సోమవారం, నవంబర్ 30, 2020

సాగర సంగమమే...

సీతాకోకచిలక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సీతాకోకచిలక (1981)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, వాణీజయరాం

సాగర సంగమమే
ప్రణయ సాగర సంగమమే

సాగర సంగమమే
ప్రణయ సాగర సంగమమే
కలలే అలలై ఎగసిన కడలికి
కలలే అలలై ఎగసిన కడలికి
కలలో ఇలలో..
కలలో ఇలలో దొరకని కలయిక

సాగర సంగమమే
ప్రణయ సాగర సంగమమే

కన్యాకుమారి నీ పదములు నేనే
..ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
కన్యాకుమారి నీ పదములు నేనే
కడలి కెరటమై కడిగిన వేళా
సుమ సుకుమారీ నీ చూపులకే
తడబడి వరములు అడిగిన వేళా

అలిగిన నా పలు అలకలు
నీలో పులకలు రేపి పువ్వులు విసిరిన
పున్నమి రాతిరి నవ్విన వేళా

సాగర సంగమమే..
ప్రణయ.. సాగర సంగమమే

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..

భారత భారతి పద సన్నిధిలో
కులమత సాగర సంగమ శృతిలో
నా రతి నీవని.. వలపుల హారతి
హృదయము ప్రమిదగా వెలిగిన వేళా

పరువపు ఉరవడి పరువిడి నీ ఒడి
కన్నుల నీరిడి కలిసిన మనసున
సందెలు కుంకుమ చిందిన వేళా


సాగర సంగమమే..
ప్రణయ.. సాగర సంగమమే
సాగర సంగమమే... ఆదివారం, నవంబర్ 29, 2020

ప్రియే! చారు శీలే...

మేఘసందేశం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మేఘసందేశం (1984)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు 
సాహిత్యం : జయదేవుడు, పాలగుమ్మి పద్మరాజు
గానం : ఏసుదాస్, సుశీల 
 
ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
ప్రియే! చారు శీలే!
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌॥


ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
 
 వదసి యది కించిదపి దంత రుచి కౌముదీ
హరతి దర తిమిరమతిఘోరం ।
పలికితే చాలు నీ పలువరుస వెన్నెలలు
కలికి నా ఎడద చీకటుల పో ద్రోలు
స్ఫురదధర శీధవే తవ వదన చంద్రమా
రోచయతు లోచన చకోరమ్‌ ॥
నీ మోము జాబిల్లి మోవి తేనియలు
నా నయనమ్ములు చకోరమ్ములై గ్రోలు

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!

నా పైని అలకేమి ఓ కామినీ 
నా పైని అలకేమి ఓ కామినీ
నా మేన నఖ ముద్ర కెంపులే వెలుగనీ
కౌగిలిని నలుగని పలుగాట్ల సిలుగనీ
కౌగిలిని నలుగని పలుగాట్ల సిలుగనీ
గాఢంపు సుఖము నా కటులైన కలుగనీ
ఓ... కామినీ... 

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
ప్రియే! చారు శీలే!
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌॥


ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!శనివారం, నవంబర్ 28, 2020

మక్కువతీర్చరా...

లేతమనసులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లేతమనసులు (1966)
సంగీతం : ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : క్షేత్రయ్య పదం
గానం : సుశీల

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా
ఒకసారికే ఏఏఏ.. ఒకసారికే .. ఆఆ ఒక్కసారికే

ఇనపురి ముద్దుల మువ్వగోపాలా
ఇనపురి ముద్దుల మువ్వగోపాలా
ఏపుమీర నను కలసితిఔరా..
ఏపుమీర నను కలసితిఔరా..
మనముననిన్ను నెరనమ్మిన దానరా. 
మనముననిన్ను నెరనమ్మిన దానరా. 
మారు పలుకకున్నావది ఏమిరా..

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా
ఒకసారికే ఏఏఏ.. ఒకసారికే .. ఆఆ ఒక్కసారికే 


 

శుక్రవారం, నవంబర్ 27, 2020

నలుగురు నవ్వేరురా...

విచిత్ర కుటుంబం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : విచిత్ర కుటుంబం (1969)
సంగీతం : టి.వి.రాజు   
సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డి    
గానం : సుశీల

నలుగురు నవ్వేరురా స్వామీ
నలుగురు నవ్వేరురా గోపాల
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా.. అవ్వ..
నలుగురు నవ్వేరురా..

