సోమవారం, ఏప్రిల్ 30, 2018

కోకిలమ్మ పెళ్ళికీ...

అడవిరాముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటతో ఈ నెల సిరీస్ ను ముగిద్దాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అడవిరాముడు (1977)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

కుకు కుకు కుకు కుకు
కోకిలమ్మ పెళ్ళికీ కోనంతా పందిరి
చిగురాకులు తోరణాలు చిరుగాలి సన్నాయి

డుడుం డుడుం డుడుం డుడుం
వసంతుడే పెళ్ళికొడుకు వనమంతా సందడి
పూలన్నీ తలంబ్రాలు పున్నమీ తొలిరేయి

తుళ్ళి తుళ్ళి నిన్నమొన్న తూనీగల్లే ఎగిరిన
పిల్లదానికొచ్చిందీ కళా...పెళ్ళి కళా
తలపులన్ని వలపులైన చూపులు విరితూపులైన
పెళ్ళికొడుకు నవ్వితే తళా... తళతళా
పూలగాలితో రేగిన పుప్పొడి పారాణిగా
చిలకపాట నెమలి ఆట కలిసి మేజువాణిగా
పూలగాలితో రేగిన పుప్పొడి పారాణిగా
చిలకపాట నెమలి ఆట కలిసి మేజువాణిగా
అందమైన పెళ్ళికి అందరు పేరంటాలే
అడవిలోని వాగులన్ని ఆనందపు కెరటాలే

కుకు కుకు కుకు కుకు
కోకిలమ్మ పెళ్ళికీ కోనంతా పందిరి
చిగురాకులు తోరణాలు చిరుగాలి సన్నాయి

కన్ను కన్ను కలుపుకున్న కన్నెమనసు
తెలుసుకున్న కనుల నీలినీడలే కథా... ప్రేమకథా
బుగ్గలలో నిగ్గుదీసి సిగ్గులలో చిలకరించు
మొగ్గవలపు విచ్చితే కథా...పెళ్ళి కథా
ఇరుమనసుల కొకతనువై ఇరుతనువులకొక మనువై
మనసులోని వలపులన్ని మల్లెల విరిపానుపులై
ఇరుమనసుల కొకతనువై ఇరుతనువులకొక మనువై
మనసులోని వలపులన్ని మల్లెల విరిపానుపులై
కలిసివున్న నూరేళ్ళు కలలుగన్న వెయ్యేళ్ళు
మూడుముళ్ళు పడిననాడు ఎదలు పూలపొదరిళ్ళు

కుకు కుకు కుకు కుకు
కోకిలమ్మ పెళ్ళికీ కోనంతా పందిరి
చిగురాకులు తోరణాలు చిరుగాలి సన్నాయి

డుడుం డుడుం డుడుం డుడుం
వసంతుడే పెళ్ళికొడుకు వనమంతా సందడి
పూలన్నీ తలంబ్రాలు పున్నమీ తొలిరేయి

కుకు కుకు కుకు కుకు
డుడుం డుడుం డుడుం డుడుం
కుకు కుకు కుకు కుకు
డుడుం డుడుం డుడుం డుడుం ఆదివారం, ఏప్రిల్ 29, 2018

ప్రియతమా తమా సంగీతం...

ఆలాపన చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఈ పాట వీడియో లేనందున ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : ఆలాపన (1986)
సంగీతం : ఇళయరాజా 

సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి

తతతతరతరత్త తతరరతరతరత్త
ప్రియతమా తమా సంగీతం
విరిసె సుమములై వసంతం
అడుగుల సడే మయూరం
అడుగుకో వయ్యారం
పలికిన పదం సరాగం
జరిగెలే పరాగం

ప్రియతమా తమా సంగీతం
విరిసె సుమములై వసంతం
తరతరతరతరత్త తతరరతరతరత్త


రేగే రాగాలన్ని నాలో ఉయ్యాలూగెలే.. హాయ్..
మళ్ళి మళ్ళి నన్ను మత్తెక్కిస్తున్నాయిలే.. హాయ్..
హోయ్.. రేగే రాగాలన్ని నాలో ఉయ్యాలూగెలే.. హాయ్..
మళ్ళి మళ్ళి నన్ను మత్తెక్కిస్తున్నాయిలే.. హాయ్..
నాలోన లీలగా నాద స్వరాలుగా..
పూసింది లాలస పున్నాగలా
రేయంత ఎండాయె నా గుండెలో..
రేరాణి వెన్నెల్లలో..
ఈ మోహమెందాక పోతున్నదో
ఈ దేహమింకేమి కానున్నదో
వలపులే పిలువగా...

ప్రియతమా తమా సంగీతం
విరిసె సుమములై వసంతం
తరతరత్తర తరరరర తరతరత్తర...

 
పూలే తేనైపోయి నాలో వాగై పొంగెలే.. హోయ్..
నిన్నే నిన్నే కోరి నాట్యాలనే చేసెనే.. హోయ్..
హో..  పూలే తేనైపోయి నాలో వాగై పొంగెలే.. హోయ్..
ఏయ్..నిన్నే నిన్నే కోరి నాట్యాలనే చేసెనే.. హా..
నా పాన్పు పంచుకో..  ఈ బాధ తీర్చిపో
శివ రాతిరవ్వనీ ఈ రాతిరీ
తేనెల్లు పొంగాలి చీకట్లలో..
కమ్మన్ని కౌగిళ్ళలో..
నీ తోడు కావాలి ఈ జన్మకి
నే నీడనవుతాను నీ దివ్వెకి
పెదవిలో..  మధువులా...

ప్రియతమా తమా సంగీతం
విరిసె సుమములై వసంతం
తరతరత్తర తతతతర తరరరర తరతరత్తర...


అడుగుల సడే మయూరం
అడుగుకో వయ్యారం
పలికిన పదం సరాగం
జరిగెలే పరాగం
ప్రియతమా తమా సంగీతం
విరిసె సుమములై వసంతం
తరతరత్తర తతతతర తరరరర తరతరత్తర
  

శనివారం, ఏప్రిల్ 28, 2018

కుహు కుహూ.. కూసే..

