మంగళవారం, జనవరి 31, 2017

గాలే నా వాకిటికొచ్చె..

రిథమ్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : రిథం (2000)
సంగీతం : ఏ.ఆర్. రెహమాన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : ఉన్నికృష్ణన్, కవితాకృష్ణమూర్తి

గాలే నా వాకిటికొచ్చె.. మెల్లంగా తలుపే తెరిచే
ఐతే మరి పేరేదన్నా.. లవ్వే అవునా...ఆ..ఆ.ఆ

నీవూ నిన్నెక్కడ వున్నావ్.. గాలీ అది చెప్పాలంటే
శ్వాసై నువ్ నాలో వున్నావ్ అమ్మీ అవునా !

తుళ్ళిపడు గాలి కళ్ళపడదాయే ఎంకి పాట పాడూ..
ఇల వున్న వరకూ నెలవంక వరకూ.. గుండెలోకి వీచు

ఇల వున్న వరకూ నెలవంక వరకూ.. 
గుండెలోకి వీచు ఊ ఊ ఊ

గాలే నా వాకిటికొచ్చె..మెల్లంగా తలుపే తెరిచే
ఐతే మరి పేరేదన్నా.. లవ్వే అవునా...ఆ..ఆ..ఆ.ఆ

నీవూ నిన్నెక్కడ వున్నావ్.. గాలీ అది చెప్పాలంటే
శ్వాసై నువ్ నాలో వున్నావ్.. అవునూ..ఊ అవునా..ఆ..ఆ

తుళ్ళిపడు గాలి కళ్ళపడదాయే ఎంకి పాట పాడూ..
ఇల వున్న వరకూ నెలవంక వరకూ.. గుండెలోకి వీచు

తుళ్ళిపడు గాలి కళ్ళపడదాయె 
ఎంకి పాట పాడూ..ఊ..ఊ..ఊ

గాలే నా వాకిటికొచ్చె..మెల్లంగా తలుపే తెరిచే
ఐతే మరి పేరేదన్నా.. లవ్వే అవునా...ఆ..ఆ..ఆ.ఆ

ఆషాడ మాసం వచ్చి.. వానొస్తే నీవే దిక్కు
నీ వోణీ గొడుగే పడతావా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

అమ్మో నాకొకటే మైకం.. అనువైన చెలిమే స్వర్గం
కన్నుల్లో క్షణమే నిలిపేవా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

నీ చిరు సిగ్గుల వడి తెలిసే..
నేనప్పుడు మదిలో వొదిగితే
నీ నెమ్మదిలో నా వునికే కనిపెడతా..ఆ.వా..ఆ..ఆ

పువ్వులలోనా తేనున్నవరకూ కదలను వదిలి
పువ్వులలోనా తేనున్నవరకూ కదలను వదిలి

భూమికి పైన మనిషున్న వరకూ కరగదు వలపు

గాలే నా వాకిటికొచ్చె..మెల్లంగా తలుపే తెరిచే
ఐతే మరి పేరేదన్నా.. లవ్వే అవునా...ఆ..ఆ..ఆ.ఆ

గాలే నా వాకిటికొచ్చె..మెల్లంగా తలుపే తెరిచే
ఐతే మరి పేరేదన్నా.. లవ్వే అవునా...ఆ..ఆ..ఆ.ఆ

చిరకాలం చిప్పల్లోనా వన్నెలు చిలికే ముత్యం వలెనే
నా వయసే తొణికసలాడినదే..ఏ..ఏ..ఏ..
తెరచాటు నీ పరువాల తెర తీసే శోధనలో
ఎదనిండా మదనం జరిగినదే..ఏ..ఏ..ఏఏ..ఏఏ..ఏఏ

నే నరవిచ్చిన పువ్వైతే.. నులి వెచ్చని తావైనావు
ఈ పడుచమ్మను పసిమొగ్గను చేస్తావా...ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

కిర్రు మంచమడిగే కుర్ర దూయలుంటే సరియా సఖియా..
కిర్రు మంచమడిగే కుర్ర దూయలుంటే సరియా సఖియా..

చిన్న పిల్లలై మనం కుర్ర ఆటలాడితే వయసా వరసా..

గాలే నా వాకిటికొచ్చె.. మెల్లంగా...
ఐతే మరి పేరేదన్నా.. లవ్వే అవునా...ఆ..ఆ..ఆ.ఆ

తుళ్ళిపడు గాలి కళ్ళపడదాయే ఎంకి పాట పాడూ..
ఇల వున్న వరకూ నెలవంక వరకూ.. గుండెలోకి వీచు

తుళ్ళిపడు గాలి కళ్ళపడదాయే ఎంకి పాట పాడూ.. ఊ ఊ ఊ
తుళ్ళిపడు గాలి కళ్ళపడదాయే ఎంకి పాట పాడూ..

