గురువారం, జూన్ 30, 2016

వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ...

ప్రేమించి చూడు చిత్రంలోని ఓ మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమించి చూడు (1965)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : పి. బి. శ్రీనివాస్, సుశీల

ఓ...ఓ....ఓ...ఓ....ఓ...ఓ...

వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ
వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ

చల్లని జాబిలి నవ్వెను మరీ మరీ
అల్లరి వాడా నీదే ఈ చెలీ

చూపులతోనే మురిపించేవూ
చూపులతోనే మురిపించేవూ
ఆటలతోనే మరిపించేవూ
ఆటలతోనే మరిపించేవూ
చెలిమీ ఇదేనా మాటలతో సరేనా
చెలిమీ ఇదేనా మాటలతో సరేనా
పొరపాటైతే పలకనులే పిలవనులే
దొరకనులే.. ఊరించనులే..

వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ

నా మనసేమో పదమని సరేసరే
నా మనసేమో పదమని సరే సరే
మర్యాదేమో తగదని పదే పదే
మూడు ముళ్ళు పడనీ
ఏడు అడుగులు నడవనీ
మూడు ముళ్ళు పడనీ
ఏడు అడుగులు నడవనీ
వాదాలెందుకులే అవుననినా కాదనినా
ఏమనినా.. నాదానివిలే..

చల్లని జాబిలి నవ్వెను మరీ మరీ
అల్లరి వాడా నీదే ఈ చెలీ
వెన్నెల రేయి ఎంతో చలీ చలీ
వెచ్చనిదానా రావే నా చెలీ

అహా...అహా..అహ..ఆ
ఓహొహొ.. ఓహో..ఓ..
ఊహుహు..ఊహు..ఊ..బుధవారం, జూన్ 29, 2016

ఆకాశంలో హంసలమై...

గోవుల గోపన్న చిత్రంలోని ఒక హాయైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గోవుల గోపన్న (1968)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : దాశరధి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఆకాశంలో హంసలమై
హాయిగ ఎగిరే జంటలమై
అలా అలా కులాసాల తేలిపోదామా

ఆకాశంలో హంసలమై
హాయిగ ఎగిరే జంటలమై
అలా అలా కులాసాల తేలిపోదామా

వెండి మబ్బుల విమానాలపై
విహారాలనే చేద్దామా
వెండి మబ్బుల విమానాలపై
విహారాలనే చేద్దామా
మంచుకొండల అంచుల మీద
వాలిపోదామా సోలిపోదామా

ఆకాశంలో హంసలమై
హాయిగ ఎగిరే జంటలమై
అలా అలా కులాసాల తేలిపోదామా

ఆకాశానికి ఆనందానికి
అంతే  లేదని అంటారు
ఆకాశానికి ఆనందానికి
అంతే  లేదని అంటారు
ఆది దంపతులవలె ఆనందం
అవధులు చూదామా
అవధులు చూదామా

ఆహా ఆహా ఆహాహా
ఆహా ఆహా ఆహాహా

మిన్నేటి కెరటాల మీద
ఉయ్యాలలూగేము నేడే
బంగారు కమలాల నీడ
సయ్యాటలాడేము నేడే

ఆకాశంలో హంసలమై
హాయిగ ఎగిరే జంటలమై
అలా అలా కులాసాల తేలిపోదామా 
తేలిపోదామా  తేలిపోదామామంగళవారం, జూన్ 28, 2016

మావ మావ మావా...

మంచి మనసులు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మంచిమనసులు (1962)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : కొసరాజు
గానం : ఘంటసాల, జమున

మావా మావా మావా
మావా మావా మావా
 
ఏమే ఏమే భామా
ఏమే ఏమే భామా
పట్టుకుంటే కందిపోవు
పండు వంటి చిన్నదుంటే
చుట్టు చుట్టుతిరుగుతారు మర్యాదా?
తాళి కట్టకుండ ముట్టుకుంటే తప్పుకాదా?
మావా మావా మావా
మావా మావా మావా

వాలువాలు చూపులతో
గాలమేసి లాగిలాగి
ప్రేమలోకి దింపువాళ్లు మీరు కాదా?
చెయ్యి వెయ్యబోతే
బెదురుతారు వింతగాదా?
ఏమే ఏమే భామా
ఏమే ఏమే భామా

నీవాళ్లు నావాళ్లు రాకనే
మనకు నెత్తిమీద అక్షింతలు పడకనే
నీవాళ్లు నావాళ్లు రాకనే
మనకు నెత్తిమీద అక్షింతలు పడకనే
 
సిగ్గు దాచి... ఓహో...
సిగ్గు దాచి ఒకరొకరు
సిగను పూలు కట్టుకొని
టింగు రంగయంటు ఊరు తిరుగొచ్చునా
లోకం తెలుసుకోక
మగవాళ్లు మెలగొచ్చునా
మావా మావా మావా
మావా మావా మావా
 