డబ్బు డబ్బు డబ్బు చిత్రంలోని ఒక మధురమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : డబ్బు డబ్బు డబ్బు (1981)
సంగీతం : శ్యాం
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి

కుహు కుహూ.. కూసే..
కోయిల నాతో నీవు వచ్చావని..
నీతో వసంతాలు తెచ్చావని...
బాగుందటా... జంటా బాగుందటా..
పండాలటా... మన ప్రేమే పండాలటా..

కుహు కుహూ... కుహు కుహూ...


నీడగ నీ వెంట నే జీవించాలంట...
ఓ ఓ ఓ.. ఓ బావా
నీడగ నీ వెంట నే జీవించాలంట...
ఓ ఓ ఓ.. ఓ బావా
నీహృదయం లోన.. మరుమల్లెల వానా..
నీహృదయం లోనా.. మరుమల్లెల వానా..
కురిసి..మురిసి..పులకించాలంటా...
కురిసీ..మురిసీ..పులకించాలంటా...

కుహు కుహూ... కుహు కుహూ...
గుండెల గుడిలోనా... నా దైవం నీ వంటా...
ఓ ఓ ఓ.. ఓ బావా
గుండెల గుడిలోనా... నా దైవం నీ వంటా...
ఓ ఓ ఓ.. ఓ బావా
నీ కన్నుల వెలిగే.. హారతి నేనంట..
నీ కన్నుల వెలిగే.. హారతి నేనంట..
కలసి... మెలసి... తరియించాలంట...
కలసీ... మెలసీ... తరియించాలంట...

కుహు కుహూ.. కూసే..
కోయిల నాతో నీవు వచ్చావని..
నీతో వసంతాలు తెచ్చావని...
బాగుందటా... జంటా బాగుందటా..
పండాలటా... మన ప్రేమే పండాలటా..
 

శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 27, 2018

మామిడి కొమ్మకు మా చిలకమ్మకు...

ఆవకాయ్ బిర్యానీ చిత్రంలోని ఒక కమ్మని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆవకాయ్ బిర్యాని (2000)
సంగీతం : మణికాంత్ కద్రి
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : మణికాంత్ కద్రి, సైంధవి

మామిడి కొమ్మకు మా చిలకమ్మకు పొత్తే కుదిరింది..
కమ్మని రుచులే పంచే కనులకు పొద్దే పొడిచిందీ.. ఓఓఓఓ..ఓ..
మామిడి కొమ్మకు మాచిలకమ్మకు పొత్తే కుదిరింది..
కమ్మని రుచులే పంచే కనులకు పొద్దే పొడిచిందీ.. ఓఓఓఓ..ఓ..
మ్మ్..కొత్తావకాయే తనకంటి ఎరుపాయే..
ముంగిళ్ళలో మురిపాలే మూతి విరుపాయే..
కారాలు నూరే..సందళ్ళు కొలువాయే..
కాలాలు మారే కథలే ఇక మొదలాయే..


గువ్వల్లే దూసుకు వచ్చే గడసరి అబ్బాయీ..
గుండెల్లో ఆశలు ఉన్నాయీ..
కళ్ళల్లొ తీయని కలలే తెచ్చిన అమ్మాయీ..
నీకోసం నా చిరునవ్వులు వేంచేస్తున్నాయీ..

ఏ నదితో ఏ వైరం..ఈ నావను వెంటాడిందో..
ఒంటరిగా చేరిందీ తీరం..
గుండెల్లో ఈ భారం..ఎందాకా నడిపిస్తుందో..
తేల్చదుగా ఎన్నటికీ దూరం..

దారే పూలే పరిచీ కడదాకా నిన్నే రమ్మంటే..
చేరే గమ్యం ఎంతో గొప్పైనా అర్థం ఉంటుందా..
పోరాటం లేనే లేని ఏ క్షణమైనా నీదౌతుందా..
తెగువే ఉంటె గెలుపే సైతం నీతో నీడై రాదా..

గువ్వల్లే దూసుకు వచ్చే గడసరి అబ్బాయీ..
గుండెల్లో ఆశలు ఉన్నాయీ..
కళ్ళల్లొ తీయని కలలే తెచ్చిన అమ్మాయీ..
నీకోసం నా చిరునవ్వులు వేంచేస్తున్నాయీ..

ఏ ఓటమి ఎదురైనా..ఆశే మీ వెన్నంటేనా..
వేకువకై పరుగే ఆగేనా..
చినుకల్లే మొదలైనా..చిగురించిన పరిచయమేదో..
చివరికి ఆ సంద్రంగా మారేనా..

నింగీ నేల రెండు ఎపుడైనా కలిసే వీలుందా..
పొంగే వానే వంతెన వేసిందా ఆ కల నిజమవదా..
ఏనాడు కలవని దిక్కులు కలిసిన వింతలు
కంటికి ఎన్నొ కనబడలేదా..
చీకటి వెలుగులు గీసిన చిత్రం నీదే..

గువ్వల్లే దూసుకు వచ్చే గడసరి అబ్బాయీ..
గుండెల్లో ఆశలు ఉన్నాయీ..
కళ్ళల్లొ తీయని కలలే తెచ్చిన అమ్మాయీ..
నీకోసం నా చిరునవ్వులు వేంచేస్తున్నాయీ. 


గురువారం, ఏప్రిల్ 26, 2018

కోయిల పాట బాగుందా...

