ఆదివారం, డిసెంబర్ 31, 2017

సాఁవరే రంగ్ రాచీ...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-1  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : లతా మంగేష్కర్

సాఁవరే రంగ్ రాచీ రాణాజి హమ్ తో
బాంధ్ గుంఘరా ప్రేమ్ కా
హమ్ తో హరి కే ఆగే నాచీ
సాఁవరే రంగ్ రాచీ


ఎక్ నిర్ ఖట్ ఏక్ పర్ ఖట్ హై
ఎక్ కర్ కట్ మోరి హాఁసీ
ఔర్ లోగ్ మ్హారీ కాయ్ కర్సి
హమ్ తో హరి జి ప్రభు జి కి దాసీ
సాఁవరే రంగ్ రాచీ

రాణో విష్ కో ప్యాలో భేజో
హూఁ తో హిమ్మత్ కి కాంచి
మీరా చరణ్ లాగై ఛె సాంచీ

సాఁవరే రంగ్ రాచీ రాణాజీ
బాంధ్ గుంఘ్ రా ప్రేమ్ కా
హమ్ తో హరికే ఆగే నాచి
సాఁవరే రంగ్ రాచీ..

Sanware rang rachi ranaji hum to
Bandh ghunghara prem ka
Hum to hari kea age naachi
Sanware rang rachi

 
Ek nirkhat ek parkhat hai
Ek karat mori haansi (x2)
Aur log mhari kaai karsi
Ham to hari ji prabhu ji ki daasi
Sanware rang rachi

Raano vish ko pyalo bhejo - 2
Hoon to himmat ki kanchi – 3
Meera charna laagai chhe sanchi

Sanware rang rachi ranaji
Bandh ghunghara prem ka
hum to hari kea age naachi
Sanware rang raachi

 
शन्वरॆ रन्ग् रचि रनजि हुम् तॊ
भन्ध् घुन्घर प्रॆम् क
आउम् तॊ हरि कॆअ अगॆ नाचि
शन्वरॆ रन्ग् रचि

एक् निर्खत् ऎक् पर्खत् है
एक् करत् मॊरि हान्सि (२)
आउर् लॊग् म्हरि काइ कर्सि
हम् तॊ हरि जि प्रभु जि कि दासि
शन्वरॆ रन्ग् रचि

आनॊ विश् कॊ प्यलॊ भॆजॊ - २
हऊन् तॊ हिम्मत् कि कन्चि  ३
मीरा चर्न लागै च्हॆ सन्चि

शन्वरॆ रन्ग् रचि रनजि
भन्ध् घुन्घर प्रॆम् क
हुम् तॊ हरि कॆअ अगॆ नाचि
शन्वरॆ रन्ग् राचिశనివారం, డిసెంబర్ 30, 2017

మ్హారీ ప్రీత్ నిభాజో జీ...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-1  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : లతా మంగేష్కర్

సాఁవరా రే మ్హారీ ప్రీత్ నిభాజో జీ

థే ఛో మ్హారో గుణ్ రో సాగర్
అవ్ గుణ్ మ్హార్ బిసరాజో జీ

లోకన్ థీజై మ్హారీ మన్ న పతీజై
ముఖడా సబద్ సుణాజ్యో జీ

దాసీ థారీ జణమ్ జణమ్ కీ
మ్హారీ ఆంగణ్ రమతా ఆజ్యో జీ

మీరా కే ప్రభూ గిరిథార్ నాగర్
బేడాఁ పార్ లగాజ్యో జీ

Saawara Re........
Mhaari Preet Nibhajo Ji

He Chho Mhaaro Gunaro Saagar
Avagunama Bisrajo Ji

Lok Na Sijaya Manana Patija
Mukhada Sabdh Sunajo Ji

Daasi Thari Janam Janam Ri
Mhare Aangan Aajo Ji

Meera Re Prabhu Giridhar Naagar
Bedaa Paar Lagaajo Ji

सांवरा रे, म्हारी प्रीत निभाजो जी

थे छो म्हारो गुण रो सागर
अवगुण म्हार बिसराजो जी
सांवरा रे, म्हारी प्रीत निभाजो जी…

लोकन धीजै (म्हारो) मन न पतीजै,
मुखडारा सबद सुणाज्यो जी॥

मैं तो दासी जनम जनम की,
म्हारे आंगणा रमता आज्यो जी।
 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
बेड़ो पार लगाज्यो जी॥

 

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 29, 2017

మాయి మ్హారో సప్ణామా...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-1  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : లతా మంగేష్కర్

