శనివారం, డిసెంబర్ 31, 2016

నంద నంద గోపాలా...

వీర కంకణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వీరకంకణం (1957)
సంగీతం : దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం : ఆరుద్ర ?
గానం : పి.లీల

ఇక వాయించకోయీ మురళి 
నేను జోడించనందెల రవళి 
ఆనందనంద గోపాలా.. 
ఓహో నంద నంద గోపాలా.. 

ఇక వాయించకోయీ మురళి 
నేను జోడించనందెల రవళి 
ఆనందనంద గోపాలా.. 
ఓహో నంద నంద గోపాలా.. 

కనువిచ్చేను అందాల తనువు 
తీసుకొనరాదు నీవెట్టి చనువు 
దాచి పెట్టాను పతి కొరకు మనసు 
దోచుకొనరాదు నీకది తెలుసు 
అది జాలమయె జారివిడు సామి 
అనాధ పైన కోపాలా.. 

ఇక వాయించకోయీ మురళి 
నేను జోడించనందెల రవళి 
ఆనందనంద గోపాలా.. 
ఓహో నంద నంద గోపాలా.. 

సతులున్నారు పదహారువేలు 
ఇకనేలయ్య మరియొక ఆలు 
భక్తి పరురాలు ఈ ముద్దరాలు 
నిన్ను పూజింతునదియేను మేలు 
నిను వేడెదను పాడెదను గాని 
పడబోదు నేను నీ పాలా

ఓహో నంద నంద గోపాలా..
ఇక వాయించకోయీ మురళి 
నేను జోడించనందెల రవళి 
ఆనందనంద గోపాలా.. 
ఓహో నంద నంద గోపాలా.. 


శుక్రవారం, డిసెంబర్ 30, 2016

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా...

లేతమనసులు చిత్రంలోని ఒక పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లేతమనసులు (1966)
సంగీతం : ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్
సాహిత్యం :
గానం : సుశీల

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా
ఒకసారికే ఏఏఏ.. ఒకసారికే .. ఆఆ ఒక్కసారికే

ఇనపురి ముద్దుల మువ్వగోపాలా
ఇనపురి ముద్దుల మువ్వగోపాలా
ఏపుమీర నను కలసితిఔరా..
ఏపుమీర నను కలసితిఔరా..
మనముననిన్ను నెరనమ్మిన దానరా. 
మనముననిన్ను నెరనమ్మిన దానరా. 
మారు పలుకకున్నావది ఏమిరా..

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా
ఒకసారికే ఏఏఏ.. ఒకసారికే .. ఆఆ ఒక్కసారికే 

 

గురువారం, డిసెంబర్ 29, 2016

గోపాల కృష్ణుడమ్మా...

నాలో ఉన్న ప్రేమ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నాలో ఉన్న ప్రేమ
సంగీతం : కోటి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల (?)
గానం : బాలు, చిత్ర

జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 
జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 
జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 
జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద
జయ కృష్ణ కృష్ణ జయ కృష్ణ కృష్ణ

గోపాల కృష్ణుడమ్మా.. లోకాల కిష్టుడమ్మా 
అదిగదిగదిగో చూడమ్మా.. 
మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా 

గోపాల కృష్ణుడమ్మా.. లోకాల కిష్టుడమ్మా 
అదిగదిగదిగో చూడమ్మా.. 
మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా 

జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 
జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 
జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 

ఘల్లు ఘల్లుమంటు నల్లనయ్య 
మువ్వసడీ వింటే సరి.. 
అణువణువున విరియద నెమలి పురి. 
ప్రతీ వారి ఊపిరిలో పిల్లంగ్రోవి రాగాలూ
ప్రతీవారి చూపులో ఎన్నో వేల స్వప్నాలూ
రాసలీల ఆడే వేళలో

జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 
జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 

గోపాల కృష్ణుడమ్మా.. లోకాల కిష్టుడమ్మా 
అదిగదిగదిగో చూడమ్మా.. 
మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా 

ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లుమంటు 
కన్నె గుండె తుళ్ళిపడదా కనువిందుగా 
నల్లమబ్బు కిందికొచ్చి అందె కట్టి ఆడుతుండగా 
ప్రతి కన్నె గోపికలా ప్రతీ కన్ను దీపికలా 
ప్రతి తల్లి యశోదలా ప్రతీ ఇల్లు పూపొదలా 
మారిపోయి మురిసే వేళలో.. 

జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 
జయ కృష్ణ కృష్ణ హే గోవింద 

గోపాల కృష్ణుడమ్మా.. లోకాల కిష్టుడమ్మా 
అదిగదిగదిగో చూడమ్మా.. 
మన అలికిడి వినబడితే రాడమ్మా 

 

బుధవారం, డిసెంబర్ 28, 2016

అందాల రాధికా...

