బుధవారం, జనవరి 31, 2018

సందమామ కంచమెట్టి...

రాంబంటు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాంబంటు (1996)
సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణి  
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : బాలు, చిత్ర 

సందమామ కంచమెట్టి సన్నజాజి బువ్వ పెట్టి
సందెమసక చీరగట్టి సందు చూసి కన్ను కొట్టి
సిగపువ్వు తెమ్మంటే మగరాయుడు
అరిటిపువ్వు తెస్తాడు అడవిపురుషుడు
సందమామ కంచమెట్టి సన్నజాజి బువ్వ పెట్టి
సందెమసక చీరగట్టి సందు చూసి కన్ను కొట్టి


భద్రాద్రి రామన్న పెళ్లికొడుకవ్వాల
సీతలాంటి నిన్ను మనువాడుకోవాల
బెజవాడ కనకదుర్గ బాసికాలు తేవాల
బాసరలో సరస్వతి పసుపూకుంకుమలివ్వాల

విన్నపాలు వినమంటే విసుగంటాడు
మురిపాల విందంటే ముసుగెడతాడు
విన్నపాలు వినమంటే విసుగంటాడు
మురిపాల విందంటే ముసుగెడతాడు

బుగ్గపండు కోరకడు పక్కపాలు అడగడు
పలకడు ఉలకడు పంచదార చిలకడు
కౌగిలింతలిమ్మంటే కరుణించడు
ఆవులింతలంటాడు అవకతవకడు

సందమామ కంచమెట్టి సన్నజాజి బువ్వ పెట్టి
సందెమసక చీరగట్టి సందు చూసి కన్ను కొట్టి


ఏడుకొండల సామి ఏదాలు చదవాల 
సెవిటి మల్లన్నేమో సన్నాయి ఊదాల 
 అన్నవరం సత్తెన్న అన్నవరాలివ్వాల 
సింహాద్రి అప్పన్న సిరిసేసలివ్వాల 
 
పెదవి తెనేలందిస్తే పెడమోములు
తెల్లరిపోతున్నా చెలి నోములు
పెదవి తెనేలందిస్తే పెడమోములు
తెల్లరిపోతున్నా చెలి నోములు

పిల్లసిగ్గు చచ్చిన మల్లెమొగ్గ విచ్చిన
కదలడు మెదలడు కలికి పురుషుడు
అందమంతా నీదంటే అవతారుడు
అదిరదిరి పడతాడు ముదురుబెండడు

 సందమామ కంచమెట్టి సన్నజాజి బువ్వ పెట్టి
సందెమసక చీరగట్టి సందు చూసి కన్ను కొట్టి 

మంగళవారం, జనవరి 30, 2018

చూడు చూడు చందమామ...

పెళ్ళి కొడుకు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళికొడుకు (1994)
సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణి  
సాహిత్యం : ?? ఆరుద్ర/సినారె
గానం : చిత్ర 

చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు
చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు
పక్కగదిలో ఒక్కదాన్ననీ
పక్కగదిలో ఒక్క దాన్ననీ
పక్కమీద చేరేట్టున్నాడు
నా పక్కమీద చేరేట్టున్నాడు

చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు
చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు

తడిసినా కురులను దువ్వి
జడ వేయనా అంటూ
మెడమీద పుట్టుమచ్చనూ
తడిమేయనా అంటూ
ఈ ఉదయం అన్నాడూ
ఎలా ఎలాగో ఉన్నాడూ
ఆదమరచి పడుకుంటే
అల్లరి చేసేట్టున్నాడు
తెగ అల్లరి చేసేట్టున్నాడు
హహహ చూడు చూడు

చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు
చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు

ఎదపైన పయ్యెద లాగా
ఒదిగిపోనా అంటూ
చిరునడుము పిడికిట పొదిగీ
సరి చూడనా అంటూ
సాయంత్రం అన్నాడు
సన్న సన్నగా నవ్వుకున్నాడు
వీలు చిక్కితే ఓరినాయనో
వీలు చిక్కితే ఓరినాయనో
కిటికీలోంచి దూకేట్టున్నాడు
నా అందమంత దువ్వేట్టున్నాడు

చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు
చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు

మల్లెపూల మాటునున్న చందమామ
ఈ చిన్నోడి చేష్టలు చూస్తున్నావా
చూస్తున్నావా చూస్తున్నావా
పండు వెన్నెల మత్తు చల్లి
పైరగాలి జోలపాడీ
మెల్ల మెల్లగా జో కొట్టవా
ఈ అల్లరోడ్ని పడుకోబెట్టవా
కాకుంటే కొంపదీసి ఈ రాతిరే
కొల్లగొట్టి పోయేట్టున్నాడు
నన్ను కొల్లగొట్టి పోయేట్టున్నాడు

చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు
చూడు చూడు చందమామ చూడు
ఈ కోడెగాడు నిద్దరే పోడు


సోమవారం, జనవరి 29, 2018

ముల్లు పోయి కత్తి వచ్చే...