మాయి మ్హారో సప్ణామా పర్ ణ్యారే దీనానాథ్
మాయి మ్హారో సప్ణామా పర్ ణ్యారే దీనానాథ్
హో దీనానాథ్ దీనానాథ్
హో దీనానాథ్ దీనానాథ్


ఛప్పణ్ కోటా జణా పథారియా
దుల్హోఁ శ్రీ భ్రిజ్ నాథ్
సప్ణామా తోరణ్ బంధ్యారీ
సప్ణామా గయా హాత్ ఆ

సప్ణామా మ్హారీ పరణ్ గయారే
పాయా అచల్ సుహాగ్
పాయా అచల్ సుహాగ్ హో
మీరా రో గిరిథర్ మిలియారీ
పూరబ్ జనమ్ రో భాగ్

మాయి మ్హారో సప్ణామా పర్ ణ్యారే దీనానాథ్
హో దీనానాథ్ దీనానాథ్
హో దీనానాథ్ దీనానాథ్

maai mharo supnama parnare dinanaath
maai mharo supnama parnare dinanaath
maai mharo supnama parnare dinanaath
maai mharo supnama parnare dinanaath
maai mharo supnama parnare dinanaath

chhappan khota janha padharyaan
chhappan khota janha padharyaan
dulho shri brijnaath
supnama ranbandhyare
supnama gaya haath aa
maai mharo supnama parnare dinanaath
maai mharo supnama

spnama mhari parn gaya re
spnama mhari parn gaya re
spnama mhari parn gaya re
paya achal suhaag
paya achal suhaag ho
maai mharo supnama parnare dinanaath
maai mharo supnama

mira ro girdhar milya re
mira ro girdhar milya re
purab janmno bhaag
purab janmno bhaag
purab janmno bhaag ho
maai mharo supnama parnare dinanaath
maai mharo supnama parnare dinanaath

माई म्हारो सुपनामा,परनेया रे दीनानाथ
माई म्हारो सुपनामा,परनेया रे दीनानाथ

छप्पन कोटा जणा पधारया, दुल्हो श्री बृजनाथ
छप्पन कोटा जणा पधारया, दुल्हो श्री बृजनाथ
सुपना मा तोरण बंध्या री, सुपनामा गहया हाथ
सुपना मा तोरण बंध्या री, सुपनामा गहया हाथ

माई म्हारो सुपनामा,परनेया रे दीनानाथ
माई म्हारो सुपनामा,परनेया रे दीनानाथ

हो दीनानाथ हो दीनानाथ
हो दीनानाथहो दीनानाथ
हो दीनानाथ हो दीनानाथ
हो दीनानाथहो दीनानाथ

सुपनामा म्हारे परण गया,पाया अचल सुहाग
सुपनामा म्हारे परण गया,पाया अचल सुहाग

अचल सुहाग अचल सुहाग अचल सुहाग
मीरा रो गिरिधर मिलिया री,पूरब जनम रो भाग्य

माई म्हारो सुपनामा,परनेया रे दीनानाथ
माई म्हारो सुपनामा,परनेया रे दीनानाथ

हो दीनानाथ हो दीनानाथ
हो दीनानाथहो दीनानाथ
हो दीनानाथ हो दीनानाथ
हो दीनानाथहो दीनानाथ
 


గురువారం, డిసెంబర్ 28, 2017

థాణో కాయీ కాయీ బోల్...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-1  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : లతా మంగేష్కర్

థాణో కాయీ కాయీ బోల్ సుణావా
మ్హారీ సాఁవరాఁ గిరిథారీ
పూరబ్ జనమ్ రీ ప్రీత్ పురానీ
జావా ణా గిరిథారీ

సుందర్ బదన్ జోవతాఁ సాజణ్
థారీ ఛబీ బల్హారీ
మ్హోరే ఆంగణ్ మ శ్యామ్ పథారో
మంగళ్ గావాఁ నారీ

మోతీ చౌక్ పూరావాఁ డేణా
తణ్ మ ఢారీ బారీ
చరణ్ శరణ్ రీ దాసీ మీరా రీ
జనమ్ జనమ్ రీ థారీ

thANe kAI kAI vO suNAvA
mhArA sAnwrA giridhAri
pUrav janam lI prIta purAni
jAvA na giridhari

sundara vadana jOvtA sAjana
thAri Cchavi balihAri
mhAre AngaNamA shyAm padhAro
mangal gAvA nAri

moti chauk purAvaNena
tana mana DAra vAri
carana Sarana ri dAsi mirA ri
janam janam ri thAri

थाँणो काँई काँई बोल सुणावा
म्हाँरा साँवरां गिरधारी
पूरब जणम री प्रीत पुराणी
जावा णा गिरधारी।

सुन्दर बदन जोवताँ साजण
थारी छबि बलहारी।
म्हाँरे आँगण म स्याम पधारो
मंगल गावाँ नारी।

मोती चौक पुरावाँ ऐणाँ
तण म डारां बारी।
चरण सरण री दासी मीरां री
जणम जणम री क्वाँरी


బుధవారం, డిసెంబర్ 27, 2017

కిణు సంగ్ ఖేలూఁ హోలీ...

