సోమవారం, డిసెంబర్ 22, 2008

బృందావని - తిల్లాన - బాలమురళీకృష్ణ

రుద్రవీణ సినిమా లో ప్రఖ్యాత సంగీత కళాకారుని కొడుకైన కధానాయకుడు కట్టెలు కొట్టుకునే వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళినపుడు వాళ్ళు "మీ నాన్నగారి పాట యినే అదృష్టం మాకెలాగూ లేదు మీరైనా మాకోసం ఏదైనా ఓ పాట పాడండయ్యా.." అని మన కధానాయకుడిని అడుగుతారు దానికతను ఓ మంచి ఆలాపన తో మొదలు పెట్టగానే కొందరు నోళ్ళు తెరుచుకుని అర్ధం కాని మొహంతో చూస్తుంటే, మరికొందరు బుర్ర గోక్కుంటూ ఉంటే, మరికొందరు దిక్కులు చూస్తూ ఉంటారు, తను కొంచెం విరామం ఇవ్వగానే అందరూ కలిసి "కాస్త మంచి పాట పాడండయ్యా..." అని అమాయకంగా అడుగుతారు. అలానే డిగ్రీ పూర్తయి ఉద్యోగం లో చేరిన తర్వాత వరకూ కూడా నాకు కర్ణాటక సంగీతం ఒక అర్ధం కానీ సాగతీత కార్యక్రమం మాత్రమే అనే అభిప్రాయం ఉండేది.

అలాంటి నాకు మొదటి సారి ఈ సంగీతం అలవాటు చేసింది మా ఈ.యమ్.యస్.యన్.శేఖర్, వాడు నా ఇంజినీరింగ్ క్లాస్మేట్ నేను వాడు కలిసి ప్రాజెక్టు వర్క్ కూడా చేసాం. ఆ ప్రాజెక్టు వర్కు టైమ్ లో ఇద్దరం కలిసి కొన్ని సినిమా పాటలకి పేరడీ లు కట్టుకుని పాడుకునే వాళ్ళం కానీ కర్ణాటక సంగీతం గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు. ఇద్దరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చిన కొత్తలో మద్రాసు లో టి.నగర్ పక్కనే ఉన్న వెస్ట్ మాంబళం లో ఒకే మాన్షన్ లో ఉన్న టైమ్ లో, వాడు బాలమురళి గారి కేసెట్ లు తెగ కొని తెచ్చే వాడు. అప్పట్లో నాదగ్గర పేనాసోనిక్ డబుల్ డెక్ డిటాచబుల్ స్పీకర్స్ ఉన్న టూఇన్‍వన్ ఉండేది (ఠాగూర్ సినిమాలో చిరంజీవి మొదటి సారి పంపిన కేసెట్ పోలీసులు వింటారు చూసారా అదే సిస్టం) దానిలో చాలా బాగ వచ్చేది స్టీరియో సౌండ్, బాస్ బూస్టర్ కూడా ఉండేది.

మేమంతా అప్పట్లో రిలీజైన తమిళ మాస్ పాటలు, ప్రియురాలు పిలిచే, జీన్స్ లాంటి సినిమా పాటలు ఈ టేప్ రికార్డర్ లో హై వాల్యూమ్ లో పెట్టుకుని వింటుంటే, అప్పుడప్పుడూ మా వాడు ఈ కర్ణాటక సంగీతం వినిపించే వాడు. మొదట్లో ఏంటి రా బాబు నీ గోల అనే వాడ్ని కానీ మెల్లగా నేను కూడా కర్ణాటక సంగీతానికి అడిక్ట్ అవడం మొదలు పెట్టాను. అప్పుడే కొన్ని రాగాల పేర్లు, కొందరు గాయకుల పేర్లు, బాలమురళి గారి పంచరత్నాలు, తిల్లానాలు వీటన్నింటి తో పరిచయం, దాని తో పాటే అభిమానం పెరిగింది. వాటన్నింటిలోనూ కర్ణాటక సంగీతం లో ఓనమాలు కూడా తెలియని నాలాంటి పామరులు సైతం బాగా ఆస్వాదించగల సంగీతం, బాలమురళి గారు స్వయంగా రచించి స్వరపరచిన తిల్లానాలు అని అనిపించేది. నిన్న ఉదయం ఈ బృందావని తిల్లాన వింటుంటే ఈ పాట కి కూడా లిరిక్స్ రాసుకుని నా బ్లాగ్ లో పెట్టాలి అనిపించింది, అందుకే ఈ దుస్సాహసం. ఈ తిల్లానాకు మొదట్లో వచ్చే ఆలాపన నాకు చాలా ఇష్టం, మీరు కూడా విని ఆస్వాదించి ఆనందించండి మరి.


గమనిక: ముందే చెప్పినట్లు నాకు సంగీతం గురించిన ఓనామాలు కూడా తెలియవు మామూలు సినిమా పాటలు వింటూ వాటి లిరిక్స్ ఎలా అయితే టైప్ చేసుకుంటానో అలానే ఈ తిల్లానా కి కూడా ప్రయత్నించాను. పెద్దలు ఎవరైనా తప్పులు గమనిస్తే నిస్సంకోచంగా కామెంట్స్ లో తెలియచేయండి సరిదిద్దుకుంటాను.

ఆఅఆఆ...ఆఅఆఅ..ఆ ఆ ఆ...
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..

ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం....
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం..తరిత...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం..తరిత..నాదిరిధీం...
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత...

నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత..నాదిరధీం...
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
సొగసులూర హొయలుకోరి.నీ..దరి జే...రితినీ..
సొగసులూర హొయలుకోరినీ..దరిజే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమెల్ల పులకించి తీయని..
సొగసులూర హొయలుకోరినీ..దరిజే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమె పులకించి తీయని..
సొగసులూర హొయలుకోరీ.నీ..దరిజే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమె పులకించి..
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని సొగసులూర హొయలుకోరి.నీ..దరి జే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమె పులకించి..
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళిమాధురీ...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత..నాదిరిధీం...
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత..నాదిరధీం...
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.. ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
న్నా.ధిరిధీం..న్నా.ధిరిధీం..నాధిరిధీంమ్....ఆఆ...ఆ..ఆ.న...

ఆదివారం, నవంబర్ 16, 2008

ఓ క్లాసు... ఓ మాసు... :-)

గత వారం రోజులు గా ఎందుకో ఈ రెండు పాటలూ పదే పదే గుర్తొస్తున్నాయి సో టపాయించేస్తే ఓ పనైపోతుంది అని మొదలెట్టాను. అసలు ఈ టపా కి సరైన శీర్షిక ఓ క్లాసిక్... ఓ జానపదం అయి ఉండేదేమో. ముందు క్లాసిక్ గురించి... జంధ్యాల గారి ముద్దమందారం సినిమాలో వేటూరి గారు రాసిన ఈ పాట చాలా బాగుంటుంది. సాహిత్యం గొప్ప గా లేకపోయినా చిన్న చిన్న పదాలలో మంచి భావాలని పలికించారు వేటూరి గారు... రమేష్‌నాయుడు గారి సంగీతం ఆహ్లాదం గా ఉంటే... ఇక బాలు గాత్రం అద్భుతమైన వన్నె తెస్తుంది మనసుకు హాయినిస్తుంది. ఒక సారి విని చూడండి....

చిత్రం : ముద్దమందారం
సాహిత్యం : వేటూరి
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
గానం : బాలు

నీలాలు కారేనా కాలాలు మారేనా
నీ జాలి నే పంచుకోనా నీ లాలి నే పాడలేనా
జాజి పూసే వేళ జాబిల్లి వేళ
పూల డోల నేను కానా

||నీలాలు||

సూరీడు నెలరేడు సిరిగల దొరలే కారు లే
పూరి గుడిసెల్లో పేద మనసుల్లో వెలిగేటి దీపాలులే
ఆ నింగి ఈ నేల కొనగల సిరులే లేవులే
కలిమి లేముల్లొ కరిగే ప్రేమల్లొ నిరుపేద లోగిళ్ళులే

||నీలాలు||

ఈ గాలిలో తేలి వెతలను మరిచే వేళలో
కలికి వెన్నెల్లు కలల కన్నుల్లో కల పారి పోవాలి లే
ఆ తారలే తేరి తళ తళ మెరిసే రేయిలో
ఒడిలో నువ్వుంటె ఒదిగీ పోకుంటె కడతేరి పోవాలిలే..

||నీలాలు||

ఇక రెండో పాట విషయానికి వస్తే, నా చిన్నపుడు మా మావయ్య పాడేవారు ఈ పాటని, తెలంగాణా యాస లో సాగే ఈ పాట ఇప్పటికీ ఎలాంటి మూడ్ లో ఉన్నా నాకు హుషారు తెప్పిస్తుంది... క్లాసు మాసు తేడా ఏంటి లెండి మంచి జానపదాలు వింటే మనకి తెలీకుండానే మన పాదమో లేక చెయ్యో కనీసం చిన్న గా అయినా సరే పాట తో పదం కలుపుతుంది ఆ పాటలు అలాంటివి. ఒక విచారించ వలసిన విషయం ఏంటంటే నాకు ఈ పాట రాసిన లేదా స్వరపరిచిన వ్యక్తుల గురించి ఏమీ తెలియదు కానీ ఈ పాట విన్న ప్రతి సారీ మాత్రం చాలా ఆనందిస్తాను ఒక చిరునవ్వు మోము పై అలవోకగా అలా వచ్చి వెళ్తుంది.