గోపాలకృష్ణుడు సినిమాలోని ఒక సరదా అయిన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గోపాల కృష్ణుడు  (1982)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

అందాల రాధికా.. నా కంటి దీపికా
నాకున్న కోరికా.. నువ్వేనే బాలికా
చందామామ పోలికా.. అందమివ్వు కానుకా
చందామామ పోలికా.. అందమివ్వు కానుకా

గోపాలకృష్ణుడా.. గోపెమ్మకిష్టుడా
వ్రేపల్లే వీధిలో వెంటాడే కిష్టుడా
వెన్నెలమ్మ చాటుగా.. వేణువైన బాలుడా
వెన్నెలమ్మ చాటుగా.. వేణువైన బాలుడా

వయసు వేయదు వాయిదాలను
వలపు కలపక తప్పదులే
అసలు తీరదు ఇతర పనులకు
ముసురుకున్నది మనసేలే
కనులకు మాటొచ్చి కౌగిలి ఇమ్మంటే..
కౌగిలిలో గాలి.. వడగాలౌతోంటే
కలవమన్నవి.. కలవరింతలు
విచ్చలవిడిగా వెచ్చని ఒడిలో
ఈ ప్రేమ గుడిలో.. పరువాల సడిలో

అందాల రాధికా..అహహ..హా
నా కంటి దీపికా..ఓహోహో..హో

వ్రేపల్లే వీధిలో వెంటాడే కిషుడా
వెన్నెలమ్మ చాటుగా.. వేణువైన బాలుడా

చందామామ పోలికా.. అందమివ్వు కానుకా

ఎండ వెన్నెల దండలల్లెను
గుబులురేగిన గుండెలలో
అక్కడక్కడ చుక్క పొడిచెను
మసక కమ్మిన మనసులలో
సనసన జాజులలో సణిగిన మోజులలో
కలబడు చూపుల్లో వినబడు ఊసులలో
పలుకుతున్నవి చిలక పాపలు
చిక్కని చలిలో చక్కిలిగిలిగా
ఈ తీపి సొదలే.. ఈనాటి కథగా

గోపాలకృష్ణుడా.. గోపెమ్మకిష్టుడా
వ్రేపల్లే వీధిలో.. వెంటాడే కిష్టుడా
వెన్నెలమ్మ చాటుగా.. వేణువైన బాలుడా
వెన్నెలమ్మ చాటుగా.. వేణువైన బాలుడా

అందాల రాధికా.. నా కంటి దీపికా
నాకున్న కోరికా.. నువ్వేనే బాలికా
చందామామ పోలికా.. అందమివ్వు కానుకా
చందామామ పోలికా.. అందమివ్వు కానుకా

  

మంగళవారం, డిసెంబర్ 27, 2016

సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాల...

పెళ్ళి కానుక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళికానుక (1998)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, చిత్ర, మాల్గుడి శుభ 

ఆఆఅ..ఆఆఅ..ఓఓఓ... ఓహో... 
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలా మువ్వా గోపాల 
నవ్వీ నవ్వీ ఈ వేళా రవ్వలు రేపాలా 
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలా మువ్వా గోపాల 
నవ్వీ నవ్వీ ఈ వేళా రవ్వలు రేపాలా 

గువ్వా గువ్వా వెన్నెల గువ్వా 
మామాటలు వింటున్నావా
పువ్వా పువ్వా పున్నమి పువ్వా 
చిరునవ్వుతో చూస్తున్నావా 
నువ్వు కోరిన గూటికి రమ్మంటా గువ్వా 
నీ కోవెల దారిని చూపెడతా పువ్వా
నువ్వు ఊ అంటావా  

సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలా మువ్వా గోపాల 
నవ్వీ నవ్వీ ఈ వేళా రవ్వలు రేపాలా

మీ ఇంటి ముంగిట సంక్రాంతి ముగ్గేరా ఈ పైడి బొమ్మ 
నీ ఇంటి వాకిట వెయ్యేళ్ళ వెలుగురే సిరిమల్లె కొమ్మా 
ఈ కన్నె తారక జంటైతె నువ్వేరా ఆ చందమామ 
ఈ ఎంకి చేరితే నీ సొంతమైపోదా ఆనందసీమ 
రాసిపోసిన రాసి కళలను పూస గుచ్చిన బ్రహ్మ 
చూసిన వాళ్ళకు ఈసుపుట్టగ మాకందించేనమ్మా 
మా కోటకు రాణిగ రమ్మంటా గువ్వా 
నీ కోవెల దారిని చూపెడతా పువ్వా
నువ్వు ఊ అంటావా  

సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలా మువ్వా గోపాల 
నవ్వీ నవ్వీ ఈ వేళా రవ్వలు రేపాలా