ఈ రోజు లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మక్రో చక్కని మీరా భజన్ ను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-1  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : లతా మంగేష్కర్

కిణుఁ సంగ్ ఖేలూఁ హోలీ
పియా త్యజ్ గయే హైఁ అకేలీ


మాణిక్ మోతీ సబ్ హమ్ ఛోడే
గల్ మేఁ పెహనీ సేలీ
భోజన్ భవన్ భలో నహీ లాగై
పియా కారణ్ భయీరే గేలీ
ముఝే దూరీ క్యూం మేలీ

అబ్ తుమ్ ప్రీత్ అవర్ సూఁ జోడీ
హమ్ సే కరీ క్యూం పహేలీ
బహు దీన్ బీతే అజహూ నా ఆయే
లగ్ రహీ తాలాబేలీ
కిణు బిలమా యే హేలీ

శ్యామ్ బినా జియ డోముర ఝావే
జైసే జల్ బిన బేలీ
మీరాఁ కూ ప్రభూ దరిశన్ దీజో
మైతో జనమ్ జనమ్ కీ చేలీ
దరశ్ బినా ఖడీ దుహేలీ

kinu sang khelun holi
piya taj gayen hai akeli


manik moti sab hum chode
gale main pehli seli
bhojan bhavan bhalo nahi lagai
piya karan bhai re-keli
mujhe doori kyu meeli

ab tum preet avarasu so jodi
humse karee kyun paheli
bahu deen beete ajahu na aayen
lag rahi tala beli
kinu dilama ye heli

syam bina jiyado murjhave
jaise jal bin beli
meera ku prabhu darsan deejo
main tho janam janam ki cheli
daras ke bina khadi duheli

किण सँग खेलूँ होली,
पिया तज गये हैं अकेली


माणिक मोती सब हम छोड़े
गल में पहनी सेली।
भोजन भवन भलो नहिं लागै,
पिया कारण भई गेली।
मुझे दूरी क्यूं म्हेली।

अब तुम प्रीत अवरू सूं जोड़ी
हमसे करी क्यूं पहेली।
बहु दिन बीते अजहु न आये,
लग रही तालाबेली।
किण बिलमाये हेली।

स्याम बिना जियड़ो सुरझावे,
जैसे जल बिना बेली।
मीराँ कूँ प्रभु दरसण दीज्यो,
जनम जनम को चेली।
दरस बिन खड़ी दुहेली
 


 

మంగళవారం, డిసెంబర్ 26, 2017

నందనందన్ దిట్...

ఈ రోజు లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన ఒక చక్కని మీరా భజన్ ను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-1  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : లతా మంగేష్కర్

నందనందన్ దిట్ పడియా మాయ్
సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...
నందనందన్ దిట్ పడియా మాయ్
దరియా సబ్ లోక్ లాజ్
సుద్ బుద్ బిస్ రాయ్
సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...

మోర్ చంద్ర్ కా కిరీట్
ముకుట్ జబ్ సుహాయ్
మోర్ చంద్ర్ కా కిరీట్
ముకుట్ జబ్ సుహాయ్
కేసర్ ర తిలక్ భల్
లోచన్ సుఖ్ దాయ్
లోచన్ సుఖ్ దాయ్

సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...
నందనందన్ దిట్ పడియా మాయ్
సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...
ఆఆఆఆఆ.....ఆఆఆఆఆఅ....

కుండల్ ఝల్ కా కపోల్
అల్ కా లెహరాయి
కుండల్ ఝల్ కా కపోల్
అల్ కా లెహరాయి
మీనా తాజ్ సరోవర్ జో
మకర్ మిలన్ ధాయి
మకర్ మిలన్ ధాయి

సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...
నందనందన్ దిట్ పడియా మాయ్
సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...

నట్వర్ ప్రభు కేశ్ ధరియా
రూప్ జగ్ లుభాయి
నట్వర్ ప్రభు కేశ్ ధరియా
రూప్ జగ్ లుభాయి
గిరిధర్ ప్రభు అంగ్ అంగ్
మీరా బలి దాయి..
మీరా బలి దాయి..

సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...
నందనందన్ దిట్ పడియా మాయ్
సాఆఆఆఁవరో... సాఆఆఆఁవరో...