 

సోమవారం, జనవరి 30, 2017

సిరిమల్లె మొగ్గమీద...

వనిత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వనిత (1994)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం : గురుచరణ్
గానం : ఉన్నికృష్ణన్, చిత్ర

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి పైట జారి
వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె 
 
సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి మనసు జారి
వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి 
 
కోకంచు మీదుండి జారేటి చుక్కల్లో
నీ వేడి నా ఈడు తాకిందిలే
ఉయ్యాల ఊగించి నాలోన ఆ వేడి
కాపాడి ఓ పాట పాడిందిలే
వాన చుక్క ఏమి తపం చేసిందని
మనసైన బంతాట ఆడిందిలే
మత్తైన కన్నెతనం చల్లారదూ
మనువైతె బంతాటె తెల్లారులూ

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి 
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి పైట జారి
వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె
  
సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి మనసు జారి

నీవంటు నేనంటు ఇక రెండు లేవంటు
మనకంటు ఒక రోజు వచ్చిందిలే
రేయంటు పగలంటు ఇకపైన లేవంటు
నీ ఈడు ఒక ఊపు ఇచ్చిందిలే
కళ్ళతోటి మంతరిస్తే కైపైనది
కుచ్చుకున్న ముల్లైన మల్లైనది
వేడి ఎక్కి పిల్ల ఒళ్ళు విల్లైనదీ
వానమ్మ ఒళ్ళోన పెళ్ళైనదీ

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి పైట జారి
వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె


ఆదివారం, జనవరి 29, 2017

స్నేహితుడా స్నేహితుడా...

సఖి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సఖి (2000)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : సాధనా సర్గమ్, శ్రీనివాస్

నిన్న మునిమాపుల్లో నిద్దరోవు నీ ఒళ్ళో
గాలల్లే తేలిపొతానో ఇలా డోలలూగేనో
ఆనందాల అర్ధరాత్రి అందాల గుర్తుల్లో 

నిన్ను వలపించా
మనం చెదిరి విలపించా
కురుల నొక్కుల్లో నలుపే చుక్కల్లో

కురుల నొక్కుల్లో నలుపే చుక్కల్లో
గర్వమణిచెనులే నా గర్వమణిగెనులే


స్నేహితుడా స్నేహితుడా రహస్య స్నేహితుడా!
చిన్నచిన్న నా కోరికలే అల్లుకున్న స్నేహితుడా!
ఇదే సకలం సర్వం, ఇదే వలపూ గెలుపు,
శ్వాస తుదివరకూ వెలిగే వేదం
వాంఛలన్ని వరమైన ప్రాణబంధం

 
స్నేహితుడా స్నేహితుడా రహస్య స్నేహితుడా!
  
చిన్నచిన్న హద్దు మీర వచ్చునోయ్
ఈ జీవితాన పులకింత వెయ్యవోయ్
మనసే మధువోయ్
పువ్వు కోసే భక్తుడల్లే మెత్తగా
నేను నిద్రపోతే లేతగోళ్ళు గిల్లవోయ్
సందెల్లో తోడువోయ్
ఐదు వేళ్ళు తెరిచి, ఆవువెన్న పూసి 
సేవలు శాయవలెగా
ఇద్దరమొకటై కన్నీరైతే తుడిచే వేలందం!

స్నేహితుడా స్నేహితుడా రహస్య స్నేహితుడా!
చిన్నచిన్న నా కోరికలే అల్లుకున్న స్నేహితుడా!

 
నిన్న మునిమాపుల్లో నిద్దరోవు నీ ఒళ్ళో
గాలల్లే తేలిపొతానో ఇలా డోలలూగేనో
ఆనందాల అర్ధరాత్రి అందాల గుర్తుల్లో 
నిన్ను వలపించా
మనం చెదిరి విలపించా
కురుల నొక్కుల్లో నలుపే చుక్కల్లో

కురుల నొక్కుల్లో నలుపే చుక్కల్లో
గర్వమణిచెనులే నా గర్వమణిగెనులే


శాంతించాలి పగలేంటి పనికే
 
శాంతించాలి పగలేంటి పనికే
 నీ సొంతానికి తెచ్చేదింక పడకే
వాలేపొద్దు వలపే
ఉల్లం చక్కా ఆరబోసె వయసే
నీటి చెమ్మచెక్కలైనా నాకు వరసే
ఉప్పుమూటే అమ్మైనా
ఉన్నట్టుండి ఎత్తేస్తా, ఎత్తేసి విసిరేస్తా 
కొంగుల్లో నిన్నే దాచేస్తా
వాలాక పొద్దు విడుదల చేసి వరమొకటడిగేస్తా

స్నేహితుడా స్నేహితుడా రహస్య స్నేహితుడా!
చిన్నచిన్న నా కోరికలే అల్లుకున్న స్నేహితుడా!
ఇదే సకలం సర్వం, ఇదే వలపూ గెలుపు,
శ్వాస తుదివరకూ వెలిగే వేదం
వాంఛలన్ని వరమైన ప్రాణబంధం

 
స్నేహితుడా స్నేహితుడా రహస్య స్నేహితుడా!
చిన్నచిన్న నా కోరికలే అల్లుకున్న స్నేహితుడా!

