శుక్రవారం, నవంబర్ 30, 2018

ప్రేమ జీవన నాదం...

వైశాలి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వైశాలి (1988)
సంగీతం : రవి
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : చిత్ర

ప్రేమ జీవన నాదం
పంచమం ఈ వేదం
సాగాలి ఈ దినం
అనురాగ బంధం

ప్రేమ జీవన నాదం
పంచమం ఈ వేదం

తీయని భావాల రాగ సరాగ మంత్రం
విరిసెను అంతులేని ఆనందం
తలపులే రాగాలు పాడాలీ నేడు
తలపులె రాగాలు పాడాలీ నేడు

ప్రేమ జీవన నాదం
పంచమం ఈ వేదం
సాగాలి ఈ దినం
అనురాగ బంధం

ప్రేమ జీవన నాదం

స గ మ ద మ గ స
గ మ ద ని ద మ గ
మ ద ని స ని ద మ ద స

ఆడే మయూర మాల పురి విప్పి సంతసాన
మెరిసెను పూలలో గారాలీవేళ
మధువులు కురిసే పెదవుల లోనా
మధుర స్వరాలు సాగేను ఈవేళ

ఓ గండు కోయిల జత కోరి పాడిందీ
అది విని ఆడింది ఓ కన్నె కోయిల
తలపులే రాగాలు పాడాలీ నేడు
తలపులె రాగాలు పాడాలీ నేడు

ప్రేమ జీవన నాదం
పంచమం ఈ వేదం
సాగాలి ఈ దినం
అనురాగ బంధం
ప్రేమ జీవన నాదం

నక్షత్ర మాల నేడు ఆకాశ వీధిలోన
కాంతుల విరి వాన కురిపించేనులే
కలలే రగిలి అలలై కదిలి
ఊహలు నాలోన ఉరికేనులే

హంసలు జత చేరి ఆనందమున తేలి
మనసార విహరించె మధురిమలో
తలపులే రాగాలు పాడాలీ నేడు
తలపులె రాగాలు పాడాలీ నేడు

ప్రేమ జీవన నాదం
పంచమం ఈ వేదం
సాగాలి ఈ దినం
అనురాగ బంధం
ప్రేమ జీవన నాదం

తీయని భావాల రాగ సరాగ మంత్రం
విరిసెను అంతులేని ఆనందం
తలపులే రాగాలు పాడాలీ నేడు
తలపులె రాగాలు పాడాలీ నేడు

ప్రేమ జీవన నాదం
పంచమం ఈ వేదం
సాగాలి ఈ దినం
అనురాగ బంధం
ప్రేమ జీవన నాదం


గురువారం, నవంబర్ 29, 2018

ఒకే ఒక ఆశా...

సూరిగాడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సూరిగాడు (1992)
సంగీతం : వాసూరావ్
సాహిత్యం : భువనచంద్ర
గానం : బాలు, చిత్ర

ఆశా.. ఆ... ఆ...
ఒకే ఒక ఆశా అదే నా శ్వాసా
ఒకే ఒక ఆశా అదే నా శ్వాసా
కమ్మని కౌగిలి కోరితే.. దురాశ
తియ్యని పెదవులు కలిపితే.. ఓ నిషా
ఒకే ఒక ఆశా అదే నా శ్వాసా

చెదిరిన పైటకు బహుమతిగా
చిలిపి ముద్దులు అందించనా
నలగని పువ్వుల నవ్వులతో
వలపు సుద్దులు నేర్పించనా
కులుకులు తగవే నా అలకల చిలకా
గడబిడ తగునా నా మగసిరి మొలకా
పరువమే ఇలా.. ఇలా.. పిలిచె మరి

ఒకే ఒక ఆశా అదే నా శ్వాసా
ఒకే ఒక ఆశా...

మదనుడు మరచిన శరములేవో
వెలికి తీసా నీ కోసమే
చల్లని వెన్నెల పల్లకిలో
ఎదురుచూసా నీ కోసమే
తరగని కలలే రా రమ్మని పిలువా
త్వరపడి ఒడిలో చోటిమ్మని అడిగా
సొగసరి సరాసరి పదవె మరి

ఒకే ఒక ఆశా అదే నా శ్వాసా
కమ్మని కౌగిలి కోరితే.. దురాశ
తియ్యని పెదవులు కలిపితే.. ఓ నిషా
ఒకే ఒక ఆశా అదే నా శ్వాసా
ఒకే ఒక ఆశా అదే నా శ్వాసా


బుధవారం, నవంబర్ 28, 2018

కొలువైతివా రంగశాయి...

ఆనంద భైరవి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆనంద భైరవి (1984)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : దేవులపల్లి
గానం : బాలు, జానకి

కొలువైతివా... రంగశాయి
హాయి.. కొలువైతివా... రంగశాయి
కొలువైన నిను చూడ.. కలవా కన్నులు వేయి
కొలువైన నిను చూడ.. కలవా కన్నులు వేయి


కొలువైతివా... రంగశాయి...

సిరి మదిలో పూచి తరచి రాగము రేపి
సిరి మదిలో పూచి తరచి రాగము రేపి
చిరునవ్వు విరజాజులేవోయి.. ఏవోయి...
చిరునవ్వు విరజాజులేవోయి.. ఏవోయి...

కొలువైతివా... రంగశాయి..

సిరి మోవి దమ్మికై మరి మరి క్రీగంట
సిరి మోవి దమ్మికై మరి మరి క్రీగంట
పరచేటి ఎలదేటులేవోయి... ఏవోయి
పరచేటి ఎలదేటులేవోయి... ఏవోయి

కొలువైతివా... రంగశాయి...