Nand nandan dithu padiya mai
saanvaro saanvaro
Nand nandan dithu padiya mai
Darya sab lok laaj
sudbud bisrai
saanvaro saanvaro

Mhor chandra ka kirit
mugut jab suhai
Mhor chandra ka kirit
mugut jab suhai
Kesar ra tilak bhal
lochan sukhdai
lochan sukhdai

saanvaro saanvaro
Nand nandan dithu padiya mai
saanvaro saanvaro
aaaaaaa..aaaaaaaaaa

Kundal jhalka kapol alka lehrai
Kundal jhalka kapol alka lehrai
Meena Taj Sarovar jaaun
makar milan dhayi
makar milan dhayi

saanvaro saanvaro
Nand nandan dithu padiya mai
saanvaro saanvaro

Natvar prabhu kesh dharya
roop jag lubhayi
Natvar prabhu kesh dharya
roop jag lubhayi
Giridhar prabhu ang ang
Mira bali jaayi..
Mira bali jaayi..

saanvaro saanvaro
Nand nandan dithu padiya mai
saanvaro saanvaro

नन्द नंदन डीठु पड़िया मई
सांवरो सांवरो
नन्द नंदन डीठु पड़िया मई
दरया सब लोक लाज
सूद बड  बिसरै
सांवरो सांवरो

मोर चंद्र का किरीट
मुगुट जब सुहाई
मोर चंद्र का किरीट
मुगुट जब सुहाई
केसर रा तिलक भल
लोचन सुखदाई
लोचन सुखदाई

सांवरो सांवरो
नन्द नंदन डीठु पड़िया मई
सांवरो सांवरो
अअअअअअअ...
आआआआआ...

कुण्डल झलका कपोल
अलका लहराई
कुण्डल झलका कपोल
अलका लहराई
मीणा ताज सरोवर जाऊं
मकर मिलान ढाई
मकर मिलान ढाई

सांवरो सांवरो
नन्द नंदन डीठु पड़िया मई
सांवरो सांवरो

नटवर प्रभु केश धैर्य
रूप जग लुभाई
नटवर प्रभु केश धैर्य
रूप जग लुभाई
गिरिधर प्रभु अंग अंग
मीरा बलि जाई..
मीरा बलि जाई..

सांवरो सांवरो
नन्द नंदन डीठु पड़िया मई
सांवरो सांवरो

సోమవారం, డిసెంబర్ 25, 2017

హరీ తుమ్ హరో...

ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేసిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

హరీ తుమ్ హరో జన్ కీ భీర్
ద్రౌపది కీ లాజ్ రాఖీ
తుమ్ బడాయో చీర్

బక్త్ కారణ్ రూప్ నరహరీ
ధరియో ఆప్ శరీర్
హరిణ కశ్యప్ మార్ లీన్హూ
థరియో నాహీ ధీర్

బూడతే గజ్ రాజ్ రాఖ్యో
కియో బాహర్ నీర్
దాస మీరా లాల్ గిరిధర్
దుఃఖ జహాఁ తహా భీర్

hari tum haro jana ki pīr
draupadī kī lāj rākhī
tum badhāyo cīr

bhakta kārana rūpa narahari
dharyo āp śarīr
hiranyakaśyapa mār līnho
dharyo nāhina dhīr

būdate gaja rāja rākhyo
kiyo bāhar nīr
dāsi mīrā lāl giradhar
dukha jahāń tahāń pīr

हरी तुम हरो जन की भीड़ ।
द्रोपदी की लाज राखी
तुम बढाओ चीर ॥

भक्त कारन रूप नर हरी
धरेओ आप शरीर ।
हिरण्यकश्यप मार लीन्हो
धरेओ नहीं धीर ॥

बुडते गजराज राख्यो कियो
बाहर नीर ।
दासी मीरा लाल गिरधर
दुख जहाँ तहां भीड़ ॥

ఆదివారం, డిసెంబర్ 24, 2017

చాకర్ రాఖో జీ...

ఎమ్మెస్ గారు గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను నేడు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

చాకర్ రాఖో జీ
మన్ చాకర్ రాఖో జీ

చాకర్ రహ్ సూ బాబుల్ గా సూ
నిత్ ఉత్ దర్శన్ పా సూ
వ్రిందావన్ కీ కుంజ్ గలీమేఁ
తేరీ లీలా గా సూ
మన్ చాకర్ రాఖో జీ

మోర్ ముకుట్ పీతాంబర్ సోహే
గలే వైజయింతీ మాలా
వ్రిందావన్ మే ధేను చరావే
మోహాన్ మురళీ వాలా
మన్ చాకర్ రాఖో జీ

