గురువారం, డిసెంబర్ 29, 2011

ఏరు జోల పాడేనయ్యా సామి

చిరంజీవి పాటల్లోని అరుదైన మెలోడీల్లో ఒక మరిచిపోలేని మాంచి మెలోడీ ఈ పాట. అయితే సినిమా అంతగా ఆడలేదు కనుక పాట కూడా తొందరగా కనుమరుగైంది అనుకుంటాను. నా ప్లేలిస్ట్ లో మాత్రం ఉంటుంది నెలకోసారైనా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. బాలుగారు చాలా బాగా పాడారు. సాహిత్యం కూడా బాగుంటుంది కానీ ఎవరు రాశారో తెలియదు. ఈ పాట వీడియో కొంతే ఉంది పూర్తిపాట ఆడియోలో ఇక్కడ(ఐదవపాట) వినండి. 
చిత్రం : చక్రవర్తి (1987)
సంగీతం : చక్రవర్తి
గానం : బాలు
సాహిత్యం : ??

ఏరు జోల పాడేనయ్యా సామి
ఊరు ఊయలయ్యేనయ్యా సామి
ఎండి మబ్బు పక్కల్లో సామి
నిండు సందమామల్లే సామి
నేను లాలి పాడాల నువ్వు నిద్దరోవాల
ఎన్నెలంటి మనసున్న సామి

ఏరు జోల పాడేనయ్యా సామి
ఊరు ఊయలయ్యేనయ్యా సామి

మనిసి రెచ్చిపోతా ఉంటే సామి
మంచి సచ్చిపోతున్నాది సామి
దిక్కులేని పిల్లా పాపా సామి
చరపలేని సేవ్రాలయ్యా సామి
జ్యోతుల్లాంటి నీ కళ్ళే..ఓ...
సీకటైన మా గుండెల్లో ఎన్నెల్లు
రాములోరి పాదాలే...ఓ...
రాతికైన జీవాలిచ్చే భాగ్యాలు
పట్టనీ నీ పాదాలు...
ఆంజనేయుడల్లే శాన్నాళ్ళు

ఏరు జోల పాడేనయ్యా సామి
ఊరు ఊయలయ్యేనయ్యా సామి

చెడ్డ పెరిగి పోతా ఉంది సామి
గడ్డు రోజులొచ్చేనయ్యా సామి
సుద్దులెన్నో సెప్పాలయ్యా సామి
బుద్ది మాకు గరపాలయ్యా సామి
నావకున్న రేవల్లే...ఏ...
మమ్ము దాచుకోవాలయ్యా నీ ఒళ్ళో
పూవు కోరు పూజల్లే...ఏ...
నేను రాలిపోవాలయ్యా నీ గుళ్ళో
కడగనీ నీ పాదాలు...
అంజిగాడి తీపి కన్నీళ్ళు

ఏరు జోల పాడేనయ్యా సామి
ఊరు ఊయలయ్యేనయ్యా సామి

బుధవారం, డిసెంబర్ 28, 2011

జయ జయ కృష్ణ కృష్ణ హరే..

అమృత తుల్యమైన కీర్తనతో నిన్న మిమ్మల్ని ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు వెనక్కి తీసుకు వెళ్ళాను కదా మరి అక్కడే వదిలేయకుండా మిమ్మల్ని వెనక్కి తీస్కురావాల్సిన బాధ్యత కూడా నాపై ఉంది కనుక ఈ రోజు ఈ రాక్ భజన్ విని ఇరవయ్యో శతాబ్దంలోకి వచ్చేయండి. పాశ్చాత్య సంగీతంలో రాక్, పాప్, జాజ్ లాటి వాటిమద్య తేడా నాకు పెద్దగా అర్ధంకాదు, నేను వాటిలో ఏవైనా సరే పట్టించుకోకుండా కాస్త సౌండ్ బాగున్నవి ఎన్నుకుని వినేస్తుంటాను. అప్పటికే ప్రాచుర్యంలో ఉన్న నాలుగైదు భజనలని రాక్ తో రీమిక్స్ చేసినట్లుగా అనిపించే ఈ భజన్ కూడా నాకు మొదట ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆశ్రమంలోనే పరిచయమైంది రాధామాధవుడున్న తర్వాత రాక్ అయినా అందంగానే ఉందనిపించేయదూ దానికి తోడు మంచి డాన్స్ నంబరేమో ఆకట్టుకుంది. మొదటిసారే పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ లో విశాలాక్షీ మంటపం మొత్తం అదిరిపోయేలా వినిపించిన బీట్ కి తగ్గట్లు గంతులేశాం.. సాహిల్ జగ్త్యానీ స్వరపరచిన ఈ భజన్ మీరు కూడా వినండి. సాధ్యమైతే మంచి సిస్టంలో woofers ఆన్ చేసి లేదంటే Bass బాగా వినిపించే ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని వినండి. మీరుకూడా పాటలో ఎక్కడో ఓచోట కాలు కదపకపోతే నన్నడగండి.

Well it’s another end to another day how swift they are passing through...
And the sweetest moments that i've spent my Sri Sri I've spent with you...

