మంగళవారం, అక్టోబర్ 31, 2017

భ్రమరాంబకి నచ్చేశాను...

రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం (2017)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : శ్రీమణి
గానం : సాగర్

ఎయ్ మేఘాల్లో డాన్సింగ్ నేను..
మెరుపుల్తో రేసింగ్ నేను
వాటర్ పై వాకింగ్ నేను
చుక్కల్తో ఛాటింగ్ నేను

రెయిన్బో లో స్విమ్మింగ్ నేను
ఫుల్ ఫ్లోలో సింగింగ్ నేను
జాబిలి పై జంపింగ్ నేను
సంతోషాన్నె సిప్పింగ్ నేను

హే నిన్నటిదాక అరె వింతలు అంటె
మరి ఏడేనంటు తెగ ఫిక్సింగ్ నేను
గుండెల్లోని ఈ తుంటరి ఫీలింగ్ నే
ఇంకో వండర్ లా వాచింగ్ నేను
(అరె ఏమైందమ్మా నీకు)

హే భ్రమరాంబకి నచ్చేశాను
హే జజ్జనక అంబరమే టచ్ చేశాను..
హే భ్రమరాంబకి నచ్చేశాను
హే జజ్జనక అంబరమే టచ్ చేశాను.. ఎయ్

ఎయ్ మేఘాల్లో డాన్సింగ్ నేను..
మెరుపుల్తో రేసింగ్ నేను
వాటర్ పై వాకింగ్ నేను
చుక్కల్తో ఛాటింగ్ నేను

ఎయ్ దిక్కులనే సెట్టింగ్ నేను
నెలవంక ఊయల్లో సిట్టింగ్ నేను
వెన్నెలనే డ్రింకింగ్ నేను
ఈ మాజిక్ లో మ్యూజిక్ నె మంచింగ్ నేను
తామర పువ్వల్లె వింటర్ గువ్వల్లె
ఒంటరి ఊహల్లొ వెయిటింగ్ నేను
పండగ కబురొస్తే జాతర వీధల్లే
హాప్పినెస్ తొ డేటింగ్ నేను

హే భ్రమరాంబకి నచ్చేశాను
హే జజ్జనక అంబరమే టచ్ చేశాను..
 భ్రమరాంబకి నచ్చేశాను
హే జజ్జనక అంబరమే టచ్ చేశాను..

ఎయ్ మేటరునే క్వార్టర్ చేసి
చంద్రుడితో ఛీర్స్ అంటు చిల్లింగ్ నేను
ఊహలకే ఊఫర్లేసి నా గుండె
సౌండింగ్ నే లిసనింగ్ నేను
ఎవరెస్ట్ ఎక్కేసి ఇంకా పైకెక్కె
మౌంటే ఏదంటూ సెర్చింగ్ నేను
మనసను రాకెట్ లో వలపుల బ్రాకెట్లో
సంతోషంతో ఫ్లయింగ్ నేను

హే భ్రమరాంబకి నచ్చేశాను
జే జజ్జనక అంబరమే టచ్ చేశాను..
భ్రమరాంబకి నచ్చేశాను
జే జజ్జనక అంబరమే టచ్ చేశాను..


సోమవారం, అక్టోబర్ 30, 2017

శివ శివ శంకర...

కార్తీక సోమవారం సంధర్బంగా శివుని స్మరించుకుంటూ ఢమరుకం చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ.


చిత్రం : ఢమరుకం (2012)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : జొన్నవిత్తుల
గానం : శంకరమహాదేవన్

భం భం భో ... భం భం భో ...
భం భం భో ... భం భం భో ...
భం భం భో ... భం భం భో ...
భం భం భో ... భం భం భో ...

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ
అర్పింతుము శంకరా!!

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ
అర్పింతుము శంకరా!!

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా!
ప్రియ తాండవ శంకర
ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా!!

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా!
ప్రియ తాండవ శంకర
ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా!!

ఓం పరమేశ్వరా! పరా!!
ఓం నిఖిలేశ్వరా! హరా!!
ఓం జీవేశ్వరేశ్వరా! కనరారా!!
ఓం మంత్రేశ్వరా! స్వరా!!
ఓం యంత్రేశ్వరా! స్థిరా!!
ఓం మంత్రేశ్వరా పరా! రావేరా!!

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా!
ప్రియ తాండవ శంకర
ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా!!

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ
అర్పింతుము శంకరా!!

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ
అర్పింతుము శంకరా!!

ఆకశాలింగమై ఆవహించరా
డమ డమమని డమరుఖ ధ్వని
సలిపి జడతని కదిలించరా!
శ్రీ వాయులింగమై సంచరించరా
అణువణువున తన తనువున నిలచి
చలనమే కలిగించరా!!
భస్మం చేసేయ్! అసురులను అగ్నిలింగమై లయకారా
వరదై ముంచేయ్ జలలింగమై ఘోరా!!
వరమై వశమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా
జగమే నడిపే పంచభూత లింగేశ్వరా కరుణించరా!!

