మంగళవారం, జులై 31, 2018

కావులే కావులే...

విలన్ (రావణ్) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : విలన్ (రావణ్) (2010)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్     
సాహిత్యం : వేటూరి   
గానం : అంకిత 

కావులే కావులే... కల్లలే కావులే
కాపురం నీదెలే కాగడా వెలుగుల్లో..
నా కాళ్ళ లోతుల్లో కథే వుంది కన్నుల్లో..
 
నీపై వాలి నీపై సోలి యేవో కన్నె నిదరోదు
హితుడ స్నేహితుడా సహమైపోయా...
సఖా మరిచావా.. వారం వారం ఎదిగే అందం
ఈడు జోడు జత కోరు సుఖమేలే సుఖమే
నేనే ఇక నువ్వై కలిసిన మేలు..

నా ఆశా నా శ్వాశా నే చెప్పాలా..
ఆశిస్తే నేన్ చెప్పాలా నా ఆశ
నీలో వింటే కన్నారా సయ్యంటాలే...
అధరాలు విడిపోతుంటే అటు నా
ఎదపోతుంటే నా ప్రియా ఏలుకోవేలా
వలపులో సుడులన్నిఒడుపుగా ఒత్తడం
తెలుగింటి కధయే కదా..ఆ..
వయసులో సుడులెన్నో మనస్సుగా మార్చడం
తమరికి తెలియనిదా...ఆ...

కావులే కావులే... కల్లలే కావులే
కాపురం నీదెలే కాగడ వెలుగుల్లో..
నా కళ్ళ లోతుల్లో.. కథే వుంది కన్నుల్లో...

కావులే కావులే... కల్లలే కావులే
కాపురం నీదెలే కాగడ వెలుగుల్లో..
నా కళ్ళ లోతుల్లో... కథే వుంది కన్నుల్లో..
కథే వుంది కన్నుల్లో..

సోమవారం, జులై 30, 2018

నేను నీ బలమేనులే...

బలం (కాబిల్) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బలం (కాబిల్) (2017)
సంగీతం : రాజేష్ రోషన్   
సాహిత్యం : రాజశ్రీ సుధాకర్ 
గానం : రాహుల్ నంబియార్, వందన శ్రీనివాసన్

నే పాడనా నా ప్రాణమా
నే పాడనా నా ప్రాణమా
మదిని దోచిన నయగారమ
స్వప్నాలలో ఏముందిలె దోసిలిలొనె వరముందిలె
ప్రేమ ఇపుడే కొత్తలోకం దారి తెరిచి పిలిచెనె
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా

నే పాడనా నా ప్రాణమా
నే పాడనా నా ప్రాణమ
మదిని దోచిన నయగారమ
స్వప్నాలలో ఏముందిలె దోసిలిలోనె వరముందిలె
ప్రేమ ఇపుడే కొత్తలోకం దారి తెరిచి పిలిచేనె
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా

సరదాలతో సందళ్ళతొ ఈ లోకమే మరిచేములే
ఓ...అనురాగమే అనుబంధమై మన జీవితం సాగాలిలే
నా గుండెలో నీ కోసమే నునువెచ్చని చోటుందిలే
నాలో నీవు నీలో నేను కొలువుందాములే

నే పాడనా నా ప్రాణమా
నే పాడనా నా ప్రాణమా
మదిని దోచిన నవ రాగమా
స్వప్నాలలో ఏముందిలే దోసిలిలోనె వరముందిలె
ప్రేమ ఇపుడే కొత్తలోకం దారి తెరిచి పిలిచెనే
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా

ఏనాడు చేసిన పుణ్యమో నిజమైనదే నేడు నా కల
నే కోరుకున్న నా దైవమూ నా తోడుగా నడిచేనిలా
తన వన్నెలే సిరి వెన్నెలై నా కోసమే వెలిసిందిలా
ఎన్నడు వీడని జంటై మేము కలిసుంటామిలా

నే పాడనా నా ప్రాణమా
మదిని దోచిన నయగారమా
స్వప్నాలలో ఏముందిలె దోసిలిలొనె వరముందిలె
ప్రేమ ఇపుడే కొత్తలోకం దారి తెరిచి పిలిచెనె
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా
నేను నీ బలమేనులె అది నిజమే కదా


ఆదివారం, జులై 29, 2018

సచిన్ సచిన్...

