రీరామ్  
గానం : దీపు, పావని

కలయిక ఓ మాయ పరిచయమో మాయ
కలిసిన చేతుల్లో పరవశమో మాయ
పెరిగే స్నేహంలో పరిమళమో మాయ
పంచిన ప్రాణంలో పరితపమో మాయ

కలయిక ఓ మాయ పరిచయమో మాయ
కలిసిన చేతుల్లో పరవశమో మాయ
పెరిగే స్నేహంలో పరిమళమో మాయ
పంచిన ప్రాణంలో పరితపమో మాయ

గడిచే కాలంలో ఓ ఓ ఓఓ ఓఓ
గడిచే కాలంలో గతమంటే ఓ మాయ
నిలిచేటి బంధంలో నిమిషానికో మాయ

కలయిక ఓ మాయ పరిచయమో మాయ
కలిసిన చేతుల్లో పరవశమో మాయ

ఏ మై నా ఈపైన
అడుగులు నీతోనే అలసట నీతోనే
హా యై నా బాధైనా
చెరిసగమౌతానే బ్రతుకిక నీతోనే
జతలో సాగించే ఓ ఓ ఓఓ ఓఓ
జతలో సాగించే సరదా ఓ మాయ
సరదాలో పంచే సరసం ఓ మాయ
ఒకరా ఇద్దరమా అనిపించే మాయ
ఒకరే ముగ్గురుగా కనిపించే మాయ
 
కలయిక ఓ మాయ పరిచయమో మాయ
కలిసిన చేతుల్లో పరవశమో మాయ

లో లో చాలా ఉన్న
బయటికి మాటల్లో తెలియదు కొంతైనా
నా లో ఏ ప్రశ్నైనా
ఎదురుగ నీ ప్రేమ బదులుగ నిలిచేనా
అనురాగం చేసే ఓ ఓ ఓఓ ఓఓ
అనురాగం చేసే అల్లరి ఓ మాయ
మమకారం వేసే మంత్రం ఓ మాయ
కలలో వెంటాడే కలవరమో మాయ
నిజమై వెంటుండే నీ పలుకే మాయ
 
కలయిక ఓ మాయ పరిచయమో మాయ
కలిసిన చేతుల్లో పరవశమో మాయ
   

  

సోమవారం, మార్చి 22, 2021

మెల్లగా మెల్లగా దారులే...

తెల్లవారితే గురువారం సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : తెల్లవారితే గురువారం (2021)
సంగీతం : కాలభైరవ 
సాహిత్యం : రఘురామ్  
గానం : కాలభైరవ, సాహితి చాగంటి

మెల్లగా మెల్లగా దారులే మారెనా
కొత్తగా కొత్తగా పయనమే చూపెనా
నిన్నటి ఆశే మాని రేపటి ఊసే లేని
ఆ క్షణమే ఎదురైందా రమ్మని పిలిచిందా 
చీకటి నీడను దాటి వేకువ వాకిలిలోకి 
ఊహలతో ఎగిరిందా ఇంతలో మనసిలా

అరెరే ఉన్నట్టుండి చల్లని గాలై చేరిందే
ఏదో స్నేహం ఇలా 
కంగారే తగ్గించి కాలక్షేపం చేసిందే 
శ్వాసై మారేట్టుగా 
ఓఓ..! 
అరెరే ఉన్నట్టుండి చల్లని గాలై చేరిందే
ఏదో స్నేహం ఇలా 
కంగారే తగ్గించి కాలక్షేపం చేసిందే 
శ్వాసై మారేట్టుగా

మెల్లగా మెల్లగా దారులే మారెనా
కొత్తగా కొత్తగా పయనమే చూపెనా
ఓ ఓ ఓఓ ఓ

ఎలా గతమొక క్షణములొ మాయం
జతై ముడిపడమన్నది ప్రాణం
కథే మలుపులు చూపిన వైనం
ఒకే అలుపెరగని ఆరాటం
ఎలా మనసుతో ముందడుగేయడం