ఓ హరినారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయాణ..
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ జయ కృష్ణ కృష్ణ హరే... ||4||
జయ గోవిందా.. ||4||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ గోవిందా.. ||2||
ఓ హరినారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయాణ..
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ జయ కృష్ణ కృష్ణ హరే... ||4||
జయ గోవిందా.. ||4||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ గోవిందా.. ||2||
ఓ హరినారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయాణ..
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ జయ గోపాలా.. ||2||
జయ గోవిందా.. ||2||
Well lets sing a song of love today and share a laugh or two...
And let us celebrate the simple joys that Guruji has bought to u...
ఓ హరినారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయాణ..
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ గోపాలా.. ||2||
జయ జయ కృష్ణ కృష్ణ హరే... ||4||
హరే రామా.. ||4||
ఓ హరినారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయాణ..
జయ గోవిందా.. ||2||
జయ గోపాలా.. ||2||

గోవింద బోలో హరి గోపాల్ బోలో ||6||
గోవింద బోలో బోలో గోపాల్ బోలో ||2||
గోవింద బోలో గోపాల్ బోలో ||2||
గోవింద బోలో హరి గోపాల్ బోలో ||2||

రాధారమణ హరి గోవింద బోలో ||4||
గోవింద జై జై గోపాల్ జై జై ||10||
రాధారమణ హరి గోవింద జైజై ||2||
జయ జయ కృష్ణ కృష్ణ హరే... ||4||
జయ గోవిందా.. ||6||

మంగళవారం, డిసెంబర్ 27, 2011

ఎందరో మహానుభావులు

నేను ఈ కీర్తన గురించి చెప్పగలిగేటంతటి వాడిని కాదు... 1946 లో విడుదలైన త్యాగయ్య సినిమా కోసం నాగయ్య గారు నటించి గానం చేసిన ఈ కీర్తన విన్నాక సినిమాలో ఎవరో “బ్రహ్మానందం కలిగించారు త్యాగయ్య గారూ..” అని అంటారు, తక్షణమే మనం కూడా అవునవునంటూ ఏకీభవించేసి తలాడించేస్తాం. చిన్నపుడు ఇంట్లో ఉన్న ఈ సినిమా నవల చదవడం మాత్రమే గుర్తుంది కానీ ఇంతవరకూ నేనీ సినిమా చూడలేదు. ఆ పుస్తకం లోని ఫోటోలు మాత్రం మంచి ఆయిల్ పేపర్ పై ప్రింట్ చేసి అప్పట్లో వచ్చే సోవియట్ పత్రికలతో పోటీపడుతూ అద్భుతంగా ఉండేది బాగా గుర్తు. మొన్న ఈ వీడియో చూశాక సాధ్యమైనంత త్వరగా ఈ సినిమా చూడాలని నిశ్చయించుకున్నాను. మీరూ చూసి విని ఆనందించండి. ఈ కీర్తన ఆడియో మాత్రమే కావాలంటే ఇక్కడ(ఏడవపాట) వినవచ్చు.
ఎందరో మహానుభావులూ.. అందరికీ వందనమూలూ..
ఎందరో మహానుభావూలూ.. అందరికీ వందనమూలూ..
ఎందరో మహానుభావులూ..

చందురూ వర్ణూని అందా చందమును హృదయా అరవిందమూనా
జూచీ బ్రహ్మానందమనుభవించు వారెందరో మహానుభావులూ..

సామగాన లోలా మనసిజ లాఆ...వణ్య ధన్య
మూర్ధన్యులెందరో మహానుభావులూ

మానస వనచర వర సంచారము నిలిపి
మూర్తి బాగుగ పొడగనే వారెందరో మహానుభావులు

సరగున పాదములకు స్వాంతమను సరోజమును
సమర్పణము సేయువారెందరో మహానుభావులు

హొయలు మీరు నడలు గల్గు సరసుని
సదా కనుల జూచుచు పులక శరీరులై
ఆనంద పయోధి నిమగ్నులై ముదంబునను
యశంబు గలవారెందరో మహానుభావులు

భాగవత రామాయణ గీతాది 
శృతి శాస్త్ర పురాణపు మర్మములన్
శివాది సన్మతముల గూఢములన్
ముప్పది ముక్కోటి సురాంతరంగముల భావంబులనెరిగి
భావ రాగ లయాది సౌఖ్యముచే చిరాయువుల్గలిగి
నిరవధి సుఖాత్ములై త్యాగరాజాప్తులైన
వారెందరో మహానుభావులూ..
అందరికీ వందనమూలూ..
ఎందరో మహానుభావులూ..

సోమవారం, డిసెంబర్ 26, 2011

నారాయణ మంత్రం...

సుశీలమ్మగారు అద్భుతంగా గానం చేసిన ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన భక్తి గీతాలలో ఒకటి ఎన్ని వేల సార్లు విన్నా స్కిప్ చేయాలని అనిపించదు. నారాయణ మంత్రంలోని శక్తే అదేమో తెలీదు కానీ “ఓం నమో నారాయణాయ” అని మొదలెట్టగానే ఒళ్ళు ఒకసారిగా జలదరిస్తుంది ఆపై మనకి తెలియకుండానే పాటలో లీనమైపోతాం. “మనసున తలచిన చాలుగా” అన్నచోట సుశీల గారు పలికే విధానం నాకు చాలా నచ్చుతుంది. చివరికి వచ్చేసరికి కోరస్ తో పాటూ మనమూ నాథహరే అని పాడుకుంటూ లయబద్దంగా ఊగుతూ మనసులోనే జగన్నాథుడిని దర్శించుకుంటాం. ఈ పాట రాగాలో ఇక్కడ వినండి.
చిత్రం : భక్తప్రహ్లాద
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సముద్రాల
గానం : సుశీల

