గురువారం, డిసెంబర్ 31, 2015

నవనీతచోరుడు నందకిశోరుడు...

కృష్ణప్రేమ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణ ప్రేమ (1961)
సంగీతం : పెండ్యాల
రచన : ఆరుద్ర
గానం : జిక్కి, వరలక్ష్మి

నవనీతచోరుడు నందకిశోరుడు
అవతారపురుషుడు దేవుడే చెలి
అవతారపురుషుడు దేవుడే
తెలియని మూఢులు కొలిచిననాడు
ఎటువంటివాడు భగవానుడే
ఎటువంటివాడు భగవానుడే

పసివయసునందే పరిపరివిధముల
ప్రజ్ఞలు చూపిన మహనీయుడే
ప్రజ్ఞలు చూపిన మహనీయుడే
హద్దుపద్దులేని ముద్దుల పాపడి
అల్లరికూడా ఘనకార్యమేనా
అల్లరికూడా ఘనకార్యమేనా

ఆ నవనీతచోరుడు నందకిశోరుడు
అవతారపురుషుడు దేవుడే చెలి
అవతారపురుషుడు దేవుడే

కోనేట యువతులు స్నానాలు చేయ
కోనేట యువతులు స్నానాలుచేయ
కోకలదొంగ మొనగాడటే
అహ కోకలదొంగ మొనగాడటే
పడతులకపుడు పరమార్ధపథము
భక్తిని నేర్పిన పరమాత్ముడే
భక్తిని నేర్పిన పరమాత్ముడే

నవనీతచోరుడు నందకిశోరుడు
అవతారపురుషుడు దేవుడే చెలి
అవతారపురుషుడు దేవుడే

పదునాలుగు జగములు పాలించువాడే
పదునాలుగు జగములు పాలించువాడే
ప్రత్యక్ష దైవము శ్రీకృష్ణుడే
ప్రత్యక్ష దైవము శ్రీకృష్ణుడే
ఎదురేమిలేని పదవి లభిస్తే
ఎటువంటివాడు భగవానుడే
ఎటువంటివాడు భగవానుడే


బుధవారం, డిసెంబర్ 30, 2015

గోవిందుడే కోక చుట్టి...

కీరవాణి స్వరసారధ్యంలో వచ్చిన ఓ కమ్మని కన్నయ్య గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పాండురంగడు (2008)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : వేదవ్యాస్
గానం : సునీత, కీరవాణి, మధు బాలకృష్ణ, బృందం

గోపాల బాలకృష్ణ గోకులాష్టమీ
ఆబాల గోపాల పుణ్యాల పున్నమి 
ముకుంద పదముల ముగ్గుల ఇల్లే బృందావని 
నంద నందనుడు నడచినచోటే నవ నందనవనీ..

గోపికా ప్రియ కృష్ణహరే 
నమో కోమల హృదయ కృష్ణహరే
వేవేల రూపాల వేదహరే 
నమో వేదాంగ దివ్యా కృష్ణ హరే 

ఆఆఆ.. ఆఆఆఆ....
గోవిందుడే కోక చుట్టి గోపెమ్మ వేషం కట్టి
ముంగోల చేత బట్టి వచ్చెనమ్మా
గోవిందుడే కోక చుట్టి గోపెమ్మ వేషం కట్టి
ముంగోల చేత బట్టి వచ్చెనమ్మా
నవ మోహన జీవన వరమిచ్చెనమ్మా
ఇకపై ఇంకెపుడు నీ చేయివిడిచి వెళ్లనని
చేతిలోన చెయ్యేసి ఒట్టేసెనమ్మా

దేవకీవసుదేవ పుత్ర హరే 
నమో పద్మ పత్రనేత్ర కృష్ణహరే
యదుకుల నందన కృష్ణహరే 
నమో యశోద నందన కృష్ణహరే 

ఎన్నాళ్ళకు ఎన్నాళ్ళకు
ఎన్నాళ్ళకు ఎన్నాళ్ళకు వెన్నుడొచ్చేనమ్మా .
ఎన్నెన్నో చుక్కల్లో నన్ను మెచ్చేనమ్మా
వెన్న పాలు ఆరగించి విన్నపాలు మన్నించి
వెన్న పాలు ఆరగించి విన్నపాలు మన్నించి
వెండివెన్నెల్లో ముద్దులిచ్చెనమ్మా
కష్టాల కడలి పసిడి పడవాయెనమ్మా
కళ్యాణ రాగ మురళి కళలు చిలికినమ్మా
మా కాపురాన మంచి మలుపు తిప్పెనమ్మా
వసుదైక కుటుంబమనే గీత చెప్పెనమ్మా

గోవర్ధనోద్దార కృష్ణహరే 
నమో గోపాల భూపాల కృష్ణహరే 
గోవింద గోవింద కృష్ణహరే 
నమో గోపిక వల్లభ కృష్ణహరే 

తప్పటడుగు తాండవాలు చేసెనాడమ్మా
తన అడుగుల ముగ్గులు చూసి మురిసి నాడమ్మా
మన అడుగున అడుగేసి మనతోనే చిందేసి
మన అడుగున అడుగేసి మనతోనే చిందేసి
మన తప్పటడుగులు సరి దిద్దినాడమ్మా
కంసారి సంసారిని కలిసిమెరిసేనమ్మా
కలకాల భాగ్యాలు కలిసోచ్చేనమ్మా
హరిపాదం లేని చోటు మరుభూమేనమ్మా
శ్రీ పాదం ఉన్నచోట సిరులు విరుయునమ్మా

ఆపదోద్దారక కృష్ణహరే 
నమో ఆనంద వర్ధక కృష్ణహరే 
లీలా మానుష కృష్ణహరే 
నమో ప్రాణ విలాస కృష్ణహరే 

ఆపదోద్దారక కృష్ణహరే 
నమో ఆనంద వర్ధక కృష్ణహరే 
లీలా మానుష కృష్ణహరే 
నమో ప్రాణ విలాస కృష్ణహరే 

గోవింద గోవింద కృష్ణహరే 
నమో గోపిక వల్లభ కృష్ణహరే 
గోవర్ధనోద్దార కృష్ణహరే 
నమో గోపాల భూపాల కృష్ణహరే 

గోవింద గోవింద కృష్ణహరే 
నమో గోపిక వల్లభ కృష్ణహరే 
గోవింద గోవింద కృష్ణహరే 
నమో గోపిక వల్లభ కృష్ణహరే 


మంగళవారం, డిసెంబర్ 29, 2015

నీలవర్ణ నీ లీలలు...

