మంగళవారం, ఏప్రిల్ 30, 2019

భలె భలె పెదబావ...

బాలభారతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటతో ఈ నెల పిల్లల పాటల సిరీస్ ను ముగిద్దాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బాలభారతం (1972)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఎ.ఆర్.ఈశ్వరి

భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా
కనివిని ఎరుగని విడ్డూరం
సరిసాటిలేని మీ ఘనకార్యం
భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా

మీరు నూరుగురు కొడుకులు
ఆహ మారు మ్రోగు చలి పిడుగులు
మీరు నూరుగురు కొడుకులు
ఆహ మారు మ్రోగు చలి పిడుగులు
మట్టితెచ్చి గంభీర గుట్టలేసి
జంభారి పట్టపేన్గు
బొమ్మచేయు ఘటికులు
ఆహా జంభారి పట్టపేన్గు
బొమ్మచేయు ఘటికులు
వీరాధివీరులైన, శూరాతి శూరులైన
మీ కాలి గోటికి చాలరు

భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా

దైవమేది వేరు లేదు తల్లికంటె..
ఆ తల్లి కోర్కె తీర్చువారె బిడ్డలంటె
ఏ తల్లి నోచలేదు ఇంతకంటె
ఆహా ఏ తల్లి నోచలేదు ఇంతకంటె
ఈ మాటకల్ల కాదు
ఈ రేడు జగములందు
మీలాంటివాళ్ళు ఇంక పుట్టరంటే

భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా

మేళాలు తాళాలు ముత్యాల ముగ్గులు
రతనాల గొడుగులు సంబరాలు
ఆ మేళాలు తాళాలు ముత్యాల ముగ్గులు
రతనాల గొడుగులు సంబరాలు
ఊరంత పచ్చని తోరణాలూ
వీరణాలూ తందనాలూ
ఊరంత పచ్చని తోరణాలూ
వీరణాలూ తందనాలూ
ఊరేగే వైభవాలు బంగారు వాయినాలు
ఆనందభరితమౌను జీవితాలు

భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా
కనివిని ఎరుగని విడ్డూరం
సరిసాటిలేని మీ ఘనకార్యం


సోమవారం, ఏప్రిల్ 29, 2019

ఆడండీ పాడండీ...

గురు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గురు (1980)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ ?
గానం : బాలు

ఆడండీ పాడండీ
అల్లరి పసి పువ్వులు
ఆడండీ పాడండీ
అల్లరి పసి పువ్వులు
మనసులు తెల్లనివి
మీ తలపులు తీయనివి
ఆ దేవుని జేగంటలూ

ఆడండీ పాడండీ
అల్లరి పసి పువ్వులు

మీరేరా మా దీపాలు
ప్రమిదలు మీ బ్రతుకులు
చెరగని అవి వెలుగులు
మీరేరా మా దీపాలు
ప్రమిదలు మీ బ్రతుకులు
చెరగని అవి వెలుగులు
కోపం వస్తే ప్రాణాలు
కూరిమికిచ్చే ప్రాణాలు
పాపలూ బాబులు
దేవుని జేగంటలు

ఆడండీ పాడండీ
అల్లరి పసి పువ్వులు

చరితంటే మన చేతలనీ
ప్రతి పని మన ప్రగతని
అనుకొని మనమొకటనీ
పాతేయండీ స్వార్ధాన్ని
పాలించండీ దేశాన్ని
పాపలూ బాబులూ
దేవుని జేగంటలూ

ఆడండీ పాడండీ
అల్లరి పసి పువ్వులు
మనసులు తెల్లనివి
మీ తలపులు తీయనివి
ఆ దేవుని జేగంటలూ

ఆడండీ పాడండీ
అల్లరి పసి పువ్వులు 

ఆదివారం, ఏప్రిల్ 28, 2019

చిన్ని చిన్ని పువ్వే...

శంకర్ గురు చిత్రంలోని ఒక పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. తమిళ మాతృక ఏసుదాసు గారి గళంలో ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : శంకర్ గురు (1988)
సంగీతం : చంద్రబోస్
సాహిత్యం : సాహితి / కృష్ణతేజ
గానం : రాము/సాకేత్/ఉషా/విజిత

చిన్ని చిన్ని పువ్వే
నీవే నాకు ప్రాణం
చిన్ని చిన్ని పువ్వే
నీవే నాకు ప్రాణం
తోడూ నీడా నీవెనమ్మా
నా సర్వస్వం నీవే
కన్నులలో నిండావే
నీ తలపే ప్రతినిముషం
మనసులోన నీరూపం
పంచేనే సంతోషం
ఓఓ...ఓహోహో..