ఊంఛే ఊంఛే మెహల్ బనావో
విచ్ విచ్ రాఖూ హారీ
హరే హరే బైగ్ లగాదూ
సావరియా కె దర్శ్ పాయే సూ
మన్ చాకర్ రాఖో జీ

జోగీ ఆయా జోగ్ కరన్ కో
తప్ కర్నే సన్యాసీ ప్రభుజీ
హరి భజన్ కో సాధూ ఆయా
వృందావన్ కీ వాసీ
తేరే వృందావన్ కీ వాసీ
మన్ చాకర్ రాఖో జీ

మీరా కే ప్రభు కహత్ కబీరా
ప్రభు జీ మీరా
మీరా కే ప్రభు కహత్ కబీరా
ఆన్ హరో జీ పీఁడా..
ఆధీ రాత్ ప్రభు దర్శన్ దీజే
ప్రేమ్ నదీ కే తీరా
మన్ చాకర్ రాఖో జీ
మన్ చాకర్ రాఖో జీ

Chakar rakho ji
Mane chakar rakho ji
Chakar rakho chakar rakho
Chakar rakho ji
Chakar rakho chakar rakho
Chakar rakho chakar rakho
Chakar rakho ji
Mane chakar rakho ji

Chakar rahsu bag laga su
Nit nit darshan paa su
Chakar rahsu bag laga su
Nit nit darshan paa su
Vrindawan ki kunj gali mein
Teri leela dasu
Mane chakar rakho ji
Mane chakar rakho ji

Mor mukut pitambar sohe
Gale vaijanti mala
Mor mukut pitambar sohe
Gale vaijanti mala
Varidawan mein dhen charave
Varidawan mein dhen charave
Mohan murli wala
Mane chakar rakho ji
Chakar rakho chakar rakho
Chakar rakho ji
Mane chakar rakho ji

Unche unche mahal banau
Vich vich rakhu bari
Hare hare bag laga du
Bich bich rakhu kyari
Sawariya ke darsha paa su
Sawariya ke darsha paa su
Mane chakar rakho ji

Chakar rah su bag laga su
Nit nit darshan paa su
Vrindawan ki kunj gali me
Teri leela dasu
Mane chakar rakho ji

Jogi aaya jog karan ko
Tap karne sanyasi
Parbhi ji jogi aaya
Jogi aaya
Jogi aaya jog karan ko
Tap karne sanyasi
Jogi aaya jog karan ko
Tap karne sanyasi
Hari bhajan ko sadhu aaya
Virndawan ke vasi
Tere virndawan ke vasi
Mane chakar rakho ji
Chakar rakho ji
Mane chakar rakho ji

Meera ke parbhu kahat kabira
Prabhu ji meera
Meera ke prabhu kahat kabira
Prabhu ji meera
Meera ke prabhu kahat kabira
Aan haro ji peeda
Meera ke prabhu kahat kabira
Aan haro ji peeda

Mane chakar rakho ji
Chakar rakho chakar rakho
Chakar rakho ji
Mane chakar rakho ji.

चाकर राखो जी
मने चाकर राखो जी
चक्र राखो चक्र राखो
चाकर राखो जी
चक्र राखो चक्र राखो
चक्र राखो चक्र राखो
चाकर राखो जी
मने चाकर राखो जी

चाकर रहसु बाग लगा सु
नित नित दर्शन पा स
चाकर रहसु बाग लगा सु
नित नित दर्शन पा स
वृन्दावन की कुंज गली में
तेरी लीला दसु
मने चाकर राखो जी
मने चाकर राखो जी

मोर मुकुट पीताम्बर सोहे
गले वैजयंती माला
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे
गले वैजयंती माला
वृंदावन में दें चरावे
वृंदावन में दें चरावे
मोहन मुरली वाला
मने चाकर राखो जी
चक्र राखो चक्र राखो
चाकर राखो जी
मने चाकर राखो जी

ऊँचे ऊँचे महल बनाओ
विच विच राखु बरी
हरे हरे बैग लगा दू
बिच बिच राखु क्यारी
सावरिया के दर्शा पाए सू
सावरिया के दर्शा पाए सू
मने चाकर राखो जी

चकर रह स बैग लगा सु
नित नित दर्शन पा स
वृन्दावन की कुंज गली में
तेरी लीला दसु
चाकर राखो जी
मने चाकर राखो जी

जोगी आया जोग कारन को
तप करने सन्यासी
परभी जी जोगी आया
जोगी आया
जोगी आया जोग कारन को
तप करने सन्यासी
जोगी आया जोग कारन को
तप करने सन्यासी
हरि भजन को साधु आया
विण्डवन के वासी
तेरे विण्डवन के वासी
मने चाकर राखो जी
चाकर राखो जी
मने चाकर राखो जी

मीरा के प्रभु कहत कबीरा
प्रभु जी मीरा
मीरा के प्रभु कहत कबीरा
प्रभु जी मीरा
मीरा के प्रभु कहत कबीरा
आन हरो जी पीड़ा
मीरा के प्रभु कहत कबीरा
आन हरो जी पीड़ा

मने चाकर राखो जी
चक्र राखो चक्र राखो
चाकर राखो जी
मने चाकर राखो जी.