శనివారం, జనవరి 28, 2017

మానసవీణ మౌనస్వరాన...

హృదయాంజలి చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : హృదయాంజలి (1993)
సంగీతం : రెహ్మాన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర

మానసవీణ మౌనస్వరాన జుమ్మని పాడే తొలిభూపాళం
మానసవీణ మౌనస్వరాన జుమ్మని పాడే తొలిభూపాళం
పచ్చదనాల పానుపుపైన అమ్మైనేలా జోకొడుతుంటే
పచ్చదనాల పానుపుపైన అమ్మైనలా జోకొడుతుంటే

మానసవీణ మౌనస్వరాన జుమ్మని పాడే తొలిభూపాళం

పున్నమినదిలో విహరించాలి పువ్వుల ఒళ్ళో పులకించాలి
పావురమల్లే పైకెగరాలి తొలకరి జల్లై దిగిరావాలి
తారల పొదరింట రాతిరిమజిలి వేకువ వెనువెంట నేలకు తరలి
కొత్త స్వేచ్చకందించాలి నా హృదయాంజలి

మానసవీణ మౌనస్వరాన జుమ్మని పాడే తొలిభూపాళం
 
వాగుల నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం మనలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎప్పుడు నా సొంతం
వాగుల నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం మనలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎప్పుడు నా సొంతం

ఊహకు నీవే ఊపిరిపోసి చూపవే దారి ఓ చిరుగాలి
కలలకు సైతం సంకేలవేసి కలిమి ఎడారి దాటించాలి
తుంటరి తూనీగనై తిరగాలి దోసెడు ఊసులు తీసుకువెళ్ళి
పేద గరికపూలకు ఇస్తా నా హృదయాంజలి

మానసవీణ మౌన స్వరాన జుమ్మని పాడే తొలిభూపాళం
మానసవీణ మౌన స్వరాన జుమ్మని పాడే తొలిభూపాళం
పచ్చదనాల పానుపుపైన అమ్మైనేల జోకొడుతుంటే
పచ్చదనాల పానుపుపైన అమ్మైనేల జోకొడుతుంటే
 
మానసవీణ మౌన స్వరాన జుమ్మని పాడే తొలిభూపాళం

వాగులా నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం మనలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎపుడు నా సొంతం
వాగులా నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం మనలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎపుడు నా సొంతం
వాగులా నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం మనలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎపుడు నా సొంతం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ హ హ ఆ ఆ హ ఆ ఆ

శుక్రవారం, జనవరి 27, 2017

ఏ దేవి వరము నీవో...

అమృత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : అమృత (2002)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే
నీ చిన్నారి ముద్దు పెడితే
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే
నీ చిన్నారి ముద్దు పెడితే

ఏ దేవి వరము నీవో
చిరు నీడలేల కనులా
ఏ దేవి వరము నీవో
చిరు నీడలేల కనులా
ఆయువడిగినది నీ నీడే
ఆఆఅ..ఆఆ..ఆ
ఆయువడిగినది నీ నీడే
గగనం ముగియు దిశ నీవేలే
గాలి కెరటమై సోకినావే
ప్రాణ వాయువే అయినావే
మదిని ఊయలూగే
 
ఏ దేవి వరము నీవో
చిరు నీడలేల కనులా
 
ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే
నీ చిన్నారి ముద్దు పెడితే


ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే
నీ చిన్నారి ముద్దు పెడితే

ఎదకు సొంతము లే
ఎదురు మాటవు లే
కలికి వెన్నెలవే కడుపు కోతవులే
స్వాతి వానని చిన్న పిడుగని
స్వాతి వానని చిన్న పిడుగని
ప్రాణమైనది పిదప కానిది
ప్రాణమైనది పిదప కానిది
మరణ జనన వలయం నీవే

ఏ దేవి వరము నీవో
చిరు నీడలేల కనులా

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే
నీ చిన్నారి ముద్దు పెడితే

సిరుల దీపం నీవే
కరువు రూపం నీవే
సరస కావ్యం నీవే
తగని వాక్యం నీవే
ఇంటి వెలుగని కంటి నీరనీ
ఇంటి వెలుగని కంటి నీరనీ
సొగసు చుక్కవో తెగిన రెక్కవో
సొగసు చుక్కవో తెగిన రెక్కవో
నేనెత్తి పెంచిన శోకంలా

ఏ దేవి వరము నీవో
చిరు నీడలేల కనులా
ఏ దేవి వరము నీవో
చిరు నీడలేల కనులా
ఆయువడిగినది నీ నీడే..ఏఏ..