చిన్ని చిన్ని పువ్వే
నీవే నాకు ప్రాణం
తోడువు నీవేనమ్మా
నా సర్వం నీవేనమ్మా

నీ నవ్వులు పూలల్లే
విరబూసే అందాలు
మా ఇద్దరి వరముగనే
దేవుడు మాకె ఇచ్చే
సాక్షాత్తూ మహలక్ష్మే
మా ఇంటా పుట్టిందే
ఏడేడూ జన్మలకూ
నువ్వే మా సిరివమ్మా
అందాలొలికే పుత్తడి
బొమ్మవు నీవే మా తల్లీ
మమతలు విరిసే ప్రేమను
పంచే పూదోటే ఇది

చిన్ని చిన్ని పువ్వే
నీవే నాకు ప్రాణం
తోడువు నీవేనమ్మా
నా సర్వం నీవేనమ్మా

కనుమరుగై తిరిగావో
నాకు నిదుర రాదమ్మా
నీ మాటలు వినకుండా
రోజు నాకు గడవదమ్మా
నువ్వే నా ఊపిరివై
నాలోనా నిండావే
నెలవంకే ఇలకే దిగెనె
నా తల్లి రూపంలో
ప్రకృతిలోనీ అందాలన్నీ
నీలో నిండెనే
నా లాలించేటి బంగరు
తల్లివి నీవేనోయమ్మా

చిన్ని చిన్ని పువ్వే
నీవే నాకు ప్రాణం
తోడూ మీరే కాదా
నా సర్వం మీరే కాదా
కన్నులలో నిండావే
నీ తలపే ప్రతినిముషం
మనసులోన నీరూపం
పంచేనే సంతోషం
ఓఓ...ఓహోహో..

చిన్ని చిన్ని పువ్వే
నీవే నాకు ప్రాణం
తోడూ నీడా నీవే
నా సర్వస్వం నీవే

శనివారం, ఏప్రిల్ 27, 2019

స్నేహానికన్న మిన్న...

ప్రాణస్నేహితులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రాణస్నేహితులు (1988)
సంగీతం : రాజ్ కోటి
సాహిత్యం : భువనచంద్ర
గానం : బాలు

స్నేహానికన్న మిన్న
లోకాన లేదు రా
స్నేహానికన్న మిన్న
లోకాన లేదు రా
కడదాక నీడ లాగ
నిను వీడి పోదు రా
నీ గుండెలో పూచేటిది
నీ శ్వాసగా నిలిచేటిదీ
ఈ స్నేహమొకటేను రా

స్నేహానికన్న మిన్న
లోకాన లేదు రా

తుల తూగే సంపదలున్నా
స్నేహానికి సరి రావన్నా.. ఓ..
పలుకాడే బంధువులున్నా
నేస్తానికి సరి కారన్నా
మాయా మర్మం తెలియని చెలిమే
ఎన్నడు తరగని పెన్నిధిరా
ఆ స్నేహమే నీ ఆస్తి రా
నీ గౌరవం నిలిపేను రా
సందేహమే లేదు రా

స్నేహానికన్న మిన్న
లోకాన లేదు రా
కడదాక నీడ లాగ
నిను వీడి పోదు రా

త్యాగానికి అర్ధం స్నేహం
లోభానికి లొంగదు నేస్తం
ప్రాణానికి ప్రాణం స్నేహం
రక్తానికి రక్తం నేస్తం
నీది నాదను భేదం లేనిది
నిర్మలమైనది స్నేహము రా
ధ్రువతారలా స్థిరమైనదీ
ఈ జగతిలో విలువైనదీ
ఈ స్నేహమొకటేను రా

స్నేహానికన్న మిన్న
లోకాన లేదు రా
కడదాక నీడ లాగ
నిను వీడి పోదు రా
నీ గుండెలో పూచేటిది
నీ శ్వాసగా నిలిచేటిదీ
ఈ స్నేహమొకటేను రా 


శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 26, 2019

చలన చకిత జం...

లిటిల్ హార్ట్స్ చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లిటిల్ హార్ట్స్ (2001)
సంగీతం : చక్రి
సాహిత్యం : కులశేఖర్
గానం : సుధ

చలన చకిత జం చలన చకిత జం
చలన చకిత జం జం జం
చలన చకిత జం చలన చకిత జం
చలన చకిత జం జం జం
జగతి చరితలో భరత ఘనతని
పసిడి వన్నెతో రాద్దాం
ప్రగతి పధములో జగతి ప్రధములై
కలసి అడుగులే వేద్దాం
అంత ఒక్కటే మనమంత ఒక్కటే
ఎదలో కలలా ఎగసే అలలా
ఎదలో కలలా ఎగసే అలలా
సాగాలి నేడే పారే ఏరులా..