వసంత కోకిల రాగాల రూపంలా చిరునవ్వు సిరులు 
వేసంగి వెన్నెల కురిపించు దీపంలా వెలిగేటి కనులు 
వర్షించు వన్నెల ఆ ఇంద్ర ఛాపంలా చిన్నారి కళలు 
ఆ మంచుకొండల మురిపించు తెలుపేరా సుగుణాల నిధులూ 
ఆరు రుతువులు కూడి చేరిన అందమే నీవమ్మా 
ఏడు జన్మల తోడు వీడని బంధమై రావమ్మా 
దివిసీమల దీవెన తెమ్మంటా గువ్వా 
నీ కోవెల దారిని చూపెడతా పువ్వా
నువ్వు ఊ అంటావా  

సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలా మువ్వా గోపాల 
నవ్వీ నవ్వీ ఈ వేళా రవ్వలు రేపాలా

సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలా మువ్వా గోపాల 
నవ్వీ నవ్వీ ఈ వేళా రవ్వలు రేపాలా


 

సోమవారం, డిసెంబర్ 26, 2016

మోహన రూప గోపాల...

కృష్ణప్రేమ సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. వీడియో రెండు భాగాలుగా ఈ ప్లేలిస్ట్ లో చూడవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణప్రేమ (1961)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల

మోహన రూపా గోపాలా
మోహన రూపా గోపాలా
ఊహాతీతము నీ లీల
ఊహాతీతము నీ లీల
మోహన రూపా గోపాలా

వలదని నిన్ను వారించు వారిని
వదలక వెంట తిరిగెదవయ్య
వలదని నిన్ను వారించు వారిని
వదలక వెంట తిరిగెదవయ్య
వేణువు నూదుఛు వేడుక చేయగ
వేడిన వారికి దరిశన మీయవు

మోహన రూపా గోపాలా!

అవని భారము అమితముకాగా
అవతరించితివి యెన్ని సారులో! కృష్ణా!
అవని భారము అమితముకాగా
అవతరించితివి యెన్ని సారులో!
అన్నిటికన్న అపురూపమైనది
కన్నుల విందగు ఈనాటి రూపము

మోహన రూపా గోపాలా!
ఆఆ..ఆఆఅ.ఆఆ..
మోహన రూపా గోపాలా!
మోహన రూపా గోపాలా!
ఊహాతీతము నీ లీల
మోహన రూపా గోపాలా!



ఆదివారం, డిసెంబర్ 25, 2016

గోపాల జాగేలరా..

భలే అమ్మాయిలు చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : భలే అమ్మాయిలు (1957)
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సదాశివబ్రహ్మం
గానం : ఎం.ఎల్‌.వసంతకుమారి, పి. లీల
 
గోపాల జాగేలరా 
నన్ను లాలించి పాలింప రావేలరా
బాలగోపాల జాగేలరా 
నన్ను లాలించి పాలింప రావేలరా
బాలగోపాల జాగేలరా 
దరిజేర చలమేలరా...ఆ...
దరిజేర చలమేలరా 
నన్ను దయజూడ విధియేమిరా 
దరిజేర చలమేలరా 
నన్ను దయజూడ విధియేమిరా
మొర వినవేల కనవేల 
మురళీధర కరుణాకర గిరిధర 

గోపాల జాగేలరా

కనుగవ అరమోడ్చి శృతి గూర్చి మురళీ
అనుపమ సంగీతమొలికించు సరళి
కనుగవ అరమోడ్చి శృతి గూర్చి మురళీ
అనుపమ సంగీతమొలికించు సరళి 
కనుగొని ప్రేమించి నిను జేరినా...ఆ...
కనుగొని ప్రేమించి నిను జేరినా...ఆ...
చనువున నేనెంతో బ్రతిమాలినా 
కనుగొని ప్రేమించి నిను జేరినా...ఆ...
చనువున నేనెంతో బ్రతిమాలినా
కనికరించి పలుకరించవేలర
మురళీధర కరుణాకర గిరిధర 

గోపాల జాగేలరా

సరిగపద గోపాల జాగేలరా
సదపగరి సరిగపద గోపాల జాగేలరా
పగరిసదా సరిగపద గోపాల జాగేలరా
దాసరి పాదస పా సరిగపద గోపాల
గరిగరిసా రిసరిసదా రిసదప గరిగపద గోపాల
సాస దదసాస గపదసాస 
రిగపదసాస సరిగపద గోపాల జాగేలరా
 
రీగ రిగ రీరీ... ఆ...
రిగ రిరి సనీని దనిగరిసనీ దనిరిసనీ దనిని దపమ
పదప పనిద దసని నిరస సగరి నిరిస దసని పనిదా
గమపదని గోపాల జాగేలరా
 
నిస్సనినిసా...ఆ...
నిరిస నిసదా పగరిసదా పరిసదా పసదా పదపదని
దనిదనిస నిసనిసరి సరిగగరీ నిసరిరిసని దనిన సనిద
పమాపదని గోపాల జాగేలరా 