నిన్నే ప్రేమిస్తా చిత్రం నుండి ఒక మంచి పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నిన్నే ప్రేమిస్తా (2000)
సంగీతం : S.A.రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : బాలు, చిత్ర

కోయిల పాట బాగుందా కొమ్మలసడి బాగుందా
పున్నమితోట బాగుందా వెన్నెల సిరి బాగుందా
కోయిల పాట బాగుందా కొమ్మలసడి బాగుందా
పున్నమితోట బాగుందా వెన్నెల సిరి బాగుందా
అందమైన మల్లె బాల బాగుందా
అల్లి బిల్లి మేఘమాల బాగుందా
చిలకమ్మా చెప్పమ్మా చిరుగాలి చెప్పమ్మా

కోయిల పాట బాగుందా కొమ్మలసడి బాగుందా
పున్నమితోట బాగుందా వెన్నెల సిరి బాగుందా

అప్పుడిప్పుడు గున్నమామి తోటలో
అట్లతద్ది ఊయలూగినట్లుగా
ఇప్పుడెందుకో అర్థరాత్రి వేళలో
గుర్తుకొస్తోంది కొత్త కొత్తగా
నిదురించిన ఎద నదిలో
అల లెగిసిన అలజడిగా
తీపితీపి చేదు ఇదా లేతపూల ఉగాది ఇదా
చిలకమ్మా చెప్పమ్మ చిరుగాలి చెప్పమ్మా

కోయిల పాట బాగుందా కొమ్మలసడి బాగుందా
పున్నమితోట బాగుందా వెన్నెల సిరి బాగుందా

మబ్బు చాటులో వున్న వెన్నెలమ్మకి
బుగ్గచుక్కలాగా వున్న తారక
కొబ్బరాకుతో అల్లుకున్న బొమ్మకి
పెళ్లి చుక్కపెట్టినట్టు వుందిగా
కలలు కనే కన్నులలో
కునుకెరుగని కలవరమా
రేయిలోని పలవరమా హాయిలోని పరవశమా
చిలకమ్మా చెప్పమ్మా చిరుగాలి చెప్పమ్మా

కోయిల పాట బాగుంది కొమ్మల సడి బాగుంది
పున్నమితోట బాగుంది వెన్నెలసిరి బాగుంది
అందమైన మల్లె బాలబాగుంది
అల్లి బిల్లి మేఘమాల బాగుంది
చిలకమ్మా బాగుంది చిరుగాలి బాగుంది

కోయిల పాట బాగుందా కొమ్మలసడి బాగుందా
పున్నమితోట బాగుందా వెన్నెల సిరి బాగుందా
 

బుధవారం, ఏప్రిల్ 25, 2018

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు...

ఆంధ్రుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆంధ్రుడు (2005)
సంగీతం : కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : శ్రేయాఘోషల్

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా
కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా
చలాకి చిత్రలోన సుమించు చైత్ర వీణ
పి.లీల జిక్కిలోన వర్షించు పూలవాన
ఆశా లతాలలోన జనించు తేనె సోన
వినేసి తరించి తలొంచుకెళ్లవమ్మా


కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా
కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా


ఒకే పదం ఒకే విధం కుహు కుహు
అదే వ్రతం అదే మతం అనుక్షణం
నవీన రాగముంది ప్రవాహ వేగముంది
అనంత గీతముంది అసాధ్య రీతి ఉంది
చేరవమ్మ చరిత్ర మార్చుకోమ్మా శ్రమించి
కొత్తపాట దిద్దుకోమ్మ ఖరీదు కాదులేమ్మ

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా
కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా
చలాకి చిత్రలోన సుమించు చైత్ర వీణ
పి.లీల జిక్కిలోన వర్షించు పూలవాన
ఆశా లతాలలోన జనించు తేనె సోన
వినేసి తరించి...

మావిళ్లలో నీ గూటిలో ఎన్నాళ్లిలా హా హా
మా ఊరిలో కచ్చేరిలో పాడాలిగా హా హా
చిన్నారి చిలక పైన సవాలు చేయకమ్మా
తూనీగ తేనెటీగ చప్పట్లు చాలవమ్మ
దమ్ములుంటే నాపైన నెగ్గవమ్మ అదంత
తేలికేమి కాదులేమ్మా ఎత్తాలి కొత్త జన్మ

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా
కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల
జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా

చలాకి చిత్రలోన సుమించు చైత్ర వీణ
పి.లీల జిక్కిలోన వర్షించు పూలవాన
ఆశా లతాలలోన జనించు తేనె సోన
వినేసి తరించి తలొంచుకెళ్లవమ్మా
 

మంగళవారం, ఏప్రిల్ 24, 2018

కూసింది కోయిలమ్మ...

అబ్బాయిగారు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అబ్బాయిగారు (1993)
సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం : భువనచంద్ర
గానం : బాలు, చిత్ర

కూసింది కోయిలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కులికింది కూనలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
ముసి ముసి నవ్వుల మీనా దయరాద నా పైన
బిగి కౌగిట ఊయలలుగాలమ్మ...

కూసింది కోయిలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కవ్వింత లెందుకమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కావాలా ఒక చుమ్మా ఇస్తాలే ఇటు రమ్మా
తడి ఆరని పెదవులు నీకేనమ్మా...

చేరగనే చెలి చెంత అదియేమో పులకింత
వళ్ళంత తుళ్లింతా నీదేలే వలపంతా
చేరగనే చెలి చెంత అదియేమో పులకింత
ఆ వళ్ళంత తుళ్లింతా నీదేలే వలపంతా
అందాలే అనుబంధాలై
మొహాలే మకరందా లై
వెన్ను తట్టి తట్టి లేపుతుంటే ఆగలేను అమ్మడు
ముద్దులెన్నో లెక్క పెట్టమంటా
లెక్కపెట్టే నిన్ను చుట్టుకుంటా

కూసింది కోయిలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కులికింది కూనలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కావాలా ఒక చుమ్మా ఇస్తాలే ఇటు రమ్మా
బిగి కౌగిట ఊయలలుగాలమ్మ...

కూసింది కోయిలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కవ్వింత లెందుకమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు

నా ఎదలో పై ఎదలో పరువాలా పందిరిలో
ఆ సడిలో నీ ఒడిలో సరసాలా తొందరలో
నా ఎదలో పై ఎదలో పరువాలా పందిరిలో
ఆ ఆ సడిలో నీ ఒడిలో సరసాలా తొందరలో
వేకువనై నిను కోరుకునే
రాతిరినై నే మేలుకొని
ఎదో పట్టు పట్టి అడుగుతుంటే ఏమంటాను పిల్లడా
అమ్మదొంగా ఇట్టా వచ్చేమరి
నిమ్మళంగా జోడు కట్టేమరి

కూసింది కోయిలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కవ్వింత లెందుకమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
ముసి ముసి నవ్వుల మీనా దయరాద నా పైన
తడి ఆరని పెదవులు నీకేనమ్మా...

కూసింది కోయిలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకు
కవ్వింత లెందుకమ్మ
 

సోమవారం, ఏప్రిల్ 23, 2018

కూహూ కూయవా...