ఎడ్లు బాయె... గొడ్లు బాయె... ఎలమ దొరల మంద బాయే...
గోళ్ళగమ్మ నేను బోతె కందిరీగ కరిసి పాయె...
అరెరెరెరెరె ఆయ్
కోడిబాయె లచ్చమ్మదీ... కోడి పుంజు బాయె లచ్చమ్మదీ... ||2||
||ఎడ్లు బాయె||
||కోడిబాయె||

హోయ్
బండి బాయె బస్సు బాయె రేణిగుంట రైలు బాయె.... ||2||
మళ్ళి దిరిగి చూడ బోతె గాలి మోటరెళ్ళిపాయె... ||2||
అరెరెరెరె
దూడ బాయె లచ్చమ్మదీ... లేగ దూడ బాయె లచ్చమ్మదీ...||2||

||ఎడ్లు బాయె||
||కోడిబాయె||

కొండబాట నస్తుంటే.... కోయిలమ్మ గూస్తుంటే...
కొండబాట నస్తుంటె.... కోయిలమ్మ గూస్తుంటె...
వాగు బాట నస్తుంటే.. వాయిలాల సప్పుడాయె...
మందనంత గెదుముకుంట ఇంటిదారినొస్తుంటే...2
పోతుబాయె లచ్చమ్మదీ.. లేగ పోతుబాయె లచ్చమ్మదీ...||2||

||ఎడ్లు బాయె||
||కోడిబాయె||

లచ్చన్న దారి లోన లంబాడీ ఆటలాయె...హోయ్...
జిగులారి సంత లోన పోతలింగడి గంతులాయె
బంతి పూలు తెంప బోతె తుమ్మెదొచ్చి గరిసి బాయె
గంప బాయె లచ్చమ్మదీ పూల గంప బాయె లచ్చమ్మదీ.. ||2||

||ఎడ్లు బాయె||
||కోడిబాయె||

మంగళవారం, అక్టోబర్ 07, 2008

మా ఊరు ఒక్క సారి (పంట చేల)--పాలగుమ్మి

ముందుగా తన టపా ద్వారా ఈ పాటను పరిచయం చేసిన సిరిసిరిమువ్వ గారికి నెనర్లు. ఆపై ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అడిగితే నాదవినోదిని గురించి చెప్పి పాలగుమ్మి వారి ఫోన్ నంబరు ఇచ్చిన సి.బి.రావు గారికి నెనర్లు. నేను ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు పాలగుమ్మి వారితో మాట్లాడి నాదవినోదిని నాగరాజు గారి నంబరు తీసుకుని, సరిగ్గా వచ్చే ముందు రోజు అప్పటికే 36 గంటలు గా స్వల్ప విరామం తో చేసిన ప్రయాణాన్ని లెక్క చెయ్యకుండా... మరుసటి రోజు అమెరికాకు చేయాల్సిన 20 గంటల ప్రయాణాన్ని కూడా మరచి బాగ్‌లింగంపల్లి లో నాగరాజు గారి ఇల్లు వెతికి పట్టుకుని ఈ కేసేట్ సంపాదించాను.

కానీ ఇంతా శ్రమపడి "తాళం వేసితిని కానీ గొళ్ళెం మరిచితిని" అన్న చందాన కేసెట్ సంపాదించాను కానీ నా దగ్గర ప్లేయర్ లేదన్న విషయం విస్మరించాను. అంటే నిజానికి అమెరికా లో ఓ కేసెట్ ప్లేయర్ కొనుక్కోడం ఎంత సేపు లే, ఇప్పుడు ఐపాడ్ లు గట్రా వచ్చాయ్ కాబట్టి కేసెట్ ప్లేయర్ లు తక్కువ ధర లో దొరుకుతుండి ఉంటాయ్, అనే నిర్లక్ష్యం కూడా ఒక కారణం లెండి. తీరా ఇక్కడికి వచ్చాక ఎక్కడ వెతికినా కేసెట్ ప్లేయర్ అని అడగగానే నన్నో ఆదిమానవుడ్ని చూసినట్లు చూసి ఇంకా అవి ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయ్ అని నన్నే ఎదురు ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టారు. ఆఖరికి ఈ రోజే బెస్ట్‌బై లో చివరగా మిగిలి ఉన్న ఒకే ఒక్క కేసెట్ వాక్మన్ తెచ్చి ఇపుడే ఈ పాట వినగానే పడిన కష్టమతా మర్చిపోయాను. అందుకే వెంటనే టపాయించేస్తున్నాను.


Maa Uru okka saari...


పాలగుమ్మి విశ్వనాథం గారు రచించి, స్వరపరచి గానం చేసిన ఈ పాట మనకోసం.

ఓహొ ఓ...ఓ...ఆ.ఆ...ఆ.ఆ...

పంట చేల గట్ల మీద నడవాలి..
ఊహలేమొ రెక్కలొచ్చి ఎగరాలి.. ||పంట చేల||
మా ఊరు ఒక్క సారి పోయి రావాలి..
జ్ఞాపకాల బరువు తో తిరిగి రావాలి..||మా ఊరు||

ఒయ్యారి నడకలతో ఆ ఏరు..
ఆ ఏరు దాటితే మా ఊరు ||ఒయ్యారి||
ఊరి మధ్య కోవెలా కోనేరు..
ఒక సారి చూస్తిరా తిరిగి పోలేరు..
ఊరి మధ్య కోవెలా కోనేరు..
ఒక సారి చూస్తిరా వదిలి పోలేరు..

||పంట చేల......తిరిగి రావాలి||

పచ్చని పచ్చిక పైనా మేను వాల్చాలి...
పైరగాలి వచ్చి నన్ను కౌగిలించాలి...||పచ్చని||
ఏరు దాటి తోట తోపు తిరగాలి...
ఎవరెవరో వచ్చి నన్ను పలకరించాలి... ||ఏరు దాటి||

మా ఊరు ఒక్క సారి పోయి రావాలి..||2||

చిన్ననాటి నేస్తాలు చుట్టూ చేరాలి...
మనసువిప్పి మాట్లాడే మనుషుల కలవాలి...||చిన్ననాటి||
ఒకరొకరు ఆప్యాయతలొలకబొయ్యాలి...
ఆగలేక నా కన్నులు.. చెమ్మగిల్లాలి...||ఒకరొకరు||

పంట చేల గట్ల మీద నడవాలి..
ఊహలేమొ రెక్కలొచ్చి ఎగరాలి.. ||పంట చేల||
మా ఊరు ఒక్క సారి పోయి రావాలి..
జ్ఞాపకాల బరువు తో తిరిగి రావాలి..||మా ఊరు||
ఓహొ హో...ఓ..ఒ..ఒ..ఒ..ఓ....||2||

నాదవినోదిని కేసెట్ మరియూ సిడీ ల కోసం సంప్రదించ వలసిన చిరునామా.

నాగరాజు 040-27676526
HIG Block 6, Flat 16.  
Near Sundarayya park, Baglingampally Hyderabad-500044 
Email : hemavathi_57@rediffmail.com

శనివారం, ఆగస్టు 02, 2008

పూవులేవి తేవే చెలీ

అదే సమయం లో వచ్చిన మరో అందమైన లలిత గీతం.. సురస.నెట్ నుండి మనందరికోసం.

Poovulevi Teve Che...