గగమ గమగా గామగమ రిమగ గరిస గరిస నిదరిస నిద
సనిదపపా దసరిగా... ఆ...
రీగరిగరీరీ రిమగగారిన గరిరీస దరిస
సానీదాప దసరిగరీ...ఈ...
రిగమ రిగమామ సరిగ సరిగాగ దసరి
పదమగారి సనిద పదగరీస
నిద పద రిసా నిద పసనిద పనిద మదపమ
గరిసరి గమ పద సరిగ గోపాల  
మగపదస మాగా మగగరిస దాసా
దరిసనిదపాదా సనిదపద జాగేలరా

రిమపనిస రీరి రిమరిమ రిరిసని ససరి నినిస పపని
రిసని పమ రిరిమమ
నినిరీ...ఆ...రీపమరిసని సమరి మసరి నిరిసరి నిప మపనిసరి
మారీ రిసని రీసా సని పసారీ మపని గోపాల జాగేలరా

గాగరిరిగ రిగరిరిస సదగగ రిగగ సరిరి దసస
పదరిసరి దసదప పాదా
సారిగా... గగప గప గగరి రిరిగరిగరిరిస
ససరిసరిససద పాపదగరీ...
రీరీ గరిసద సానా రిసదప దాదా సదపద గపద గరిసా
దగారీ సాదప రీసాదాపగ సాదాపా గసరిగ పసదా
గారీరీసా రిసదపదసా...రిరిసారిరిదా సదవ గపదా...
గరిసదగరీ...సదపగసదా...సదసపదగా...గపదాగరిసా
గరిసాపగరీ దపగా సదపా రిసగరి పగ దపసదరిస
రిగరిగ సరిస
దసద పద గారీ సద రీసా సదవ సారీ గపద
గోపాల జాగేలరా...



ఈ పాటకు సాహిత్యం & స్వరములు ఈ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ నుండి సంగ్రహించబడినవి.

శనివారం, డిసెంబర్ 24, 2016

గోపాల బాలుడమ్మ...

ఊయల చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఊయల (1998)
సంగీతం : ఎస్వీ.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం :
గానం : చిత్ర

గోపాల బాలుడమ్మ నా చందమామ
పదే పదే చూసుకున్న తనివితీరదమ్మ
రారా కన్నా కడుపార కన్నా
నా చిటికిలు వింటూ చూస్తవే
నేనేవరో తేలుసా నాన్నా
నిను ఆడించే నీ అమ్మను రా
నువు ఆడుకునే నీ బొమ్మను రా


గోపాల బాలుడమ్మ నా చందమామ
పదే పదే చూసుకున్న తనివితీరదమ్మ

గుండే మీద తాకుతుంటే నీ చిట్టి పాదం
అందేకట్టి ఆడుతుంటే ఈ తల్లి ప్రాణం
ఉంగాలతొనే సంగీత పాటం
నేర్పావు నాకు నీ లాలి కోసం
ఉగ్గు పట్టనా .. దిష్టి తగలని చుక్క పెట్టన
బోసి నవ్వుల భాషకు నువ్వు
పిచ్చి తల్లికి ఊసులు చేపుతూ 
పలకరిస్తావు ఊ ఊ ఊ ..

గోపాల బాలుడమ్మ నా చందమామ
పదే పదే చూసుకున్న తనివితీరదమ్మ


యే నోము ఫలమో పండి ఈ మోడు కోమ్మ
ఈ నాడు నిన్నే పోంది అందేర అమ్మ
ఇదే నాకు నేఅడు మరో కోత్త జన్మ్మ
ప్రసాదించినాడు ఈ చిన్ని బ్రహ్మ్మ
మూసి ఉంచ్చిన లేత పిడికిలి ఎమి దాచెనో
నిన్ను పంపుతూ దేవుడు ఇచ్చిన వరములన్ని
అమ్మకిచ్చావూ .. ఊ ఊఊ ఊఊ

గోపాల బాలుడమ్మ నా చందమామ
పదే పదే చూసుకున్న తనివితీరదమ్మ
రారా కన్నా కడుపార కన్నా
నా చిటికిలు వింటూ చూస్తవే
నేనేవరో తేలుసా నాన్నా
నిను ఆడించే నీ అమ్మను రా
నువు ఆడుకునే నీ బొమ్మను రా
 

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 23, 2016

రార మాధవా..

నందమూరి జానకిరామ్ కుమారుడు ఎన్టీఆర్ నటించిన దానవీర శూరకర్ణలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దానవీరశూరకర్ణ (2015)
సంగీతం : కౌసల్య
సాహిత్యం : చైతన్య ప్రసాద్
గానం : కశ్యప్ కొంపెల్ల, రమ్యబెహ్రా 

రారా మాధవ మురళీ లోలా ప్రేమా రాధన వేళా
రారా మోహన యదుగోపాలా రాసక్రీడల తేలా 
వచ్చానిదిగో వెచ్చని వలపుల వాంఛలు విరిసేలా
అచ్చపు సొగసల నెచ్చెలులందరి ముచ్చట తీరేలా 