అదృష్టం చిత్రం నుండి ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అదృష్ణం (1992)
సంగీతం : ఆనంద్ మిలింద్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, చిత్ర

కూహూ కూయవా కోయిలా
ఊహూ మానవా మౌనివా
కూహూ కూయవా కోయిలా
ఊహూ మానవా మౌనివా
పాట విననీవా మోమాట పడతావా
మూతిముడిచి కూతలన్నీ మూత పెడతావా గువ్వా
అన్నానని కాదు గాని అనురాగం అణిచేవా
అదిరే ఆ పెదవుల్లో ఆనందం అదిమేవా

కూహూ కూయవా కోయిలా
ఊహూ మానవా మౌనివా
పాట విననీవా మోమాట పడతావా
మూతిముడిచి కూతలన్నీ మూత పెడతావా గువ్వా
అన్నానని కాదు గాని అనురాగం అణిచేవా
అదిరే ఆ పెదవుల్లో ఆనందం అదిమేవా

అడుగమ్మా కావాలంటే నీ గుండెల గుబగుబనీ
ఏమూలో వినిపిస్తుందీ నీ ఆశల పల్లవినీ
గుండెల్లో గుసగుసలన్నీ గుంభనగా ఉండనీ
అందరికీ తెలిసిందంటే అల్లరి పడిపోవాలీ

మంచిమాటతో చెబితే వినవా చండికా
ఏయ్ చెంప ఛెళ్ళునా కొడితే దారికి చేరవా..
కోపాలా గోపాలా ఓపని తాపాలా పాపం

అన్నానని కాదు గాని అనురాగం అణిచేవా
అదిరే ఆ పెదవుల్లో ఆనందం అదిమేవా

కలతోనే కాపురముంటే నడిరాతిరి కరిగేనా
కథలోనీ మలుపులు వింటే కాలం కొనసాగేనా

కలనైనా తోసుకువచ్చే సాక్ష్యంగా నే లేనా
కథలైనా కావ్యాలైనా మనకోసం అనుకోనా
ప్రేమ ముదిరితే పిచ్చే తెలుసా పరుగు మానుకో
పళ్ళు రాలితే పైత్యం దిగదా
పంతం ఎందుకో
ఛీ అన్నా ఛా అన్నా సరసం అనుకోనా గువా

అన్నానని కాదు గాని అనురాగం అణిచేవా
అదిరే ఆ పెదవుల్లో ఆనందం అదిమేవా

కూహూ కూయవా కోయిలా
ఊహూ మానవా మౌనివా
పాట విననీవా మోమాట పడతావా
మూతిముడిచి కూతలన్నీ మూత పెడతావా గువ్వా
అన్నానని కాదు గాని అనురాగం అణిచేవా
అదిరే ఆ పెదవుల్లో ఆనందం అదిమేవా 

 

ఆదివారం, ఏప్రిల్ 22, 2018

వేసంకాలం వెన్నెల్లాగా...

నేనున్నాను చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నేనున్నాను (2004)
సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కె.కె, శ్రేయ ఘోషల్

వేసంకాలం వెన్నెల్లాగా వానల్లొ వాగుల్లాగ వయసు ఎవరికోసం
తోం ధిరి తోం ధిరి తోం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి తోం ధిరి
శీతాకాలం ఎండల్లాగ సంక్రాతి పండుగలాగ సొగసు ఎవరికోసం
తోం ధిరి తోం ధిరి తోం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి తోం ధిరి
ఓరోరి అందగాడా నన్నేలు మన్మధుడా
నీకోసం నీకోసం నీకోసం (2)
నీ సిగ్గుల వాకిట్లొ నా ముద్దుల ముగ్గేసి
నే పండుగ చేసి సందడివేళ ఆకూ వక్కా సున్నం
నీకోసం నీకోసం నీకోసం (2)

గుండె చాటుగా ఉండనందిక ఇన్నినాళ్లు దాచుకున్న కోరికా
ఉన్నపాటుగా ఆడపుట్టుకా కట్టుబాటు దాటలేదుగా
కన్నె వేడుకా విన్నవించగా అందుబాటులోనె ఉన్నానుగా
తీగచాటుగా మూగపాటగా ఆగిపోకె రాగమాలికా
నిలువెల్ల నీ జతలోన చిగురించు లతనైరానా
కొనగోటి కొంటెతనాన నిను మీటనా చెలివీణా
అమ్మమ్మో అబ్బబ్బో ఆ ముచ్చట తీరంగా నీ మెళ్లో హారంగా
నా రేకులు విచ్చేసోకులు తెచ్చి అందిస్తున్నా మొత్తం
నీకోసం నీకోసం నీకోసం (2)

సిగ్గుపోరితో నెగ్గలేవుగా ఏడుమల్లెలెత్తు సుకుమారమా
సాయమీయకా మోయలేవుగా లేత సోయగాల భారమా
కౌగిలింతగా స్వాగతించగా కోరుకున్న కొంగు బంగారమా
తాళి బొట్టుగా కాలిమెట్టెగా చేరుకోవ ప్రేమ తీరమా
మునిపంటి ముద్దరకానా చిగురంటి పెదవులపైనా
మురిపాల మువ్వను కానా దొరగారి నవ్వులలోన
నిద్దర్లొ పొద్దుల్లో నీ వద్దకు నేనొచ్చి ఆ హద్దులు దాటించి
నువ్వొద్దరలేని పద్దతిలోన ముద్దుల్నెన్నో తెచ్చా
నీకోసం నీకోసం నీకోసం (2)

వేసంకాలం వెన్నెల్లాగా వానల్లొ వాగుల్లాగ వయసు ఎవరికోసం
తోం ధిరి తోం ధిరి తోం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి తోం ధిరి
శీతాకాలం ఎండల్లాగ సంక్రాతి పండుగలాగ సొగసు ఎవరికోసం
తోం ధిరి తోం ధిరి తోం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి తోం ధిరి
ఓరోరి అందగాడా నన్నేలు మన్మధుడా
నీకోసం నీకోసం నీకోసం నీకోసం నీకోసం నీకోసం
నీకోసం నీకోసం నీకోసం నీకోసం నీకోసం

శనివారం, ఏప్రిల్ 21, 2018

కోకిల కోకిల కూ అన్నది...