ఆయువడిగినది నీ నీడే
గగనం ముగియు దిశ నీవేలే
గాలి కెరటమై సోకినావే
ప్రాణ వాయువే అయినావే
మదిని ఊయలూగే
 
ఏ దేవి వరము నీవో
చిరు నీడలేల కనులా

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే
నీ చిన్నారి ముద్దు పెడితే
 

గురువారం, జనవరి 26, 2017

పూదోటా పూచిందంట...

వనిత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసినది తమిళ్ వీడియో, అది లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. తెలుగు పాట ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : వనిత (1994)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్ 
సాహిత్యం : నారాయణ వర్మ 
గానం : ఉన్ని మీనన్, సుజాత 

పూదోట పూచిందంటా 
పుత్తడిబొమ్మ వలచిందంట 
కనువిందు అందమంత విందులంటా 

పూదోటా పూచిందంటా 
పూజకు పువ్వై వేచిందంటా 
వయ్యారి ప్రాయమంతా కానుకంటా 

వయసేమో తుళ్ళీ విరహాలు జల్లీ 
ఊరించే కన్నె కిష్ణమ్మా ఆఆ..
దారేమో కాచీ సిగ్గు తెరతీసి 
ముద్దాడ వచ్చాడయ్యా 
కన్నెదొంగ కృష్ణయ్యా

పూదోట పూచిందంటా 
పుత్తడిబొమ్మ వలచిందంట 
కనువిందు అందమంత విందులంటా 

పూదోటా పూచిందంటా 
పూజకు పువ్వై వేచిందంటా 
వయ్యారి ప్రాయమంతా కానుకంటా 

పొరుగింటి మీనా మురిపాల మైనా 
తలపులు రేగెను సాగెను ఆశల పల్లకిలో 
నా మనసే దోచి వయసే శృతి చేసి 
వలపించి గిలిగిచ్చే ఈ దోబూచేల దొంగాడల్లే  
వెంటాడీ జతకూడీ దాగోనేలా గోరింకల్లే 
అలకిక ఏలనే చాలిక కోరిక తీరునులే..ఏఏ..

పూదోట పూచిందంటా 
పుత్తడిబొమ్మ వలచిందంట 
కనువిందు అందమంత విందులంటా 

పూదోటా పూచిందంటా 
పూజకు పువ్వై వేచిందంటా 
వయ్యారి ప్రాయమంతా కానుకంటా 

వయసేమో తుళ్ళీ విరహాలు జల్లీ 
ఊరించే కన్నె కిష్ణమ్మా ఆఆ..
దారేమో కాచీ సిగ్గు తెరతీసి 
ముద్దాడ వచ్చాడయ్యా 
కన్నెదొంగ కృష్ణయ్యా

పూదోట పూచిందంటా 
పుత్తడిబొమ్మ వలచిందంట 
కనువిందు అందమంత విందులంటా 

నీ చెంత ఉంటే ఉప్పొంగులేగా 
కోయిల కూసెను ఊహలు ఊసులు పల్లవిగా
అలివేణి హొయలు అందాల సిరులు 
ఎగిరిందే శీతాకోక చిలుకల్లె ఎదగిల్లి 
పో నెలవెంక ఏల ఎంకి కూలి కిందే కథలల్లీ 
చనువును పెంచకు మగువకు 
మనువే భాగ్యముగా ..ఆఅ..

పూదోటా పూచిందంటా 
పూజకు పువ్వై వేచిందంటా 
వయ్యారి ప్రాయమంతా కానుకంటా 

పూదోటా పూచిందంటా 
పూజకు పువ్వై వేచిందంటా 
వయ్యారి ప్రాయమంతా కానుకంటా 

వయసేమో తుళ్ళీ విరహాలు జల్లీ 
ఊరించే కన్నె కిష్ణమ్మా ఆఆ..
దారేమో కాచీ సిగ్గు తెరతీసి 
ముద్దాడ వచ్చాడయ్యా 
కన్నెదొంగ కృష్ణయ్యా

పూదోట పూచిందంటా 
పుత్తడిబొమ్మ వలచిందంట 
కనువిందు అందమంత విందులంటా 

పూదోటా పూచిందంటా 
పూజకు పువ్వై వేచిందంటా 
వయ్యారి ప్రాయమంతా కానుకంటా 


బుధవారం, జనవరి 25, 2017

గుస గుసలాడే పదనిసలేవో...