హోయ్ హోయ్ హోయ్ 
హోయ్ హోయ్ హోయ్

కళ్లు కళ్లు కలుసుకోని రాకముందే
అహ కప్పుకున్న సిగ్గు జారిపోకముందే
మాయజేసి ఒహో
మరులుగొల్పి ఒహో
మాయజేసి మరులుగొల్పి మాటగల్పి
మధురమైన మా మనసు దోచవచ్చునా?
నీవు మర్మమెరిగి ఈమాట అడగవచ్చునా
ఏమే ఏమే భామా
ఏమే ఏమే భామా

పడుచుపిల్ల కంటపడితే వెంటబడుదురు
అబ్బో వలపంతా ఒలకబోసి ఆశ పెడుదురు॥
పువ్వు మీద.
ఒహో
పువ్వు మీద వాలు పోతు తేనెటీగ వంటి
మగవాళ్ల జిత్తులన్నీ తెలుసులేవయ్యా
మా పుట్టి ముంచు కథలన్నీ విన్నామయ్యా
మావా మావా మావా
మావా మావా మావా
హోయ్ హోయ్ హోయ్
 
హోయ్ హోయ్ హోయ్

కొత్త కొత్త మోజుల్ని కోరువారు
రోజు చిత్రంగా వేషాలు మార్చువారూ
టక్కరోళ్లుంటారు టక్కులు జేస్తుంటారు
నీవు చెప్పు మాట కూడ నిజమేనులే
స్నేహం దూరంగా ఉన్నపుడే జోరవునులే
అవునే అవునే భామా
అవునే అవునే భామా

కట్టుబాటు ఉండాలి గౌరవంగా బ్రతకాలి
ఆత్రపడక కొంతకాలమాగుదామయా
కట్టుబాటు ఉండాలి గౌరవంగా బ్రతకాలి
ఆత్రపడక కొంతకాలమాగుదామయా
ఫెళ్లున పెళ్లైతే ఇద్దరికీ అడ్డులేదయ్యా
మావా మావా మావా
మావా మావా మావా

సోమవారం, జూన్ 27, 2016

వేణు గానమ్ము వినిపించెనే...

సిరిసంపదలు చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సిరి సంపదలు (1963)
సంగీతం: మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : ఆత్రేయ 
గానం : పి.సుశీల, యస్.జానకి, జిక్కి
 
వేణు గానమ్ము వినిపించెనే
చిన్ని కృష్ణ్ణయ్య కనిపించడే
వేణు గానమ్ము వినిపించెనే
చిన్ని కృష్ణ్ణయ్య కనిపించడే
వేణు గానమ్ము వినిపించెనే..

దోర వయసున్న కన్నియల హృదయాలను
దోచుకున్నాడని విన్నాను చాడీలను
దోర వయసున్న కన్నియల హృదయాలను
దోచుకున్నాడని విన్నాను చాడీలను

అంత మొనగాడటే ఒట్టి కథలేనటే
ఏది కనపడితే నిలవేసి అడగాలి వానినే...


వేణు గానమ్ము వినిపించెనే
చిన్ని కృష్ణ్ణయ్య కనిపించడే
వేణు గానమ్ము వినిపించెనే...


మన్ను తిన్నావని యశోదమ్మ అడిగిందట
లేదు లేదనుచూ లోకాలు చూపాడట
మన్ను తిన్నావని యశోదమ్మ అడిగిందట
లేదు లేదనుచూ లోకాలు చూపాడట


అంత మొనగాడటే వింత కథలేనటే
ఏది కనపడితే కనులారా చూడాలి వానినే...


వేణు గానమ్ము వినిపించెనే
చిన్ని కృష్ణ్ణయ్య కనిపించడే
వేణు గానమ్ము వినిపించెనే..


దుడుకు కృష్ణ్ణయ్య మడుగులోన దూకాడట
జడిసి రేపల్లె ప్రజలంతా మూగారట
దుడుకు కృష్ణ్ణయ్య మడుగులోన దూకాడట
జడిసి రేపల్లె ప్రజలంతా మూగారట

ఘల్లు గల్ గల్లన ఒళ్ళు ఝల్ ఝల్లన

తాను ఫణిరాజు పడగపై తారంగమాడేనట


 

ఆదివారం, జూన్ 26, 2016

సుందరాంగ మరువగలేనోయ్...

