ఆదివారం, మే 31, 2020

కొబ్బరి నీళ్ళ జలకాలాడి...

రెండు జళ్ళ సీత చిత్రంలోని ఒక సరదా అయిన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రెండు జెళ్ళ సీత (1983)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

కొబ్బరి నీళ్ళ జలకాలాడి..
ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..
కోనసీమ కోక గట్టి..
ఆహా..ఆహా..ఆహా..
పొద్దుటెండ తిలకాలెట్టి 
ముద్ద పసుపు సందెల కొస్తావా
ముద్దు తీర్చే సందిటి కొస్తావా..ఆ..
ముద్దు తీర్చే సందిటి కొస్తావా

కొబ్బరి నీళ్ళ జలకాలాడి..
ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..
కోనసీమ కోక గట్టి..
ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..
పొద్దుటెండ తిలకాలెట్టి..
ముద్ద పసుపు సందెల కొస్తాలే
ముద్దు తీర్చే సందిలి ఇస్తాలే..ఏ..
ముద్దు తీర్చే సందిలి ఇస్తాలే


ఆకాశ వీణల్లో నేను..ఊ..
అనురాగమే పాడుకుంటా

గొంగూర పచ్చట్లో నేను..
ఉల్లిపాయే నంజుకుంటా..
స్స్.. నీరుల్లిపాయే నంజుకుంటా

ఆకాశ వీణల్లో నేను...
అనురాగమే పాడు కుంటా

శృంగార వీధుల్లో నేను..
రసనాట్యమే ఆడుకుంటా..
ప్రేమ రసనాట్యమే ఆడుకుంటా

మాటివ్వు నాకు మనసిచ్చుకుంటా..
వదిలేస్తే వంకాయ వండించుకుంటా..
Ah.. I am sorry..
వంకాయ వంటి కూరయు
పంకజముఖి సీత వంటి భార్యామణి
అన్నారు కదండి..
అందుకే అలా పాడాననమాట..
హ్..ఓహ్..

కొబ్బరి నీళ్ళ జలకాలాడి
..
ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..
కోనసీమ కోక గట్టి..
ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..ఊఁహూఁ..
పొద్దుటెండ తిలకాలెట్టి..
ముద్ద పసుపు సందెల కొస్తావా
ముద్దు తీర్చే సందిటి కొస్తావా..ఆ..
ముద్దు తీర్చే సందిలి ఇస్తాలే..ఏ..ఏ..

అమ్మవారి ఎదుట నేనూ..ఊ..
నీ కుంకుమే దిద్దుకుంటా..
నీ కోసమే కాచుకుంటా

అమ్మతో చెప్పి నేనూ..ఊ..
అప్పచ్చులే తెచ్చుకుంటా..

అమ్మవారి ఎదుట నేనూ..ఊ..
నీ కుంకుమే దిద్దుకుంటా..
నీ కోసమే కాచుకుంటా

అసుర సంధ్యవేళ నేనూ..ఊ..
ఆలయంలో వేచి వుంటా..
నీ హారతే అందుకుంటా

మాగాయలోన పెరుగేసుకుంటా..
వదిలెస్తే నా దారి నే చూసుకుంటా..
హ్మ్.. చూడండి..
మాగాయ మహాపచ్చడి..
పెరుగేస్తే మహత్తరి..
అది వేస్తే అడ్డ విస్తరి
మానిన్యా మహాసుందరి..
అన్నారు కదండి..
అందుకే అలా పాడాననమాట..
హహహ..
కొబ్బరి నీళ్ళ జలకాలాడి..
ఆహా.. ఆహా.. ఆహా...
కోనసీమ కోక గట్టి..
ఓహో.. ఓహో... ఓహో..
పొద్దుటెండ తిలకాలెట్టి..
ముద్ద పసుపు సందెల కొస్తావా
ముద్దు తీర్చే సందిటి కొస్తావా..ఆ..
ముద్దు తీర్చే సందిలి ఇస్తాలే..ఏ..ఏ..
 
 

శనివారం, మే 30, 2020

ముసుగేసిన మబ్బులలో...

స్వయంవరం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వయంవరం (1982)
సంగీతం : సత్యం      
సాహిత్యం : దాసరి
గానం : బాలు

ముసుగేసిన మబ్బులలో
మసకేసిన పరదాలలో
దాగిదాగి ఉన్న జాబిల్లి
ఒకసారినువ్వు రావాలి
ఒక మాట నే చెప్పాలి
నీతో మాట చెప్పి పోవాలి

ముసుగేసిన మబ్బులలో
మసకేసిన పరదాలలో
దాగిదాగి ఉన్న జాబిల్లి
ఒకసారినువ్వు రావాలి
ఒక మాట నే చెప్పాలి
నీతో మాట చెప్పి పోవాలి
ఆహా..ఆ..ఆఆఆఆఆ..ఆ..ఆ 
ఆ..ఆఆఆఆఆ..ఆ..ఆ..ఆఆ..ఆఆ


ఏ హృదయం నిను మార్చిందో
మనసు మార్చుకున్నావు
ఏ విధి నాపై పగపట్టిందో
తెరలు తెంచుకున్నావు
అవధులు లేని అనురాగానికి
అనుమానం పొగమంచు అని
మంచు కరిగిన మరు నిముషంలో
అనురాగం ఒక కోవెలని
తెలియక తొందర పడ్డావు
తెలియక తొందర పడ్డావు
ఈ ప్రశ్నకు బదులేమిస్తావు
ఈ ప్రశ్నకు బదులేమిస్తావు

ఒకసారి నువ్వు రావాలి
ఒక మాట నే చెప్పాలి
నీతో మాట చెప్పి పోవాలి


ఏ రాహువు నిను మింగిందో  
కనుమరుగై పోయావు
ఏ గ్రహణం నిను పట్టిందో
నను దూరం చేశావు
వెన్నెల కురిసే ఆకాశంలో 
అమావాస్య ఒక నల్ల మబ్బని
మబ్బు తొలగిన మరు నిముషంలో
వెన్నెలదే ఆకాశమని
తెలియక తొందర పడ్డావు
ఊఊఊఊఊఊ
తెలియక తొందర పడ్డావు
ఈ ప్రశ్నకు బదులేమిస్తావు
ఈ ప్రశ్నకు బదులేమిస్తావు

ఒకసారి నువ్వు రావాలి
ఒక మాట నే చెప్పాలి
నీతో మాట చెప్పి పోవాలి

ముసుగేసిన మబ్బులలో
మసకేసిన పరదాలలో ఓఓ
దాగిదాగి ఉన్న జాబిల్లి
ఒకసారి నువ్వు రావాలి
ఒక మాట నే చెప్పాలి
నీతో మాట చెప్పి పోవాలిశుక్రవారం, మే 29, 2020

అందమైన లోకమనీ...

తొలికోడి కూసింది చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తొలి కోడి కూసింది (1981)
సంగీతం : ఎమ్మెస్.విశ్వనాథన్      
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : జానకి

ఓఓఓ..ఓహో..ఓఓఓ..ఓహో
ఓఓఓ..ఓహో..ఓఓఓ..ఓహో
అందమైన లోకమనీ
రంగు రంగులుంటాయని
అందరూ అంటుంటారు రామ రామా
అంత అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మ
చెల్లెమ్మా... అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మా

అందమైన లోకమనీ
రంగు రంగులుంటాయని
అందరూ అంటుంటారు రామ రామా
అంత అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మ
చెల్లెమ్మా... అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మా


ఆకలి ఆశలు ఈ లోకానికి మూలమమ్మా
ఆకలి ఆశలు ఈ లోకానికి మూలమమ్మా
ఆకలికి అందముందా రామ రామా
ఆశలకు అంతముందా చెప్పమ్మా చెల్లెమ్మా
ఆశలకు అంతముందా చెప్పమ్మా

అందమైన లోకమనీ
రంగు రంగులుంటాయని
అందరూ అంటుంటారు రామ రామా
అంత అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మా


గడ్డిమేసి ఆవు పాలిస్తుంది
పాలు తాగి మనిషీ విషమౌతాడు
గడ్డిమేసి ఆవు పాలిస్తుంది
పాలు తాగి మనిషీ విషమౌతాడు
అది గడ్డి గొప్పతనమా
ఇది పాల దోష గుణమా
అది గడ్డి గొప్పతనమా
ఇది పాల దోష గుణమా
మనిషి చాలా దొడ్డాడమ్మా చెల్లెమ్మా
చెల్లెమ్మా... తెలివి మీరి చెడ్డాడమ్మా చిన్నమ్మా