శ్రీకృష్ణ మాయ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణమాయ (1958)
సంగీతం : టి.వి.రాజు
సాహిత్యం : రావూరి
గానం : ఘంటసాల

నీలవర్ణ నీ లీలలు తెలియా
నీలవర్ణ నీ లీలలు తెలియా
నా తరమా దేవాది దేవా
నీలవర్ణ నీ లీలలు తెలియా

మురళీధారీ మోహన రూపా 
మురళీ ధారీ ఆఅ..ఆఅ.ఆఆఆ...
మురళీధారీ మోహన రూపా 
మాయవీడెరా మహతి మ్రోగెరా 
మాయవీడెరా మహతి మ్రోగెరా
మాయవీడెరా మహతి మ్రోగెరా
మంగళగీతిని వినిపించు దేవా 
మంగళగీతిని వినిపించు దేవా

నీలవర్ణ నీ లీలలు తెలియా
నా తరమా దేవాది దేవా
దేవ దేవ దేవాది దేవా 
దేవ దేవ దేవాది దేవా
దేవాది దేవా దేవాది దేవా
దేవాది దేవా దేవాది దేవా


సోమవారం, డిసెంబర్ 28, 2015

ఈ పల్లె వ్రేపల్లె...

పెండ్యాల గారి స్వరరచనలో దేవులపల్లి వారి ఓ అందమైన రచనను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.  చిత్రం : శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణం (1979)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : దేవులపల్లి
గానం : సుశీల

ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు నీ యిల్లె
ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు నీ యిల్లె ఇదిగో నీ తల్లీ
ఏదీ అమ్మా అమ్మా అను మళ్ళీ మళ్ళీ
ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు నీ యిల్లె

నల్ల మబ్బు మేని సొగసులూ
కుల్ల కమల నయనాలూ
నల్ల మబ్బు మేని సొగసులూ
కుల్ల కమల నయనాలూ
మల్లెపువ్వు చిరునవ్వులూ
ఏవీ మళ్ళీ మళ్ళీ
అమ్మా అమ్మా అను మళ్ళీ మళ్ళీ

ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు నీ యిల్లే ఇదిగో నీ తల్లీ
ఏదీ అమ్మా అమ్మా అను మళ్ళీ మళ్ళీ

రోటను త్రాటను కట్టనులే
చీటికి మాటికి కోపించనులే
రోటను త్రాటను కట్టనులే
చీటికి మాటికి కోపించనులే
ఉట్టిపై పాలూ మీగడలున్నవి
ఉట్టిపై పాలూ మీగడలున్నవి
ఓరపించమూ మురళీ ఉన్నవి
ఏదీ అమ్మా అమ్మా అను మళ్ళీ మళ్ళీ 

ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు నీ యిల్లే ఇదిగో నీ తల్లీ
ఏదీ అమ్మా అమ్మా అను మళ్ళీ మళ్ళీ

నందనందనా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నందనందనా ఓ గోపీ బృందావనా
గోవిందా నా ముందా నీ దాగుడు మూతలు
విందా నీకీ చిలిపి చేష్ఠలు

ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు నీ యిల్లే ఇదిగో నీ తల్లీ
ఏదీ అమ్మా అమ్మా అను మళ్ళీ మళ్ళీ

ఆదివారం, డిసెంబర్ 27, 2015

కృష్ణా యదుభూషణా...

శ్రీకృష్ణ పాండవీయం చిత్రంకోసం పి.బి.శ్రీనివాస్ గానం చేసిన ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీకృష్ణ పాండవీయం (1965)
సంగీతం : టి.వి.రాజు 
సాహిత్యం : సముద్రాల సీనియర్ 
గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్ 

కృష్ణా యదుభూషణా
శ్రీ కృష్ణా యదుభూషణా
గోవిందా ముకుందా హే పావనా 
కృష్ణా యదుభూషణా

దీనుల పాలిటి దైవము నీవట 
అమరులనేలెడి అయ్యవు నీవట 
దీనుల పాలిటి దైవము నీవట 
అమరులనేలెడి అయ్యవు నీవట
భక్త కోటికి చింతామణివట... ఆఆ..ఆఅ..ఆ
భక్త కోటికి చింతామణివట
నిను నెరనమ్మిన లోటే రాదట 

కృష్ణా యదుభూషణా

అఖిలమునెరిగిన అంతర్యామికి 
వివరించే పని లేదుగదా 
అఖిలమునెరిగిన అంతర్యామికి 
వివరించే పని లేదుగదా
నమ్మిన కొమ్మను ఏలుకొమ్మనీ
కృష్ణా..ఆఆఅ..ఆఅ..ఆఆఅ... 
నమ్మిన కొమ్మను ఏలుకొమ్మనీ
రమ్మని పిలచుట నాభాగ్యమెగా 

కృష్ణా యదుభూషణా
గోవిందా ముకుందా హే పావనా 
కృష్ణా యదుభూషణా
హే కృష్ణా యదుభూషణా 


శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2015

నీ మధుమురళీ గానలీల...

