శనివారం, అక్టోబర్ 31, 2015

ఎందుకో ఏమో..

రంగం చిత్రం కోసం హారీస్ జైరాజ్ స్వరపరచిన ఒక చక్కని ప్రేమ గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : రంగం
సంగీతం : హారీస్ జయరాజ్
రచయిత : వనమాలి
రాప్ : శ్రీ చరణ్, ఎంసీ జేస్జ్
గానం : ఆలాప్ రాజు, ప్రశాంతిని

హేయ్.. యే...సే..వాట్...
ఎందుకో ఏమో తుళ్లి తిరిగెను మనసే
పిచ్చి పరుగులు తీసే వెల్లి విరిసెను వయసే
ఎందుకో ఏమో గుండె దరువులు వేసే
కొంటె తలపులు తోచే పొంగి పొరలెను ఆశే
ఏదో గజిబిజిగా గజిబిజిగా కనిపించే రూపం
రేపో దరి కనని దరి కనని తీరం
ఏదో గజిబిజిగా గజిబిజిగా కనిపించే రూపం
రోజూ తడబడుతూ వెలిగే ఈ ఉదయం

ఎందుకో ఏమో కంట మెరుపులు మెరిసే
చేరి దూరమయ్యే వరసే రేయి కలలుగ విరిసే
ఎందుకో ఏమో రెక్కలెదలకు మొలిచే
చిన్ని గుండెనేదో తొలిచే ఒంటరిగా నను విడిచే
ఏదో గజిబిజిగా గజిబిజిగా కనిపించే రూపం
రేపో దరి కనని తీరం దరి కనని తీరం
ఏదో గజిబిజిగా గజిబిజిగా కనిపించే రూపం
రోజూ తడబడుతూ వెలిగే ఉదయం
నువ్వునేను ఒక యంత్రమా
కాలం నడిపే ఓ మహిమ ప్రేమ

ఊ హు ఊహు..ఆహాహాఅహాఅహహ

ముద్దులిడిన ఊపిరి సెగలు
తగిలి రగిలి చెడిపోతున్నా
చెంత నువ్వు నిలబడగానే
నిన్ను విడిచి పరుగెడుతున్నా
సమీపానికొచ్చావంటే గుండెల్లో తుఫానే
అలా నన్ను రమ్మన్నావా అల్లాడి పోతానే
నవ్వుల్తో చంపే మాయే చాల్లే ...

ఏమో తుళ్ళి తిరిగెను మనసే
పిచ్చి పరుగులు తీసే వెల్లి విరిసేను వయసే..
ఎందుకో ఏమో గుండె దరువులు వేసే
కొంటె తలపులు తోచే పొంగి పొరలేను ఆశే..
నువ్వు నేను ఒక యంత్రమా
కాలం నడిపే ఓ మహిమ ప్రేమా

లెట్స్ గో.. వావ్.. వావ్..
నీ గర్లె తెలుగమ్మాయి ఎందుకో ఏమో
యూ ఆర్ లుకింగ్ సో ఫ్లాట్..
మరువనన్నది నా మది మరి మరి
నీ మనసే లవ్లీ చెప్పకనే చెప్పా
ప్రేమకు ఇద్దరి చూపులే వంతెన

లేడీ లుకింగ్ లైకె సిండ్రెల్లా..సిండ్రెల్లా..
నాటీ లుక్కులిచ్చే ఈవేళ
లేడీ లుకింగ్ లైకె సిండ్రెల్లా..సిండ్రెల్లా..
నన్ను చుట్టుముట్టే వెన్నెల
లేడీ లుకింగ్ లైకె సిండ్రెల్లా..సిండ్రెల్లా..
నాటీ లుక్కులిచ్చే ఈవేళ
లేడీ లుకింగ్ లైకె సిండ్రెల్లా..సిండ్రెల్లా..
నన్ను చుట్టుముట్టే వెన్నెల 

నిలవనీక నిను తెగ వెతికే
కనులకిన్ని తపనలు ఏంటో
ఎన్ని సడులు వినబడుతున్నా
వీడిపోదు నీ పలుకేంటో
కలల్లోన నిన్నే కనగా
కన్నులనే పొందానో
కలే కల్లలయ్యే వేళ కన్నీరైపోతానో
నీడనే దోచే పాపే నేనో

ఏమో (ఆల్‌రైట్) తుళ్లి తిరిగెను మనసే
పిచ్చి పరుగులు తీసే వెళ్లి విరిసెను వయసే
ఓహో ఏమో గుండె దరువులు వేసే
కొంటె తలపులు తోచే పొంగి పొరలెను ఆశే ...

ఏదో గజిబిజిగా గజిబిజిగా కనిపించే రూపం
రేపో దరి కానని తీరం దరి కానని తీరం
ఏదో గజిబిజిగా గజిబిజిగా కనిపించే రూపం
రోజూ తడబడుతూ వెలిగే ఈ ఉదయం.. (2)
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. శుక్రవారం, అక్టోబర్ 30, 2015

లల్లిలలా లల్లిలలా...

అట్లతద్ది సందర్బంగా అమ్మాయిలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మాయాబజార్ లోని ఈ పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఇదేపాట వీడియొ కలర్ లో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : సుశీల

లల్లిలలా లల్లిలలా ఆ ఆ
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
అల్లిబిల్లి ఆటలే లల్లిలలా పాటలే
అల్లిబిల్లి ఆటలే లల్లిలలా పాటలే
ఎవరెవరే కోయిలలు
కుహూ కుహూ కుహూ కుహూ
ఎవరెవరె నెమళ్ళు ఆ ఆ కికి కికి కికి కికి
ఎవరెవరె ఎవరెవరె వన్నె లేడి పిల్లలు
ఎవరెవరె ఎవరెవరె వన్నె లేడి పిల్లలు
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
ఎవరెవరె ఎవరెవరె మల్లి లేడి పిల్లలు
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
కు కు కు

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి
చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి
చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

యవ్వన శోభల పర్వమే
ఇది బావను తలచుకు గర్వమే
యవ్వన శోభల పర్వమే
ఇది బావను తలచుకు గర్వమే
ఆ బావే తనకిక సర్వమే

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి
చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

వున్నమాటకి ఉలుకెందుకు
మరి ఉన్నదె చెపుతాము
వున్నమాటకి ఉలుకెందుకు
మరి ఉన్నదె చెపుతాము
వలదన్నా చెపుతాము
నూతన విద్యల ప్రవీణుడే
బల్ ప్రతిభావంతుడె మీ బావ
నూతన విద్యల ప్రవీణుడే
బల్ ప్రతిభావంతుడె మీ బావ
అతి చతుర వీరుడే మీ బావ

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి
చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

మల్లీ జాజి మలతి సంపెగ
పూల బాణములు వేసెను
మల్లీ జాజి మలతి సంపెగ
పూల బాణములు వేసెను
బాలామణితో మురిసేను
మన బాలామణితో మురిసేను
తన పెళ్ళికి బావను పిలిచేను

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి
చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

గురువారం, అక్టోబర్ 29, 2015

ఎవ్వరె నువ్వు నను కదిపావు..