ఓం నమో నారాయణాయ (6)
నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం
నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం
భవబంధాలు పారద్రోలి పరమునొసంగే సాధనం

నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం
నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం

గాలిని బంధించి హసించి గాసిల పనిలేదు
గాలిని బంధించి హసించి గాసిల పనిలేదు
జీవుల హింసించే క్రతువుల చేయగ పనిలేదు
జీవుల హింసించే క్రతువుల చేయగ పనిలేదు
మాధవ మధుసూధన అని మనసున తలచిన చాలుగా
మాధవ మధుసూధన అని మనసున తలచిన చాలుగా

నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం
నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం

తల్లియు తండ్రియు నారాయణుడె
గురువు చదువు నారాయణుడె
యోగము యాగము నారాయణుడె
ముక్తియు దాతయు నారాయణుడె
భవబంధాలు పారద్రోలి పరమునొసంగే సాధనం

నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం
నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం

నాథహరే శ్రీ నాథహరే
నాథహరే జగన్నాథహరే

ఆదివారం, డిసెంబర్ 25, 2011

కదిలిందీ కరుణరథం

నేను ఐదారు తరగతులు చదువుతున్నపుడు నా క్లాస్మెట్ ప్లస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకడు క్లాస్ అందరిముందు పాడినపుడు నేను ఈ పాటను మొదటిసారి విన్నాను. అప్పటి వరకూ పాటంటే పల్లవి చరణం ఒకే రిథమిక్ ఫ్లోలో సాగే పాటలు మాత్రమే విన్న నాకు ఈ పాటలోని వేరియేషన్స్ ఆకట్టుకోడమే కాక ఒక కథను / సన్నివేశాన్ని పాటగా చెప్పడం బాగా నచ్చింది. వాడుకూడా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశాడో కానీ చాలా బాగా పాడేవాడు పాట చివరి కొచ్చేసరికి మాలో  చాలామందిమి ఏడ్చేసే వాళ్ళం. అలా పాడిన పద్దతే నాకు బాగా నచ్చి వాడిచేత సాహిత్యం ఒక పేపర్ మీద రాయించుకుని (వాడి రాత నాకిప్పటికి గుర్తే ముత్యాల సరాల్లా ఉండేది) వాళ్ళింట్లో ఈ పాట వింటూ నేనూ కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసి పాడడానికి ప్రయత్నించే వాడ్ని. 

ఆ తర్వాతెపుడో నేను తొమ్మిదో లేదా పదో తరగతో చదువుతున్నపుడు ఈ సినిమా నర్సరావుపేట సత్యన్నారాయణ టాకీస్ లో రీరిలీజ్ చేస్తే ఇంటి పక్క క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పిల్లలతో కలిసి వెళ్ళి చూశాను. సినిమాకూడా బాగానే ఉంటుంది. ఈ ఙ్ఞాపకాల వలననేమో ఈ పాట అలా మనసులో ముద్రించుకు పోయింది. క్రిస్మస్ గురించి తలచుకోగానే ఈ పాట, అప్పటి స్కూల్ రోజులు  అలా కళ్ళముందు కదులుతాయి. శిలువ వేసే సన్నివేశాన్ని వర్ణిస్తూ సాగే ఈ పాటలోని కరుణ రసాన్ని బాలుగారు తన స్వరంలో అద్భుతంగా పలికించారు. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు. 

చిత్రం : కరుణామయుడు
సంగీతం : జోసెఫ్ క్రిష్ణ, బొడ్డుగోపాలం
సాహిత్యం : యం.జాన్సన్, గోపి, శ్రీశ్రీ
గానం : బాలు.

కదిలిందీ.. కరుణరధం ..
సాగిందీ.. క్షమాయుగం
మనిషి కొరకు దైవమే
కరిగీ వెలిగే కాంతిపధం

కదిలింది.. కరుణరధం ..
సాగింది.. క్షమాయుగం
మనిషి కొరకు దైవమే
మనిషి కొరకు దైవమే
కరిగి వెలిగె కాంతిపధం

మనుషులు చేసిన పాపం..
మమతల భుజాన ఒరిగిందీ..
పరిశుద్ధాత్మతో పండిన గర్భం..
వరపుత్రునికై వగచింది.. వగచిందీ..

దీనజనాళికై దైవకుమారుడు.. 
పంచిన రొట్టెలే.. రాళ్ళైనాయి..
పాప క్షమాపణ పొందిన హృదయాలు.. 
నిలివున కరిగీ.. నీరయ్యాయి.. నీరయ్యాయి 

అమ్మలార నా కోసం ఏడవకండి 
మీ కోసం..మీ పిల్లల కోసం ఏడవండి

ద్వేషం.. అసూయ.. కార్పణ్యం.. 
ముళ్ళ కిరీటమయ్యింది 
ప్రేమా..సేవా..త్యాగం.. చెలిమి 
నెత్తురై ఒలికింది.. ఒలికిందీ
తాకినంతనే స్వస్తత నొసగిన 
తనువుపై కొరడా ఛెళ్ళందీ
అమానుషాన్ని అడ్డుకోలేని 
అబలల ప్రాణం అల్లాడింది

ప్రేమ పచ్చికల పెంచిన కాపరి 
దారుణ హింసకు గురికాగా
చెదిరిపోయిన మూగ గొర్రెలు 
చెల్లాచెదరై కుమిలాయి