పెళ్ళిచేసుకుందాం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్లి చేసుకుందాం (1997)
సంగీతం : కోటి
సాహిత్యం : సాయి శ్రీహర్ష
గానం : ఎస్.పి.బాలు, కె.ఎస్.చిత్ర

కోకిల కోకిల కూ అన్నది
వేచిన ఆమని ఓ అన్నది
దేవత నీవని మమతల కోవెల
తలపు తెరిచి ఉంచాను
ప్రియా ప్రియా జయీభవ కౌగిళ్లలో
సఖీ సఖీ సుఖీభవ సందిళ్లలో 

కోకిల కోకిల కూ అన్నది.. అహ..హహ..హా..
వేచిన ఆమని ఓ అన్నది.. అహ..హహ..హా.. 

గుండె గూటిలో నిండిపోవా
ప్రేమ గువ్వలాగ ఉండిపోవా
ఏడు అడుగుల తోడు రావా
జన్మజన్మలందు నీడ కావా
లోకం మన లోగిలిగా కాలం మన కౌగిలిగా
వలపే శుభ దీవెనగా బ్రతుకే ప్రియ భావనగా
ఆ ఆకాశాలే అందేవేళ ఆశలు తీరెనుగా 

కోకిల కోకిల కూ అన్నది.. అహ..హహ..హా..
వేచిన ఆమని అన్నది.. అహ..హహ..హా.. 

వాలు కళ్లతో వీలునామా
వీలు చూసి ఇవ్వు చాలు భామా
వేళపాళలు ఏలనమ్మా
వీలులేనిదంటు లేదులేమ్మా
మనమేలే ప్రేమికులం మనదేలే ప్రేమ కులం
కాలాన్నే ఆపగలం మన ప్రేమను చూపగలం
కలలన్నీ తీరే కమ్మని క్షణమే
కన్నుల ముందుందమ్మ

కోకిల కోకిల కూ అన్నది
వేచిన ఆమని ఓ అన్నది
దేవత నీవని మమతల కోవెల
తలపు తెరిచి ఉంచాను
ప్రియా ప్రియా జయీభవ కౌగిళ్లలో
సఖీ సఖీ సుఖీభవ సందిళ్లలో 


శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 20, 2018

వసంతమా వరించుమా...

గిల్లికజ్జాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గిల్లికజ్జాలు (1998)
సంగీతం : కోటి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : యస్. పి. బాలు, సునీత

ప్రపంచమా క్షమించుమా మాకు నీతో పనేమీ లేదమ్మా
వసంతమా వరించుమా స్వాగతాంజలి స్వీకరించమ్మా
కాంచన కాంతులు భామ నీ కంచెలు తెంచుకు రామ్మా
కాంక్షలు పెంచిన ప్రేమ నీ పంచనె మా చిరునామా
ఈ ఏకాంతం మనదే స్నేహమా...

వసంతమా వరించుమా స్వాగతాంజలి స్వీకరించమ్మా

కుడి ఎడమలు ఎరగక మన కథ సాగేనంటా
జత కుదరని ఎదలకు పెరుగగ ఏదో మంటా
ఎవరెవరికొ ఎద రగిలితే అది మనకేమంటా
కనులడిగిన కలలను తరుముతు పోదామంటా
మనకు మనకు గల ముచ్చట 
మరి ఎవరు కనని చోటెచ్చట
ముడులు విడని బిగి కౌగిట 
తగు విడిది మనకు దొరికేనట
మరి ఆలస్యం ఇంకా ఎంటటా...

ప్రపంచమా క్షమించుమా మాకు నీతో పనేమీ లేదమ్మా

తెరమరుగున నిలువక చొరవగ రారమ్మంటా
అరమరికలు తెలియని చెలిమిని అందిమ్మంటా
కలవర పడు గుస గుస కబురును విన్నానంటా
మనసెరిగిన వరుసకు సరసనె ఉన్నానంటా
ఉరుము వెనుక జడి వానలా 
ఈ విరహమంత కరిగేదెలా
దిగులు పడకు నువ్వంతలా 
తొలి వలపు తెగని విరి సంకెలా
మరి దూరంగా ఉంటే ఇంకెలా...

వసంతమా వరించుమా స్వాగతాంజలి స్వీకరించమ్మా
కాంచన కాంతులు భామ నీ కంచెలు తెంచుకు రామ్మా
కాంక్షలు పెంచిన ప్రేమ నీ పంచనె మా చిరునామా
ఈ ఏకాంతం మనదే స్నేహమా...


గురువారం, ఏప్రిల్ 19, 2018

వసంతంలా వచ్చి పోవా ఇలా..

ముద్దుల ప్రియుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ముద్దుల ప్రియుడు (1994)
సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, చిత్ర

వసంతంలా వచ్చిపోవా ఇలా 
నిరీక్షించే కంటికే పాపలా
కొమ్మకు రెమ్మకు గొంతులు విప్పిన
తొలకరి పాటల సొగసరి కోయిలలా
వసంతంలా వచ్చిపోవా ఇలా 
నిరీక్షించే కంటికే పాపలా

హాయిలా మురళి కోయిల 
అరకులోయలా పలుకగా
వేణువై తనువు గానమై 
మనసు రాధనై పెదవి కలిపాలే
మదిలో మధురాపురి ఉన్నది తెలుసా మనసా
నడిచే బృందావని నీవని తెలిసే కలిశా
పూటా ఒక పాట తొలి వలపుల 
పిలుపుల శృతులు తెలుసుకోవా

వసంతంలా వచ్చిపోవా ఇలా
నిరీక్షించే కంటికే పాపలా

మౌనమో ప్రణయ గానమో 
మనసు దానమో తెలుసుకో
నీవులో కలిసి నేనుగా అలసి 
తోడుగా పిలిచి వలచాలే
శిలలే చిగురించిన శిల్పం చెలిగా పిలిచే
కనులే పండించిన స్వప్నం నిజమై నిలిచే

నేడో మరునాడో మన మమతల 
చరితల మలుపు తెలుసుకోవా
 
వసంతంలా వచ్చిపోవా ఇలా 
నిరీక్షించే కంటికే పాపలా
కొమ్మకు రెమ్మకు గొంతులు విప్పిన
తొలకరి పాటల సొగసరి కోయిలలా


వసంతంలా వచ్చిపోవా ఇలా


బుధవారం, ఏప్రిల్ 18, 2018

నవ్వింది మల్లెచెండు...