యువన్ శంకర్ రాజా స్వరపరచిన ఓ హుషారైన ప్రేమ గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : రాజూభాయ్ (2007)
సంగీతం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : హరీష్ రాఘవేంద్ర

ఎవ్వరె నువ్వు నను కదిపావు
నీ లోకంలోకి లాగావు
కన్నులు మూసి తెరిచేలోగా
నా ప్రాణం నువ్వైపోయావు
తెలవారింది లేలెమ్మంటూ
వెలుగేదో చూపావు
నాకు ఓ మనసుందంటూ
తెలిసేలా చేశావు
మెరుపల్లే కలిశావు
మైమరపే ఇచ్చావు
నీలోనె కలిపావు

ఎవ్వరె నువ్వు నను కదిపావు
నీ లోకంలోకి లాగావు
కన్నులు మూసి తెరిచేలోగా
నా ప్రాణం నువ్వైపోయావు

ఎటు చూసినా ఏం చేసినా
ఏ దారిలో అడుగేసినా
నలువైపులా నాకెదురే ఉందా
మైనా...మైనా
ఏ మబ్బులో తూగాడినా
ఏ హాయిలో తేలాడినా
నాకింతగా ఆనందం ఉందా
నిన్నా మొన్నా
ఎవ్వరికైనా ఏ ఎదకైనా
ప్రేమలొ పడితే ఇంతేనా
ఔననుకున్నా కాదనుకున్నా
అనుకోనిదే జరిగిందిగా
నా తీరు తెన్ను మారుతోందిగా...

ఎవ్వరె నువ్వు నను కదిపావు
నీ లోకంలోకి లాగావు
కన్నులు మూసి తెరిచేలోగా
నా ప్రాణం నువ్వైపోయావు

దేవత...దేవత దేవత దేవతా
అది నా దేవత
దేవత...దేవత దేవత దేవతా

చెలి చూపులో చిరు గాయమై
మలి చూపులో మటుమాయమై
తొలొప్రేమగా నే మొదలౌతున్నా
కలలే కన్నా
నా శ్వాసలో తను లీనమై
నా నిన్నలన్ని శూన్యమై
ఈ జీవితం చెలి కోసం అన్నా
ఎవరేమన్నా
ఎక్కడి నేను ఎక్కడున్నాను
చాలా దూరం నడిచాను
తియ్యని దిగులై పడివున్నాను
చెలి లేనిదే బతికేదెలా
ఏ ఊపిరైన...ఉత్తి గాలిలే...

ఎవ్వరె నువ్వు నను కదిపావు
నీ లోకంలోకి లాగావు
కన్నులు మూసి తెరిచేలోగా
నా ప్రాణం నువ్వైపోయావు
తెలవారింది లేలెమ్మంటూ
వెలుగేదో చూపావు
నాకు ఓ మనసుందంటూ
తెలిసేలా చేశావు
మెరుపల్లే కలిశావు
మైమరపే ఇచ్చావు
నీలోనె కలిపావు


బుధవారం, అక్టోబర్ 28, 2015

ఎంతవరకు ఎందుకొరకు..

గమ్యం చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గమ్యం (2008)
సంగీతం : ఇ.ఎస్.మూర్తి, అనీల్.ఆర్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : రంజిత్

ఎంతవరకు ఎందుకొరకు ఇంత పరుగు అని అడక్కు
గమనమే నీ గమ్యమైతే బాటలోనే బ్రతుకు దొరుకు
ప్రశ్నలోనే బదులు ఉంది గుర్తుపట్టే గుండెనడుగు

ప్రపంచం నీలో ఉన్నదని చెప్పేదాక ఆ నిజం తెలుసుకోవా
తెలిస్తే ప్రతీ చోట నిన్ను నువ్వే కలుసుకుని పలకరించుకోవా

కనపడేవెన్నెన్ని కెరటాలు కలగలిపి సముద్రమంటారు
అడగరే ఒక్కొక్క అల పేరు
మనకిలా ఎదురైన ప్రతివారు మనిషనే సంద్రాన కెరటాలు
పలకరే మనిషి అంటే ఎవరూ
సరిగా చూస్తున్నదా నీ మది మదిలో నువ్వే కదా ఉన్నది
చుట్టూ అద్దాలలో విడి విడి రూపాలు నువ్వు కాదంటున్నది
నీ ఊపిరిలో లేదా గాలి వెలుతురు నీ చూపుల్లో లేదా
మన్ను మిన్ను నీరు అన్నీ కలిపితే నువ్వే కాదా కాదా

ప్రపంచం నీలో ఉన్నదని చెప్పేదాక ఆ నిజం తెలుసుకోవా
తెలిస్తే ప్రతీ చోట నిన్ను నువ్వే కలుసుకుని పలకరించుకోవా

మనసులో నీవైన భావాలే బయట కనిపిస్తాయి దృశ్యాలై
నీడలు నిజాల సాక్ష్యాలే
శతృవులు నీలోని లోపాలే స్నేహితులు నీకున్న ఇష్టాలే
ఋతువులు నీ భావ చిత్రాలే
ఎదురైన మందహాసం నీలోని చెలిమి కోసం
మోసం రోషం ద్వేషం నీ మకిలి మదికి భాష్యం
పుట్టక చావు రెండే రెండు నీకవి సొంతం కావు పోనీ
జీవితకాలం నీదే నేస్తం రంగులు ఏం వేస్తావో కానీ

తారరరరే తారరరరే తారరరరే తారారరే
తారరరరే తారరరరే తారరేరా రారరరరే
తారరరరే తారరరరే తారరేరా రారరరరే


మంగళవారం, అక్టోబర్ 27, 2015

నైజాము పోరి నజ్దీకు చేరి...

గాయం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గాయం (1993)
సంగీతం : శ్రీ 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : మనో, ఈశ్వర్, చిత్ర

పాడనా గోపాలా కమ్మగా కలిపి కమ్మగా కళ్లే వాలగా
ఊపనా ఉయ్యాల మెల్లగా చల్ల చల్లగా ఒళ్లే తేలగా

అరే గిదేం షురూ జేసినవమ్మా?
గియ్యాల రేపు ఎవడింటడు?
పాట పాడితే కిక్కుండాలే!