పరమ వైద్యునిగ పారాడిన పవిత్ర పాదాలూ
నెత్తురు ముద్దగ మారాయి
అభిషిక్తుని రక్తాభిషెకంతో 
ధరణి ద్రవించి ముద్దాడింది
శిలువను తాకిన కల్వరిరాళ్ళు.. కలవరపడి..
కలవరపడి..కలవరపడి..అరిచాయి.. అరిచాయి !!!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
ఏదేమైనా కానీ పండగ రోజు  విషాద గీతంతో ముగించలేక ఒక మాంచి మెలోడీని అందిస్తున్నాను. ఇది సినిమాపాట కాకపోయినా ప్రైవేట్ ఆల్బంస్ లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన పాట. ఇది కూడా మాసిలామణి గారు రాసిన పాటే. ఈ పాట తన ఇంటర్మీడియెట్ రోజులలో విన్నానంటూ నాకు పరిచయం చేసిన సౌమ్యగారికి నెనర్లు. ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు.
అందాల తార అరుదెంచె నాకై - అంబర వీధిలో
అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి -అవని చాటుచున్
ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో - అమరకాంతిలో
ఆది దేవుని జూడ - అశింపమనసు – పయనమైతిమి


||అందాల తార..||
 

విశ్వాసయాత్ర - దూరమెంతైన - విందుగా దోచెను
వింతైన శాంతి - వర్షంచెనాలో - విజయపధమున
విశ్వాలనేలెడి - దేవకుమారుని - వీక్షించు దీక్షలో
విరజిమ్మె బలము - ప్రవహించె ప్రేమ - విశ్రాంతి నొసగుచున్


||అందాల తార..||
 

యెరూషలేము - రాజనగరిలో - ఏసును వెదకుచు
ఎరిగిన దారి - తొలగిన వేల - ఎదలో క్రంగితి
ఏసయ్యతార - ఎప్పటివోలె - ఎదురాయె త్రోవలో
ఎంతో యబ్బురపడుచు - విస్మయ మొందుచు ఏగితి స్వామి కడకు


||అందాల తార..||

ప్రభుజన్మస్ధలము - పాకయేగాని పరలోక సౌధమే
బాలునిజూడ - జీవితమెంత - పావనమాయెను
ప్రభుపాదపూజ - దీవెనకాగా - ప్రసరించె పుణ్యము
బ్రతుకె మందిరమాయె - అర్పణలే సిరులాయె ఫలియించె ప్రార్ధన


||అందాల తార..||

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.
పరమత సహనం పాటిస్తూ, ఇతరులను మతంమారమని వత్తిడి చేయని క్రైస్తవ సోదర సోదరీమణులకు వారికుటుంబాలకు హృదయపూర్వక క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.. పాశ్చత్య దేశాలలో ఉన్న మిత్రులకు ఇంకా ఆయా దేశాల క్లైంట్స్ తో పనిచేసే మిత్రులకు హ్యాపీ హ్యాపీ హాలిడేస్ :-)

శనివారం, డిసెంబర్ 24, 2011

సాగరతీర సమీపానా

గాయకుడు తను పాడే పాటకు వన్నె తీసుకురావడమనేది సాధారణమైన విషయం. అంటే మంచి గాయకుడు పాడిన మంచిపాట మరింత బాగుంటుంది. ఐతే ఒక గాయకుడు పాడడం వల్ల ఆపాటకు మరింత ప్రాచుర్యం లభించడమన్నది ఒక్క ఏసుదాస్ గారి విషయంలోనే జరుగుతుందేమో.. ఈ పాట తను పాడడం వలనే ఇంత ప్రచారాన్ని పొందింది అనిపిస్తుంటుంది. ఐతే దానితో పాటు శ్రావ్యమైన సంగీతం కూడా ఒక కారణం అనుకోండి. ఏదేమైనా చిన్నతనం నుండి ఇప్పటికి కూడా అప్పుడపుడు ఈ పాటలో కొన్ని లైన్స్ పాడుకుంటూనే ఉంటాను. ఇక ఇదే బాణీలో కొన్ని ప్రైవేట్ ఆల్బంస్ లో వచ్చిన అయ్యప్ప పాటలు, దుర్గాదేవి  పాటలు కూడా కొన్ని చోట్ల విన్నాను. ఈ పాట వీడియో దొరకలేదు ఆడియో మాత్రమే ఉంది మీరూ మరోసారి వినండి. క్రింద ఇచ్చిన ప్లేయర్ లోడ్ అవకపోతే డైరెక్ట్ గా ఈ లింక్ కు వెళ్ళి వినండి.  


చిత్రం : మేరీమాత - 1971
సంగీతం : జి.దేవరాజన్
సాహిత్యం : అనిశెట్టి
గానం : యేసుదాస్.

సాగరతీర సమీపానా.. తరగని కావ్య సుధా మధురం
కాల చరిత్రకు సంకేతం.. కరుణకు చెరగని ప్రతిరూపం.

పచ్చని వృక్షములలరారు.. బంగరు పైరులు కనరారు.. ||2||
మాయని సిరులే సమకూరూ.. వేలాంగన్నీ అను ఊరూ.. 

సాగరతీర సమీపానా.. తరగని కావ్య సుధా మధురం
కాల చరీత్రకు సంకేతం.. కరుణకు చెరగని ప్రతిరూపం.