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా!
ప్రియ తాండవ శంకర
ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా!!

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ
అర్పింతుము శంకరా!!

విశ్వేశ లింగమై కనికరించరా
విదిలిఖితమునిక బర బర చెరిపి
అమృతమే కురిపించరా
రామేశ లింగమై మహిమ చూపరా,
పలు శుభములు గని అభయములిడి
హితము సతతము అందించరా!!
గ్రహణం నిధనం బాపరా
కాళహస్తి లింగేశ్వరా!
ప్రాణం నీవై ఆలింగనమ్మీరా
ఎదలో కొలువై హర హర
ఆత్మ లింగమై నిలబడరా!
ద్యుతివై గతివై
సర్వ జీవలోకేశ్వరా రక్షించరా!!

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా!
ప్రియ తాండవ శంకర
ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా!!

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా!
ప్రియ తాండవ శంకర
ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా!!

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా!
జయ జయ శంకర దిగిరారా!


ఆదివారం, అక్టోబర్ 29, 2017

ఎంత చిత్రం కదా...

ద్వారక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ద్వారక (2016)
సంగీతం : సాయికార్తీక్
సాహిత్యం : రహ్మాన్
గానం : సమీర భరద్వాజ్

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా
ఎంత ఘోరం కదా
ఒక నవ్వుకే ఓడిపోయా

తప్పో ఒప్పో ఆలోచించే వీలే లేదాయె
తప్పనిసరిగా తెప్పను ముంచే ప్రేమే వరదాయే
ఈ ముప్పును తప్పుకుపోయే
వేరే దారే కనపడదాయే

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా

కంటి వైపు రానంది కునుకు
కత్తి మీద సామైంది బతుకు
గుండెల్లోన పుట్టింది ఒణుకు
గొంతు దాటి రానంది పలుకు
ఓరి దేవుడో ఇంత కోపమా నాపైన నీకు
చెప్పాలంటే అంత సులభమా శక్తినివ్వు నాకు
ఇక ఒక్క పూటైన నేనోర్చుకోగలనా
ఏదేమైనా ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తా తనకు

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా

ముళ్ళే గుచ్చిపోయింది సొగసు
ఒళ్ళే మరచిపోయింది మనసు
ఉన్నట్టుండి లేచింది వయసు
ప్రేమో పిచ్చో నాకేమి తెలుసు
ఎంత ఆపిన ఆగనన్నది దూకే అడుగు
ఎంత దూరమో తెలియకున్నది తుళ్ళే పరుగు
తన తీరమేదైన ఏ దారిలోనైనా
చేరే వరకు అలుపే లేదు పట్టేస్తా తుదకు

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా
ఎంత ఘోరం కదా
ఒక నవ్వుకే ఒదిగిపోయా 


శనివారం, అక్టోబర్ 28, 2017

నువ్వే నా అదృష్టం...

ఉంగరాల రాంబాబు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఉంగరాల రాంబాబు (2017)
సంగీతం : జిబ్రాన్
సాహిత్యం : రెహ్మాన్
గానం : రేవంత్, చిన్మయి

నువ్వే నా అదృష్టం
నువ్వే నా తీయని కష్టం
ఐపోవా నా సొంతం
నువ్వే నా ఊపిరిగీతం
నువ్వే నా పగలురేయి
నువ్వేలే నా దునియా
నువ్వే నా దిగులు హాయి
అంటుందీ గుండెలయా
ముహుర్తమే ముంచుకు
వచ్చేసిందే ముడిపడిపోగా

నువ్వే నా అదృష్టం
నువ్వే నా తీయని కష్టం
ఐపోవా నా సొంతం
నువ్వే నా ఊపిరిగీతం

తొలిసారి నిన్నే చూస్తూనే మనసిచ్చాలే
నీదారిలోనే పువ్వుల్నే పరిచేశానే
కనుసైగతోనే ప్రాణాన్నే గెలిచేశావే
నను లాగుతూనే దూరాన్నే తరిమేశావే
కాలమే భారమైందిలా
సాయమే నిన్ను కోరిందిలా
ఆశకే రెక్కలొచ్చాయిలా
ఆగనంటోంది లోలోపలా
ఎగిసే శ్వాసే తెలిపే నిన్నేచేరాలీవేళా
కాలం కలిసొచ్చిందె కలలే నడిచొచ్చేనీలా

నువ్వే నా అదృష్టం
నువ్వే నా తీయని కష్టం
ఐపోవా నా సొంతం
నువ్వే నా ఊపిరిగీతం

నువ్వే నా పగలురేయి
నువ్వేలే నా దునియా
నువ్వే నా దిగులు హాయి
అంటుందీ గుండెలయా
ముహుర్తమే ముంచుకు
వచ్చేసిందే ముడిపడిపోగా


శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017

ఆశ ఆగనందే..అల్లేయ్..అల్లేయ్..