నైజాము పోరి నజ్దీకు చేరి నవ్వింది ఓసారి
నా జంట కోరి నకరాల మారి వచ్చింది భాయ్ ప్యారీ
నైజాము పోరి నజ్దీకు చేరి నవ్వింది ఓసారి
నా జంట కోరి నకరాల మారి వచ్చింది భాయ్ ప్యారీ
బాగుంది భాయ్ జర లాగింది భాయ్
దిమాకు బాయె దిల్లు దిమ్మెక్కి బాయే
పంజగుట్ట తాన చూసి పంజరాన పెడ్తమంటే 
పత్తలేక పారిపోయెరో
జింగారే జింగి చక || 4 ||

పైటను చూడగానే పైత్యమొస్తదా
పాడుబుద్ధి కోడెగాళ్ళు పడతరేమే మీద మీద
పైలాపచ్చీసు ఈడు గమ్మునుంటదా
మన్నుతిన్న పాము లెక్క ఊరుకుంటే పరువుపోదా
పబ్లిక్ చూస్తరన్న ఖాతరుండదా
ఇజ్జతు పోతదన్న జ్ఞానమైన కాస్త లేదా
ముస్తాబు మస్తుగుంటే నోరు ఊరదా
ఊర్కినే ఉండమంటే మంచి మౌక జారిపోదా
ఆహాహా ఆ ఆ..
వామ్మో వద్దమ్మో కిక్కు ఊపు అరె ఉండాలమ్మో
గుక్కే ఆపు ఎందుకు ఏడ్పు చమకు చమకు చిలక

జింగారే జింగి చక జింగారే జింగి చక
జింగారే జింగి చక జింగారే జింగి చక

యాద్గిరి గుట్ట కాడ ఎదురుపడ్డది
ధూత్తేరి అంటు నన్ను గుస్స చేసి కస్సుమంది
ఒంటరి ఆడపిల్ల అంత లోకువా
తుంటరి పిల్లగాడ అక్కసెల్లి నీకు లేరా
మస్తీ న్నాం తీయ్ తీయ్ 
అక్కలు సెల్లెల్లు అందరుండినా
సక్కని సుక్క లాంటి ఆలి తక్కువాయె మల్ల
Come come baby! Don’t be shy!
Why don’t you take me on a date with you?
Oh my love! My darling!
ఏ ఏ ఏ ఏంటయ్యో ఏంటా స్పీడు లేదా బ్రేకు
ఆటా పాటా సాగాలంట ఫికరు దేనికంట

నైజాము పోరి నజ్దీకు చేరి నవ్వింది ఓసారి
నా జంట కోరి నకరాల మారి వచ్చింది భాయ్ ప్యారీ
నైజాము పోరి నజ్దీకు చేరి నవ్వింది ఓసారి
నా జంట కోరి నకరాల మారి వచ్చింది భాయ్ ప్యారీ
బాగుంది భాయ్ జర లాగింది భాయ్
దిమాకు బాయె దిల్లు దిమ్మెక్కి బాయే
పంజగుట్ట తాన చూసి పంజరాన పెడ్తమంటే 
పత్తలేక పారిపోయెరో
జింగారే జింగి చక || 4 ||

సోమవారం, అక్టోబర్ 26, 2015

చిట్టి చిట్టి పులకింత...

జర్నీ చిత్రంలోని ఒక అందమైన ప్రేమగీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జర్నీ (2011)
సంగీతం : సత్య
రచన : సాహితి
గానం : సత్య, హరిణి

చిట్టి చిట్టి పులకింత
చిత్రం గా తనువంతా
చేసావు నాలో గోరంత గిలిగింత
వుంటే నువ్వు నా చెంత జన్మంతా కేరింతా
రేపావు యదలో కొండంత కవ్వింతా
నీ జతే కలిసేనా యిక నా యదకే 
కలుగును పరవసమంతా

నువ్వు ఏవో ఏవో వర్ణాలనే నింపావు నా కంటి లో
కళ్ళు తెరిచేలోగా వలపై ఇలా నిండావు నా గుండెలో
మన రేపటి పయనం  మహా  సుందర స్వప్నం
ఓ వేల్లువల్లె నాలో ప్రేమే పొంగి పోయెనే
తోలి కన్నె సిగ్గు సందెవేళ పున్నమాఎలె
హాయిలే లోకమే హాయిలే

ఆ దైవం అరెరే మా హృదయమే మైనం తో చేసాడులే
ఆ మైనం మగువను చూడంగానే కరిగించి వేసాడులే
ఈ మౌన సరాగం మన ఇరువురి సొంతం
నీ శ్వాస ధ్యాస నన్నే తాకి చుట్టమాయేనే
నీ అందమైన జ్ఞాపకాలు చుట్టూ మూగేలే
మూగేనే మువ్వలై మోగేనే

చిట్టి చిట్టి పులకింత చిత్రం గా తనువంతా
చేసావు నాలో గోరంత గిలిగింతఆదివారం, అక్టోబర్ 25, 2015

ఓ మగువా నీతో...

సుమంత్ నటించిన సినిమాలన్నిటిలోకి "సత్యం" ది ఒక ప్రత్యేక స్థానం. పాటలు సినిమా కూడా ఎంత సూపర్ హిట్ అయ్యాయో చెప్పక్కరలేదు అలాంటి సినిమాలో ఒక చక్కని ప్రేమ గీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సత్యం (2003)
సంగీతం : చక్రి
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల రవికుమార్
గానం : చక్రి

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో ట్రై చేశా...
కాళిదాసులాగ మారి కవితే రాసేశా!

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో ట్రై చేశా...
దేవదాసులాగ మారి గడ్డం పెంచేశా!
ఫుడ్డు లేకపోయినా బెడ్డు లేకపోయినా
ఫుడ్డు లేకపోయినా బెడ్డు లేకపోయినా
పగలు రాత్రి వెతికీ వెతికీ నీకే లైనేశా

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో ట్రై చేశా...
దేవదాసులాగ మారి గడ్డం పెంచేశా!
ఫుడ్డు లేకపోయినా బెడ్డు లేకపోయినా
ఫుడ్డు లేకపోయినా బెడ్డు లేకపోయినా
పగలు రాత్రి వెతికీ వెతికీ నీకే లైనేశా

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో ట్రై చేశా...
కాళిదాసులాగ మారి కవితే రాసేశా!