చల్లచిలికే వేళ చక్కిలిగిలి చేసి
దండలల్లే వేళ రెండు కళ్ళూ మూసి
చల్లచిలికే వేళ... చల్లచిలికే వేళ..
చల్లచిలికే వేళ చక్కిలిగిలి చేసి
దండలల్లే వేళ రెండు కళ్ళూ మూసి
ఒంటిగ యేమన్నా... ఆఆఅ...ఆఆఅ..
ఒంటిగ యేమన్న ఊరకుంటిని గాని
రచ్చపట్టున నన్ను రవ్వచేయ పాడికాదులే

నలుగురు నవ్వేరురా గోపాలా
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆఆఅ...
నలుగురు నవ్వేరురా...

పొన్నచెట్టున చేరి పొంచినట్టుల కాదు
చీరెలను కాజేసి కేరినట్టుల కాదు
పొన్నచెట్టున చేరి పొంచినట్టుల కాదు
చీరెలను కాజేసి కేరినట్టుల కాదు
కన్నెమనసే వెన్న గమనించరా కన్న
అన్ని తెలిసిన నీవె ఆగడాలు సేయనేల ఔరా

నలుగురు నవ్వేరురా గోపాలా
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆఅ..ఆఅ.
నలుగురు నవ్వేరురా.. అవ్వ
నలుగురు నవ్వేరురా...ఆఆఅ..


గురువారం, నవంబర్ 26, 2020

మనసే పాడెనులే...

సంకీర్తన చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సంకీర్తన (1987)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, జానకి

తందన్న తానన్న తననననా నాన
తందన్న తానన్న తననననా నాన...
తందన్న తానన్న తందన్న తానన్న
తందన్న తందన్ననా

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే

ఆ ఆ ఆ...ఆఆఆఆఆఆ..

కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే...
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో
కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో

అందియలై మ్రోగే సందెలోనే.. అంచులు తాకే అందాలేవేవో
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
కొలను విడని నవ కమలం.. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం.. కొలను విడని నవ కమలం
అది మీటే నాలో ఒదిగిన కవితల

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే

మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే


బుధవారం, నవంబర్ 25, 2020

ఆరు ఋతువుల...

ఆలాపన చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆలాపన (1985)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

ఆరు ఋతువుల భ్రమణమున్నా అఖండం కాలాత్మా
ప్రకృతీ పురుషుల మిధునమున్నా అతీతం పరమాత్మా
ఎన్ని బహుముఖ రీతులున్నా 
ఏకం తదేకం రసైకం నాట్యాత్మా
 
తాం ధీం తోం తక్కిట తకధిమి తకఝణు తకధీం
తోం నం ధీంకిట తకధిమి తకఝణు తక ధిధిత్తాం
తకతకిట తకధిమి ధింతత్తాం తకతకిట తకధిమి
తక్కిటతక తోంకిటతక నంకిటతక 
ధీంకిటతక తరికిట తరికిట
తక్కిటతక తోంకిటతక నంకిటతక 
ధీంకిటతక తరికిట తరికిట త
తధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట
ధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట
ధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట థం

నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నాట్య సుధానిధి అర్పించనా
నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా

తకధిమితాం కిటతకథాం తకథజం 
ధిమిథజం జనుథజం తరికిటతకథాం
 
నిలువెల్ల తులలేని తుదిలేని జాలి
నెలకొన్న లలితేందు మౌళీ
నిలువెల్ల తులలేని తుదిలేని జాలి
నెలకొన్న లలితేందు మౌళీ
గళసీమ నాగేంద్ర హారావళీ
తన కీర్తి తారావళి ఆఆఅ...
గళసీమ నాగేంద్ర హారావళీ
తన కీర్తి తారావళి ఆఆఆ...
నగములదర నభములదర 
జలధులెగుర జగతిచెదర
హరహరయని సురముని తటికుదువ
ధీంగినతోం తధీంగినతోం తధీంగినతోం

నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నాట్య సుధానిధి అర్పించనా
నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా

తకధిమి తకఝణు తకిటతంతం 
త్రిభువన భూర్నిత ఢమరునాదం
ఝణుతక ధిమితక కిటతధీంధిం 
ముఖరిత రజత గిరీంద్రమూర్ధం
తకిట తంతం చలిత చరణం 
ఝణుత తంతం జ్వలిత నయనం
తకిటధీం లయధరం తకిటధీం భయకరం
తకిటధీం లయధరం తకిటధీం భయకరం
తకిటధీం లయధరం భయకరం
చండ విజ్రుంభిత శాంభవ బింబం 
శైలసుతా పరితోషిత రూపం

ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ 
ఘణ ఘణ ఘణ యఘణధం
ధన ధన ధన ధన ధన ధన 
ధన ధన తగనఝం
యనగణ ధనఘణ పఘణఝం
యనగణ పనఘణ రగణఝం
యగణమగణం జగణగగణం
ఖగణపగణం రగణజగణం
యగమగ జగగణ తగఫగ రగజణ
యగణ మగణ జగణ ఖగణ ఫగణ గఝం

నగరాజ నందిని అభవార్ధ భాగిని
నగరాజ నందిని అభవార్ధ భాగిని
రుధిరాప్థ జిహ్వికా రూక్షరుద్రాక్షిక
రుధిరాప్థ జిహ్వికా రూక్షరుద్రాక్షిక
క్షుద్రప్రణాశిని భద్రప్రదాయిని
క్షుద్రప్రణాశిని భద్రప్రదాయిని
మదమోహ కామప్రమత్త దుర్ధమచిత్త 
మహిష రాక్షసమర్ధినీ
మహిషరాక్షసమర్ధినీ 
మహిషరాక్షసమర్ధినీమంగళవారం, నవంబర్ 24, 2020

నీవెంత నెరజాణవౌరా...

జయభేరి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : జయభేరి (1959)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : మల్లాది
గానం : ఎం.ఎల్.వసంత కుమారి 

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. 
సంగీతానంద...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. 
సంగీతానంద...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ... 

తేనెలు చిలికించు గానము వినగానే...
తేనెలు చిలికించు గానము వినగానే... 
ఈ మేను పులకించురా
సరసులు తలలూచు సొగసరి నిను జూడా
సరసులు తలలూచు సొగసరి నిను జూడా
ఉల్లంబు కల్లోల మేరా సమ్మోహనాంగ

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...
నీవెంత నెరజాణవౌరా...  

చనువుగ దరి చేరి మరి మరి మురిపించు
పరువముగలదానరా.. స్వామీ...
చనువుగ దరి చేరి మరి మరి మురిపించు
పరువముగలదానరా.. స్వామీ...

సిరిగన కనులాన.. ఆ... ఆ.. ఆ...
సిరిగన కనులాన.. సిగలో విరులానా
మౌనమే వినోదమా... 
ఇదే సరాగమా నవమదన

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...
నీవెంత నెరజాణవౌరా...  

బాలను లాలించి ఏలుట 
మరియాద కాదన వాదౌనురా.. 
స్వామీ
బాలను లాలించి ఏలుట 
మరియాద కాదన వాదౌనురా..

మీరిన మోదాన వేమరు నిను వేడు
భామను వరించరా.. తరించరా...
శృంగారధామ ఏలరా... యీ మోడి చాలురా
సరసుడవని వింటిరా.. చతురత కనుగొంటిరా

వన్నె చిన్నె గమనించవేలరా... 
వన్నెకాడ కరుణించవేలరా
వగలొలికే పలుకులతో నను చేకొమ్మని... 
నీ కొమ్మని.. నీ సొమ్మని
దరా పురంధరా.. 
యిదే మనవీ మన్నన సేయరా నాదమయా
మనవి వినర... మనసు పడర 
పరమ రసిక శిఖామణి...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. 
సంగీతానంద...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ... 
 


సోమవారం, నవంబర్ 23, 2020

సుందరాంగ అందుకోరా...