మిస్టర్ పెళ్ళాం చిత్రంలోని ఒక సరదా ఐన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మిస్టర్ పెళ్ళాం (1993)
సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణి  
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : బాలు

ముల్లు పోయి కత్తి వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
మమ్మీ పోయి డాడీ వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
పెన్ను పోయి గరిటె వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
ఇదే కొత్త కింగ్ డం ఢాం

ముల్లు పోయి కత్తి వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
మమ్మీ పోయి డాడీ వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
పెన్ను పోయి గరిటె వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
ఇదే కొత్త కింగ్ డం ఢాం

అంట్లు తోమే ఆడది జెంట్స్ కు లోకువ చూడు
గాజులు తొడిగే శ్రీమతి పోజులు చెల్లవు నేడు
బట్లర్ పని నే చేసినా హిట్లర్ నేనని తెలుసా
ఆలుమగల యాత్రలో అప్పర్ బెర్త్ నే పరిచా
సమాన హక్కులంటే ఆ సమాధి లోపలంట
మగాడి నీడలోనే స్త్రీలకి ఉగాది ఉన్నదంట
భీముడల్లె వంట ఇంట కాముడల్లె పడకటింట
ఆడవాళ్లనేలుకోని కోడెగాడు
ఎందుకంట ఢాం ఢాం ఢాం

ముల్లు పోయి కత్తి వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
మమ్మీ పోయి డమ్మీ వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
ఏయ్ మమ్మీ పోయి డాడీ వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
పెన్ను పోయి గరిటె వచ్చే ఢాం ఢాం ఢాం
ఇదే కొత్త కింగ్ డం ఢాం


ఆదివారం, జనవరి 28, 2018

నల్లాని వాడే కోయిలాలో...

బుల్లెట్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : వాణీజయరాం

నల్లాని వాడే కోయిలాలో
నవ్వుతూ ఉందురే కోయిలాలో
వరహాల రాజులే కోయిలాలో
వాడి తరహాలు చూడవే కోయిలాలో

నల్లాని వాడే కోయిలాలో
నవ్వుతూ ఉందురే కోయిలాలో
వరహాల రాజులే కోయిలాలో
వాడి తరహాలు చూడవే కోయిలాలో

డిస్కోలో వీరులే అమ్మలారో
మస్కా మారాజులే కొమ్మలారో
చూస్కో ఆ ఒడ్డు పొడుగు చుక్కలారో
కాస్కోవే దెబ్బకు దెబ్బ అబలారో
కంటికి గురి గలవారు కండల సిరిగల వారు
సయ్యాటల్లో సమరక్రీడల్లో ఓ 

నల్లాని వాడే కోయిలాలో
నవ్వుతూ ఉందురే కోయిలాలో
పరిహాసమాడకే కోయిలాలో
వారు ధరహాస వీరులే కోయిలాలో

కొంగు అందిస్తే చాలు కొమ్మలారో
కోకంటూ ఉండదే అమ్మలారో
ముద్దంటూ చేరినా వనితాలారో
ముచ్చట్లు పొందురే ముదితలారో
రమణులు పదహారు వేలు
రసికతలో సరిలేరు
రమణులు పదహారు వేలు
రసికతలో సరిలేరు
రాత్రీ పగలు రాసక్రీడల్లో ఓ

నల్లాని వాడే కోయిలాలో
నవ్వుతూ ఉందురే కోయిలాలో
నటన సూత్రధారులే కోయిలాలో
వారు కపట వేషధారులే కోయిలాలో

శనివారం, జనవరి 27, 2018

పదహారు ప్రాయం...

పెళ్ళీడు పిల్లలు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈరోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : పెళ్ళీడు పిల్లలు (1982)
సంగీతం : ఎమ్మెస్ విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు, సుశీల

హరి..హో..ఓఓఓఓఓఓ..ఆహహా
నననా నననా..నననా నననా
నననా నననా..నననా నననా

పదహారు ప్రాయం..ఇరవైతో స్నేహం
చేస్తేనే అనురాగం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
పగ్గాలు తెంచి..పంతాలు పోయి
చెలరేగితే అందం..మ్మ్..హరి..ఓ
ఓఓఓఓఓఓ..ఓహో..నననా..నననా
నననా..నననా..నననా..నననా

పదహారు ప్రాయం..ఇరవైతో స్నేహం
చేస్తేనే అనురాగం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
పగ్గాలు తెంచి..పంతాలు పోయి
చెలరేగితే అందం..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్

ఆ అందాలూ వడబోసి..ఆనందం కలబోసి
అనుకోని ఒక ఊర్వశీ..ఈ..హ్హా ఆ ఆ ఆ
అయింది నా ప్రేయసీ..ఈ

హా..ఆ..అనురాగం..పెనవేసీ
అనుబంధం..ముడివేసీ
అనుకోని ఈ చోరుడూ..హా ఆ ఆ ఆ
అయ్యాడు నా దేవుడూ..