ట్రిపుల్ ఎక్స్ రమ్ములోన కిక్కులేదు హల్లో మైనా
నీ లుక్సే చూడబోతే మత్తులోకి దించేనా
సన్‌లైట్ వేళ నుంచి మూన్‌లైట్ వేళ్లేదాకా
ఫుల్ టైమ్ నా గుండెల్లో ధాట్‌లన్నీ నీవేగా
ఓ లలనా ఇది నీ జాలమా
నీ వలన మనసే గాయమా
కుదురేమో లేదాయే నువు
నమ్మవుగాని కలవరమాయె
ఓ మగువా... ఓ మగువా... ఓ మగువా... ఏయ్

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో ట్రై చేశా...
దేవదాసులాగ మారి గడ్డం పెంచేశా!

కో అంటే కోటి మంది అందగత్తెలున్నా గాని
నీ జంటే కోరుతుంటే దంచుతావె కారాన్ని
క్రేజీగా ఉంటే చాలు ప్రేమలోన పడతారండి
ట్రూ లవ్వే చూపుతుంటే పెంచుతారు దూరాన్ని
ఓ మగువా నీకే న్యాయమా
ఎదలో ప్రేమే శాపమా
మనసేమో బరువాయె...
నీ మాటలు లేక మోడైపోయె
మగువా... ఓ మగువా... ఓ మగువా...

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో ట్రై చేశా...
కాళిదాసులాగ మారి కవితే రాసేశా!
ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో ట్రై చేశా...
దేవదాసులాగ మారి గడ్డం పెంచేశా!
శనివారం, అక్టోబర్ 24, 2015

ఈ మనసే సెయ్ సెయ్..

పవన్ కి స్టార్ స్టేటస్ ని ఇచ్చి అప్పటి కుర్రకారుని ఒక ఊపు ఊపేసిన చిత్రం తొలిప్రేమ లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : తొలిప్రేమ (1998)
సంగీతం : దేవా,
రచన : సిరివెన్నెల
గానం : ఎస్.పి.బాలు

అలబలబ అలబలబ హెహె "6"
ఈ మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్
నా మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్
పరిగెడుతోంది నీకేసి, వినమంటొందీ తన ఊసే
అలలెగసే కలవరమాయె తనలో నిను చూసే

ఈ మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్
నా మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్

ఎన్నో కలలను చూసి కన్నే కునుకొదిలేసే
నువ్వే నను వెతికే ఆ తొలి వెలుగని తెలిసే
ఎన్నో కలలను చూసి కన్నే కునుకొదిలేసే
నువ్వే నను వెతికే ఆ తొలి వెలుగని తెలిసే

కోరుకున్న తీరాన్నే తాను చేరినా
తీరిపోని ఆరాటంతొ కలవరించెనా
తనకని తిరుగుతూ చెలిజత విడువదు
దొరికిన వరమది కుదురుగ ఉండదు

ఏం చేస్తే బాగుంటుందో చెప్పని వింత నసే

ఈ మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్
నా మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్

హాలబ హాలబ
అలబా అలబా అలబా అలబా అలబా అలబా
నీతో చెలిమిని చేసే నీలో చలువని చూసే
ఐనా ఇంకా ఏదో అడిగే అత్యాశె
నీతో చెలిమిని చేసే నీలో చలువని చూసే
ఐనా ఇంకా ఏదో అడిగే అత్యాశె

వెల్లువంటి నీ స్నేహం నన్ను అల్లినా
వెన్నలంటి నీ నవ్వుల్లో చెమ్మగిల్లినా
తహ తహ తరగదు అలజడి అణగదు
తన సొద ఇది అని తలపులు తెలుపదు
ఏమిస్తే శాంతిస్తుందో తెలుసా ఏం వరసే

ఈ మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్
నా మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్

పరిగెడుతోంది నీకేసి, వినమంటొందీ తన ఊసే
అలలెగసే కలవరమాయె తనలో నిను చూసే

ఈ మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్
నా మనసే సెయ్ సెయ్ సెయ్ సెయ్ 

శుక్రవారం, అక్టోబర్ 23, 2015

కంచె - All Lyrics

వైవిధ్యమైన చిత్రాలు తీసే క్రిష్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కొత్త సినిమా "కంచె" కోసం సిరివెన్నెల గారు అన్ని పాటలూ రాశారు. ఆల్బమ్ లోని ఐదు పాటలూ వేటికవే అన్నట్లు అద్భుతమైన సంగీత సాహిత్యాల మేళవింపుతో అలరించాయి. సంగీత దర్శకుడు చిరంతన్ భట్ పరభాషా గాయకులతో పాడించినందున ఉచ్చారణ విషయంలో మరికాస్త జాగ్రత్త తీసుకుని ఉంటే బాగుండేదనిపించినా పాటలు మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపించాయి. ఈ పాటలు ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే రాగాలో ఇక్కడ వినవచ్చు. ఈ సినిమాలోని రెండు యుద్దం పాటల గురించి ఫణీంద్ర గారి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవవచ్చు. సిరివెన్నెల గారి విశ్లేషణ వారి మాటల్లోనే ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కంచె (2015)
సంగీతం : చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : అభయ్ జోద్ పూర్కర్, శ్రేయఘోషల్

ఇటు ఇటు ఇటు అని చిటికెలు ఎవ్వరివొ..ఏమో
అటు అటు అటు అని నడకలు ఎక్కడికో..ఏమో

ఇటు ఇటు ఇటు అని చిటికెలు ఎవ్వరివొ..ఏమో
అటు అటు అటు అని నడకలు ఎక్కడికో..ఏమో

సడే లేని అలజడి ఏదో ఎలా మదికి వినిపించిందో
స్వరం లేని ఏ రాగంతో చెలిమికెలా స్వాగతమందో

ఇలాంటివేం తెలియకముందే
మనం అనే కథానిక మొదలైందో
మనం అనే కథానిక మొదలైందో

ఇటు ఇటు ఇటు అని చిటికెలు ఎవ్వరివొ..ఏమో
అటు అటు అటు అని నడకలు ఎక్కడికో..ఏమో

ఒక్కొక్క రోజుని ఒక్కొక్క ఘడియగ కుదించ వీలవక
చిరాకు పడి ఎటు పరారైందోయ్ సమయం కనపడక
ప్రపంచమంతా పరాభవంతో తలొంచివెళ్ళిపోదా
తనోటి ఉందని మనం ఏలాగ గమనించం గనక
కలగంటున్న మెలకువలో ఉన్నాం కదా
మనదరికెవ్వరు వస్తారు కదిలించగా
ఉషస్సెలా ఉదయిస్తోందో నిశీధెలా ఎటుపోతుందో
నిదుర ఎప్పుడు నిదురోతుందో
మొదలు ఎలా మొదలవుతుందో