చెలియా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చెలియా (2017)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం : అభయ్ జోద్పూర్కర్, చిన్మయి

ఆశ ఆగనందే నిన్ను చూడకుంటే
శ్వాస ఆడనందే అంత దూరముంటే
నన్నే మల్లెతీగలా నువ్వూ అల్లకుంటే
నిలువెత్తు ప్రాణం నిలవదటే

అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్
నా చిట్టి చిలకా జట్టై అల్లేయ్ 
అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్
ఏమంత అలకా చాల్లే అల్లేయ్

నిను వెతికే నా కేకలకు మౌనమె బదులైందే
మౌనములోని మాటిదని మనసె పోల్చుకుందే
లాలన చేసే వీలే లేని పంతం వదిలి పలకవటే

అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్
పుప్పొడి తునకా గాలై అల్లేయ్
అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్
పన్నీటి చినుకా జల్లై అల్లేయ్

ముడి పడిపోయాం ఒక్కటిగా విడివడీ పోలేకా
కాదనుకున్నా తప్పదుగా వాదనా దేనికికా
పదునుగ నాటే మన్మథ బాణం 
నేరం ఏమి కాదు కదే 

అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్
నా జత గువ్వా జట్టై అల్లేయ్
అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్ అల్లేయ్
నా చిరునవ్వా జల్లై అల్లేయ్ 

 

గురువారం, అక్టోబర్ 26, 2017

హే పిల్లగాడా...

భానుమతి గారిమీద మల్లీశ్వరి సిన్మా మీద ఉన్న ఇష్టాన్ని చూపించుకుంటూ తన హీరోయిన్ కి భానుమతి అని పేరు పెట్టుకోవడమే కాక మల్లీశ్వరి చిత్రంలోని పరుగులు తీయాలీ పాట బిట్ ను ఉపయోగించుకుంటూ శేఖర్ కమ్ముల తన ఫిదా చిత్రంకోసం కంపోజ్ చేయించుకున్న ఒక అందమైన పాట ఈ రోజు. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఫిదా (2017)
సంగీతం : శక్తికాంత్ కార్తీక్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : సింధూరి, సినవ్ రాజ్

హే పిల్లగాడా
ఏందిరో పిల్లగాడా
నా గుండె కాడా లొల్లి
హే మొనగాడా
సంపకోయ్ మొరటోడా
నా మనసంతా గిల్లి
గిర గిర గిల్లే నీలోనా
బిర బిర సుడులై తిరిగేనా
నిలవద నువ్వేం చేస్తున్నా
దొరకను అందా నీకైనా

హే పిల్లగాడా
ఏందిరో పిల్లగాడా
నా గుండె కాడా లొల్లి
హే మొనగాడా
సంపకోయ్ మొరటోడా
నా మనసంతా గిల్లి

కదిలే కదిలేయ్
చినుకే కదిలే
ముసిరే ఒక ముసురేయ్
ఇలకాల యీకాకే
వురికే వురికే
జతగా వురికేయ్
మనసే నిను మరిచి
తనకాలా యీకాకే
ఓ ఓ ఓ ఓ
సోయ లేదే హయిలోన
కమ్ముతుంటె గాలి వాన
ఏమౌతుందో ఏమో లోన
నీకు తెలిసేన
నీలోన హైరాన
నన్ను ముంచేన
నాలోని జడివాన

హే పిల్లగాడా
ఏందిరో పిల్లగాడా
నా గుండె కాడా లొల్లి
హే మొనగాడా
సంపకోయ్ మొరటోడా
నా మనసంతా గిల్లి
గిర గిర గిల్లే నీలోనా
బిర బిర సుడులై తిరిగేనా
నిలవద నువ్వేం చేస్తున్నా
దొరకను అందా నీకైనా

బుధవారం, అక్టోబర్ 25, 2017

ఎగిరే ఎగిరే నా మనసే...

వెంకటాపురం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వెంకటాపురం (2017)
సంగీతం : అచు రాజమణి
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : యాసిన్ నిజార్, కెక ఘోషల్

ఎవరో ఎవరో ఎదురుగ
కలలా కలలా కనపడి
ఎపుడూ ఎరగని మాయే చేస్తున్నట్టూ
ఎదలో ఎదలో ఇపుడిక
నిజమై నిజమై నిలిచిన
తనతో నడిచా అన్నీ నువ్వేనంటూ
ఇది ముందెరుగని సంతోషం
ఉంటుందా ప్రతి నిమిషం
అనుకోకుండా నాకు ఎదురయ్యిందా
నా గుండెల్లో అడుగేసీ లోనంతా తిరిగేసీ
నన్నిట్టా తను బైటికి లాగేసిందా

ఎగిరే ఎగిరే నా మనసే
అలలా లేచి పైపైకెగిరే
ఉరికే ఉరికే అది వరదై
తనతో చేరి జతగా ఉరికే
ఎగిరే ఎగిరే నా మనసే
అలలా లేచి పైపైకెగిరే
ఉరికే ఉరికే అది వరదై
తనతో చేరి జతగా ఉరికే