భక్త జయదేవ చిత్రంలోని ఒక మనోహరమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : భక్త జయదేవ (1961)
రచన : సముద్రాల సీనియర్
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
గానం : ఘంటసాల

ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
నీ మధుమురళీ గానలీల
నీ మధుమురళీ గానలీల
మనసును చివురిడురా కృష్ణా...
నీ మధుమురళీ గానలీల
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
నీ మధుమురళీ గానలీల

యమునా తటమున
మోడులు మురిసీ
యమునా తటమునా... ఆ...
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
యమునా తటమున
మోడులు మురిసి
పువులు పూచినవి గోపాలా...

నీ మధుమురళీ గానలీల
మనసును చివురిడురా కృష్ణా...
నీ మధుమురళీ గానలీల

మప ససససససససస
నిరిసస నిరిసస నిససస నిరిరిరి
నిససస నిరిరిరి నిసస నిరిరి
నిసస నిరిరి
నిసదప మపనిస రిసదప
మపసనిదప మదపప
గమరిసనిస... ఆ...ఆ.ఆఅ.
ఆఆ.ఆఅ.ఆ.ఆఆఅ..ఆఆ...

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 25, 2015

మాట మీరగలడా...

శ్రీకృష్ణుడు తన మాటలకు కట్టుబడి ఉండే భార్యా విధేయుడు అనుకునే సత్యభామ ధీమాను ఈ పాటలో మీరే చూడండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణ సత్య (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సముద్రాల
గానం : జానకి

మాట మీరగలడా..నేగీచిన గీటు
దాటగలడా..సత్యాపతి
మాట మీరగలడా..ఆ..మాట మీరగలడా..ఆ
మాట మీరగలడా..ఆ..మాట మీరగలడా

పతివలపంతా..నా వంతేనని
సవతుల వంతు..రవంత లేదనీ
పతివలపంతా..నా వంతేనని  
సవతుల వంతు..రవంత లేదనీ
రాగ సరాగ..వైభోగ లీలలా 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
రాగ సరాగ..వైభోగ లీలలా
సరస కేళి..తేల్చే సాత్రాజితి

మాట మీరగలడా..నేగీచిన గీటు
దాటగలడా సత్యాపతి..మాట మీరగలడా..ఆ

నారీ లోకము ఔరా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
నారీ లోకము ఔరా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
నారీ లోకము ఔరా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నారీ లోకము..ఔరా యనగా
నా సవతులు గని తలలు వంచగా
వ్రతము నెరపు దానా ఆ మీదట మాట మీరగలడా

మాట మీరగలడా..నేగీచిన గీటు
దాటగలడా..సత్యాపతి..మాట మీరగలడా..ఆ

 

గురువారం, డిసెంబర్ 24, 2015

కల్లా కపటం రూపై వచ్చే...

వీరాభిమన్యు చిత్రంలో కన్నయ్య గురించిన ఓ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం.  ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : వీరాభిమన్యు (1965)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : సముద్రాల సీనియర్
గానం : జానకి బృందం

కల్లా కపటం రూపై వచ్చే నల్లని వాడా రా 
చల్లానమ్మే పిల్లల వెదకే అల్లరి వాడా రా 
కల్లా కపటం రూపై వచ్చే నల్లని వాడా రా 
చల్లానమ్మే పిల్లల వెదకే అల్లరి వాడా రా 
నల్లని వాడా రారారా అల్లరి వాడా రారారా
నల్లని వాడా రారారా అల్లరి వాడా రారారా

ద్వారక వీడి నీరధి లోనా దాగిన వీరా రా 
చెఱలో పుట్టీ చెఱలో పెరిగిన మాయలమారీ రా 
ద్వారక వీడి నీరధి లోనా దాగిన వీరా రా 
చెఱలో పుట్టీ చెఱలో పెరిగిన మాయలమారీ రా
గొర్రెలు బర్రెలు మేపే వానికి రాజ్యము ఏలయ్యా
అవనీ పాలన అతివలతోటీ ఆటలు కాదయ్యా 
గొర్రెలు బర్రెలు మేపే వానికి రాజ్యము ఏలయ్యా
అవనీ పాలన అతివలతోటీ ఆటలు కాదయ్యా 

నల్లని వాడా రారారా అల్లరి వాడా రారారా
నల్లని వాడా రారారా అల్లరి వాడా రారారా

అష్టమి పుట్టినవాడా ముదిపామును కొట్టిన వాడా 
అష్టమి పుట్టినవాడా ముదిపామును కొట్టిన వాడా 
మద్దుల గూల్చిన వాడా ముసలెద్దుని చంపిన వాడా
కొంటె కృష్ణా రారా గోపీ కృష్ణా రా రా అనాథ కృష్ణా.. 
కృష్ణా రా కృష్ణా రా రారారా 
కన్నెల దొంగ వెన్నల దొంగ దారుల దొంగ చీరల దొంగా 
అల్లరి కృష్ణా అల్లరి కృష్ణా అల్లరి కృష్ణా అల్లరి కృష్ణా 

కల్లాకపటం కానరాని చల్లని స్వామీ రా 
ఎల్లరికీ సుఖము గోరు నల్లని స్వామీ రా
కల్లాకపటం కానరాని చల్లని స్వామీ రా 
ఎల్లరికీ సుఖము గోరు నల్లని స్వామీ రా
చల్లని స్వామీరారారా నల్లని స్వామీ రారారా
చల్లని స్వామీరారారా నల్లని స్వామీ రారారా

వైరినైన కరుణనేలు పరమాత్మా రా 
సభలో ద్రౌపదిని దయగనిన ప్రభూరా 
వైరినైన కరుణనేలు పరమాత్మా రా 
సభలో ద్రౌపదిని దయగనిన ప్రభూరా 