సచిన్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : సచిన్ (2017)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్   
సాహిత్యం : వనమాలి 
గానం : పరాగ్ ఛబ్ర, పూర్వి కౌటిష్, నికితా గాంధీ 

సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్
సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్


చీకటంతా కమ్ముకున్నా
వెలుతురుంది నీ చేతుల్లోనా
కలలు నిజమూ కాని వేళా
రాతిరైనా రద్దవ్వాలే నాఆశ
సగమైన సాగలేదు ఆట
కసిగాయం మానిపోలేదంటా
ఎదలోన మోగనివ్వు జేగంట
చెయ్ సాహసమే
చేరాలంటే గమ్యము

సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్
సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్


గాలివీచే దిశను మార్చేయ్
ఎవ్వరెన్ని అంటూనే ఉన్నా
కాలమేగా నీకు తోడు
భారమంతా తనదే ఆ పైన
మది రేపు వైపు లాగుతుంది
కొత్త వేకువేదో చూపుతుంది
మును ముందు
రోజులన్ని నీవంటుంది
చెయ్ సాహమఏ
చేరాలంటే గమ్యమే

సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్
సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్


సాహో సాహో సాహో ఇండియా
నువ్వో సైన్యం కదరా
సాహో సాహో సాహో ఇండియా
నువ్వో సైన్యం కదరా

సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్
సచిన్ సచిన్ సచిన్ సచిన్
 

 

శనివారం, జులై 28, 2018

ప్రేమ తన ధనమాయే...

ప్రేమ లీల చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ లీల (2015)
సంగీతం : హిమేష్ రేషమ్మియా 
సాహిత్యం : చైతన్య ప్రసాద్
గానం : చిన్మయి

సుఖదుఃఖాలు సిరిసంపదలు
అంతా ఓ మాయే
స్వచ్చం మనసూ
లోలోన సదా
ప్రేమ రతనమాయే
ప్రేమ రతనమాయే

మాయో... మాయో.. మాయో..
ఛాయో... హాయో.. రాయో.. మాయో...
హో.. సయ్యాటాడే బాలికా బాబు నీ పదాలకీ
సయ్యాటాడే బాలికా బాబూజీ నీ మాటకీ
సిగ్గు రంగు సోకెరా గులాబీ సుమానికి
 
హాయొరె హాయొరె హాయొరె ప్రేమీ...
హాయొరె హాయొరె హాయొరె ప్రేమీ...
హాయొరె హాయొరె హాయొరె ప్రేమా.. రే..

  
ప్రేమ తన ధనమాయే ఆయే
ప్రేమ తన ధనమాయే ఆయే
వ్రతము ఇది నిజమాయే
ప్రేమ తన..
ప్రేమ తన ధనమాయే మైనా..
ప్రేమ తన ధనమాయే...


చూపేది కాదూ దాచేది కాదూ
శోభనమే మనమే
ఈ విధి తాను పలికేను నేను
సరిగమలీ క్షణమే
కులికేను ఈ వనమే
సెగ రేపె యామిని
రగిలే సుఖాలకీ
సిగ్గురంగు సోకెరా
గులాబీ సుమానికి

హాయొరె హాయొరె హాయొరె ప్రేమీ...
హాయొరె హాయొరె హాయొరె ప్రేమీ...
హాయొరె హాయొరె హాయొరె ప్రేమా.. రే..


ప్రేమ తన ధనమాయే ఆయే  
ప్రేమ తన ధనమాయే ఆయే
ఆశలివి బరువాయే.. 
ప్రేమ తన..
ప్రేమ తన ధనమాయే మైనా..
ప్రేమ తన ధనమాయే... 

శుక్రవారం, జులై 27, 2018

బాటసారి బాటసారి...

రాజా హిందూస్తానీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాజా హిందుస్తానీ (1996)
సంగీతం : నదీమ్ శ్రవణ్
సాహిత్యం :
గానం : బాలు, చిత్ర

ఓ పయనించే చిలుకా
నీ బాట మారిందే
ఎదే అర్పించిన గోరింకా
మాట నీకు గుర్తుందా

బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..
పరిచింది బతుకే నీకై వలచేటి మనసే
ముక్కలైన ఎదనే రాలిపోయింది ఆశే


బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..
పరిచింది బతుకే నీకై వలచేటి మనసే
ముక్కలైన ఎదనే రాలిపోయింది ఆశే

బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..

ప్రాణం నువ్వై ధ్యానం నువ్వై బతికానే
కమ్మని వలపే నీ తలపై వేచానే
ప్రాణం నువ్వై ధ్యానం నువ్వై బతికానే
కమ్మని వలపే నీ తలపై వేచానే
నీ మదిలోన తియ్యని గుర్తుగ ఉంటాలే
నీ కోసం వేయి జన్మలు కాచుకుంటాలే 

 
పరిచింది బతుకే నీకై వలచేటి మనసే
ముక్కలైన ఎదనే రాలిపోయింది ఆశే

బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ నువ్వు నన్నే విడీ
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ ఏయ్ నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్.. పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..


మరువకు నన్నే.. మరువకు నన్నే..
మరువకు నన్నే ఓఓఓఓ..