అభిలాష చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అభిలాష (1983)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

యురేకా...హహ్హాహ్హా...
తార తతార తతారత్తా... తార తతార తతారత్తా...
హహ్హాహ్హా... హహ్హాహ్హా... హే...
నవ్వింది మల్లెచెండు నచ్చింది గర్ల్‌ఫ్రెండు
దొరికెరా మజాగ ఛాన్సు జరుపుకో భలే రొమాన్సు
యురేకా సకమిక... నీ ముద్దు తీరేదాక
నవ్వింది మల్లెచెండు నచ్చింది గర్ల్‌ఫ్రెండు
దొరికెరా మజాగ ఛాన్సు జరుపుకో భలే రొమాన్సు
యురేకా సకమిక... సకమిక సకమిక సకమిక సకమిక


లవ్వు సిగ్నల్ నాకివ్వగానే 
నవ్వుకున్నాయ్ నా యువ్వనాలే
ఆ నవ్వుతోనే కదిలెయ్యుగానే 
నాటుకున్నయ్ నవనందనాలే
అహా చూపుల్లో నీ రూపం కనురెప్పల్లో నీ ప్రాణం
కన్నుకొట్టి కమ్ముకుంట.. కాలమంత అమ్ముకుంట
రపప్ప రపప్ప రపప్ప రపప్ప
కన్నె ఈడు జున్నులన్నీ జుర్రుకుంటా

నవ్వింది మల్లెచెండు నచ్చింది గర్ల్‌ఫ్రెండు
దొరికెరా మజాగ ఛాన్సు జరుపుకో భలే రొమాన్సు
యురేకా సకమిక...


కస్సుమన్న ఓ కన్నెపిల్ల యుస్సు అంటే ఓ కౌగిలింత
కిస్సులిచ్చి నే కౌగిలిస్తే అరె తీరిపోయే నాకున్న చింత
నేను పుట్టిందే నీ కోసం ఈ జన్మంతా నీ ధ్యానం
ముద్దు పెట్టి మొక్కుకుంట మూడు ముళ్ళు వేసుకుంట
సబబ్బా రిబబ్బా సబబ్బా సబరిబరబ...
ఏడు జన్మలేలుకుంట నేను జంటగా

నవ్వింది మల్లెచెండు నచ్చింది గర్ల్‌ఫ్రెండు
దొరికెరా మజాగ ఛాన్సు జరుపుకో భలే రొమాన్సు
యురేకా సకమిక... నీ ముద్దు తీరేదాక...
యురేకా సకమిక... నీ ముద్దు తీరేదాక...
యురేకా సకమిక... నీ ముద్దు తీరేదాక... 

 

మంగళవారం, ఏప్రిల్ 17, 2018

మల్లెపువ్వులా వసంతం...

మల్లెపువ్వు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మల్లెపువ్వు (1977)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

మల్లెపువ్వులా వసంతం
మాతోట కొచ్చింది
మరపురాని పాటలా
మనసు తలుపు మూసిన వేళా

మల్లెపువ్వులా వసంతం
మాతోట కొచ్చింది


రాలిపోవు పువ్వు కూడా
రాగాలు తీసిందీ
మధువు గ్రోలి తుమ్మెద సోలి
మత్తులోన మునిగింది

మత్తులోని మధువు
మల్లె నగవు నీకు లేవులే

మల్లెపువ్వులా వసంతం
మాతోట కొచ్చింది


సోమవారం, ఏప్రిల్ 16, 2018

మల్లెల వాన మల్లెల వాన...

రాజా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాజా (1999)
సంగీతం : ఎస్.ఎ.రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : మనో, చిత్ర

మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా
మనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనా

మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా
మనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనా
మనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనా
కోయిల సంగీతంలా కిలకిలలే వినిపించేనా
తేనేల జలపాతంలా సరదాలే చెలరేగేనా
విరిసే అరవిందాలే అనిపించేనా
మైమరచే ఆనందాలే ప్రతి నిమిషానా

మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా
మనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనా


చిన్న చిన్న సంగతులే సన్న జాజి విరిజల్లు
తుళ్ళుతున్న అల్లరులే ముల్లు లేని రోజాలు

అందమైన ఆశలే చిందులాడు ఊహలే 
నందనాల పొదరిళ్ళు
గుప్పెడంత గుండెలొ గుప్పుమన్న ఊసులే 
చందనాలు వెదజల్లుఓ.... వన్నెల పరవళ్ళు పున్నాగ పరిమళాలు
వయసే తొలి చైత్రం చూసే సమయాన
మైమరచే ఆనందాలే ప్రతి నిమిషాన

 
మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా
మనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనా

కొమ్మ లేని కుసుమాలు కళ్ళలోని స్వప్నాలు
మొగలిపూల గంధాలు మొదలయ్యేటి బంధాలు
కోరుకున్న వారిపై వాలుతున్న చూపులే 
పారిజాత హారాలు
ముద్దు గుమ్మ ఎదలో మొగ్గ విచ్చు కధలే 
ముద్దమందారాలు
ఆ.... నిత్య వసంతాలు ఈ పులకింతల పూలు
ఎపుడు వసివాడని వనమై హృదయాన
మైమరచే ఆనందాలే ప్రతి నిమిషాన

మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా
మనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనా..

మనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనా..
కోయిల సంగీతంలా కిలకిలలే వినిపించేనా
తేనేల జలపాతంలా సరదాలే చెలరేగేనా
విరిసే అరవిందాలే అనిపించేనా
మైమరచే ఆనందాలే ప్రతి నిమిషానా


ఆదివారం, ఏప్రిల్ 15, 2018

ఏప్రిల్ మేలలో...