కృష్ణ కృష్ణ లహరే ప్రణయ కృష్ణ లహరే 
ప్రణయ ప్రణయ కృష్ణలహరే 
మధుర మధుర మురళీ 
మ్రోగె మోహ సరళీ

మిన్నేదాటి కరిమబ్బల్లే కన్నా నువ్వు నడిచొస్తే 
వన్నే చిన్నె శిఖిపించంలా నా మేనే ఆడెనె 
మరి మరి తిన్నా తరగని వెన్నా మేమేరా కన్నా 
హృదయము యమునై తరగల తపనై పరుగులు తీస్తున్నా 
యదపై వాలిన యదుగా మారిన 
మృదు అందాల చెంగల్వ పూదండ మీరే 

రారా మాధవ మురళీ లోలా ప్రేమా రాధన వేళా
రారా మోహన యదుగోపాలా రాసక్రీడల తేలా 

నిన్నే చూసి మా డెందంలో మందారాలు పూచాయీ 
శృంగారాలు మకరందాలే పొంగే తీయగా 
విరహపు జ్వాలా నవరస లీలా రేపెను మధుకీల 
ప్రియ విభులోలా సరసపు డోలా ఊపెను జంపాలా
సతులే నా ప్రియ సఖులై సాగిన సారంగ సంరంభ హేలా 

రారా మాధవ మురళీ లోలా ప్రేమా రాధన వేళా
రారా మోహన యదుగోపాలా రాసక్రీడల తేలా 

కృష్ణ కృష్ణ లహరే ప్రణయ కృష్ణ లహరే 
ప్రణయ ప్రణయ కృష్ణలహరే 
మధుర మధుర మురళీ 
మ్రోగె మోహ సరళీ

కృష్ణ కృష్ణ లహరే ప్రణయ కృష్ణ లహరే 
ప్రణయ ప్రణయ కృష్ణలహరే 
మధుర మధుర మురళీ 
మ్రోగె మోహ సరళీ 

గురువారం, డిసెంబర్ 22, 2016

మాధవా మానిని చిత్తచోరా..

దొంగల్లోదొర చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దొంగల్లో దొర (1957)
సంగీతం : సుబ్రహ్మణ్యరాజు ఎమ్.
సాహిత్యం : మల్లాది
గానం : పి.లీల

మాధవా..ఆఅ..ఆ మానిని చిత్త చోరా
గోకులానంద బాలా నన్నేలరా..

మనమోహనా నవ మదనా
మనమోహనా నవ మదనా
మనసీయరా నీదానా
మనసీయరా నీదానా
మనమోహనా నవ మదనా
మనసీయరా నీదానా
మనమోహనా..

చనువైన స్వామీ దరిచేర రావేరా
చనువైనా స్వామీ..
చనువైన స్వామీ దరిచేర రావేరా
నెనరైన నా మనసూ..
నెనరైన నా మనసూ నీదే...

మనమోహనా నవ మదనా
మనసీయరా నీదానా
మనమోహనా..

బృందావన వీధుల సరసాలతో
మురిపించు మనోహర
వేగమునేలగరా.. నీ సరి జాణనురా..
నిన్నిక విడువనురా..

మనమోహనా నవ మదనా
మనమోహనా..
 
మైమరపించు జాణనురా
సయ్యాటాకాడ సరసాలా తేలేమురా
మధురానంద గీతిని నేనేరా
మురళీలోల జాగేలరా.. సయ్యాటలాడ
మనసైన లలననురా
నను పాలించ పరువౌనురా స్వామి
ఈ రేయి మనదౌనురా..
నను పాలించ పరువౌనురా స్వామి
ఈ రేయి మనదౌనురా..
తొలిప్రాయంబు దోచిన దొరవవురా..

మైమరపించు జాణనురా
సయ్యాటాకాడ సరసాలా తేలేమురా

మైమరపించు జాణనురా
సయ్యాటాకాడ సరసాలా తేలేమురా 

 

బుధవారం, డిసెంబర్ 21, 2016

భజరే నంద గోపాల హరే...

త్వరలో విడుదలవనున్న ద్వారక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసినది ఈ పాట టీజర్, అది లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తిపాట ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ద్వారక (2016)
సంగీతం : సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం : శ్రీ సాయి కిరణ్
గానం : చిత్ర

భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే

భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే

మురళీ గాన లోల దూరమేల దిగి రా కృష్ణా
కడలై పొంగుతున్న ప్రేమ లీల కన రా కృష్ణా
అందుకో సంబరాల స్వాగతాల మాలిక
ఇదిగో నిన్ను చూసి వెలుగుతున్న ద్వారకా...ఆఅ..

భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే

మా ఎద మాటున దాగిన ఆశలు
వెన్నెల విందనుకో
మా కన్నుల కందని మాయని
చూపుతూ మెల్లగా దోచుకుపో
గిరినే వేలిపైన నిలిపిన మా కన్నయ్య
తులసీ దళానికే ఏల తూగినావయ్యా
కొండంత భారము గోరంత చూపిన లీలా కృష్ణయ్యా
మా చీరలు దోచిన అల్లరి ఆటలు మాపైన ఏం మాయా..ఆఅ.

