సోమవారం, ఆగస్టు 31, 2015

నీ ఇల్లు బంగారం కాను..

పాట కొన్ని సెకన్లు వినగానే ఎవరు కంపోజ్ చేశారో సులువుగా చెప్పేయగల వైవిధ్యమైన శైలి రమణ గోగుల సొంతం. అదే విషయమై జోకులేసుకున్నాగానీ తన అర్కెస్ట్రేషన్ కోసం పాటలు వినడం కూడా నాకు ఇష్టమే.. యోగి సినిమాలో తను కంపోజ్ చేసిన ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : యోగి (2007)
సంగీతం : రమణ గోగుల
రచన : చంద్రబోస్
గానం : టిప్పు, సునీత

నీ ఇల్లు బంగారం కాను.. నా రవ్వల కొండ
నీ ఒళ్ళో బంధీనౌతాను..
నీ ఒళ్ళు ఉల్లాసంకాను.. నా గవ్వల దండ..
కౌగిల్లో వందేళ్ళుంటాను..
చిలుకను నేను.. చెరుకువు నువ్వు..
కొరికిన వేళ కాదనకు
పలకను నేను.. బలపం నువ్వు..
కలిసిన వేళ వలపులు రాయకుండా వెళ్ళకు..

నీ ఇల్లు నీ ఇల్లు 
నీ ఇల్లు బంగారంగాను.. నా రవ్వల కొండ
నీ ఒళ్ళో బంధీనౌతాను..
ఆఆ..నీ ఒళ్ళు ఉల్లాసం కాను.. నా గవ్వల దండ..
కౌగిల్లో వందేళ్ళుంటాను..

నీకే అందకపోతే అందం అందం కానే కాదు..
నీతో ఆడకపోతే ఆటే కాదంట..
నువ్వే ఉండకపోతే లోకం లోకం కానే కాదు..
నీలో ఉండకపోతే నేనే కాదంటా..
దొరలాగా.. దొరికావు.. నిను దోచుకోక పోను..
కథలాగ కదిలావు నిను చదవకుండా వెళ్ళను

నీ ఇల్లు నీ ఇల్లు 
నీ ఇల్లు బంగారం కాను.. నా రవ్వల కొండ
నీ ఒళ్ళో బంధీనౌతాను..
ఆఆ..నీ ఒళ్ళు ఉల్లాసంకాను.. నా గవ్వల దండ..
కౌగిల్లో వందేళ్ళుంటాను..
ఏఓ..ఏఓ.. నా రవ్వల కొండ.. 
ఏఓ..ఏఓ.. ఊ.హూహూ.. 
ఏఓ..ఏఓ.. నా పువ్వుల దండ
ఏఓ..ఏఓ.. ఊ.హూహూ.. 

ముక్కుపోగు చెప్పేసింది ముద్దుకు అడ్డం రానని..
మువ్వ కూడా చెప్పేసింది సవ్వడి చెయ్యదని
చిట్టి సిగ్గు చెప్పేసింది గుట్టును దాచేస్తానని
జారు పైట చెప్పేసింది మాటె జారనని..
మగవాడై తగిలావు ముడి వేసుకోక పొను
వగలడై రగిలావు సెగలణచకుండా ఉండను

నీ ఇల్లు నీ ఇల్లు 
నీ ఇల్లు బంగారం కాను.. నా రవ్వల కొండ
నీ ఒళ్ళో బంధీనౌతాను..
ఆఆ..నీ ఒళ్ళు ఉల్లాసంకాను.. నా గవ్వల దండ..
కౌగిల్లో వందేళ్ళుంటాను..
చిలుకను నేను.. చెరుకువు నువ్వు..
కొరికిన వేళ కాదనకు
పలకను నేను.. బలపం నువ్వు..
కలిసిన వేళ వలపులు రాయకుండా వెళ్ళకు..

నీ ఇల్లు నీ ఇల్లు 
నీ ఇల్లు బంగారంగాను.. నా రవ్వల కొండ
నీ ఒళ్ళో బంధీనౌతాను..
ఆఆ..నీ ఒళ్ళు ఉల్లాసం కాను.. నా గవ్వల దండ..
కౌగిల్లో వందేళ్ళుంటాను..

ఏఓ..ఏఓ.. నా రవ్వల కొండ.. 
ఏఓ..ఏఓ.. ఊ.హూహూ.. 
ఏఓ..ఏఓ.. నా పువ్వుల దండ
ఏఓ..ఏఓ.. ఊ.హూహూ.. 


ఆదివారం, ఆగస్టు 30, 2015

గువ్వలా ఎగిరిపోవాలీ..

అమ్మకోసం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం : ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు

ఆ హ హా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆఅ
ఒ హొ హో..ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓఓఓఓ ఓఓఓ
హె హేయ్..గువ్వలా..ఎగిరిపోవాలీ..ఈ ఈ ఈ
ఆ తల్లి గూటికే..ఏ ఏ ఏ..చేరుకోవాలీ..ఈ ఈ ఈ

గువ్వలా..ఆ ఆ ఆ..ఎగిరిపోవాలీ..ఈ ఈ ఈ
ఆ తల్లి గూటికే..ఏ ఏ ఏ..చేరుకోవాలీ..ఈ ఈ ఈ


ఇన్నాళ్ళు రగిలేను చెరసాలలో..
మూగ కన్నీరు మిగిలేను కనుపాపలో
ఇన్నాళ్ళు రగిలేను చెరసాలలో..
మూగ కన్నీరు మిగిలేను కనుపాపలో
ఆ కన్నీరు తుడిచే..ఏ ఏ ఏ ఏ
పన్నీరు చిలికే..ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ
ఆ కన్నీరు తుడిచే..పన్నీరు చిలికే
చల్లని ఆ చేయి కావాలి
ఆమె చెరణాలపై వాలిపోవాలి