భూకైలాస్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : భూకైలాస్ (1958)
సంగీతం : ఆర్.సుదర్శన్, ఆర్.గోవర్ధన్
సాహిత్యం : సముద్రాల (సీనియర్)
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

సుందరాంగ అందుకోరా 
సౌందర్య మాధుర్య మందారము
అందలేని పొందలేని 
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా 

సుందరాంగ అందుకోరా 
సౌందర్య మాధుర్య మందారము
అందలేని పొందలేని 
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా 

కేలు కేలగొని మేనులేకముగ ఏకాంత సీమలలో
మది సంతాపమారగ సంతోషమూరగ చెంత చేర రారా
కేలు కేలగొని మేనులేకముగ ఏకాంత సీమలలో
మది సంతాపమారగ సంతోషమూరగ చెంత చేర రారా

సుందరాంగ అందుకోరా 
సౌందర్య మాధుర్య మందారము
అందలేని పొందలేని 
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా

యోగము చేదు విరాగము చేదు అనురాగమే మధురం
చాలు సాధన విడవోయి వేదన సంతోషాబ్దికి పోదము
యోగము చేదు విరాగము చేదు అనురాగమే మధురం
చాలు సాధన విడవోయి వేదన సంతోషాబ్దికి పోదము
అట రంగారు బంగారు మీనాలమై 
చవులూరింతు క్రొందేనె జుర్రాడుదాం
అట రంగారు బంగారు మీనాలమై 
చవులూరింతు క్రొందేనె జుర్రాడుదాం
ఏలాడుదాం ఓలాడుదాం 
ముదమార తనివీర ఈదాడుదాం
ముదమార తనివీర ఈదాడుదాం

సుందరాంగ అందుకోరా 
సౌందర్య మాధుర్య మందారము
అందలేని పొందలేని 
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా
ఆనంద లోకాలు చూపింతురా

సుందరాంగా అందుకోరా.. సుందరాంగా అందుకోరా 
సుందరాంగా అందుకోరా.. సుందరాంగా అందుకోరా 
సుందరాంగా అందుకోరా.. సుందరాంగా అందుకోరా 
సుందరాంగా అందుకోరా.. సుందరాంగా అందుకోరా 
సుందరాంగ సుందరాంగ సుందరాంగ
ఓం నమశ్శివాయ.. 
ఓం నమశ్శివాయ.. 
ఓం నమశ్శివాయ..ఆదివారం, నవంబర్ 22, 2020

ఎటువంటి మోహమో గాని...

మహాకవి క్షేత్రయ్య చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మహాకవి క్షేత్రయ్య (1976)
సంగీతం : ఆదినారాయణరావు  
సాహిత్యం : క్షేత్రయ్య  
గానం : రామకృష్ణ  

ఎటువంటి మోహమో గాని
ఓ యలనాగ యింతింత యనగరాదే 

ఎటువంటి మోహమో గాని
ఓ యలనాగ యింతింత యనగరాదే

మటు మాయ దైవమీ 
మనసు తెలియగ లేక 
మనలనెడబాసనయ్యో 
మటు మాయ దైవమీ 
మనసు తెలియగ లేక 
మనలనెడబాసనయ్యో 
ఓ.. మగువ.. 

ఎటువంటి మోహమో గాని
ఓ యలనాగ యింతింత యనగరాదే

కలికి నిన్నెడబాసినది 
మొదలు నీరూపు
కనులకే కట్టి నటులుండునే 
చెలియ నేనొకటి తలచెదనన్న 
నీ చేయు చెలిమి తలపై యుండునే 
ఓ మగువా

సొలసి నేనేయైన వ్రాయ నీయాకార 
శోభనమే కనుపించునే
సొలసి నేనేయైన వ్రాయ నీయాకార 
శోభనమే కనుపించునే

ఎటువంటి మోహమో గాని
ఓ యలనాగ యింతింత యనగరాదే
 


శనివారం, నవంబర్ 21, 2020

మదన మోహనుడే...

అక్బర్ సలీం అనార్కలి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : అక్బర్ సలీం అనార్కలి (1978)
సంగీతం : సి.రామచంద్ర   
సాహిత్యం : సినారె   
గానం : ముస్తఫాఖాన్, సుశీల 

మదన మోహనుడే 
మదిలో ఒదిగి ఉన్నాడే 
కనరాడే..

మదన మోహనుడే 
మదిలో ఒదిగి ఉన్నాడే 
కనరాడే..