అందమైన లోకమనీ
రంగు రంగులుంటాయని
అందరూ అంటుంటారు రామ రామా
అంత అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మా


ముద్దుగులాబీకి ముళ్ళుంటాయి
మెగలిపువ్వులోన నాగుంటాది
ముద్దుగులాబీకి ముళ్ళుంటాయి
మెగలిపువ్వులోన నాగుంటాది
ఒక మెరుపు వెంట పిడుగూ
ఒక మంచిలోన చెడుగూ
లోకమంత ఇదే తీరు చెల్లెమ్మా
చెల్లెమ్మా... లోతుకెళ్తే కథే వేరు పిచ్చమ్మా

అందమైన లోకమనీ
రంగు రంగులుంటాయని
అందరూ అంటుంటారు రామ రామా
అంత అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మా


డబ్బు పుట్టి మనిషీ చచ్చాడమ్మా
పేదవాడు నాడే పుట్టాడమ్మా
డబ్బు పుట్టి మనిషీ చచ్చాడమ్మా
పేదవాడు నాడే పుట్టాడమ్మా
ఆ ఉన్నవాడు తినడూ
ఈ పేదను తిననివ్వడూ
కళ్లులేని భాగ్యశాలి నువ్వమ్మా
ఈ లోకం కుళ్లు నీవు చూడలేవు చెల్లెమ్మా

అందమైన లోకమనీ
రంగు రంగులుంటాయని
అందరూ అంటుంటారు రామ రామా
అంత అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మా
చెల్లెమ్మా... అందమైంది కానేకాదు చెల్లెమ్మా

 

గురువారం, మే 28, 2020

నీ పక్కన పడ్డాది...

పలాస 1978 చిత్రంలోని ఒక హుషారైన జానపదాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పలాస 1978 (2019)
సంగీతం : రఘు కుంచే
సాహిత్యం : ఉత్తరాంధ్ర జానపదం
గానం : రఘు కుంచే

నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
హేయ్ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు

నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు


నీ బావ గారు వచ్చేటివేళ
నీకు బంతి పూలు తెచ్చేటివేళా
నీ బావ గారు వచ్చేటివేళ
నీకు బంతి పూలు తెచ్చేటివేళా

నీ మరిదిగారు వచ్చేటివేళ
నీకు మందారం తెచ్చేటివేళా
నీ మరిదిగారు వచ్చేటివేళ
నీకు మందారం తెచ్చేటివేళా

నీ మామగారు
పిల్లా మావగారు
అరెరె మామగారు వచ్చేటివేళా
నీకు మరుమల్లెలు తెచ్చేటివేళా
మీ మామగారు వచ్చేటివేళా
నీకు మరుమల్లెలు తెచ్చేటివేళా
నాదీ.. నాదీ..
నాది నక్కిలీసు గొలుసు...

నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు


నీకు కడియాలు తెచ్చేటివేళా
నీకు కొనకమ్మలు తెచ్చేటివేళా
నీకు కడియాలు తెచ్చేటివేళా
నీకు కొనకమ్మలు తెచ్చేటివేళా

నీకు బొట్టుబిళ్ళ తెచ్చేటివేళా
అది పెట్టుకొని వచ్చేటివేళా
నీకు బొట్టుబిళ్ళ తెచ్చేటివేళా
అది పెట్టుకొని వచ్చేటివేళా
నీకు పట్టుచీర..
అబ్బబ్బో పట్టుచీర
పిల్లా పట్టుచీర తెచ్చేటివేళా
అది కట్టుకొని వచ్చేటివేళా
నీకు పట్టుచీర తెచ్చేటివేళా
అది కట్టుకుని వచ్చేటివేళా
నాది.. నాది..
నాది నక్కిలీసు గొలుసు...

నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
హోయ్.. నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
నీ పక్కన పడ్డాదిలేదు సూడొలె
పిల్లా నాది నక్కిలీసు గొలుసు
నాది.. నాది.. నాది.. నాది
నాది నాది నాది నాది నాది
నాది నాది నాది నాది నాదే..ఏయ్.. 


బుధవారం, మే 27, 2020

నా సరి నీవని...

సి.ఐ.డి. చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సి.ఐ.డి (1965)
సంగీతం : ఘంటసాల      
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల, సుశీల 

నా సరి నీవని నీ గురినేనని
ఇపుడే తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచినకొలది
పులకలు కలిగెనులే

నీకు నాకు వ్రాసి ఉన్నదని
ఎఫుడో తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచినకొలది
కలవరమాయెనులే


నా సరి నీవని నీ గురి నేనని
ఇపుడే తెలిసెనులే

నా హృదయమునే వీణ చేసుకొని
ప్రేమను గానం చేతువని..
ఆఆఆఆ.. ఆఆ..
నా హృదయమునే వీణ చేసుకొని
ప్రేమను గానం చేతువని
నీ గానము నా చెవి సోకగనే
నా మది నీదై పోవునని
నీ గానము నా చెవి సోకగనే
నా మది నీదై పోవునని..

నీకు నాకు వ్రాసి ఉన్నదని
ఎపుడో తెలిసెనులే

నను నీ చెంతకు ఆకర్షించే
గుణమే నీలో ఉన్నదని
నను నీ చెంతకు ఆకర్షించే
గుణమే నీలో ఉన్నదని

ఏమాత్రము నీ అలికిడి ఐనా
నా ఎద దడ దడలాడునని
ఏమాత్రం నీ అలికిడి ఐనా
నా ఎద దడ దడలాడునని


నా సరి నీవని నీ గురి నేనని
ఇపుడే తెలిసెనులే
తెలిసినదేమో తలచిన కొలది
కలవారమాయెనులే

నా సరి నీవని నీ గురి నేనని
ఇపుడే తెలిసెనులే
 

మంగళవారం, మే 26, 2020

ఏదో ఏదో అన్నది...

ముత్యాల ముగ్గు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ముత్యాల ముగ్గు (1975)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్      
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : రామకృష్ణ

ఏదో ఏదో అన్నది..
ఈ మసకవెలుతురు..ఊ..ఊ
గూటి పడవలో విన్నది..
కొత్త పెళ్ళికూతురు..ఊ

ఏదో ఏదో అన్నది..
ఈ మసక మసకవెలుతురు..ఊ..ఊ
గూటి పడవలో విన్నది..
కొత్త పెళ్ళికూతురు..ఊ

ఒదిగి ఒదిగి కూచుంది..
బిడియపడే వయ్యారం..
ముడుచుకునే కొలది
మరీ మిడిసి పడే సింగారం..
సోయగాల విందులకై..
వేయి కనులు కావాలీ..
ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..

ఏదో ఏదో అన్నది..
ఈ..మసకవెలుతురు..
గూటి పడవలో విన్నది..
కొత్త పెళ్ళికూతురు..


నింగిలోని వేలుపులు..
ఎంత కనికరించారో..ఓ..ఓ
నిన్ను నాకు కానుకగా...
పిలిచి కలిమి నొసగేరూ..ఊ..ఊ
పులకరించు మమతలతో..
పూల పాన్పు వేశారూ..
ఊ..ఊఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..

ఏదో ఏదో అన్నది.. 
ఈ మసక మసకవెలుతురు..ఊ
గూటి పడవలో విన్నది..
కొత్త పెళ్ళికూతురూ..ఊ
ఆ..ఆ..ఆ.ఆ..ఆ
ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..

 

సోమవారం, మే 25, 2020

నేనే పిట్టలదొరని..

నిన్నటి విషాద గీతం కాస్త హెవీ అయింది కదా అందుకే ఈ రోజు ఈ హాస్య గీతంతో మనసు కాస్త తేలిక పరచుకుందాం. పిట్టలదొర సినిమాలోని ఈ పాటన్నా ఆపకుండా మాట్లాడే వాళ్ళ మాటతీరన్నా నాకు భలే ఇష్టం. ఆలీ గారు ఈ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఈ పాట లిరిక్స్ కూడా బావుంటాయి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడచ్చు.