చల్లని స్వామీరారారా నల్లని స్వామీ రారారా
చల్లని స్వామీరారారా నల్లని స్వామీ రారారా

భ్రమతో నిను గోరే మా కనుల పొరలు తొలగే
భ్రమతో నిను గోరే మా కనుల పొరలు తొలగే
నిందజేయు నోటితోనే పొగడజేతు మీ మహిమ 
నిందజేయు నోటితోనే పొగడజేతు మీ మహిమ 
భ్రమతో నిను గోరే మా కనుల పొరలు తొలగే

చల్లని స్వామీరారారా నల్లని స్వామీ రారారా
చల్లని స్వామీరారారా నల్లని స్వామీ రారారా

కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా కృష్ణా 

 

బుధవారం, డిసెంబర్ 23, 2015

ప్రియురాల సిగ్గేలనే...

శ్రీకృష్ణ పాండవీయం చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీకృష్ణ పాండవీయం (1966)
సంగీతం : టి.వి. రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ప్రియురాల సిగ్గేలనే..ఏ..ఏ
ప్రియురాల సిగ్గేలనే
నీ మనసేలు మగవానిజేరి ఈ..ఈ
ప్రియురాల సిగ్గేలనే

నాలోన ఊహించినా..ఆ..ఆ
నాలోన ఊహించినా
కలలీనాడు ఫలియించే స్వామి..ఈ..ఈ
నాలోన ఊహించినా

 

ఏమి ఎరుగని గోపాలునికి
ప్రేమలేవో నేరిపినావు
 
ఏమి ఎరుగని గోపాలునికి
ప్రేమలేవో నేరిపినావు
 

మనసు తీర పలుకరించి 
మా ముద్దు ముచ్చట చెల్లించవే

ప్రియురాల సిగ్గేలనే..ఏ..ఏ
ప్రియురాల సిగ్గేలనే

ప్రేమలు తెలిసిన దేవుడవని విని
నా మదిలోనా కొలిచితిని

 ప్రేమలు తెలిసిన దేవుడవని విని
నా మదిలోనా కొలిచితిని

 స్వామివి నీవని తలచి నీకే
బ్రతుకె కానుక చేసితిని
 
నాలోన ఊహించినా..ఆ..ఆ
నాలోన ఊహించినా
కలలీనాడు ఫలియించే స్వామి..ఈ..
నాలోన ఊహించినా..ఆ


సమయానికి తగు మాటలు నేర్చిన
సరసురాలవే ఓ భామా
సమయానికి తగు మాటలు నేర్చిన
సరసురాలవే ఓ భామా
ఇపుడేమన్నా ఒప్పునులే
ఇక ఎవరేమన్నా తప్పదులే

ప్రియురాల సిగ్గేలనే..ఏ..ఏ
ప్రియురాల సిగ్గేలనే
నీ మనసేలు మగవానిజేరి..ఈ
ప్రియురాల సిగ్గేలనే

మంగళవారం, డిసెంబర్ 22, 2015

ప్రియా ప్రియా మధురం...

శ్రీకృష్ణ సత్య చిత్రంలోని ఓ మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణ సత్య (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల 
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, జానకి

ప్రియా ప్రియా మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం
పిల్లనగ్రోవి పిల్లవాయువు
పిల్లనగ్రోవి పిల్లవాయువు
భలే భలే మధురం..అంతకు మించీ
ప్రియుని కౌగిలీ..ఎంతో ఎంతో మధురం

 

ఇన్నీ ఉన్నా సరసిజలోచన..
సరసన ఉంటేనె మధురాం
మనసిచ్చిన ఆ..అలివేణి
అధరం..మరీ మరీ మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం

ఏనాటి నా పూజాఫలమో
ఏజన్మలో పొందిన వరమో
అందరుకోరే శ్యామసుందరుడే
అందరుకోరే శ్యామసుందరుడే
నాపొందు కోరుట మధురం

 
సత్యా కృష్ణుల సరసజీవనం
సత్యా కృష్ణుల సరసజీవనం
నిత్యం నిత్యం మధురం..
ప్రతి నిత్యం అతి మధురం
ప్రతి నిత్యం అతి మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం

సవతులెందరున్నా..ఆ ఆ ఆ
సవతులెందరున్నా కృష్ణయ్యా
సత్యను వలచుట మధురం
భక్తికి రక్తికి లొంగని స్వామిని
కొంగున ముడుచుట మధురం
నా కడకొంగున ముడుచుట మధురం

  
ఈ భామామణి ఏమి పలికినా
ఈ భామామణి ఏమి పలికినా
ఔననుటే మధురం  
ఈ చెలి పలుకుల పర్యవసానం
ఇంకా ఇంకా..మధురం..
ప్రియా ప్రియా మధురం

నను దైవముగా నమ్మిన దానవు 
కడ కొంగున నను ముడువని దానవు 
చల్లని ఓ సతీ జాంబవతీ..ఈఈ..
చల్లని ఓ సతీ జాంబవతీ
నీ సాహచర్యమే మధురం 

ప్రాణ నాథా నీ పాద సేవలో 
పరవశించుట మధురం 
తరియించుటే మధురాతి మధురం


సోమవారం, డిసెంబర్ 21, 2015

చక్కనివాడే / చూడుమదే...