పూవులేవి తేవే చెలీ పోవలే కోవెలకూ ||3||

తుమ్మెద కాలూననివీ, దుమ్ము ధూళి అంటనివి ||2||
కమ్మగ వలచేవి, రకరకమ్ముల వన్నెలవీ ||2||

|| పూవులేవి ||

ఆలసించెనా, పూజా వేళ మించిపోయెనా ||2||
ఆలయమ్ము మూసి పిలుపాలింపడు నా విభుడూ ||2||

|| పూవులేవి ||

మాలలల్లుటెపుడే? నవమంజరులల్లేదెపుడే ||2||
ఇక పూలే పోయాలి తలబ్రాలల్లే స్వామి పైన ||2||

|| పూవులేవి ||

గురువారం, జులై 31, 2008

అమ్మ దొంగా నిన్ను చూడకుంటే !!

ఓ నాల్రోజులు గా ఎందుకో ఈ పాట పదే పదే గుర్తొస్తుంది. ఈ పాట సాహిత్యమో లేదా mp3 నో దొరుకుతుందేమో అని వెతుకుతుంటే ఓ నెల క్రితం సుజాత(గడ్డిపూలు) గారు కూడా ఈ పాట గుర్తు చేసుకోడం చూసాను. మొత్తం మీద నా కలక్షన్ నుండి తవ్వి తీసి సాహిత్యం తో పాటు వినడానికి లింక్ కూడా ఇస్తే అందరూ మరో సారి ఈ మధురమైన పాట ని ఆస్వాదిస్తారు, తెలియని వాళ్ళకి పరిచయం చేసినట్లూ ఉంటుంది అని ఈ రోజు ఈ పాట ఇక్కడ మన అందరి కోసం. పాలగుమ్మి గారి సాహిత్యం వేదవతీ ప్రభాకర్ గారి గానం తో ఈ పాట చాలా హాయైన అనుభూతినిస్తుంది.

Amma Donga Ninnu C...


సాహిత్యం: పాలగుమ్మి విశ్వనాథ్
సంగీతం : పాలగుమ్మి విశ్వనాథ్
గానం : వేదవతీ ప్రభాకర్

అమ్మ దొంగా నిన్ను చూడకుంటే.. నాకు బెంగా.. ||2||
కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ ఊ..ఊ..ఉ..
నా కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ
కల కలమని నవ్వుతూ కాలం గడిపే నిన్ను... చూడకుంటే.. నాకు బెంగా...

||అమ్మ దొంగా||

కధ చెప్పే దాకా కంట నిదుర రాకా...
కధ చెప్పే దాకా నీవు నిదుర బోకా...
కధ చెప్పే దాకా నన్ను కదలనీక....
మాట తోచనీక...మూతి ముడిచి చూసేవు...

||అమ్మ దొంగా||

ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
గువ్వ ఎగిరి పోయినా గూడు నిదుర పోవునా...||2||

||అమ్మ దొంగా||

నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే అది చాలు...
నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే పది వేలు..
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికి రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికీ రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి...

||అమ్మ దొంగా||

గురువారం, జులై 24, 2008

అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి...

ఈ రోజు ఉదయం ఆరు దాటి ఒక పది నిముషాలు అయి ఉంటుందేమో నేను ఆఫీసుకు బయల్దేరి బస్ కోసం నడుస్తూ నా IPOD లో యాదృచ్చిక పాటలు (Shuffle songs కి ఇంతకన్నా మంచి పదం దొరకలేదు నా మట్టిబుర్రకి) మీట నొక్కగానే మొదట గా ఈ పాట పలకరించింది. సూర్యోదయమై ఓ అరగంట గడిచినా, ఇంకా సూర్యుడు మబ్బుల చాటు నే ఉండటం తో ఎండ లేకుండ మంచి వెలుతురు. అటు చిర్రెత్తించే వేడి ఇటు వణికించే చలీ కాని ఉదయపు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం లో ఈ పాట వింటూ అలా నడుస్తుంటే. ఆహా ఎంత బావుందో మాటల లో చెప్ప లేను. ఈ పాట కి సంభందించిన ప్రతి ఒక్కరినీ పేరు పేరు నా పొగడకుండా ఉండ లేకపోయాను.

మీకు తెలుసా ఈ పాట ఇళయరాజా గారు పాడారు. ఈ పాట లో స్వరాలు వచ్చేప్పుడు నాకే తెలీకుండా నా వేళ్ళు నాట్యం చేస్తాయి ఇక తకతుం..తకతుం... అని వచ్చేప్పుడైతే తల ఊపకుండా ఉండలేను. ఇంక సాహిత్యం వేటూరి గారు నాలుగు లైన్లు అయినా చక్కగా వ్రాసారు. "నీ జడలో..." పంక్తి ఎన్ని సార్లు విన్నా మళ్ళీ ఓ సారి పెదవులపై ఓ చిన్న మెరుపుని పుట్టిస్తుంది. ఈ రోజంతా ఈ పాటే పాడుకున్నా అని ఈ పాటికి అర్ధం అయి ఉంటుంది కదా అందుకే ఈ పాట ఇక్కడ ఇస్తున్నా.

ప్లేయర్ ఓపెన్ కాకపోతే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

<p><a href="http://musicmazaa.com/telugu/audiosongs/movie/Seetakokachiluka+Old.html?e">Listen to Seetakokachiluka Old Audio Songs at MusicMazaa.com</a></p>


చిత్రం: సీతాకోకచిలుక
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: వాణీజయరాం, ఇళయరాజా

స గా మా పా నీ సా
సా నీ పా మా గా సా
మమపా పపపా గమప గమగసా

నినిసాసస గగసాసస నీసగాగ మమపా
సాస నీని పాప మామ గాగ సాస నీసా

అ: అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే
ఆ: సాసాస నీనీని పాపాప మామామ గాగాగ సాసాస నీసా
అ: పగలూ రేయీ ఒరిసీ మురిసే సంధ్యారాగంలో
ఆ: సగపా మపపా మగపా మపప పని సని పదనిప మాగా
ఆ: ప్రాణం ప్రాణం కలిసీ విరిసే జీవన రాగంలో


తనన ననన ననన ననన తనన ననన నాన
అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే
పగలూ రేయీ ఒరిసీ మెరిసే సంధ్యారాగంలో
ప్రాణం ప్రాణం కలిసీ విరిసే జీవన రాగంలో
అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే
తనన ననన ననన ననన తనన ననన నాన

అ: తకతుం తకతుం తకతుం తకతుం తకతకతకతుం
ఆ: తకతుం తకతుం తకతుం తకతుం తకతకతకతుం
అ: తకధుం తకధుం తకధుం తకధుం
ఆ: తకధుం తకధుం తకధుం తకధుం

నీ చిరునవ్వుల సిరిమువ్వల సవ్వడి వింటే
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ....ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.ఆ.ఆ.ఆ.ఆ...

నీ చిరునవ్వుల సిరిమువ్వల సవ్వడి వింటే
ఆ సందడి విని డెందము కిటికీలు తెరచుకుంటే
నీ కిలుకుమనే కులుకులకే కలికి వెన్నెల చిలికే
నీ జడలో గులాబి కని మల్లెలెర్రబడి అలిగే

నువ్వు పట్టుచీర కడితే ఓ పుత్తడిబొమ్మా..
ఆ కట్టుబడికి తరించేను పట్టుపురుగు జన్మా..
నా పుత్తడి బొమ్మా ..!

అలలు కలలు ఎగసి ఎగసి అలసి సొలసి పొయే !

ఆదివారం, జులై 13, 2008

పరువమా..చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఒకో రోజు ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు రోజంతా ఒకే పాట పదే పదే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. Haunting or something అంటారే అలా అనమాట. మీకూ అలా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా....మీరు గమనించి ఉండరేమో కాని ఖచ్చితం గా మీరూ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. ఏదో ఒక పాట ఉదయాన్నే రేడియో లో విన్నదో ఎవరన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు హమ్ చేసిందో అలా సడన్ గా మనల్ని అంటుకుని రోజంతా అదే పాట గుర్తొస్తుంటుంది. నాకు ఈ రోజు నిద్ర లేవగానే ఎందుకో ఈ పాట గుర్తొచ్చింది రోజు మొత్తం మీద ఒక 10-15 సార్లు హమ్ చేసి ఉంటాను ఇక లాభం లేదు అని బ్లాగ్ లో పెట్టేస్తున్నా.