గువ్వలా..ఆ ఆ ఆ..ఎగిరిపోవాలీ..ఈ ఈ ఈ
ఆ తల్లి గూటికే..ఏ ఏ ఏ..చేరుకోవాలీ..ఈ ఈ ఈ


జగమంత ఒకవింత చదరంగము
పాడు విధియేమో..కనరాని సుడిగుండము
జగమంత ఒకవింత చదరంగము
పాడు విధియేమో..కనరాని సుడిగుండము
ఆ లోతులు చూచీ..ఈ ఈ ఈ
రీతులు తెలిసి..ఈ ఈ ఈ
ఆ లోతులు చూచీ..రీతులు తెలిసి
అలలాగ చెలరేగి పోవాలీ
నేననుకొన్న గమ్యం చేరాలీ

గువ్వలా..ఆ ఆ ఆ..ఎగిరిపోవాలీ..ఈ ఈ ఈ
ఆ తల్లి గూటికే..ఏ ఏ ఏ..చేరుకోవాలీ..ఈ ఈ ఈ


శనివారం, ఆగస్టు 29, 2015

రంగు రంగుల పూలు..

మిత్రులకు రాఖీ శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్బంగా విచిత్ర కుటుంబంలోని ఈ పాట తలచుకుందామా.. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : విచిత్రకుటుంబం (1969) 
సంగీతం : టి.వి.రాజు
రచన : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

రంగు రంగుల పూలు.. నింగిలో మేఘాలు
చల్లని బంగరు కిరణాలు.. మా చెల్లాయికి ఆభరణాలు
రంగు రంగుల పూలు.. నింగిలో మేఘాలు

వైశాఖమాసం వస్తుంది..ఎర్రని ఎండలు కాస్తుంది
శ్రావణమాసం వస్తుందీ..ఈ..
శ్రావణమాసం వస్తుందీ..చల్లని జల్లులు తెస్తుందీ
నిప్పులు చెరిగే అన్నయ్య కోపం..చప్పున చల్లారిపోతుందీ


రంగు రంగుల పూలు..నింగిలో మేఘాలు

తేలిపోయే మబ్బుల్లారా..నీలికలువల మాలికలారా
ఎవరు పంపిన దూతలు మీరు..ఈ..

ఎవరు పంపిన దూతలు మీరు..ఏ లోకాలకు వెళుతున్నారు
ఈడైన చెల్లికి జోడైన వరుని..జాడతెలుసుకొని వస్తారా

విలపించె ఓ మబ్బుల్లారా..వెల వెల బోయే మాలికలారా
కన్నీళ్ళు తుడిచే అన్నయ్యలేడని..కలవరపడుతున్నారా


బిల బిల ఎగిరే గువ్వల్లారా..ఇలపైకాస్తా దిగివస్తారా..
కనరండి మా తల్లి వదినమ్మనూ..
కలికాలాన వెలసిన సీతమ్మనూ
  
రంగు రంగుల పూలు..నింగిలో మేఘాలు
చల్లని బంగరు కిరణాలు..మా చెల్లాయికి ఆభరణాలు
రంగు రంగుల పూలు..నింగిలో మేఘాలు 
ఆహాహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహాహా..

శుక్రవారం, ఆగస్టు 28, 2015

శ్రీదేవి సిత కమలాలయా..

మిత్రులకు వరలక్ష్మీవ్రతం సంధర్బంగా శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు దేవాంతకుడు చిత్రంలోని ఈ పాట తలచుకుందామా. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : దేవాంతకుడు (1960)
సంగీతం : అశ్వత్థామ
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : పి.లీల, కోరస్

శ్రీదేవి సిత కమలాలయా
శ్రీదేవి సిత కమలాలయా
నీ దివ్యపాదాలు సేవింతుమమ్మా
నీ దివ్యపాదాలు సేవింతుమమ్మా
శ్రీదేవి సిత కమలాలయా
 
పసుపు కుంకుమలతో వసుధలో జీవించ 
వరమిచ్చి వాటితో దరి చేర్చినావు ఆఆఆ...ఆఆ..
వరమిచ్చి వాటితో దరి చేర్చినావు 
పెనిమిటి ఒడిలోన తనువు వీడుట కన్నా 
మహిళ పూజా ఫలము మరి వేరు లేదమ్మా.. 

శ్రీదేవి సిత కమలాలయా
 
దివి చేరినా ఆ భువిలోన జీవించు 
పతిమేలు కోరుటే సతి ధర్మమమ్మా..ఆఆఆ.. 
పతిమేలు కోరుటే సతి ధర్మమమ్మా
కరుణించి పాలించి తరగని సిరులిచ్చి 
ధరలోన గల మా మగవారి బ్రోవుమా 

శ్రీదేవి సిత కమలాలయా
నీ దివ్యపాదాలు సేవింతుమమ్మా
శ్రీదేవి సిత కమలాలయా 


గురువారం, ఆగస్టు 27, 2015

ఏముందో నవ్వే కన్నుల్లో..

మిక్కీ జె మేయర్ సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఒక అందమైన వనమాలి రచన ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ (2012)
సంగీతం : మిక్కీ జె.మేయర్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : కార్తీక్

Beautiful smile.. beautiful face
Beautiful eyes.. you're nothing but grace
Beautiful you.. I look amazed
what is your name.. what is your name

ఏముందో నవ్వే కన్నుల్లో.. 
ఏముందో ఆ పెదవంచుల్లో
ఏముందో లాగే ఒంపుల్లో.. 
ఏముందో ఈ అమ్మాయిల్లో
ఏమౌతుందో ఏమో ఇంతందం చూస్తుంటే
వారిస్తున్నా వింటుందా వయసే నా మాటే
తప్పేదైనా జరిగే వీలుందే నీ వెన్నంటే ఉంటే...