ఏళ్ళూ పూళ్ళూ గడచిన తరగని
వేద విధానం మనదేగా
కుళ్ళూ కుట్రా గట్రా ఎరగని
గొప్ప వివేకం మనదేగా
పంచమ వేదం మనదేగా
వంచన తగదని అనలేదా
పంచమ వేదం మనదేగా
వంచన తగదని అనలేదా
నిత్యం సత్యం చెప్పాలంటూ
నీతీ న్యాయం చుట్టాలంటూ
మానవ జీవన శైలిని తెలిపిన
అనుభవ ఖ్యాతిక మనదేగా

జగతి చరితలో భరత ఘనతని
పసిడి వన్నెతో రాద్దాం
ప్రగతి పధములో జగతి ప్రధములై
కలసి అడుగులే వేద్దాం

గాంధీ నెహ్రూ ఇందిర మొత్తం
ఇక్కడ పుట్టిన వారేగా
శాంతి నివాసపు సుందర స్వప్నం
చివురులు తొడిగినదిచటేగా
రాజ్యం భోజ్యం మనదేగా
రాజూ పేదా ఒకటేగా
రాజ్యం భోజ్యం మనదేగా
రాజూ పేదా ఒకటేగా
రామరాజ్యం మనదేనంటూ
ఇంతకు మించిన మంచేదంటూ
మానవ జీవన శైలిని తెలిపిన
అనుభవ ఖ్యాతిక మనదేగా

జగతి చరితలో భరత ఘనతని
పసిడి వన్నెతో రాద్దాం
ప్రగతి పధములో జగతి ప్రధములై
కలసి అడుగులే వేద్దాం
అంత ఒక్కటే మనమంత ఒక్కటే
ఎదలో కలలా ఎగసే అలలా
ఎదలో కలలా ఎగసే అలలా
సాగాలి నేడే పారే ఏరులా..

జగతి చరితలో భరత ఘనతని
పసిడి వన్నెతో రాద్దాం
ప్రగతి పధములో జగతి ప్రధములై
కలసి అడుగులే వేద్దాం


గురువారం, ఏప్రిల్ 25, 2019

ఆకేసి.. పప్పేసి..

అభిమన్యుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అభిమన్యుడు (1984)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : సుశీల

ఆకేసి.. పప్పేసి.. బువ్వేసి.. నెయ్యేసి
నీకో ముద్ద.. నాకో ముద్ద
ఆకేసి.. పప్పేసి.. బువ్వేసి.. నెయ్యేసి
నీకో ముద్ద.. నాకో ముద్ద
ఆకలి తీరే పోయింది
అత్తారింటికి దారేది

ఇలా.. ఇలా.. ఇలా..ఆ..
ఇలా.. ఇలా.. ఇలా..

ఆకేసి.. పప్పేసి.. బువ్వేసి.. నెయ్యేసి
తనకో ముద్ద.. నాకో ముద్ద
ఆకేసి.. పప్పేసి.. బువ్వేసి.. నెయ్యేసి
తనకో ముద్ద.. నాకో ముద్ద
తినిపించువాడొచ్చే వేళయింది..
ఒళ్ళంతా కళ్ళుగా ఎదురొచ్చింది

ఇలా.. ఇలా.. ఇలా..ఆ..
ఇలా.. ఇలా.. ఇలా..

అతగడే జతగాడు అనుకున్నది
అనుకున్నదే కలలు కంటున్నది
అతగాడే జతగాడు అనుకున్నది
అనుకున్నదే కలలు కంటున్నది

కలలోని విందు... కనులవిందవునా
కలలోని విందు... కనులవిందవునా
మనసులోని ఆశ... మాంగళ్యమౌనా

ఇలా... ఇలా... ఇలా..ఆ..
ఇలా... ఇలా... ఇలా

ఆకుంది పప్పుంది
బువ్వుంది నెయ్యుంది
ఆకలి ఉంది..ఆశా ఉంది
ఆకుంది పప్పుంది
బువ్వుంది నెయ్యుంది
ఆకలి ఉంది..ఆశా ఉంది
తినిపించే చల్లని చేయుంది
తినిపించే చల్లని చేయుంది
బ్రతుకంతా నడిపించే తోడుంది

ఇలా... ఇలా... ఇలా..ఆ..
ఇలా... ఇలా... ఇలా

బుధవారం, ఏప్రిల్ 24, 2019

డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండ...

ఓ పిసినారి.. సారి సారి.. పొదుపరి తండ్రీకొడుకులు డబ్బు ఎలా ఆదా చేయాలో ఓ సరదా ఐన పాట రూపంలో చెప్తున్నారు మనమూ విందామా. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఎదురింటి మొగుడు పక్కింటి పెళ్ళాం (1991)
సంగీతం : జె.వి.రాఘవులు
సాహిత్యం : జాలాది  
గానం : బాలు, చిత్ర  

ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం
ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం

డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండ
దాచుకోండి నాయనా..
ఖర్చులన్ని ఊరిమీద
వేసుకోండి నాయనా
పప్పు ఉప్పు చింతపండు
దండగయ్య నాయనా
పంపు నీళ్ళు తాగి
నువ్వు బతుకు నాయనా

డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండ
దాచుకోండి నాయనా..
ఖర్చులన్ని ఊరిమీద
వేసుకోండి నాయనా

ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం
ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం

పిడకతోనె వంట చేసుకోండి
ఊక ఇంకా చౌక అండీ..
పుల్లతోనె పళ్ళు తొంకోండీ
బూడిదైతే ఖర్చులేందీ..
గుడ్డి దీపంతొ సర్దుకు పోండి
వీధి దీపాల వెలుగుందీ..
లోభిగొప్పన్న సూత్రము నాది
యోగి వేమన్న మార్గము నాదీ