మిత్రులందరకూ ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. ధనుర్మాసంలో వచ్చే ఈ పర్వదినాన ఆ చిన్ని కన్నయ్య అల్లరులను వర్ణిస్తూ గానం చేసిన ఈ పాట విందామ. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : యశోదకృష్ణ (1975)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : కొసరాజు
గానం : ఘంటసాల 

చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే
యశోదమ్మ ముద్దుల కొడుకెంత వాడే?
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే

కొంటెకాయ పిల్లలను కూర్చుకున్నాడూ
గోకులమ్ములో చల్లగ దూరుకున్నాడూ
పాలుపెరుగు దించుకొని జతగాళ్ళతో పంచుకొని
పాలుపెరుగు దించుకొని జతగాళ్ళతో పంచుకొని
దొంగలాగ వెన్నముద్దలు మ్రింగి పొయ్యాడూ 
 
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే
యశోదమ్మ ముద్దుల కొడుకెంత వాడే ?
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే

పడక మీద ఆలుమగల ప్రక్కనే చేరాడు
గడ్డానికి సిగకూ ముడి గట్టిగ కట్టేశాడు
చాటునుండి ఈలవేసి చప్పట్లూ చరిచాడు
పట్టబోతే దొరక్కుండ గుట్టుగ దాక్కున్నాడు 

చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే
యశోదమ్మ ముద్దుల కొడుకెంత వాడే ?
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే

కోడలి బుగ్గమీద గోరు గాట్లు పెట్టాడు
అత్తకు సైగచేసి వ్రేలు  పెట్టి చూపాడు
జుట్లు జుట్లు పట్టి గట్టి కేకపెట్టి
తిట్లు తిట్టుకోని కొట్లాడుతుంటే
ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ బిలిచి ఎకసక్కాలాడేడు    

చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే
యశోదమ్మ ముద్దుల కొడుకెంత వాడే ?
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే

దూడల మెడ పలుపు విప్పి ఆవుల కడ వదిలాడు
స్నానమాడు పడుచుల దడిసందున గని నవ్వాడు
దేవుని పూజలు చేస్తూ నైవేద్యం పెడుతుంటే
నేనే దేవుడనంటూ నోటి నిండ పటాడు
 
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే
యశోదమ్మ ముద్దుల కొడుకెంత వాడే ?
చక్కని వాడే బలె టక్కరివాడే~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌*~‌

ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా విప్రనారాయణ చిత్రంలో మరో కన్నయ్య పాట తలచుకుందామా.  ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : విప్రనారాయణ (1954)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు 
సాహిత్యం : సముద్రాల 
గానం : ఏ.ఎమ్.రాజా 

చూడుమదే చెలియా..కనులా
చూడుమదే చెలియా..కనులా
చూడుమదే చెలియా..


బృందావనిలో నందకిశోరుడు
బృందావనిలో నందకిశోరుడు
అందముగా దీపించే లీలా...


చూడుమదే చెలియా..కనులా
చూడుమదే చెలియా..


మురళీ కృష్ణుని మోహన గీతికి
మురళీ కృష్ణుని మోహన గీతికి
పరవశమైనవి లోకములే..
పరవశమైనవి లోకములే
విరబూసినవీ పొన్నలు పొగడలు
విరబూసినవీ పొన్నలు పొగడలు
పరిమళమెగసెను మలయానిలముల 
సోలెను యమునా...

చూడుమదే చెలియా..కనుల
చూడుమదే చెలియా..

 
నారీ నారీ నడుమ మురారి
నారీ నారీ నడుమ మురారి
హరికీ హరికీ నడుమ వయ్యారీ
హరికీ హరికీ నడుమ వయ్యారీ
తానొకడైనా...ఆఆ.అ.అ.ఆఅ...
తానొకడైనా తలకొక రూపై
తానొకడైనా తలకొక రూపై
మనసులు దోచే రాధామాధవ కేళీ నటనా..

చూడుమదే చెలియా..
కనుల చూడుమదే చెలియా..


ఆదివారం, డిసెంబర్ 20, 2015

నీవైన చెప్పవే...

శ్రీకృష్ణాంజనేయ యుద్దం లోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణాంజనేయ యుద్ధం (1972)
సంగీతం : టి.వి.రాజు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

నీవైన చెప్పవే ఓ మురళీ..
ఇక నీవైన చెప్పవే ప్రియమురళీ
నీవైన చెప్పవే ఓ మురళీ
అడుగడుగున నా ప్రియభామినికి
అలుక ఎందుకని.. ఎందుకని
నీవైన చెప్పవే ఓ మురళీ

నీవైన చెప్పవే జాబిలీ
ఇక నీవైన చెప్పవే ఓ జాబిలీ
నీవైన చెప్పవే జాబిలీ
తలబంతి ఎవరో పదదాసి ఎవరో
తెలుసుకొమ్మనీ పిదప రమ్మనీ
నీవైన చెప్పవే జాబిలీ

అలుకలోన నా చెలియ వదనము
అరుణ కమలమై విరిసెననీ
అలుకలోన నా చెలియ వదనము
అరుణ కమలమై విరిసెననీ
ఆ కమలములోని తేనియలానగ
కమలములోని తేనియలానగ
నామది భ్రమరమై ఎగసెననీ
నీవైన చెప్పవే ఓ మురళీ

కోటిపూలతో కులుకు తుమ్మెదకు
ఈ తోటలో చొటులేదనీ
కోటిపూలతో కులుకు తుమ్మెదకు
ఈ తోటలో చొటులేదనీ
మనసెరిగిన సత్యా విధేయునికే
మనసెరిగిన సత్యా విధేయునికే
అనురాగ మధువు అందుననీ
నీవైన చెప్పవే జాబిలీ

ఇక నీవైన చెప్పవే ఓ జాబిలీ
నీవైన చెప్పవే జాబిలీ

శనివారం, డిసెంబర్ 19, 2015

గొల్లవారి వాడలోన చిన్నిక్రిష్ణమ్మా...

చిన్ని కృష్ణయ్య పుట్టినపుడు ఎంతటి సంబరాలు జరుపుకున్నారో ఈ హుషారైన పాటలో మీరే చూడండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.
 