ఆమని పాటే శిశిరం ఐ ఎద పగిలిందీ
పగిలిన ఎద కన్నీటి చెమ్మగా రగిలిందీ
ఆమని పాటే శిశిరం ఐ ఎద పగిలిందీ
పగిలిన ఎద కన్నీటి చెమ్మగా రగిలిందీ
గుండెను నాకే అర్పించి నువ్ వెళ్తున్నా
ఏనాడు నా జ్ఞాపకం మిగిలుంటుంది

పరచానే బతుకే నీకై మౌనంగ నేనే
నువ్వులేని ఎదనే రాలిపోయింది ఆశే 

 
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..

పరిచింది బతుకే నీకై వలచేటి మనసే
ముక్కలైన ఎదనే రాలిపోయింది ఆశే

బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ 

పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..

బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్.. 

 
పరిచింది బతుకే నీకై
ఓఓఓఓఓ వలచేటి మనసే
పరిచింది బతుకే నీకై
ఓఓఓఓఓ వలచేటి మనసే
ముక్కలైన ఎదనే రాలిపోయింది ఆశే

బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..
బాటసారి బాటసారి నన్నే విడీ
పోరాదోయ్ పోరాదోయ్..  


గురువారం, జులై 26, 2018

చకచక టచ్ మి టచ్ మి....

రేస్ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రేస్ (2008)
సంగీతం : రాజ్ శ్రీ, సుధాకర్   
సాహిత్యం :
గానం : సుధాకర్, కళ్యాణి నాయర్

చకచక టచ్ మి టచ్ మి టచ్ మి
చకచక కిస్ మి కిస్ మి కిస్ మి
చకచక హోల్డ్ మి హోల్డ్ మీ హోల్డ్ మీ
చకచక హో.. హో..

టచ్ మి టచ్ మి టచ్ మి
చకచక కిస్ మి కిస్ మి కిస్ మి
చకచక హోల్డ్ మి హోల్డ్ మీ హోల్డ్ మీ
చకచక హో.. హో..

ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము 
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము

చకచక టచ్ మి టచ్ మి టచ్ మి
చకచక కిస్ మి కిస్ మి కిస్ మి
చకచక హోల్డ్ మి హోల్డ్ మీ హోల్డ్ మీ
చకచక హో.. హో..

టచ్ మి టచ్ మి టచ్ మి
చకచక కిస్ మి కిస్ మి కిస్ మి
చకచక హోల్డ్ మి హోల్డ్ మీ హోల్డ్ మీ
చకచక హో.. హో..

నీకోసం వేచినానులే
వయసంతా దాచినానులే
గుండెలలో దోచిపెట్టుకో
వలపె ఇవ్వరా కౌగిలించుకో
నీకోసం వేచినానులే
వయసంతా దాచినానులే
గుండెలలో దోచిపెట్టుకో
వలపె ఇవ్వరా కౌగిలించుకో

ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము 
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము

టచ్ మి టచ్ మి టచ్ మి
చకచక కిస్ మి కిస్ మి కిస్ మి
చకచక హోల్డ్ మి హోల్డ్ మీ హోల్డ్ మీ
చకచక హో.. హో..

ఇది ఏదో కొత్త లోకమూ
ఇవ్వాలని ఉంది సర్వమూ
పరువాలకు వేయి బంధము
ఈదుదామికా ప్రేమ సంద్రము
ఇది ఏదో కొత్త లోకమూ
ఇవ్వాలని ఉంది సర్వమూ
పరువాలకు వేయి బంధము
ఈదుదామికా ప్రేమ సంద్రము

ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము 

టచ్ మి టచ్ మి టచ్ మి
చకచక కిస్ మి కిస్ మి కిస్ మి
చకచక హోల్డ్ మి హోల్డ్ మీ హోల్డ్ మీ
చకచక హో.. హో..

టచ్ మి టచ్ మి టచ్ మి
చకచక కిస్ మి కిస్ మి కిస్ మి
చకచక హోల్డ్ మి హోల్డ్ మీ హోల్డ్ మీ
చకచక హో.. హో..

ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకమూ

ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకమూ 

ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము జీవితాంతము
ప్రేమరాగమూ చేసె నాదమూ
మనది లోకము 


బుధవారం, జులై 25, 2018

ఓ ప్రాణమా...