వీరిద్దరు దొందుకు దొందే
వీరి పిసినికి కలుగును పిచ్చే

డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండ
దాచుకోండి నాయనా..
ఖర్చులన్ని ఊరిమీద
వేసుకోండి నాయనా
పప్పు ఉప్పు చింతపండు
దండగయ్య నాయనా
పంపు నీళ్ళు తాగి
నువ్వు బతుకు నాయనా

డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండ
దాచుకోండి నాయనా..
ఖర్చులన్ని ఊరిమీద
వేసుకోండి నాయనా

ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం
ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం
 
పంచె చింపి లుంగీ కట్టమంటా
గోచి గుడ్డే పెట్టమంటా 
 
పేలికంటి గుడ్డ కట్టుకొచ్చా
వంత పాటే పాడవచ్చా వామ్మో
పైస పైసకి నువు పిసినారి
పైట వేయడంలో నే పిసినారి ఆహా.. 
మహ చక్కగ కుదిరెను జోడీ
మరి చెప్పయ్యో ఎప్పుడు పెళ్ళి

భలె బేరము తగిలెను కదరా
వీడి రోగము దీనితొ కుదరా

డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండ
దాచుకోండి నాయనా..
ఖర్చులన్ని ఊరిమీద
వేసుకోండి నాయనా
పప్పు ఉప్పు చింతపండు
దండగయ్య నాయనా
పంపు నీళ్ళు తాగి
నువ్వు బతుకు నాయనా

డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండ
దాచుకోండి నాయనా..
ఖర్చులన్ని ఊరిమీద
వేసుకోండి నాయనా

ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం
ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం
 ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం
ఒహోం ఒహోం ఓ ఒహోం ఒహోం

 


మంగళవారం, ఏప్రిల్ 23, 2019

సింబలే సింబలే...

చూడాలనివుంది చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చూడాలనివుంది (1998)
సంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : 
గానం : బాలు, చిత్ర

సింబలే సింబలే అంబరాలు అందెలే హాయిలే
బల్ బలే బల్ బలే చేతికందే మాకు వెండి మబ్బులే
వెన్నెలమ్మా వేటకొచ్చే ఏనుగమ్మ అంబారిలో
తేనెలమ్మా త్రేనుపొచ్చే మల్లెజాజి మందారిలో 


సింబలే సింబలే అంబరాలు అందెలే హాయిలే
బల్ బలే బల్ బలే చేతికందే మాకు వెండి మబ్బులే

చందమామా తీసుకొచ్చే సబ్బుబిళ్ల నేనులెమ్మనీ
చంద్రవంక వాగుపొంగే స్నానమాడ నిన్నురమ్మనీ
 పిల్లనెమలి సంబరం సింబలే సింబలే
పింఛమెంత సుందరం సింబలే సింబలే
పట్నమన్న పంజరం పట్టువీడి పావురం 
ఈ గూటికొచ్చే కాపురం హొయిలాలో హొయిలాలో 


సింబలే సింబలే అంబరాలు అందెలే హాయిలే
బల్ బలే బల్ బలే చేతికందే మాకు వెండి మబ్బులే

ఆకాశాలే నేలకొచ్చే మేడకన్నా నీడ మేలని
ఆనందాల వెల్లువచ్చి లాలపోసే కంటిపాపకి
చూడ చూడ వింతలు సింబలే సింబలే
చుక్కలేడి గంతులు సింబలే సింబలే
 
 ఆకుపచ్చ పొద్దులు మాకులేవు హద్దులు
ఈ కొండకోన సీమలో హొయిలాలో హొయిలాలో

సింబలే సింబలే అంబరాలు అందెలే హాయిలే
బల్ బలే బల్ బలే చేతికందే మాకు వెండి మబ్బులే
  వెన్నెలమ్మా వేటకొచ్చే ఏనుగమ్మ అంబారిలో
తేనెలమ్మా త్రేనుపొచ్చే మల్లెజాజి మందారిలో 
 

సోమవారం, ఏప్రిల్ 22, 2019

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా..

పచ్చని కాపురం చిత్రం కోసం చక్రవర్తి గారు స్వరపరచిన ఓ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పచ్చని కాపురం (1985)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : సినారె
గానం : జానకి

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా..
వెన్నెలైనా.. చీకటైనా..
చేరువైనా.. దూరమైనా
నీవే నా జీవితము..
నీ ప్రేమే శాశ్వతము
ఏ జన్మదో ఈ బంధము..
ప్రేమకు లేవూ దూరాలూ..
నీవూ నేనే సాక్ష్యాలు..

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా..
చేరువైనా.. దూరమైనా
నీవే నా జీవితము..
నీ ప్రేమే శాశ్వతము

నీ తోటలోనే ఒకనాడు పూశాను
నా ఆశ తీరా ఈనాడు చూశానూ
అమ్మలేని జీవితాన చంటిపాపనై
నాన్న బాధ చూడ లేని చంటి పాపనై
ఇన్నాళ్ళుగా కన్నీళ్ళతో
ఉన్న బిడ్డనమ్మా కన్నబిడ్డనమ్మా
గుండెలోన నన్ను దాచుకోమ్మా

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా..
చేరువైనా.. దూరమైనా
నీవే నా జీవితము..