భజరే భజరే భజరే.. భజ.. భజ..
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే

మాయవి కావని మాధవుడా నిను చేరిన ప్రాణమిది
మా మాయని బాధని పిల్లన గ్రోవిన రాగము చేయమని
ఎవరిని ఎవరితోటి ముడి పెడుతూ నీ ఆట
చివరికి ప్రతి ఒకరిని నడిపెదవుగ నీ బాట

తీరని వేదన తియ్యని లాలన అన్నీ నీవయ్యా
నీ అందెల మువ్వల సవ్వడి 
గుండెలో మోగించ రావయ్యా..ఆఅ.

భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే
భజరే నంద గోపాల హరే

భజరే నంద గోపాల హరే

మంగళవారం, డిసెంబర్ 20, 2016

పాడెద నీ నామమే...

అమాయకురాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు. ఎంబెడెడ్ లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : అమాయకురాలు (1971)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : సుశీల

ఆ... ఆ ఆ ఆ... ఆ ఆ ఆ... ఆ...
పాడెద నీ నామమే గోపాలా
పాడెద నీ నామమే గోపాలా
హృదయములోనే పదిలముగానే
నిలిపెద నీ రూపమేరా..ఆ..అ..
 
పాడెద నీ నామమే గోపాలా
 
మమతలతోనే మాలికలల్లి
నిలిచితి నీకోసమేరా
మమతలతోనే మాలికలల్లి
నిలిచితి నీకోసమేరా
ఆశలతోనే హారతి చేసి
పదములు పూజింతు రారా
 
పాడెద నీ నామమే గోపాలా
 
నీ మురళీ గానమే పిలిచెరా
కన్నుల నీమోము కదలెనులేరా
నీ మురళీగానమే పిలిచెరా
పొన్నలు పూచే బృందావనిలో
వెన్నెల కురిసే యమునాతటిపై 
ఆ... ఆ ఆ ఆ... ఆ ఆ ఆ... ఆ...  
పొన్నలు పూచే బృందావనిలో
వెన్నెల కురిసే యమునాతటిపై
నీ సన్నిధిలో జీవితమంతా ..
కానుక చేసేను రారా

పాడెద నీ నామమే గోపాలా
హృదయములోనే పదిలముగానే
నిలిపెద నీ రూపమేరా...
పాడెద నీ నామమే గోపాలా...


సోమవారం, డిసెంబర్ 19, 2016

అధరం మధురం...

బ్రహ్మోత్సవం చిత్రంలో మధురాష్టకం లోని రొండు శ్లోకాలతో చేసిన ఒక చిన్న పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బ్రహ్మోత్సవం(2016)
సంగీతం : మిక్కీ జె.మేయర్
సాహిత్యం : శ్రీపాద వల్లభాచార్య
గానం : పద్మ, శ్రీదేవి

అధరం మధురం వదనం మధురం
నయనం మధురం హసితం మధురమ్
హృదయం మధురం గమనం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
మధురం మధురం మధురం మధురం

అధరం మధురం వదనం మధురం
నయనం మధురం హసితం మధురమ్
హృదయం మధురం గమనం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
మధురం మధురం మధురం మధురం

వచనం మధురం చరితం మధురం
వసనం మధురం వలితం మధురమ్
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
మధురం మధురం అఖిలం మధురమ్
మధురం మధురం అఖిలం మధురమ్


ఆదివారం, డిసెంబర్ 18, 2016

మాధవా మాధవా...

శ్రీరామ కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీరామ కథ (1968)
సంగీతం : ఎస్.పి.కోదండపాణి
సాహిత్యం : వీటూరి
గానం : సుశీల, ఘంటాసాల 

మాధవా మాధవా మాధవా మాధవా
నను లాలించరా నీ లీలా కేళీ చాలించరా 
బాలను నేను తాళగ లేనూ 
బాలను నేను తాళగ లేనూ 
అలసి మనసే తూలెరా...ఆఅ..ఆ

ఓ చెలీ... ఓ సఖీ.. ఈఈఈఈ

దాగని వలపు దాచగ లేను 
వేగమెరా రా దోచుకు పోరా 
దాగని వలపు దాచగ లేను 
వేగమెరా రా దోచుకు పోరా 
కన్నుల పూచే వెన్నెల పూలూ 
వాడక మునుపే చేకొనరా
కన్నుల పూచే వెన్నెల పూలూ 
వాడక మునుపే చేకొనరా

ఓ చెలీ... ఓ సఖీ.. ఈఈఈఈ
సదా నీ వాడనే అందాలా దేవీ అలుకేలనే 
సందిటిలోనా బందీ చేసీ 
సందిటిలోనా బందీ చేసీ 
సరగున నన్నే ఏలవే...ఏఏఏ
మాధవా మాధవా...ఆఆఅ...ఆఆఆ...
 