దినమే క్షణమై కరుగుతు
సమయం అసలే తెలియదు
నీతో గడిపే ఈవేళలోనా
నువు చూపే స్నేహంలో
నాలో ఈభారం నేడు మాయమాయెనా
పరుగో నడకో తేలక
పగలో రేయో చూడక
మనసే మునిగే ఒక హాయిలోనా
సిరివానా నీరెండా కలిసి
నా కంటా ఏడు రంగులేసెనా
నువు చూసే లోకంలో
ప్రతి చోటా నేనున్నాలే

ఎగిరే ఎగిరే నా మనసే
అలలా లేచి పైపైకెగిరే
ఉరికే ఉరికే అది వరదై
తనతో చేరి జతగా ఉరికే

ఎగిరే ఎగిరే నా మనసే
అలలా లేచి పైపైకెగిరే
ఉరికే ఉరికే అది వరదై
తనతో చేరి జతగా ఉరికే


మంగళవారం, అక్టోబర్ 24, 2017

కన్ను కన్నూ కలిశాయి...

పైసా వసూల్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పైసా వసూల్ (2017)
సంగీతం : అనూప్‌ రూబెన్స్‌
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల రవికుమార్‌
గానం : అనూప్‌ రూబెన్స్‌, జితిన్ రాజ్, శ్రీ కావ్య చందన

కన్ను కన్నూ కలిశాయి
ఎన్నో ఎన్నో తెలిశాయి
ఓ.. కన్ను కన్నూ కలిశాయి
ఎన్నో ఎన్నో తెలిశాయి
నిన్నా మొన్నా చూస్తే ఇద్దరం
ఇప్పుడయ్యాం కదా ఒక్కరం

మనసు మనసు కలిశాయి
మబ్బుల్లో ఎగిరాయి
గుర్తుండిపోదా ఈ క్షణం
ఓ గుండె లోతుల్లో కోలాహలం
ఓ నువ్వు నాలో సగం నేను నీలో సగం
తెచ్చి కలిపేసుకుందాం ఇలా
బాగుందే భలే గుందే
ఇదేం సంతో తెలియనంత
తమాషాగుందే బాగుందే
 
కన్ను కన్నూ కలిశాయి
ఎన్నో ఎన్నో తెలిశాయి
నిన్నా మొన్నా చూస్తే ఇద్దరం
ఇప్పుడయ్యాం కదా ఒక్కరం

ఓ ఏమో ఏమైందో
అమాంతం ఏమైపోయిందో
ప్రపంచం మనతో ఉండేదే
ఎలాగ మాయం అయ్యిందో
నిన్నూ నన్నూగా
ప్రపంచం అనుకోనుంటాది
మనల్నే చూస్తూ
తనకే దారి లేక వెళిపోయుంటుంది
కాలమంతేలే ఆగదే చోటా
కానీ మన జంట కౌగిట్లో
బంధీ లాగా ఉండిపోయిందే
భలేగుందే
 
కన్ను కన్నూ కలిశాయి
ఎన్నో ఎన్నో తెలిశాయి
నిన్నా మొన్నా చూస్తే ఇద్దరం
ఇప్పుడయ్యాం కదా ఒక్కరం

నువ్వే ముందుంటే
కనుల్లో మేఘం మెరిసిందే
అదేందో వెళ్లొస్తానంటే
నిజంగా గుండే తడిసిందే
నువ్వే ఉండగా తేలిగ్గా మనసే ఉంటాది
మరేమో దూరంగుంటే
మోయలేని భారంగుంటుంది
దీని పేరే ఏమిటంటారో
ఏది ఏమైన ఈ హాయి
చాలా చాలా చాలా బాగుందే
భలేగుందే
 
కన్ను కన్నూ కలిశాయి
ఎన్నో ఎన్నో తెలిశాయి
కన్ను కన్నూ కలిశాయి
ఎన్నో ఎన్నో తెలిశాయి
నిన్నా మొన్నా చూస్తే ఇద్దరం
ఇప్పుడయ్యాం కదా ఒక్కరం


సోమవారం, అక్టోబర్ 23, 2017

నటరాజు తలదాల్చు...

ఈ రోజు నాగుల చవితి సంధర్బంగా ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నాగుల చవితి (1956)
సంగీతం : గోవర్థనం, సుదర్శనం
సాహిత్యం : పరశురాం
గానం : ఎమ్.ఎల్.వసంత కుమారి

నటరాజు తలదాల్చు నాగ దేవా
నల్లనయ్య శయ్య నీవే నాగదేవా
నటరాజు తలదాల్చు నాగ దేవా
నల్లనయ్య శయ్య నీవే నాగదేవా
నిన్ను గొల్చు వారి ప్రాపు నీవేగావా
నిన్ను గొల్చు వారి ప్రాపు నీవేగావా
నాగస్వరం ఆలపింతూ ఆడరావా
ఆడరావా నాగదేవా ఆడరావా నాగదేవా
నాగస్వరం ఆలపింతూ ఆడరావా
ఆడరావా నాగదేవా

భువనైక నాధు శివుని భూషణమీవే..ఏ..