Beautiful smile.. beautiful face
Beautiful eyes.. you're nothing but grace
ఏముందో నవ్వే కన్నుల్లో..
ఏముందో ఈ అమ్మాయిల్లో

ఎదనే కొరికే చూపందం.. అలకే అందం
మనసే తెలిపే మాటందం
ప్రతీది అందం.. జగమే కననీ అందం
తన జతలో చెలిమే ఆనందం

ఏముందో నవ్వే కన్నుల్లో.. 
ఏముందో ఆ పెదవంచుల్లో
ఏముందో లాగే ఒంపుల్లో.. 
ఏముందో ఈ అమ్మాయిల్లో

మెరుపై కదిలే మేనందం.. నడకే అందం
నలిగే నడుమే ఓ అందం.. పలుకే అందం
మగువే అందం కాదా
మది తనకే వశమైపోదా

ఏమౌతుందో ఏమో ఇంతందం చూస్తుంటే
వారిస్తున్నా వింటుందా వయసే నా మాటే
తప్పేదైనా జరిగే వీలుందే.. నీ..వెన్నంటే.. ఉంటే


బుధవారం, ఆగస్టు 26, 2015

చిరునవ్వులోని హాయి..

అగ్గిబరాటా చిత్రంలో మలయమారుతం లాంటి ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : అగ్గి బరాట (1966)
సంగీతం : విజయా కృష్ణమూర్తి
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

చిరునవ్వులోని హాయి...చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి...ఈ నాడు కలిగెనోయి

చిరునవ్వులోని హాయి...చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి...ఈ నాడు కలిగెనోయి

నెలరాజు సైగచేసే..వలరాజు తొంగిచూసే
నెలరాజు సైగచేసే..వలరాజు తొంగిచూసే

సిగపూలలోన నగుమొములోన..వగలేవొ చిందులేసే
సిగపూలలోన నగుమొములోన..వగలేవొ చిందులేసే

చిరునవ్వులోని హాయి...చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి...ఈ నాడు కలిగెనోయి

నయనాల తారవీవే...నా రాజహంస రావే 
అహహ..ఆ..ఆ..ఆ..
నయనాల తారవీవే...నా రాజహంస రావే
నను చేరదీసి...మనసార చూసి.. పెనవేసి నావు నీవే
నను చేరదీసి...మనసార చూసి ..పెనవేసి నావు నీవే

చిరునవ్వులోని హాయి...చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి...ఈ నాడు కలిగెనోయి

పవళించు మేనిలోన...రవళించే రాగవీణ
పవళించు మేనిలోన...రవళించే రాగవీణ

నీలాలనింగి లోలోనపొంగి...కురిపించే పూలవాన
నీలాలనింగి లోలోనపొంగి...కురిపించే పూలవాన

చిరునవ్వులోని హాయి...చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి...ఈ నాడు కలిగెనోయి
ఈ నాడు కలిగెనోయి


మంగళవారం, ఆగస్టు 25, 2015

ముద్దుకే ముద్దొచ్చే..

ముద్దమందారం చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ముద్దమందారం (1981)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

మందారం..ముద్దు మందారం...
మందారం..ముద్ద మందారం...
ముద్దుకే ముద్దొచ్చే... మువ్వకే నవ్వొచ్చే

ముద్దుకే ముద్దొచ్చే మందారం
మువ్వల్లే నవ్వింది సింగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం

ముద్దుకే ముద్దొచ్చే మందారం
మువ్వల్లే నవ్వింది సింగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం

అడుగులా అష్టపదులా నడకలా జీవనదులా
అడుగులా అష్టపదులా నడకలా జీవనదులా
పరువాల పరవళ్ళు పరికిణీ కుచ్చిళ్ళు
విరి వాలు జడ కుచ్చుల సందళ్ళు...

కన్నె పిల్లా.. కాదు కళల కాణాచి
కలువ కన్నులా.. కలల దోబూచి

ముద్దుకే ముద్దొచ్చే మందారం
మువ్వల్లే నవ్వింది సింగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం

పలుకులా రాచిలకలా అలకలా ప్రేమ మొలకలా
పలుకులా రాచిలకలా అలకలా ప్రేమ మొలకలా
మలి సంధ్య వెలుగుల్లో నారింజ రంగుల్లో
కురిసేటి పగడాల వడగళ్ళు

మల్లెపువ్వా.. కాదు మరుల మారాణి
బంతి పువ్వా పసుపు తాను పారాణి

ముద్దుకే ముద్దొచ్చే మందారం
మువ్వల్లే నవ్వింది సింగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం
ముద్ద మందారం ముగ్ధ శృంగారం


సోమవారం, ఆగస్టు 24, 2015

బైఠో బైఠో పెళ్ళికొడకా...

ఘంటసాల గారు గానం చేసిన ఒక సరదా అయిన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.చిత్రం : పెళ్ళి సందడి (1959)
సంగీతం : జె.వి. రాఘవులు
సాహిత్యం :సముద్రాల (జూనియర్)
గానం : ఘంటసాల, జిక్కి

బైఠో బైఠో పెళ్ళికొడకా
ఆల్రైటో రైటో నా పెళ్ళి కూతురా

బైఠో బైఠో పెళ్ళికొడకా
ఆల్రైటో రైటో నా పెళ్ళి కూతురా

బైఠో బైఠో పెళ్ళికోడకా

అడ్రస్ తెలియక అల్లాడిపోతీ అందాల పూబంతి
ఓహో..
అడ్రస్ తెలియక అల్లాడిపోతీ అందాల పూబంతి
నిను జూచిన దినం మొదలు
నే మజ్నూనైపోతినే.. హాయ్.. మజ్నూనైపోతినే

హా.. బైఠో బైఠో పెళ్ళికొడకా
ఆల్రైటో రైటో నా పెళ్ళి కూతురా

బైఠో బైఠో పెళ్ళికొడకా

అయ్యో పాపమీ అవస్థ చూస్తే గుండెనీరు కాదా
ఆహా..
అయ్యో పాపమీ అవస్థ చూస్తే గుండెనీరు కాదా
వెళ్ళీ వెదకు నీ చెలీ లైలను ఎడారీ దారులా
హా..
వెళ్ళీ వెదకు నీ చెలీ లైలను యెడారీ దారులా
హాయ్.. ఎడారీ దారులా..