మెల్లగా మెల్లగా దారులే మారెనా
కొత్తగా కొత్తగా పయనమే చూపెనా

అరెరే ఉన్నట్టుండి చల్లని గాలై చేరిందే
ఏదో స్నేహం ఇలా 
కంగారే తగ్గించి కాలక్షేపం చేసిందే 
శ్వాసై మారేట్టుగా
ఓఓ..! అరెరే ఉన్నట్టుండి చల్లని గాలై చేరిందే
ఏదో స్నేహం ఇలా 
కంగారే తగ్గించి కాలక్షేపం చేసిందే 
శ్వాసై మారేట్టుగా
ఆ గతమొక క్షణములో మాయం 


 

ఆదివారం, మార్చి 21, 2021

చిటికేసే ఆ చిరుగాలి...

అరణ్య సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : అరణ్య (2021)
సంగీతం : శంతను మొయిత్రా
సాహిత్యం : వనమాలి 
గానం : హరిచరణ్ 

చిటికేసే ఆ చిరుగాలి  
చిందేసి ఆడే నెమలి 
కిలకిలమని  కోకిల వాలి
పాడెనులె హాయిగ లాలి 

అడివంతా ఒకటై
ఆహ్వానమే పలికనీ

ఆడనీ! పాడనీ!
చిందులే వెయ్యనీ
ఆడనీ! పాడనీ!
చిందులే వెయ్యనీ

చిటికేసే ఆ చిరుగాలి
చిందేసి ఆడే నెమలి
అడివంతా ఒకటై
ఆహ్వానమే పలికనీ

ఆడనీ! పాడనీ!
చిందులే వెయ్యనీ
ఆడనీ! పాడనీ!
చిందులే వెయ్యనీ

చుక్కలేడి కూనల్లారా 
అడివమ్మ పాపల్లారా
అందమైన లోకం ఇదీ 
అందుకో మరి అంటున్నదీ 
హోయ్

కొమ్మల్లో పూచే పూలూ 
కురిపించెను అక్షింతల్లూ
అల్లరి చేసే తెమ్మెరలు 
పూసెనులే సుమగంధాలు
సాగే నీ దారుల్లో
హరివిల్లునే దించనీ 
 

శనివారం, మార్చి 20, 2021

ఏ కన్నులూ చూడనీ...

అర్ధశతాబ్దం సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : అర్ధశతాబ్దం (2021)
సంగీతం : Nawfal Raja Ais
సాహిత్యం : రెహమాన్ 
గానం : సిధ్ శ్రీరాం

ఏ కన్నులూ చూడనీ చిత్రమే
చూస్తున్నదీ నేడు నా ప్రాణమే

ఏ కన్నులూ చూడనీ చిత్రమే
చూస్తున్నది నేడు నా ప్రాణమే
ఒకటే క్షణమే చిగురించె ప్రేమనే స్వరం
ఎదలో వనమై ఎదిగేటి నువ్వనే వరం

అందుకే ఈ నేల నవ్వి పూలు పూసెలే
గాలులన్ని నిన్నుతాకి గంధమాయెలే
అందమైన ఊహలెన్నొ ఊసులాడెలే
అంతులేని సంబరాన ఊయలూపెలే

ఏ కన్నులూ చూడనీ చిత్రమే
చూస్తున్నదీ నేడు నా ప్రాణమే

ఎంత దాచుకున్నా పొంగిపోతువున్నా
కొత్త ఆశలెన్నో చిన్నిగుండెలోనా
దారికాస్తువున్నా నిన్ను చూస్తువున్నా
నువ్వు చూడగానే దాగిపోతువున్నా
నినుతలచీ ప్రతినిమిషం
పరవశమై పరుగులనే 
తీసే నా మనసు ఓ వెల్లువలా
తన లోలోనా..
 
అందుకే ఈ నేల నవ్వి పూలు పూసెలే
గాలులన్ని నిన్నుతాకి గంధమాయెలే
అందమైన ఊహలెన్నొ ఊసులాడెలే
అంతులేని సంబరాన ఊయలూపెలే

ఏ కన్నులూ చూడనీ చిత్రమే
చూస్తున్నదీ నేడు నా ప్రాణమే
 
రంగులద్దుకున్న సందెపొద్దులాగా
నువ్వునవ్వుతుంటే దివ్వెలెందుకంటా
రెప్పలేయకుండా రెండుకళ్ల నిండా
నిండుపున్నమల్లే నిన్ను నింపుకుంటా
ఎవరికిదీ తెలియదులే
మనసుకిదీ మధురములే
నాలో నే మురిసి ఓ వేకువలా 
వెలుగైవున్నా..!
 