చిత్రం : కృష్ణలీలలు (1959)
సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
సాహిత్యం : కొసరాజు
గానం : మాధవపెద్ది, స్వర్ణలత

గొల్లవారి వాడలోన చిన్నిక్రిష్ణమ్మా
చల్లనయ్యా పుట్టినాడే చిన్ని క్రిష్ణమ్మా
గొల్లవారి వాడలోన చిన్నిక్రిష్ణమ్మా
చల్లనయ్యా పుట్టినాడే చిన్ని క్రిష్ణమ్మా

మా పాలి దేవుడై పుట్టాడురా
రేపల్లెకే వన్నె తెచ్చాడురా
ఆపదలు కాయంగ వచ్చాడురా వచ్చాడురా
ఆపదలు కాయంగ వచ్చాడురా
అందరికీ ఆనందమిచ్చాడురా
 
గొల్లవారి వాడలోన చిన్నిక్రిష్ణమ్మా
చల్లనయ్యా పుట్టినాడే చిన్ని క్రిష్ణమ్మా

ఒహొ చిన్నారి పొన్నారి చిన్నవాడు
కళ్లల్లో మెరిసేటి అందగాడు ఒహ్ చిన్నారి
ఒహ్ చిన్నారి పొన్నారి చిన్నవాడు
కళ్లల్లో మెరిసేటి అందగాడు
నవ్వుల్లో పువ్వుల్లు చల్లువాడు ఓఓఓఓఓ
నవ్వుల్లో పువ్వుల్లు చల్లువాడు
నందయ్య ఇలవేల్పు నల్లవాడు 

గొల్లవారి వాడలోన చిన్నిక్రిష్ణమ్మా
చల్లనయ్యా పుట్టినాడే చిన్ని క్రిష్ణమ్మా

తందనాల పాటలు పాడండయ్యా
తప్పెట్లు తాళాలు కొట్టండయ్యా
శివమెత్తి సుద్దులు చెప్పండయ్యా
చిందులేసి సంబరాలు చేయండయ్యా

గొల్లవారి వాడలోన చిన్నిక్రిష్ణమ్మా
చల్లనయ్యా పుట్టినాడే చిన్ని క్రిష్ణమ్మా

 

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 18, 2015

అనరాదే బాలా...

ఆ కన్నయ్య చేసిన అల్లరి చూడాలంటే శ్రీకృష్ణవిజయం చిత్రంలోని ఈ పాట వినాల్సిందే.. ఈ పాట ఆడియో మాత్రం వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీకృష్ణవిజయము (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం : ఘంటసాల,జయలలిత

అనరాదే బాలా..కాదనరాదే బేలా
ఆ.ఆ..అనరాదే బాలా..కాదనరాదే బేలా
కొమ్ములు తిరిగిన మగరాయుడు
నిన్ను కోరి కోరి పెళ్ళాడెదనంటే

అనరాదే బాలా..కాదనరాదే బేలా..ఆ
ఏమ్..అంటే..ఏమ్

అంటే ఏమనబోకు..తగు జంట కుదిరినది మనకు
అంటే ఏమనబోకు..తగు జంట కుదిరినది మనకు
ఇక నీవాడింది ఆట..పాడింది పాట సరిసరిగ తీరు ఉబలాట

అనరాదే బాలా..కాదనరాదే బేలా..ఆఆఆ

మరీ..వాడో 
వాడి భయము నీకేలా..నేనున్నాగా నీ మ్రోల
వాడి భయము నీకేలా..నేనున్నాగా నీ మ్రోల
నా మాట విని..అవుననుము
ఆ పైని వేడుక..కనుగొనుమూ

అనరాదే బాలా..కాదనరాదే బేలా..ఆఆఆ

అహ..హ హ హ హ ఓ ఓ ఓ హో..
ఆగుము..ఇది అంగ రంగ వైభోగము 
అనుమానమింక విడనాడుము..ఇటు చూడుము
మురిపాలు మీర సరదాలు తీర
జిగిగా బిగిగా నగుమా..పక పక పక
హ హ హ హ హ హ హ హ హ

అనరాదే బాలా..కాదనరాదే బేలా
కొమ్ములు తిరిగిన మగరాయుడుని
నిను కోరి కోరి..పెళ్ళాడెదనంటే
అనరాదే బాలా..కాదనరాదే బేలా..ఆఆఆ   


గురువారం, డిసెంబర్ 17, 2015

కొనుమిదే కుసుమాంజలీ...

ఈ రోజు నుండీ ధనుర్మాసం మొదలు కదా ఈ నెల రోజులూ ఆ కన్నయ్యను ప్రతిరోజు తలచుకుంటూ ఆయనపాటలే విందాం ముందుగా శ్రీకృష్ణ తులాభారం చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటతొ మొదలుపెడదామా మరి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1966)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : సముద్రల రాఘవాచార్య(సీనియర్)
గానం : పి.సుశీల

కొనుమిదే కుసుమాంజలి
అమరులా ప్రణయాంజలీ
కొనుమిదే కుసుమాంజలి
రసికా నటలోక సార్వభౌమ
నాదలోల విజయగోపాల
కొనుమిదే కుసుమాంజలి

కాళీయ ఫణిరాజు పడగలపైనా
కాలియందియలు ఘల్లుమనా
లీలా నాట్యము చేసి చూపినా
లీలా నాట్యము చేసి చూపినా
తాండవ కృష్ణా జోహార్ జోహార్

కొనుమిదే కుసుమాంజలి
అమరులా ప్రణయాంజలీ
కొనుమిదే కుసుమాంజలి


నీ మధు మురళీ గానము విన్నా
భామలు మోహము మీరి దీనలై
నీ మధు మురళీ గానము విన్నా
భామలు మోహము మీరి దీనలై
రారా మదిని వగదీర మరులు నెరవేర
మనసు తనివార కౌగిలి వీర
నెరా దొరా మాపై నెనరు గొనర
మారుకేళి దేలుపు మను మగువల
మహానందమయ మలయోల్లాస గతులా
దివ్య రాస కేళి మహిమ జూపి మురియజేసి
నిదవధి సుఖమొసగిన ఘనశ్యామ
సత్యభామ పరంధామ

కొనుమిదే కుసుమాంజలీ
అమరులా ప్రణయాంజలీ
కొనుమిదే కుసుమాంజలీ 

 

బుధవారం, డిసెంబర్ 16, 2015

ఏలేలో.. ఏలేలో..