భువనైక నాధు శివుని భూషణమీవే..ఏ..
కరుణామయి గౌరి కర కంకణము నీవే
పాలకడలి చిల్కు వేల్పు రజ్జువు నీవే
పాలకడలి చిల్కు వేల్పు రజ్జువు నీవే
రవి చంద్రుల పట్టి మ్రింగు రాహుకేతువీవే

ఆడరావా నాగదేవా ఆడరావా నాగదేవా
నాగస్వరం ఆలపింతూ ఆడరావా
ఆడరావా నాగదేవా

ఆదివారం, అక్టోబర్ 22, 2017

ఆనందమానందం...

వివేకం చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీ ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వివేకం (2017)
సంగీతం : అనిరుధ్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : సత్యప్రకాష్, షాషాతిరుపతి

ఆనందమానందం ఆనందమే
ఒక్కోక్షణం నీతో అద్భుతమే
సరసాలు రాగాలు ఆనందమే
సరిపోని బింకాలు అద్భుతమే

కనుల నిండా కలల నిండా ఉంది నీవేలే
ఊపిరైనా ఊపిరల్లే ఉంది నీవల్లే
నా యీ జీవితం నీదే మరేదీ కోరికే లేదే
స్వయానా నువ్వుగా ప్రేమేఇలా నను కోరి చేరిందే

ఆనందమానందమానందమే
ఒక్కోక్షణం నీతో అద్భుతమే
సరసాలు రాగాలు ఆనందమే
సరిపోని బింకాలు అద్భుతమే

ఒక నువ్వు పక్కనుంటే చాలునంటానే
స్వర్గమైనా నరకమైనా మరచిపోతానే
అర ముద్దులొ చలిమల్లెపూవై నలిగిపొతాలే 
తెల్లారి పొద్దులో నీ గుండెగువ్వై ఒదిగిపోతాలే
నీవు నేను ఒక్కరె అనీవేళ చాటాలే
చంటి పాపై జననమై మన ప్రేమ వెలగాలే

ఆనందమానందం ఆనందమే
ఆనందమానందం ఆనందమే
ఆనందమానందం ఆనందమే


శనివారం, అక్టోబర్ 21, 2017

నోట్లోన వేలు పెడితె...

మేడమీద అబ్బాయ్ చిత్రంలోని ఒక సరదా పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మేడమీద అబ్బాయ్ (2017)
సంగీతం : షాన్ రహ్మాన్
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : వైకొం విజయలక్ష్మి

ఆహా.. నోట్లోన వేలు పెడితె అస్సల్ కొరకనట్టు
గూట్లోన బెల్లంముక్క మింగేసి ఎరగనట్టు
ఫేసుని చూస్తే రాముడు
పనులే చూస్తే కృష్ణుడూ
ఊరికొక్కడుంటే చాలు ఈడిలాంటోడు
ఒళ్ళంత ఎటకారం బాబోయ్ ఎవడండీ వీడు
కంట్లోన కారం కొట్టి కర్చీఫు అందిస్తాడు
చేసేదేంటో చెప్పడు చూసేదేంటో చెప్పడు
డాక్టర్ గారి చీటీలాగ అర్ధమవ్వడు

బిల్డప్పు చూస్తే హైరేంజి..
వీడు తాబేలు కన్నా యమలేజీ
వీడి వేషాలు అన్నీ వ్యాసాలు రాస్తే
అయ్యో సరిపోదొక్క పేజీ..
లైఫంటే వీడికి యమ ఈజీ
వీడికేం నేర్పగలదు కాలేజీ
అరె పాసైతే ఏంటీ ఫెయిలైతే ఏంటీ
ఏమీ పట్టించుకోడు క్రేజీ

నోట్లోన..
నోట్లోన వేలు పెడితె అస్సల్ కొరకనట్టు
గూట్లోన బెల్లంముక్క మింగేసి ఎరగనట్టు
ఫేసుని చూస్తే రాముడు
పనులే చూస్తే కృష్ణుడూ
ఊరికొక్కడుంటే చాలు ఈడిలాంటోడు
చీమంత కష్టం కూడా పడలేని బద్దకిష్టు
ఎట్టాగ ఎక్కగలడు ఎత్తైన ఎవరెస్టు
ఆలూలేదు చూలు లేదు
కొడుకు పేరు సోమలింగం
అన్నట్టుంది అయ్యబాబోయ్ వీడి వాలకం

ఆహా... ఆహాఅ.. 

 

శుక్రవారం, అక్టోబర్ 20, 2017

ఉన్నట్టుండి గుండె...

