శనివారం, ఆగస్టు 02, 2008

పూవులేవి తేవే చెలీ

అదే సమయం లో వచ్చిన మరో అందమైన లలిత గీతం.. సురస.నెట్ నుండి మనందరికోసం.

Poovulevi Teve Che...


పూవులేవి తేవే చెలీ పోవలే కోవెలకూ ||3||

తుమ్మెద కాలూననివీ, దుమ్ము ధూళి అంటనివి ||2||
కమ్మగ వలచేవి, రకరకమ్ముల వన్నెలవీ ||2||

|| పూవులేవి ||

ఆలసించెనా, పూజా వేళ మించిపోయెనా ||2||
ఆలయమ్ము మూసి పిలుపాలింపడు నా విభుడూ ||2||

|| పూవులేవి ||

మాలలల్లుటెపుడే? నవమంజరులల్లేదెపుడే ||2||
ఇక పూలే పోయాలి తలబ్రాలల్లే స్వామి పైన ||2||

|| పూవులేవి ||

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.