ఇలాంటివేం తెలియకముందే
మనం అనే కథానిక మొదలైందో
మనం అనే కథానిక మొదలైందో

ఇటు ఇటు ఇటు అని చిటికెలు ఎవ్వరివొ..ఏమో
అటు అటు అటు అని నడకలు ఎక్కడికో..ఏమో

పెదాల మీదుగా అదేమీ గల గల పదాల మాదిరిగా
సుధల్ని చిలికిన సుమాల చినుకుల అనేంత మాధురిగా
ఇలాంటివేళకు ఇలాంటి ఊసులు ప్రపంచభాష కదా
ఫలాన అర్ధం అనేది తెలిపే నిఘంటవుండదుగా
కాబోతున్న కళ్యాణ మంత్రాలుగా
వినబోతున్న సన్నాయి మేళాలుగా..  
ఓ సడే లేని అలజడి ఏదో ఎలా మదికి వినిపించిందో
స్వరం లేని ఏ రాగంతో చెలిమికెలా స్వాగతమందో

ఇలాంటివేం తెలియకముందే
మనం అనే కథానిక మొదలైందో
మనం అనే కథానిక మొదలైందో

ఇటు ఇటు ఇటు అని చిటికెలు ఎవ్వరివొ..ఏమో
అటు అటు అటు అని నడకలు ఎక్కడికో..ఏమో


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


చిత్రం : కంచె (2015)
సంగీతం : చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : శంకర్ మహదేవన్, బృందం

ఊరు ఏరయ్యిందీ ఏరు హోరెత్తింది
ఎత్తి కోట పేట ఏకం చేస్తూ చిందాడింది
ఊరు
ఏరయ్యిందీ ఏరు హోరెత్తింది
ఎత్తి కోట పేట ఏకం చేస్తూ చిందాడింది
భేరీలు బూరాలు తప్పెట్లు తాళాలు
హోరెత్తే కోలాహాలంలో..ఓఓ..

 
ఏడేడు లోకాలు ఏలేటి మారేడా
ఊరేగి రావయ్యా మా వాడకీవేళా
పెద్దోళ్ళు పేదోళ్ళు అయినోళ్ళే అవ్వాలా
కానోళ్ళనే మాట లేకుండా పోవాల

తోబుట్టువింటికి సారేట్టుకెళ్ళి
సాకేట్టుకోచ్చావ మా గడపకీ
మాలచ్చి మగడ ఏమిచ్చి పంపాల
మీరిచ్చిందేగా మాకున్నదీ


కదిలేటి రథచక్రమేమన్నదంట
కొడవళ్ళు నాగళ్ళు చేసే పనంతా భూదేవి పూజే కదా
ఏ వేదమైన ఏ వరి సేదమయిన ఆ స్వామి సేవే కదా
కడుపార ఈ మన్ను కన్నోళ్ళె అంతా కులమొచ్చి కాదంటదా
ప్రతి ఇంటి పెళ్ళంటిదీ వేడుకా జనమంతా చుట్టాలే కదా

 
ఏడేడు లోకాలు ఏలేటి మారేడా
ఊరేగి రావయ్యా మా వాడకీవేళా
పెద్దోళ్ళు పేదోళ్ళు అయినోళ్ళే అవ్వాలా
కానోళ్ళనే మాట లేకుండా పోవాల

వజ్రాల వడగళ్ళు సిరిజల్లు కురవాల తారంగవాడే ఈ కేరింతల్లోన
ఈపంచకాపంచకే కంచెలున్నా జరపాల ఈ జాతర
వెయ్యామడలు దాటి సయ్యాటలియ్యాల మా చెలిమి చాటించగా
ప్రతి పల్లె ఈ సంబరం సాక్షిగా మనలాగే ఉండాలనుకోదా

ఏడేడు లోకాలు ఏలేటి మారేడా
ఊరేగి రావయ్యా మా వాడకీవేళా
పెద్దోళ్ళు పేదోళ్ళు అయినోళ్ళే అవ్వాలా
కానోళ్ళనే మాట లేకుండా పోవాల

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


చిత్రం : కంచె (2015)
సంగీతం : చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : శ్రేయఘోషల్

నిజమేననీ నమ్మనీ..
ఔనా అనే మనసుని
మనకోసమే ఈ లోకం అని..
నిజమేననీ నమ్మనీ..

కనుపాప లోని ఈ కలల కాంతి
కరిగేది కానే కాదనీ
గతజన్మలన్నీ మరుజన్మలన్నీ
ఈ జన్మగానె మారనీ
నీ చెంతలోనే చూడనీ

నిజమేననీ నమ్మనీ..
ఓ..నిజమేననీ నమ్మనీ..


కాలం అనేదే లేని చోటా..
విలయాల పేరే వినని చోటా..
మనం పెంచుదాం..
ఏకమై ప్రేమగా ప్రేమనీ..

నిజమేననీ నమ్మనీ..ఈఈ..
నిజమేననీ నమ్మనీ..


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


చిత్రం : కంచె (2015)
సంగీతం : చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : విజయ్ ప్రకాష్

భగభగమని ఎగసిన మంటలు ఏ కాంతి కోసమో..
ధగధగమని మెరిసిన కత్తులు ఏ శాంతి కోసమో..


ఏపంటల రక్షణకీ కంచెల ముళ్ళూ
ఏబ్రతుకును పెంచుటకీ నెత్తుటి జల్లు
ఏ స్నేహం కోరవు కయ్యాల కక్షలు
ఏ దాహం తీర్చవు ఈ కార్చిచ్చులు
 
ప్రాణమె పణమై ఆడుతున్న జూదం
ఇవ్వదే ఎపుడూ ఎవరికీ ఎలాంటి గెలుపు
చావులో విజయం వెతుకు ఈ వినోదం
పొందదే ఎపుడూ మేలు కొలుపు మేలుకొలుపు


అంతరాలు అంతమై అంతా ఆనందమై
కలసి మెలసి మనగలిగే కాలం చెల్లిందా
చెలిమి చినుకు కరువై పగల సెగలు కొలువై
ఎల్లలతో పుడమి వొళ్ళు నిలువెల్లా చీలిందా..

నిశి నిషాద కరోన్ముక్త దురిత శరాఘాతం
మృదులాలస స్వప్నాలస హృత్ కపోత పాతం
పృథు వ్యధార్త పృధ్విమాత నిర్ఘోషిత చేతం
నిష్టుర నిశ్వాసంతో నిశ్చేష్టిత గీతం
ఏ విషబీజోద్భూతం ఈ విషాద భూజం

ప్రాణమె పణమై ఆడుతున్న జూదం
ఇవ్వదే ఎపుడూ ఎవరికీ ఎలాంటి గెలుపు
చావులో విజయం వెతుకు ఈ వినోదం
పొందదే ఎపుడూ మేలు కొలుపు మేలుకొలుపు


భగభగమని ఎగసిన మంటలు ఏ కాంతి కోసమో..
ధగధగమని మెరిసిన కత్తులు ఏ శాంతి కోసమో..