ఆ ఆ ఆ..మనసున్నవాడు..నిన్ను దోచినాడు
తన వలపంతా..ఎరవేసి
హరి..ఓ
ఓఓఓఓఓఓ..ఓహో..నననా..నననా
నననా..నననా..ఆ ఆఅ

ఆ..హా..జాబిల్లికి..ప్రేమించీ
సాగరమూ..తపియించీ
ఎగిసింది కెరటాలుగా..ఆ హా ఆ ఆ
వేచింది ఇన్నేళ్ళుగా..ఆ

ఆ ఆ ఆ..దివినించి..నెలరాజూ
దిగివచ్చీ..ప్రతి రోజూ
ఉప్పొంగు కెరటాలలో..హా ఆ ఆ ఆ
ఊగాడు..ప్రియురాలితో..

ఆ ఆ ఆ..ఏ హద్దులేదనీ..మా ముద్దు మాదని
ఈ పొద్దు ఈలా..నిలవేసీ..

హరి..ఓ
ఓఓఓఓఓఓ..ఓహో..నననా..నననా
నననా..నననా..ఆ ఆఅ
 
 

శుక్రవారం, జనవరి 26, 2018

గోడకు చెవులుంటేను...

గోరంత దీపం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గోరంత దీపం (1978)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : సుశీల, బాలు

గోడకు చెవులుంటేను... నో.. నో
ఈ మేడకు కళ్ళుంటేను.. నో.. నో

గోడకు చెవులుంటే
ఈ గుసగుస వింటాయి
ఈ మేడకు కళ్ళుంటే
ఆ మిసమిస చూస్తాయి

పిట్ట మనిషి లేని చోట ఎందుకు బెదురు
సిగ్గూ బిడియాలిక్కడ చెల్లాచెదురు

గోడకు చెవులుంటేను... నో.. నో
ఈ మేడకు కళ్ళుంటేను.. నో.. నో

పూవులకే మాటలు వస్తే...
నన్ను తుంచమంటాయి
జడలో ఉంచమంటాయి

కాలి మువ్వలకే పాటలు వస్తే
నిన్ను ఆడమంటాయి
నన్ను చూడమంటాయి
గరిసస.. నిసగరిసనిసస
నినిరిరిమమరిరిగగ.. రిగపమగరి
గ.. సా.. ద.. ని..పమగరిస

ఇప్పుడు చప్పుడు చేయకుండా అత్తగారు వస్తే
నువ్వు బిత్తరపోతావు నేను కత్తులు దూస్తాను

గోడకు చెవులుంటేను... నో.. నో
ఈ మేడకు కళ్ళుంటేను.. నో.. నో

చల్లని వెన్నెలకే కమ్మదనం ఉంటే...
అది నీ మనసౌతుంది...

చల్లని కమ్మని కర్పూరానికి
నున్నదనం ఉంటే
అది నీ సొగసౌతుంది...

చల్లని కమ్మని నున్నని గాలికి
తీయదనం ఉంటే...
అది నీ మమతౌతుంది

మనసు.. సొగసు.. మమత... ఆలయమైతే
దేవతవౌతావు... ప్రణయ దేవతవౌతావు
ఆహా.. ఉమ్మ్..
ఆహా.. ఆహా...

నల్లనీ జడ చూడ నాగస్వరమాయే
నాగస్వరమూ మీద నందివర్ధనము
నాగస్వరమూదితే నాగులకు నిద్ర
జోలల్లు రాజేంద్ర భోగులకు నిద్ర..
జోజోజోజో.. జోజోజోజో..
జోజోజోజో.. జోజోజోజో..

మావారి కన్నుల్లు తమ్మి పువ్వులు...
తమ్మి పువ్వులోనా కమ్మతేనెల్లు
కోరికల పాన్పుపై  కొంగుపరిచాను
ఎవరు లేనీ చోట జోలపాడేను...


గురువారం, జనవరి 25, 2018

నల్లా నల్లని కళ్ళూ...

కలియుగ రావణాసురుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కలియుగ రావణాసురుడు (1980)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డి
గానం : బాలు

నల్లా నల్లని కళ్ళూ
నవ్వీ నవ్వని కళ్ళూ
చూసినట్టే చూసి
తలుపులు మూసేసుకున్న కళ్ళూ
నల్లానల్లని కళ్ళూ


తొలిపొద్దులో తామర కళ్ళూ
మలిసందెలో కలువ కళ్ళూ
ఏటిపాయలో చేప కళ్ళూ
తోటమలుపులో లేడి కళ్ళూ
ఎన్నాళ్ళు చూసినా
ఎన్నేళ్ళు చూసినా
లోతులందని కళ్ళూ
నాలోకమేలే కళ్ళూ

ఏమి చక్కని కళ్ళూ
రామ చక్కని కళ్ళూ


సిగ్గును చీరగా కప్పుకుని
చిలిపిగా ఓరగా తప్పుకుని
చిరు చిరు నవ్వులు
చుర చుర చూపులు
కలియబోసి ముగ్గులేసి
రారమ్మని పోపొమ్మని
ఇపుడొద్దని సరెలెమ్మనీ
ఊరించే కళ్ళూ
సరసాలకూ శంఖం పూరించే కళ్ళూ