శనివారం, డిసెంబర్ 23, 2017

దరస్ బినా...

ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేసిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

దరస్ బినా దూఖన్ లాగే నైన్
జబ్ సే తుమ్ బిఛడే ప్రభు జీ
మోరే ప్రభుజీ కబహూ న పాయే చైన్

సబద్ సుపత్ మేరీ ఛతియా కాఫే
మీఠే లాగె బైన్
ఊంఛీ ఛడీ ఛడీ పథ్ నిహారూ
భాఈ చమా సీ రేన్
విరహ్ వ్యథా కాసూఁ కహూఁ సజనీ
బహ్ గయీ కరవత్ యేన్

మీరా కె ప్రభు కబ్ రే మిలేగీ
దుఃఖ్ మేఁ తన్ సుఖ్ దేఁ

Daras bina dukhan lage nain
Daras bina dukhan lage nain
Daras bina dukhan lage nain
Jabse tum bichhde prabhu ji
Jabse tum bichhde prabhu ji
More parbhu ji kabhu na payo chain
Daras bina dukhan lage nain

Sabaat sunat mori chatiya dhadke
Sabaat sunat mori chatiya dhadke
Mithe lage bain
Sabaat sunat mori chatiya dhadke
Mithe lage bain
Unchi chadi chadi path niharu
Unchi chadi chadi path niharu
Bhayi chama si rain
Virah vyatha kah so kahun sajani
Virah vyatha kah so kahun sajani
Virah vyatha kah so kahun sajani

Meera ke parbhu kab re miloge
Dukh mein tan sukh den
Meera ke parbhu kab re miloge
Dukh mein tan sukh den
Meera ke parbhu kab re miloge
Kab re miloge kab re miloge.

दरस बिन दूखण लागे नैन ।
जब से तुम बिछड़े प्रभु जी
मोरे प्रभु जी कबहुँ न पायो चैन ॥

सबद सुणत मेरी छतियां काँपै,
मीठे लागे बैन ।
ऊँची छड़ी छड़ी पथ निहारु
भाई चमा सी रेन
विरह व्यथा कासूं कहूँ सजनी,
बह गयी करवत ऐन ॥

मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे
दुःख में तन सुख दें


శుక్రవారం, డిసెంబర్ 22, 2017

ప్యారే దర్శన్ దీజో...

ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేసిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

ప్యారే దర్శన్ దీజో ఆయ్..
తుమ్ బిన్ రహియో న జాయ్..

జల్ బిన్ కమల్ చంద్ర బిన్ రజనీ
ఐసే తుమ్ బిన్ సూనీ సజనీ
ఆకుల్ వ్యాకుల్ ఫిరూ మైఁ విరహన్
విరహ్ కలేజో ఖాయ్
ప్యారే దర్శన్ దీజో ఆయ్..

దివస్ న భూఖ్ నీంద్ నహి రైనా
ముఖ సే కథన్ న ఆవే బైనా
కహా కరూ కుచ్చ కహతా న ఆవె
మిలకర్ తపన్ బుజాయ్..

క్యో తరసావో అంతర్యామీ
ఆన్ మిలే కృపా కరో స్వామీ
మీరా దాసీ జనమ్ జనమ్ కీ
పడీ తుమ్హారీ పాయ్..

pyAre darshan deejo Ay,
tum bin rahyo na jAy

jal bin kamal candra bin rajnI,
aise tum dekhya bin sajnI
Akul vyAkul phirU rain din,
viraha kalejA khAy

divas na bhUkh neend nahi rainA,
mukha se kathan na Ave bainA
kahA karU kuchha kahata na Ave,
milakar tapan bujhAy

kyO tarasAo antarjAmI,
An milo kiripa kar swAmI
mIrA dAsI janam janam kI,
parI tumhAre pAy

प्यारे दरशन दी जो आए
तुम बिन रहो न जाए

जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी
ऐसे तुम बिन सूनी सजनी
आकुल ब्याकुल फिरूँ मैं बिरहन
बिरह कलेजो खाए
प्यारे दरशन दी जो आए ...