అందుకే ఈ నేల నవ్వి పూలు పూసెలే
గాలులన్ని నిన్నుతాకి గంధమాయెలే
అందమైన ఊహలెన్నొ ఊసులాడెలే
అంతులేని సంబరాన ఊయలూపెలే

ఏ కన్నులూ చూడనీ చిత్రమే
చూస్తున్నదీ నేడు నా ప్రాణమే 


 

శుక్రవారం, మార్చి 19, 2021

ఎందరో మోసిన సుందర...

చావు కబురు చల్లగా సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : చావుకబురు చల్లగా (2021)
సంగీతం : జేక్స్ బిజోయ్
సాహిత్యం : సనారే 
గానం : దీపిక.వి. 

ఎందరో మోసిన సుందర భావము
సుగుణభిరాముని సొంతమయే
సంబర వీధిన ఆతని హృదయము
చలముతో తకధిమి నాట్యమయే

కన్నుల ముందర దేవత రూపము
చూసెడి భాగ్యము దొరికినదీ
తప్పని తెలుపుతు దైవము దిగిన
ఆపితే ఆగని వరుస ఇదీ
 
ఎందరో మోసిన సుందర భావము
సుగుణభిరాముని సొంతమయే

అధరాల ఎరుపుకి నీరాజనం
జలజాక్షి మోముకి నీరాజనం
అధరాల ఎరుపుకి నీరాజనం
జలజాక్షి మోముకి నీరాజనం
అలివేణి తురుముకి అపురూప సొగసుకి
అలివేణి తురుముకి అపురూప సొగసుకి
హృదయాంతరము నుండి 
నీరాజనం ప్రేమ నీరాజనం

ఎందరో మోసిన సుందర భావము
సుగుణభిరాముని సొంతమయే

మకుటము లేని ఏలికసాని
మనసుని కదిపిన మోక్ష ప్రదాయని
వదనము చూడగ మాటే రాని
గారడమున్నద నయనములోని
అడగక నే మది సుమధుర రమణిని
చూపిన క్షణమున వదిలా తనువుని 
కలిసా వలుపుని

ఎందరో మోసిన సుందర భావము
సుగుణభిరాముని సొంతమయే
సంబర వీధిన ఆతని హృదయము
చలముతో తకధిమి నాట్యమయే
కన్నుల ముందర దేవత రూపము
చూసెడి భాగ్యము దొరికినదీ
తప్పని తెలుపుతు దైవము దిగిన
ఆపితే ఆగని వరుస ఇదీ
 

గురువారం, మార్చి 18, 2021

కంటిపాపా కంటిపాపా...

వకీల్ సాబ్ సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : వకీల్ సాబ్ (2021)
సంగీతం : ఎస్.ఎస్.థమన్ 
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం : అర్మాన్ మాలిక్, దీపు, థమన్ 

కంటిపాపా కంటిపాపా చెప్పనైన లేదే
నువ్వంతలా అలా ఎన్ని కలలు కన్నా
కాలి మువ్వా కాలి మువ్వా సవ్వడైన లేదే
నువ్విన్నినాళ్ళుగా వెంట తిరుగుతున్నా

నీరాక ఏరువాక నీ చూపే ప్రేమలేఖ
నీలో నువ్వాగిపోకా కలిసావే కాంతి రేఖ
అంతులేని ప్రేమ నువ్వై ఇంత దూరం వచ్చినాక
అందమైనా భారమంతా నాకు పంచినాకా

మొదలేగా కొత్తకొత్త కథలు
మొదలేగా కొత్తకొత్త కలలు
ఇకపైనా నువ్వు నేను బదులు
మనమన్నా కొత్తమాట మొదలు