సంఘం చిత్రంలోని ఒక చక్కనైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సంఘం (1954)
సంగీతం : ఆర్. సుదర్శనం
సాహిత్యం : తోలేటి
గానం : సుశీల, టి. ఎస్. భాగవతి

సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా
నా అందచందములు దాచితి నీకై.. రావేలా
సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా
నా అందచందములు దాచితి నీకై.. రావేలా

ముద్దునవ్వులా మోహనకృష్ణా రావేలా
ముద్దునవ్వులా మోహనకృష్ణా రావేలా
ఆ నవ్వులలో రాలు సరాగాలు రాగమయ రతనాలూ
నవ్వులలో రాలు సరాగాలు రాగమయ రతనాలూ

సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా
నా అందచందములు దాచితి నీకై.. రావేలా 
 
నీలి కనులలో వాలుచూపుల ఆ వేళా
నను చూసి కనుసైగ చేసితివోయీ.. రావేలా
నీలి కనులలో వాలుచూపుల ఆ వేళా
నను చూసి కనుసైగ చేసితివోయీ.. రావేలా
కాలి మువ్వలా కమ్మని పాటా ఆ వేళా
కాలి మువ్వలా కమ్మని పాటా ఆ వేళా

 
ఆ మువ్వలలో పిలుపు అదే వలపు
మురిపెములె కలగలుపూ
మువ్వలలో పిలుపు అదే వలపు
మురిపెములె కలగలుపూ

సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా
నా అందచందములు దాచితి నీకై రావేలా

హృదయవీణ తీగలు మీటీ ఆ వేళా
అనురాగ రసములే చిందితివోయీ రావేలా
హృదయవీణ తీగలు మీటీ ఆవేళా
అనురాగ రసములే చిందితివోయీ రావేలా

మనసు నిలువదోయ్ మధువసంతమోయ్ రావేలా
మనసు నిలువదోయ్ మధువసంతమోయ్ రావేలా
పువ్వులు వికసించే ప్రకాశించే ప్రేమతో ఫలవించే
పువ్వులు వికసించే ప్రకాశించే ప్రేమతో ఫలవించే

సుందరాంగ మరువగలేనోయ్ రావేలా
నా అందచందములు దాచితి నీకై రావేలా


శనివారం, జూన్ 25, 2016

పద పదవె వయ్యారి గాలిపటమా...

కులదైవం చిత్రంలోని ఓ హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కులదైవం (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : సముద్రాల (జూనియర్)
గానం : ఘంటసాల, జమునారాణి

పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పైన పక్షిలాగా ఎగిరిపోయి
పక్కచూపు చూసుకుంటూ
తిరిగెదవే గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా

ప్రేమగోలలోన చిక్కిపోయినావా
నీ ప్రియుడున్న చోటుకై పోదువా
ఓ... ప్రేమగోలలోన చిక్కిపోయినావా
నీ ప్రియుడున్న చోటుకై పోదువా
నీ తళుకంతా నీ కులుకంతా
అది ఎందుకో తెలుసును అంతా

పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పైన పక్షిలాగా ఎగిరిపోయి...
పక్కచూపు చూసుకుంటూ...
తిరిగెదవే గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా

ఆఅహాఆహహహహాఆఅ
ఓహోహోహోఓహోహో

నీకు ఎవరిచ్చారే బిరుదు తోక
కొని తెచ్చావేమో అంతేగాక...
ఆ... నీకు ఎవరిచ్చారే బిరుదు తోక
కొని తెచ్చావేమో అంతేగాక..
రాజులెందరూడినా మోజులెంత మారినా
తెగిపోక నిలిచె నీ తోక

పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పైన పక్షిలాగా ఎగిరిపోయి...
పక్కచూపు చూసుకుంటూ...
తిరిగెదవే గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా

అహ..హ..అహ..హా..అహ..హా...
అహ..హ..అహ..హా
నీలి మబ్బుల్లో ఆడుకుందువేమో
మింట చుక్కల్తో నవ్వుకుందువేమో ...ఓ...
నీలి మబ్బుల్లో ఆడుకుందువేమో
మింట చుక్కల్తో నవ్వుకుందువేమో ...ఓ...
వగలాడివిలే జగదంతవులే
దిగిరాకుండా ఎటులుందువులే

పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా
పైన పక్షిలాగా ఎగిరిపోయి...
పక్కచూపు చూసుకుంటూ...
తిరిగెదవే గాలిపటమా
పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా

 

శుక్రవారం, జూన్ 24, 2016

వాన కాదు వాన కాదు...

భాగ్యచక్రం చిత్రంలోని ఓ సరదా అయిన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం :  భాగ్య చక్రం (1968)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : సుశీల

వాన కాదు వాన కాదు వరదా.. రాజా
పూల వాన కురియాలి వరదరాజా 
 
హోయ్......వాన కాదు వాన కాదు వరదా రాజా
పూల వాన కురియాలి వరదరాజా

వనము నేలు బాలరాణి ఎవరో అంటూ...
నగరు నేలు బాలరాజు చూడరాగా..
వనము నేలు బాలరాణి ఎవరో అంటూ...
నగరు నేలు బాలరాజు చూడరాగా...
కోకిలమ్మ పాట పాడా.. నెలిమి పిట్ట ఆటలాడా
సందడించి నా గుండె ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లుమనగా
 
వాన కాదు వాన కాదు వరదా.. రాజా
పూల వాన కురియాలి వరద రాజా

కొండలోన కోనలోనా తిరిగే వేళా
అండదండ నీకు నేనే ఉండాలంటూ ...
కొండలోన కోనలోనా తిరిగే వేళా
అండదండ నీకు నేనే ఉండాలంటూ ...
పండు వంటి చిన్నవాడు.. నిండు గుండె వన్నెకాడు
చేర రాగ కాలి అందె ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మనగా...