ఔరా.. ఔరౌరా...
ఔరా... ఔరౌరా...
రంగారు జిలుగు బంగారు వలువ సింగారముగ ధరించి
రంగారు జిలుగు బంగారు వలువ సింగారముగ ధరించి
వురమందు తులసి సరులంతు కలసి మణి అంతముగ వహించి
వురమందు తులసి సరులంతు కలసి మణి అంతముగ వహించి
సిస్తైన నొసట కస్తూరి బొట్టు ముస్తాబుగ ధరించి
సిస్తైన నొసట కస్తూరి బొట్టు ముస్తాబుగ ధరించి
ఎలదమ్మి కనుల ఎలదేటి కొనల తులలేని నెనరులుంచి
ఎలదమ్మి కనుల ఎలదేటి కొనల తులలేని నెనరులుంచి

జిలి బిలి పడగల శేషాహి తెలిమల్లె శయ్య శయనించి
జిలి బిలి పడగల శేషాహి తెలిమల్లె శయ్య శయనించి
ముజ్జగములు మోహంబున తిలకింపగ.. పులకింపగ
ముజ్జగములు మోహంబున తిలకింపగ.. పులకింపగ
శ్రీ రంగ మందిర నవసుందరా పరా
శ్రీ రంగ మందిర నవసుందరా పరా
శ్రీ రంగ మందిర నవసుందరా పరా

కొలువైతివా... రంగశాయి...
హాయి.. కొలువైతివా... రంగశాయి...
కొలువైన నిను చూడ.. కలవా కన్నులు వేయి
కొలువైన నిను చూడ.. కలవా కన్నులు వేయి
కొలువైతివా... రంగశాయి
 
మంగళవారం, నవంబర్ 27, 2018

గోరంత సూరీడు...

పెళ్ళిచేసి చూపిస్తాం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళి చేసి చూపిస్తాం (1983)
సంగీతం : రామకృష్ణం రాజు
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు, సుశీల

గోరంత సూరీడు ఊరంత వెలిగేడు
నీ కంటిలో పాపగా నా గుండెలో పాటగా

గోరంత సూరీడు ఊరంత వెలిగేడు
నీ కంటిలో పాపగా నా గుండెలో పాటగా

కొనచూపే రాగాలుగా చిరునవ్వే తాళాలుగా
కొనచూపే రాగాలుగా చిరునవ్వే తాళాలుగా
చిరునవ్వే తాళాలుగా..

గోరంత సూరీడు ఊరంత వెలిగేడు
నీ కంటిలో పాపగా నా గుండెలో పాటగా

సొగసే తూరుపు సింధూరం
మనసే వాడని మందారం
నిలువెల్ల హరివిల్లై నిలిచే ఆమని నీ రూపం
తొణికే వేకువ నీ పిలుపు
ఉరికే వెల్లువ నా తలపు
తొలిసంధ్య తొలిసారి పలికే పల్లవి నీ చూపు

నీ దోర అందాల పందిళ్ళలోనా
తేనెల్ల వానల్లు చిందించుకోనా
నీ కళ్ళ వాకిళ్ళ నీరెండలోనా
అచ్చట్లు ముచ్చట్లు ఆరేసుకోనా

ఈవేళా... ఏవేళా... సాగేను నీ తోడుగా

గోరంత సూరీడు ఊరంత వెలిగేడు
నీ కంటిలో పాపగా నా గుండెలో పాటగా

విరిసే పువ్వులు నీ కోసం
వీచే గాలులు నా కోసం
మలిసంధ్య మనకోసం పలికే మంగళ సంగీతం
పడమట ఎర్రని ఆకాశం
పరచెను కుంకుమ నీ కోసం
పడిలేచే ప్రతి కెరటం కసిగా పొంగెను నా కోసం

నీ నవ్వు లోగిళ్ళ నీడల్లలోనా
బంగారు కలలన్నీ పండించుకోనా
నీ లేత చెక్కిళ్ళ అద్దాలలోనా
నా ముద్దు మురిపాలు నే చూసుకోనా

ఈవేళా... ఏవేళా... సాగేను నీ నీడగా

గోరంత సూరీడు ఊరంత వెలిగేడు
నీ కంటిలో పాపలా నా గుండెలో పాటగా

కొనచూపే రాగాలుగా చిరునవ్వే తాళాలుగా
కొనచూపే రాగాలుగా చిరునవ్వే తాళాలుగా
చిరునవ్వే తాళాలుగా..

గోరంత సూరీడు ఊరంత వెలిగేడు
నీ కంటిలో పాపలా నా గుండెలో పాటగా

సోమవారం, నవంబర్ 26, 2018

తొలిసంధ్య వేళలో...

సీతారాములు చిత్రంలోని ఒక మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సీతారాములు (1980)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : దాసరి నారాయణ రావు
గానం : బాలు, సుశీల

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం


జీవితమే రంగుల వలయం
దానికి ఆరంభం సూర్యుని ఉదయం
గడిచే ప్రతి నిమిషం ఎదిగే ప్రతిబింబం
వెదికే ప్రతి ఉదయం దొరికే ఒక హృదయం
ఆ హృదయం సంధ్యా రాగం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో...

సాగరమే పొంగుల నిలయం
దానికి ఆలయం సంధ్యా సమయం
వచ్చే ప్రతి కెరటం చేరదు అది తీరం
లేచే ప్రతి కెరటం అది అంటదు ఆకాశం
ఆ ఆకాశంలో ఒక మేఘం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం
 

ఆదివారం, నవంబర్ 25, 2018

ఈ రాతిరి ఓ చందమామా...