మేఘమాలికల డోలికలూగీ 
మేనులు మరిచి విహరించేమా..
మేఘమాలికల డోలికలూగీ 
మేనులు మరిచి విహరించేమా..
ఏకాంతముగా పువ్వుల దాగీ 
విశ్వప్రేమనే వివరించేమా.. ఆఅ..అ
ఏకాంతముగా పువ్వుల దాగీ 
విశ్వప్రేమనే వివరించేమా.. ఆఅ..అ
ఓ చెలీ... ఓ సఖీ.. ఈఈఈఈ

బ్రతుకున వరము ఈ పరవశము 
కమ్మని కల ఇదే కరిగించకుమా 
బ్రతుకున వరము ఈ పరవశము 
కమ్మని కల ఇదే కరిగించకుమా 
నీవే నేనుగ నేనే నీవుగా 
నిఖిలము నిండీ లీనమయేమా.. 

మాధవా మాధవా నను లాలించరా 
నీ లీలా కేళీ తేలించరా... 
ఓ చెలీ... ఓ సఖీ.. ఈఈఈఈ
సదా నీ వాడనే అందాలా దేవీ నీ వాడనే 
ఓ చెలీ... ఓ సఖీ.. ఆఆఆఆఆ
 
 

శనివారం, డిసెంబర్ 17, 2016

కోపాల గోపాల అలకేలరా...

అ.ఆ. సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అ.ఆ..(2016)
సంగీతం : మిక్కీ జె మేయర్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : అభయ్ జోద్పుర్కర్, అంజనా సౌమ్య, సాయిశివాని, చిత్ర

హే..రామ్ములగా బుగ్గలవాడా
బురుజుగోడ నిబ్బరాలా కండలవాడా
రాజాంపేటా లాకుల కాడా
కలుసుకుంట కాసులపేరు పట్టకరారా
అల్లాబక్షు అత్తరు దెచ్చా
కొత్తపేట కోకా రైకా కట్టుకొచ్చా
రంగమెల్లే రైలుబండి రయ్యిమంది
పెట్టేబేడా పట్టుకొచ్చా

నిద్దర చాలని బద్దకమల్లే ఒళ్ళిరిచిందీ ఆకాశం
రాతిరి దాచిన రబ్బరు బంతై తిరిగొచ్చిందీ రవిబింబం
వెలుతురు మోస్తూ దిగివస్తున్నది గాల్లో గువ్వల పరివారం
సెల్యూట్ చేసే సైనికులల్లే స్వాగతమందీ పచ్చదనం
మౌనంగా… ధ్యానంలో ఉందీ.. మాగాణం..

చిట్టి వడ్రంగి పిట్టల టిక్కూ టిక్కూ
కొమ్మ రెమ్మల్లో మైనాల కుక్కూ కుక్కూ
ఇదిపల్లెకి తెలిసిన మెలొడీయా...
యా.. య్యా.. యా.. య్యా..
యా.. య్యా.. యా.. య్యా..

యయా.. ముగ్గులూ ముంగిళ్ళూ
యయా.. ప్రేమలూ నట్టిళ్ళూ
యయా.. చూడగా చాలేనా రెండే కళ్ళు
యయా.. పువ్వులూ పుప్పొళ్ళూ
యయా.. పంటలూ నూర్పిళ్లూ
యయా.. పండగలు తిరణాళ్లూ
ఈ పచ్చిగాలి జోలలూ నచ్చనోళ్లు లేరట

కళ్ళాపి చల్లాలి రాయేందె రంగమ్మా
కవ్వాలు తిప్పాలి కానియ్యె గంగమ్మా
కావిళ్లు మొయ్యాలి కడవిట్ట ఇయ్యమ్మా
పొద్దెక్కి పోతాంది ఇంకా ఆలస్యమా
యాయా..యాయా..యాయా..యాయా..
యాయా..యాయా..యాయా..యాయా..

కోపాల గోపాల అలకేలరా
దీపాల వేళాయే అగుపించరా
కోపాల గోపాల అలకేలరా
చీకటి వేళకి నీ పంచన
చేరని మనసిది శమించునా
వెన్నని మన్నని దొసములెన్నను
చెల్లాట చాలించరా
అల్లరి చేష్టల దండించనా
అక్కున జేరిచి లాలించనా
నెమ్మది చెదిరిన అమ్మను
చూడగ బిరాన రారా దొరా
కోపాల గోపాల కోపాల గోపాల
కోపాల గోపాల అలకేలరా
దీపాల వేళాయే అగుపించరా

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 16, 2016

రాధకు నీవేర ప్రాణం...