వాన కాదు వాన కాదు వరదా రాజా
పూల వాన కురియాలి వరదరాజా

కొండపైన నల్ల మబ్బు పందిరి కాగా
కోనలోన మెరుపూ తీగే తోరణ కాగా...
కొండపైన నల్ల మబ్బు పందిరి కాగా
కోనలోన మెరుపూ తీగే తోరణ కాగా...
మల్లెపూల తేరు పైన పెళ్లికొడుకు రాగానే
వాణ్ణి చూసి నా మనసు వల్లె వల్లె వల్లె యనగా..

వాన కాదు వాన కాదు వరదా రాజా
పూల వాన కురియాలి వరదరాజా

గురువారం, జూన్ 23, 2016

ఈ రేయి తీయనిది...

ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి స్వరకల్పనలో వచ్చిన ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, సుశీల

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి


పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
చిన్నారి చెలియ అపరంజి కలువ
చేరాలి కౌగిట జిలిబిలి నగవుల

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి
ఆఆఅ..ఆఅహహ..ఆహా..

పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
నిను చేరుకోగ నునుమేని తీగ
పులకించి పోయెను తొలకరి వలపుల

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది
 

ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
నిను నన్ను కలిపె నీ నీడ నిలిపె
అనురాగ సీమల అంచులు దొరికే

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది  
 

బుధవారం, జూన్ 22, 2016

విన్నవించుకోనా చిన్న కోరిక...

బంగారు గాజులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియోమాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : బంగారు గాజులు (1968)
సంగీతం : టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం : దాశరధి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

విన్నవించుకోనా చిన్న కోరిక
ఇన్నాళ్ళూ నా మదిలో ఉన్న కోరికా ఆ.
విన్నవించుకోనా చిన్నకోరికా

నల్లనీ నీ కురులలో
తెలతెల్లనీ సిరిమల్లెనై
నల్లనీ నీ కురులలో
తెలతెల్లనీ సిరిమల్లెనై
పరిమళాలు చిలుకుతూ
నే పరవశించిపోనా.. ఆ..

విన్నవించుకోనా చిన్నకోరికా

వెచ్చనీ నీ కౌగిట 
పవళించినా నవవీణనై
వెచ్చనీ నీ కౌగిట
పవళించినా నవవీణనై
రాగమే అనురాగమై
నీ మనసు నిండిపోనా.. ఆ.

విన్నవించుకోనా చిన్నకోరికా


తియ్యనీ నీ పెదవిపై
చెలరేగిన ఒక పాటనై
తియ్యనీ నీ పెదవిపై
చెలరేగిన ఒక పాటనై
అందరాని నీలి నింగి
అంచులందుకోనా.. ఆ.

విన్నవించుకోనా చిన్నకోరికా

చల్లనీ నీ చూపులే
తెలివెన్నెలై విరబూయగా
చల్లనీ నీ చూపులే
తెలివెన్నెలై విరబూయగా
కలువనై నీ చెలియనై
నీ కన్నులందు వెలిగేనా.. ఆ.


విన్నవించుకోనా చిన్న కోరిక
ఇన్నాళ్ళూ నా మదిలో ఉన్న కోరికా ఆ.
విన్నవించుకోనా చిన్నకోరికా 

మంగళవారం, జూన్ 21, 2016

ఒహో ఒహో నిన్నే కోరెగా...

ఇద్దరు మిత్రులు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : శ్రీ శ్రీ
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఒహో ఒహో నిన్నే కోరెగా
కుహు కుహూ అని కోయిల
ఒహో ఒహో నిన్నే కోరెగా
కుహుకుహూ అని కోయిల
వసంత వేళల పసందు మీరగా
అపూర్వగానమే ఆలపించే తీయగా
ఒహో ఒహో నిన్నే కోరెగా
కుహు కుహూ అని కోయిల

అదా కోరికా వయ్యారి కోయిల
జగాలే నీ చూపులో జలదిరించెలే
అదా కోరికా వయ్యారి కోయిల
జగాలే నీ చూపులో జలదిరించెలే
వరాల నవ్వులే గులాబి పువ్వులై
వలపు తేనె నాలోన చిలకరించెనే

ఒహో ఒహో నిన్నే కోరెగా
కుహు కుహూ అని కోయిల

ఫలించె నేను కన్న కలలు తీయతీయగా
సుఖాలలో సోలిపో హాయి హాయిగా
ఫలించె నేను కన్న కలలు తీయతీయగా
సుఖాలలో సోలిపో హాయి హాయిగా
ఉయ్యాలలూగే నా మది చిటారుకొమ్మల
నివాళి అందుకో ఈవేళ పండుగ
సదా సుధా తరంగాల తేలిపోదమా

ఒహో ఒహో నిన్నే కోరితి
కుహు కుహూ అని పాడితి

 

సోమవారం, జూన్ 20, 2016

ఈ పగలు రేయిగా...