కంటిపాపా కంటిపాపా చెప్పనైన లేదే
నువ్వంతలా అలా ఎన్ని కలలు కన్నా

సాపమాప మాప మాగసామగరిసా
సాపమాప మాప మాగసామగరిసా

సుదతీ సుమలోచనీ సుమనోహర హాసిని
రమణీ ప్రియ భాషిణీ కరుణాగుణ భాసిని
మనసైన వాడిని మనువాడిన ఆమని
బదులీయవే చెలీ నువు పొందిన ప్రేమనీ
పండంటి ప్రాణాన్ని కనవే కానుకగా

సాపమాప మాప మాగసామగరిసా
సాపమాప మాప మాగసామగరిసా

ఎదలో ఏకాంతము ఏమయ్యిందో ఏమిటో
ఇదిగో నీ రాకతో వెళిపోయింది ఎటో
నాలో మరో నన్ను చూశా నీకో స్నేహితుణ్ని చేశా
కాలం కాగితాలపై జంట పేర్లుగా నిన్ను నన్ను రాసా

ఆకాశం గొడుగు నీడ పుడమేగా పూల మేడ
ఏ చూపులు వాలకుండా ప్రేమే మన కోటగోడ
నాకు నువ్వై నీకు నేనై ఏ క్షణాన్నీ వదలకుండా
గురుతులెన్నో పెంచుకుందాం గుండె చోటు నిండా

మొదలేగా కొత్తకొత్త కథలు
మొదలేగా కొత్తకొత్త కలలు
ఇకపైనా నువ్వు నేను బదులు
మనమన్నా కొత్తమాట మొదలు 

మొదలేగా కొత్తకొత్త కథలు
మొదలేగా కొత్తకొత్త కలలు
ఇకపైనా నువ్వు నేను బదులు
మనమన్నా కొత్తమాట మొదలు 


  

బుధవారం, మార్చి 17, 2021

ఏలో ఏలో ఏలేలో...

భారీ తారాగణం సినిమాలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : భారీ తారాగణం (2021)
సంగీతం : సుక్కు 
సాహిత్యం : సుక్కు 
గానం : యాసిన్ నిజార్ 

మందార పువ్వల్లె 
నవ్వుతుంటే నువ్వు ఆగలేకపోతున్నా
మనసు మబ్బుల్లో తేలి 
ఊగితే ఉయ్యాల ఆపలేకపోతున్నా
వయసు నడిచే నదిలా పడినది నీ వెనక
వలపు కురిసే జడిలా మారినదీ గనుక
ఊ అంటే పిల్లా రాసిస్తా మళ్ళా 
వందేళ్ల నీ కానుక

ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలేలో ఏలో
ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలేలో ఏలో

ఓ..! ఆకలంటూ లేదుకానీ 
అంతులేని ఆరాటమే ఉంది
నిద్దురంటూ రాదు కాని 
కళ్ళ నిండా నీ కలే ఉంది
ఆకలంటూ లేదు కానీ 
అంతులేని ఆరాటమే ఉంది
నిద్దురంటూ రాదుకాని 
కళ్ళ నిండా నీ కలే ఉంది
యేమారిపోయాను 
నే మారిపోయాను 
నీ కొంటె ఊహల్లో పడి
చేజారి పోయాను 
నే పారిపోయాను 
నీ వైపే నా నుంచి వలువడి
నీ పైన నా ప్రేమ బలపడి

ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలేలో ఏలో
ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలేలో ఏలో

ఉన్నట్టుండి ఉప్పెనలా 
గుండె ఏంటి ఊపందుకుంది
నిన్ను చూసి చూడగానే 
ఆశ కొత్త రంగేసుకుంది
ఉన్నట్టుండి ఉప్పెనలా 
గుండె ఏంటి ఊపందుకుంది
నిన్ను చూసి చూడగానే 
ఆశ కొత్త రంగేసుకుంది
తెల్లారి చల్లేటి కళ్ళాపిలాగ 
నవ్వుతుంటే నువ్వు అలజడి
సందేళ సూర్యున్ని జాబిల్లిలాగ 
కలిసినావే నువ్వు అమ్మడి
ఏ జన్మలోనో రుణపడి

ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలేలో ఏలో
ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలేలో ఏలో 
 

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.