విరితావులనూ వెదజల్లీ.. వీచే చల్లని చిరుగాలీ ||2||
ఆవూ దూడల ప్రేమ గని.. పాడెను మమతల చిహ్నమనీ

సాగరతీర సమీపానా.. తరగని కావ్య సుధా మధురం
కాల చరీత్రకు సంకేతం.. కరుణకు చెరగని ప్రతిరూపం.

మట్టిని నమ్మిన కర్షకులూ.. మాణిక్యాలూ పొందేరూ.. ||2||
కడలిని నమ్మిన జాలరులూ.. ఘనఫలితాలు చెందేరూ.. ||2||

సాగరతీర సమీపానా.. తరగని కావ్య సుధా మధురం
కాల చరీత్రకు సంకేతం.. కరుణకు చెరగని ప్రతిరూపం.

పాలూ తేనై కలిశారూ.. అనురాగములో దంపతులూ ||2||
తోడూనీడై మెలిగారూ.. చవిచూశారూ స్వర్గాలూ..

సాగరతీర సమీపానా.. తరగని కావ్య సుధా మధురం
కాల చరీత్రకు సంకేతం.. కరుణకు చెరగని ప్రతిరూపం.

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 23, 2011

కరుణించు.. నడిపించు..

సినిమా క్రైస్తవ చిత్రం కాకపోయినా క్రైస్తవ సినిమాపాటలు అనగానే మొదట గుర్తొచ్చేది మిస్సమ్మలోని "కరుణించు మేరి మాతా" అన్నపాట. లీలగారు పాడిన ఈ పాట సావిత్రి గారిపై చిత్రీకరించడం మరింత వన్నె తెచ్చింది. చిన్నపుడు రేడియోలో తరచుగా వినడమే కాదు కొందరు క్రైస్తవ మిత్రుల ఇంటికి వెళ్ళినపుడు సైతం ఈ పాట వారి కలెక్షన్ లో ఖచ్చితంగా ఉండేది. ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు.

చిత్రం : మిస్సమ్మ (1955)
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : లీల

కరుణించు మేరిమాతా శరణింక మేరిమాతా
నీవే శరణింక మేరిమాతా

పరిశుద్దాత్మ మహిమ వరపుతృగంటి వమ్మ..
పరిశుద్దాత్మ మహిమ వరపుతృగంటి వమ్మ..
ప్రభు ఏసునాధు కృపచే మా భువికి కలిగే రక్ష..

కరుణించు మేరిమాతా శరణింక మేరిమాతా
నీవే శరణింక మేరిమాతా

భువి లేని దారిజేరీ పరిహాసమాయే బ్రతుకు
భువి లేని దారిజేరీ పరిహాసమాయే బ్రతుకు
క్షణమైన శాంతిలేదే దినదినము శోధనాయే

కరుణించు మేరిమాతా శరణింక మేరిమాతా
నీవే శరణింక మేరిమాతా

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

ఇక ఈ పాట సినిమా పాటకాకపోయిన తెలుగు క్రైస్తవ గీతాలలో అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని పొందిన పాట. మాసిలామణి గారు రాసిన ఈపాట చరణాలన్నీ ఒకే విధమైన పదాల అల్లికతో సంగీతంతో ఎన్ని చరణాలున్నా పాడడం సులువుగా ఉంటుంది. ఈ పాట పూర్తి లిరిక్ కోసం ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ నాకు నచ్చిన మొదటి మూడు చరణాలను మాత్రం పొందుపరుస్తున్నాను. వీడియోలు అన్నీ రిమిక్స్ వర్షన్స్ దొరికాయి కానీ చిన్నప్పుడు నేను విన్న పాటలో అయితే సింపుల్ అర్కెస్ట్రేషన్ తో వినడానికి మరింత హాయినిచ్చేది.

నడిపించు నా నావ, నడి సంద్రమున దేవ
నవ జీవన మార్గమున, నా జన్మ తరియింప

నా జీవిత తీరమున, నా అపజయ భారమున
నలిగిన నా హృదయమును, నడిపించుము లోతునకు
నాయాత్మ విరబూయ, నా దీక్ష ఫలియింప
నా నావలో కాలిడుము, నా సేవ జేకొనుము

నడిపించు నా నావ, నడి సంద్రమున దేవ
నవ జీవన మార్గమున, నా జన్మ తరియింప

రాత్రంతయు శ్రమపడినా, రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకినను, రాదాయెను  ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ, రమణీయ లోతులలో
రాతనాలను వెదకుటలో, రాజిల్లు నా పడవ  

నడిపించు నా నావ, నడి సంద్రమున దేవ
నవ జీవన మార్గమున, నా జన్మ తరియింప

ఆత్మార్పణ చేయకయే, ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే, అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే, ఆవేదనేదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని, అల్లాడే నా వలలు 

నడిపించు నా నావ, నడి సంద్రమున దేవ
నవ జీవన మార్గమున, నా జన్మ తరియింప

గురువారం, డిసెంబర్ 22, 2011

రాజ్యము బలమూ మహిమా

క్రిస్మస్ సంధర్బంగా ఈ నెల 25 వరకూ ఈ నాలుగు రోజులూ రోజుకొకటి చొప్పున నాకు పరిచయమున్న క్రైస్తవ సినిమాల పాటలనూ చిన్నప్పుడు రేడియోలోనూ కొందరు స్నేహితుల ద్వారాను విన్నవాటిలో నాకు నచ్చిన పాటలను మీకు వినిపిద్దామనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి పాటలలో మొదటిగా బాపు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన రాజాధిరాజు సినిమాలోని "రాజ్యము బలమూ" పాట వినడానికి చాలా బాగుంటుంది మహదేవన్ గారి సంగీతం వేటూరి గారి సాహిత్యాలు కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. శారద గారిపై చిత్రీకరించిన ఈ పాట వీడియో రెండు చరణాలు రెండు వీడియోలు గా దొరికాయి అవి ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఆడియోకావాలంటే చిమటమ్యూజిక్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు. 
---


చిత్రం : రాజాధిరాజు (1980)
రచన : వేటూరి
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
గానం : పి.సుశీల

రాజ్యము బలమూ మహిమా.. నీవే నీవె..