సిరిసంపదలు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : సిరి సంపదలు (1962)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల, జానకి

ఈ పగలు రేయిగా
పండు వెన్నెలగ మారినదేమి చెలీ
ఆ కారణమేమి చెలీ ఆ... ఊఁ..
వింతకాదు నా చెంతనున్నది
వెండి వెన్నెల జాబిలి
నిండు పున్నమి జాబిలి... ఓ ఓ ఓ...

మనసున తొణికే చిరునవ్వెందుకు
పెదవుల మీదికి రానీవు
అహా ఓహో అహా... ఆ...
మనసున తొణికే చిరునవ్వెందుకు
పెదవుల మీదికి రానీవు
పెదవి కదిపితే మదిలో మెదిలే
మాట తెలియునని మానేవు
ఊఁ.

వెండి వెన్నెల జాబిలి
నిండు పున్నమి జాబిలి... ఓ ఓ ఓ...

కన్నులు తెలిపే కథలనెందుకు
రెప్పలార్చి ఏమార్చేవు
ఆఁ... ఆఁ... ఓ ఓ ఓ...
కన్నులు తెలిపే కథలనెందుకు
రెప్పలార్చి ఏమార్చేవు
చెంపలు పూచే కెంపులు
నాతో నిజము తెలుపునని జడిసేవు
ఓహోహో...

వెండి వెన్నెల జాబిలి 
నిండు పున్నమి జాబిలి..

అలుక చూపి అటువైపు తిరిగితే
అగుపడదనుకుని నవ్వేవు
ఉహుహు..
అలుక చూపి అటువైపు తిరిగితే
అగుపడదనుకుని నవ్వేవు
నల్లని జడలో మల్లెపూలు
నీ నవ్వునకద్దము చూపేను ఆహా...

వెండివెన్నెల జాబిలి
నిండు పున్నమి జాబిలి
ఆహహాహా... ఆహహాహా...
ఆహహాహా... ఆహహాహా...
ఊహుహూ...

 

ఆదివారం, జూన్ 19, 2016

వెన్నెల లోనీ వికాసమే.../లాలిజో...

ఆరాధన చిత్రం కోసం సాలూరి వారు స్వరపరచిన ఒక హాయైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : ఆరాధన (1962)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : సుశీల 

వెన్నెల లోనీ వికాసమే
వెలిగించెద నీ కనులా
వెన్నెల లోనీ వికాసమే
వెలిగించెద నీ కనులా
వేదన మరచి ప్రశాంతిగా
నిదురించుము ఈ రేయి
నిదురించుము ఈ రేయి

వెన్నెల లోనీ వికాసమే
వెలిగించెద నీ కనులా

వాడని పూవుల తావితో
కదలాడే సుందర వసంతమీ కాలము
కదలాడే సుందర వసంతమీ కాలము
చెలి జోలగ పాడే వినోద రాగాలలో
చెలి జోలగ పాడే వినోద రాగాలలో
తేలెడి కల సుఖాలలో
నిదురించుము ఈ రేయీ
నిదురించుము ఈ రేయీ

వెన్నెల లోనీ వికాసమే
వెలిగించెద నీ కనులా

భానుని వీడని చాయగా
నీ భావము లోనే చరింతునోయీ సఖ
నీ భావములోనే చరింతునోయీ సఖ

నీ సేవలలోనే తరింతునోయీ సదా
నీ సేవలలోనే తరింతునోయీ సదా
నీ ఎదలోనే వసింతులే
నిదురించుము ఈ రేయీ
నిదురించుము ఈ రేయీ

వెన్నెలలోనీ వికాసమే
వెలిగించెద నీ కనులా
వేదన మరచి ప్రశాంతిగా
నిదురించుము ఈ రేయి
నిదురించుము ఈ రేయి
నిదురించుము ఈ రేయి
~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌*~‌‌‌

ఈ రోజు ఫాదర్స్ డే సంధర్బంగా నాన్న చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను కూడా తలుచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : నాన్న (2011)
సంగీతం : జి.వి.ప్రకాష్
సాహిత్యం : అనంత శ్రీరాం
గానం : బాలు, రాజేష్

లాలిజో హ లాలిజో నీ తండ్రీ లాలి ఇదీ 
భూమిలో ఒక వింతగా నీ గొంతే వింటుందీ 

హో తండ్రైన తల్లిగా మారే నీ కావ్యం హో..
ఏ చిలిపి నవ్వుల గమనం సుధా రాగం
ఇరువురి రెండు గుండెలు ఏకమయ్యెను సూటిగా 
కవచము లేని వాడ్ని కాని కాచుట తోడుగా 
ఒకే ఒక్క అశృవు చాలు తోడే కోరగా

లాలిజో హ లాలిజో నీ తండ్రీ లాలి ఇదీ 
భూమిలో ఒక వింతగా నీ గొంతే వింటుందీ 

మన్నుకిలా సొంతం కావా వర్షం జల్లులే 
జల్లే ఆగే ఐతే ఏంటి కొమ్మే చల్లులే 
ఎదిగీ ఎదిగీ పిల్లా అయిందే
పిల్లైనా ఇవ్వాళ్ళే తనే అమ్మలే 
ఇది చాలు ఆనందం వేరేమిటే
ఇదివరలోన చూసి ఎరుగను దేవుడి రూపమే
తను కనుపాపలోన చూడగ లోకం ఓడెలే
 
ఒకే ఒక్క అశృవు చాలు తోడే కోరగాశనివారం, జూన్ 18, 2016

ప్రేయసీ మనోహరి...