చిన్నపుడు అప్పుడప్పుడూ ఉదయం పూట రేడియో లో విజయవాడ కేంద్రం వివిధ భారతి కార్యక్రమం లో వేసే వాడీ పాట. చాలా సార్లు విన్నట్లు గుర్తు. మొదటి సారి ఈ పాట విన్నపుడు ప్రారంభం ఆంగ్లం లో ఉండటం తో ఏదో పిచ్చి పాట లే అనుకున్నాను...తర్వాత నవ్వులు విని ఖచ్చితం గా చెత్త పాటే అని నిర్ధారించేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఇళయరాజా గారు మెల్లగా పాట లోకి తీసుకు వెళ్తారు...జాగింగ్ చేసే అడుగుల చప్పుడు తో అద్భుతం గా ట్యున్ చేసి పాట అయిపోయే సరికి శభాష్..!! అనిపించేసుకుంటారు. ఈ పాట వీడియో దొరకలేదు కానీ ఎవరో నాలాంటి అభిమాని పాటని presentation కి జత చేసి you tube లో పెట్టాడు. నేను అదే ఇక్కడ ఇస్తున్నా. ఇది ప్లే అవ్వక పోతే ఇక్కడ వినండి.


చిత్రం : మౌనగీతంసంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: బాలూ, జానకి

Hello !
Hi.
Good morning !
Good morning.
How do you do?
Fine. Thank you.
How about joining me?
Ok, with pleasure.

పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ..
పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ..

పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ..
పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ..

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఏ ప్రేమ కోసమో .. చూసే చూపులూ..
ఏ కౌగిలింతకో .. చాచే చేతులూ..
తీగలై .. హో .. చిరు పూవులై పూయ..
గాలిలో .. హో .. రాగాలుగా మ్రోగా..

నీ గుండె వేగాలు తాళం వేయా !

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఏ గువ్వ గూటిలో .. స్వర్గం ఉన్నదో..
ఏ చెట్టు నీడలో .. సౌఖ్యం ఉన్నదో..
వెతికితే .. హో .. నీ మనసులో లేదా
దొరికితే .. హా .. జత కలుపుకో రాదా

అందాక అందాన్ని ఆపేదెవరూ !!

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ...

సోమవారం, జులై 07, 2008

సొగసు చూడ తరమా !..

ఇది గుణశేఖర్ రెండవ సినిమా అనుకుంటా, తన మొదటి సినిమా లాఠీ లో వయొలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది హిట్ కాకపోయినా కొన్ని సీన్స్ చాలా బావుంటాయ్. ఇతను రెండో సినిమా పూర్తి వ్యతిరేకం గా చాలా సాఫ్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని భార్యా భర్తల మధ్య రిలేషన్ ని చక్కగా చూపిస్తాడు. ఇందులో ఆర్ట్ వర్క్ వైవిధ్యం గా బావుంటుంది, ఈ సినిమా లోని ప్రింటెడ్ చీరలు సొగసు చూడ తరమా చీరలు గా కొంత కాలం బాగానే హవా కొనసాగించాయనుకుంటా... ఇంద్రజ characterization and presentation సినిమా కే హైలెట్.

నేను ఇంజనీరింగ్ చదివే రోజులలో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా అప్పట్లో కలెక్షన్స్ పరం గా హిట్ అవునో కాదో గుర్తు లేదు కాని అప్పటి యువత హృదయాలలో మాత్రం బాగానే చోటు సంపాదించుకుంది. ఈ సినిమా లో కొన్ని పాటలు ప్రత్యేకించి ఈ పాట సిరివెన్నెల గారి సాహిత్యానికి అందమైన సంగీతం తోడై వినడానికి చాలా బావుంటుంది one of my all time favorites. ఈ పాట మరియూ సాహిత్యం మీ కోసం. ఈ పాట వినడానికి కింద play button click చేయండి లేదా ఈ సినిమాలో పాటలు అన్నీ వినడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Listen to Sogasu Choodatarama Audio Songs at MusicMazaa.com

చిత్రం : సొగసు చూడ తరమా
సంగీతం : రమణి ప్రసాద్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : కె.జే.యేసుదాస్

సొగసు చూడ తరమా !..
సొగసు చూడ తరమా.. నీ సొగసు చూడ తరమా..
మరుని నారి, నారి గ మారి.. మదిని నాటు విరిశరమా...
||సొగసు చూడ||
సొగసు చూడ తరమా !..

హే..హె.... హే..హే..హె...
కులుకే సుప్రభాతాలై.. కునుకే స్వప్న గీతాలై..
ఉషా కిరణమూ... నిషా తరుణమూ...
కలిసె కలికి మేనిగా రతి కాంతుని కొలువుగా,
వెలసే చెలి చిన్నెలలో....

సొగసు చూడ తరమా !!

పలుకా చైత్ర రాగాలే, అలకా గ్రీష్మ తాపాలె,
మదే.. కరిగితే... అదే.. మధుఝరీ...
చురుకు వరద గౌతమీ... చెలిమి శరత్ పౌర్ణమీ,
అతివే.. అన్ని ఋతువు లయ్యే....

సొగసు చూడ తరమా.. నీ సొగసు చూడ తరమా..
మరుని నారి, నారి గ మారి.. మదిని నాటు విరిశరమా...
||సొగసు చూడ||
సొగసు చూడ తరమా !...

గురువారం, జూన్ 26, 2008

అయ్యోలూ..హమ్మోలు..ఇంతేనా!!

మనకున్న సీరియలోఫోబియా !! (అలా హశ్చర్యపడిపోయేస్తే కష్టం, మాయాబజార్ లో్ "ఎవరూ పుట్టించక పోతే మాటలెలా పుడతాయ్" అన్న ఘటోత్కచుడ్ని ఆదర్శం గా తీసుకుని నేనే కనిపెట్టా ఈ పదం). సరే ఏదో ఒకటి ఏడూ... అని అనేసారని నాకు వినపడిందిలే. సో మనకున్న సీరియలోఫోబియా తో మొదట్లో ఈ అమృతం సీరియల్ జోలికి వెళ్ళే వాడ్ని కాదు. కానీ కొంచెం పాపులర్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో బలవంతం గా కూర్చో పెట్టేసి చూయించారు.

మొదట్లో నేను చూసిన ఎపిసోడ్స్ లో కామెడీ కధ కన్నా పాటలకి పేరడీ లు కట్టి వెటకారం చేయడం ఎక్కువ ఉండేది కొన్ని ఎంత బాగా నచ్చేవో కొన్ని అంత చిరాకూ తెప్పించేవి. తర్వాత కొన్ని రోజులకి అన్నీ నచ్చడం మొదలు పెట్టాయి మెల్లగా నేను కూడా Addict అయిపోయాను. మరీ పనులు మానుకుని కాక పోయినా ఆదివారం ఖాళీ వుంటే మాత్రం వదలకుండా చూసే వాడ్ని. మామూలు సాగతీత సీరియల్స్ లా లేకుండా ఇది ఏ వారానికి ఆ వారం చిన్న చిన్న పిట్టకధల లా ఉండటం తో బాగా నచ్చేసింది.

అన్నట్లు ఆదివారం అంటే గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకా వేస్తున్నాడో లేదో కానీ అప్పట్లో ఈటీవీ లో ఆదివారం రాత్రి 9:30 కి జంధ్యాల గారి సినిమాలు వేసే వాడు. శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ సినిమా అందులో చాలా సార్లు వేసేవాడు అది టెలికాస్ట్ అయిన ప్రతీ సారీ చూసే వాడ్ని. ఎన్ని సార్లు చూసినా బోర్ కొట్టని హాస్యం ఆ సినిమాకే సొంతం.

ఇక సిరివెన్నెల గారు రాసిన ఈ సీరియల్ టైటిల్ సాంగ్ ఎంత ఇష్టమంటే, Just Yellow banner ఈ పాటా, లిటిల్ సోల్జర్స్, ఐతే మూడూ కలిపి CD రిలీజ్ చేస్తే నాకు బెంగళూరు లో దొరకడం లేదు అని హైదరాబాద్ నుండి ఒక ఫ్రెండ్ వస్తుంటే తనతో తెప్పించుకున్నా :-) అంత ఇష్టం అనమాట.

సీరియల్ : అమృతం
సంగీతం : కల్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కల్యాణి మాలిక్

అయ్యోలూ హమ్మోలు..ఇంతేనా బ్రతుకు హు హు హు.....
ఆహాలూ ఓహొలు..ఉంటాయి వెతుకు హ హ హ.....