పొద్దుట నిలువుటద్దమున 
ఆ ముద్దు మోమే కంటినే
ముద్దియా ఇంత మోహమా..
అన్నట్టుగా వింటినే
అది విని మువ్వలే 
అదిరిపడినవే

మదన మోహనుడే 
మదన మోహనుడే 
మదన మోహనుడే 
మదన మోహనుడే 

నీటిలో కడవ నింపగా
ఆ నీల రూపుడే తోచెనే
ఏటిలో పైట జారగా
నీటి మాటే మరచితినే
ననుగని యమునయే 
నవ్వుకున్నదే 

మదన మోహనుడే 
మదన మోహనుడే 
మదన మోహనుడే 
మదన మోహనుడే 
మదన.. మోహనుడే.. 
 

శుక్రవారం, నవంబర్ 20, 2020

ఇచ్చకాలు నాకు నీకు...

తెనాలి రామకృష్ణ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : తెనాలి రామకృష్ణ (1956)
సంగీతం : ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి  
సాహిత్యం : అన్నమయ్య కీర్తన  
గానం : లీల 

ఇచ్చకాలు నాకు నీకు నిఁక నేలరా నీ-
యచ్చపుఁ గోరిక నాతో నానతీరా వోరి

జట్టి గొంటివిదె నన్ను జాలదా వోరి యీ-
చిట్టంట్ల నీవేఁచక చిత్తగించరా
ఎట్టైనా నేనీకింత యెదురా వోరి నీ-
పట్టిన చలమే చెల్లె బాపురా వోరి

ఇచ్చకాలు నాకు నీకు నిఁక నేలరా నీ-
యచ్చపుఁ గోరిక నాతో నానతీరా వోరి

వేసాల వేంకటగిరివిభుఁడా నేఁడోరి నీ-
సేసిన మన్ననలిట్టె చిత్తగించరా
వాసన కస్తూరిమేని వన్నెకాఁడ నీ-
యాసల మేకులే దక్కెనద్దిరా వోరి

ఇచ్చకాలు నాకు నీకు నిఁక నేలరా నీ-
యచ్చపుఁ గోరిక నాతో నానతీరా వోరి
 

గురువారం, నవంబర్ 19, 2020

మున్నీట పవళించు...

భూకైలాస్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : భూకైలాస్ (1958)
సంగీతం : ఆర్. సుదర్శన్, ఆర్. గోవర్ధన్
సాహిత్యం : సముద్రాల (సీనియర్)
గానం : ఎం.ఎల్. వసంతకుమారి

మున్నీట పవళించు నాగశయన
మున్నీట పవళించు నాగశయన
చిన్నారి దేవేరి సేవలుసేయ
మున్నీట పవళించు నాగశయన..
నీ నాభి కమలాన కొలువు జేసే...ఆ...ఆ...
నీ నాభి కమలాన కొలువు జేసే..
వాణీశు భుజపీఠి బరువువేసి
వాణీశు భుజపీఠి బరువువేసి...పాల..

మున్నీట పవళించు నాగశయన

మీనాకృతి దాల్చినావు..
వేదాల రక్షింప మీనాకృతి దాల్చినావు
కూర్మాకృతి బూనినావు..
వారిధి మధియింప కూర్మాకృతి బూనినావు
కిటి రూపము దాల్చినావు
కనకాక్షు వధియింప కిటి రూపము దాల్చినావు
నరసింహమై వెలసినావు ప్రహ్లాదు రక్షింప
నరసింహమై వెలసినావు...
నరసింహమై వెలసినావు...
నటపాల మమునేల జాగేల...
నటపాల మమునేల జాగేల పాల

మున్నీట పవళించు నాగ శయన

మోహినీ విలాస కలిత నవమోహన
మోహదూర మౌనిరాజ మనోమోహనా
మోహినీ విలాస కలిత నవమోహన
మోహదూర మౌనిరాజ మనోమోహనా
మందహాస మధురవదన రమానాయక
మందహాస మధురవదన రమానాయక
కోటిచంద్ర కాంతి సదన శ్రీలోల.. పాల

మున్నీట పవళించు నాగశయన
చిన్నారి దేవేరి సేవలుసేయ
మున్నీట పవళించు నాగశయన


బుధవారం, నవంబర్ 18, 2020

రారా ప్రియా సుందరా...