దొంగలకు దొంగ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దొంగలకు దొంగ (1977)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : సుశీల

ఈ రాతిరి ఓ చందమామా
ఎట్లా గడిపేదీ అయ్యోరామా
ఈ రాతిరి ఓ చందమామా
ఎట్లా గడిపేదీ అయ్యోరామా
చాటుగ నను చేరి
అల్లరి పెడుతుంటే
నీతో వేగేదెలా

ఈ రాతిరి ఓ చందమామా
ఎట్లా గడిపేదీ అయ్యోరామా


వెన్నెలతో నా ఒళ్ళంతా పెనవేసేవూ
గిలిగింతలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేవూ
ఎవరైన చూసేరు ఎగతాళి చేసేరూ
నీతో గడిపేదేలా..

ఈ రాతిరి ఓ చందమామా
ఎట్లా గడిపేదీ అయ్యోరామా


నిన్ను చూసి లేత కలువ విరిసిందీ
తెల్లవార్లూ మోటు సరసం తగదందీ
ఒకసారి ఔనంటే వదిలేది లేదంటే
ఎట్లా తాళేదిరా..

ఈ రాతిరి ఓ చందమామా
ఎట్లా గడిపేదీ అయ్యోరామా 


శనివారం, నవంబర్ 24, 2018

ఆకాశ వీధులలోన...

రాజు రాణి జాకీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాజు రాణి జాకి (1983)
సంగీతం : రాజన్-నాగేద్ర
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

ఆకాశవీధులలోన వినిపించింది ఓ మౌనగీతం
ఆ గీతమంతా పలికించే అనురాగాలు మనకోసం

ఆకాశవీధులలోన వినిపించింది ఓ మౌనగీతం
ఆ గీతమంతా పలికించే అనురాగాలు మనకోసం 
ఆకాశవీధులలోన వినిపించింది ఓ మౌనగీతం

మందార మకరందాలే కురిసింది సుందరహాసం
మందార మకరందాలే కురిసింది సుందరహాసం
మమతలే పరిమళమై హృదయాలు పరవశమై

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
శృంగార సుమభాణాలే విసిరింది సంధ్యారాగం
శృంగార సుమభాణాలే విసిరింది సంధ్యారాగం
ప్రణయమే ప్రణవమనే అందాల అనుభవమే..ఏ
ఈ చైత్రవేళలలోన ఆలాపనై
 
ఆకాశవీధులలోన వినిపించింది ఓ మౌనగీతం

నా లేత యవ్వనమల్లె విరిసింది మల్లెలమాసం
నా లేత యవ్వనమల్లె విరిసింది మల్లెలమాసం
మనసులే తనువులుగా మధుమాస కోకిలలై 
ఆ ఆ ఆ ఆ హ్హా ఆ ఆ ఆ ఓ ఓ ఓ
నా కొంటె కోరికలేవొ కొసరింది తుమ్మెద నాదం
నా కొంటె కోరికలేవొ కొసరింది తుమ్మెద నాదం
పరువమే స్వరములుగా సనజాజి సంకెలలై
హేమంత రాత్రులలోన..హిమవీణలై

ఆకాశవీధులలోన వినిపించింది ఓ మౌనగీతం
ఆ గీతమంతా పలికించే అనురాగాలు మనకోసం
ఆకాశవీధులలోన వినిపించింది ఓ మౌనగీతం


శుక్రవారం, నవంబర్ 23, 2018

సరి సరి పద పద నీ...

రెండు జెళ్ళ సీత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రెండుజెళ్ళ సీత (1983)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి, కోరస్ 

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ
నీ దనీ మది నీదనీ
నీ దరి చేరగ తొందర సేయగా ఆఆ..

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ


అక్షర సుమాలు నావై
స్వర లక్షణ సూత్రము నీవై
సరిగమపదనిస
సనిదపమగరిస
సప్తవర్ణముల గాన లహరిలో
ఇంధ్రధనుసుగా నా సొగసు
ఇలకు చేరగా నీ కొరకు
సరిగమపదనిస సా సా
సరిగమపదనిస సా సా
దనిసనిసరిదప సనిదప మగరిస
దనిసనిసరిదప సనిదప మగరిస

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ
నీ దనీ మది నీదనీ
నీ దరి చేరగ తొందర సేయగా ఆఆ..

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ


సరిసరి నటనల అందియనై
సరసానికి వ్రేపల్లియనై
వేణు వీధిలో వేసవి గాలిని నేనై
విరహిణినై స్వరధునినై రసనదినై
పొంగిపొరలి నే వస్తున్నా
నింగినేల ముడి వేస్తున్నా
సరిగమ సమగరి సరిగమపదనిస
సరిగమ సమగరి సరిగమపదనిస
సనిదప సపదని సనిదపమగరిస
సనిదప సపదని సనిదపమగరిస

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ
నీ దనీ మది నీదనీ
నీ దరి చేరగ తొందర సేయగా ఆఆ..

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ


పులిలా చూడకు ప్రియా
భీతహరిణి నేత్రిని నేను
పులిలా చూడకు సఖా
ప్రాణ శిల్ప ధాత్రిని నేను
ప్రియా...ఆఆఅ... సఖా...ఆఆఆ
చలిగా చూస్తే నెచ్చెలిని
చెలిగా నీలో సగమవుతాను
చెలిమై నీకూ సఖినౌతానూ
సపమపగమరిగ సపమపగమరిగ
సరిగమపదనిస సరిగమపదనిస
పసనిసదనిమద పసనిసదనిమద
సనిదపమగరిస సనిదపమగరిస

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ
నీ దనీ మది నీదనీ
నీ దరి చేరగ తొందర సేయగా ఆఆ..

సరి సరి పద పద నీ
నీ సరి ఎవరిక అవనీ


సనజాజి వానల్లో సంపంగి వరదల్లో
తేనెలో తడిసాను తీపిలో మునిగాను
నీ చూపు వేడిలో తడి ఆర్చుకున్నాను
నచ్చింది మనువు పిల్లకీ భల్ అందగాడా
నచ్చింది మల్లెల పల్లకీ 


గురువారం, నవంబర్ 22, 2018

బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో...