హా.. బైఠో బైఠో పెళ్ళికొడకా
ఆల్రైటో రైటో నా పెళ్ళి కూతురా

బైఠో బైఠో పెళ్ళికొడకా

లైలా.. లైలా.. నువ్వే నా లైలా..
హా..
వలచి నన్ను దయ తలచకున్న నా తలను కోసుకుంటా
వలచి నన్ను దయ తలచకున్న నా తలను కోసుకుంటా
ఆ.. తలా తీసుకొను పనేలేదురా నిన్నే చేసుకుంటా
హా..
తలా తీసుకొను పనేలేదురా నిన్నే చేసుకుంటా
హాయ్.. అదే కావాలంటా..

హా..
బైఠో బైఠో పెళ్ళికూతురా
ఆల్రైటో రైటో నా పెళ్ళి కొడకా

బైఠో బైఠో పెళ్ళికూతురా
ఆల్రైటో రైటో నా పెళ్ళి కొడకా

బైఠో బైఠో..
ఆల్రైటో రైటో..
బైఠో బైఠో..
ఆల్రైటో రైటో..


ఆదివారం, ఆగస్టు 23, 2015

ఎలా ఎలా ఎలా...

యువన్ శంకర్ రాజా సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఒక చక్కని మెలోడీ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పంజా (2011)
సంగీతం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : హరిహరన్, శ్వేతా పండిట్

ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా నాలో కళా చూపేదేలా
ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా నాలో కళా చూపేదేలా
ఎడారిలో గోదారిలా
నాలో అలా ఆపేదెలా
ఈ మాయని నమ్మేది ఎలా
ఈ మాటని చెప్పేదెలా
నీ పరిచయం లోన పొందా జన్మ మరలా

ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా నాలో కళా చూపేదేలా
ఎడారిలో గోదారిలా
నాలో అలా ఆపేదెలా

నిన్నలోని నిమిషమైన గురుతు రాదే ఈక్షణం
నేటిలోని సంబరాన ఉరకలేసే జీవనం
ఈ స్నేహమే వరం ఈ భావమే నిజం
ఇది తెలుపబోతే భాష చాల్లెదేలా

నా భాషలోన తీయ్యందనం
నా బాటలోన పచ్చందనం
పసి పాపలాగా నవ్వే గుణం
నీ వల్లే నీ వల్లే వెలిగింది నా నీడ నీ నీడలోనే చేరాలని
నూరేళ్ళ పయనాలు చేయాలని
ఈ పరవశం లోన నిలిచా ప్రాణ శిలలా

ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా
నాలో కళా చూపేదేలా
ఎడారిలో గోదారిలా
నాలో అలా ఆపేదెలా
ఈ మాయని నమ్మేది ఎలా
ఈ మాటని చెప్పేదెలా
నీ పరిచయం లోన పొందా జన్మ మరలా
 
I wanna hold you
I wanna hold you in my heart
I wanna hold you
I wanna hold you in my heart


శనివారం, ఆగస్టు 22, 2015

ఈ రేయి తీయనిది..

ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి స్వరకల్పనలో వచ్చిన ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, సుశీల

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి


పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
చిన్నారి చెలియ అపరంజి కలువ
చేరాలి కౌగిట జిలిబిలి నగవుల

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి
ఆఆఅ..ఆఅహహ..ఆహా..

పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
నిను చేరుకోగ నునుమేని తీగ
పులకించి పోయెను తొలకరి వలపుల

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది
 

ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
నిను నన్ను కలిపె నీ నీడ నిలిపె
అనురాగ సీమల అంచులు దొరికే

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది  
 

శుక్రవారం, ఆగస్టు 21, 2015

కలల మహరాజు..

భాషా చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందామ్. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : భాషా (1995)
సంగీతం : దేవా
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : బాలు, చిత్ర

కలల మహరాజు వలపు వలరాజు నేడు నన్ను గెలిచే
కలిసి నా మోజు తెలిసి ఈ రోజు నీడలాగా నిలిచే
కలల మహరాజు వలపు వలరాజు నేడు నన్ను గెలిచే
కలిసి నా మోజు తెలిసి ఈ రోజు నీడలాగా నిలిచే
నచ్చిన వాడే నా ఆశే తీరగ వచ్చెనిలా
వెలిగేనమ్మా నా కన్నుల చల్లని వెన్నెలలే
గంగై నా మది పొంగేనే దిగిరా నా జతనీవే..

కలల మహరాజు వలపు వలరాజు నేడు నిన్ను గెలిచే
కలిసి నీ మోజు తెలిసి ఈ రోజు నీడలాగా నిలిచే

రావే కలవాణీ నీవేలే అలివేణీ
మదినేలీ అలరించే మారాణీ ప్రేమల మాగాణీ 
నీవే రాజువనీ వలచినదీ పూబోణీ 
మదిలో అనురాగం విరబూయగ చేరే మహరాణీ
తరించేటి మోజే ఫలించాలి నేడూ 
తాపాలు తీరే విలాసాలు చూడూ 
ఇది కలరవమా తొలి కలవరమా

కలల మహరాజు వలపు వలరాజు నేడు నిన్ను గెలిచే
కలిసి నీ మోజు తెలిసి ఈ రోజు నీడలాగా నిలిచే