చిత్రం : పిట్టలదొర (1996)
సంగీతం : రమణి భరధ్వాజ్      
సాహిత్యం :
గానం : మనో

తుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్.. బుర్ర్ బుర్ర్.. హహ
వచ్చె వచ్చె వచ్చె
బగ్గొచ్చె బగ్గొచ్చె ఎవడొచ్చె
ఎంకట్రాముడొచ్చె మా రాజా యిహిహా..
ఎయ్ తూటలు లేని తుపాకి బట్టి
మాటలతోనే కోటలు గట్టి
ఒరె ఒరె తూటలు లేని తుపాకి బట్టి
మాటలతోనే కోటలు గట్టి
పూట పూటకు చాటెడు గింజలకు
యాడేడ దిరిగే బాట సారినీ నేనే..
హయ్ మాటలకేమో కుబేరుని..
కూటికి లేని కుచేలుని..
మాటలకేమో నవాబుని..
పూటకు లేని గరీబుని..
నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..
ఆఅ.. నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..
అవ్వా ఒక పైసెయ్యి..
అయ్యా జర గాసంబొయ్యి..
అవ్వా ఒక పైసెయ్యి..
అయ్యా జర గాసంబొయ్యి..
తారె తందనానా దిమిదిమి
రాజా వందనానా
తానె తందనానా దిమిదిమి
రాజా వందనానా

మారాజ మారాజ నా తుపాకంటే ఏమనుకున్నరు
ఓ సారి అమీన్ సాబు తుపాకీ నా తుపాకీ 
పోటీబెట్టుకుని హుస్సేన్ సాగర్ లొ పారేత్తే
అమీన్ సాబు తుపాకీ అడుగుబట్టింది
నా తుపాకీ మునుగుతూ తేలుతూ
మునుగుతూ తేలుతూ తూము కాడ తేలింది
గంత నెంబర్ వన్ తుపాకి మారాజా..

గీ తుపాకి కోసం పాకిత్తాన్ ప్రధానమంత్రి
పదిలచ్చలిత్తానని పది సార్లు ఇమానమేస్కుని
నా యింటికొచ్చిండు.. నేనిచ్చిన్నా..
హిహి ఇయ్యలే మారాజా
ఇక నేను పుట్టింది దేవరకొండ
పెరిగింది నల్గొండ ఉండేది గోల్కొండ
అడక్కదినేది హన్మకొండ మారాజా.. హిహిహా..

హే.. అరవై ఎకరాల్ అంగూర్ తోటా
హైదరబాదుల ఉన్నది
ముప్పై ఎకరాల్ చెరుకు తోటా
సికిందరబాదుల ఉన్నదీ
అరవై ఎకరాల్ అంగూర్ తోటా
హైదరబాదుల ఉన్నది
ముప్పై ఎకరాల్ చెరుకు తోటా
సికిందరబాదుల ఉన్నదీ
మోటర్లున్నయ్ ఎన్నో
స్టార్ హోటళ్ళున్నయ్ ఎన్నో
స్కూటర్లున్నయ్ ఎన్నో
గాలి మోటర్లున్నయ్ ఎన్నో
మారుతి కంపెని వాటా నేనే
టాటా బిర్లాకు పోటీలే..

హయ్ మాటలకేమో కుబేరుని..
కూటికి లేని కుచేలుని..
మాటలకేమో నవాబుని..
పూటకు లేని గరీబుని..
నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..
ఆఅ.. నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..

 
మారాజ మారాజా నా ఆస్థి పాస్తులను జూసి
నాకు పిల్లనిస్తమని ఎంతమందొచ్చిన్రో ఎరుకా
యాక్టర్లొచ్చిరి డాక్టర్లొచ్చిరి డైరెక్టర్లొచ్చిరి కలెక్టర్లొచ్చిరి
కాంట్రాక్టర్లొచ్చిరి కండక్టర్లొచ్చిరి మారాజా
ఇంక జెప్పాలంటే ఇరాన్ నుండి తురుంఖాన్లు
సూరత్ నుండి సుల్తాన్లు దుబాయ్ నుండి నవాబ్లు
మస్కట్ నుండి మంత్రులు
అమెరికా నుండి ఎందరో వచ్చిన్రు
ఇందరొచ్చినా నాకెవ్వరూ నచ్చలేదు మారాజా
ఇంక నా అందచందాలు జెప్పాలంటే మారాజా

ఆంధ్రావనికే అందగాడినీ
ఎందరొ నచ్చిన సుందరాంగుని
అందరు మెచ్చిన బాయి ఫ్రెండుని
ఆసియ లోనే జేమ్సు బాండుని 
ఒరెఒరె ఆంధ్రావనికే అందగాడినీ
ఎందరొ నచ్చిన సుందరాంగుని
అందరు మెచ్చిన బాయి ఫ్రెండుని
ఆసియ లోనే జేమ్సు బాండుని 
వరల్డు లోనా నేనే వండరు బోయిని నేనే
హాస్యం లోనా నేనే ఆల్ రౌండరు నేనే
అందంలోనా పందెం వేస్తే
ఇంద్రుడు చంద్రుడు నేనేలే

మాటలకేమో కుబేరుని..
కూటికి లేని కుచేలుని..
మాటలకేమో నవాబుని..
పూటకు లేని గరీబుని..
నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..
ఆ.. నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..

తూటలు లేని తుపాకి బట్టి
మాటలతోనే కోటలు గట్టి
పూట పూటకు చాటెడు గింజలకు
యాడేడ దిరిగే బాట సారినీ నేనే..
నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..
ఒరెఒరె.. నేనే ఎంకట్రాముడ్ని..
నేనే పిట్టల దొరనీ..
అవ్వా ఒక పైసెయ్యి..
అయ్యా జర గాసంబొయ్యి..
అవ్వా ఒక పైసెయ్యి..
అయ్యా జర గాసంబొయ్యి..

 

ఆదివారం, మే 24, 2020

చిలకా ఏ తోడు లేక...

శుభలగ్నం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం : ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి     
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు

చిలకా ఏ తోడు లేక ఎటేపమ్మ ఒంటరి నడక
తెలిసీ అడుగేసినావే ఎడారంటి ఆశల వెనక
మంగళ సూత్రం అంగడి సరుకా
కొనగలవా చెయ్ జారాక
లాభం ఎంతొచ్చిందమ్మా సౌభాగ్యం అమ్మేసాక

చిలకా ఏ తోడు లేక ఎటేపమ్మ ఒంటరి నడక
తెలిసీ అడుగేసినావే ఎడారంటి ఆశల వెనక


బతుకంతా బలిచేసే పేరాశను ప్రేమించావే
బతుకంతా బలిచేసే పేరాశను ప్రేమించావే
వెలుగుల్నే వెలివేసే కలలోనే జీవించావే
అమృతమే చెల్లించి ఆ విలువతో
హలాహలం కొన్నావే అతి తెలివితో
కురిసే ఈ కాసుల జడిలో తడిసీ నిరుపేదైనావే

చిలకా ఏ తోడు లేక ఎటేపమ్మ ఒంటరి నడక
తెలిసీ అడుగేసినావే ఎడారంటి ఆశల వెనక


అనురాగం కొనగలిగే ధనముందా ఈ లోకంలో
అనురాగం కొనగలిగే ధనముందా ఈ లోకంలో
మమకారం విలువెంతో మరిచావా సిరి మైకంలో
ఆనందం కొనలేని ధన రాశితో
అనాధగా మిగిలావే అమవాసలో
తీరా నువు కను తెరిచాక తీరం కనబడదే ఇంక

చిలకా ఏ తోడు లేక ఎటేపమ్మ ఒంటరి నడక
తెలిసీ అడుగేసినావే ఎడారంటి ఆశల వెనక
మంగళ సూత్రం అంగడి సరుకా
కొనగలవా చెయ్ జారాక
లాభం ఎంతొచ్చిందమ్మా సౌభాగ్యం అమ్మేసాక

చిలకా ఏ తోడు లేక ఎటేపమ్మ ఒంటరి నడక
తెలిసీ అడుగేసినావే ఎడారంటి ఆశల వెనక
 

శనివారం, మే 23, 2020

కోరుకున్నాను..నిన్నే...

మగాడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మగాడు (1976)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్    
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు,
సుశీల

కోరుకున్నాను..నిన్నే చేరుకున్నాను
నువ్వు ఊ అంటే చాలునని ఊరుకున్నాను

కోరుకున్నాను..నిన్నే చేరుకున్నాను
నువ్వు ఊ అంటే చాలునని ఊరుకున్నాను

ఏనాడో నేను నీదాన్నీ
నీ హృదయానికి అనువాదాన్ని
హూ....హూ..హూ..
కోరుకున్నాను.. నిన్నే చేరుకున్నాను
నువ్వు ఊ అంటే చాలునని ఊరుకున్నాను

ఇంత మంచి తరుణం ఇంకెందుకూ
కవ్వింత సొగసు కాజేసేటందుకు
ఇంత మంచి తరుణం ఇంకెందుకూ
కవ్వింత సొగసు కాజేసేటందుకు
ఇంత పొంగు పరువం నీకెందుకు
ఇంత పొంగు పరువం నీకెందుకు
కౌగిలింతలో కమ్మేసేటందుకు.. ఊ.. ఊ...

ఆరడుగుల వాడివే...ఆరిపోని వేడివే...
మంచులా.. మౌనిలా ..మాటాడకున్నావే?
మంచులా.. మౌనిలా.. మాటాడకున్నావే?

కోరుకున్నాను..నిన్నే చేరుకున్నాను
నువ్వు ఊ అంటే చాలునని ఊరుకున్నాను


తొలి పొద్దుపొడిచింది ఇప్పుడే..
నీకు తుది ఝాము కావాలా అప్పుడే
తొలి పొద్దుపొడిచింది ఇప్పుడే..
నీకు తుది ఝాము కావాలా అప్పుడే
తలపు రేకు విప్పింది ఇప్పుడే...
తలపు రేకు విప్పింది ఇప్పుడే
మరి వలపు పంట పండాలా అప్పుడే.. ఊ... ఊ...

ఆకు మాటు పిందెవే ... అరుగు దిగని పాపవే...
చింతలు.. వంతలు.. నీకేమి తెలుసునులే?
చింతలు.. వంతలు.. నీకేమి తెలుసునులే?

కోరుకున్నాను... నిన్నే చేరుకున్నాను...
ఆ రోజు రానీ అని ఊరుకున్నాను...
కోరుకున్నాను... నిన్నే చేరుకున్నాను...
ఆ రోజు రానీ అని ఊరుకున్నాను...
ఏనాడో నేను నీవాణ్ణి ...
నీ హృదయానికి అనువాదాన్ని..హూ..హూ....

కోరుకున్నాను... హ..హ..హ..
నిన్నే చేరుకున్నాను...హ..హ..హ..
నువ్వు ఊ అంటే చాలునని ఊరుకున్నాను...

ఆ రోజు రానీ అని ఊరుకున్నాను
హూ..హూ.. హూ..హూ..శుక్రవారం, మే 22, 2020

ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి..

మాయలోడు చిత్రంలోని ఒక సరదా పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మాయలోడు (1993)
సంగీతం : ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి    
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు

ఎత్తా అవతారం
ముగిస్తా ముదిరిన వ్యవహారం
ఇది మీ పోగాలం
ఇయాలతో పోదా భూభారం

ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి...
ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి...
పెడతా పెడతా అప్పచ్చి ఎనకాముందు బిగించి
కొరడా పడితే గురుడా అనరా తలొంచీ..
ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి...

ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి...
పెడతా పెడతా అప్పచ్చి ఎనకాముందు బిగించి


నాతోనా ఛాలెంజి.. వాతెయ్ నా కీలెంచి
బుడతా ఎందుకు చెడతవురా
చెబితే వినవే కీడెంచి రేయ్..
అరె తెలివంతా చూపించి
టక్కుటమారం జరిపించి
మిడిసి పడకురా మిడతం భొట్లు
మిడి మిడి విద్యలు మితిమించి
ఛల్ ఛల్ గుర్రం చలాకి గుర్రం
ఘల్ ఘల్ గజ్జలు కట్టాలా
ఛం ఛనక్ చిందులు కొట్టాలా
ఛంగ్ చక ఛంగ్ చక్ చంగ్ చక ఛా
ఛమక్ ఛమక్ చుక్కలు చిక్కాలా
అయ్యయ్యయ్యో అయ్యయ్యయ్యో
అమ్మమ్మమ్మా..
ముల్లోకాలేకం చేసే మైకం
రంభ కొంపకెగిరెళ్ళాలా
యమ సంబరంగ డాన్సింగులు
సాంగులు చెయ్యాలా
దిట్టంగా దరువెయ్యంగా
శృతి తప్పించీ..
అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో

ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి...
ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి రేయ్..


నానా గడ్డీ నమిలేసీ ఏం బలిసావుర ఏబ్రాసీ
పోలేరమ్మకి పలారమెడతా అడ్డంగా నిను తెగ్గోసీ
రేయ్ నీ చిట్టా తిరగేసీ చక్రవడ్డీల్లెక్కేసీ
చీటీ చించేస్తారో కుంకా నూకలు మొత్తం చెల్లేసీ
ఓయబ్బో ఏందబ్బో అబ్బా అబ్బను చూశానయ్యబ్బో
చమురింకేలా చిమచిమలాడీ శివాలెత్తెరో శివశంబో
దెబ్బకు దెయ్యం దిగొచ్చెనయ్యో అశ్శరబశ్శరబ
వామ్మో వామ్మో పిండం పెట్టకు దండం పెడతా బాబూజీ

ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి...
ఉడతా ఉడతా ఊచ్చి.. ఎక్కడికెడతావోచ్చి...
పెడతా పెడతా అప్పచ్చి ఎనకాముందు బిగించి
జగదేక వీరాయ్ సుకుమార సూరాయ్
టక్కుటమార గజకర్న గోకర్న బాకర్న జాకర్న
భజగోవింద ఢాం...

 

గురువారం, మే 21, 2020

తెలుసునా తెలుసునా...

సొంతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సొంతం (2002)
సంగీతం : దేవీ శ్రీ ప్రసాద్   
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర 

తెలుసునా తెలుసునా మనసుకి తొలి కదలిక
అడగనా అడగనా అతడిని మెలమెల్లగా
నమ్ముతాడో నమ్మడో అని తేల్చుకోలేక
నవ్వుతాడో ఎమిటో అని బయట పడలేక
ఎలా ఎలా దాచి ఉంచేది
ఎలా ఎలా దాన్ని ఆపేది

తెలుసునా తెలుసునా మనసుకి తొలి కదలిక
అడగనా అడగనా అతడిని మెలమెల్లగా


అతడు ఎదురైతే ఏదో జరిగిపోతోంది
పెదవి చివరే పలకరింపు నిలిచిపోతోంది
కొత్త నేస్తం కాదుగా ఇంత కంగారెందుకో
ఇంతవరకు లేదుగా ఇపుడు ఏమైందో
కనివిని ఎరుగని చిలిపి అలజడి నిలుపలేక

తెలుసునా తెలుసునా మనసుకి తొలి కదలిక
అడగనా అడగనా అతడిని మెలమెల్లగా


గుండె లోతుల్లొ ఏదో బరువు పెరిగింది
తడిమి చూస్తే అతడి తలపే నిండి పోయుంది
నిన్నదాక ఎప్పుడు నన్ను తాకేటప్పుడు
గుండెలో ఈ చప్పుడు నేను వినలేదే
అలగవే హృదయమా అనుమతైనా అడగలేదని

తెలుసునా తెలుసునా మనసుకి తొలి కదలిక
అడగనా అడగనా అతడిని మెలమెల్లగా

నమ్ముతాడో నమ్మడో అని తేల్చుకోలేక
నవ్వుతాడో ఏమిటో అని బయట పడలేక
ఎలా ఎలా దాచి ఉంచేది
ఎలా ఎలా దాన్ని ఆపేది
కలవనా కలవనా నేస్తమా అలవాటుగా
పిలవనా పిలవనా ప్రియతమా అని కొత్తగా

 

బుధవారం, మే 20, 2020

ఒక దేవతా ప్రేమ దేవతా...

తరంగిణి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తరంగిణి (1985)
సంగీతం : జె.వి.రాఘవులు  
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, శైలజ 

నిర్మల సుర గంగాజల
మంజుల స్వర్ణకమలమో
క్షీరసాగర సమానీత
సుధాపూర్ణ కలశమో
ఆ ..ఆ..ఆ...ఆ..ఆ.

