సోమవారం, డిసెంబర్ 22, 2008

బృందావని - తిల్లాన - బాలమురళీకృష్ణ

రుద్రవీణ సినిమా లో ప్రఖ్యాత సంగీత కళాకారుని కొడుకైన కధానాయకుడు కట్టెలు కొట్టుకునే వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళినపుడు వాళ్ళు "మీ నాన్నగారి పాట యినే అదృష్టం మాకెలాగూ లేదు మీరైనా మాకోసం ఏదైనా ఓ పాట పాడండయ్యా.." అని మన కధానాయకుడిని అడుగుతారు దానికతను ఓ మంచి ఆలాపన తో మొదలు పెట్టగానే కొందరు నోళ్ళు తెరుచుకుని అర్ధం కాని మొహంతో చూస్తుంటే, మరికొందరు బుర్ర గోక్కుంటూ ఉంటే, మరికొందరు దిక్కులు చూస్తూ ఉంటారు, తను కొంచెం విరామం ఇవ్వగానే అందరూ కలిసి "కాస్త మంచి పాట పాడండయ్యా..." అని అమాయకంగా అడుగుతారు. అలానే డిగ్రీ పూర్తయి ఉద్యోగం లో చేరిన తర్వాత వరకూ కూడా నాకు కర్ణాటక సంగీతం ఒక అర్ధం కానీ సాగతీత కార్యక్రమం మాత్రమే అనే అభిప్రాయం ఉండేది.

అలాంటి నాకు మొదటి సారి ఈ సంగీతం అలవాటు చేసింది మా ఈ.యమ్.యస్.యన్.శేఖర్, వాడు నా ఇంజినీరింగ్ క్లాస్మేట్ నేను వాడు కలిసి ప్రాజెక్టు వర్క్ కూడా చేసాం. ఆ ప్రాజెక్టు వర్కు టైమ్ లో ఇద్దరం కలిసి కొన్ని సినిమా పాటలకి పేరడీ లు కట్టుకుని పాడుకునే వాళ్ళం కానీ కర్ణాటక సంగీతం గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు. ఇద్దరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చిన కొత్తలో మద్రాసు లో టి.నగర్ పక్కనే ఉన్న వెస్ట్ మాంబళం లో ఒకే మాన్షన్ లో ఉన్న టైమ్ లో, వాడు బాలమురళి గారి కేసెట్ లు తెగ కొని తెచ్చే వాడు. అప్పట్లో నాదగ్గర పేనాసోనిక్ డబుల్ డెక్ డిటాచబుల్ స్పీకర్స్ ఉన్న టూఇన్‍వన్ ఉండేది (ఠాగూర్ సినిమాలో చిరంజీవి మొదటి సారి పంపిన కేసెట్ పోలీసులు వింటారు చూసారా అదే సిస్టం) దానిలో చాలా బాగ వచ్చేది స్టీరియో సౌండ్, బాస్ బూస్టర్ కూడా ఉండేది.

మేమంతా అప్పట్లో రిలీజైన తమిళ మాస్ పాటలు, ప్రియురాలు పిలిచే, జీన్స్ లాంటి సినిమా పాటలు ఈ టేప్ రికార్డర్ లో హై వాల్యూమ్ లో పెట్టుకుని వింటుంటే, అప్పుడప్పుడూ మా వాడు ఈ కర్ణాటక సంగీతం వినిపించే వాడు. మొదట్లో ఏంటి రా బాబు నీ గోల అనే వాడ్ని కానీ మెల్లగా నేను కూడా కర్ణాటక సంగీతానికి అడిక్ట్ అవడం మొదలు పెట్టాను. అప్పుడే కొన్ని రాగాల పేర్లు, కొందరు గాయకుల పేర్లు, బాలమురళి గారి పంచరత్నాలు, తిల్లానాలు వీటన్నింటి తో పరిచయం, దాని తో పాటే అభిమానం పెరిగింది. వాటన్నింటిలోనూ కర్ణాటక సంగీతం లో ఓనమాలు కూడా తెలియని నాలాంటి పామరులు సైతం బాగా ఆస్వాదించగల సంగీతం, బాలమురళి గారు స్వయంగా రచించి స్వరపరచిన తిల్లానాలు అని అనిపించేది. నిన్న ఉదయం ఈ బృందావని తిల్లాన వింటుంటే ఈ పాట కి కూడా లిరిక్స్ రాసుకుని నా బ్లాగ్ లో పెట్టాలి అనిపించింది, అందుకే ఈ దుస్సాహసం. ఈ తిల్లానాకు మొదట్లో వచ్చే ఆలాపన నాకు చాలా ఇష్టం, మీరు కూడా విని ఆస్వాదించి ఆనందించండి మరి.


గమనిక: ముందే చెప్పినట్లు నాకు సంగీతం గురించిన ఓనామాలు కూడా తెలియవు మామూలు సినిమా పాటలు వింటూ వాటి లిరిక్స్ ఎలా అయితే టైప్ చేసుకుంటానో అలానే ఈ తిల్లానా కి కూడా ప్రయత్నించాను. పెద్దలు ఎవరైనా తప్పులు గమనిస్తే నిస్సంకోచంగా కామెంట్స్ లో తెలియచేయండి సరిదిద్దుకుంటాను.

ఆఅఆఆ...ఆఅఆఅ..ఆ ఆ ఆ...
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..

ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం....
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం..తరిత...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం..తరిత..నాదిరిధీం...
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత...

నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత..నాదిరధీం...
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన దిల్లిల్లాన దిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
సొగసులూర హొయలుకోరి.నీ..దరి జే...రితినీ..
సొగసులూర హొయలుకోరినీ..దరిజే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమెల్ల పులకించి తీయని..
సొగసులూర హొయలుకోరినీ..దరిజే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమె పులకించి తీయని..
సొగసులూర హొయలుకోరీ.నీ..దరిజే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమె పులకించి..
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని సొగసులూర హొయలుకోరి.నీ..దరి జే..రితిని..నీర క్షీర న్యాయమై మైమరచి సకల చరా చరమె పులకించి..
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళీ మాధురీ...
తీయని హాయనిపించు చిరు రవళి నీ మురళిమాధురీ...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత..నాదిరిధీం...
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిట ఝం.తఝంతఝంత తఝం..తరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత...
నాదిరిధీంనన..దింనన..తధిగిణతోం తకిటఝం.తఝం తఝఝంత తఝంతరిత ఝం..తరిత ఝం.తరిత..నాదిరధీం...
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.. ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం.ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
ననన తిల్లిల్లాన తిల్లాన నాదిరిధీం...ధీం.నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..నాదిరిధీం..
న్నా.ధిరిధీం..న్నా.ధిరిధీం..నాధిరిధీంమ్....ఆఆ...ఆ..ఆ.న...

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.