తోడై వచ్చాడే మది నాకే ఇచ్చాడే 
నీడై నను కాచే మొనగాడే జతగా దొరికాడే 
ముద్దుల మురళి వినీ ఎద పొన్నై పూచిందీ 
పాటే విరితోటై సిరిపైటే స్వాగతమిచ్చిందీ 
నామేని వీణా శృతి చేసుకోరా 
తాపాలలోనా జత చేరుకోనా 
ఏ విందుకనీ ఈ తొందరలు 

కలల మహరాజు వలపు వలరాజు నేడు నన్ను గెలిచే
కలిసి నా మోజు తెలిసి ఈ రోజు నీడలాగా నిలిచే
కలల మహరాజు వలపు వలరాజు నేడు నిన్ను గెలిచే
కలిసి నీ మోజు తెలిసి ఈ రోజు నీడలాగా నిలిచే
నచ్చిన వాడే నీ ఆశే తీరగ వచ్చెనిలా
వెలిగేనమ్మా నీ కన్నుల చల్లని వెన్నెలలే
మోహంలో మది గంగై పొంగెనుగా నా జతనీవే..

కలల మహరాజు వలపు వలరాజు నేడు నన్ను గెలిచే
కలిసి నా మోజు తెలిసి ఈ రోజు నీడలాగా నిలిచే


గురువారం, ఆగస్టు 20, 2015

సిరిమల్లె సొగసు..

సత్యం గారి సంగీత సారధ్యంలో వచ్చిన ఓ మధుర గీతం ఈరోజు తలచుకుందామా. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పుట్టినిల్లు - మెట్టినిల్లు (1973)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : ఏ.ఎం.రాజా , పి.సుశీల

సిరిమల్లె సొగసు జాబిల్లి వెలుగు
నీలోనే చూశానులే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ
సిరిమల్లె సొగసు జాబిల్లి వెలుగు
నీలోనే చూశానులే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ

ఏ నోము ఫలమో..ఏ దేవి వరమో..
నీ దాననైనానులే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ
సిరిమల్లె సొగసు జాబిల్లి వెలుగు..
ఈ రేయి నీకోసమే...
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

పానుపు మురిసింది మన జంట చూసి
వెన్నెల కురిసింది మన ప్రేమ చూసి
పానుపు మురిసింది మన జంట చూసి
వెన్నెల కురిసింది మన ప్రేమ చూసి
వలచిన ప్రియునీ..కలసిన వేళ..
వలచిన ప్రియునీ..కలసిన వేళ..
తనువంత పులకింతలే..ఏ..ఏ..ఏ..ఏ
 
సిరిమల్లె సొగసు జాబిల్లి వెలుగు
నీలోనే చూశానులే...
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

దివిలో నెలరాజు దిగివచ్చినాడు..
భువిలో కలువమ్మ చేయిపట్టెనాడు..
దివిలో నెలరాజు దిగివచ్చినాడు..
భువిలో కలువమ్మ చేయిపట్టెనాడు..
నీ తోటి చెలిమి..నిజమైన కలిమి
నీ తోటి చెలిమి..నిజమైన కలిమి
నిలవాలి..కలకాలమూ..ఊ..ఊ..ఊ.

సిరిమల్లె సొగసు జాబిల్లి వెలుగు
నీలోనే చూశానులే...
సిరిమల్లె సొగసు జాబిల్లి వెలుగు..
ఈ రేయి నీకోసమే...
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..


బుధవారం, ఆగస్టు 19, 2015

నీతోనే ఢంకాపలాసు...

ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన ఒక మాంచి క్యాచీ ట్యూన్ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : స్టువర్టుపురం పోలీస్ స్టేషన్ (1991)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, చిత్ర

నీతోనే ఢంకాపలాసు
ఇది ప్రేమాటైనా పేకాటైనా
నువ్వే నా కళావరాసు
నువ్వే నా రంభావిలాసు
చలి సయ్యాటైనా ముద్దాటైనా
నీతోనే చేస్తా రొమాన్సు
మడిగా ఉన్నది వయసు అడిగా ఇమ్మని మనసు
యమగా ఉన్నది సొగసు అది నా సొత్తని తెలుసు
రతి రమ్మీల దొమ్మీల గిమ్మిక్కు చేస్తుంటే
నువ్వే నా రంభావిలాసు

నీతోనే ఢంకాపలాసు
ఇది ప్రేమాటైనా పేకాటైనా
నువ్వే నా కళావరాసు
హోయ్ నువ్వే నా రంభావిలాసు
చలి సయ్యాటైనా ముద్దాటైనా
నీతోనే చేస్తా రొమాన్సు
మడిగా ఉన్నది వయసు అడిగా ఇమ్మని మనసు
యమగా ఉన్నది సొగసు అది నా సొత్తని తెలుసు
రతి రమ్మీల దొమ్మీల గిమ్మిక్కు చేస్తుంటే
నువ్వే నా రంభావిలాసు చలి సయ్యాటైనా ముద్దాటైనా
నీతోనే చేస్తా రొమాన్సూ... హా

నీ చూపే తగిలాక జోహారు అన్నాను నీ జోరుకే
ఉలికిపడి మెలికపడె తళుకులతో
నీ చూపే తగిలాక జోహారు అన్నాను నీ జోరుకే
ఉలికిపడి మెలికపడె తళుకులతో
క్రీగంటి గ్రీటింగ్ ఇచ్చేస్తా
చెలి చకోరికా ఛలో ఇక
కొంగొత్త కోటింగ్ ఇచ్చేస్తా
క్రీగంటి గ్రీటింగ్ ఇచ్చేస్తా
చెలి చకోరికా ఛలో ఇక
కొంగొత్త కోటింగ్ ఇచ్చేస్తా...ఆ..