మన చేతుల్లోనే లేదా రీమోట్ కంట్రోలు....
ఇట్టే మార్చేద్దాము ఎడుపు గొట్టు ప్రోగ్రాం లు.....

వార్తల్లొ హెడ్ లైన్సా... మన కొచ్చే చిలిపి కష్టాలు......
అయొడిన్ తో అయిపోయే.. గాయాలే మనకు గండాలు....

ఎటో వెళ్ళి పోతూ..నిన్ను చూసింది అనుకో ఓ ట్రబులు..
hello..how do u do.. అని అంటోంది అంతే నీ లెవెలు.
ఆతిధ్యం ఇస్తానంటె మాత్రం వస్తుందా...
తీరిగ్గా నీతో కాలక్షేపం చేస్తుందా..
గాలైనా రాదయ్యా..నీదసలే ఇరుకు అద్దిల్లు....
కాలైనా పెడుతుందా నీ ఇంట్లో పెను తుఫానసలు...

ఒరేయ్ ఆంజినేలు .. తెగ ఆయస పడిపొకు చాలు....
మనం ఈదుతున్నాం..ఒక చెంచాడు భవ సాగరాలు..
కరెంటు రెంటు etc., మన కష్టాలు...
కర్రీ లొ కారం ఎక్కువ ఐతె కన్నీళ్ళు
నైటంతా దోమల్తొ.. ఫైటింగే మనకి గ్లోబల్ వార్..
భారీ గా ఫీల్ అయ్యే.. టెన్షన్ లేం పడకు గోలీ మార్.

సోమవారం, జూన్ 23, 2008

వాసంత సమీరం లా

ఏవో కొన్ని ప్రోగ్రాం లు, పండగల కి ప్రత్యేకించి తీసిన టెలీఫిల్మ్ లు తప్ప అంత గా ఆకట్టుకోని కార్యక్రమాల మధ్య బాగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందిన మొదటి తెలుగు ధారా వాహిక ఋతురాగాలేనేమో. అప్పట్లో నాకు తెలిసి ఆదివారం ఉదయం వచ్చే రామాయణం తర్వాత మా ఊరిలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోను ఒకే సమయం లో high volume లో పెట్టుకుని చూసే ప్రోగ్రాం లో ఇది ఒకటి. ఋతురాగాలు దూర దర్శన్ లో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వచ్చేది అనుకుంటాను, స్కూల్ / కాలేజి నుండి ఇంటికి వచ్చే టైము. నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు, ఇంటికి వస్తుంటే దారి పొడవునా ప్రతి ఇంట్లోనూ ఈ పాట మార్మోగిపొతుంటుంది. నేను ఈ సీరియల్ ఎప్పుడూ చూడక పోయినా ఈ పాట మాత్రం చెవులు రిక్కించి వినే వాడ్ని. ప్రారంభం లో వచ్చే ఝుం తన నం తననం... వినగానే చాలా హాయిగా అనిపించేది. ఇప్పటికీ ఈ పాట వింటుంటే మనసు అప్పటి ఙ్నాపకాలలోకి వెళ్ళి పోతుంది. అప్పట్లో బాగా పేరుపొందిన కార్యక్రమాలలో చిత్ర లహరి, చిత్ర హార్, చిత్రమాల కూడా వుండేవి. వరుసగా గురు, శుక్ర, ఆది వారాలలో వచ్చేవనుకుంటా.

జెమినీ లో ఈ ధారావాహిక ఇప్పుడు తిరిగి ప్రసారం చేస్తున్నారల్లే వుంది. తెలుగు TV కి access లేని వాళ్ళు ఈ పాట ని ఇక్కడ చూడవచ్చు.

http://www.youtube.com/watch?v=OW_DaYkE-_Eసంగీతం : బంటి, రమేష్
సాహిత్యం : బలపద్ర పాత్రుని మధు
గానం : సునీత, బంటి.

వాసంత సమీరం లా
నునువెచ్చని గ్రీష్మం లా
సారంగ సరాగం లా
అరవిచ్చిన లాస్యం లా

ఒక శ్రావణ మేఘం లా
ఒక శ్రావణ మేఘం లా
శరత్చంద్రికల కల లా..

హేమంత తుషారం లా
నవ శిశిర తరంగం లా
కాలం.. జాలం.. లయలొ కలల అలల సవ్వడి లొ
కాలం.. జాలం.. లయలొ కలల అలల సవ్వడి లో
సాగే జీవన గానం అణువణువున ఋతురాగం
సాగే జీవన గానం అణువణువున ఋతురాగం

వాసంత సమీరం లా
నునువెచ్చని గ్రీష్మం లా
సారంగ సరాగం లా
అరవిచ్చిన లాస్యం లా

గురువారం, జూన్ 19, 2008

బండి కాదు మొండి ఇదీ

"అప్పట్లో" అని అంటూ ఈ రోజు పోస్ట్ మొదలు పెడుతుంటే, హఠాత్తుగా "అహ నా పెళ్ళంట" సినిమా లో "మా తాతలు ముగ్గురు..." అని అంటూ ఆటో బయోగ్రఫీ చెప్పే నూతన్ ప్రసాద్ గారు గుర్తొచ్చి నాకే నవ్వు వచ్చింది, నేను కూడా అలా తయారవుతున్నానా అని. అయినా స్వగతం అంటూ బ్లాగడం మొదలు పెట్టాక తప్పదు కదా. అయినా ఇంచు మించు అదే రేంజ్ లో సుత్తి కొట్టినా కనీసం అందులో నూతన్ ప్రసాద్ గారి లా కట్టేసి కూర్చో పెట్టి వినింపించడం లేదు కదా అని నాకు నేనే సర్దిచెప్పుకున్నాను :-)

సరే ఇక విషయానికి వస్తే మొన్న ఒక రోజు ఆన్‌లైన్ లో ఏదో న్యూస్ క్లిప్పింగ్ విడియో చూస్తుంటే, దానిలో పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల గురించి చెప్తూ "బండి కాదు మొండి ఇది" పాట ని నేపధ్యం లో వినిపిస్తున్నారు అది వినగానే ఔరా అనిపించింది. దాదాపు 30 యేళ్ళ క్రితం ఆత్రేయ గారు వ్రాసిన ఈ పాట ని ఇంకా వాడుకుంటున్నారు అంటే ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లు ఈ సమస్య ఇంకా అలానే ఉన్నందుకు విచారించాలా, లేకా అలాంటి ఒక సమస్యని చలోక్తి గా తన పాట లో కలిపి వ్రాసిన ఆత్రేయ గారిని, కల కాలం నిలిచి పోయే స్వరాన్ని ఇచ్చిన యం.యస్.విశ్వనాథన్ గారిని మెచ్చుకోవాలా అనేది అర్ధం కాలేదు. మురళీ మోహన్ గారు నటించిన రామదండు అనే ఈ సినిమాకి బాలచందర్ గారు పర్యవేక్షణ మాత్రమే అని వుంటుంది కాని కధా వస్తువు, టేకింగ్ అంతా ఆయన స్టైలే కనిపిస్తుంది.

ఇంతకీ కొసమెరుపు ఏవిటంటే పెట్రోల్ ధరని పల్లవి లోనే ఉపయోగించినా పాటంతా ఒక పాత డొక్కు కారు తో పడుతున్న పాట్ల గురించి.

నేను చిన్నప్పుడు ఇష్టం గా విన్న పాటలలో ఇదీ ఒకటి....

చిత్రం : రామదండు
సంగీతం : యం.యస్.విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ

బండి కాదు మొండి ఇదీ సాయం పట్టండీ...
పెట్రోల్ ధర మండుతోంది ఎడ్లు కట్టండి...
గోపాలా.. గోవిందా.. రావయ్యా.. లాగయ్యా..

||బండి కాదు||

ఎక్కడికి వెళ్ళాలయ్యా...వెళ్ళినాక చెప్తానయ్యా..
చెప్పకుంటె ఎట్టాగయ్యా... చెప్పుకుంటె తంటాలయ్యా...

||ఎక్కడికి||
||బండి కాదు||

అరె ఇంగ్లాండు మహరాణి ఈ డొక్కు కార్లోనె ఊరేగి వెళ్ళిందటా...హా..
అది చూశాకా మోజెక్కీ మైసూరూ మహరాజ దర్జాగ కొన్నాడటా..
అది ఏలమేసారు నాన్న పాట పాడారు...ఏ గాణి ఇచ్చారు ఏగించుకొచ్చారు
ఇది పుట్టాక ఇట్టాగే నెట్టించు కుంటూంది నెట్టింది ఇన్నేళ్ళటా...||2||
అదే అలవాటు అయ్యిందటా...
అరె ఊగిపోతుందీ...అసలు ఊడిపోతుందీ...
ఒట్టి బొమికెలేనండి...దీన్ని మోసుకెళ్ళండీ...
మీ పెళ్ళిళ్ళు జరగాలి రా... నాయనా...
మీరు ఊరేగి వెళ్ళాలి రా..ఇది జగన్నాధ రధమేను రా...

||ఎక్కడికి||
||బండి కాదు||
గోపాలా.. గోవిందా..రేయ్ నాయ్‌నా గోపాలా..
రా రా సాయం పట్రా..నెట్టు నెట్టు నెట్టు నెట్టు..