ఒక దేవత ప్రేమ దేవతా
పోత పోసిన అనురాగమో
ఏపూర్వజన్మల ప్రణయ
రమ్య రసయోగమో
ఒక దేవత ప్రేమ దేవతా

ఎదలో సూటిగా పదునుగా
నాటిన మదన బాణమో
పద పదమున మధు
మధురిమలోలికిన
రసోన్మాదమో..హొయ్
ఒక దేవత ప్రేమ దేవతా
రసికత దాచిన శృంగారమో
ఆ రతీదేవి ధరియించిన
తొలి అవతారమో...హాయ్..
ఒక దేవత ప్రేమ దేవతా


హా..ఆఆఅ... ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
హృదయమే సుమ హారముగా అర్పించనా
జీవితమే కర్పూరముగా వెలిగించనా
ఆరాధన మాటున దాగిన
ఆవేదన ఎలా తెలుపను
మనసులోన రగిలే కలతను
మాటలతో ఎలా చెప్పను

హహ హహహహ
ఆరాదన ఒక నటన
ఆవేదన ఒక నటనా హహ
రసయోగం ఒక నటన
ఆ అనురాగం ఒక నటనా
అది నటనయని వంచనయని తెలిసెనులే
ఇక ఆ దేవత ఆ గుడిలో నిలవదులే
కోరుకున్న కోవెలలో చేరునులే
సరికొత్త ప్రేమ పూజలందితీరునులే


స్వార్ధం ఎరుగదు ప్రేమ
పరమార్ధం మరువదు ప్రేమ
ఆ ప్రేమకు రెండే అక్షరాలూ
అవి గగనాలు సాగరాలు
అవి అందుకోలేరు కాముకులూ
అవి పొందగా లేరు వంచకులూ

ఆ దేవతా ప్రేమ దేవతా
ఆ దేవతా ప్రేమ దేవతా
మదిలో వెలసిన మాధవుడే
ఎదురై నిలిచిన రాఘవుడే
ప్రియ విభుడు..
నా ప్రియ విభుడు..


 

మంగళవారం, మే 19, 2020

చిలిపి నవ్వుల...

ఆత్మీయులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆత్మీయులు (1969)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు 
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : బాలు, సుశీల

చిలిపి నవ్వుల నిను చూడగానే
వలపు పొంగేను నాలోనే
వలపు పొంగేను నాలోనే

ఎన్ని జన్మల పుణ్యాల ఫలమో
నిన్ను నే చేరుకున్నాను
నిన్ను నే చేరుకున్నాను


చూపుల శృంగారమొలికించినావు
ఆఆ..ఆఆ.ఆఆఆ...
చూపుల శృంగారమొలికించినావు
మాటల మధువెంతో చిలికించినావు
వాడని అందాల వీడని బంధాల
తోడుగా నడిచేములే..


చిలిపి నవ్వుల నిను చూడగానే
వలపు పొంగేను నాలోనే
ఎన్ని జన్మల పుణ్యాల ఫలమో
నిన్ను నే చేరుకున్నాను


నేను నీదాననే నీవు నావాడవే
నను వీడిపోలేవులే
కన్నుల ఉయ్యాలలూగింతునోయి
కన్నుల ఉయ్యాలలూగింతునోయి
చూడని స్వర్గాల చూపింతునోయి

తీయని సరసాల తీరని సరదాల
హాయిగా తేలేములే..

ఎన్ని జన్మల పుణ్యాల ఫలమో
నిన్ను నే చేరుకున్నాను
నిన్ను నే చేరుకున్నాను

చిలిపి నవ్వుల నిను చూడగానే
వలపు పొంగేను నాలోనే
వలపు పొంగేను నాలోనే
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..


సోమవారం, మే 18, 2020

మెల్లగా మెల్లగా తట్టి...

ఆశఆశఆశ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : ఆశఆశఆశ (1995)
సంగీతం : దేవా 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర 

మెల్లగా మెల్లగా తట్టి
మేలుకో మేలుకోమంటూ
తూరుపు వెచ్చగా చేరంగా
సందె సుర్యుడే సూటిగా వచ్చి
చిలిపిగా చెంపనే గిచ్చి
తలపుల తలుపులు తీయంగా

ఎగిరే పావురం తీరుగా
మనసే అంబరం చేరగా
కల మేలుకున్నది
ఇలనేలుతున్నది

మెల్లగా మెల్లగా తట్టి
మేలుకో మేలుకోమంటూ
తూరుపు వెచ్చగా చేరంగా


చిట్ చిట్ చిట్ చిట్ చిటి పొటి పిచికా
చిత్రంగా ఎగిరే రెక్కలు ఎవరిచ్చారు
పట్ పట్ పట్ పట్ పరుగుల సీతాకోక
పదహారు వన్నెలు నీకు ఎవరిచ్చారు
చిన్ని చిన్ని రేకుల పూలన్ని
ఆడుకుందాం రమ్మన్నాయి తలలూచి
కొమ్మ మీద కోయిలమ్మ నన్ను చూసి
పాడుతోంది గొంతు కాస్త శృతి చేసి

మధుమాసమై ఉంటే ఎద
సంతోషమే కదా సదా.. అమ్మమ్మా..
మబ్బుల తలుపులున్న వాకిలి
తీసి రమ్మంటోంది నింగి లోగిలి

మెల్లగా మెల్లగా తట్టి
మేలుకో మేలుకోమంటూ
తూరుపు వెచ్చగా చేరంగా


తుళ్ తుళ్ తుళ్ తుళ్ తుళ్ళే ఉడత
మెరుపల్లే ఉరికే వేగం ఎవరిచ్చారు
ఝల్ ఝల్ ఝల్ ఝల్ పారే ఏరా
ఎవరమ్మా నీకీ రాగం నేర్పించారు
కొండతల్లి కోనకిచ్చు పాలేమో
నురుగుల పరుగుల జలపాతం
వాగు మొత్తం తాగేదాక తగ్గదేమో
ఆశగ ఎగిరే పిట్ట దాహం

మధుమాసమై ఉంటే ఎద
సంతోషమే కదా సదా.. అమ్మమ్మా..
మబ్బుల తలుపులున్న వాకిలి
తీసి రమ్మంటోంది నింగి లోగిలి

మెల్లగా మెల్లగా తట్టి
మేలుకో మేలుకోమంటూ
తూరుపు వెచ్చగా చేరంగా
సందె సూర్యుడే సూటిగా వచ్చి
చిలిపిగా చెంపనే గిచ్చి
తలపుల తలుపులు తీయంగా
ఎగిరే పావురం తీరుగా
మనసే అంబరం చేరగా
కల మేలుకున్నది
ఇల నేలుతున్నది

 

ఆదివారం, మే 17, 2020

చేరేదెటకో తెలిసీ...

ప్రేమబంధం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ బంధం (1976)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..ఊఁ..ఊఁహూఁ
లాల లార రరా..రా.రా..రా..రా ఊఁహూఁ..

చేరేదెటకో తెలిసీ..
చేరువకాలేమని తెలిసీ
చెరిసగమైనామెందుకో..ఓ..ఓ..ఓ
తెలిసి.. తెలిసితెలిసి


కలవని తీరాల నడుమ
కలకల సాగక యమునా
కలవని తీరాల నడుమ
కలకల సాగక యమునా
వెనుకకు తిరిగి పోయిందా
మనువు గంగతో మానిందా?
ఊఁ..ఊఁహూఁ.. ఊఁహూ..

చేరేదెటకో తెలిసీ
చేరువకాలేమని తెలిసీ
చెరిసగమైనామందుకే..ఏ..ఏ..ఏ
తెలిసి.. తెలిసితెలిసి..

జరిగిన కథలో బ్రతుకు తెరువులో
దారికి అడ్డం తగిలావూ..ఊ..ఊ
ముగిసిన కథలో మూగ బ్రతుకులో..ఓ..
ముగిసిన కథలో మూగ బ్రతుకులో
నా దారివి నీవై మిగిలావూ..ఊ

పూచి పూయని పున్నమలో
ఎద దోచి తోడువై పిలిచావు
పూచి పూయని పున్నమలో
ఎద దోచి తోడువై పిలిచావు
గుండెలు రగిలే ఎండలలో
నా నీడవు నీవై నిలిచావు

ఆ..ఆ..ఆఅ..ఆఅ..ఆఅ

చేరేదెటకో తెలిసీ
చేరువకాలేమని తెలిసీ

చెరిసగమైనామందుకే..ఏ..ఏ..ఏ
తెలిసి.. తెలిసితెలిసి

తూరుపు కొండల తొలి తొలి సంధ్యల
వేకువ పువ్వూ వికసిస్తుందీ..ఈ..ఈ..ఈ

విరిసిన పువ్వూ..ఊ..ఊ.. కురిసిన తావీ...
విరిసిన పువ్వూ... కురిసిన తావి
మన హృదయాలను వెలిగిస్తుంది..ఈ..ఈ..ఈ
చీకటి తెరలు తొలగిస్తుంది
 
ఊఁహుఁహూ..ఊఁహూఁహూ..
చేరేదెటకో తెలిసీ
చేరువకాలేమని తెలిసీ
చెరిసగమైనామందుకే..ఏ..ఏ..ఏ
తెలిసి.. తెలిసితెలిసి..