ఆఆ..నీతోనే ఢంకాపలాసు
ఇది ప్రేమాటైనా పేకాటైనా
నువ్వే నా కళావరాసు
హోయ్ నువ్వే నా రంభావిలాసు
చలి సయ్యాటైనా ముద్దాటైనా
నీతోనే చేస్తా రొమాన్సు

పాడాలే జతచేరి శృంగార బంధాల భాగేశ్వరి ..హహహ..
పరువములే పరిచయమౌ ప్రియలయలో
పాడాలే జతచేరి శృంగార బంధాల భాగేశ్వరి
పరువములే పరిచయమౌ ప్రియలయలో
హే... శ్రీరస్తు సిగ్గే చిందిస్తా
తొలి వయస్సుకే వసంతుడా
యావత్తు నీకే అందిస్తా
శ్రీరస్తు సిగ్గే చిందిస్తా
తొలి వయస్సుకే వసంతుడా
యావత్తు నీకే అందిస్తా..

హా.. నువ్వే నా రంభావిలాసు
చలి సయ్యాటైనా ముద్దాటైనా
నీతోనే చేస్తా రొమాన్సు
నీతోనే ఢంకాపలాసు
ఇది ప్రేమాటైనా పేకాటైనా
నువ్వే నా కళావరాసు
యమగా ఉన్నది సొగసు అది నా సొత్తని తెలుసు
మడిగా ఉన్నది వయసు అడిగా ఇమ్మని మనసు
రతి రమ్మీల దొమ్మీల గిమ్మిక్కు చేస్తుంటే
నువ్వే నా రంభావిలాసు
నువ్వే నా రంభావిలాసు
చలి సయ్యాటైనా ముద్దాటైనా
నీతోనే చేస్తా రొమాన్సు
నీతోనే ఢంకాపలాసు
ఇది ప్రేమాటైనా పేకాటైనా
నువ్వే నా కళావరాసు

మంగళవారం, ఆగస్టు 18, 2015

నీ మది చల్లగా...

ఎప్పుడు విన్నా మనసుకు ఊరటనిచ్చే అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందామా. ఈ పాట చిత్రీకరణ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : ధనమా దైవమా (1973)
సంగీతం : టి.వి. రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : సుశీల

నీ మది చల్లగా... స్వామీ నిదురపో
దేవుని నీడలో... వేదన మరచిపో...
నీ మది చల్లగా...

ఏ సిరులెందుకు?... ఏ నిధులెందుకు?
ఏ సౌఖ్యములెందుకు?... ఆత్మశాంతి లేనిదే..
మనిషి బ్రతుకు నరకమౌను...
మనసు తనది కానిదే...

నీ మది చల్లగా... స్వామీ నిదురపో
దేవుని నీడలో... వేదన మరచిపో...
నీ మది చల్లగా...

చీకటి ముసిరినా?... వేకువ ఆగునా?
ఏ విధి మారినా... దైవం మారునా?
కలిమిలోన లేమిలోన... 
పరమాత్ముని తలచుకో...

నీ మది చల్లగా... స్వామీ నిదురపో
దేవుని నీడలో... వేదన మరచిపో...
నీ మది చల్లగా...

జానకి సహనము... రాముని సుగుణము
ఏ యుగమైనను నిలచె ఆదర్శము
వారి దారిలోన నడచువారి జన్మ ధన్యము...

నీ మది చల్లగా... స్వామీ నిదురపో
దేవుని నీడలో... వేదన మరచిపో...
నీ మది చల్లగా...


సోమవారం, ఆగస్టు 17, 2015

సిరిమల్లె పువ్వా...

పదహారేళ్ళ వయసు చిత్రంలోని ఒక అద్భుతమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పదహారేళ్ళ వయసు (1978)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే
సిరిమల్లె పువ్వా

తెల్లారబోతుంటే నా కల్లోకి వస్తాడే
కళ్ళారా చూద్దామంటే నా కళ్ళు మూస్తాడే
ఆ అందగాడు నా ఈడు జోడు ఏడే
ఈ సందెకాడా నా సందమామ రాడే
చుక్కల్లారా దిక్కులు దాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తాడో

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే
సిరిమల్లె పువ్వా

కొండల్లో కోనల్లో కూయన్న ఓ కొయిలా
ఈ పూల వానల్లో ఝుమ్మన్న ఓ తుమ్మెదా
వయసంతా వలపై మనసే మైమరుపై ఊగేనే
పగలంతా దిగులు రేయంతా వగలు రేగేనే
చుక్కల్లారా దిక్కులు దాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తాడో

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే
సిరిమల్లె పువ్వా

ఆదివారం, ఆగస్టు 16, 2015

ముత్యాల చెమ్మచెక్క...

సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారి స్వరసారధ్యంలో వచ్చిన ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందామా. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : బొబ్బిలి యుద్ధం (1964)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : సుశీల, కోరస్

ముత్యాల చెమ్మచెక్క రతనాల చెమ్మచెక్క
ఓ చెలి మురిపెముగా ఆడుదమా
కలకల కిలకిల నవ్వులతో
గాజులు గలగలలాడ

ముత్యాల చెమ్మచెక్క రతనాల చెమ్మచెక్క
ఓ చెలి మురిపెముగా ఆడుదమా
కలకల కిలకిల నవ్వులతో
గాజులు గలగలలాడ

తళ తళ తళ తళ మెరిసే సొగసు
ఇంపైన సంపంగి అమ్మాయి మనసూ
తళ తళ తళ తళ మెరిసే సొగసు
ఇంపైన సంపంగి అమ్మాయి మనసూ

పరువము వేసిన పందిరిలో
బుజబుజ రేకులు పూయవలె
పరువము వేసిన పందిరిలో
బుజబుజ రేకులు పూయవలె

ముత్యాల చెమ్మచెక్క రతనాల చెమ్మచెక్క
ఓ చెలి మురిపెముగా ఆడుదమా
కలకల కిలకిల నవ్వులతో గాజులు గలగలలాడ