అరె కన్నాను పిల్లల్ని అరడజను కోతుల్ని
చిన్నారి సైన్యాన్నీ..పేరెట్టాను రామదండనీ...
అరె లంక కెళ్ళింది... రాణి తోటి వచ్చిందీ...
అరె బ్రిడ్జి కట్టిందీ... ఇంత ఎవరు చేసిందీ..
మా రామదండు నెదిరించి ఏసైన్యం ఏనాడు గెలిచింది బతికిందీ...
హ హా...ఇది ఊరంతా తెలిసిందీ...
ఈ కారు చూడండీ... నకరాలు చేస్తోందీ...
దీనంతు చూడండీ... ఒక్క తోపు తోయ్యండీ...
అరె ఈ కారు కొన్నందుకూ... నేనిందర్ని కన్నందుకూ...
సరిపోయారు తోసేందుకూ....

||ఎక్కడికి||2||

||బండి కాదు||

సోమవారం, జూన్ 16, 2008

తాళి కట్టు శుభవేళ

నిన్నటి జూనియర్ పాట తర్వాత ఈ పాట కూడా బాగా గుర్తొచ్చింది సరే అని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ పాట ప్రభావమో లేకా మిమిక్రీ కి మామూలు గానే అంత క్రేజ్ వుందో తెలీదు కాని, అప్పట్లో మా ఇంట్లో చిన్న టేప్ రికార్డర్ వుండేది దాని లో రక రకాల శబ్దాలు మిమిక్రీ చేయడానికి ప్రయత్నించి రీకార్డ్ చేసే వాడ్ని. చేతి బొటన వేలు, చూపుడు వేలు కి మధ్య వుండే గాడి ని నోటికి perpendicular గా పెట్టుకుని "కూ...చుక్ చుకు" అంటూ వేసే ట్రైన్ కూత, ఇంకా ట్రైన్ రన్నింగ్ సౌండ్ ఒకటి చాలా బాగా వచ్చేది అప్పట్లో. మా చిన్న మామయ్య గారు "నాయనా శుయోధనా" అంటూ శకుని డైలాగులు , ఇంకా వేటగాడు లో రావు గోపాల రావు గారి "గాజు గది గాజు గది అని నువ్వట్టా మోజు పడి..." అనే డైలాగులు భలే చెప్పేవారు.మా నాన్న గారు వింటుండటం తో దాన వీర శూర కర్ణ లో సంభాషణలు, పద్యాలు, ఇంకా సత్య హరిశ్చంద్ర లో పద్యాలు కూడా నాకు బాగా నచ్చేవి. అవి వింటూ వాళ్ళతో పాటు చెప్పుకుంటూ అప్పుడప్పుడూ మా వాయిస్ కూడా రికార్డ్ చేసుకుని వింటూ చాలా సరదాగా గడిపే వాళ్ళం... నాన్న అన్ని రకాలు వినే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడూ నాటకాలు వేసిన అనుభవం వుండటం తో అటు పద్యాలు, పాత పాటలు, ఇంకా మాములు మసాలా సినిమా పాటలు, ఇంకా యాదోంకిబారాత్, షోలే, షాన్ లాంటి హిందీ పాటలు కూడా వింటూ వుండే వారు. బహుశా నాకు కోడా అందుకే అన్ని రకాల సంగీతాన్ని ఆస్వాదించ గలగడం అలవాటు అయిందేమో అనిపిస్తుంది ఒకో సారి. అంతులేని కధ <p><a href="http://musicmazaa.com/telugu/audiosongs/movie/Anthuleni+Katha.html?e">Listen to Anthuleni Katha Audio Songs at MusicMazaa.com</a></p>
చిత్రం : అంతులేని కధ
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
సంగీతం : యం యస్ విశ్వనాథన్
గానం : బాలు.
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యాణమాలఒహొహూ అహహా ఊహూహు.. యే హే హే...
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యాణమాల
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా....
వికటకవి ని నేను వినండీ ఒక కధ చెపుతాను...
కాకులు దూరని కారడవి...
అందులో.. కాలం యెరుగని మానోకటి..
ఆ అందాల మానులో!! ఆ అద్బుత వనంలో!!..
చక్కని చిలకలు అక్కా చెల్లెలు పక్కన గోరింకలు..
ఒక గోరింకకు ఓ చిలకమ్మకు ఒద్దిక కుదిరెనమ్మ
బావ రావా నన్నేలుకోవా....
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా....
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు.. మిన్నంటి మోగెనమ్మా...
థుంథుంథుంథుం..థుథుంథుథుం..థుంథుంథుంథుం..థుథుంథుథుం
మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు.. మిన్నంటి మోగెనమ్మా...
వలపు విమానాన తలపుల వేగాన వచ్చాయి కాన్కలమ్మా..
Singapore airlines announces the arrival of flight S2583
ఊరేగు దారుల వయ్యారి భామలు వీణలు మీటిరమ్మా...
శింగారి జాణల ముంగాలి మువ్వలు ఘల్లున మోగెనమ్మా..
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా....ఒహొహూ అహహా ఊహూహు.. యే హే హే...
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా...
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా...
గోమాత లేగతొ కొండంత ప్రేమతొ దీవించ వచ్చెనమ్మా...
కాన్వెంటు పిల్లల పోలిన నెమళులు గ్రీటింగ్సు చెప్పిరమ్మా...
Wish you both a happy life... happy happy married life
హి హహ హీ హ హ...హి హి హ హ...
నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివెనమ్మా
మాంగల్యం తంతునానేనా మమ జీవన హేతునా..
కంఠే బద్నామి శుభగే త్వంజీవ శరదాంశతం...
నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివెనమ్మా
పట్టపుటేనుగు పచ్చగ నూరేళ్ళు వర్దిల్ల మనెనమ్మా....
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా...
చేయి చేయిగ చిలుకా గోరింక శయ్యకు తరలిరమ్మా..
చెల్లెలి కోసం త్యాగము చేసిన చిలుకమ్మ తొలగెనమ్మా..
తప్పుగ తలచిన అప్పటి గోరింకకిప్పుడు తెలిసెనమ్మా..
అది చిలుకే కాదని బావిలొ కప్పని జాలిగ తలచెనమ్మా...
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా...
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కల్యణమాలా...

ఆదివారం, జూన్ 15, 2008

జూనియర్.. జూనియర్

ఈ పాట ఇంకా అంతులేని కధ లో మిమిక్రీ పాట నచ్చని చిన్న పిల్లాడు వుండడేమో... ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నపుడు ఈ పాట పదే పదే వినే వాడ్ని కాని తీరా సినిమాకు తీసుకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఈ పాట వచ్చే సరికి నేను నిద్ర పోయానుట. నిద్ర లేపితే కూడ సరిగా చూడ లేదు అని చెప్పేది అమ్మ. అసలు మనం చిన్నప్పుడు కొంచెం వెరైటీ లెండి. మా ఇంట్లో సినిమాలు ఎక్కువ చూసే వాళ్ళం. ఒక సారి నేను నిద్ర పోయాక అలానే నన్ను ఎత్తుకుని సెకండ్ షో కి ఏదో రాజుల సినిమా కి తీసుకు వెళ్ళారుట (అక్బర్ సలీం అనార్కలి అనుకుంటా). మనకి సినిమా మధ్యలో మెలకువ వచ్చి కొంచెం సేపు సినిమా చూసి, నాకు నచ్చ లేదు, అసలు నన్ను అడగకుండా ఇలాంటి చెత్త సినిమాకి ఎవరు తెమ్మన్నారు పదండి వెళ్ళిపోదాం అని గొడవ చేస్తే. పాపం మా నాన్న గారు నన్ను ఎత్తుకుని గేట్ కీపర్ స్టూల్ మీద కుర్చుని సరే నువ్వు నా భుజం మీద పడుకుని బయటకి చూడు నేను సినిమా చూస్తాను అని అక్కడే కుర్చుని సినిమా అంతా చూశారుట :-) అలా అప్పుడప్పుడు చాలా పెంకితనం చూపించే వాడ్ననమాట.