ఈ రోజు నుండి ధనుర్మాసం మొదలవుతున్న సంధర్బంగా ఈనెల రోజులు అప్పట్లో కన్నయ్యను తలుచుకుంటూ వొచ్చిన పాటలు ఆస్వాదిద్దామా.. ముందుగా తులాభారం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తులాభారం (1974)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : సుశీల

రాధకు నీవేర ప్రాణం
ఈ రాధకు నీవేర ప్రాణం
రాధా హృదయం మాధవ నిలయం
రాధా హృదయం మాధవ నిలయం
ప్రేమకు దేవాలయం
ఈ రాధకు నీవేర ప్రాణం
ఈ రాధకు నీవేర ప్రాణం

నీ ప్రియ వదనం వికసిత జలజం
నీ దరహాసం జాబిలి కిరణం
నీ ప్రియ వదనం వికసిత జలజం
నీ దరహాసం జాబిలి కిరణం
నీ శుభ చరణం..
నీ శుభ చరణం ఈ రాధకు శరణం

రాధకు నీవేర ప్రాణం
ఈ రాధకు నీవేర ప్రాణం

బృందావనికి అందము నీవే
రాసక్రీడకు సారధి నీవే
బృందావనికి అందము నీవే
రాసక్రీడకు సారధి నీవే
యమునా తీరం
యమునా తీరం రాగాల సారం

రాధకు నీవేర ప్రాణం
ఈ రాధకు నీవేర ప్రాణం 

గురువారం, డిసెంబర్ 15, 2016

సీతాలు నువ్వు లేక నేను లేనే...

దొంగ దొంగ చిత్రం కోసం ఎ.ఆర్.రహ్మాన్ వాయిద్యాలేవీ ఉపయోగించకుండా కేవలం కోరస్ తోనే కంపోజ్ చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం :  దొంగ దొంగ (1993)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : సాహుల్ హమీద్, కోరస్

సీతాలు నువ్వు లేక నేను లేనే
ఉన్నావే ఊపిరల్లే గుండేలోనే
ఎళ్ళిపోతే చేరుకుంటా మట్టిలోనే
ఆ కబురూ చేరే లోగా చేరు నన్నే
సీతాలూ నువ్వు లేక నేను లేనే

సందేపొద్దు ముద్దరాలు జాజిపూలు కోయు వేళా
పూలు కోయలేదె మనసే కోసెనంట
పెళ్ళి చీరా పసుపు నీటా పిండారవేయు వేళ
మనసు పడిన వాడి మనసే పిండెనంట
గడ్డివాము చాటులోన బాస చేసి కూడా పోయేవే
పోయేవు పోయేవులే ప్రేమ తీసి గట్టు నెట్టి
నీ చీర చెంగు లోనె కన్నీళ్ళు మూట గట్టి పోయేవే
పోయేవు పోయేవు లే కోరుకున్న తోడు వీడీ
ఇచ్చిన మల్లెలన్ని నట్టేట ఇసిరేసి
నన్ను కన్నీటి వాగులోన అల చేసి
 
ఆడి తప్పుతారు ఆడవాళ్ళు అన్నమాట
మాటలు కావవి నీటి పైన రాతలంట
ఆడి తప్పుతారు ఆడవాళ్ళు అన్నమాట
మాటలు కావవి నీటి పైన రాతలంట

సీతాలు నువ్వు లేక నేను లేనే
ఉన్నావే ఊపిరల్లే గుండేలోనే
ఎళ్ళిపోతే చేరుకుంటా మట్టిలోనే
ఆ కబురు చేరే లోగా చేరు నన్నే
సీతాలు నువ్వు లేక నేను లేనే
ఓ ఓ ఓ ఓ

బొట్టునీకు పెట్టినా వేలి రంగు ఆరలేదే
పూసుకున్న చందనాల వాసనింకా తగ్గలేదే
గాజువాకలోన కొన్న గాజులింక వెయ్యలేదే
పెళ్ళి పంచెకంటుకున్న పసుపు వన్నె మాయలేదే
కళ్యాణ బుగ్గ చుక్క కళ్ళార చూసేది ఎప్పుడమ్మా
మల్లెల పక్కమిద బంతులాట ఎప్పుడమ్మ
నీ కంటి కొనసూపు కొసరి రువ్వేది ఎప్పుడమ్మ
సీకటి ఎలుగులోన సిందులాట ఎప్పుడమ్మ
ఎలమావి తోటలోనా ఏకాకి గోరువంక
శృతి మారి కుసేనమ్మ జతకొసం వేచేనమ్మ
 
ఆడి తప్పుతారు ఆడవాళ్ళు అన్నమాట
మాటలు కావవి నీటి పైన రాతలంట
ఆడి తప్పుతారు ఆడవాళ్ళు అన్నమాట
మాటలు కావవి నీటి పైన రాతలంట

సీతాలు నువ్వు లేక నేను లేనే
ఉన్నావే ఊపిరల్లే గుండేలోనే
ఎళ్ళిపోతే చేరుకుంటా మట్టిలోనే
ఆ కబురు చేరే లోగా చేరు నన్నే
సీతాలు నువ్వు లేక నేను లేనే
ఓ ఓ ఓ ఓ ఉన్నావే ఊపిరల్లే గుండేలోనే


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.