త్రిపుర చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు విందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. వీడియో ట్రైలర్ ఇక్కడ చూడచ్చు. 
 

చిత్రం : త్రిపుర (2015)
సంగీతం : కామ్రన్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : ప్రణవి ఆచార్య

ఏలేలో.. ఏలేలో.. ఏడుగుర్రాలెక్కీ సూరీడొచ్చాడే
ఏలేలో.. ఏలేలో.. నన్నే లేలెమ్మంటూ సూదీ గుచ్చాడే
ఐనా ఇనా ఏమంత తొందర చెరిపాడే నిద్దుర 
ఐనా ఇనా వదిలేనా నన్ను నా కలా..
కంటిపాపై వెలుగు జోలాలవింటా
చంటిపాపై కలలా ఒళ్ళో బజ్జుంటా 

గువ్వగొంతై మోగుతుందీ సుప్రభాతాల రాగం 
పూలతోటై ఘుమ్మందీ పరిమళాలా పరాగం 
చూస్తూ చూస్తూ తిరుగుతుంది చుట్టూ కోలాహలం 
ఐనా ఐనా ఏ సందడి తెలియదే నా మాయ మనసుకి 
ఐనా ఐనా ఏమైనా నాకు దేనికీ  

కంటిపాపై వెలుగు జోలాలివింటా
చంటిపాపై కలలా ఒళ్ళో బజ్జుంటా

రాములోరి జేగంటా రారమ్మంటోంది త్వరగా 
పిల్లగాలి పల్లకీతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నదిగా 
నే కన్ను తెరిచి చూడకుంటే ఊరె తెల్లారదుగా 
ఐనా ఐనా నా లోకం నాదిగా నేనుంటా నేనుగా
ఐనా ఐనా నా ఇష్టం నాకు పండుగా

కంటిపాపై వెలుగు జోలాలి వింటా
చంటిపాపై కలలా ఒళ్ళో బజ్జుంటా 

 

మంగళవారం, డిసెంబర్ 15, 2015

సూర్యుడ్నే చూసొద్దామా...

ఇటీవల విడుదలైన తను నేను చిత్రంలోనీ ఓ మంచి పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఈ పాట వీడియో ట్రైలర్ ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 


చిత్రం : తను నేను (2015) 
సంగీతం : సన్నీ ఎమ్.ఆర్.
సాహిత్యం : వాసు వలబోజు
గానం : అరిజిత్ సింగ్, హర్షిక

సూర్యుడ్నే చూసొద్దామా నువ్వూ నేనూ 
నీరే కొంచెం పోసీ హాయ్.. 
చంద్రుడ్నే తాకొద్దామా వెన్నెల్నే మొత్తం 
కోసీ లోకం మొత్తం పంచేద్దాం.. 
గాలుల్లో తేలనీ ఆకాశం అందనీ 

మేఘాలే పట్టి పొర్లించి వానల్లే చేద్దాం 
నేలంతా ప్రేమే పండిద్దాం.. 
చుక్కల్నె తెంపి విత్తల్లే నాటేసీ చూద్దాం.. 
తారల్నే మొత్తం నేలంతా పోయిద్దాం 

నదిలోనా కడవల్లే మునగాలి తడవాలి 
ప్రతిరోజూ ఒక ఆటా గుర్తుండేలా ఆడేయాలి 
చేజారి చెడకుండా నిముషాలే గడపాలి 
బ్రతుకంటే భయమంటూ 
ఆలోచించే ముందే నువ్ మారాలి..
ఓఓ.. నీతోడే నీవే.. ఓఓ.. ఏదో చేసేయ్.. 
 
చిందేసే ఈడే కదా అందర్లో చిందేయాలీ 
సిగ్గంటూ ఓ మాటంటే లైఫే కాదే 
నవ్వాలి నవ్వించాలి స్నేహాలే పూయించాలి 
ఈడే పోతే మళ్ళీ రాదే 
ఇంతేలే జీవితం.. ఇంతేలె జీవితం.. 

మేఘాలే పట్టి పొర్లించి వానల్లే చేద్దాం 
నేలంతా ప్రేమే పండిద్దాం.. 
చుక్కల్నె తెంపి విత్తల్లే నాటేసీ చూద్దాం.. 
తారల్నే మొత్తం నేలంతా పోయిద్దాం 

సోమవారం, డిసెంబర్ 14, 2015

మేఘాలు లేకున్నా...

దేవీశ్రీ ప్రసాద్ స్వరపరచిన ఒక మంచి మెలోడీ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. వీడియో టీజర్ ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కుమారి 21F (2015)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : శ్రీమణి(పల్లవి), అనంతశ్రీరాం
గానం : యాజిన్ నిజార్

మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా
ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్న
ఈ మాయలన్ని నీ వల్లేనా
వెళ్ళే దారిలో లెడే చంద్రుడే ఐనా వెన్నలే
అది నీ అల్లరేనా..
ఓ చెట్టు నీడనైన లేనే పైన పూల వాన

మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా
ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్నా
ఈ మాయలన్నీ నీ వల్లేనా

కోపముంటే నేరుగా చూపకుండా ఇలా
రాతిరంతా నిద్దురే పాడుచేస్తే ఎలా
నేరముంటే సూటిగా చెప్పకుండా ఇలా
మేలుకున్న కలలతో వేస్తావుగా సంకెల
పూట పూట పోలమరుతుంటే అసలింత జాలి లేదా
నేను కాక మరి నేలమీద తలిచేటి పేరు లేదా
క్షణమైనా నిలబడనిస్తే నీకు ఊసుపోదా

మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా..ఆఅ..