జవము జీవమూ జీవన.. నీవే నీవే..
మరియ తనయా మధుర హృదయా.. ||2||
కరుణామయా.. ||2||

||రాజ్యము బలమూ||

అవసరానికీ మించీ ఐశ్వరమిస్తే..
మనిషీ కన్నూమిన్నూ కానబోడేమో..
కడుపుకు చాలినంత కబళమీయకుంటే..
మనిషి నీతీ నియమం పాటించడేమో..
మనిషి మనుగడకు సరిపడనిచ్చీ..
శాంతీ ప్రేమా త్రుప్తి నిచ్చీ.. ||2||
గుండె గుండె నీ గుడిదీపాలై..
అడుగు అడుగు నీ ఆలయమయ్యే
రాజ్యమీవయ్యా.. నీ రాజ్యమీవయ్యా..

అర్హతలేని వారికీ అధికారం ఇస్తే..
దయా ధర్మం దారి తప్పునేమో..
దారి తప్పిన వారిని చేరదీయకుంటే..
తిరిగి తిరిగి తిరగబడతారేమో..
తగిన వారికి తగు బలమిచ్చీ..
సహనం క్షమా సఖ్యతనిచ్చీ.. ||2||
తనువు నిరీక్షణ శాలై..
అణువు అణువు నీ రక్షణసేనయ్యే
బలమీవయ్యా.. ఆత్మ బలమీవయ్యా..

శిలువపైన నీ రక్తం చిందిన నాడే..
శమదమాలు శోబించెను కాదా..
నీ పునరుత్ధానంతో రక్షణ రాజిల్లీ
శోకం మరణం మరణించెను కాదా..
చావు పుటుక నీ శ్వాసలనీ..
దయా దండన పరీక్షలనీ.. ||2||
ఉనికి ఉనికి నీ వెలుగు నీడలనీ
సత్యం మార్గం సర్వం నీవనీ
మహిమ తెలుపవయ్యా.. నీ మహిమ తెలుపవయ్యా..

||రాజ్యము బలమూ||



~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

ఇక ఇదే సినిమాలో హాస్యగీతంగా చెప్పుకోదగిన పాట "కొత్తాదేవుడండీ" నూతన్ ప్రసాద్ విజయచందర్ పై చిత్రించిన ఈ పాట వీడియోను ఇక్కడ చూడండి. ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు. ఇది కూడా నాకు సరదాగా అప్పుడపుడు పాడుకోవడం ఇష్టం, సాహిత్యం సరదాగా ఉంటే అందులో కొన్ని పదాలను బాలు పాడిన విధానం గమ్మత్తుగా ఉంటుంది :-)


చిత్రం : రాజాధిరాజు (1980)
రచన : వేటూరి
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
గానం : ఎస్.పి.బాలు, బృందం

కొత్తా దేవుడండీ కొంగొత్తా దేవుడండీ (2)
ఇతడే దిక్కని మొక్కని వాడికి
దిక్కు మొక్కు లేదండండీ (2)
బాబు రాండీ రాండీ శిశువా...
కొత్తా దేవుడండీ కొంగొత్తా దేవుడండీ అండండీ

నేలకు సొరగం దించాడండీ
దించిన సొరగం పంచాడండీ
నెత్తిన చేతులు పెడతాడండీ
నెత్తినెట్టుకొని ఊరేగండీ॥॥

||కొత్తా దేవుడండీ||

అంధర్నీ రష్కించేస్తాం అంధాలన్నీ రాసిచ్చేస్తాం
అంధర్నీ రష్కించేస్తాం అంధాలన్నీ...
శృంగారంలో ముంచీ తేల్చీ
బంగారంలో పాతేయిస్తాం
వీరే మీకు సమస్తా వీరికే మీ నమస్తా
దుష్ట రక్షణం శిష్ట శిక్షణం
చేసేయ్ చేసెయ్ మోసేయ్ మోసెయ్ (2)॥

||కొత్తా దేవుడండీ||

అప్పులు గొప్పగ చెయ్యొచ్చండి
అసలుకు ఎసరే పెట్టచ్చండి
పీపాలెన్నో తాగొచ్చండి
పాపాలెన్నో చేయొచ్చండి ॥
పాత దేవుడు పట్టిన తప్పులు
ఒప్పులకుప్పులు చేస్తాడండీ (2)
కొత్త దేవుని కొలిచిన వారికి
కొక్కొక్కొ కొదవే లేదండీ
రాండీ బాబూ రాండీ శిశువా...॥

బుధవారం, డిసెంబర్ 21, 2011

జై జై రాధారమణ హరి బోల్..