నిన్ను కోరి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నిన్ను కోరి (2017)
సంగీతం : గోపీసుందర్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : కార్తీక్, చిన్మయి

ఉన్నట్టుండి గుండె వంద కొట్టుకుందే
ఎవ్వరంట ఎదురైనదీ
సంతోషాలే నిండే బంధం అల్లుకుందే
ఎప్పుడంట ముడిపడినదీ

నేనా నేనా ఇలా నీతో ఉన్నా
ఔనా ఔనా అంటూ ఆహా అన్నా
హే నచ్చిన చిన్నది మెచ్చిన తీరు
ముచ్చటగా నను హత్తుకుపోయే
ఓయే ఓయే యే యే యే యే హత్తుకుపోయే
చుక్కలు చూడని లోకం లోకి
చప్పున నన్ను తీసుకుపోయే
ఓయే ఓయే యే యే యే యే తీసుకుపోయే

ఉన్నట్టుండి గుండె వంద కొట్టుకుందే
ఎవ్వరంట ఎదురైనదీ
సంతోషాలే నిండే బంధం అల్లుకుందే
ఎప్పుడంట ముడిపడినదీ

ఏ దారం ఇలా లాగిందో మరీ
నీ తోడై చెలీ పొంగిందే మదీ
అడిగి పొందినది కాదులే
తనుగా దొరికినది కానుక
ఇకపై సెకనుకొక వేడుక కోరే
కలా నీలా నా చెంత చేరుకుందిగా

హే నచ్చిన చిన్నది మెచ్చిన తీరు
ముచ్చటగా నను హత్తుకుపోయే
ఓయే ఓయే యే యే యే యే హత్తుకుపోయే
చుక్కలు చూడని లోకం లోకి
చప్పున నన్ను తీసుకుపోయే
ఓయే ఓయే యే యే యే యే తీసుకుపోయే

ఆనందం సగం ఆశ్చర్యం సగం
ఏమైనా నిజం బాగుంది నిజం
కాలం కదలికల సాక్షిగా ప్రేమై కదలినది జీవితం
ఇకపై పదిలమే నా పథం నీతో
అటో ఇటో ఏవైపు దారి చూసినా

ఉన్నట్టుండి గుండె వంద కొట్టుకుందే
ఎవ్వరంట ఎదురైనదీ
సంతోషాలే నిండే బంధం అల్లుకుందే
ఎప్పుడంట ముడిపడినదీ
నేనా నేనా ఇలా నీతో ఉన్నా
ఔనా ఔనా అంటూ ఆహా అన్నా

హే నచ్చిన చిన్నది మెచ్చిన తీరు
ముచ్చటగా నను హత్తుకుపోయే
ఓయే ఓయే యే యే యే యే హత్తుకుపోయే
చుక్కలు చూడని లోకం లోకి
చప్పున నన్ను తీసుకుపోయే
ఓయే ఓయే యే యే యే యే తీసుకుపోయే

గురువారం, అక్టోబర్ 19, 2017

సంబరాలో సంబరాలు...

మితులందరకూ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. టపాసులు కాల్చేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఈ రోజు సంఘర్షణ సినిమాలోని ఈ దీపావళి సంబరాల పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సంఘర్షణ (1983)
సంగీతం : చక్రవర్తి 
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : బాలు, సుశీల,

సంబరాలో సంబరాలు 
దీపాళి పండగా సంబరాలు 
సంబరాలో సంబరాలు 
దీపాళి పండగా సంబరాలు 
పేదోళ్ళ పాకల్లో సంబరాలు 
గొప్పోళ్ల గుండెల్లో గింగిరాలు
సంబరాలో సంబరాలు 
దీపాళి పండగా సంబరాలు 

పేదోడూ గొప్పోడూ తేడా లేదీనాడు 
పేదోడూ గొప్పోడూ తేడా లేదీనాడు
వాడైనా వీడైనా జాతికి మానవుడు 
నీతికి వారసుడే ఒకడికి ఒకడూ సోదరుడే 
అరెరెరె గుమ్కుగుమా గుమాలకిడి సంబరాలో
అరె జమ్కుజమా జమాలకిడి సంబరాలో

గుమ్కుగుమా గుమాలకిడి సంబరాలో
జమ్కుజమా జమాలకిడి సంబరాలో

కలిసికట్టుగున్నాము 
గుమ్కు గుమా గుమాలకిడి 
గెలుపు తెచ్చుకున్నాము 
జమ్కు జమా జమాలకిడి 
కలిసికట్టుగున్నాము 
గెలుపు తెచ్చుకున్నాము 
కాపాడుకుందాము రేపటికి 
ఈ దీపాలు ఇలాగే వెలగడానికి
చదువు సంధ్యలేదు మన పిల్లోళ్ళకి 
సక్కంగా పంపుదాము బళ్ళోనికి 
కొల్లబోయు గుల్లైనా జీవితాలకీ
కొత్త ప్రాణం పోసుకుందాం రోజు రోజుకీ