 
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


చిత్రం : కంచె (2015)
సంగీతం : చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కీర్తి సఘఠియా, బృందం

నీకు తెలియనిదా నేస్తమా
చెంత చేరననే పంతమా
నువ్వు నేనని విడిగా లేమని
ఈ నా శ్వాసని నిను నమ్మించనీ

విద్వేషం పాలించే దేశం ఉంటుందా
విద్వేషం పాలించే దేశం ఉంటుందా
విధ్వంసం నిర్మించే స్వర్గం ఉంటుందా
ఉండుంటే అది మనిషిది అయి ఉంటుందా
అడిగావా భూగోళమా 
నువ్వు చూసావా ఓ కాలమా

రా.. ముందడుగేద్దాం
యుద్ధం అంటే అర్ధం ఇది కాదంటూ
సరిహద్దుల్నే చెరిపే సంకల్పం అవుదాం
..

ప్రేమను మించిందా బ్రహ్మాస్త్రమైనా
ప్రేమను మించిందా బ్రహ్మాస్త్రమైనా
ఆయువు పోస్తుందా ఆయుధమేదైన
రాకాసుల మూకల్లే మార్చద పిడివాదం
రాబందుల రెక్కల సడినే జీవన వేదం

సాధించేదేముంది ఈ వ్యర్థ విరోధం
ఏ సశ్యం పండించదు మరుభూముల సేద్యం
రేపటి శిశువుకు పట్టే ఆశల స్తన్యం
ఈ పూటే ఇంకదు అందాం
నేటి ధైన్యానికి ధైర్యం ఇద్దాం

రా.. ముందడుగేద్దాం
యుద్ధం అంటే అర్ధం ఇది కాదంటూ
సరిహద్దుల్నే చెరిపే సంకల్పం అవుదాం..


అందరికీ సొంతం అందాల లోకం
కొందరికే ఉందా పొందే అధికారం
మట్టితోటి చుట్టరికం మరిపించే వైరం
గుర్తిస్తుందా మనిషికి మనిషితోటి బంధం

ఏ కళ్యాణం కోసం ఇంతటి కల్లోల్లం
నీకు తెలియనిదా నేస్తమా
ఎవ్వరి క్షేమం కోసం ఈ మారణ హోమం
చెంత చేరననే పంతమా

ఖండాలుగా విడదీసే జండాలన్నీ
తలవంచే తలపే అవుదాం
ఆ తలపే మన గెలుపని అందాం.
 

గురువారం, అక్టోబర్ 22, 2015

జయజయ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ../ఉందిలే మంచికాలం..

మిత్రులందరకూ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు అమ్మవారిని శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి అలంకరణలో అర్చించుకుంటూ ఉషాపరిణయం చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఉషాపరిణయం (1961)
సంగీతం : ఎన్.హనుమంతరావు
సాహిత్యం : సదాశివబ్రహ్మం
గానం : జమునారాణి

జయజయ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ
జయజయ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ
మముదయజూడుమా
మముదయజూడుమా


నిను సేవింతునో శివ ప్రియభామిని
జయజయ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

జగముల కల్పించి కాపాడు తల్లీ
జగముల కల్పించి కాపాడు తల్లీ
నిగమ వినోదిని శ్రిత కల్పవల్లీ
జనని భవాని నటరాజ రాణి
జనని భవాని నటరాజ రాణి
సతతము నిన్నే సేవింతుమమ్మా

జయజయ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ
సౌజన్య శీలా నీ విశ్వలీల
భ్రహ్మాదులైనా కనలేరుగా
సౌజన్య శీలా నీ విశ్వలీల
భ్రహ్మాదులైనా కనలేరుగా
నేనెంతదాన నీ మహిమ తెలియా
గిరిరాజ తనయా కరుణింపవా..
నేనెంతదాన నీ మహిమ తెలియా
గిరిరాజ తనయా కరుణింపవా..
జనని భవాని నటరాజ రాణి
జనని భవాని నటరాజ రాణి
సతతము నిన్నే సేవింతుమమ్మా

జయజయ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ
మముదయజూడుమా
మముదయజూడుమా
నిను సేవింతునో శివ ప్రియభామిని
జయజయ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

అలాగే చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో నేడు శంకుస్థాపన జరుపుకుంటున్న మన ఆంధ్రప్రదేశ రాష్ట్ర రాజధాని "అమరావతి" నగరం శరవేగంగా నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేసుకుని ఆంధ్రులకు గర్వకారణంగా నిలవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఈ బృహత్కార్యంలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలుపుతూ రాముడు భీముడు చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.  


చిత్రం : రాముడు భీముడు (1964)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : శ్రీశ్రీ
గానం : ఘంటసాల, మాధవపెద్ది సత్యం,పి.సుశీల

ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా

ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా

ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా
ఉందిలే...

ఎందుకో సందేహమెందుకో
రానున్న విందులో నీవంతు అందుకో
ఎందుకో సందేహమెందుకో
రానున్న విందులో నీవంతు అందుకో
ఆ రోజూ అదిగో కలదూ నీ ఎదుట...
నీవే రాజువటా ..ఆఅ..ఆఅ..ఆఅ

ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా
ఉందిలే...

ఏవిటేవిటేవిటీ మంచికాలమంటున్నావు
ఎలాగుంటుందని విశదంగా చెప్పు

దేశ సంపద పెరిగేరోజు
మనిషి మనిషిగా బ్రతికేరోజు
దేశ సంపద పెరిగేరోజు
మనిషి మనిషిగా బ్రతికేరోజు
గాంధి మహాత్ముడు కలగన్న రోజు
నెహ్రూ అమాత్యుడు నెలకొల్పు రోజు
ఆ రోజెంతో దూరం లేదూరన్నయ్యో
అదిగో చూడు రేపే నేడు చిన్నయ్యో
ఆ రోజెంతో దూరం లేదూ రండయ్యో
అదిగో చూడు రేపే నేడు చిన్నయ్యో

భలే భలే బాగా సెప్పావ్
కానీ అందుకు మనమేం చేయాలో
అదికూడా నువ్వే చెప్పు

అందరికోసం ఒక్కడు నిలిచి
ఒక్కనికోసం అందరు కలసి
అందరికోసం ఒక్కడు నిలిచి
ఒక్కనికోసం అందరు కలసి
సహకారమే మన వైఖరి ఐతే
ఉపకారమే మన ఊపిరి ఐతే
పేద గొప్పా భేదం పోయీ అందరూ
నీది నాదని వాదం మాని ఉందురూ

ఆ రోజెంతో దూరం లేదూ రన్నయ్యో
అదిగో చూడు రేపే నేడు చిన్నయ్యో

ఆఆ.ఆ..ఆఆఅ..ఆఅ..ఆఆ..
ఆఆఅ.ఆఆఅ..ఆ..ఆఆ
తీయగా బ్రతుకంతా మారగా
కష్టాలు తీరగా సుఖశాంతులూరగా
ఆకాశ వీధుల ఎదురే లేకుండా
ఎగురును మన జెండా
ఆఆఅ..

ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా
ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా
ఉందిలే...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

మన రాజధాని మన అమరావతి శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు లైవ్ లో ఇక్కడ వీక్షించవచ్చు.బుధవారం, అక్టోబర్ 21, 2015

ఎంత కృపామతివే.. భవాని...

నవరాత్రులలో ఈ రోజు అమ్మవారిని మహిషాసుర మర్ధిని అలంకరణలో అర్చించుకుంటూ కీలుగుఱ్ఱం చిత్రంలోని ఈ పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కీలుగుఱ్ఱం (1949)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : తాపీ ధర్మారావు
గానం : ఘంటసాల, శ్రీదేవి

ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే
ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే


కత్తివాదరకు బలిగానుండే
కన్యకు గూర్చితి కళ్యాణ మహా...
కన్యకు గూర్చితి కళ్యాణ మహా
 
ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే

ఏదో పనిపై ఏగే వానికి...
ఏదో పనిపై ఏగే వానికి ..
ఈ విద్యావతి ఈ మనోహారిణి
ఇచ్చి నన్ను కరుణించితివి... హహ...

ఎంత కృపామతివే ..భవాని...ఎంత దయానిధివే
 
నూతనముగా ఈ లేత మారుతము
నూతనముగా ఈ లేత మారుతము
గీతా గానము చేయుగదా...
హృదయ తంత్రులను కదలించుటచే
హృదయ తంత్రులను కదలించుటచే ..
వదలిన గానమో... ఏమో
వదలిన గానమో... ఏమో
ప్రణయ దేవతలు పాడుచు నుండే 
సామ గానమే ఏమో
ప్రణయ దేవతలు పాడుచు నుండే 
సామ గానమే ఏమో
సామ గానమే ఏమో...


ఈ మహిషాసుర మర్ధిని స్త్రోత్రాన్ని కూడ వినండి మొదటి భాగం.

 
ఇది రెండవ భాగం.


మంగళవారం, అక్టోబర్ 20, 2015

ఓంకార పంజర శుకీం..

ఈ రోజు అమ్మవారిని దుర్గాదేవి అలంకరణలో అర్చించుకుంటూ కనకదుర్గ పూజా మహిమ లోని ఈ చక్కని పాట తలచుకుందామా. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కనకదుర్గ పూజా మహిమ (1960)
సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం : ??
గానం : మాధవపెద్ది, పి.బి.శ్రీనివాస్

ఓంకార పంజర శుకీం
ఉపనిషదుద్యాన కేళి కలకంఠీం
ఆగమ విపిన మయూరీం
ఆర్యాం అంతర్విభావయే
గౌరీం... గౌరీం... గౌరీం


జయజయ నమో కనకదుర్గా!
నమో మోక్షమార్గా! శ్రితానీక దక్షా! నిరాగా!
ఘోర దుర్వార దౌర్భగ్య భంగా!
అనంగా విభంగా! మహాచండ శృంగత్తురంగా!
గౌరీ! సదా భక్త క్షేమంకరీ!

జయకరీ! శంకరీ! శ్రీకర వశంకరీ!
వసుధాశుభంకరీ! ఆర్తజన అభయంకరీ!
ఆర్తజన అభయంకరీ!
పాహీ త్రిలోకైక జననీ! భవానీ!
భక్త చింతామణీ! ముక్తి సందాయినీ!
ఆర్త సంచారిణీ! ధూర్త సంహారిణీ!
కాళీ! కల్యాణి! గీర్వాణి! హ్రీంకారిణీ!
అన్నపూర్ణా! అపర్ణాంబ! కాత్యాయనీ!
శ్రీచక్ర సింహాసినీ! శాంభవీ! శాంభవీ!
భ్రమరాంబ! శ్యామలా! యవ్వనీ!
ధగల జ్వాలాముఖీ!
కామాక్షి! మీనాక్షి! ద్రాక్షాయణీ!...

పేరులే వేరుగా! అందరూ నీవెగా!
యీదీను కావగా, రావేల వేగా!
అమ్మ, నీ పాదపద్మాలు నమ్మ,
వెతలు తీరునమ్మా! నుతులు చేయగా,
కొంగు బంగారమమ్మా!...
నా జన్మ కారకులు నీ పూజలను మాని
అపరాధములు చేసిరమ్మా!
పాపులూ, పుణ్యులూ నీ పాపలే గాన,
యీ కోపమింకేలనమ్మా?! కృపజూపవమ్మా!
మనోవాంఛితార్ధమ్మునిమ్మా!
మొరాలించవమ్మా!
పాలించవమ్మా! కనికరించమ్మా!
కనికరించమ్మా! కనకదుర్గమ్మా


సోమవారం, అక్టోబర్ 19, 2015

మది శారదా దేవి..

అమ్మవారిని ఈ రోజు సరస్వతి దేవి అలంకరణలో అర్చించుకుంటూ జయభేరి చిత్రంలోని ఈ పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.చిత్రం : జయభేరి (1959)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : మల్లాది
గానం: ఘంటసాల, పి. బి. శ్రీనివాస్, రఘునాథ పాణీ

ఆ...దిననన తానా...
ఆ...ఆ...ఆ..రి..నన...

మది శారదా దేవి మందిరమే...
మది శారదా దేవి మందిరమే...
కుదురైన నీమమున కొలిచేవారి...
మది శారదా దేవి మందిరమే... ఏ... ఏ..

రాగ భావమమరే గమకముల...
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
రాగ భావమమరే గమకముల...
రాగ భావమమరే గమకముల...
రాగ భావమమరే గమకముల...

నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
ఆ... ఆ... ఆ..
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
నాద సాధనలే....
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
నాద సాధనలే...
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
నాద సాధనలే..
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.... ఆ..
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.... ఆ..
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..

తరళతానములే హారములౌ...ఉ... ఉ...
తరళతానములే హారములౌ....
తరళతానములే హారములౌ...
తరళతానములే హారములౌ...