మూడు ముళ్ళు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మూడుముళ్ళు (1983)
సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : బాలు, సుశీల

జో..లాలీ..జో జో జో ...
బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో
ఎవరయ్యా నీకన్నా లాలిజో..
ఇల్లాలి లాలిజో..జోలాలి లాలిజో
ఈ..ఇల్లాలి లాలి జో..ఓ ఓ ఓ
జోలాలి లాలిజో...

బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో..
జో జో జో..లాలి జో...

ముద్దూ ముచ్చట తెలిసి బతకర ముద్దుల కన్నయ్యా
ముద్ద పప్పులా పప్పు సుద్దలా మారకు చిన్నయ్యా
మింగటమే తెలుసూ కొందరి పెదవులకూ
ముద్దంటే అలుసూ ఆ మొద్దుల పెదవులకూ
బొమ్మలు అడిగే కన్నా ఓ అమ్మను అడుగు కన్నా
బొమ్మలు అడిగే కన్నా ఓ అమ్మను అడుగు కన్నా
అందాకా ఆపోద్దూ నీ గోలా నే జోల పాడినా హాహా


బజ్జోర నా కన్నా లాలి జో
ఎవరయ్య నీ కన్నా లాలి జో
ఈ నాన్న పాడినా మీ అమ్మా లాలి జో
ఈ నాన్న పాడినా మీ అమ్మా లాలి జో
బజ్జోర నా కన్నా లాలి జో..
జో జో జో..లాలి జో..

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అహహ ఆహహహా ఆ ఆ ఆ హా హా హా

పెదవుల చివరి ముద్దులు మనకు వద్దుర కన్నయ్యా
మంచిన మించిన ముద్దుల పదవులు లేవుర చిన్నయ్యా
నవ్వర నా తండ్రీ నకిలీ ప్రేమలకూ
నమ్మకు నా తండ్రీ ఈ నవ్వే భామలనూ
కనిపించే ప్రతి బొమ్మా కాదుర నాన్న అమ్మా
కనిపించే ప్రతి బొమ్మా కాదుర నాన్న అమ్మా
నీకేలా..ఈ గోలా ఈ వేళా.. ఉయ్యల ఊగరా

బజ్జోర నా కన్నా లాలి జో
ఎవరయ్య నీ కన్నా లాలి జో

ఇల్లాలి లాలిజో..జోలాలి లాలిజో
ఈ..ఇల్లాలి లాలి జో..ఓ ఓ ఓ
బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో
జో జో జో లాలి జో లాలి జో
 


బుధవారం, నవంబర్ 21, 2018

రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే...

ప్రణయగీతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం :  ప్రణయ గీతం (1981)
సంగీతం :  రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం :  సినారె
గానం :  బాలు, సుశీల 

రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే నా ప్రణయగీతం
నాలోని వాణి నీలాలవేణి తానే నేనై పాడగా
నా మేనిలోన మాణిక్యవీణ నేనే తానై మ్రోగగా
నేలా నింగీ ఆడగా పూలే తాళం వేయగా

రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే నా ప్రణయగీతం

నీ వదనమే కమలమై పూచెనా
భావనలే రేకులై నాకై వేచెనా

నీ హృదయమే భ్రమరమై దాగెనా
కోరికలే రెక్కలై నాపై మూగెనా


అహహా...  కాలమే లీలగా ఆడెనా
నీలో ఉన్న నాదాలన్ని నాలో పొంగెనా

రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే నా ప్రణయగీతం
నాలోని వాణి నీలాలవేణి తానే నేనై పాడగా
నా మేనిలోన మాణిక్యవీణ నేనే తానై మ్రోగగా
నేలా నింగీ ఆడగా పూలే తాళం వేయగా


రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే నా ప్రణయగీతం

నీ పెదవిఏ మురళిఐ పిలిచెనా
రసధునులే రవుళులై నాలో నిలిచెనా


నీ పదములే హంసలై కదలెనా
లయజతులే హొయలులై నాలో ఒదిగెనా

నందనం చేతికే అందెనా
నాలో ఉన్న అందాలన్ని నీలో పండెనా


రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే నా ప్రణయగీతం
నాలోని వాణి నీలాలవేణి తానే నేనై పాడగా
నా మేనిలోన మాణిక్యవీణ నేనే తానై మ్రోగగా
నేలా నింగీ ఆడగా పూలే తాళం వేయగా
రింఝిం రింఝిం రింఝిం పలికెనులే నా ప్రణయగీతం 

 

మంగళవారం, నవంబర్ 20, 2018

అలలు కదిలినా పాటే...

సీతామాలక్ష్మి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సీతామాలక్ష్మి (1978)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : పి.సుశీల

అలలు కదిలినా పాటే ఆకు మెదిలినా పాటే
కలలు చెదిరినా పాటే కలత చెందినా పాటే
ఏ పాట నే పాడను బ్రతుకే పాటైన పసివాడను
ఏ పాట నే పాడను బ్రతుకే పాటైన పసివాడను
ఏ పాట నే పాడను...