ఊఁహుఁహూ..ఊఁహూఁహూ..
అహ అహా..ఆహ ఆహా...ఆ..ఆ
 

 

శనివారం, మే 16, 2020

ఏం జరుగుతోంది...

మహాత్మ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మహాత్మ (2009)
సంగీతం : విజయ్ ఆంథోనీ
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కార్తీక్, సంగీత

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది
నా మనసుకివాళ

ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది
నా వయసు ఈవేళ

హే నీ ఎదుట నిలిచే వరకు
ఆపదట తరిమే పరుగు
ఏం  పనట తమతో తనకు
తెలుసా హో!


నీ  వెనక తిరిగే కనులు
చూడవట వేరే కలలు
ఏం మాయ చేసావసలు
సొగసా!

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది
నా మనసుకివాళ

ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది
నా వయసు ఈవేళ

పరాకులో  పడిపోతుంటే
కన్నె వయసు బంగారు
అరే అరే అంటూ వచ్చి
తోడు నిలబడు

పొత్తిళ్ళలో పసిపాపల్లే
పాతికేళ్ళ మగ ఈడు
ఎక్కెక్కి ఏం కావాలందో
అడుగు అమ్మడు

ఆకాశమే ఆపలేనీ చినుకు మాదిరి
నీకోసమే దూకుతోంది చిలిపి లాహిరి

ఆవేశమే ఓపలేని వేడి ఊపిరీ నీతో
సావాసమే కోరుతోంది ఆదుకో మరి

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది
నా మనసుకివాళ

ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది
నా వయసు ఈవేళ

This is the way to go..
this is ecstasy 
this song is just
a vague mimicry
feeling is so meant to be..
yo.ho..
This indescribable
cant you see
knocks me down yo
baby cant believe
just a survival yes it is
yo.ho..

 
ఉండుండిలా ఉబికొస్తుందేం
కమ్మనైన కన్నీరు
తియ్యనైన గుబులిది అంటే
నమ్మేదేవ్వరూ

మధురమైన కబురందిందే
కలత పడకు బంగారు
పెదవితోటి చెక్కిలి నిమిరే
చెలిమి హాజరు

గంగలాగ పొంగి రానా ప్రేమ సంద్రమా
నీలో కరిగి అంతమవనా ప్రాణ బంధమా

అంతులేని దాహమవనా ప్రియ ప్రవాహమా
నీతో కలిసి పూర్తి అవనా మొదటి స్నేహమా

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది
నా మనసుకివాళ

ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది
నా వయసు ఈవేళ

నీ ఎదట నిలిచే వరకూ
ఆపదట తరిమే పరుగూ

ఏం మాయ చేసావసలు
సొగసా!

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది
నా మనసుకివాళ

ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది
నా వయసు ఈవేళ
 

శుక్రవారం, మే 15, 2020

చందమామ రమ్మంది...

అమాయకుడు చిత్రం నుండి ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అమాయకుడు (1968)
సంగీతం : బి. శంకర్
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

చందమామ రమ్మంది చూడు
చల్లగాలి రమ్మంది చూడూ..
ఆ పైన.. ఇంక ఆ పైన..
నువ్వు నా కళ్ళలో తొంగి చూడూ

చందమామ బాగుంది నేడు
చల్లగాలి బాగుంది నేడు
ఏముంది.. ఇంక ఏముంది..
అది అంతే కదా ఏనాడు
చందమామ బాగుంది నేడు

పువ్వులే ఎందుకో నవ్వుతున్నాయి చూడు
పువ్వులే ఎందుకో నవ్వుతున్నాయి చూడు
వెన్నెలే ఎందుకో నన్ను కవ్వించే నేడు
తెలుసుకోలేవు నీవూ
తెలుపగాలేను నేను

చందమామ రమ్మంది చూడూ

పువ్వులే నవ్వితే నవ్వుకోనిమ్ము నేడు
పువ్వులే నవ్వితే నవ్వుకోనిమ్ము నేడు
ఉందిగా వెన్నెలా ఎందుకమ్మాయి తోడు
నీది నా దారి కాదు
నాది నీ దారి కాదు

చందమామ బాగుంది నేడు

చెంతగా నిలిచినా ఇంత గిలిగింత లేదు
చెంతగా నిలిచినా ఇంత గిలిగింత లేదు

చెంతగా నిలిచినా వింత నాకేమి లేదు
అడవి మనిషివి నీవు
ఆ మాటే తగదన్నాను

చందమామ రమ్మంది చూడు
చల్లగాలి రమ్మంది చూడు
ఆ పైన.. ఇంక ఆ పైన..
నువ్వు నా కళ్ళలో తొంగి చూడు
చందమామ రమ్మంది చూడు
 
Add caption

గురువారం, మే 14, 2020

మెల్లగా కరగనీ...

వర్షం చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వర్షం (2004)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్ 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : ఎస్.పి.చరణ్, సుమంగళి

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవనీ కొంటె తలపుల ద్వారం
వలపు వాన దారాలే పంపుతున్నది ఆకాశం
చినుకు పూల హారాలే అల్లుతున్నది మనకోసం
తడిపి తడిపి తనతో నడిపి
హరివిల్లును వంతెన వేసిన శుభవేళ
ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకే సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవనీ కొంటె తలపుల ద్వారం

నీ మెలికలలోన ఆ మెరుపులు చూస్తున్నా
ఈ తొలకరిలో తళ తళ నాట్యం నీదేనా
ఆ ఉరుములలోన నీ పిలుపులు వింటున్నా
ఈ చిటపటలో చిటికెల తాళం నీదేనా
మతిచెడే దాహమై అనుసరించి వస్తున్నా
జతపడే స్నేహమై అనునయించనా
చలి పిడుగుల సడి విని జడిసిన
బిడియం తడబడి నిను విడదా

ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకే సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

ఏ తెరమరుగైనా ఈ చొరవను ఆపేనా
నా పరువము నీ కనులకు కానుక ఇస్తున్నా

ఏ చిరు చినుకైనా నీ సిరులను చూపేనా
ఆ వరుణునికే ఋణపడిపోనా ఈపైనా
త్వరపడే వయసునే నిలుపలేను ఇకపైనా
విడుదలే వద్దనే ముడులువేయనా
మన కలయిక చెదరని చెలిమికి
ఋజువని చరితలు చదివేలా

ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకే సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవనీ కొంటె తలపుల ద్వారం
వలపు వాన దారాలే పంపుతున్నది ఆకాశం
చినుకు పూల హారాలే అల్లుతున్నది మనకోసం
తడిపి తడిపి తనతో నడిపి
హరివిల్లును వంతెన వేసిన శుభవేళ
ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకే సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం
 

బుధవారం, మే 13, 2020

ఆహా ఏమి రుచి...

ఎగిరే పావురమా చిత్రంలోని ఒక సరదా పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ సినిమాలో గుత్తొంకాయ్ పేరు వినగానే హీరోగారి కన్నా ముందు నేనే "ఆహా సూపరూ" అని అనుకున్నా. అసలు వంకాయని తిట్టిందని అంత అందంగా నవ్వే లైలాని కూడా కాసేపు ద్వేషించేశాను. ఆ తర్వాత పాట పాడిందని క్షమించేశా అనుకోండి. తాజా కూరల్లో రాజా (విత్ కిరీటం) వంకాయ గురించి మీరే విని తెలుసుకోండి.