ఏమి చక్కని కళ్ళూ
రామ చక్కని కళ్ళూ


ఆవులించే కళ్ళూ
ఆకలేసిన కళ్ళూ
రైక తొడిగిన కళ్ళూ
పైట తొలగిన కళ్ళూ
కసిరి వల విసిరి
వలపు కొసరి కొసరి
మగతను ఎగదోసే కళ్ళూ
మనసును నమిలేసే కళ్ళూ
ఆ కళ్ళే నడివేసవి వడగళ్ళూ
ఆ కళ్ళే నా కలల పొదరిళ్ళూ

లోతులందని కళ్ళూ
నా లోకమేలే కళ్ళూ
ఏమి చక్కని కళ్ళూ
రామ చక్కని కళ్ళూ  

బుధవారం, జనవరి 24, 2018

పండంటి జీవితం...

పండంటి జీవితం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పండంటి జీవితం (1981)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

పండంటి జీవితం... రెండింటికంకితం
పండంటి జీవితం...  రెండింటికంకితం
ఒకటి నీ మనసు... ఒకటి నీ మమత
మమత ఉన్న మనసు కన్న
ఏది శాశ్వతము

పండంటి జీవితం... రెండింటికంకితం

చిలకపచ్చని చీరకట్టి
మొలక నవ్వుల సారె పెడితే
పులకరింతల పూలు తెస్తున్నా
పులకరింతల పూలు తెస్తున్నా

చిలిపి కన్నుల పలకరించి 
వలపు వెన్నెల చిలకరిస్తే
కౌగిలింతకు నేను వస్తున్నా
కౌగిలింతకు నేను వస్తున్నా

ఈ పొద్దు ఏ హద్దు నేనెరుగను
ఆ మాట నువ్వంటే నే దొరకను
ఈ పొద్దు ఏ హద్దు నేనెరుగను
ఆ మాట నువ్వంటే నే దొరకను

ఆ... ఇంత హొయలు...
ఇన్ని లయలు నాకు శాశ్వతము

పండంటి జీవితం... రెండింటికంకితం
ఒకటి నీ మనసు... ఒకటి నీ మమత
మమత ఉన్న మనసు కన్న
ఏది శాశ్వతము

పండంటి జీవితం... రెండింటికంకితం


సందెగాలికి జలదరించే
అందమంతా విందు చేస్తే
వలపు పానుపు పరచుకుంటున్నా
వలపు పానుపు పరచుకుంటున్నా

హాయి తీపిని మోయలేక
సాయమడిగి సరసకొస్తే
మల్లెచెండే దిండు చేస్తున్నా
మల్లెచెండే దిండు చేస్తున్నా

ఎదలోన ఎద ఉంది పొదరిల్లుగా
నా ఇల్లు నాకుంటే అది చాలుగా
ఎదలోన ఎద ఉంది పొదరిల్లుగా
నా ఇల్లు నాకుంటే అది చాలుగా

మనసు ఉన్న మనువు కన్న
ఏది శాశ్వతమూ... ఊ...

పండంటి జీవితం... రెండింటికంకితం

ఒకటి నీ మనసు... ఒకటి నీ మమత
మమత ఉన్న మనసు కన్న
ఏది శాశ్వతము

పండంటి జీవితం... రెండింటికంకితం

 

మంగళవారం, జనవరి 23, 2018

సిన్నారి నవ్వు...

కృష్ణావతారం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణావతారం (1982)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత్ శర్మ
గానం : బాలు, సుశీల

సిన్నారి నవ్వు సిట్టి తామరపువ్వు
సెరువంత చీకటిని సుక్కంత ఎలుగు
సుక్కంత ఎలుగేమొ సూరీడు గావాల
సిన్నారి సిరునవ్వు బతుకంత పండాల...

పువ్వులో పువ్వుంది బంగారు తల్లి
పువ్వులెంటే ముళ్ళు పొంచి ఉన్నాయి
మనసున్న మడిసొకడు ఈడనున్నాడు
కీడు రాకుండాను తోడుండగలడు

సిన్నారి నవ్వు సిట్టి తామరపువ్వు

ఓ కంట కన్నీరు ఉరికేను చూడు
ఓ కంట పన్నీరు కురిసేను నేడు
కన్నతల్లి మనసు మురిపాలవెల్లి
కళ్ళలో మెరిసేను అనురాగవల్లి...
ఒంటిపైన లేని మనసంతవోయి
ఒడిలోని పాపాయి వటపత్ర శాయి

హాయి.. హాయి.. హాయి..ఆపదలూ గాయీ
హాయి..హాయి..హాయి...ఆపదలూగాయీ
చిలకల్లే కులికేవు మొలకపాపాయి
హాయి ..హాయి.. హాయి.. ఆపదలూగాయీ

హాయి..హాయి..హాయి...ఆపదలూగాయీ
చిలకల్లే కులికేవు మొలకపాపాయి
హాయి..హాయి..హాయి...ఆపదలూగాయీ
చిలకల్లే కులికేవు మొలకపాపాయి