ఒప్పులకుప్ప.. వయ్యారి భామా
సన్నబియ్యం..  ఛాయపప్పు
చిన్నమువ్వ..  సన్నగాజు
కొబ్బరికోరు..  బెల్లప్పచ్చు
గూట్లో రూపాయ్.. నీ మొగుడు సిపాయ్
రోట్లో తవుడు.. నీ మొగుడెవడు
హహహహ హహహ హాహహహహహ
 
ఘుమ ఘుమ ఘుమ ఘుమ చారెడేసి మొగ్గలు
గులాబి జవ్వాది అమ్మాయి బుగ్గలు
ఘుమ ఘుమ ఘుమ ఘుమ చారెడేసి మొగ్గలు
గులాబి జవ్వాది అమ్మాయి బుగ్గలు
ఆడిన ఆటలు నోములయి కోరిన పెనిమిటి దొరకవలె
ఆడిన ఆటలు నోములయి కోరిన పెనిమిటి దొరకవలె
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ... ఓ..ఓ..ఓ..ఓ...

ముత్యాల చెమ్మచెక్క రతనాల చెమ్మచెక్క
ఓ చెలి మురిపెముగా ఆడుదమా
కలకల కిలకిల నవ్వులతో గాజులు గలగలలాడ

ముత్యాల చెమ్మచెక్క రతనాల చెమ్మచెక్క
ఓ చెలి మురిపెముగా ఆడుదమా
కల కల కిల కిల నవ్వులతో గాజులు గలగలలాడ

శనివారం, ఆగస్టు 15, 2015

ఇది మన భారతం...

మిత్రులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ సంధర్బంగా లీడర్ సినిమాలోని ఈ పాట తలచుకుందామా. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : లీడర్ (2009) 
సంగీతం : మిక్కీ జె మేయర్ 
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : నకేష్ అజీజ్

ఏ శకుని ఆడని జూదం బ్రతుకే ఓ చదరంగం
ఇది ఆరని రావణకాష్ఠం చితిలోనే సీమంతం
ఇది మంచికి వంచన శిల్పం ఇక ఆగని సమరంలో
ఈ నేరం ఇక దూరం ఇది మాతరం

వందేమాతరం వందేమాతరం
వందేమాతరం వందేమాతరం

ఏ శకుని ఆడని జూదం బ్రతుకే ఓ చదరంగం
ఇది ఆరని రావణకాష్ఠం చితిలోనే సీమంతం
ఇది మంచికి వంచన శిల్పం ఇక ఆగని సమరంలో
ఈ నేరం ఇక దూరం ఇది మాతరం


వందేమాతరం వందేమాతరం
వందేమాతరం వందేమాతరం


మిగిలిన ఆ దిక్కుగా నిలిచినా నాతల్లికై
పగిలిన ఆ నింగిలో నిలవని ఈ ధృవతారకై
రాజ్యాలేలే ఈ డబ్బు హోదా
కాలే జ్వాలను నేనై జీవన యజ్ఞం సాగించగా
వచ్చే ఆపద విచ్చే పూపొద నడిపిస్తా కదా

వందేమాతరం వందేమాతరం
వందేమాతరం వందేమాతరం 

శుక్రవారం, ఆగస్టు 14, 2015

ఆమనీ పాడవే హాయిగా..

కొన్ని పాటలు తెలుగు వాళ్ళ జీవితాల్లో అంతర్భాగమైపోయి ఉంటాయి అలాంటి ఓ ఇళయరాజా గారి పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గీతాంజలి (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

ఆమనీ పాడవే హాయిగా
మూగవై పోకు ఈ వేళ
రాలేటి పూలా రాగాలతో
పూసేటి పూలా గంధాలతో
మంచు తాకి కోయిల
మౌనమైన వేళల

ఆమనీ పాడవే హాయిగా
ఆమనీ పాడవే హాయిగా


వయస్సులో వసంతమే
ఉషస్సులా జ్వలించగా
మనస్సులో నిరాశలే
రచించెలే మరీచికా
పదాల నా యెద
స్వరాల సంపద
తరాల నా కథ
క్షణాలదే కదా
గతించి పోవు గాధ నేనని

ఆమనీ పాడవే హాయిగా
మూగవై పోకు ఈ వేళ
రాలేటి పూలా రాగాలతో


శుకాలతో పికాలతో
ధ్వనించినా మధూదయం
దివీ భువీ కలా నిజం
స్పృశించినా మహోదయం
మరో ప్రపంచమే
మరింత చేరువై..
నివాళి కోరినా
ఉగాది వేళలో
గతించి పోని గాధ నేనని

ఆమనీ పాడవే హాయిగా
మూగవై పోకు ఈ వేళ
రాలేటి పూలా రాగాలతో
పూసేటి పూలా గంధాలతో
మంచు తాకి కోయిల
మౌనమైన వేళల
ఆమనీ పాడవే హాయిగా
ఆమనీ పాడవే హాయిగా


గురువారం, ఆగస్టు 13, 2015

చెక్కిలి మీద చెయ్యి వేసి..