జెంటిల్మన్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జెంటిల్మన్ (2016)
సంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : కార్తీక్, ప్రణవి 

గుస గుసలాడే పదనిసలేవో
తోలివలపేమో బహుశ
తొణికిసలాడే మిస మిసలెన్నో
జతపడిపోవే మనసా
ఏదో జరుగుతోంది అదే ఆరాటంలో
మరేం తెలియని

అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి

గుస గుసలాడే పదనిసలేవో
తోలివలపేమో బహుశ
తొణికిసలాడే మిస మిసలెన్నో
జతపడిపోవే మనసా

తెలిసేలోపే అలా ఎలా
కదిలించావు ప్రేమని
పిలిచేలోపే సరేనని
కరుణించావే రమ్మనీ
చెరోకొంచమే ఓ ప్రపంచమై
వరించే వసంతం ఇదీ

అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి

నయగారాన్నే నవాబులా
పరిపాలించు కౌగిలై
బిడియాలన్నీ విడేంతల
వయసందించు వెన్నెలై
పెదాలంచులో ప్రేమ రాతల
ముద్దుల్లో ముంచిందీ ఇదీ

అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి
అలజడి అలజడి అలజడి

మంగళవారం, జనవరి 24, 2017

మెరిసే మెరిసే...

పెళ్ళి చూపులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళిచూపులు (2016)
సంగీతం : వివేక్ సాగర్
సాహిత్యం : శ్రేష్ట
గానం : హరిచరణ్, ప్రణవి

మెరిసే మెరిసే మనసే మురిసే నీలా
చెలి నీ వలనే
చిరు చిరు ఆశలు విరిసేగా

కడలే ఎదలో మునకేసేనా ఆఆ..
తొలి తొలి గా ఆఆ.. అః ఆ..
ఆ.. అరె అరె భువి తిరిగెనులే
తిరిగి తన దిశ మార్చి
ఆఅ అలరారే అల ఏగిసే
తానే తననే చేరీ
హృదయం లోలోనా పరిచే
ఎన్నో వెలుతురులే
మిణుగురులై ముసిరే ఎద నిమిరే


కడలే ఎదలో మునకేసెనా
చిగురులు తొడిగే లతలే 
అన్నిసీతాకోక లాయె
తళతళాలాడే చుక్కలనే తాకే
నీలాకాశం చుట్టురూ తిరిగేస్తూ
ఎంతాశ్చర్యం జాబిలికే 
నడకలు నేర్పిoచే

ఆ.. అరె అరె భువి తిరిగెనులే
తిరిగీ తన దిశ మార్చి

ఆఅ అలరారే అల ఏగిసే
తానే తననే చేరి

కసురుతూ కదిలే కాలం
ఏమైపోయినట్టు
కోసరి కోసరి పలకరించు
జల్లులిలా ఇన్నాళ్ళేమైనట్టూ
గగనం నయనం తెరువంగా
మురిసే భువనమిలా
ఒకటై నడిచే అడుగులిక
నిలవాలి కలకాలం

  
మెరిసే మెరిసే మనసే మురిసే నీలా
చెలి నీ వలనే చిరు చిరు ఆశలు విరిసేగా
తొలి తొలి గా ఆఆ.. అః ఆ..
ఆ.. అరె అరె భువి తిరిగెనులే
తిరిగీ తన దిశ మార్చి
ఆఅ అలరారే అల ఏగిసే

తానే తననే చేరి
హృదయం హృదయం 
లోలోనా లోలోనా పరిచే
ఎన్నో వెలుతురులే
మిణుగురులై ముసిరే ఎద నిమిరె


సోమవారం, జనవరి 23, 2017

నెక్స్ట్ ఏంటి...

నేను లోకల్ సినిమాలో యూత్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యే ఓ సరదా అయిన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడె చేసిన ప్రోమో వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. పాట పూర్తి లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ.


చిత్రం : నేను లోకల్  (2017)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : సాగర్ 
 
బి.ఏ పాసైనా.. అరె ఎం.ఏ పాసైనా
బి.టెక్ పాసైనా.. మరి ఎం.టెక్ పాసైనా
కంగ్రాట్స్ అయ్యో.. సూపర్ భయ్యో
అనడం మానేసి
మనకే తెలియని ఫ్యూచర్ గురించి
ఫూలిష్ ప్రశ్నేంటీ .?
నెక్స్ట్ ఏంటి ..? అంటూ గోలేంటి..?