వారసత్వం చిత్రం కోసం ఘంటసాల గారు స్వరపరచిన ఓ అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : వారసత్వం (1964)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ప్రేయసీ మనోహరి
వరించి చేరవే
ప్రేయసీ మనోహరి

తీయని మనొరథం
నా తీయని మనొరథం
ఫలింప చేయవే ఏ..

ప్రేయసీ మనోహరి

వరించి చేరవే
ప్రేయసీ మనోహరి

దరిజేరి పోవనేల
హృదయవాంఛ తీరు వేళ
దరిజేరి పోవనేల
హృదయవాంఛ తీరు వేళ
తారకా సుధాకర తపించసాగెనే ఏ..

హాయిగా మనోహర
వరించి చేరుమా
హాయిగా మనోహర

మురిసింది కలువకాంత
చెలుని చేయి సోకినంత
మురిసింది కలువకాంత
చెలుని చేయి సోకినంత
రాగమే సరాగమై ప్రమోదమాయెనే ఏ..

హాయిగా మనోహర
వరించి చేరుమా
హాయిగా మనోహర

ఆఆహ్..ఆఅహహహ..

పెనవేసె మల్లె తీగె 
మనసులోన మమత రేగె 

పెనవేసె మల్లె తీగె 
మనసులోన మమత రేగె 
ఊహలో ఒయ్యారమూ
నా ఊహలో ఒయ్యారము 
ఉయ్యాలలూగెనే
 
ప్రేయసీ మనోహరి
వరించి చేరవే
ప్రేయసీ మనోహరి


శుక్రవారం, జూన్ 17, 2016

రేయి మించేనోయి రాజా...

శభాష్ రాముడు చిత్రంలోని ఒక హాయైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శభాష్ రాముడు
రచన : సముద్రాల
సంగీతము : ఘంటసాల
గానం : సుశీల

రేయి మించేనోయి రాజా
హాయిగ నిదురించరా
రేయి మించేనోయి రాజా
హాయిగ నిదురించరా


వెల్లి విరిసీ వెన్నెల్లు కాసి
చల్లని చిరుగాలి మెల్లంగా వీచె
వెల్లి విరిసీ వెన్నెల్లు కాసి
చల్లని చిరుగాలి మెల్లంగా వీచె
స్వప్నాల లోన స్వర్గాలు కంటూ
స్వర్గాలలోన దేవ గానాలు వింటూ
హాయిగ నీవింక నిదురించవోయి

రేయి మించేనోయి రాజా
హాయిగ నిదురించరా


చీకటి వెంటా వెలుగే రాదా
కష్టసుఖాలు ఇంతే కాదా
చీకటి వెంటా వెలుగే రాదా
కష్టసుఖాలు ఇంతే కాదా
చింతా వంతా నీకేలనోయి
అంతా జయమౌను శాంతించవోయి
హాయిగ నీవింక నిదురించవోయి

రేయి మించేనోయి రాజా
హాయిగ నిదురించరా 


గురువారం, జూన్ 16, 2016

చేయి చేయి కలుపరావె...

అప్పుచేసి పప్పుకూడు చిత్రం కోసం సాలూరి వారు స్వరపరచిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : అప్పుచేసి పప్పుకూడు (1959)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఏ.ఎమ్.రాజా, పి.లీల

చేయి చేయి కలుపరావె హాయిహాయిగ
నదురు బెదురు మనకింక లేదులేదుగ
చేయి చేయి కలుపరావె హాయిహాయిగ
నదురు బెదురు మనకింక లేదులేదుగ

అహా చేయి చేయి

పెద్దవారి అనుమతింక లేదు లేదుగ
చేయి చేయి కలుపుటెల హాయి హాయిగ
పెద్దవారి అనుమతింక లేదు లేదుగ
చేయి చేయి కలుపుటెల హాయి హాయిగ

ఉహూ చేయి చేయి

మగని మాటకెదురాడుట తగదు తగదుగ
నాతి చెంత విరహము నే తాళలేనుగ
మగని మాటకెదురాడుట తగదు తగదుగ
నాతి చెంత విరహము నే తాళలేనుగ

అహా చేయి చేయి

వీలుకాని విరహమింక వలదు వలదుగ
దాసి మీద వలపు మీకు తగదు తగదుగ
వీలుకాని విరహమింక వలదు వలదుగ
దాసి మీద వలపు మీకు తగదు తగదుగ

అహా చేయి చేయి కలుపరావె హాయిహాయిగ
నదురు బెదురు మనకింక లేదులేదుగ

అహా చేయి చేయి 


బుధవారం, జూన్ 15, 2016

ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు...