జీ-వన్(రా-వన్) చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జీవన్ (రా-వన్) (1994)
సంగీతం : విశాల్-శేఖర్  
సాహిత్యం :
గానం : శంకర్ మహదేవన్, ఉన్నిమీనన్

ఓ మధురిమా నా మధురిమా
ఓ పారిజాతమా
కడదాకా కలిసుందామే
ఇక జీవితమే ఒక బృందావనములే

ఓ ప్రియతమా నా ప్రియతమా
ఓ ప్రణయ సంద్రమా
జాబిలివై వెన్నెలనే నా మదిలోనా
కురిపించీ పోవుమా

జవరాలా జవరాలా
ఆ నింగిని మెరిసే నవతార 
జవరాలా జవరాలా
నా ఎదలో తీయని జలధారా

ఓఓ...జవరాలా జవరాలా
ఆ నింగిని మెరిసే నవతార 
జవరాలా జవరాలా
నా ఎదలో తీయని జలధారా

ఓఓఓ జవరాలా జవరాలా
నను అల్లుకుపోవే మనసారా
జవరాలా జవరాలా

ఓ ప్రాణమా నా ప్రాణమా
ఓఓహో హృదయ నాదమా
హరివిల్లే నీ వదనంలో
విరబూసినదే రంగులెన్నో దోరగా

ఓఓ...జవరాలా జవరాలా
ఆ నింగిని మెరిసే నవతార 
జవరాలా జవరాలా
నా ఎదలో తీయని జలధారా

ఓఓ...జవరాలా జవరాలా
ఆ నింగిని మెరిసే నవతార 
జవరాలా జవరాలా
నా ఎదలో తీయని జలధారా

ఓఓఓ జవరాలా జవరాలా
నను అల్లుకుపోవే మనసారా
జవరాలా జవరాలా

మంగళవారం, జులై 24, 2018

కదిలిపోయే మేఘమా...

కొండవీటి సింహం (ఖుదాగవా) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కొండవీటి సింహం (1994)
సంగీతం : లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్
సాహిత్యం : గురుచరణ్
గానం : చిత్ర, బాలు

ఓఓఓఓఓఓ....ఓఓఓఓఓఓ..
కదిలిపోయే మేఘమా
పరుల మాట కోసమూ
నీ వారి మాట దాటకు

కదిలిపోయే మేఘమా
పరుల మాట కోసమూ
నీ వారి మాట దాటకు


నవాబు జీవితం
గులాము కానిదీ
కలత ఎందుకు తోడుగా
తిరిగి వస్తా నీడగా

కదిలిపోయే మేఘమా
పరుల మాట కోసమూ
నీ వారి మాట దాటకు

కలిసి రాద కాలమూ
ఎదురు తెన్నులు చూడగా
నా దైవం నీవై చేరగా

కలిసి రాద కాలమూ
ఎదురు తెన్నులు చూడగా
నా దైవం నీవై చేరగా


ఎడారీ ఆశకూ కలేగా తీరము
నా ప్రాణమే ఏమై పోయినా
నీ ఒడిని ప్రేమై చేరనా

కదిలిపోయే మేఘమా
పరుల మాట కోసమూ
నీ వారి మాట దాటకు

కదిలిపోయే మేఘమా
పరుల మాట కోసమూ
నీ వారి మాట దాటకు

కదిలిపోతె మేఘమూ
వెన్నెలే వేడౌతది
నా గుండె బరువే అవుతది


వియోగం నీదిగా
విషాదం నాదిగా
బాధ కూడా తీయగా
మలచుకోవే ఓ సఖీ

నా మది పిలుపందుకో
చెరి సగం పంచేసుకో
విరహమే కలిగించకూ

నా మది పిలుపందుకో
చెరి సగం పంచేసుకో
విరహమే కలిగించకూ

 
ఇలా ఎడబాటులో
గీతలేని బొమ్మగా
నీదు రెప్పల చాటుగా
పొదిగి నన్నూ దాచుకో

కదిలిపోయే మేఘమా
పరుల మాట కోసమూ
నీ వారి మాట దాటకు

కదిలిపోయే మేఘమా
పరుల మాట కోసమూ
నీ వారి మాట దాటకు


నవాబు జీవితం
గులాము కానిదీ
కలత ఎందుకు తోడుగా
తిరిగి వస్తా నీడగా 

సోమవారం, జులై 23, 2018

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు...

ఎమ్మెస్ ధోనీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ధోనీ (2016)
సంగీతం : అమాల్ మల్లిక్ 
సాహిత్యం : చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం : పలక్ ముఛ్చల్

గురుతొస్తావు నువ్విపుడూ
గుస గుస ఊపిరి తీస్తుంటే
నీ ఎద వీధిలో ప్రతి రోజు
నే సరదాగ నడుస్తుంటే
తూఫాను గాలై వెళుతుంటా
నే ధూళి కణమై వీస్తుంటే

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు
ప్రాణంలా నాకంటే

నా చూపిలా సాగుతూ
నీ చెంత ఆగిందిలే
చెప్పేందుకేముందిక
చెప్పేశాక శూన్యమే
నా చూపులేనాడూ
నీ కోసమే చూడు
కంటి కబుర్లే చెరేనె
నే చదివాను మౌనంగా
నీ కన్నుల్లో భావాలు

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు
ప్రాణంలా నాకంటే

నాతో నువ్వే ఉండగా
స్వప్నాలన్నీ తడబడే
చేజారె ఈ క్షణములే
ఆ గాలిలో తేలెలే
నా నవ్వు నీ వల్లే
నా జీవం నీ వల్లే
కంటి కబుర్లె చేరేనే
ఎపుడైనా నిను చూడనిదే
పిచ్చే పట్టీ తిరిగేను

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు
ప్రాణంలా నాకంటే


ఆదివారం, జులై 22, 2018

ఒక దివ్య గానమే ప్రేమంటే...