అమ్మా..
నేనెవరినో నీవెవరివో
ఏమి చెప్పనమ్మా 
గుర్తుపట్టవమ్మ
అమ్మా.. అమ్మా..
అమ్మా.. అమ్మా..
నువ్వు నా కన్నతల్లివమ్మా.. 
నువ్వు నా కన్నతల్లివమ్మా.. 

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా..
చేరువైనా.. దూరమైనా
నీవే నా జీవితము..
నీ ప్రేమే శాశ్వతము..
 


ఆదివారం, ఏప్రిల్ 21, 2019

పూలకుంది కొమ్మా...

బొంబాయి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు మనం తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బొంబాయి (1994)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం : వేటూరి  
గానం : అనుపమ, నోయల్, పల్లవి, శ్రీనివాస్ 

పూలకుంది కొమ్మ
పాపకుంది అమ్మ
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల
నింగి నేల డీడిక్కి
నీకు నాకు ఈడెక్కి
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల

నవ్వితేనే దీవానా
మల్లె పూల మస్తానా
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల
నీలో నేనే ఉన్నానా రూప్
తేరా మస్తానా
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల 
నవ్వితేనే దీవానా
మల్లె పూల మస్తానా
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల
నీలో నేనే ఉన్నానా రూప్
తేరా మస్తానా
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల

పున్నాగపూలకేల దిగులు
మిన్నేటి పక్షికేది కంటి జల్లు
రవి ఎన్నడూ రాత్రి చూడలేదు 
స్వర్గానికి హద్దూ పొద్దు లేనే లేదు
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల

కవ్వించాలి కళ్ళు
కన్నె మబ్బు నీళ్ళు
మేఘాలు గాయపడితే
మెరుపల్లె నవ్వుకుంటాయ్
కవ్వించాలి కళ్ళు
కన్నె మబ్బు నీల్లు
మేఘాలు గాయపడితే 
మెరుపల్లె నవ్వుకుంటాయ్
ఓటమిని తీసేయ్
జీవితాన్ని మోసేయ్
వేదాలు జాతిమత బేధాలు
లేవన్నాయ్

నవ్వితేనే దీవానా
మల్లె పూల మస్తానా
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల
నీలో నేనే ఉన్నానా రూప్
తేరా మస్తానా

పున్నాగపూలకేల దిగులు
మిన్నేటి పక్షికేది కంటి జల్లు
రవి ఎన్నడూ రాత్రి చూడలేదు 
స్వర్గానికి హద్దూ పొద్దు లేనే లేదు
గుల్లగుల్ల. గుల్లగుల్ల.

మౌనంలోని గానం
ప్రాణంలోని బంధం
ఎగరెయ్యి రెక్కలు
కట్టి ఎదనింక తారల్లోకి
ఎగరెయ్యి రెక్కలు
కట్టి ఎదనింక తారల్లోకి
విజయం కోరే వీరం
చిందిస్తుందా రక్తం
అనురాగం నీలో ఉంటే
ఆకాశం నీకు మొక్కు

గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల.
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల.
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల.
గుల్లగుల్ల హల్లగుల్ల.
కవ్వించాలి కళ్ళు
కన్నె మబ్బు నీళ్ళు
జీవితాన్ని మోసేయ్
ఓటమిని తీసేయ్
మౌనంలోని గానం
ప్రాణంలోని బంధం
విజయం కోరే వీరం రక్తం
కోసం

నవ్వితేనే దీవానా
మల్లె పూల మస్తానా
నీలో నేనే ఉన్నానా రూప్
తేరా మస్తానా
నవ్వితేనే దీవానా
మల్లె పూల మస్తానా
నీలో నేనే ఉన్నానా రూప్
తేరా మస్తానా


శనివారం, ఏప్రిల్ 20, 2019

కుక్క కావాలి...

చిత్రం సినిమాలోని ఒక సరదా ఐన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ లేదా ఇక్కడ వినండి లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోండి. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చిత్రం
సాహిత్యం: కులశేఖర్
సంగీతం: ఆర్ పి పట్నాయక్
గానం: నిహాల్, సందీప్, ఆర్ పి పట్నాయక్, రవి వర్మ, గాయత్రి, ఉత్తేజ్

అన్నయ్యా...... కుక్క కావాలి.........కుక్క కావాలి.........
వినరా బ్రదరూ అయోధ్యనేలే రాముని స్టోరీ.......
దశరధ రాజుకు వారసుడు.......... సకల శాస్త్రాల కోవిదుడు
అస్త్రవిద్యలో ఫస్టతడు......... మంచి గుణాల లిస్టతడు
ఎట్లుంటడో ఎరికెనా...... బ్లూకలర్ల మస్తుగుంటడు......
లక్ష్మణుడని బ్రదరున్నాడు....... అన్నకి అండగ నిలిచాడు
సెల్ఫిష్ నెస్సుని విడిచాడు..... సేవే గొప్పని తలచాడు