ఏలుకుంటే పాట మేలుకుంటే పాట
పాడుకుంటే పాట మా దేవుడు
ఏలుకుంటే పాట మేలుకుంటే పాట
పాడుకుంటే పాట మా దేవుడు

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోకబంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీదేవతాగృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం

ఆ సుప్రభాతాలు ఆ భక్తిగీతాలు
పాడకుంటే మేలుకోడు మమ్మేలుకోడు

ఏ పాట నే పాడను...
తల్లడిల్లే వేళ తల్లి పాడే జోల
పాల కన్నా తీపి పాపాయికీ
తల్లడిల్లే వేళ తల్లి పాడే జోల
పాల కన్నా తీపి పాపాయికీ

రామలాలీ మేఘశ్యామ లాలీ
తామరసనయన దశరథ తనయ లాలీ
రామలాలీ మేఘశ్యామ లాలీ
తామరసనయన దశరథ తనయ లాలీ

ఆ.ఆఆ.. ఆ రామలాలికి ఆ ప్రేమగీతికి
రాముడైన పాప ఇల్లాలికి... ఈ లాలికీ

ఏ పాట నే పాడనూ
బ్రతుకే పాటైన పసివాడనూ
ఏ పాట నే పాడనూ

చేరువై హృదయాలు దూరమైతే పాట
జంట బాసిన గువ్వ ఒంటి బ్రతుకే పాట
ఎందుకో ఎందుకో...
నా మీద అలిగాడు చెలికాడు
ఎందుకో నా మీద అలిగాడు చెలికాడు
ఎదురు చూసిన చూపు చుక్కలైనా రాడు
నిదురకాచిన కంట కల అయిన కాలేడు
ఎదురు చూసిన చూపు చుక్కలైనా రాడు
నిదురకాచిన కంట కల అయిన కాలేడు
గారాలు నీరాయే తీరాలు వేరాయే
మనసు మీరాలాయే వయసేటి పాలాయే

ఎందుకో ఎందుకో
నా మీద అలిగాడు చెలికాడు
కలలు చెదిరినా పాటే
కలత చెందినా పాటే
ఏ పాట నే పాడనూ... 

 

సోమవారం, నవంబర్ 19, 2018

ఈ నదిలా నా హృదయం...

చక్రవాకం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం :  చక్రవాకం (1974)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : సుశీల, రామకృష్ణ

ఈ నదిలా నా హృదయం పరుగులు తీస్తూంది
ఏ ప్రేమ కడలినో.. ఏ వెచ్చని ఒడినో..
వెతుకుతు వెళుతోంది   
    
ఈ నదిలా నా హృదయం పరుగులు తీస్తూంది
ఏ ప్రేమ కడలినో.. ఏ వెచ్చని ఒడినో..
వెతుకుతు వెళుతోంది..
వెతుకుతు వెళుతోంది

వలపు వాన చల్లదనం తెలియనిది..
వయసు వరద పొంగు సంగతే ఎరగనిది
వలపు వాన చల్లదనం తెలియనిది..
వయసు వరద పొంగు సంగతే ఎరగనిది

కలల కెరటాల గలగలలు రేగనిది..
కలల కెరటాల గలగలలు రేగనిది..
గట్టు సరిహద్దు కలతపడి దాటనిది

ఏ మబ్బు మెరిసినదో ఏ జల్లు కురిసినదో..

ఎంతగా మారినది.. ఎందుకో ఉరికినది
ఎంతగా మారినది.. ఎందుకో ఉరికినది

        
ఈ నదిలా నా హృదయం పరుగులు తీస్తూంది..
ఏ ప్రేమ కడలినో.. ఏ వెచ్చని ఒడినో..
వెతుకుతు వెళుతోంది  

అడవి పిల్లల్లే ఎక్కడో ఫుట్టినది..
అడుగడుగునా సొగసు పోగు చేసుకున్నది
అడవి పిల్లల్లే ఎక్కడో ఫుట్టినది..
అడుగడుగునా సొగసు పోగు చేసుకున్నది


మలుపు మలుపులో ఒక వంపు తిరిగినది
మలుపు మలుపులో ఒక వంపు తిరిగినది
ఏ మనిషికి మచ్చికకు రానన్నది

ఏ తోడు కలిసినదో.. ఏ లోతు తెలిసినదో
వింతగా మారినది.. వెల్లువై ఉరికినది
వింతగా మారినది.. వెల్లువై ఉరికినది 
 
ఈ నదిలా నా హృదయం పరుగులు తీస్తూంది
ఏ ప్రేమ కడలినో.. ఏ వెచ్చని ఒడినో
వెతుకుతు వెళుతోంది.. వెతుకుతు వెళుతోంది 


ఆదివారం, నవంబర్ 18, 2018

ఊహవో... ఊపిరివో...

సువర్ణ సుందరి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు మనం తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సువర్ణ సుందరి (1981)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం :  వేటూరి
గానం :   బాలు, జానకి

ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
వివర్ణమైన ఆశల ముంగిట... సువర్ణ సుందరివో
ఇదే నా స్వాగతం... నీవే నా జీవితం

ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
వివర్ణమైన ఆశల ముంగిట... సువర్ణ సుందరివో
ఇదే నా స్వాగతం... నీవే నా జీవితం

చీకటి తీవెల రాతిరి వీణియ 
నవ్విన వేకువ చూపులని
ఆమని తేనెల వాగుల పొంగిన 
తీయని అలలే మాటలని
కంకణముల సడి పాటలుగా
కలికి అందియల ఆటలుగా
ఎడదల చప్పుడు తాళముగా
విడుదల ఎరుగని కౌగిలిలో...

కనుపాపలు తానాలాడే
ఆషాడపు అభిషేకంలో
ఏడుజన్మలిటు...  ఆరు ఋతువులై
నూరు శరత్తులు విరిసిన వేళ


ఉదయరేఖ నుదుటదిద్ది.... కదలిరావే నా సుందరి
ఓ నా ఉషస్సుందరి.....