అత్తరూ లేదురా పన్నీరు లేదు
ఉడుకు నీరే చాలు మనకూ పదివేలు
సాంబ్రాణి పొగమాటు ఓ సందమామ
నీ అగులు సుక్క సోగసు అద్దానికీసు
కన్నతల్లికి కంటి పాపవే గాని
కడమాళ్లకే కంటి నలుసు వయ్యావు
నేలపై పారాడు బాల కిట్టమ్మా
నెమలీకన్నేదిరా నాకు సూపమ్మా
నేలాపై పారాడు బాలా కిట్టమ్మా
నెమలీకన్నేదిరా నాకూ సూపమ్మా
 

సోమవారం, జనవరి 22, 2018

జోజో లాలి జోలాలిజో...

పేరెంట్స్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడప్ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పేరెంట్స్ (2012)
సంగీతం : ఎస్.కె.బాలచంద్రన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : జై స్వప్న

జోజో లాలి జోలాలిజో
జోజో లాలి జోలాలిజో
రారానాన్నా నా ఒడికీ
రూపం నేనే నీ కలకీ
విడిచే శ్వాసతో కలిసే పాశమే
కనులే కరిగే ఈ క్షణమే
ఎదనే తొలిచే నీ రుణమే

జోజో లాలి జోలాలిజో
జోజో లాలి జోలాలిజో
రారానాన్నా నా ఒడికీ
రూపం నేనే నీ కలకీ


నిను చూసే నిముషంలో నిన్నల్లుకోదా
మది నీతో ప్రతి హాయి పంచేసుకోదా
ప్రేమ మీరగా అమ్మా అన్నమాటనే
విన్నవెంటనే నీకే చేరువవ్వదా
విడిచే శ్వాసతో కలిసే పాశమే
కనులే కరిగే ఈ క్షణమే
ఎదనే తొలిచే నీ రుణమే

జోజో లాలి జోలాలిజో
జోజో లాలి జోలాలిజో
రారానాన్నా నా ఒడికీ
రూపం నేనే నీ కలకీ


గానం : ఎస్.కె.బాల చంద్రన్

దాయి దాయి దాయమ్మనీ
నిన్నే చేరే దారిదని
నీకై రానీ నీవాడిని
ప్రాణం కోరే నీ ఒడినీ
గతమే చూపనీ నిజమే చూడనీ
జతగా కలిసే ఊపిరిలో
ఎప్పుడూ కనని ఊగిసలో
దాయి దాయి దాయమ్మనీ
నిన్నే చేరే దారిదనీ
నీకై రానీ నీవాడిని
ప్రాణం కోరే నీ ఒడినీ


ఒకసారి ఒడిలోన నీ జోలపాటే
వినుకుంటూ నిదురోనీ నా కంటిపానీ
చందమామనే చూస్తూ గోరుముద్దలే
ఆరగించనీ నీతో ఆశ తీరగా
గతమే చూపనీ నిజమే చూడనీ
జతగా కలిసే ఊపిరిలో
ఎప్పుడూ కనని ఊగిసలో

దాయి దాయి దాయమ్మనీ
నిన్నే చేరే దారిదనీ
నీకై రానీ నీవాడిని
ప్రాణం కోరే నీ ఒడినీ

ఆదివారం, జనవరి 21, 2018

రాకోయీ అనుకోని అతిథి...

రాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్   (1976)
సంగీతం : పెండ్యాల  
సాహిత్యం : దేవులపల్లి/పాలగుమ్మి ?
గానం : సుశీల    

రాకోయీ అనుకోని అతిథి
కాకి చేత కబురైనా పంపక
రాకోయీ అనుకోని అతిథి

వాకిటి తలుపులు తెరువనె లేదు
ముంగిట ముగ్గులా తీర్చనే లేదు
వేళ కాని వేళా
ఈ వేళ కాని వేళ.. ఇంటికి

రాకోయీ అనుకోని అతిథి
రాకోయీ

సిగలో పూవులు ముడవాలంటే
సిరిమల్లెలు వికసింపనె లేదు
కన్నుల కాటుక దిద్దాలంటే
నిద్దుర నీడలా వీడనే లేదు
పాలు వెన్నలు తేనే లేదు
పంచభక్ష్యముల చేయనే లేదు

వేళ కాని వేళా
ఈ వేళ కాని వేళ... విందుకు
రాకోయీ అనుకోని అతిథి... రాకోయీ 

ఊరక దారినె పోతూ పోతూ అలసి వచ్చితివో?
ఒంటరిగా ఉన్నానని నే తెలిసే వచ్చితివో?
ఒంటరిగా ఉన్నానని నే తెలిసే వచ్చితివో?
రమ్మనుటకు సాహసము చాలదు
పొమ్మనుటా మరియాద కాదది

వేళ కాని వేళా
ఈ వేళ కాని వేళ త్వరపడి

రాకోయీ అనుకోని అతిథి
కాకి చేత కబురైన పంపక
రాకోయీ అనుకోని అతిథి
రాకోయీ

శనివారం, జనవరి 20, 2018

ఓ స్వారీ చేసే నారీ వయ్యారీ...