ఈనా బ్లూకలరేనా....
బ్రదర్సు ఒకటేగాని..కలర్సు వేర్రా నాని....
దమాక్ ఖరాబైందా ఏం సార్ నీకు..
అన్నదమ్ములేమో ఒకటంటావ్...రంగులేమో అలగలగ్ అంటావ్...
కత మంచిగ చెప్పుర్రి సార్ నీకు దండం పెడ్త

సీతాదేవను వైఫు ఉన్నది....రామునితోనే లైఫు అన్నది
హానెస్టి తన వైనమన్నది....ఫారెస్టునకే పయనమైనది
రాముని సేవకు తొలిబంటు.......అతిబలవంతుడు హనుమంతు
నమ్మిన బంటుగ రాముని పదముల చెంతే ఉంటాడు....
పదముల చెంతే ఉంటాడు....
సూన్నీకి కోతి లెక్కుంటడు గానీ రామసామిని ఎవ్వడన్నా ఎమన్నా అన్నాడనుకో.. కుక్కని కొట్టినట్టు కొడతాడు...
ఆ...కుక్క.....కుక్క కావాలి.........కుక్క కావాలి.........

అసలు నిన్నెవడ్రా ఆమాటనమంది....
వీడ్ని నోరు మూసి పక్కకి లాక్కెళ్ళండ్రా.....నోరిప్పనీయద్దసలు.....

అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళ లోకములయందు
అవిక్రమ పరాక్రమవంతుడు....కురువంశొద్భవుండు..... సుయోధనుండు....
రారాజు సోదరులు హండ్రెడు....తకతకిట
ఆ పాండవులతో ఉండరు......తకతకిట
వాటాలలోన వాదమొచ్చిందీ......
బిగ్ వారు దాకా తీసుకొచ్చిందీ..

ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం.... ఆపలేదెవరూ దారుణం....
పులిలాగ భీమన్న లంఘించినాడు.....
బలశాలి కోపంతొ కంపించినాడు.....
గద ఎత్తినాడు...తొడ కొట్టినాడు....
గద ఎత్తినాడు...తొడ కొట్టినాడు....
గద ఎత్తినాడు...తొడ కొట్టినా...
రారాజు గుండెల్ని చీల్చుతానంటూ
నిండు సభలో తాను ప్రతిన పూనాడు

క్లైమాక్స్ల ఫైటింగ్ షురు ఐంది....
భీముడు గద తీసిండు పిసికిండు......
దుర్యొధనుడు భీ గద తీసిండు పిసికిండు......
ఎవ్వరి తొడలు ఆల్లాల్లు కొట్టుకున్నరు....
ఆడు కొట్టిండు.. ఈడు కొట్టిండు..
ఈడు తలకాయ మీద కొడ్తె ఆడు కాల్ మీద కొట్టిండు....
ఈడు కాల్ మీద కొడ్తె ఆడు తలకాయ మీద కొట్టిండు....
కొట్టిండు కొట్టిండు....
అరె ఎంతైనా భీముడు హీరొ కదబై......దుర్యొధనుడు ఖాళీ విలన్....
ఎమైతది భీముని చేత్ల కుక్క సావు సచ్చిండు....
ఆ...కుక్క.....కుక్క కావాలి.........కుక్క కావాలి..

అయ్యొ మళ్ళి గుర్తుచేసాడ్రా...
నువ్వు చెప్పు.....నువ్వు చెప్పు.....
ఒరే శ్రీశైలం మద్యలో వచ్చుడు కాదుగాని.. నువ్వు చెప్పురా....

అరెరె చిన్న పోరన్కి కతచెప్పనీకొస్తల్లేదు.... 
ఎం చదువుకున్నార్ వయ్యా మీరు....
ఇస్టోరి నే చెప్తా... చెవులు పెట్టి ఇనుండ్రి.....

ఏడేడు లోకాల యాడుంది అంతటి అందం ఓయమ్మ....
పుత్తడి బొమ్మల్లె ఉంటుంది బ్రదరూ బాలనాగమ్మ.....

జంతరు మంతరు మోళీ చేసే మరాఠ మాంత్రికుడు మాయల ఫకీరు వంచకుడు
అందరిలోన సుందరికోసం దుర్భిణి వేసాడు....ఎన్నో ప్లానులు గీసాడు...
దుర్భిణిలోన బాలనాగమ్మ రూపం కనిపించి.....ఆమెను ఇట్టే మోహించీ..
బెగ్గరు వేషం వేసుకొచ్చాడు జిత్తుల మాంత్రికుడు మాయల పకీరు వంచకుడు

గప్పుడేమైందో ఎరికెనా.......
మాయల ఫకీరుగాడు తన చేతిలో ఉన్న మంత్రం కట్టెతోని 
బాలనాగమ్మ తలకాయ మీద ఒక్కటేసిండు...
గంతే......బాలనాగమ్మ మారిపోయింది....
ఎలా మారిపోయింది.....అరె చెప్తున్నాగ మారిపోయింది...
అదే ఎలా మారింది...అరె చెప్తున్నాగ టాప్ టు బాటం మారిపోయింది...
చెప్తావా లేదా.....నే చెప్ప.....
చెప్తావా లేదా..... ఏంది కొడ్తరా..
ఆ..... అందరు కొడ్తారా......
ఎం డౌటా... అబ్బె డౌటేంలె చెప్పినా చెప్పకున్న కొడ్తారు....
మాటర్ అసుంటిది.....
మీ చెతులల్ల నే చావనీకి కుక్క లెక్క మారిందిబై....
కుక్క కావాలి.......కుక్క కావాలి.......కుక్క కావాలి.....