సరే ఇంక మన పాట లోకి వస్తే...మాట్లాడే బొమ్మ వుండటం తో చిన్న పిల్లల పాట అని ఓ తెగ సంబర పడి పోయేవాడ్ని కాని నిజానికి పాట ఎంతో లోతైన అర్ధం తో వుంటుంది. అప్పట్లో ఆ అర్ధం తెలిసేది కాదు అనుకోండి. పెద్దైన తర్వాత ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కమల్, బాలచందర్, ఆత్రేయ గార్లని మెచ్చుకోకుండా వుండలేకపోయాను. ఆ పాట సాహిత్యం తెలుగు లిరిక్స్ లో పోస్ట్ చేసిన రవి గారికి థాంక్స్ చెప్పుకుంటూ... ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.

<p><a href="http://musicmazaa.com/telugu/audiosongs/movie/Idhi+Katha+Kaadu.html?e">Listen to Idhi Katha Kaadu Audio Songs at MusicMazaa.com</a></p>

చిత్రం : ఇది కధ కాదు
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
సంగీతం : యం.యస్. విశ్వనాథన్
గానం : బాలు, రమోల

జూనియర్.. జూనియర్.. జూనియర్...
Yes Boss
ఇటు అటు కాని హృదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు ||2||
అటు ఇటు తానొక ఆటబొమ్మనీ తెలిసే ఎందుకు వలచేవు ||2||
ఒడ్డున పెరిగే గడ్డిపోచవూ..
గడ్డిపోచా? నేనా? హి హి హి హి..
ఒడ్డున పెరిగే గడ్డిపోచవూ ఒద్దిక నదితో కోరేవు...

ఒడ్డున పెరిగే గడ్డిపోచకు హృదయం ఎందుకు వుండకూడదు
వుందని ఎందుకు ఒప్పుకోరాదు...
రబ్బరు బొమ్మకు రాగం తెలుసు ఆటబొమ్మకు ఆశలు తెలుసు
ఇద్దరు ఒక్కటె ఎందుకు కారాదు..

జూనియర్ జూనియర్ జూనియర్
ఇటు అటు కాని హృదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు...

సాగరమున్నా తీరనిదీ నీ దాహమురా..
కోకిలగానం కాకి పాడితే ద్రోహమురా..
నీ మొహమురా హి హి హి హి హి...
సాగరమున్నా తీరనిది నీ దాహమురా..
కోకిలగానం కాకి పాడితే ద్రోహమురా..
తీగకు పందిరి కావలెగానీ తెలుసా నువ్వే పందిరని ||2||

నీటిని చూసి దాహమువేస్తే తేనెకోసం తేటి వస్తే
పాపం గీపం అనడం ఛాదస్తం
No it's bad...
But I am mad...
మోడు కూడ చిగురించాలని మూగమనసు కోరే కోర్కెను
మోసం ద్రోహం అనడం అన్యాయం
హ హ హ హ
what పక పక పిక పిక.. హూ...

జూనియర్..ఊ...
జూనియర్ జూనియర్ జూనియర్
ఇటు అటు కాని హృదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు...


చైత్రము లోన చినుకు పడాలని కోరేవు
మార్గసిరాన మండుటెండకై చూసేవు
Boss, Love has no season, not even reason
Shut up
చైత్రము లోన చినుకు పడాలని కోరేవు
మార్గిశిరాన మండుటెండకై చూసేవు
ఉదయంకోసం పడమర తిరిగి ఎదురుతెన్నులు కాచేవు ||2||

ఎండా వాన కలిసొస్తాయి
వెలుగు చీకటి కలిసుంటాయి
జరగని వింతలు ఎన్నో జరిగాయి
It is highly idiotic
No boss, it is fully romantic
హ హ హ హ
పాట పాడెను ముద్దుల బొమ్మ
పక పక నవ్వేవెందులకమ్మా
మనసున వున్నది చెప్పీ నవ్వమ్మా
మనసున వున్నది చెప్పీ నవ్వమ్మా

ఇటు అటు కాని హృదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు

బుధవారం, జూన్ 04, 2008

కలిసి వుంటే కలదు సుఖము

నేను చిన్నపుడు నరసరావుపేట్ లో ఉండే వాళ్ళం అని చెప్పాను కదా. అమ్మ ట్రైన్ లొ వర్క్ కోసం గుంటూరు వెళ్ళి వచ్చేది, రోజూ రెండు గంటల పైనే జర్నీ పాపం వెళ్ళి రావడానికి. సో లంచ్ కి బాక్స్ తీసుకు వెళ్ళి వచ్చేప్పుడు స్టేషన్ లో నాకు మెలొడీ ఇంకా రక రకాల చాక్లేట్లు తెచ్చేది. అవి ఎంజాయ్ చేసి ఊరికే ఉండకుండా సాయంత్రం అమ్మ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ బాక్స్ తీసుకుని కమల్‌హాసన్ లాగా స్టైల్ కొడుతూ "కలిసి వుంటే కలదు సుఖము" అని మరోచరిత్ర సినిమా లో పాట పాడుతూ బాక్సు మీద దరువు వేస్తూ డాన్సు వెస్తుంటె అమ్మా నాన్న అందరూ చూసి తెగ నవ్వుకునే వాళ్ళు (ఈ పాటలో కమల్ కూడా అలానే సరిత లంచ్ బాక్సు మీద దరువు వేస్తూ పాడాతాడు లెండి). మనకి చిన్నప్పుడు ఇలాంటి కోతి వేషాలు కూడ అలవాటనమాట యంటీఆర్ స్టెప్ లూ, ఏయన్నార్ స్టెప్ లూ కాపీ కొట్టడానికి ప్రయత్నించే వాడిని :-)

సరే కేవలం సినిమా పాటల పేర్లని వుపయోగించి ఆత్రేయ గారు వ్రాసిన ఈ సరదా అయిన పాట వింటుంటే ఓ చిరు నవ్వు బోలెడంత హుషారు వచ్చేస్తాయి ఇప్పటికీ. అలాంటి "కలిసి వుంటే కలదు సుఖమూ" పాట సాహిత్యం ఇక్కడ మనందరి కోసం... మరోచరిత్ర

<p><a href="undefined?e">undefined</a></p>

చిత్రం : మరోచరిత్ర
గానం : బాలూ, రమోలా
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
సంగీతం : యం. యస్. విశ్వనాథన్

కలిసి వుంటే కలదు సుఖము.. కలసి వచ్చిన అదృష్టము
శభాష్ ... అహా.. హ... హ...
కలిసి వుంటే...కలిసి వుంటే కలదు సుఖమూ
కలిసి వుంటే కలదు సుఖమూ
కలిసి వచ్చిన అదృష్టము ఇది కలిసి వచ్చిన అదృష్టము
కన్నె మనసులూ.. మూగ మనసులూ ఆ..
అ..కన్నె మనసులూ.. మూగ మనసులూ
తేనె మనసులూ.. మంచి మనసులూ

||కలసి||

మొనగాళ్ళకు మొనగాడూ దసరా బుల్లోడు
ప్రేమనగర్ సోగ్గాడూ పూల రంగడు
మొనగాళ్ళకు మొనగాడూ దసరా బుల్లోడు
ప్రేమనగర్ సోగ్గాడూ పూల రంగడు
పక్కింటి అమ్మాయీ గడుసమ్మాయి... ఆ ఛీ! ఏం కాదు
పక్కింటి అమ్మాయీ గడుసమ్మాయి
అమెరిక అమ్మాయీ రోజులు మారాయి
ఆఆ డాండ..డాడ్డా..డడ..డాండ..డాడ్డా..డడ..

||కలసి||

మంచి వాడు మామకు తగ్గ అల్లుడు.. ఓ అలాగా..
చిక్కడు దొరకడు కదలడు వదలడు వాడే వీడు...హ హ అయ్యొ పిచ్చి వాడు
ఏయ్.. మంచి వాడు మామకు తగ్గ అల్లుడూ..
చిక్కడు దొరకడు కదలడు వదలడు వాడే వీడు...
ఈడు జోడు తోడూ నీడా నాడు నేడూ ||2||
ప్రేమించి చూడు పెళ్ళి చేసి చూడు... హమ్మ బాబొయ్
డాండ..డాడ్డా..డడ..డాండ..డాడ్డా..డడ..