హృదయం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : హృదయం (1991)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు

ఏప్రిల్ మేలలో పాపల్లేరురా కాంతి లేదురా
ఈ ఉరు మోడురా వట్టి బీడురా బోరు బోరు రా
ఇక చాలయా అరె పోవయా
జూన్ జూలైలో ముద్దబంతులే విరిసెను విరిసెను
తేనె జల్లులే కురిసెను కురిసెను
పాలపొంగులే తెలిసెను తెలిసెను
కన్నె చిలకలన్ని మనకు విందులు రా..

ఏప్రిల్ మేలలో పాపల్లేరురా కాంతి లేదురా
ఈ ఉరు మోడురా వట్టి బీడురా బోరు బోరు రా
 
కుర్తా మాక్సీల సల్వార్ కమీజుల ఆడపిల్లలే
ఎక్కడ ఎక్కడని ఎదురు చూసెనే లేత కన్నులే
పోలిస్ కాన్స్టెబుల్ కన్నె వగలకే గుటకలేసెనే
పొలం గట్టున దిష్టిబొమ్మలా బిగిసిపోయెనే
డ్రైవింగ్ హోటల్స్ ఈ ఊరి బీచ్ డల్ అయిపోయే చూడండి
మల్లెపూవులే మాకే లేవని కలత పడితిమి మేమే
ఇది న్యాయమా ఇంత ఘోరమా వెత తీరునా

ఏప్రిల్ మేలలో పాపల్లేరురా కాంతి లేదురా
ఈ ఉరు మోడురా వట్టి బీడురా బోరు బోరు రా
 
కాలేజ్ చిలకలు కాన్వెంట్ కులుకులు సినిమాకెళ్ళితే
టాక్సీ డ్రైవరు చొంగ కార్చుతూ మీటరేసెనే
చిలిపి వేడుక చూచు వారిలో బులుపు రేపెనే
కన్నె పిల్లలే రోడ్డు దాటుతూ వెక్కిరించిరే
స్టెల్లా మేరీస్ క్వీన్ మేరీస్ రంగు రంగుల పూలవనం
వొంపు సొంపులు కులికే వేళ ఎదను పొంగె ఆనందం

ఇక పాటలే ఈ పూటలే భలే జోరులే...

ఏప్రిల్ మేలలో పాపల్లేరురా కాంతి లేదురా
ఈ ఉరు మోడురా వట్టి బీడురా బోరు బోరు రా
ఇక చాలయా అరె పోవయా
జూన్ జూలైలో ముద్దబంతులే విరిసెను విరిసెను
తేనె జల్లులే కురిసెను కురిసెను
పాలపొంగులే తెలిసెను తెలిసెను
కన్నె చిలకలన్ని మనకు విందులు రా..

ఏప్రిల్ మేలలో పాపల్లేరురా కాంతి లేదురా
ఈ ఉరు మోడురా వట్టి బీడురా బోరు బోరు రా 


 

శనివారం, ఏప్రిల్ 14, 2018

కొమ్మమీద కోకిలమ్మ కుహూ...

కోకిలమ్మ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కోకిలమ్మ (1983)
సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : సుశీల

కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నది
అది కూన విన్నదీ... ఓహో అన్నది

కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నది
అది కూన విన్నదీ... ఓహో అన్నది

ఈనాడు చిగురించు చిగురాకు వగరే
ఏ గొంతులో రేపు ఏ రాగమౌనో
ఈ..నాడు చిగురించు చిగురాకు వగరే
ఏ గొంతులో రేపు ఏ రాగమౌనో
నాడు ఆ రాగమే గుండె జతలో
తానె శృతి చేసి లయకూర్చునో
నాడు ఆ రాగమే గుండె జతలో
తానె శృతి చేసి లయకూర్చునో
అని తల్లి అన్నది.. అది పిల్ల విన్నది
విని నవ్వుకున్నదీ.. కలలు కన్నది
అని తల్లి అన్నది.. అది పిల్ల విన్నది
విని నవ్వుకున్నదీ..ఈ.. కలలు కన్నది

కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నది
అది కూన విన్నదీ... ఓహో అన్నది

ఈ లేత హృదయాన్ని కదిలించినావు
నాలోన రాగాలు పలికించినావు
ఈ లేత హృదయాన్ని కదిలించినావు
నాలోన రాగాలు పలికించినావు
నాకు తెలిసింది నీ నిండు మనసే
నేను పాడేది నీ పాటనే
నాకు తెలిసింది నీ నిండు మనసే
నేను పాడేది నీ పాటనే
అని ఎవరు అన్నది.. అది ఎవరు విన్నది
ఈ చిగురు చెవులకే.. గురుతు ఉన్నది
అని ఎవరు అన్నది.. అది ఎవరు విన్నది
ఈ చిగురు చెవులకే..ఏ.. గురుతు ఉన్నది

కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నది
అది కూన విన్నదీ... ఓహో అన్నది

శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 13, 2018

ఇది ఒక నందనవనము...

అడవిదొంగ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అడవి దొంగ (1985)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

ఇది ఒక నందనవనము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
మనసులు కలిపిన దినము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

తరుల గిరుల ఋతు శోభలతో
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
తరుణ హరిణ జతి నాట్యముతో
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

కొతకొత్తపాటలెన్నో కోయిలమ్మ నేర్చుకున్న వేళా
ఉవ్వా..ఉవ్వా.. ఉవువ్వా.. ఉవ్వా ఉవ్వా..ఉవువ్వా

ఏటిలోని తీట నీరు ఏనుగమ్మ లాలపోసే
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
చుర్రుమన్న కొండ ఎండ ఎర్రననైన బొట్టు పెట్టే
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

చిలక గోపికలు చీరకట్టినవి
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
పాలపిట్టలిడ గూడు కట్టినవి
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

చెవులపిల్లి చెప్పుకున్న ఊసువిన్నది
కోతిబావ చెప్పుకుంది చెయ్యమన్నది
హేయ్.. చేసుకో వేడిగా వేడుకా...
ఉవ్వా..ఉవ్వా.. ఉవువ్వా.. ఉవ్వా ఉవ్వా..ఉవువ్వా

ఇది ఒక నందనవనము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
మనసులు కలిపిన దినము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