డర్టీ పిక్చర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని ప్రేమ గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : డర్టీ పిక్చర్ (2011)
సంగీతం : విశాల్ శేఖర్
సాహిత్యం :
గానం :

ఒక దివ్య గానమే ప్రేమంటే
ఎదలోని రాగమే ప్రేమంటే
మకరంద సారమే ప్రేమంటే
సుమ గంధమేలే అదీ

సెలయేటి నాదమే ప్రేమంటే
హరివిల్లు అందమే ప్రేమంటే
విడిపోని బంధమే ప్రేమంటే
నయనాన వెలుగే అదీ

ప్రియ నువ్వే జీవన జ్యోతివిలే
నా మదిలో పదిలము అయ్యావే
మురిపించవే మరిపించవే పలికేనే రాగ వీణా
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే

ఒక దివ్య గానమే ప్రేమంటే
ఎదలోని రాగమే ప్రేమంటే
మకరంద సారమే ప్రేమంటే
సుమ గంధమేలే అదీ

ఉదయమైన నీ ఊహలే సంజె వేళ నీ ఊహలే
ఓఓ నువ్వే చెలి నా గమ్యమే రేపవలు నీ ధ్యాసలే
నీవులేని వెన్నెల రేయి చీకటులు కమ్మేస్తాయి
రావేల రంగుల చిలక నా ప్రేమ మొలక

నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే

జంటగానూ నడిచీ నడిచీ సొమ్మసిల్లి పోయానే
అదేబాటలోనే చేరవే మాటామంతి తోనే
నేటి రేయి సాగనున్నదే ఇదే రాతిరీ చేరవే
ఇక మనదే ఈ జగమే నీవెక్కడో నేనక్కడే
మన పెదవులే తడబడెనులే ఇక దూరమెందుకంటా

నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే 
 

శనివారం, జులై 21, 2018

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే...

జోథా అక్బర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జోధా అక్బర్ (2006)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్  
సాహిత్యం : రాజశ్రీ 
గానం : శ్రీనివాస్

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట

ఏవో చింతలు ముసిరేనె
మనసును వికలము చేసేనె
ఎద నిండా ఏవో బాసలు మెదిలేనె హోహో

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట


వేదనలే రగిలేనె క్రోధనలే మిగిలేనె
తన జ్ఞాపకాలు నాలోన సైయ్యాటలాడే
అడుగులను కలిపామే జతగాను నడిచామె
విపరీతమిలా ఇద్దరిని విడదీసినదే
చేరువనున్న చేరదురా ఆవేదన ఇక తీరదులె
చీకటి తెర ఏదో మానడుమా ఉన్నదే

ఏవో చింతలు ముసిరేనె
మనసును వికలము చేసేనె
ఎద నిండా ఏవో బాసలు మెదిలేనె హోహో

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట


గానమునే విన్నాను హృదయమునే ఇచ్చాను
ఆ జాలిలేని విధి మా పాలిట వికటించినదీ
నేనిచట బికారిని తను అచట విరాగిణి
ఏకాంతము ఇద్దరి నీడగ మారినది
కలయికలో ఎడబాటు జరిగినదే పొరపాటు
కన్నులలోనా వసంతమెదలో శిశిరం

ఏవో చింతలు ముసిరేనె
మనసును వికలము చేసేనె
ఎద నిండా ఏవో బాసలు మెదిలేనె హోహో

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట 


శుక్రవారం, జులై 20, 2018

ఇండియా వాలే...

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : హాపీ న్యూ ఇయర్ (2014)
సంగీతం : విశాల్ శేఖర్  
సాహిత్యం : 
గానం : శంకర్ మహదేవన్, రాజీవ్

మాదేరా కోట మాదేరా
ఎద స్వప్నాలలో సదా కోటి అందాలకీ
అంతేసేయ్ చాతనైతే సై
అరె పోరే చెయ్ స్వారీ చెయ్
కుదిపే సునామీలవై
చేవ చూపించు ఈ జగానా
చావు లేదంట ఆశయానా
రాజాధిరాజ మార్తాండ తేజ
మస్తిష్క భోజులం మేమే

అంటారే అంతా ప్రేమతో ఇండియా వాలే
మోగిస్తాం మీ సితారలే ఇండియా వాలే
గెలిచేను చివరికి ఆశలే ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే

అరె ఎంతో సరదాపడి విధి రాతల్ని
మాచేత్తో మేమే లిఖిస్తాం దొరా
ఓఓఓ అనుకో పర్లేదని కోటి కసిరేను
కలహాల జగమే భయం లేదురా
చేసినాం ఓమంచిపనిని
కల్తీ యే లేని ఓ వయ్యారి
తెరదించు యార్ చాల్లే పుకారు
పారాహుషారు పలకాలే

అంటారే అంతా ప్రేమతో ఇండియా వాలే
మోగిస్తాం మీ సితారలే ఇండియా వాలే
గెలిచేను చివరికి ఆశలే ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
ఊరంతా ఆటే ఆడిస్తాం అరె ఇండియా వాలే

నీకంటి పూ వింటి బాణంతో ఆ ఇంద్రజాలంతో
తెరిచావు కోరి గుండెల్లో ద్వారం
ప్రాణాలే తీస్కో జమానాలే అన్నీ
ప్రమాణాలే వేస్తాడుగా వేగమై ఈనాడు 
ఇండియాలో లేదు ఏ ఖజానా
స్నెహమే తీపి ఓ థిల్లానా..
అసలొక్క మారుపుడితేనే ప్యారు
ఓ లక్షసార్లు చెబుదువులే

అంటారే అంతా ప్రేమతో ఇండియా వాలే
మోగిస్తాం మీ సితారలే ఇండియా వాలే
గెలిచేను చివరికి ఆశలే ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
ఊరంతా ఆటే ఆడిస్తాం అరె ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే

 

గురువారం, జులై 19, 2018

ఓ సోనా నీ కొరకే...

మామ్ చిత్రంలోని ఒక చక్కనైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

చిత్రం : మామ్ (2017)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : అనంతశ్రీరామ్
గానం : హేమచంద్ర, ప్రియాంక

నీ దారి పూదారిలా వేచున్నదే చూడవే
దాదా అని ఓ వెన్నెలా పిలిచిందే నిజంగా వెళ్ళవే
ఓ సోనా నీ కొరకే ప్రతి దివ్వే నవ్విందిలా
ఓ సోనా నీ కొరకే ఫలిస్తోంది రోజూ ఓ కలా

రారా ముందుకీ అంటుందీ క్షణం
దూరాన్నోడిద్దాం ఈ రోజే మనం
ఇవ్వాళీ గుండెల్లో ఆశ ఇది ఈనాటిదే
రేపె రెప్పల్లో అందాల వనం

ఓ సోనా నీ కొరకే ప్రతి దివ్వే నవ్విందిలా
నీ కోసమే నీ కోసమే
ఓ సోనా నీ కొరకే ఫలిస్తోంది రోజూ ఓ కలా
నీ కోసమే నీ కోసమే

కంటి చెమ్మనీ అంటనివ్వమే
కొంటె నవ్వునీ వాడనివ్వమే
ఏమేమి చేస్తున్నా ఏవో తప్పవే
సాగే జీవితం ఎంత చిత్రమే

ఓ సోనా నీ కొరకే ప్రతి దివ్వే నవ్విందిలా
ఓ సోనా నీ కొరకే ఫలిస్తోంది రోజూ ఓ కలా
నీ కోసమే నీ కోసమే
 

బుధవారం, జులై 18, 2018

నాట్యమే నాకు ఊపిరి...

నాచ్ చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నాచ్ (1995)
సంగీతం : అమర్ మోహ్లీ
సాహిత్యం :
గానం :

నాట్యమే నాకు ఊపిరి
నాట్యమే నాకు సర్వం
కలనైనా మరి ఇలనైనా
నాట్యమే నాకు లోకం


మనసంత నిండిపోయే
తనువున ఉండిపోయే డాన్స్
నరనరము హత్తుకుపోయి
నాలో కరిగిపోయే డాన్స్

నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
అణువణువున లే మిళితం
అడుగడుగున లే మిళితం డాన్స్


పెదవుల కదలికలోనా
పాదముల గుసగుసలోనా డాన్స్
ప్రవహించే రక్తంలోనా
గుండెలోని సవ్వడిలోనా డాన్స్

నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
కలలో కవ్వించేదీ నవ్వించేదీ డాన్స్  


మంగళవారం, జులై 17, 2018

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో...

ప్రేమాలయం (హమ్ ఆప్ కే హై కౌన్) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమాలయం (1995)
(హమ్ ఆప్ కే హై కౌన్)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మణ్
సాహిత్యం : వెన్నలకంటి
గానం : చిత్ర

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

చందామమే తలపైనే ఉన్నవాడే నా మొగుడే
చందామమే తలపైనే ఉన్నవాడే నా మొగుడే

ఈశుని కోరి తపసే చేసి ఔతా అతని అర్ధాంగి
ఆశ తీర అతనిని చేర పొంగును నేల నింగి
ఆ పరమేశుని విభూతి పూతై
ఆ పరమేశుని విభూతి పూతై తరీయించాలని ఉంది
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

కన్నె మొజులే సన్న జాజులై విచ్చెను నేటికి ఇలా
అందరొక్కటై చిందులేయగా పండును కమ్మని కల

మనసే పడిన వాడితో నాకు పెళ్లే జరిపించాలి
వెండి కొండల వేలుపు గుండెల నిండుగ నేనుండాలి
ఈ చేతి నిండా గోరింట పండి
ఈ చేతి నిండా గోరింట పండి మదిలో వలపులు నిండి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

 

సోమవారం, జులై 16, 2018

చల్ ఛయ్య ఛయ్య...