పుణ్యవతి చిత్రం కోసం ఘంటసాల గారు స్వరపరచి గానం చేసిన ఒ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పుణ్యవతి (1967)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు
ఎలా ఒదిగి పోతున్నావు
కాదనక, ఔననక
కౌగిలిలో దాగున్నావు

ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు అహాహా
ఎలా ఒదిగి పోతున్నావు ఆహాహ
కాదనక అహ ఔననక అహా
కౌగిలిలో దాగున్నావు 
ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు

అందీ అందని హంసల నడకలు
ముందుకు రమ్మెనెను .. ఆఅ..
చిందీ చిందని చిరు చిరునవ్వులు
ఎందుకు పొమ్మనెను.. ఆఅ.అ..
అందీ అందని హంసల నడకలు
ముందుకు రమ్మెనెను
చిందీ చిందని చిరు చిరునవ్వులు
ఎందుకు పొమ్మనెను
నీ తనువే తాకగానే
నా మది ఝుమ్మనెను
 
  
ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు అహాహా
ఎలా ఒదిగి పోతున్నావు ఆహాహ
కాదనక అహ ఔననక అహా
కౌగిలిలో దాగున్నావు
 
ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు

తడిసీ తడియని నీలి కురులలో
కురిసెను ముత్యాలు..ఆఅ..
విరిసీ విరియని వాలు కనులలో
మెరిసేను నీలాలు...ఆఆ..ఆ..
తడిసీ తడియని నీలి కురులలో
కురిసెను ముత్యాలు
విరిసీ విరియని వాలు కనులలో
మెరిసేను నీలాలు,
పులకించే పెదవులపై
పలికేను పగడాలు
 
ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు అహాహా
ఎలా ఒదిగి పోతున్నావు ఆహాహ
కాదనక అహ ఔననక అహా
కౌగిలిలో దాగున్నావు 
ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు


మంగళవారం, జూన్ 14, 2016

ఆడువారి మాటలు...

ఇంటిగుట్టు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. 


చిత్రం : ఇంటిగుట్టు(1958)
సంగీతం : ఎం.ఎస్.ప్రకాష్
సాహిత్యం : మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి
గాత్రం : ఏ.ఎం.రాజా

ఆడువారి మాటలు
రాక్ఎన్‌రోల్ పాటలు
ఆడువారి కోపాలు
మాపైన పన్నీటి జల్లులు
ఆడువారి మాటలు
రాక్ఎన్‌రోల్ పాటలు
ఆడువారి కోపాలు
మాపైన పన్నీటి జల్లులు

ఏమన్నా కాదంటారు
తామన్నదె రైటంటారు
వాధించి సాధించి
చేసేరు సాములు
ఏమన్నా కాదంటారు
తామన్నదె రైటంటారు
వాధించి సాధించి
చేసేరు సాములు
వయ్యారి భామలు
కోసేవన్ని కోతలు
వేసేవన్ని ఫోజులు
చేసేవన్ని డాబులు
ఈ ఆడు లేడీలు బాపురే

ఆడువారి మాటలు
రాక్ఎన్‌రోల్ పాటలు
ఆడువారి కోపాలు
మాపైన పన్నీటి జల్లులు

వీరీది వేషమైతే
వారీది మోసమైతే
వేషాలు మోసాలు
దాగేవి కావులే
వీరీది వేషమైతే
వారీది మోసమైతే
వేషాలు మోసాలు
దాగేవి కావులే దాగేవి కావులే
జోగు జోగు చూపులు
చూపుల్లోనే బ్రేకులు
జోగుల్లోనే షాకులు
ఈ ఆడు లేడీలు బాపురే

ఆడువారి మాటలు
రాక్ఎన్‌రోల్ పాటలు
ఆడువారి కోపాలు
మాపైన పన్నీటి జల్లులు

సోమవారం, జూన్ 13, 2016

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే...

రాముడుభీముడు చిత్రం కోసం పెండ్యాల గారు స్వరపరచిన ఒక మంచి పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : రాముడు-భీముడు (1964)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే
నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే
తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే
నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

చలిగాలి రమ్మంచు పిలిచింది లే
చెలి చూపు నీ పైన నిలిచింది లే
చలిగాలి రమ్మంచు పిలిచింది లే
చెలి చూపు నీ పైన నిలిచింది లే

ఏముందిలే.. ఇపుడేముందిలే
ఏముందిలే.. ఇపుడేముందిలే
మురిపించు కాలమ్ము
ముందుందిలే నీ ముందుందిలే 

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే
నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

వరహాల చిరునవ్వు కురిపించవా
పరువాల రాగాలు పలికించవా
ఆ .. ఆ .. ఓ .. ఓ ..ఆ....
వరహాల చిరునవ్వు కురిపించవా
పరువాల రాగాలు పలికించవా