दिवस न भूख नींद नहीं रैना 
मुख से कथन न आवे बैना
कहा करू कुछा कहता न आवे
मिलकर तपन बुझाय

क्यों तरसाओ अन्तरयामी
आन मिलो कृपा करो स्वामी
मीरा दासी जन्म जन्म की
पड़ी तुम्हारी पाएँ


గురువారం, డిసెంబర్ 21, 2017

బసో మోరె నైనన్ మేఁ...

ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేసిన మరో చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

బసో మోరె నైనన్ మేఁ నందలాల్
మోహని మూరత్ సఁవారీ సూరత్
నైనా బనే విశాల్

మోర్ ముకుట్ మకరాక్రిత్ కుండల్
అరుణ్ తిలక్ సోహే బాల్
అధర్ సుధారస్ మురళీ రాజతి
ఉన్ బైజంతీ మాల్

ఛూద్ర గంటికా కటి తట్ శోభిత్
నూపుర్ శబద్ రసాల్
మీరా ప్రభు సంతన్ సుఖ్ దాయి
బక్త వత్సల్ గోపాల్

baso more nainan mein nandlal
mohani murat sanwari surat
naina bane vishal

mor mukut makarakrit kundal
arun tilak sohe bhal
adhar sudhaa ras murali rajati
un baijanti maal

chhudra ghantika katitar shobhit
nupur sabad rasal
meera prabhu santan sukhdayi
bhagat bas chalat gopal

बसो मोरे नैनन में नँदलाल
मोहनी मूरति साँवरी सूरति,
नैणा बने बिसाल

मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल 
अरुण तिलक सोहे भल
अधर सुधारस मुरली राजति,
उन बैजंती माल

छुद्र घंटिका कटि तट सोभित,
नूपुर सबद रसाल
मीराँ प्रभु संतन सुखदाई
भक्‍त बछल गोपालబుధవారం, డిసెంబర్ 20, 2017

కుంజన్ బన్ చాడీ...

మీరా చిత్రం కోసం ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు పాడిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

కుంజన్ బన్ చాడీ హే మాధో
కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్
కుంజన్ బన్ చాడీ హే మాధో
కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్

జో మైఁ హోతీ జల్ కి మచలియా
జో మైఁ హోతీ జల్ కి మచలియా
ప్రభు కర్తే హో స్నాన్
చరణ్ ఛూ లేతే హే మాధో..
మాధో కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్
మాధో కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్

జో మైఁ హోతీ శిల్ప్ కి మోతీ
గల్ బిచ్ హోతీ హార్
జో మైఁ హోతీ శిల్ప్ కి మోతీ
గల్ బిచ్ హోతీ హార్
పియా పర్ చాడ్ రహతీ హే మాధో
మాధో కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్
మాధో కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్

జో తుమ్ చాహో మిలన్ హమారో
మీరా కే ఘన్ శ్యామ్
జో తుమ్ చాహో మిలన్ హమారో
మీరా కే ఘన్ శ్యామ్
దరశ్ బినా వ్యాకుల్ హే మాధో
దరశ్ బినా వ్యాకుల్ హే మాధో
మాధో కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్
మాధో కహాఁ జావూఁ గుణ్ ధామ్

kunjan ban chADi hE mAdhO
kahAn jAvUn gun dhAm |
kunjan ban chADi hE mAdhO
kahAn jAvUn gun dhAm |

jO main hOti jal ki macariya
jO main hOti jal ki macariya
prabhu kartE hO snAn
charan chU lEtI hE mAdhO
mAdhO kahAn jAvUn gun dhAm
mAdhO kahAn jAvUn gun dhAm

jO main hOti sIp ki (mugutA) mOti
gal bic hOtI hAr
jO main hOti mugutA mOti
gal bic hOtI hAr
piyA par caDh rahtI hE mAdhO
mAdhO kahAn jAvUn gun dhAm
mAdhO kahAn jAvUn gun dhAm

jO tum cAhO milan hamArO
mIrA ke ghanSyAm
jO tum cAhO milan hamArO
mIrA ke ghanSyAm
daras binA vyAkul hE mAdhO
daras binA vyAkul hE mAdhO
mAdhO kahAn jAvUn gun dhAm
mAdhO kahAn jAvUn gun dhAm

कुंजन बन छड़ी हे माधो 
कहाँ जावून गुण धाम

कुंजन बन छड़ी हे माधो 
कहाँ जावून गुण धाम

जो मैं होती जल की मकारिया 
जो मैं होती जल की मकारिया
प्रभु करते हो स्नान
चरण छू लेती हे माधो
माधो कहाँ जावून गुण धाम
माधो कहाँ जावून गुण धाम

जो मैं होती शिल्प की (मुकूट) मोती
गल बीच होती हार 
जो मैं होती मुकूट मोती
गल बीच होती हार  
पिया पर चढ़ रहती हे माधो
माधो कहाँ जावून गुण धाम
माधो कहाँ जावून गुण धाम

जो तुम कहो मिलान हमरो
मीरा के घनस्याम
जो तुम कहो मिलान हमरो
मीरा के घनस्याम
दरस बिना व्याकुल हे माधो
दरस बिना व्याकुल हे माधो
माधो कहाँ जावून गुण धाम
माधो कहाँ जावून गुण धाम


మంగళవారం, డిసెంబర్ 19, 2017

హరి ఆవన్ కి ఆవాజ్...