||కలసి||

శనివారం, మే 31, 2008

ఇందువదన కుందరదన - ఛాలెంజ్

అప్పుడు నేను పిడుగురాళ్ళ జడ్పీ హైస్కూల్ లో 7 లేదా 8 వ తరగతి చదువుతున్నాను. నాకు మొదటి నుండి సాధారణమైన పాటలకన్నా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్న పాటలు ఎక్కువ ఇష్టం. దానికి తోడు మనం చిరంజీవి కి వీరాభిమనులం. నిజం చెప్పొద్దూ, నేనేంటి లెండి మా ఇంట్లో ఇంటిల్లి పాది చిరు అభిమానులమే. మాలాంటి కుటుంబాలు అంధ్రాలో ఎన్నో... అవి చూసుకునె కదా మా బాసు కి రాజకీయాలు అనే ఆలోచన వచ్చింది. సరే ఆ టైము లో ఛాలెంజ్ సినిమా విడుదలైంది అందులోని "ఇందువదన కుందరదన" అనే పాట కొంచెం హడావిడి గా ప్రాసలతో నోరు సరిగా తిరగని వాళ్ళు పాడటం కొంచెం కష్టం గా వుండేది. పాట సాహిత్యం పెద్ద గా లేక పోయినా స్వరం బావుండటం మరియూ పదాల అల్లిక నన్ను చాలా ఆకర్షించేయడం తో ఒక నాలుగైదు సార్లు కష్ట పడి ఈ పాట పాడటం నేర్చేసుకున్నాను. నా క్లాస్మేట్స్ ఒకరిద్దరు అబ్బ కష్టమైన పాట రా బాగ పాడుతున్నావే అని మెచ్చుకుంటుంటే ఓ పొంగి పోయే వాడ్ని. ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంటుంది. అప్పట్లో ఆ పాట అర్ధం కూడా సరిగా తెలిసేది కాదు. ఆ పాట సాహిత్యం ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.... ఛాలెంజ్

<p><a href="http://musicmazaa.com/telugu/audiosongs/movie/Challenge.html?e">Listen to Challenge Audio Songs at MusicMazaa.com</a></p>

చిత్రం : ఛాలెంజ్
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

ఇందువదన కుందరదన మందగమన
మధురవచన గగన జఘన సొగసు లలనవే
ఇందువదన కుందరదన మందగమన
మధురవచన గగన జఘన సొగసు లలనవే
తొలి వలపే తెలిపే చిలిపీ సిగ్గేలనే
చెలి చిగురు తొడిగే వగల మొగ్గేలనే
ఐ లవ్యూ ఓ హారికా.. నీ ప్రేమకే జోహారిక...||2||

||ఇందువదన||

కవ్వించే కన్నులలో.. కాటేసే కలలేన్నో...
పక పక నవ్వులలో పండిన వెన్నెలవై నన్నందుకో..
కసి కసి చూపులతో కొస కొస మెరుపులతో నన్నల్లుకో..
ముకుళించే పెదవుల్లో మురిపాలూ..
ఋతువుల్లో మధువంతా సగపాలూ..
సాహోరే భామా హొయ్...

||ఇందువదన||

మీసం లో మిసమిసలు.. మోసాలే చేస్తుంటే..
బిగిసిన కౌగిలిలో సొగసరి మీగడలే దోచేసుకో...
రుసరుస వయసులతో..ఏడదల దరువులతో ముద్దాడుకో..
చలి పుట్టే ఎండల్లో సరసాలు...
పగ బట్టే పరువం లో ప్రణయాలు...
జోహారే ప్రేమా హొయ్....

||ఇందువదన||

శనివారం, మే 24, 2008

విధాత తలపున

అప్పుడు నేను 9 వ తరగతి చదువుతున్నా అనుకుంటా. నాకో నేస్తం వుండే వారు చిత్తరంజన్ అనీ ఇప్పుడు ఎక్కడ వున్నారో తెలీదు. అప్పట్లో మా ఇంటికి దగ్గరలో ఒక రికార్డింగ్ షాపు పెట్టారు. నాకు పేరు పెట్టి పిలిచే చనువు వున్నా నాకంటే కొంచెం పెద్ద లెండి. తన గురించి తన కుటుంబం తో నా అనుబంధం గురించి తర్వాత వ్రాస్తాను. నాకు తీరిక దొరికినప్పుడల్లా నేను ఎక్కువ సమయం ఆ షాపు లోనే పాటలు వింటూ గడిపే వాడ్ని. తను రికార్డింగ్ తో పాటు చిన్న చిన్న రిపేర్లు కూడా చేస్తుండే వాడు. నేను చాలా ఆసక్తి గా గమనించే వాడ్ని. పాడైపోయిన టేప్ రికార్డరు మోటారు తో ఒక చిన్న ఫేన్ తయారు చేసారు తను అప్పట్లో అది నాకు ఓ అద్భుతం చాలా సరదాగా అనిపించేది.

నేను ఏదో ఒక మాస్ సినిమా పాటలు రికార్డ్ చేయించుకోడానికి వెళ్ళినప్పుడల్లా తను సిరివెన్నెల గ్రాం ఫోన్ రికార్డ్ చూపించి ఈ పాటలు చాలా బావున్నాయి తీసుకు వెళ్ళు వేణు అని చెప్పే వారు. మనకి చిన్న తనం గదా, ఏ చిరంజీవో ఇంకెవరో పెద్ద నటుడి బొమ్మో రికార్డు మీద వుంటే కానీ ఆనేది కాదు అలాంటిది బెనర్జీ ఉన్న రికార్డు ఎలా నచ్చుతుంది చెప్పండి. చాలా రోజులు దాన్ని అలానే వుంచేసాను. ఒక రోజు తనే "విధాత తలపున" పాట ఒక క్యాసెట్ లో ఖాళీ ఉంటే రికార్డ్ చేసి ఇచ్చారు. అది విన్న మరుసటి రోజే మిగిలిన అన్ని పాటలు రికార్డ్ చేయించుకుని విన్నాను అప్పుడు మొదలు పెట్టిన ఆ పాటలు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా నా ప్లేలిస్ట్ లో మొదటి స్తానం లో వుంటూనే వున్నాయి. తను పరిచయం చేసిన పాటలలో నీరాజనం ఒకటి మర్చిపోలేని ఆల్బం.

సిరివెన్నెల నుండి విధాత తలపున గీత సాహిత్యం మన కోసం. సిరివెన్నెల

<p><a href="undefined?e">undefined</a></p>


గానం : బాలు, సుశీల
సంగీతం : కే వి మహదేవన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి.

విధాత తలపున ప్రభవించినది అనాది జీవన వేదం...ఓం.మ్మ్..
ప్రాణ నాడులకు స్పందన నొసగిన ఆది ప్రణవ నాదమ్...ఓం.మ్మ్..
కనుల కొలనులో ప్రతిబింబించిన విశ్వరూప విన్యాసం..
ఎదకనుమలలో ప్రతిధ్వనించిన విరించి విపంచి గానమ్....ఆఅ..

సరస స్వర సుర ఝారీగమనమౌ సామ వేద సార మిది...||2||
నేపాడిన జీవన గీతం ఈ... గీతం..

విరించినై విరచించితిని ఈ కవనం..
విపంచినై వినిపించితిని ఈ గీతం....

ప్రాగ్దిశ వీణియ పైన దినకర మయూఖ తంత్రులపైనా..
జాగృత విహంగ తతులె వినీల గగనపు వేదిక పైన... ||2||
పలికిన కిలకిల స్వరముల స్వరజతి జగతికి శ్రీకారము కాగా..
విశ్వకావ్యమునకిది భాష్యముగా....

||విరించినై..||

జనించు ప్రతి శిశు గళమున పలికిన జీవననాద తరంగం
చేతన పొందిన స్పందన ధ్వనించు హృదయ మృదంగ ధ్వానం... ||2||
అనాది రాగం ఆది తాళమున అనంత జీవన వాహిని గా..
సాగిన సృష్టి విలాసము నే...

||విరించినై..||

నా ఉఛ్వాసం కవనం నా నిశ్వాసం గానం ||2||
సరస స్వర సుర ఝారీగమనమౌ సామ వేద సార మిది...
నేపాడిన జీవన గీతం ఈ... గీతం..

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.