అవునందునా.. కాదందునా
అవునందునా కాదందునా
అయ్యారే విధి లీల
అనుకొందునా ..అనుకొందునా 

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే
నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

సొగసైన కనులేమో నాకున్నవి
చురుకైన మనసేమో నీకున్నది
సొగసైన కనులేమో నాకున్నవి
చురుకైన మనసేమో నీకున్నది

కనులేమిటో.. ఈ కథ ఏమిటో
కనులేమిటో ఈ కథ ఏమిటో
శృతి మించి రాగాన
పడనున్నది.. పడుతున్నది

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే
నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే ఆదివారం, జూన్ 12, 2016

వస్తా వెళ్ళొస్తా...

సిసింద్రీ చిట్టిబాబు చిత్రం కోసం సినారె గారు రాసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : సిసింద్రీ చిట్టిబాబు (1971)
సంగీతం : టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం :  ఘంటసాల, సుశీల

వస్తా వెళ్ళొస్తా వస్తా మళ్ళీ వస్తా 
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ

మల్లెలు పూచేవేళా
మనసులు పిలిచేవేళా
మల్లెలు పూచేవేళా
మనసులు పిలిచేవేళా
మళ్ళి మళ్ళి వస్తా..ఆ..ఆ..
వస్తా వెళ్ళొస్తా వస్తా మళ్ళి వస్తా

 
కనులైన కలవందే మనసైనా తెలవందే
ముద్దైనా ఇవ్వందే మోజైనా తీరందే
అలా జారుకొంటావే ఠలాయించిపోతావే
అలా జారుకొంటావే ఠలాయించిపోతావే
అయితే నేవెళ్ళొస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళొస్తా..వస్తా..
మళ్ళి ఎప్పుడైనా వస్తా
 
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ
ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ

శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
లగ్నం చూసుకు వస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళొస్తా వస్తా మళ్ళీ వస్తా

చినదాని చెక్కిలిపై చిటికైనా వేయందే
కళ్ళల్లో కళ్ళుంచి కథలైనా చెప్పందే
అలా జారుకొంటావే ఠలాయించిపోతావే
అలా జారుకొంటావే ఠలాయించిపోతావే
అయితే నేవెళ్ళొస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళొస్తా..
వస్తా..ఎప్పుడన్నా వస్తా

ఎప్పుడూ..ఏప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ
ఎప్పుడూ..ఎప్పుడూ..
ఇంకెప్పుడూ..ఎప్పుడూ

శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
శ్రావణమంగళవారం
చల్లని సాయంకాలం
లగ్గం చూసుకు వస్తా..ఆ..ఆ
వస్తా వెళ్ళొస్తా
వస్తా మళ్ళి వస్తా

శనివారం, జూన్ 11, 2016

ముందరున్న చిన్నదాని...

కాలంమారింది చిత్రం కోసం సాలూరి వారు స్వరపరచిన ఓ అందమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : కాలం మారింది (1972)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో
చందమామ సిగ్గు చెంది
సాగిపోయే... దాగిపోయే
ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో
చందమామ సిగ్గు చెంది
సాగిపోయే... దాగిపోయే

పొందుగోరు చిన్నవాని తొందరేమో
మూడుముళ్ళ మాట కూడ
మరచిపోయే... తోచదాయే

పాల బుగ్గ పిలిచింది ఎందుకోసమో
ఎందుకోసమో
పైట కొంగు కులికింది ఎవరికోసమో
ఎవరికోసమో
నీలోని పొంగులు నావేనని 
నీలోని పొంగులు నావేనని
చెమరించు నీ మేను తెలిపెలే
ఆ...ఆ..ఓ..ఓ...

పొందుగొరు చిన్నవాని తొందరేమో
మూడు ముళ్ళ మాట కూడ
మరచిపోయే... తోచదాయే

కొంటే చూపు రమ్మంది ఎందుకోసమో
ఎందుకోసమో
కన్నెమనసు కాదంది ఎందుకోసమో
ఎందుకోసమో
సరియైన సమయం రాలేదులే
సరియైన సమయం రాలేదులే
మనువైన తొలిరేయి మనదిలే
ఓ..ఓ..ఆ..ఆ...

ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో
చందమామ సిగ్గు చెంది
సాగిపోయే... దాగిపోయే

ఎన్నాళ్ళు మనకీ దూరాలు
ఏనాడు తీరు ఈ విరహాలు
ఎన్నాళ్ళు మనకీ దూరాలు
ఏనాడు తీరు ఈ విరహాలు
కాదన్న వారు అవునన్ననాడు
కౌగిళ్ళ కరిగేది నిజములే

ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో...
చందమామ సిగ్గు చెంది
సాగిపోయే ...దాగిపోయే
పొందుగోరు చిన్నవాని తొందరేమో...
మూడుముళ్ళ మాటకూడ
మరచిపోయే... తోచదాయే


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.