సరిస రిసరిస నిసనిస గరిగ సనిదనిరిగ రిగ
మగమనిదని రిగ రిగ గమగ మగమనిదని
రిగ రిగ సమగదమనిదని రిగ రిగ
రిగ రిమగదపనిస రిగ రిగ
సరిసని నిసనిద పమగరిస
నిసనిదప మగరిస రిప
గరినిదప గరిససద..
గరిగగరిని గరిగ నిరిని
నిగనిరిని నిగనిరిని
నిగనిరిని నిగనిగనిరిని
మగ మమగ దపమగ నిదపమపగ
సనిదపమగ గరిసనిస నిసనిదప సనిదపమగ

తరళతానములే హారములౌ...
వరదాయిని కని గురుతెరిగిన
మన మది శారదా దేవి మందిరమే...
కుదురైన నీమమున కొలిచేవారి...
మది శారదా దేవి మందిరమే... ఏ... ఏ..


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~‌

ఈ శుభదినాన మహాకవి కాళిదాసు చిత్రంలోని శ్యామలా దండకాన్ని కూడా మరోసారి స్మరించుకుందాం.


ఆదివారం, అక్టోబర్ 18, 2015

శివశంకరీ శివానందలహరి..

అమ్మవారిని ఈ రోజు లలితా త్రిపురసుందరదేవి అలంకరణలో అర్చించుకుంటూ.. జగదేకవీరుని కథ చిత్రంలో ఘంటసాల గారు గానం చేసిన ఒక అద్భుతమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జగదేకవీరుని కథ (1961)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల

శివశంకరీ..శివశంకరీ..శివానందలహరి...
శివశంకరీ...శివానందలహరీ..శివశంకరీ..
శివానందలహరి..శివశంకరీ..

చంద్రకళాధరి.. ఈశ్వరీ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
చంద్రకళాధరి ఈశ్వరీ..
కరుణామృతమును కురియజేయుమా..
మనసు కరుగదా.. మహిమ జూపవా..
దీనపాలనము చేయవే.... ఏ ..

శివశంకరీ...శివానందలహరీ...శివశంకరీ..
శివశంకరీ...శివానందలహరీ...శివానందలహరి..శివశంకరీ...
శివశంకరీ... శివా....నంద...లహరీ...శివశంకరీ...
శివశంకరీ..శివానందలహరి..శివశంకరీ..

చంద్రకళాధరి...ఈశ్వరీ..రిరి సని..దనిసా..
మపదనిసా..దనిసా.. దనిసా..దనిసా..
చంద్రకళాధరి..ఈశ్వరీ...రిరి సనిపమగా..
రిసదా..నిరినిసా..రిమపద..మపనిరి..నిసదప
చంద్రకళాధరి..ఈశ్వరీ..దనిస..మపదనిస..
సరిమ గరి మపని..దనిస..మప..నిరి,,సరి..నిస..దనిప..
మపని సరిసని..సరిగా..రిస..రిస రిరి సని..
సని పని పమ..పమ..గమరి సనిస..
సని పని పమ..పమ..గమరి సనిస..
సరి మపని దానిస.. సరి మపనిదానిస..సరిమపని దానిస...
చంద్రకళాధరి ...ఈశ్వరీ..ఆ..ఆ..ఆ..
చంద్రకళాధరి...ఈశ్వరీ...శివశంకరీ..శివశంకరీ...

తోం..తోం..తోం..దిరిదిరితోం.. దిరిదిరితోం....దిరిదిరితోం..
దిరిదిరితోం..దిరిదిరి యానా..దరితోం..
దిరిదిరితోం..దిరిదిరితోం..దిరిదిరి తోం..తారీయానా..

దిరిదిరితోం..తోం..తోం..దిరిదిరి తోం..తోం..తోం..
దిరిదిరి తోం..తోం..తోం..దిరిదిరి తాన దిరితోం..

దిరిదిరి దిరిదిరి దిరిదిరి దిరిదిరి
నాదిరి దిరిదిరి దిరి దిరిదిరి దిరి
నాదిరి దిరిదిరి తోం దిరిదిరి దిరి నాదిరి దిరిదిరి తోం..

నినినిని..నినినిని..దనిని..దనినిని..దప
పసస..నిససనిద..నిరిరి..సరిరి..సని..
సగగ..రిగగ...రిస సరిరి..సరిరి..సని
నిసస..నిసస..నిద..దనిని దనిని దప..
నిని దద..ససనిని..రిరిసస..గగరిరి..
గగ సస రిరి..నిని..సని..రిరి..సస..సస..

రిరిరిరిరి..నినిని రిరిరిరి..నినినిగాగగగ...
నినిని రిరిగరిమా...
రిమరి..సరిసనిసని..పనిస..మపమరిగ..
సరి సస..మప మమ..సరి సస..సససస..
సరి సస...పని పప... సరిసస... సససస..
మప మమ... పని దద...మపమ...పనిద..
మపమ..పనిద..పదపప..సరి సస..
ప ద ప.. సరిస.. పదప.. సరిస.. మమమ..
పపప..దదద...నినిని..ససస..రిరిరి..
గరి సస రిపా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
శివశంకరీ..

శనివారం, అక్టోబర్ 17, 2015

జననీ శివకామినీ...

ఈ రోజు అమ్మవారిని అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో అర్చించుకుంటూ నర్తనశాల చిత్రం లోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందామా. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : నర్తనశాల (1963)
సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం : సముద్రాల సీనియర్
గానం : సుశీల

జననీ శివకామినీ
జయశుభకారిణి విజయరూపిణీ
జననీ శివకామినీ
జయశుభకారిణి విజయరూపిణీ
జననీ శివకామినీ

అమ్మవు నీవే అఖిల జగాలకు
అమ్మల గన్న అమ్మవు నీవే 
అమ్మవు నీవే అఖిల జగాలకు
అమ్మల గన్న అమ్మవు నీవే 
నీ చరణములే నమ్మితినమ్మా
నీ చరణములే నమ్మితినమ్మా
శరణము కోరితి అమ్మా భవానీ

జననీ శివకామినీ
జయశుభకారిణి విజయరూపిణీ
జననీ శివకామినీ

నీ దరినున్న తొలగు భయాలు
నీ దయలున్న కలుగు జయాలు
నీ దరినున్న తొలగు భయాలు
నీ దయలున్న కలుగు జయాలు
నిరతము మాకు నీడగ నిలచీ
నిరతము మాకు నీడగ నిలచీ
జయము నీయవే అమ్మా
జయము నీయవే అమ్మా భవానీ

జననీ శివకామినీ
జయశుభకారిణి విజయరూపిణీ
జననీ శివకామినీ


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.