మాటలోన లేదుగా ముద్దు చెప్పే నిజం
చూపులోన లేదుగా స్పర్శ చెప్పే నిజం
సైగలోన లేదుగా గిల్లిచేప్పే నిజం
నవ్వుకన్నా నాకిలా నీ పంటి గాటే నిజం
కిందమీద పడి రాసుకున్న పది కాగితాల కవిత
ఎంతదైన అది ఆనదంట ఒక కౌగిలింత ఎదుట
ఓ.. మన మద్య దారంకైన దారి ఎందుకంటా

మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా
ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్న
ఈ మాయలన్నీ నీ వల్లేనా
ఓ.ఉ.ఓ..

ఆదివారం, డిసెంబర్ 13, 2015

జత కలిసే జత కలిసే...

శ్రీమంతుడు చిత్రం కోసం దేవీశ్రీప్రసాద్ కంపోజ్ చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీమంతుడు (2015)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : సాగర్, సుచిత్ర 

జత కలిసే జత కలిసే జగములు రెండు జతకలిసే
జత కలిసే జత కలిసే అడుగులు రెండు జతకలిసే
జనమోక తీరు వీళ్ళోక తీరు ఇద్దరొకలాంటి వారు
అచ్చు గుద్దినట్టు ఒక కలగంటూ ఉన్నారిద్దరు
ఏ కన్ను ఎపుడు చదవని పుస్తకమై వీరు
చదివేస్తున్న రానందంగా ఒక్కరినీ ఇంకొకరూ

నలుపు జాడ నలుసైనా అంటుకోని  హృదయాలు
తలపు లోతున ఆడమగలని గుర్తులేని పసివాళ్ళు
మాటలాడుకోకున్న మది తెలుపుకున్న భావాలు
ఒకరికొకరు ఎదురుంటే చాలులే నాట్యమాడు ప్రాయాలు
పేరుకేమో వేరు వేరు బొమ్మలేమరీ
ఇరువురికి గుండెలోని ప్రాణమొక్కటే కదా
బహుశా బ్రహ్మ పొరపాటుఏమో ఒక్కరే ఇద్దరు అయ్యారు
 
ఏ కన్ను ఎపుడు చదవని పుస్తకమై వీరు
చదివేస్తున్న రానందంగా ఒకరిని ఇంకొకరు

ఉన్నచోటు వదిలేసి ఎగిరిపోయెనీలోకం
ఏకమైన ఈ జంట కొరకు ఏకాంతమివ్వటం కోసం
నీలి రంగు తెర తీసి తొంగి చూసే ఆకాశం
చూడకుండా ఈ అద్బుతాన్ని అసలుండలేదు ఒక నిమిషం
నిన్నదాక ఇందుకేమో వేచి ఉన్నది
ఎడతెగని సంబరాన తేలినారు నేడిలా
ఇప్పుడే కలిసి అప్పుడే వీరు ఎప్పుడో కలిసిన వారయ్యారు
  
ఏ కన్ను ఎపుడు చదవని పుస్తకమై వీరు
చదివేస్తున్నారానందంగా ఒకరిని ఇంకొకరూ
 

శనివారం, డిసెంబర్ 12, 2015

మొట్ట మొదటి సారి...

ఇటీవల విడుదలైన భలె భలె మొగాడివోయ్ సినిమాలోని ఒక చక్కని మెలోడీ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : భలె భలె మొగాడివోయ్ (2015)
సంగీతం : గోపీ సుందర్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : సచిన్ వారియర్, కోరస్

స స ప మ ప స స
స స ప మ ప స స
ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ

 
మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ
ఎదురయ్యింది చందమామా..
హేల... చారడేసి కళ్ళా...
గుండెల్లో గుచ్చుకున్న ముల్లా...
ఓహో... హో హేల... పువ్వంటి పెదాలా
నా స్వాశనాపే బంగరు బాణాలా...

స స ప మ ప స స
స స ప మ ప స స
ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ

మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ
ఎదురయ్యింది చందమామా..

ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..
మధు మంత్రం చవి చూస్తున్నా..
ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..
మర యంత్రం ఐపోతున్నా..
అడుగే నన్ను వద్దన్నా పరుగే ఇక ఆగేనా
ఇదివరకటి నేనేనా ఇలా ఉన్నా...
నాలో ప్రేమనూ నీ కానుకివ్వగా
అర చేతులందు మొలిచెను పూవనం
నీ వల్లనే చెలీ
నా గుండే లోతుల్లో
ఓ పాలపుంత పేలిన సంబరం...

స స ప మ ప స స
స స ప మ ప స స
ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ

మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ
ఎదురయ్యింది చందమామా..

ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..
కనురెప్పల దోచెలి చాచా
ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..
కలలోకి నిన్నే పిలిచా
తొలి చూపున ప్రేమించా
మలి చూపున మనసిచ్చా
నిదురకి ఇక సెలవిచ్చా
నీ సాక్షిగా
పరిచయమే ఓ పరవశమై
నను పదమందే నీ నీడగా
నా జత సగమై రేపటి వరమై
నువ్వూంటావా నా తోడుగా..
 
స స ప మ ప స స
స స ప మ ప స స
ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ

 
మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ
ఎదురయ్యింది చందమామా..నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.