ఇంట్లో నాన్నైనా
వంటింట్లో అమ్మైనా
పేపర్ బాయ్ అయినా
ఫేసుబుక్ లో ఫ్రెండ్ అయినా
పరీక్షల్లాన్ని చించేశావని
ప్రెయిజింగ్  మానేసి
అరె వచ్చిన మార్కులు మరిచేలా
ఈ క్వశ్ఛన్ మార్కేంటి
నెక్స్ట్ ఏంటి ..?
అంటూ గోలేంటి..?

కోదాడ తర్వాత బెజవాడ వస్తుందంటే
ఈ కోర్సే  పూర్తయ్యాక
నెక్స్ట్ ఏంటో ఎం చెబుతాం
ఇంటర్వెల్ తర్వాత క్లైమాక్సే ఊహించేస్తాం
ఇంజనీరింగ్ అయ్యిపోయాక 
నెక్స్ట్ ఏంటని ఎట్టా ఊహిస్తాం

బల్బ్ ను చేసే టైం లో
ఎడిసన్ గారిని కలిసేసి
నెక్స్ట్ ఏంటంటే పారిపోడా
బల్బ్ ని వదిలేసి
అరె అంతటోళ్ళకే ఆన్సర్ తెలియని 
ప్రశ్నను తెచ్చేసి
ఇట్టా మా మీద రుద్దేస్తే
మా ఈ బ్రతుకుల గతి ఏంటి  

నెక్స్ట్ ఏంటి..? ఈ గోలేంటి..?

ప్యారులో పడిపోయాక
బ్రేకప్పో పెళ్ళో ఖాయం
ఈ పట్టా చేపట్టాక
నెక్స్ట్ ఏంటో ఏమంటాం
సిల్వర్ మెడలొచ్చాక
గోల్డ్ మెడలే ఆశిస్తుంటాం
ఈ డిగ్రీ దొరికేసాక
నెక్స్ట్ ఏంటని చెప్పడం ఎవడి తరం
 
బ్రాండెడ్ బట్టల కోసం
డబ్బులు ఇవ్వాలా ఏంటి ..?
బీరు బిర్యానీకై
చిల్లర కావాలా ఏంటి..?
ఇట్టా పనికొచ్చేటి
ప్రశ్నలు అస్సలు అడగరు మీరేంటి..?
పైగా నెక్స్ట్ ఏంటంటూ చెయ్యని తప్పుకు
మాకీ శిక్షఏంటి

నెక్స్ట్ ఏంటి అంటా
ఈ గోలేంటి అంటా

నెక్స్ట్ ఏంటీ.. ఏయ్.. 
నెక్స్ట్ ఏంటీ.. అబ్బా..
హుర్ర్.ర్ర్.ర్రా..


ఆదివారం, జనవరి 22, 2017

డోలాయాంచల...

కలియుగదైవం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కలియుగదైవం (1983)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి

డోలాయాంచల డోలాయాం హరె డోలాయాం 
డోలాయాంచల డోలాయాం హరి డోలాయాం 
లీలా మానుష శీలా నా మురిపాలా గోపాల గోవిందా 
డోలాయాంచల డోలాయాం హరె డోలాయాం 

రాతిని నాతిని చేసిన ఆ రఘురాముడు నీవేగా 
ఈ బొమ్మను అమ్మను చేసిన పసిపాపడు నీవేగా 
వకుళా మందిర దీపా వర్జిత పాపా పాలయమాం 
హరిహర గోపాల నటజన పరిపాల ఊగర ఉయ్యాలా 

డోలాయాంచల డోలాయాం హరె డోలాయాం 

తల్లీ తండ్రీ గురువూ దైవం బిడ్డవు నీవేగా 
ఇహమూ పరమూ జన్మకు వరమూ ఇలలో నీవేగా 
తిరుమల తిరుపతి వాసా హే జగదీశా పాలయమాం
కలిజన కళ్యాణ కలజన కల్లోల ఊగర ఉయ్యాలా 

డోలాయాంచల డోలాయాం హరె డోలాయాం 
లీలా మానుష శీలా నా మురిపాలా గోపాల గోవిందా 
డోలాయాంచల డోలాయాం హరె డోలాయాం

 

శనివారం, జనవరి 21, 2017

మెల్లగా తెల్లారిందోయ్ అలా...

శతమానంభవతి చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి పాట లిరిక్స్ వీడియో ఇక్కడ.