ప్రేమతో (దిల్ సే) చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమతో (దిల్ సే) (1998)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్  
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల  
గానం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్, సౌమ్య రావ్,
డామ్నిక్, కవిత పౌడ్వాల్

ఎంత అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మాని
ఎంత అలకే కిన్నెరసాని


చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికేయ 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

ఓ కన్నియపై చూపున్నదయా
ఎదట పడే చొరవుండదయా
మనసాపలేక మాటాడలేక
ఒక ఖయ్యామై తయ్యారయ్యా


చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా 
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా
తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా


తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా

తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా
 

తొలగేన మరీ ఈ మాయ తెరా
తన చెలిమి సిరీ నా కలిమి అనీ
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి


జాలిపడైనా ఓయ్ అనదే
మర్యాదకైన పరదా విడదే
అపరంజి చిలక శ్రమ పడిన ఫలితమై
నా వైపే వస్తూ ఉన్నదయా

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికెయ్య 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా 
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
  చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా

మదినూయలలూపే సొగసయ్యా
తొలి తూర్పు కాంతులే చెలి ఛాయా
పరువాల తరంగమే తానయ్యా
మహరాణి రూపు హరివిల్లయ్యా
మహరాణి రూపు హరివిల్లయ్యా 


 ఎంతటి అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మానీ
ఎంతటి అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మానీ
చెప్పరయ్య నా జాణ తోటి
తన కంటపడే దారేదయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
(4)

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికెయ్య 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(4) 

 
ఓ కన్నియపై చూపున్నదయా
ఎదట పడే చొరవుండదయా
మనసాపలేక మాటాడలేక
ఒక ఖయ్యామై తయ్యారయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

ఆదివారం, జులై 15, 2018

గారాల పట్టి...

ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ (2012) 
సంగీతం : అమిత్ త్రివేది  
సాహిత్యం : కృష్ణ చైతన్య   
గానం : చందన్ బాల, లావణ్య పద్మనాభన్
స్నేహ సురేష్, విజయ్ ప్రకాష్    

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

ఈ పెళ్ళి పిల్ల సిగ్గంత చూడాలి లే
అడుగులోన అడుగేసుకెళ్తుంది లే
కాటుక కళ్ళు మెరిశాయి మెరిశాయి లే
ఇకపై తన ఒళ్ళో ఒదిగుండి పోతుంది లే

ఓ చీరంచులోనే తారలెన్నో
అన్ని మెరిశాయి మెరిశాయి
గాజుల్ల తిరిగే ఋతువులే
పచ్చ పచ్చాని కాంతుల్ని తెచ్చాయి

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

బంగారు బొమ్మ ఇస్తున్నా మీకు
కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త
బంగారు తల్లిరా బంగారు తల్లిరా
అంతా రా రండి ఆనందించండీ
తెగ చిందేసి చిందేసి చిందేటి
ఆనందం అందరిదీ ఆనందం అందరిదీ

మీ కళ్ళే చేసే సైగల్లో
ఏదో గమ్మత్తుగా మత్తు దాగుందే
కలలే ఎన్నెన్నో హరివిల్లై
అన్ని రంగుల్నీ తానే మరి చూపింది 
 
ఈ పెళ్ళి పిల్ల సిగ్గంత చూడాలి చూడాలి లే
అడుగులోన అడుగేసుకెళ్తుంది లే
కాటుక కళ్ళు మెరిశాయి మెరిశాయి లే
ఇకపై తన ఒళ్ళో ఒదిగుండి పోతుంది లే

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..


శనివారం, జులై 14, 2018

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే...