 

శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 19, 2019

గజ వదన దేవరా...

సింధూర దేవి చిత్రంలోని ఒక పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సింధూర దేవి (1991)
సంగీతం : శంకర్ గణేష్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ  
గానం : 

గజ వదనా దేవరా మా తోడు నీవురా
చిన్నారులకందించు ఆశీర్వచనం
గజ వదనా దేవరా మా తోడు నీవురా
చిన్నారులకందించు ఆశీర్వచనం

నాతో నీవీదినం సాగాలి అనుక్షణం
పసివారితో కలిసి చేయి నర్తనం
పసివారితో కలిసి చేయి నర్తనం
నీ నీడ నేనై కలిసాగానా
నీ వెంట ఊరంతా ఊరేగనా
పాడేము మేమే ఆడేములే
ఇక చూడీవేళ కేరింతలే

గజ వదనా దేవరా మా తోడు నీవురా
చిన్నారులకందించు ఆశీర్వచనం

పొరుగింటి ఓపిన్నీ మా ఇంట మావారిదె వంట
సినిమాకి నే వెళితే మా వారు పట్టించుకోరంట

పొరుగింటి ఓపిన్నీ మా ఇంట మావారిదె వంట
సినిమాకి నే వెళితే మా వారు పట్టించుకోరంట
పండగ చీరా కోరేనంటే పెద్దాపురం వెళ్ళి తెస్తారమ్మా
ఆలుమగల మధ్య పొత్తు కలిసెనే
అంతులేని ప్రేమ వెల్లి విరిసెనే
ఆలుమగల మధ్య పొత్తు కలిసెనే
అంతులేని ప్రేమ వెల్లి విరిసెనే

రాతిరేళ కానీ అది పగలే కానీ
రాతిరేళ కానీ అది పగలే కానీ
చేసుకున్న వాడు ఎన్ని మాటలననీ
మనకు చాలు బేబీ షామిలి
ఆ సినిమా ఉంటే చూస్తా మ్యాటినీ
ఆ సినిమా ఉంటే చూస్తా మ్యాటినీ
ఎందుకంట సినిమా అది పిచ్చి నీకుభామ
వంట చేయవమ్మ లేదంటే ఫక్కురమ్మా 

 

గురువారం, ఏప్రిల్ 18, 2019

వానా.. వానా..

డాడీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : డాడీ (2001)
సంగీతం : ఎస్.ఎ.రాజ్ కుమార్  
సాహిత్యం : చంద్రబోస్ 
గానం : ఉదిత్ నారాయణ్, చిత్ర

వానా వానా తేనెల వానా
వానా వానా వెన్నెల వానా
కురవని కురవని నే నిలువునా కరగనీ
పాప కంటి చూపులలో
పాల పంటి నవ్వులలో
బాల మేఘ మాలికలో
జాలువారు తొలకరిలో

 తడిసి తడిసిపోనీ
మది మురిసి మురిసిపొనీ
తడిసి తడిసిపోనీ
ముడి బిగిసి బిగిసిపొనీ
చిరు చిరు పలుకుల చినుకులలో
బిర బిర పరుగుల వరదలలో
 

 తడిసి తడిసిపోనీ మది
మురిసి మురిసిపొనీ
వాన వాన తేనెల వానా
 
వాన వాన వెన్నెల వానా

ముంగిట్లో మబ్బే వచ్చే మనసులోన మెరుపొచ్చే
పన్నీటి చినుకే వచ్చే ప్రాణంలోన చిగురొచ్చే
బుల్లి బుజ్జి వాన దేవతొచ్చె
గుండె పైన నీళ్ళు చల్లి లాల పోసే నేడే
ఘల్లు ఘల్లు గాలి దేవతొచ్చె
జీవితాన ప్రేమ జల్లి లాలి పాట పాడే
ఒహో...శ్రావణాల రాణి వచ్చే
ఉన్న చీకు చింత చీకట్లన్నీ కడిగి
ఇంకా ఇంకా ఏం కావాలో అడిగే 

 మధురంగా కధే సాగుతుంటే
మన బెంగ ఇలా కరుగుతుంటే
వేగంగా కలే తీరుతుంటే
ఆ గంగ ఇలకు జారుతుంటే
తడిసి తడిసిపోనీ మది మురిసి మురిసిపొనీ 