భక్తప్రహ్లాద చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : భక్తప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం : సాలూరి 
సాహిత్యం : దాశరథి 
గానం : సుశీల

రారా! ప్రియా! సుందరా!
రారా! ప్రియా! సుందరా!
రారా! ప్రియా! సుందరా!

కౌగిలిలో నిన్ను కరగింతురా
కౌగిలిలో నిన్ను కరగింతురా
రారా! ప్రియా! సుందరా!
రారా! ప్రియా! సుందరా!

వెన్నెల వేళ విలాసాలతేల 
వెన్నెల వేళ విలాసాలతేల 
వేచితి నీకై క్షణాలే యుగాలై
వేచితి నీకై క్షణాలే యుగాలై
విరహములో నేను వేగినదాన 
విరహములో నేను వేగినదాన 
సరగున నన్నేలరా.. ఆఅ.ఆఆ..        
సరగున నన్నేలరా.. ఆఅ.ఆఆ..

రారా! ప్రియా! సుందరా! ఆఆఅ...
రారా! ప్రియా! సుందరా!
కౌగిలిలో నిన్ను కరిగింతురా
రారా! ప్రియా! సుందరా!
 


మంగళవారం, నవంబర్ 17, 2020

ప్రియుడా పరాకా...

అగ్నిపూలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : అగ్నిపూలు (1981)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : సుశీల

ప్రియుడా పరాకా 
ప్రియతమా పరాకా
వన్నె తేలిన కన్నెనాగు 
వలచి వస్తే పరాకా

ప్రియుడా పరాకా 
ప్రియతమా పరాకా
వన్నె తేలిన కన్నెనాగు 
వలచి వస్తే పరాకా

మిసమిసలాడే 
ఈ మేనురా నీదేనురా
రారా చెరగనీకు 
చిలిపి కంటి కాటుకా  

ప్రియుడా పరాకా 
ప్రియతమా పరాకా
వన్నె తేలిన కన్నెనాగు 
వలచి వస్తే పరాకా

ఒంటి నిండా ఒంపులూ 
కంటి నిండా మెరుపులూ
ఓపలేని విరహవేదన 
వేడి బుసలూ
వయసు వగలసెగలు 

ఒంటి నిండా ఒంపులూ 
కంటి నిండా మెరుపులూ
ఓపలేని విరహవేదన 
వేడి బుసలూ 

హా..హా.. తాళజాలరా ..
హా..హా.. జాలమేలరా
జరగరానీ.. 
నా కోరికా.. నా వేడుకా.. 
నీతో తీరకుంటే 
ఏలరా నా పుట్టుకా

ప్రియుడా పరాకా 
ప్రియతమా పరాకా
వన్నె తేలిన కన్నెనాగు 
వలచి వస్తే పరాకా

నన్ను నీవు రమ్మనీ 
నీకు నాపై ప్రేమనీ
రెచ్చగొడితే.. 
సోకులన్నీ చేసుకుంటిని 
నిన్నే చేరుకుంటిని

నన్ను నీవు రమ్మనీ 
నీకు నాపై ప్రేమనీ
రెచ్చగొడితే 
సోకులన్నీ చేసుకుంటిని
హా..హా.. చూడవేమిరా..
హా..హా.. పాడి కాదురా..

చులకనయ్యానా 
ఇంతలో నీ చూపులో
లేరా లేత వలపు 
పూతకొచ్చెను చూడరా

ప్రియుడా పరాకా 
ప్రియతమా పరాకా
వన్నె తేలిన కన్నెనాగు 
వలచి వస్తే పరాకా
వలచి వస్తే పరాకా

అమరమైనది అనురాగమూ
అమరులౌతామూ 
ఈ నాడు మనమూ 
ప్రియా.. ప్రియా.. 
ప్రియతమా..
 


సోమవారం, నవంబర్ 16, 2020

రసిక రాజ మణి రాజిత...