ఒకే మాటని తిరగేసి మరగేసి వెనక్కి ముందుకీ లాగీ పీకి పదే పదే పాడడమే కదా భజనలంటే... అబ్బబ్బ ఓట్టి బోరు బాబు అని అనుకునే వాడ్ని కొంతకాలం క్రితం వరకూ.. అసలు పూర్తిగా చివరివరకూ వినే ఓపిక కూడా ఉండేది కాదు. కానీ మొదటిసారి బెంగళూరు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆశ్రమంలోని విశాలాక్షి మంటపంలో వందలమందితో కలిసి కూర్చుని ఈ భజనలో గొంతు కలిపినపుడు ఆశ్చర్యమనిపించింది. కృష్ణ భజనకావడమో... వందలమంది మధ్య వైబ్రేషన్స్ కారణమో కాని ఒక అవ్యక్తానుభూతికి లోనయ్యాను నాకే తెలియకుండా తన్మయత్వంతో ఊగిపోయాను. మంద్రంగా నిశ్చలంగా పారుతున్న సెలయేరులా నెమ్మదిగా మొదలయ్యే భజన రకరకాల స్థాయిలలో పెరుగుతూ చివరికొచ్చేసరికి ఉదృతంగా ఎగిరిదూకే జలపాతమై ఒళ్ళంతా పులకింప చేస్తుంది. ఈ భజన ఒక సారి మీరూ విని చూడండి. ఆడియో డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రయత్నించండి.

 జైజై రాధారమణ హరి బోల్.. 
జైజై రాధారమణ హరి బోల్..
   

మంగళవారం, డిసెంబర్ 20, 2011

సువ్వీ కస్తూరి రంగా..

రమేష్ నాయుడి గారి కమ్మనైన సంగీతంలో హాయైన ఈ పాట ఒకసారి విన్నవారు ఎవరైనా మర్చిపోగలరా ? మీరూ మీడియం వాల్యూంలో పెట్టుకుని ఒకసారి వినండి. ప్రారంభంలోనే మురళీ నాదంతో పాటు వచ్చే ఆలాపన వింటూంటే అలా సాయం సంజెలో మెల్లగావీచే చల్లని గాలి శరీరాన్నీ మనసునీ తేలిక పరుస్తుంటే మెల్లగా కళ్ళుమూసుకుని ఊయలపై కూర్చున్న అనుభూతినిస్తే "సువ్వీకస్తూరి రంగా" అంటూ జానకమ్మ గారు పాట అందుకోగానే నేపథ్యంలో క్రమం తప్పకుండా ఒకే రిథమ్ లొ సాగే సంగీతం మెల్లగా మనని ఊయలలూపుతుంటే మనసు అలా అలా గాలిలో తేలిపోతుందంటే అతిశయోక్తికాదేమో. రమేష్ నాయుడి గారి సంగీతానికి నేను దాసోహమనడానికి ఈ సింపుల్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఒక కారణమేమో అనిపిస్తుంటుంది. ఇక మధ్యలో పడవ నడిపే వాళ్ళ పదాలతో ’హైలెస్సా హయ్య’ అంటూ వచ్చే కోరస్ పాటకు మరింత అందాన్నిస్తుంది.  ఈ సినిమా నేను చూడలేదు ఈ పాట నేపధ్యం గురించి అస్సలు తెలీదు కానీ వినడం మాత్రం చాలా ఇష్టం.  మీరూ ఇక్కడ విని ఆనందించండి.    

చిత్రం : చిల్లరకొట్టు చిట్టెమ్మ (1977)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : దాసం గోపాలకృష్ణ
గానం : జానకి, బాలు.

సువ్వి ఆహు.. సువ్వి ఆహు.. సువ్వి.. సువ్వి..
ఆ..ఆ...ఆఅ....హోయ్..
సువ్వీ కస్తూరి రంగా.. సువ్వీ కావేటి రంగా
సువ్వీ రామాభిరామా.. సువ్వీలాలీ..
సువ్వీ కస్తూరి రంగా.. సువ్వీ కావేటి రంగా
సువ్వీ రామాభిరామా.. సువ్వీలాలీ..

హైలేసా హయ్యా.. హైలేసా హయ్యా..
హైలేసా హయ్యా.. హైలేసా హయ్యా..
అద్దమరేతిరి నిద్దురలోన ముద్దుల కృష్ణుడు.. ఓ చెలియా.. ||2||
నా వద్దకు వచ్చెను ఓ సఖియా..
సువ్వీ కస్తూరి రంగా.. సువ్వీ కావేటి రంగా
సువ్వీ రామాభిరామా.. సువ్వీలాలీ..

ఊఉహు హయ్యా.. ఊఉహు హయ్యా..
ఊఉహు హయ్యా.. ఊఉహు హయ్యా..
వంగి వంగి నను తొంగి చూచెను కొంగుపట్టుకుని లాగెనుగా.. ||2||
భల్ ఛెంగున యమునకు సాగెనుగా..
సువ్వీ కస్తూరి రంగా.. సువ్వీ కావేటి రంగా
సువ్వీ రామాభిరామా.. సువ్వీలాలీ..

అల్లావనమున కొల్లలుగా వున్న గొల్లభామలను కూడితినీ..
నే గొల్లా భామనై ఆడితిని.. నే గొల్లా భామనై ఆడితిని..

సువ్వీ కస్తూరి రంగా.. సువ్వీ కావేటి రంగా
సువ్వీ రామాభిరామా.. సువ్వీలాలీ..