సంబరాలో సంబరాలు 
దీపాళి పండగా సంబరాలు 

మనసు పెంచుకుందాము  
గుమ్కు గుమా గుమాలకిడి
మమత పంచుకుందాము 
జమ్కు జమా జమాలకిడి
మనసు పెంచుకుందాము 
మమత పంచుకుందాము 
మనుషులల్లె ఉందాము ఎప్పటికీ 
మన మంచి సెడు తెలుసుకుని పెరగడానికి 
చిచ్చుబుడ్డి పెట్టేద్దాం మత్సరానికి 
కాకరొత్తి చాలు చేయి కలపడానికి
రేపు మాపు రాబోయే వెన్నెలకీ 
పాడుకుందాం స్వాగతాలు ఈ రాత్రికి 

సంబరాలో సంబరాలు 
దీపాళి పండగా సంబరాలు 
సంబరాలో సంబరాలు 
దీపాళి పండగా సంబరాలు 


బుధవారం, అక్టోబర్ 18, 2017

నీవలనే నీవల్లనే...

యుద్ధం శరణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : యుద్ధం శరణం గచ్ఛామి (2017)
సంగీతం : వివేక్ సాగర్
సాహిత్యం : శ్రేష్ట
గానం : కార్తీక్

ఆఁ....  పాలనకున్నా చూసే కన్నులని
రెప్పే పడదే ఎలాగా
దాచాలనుకున్నా నాలో ఆశల్ని
మనసే వినదే ఎలాగా
కుదురుగా లేనే లేనే నీవలనే
ఏం చేశావేమో ఏమో నీవే
గిలిగింతలు ఎన్నెన్నో ఎదలో కలిగే
ఏం చేశావేమో ఏమో నీవే నీవే
నాలో నన్నే మాయం చేసి
ఎదో మాయే నీవై

నీవలనే నీవల్లనే ఇంతలా సందళ్ళే
నీవలనే నీవల్లనే ఓ ఓ
నీవలనే నీవల్లనే గుండెల్లో సవ్వళ్ళే


కురిపించే ఈ అనురాగమంతా
కలకాలం నిలవాలన్నా
కలలే నిజమై పోనీ
నిజమే నిత్యం కానీ
పెనవేసే ఆనందాలింకెంతో పెరగాలిలా

పద పద పద పద మది ఇలా
పదే పదే పదే నీ వైపుకే ఇలా

నేననే మాటే నేనే మరిచేలా
ఓ...ఓ... ఏం చేశావేమో
ఏమో నీవే ఎదగిల్లి నన్నే దోచి
ఏం చేశావో ఏమో నీవే నీవే
కవ్వించే కరిగించే వలపన్ని
నీలోనే బంధించి వేశావే
దాచాలనుకున్నా నాలో ఆశల్ని
మనసే వినదే ఎలాగా

ఏనాడు తెలియని ఎదో గమకమే
ఇపుడే ఇపుడే నను తాకే
ఈ మైమరుపులే పెట్టే మెలికలే
రేపే తీపి ఆశల్నే

నీవలనే నీవల్లనే ఇంతలా సందళ్ళే
నీవలనే నీవల్లనే ఓ ఓ
నీవలనే నీవల్లనే గుండెల్లో సవ్వళ్ళే

నీవలనే నీవల్లనే
నీవలనే నీవల్లనే ఓ ఓ

 

మంగళవారం, అక్టోబర్ 17, 2017

నా కథలో యువరాణి...

కథలో రాజకుమారి చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కథలో రాజకుమారి (2017)
సంగీతాం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : కృష్ణకాంత్
గానం : విభావరి

నా కథలో యువరాణి వేరెవరొ కాదు నేనే
నా ఎదనే మలచుకున్నా రాణివాసంగానే
ఈ నేలే ఉయ్యాలై పాడుతుంది సరిగమలే
మేఘంలా నే తేలి తిరుగుతున్నా లోకాలే
మనసే రాసే చందమామ కథనే

నా కథలో యువరాణి వేరెవరొ కాదు నేనే
నా ఎదనే మలచుకున్నా రాణివాసంగానే

చూసుకుంటాను నన్నే నేనే
పూసే పువ్వుల్లో విరబూసే నవ్వుల్లో
పాడుకుంటాను ఆటే ఆడే
ఊగే కొమ్మల్లో ఆ కోయిల గొంతుల్లో
కనిపించే సంతోషం నను చేరకుంటె రాదే
చిగురించే ఆనందం నేను పెంచుకున్న నాదే
ఆగమంటే రాను వెంటే చిన్నబోతోంది నీ అందం

నా కథలో యువరాణి వేరెవరొ కాదు నేనే
నా ఎదనే మలచుకున్నా రాణివాసంగానే

దాచుకున్నాను కళ్ళలోనే ఏవో ఆ కథలు
ఎపుడొస్తాయో కలలు
గూడు కట్టేసి గుండెల్లోనే ఉండే స్నేహాలూ
ఎదురవుతాయా అసలు
కనిపించే ఆకాశం సిరివెన్నెలమ్మ నేస్తం
కురిసిందా చిరుజల్లే ఈ నేల తల్లి సొంతం
ఎక్కడుందో ఎక్కడుందో నన్ను చేరేటి ఆనందం 