ఊహవో... ఊపిరివో... నా జీవన రస మాధురివో

వెన్నెలసణిగే వెండిమువ్వలో 
సన్నని లయ నా హృదయమని
కిన్నెర పలికే చిలిపి ముద్దులో 
చల్లని శృతి నా ప్రణయమని
గగన నీలిమలు కురులుగా 
ఉదయరక్తిమలు పెదవులుగా
హరిత చైత్రములు చీరెలుగా 
శరణ్మేఘముల నడకలలో

నిన్ను తాకిన హేమంతములో 
సుడిరేగిన సంగీతంలో
సప్తవర్ణములు సప్తస్వరాలై 
సప్తపదులు నడిపించిన వేళా
కలలు వీడి.. ఇలకు చేరి 
కలిసిపొవె నా సుందరి 
ఇంద్రధనుస్సుందరీ

ఊహవో...  ఊపిరివో... నా జీవన రసమాధురివో
వివర్ణమైన ఆశల ముంగిట... సువర్ణ సుందరివో
ఇదే నా స్వాగతం... నీవే నా జీవితం 


శనివారం, నవంబర్ 17, 2018

దొరలనీకు కనులనీరు...

నాలుగు స్తంభాలాటలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నాలుగు స్తంభాలాట (1982)
సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
రచన : వేటూరి
గానం : పి.సుశీల

దొరలనీకు కనులనీరు దొరలదీలోకం
మగదొరలదీలోకం
కనులలోనే దాచుకోవే కడలిలా శోకం
కన్నెపడుచులా శోకం

నాల్గు దిక్కుల నడుమ పుట్టి నలిగిపోయే జగతిలో
నాల్గు దిక్కుల నడుమ పుట్టి నలిగిపోయే జగతిలో
నాలుగు పాదాల ధర్మం నడువలేని ప్రగతిలో
నాలుగు స్తంభాల ఆట ఆడబ్రతుకు తెలుసుకో

దొరలనీకు కనులనీరు దొరలదీలోకం
కనులలోనే దాచుకోవే కడలిలా శోకం

వెన్నెలే కరువైననాడు నింగినిండా చుక్కలే
వెన్నెలే కరువైననాడు నింగినిండా చుక్కలే
కన్నెగానే తల్లివైతే కంటినిండా చుక్కలే
నాల్గు మొగముల బ్రహ్మరాసిన
ఖర్మనీకిది తెలుసుకో

దొరలనీకు కనులనీరు దొరలదీలోకం
కనులలోనే దాచుకోవే కడలిలా శోకం

కలవని తీరాల నడుమ గంగలాగా కదిలిపో
కలవని తీరాల నడుమ గంగలాగా కదిలిపో
అమ్మగా ఒక జన్మనిచ్చి అవని నీవై మిగిలిపో
నాలుగు వేదాలసారం అనుభవంలో తెలుసుకో

దొరలనీకు కనులనీరు దొరలదీలోకం
మగదొరలదీలోకం
కనులలోనే దాచుకోవే కడలిలా శోకం
కన్నెపడుచులా శోకం

శుక్రవారం, నవంబర్ 16, 2018

అమ్మాయీ అమ్మాయీ...

ప్రజారాజ్యం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రజారాజ్యం (1983)
సంగీతం :  జె.వి. రాఘవులు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

అమ్మాయీ... అమ్మాయీ
అమ్మాయీ... అమ్మాయీ
కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


హహా... హహా... హహా...

కులుకమ్మా నడుమంతా గుప్పెట్లోనే దాచా
గుప్పెట్లో గిలిగింతా కౌగిట్లోనే చూశా
కులుకమ్మా నడుమంతా గుప్పెట్లోనే దాచా
గుప్పెట్లో గిలిగింతా కౌగిట్లోనే చూశా
అందంలో సంగీతం సందెల్లో సావాసం
అహ్హా.. ఒహ్హో... అహ్హా..

కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ అహ్హా..
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ
హహా...
హహా... హహా...

కవ్వించే అందాలే కళ్ళల్లో ఆరేశా
కౌగిళ్ళా మత్తుల్లో ఇళ్ళెన్నో కట్టేశా
కవ్వించే అందాలే కళ్ళల్లో ఆరేశా
కౌగిళ్ళా మత్తుల్లో ఇళ్ళెన్నో కట్టేశా

ఒళ్ళంతా వయ్యారం వందేళ్ళా సంసారం
అహా.. ఒహో.. అహా..

కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


హహ్హా... హొహ్హో... హహ్హా...

చేపంటి ఆ కళ్ళు చెప్పేవే ఆకళ్ళు
ఎదురైతే ఉవ్విళ్ళు ఎదకొచ్చే ఎక్కిళ్ళు
చేపంటి ఆ కళ్ళు చెప్పేవే ఆకళ్ళు
ఎదురైతే ఉవ్విళ్ళు ఎదకొచ్చే ఎక్కిళ్ళు
నీ ముద్దే మందారం ముదిరిందీ యవ్వారం
అహ్హా.. ఒహో.. అహ్హా..

కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ

అహ్హా..ఒహో.. అహ్హా.. 


గురువారం, నవంబర్ 15, 2018

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి...

సర్పయాగం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సర్పయాగం (1991)
సంగీతం : విద్యాసాగర్ 
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి చుక్కా చెక్కిట జారొద్దు
నా చిన్నారి పాపా నీ కన్నుల్లో చీకటి వాలొద్దు

అమ్మ నీకు కావాలంటే అంగడిలో కొనితేలేను
అమ్మ నీకు కావాలంటే అంగడిలో కొనితేలేను
నేనే నీ అమ్మనుకుంటే ప్రాణం హారతి పడతాను
బ్రతుకే పండిందంటాను.

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి చుక్కా చెక్కిట జారొద్దు
నా చిన్నారి పాపా నీ కన్నుల్లో చీకటి వాలొద్దు.