సువ్వి.. ఆహూం.. సువ్వి.. ఆహుం..
నిద్దురలేచి అద్దము చూడ ముద్దుల ముద్దర ఓ చెలియా..ఆఅ....
నిద్దురలేచి అద్దము చూడ ముద్దుల ముద్దర ఓ చెలియా..
హబ్బ.. అద్దినట్టుందె ఓ సఖియా...
సువ్వీ కస్తూరి రంగా.. సువ్వీ కావేటి రంగా
సువ్వీ రామాభిరామా.. సువ్వీలాలీ..
సువ్వి.. ఆహూం.. సువ్వి.. ఆహుం..
సువ్వి.. ఆహూం.. సువ్వి.. ఆహుం..
సువ్వి.. ఆహూం.. సువ్వి.. ఆహుం..

సోమవారం, డిసెంబర్ 19, 2011

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా..

శుభోదయం నేస్తాలూ.. ఎలా ఉన్నారు ? నేను బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను :-) చాలామందిని కామెంట్ల ద్వారానూ, బజ్ మరియూ ప్లస్ ద్వారాను పలకరిస్తూనే ఉన్నాను కనుక పెద్దగా మిస్ అవలేదు కానీ సంకలినులకు రావడం తగ్గించడం వలన కొందరి బ్లాగులని మిస్ అయ్యాను, అవన్నీమెల్లగా కవర్ చేయాలి. ఈ బ్లాగులో హాయిగా బజ్జున్న బుజ్జి పాండాగాడ్ని నిద్రలేపడానికి మనసురాడంలేదు కానీ ఇప్పటికే చాలా రోజులైంది ఇక చాలులే మంచి మంచి పాటలతో నా బ్లాగ్ నేస్తాలకు కబుర్లు చెప్పేయాలి అని అన్నగారినీ ఘంటసాల గారినీ వెంటబెట్టుకుని ఇదిగో ఈ మాంచి మేలుకొలుపు పాటతో నిద్రలేపేశాను. ఇకపై రోజూ అని చెప్పలేను కానీ కాస్త తరచుగానే కలుసుకుని కబుర్లు చెప్పుకుందాం.

ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన గీతాలలో ఒకటి. రామారావు గారి నటన ఘంటసాల గారి గాత్రం రెండూ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇక కొసరాజు గారి సాహిత్యం టివిరాజు గారి సంగీతం గురించి చెప్పడానికి ఏముంది. ఇంటర్మీడియేట్ రోజులలో నాకో మిత్రుడు ఉండేవాడు వాడు ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా “అపాయమ్ము దాటడానికి ఉపాయమ్ము కావాలి” అంటూ అచ్చంగా అన్నగారిని అనుకరిస్తూ గంభీరంగా ఈపాటందుకునే వాడు ఆ విధంగా ఈ పాట తరచుగా వింటూండేవాడ్ని. మీరూ పాట విని/చూసి ఆనందించండి. వీడియో ప్లే అవ్వకపోతే ఈ పాటను ఇక్కడ వినవచ్చు...

అన్నట్లూ కొత్తావకాయ గారు రేపల్లెలో జరిగిన కథ అంటూ ధనుర్మాసమంతా రోజుకొంచెం చొప్పున కన్నయ్యకథ చెప్తున్నారు చదివారా? అదే పోస్టులలో తిరుప్పావై పాశురాలకు దేవులపల్లి వారి తెలుగుసేతనుండి రోజుకో కమ్మని పాటను సైతం అందిస్తున్నారు. మీరు ఇంకా చూసి ఉండకపోతే అర్జంట్ గా ఇక్కడ చదివేయండి.


చిత్రం : శ్రీకృష్ణపాండవీయం
సంగీతం : టి.వి.రాజు
సాహిత్యం : కొసరాజు
గళం : ఘంటసాల

అపాయమ్ము దాటడానికి ఉపాయమ్ము కావాలి
అంధకారమలమినపుడు వెలుతురుకై వెదకాలి
ముందు చూపులేనివాడు ఎందునకూ కొరగాడు
సోమరియై కునుకువాడు సూక్ష్మమ్ము గ్రహించలేడు

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా
మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా
ఆ మత్తులోనబడితే గమ్మత్తుగా చిత్తవుదువురా
మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

జీవితమున సగభాగం నిద్దురకే సరిపోవు
జీవితమున సగభాగం నిద్దురకే సరిపోవు
మిగిలిన ఆ సగభాగం చిత్తశుద్ధి లేకపోవు
అతినిద్రాలోలుడు తెలివిలేని మూర్ఖుడు
అతినిద్రాలోలుడు తెలివిలేని మూర్ఖుడు
పరమార్ధం కానలేక వ్యర్ధంగా చెడతాడు

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

సాగినంత కాలమ్ము నా అంత వాడు లెడందురు
సాగకపోతే ఊరక చతికిల బడి పోదురు
కండబలము తోటే ఘనకార్యము సాధించలేరు
బుద్ధిబలము తోడైతే విజయమ్ము వరింపగలరు

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

చుట్టు ముట్టు ఆపదలను మట్టుబెట్ట పూనుమురా
చుట్టు ముట్టు ఆపదలను మట్టుబెట్ట పూనుమురా
పిరికితనము కట్టిపెట్టి ధైర్యము చెపట్టుమురా
కర్తవ్యం నీ  వంతు కాపాడుట నా వంతు
చెప్పడమే నా ధర్మం వినకపోతే నీ ఖర్మం

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా
ఆ మత్తులోనబడితే గమ్మత్తుగా చిత్తవుదువురా
మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.