నా కథలో యువరాణి వేరెవరొ కాదు నేనే
నా ఎదనే మలచుకున్నా రాణివాసంగానే
ఈ నేలే ఉయ్యాలై పాడుతోంది సరిగమలే
మేఘంలా నే తేలి తిరుగుతున్నా లోకాలే
మనసే రాసే చందమామ కథలే

నా కథలో యువరాణి వేరెవరొ కాదు నేనే
నా ఎదనే మలచుకున్నా రాణివాసంగానే
 

సోమవారం, అక్టోబర్ 16, 2017

సుడిగాలల్లే దూసుకెళరా...

నక్షత్రం సినిమాలోని ఒక చక్కని స్ఫూర్తిదాయకమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నక్షత్రం (2017)
సంగీతం : హరిగౌర
సాహిత్యం : బాలాజి
గానం : హరిగౌర

సుడిగాలల్లే దూసుకెళరా 
గమ్యం ఎటు ఉన్నా 
తూఫానల్లే ఎగసిపడరా 
గమనం ఏదైనా 
కసి పెంచెయ్ రా 
కండలే కరిగించేయ్ రా 
కొలిమైపోరా నిప్పులే మరిగించెయ్ రా 
అడుగు అడుగున 

సుడిగాలల్లే దూసుకెళరా 
గమ్యం ఎటు ఉన్నా ఓఓఓఓ

ఓర్పుగ ఉంటే నేర్చుకుంటే
ఓటమె ఒక ఖడ్గం 
ఉప్పెనలున్నా నిప్పులున్నా 
వదలకు నీ లక్ష్యం 
నర నరమూ పిడికిలి చేసుకో 
ప్రతి క్షణమూ వరమని వాడుకో 
గురిపెడితే గుండెలు చీల్చరా 
తలతెగినా కల ఛేధించరా 
ఈ గాలి పంటిలో నీ పేరు మోసేలా 
ఈ నేల గుండెల్లో నీ గురుతులుండేలా 

సుడిగాలల్లే దూసుకెళరా 
గమ్యం ఎటు ఉన్నా 
తూఫానల్లే ఎగసిపడరా 
గమనం ఏదైనా ఓఓఓ

 

ఆదివారం, అక్టోబర్ 15, 2017

ఓ చంద్రుడా నీలోనా...

హే పిల్లగాడా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : హే పిల్లగాడా (2017)
సంగీతం : గోపీ సుందర్
సాహిత్యం : సురేంద్ర కృష్ణ
గానం : సింధూరి

ఓ చంద్రుడా నీలోనా ఆవేశమే తగ్గేనా
అందమైన ఈ లోకం అందుతుంది నీకోసం
చిరునవ్వుతో ప్రతి గుండెనీ గెలిచేయ్
ఒక్కసారి నీకోపం మీద కోపం చూపి నవ్వరా
అందుకోసం నే ఎన్నిసార్లు చూస్తుంటానో అడగరా
నీ పెదవులపైనా నవ్వుని ఆపే నేరం చెయ్యొద్దు
నీ ఎదురుగ నిలిచిన మనసుని
నువ్వు గాయం చెయ్యొద్దు
సహనంతో నీకన్నీ సాధ్యం
చిరునవ్వే నీ గెలుపుకి మంత్రం
అందమైన ఈ లోకం అందుతుంది నీకోసం

మిన్నే విరిగి నీ మీద పడ్డట్టు
ఇంకేదో ఐనట్టు గొడవెందుకు
నువ్వే పలికే ఖర్చేమి లేదంట
తప్పేమి కాదంట నవ్వచ్చుగా
నీ అందం నీ ఆనందం
నీ చేతుల్లో ఉండాలంటే
నువ్వింకా వదిలెయ్యాలి కోపం
సంతోషం నీ దాసోహం అవ్వాలంటే సూత్రం
పెదవులపై చిరునవ్వుంటే ఛాలురా..
ఎంత పెద్ద బాధకైన పలకరింపే మంచి మందు
చిరునవ్వుతో ప్రతిగుండెనీ గెలిచేయ్
ఒక చూపుతో చిరుకాంతినే పంచేయ్

పిల్లగాడా నువ్వు నవ్వావంటే నాలో వీణే మోగురా
నీ నవ్వుకోసం నే ఎన్నిసార్లు చూశ్తున్నానో అడగరా
నీ పెదవులపైనా నవ్వుని ఆపే నేరం చెయ్యొద్దు
నీ మనసులో కలిగే సంతోషానికి వారధి కట్టద్దు
నీ పెదవులపైనా నవ్వుని ఆపే నేరం చెయ్యొద్దు
నీ మనసులో కలిగే సంతోషానికి వారధి కట్టద్దు
సహనంతో నీకన్నీ సాధ్యం
చిరునవ్వే వీడొద్దు నువ్వే 

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.