జాకీ చిత్రంలోని ఒక సరదా ఐన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జాకీ (1988)
సంగీతం : బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

ఓ నారీ.. వయ్యారీ.. అహంకారీ..
ఓ స్వారీ చేసే నారీ వయ్యారీ
సారీ నీ దారీ ఇంకా గోదారీ
ఓ స్వారీ చేసే నారీ వయ్యారీ
సారీ నీ దారీ ఇంకా గోదారీ
కొడతావే బోల్తా ఔతావే ఉల్టా
సకిలించకే సాహిణి

ఓ స్వారీ చేసే నారీ వయ్యారీ
సారీ నీ దారీ ఇంకా గోదారీ


తగునా మగువా తగదీ తెగువా
ఈ తంటాలు నీకేల ఓ బేల తాంబేల
ఈ పందేలేల ఓ కుందేలా
సుముఖం సుహృదం భజగోవిందం
అరె నీ దమ్ము అందమ్ము చూస్తానులే
శ్రీరమా నాతో వాదమా నీకు వేదమా
కన్నేసి కౌగిళ్ళు పడతాను లేవే
కట్టేసి గుగ్గిళ్ళు పెడతాను రావే
నేనేలె నీజాకీ రావేల రాజీకి
కొంటానే కోటల్ రాణీ

ఓ స్వారీ చేసే నారీ వయ్యారీ
సారీ గోదారే ఇంక నీ దారీ
కొడతావే బోల్తా ఔతావే ఉల్టా
సకిలించకే సాహిణి


మదమా ముదమా మదమే మతమా
అరె నీ ఊపు ఉయ్యాల జంపాల
కాబోయే ఓ ఇల్లాలా
మనసే గతమా మమతే హతమా
నీ గుర్రాన్ని కట్టేయ్ వె బాల మాంచాల
కనకమయ చేల సుజన పరిపాల
నీ కళ్ళకే గంత కడతాను లేవే
నీ కళ్లమే ఈ పూట వేస్తాను రావే
ఓ పంచకళ్యాణి నా మంచి పూబోణి
గుష్మాల చల్ చల్ రాణీ

ఓ స్వారీ చేసే నారీ వయ్యారీ
సారీ నీ దారీ ఇంకా గోదారీ
కొడతావే బోల్తా ఔతావే ఉల్టా
సకిలించకే సాహిణి అరెరెరె..

ఓ స్వారీ చేసే నారీ వయ్యారీ
సారీ నీ దారీ ఇంకా గోదారీ
శ్రీమద్రమణారమణ గోవిందో హారిః
 

శుక్రవారం, జనవరి 19, 2018

సిత్రాలు సేయరో...

మనవూరి పాండవులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మనవూరి పాండవులు (1978)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : బాలు

సిత్రాలు సేయరో..ఓ..శివుడో..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
శివుడా..శివమెత్తి పాడరో నరుడో నరుడా..
నువ్వు..సిందేసి ఆడరో నరుడో నరుడా..ఆ..ఆ..
తథిన థినకు ధిన..తథిన థినకు థిన..తథిన థినకు థిన
తక..తక..తక..తక..తక..

సిత్రాలు సేయరో శివుడో శివుడా..
శివమెత్తి పాడరో నరుడో నరుడా..
ఆ..నువ్వు సిందేసి ఆడరో నరుడో నరుడా..


అండపిండ బ్రహ్మాండమంత ఆ శివుడే శివుడే..
అందులోన నలిగేది అయ్యో నరుడే నరుడే..
అండపిండ బ్రహ్మాండమంత ఆ శివుడే శివుడే..
అందులోన నలిగేది అయ్యో నరుడే నరుడే..

సిత్రాలు సేయరో..ఓ..శివుడో..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
శివుడా..శివమెత్తి పాడరో నరుడో నరుడా..
నువ్వు..సిందేసి ఆడరో నరుడో నరుడా..ఆ..ఆ..


యాపకాయకన్న ఇసం..ఏమి పుచ్చకాయరా..
పాడుబుద్ది దొరగోరూ..పాముకన్న ఇసంరా..
యాపకాయకన్న ఇసం..ఏర్రి పుచ్చకాయరా..
పాడుబుద్ది దొరగోరూ..పాముకన్న ఇసంరా..

నమ్మించే దగాకోరూ..నాభికన్న ఇసంరా
నమ్మించే దగాకోరూ..నాభికన్న ఇసంరా
ఇన్ని ఇసాలు దిగిమింగే..ఏ..ఏ..ఎర్రోడే గొప్పోడురా..

సిత్రాలు సేయరో..ఓ..శివుడో..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
శివుడా..శివమెత్తి పాడరో నరుడో నరుడా..
కాస్త మందేసి ఆడరో నరుడో..నరుడా..