ఒంటి మీద చెయ్యి వేస్తే వయసుకొక్క ఊపు వచ్చే
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
ఊపు మీద నిన్ను చూస్తే రేపు లేని రేతిరొచ్చే
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
సిగనుపువ్వులే చెదిరిపోయినవి
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
సిగ్గుమరకలే చెరిగిపోయినవి
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

పోనుపోను గుట్టు నాకు దొరుకుతున్నది
రాను రాను పట్టు నాకు తప్పుతున్నది
హేయ్.. తీరనీ తీయనీ కోరికా..
ఉవ్వా..ఉవ్వా.. ఉవువ్వా..
ఉవ్వా ఉవ్వా..ఉవువ్వా

ఇది ఒక నందనవనము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
మనసులు కలిపిన దినము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

తరుల గిరుల ఋతు శోభలతో
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
తరుణ హరిణ జతి నాట్యముతో
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా

కొతకొత్తపాటలెన్నో కోయిలమ్మ నేర్చుకున్న వేళా..
ఉవ్వా..ఉవ్వా.. ఉవువ్వా.. ఉవ్వా ఉవ్వా..ఉవువ్వా

 ఇది ఒక నందనవనము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా
మనసులు కలిపిన దినము
ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వా 

 

గురువారం, ఏప్రిల్ 12, 2018

వసంతాలు విరిసే వేళా...

వసంత గీతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వసంత గీతం (1985)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను నేను చూశాను
వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను నేను చూశాను
నీ పూజకే పువ్వునై వేచినాను
వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను నేను చూశాను

దిగంతాల అంచులు దాటి.. స్మరించాను నీవే దిక్కనీ
మరో జన్మ హద్దులు దాటి.. వరించాను నిన్నే ప్రేయసీ
నదినడిగే కడలివలే.. పదమడిగే కవితవలే
ఇలా సాగిపోనీ సంగమాలు
ఇదే స్వప్నమో.. సత్యమై నిలిచిపోనీ

వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్నునేను చూశాను
వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్నునేను చూశాను
నీ పూజకే పువ్వునై వేచినాను..

వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్నునేను చూశాను

చైత్రమాస కుసుమాలన్నీ.. సుమించేను నీలో ప్రేమగా
శృంగార భావాలెన్నో జ్వలించెను నాలో లీలగా
లత అడిగే తరువు వలే.. జత అడిగే తనువు వలే
ఇలా సాగిపోనీ జీవితాలు..
ఇదే కావ్యమై.. గానమై మిగిలిపోనీ

వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్నునేను చూశాను
వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్నునేను చూశాను
నీ పూజకే పువ్వునై వేచినాను
వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్నునేను చూశాను

 

బుధవారం, ఏప్రిల్ 11, 2018

మల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే..

ఇంటింటి రామాయణం చిత్రం కోసం బాలు గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఇంటింటి రామాయణం(1979)
సంగీతం: రాజన్ నాగేంద్ర
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : యస్ పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం

మల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. ఈ రేయి హాయిగా
మల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. ఈ రేయి హాయిగా
మల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. ఈ రేయి హాయిగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా
మల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. ఈ రేయి హాయిగా

ముసి ముసి నవ్వులలో గుస గుస లాడినవే
నా తొలి మోజులే.. నీ విరజాజులై
ముసి ముసి నవ్వులలో గుస గుస లాడినవే
నా తొలి మోజులే.. నీ విరజాజులై
మిస మిస వన్నెలలో మిల మిల మన్నవిలే
నీ బిగి కౌగిలిలో జాబిలి రాత్రులే
కాటుకలంటుకున్న కౌగిలింత లెంత వింతలె

మనసులు పాడే మంతనమాడే ఈ పూట జంటగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా

హాహా..ఆ..హాహా...హా...ఆ....ఆ...

తొలకరి కోరికలే తొందర చేసినవే
ఈ విరిశయ్యకే ఆవిరి తీరగా
తొలకరి కోరికలే తొందర చేసినవె
ఈ విరిశయ్యకే ఆవిరి తీరగా
సొగసరి కానుకలే సొద పెడుతున్నవిలే
యే తెర చాటునో ఆ చెఱ వీడగా
అందిన పొందులోనె అందలేని విందులీయవె
 కలలిక పండే కలయిక నేడే కావాలి వేయిగా

మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా

మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కా...సే.. ఈ రేయి హాయిగా


మంగళవారం, ఏప్రిల్ 10, 2018

కొమ్మెక్కి కూసింది...

గూండా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గూండ (1984)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ
కొండెక్కి చూసింది చందమామ
కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ
కొండెక్కి చూసింది చందమామ

కోయిలమ్మ గొంతులో రాగాలు
చందమామ మనసులో భావాలు
కోయిలమ్మ గొంతులో రాగాలు
చందమామ మనసులో భావాలు

గాలులతో వ్రాసుకున్న పూల ఉత్తరాలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత
పువ్వులతో చేసుకొన్న తేనె సంతకాలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత

మసకల్లో ఆడుకున్న చాటు మంతనాలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత
వయసులతో చేసుకొన్న చిలిపి వందనాలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత

సందెల్లో చిందినా వలపులన్నీ
సంపంగితోటలో వాసనల్లే
పూలపల్లకి మీద సాగి వచ్చు వేళ

లలలలలలలలల...
కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ
కొండెక్కి చూసింది చందమామ
కోయిలమ్మ గొంతులో రాగాలు
చందమామ మనసులో భావాలు

చూపులతో చెప్పుకొన్న తీపి స్వాగతాలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత
నవ్వులతో పంచుకొన్న మధుర యవ్వనాలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత

ఎప్పటికీ వీడలేని జంట జీవితాలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత
ఎన్నటికీ చెప్పలేవు ఎదకు వీడుకోలు
దిద్దినక ధింత.. దిద్దినక ధింత

జాబిల్లి కొంగునా తారలన్నీ
నా తల్లో విరిసినా జజులల్లే
ప్రేమ పూజలే నీకు చేసుకొన్న వేళ

లలలలలలలలల..
కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ
కొండెక్కి చూసింది చందమామ
కోయిలమ్మ గొంతులో రాగాలు
చందమామ మనసులో భావాలు

కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ
కొండెక్కి చూసింది చందమామ


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.