చిత్రం: శతమానం భవతి
గానం: అనురాగ్‌ కులకర్ణి, రమ్య బెహరా, మోహన భోగరాజు
సంగీతం: మిక్కీ జె.మేయర్‌
రచన: శ్రీమణి

మెల్లగా తెల్లారిందోయ్ అలా
వెలుతురే తెచ్చేసిందోయ్ ఇలా
బోసి నవ్వులతో మెరిసే పసి పాపల్లా

చేదతో బావులలో గలా గలా
చెరువులో బాతుల ఈతల కళ
చేదుగా ఉన్నా వేపను నమిలే వేళ
చుట్ట పొగ మంచుల్లో
చుట్టాల పిలుపుల్లో
మాటలే కలిపేస్తూ మనసారా
మమతల్ని పండించి
అందించు హృదయంలా

చలిమంటలు ఆరేలా
గుడి గంటలు మోగేలా
సుప్రభాతాలే వినవేలా..ఆఆ..
గువ్వలు వచ్చే వేళ
నవ్వులు తెచ్చే వేళా
స్వాగతాలవిగో కనవేలా..ఆఆ..

పొలమారే పొలమంతా
ఎన్నాళ్లో నువ్వు తలచీ
కళమారే ఊరంతా
ఎన్నేళ్లో నువ్వు విడచి

మొదట అందని దేవుడి గంట
మొదటి బహుమతి పొందిన పాట
తాయిలాలకు తహ తహ లాడిన
పసి తనమే గుర్తొస్తుందా...

ఇంతకన్నా తియ్యనైనా జ్ఞాపకాలే
దాచగల రుజువులు ఎన్నో ఈ నిలయనా..

నువ్వూగిన ఉయ్యాలా..
ఒంటరిగా ఊగాలా
నువ్వెదిగిన ఎత్తే కనపడకా..ఆఆ..
నువ్వాడిన దొంగాట
బెంగల్లే మిగలాలా
తన్నెవరూ వెతికే వీల్లేకా..ఆఅ..

కన్నులకే తియ్యదనం
రుచి చూపే చిత్రాలే
సవ్వడితో సంగీతం
పలికించే సెలయెళ్లే

పూల చెట్టుకి ఉందో భాష
అలల మెట్టుకి ఉందో భాష
అర్థమవ్వని వాళ్ళే లేరే
అందం మాటాడే భాష

పలకరింపే పులకరింపై
పిలుపునిస్తే పరవశించడమే
మనసుకి తెలిసిన భాష

మమతలు పంచే ఊరు
ఏమిటి దానికి పేరు
పల్లెటూరేగా ఇంకెవరూ..ఊఊ

ప్రేమలు పుట్టిన ఊరు
అనురాగానికి పేరు
కాదనేవారే లేరెవరూ..ఊఊ

 

శుక్రవారం, జనవరి 20, 2017

ఎకిమీడా...

గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి (2017)
సంగీతం : చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : ఉదిత్ నారాయణ్, శ్రేయఘోషల్

ఎకిమీడా....
ఎకిమీడా నా జతవిడనని వరమిడవా
తగుతోడా కడకొంగున ముడిపడవా
సుకుమారీ నీ సొగసు సిరిలు 
నను నిలువెల్లా పెనవేసుకుని
మహారాజునని మరిపించే 
నీ మహత్తులో పడి బంధీనైనానే ఎటెళ్తానే

హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హోయ్.. 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హోయ్..

కడవై ఉంటా నడుమొంపుల్లో 
కులికే నడకా నను కాసుకో గుట్టుగా
కోకా రైకా నువ్వనుకుంటా 
చక్కెర తునకా చలికాచుకో వెచ్చగా 
చెంత చెలవ చిరు చినుకు చొరవ 
ఈ తళ తళ తళ తరుణి తనువుకిది ఎండోవానో  
ఎండో వానో ఎవరికెరుక  ఏ వేళాపాళా ఎరుగననీ
ప్రతీరోజిలా నీతో పాటే నడుస్తు గడిస్తే
ఎన్నాళ్ళైతేనేం.. ఎటైతేనేం

హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హోయ్.. 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హుందర హురదర 
హుందర హుందర హోయ్.. 

ఎకిమీడే నీ జత విడనని వరమిడెనే వరమిడవా 
సరిజోడే నీ కడకొంగున ముడి పడెనే 

వీరి వీరి గుమ్మడంటు వీధి వాడ సుట్టుకుంటు 
ఇంతలేసి కళ్ళతోటి వింతలెన్నో గిల్లుకుంటు 
ఒళ్ళోన వాలనా ఇయ్యాల సయ్యాటలో సుర్రో.. 

కోడెగాడు పక్కనుంటె ఆడ ఈడు ఫక్కుమంటే 
మన్ను మిన్ను సూడనంటు మేలమాడుకుంటు ఉంటె 
మత్తెక్కి తూగాల మున్నూర్ల ముప్పొద్దులూ సుర్రో

ఎకిమీడా.... 

గురువారం, జనవరి 19, 2017

యూ అండ్ మీ...