వానా వానా తేనెల వానా
వానా వానా వెన్నెల వానా

చిన్నతనం ముందరికొచ్చే పెద్దరికం మరుపొచ్చే
ఏటిగట్టు ఎదురుగ వచ్చే ఇసుక గుళ్ళు గురుతొచ్చే
కారు మబ్బు నీరు చిందుతుంటే కాగితాల పడవలెన్నో
కంటి ముందుకొచ్చే
నీటిలోన ఆట్లలాడుతుంటే అమ్మనోటి తీపి తిట్లు జ్ఞ్యాపకనికొచ్చే 

 ఒహో...పైట కొంగే గొడుగు కాగా
ఈ చోటు చోటు ఎంతో ఎంతో ఇరుకు
ఏమైందంటే నీకు నాకు ఎరుకే
ఒక్కటిగా ఇలా పక్కనుంటూ ఇద్దరమై సదా సర్దుకుంటూ

ముగ్గురిదీ ఒకే పాణమంటూ ముద్దులతో కధే రాసుకుంటూ
తడిసి తడిసిపోనీ మది మురిసి మురిసిపొనీ 

వానా వానా తేనెల వానా
వానా వానా వెన్నెల వానా
కురవని కురవని నే నిలువునా కరగనీ
పాప కంటి చూపులలో
పాల పంటి నవ్వులలో
బాల మేఘ మాలికలో
జాలువారు తొలకరిలో
తడిసి తడిసిపోనీ
మది మురిసి మురిసిపొనీ
తడిసి తడిసిపోనీ
ముడి బిగిసి బిగిసిపొనీ


బుధవారం, ఏప్రిల్ 17, 2019

ఓం నమ.. నటరాజుకే...

కొడుకు దిద్దిన కాపురం చిత్రంలోని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కొడుకు దిద్దిన కాపురం (1989)
సంగీతం : రాజ్-కోటి
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : చిత్ర 

ఓం నమ.. నటరాజుకే నమ..
ఓం నమ.. నటభారతీ నమ..
ఓం...
నింగీ నేల గాలీ వాన
వెలుగు నీడా బ్రతుకులో
ఓం నమ.. ఓం నమ..
నింగీ నేల గాలీ వాన
వెలుగు నీడా బ్రతుకులో
ఆడి పాడే ఈడే మెరుపురా
అడుగే పిడుగై రగిలే
ఈ చలాకి వయస్సులో

ఓం నమ.. నటరాజుకే నమ..
ఓం నమ.. నటభారతీ నమ..

తారే వెలిగెనురా ఇలలో కలలో పగలే 
నాతో నడిచెనురా లయలో
ఓం నమ ఓం నమ
తారే వెలిగెనురా ఇలలో కలలో పగలే 
నాతో నడిచెనురా లయలో
ఊపిరికే నిప్పులతో ఉప్పెన వచ్చెనురా
మాటలకే మల్లెలలో తేనెలు
పొంగిన వెల్లువ తెచ్చెనురా

ఓం నమ.. నటరాజుకే నమ..
ఓం నమ.. నటభారతీ నమ..

పాదం కదిలెనురా పదమై నడకై నటనై
వేగం పెరిగెనురా వడిలో
ఓం నమ ఓం నమ
పాదం కదిలెనురా పదమై నడకై నటనై
వేగం పెరిగెనురా వడిలో
చూపులతో జాబిలికే నిచ్చెన వేయకురా
నవ్వులనే పువ్వులతో వెన్నెల
వంతెన వేయక తప్పదురా

ఓం నమ.. నటరాజుకే నమ..
ఓం నమ.. నటభారతీ నమ..

నింగీ నేల గాలీ వాన
వెలుగు నీడా బ్రతుకులో
ఆడి పాడే ఈడే మెరుపురా
అడుగే పిడుగై రగిలే
ఈ చలాకి వయస్సులో

ఓం నమ.. నటరాజుకే నమ..
ఓం నమ.. నటభారతీ నమ.. 


మంగళవారం, ఏప్రిల్ 16, 2019

జై చిరంజీవా జగదేక వీరా...

జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి (1990)
సంగీతం : ఇళయరాజ
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : ఎస్.పి.శైలజ

ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ..
జై చిరంజీవా... జగదేక వీరా...
జై చిరంజీవా... జగదేక వీరా...
అసహాయ శూరా అంజని కుమారా  

జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
అసహాయ శూరా అంజని కుమారా
దీవించ రావయ్య వాయు సంచారా
రక్షించవేలయ్య శ్రీరామ దూత
జై చిరంజీవా..

వీరాంజనేయా శూరాంజనేయ
ప్రసన్నాంజనేయ ప్రభా దివ్యకాయా
జై చిరంజీవా..


ఆరోగ్యదాతా.. అభయ ప్రదాతా..ఆ...
ఆరోగ్యదాతా అభయ ప్రదాతా
ఉన్మాద భయ జాడ్య పీడా నివారా
సంజీవి గిరివాహా.. సానీరిసాహ
సంజీవి గిరివాహ సానీరిసాహా..
జై చిరంజీవా.. జగదేక వీరా..

జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా 

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.