మాంగల్య బలం చిత్రంలోని ఒక సరదా అయిన పాట ఈ రోజు విందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మాంగల్యబలం (1958) 
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు 
సాహిత్యం : శ్రీశ్రీ / కొసరాజు 
గానం : మాధవపెద్ది, జిక్కి 

చెక్కిలి మీద చెయ్యివేసి చిన్నదానా
నీవు చింతబోదువెందుకే ఇంతలోన
నీ చిక్కులన్ని తీరిపోయె చిటికెలోన

చేసిన మేలు మరువలేను చిన్నవాడా 
నీకు చేతులెత్తి మొక్కుతాను వన్నెకాడా
నా జీవితమే మారిపోయే నేటితోడా 

ఆడదాని బ్రతుకంటే తీగవంటిది 
బగా నీరు పోసి పెంచకుంటె సాగనంటదీ 
ఆడదాని బ్రతుకంటే తీగవంటిది 
మగతోడు ఉంటేనే జోరుగుంటదీ 
అది మూడు పూలు ఆరుకాయలవుతుంటది 

చెక్కిలి మీద చెయ్యివేసి చిన్నదానా
నీవు చింతబోదువెందుకే ఇంతలోన
నీ చిక్కులన్ని తీరిపోయె చిటికెలోన

చదువు సంధ్యాలేని చవటను గానోయ్ 
నీ చాతుర్యమంతా నేను కనిబెడితినోయ్ 
చదువు సంధ్యాలేని చవటను గానోయ్
మగవారి నాటకాలు విని యుంటినోయ్ 
వారి మోజులెంత బూటకాలొ తెలుసుకొంటినోయ్ 

చేసిన మేలు మరువలేను చిన్నవాడా 
నీకు చేతులెత్తి మొక్కుతాను వన్నెకాడా
నా జీవితమే మారిపోయే నేటితోడా

ఒంటిగానే బ్రతుకంతా నడుపుకొందువా 
అబ్బా జంట జోలి లేకుండా జరుపుకొందువా 
ఒంటిగానే బ్రతుకంతా నడుపుకొందువా 
లోకులంటే కాకులనీ మర్చిపోదువా 
ఈ లోకమంటె లెక్కలేక ఎగిరిపోదువా

చెక్కిలి మీద చెయ్యివేసి చిన్నదానా
నీవు చింతబోదువెందుకే ఇంతలోన
నీ చిక్కులన్ని తీరిపోయె చిటికెలోన

ఊకదంపు నీతులన్నీ ఆలకిస్తినోయ్ 
నీ ఊహలోని కిటుకంతా విప్పి చూస్తినోయ్ 
ఊకదంపు నీతులన్నీ ఆలకిస్తినోయ్
సూటి పోటి మాటలన్నీ కట్టిపెట్టవోయ్ 
ఇంక చాటుమాటు చూపులన్నీ దాచిపెట్టవోయ్ 

చేసిన మేలు మరువలేను చిన్నవాడా 
నీకు చేతులెత్తి మొక్కుతాను వన్నెకాడా
నా జీవితమే మారిపోయే నేటితోడా


బుధవారం, ఆగస్టు 12, 2015

చిలకా పలకవే...

పక్కింటమ్మాయిని ప్రసన్నం చేస్కోడానికి ఈ హీరోగారు ఎన్ని పాట్లు పడుతున్నారో సరదాగా చూసొద్దాం రండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పక్కింటి అమ్మాయి (1980)
సంగీతం :  చక్రవర్తి
సాహిత్యం :
గానం : బాలు

చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ తెరవవే 
చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ తెరవవే  
పక్కింటీ చిన్నవాడు ప్రేమించే వన్నెకాడు
నీకోసం ఉన్నవాడూ.. నువు లేక బతకలేడు..
చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ తెరవవే 
చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ...

అందాల కిటికీలో ఉందొక్క చందమామ 
అందాల కిటికీలో ఉందొక్క చందమామ
నెలవంక చల్లగానే లేదూ..
నిలువెల్ల వేడెంతో రేపిందిలే.. 
తాపాన్ని కాస్తా తగ్గించమంటా.. 
ముసినవ్వు నవ్వగానే 
ముత్యాలూ రాలతాయి.. 
రవ్వంతా కనికరిస్తే 
రతనాలే దొరుకుతాయి 

చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ మూయకే..
చిలకా పలకవే..

నువ్వేమో చిలకైతే నేనేగ గోరువంకా 
నువ్వేమో చిలకైతే నేనేగ గోరువంకా 
నా వంకా ఓరచూపు చూడూ.. 
నీ చెంత నా గుండె వాలేనులే.. 
నీమీద ఒట్టూ నా జట్టుకట్టూ.. 
పాడాలీ భావగీతం 
ఆడాలీ ప్రేమ నాట్యం 
పొంగాలీ నిండు హృదయం 
ఏలాలీ ప్రణయ రాజ్యం..

చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ మూయకే..
చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ మూయకే..
పక్కింటీ చిన్నవాడు ప్రేమించే వన్నెకాడు
నీకోసం ఉన్నవాడూ.. నువు లేక బతకలేడు..
చిలకా పలకవే ఆ కిటికీ మూయకే..
చిలకా పలకవే..

మంగళవారం, ఆగస్టు 11, 2015

ఊహలు గుసగుసలాడే...

బందిపోటు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : బందిపోటు (1963)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఊ హూ హూ.. ఊ ఊ ఊ...
ఊ ఊ ఊ.... ఊ ఊ ఊ
ఊ హూ హూ.. ఊ ఊ ఊ...
ఊ ఊ ఊ.... ఊ ఊ ఊ

ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే
ప్రియా...
ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే

వలదన్న వినదీ మనసు
కలనైన నిన్నే తలచు
వలదన్న వినదీ మనసు
కలనైన నిన్నే తలచు
తొలిప్రేమలో బలముందిలే
అది నీకు మునుపే తెలుసు

ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే

నను కోరి చేరిన బేలా
దూరాన నిలిచేవేలా
నను కోరి చేరిన బేలా
దూరాన నిలిచేవేలా
నీ ఆనతి లేకున్నచో
విడలేను ఊపిరి కూడా

ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే

దివి మల్లెపందిరి వేసే
భువి పెళ్ళిపీటను వేసే
దివి మల్లెపందిరి వేసే
భువి పెళ్ళిపీటను వేసే
నెర వెన్నెల కురిపించుచు
నెలరాజు పెండ్లిని చేసే

ఊహలు గుసగుసలాడే
మన హృదయములూయలలూగే


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.