జరిగిన కాలం ఏనాడైనా తిరిగి రాగలిగేనా...ఓ.
జరిగిన కాలం ఏనాడైనా తిరిగి రాగలిగేనా...
నేలకు రాలిన ధృవతారైనా నింగికి పోగలిగేనా
శ్వాసకు హద్దు ఉన్నది గాని ఆశకు లేదమ్మా
కాటిలో కలిసిన ఏ ప్రాణైనా గూటికి రానే రాదమ్మా...

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి చుక్కా చెక్కిట జారొద్దు
నా చిన్నారి పాపా నీ కన్నుల్లో చీకటి వాలొద్దు

ఇంతగ ఉన్న నా పసిగున్నా ఎంతగా ఎదిగావమ్మా...ఆ..
ఇంతగ ఉన్న నా పసిగున్నా ఎంతగా ఎదిగావమ్మా.
ఒదిగే కళ్ళల్లో ఊరేగే బిడియం ఓణీ వేసిందమ్మా...
నీ నవ్వుల్లో మీ అమ్మ రూపం నిత్యంకంటాను.
నూరేళ్లయినా నిన్నే చూస్తూ మారాజల్లే ఉంటాను.

బుధవారం, నవంబర్ 14, 2018

తంతంతారరంపంపంపం...

బాలల దినోత్సవం సంధర్బంగా చిన్నారులకు శుభాకాంక్షలు మరియూ దీవెనలు అందజేస్తూ మేము చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మేము (2016)
సంగీతం : అరోల్ కొరెల్లి
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : ఆనంద్

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

కష్టాలు లేని ఏ పిల్లలు లేరులే
బొమ్మల్లే బతికే వారు పిల్లలు కారులే
దిగులింక ఏలా మనమల్లరి పిల్లలై
మేఘాలు దాటి ఎగిరేము గువ్వలై

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

తల్లి కడుపులో ఉన్నాం
కాళ్ళు చేతులాడించాం
ఈ నేలపైకొచ్చీ
మౌనంగా ఎందుకున్నాం
తోడుంది నీకు ఈకాలమే
నువ్వు సాగిముందుకే పో
ఆ మబ్బుల్ని నీవడిగావుగా
నీ రెక్కల్లే నే వస్తానురా నీకై

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

ఆగాజుపెట్టెలలో
జీవించు చేపలకు
కడలినీదు అనుభవమే
నేర్పించ మరచాము
ఆకాశమే నీదైనదో
హద్దేది లేదు నువ్వుపో
నువ్వు అరవిచ్చు పువ్వేనురా
నువ్వు పాపైతే నే రెప్పేనురా ఇక

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

మంగళవారం, నవంబర్ 13, 2018

సందపొద్దు అందాలున్న...

తూర్పు వెళ్ళే రైలు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తూర్పూ వెళ్ళే రైలు (1979)
సంగీతం : బాలు
రచన : జాలాది
గానం : బాలు, సుశీల

సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ
సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ
బొమ్మలా ముద్దుగుమ్మలా
పువ్వులా పాలనవ్వులా
మెరుపుతీగమల్లే తళుకుమంటే
ఈ అద్దాల ఒళ్ళంతా ముద్దాడుకోనా

సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ

ఆకతాయి బుల్లోడల్లే అల్లరెడితే
రాలుగాయి రాగాలన్ని రచ్చబెడితే
ఎవ్వరైన చూసారంటే అల్లరైపోతానయ్యో
ఎన్నెలంటి బతుకంతా చీకటైపోతాదయ్యో

దీపమల్లే నేనుంటాను తీపి రేపు తెస్తుంటాను
దీపమల్లే నేనుంటాను తీపి రేపు తెస్తుంటాను

కలవపువ్వు నీవై ఎలుగు నేనై
ఎలతేటి పాటల్లే చెలరేగిపోనా

ముత్తెమంటి ఒళ్ళు తడిసి ముద్దు పుడితే
గుండెలోన ఎండకాసి ఆరబెడితే
ఆశలారిపోకుండా ఊసులాడుకోవాలి
ఊసులెండిపోకుండా ఊట కోర్కెలుండాలి

గువ్వలాటి జోడుండాలి యవ్వనాల గూడెయ్యాలి
గువ్వలాటి జోడుండాలి యవ్వనాల గూడెయ్యాలి

నిన్ను నన్ను చూసి దిష్టి తీసి
ఆ లోకాల దేవుళ్ళే దీవించిపోవాలి


 
సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ
బొమ్మలా ముద్దుగుమ్మలా
పువ్వులా పాలనవ్వులా
మెరుపుతీగమల్లే తళుకుమంటే
ఈ అద్దాల ఒళ్ళంతా ముద్దాడుకోనా

సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ 
  

సోమవారం, నవంబర్ 12, 2018

శివరంజని నవరాగిణి...

తూర్పూ పడమర చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తూర్పూ పడమర (1976)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు 
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు

శివరంజని నవరాగిణి
వినినంతనే నా తనువులోని
అణువణువు కరిగించే అమృత వాహిని
ఆఆఆఆఆ...ఆఆఆఆ...
శివరంజని నవరాగిణీ.. ఆఆఆ... 

 
రాగల సిగలోన సిరిమల్లివీ
సంగీత గగనాన జాబిల్లివీ
రాగల సిగలోన సిరిమల్లివీ
సంగీత గగనాన జాబిల్లివీ
స్వర సుర ఝురీ తరంగానివీ
స్వర సుర ఝురీ తరంగానివీ
సరస హృదయ వీణా వాణివీ

శివరంజని నవరాగిణి.. ఆఆఆఆ..

ఆ కనులు పండు వెన్నల గనులు
ఆ కురులు ఇంద్ర నీలాల వనులు
ఆ కనులు పండు వెన్నల గనులు
ఆ కురులు ఇంద్ర నీలాల వనులు
ఆ వదనం అరుణోదయ కమలం
ఆ అధరం సుమధుర మధు కలశం...