  
 
చిత్రం : ఎగిరే పావురమా (1997)
సంగీతం : ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర 

ఆ... ఆహా ఏమి రుచి అనరా మైమరచి
రోజూ తిన్నా మరీ మోజే తీరనిదీ
తాజా కూరలలో రాజా ఎవరండీ
ఇంకా చెప్పాలా వంకాయేనండీ

ఆహా ఏమి రుచి అనరా మైమరచి
రోజూ తిన్నా మరీ మోజే తీరనిదీ


అల్లం పచ్చిమిర్చీ
శుచిగా నూరుకునీ...ఈ...
ఆ......
దానికి కొత్తిమీరీ బాగా తగిలిస్తే
గుత్తొంకాయ కర్రీ ఆకలి పెంచుకదా
అది నా చేతుల్లో అమృతమే అవదా
ఒండుతూ ఉంటేనే రాదా..
ఘుమఘుమ ఘుమఘుమ
ఘుమఘుమలు

ఆహా ఏమి రుచి ...అనరా మైమరచి
రోజూ తిన్నా మరీ మోజే తీరనిదీ


లేత వంకాయలతో వేపుడు చేసేదా...
మపద...దనిసరి రిగరిగగరిస...నిసగప...
మెట్టవంకాయలతో చట్నీ చేసేదా
టొమెటోతో కలిపి వండిపెడితే మీరు
అన్నమంత వదిలేసి
ఒట్టి కూర తింటారు
ఒకటా రెండా మరి వంకాయ లీలలు
తెలియగ తెలుపగ తరమా

ఆహా... ఏమి రుచి అనరా మైమరచి
రోజూ తిన్నా మరీ మోజే తీరనిదీ
తాజా కూరలలో రాజా ఎవరండీ
ఇంకా చెప్పాలా వంకాయేనండీ
ఆ...

మంగళవారం, మే 12, 2020

నవ్వవే నా చెలి...

అంతామనమంచికే చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అంతా మన మంచికే (1972)
సంగీతం : సత్యం 
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : బాలు, వసంత 

ఓహోహోహో.. ఓహో.. ఓహో..
ఆహా.. ఆహా.. ఆహా..
హేహేహే.. హేహేహే.. హేహేహే..

నవ్వవే నా చెలి
నవ్వవే నా చెలి
చల్లగాలి పిలిచేను
మల్లెపూలు నవ్వేను
వలపులు పోంగే వేళలో

నవ్వనా నా ప్రియా
మూడు ముళ్ళు పడగానే
తోడు నీవు కాగానే
మమతలు పండే వేళలో
నవ్వనా నా ప్రియా


మనసులు ఏనాడొ కలిశాయిలే
మనువులు ఏనాడొ కుదిరాయిలే
నీవు నాదానవే.. నీవు నావాడవే
నేను నీవాడనే.. నేను నీ దాననే
ఇక నను చేరి మురిపింప బెదురేలనే 

నవ్వవే నా చెలి
నవ్వనా నా ప్రియ..

జగమేమి తలచేను మనకెందుకూ
జనమేమి పలికేను మనకేమిటీ
నేను నీవాడనే నేను నీదాననే
నిజమైన మన ప్రేమ గెలిచేనులే

నవ్వవే నా చెలి
నవ్వనా నా ప్రియా
చల్లగాలి పిలిచేను
మల్లెపూలు నవ్వేను
వలపులు పోంగే వేళలో

నవ్వవే నా చెలి
నవ్వనా నా ప్రియా..
ఏహేహే.. హేహే..
హోహోహో.. హోహోహో..

సోమవారం, మే 11, 2020

ధరణి మన్నించవే...

ఈ రోజు మీకు వినిపించబోయే పాట సినిమా పాట కాదు. లాక్ డౌన్ సంధర్బంగా మానవుడు ప్రకృతికి చేస్తున్న ద్రోహాన్ని తలుచుకుని ఆ ధరణీమాతను మన్నించమని వేడుకుంటూ ఫణికళ్యాణ్ కంపోజ్ చేసిన ఓ ప్రైవేట్ సాంగ్. నాకు చాలా నచ్చిన పాట ఇది. మీరూ చూసి విని మనకు తెలియకుండానే మనమూ విధ్వంసంలో భాగస్వాములం అయినందుకు మనసారా మన్నించమని వేడుకోండి. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


సంగీతం : ఫణికళ్యాణ్
సాహిత్యం : ఇమ్రాన్ శాస్త్రి
గానం : ఆదిత్య రావ్, సమీర భరధ్వాజ్

ఏదీ చివరికి మిగలదా
మన కథ సాగే మనుగడలో 
మట్టి గాలి చెట్టు నీరు
మట్టుపెట్టుకున్నామంటూ
అని ఇక మములను బలిగొనకా

మన్నించవే మన్నించవే
మాతల్లివే మన్నించవే..

ధరణి మన్నించవే
ధరణి మన్నించవే 
ధరణి మన్నించవే
ధరణి మన్నించవే 

కాపు గాసే నీడను
కాలదన్నుకుంటిమి
దాహమార్పు నీరుపై
నిప్పు జల్లుకుంటిమి
నీ గుండె తొలచి
గురుతే చెరిపేసితి
నిన్నే విడచి
ఏటో పయనించితి
శిధిలమై బ్రతుకిక
మరల శరణు అంటి

ధరణి  మన్నించవే
ధరణి మన్నించవే 
ధరణి  మన్నించవే
ధరణి మన్నించవే 

గా సగస నిసని
పనిపమ గమమా
గమపని మప
గా సగస నిసనిప గమమా
నిసగమప గమపనీ
గనిసస గనిసస గనిసస
నిసనిప నీపప నీపప
నీపప మపమమ
గమప నిని సగమద
సనిపమమా
గమప నిని సగమప
మమపా మమపా మమపా

మట్టి తోటి భందమే
మరచి పోయి ఉంటిని
ఉన్నదంత దోస్తూనే
నిన్ను వేరు చేస్తిని
మలినమే నా మనసూ
నీ విలువేం తెలుసూ

ప్రాణకోటి శ్వాసకు
నీవు కాదా కారణo
మానవ స్వార్థమే
చేసే వినాశనం
విలపించే నను
కానవ ఈ క్షణం
తెలిసొచ్చే ఇక
ఆపవ ఈ రణం

ధరణి  మన్నించవే
ధరణి మన్నించవే 
ధరణి  మన్నించవే
కరుణ చూపించవే 

కాపు గాసే నీడను
కాలదన్నుకుంటిమి
దాహమార్పు నీరుపై
నిప్పు జల్లుకుంటిమి
నీ గుండె తొలిచి
గురుతే చెరిపేసితి
నిన్నే విడచి
ఏటో పయనించితి
శిధిలమై బ్రతుకిక
మరల శరణు అంటి

ధరణి  మన్నించవే
ధరణి మన్నించవే 
ధరణి  మన్నించవే
కరుణ చూపించవే

ఆదివారం, మే 10, 2020

ప్రియతమా...

జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రం విడుదలై నిన్నటికి ముప్పై ఏళ్ళైందట. ఈ సంధర్భంగా ఆ సినిమాలోని ఒక మంచి మెలోడీని తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. మొదట ఫ్లాప్ టాక్ తో విడుదలై తుఫానులో చిక్కుకుని బాక్సాఫీస్ సైతం వెల వెలబోయి తుఫాన్ కాస్త తగ్గుముఖం పట్టగానే కలెక్షన్స్ తుఫాన్ ప్రారంభించిన సినిమా ఇది. వేటూరి గారి కలం వెర్సటాలిటీ తెలియాలంటే ఈ ఆల్బమ్ లోని పాటలన్నీ వింటే చాలు :-)
 
అప్పట్లో మా నరసరావుపేట సంధ్యా థియేటర్(ఇప్పటి శారదాంబ) లో విడుదలైనట్లు గుర్తు. ఇప్పుడంటే అంతా ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ కానీ అప్పట్లో  సినిమా టిక్కెట్లు సంపాదించడం మామూలు విషయం కాదు. ఇక చిరంజీవి సినిమాకైతే మొదటి వారం రావడానికి ఫ్యామిలీస్ అండ్ పెద్దవాళ్ళు భయపడేవారు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర చిన్న సైజ్ యుద్ద వాతావరణం కనిపించేది.

ఈ సినిమా టిక్కెట్లు దొరకక నేను రెండు సార్లు వెనుదిరిగినట్లు నాకు గుర్తు. అప్పట్లో అసలు ఒంటరిగా సినిమాకి వెళ్ళడానికి ఇంట్లో పర్మిషన్ దొరకడమే కష్టం. అలాంటిది టిక్కెట్లు దొరక్క వెనక్కి వచ్చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి. మొదటి రెండు సార్లు క్యూలో పోరాడలేక కాస్త మంచి వాళ్ళలా కనపడిన మగవాళ్ళ దగ్గరో లేదంటే ఆడవాళ్ళ క్యూ దగ్గరో అమాయకపు ఫేస్ పెట్టుకుని ఒక్కటిక్కెట్ అంటూ బతిమిలాడినా కానీ నా పప్పులు ఉడకలేదు.