కాని పనులు సేసినోడూ..ఊ..ఊ..భూమి ఏలుతున్నాడూ...
మంచి బుద్దులున్నోళ్ళూ..ఊ..ఊ..మట్టి కరుస్తున్నారూ...
కాని పనులు సేసినోడూ..ఊ..ఊ..భూమి ఏలుతున్నాడూ...
మంచి బుద్దులున్నోళ్ళూ..ఊ..ఊ..మట్టి కరుస్తున్నారూ...

నిన్నే బుకాయించినోన్ని..సీమయినా కుట్టదే..
శివుడూ నిన్నే..
నిన్నే బుకాయించినోన్ని..సీమయినా కుట్టదే..
మతిపోయిన పిచ్చితల్లి..మాటెవరికీ పట్టదే..

అదే సిత్రం..
సిత్రాలు సేయరో..ఓ..శివుడో..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..శివుడా..
శివమెత్తి పాడరో నరుడో నరుడా..
నువ్వు..సిందేసి ఆడరో నరుడో నరుడా..ఆ..ఆ..
రయ్యాకు తాధిమి..కునకు తాధిమి..రయ్యకు తాధిమి..త్తా


గురువారం, జనవరి 18, 2018

రాముడేమన్నాడోయ్...

అందాల రాముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అందాల రాముడు (1973)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : రామకృష్ణ

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్

మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్
మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్

పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పుణ్యమొక్కటే చివరకు మిగులునన్నాడోయ్... 
డొయ్ డోయ్ డోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్
మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్

గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
అప్పుచేసి పప్పుకూడు వలదన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా.. రాముడేమన్నాడోయ్

కొండమీద కోతులను కొనలేరోయ్ డబ్బుతో
బండరాతి గుండెలను మార్చెనోయ్ మంచితో

నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
కొందరు మంత్రులు మారాజులైతే నొచ్చుకున్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్
రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్

నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీలో గల సైతానుని చంపమన్నాడోయ్... 
డోయ్ డొయ్ డోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్

బుధవారం, జనవరి 17, 2018

దారి చూడు దుమ్ము చూడు...

చాలా రోజుల తర్వాత సీమ తెలుగులో ఓ మాంచి ఫోక్ సాంగ్ విన్న ఫీలింగ్ అందించిన ఓ పాటను ఈ రోజు విందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణార్జున యుద్ధం (2018)
సంగీతం : హిప్ హాప్ తమిళ
సాహిత్యం : పుట్టా పెంచల్ దాస్
గానం : పుట్టా పెంచల్ దాస్ 

పార్టీ అని మెల్లగా అడుగుతారేందిరా
చిత్తూరు జిల్లా మొత్తం
మన పలకల శబ్దం ఇనపడాలా
స్టార్ట్ మూజిక్

దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల వేరే చూడు
దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల వేరే చూడు
కమలపూడి
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ

బులుగు చొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా 
బులుగు చొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా 
చక్కని చుక్క
చక్కని చుక్కా దక్కే చూడూ మామా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
 

 
మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావో
మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావో
నిన్ను కోరి
నిన్ను కోరి వన్నెలాడీ లైలా
కొట దాటీ పేటా చేరే

కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా
కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా
ఎక్కరానీ ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మావ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ
ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మావ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ


పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా
పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా
జంటగానే జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందా
జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందామంగళవారం, జనవరి 16, 2018

డుండుండుం గంగిరెద్దు...

మిత్రులందరకూ కనుమరోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు ఎడ్లపందాలతో సందడిగా గడిచే పల్లె వాతావరణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సరదా ఐన పాట విందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అవేకళ్లు (1967)
సంగీతం : వేదపాల్ వర్మ (వేదా)
సాహిత్యం : కొసరాజు 
గానం : సుశీల, బృందం

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
ప్రభువు గారికీ దండం పెట్టమన్నాడు
పాతపంచ తప్పకుండా కప్పునన్నాడు

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

రామయ్యకు సీతమ్మకు పెళ్ళి అన్నాడు
బొర్రల్లుడు ఒచ్చెననీ బుర్ర ఊదాడు
రామయ్యకు సీతమ్మకు పెళ్ళి అన్నాడు
బొర్రల్లుడు ఒచ్చెననీ బుర్ర ఊదాడు
బుగ్గ ఎరుపు బుల్లెమ్మకు సిగ్గేసిందీ
బుగ్గ ఎరుపు బుల్లెమ్మకు సిగ్గేసిందీ
తుర్రుమనీ ఇంటిలోకి దూరుకున్నదీ
తుర్రుమనీ ఇంటిలోకి దూరుకున్నదీ

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

అల్లుడు పిల్లని చూసీ ఐసైపోయాడు
ఇల్లు చూసి పూరిదనీ మూతి విరిశాడు
అల్లుడు పిల్లని చూసీ ఐసైపోయాడు
ఇల్లు చూసి పూరిదనీ మూతి విరిశాడు
గుడిసె పీకి మేడలాగ మార్చుదాములే
గుడిసె పీకి మేడలాగ మార్చుదాములే
పెళ్ళి చేసి దీవెనతో పంపుదాములే
పెళ్ళి చేసి దీవెనతో పంపుదాములే

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
ప్రభువు గారికీ దండం పెట్టమన్నాడు
పాతపంచ తప్పకుండా కప్పునన్నాడు

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

 

సోమవారం, జనవరి 15, 2018

హైలో హైలెస్సారే...