శివరంజని నవరాగిణీ...ఆఆఆఆ..

జనకుని కొలువున అల్లన సాగే జగన్మోహిని జానకి
వేణుధరుని రథమారోహించిన విదుషిమణి రుక్మిణి
రాశీకృత నవరసమయ జీవన రాగాచంద్రికా
లలిత లావణ్య భయద సౌందర్య కలిత చండికా
రావే...ఏఏఏ.. రావే నా శివరంజని..
మనోరంజని.. రంజని నా రంజని

నీవే నీవే నాలో పలికే నాదానివీ
నీవే నాదానివీ
నా దానివి నీవే నాదానివీ 


ఆదివారం, నవంబర్ 11, 2018

నిన్ను కన్నా.. మనసు విన్నా...

స్వాతి చినుకులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వాతిచినుకులు (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
రచన : వేటూరి
గానం : మనో, జానకి

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..లాలలా..లాలలాల
నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నీడలోనా..వెలుగులోనా
అనుబంధాల..ఆరాధన..ఆ

నాకు నీవు...నీకు నేను
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ 
నిన్ను కన్నా..

నీ కళ్ళు పాడేటి..కధలు..ఊఊఊ 
అధరాలలో..పొంగు సుధలు..ఊఊఉ
ఇటు ప్రేమించుకున్నాక..ఎదలు..ఊఊఊ
పేరంట మాడేటి...పొదలు..ఊఊఊఉ
చేమంతిపూల..సీమంతమాడే
హేమంత వేళ..ఈ రాసలీల
వెయ్యేళ్ళ వెన్నెల్లు..కాయాలిలే

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నాకు నీవు...నీకు నేను
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా

కౌగిళ్ళలో పండు..కలలు..ఊఊఉ
వేవిళ్లలో దాటు..నెలలు..ఊఊఊ
బిగిసందిళ్లకేటందు..కళలు..ఊఊఉ
సందేళ మందార..గెలలు..ఊఊఉ
రాసేదికాదు..ఈ చైత్రగీతం
రాగాలు తీసే..ఈ ప్రేమవేదం
పూలారబోసింది..ఈ తోటలో

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నీడలోనా..వెలుగులోనా
అనుబంధాల..ఆరాధన..ఆ

నాకు నీవు..ఆ..నీకు నేను..ఆ
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ
నిన్ను కన్నా..

 

శనివారం, నవంబర్ 10, 2018

ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు...

బంగారు చెల్లెలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బంగారు చెల్లెలు (1979)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు
ముద్దులాడే జంట లేళ్ళు
ప్రేమ ఎంత ప్రేమ
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా

కొండకోనా పొదరిళ్ళు
గుండెలోనా పడకటిళ్ళు
ప్రేమ అదే ప్రేమ
అమ్మమ్మా అవునమ్మా

అడవి గాలిలా నన్ను కమ్ముకో
అయోధ్య రాముడల్లే ఆదుకో
అడవి గాలిలా నన్ను కమ్ముకో
అయోధ్య రాముడల్లే ఆదుకో
 బంగారు లేడి నిన్ను అడగనుపో
శృంగార రాముడివై ఏలుకో
నా అందాల ఏలికవై ఉండిపో

అమ్మమ్మా అవునమ్మా 
 ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు
ముద్దులాడే జంట లేళ్ళు
ప్రేమ ఎంత ప్రేమ
అమ్మమ్మా అవునమ్మా 
  
నీలాల నీ కురుల దుప్పటిలో
సిరిమల్లె పూల చిలిపి అల్లరిలో 
నీలాల నీ కురుల దుప్పటిలో
సిరిమల్లె పూల చిలిపి అల్లరిలో
 నీ వయసు మెరిసింది కన్నులలో
నా మనసు ఉరిమింది చూపులలో
నే కరగాలి నీ కన్నె కౌగిలిలో

కొండకోనా పొదరిళ్ళు
గుండెలోనా పడకటిళ్ళు
ప్రేమ అదే ప్రేమ
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా

నా గుండెలో నీ తల దాచుకో
నా ఎండలో నీ చలి కాచుకో
నా గుండెలో నీ తల దాచుకో
నా ఎండలో నీ చలి కాచుకో
నా వన్నె చిన్నెలన్ని పంచుకో
నన్నింక నీలోనే పెంచుకో
ఈ గురుతునే బ్రతుకంత ఉంచుకో

ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు
ముద్దులాడే జంట లేళ్ళు
ప్రేమ ఎంత ప్రేమ
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా 
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా

 

శుక్రవారం, నవంబర్ 09, 2018

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ...

జూదగాడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జూదగాడు (1979)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : జి. ఆనంద్, సుశీల

మల్లెల వేళ.. అల్లరి వేళ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా

ఉహూహు ఊఊ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా
ఉహూహు..ఊ.ఉ..

ఒక యమున నేడు పొంగింది
ఒక మధుర మురళి మ్రోగింది
యమునా తటిలో మురళీ రవళి
ఒక రాగమేదొ ఝుమ్మంది
ఒక రాధ మనసు ఝల్లంది
బృందావనిలో అందాలొలికే
ఆ రాధా మాధవ రాస క్రీడలే
రసడోలలూగించు వేళ

ఉహూహు..ఊ.ఉ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల

ఒక నింగి వలచి చేరింది
ఒక నేల ముద్దులాడింది
నింగీ నేల మురిసీ మెరిసీ
ఒక మబ్బు ఉబ్బి ఉరిమింది
అది పెళ్ళి మేళమయ్యింది
దివిలో మేళం భువిలో తాళం
ఆ మేళ తాళాల మేళవింపులో
జగమెల్ల జీవించు వేళ

ఉహూహు..ఊఉ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా
ఉహూహు..ఊఉ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.