ప్రేమించి పెళ్ళాడుతా (దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే) చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

చిత్రం : ప్రేమించి పెళ్ళాడుతా (1997) 
(దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే)
సంగీతం : జతిన్ లలిత్  
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి 
గానం : చిత్ర 

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే


తానెక్కడుంటాడో నాకే తెలీదే
ఓ తానెక్కడుంటాడో నాకే తెలీదే
కాజేసే నా మది ఓ చూపుతోటీ
కమ్మంగా జంటే కట్టాడమ్మో
చల్లంగ గుండెల్లో చేరాడమ్మో
చూసే ఓర ఓరగా సోకే దోర దోరగా
చూసి అయ్యో మరి నిద్దరే దోచాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే


కల్లోనా నన్నే చూసి కనుగీటినాడే
ఓ కల్లోనా నన్నే చూసి కనుగీటినాడే
మాటాడుతూ తలపే కాజేసినాడే
నువ్వే నా ప్రేయసి అన్నాడమ్మో
కవ్వించే గారాల చిన్నోడమ్మో
కమ్మంగా మోజుతో కరిగించే ఫోజుతో
మనసే గిల్లేశాడే మాయజేసినాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏదో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
లాల్ల...లాలలాలలాల్లా...
లాల్ల...లాలలాలలాల్లా... 
 

శుక్రవారం, జులై 13, 2018

నీ జతలేక...

ప్రేమ పావురాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ పావురాలు(మైనే ప్యార్ కియా) (1989)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మణ్     
సాహిత్యం : రాజశ్రీ    
గానం : చిత్ర  

ఓహో... లలలలా... 
ఊహూహూ.. ఓహోహో...
నీ జతలేక పిచ్చిది కాదా మనసంటా
నీ జతలేక పిచ్చిది కాదా మనసంటా
ఆ మనసేమో నా మాటే వినదంటా
ఆ మనసేమో నా మాటే వినదంటా
కదిలించేను కరిగించేను నన్నంటా
 
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

ఉన్నది ఒకటే మధిలో కోరిక
ప్రియసన్నిధి కావాలి 
ఓఓహో..ఓహోహో..
ఉన్నది ఒకటే మధిలో కోరిక
ప్రియసన్నిధి కావాలి 
నాకన్నులలో వెలుగై ఎపుడు
నిండుగ నువు నిండాలి
అంతకు మించిన
వరములు ఏవీ వలదంటా

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

ఓహో.... ఓహో... హో...
లలలలల...అలలలల..
ఓహో.... ఓహో... హో...
లలలలల...అలలలల..

చీరగ నిన్నే కట్టాలీ అని
మనసే నాతో తెలిపే
ఓఓహో..ఓహోహో..
చీరగ నిన్నే కట్టాలీ అని
మనసే నాతో తెలిపే
నింగిని నీతో కలిసెగరాలని
కదిలే మదిలో తలపే
ఉన్నవి ఎన్నో
తియ్యని వాంఛలు నాకంటా

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

గురువారం, జులై 12, 2018

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే...

ప్రేమతో (దిల్ సే) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమతో (దిల్ సే) (1998)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్    
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల   
గానం : చిత్ర

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే


(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - మొదలు)

 
పుంజిరి తంజి కొంజిక్కో
ముంథిరి ముత్తొళి చింథిక్కో
మొంజని వర్ణ చుందరి వావే
తాంకునక్క తకథిమి
ఆడుమ్ తంకనిలావే హోయ్


పుంజిరి తంజి కొంజిక్కో
ముంథిరి ముత్తొళి చింథిక్కో
మొంజని వర్ణ చుందరి వావే
తాంకునక్క తకథిమి
ఆడుమ్ తంకనిలావే హోయ్


తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

 తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

 
(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - తుది)

 ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


చెంతచేరే తెమ్మెరా ప్రియుని చూపై నాటెనే
చెంతచేరే తెమ్మెరా ప్రియుని చూపై నాటెనే
ఒంటరిగ చలికే ఒణికే నా పెదవినే చిదిమెనే
నిద్రరానీ చూపు తపనే నిలవ నీదే ఈడునీ
చెలియరో ఏంచేయనూ రేయి మరి గడిచేదెలా

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - మొదలు)

హే కురువానిక్కిలియే కురువానిక్కిలియే
కుక్కురు కురుకురు కువ్వి కురుక్కి
కున్నిమరత్తిళ్ ఉయ్యల్లాడి
కూడుం కురిక్కి కూటు విళిక్కున్నే
మారన్ నిన్నే కూహిక్ కురుక్కి కూటు విళిక్కున్నే
కుక్కురు కురుకురు కువ్వి కురుక్కి
కున్నిమరత్తిళ్ ఉయ్యల్లాడి
కూడుం కురిక్కి కూటు విళిక్కున్నే
మారన్ నిన్నే కూహిక్ కురుక్కి కూటు విళిక్కున్నే

తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే
తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - తుది)

ఇంత అందమే రగిలితే ఎంతకీ చల్లారదే
మసలిపోతున్న మేనిపై చినుకులైనా చితుకులే
జంట పిలుపే లేని మదికీ పిచ్చిరేపే ఊహలే
చెలియరో ఏంచేయనూ రేయి మరి గడిచేదేలా

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


చెలీ చెలీ.... ఇన్నాళ్ళిలా....
లేదులే.... చెలీ చెలీ.... 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.