మీరా చిత్రంకోసమే ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేసిన మరో చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

హరి ఆవన్ కి ఆవాజ్
ఆజ్ సునీ మై హరి ఆవన్ కి ఆవాజ్
మహ్లన్ ఛడీ ఛడీ జో మోరీ సజ్ని
మహ్లన్ ఛడీ ఛడీ జో మోరీ సజ్నీ
కబ్ ఆవే మహరాజ్
ఆజ్ సునీ మై హరి ఆవన్ కి ఆవాజ్

జదుర్ మోర్ పపిహ బోలే
కోయల్ మధురే సాజ్
కోయలియా కోయలియా కోయలియా
కోయలియా కోయలియా కోయలియా
కోయల్ మధురే సాజ్
బర్సే బుందియా మేఘా బోలే
బర్సే బుందియా మేఘా బోలే
దామినో ఛోడీ లాజ్ ఆవన్ కి ఆవాజ్
ఆజ్ సునీ మై హరి ఆవన్ కి ఆవాజ్

ధర్తీ రూప్ నవాన్ బదరియా
ధర్తీ రూప్ నవాన్ బదరియా
ధర్తీ రూప్ నవాన్ బదరియా
ధర్తీ రూప్ నవాన్ బదరియా
ధర్తీ రూప్ నవాన్ బదరియా
ధర్తీ రూప్ నవాన్ బదరియా
పియా మిలన్ కే ఆజ్
మీరా కా చిత్ విరహ్ నా మానే
మీరా కా చిత్ విరహ్ నా మానే
జల్ద్ మిలో మహరజ్
జల్ద్ మిలో మహరాజ్
జల్ద్ మిలో మహరజ్
జల్ద్ మిలో మహరాజ్

Hari aawan ki aawaz
Aaj suni main hari aawan ki aawaz
Mahlan chadi jo mori sajni
Mahlan chadi jo mori sajni
Kab aave maharaj
Aaj suni mai hari aawan ki aawaz

Jadur mor papiha bole
Koyal madhur saaz
Koyaliya koyaliya koyaliya
Koyaliya koyaliya koyaliya
Koyal madhur saaz
Barse bundiya mein bhago le
Barse bundiya mein bhago le
Damino chodi laaj
Aawan ki aawaz
Aaj suni mai hari aawan ki aawaz

Dharti roop nawan badariya
Dharti roop nawan badariya
Dharti roop nawan badariya
Dharti roop nawan badariya
Dharti roop nawan badariya
Dharti roop nawan badariya
Dharti roop nawan badariya
Dharti roop nawan badariya
Piya milan ke aaj
Meera ka chit virah na mane
Meera ka chit virah na mane
Jald milo maharaj jald milo maharaj
Jald milo maharaj jald milo maharaj.

हरि आवन की आवाज़
आज सुनि मैं हरि आवन की आवाज़
महलन चढ़ी जो मोरी सजनी
महलन चढ़ी जो मोरी सजनी
कही आवे महाराज
आज सुनी मै हरि आवन की आवाज़

जदुर मोर पपीहा बोले
कोयल मधुर साज़
कोयलिया कोयलिया कोयलिया
कोयलिया कोयलिया कोयलिया
कोयल मधुर साज़
बरसे बुँदिया में भगो ले
बरसे बुँदिया में भगो ले
दामीणो छोड़ि लाज
आवन की आवाज़
आज सुनी मै हरि आवन की आवाज़

धरती रूप नवां बदरिया
धरती रूप नवां बदरिया
धरती रूप नवां बदरिया
धरती रूप नवां बदरिया
धरती रूप नवां बदरिया
धरती रूप नवां बदरिया
धरती रूप नवां बदरिया
धरती रूप नवां बदरिया
पिया मिलन के आज
मीरा का चित विरह न माने
मीरा का चित विरह न माने
जल्द मिलो महाराज
जल्द मिलो महाराज
जल्द मिलो महाराज
जल्द मिलो महाराज.

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.