మిత్రులందరకూ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ ఏడాదంతా మనమందరమూ భోగభాగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో తులతూగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఈ శుభసందర్భంలో సంక్రాంతి సందడినంతా పదాలలో కూర్చి వ్రాసిన ఓ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శతమానం భవతి (2017)
సంగీతం : మిక్కీ జె మేయర్‌
సాహిత్యం : శ్రీమణి 
గానం : మోహన, దివ్య దివాకర్,
ఆదిత్య అయ్యంగార్, రోహిత్‌ పరిటాల

గొబ్బియల్లో గొబ్బియల్లో
కొండానయ్యకు గొబ్బిళ్లు
ఆదీలక్ష్మీ అలమేలమ్మకు
అందమైన గొబ్బిళ్లు

కన్నె పిల్లల కోర్కెలు తీర్చే
వెన్నాలయ్యకు గొబ్బిళ్లు

ఆ వెన్నాలయ్యకు గొబ్బిళ్ళో
ముద్దులగుమ్మ బంగరు బొమ్మ
రుక్మిణమ్మకు గొబ్బిళ్ళో

ఆ రుక్మిణమ్మకు గొబ్బిళ్లు

గొబ్బియల్లో గొబ్బియల్లో
కొండానయ్యకు గొబ్బిళ్లు
ఆదిలక్ష్మీ అలమేలమ్మకు
అందమైన గొబ్బిళ్లు


హైలో హైలెస్సారే హరిదాసులు వచ్చారే
దోసిట రాసులు తేరే కొప్పును నింపేయ్‍రే
డూ డూ బసవడు చూడే వాకిట నిలుచున్నాడే
అల్లరి చేస్తున్నాడే సందడి మొనగాడె
 
కొత్త అల్లుళ్ళ అజమాయిషీలే
బావ మరదళ్ల చిలిపి వేషాలే
కోడి పందాల పరవళ్ళే
తోడు పేకాట రాయుళ్ళే
వాడ వాడంతా సరదాలై చిందులేసేలా ..


హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే


మూన్నాళ్ల సంబరమీ ఉత్సవమే
ఏడాది పాటంతా జ్ఞాపకమే
క్షణం తీరిక క్షణం అలసట
వశం కానీ ఉత్సాహమే

రైతు రారాజుల రాతలే మారగా
పెట్టు పోతలతో అందరికి చేయూతగా
మంచి తరుణాలకే పంచ పరమాణ్ణమే
పంచి పెట్టేల మనలోని మంచి తనమే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ
గణ గణ గణ గణ
హే కణ కణ కణ కణ
హే భగ భగ భగ భగ
గణ గణ గణ గణ
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే


రోకళ్ళు దంచేటి ధాన్యాలే
మనసుల్ని నింపేటి మాన్యాలే
స్వరం నిండుగా సంగీతాలుగా
సంతోషాలు మన సొంతమే

మట్టిలో పుట్టినా పట్టు బంగారమే
పెట్టి చేసారు మన చిన్ని హృదయాలనే
సాన పెట్టేయిలా కోరుకుంటే అలా
నింగి తారల్ని ఈ నేలలో పండించేలా

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే


ఆదివారం, జనవరి 14, 2018

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం...

మిత్రులందరకూ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు ధనుర్మాసపు చివరి రోజు గోదాకళ్యాణం సందర్బంగా గోదా కళ్యాణం చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన ప్రజెంటేషన్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. సినిమాలోని వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : గోదాకళ్యాణం
సంగీతం : నాగరాజు తాళ్ళూరి
సాహిత్యం : వేదవ్యాస్/ఉదయభాస్కర్  
గానం : మాళవిక. మణి నాగరాజు

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం
కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

కలియుగమున కర్కట మాసమున
పుత్తడి పుబ్బా నక్షత్రమున
పుడమిని సీతా సతివలె తులసీ
వనమున విరిసిన వరాల తల్లీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

ధనుర్మాసమున వ్రతమును చేసి
ధ్వయమంత్ర పాశురములు పాడీ
ముడిచిన విరులను ముకుందనికొసగీ
జతగా కూడిన జగదేక జననీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

సచీదేవి తిలకమును దిద్దగా
సరస్వతి మణి బాసికము కట్టగా
పార్వతీ పారాణి పెట్టగా
వధువయీ వరలిన వసుధాదేవీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

పరిమళ తైలము పూసీ శ్రీలక్ష్మీ
శ్రీహరీ కురులను దువ్వగా
మేళా దేవి కస్తూరి తిలకమును తీర్చగా
రంగడు వరుడై రంజిల్లు

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.