మహాకవి కాళిదాసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మహాకవి కాళిదాసు (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : పింగళి  
గానం : పి.లీల, రత్నం

రసిక రాజ మణి రాజిత సభలో
యశము గాంచెదవె సోదరీ
గాన నాట్యముల ఘన కౌశలమున 
నన్ను మించెదవె సోదరీ

రసిక రాజ మణి రాజిత సభలో
యశము గాంచెదవె సోదరీ
ప్రియ సోదరీ 
రసిక రాజ మణి రాజిత సభలో
యశము గాంచెదవె సోదరీ

అమరగానమున హాయి హాయిగా
అమరగానమున హాయి హాయిగా
భోజకీర్తి కాంభోజి రాగమున
భోజకీర్తి కాంభోజి రాగమున
అమరసంగతులు వేయవే

నెమిలి నీడలో నిలచిన నాగు 
సమమున సాములు చేయవే

రాగ తాళముల సరళిని రవళిని 
జగడము సాగని చందమే
రాగ తాళముల సరళిని రవళిని 
జగడము సాగని చందమే
మన జగడము సాగని చందమే

రవి గాననిచో కవి గాంచునెకదా 
రవి గాననిచో కవి గాంచునెకదా 
కవి యేమనునో విందమే
మన కవి యేమనునో విందమే

రసిక రాజ మణి రాజిత సభలో
యశము గాంచెదవె సోదరీ
ప్రియ సోదరీ 
రసిక రాజ మణి రాజిత సభలో
యశము గాంచెదవె సోదరీఆదివారం, నవంబర్ 15, 2020

భువన మోహిని...

భామా విజయం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : భామా విజయం (1967)
సంగీతం : టి.వి.రాజు 
సాహిత్యం : సినారె 
గానం : ఘంటసాల 

భువన మోహిని
అవధి లేని యుగయుగాల 
అమృతవాహిని

భువన మోహిని
అవధి లేని యుగయుగాల 
అమృతవాహిని

నీల నీల కుంతలా 
విలోల మృదుల చేలాంచల 
తరళ తరళ భావ గగన
సురభిళ నవ చంచలా 
మధుర మధుర హాసిని
మదన హృదయ వాసిని

భువన మోహిని
అవధి లేని యుగయుగాల 
అమృతవాహిని

మద మరాళ గామిని
మంజుల మధు యామిని
ఝళం ఝళిత మణి నూపుర
లలిత లయ విలాసిని
రాగ తాళ భావ రంజని
తథీం తనన 
తథీం తనన 
తథీం తనన 

భువన మోహిని
అవధి లేని యుగయుగాల
అమృతవాహిని
 

శనివారం, నవంబర్ 14, 2020

జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ...

మిత్రులందరకూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందచేసుకుంటూ సుశీల గారు పాడిన ఓ అద్భుతమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. సినిమా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఉన్నప్పటికీ ఈస్ట్ మన్ కలర్ లో చిత్రీకరించిన ఈ పాట వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు. 
  
        
చిత్రం : శ్రీ కృష్ణ విజయం (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : పి.సుశీల

జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ...
జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ.. ఇదె
జోహారు రసరమ్య గుణశాలి వనమాలి
జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ

కలికి చూపులతోనే చెలులను కరగించి..
కరకు చూపులతోనే అరులను జడిపించి..

కలికి చూపులతోనే చెలులను కరగించి
కరకు చూపులతోనే అరులను జడిపించి
నయగారమొక కంట... జయవీరమొక కంట..
నయగారమొక కంట జయవీరమొక కంట
చిలకరించి చెలువమించి నిలిచిన శ్రీకర నరవర సిరిదొర

జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ

నీ నాదలహరిలో నిదురించు భువనాలు...
నీ నాట్యకేళిలో నినదించు గగనాలు...
నీ నాదలహరిలో నిదురించు భువనాలు
నీ నాట్యకేళిలో నినదించు గగనాలు
నిగమాలకే నీవు సిగబంతివైనావూ..
ఆఆ.ఆ.ఆఆఅ...
నిగమాలకే నీవు సిగబంతివైనావు
యుగ యుగాల దివ్యలీల నెరపిన 
అవతారమూర్తి ఘనసారకీర్తి

జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ

చకిత చకిత హరిణేక్షణా వదన చంద్రకాంతులివిగో
చలిత లలిత రమణీ చేలాంచల చామరమ్ములివిగో
ఝలమ్ ఝళిత సురలలనా నూపుర కలరవమ్ములివిగో
మధుకర రవమ్ములివిగో మంగళ రవమ్ములివిగో
దిగంతముల అనంతముగ గుబాళించు
సుందర నందన సుమమ్ములివిగో

జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ 
 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.