ఖైదీ నంబర్ 150 చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఖైదీ నంబర్ 150 (2017)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : హరిహరన్, శ్రేయఘోషల్
  
మీమీ మిమ్మీమీ 
ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ

సాయంకాలానా సాగర తీరానా
సంధ్య సూర్యుడిలా నువ్వూ నేను
వేసవి కాలానా వెన్నెల సమయానా
తార చంద్రుడిలా నువ్వూ నేను
నువ్వు రాగం అయితే నే పాటవుతాను
నువ్వు మేఘం అయితే
నీ జిలిబిలి వలపుల వర్షం నేను
మీమీ మిమ్మీమీ 
ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ
 మీమీ మిమ్మీమీ 
ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ
సాయంకాలానా సాగర తీరానా
సంధ్య సూర్యుడిలా నువ్వూ నేను
వేసవి కాలానా వెన్నెల సమయానా
తార చంద్రుడిలా నువ్వూ నేను

ముద్ద మందారం తెలుసు
మెరిసే  బంగారం  తెలుసు
రెండు కలిపేస్తే నువ్వేనా
మండే  సూర్యుడు తెలుసు
వెండి జాబిల్లి తెలుసు
రెండు కలబోస్తే నువ్వేనా
రోజు అద్దంలో అందం నువ్వేనా
ఆ అందం నువ్వుయితే నువ్వూ నేనా
రోజు కన్నుల్లో కలలే నువ్వేనా
కలలే నిజమైతే నువ్వూ నేనా

మీమీ మిమ్మీమీ 
ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ
మీమీ మిమ్మీమీ 
ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ

కోపం సైనికుడి వరస
తాపం ప్రేమికుడి వరస
రెండూ ఒకటైతే నువ్వేనా
పల్లె  పడుచుల్ని చూసా
పట్నం సొగసుల్ని చూసా
రెండూ ఒకటైతే నువ్వేనా
రంగుల విల్లంటే అచ్చం నువ్వేనా
బాణం నేనైతే నువ్వూ నేనా
పువ్వుల వరదంటే అచ్చం నువ్వేనా
నన్నే చుట్టేస్తే నువ్వూ నేనా

మీమీ మిమ్మీమీ 
ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ
మీమీ మిమ్మీమీ 
ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీబుధవారం, జనవరి 18, 2017

బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది...

ప్రేమమ్ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమమ్ (2016)
సంగీతం : గోపీ సుందర్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : హరిచరణ్

హె హె ఏమయ్యింది.. ప్రేమయ్యింది.. ఊహూ..
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కళ్ళు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా
నీ స్టారే తిరిగింది..
నను చూసె నలుగురిలోనా ...
అదోలాంటి చిన్ని అసూయా
ఎగరేసె కాలరునయ్యా
హో యా.. నాకు నేనే తాలియా

బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  ప్రేమే నా డోరు తట్టి
మే ఐ కమిన్ అన్నదిరా ఆహా..
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  లైఫే ఓ యూ టర్న్ కొట్టి
బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ బ్రో అని చెప్పిందిరా నాతో
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కళ్ళు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా

కాలం ఆగిపోయింది  నమ్మలేని సంగతేందో జరిగిపోతోంది
ప్రాణం నాతో లేనంది  పైలట్ లేని ఫ్లైటై గాల్లో తేలిపోతోంది
నేనే ఓ దీవిలాగ సంతోషం నా చుట్టూ చేరింది..
నేడే ఆ క్యాలండర్ లో పండగలన్నీ వచ్చినట్టుందీ
ఓ మై గాడ్ ఏంటీ ఇది గుండె సడీ... స్పీడైనదీ

బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  ప్రేమే నా డోరు తట్టి
మే ఐ కమిన్ అన్నదిరా ఆహ్హా...
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  లైఫే ఒయూ టర్న్ కొట్టి
బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ బ్రో అని చెప్పిందిరా నాతో
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కళ్ళు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా

హే మ్యాన్ హూ ఆర్ యూ అంటె
ఈ బార్బీ డాల్ లవర్ నంటూ చెప్పుకుంటాను
వేరే పనేదీ లేదంటూ
రౌండ్ ద క్లాక్ ఈ పిల్ల కల్లో ఉండిపోతాను
సీనే అరె చేంజయ్యింది చిటికెల్లోనా చాలా టేస్టీగా
లైఫే నా బాల్కనీలో రోజాలా నవ్వింది క్రేజీగా
ఓ మై గాడ్ ఏంటీ సుడీ హోరోస్కోపే థ్రిల్లయ్యింది

బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  ప్రేమే నా డోరు తట్టి
మే ఐ కమిన్ అన్నదిరా హాహ్హా...
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  లైఫే ఓ యూ టర్న్ కొట్టి
బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ బ్రో అని చెప్పిందిరా నాతో
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కళ్ళు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.