దాంతో ఇక ఇలా లాభం లేదని మూడో సారి ఇంట్లో చెప్పకుండా టిక్కెట్ కు మాత్రం సరిపోయేలా పోగేసుకున్న డబ్బుతో ఓ పాత చొక్కా హవాయి చెప్పులు వేస్కుని ఇంకా పడుతున్న వర్షాల వల్ల చిత్తడి నేలలో దాదాపు ఒకటిన్నర కి.మీ. నడిచెళ్ళాను. బాక్సాఫీస్ లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఊడిన బొత్తాలు, తెగిన చెప్పుల గురించి అస్సలు పట్టించుకోకుండా పడిన కష్టమంతా మర్చిపోయి సినిమాను బ్రహ్మాండంగా ఎంజాయ్ చేశాను.

తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేప్పుడు సినిమా మత్తు దిగి మధ్యాహ్నానికి వాన వెలిసి ఎండ మొదలై కాలే కడుపుకు నడి నెత్తిన చుర్రుమనే ఎండ కూడా తోడవగా తెగిన చెప్పులతో ఈడ్చుకుంటూ ఇంటికి నడిచి వెళ్ళిన గుర్తు. ఇప్పుడు స్విచ్చి నొక్కితే వేలకొద్దీ సినిమాలు వేలి చివరనుండడం చూస్తే అప్పట్లో ఓ సినిమా చూడ్డానికి ఇంత కష్టపడ్డామా అని ఆశ్చర్యమేస్తుంది. ఐతే పడిన కష్టానికి పెట్టిన డబ్బుకీ ఒకటికి రెండింతలు వసూల్ అనిపించే సినిమాలు అరుదుగా వస్తాయి. జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి సరిగ్గా అలాంటి సినిమా, నేనింత కష్టపడి చూసిన ఏకైక సినిమా కూడా ఇదే. 


చిత్రం : జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి (1990)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

ప్రియతమా నను పలకరించు ప్రణయమా
అతిథిలా నను చేరుకున్న హృదయమా
బ్రతుకులోని బంధమా పలుకలేని భావమా
మరువలేని స్నేహమా మరలిరాని నేస్తమా
ప్రియతమా.. ప్రియతమా.. ప్రియతమా


ప్రియతమా నను పలకరించు ప్రణయమా
అతిథిలా నను చేరుకున్న హృదయమా
ఎదుటవున్న స్వర్గమా చెదిరిపోని స్వప్నమా
కనులలోని కావ్యమా కౌగిలింత ప్రాణమా
ప్రియతమా.. ప్రియతమా.. ప్రియతమా..

నింగి వీణకేమో నేల పాటలొచ్చె
తెలుగు జిలుగు అన్నీ తెలిసి
పారిజాతపువ్వు పచ్చి మల్లె మొగ్గ
వలపె తెలిపే నాలో విరిసి

మచ్చలెన్నో ఉన్న చందమామకన్నా
నరుడే వరుడై నాలో మెరిసే
తారలమ్మకన్నా చీరకట్టుకున్న
పడుచుతనమే నాలో మురిసే


మబ్బులన్నీ వీడిపోయి కలిసే నయనం తెలిసే హృదయం
తారలన్నీ దాటగానే తగిలే గగనం.. రగిలే విరహం
రాయలేని భాషలో ఎన్ని ప్రేమలేఖలో
రాయిలాంటి గొంతులో ఎన్ని మూగపాటలో
అడుగే పడక గడువే గడిచి పిలిచే


ప్రియతమా నను పలకరించు ప్రణయమా
అతిథిలా నను చేరుకున్న హృదయమా

ప్రాణవాయువేదో వేణువూదిపోయే
శృతిలో జతిలో నిన్నే కలిపి
దేవగానమంత ఎంకి పాటలాయే
మనసు మమత అన్నీ కలిసి


వెన్నెలల్లె వచ్చి వేదమంత్రమాయే
బహుశా మనసా వాచా వలచి
మేనకల్లే వచ్చి జానకల్లే మారె
కులము గుణము అన్నీ కుదిరి

నీవులేని నింగిలోన వెలిగే ఉదయం విధికే విలయం
నీవులేని నేలమీద బ్రతుకే ప్రళయం మనసే మరణం
వానవిల్లు గుండెలో నీటికెన్ని రంగులో
అమృతాల విందులో ఎందుకిన్ని హద్దులో
జగమే అణువై యుగమే క్షణమై మిగిలే

ప్రియతమా నను పలకరించు ప్రణయమా
అతిథిలా నను చేరుకున్న హృదయమా
బ్రతుకులోని బంధమా పలుకలేని భావమా
కనులలోని కావ్యమా కౌగిలింత ప్రాణమా
ప్రియతమా.. ప్రియతమా.. ప్రియతమా

ప్రియతమా నను పలకరించు ప్రణయమా
అతిథిలా నను చేరుకున్న హృదయమా
 

శనివారం, మే 09, 2020

పాలరాతి మందిరాన...

నేనూ మనిషినే చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నేనూ మనిషినే (1971)
సంగీతం : వేద (ఎస్.వేదాచలం)
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, సుశీల

పాలరాతి మందిరాన పడతిబొమ్మ అందం
అనురాగ గీతిలోన అచ్చ తెలుగు అందం
పాలరాతి మందిరాన పడతిబొమ్మ అందం

రతనాల కోట ఉంది రాచకన్నె లేదు
రంగైన తోట ఉంది రామచిలుక లేదు
ఆ రాచ కన్నెవు నీవై అలరిస్తే అందం
నా రామచిలుకవు నీవై నవ్వితే అందం

పాలరాతి మందిరాన పడతిబొమ్మ అందం
అనురాగ గీతిలోన అచ్చ తెలుగు అందం
పాలరాతి మందిరాన పడతిబొమ్మ అందం

కన్నెమనసు ఏనాడూ సన్నజాజి తీగ
తోడు లేని మరునాడూ వాడి పోవు కాదా
ఆ తీగకు పందిరి నీవై అందుకుంటే అందం
ఆ కన్నెకు తోడుగ నిలచి అల్లుకుంటే అందం


పాలరాతి మందిరాన పడతిబొమ్మ అందం
అనురాగ గీతిలోన అచ్చ తెలుగు అందం
పాలరాతి మందిరాన పడతిబొమ్మ అందం

నీ సోగకన్నుల పైనా బాస చేసినాను
నిండు మనసు కోవెలలోనా నిన్ను దాచినాను
ఇరువురిని ఏకం చేసే ఈ రాగబంధం
ఎన్నెన్ని జన్మలకైనా చెరిగి పోని అందం

చెలుని వలపు నింపుకున్న
చెలియ బ్రతుకు అందం
అనురాగ గీతిలోనా అచ్చ తెలుగు అందం..
లా.ల.లా..ల.. లాలలాలలాలా..
 

శుక్రవారం, మే 08, 2020

హైర హైర హైరబ్బా...

జీన్స్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జీన్స్ (1999)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్ 
సాహిత్యం : శివగణేష్, ఏ.ఎం.రత్నం
గానం : ఉన్నికృష్ణన్, పల్లవి

నాకే నాకా... నాకే నాకా...
నువు నాకే నాకా... ఆ...ఊఁ...
మధుమిత మధుమిత మధుమిత...

హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...

హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...
ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా
ఫ్లైటు తెచ్చిన నందవనం నాకే నాకా

హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...
పాకెట్ సైజు వెన్నెలలు నాకే నాకా
ఫ్యాక్స్‌లొచ్చిన స్త్రీ కవిత నాకే నాకా
ముద్దుల వానలొ నిను తడిపేనా
కురుల తోటే తడి తుడిచేనా
నిన్ను నేను కప్పుకొనేనా
పెదవిపైనే పవళించేనా
పట్టు పూవా పుట్ట తేన
నీ నడుం సగం తాకనివ్వమా

హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...
ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా
ఫ్లైటు తెచ్చిన నందవనం నాకే నాకా

కలిసి ఇద్దరం చిరునడకలతో
అమెరికానే తిరిగొద్దాం
కడలిపై ఎరట్రి తివాచీ పరచి
ఐరోపాలో కొలువుందాం
మన ప్రేమనే కవి పాడగా
షెల్లీకి బైరన్‌కూ సమాధి
నిద్దర చెడగొడదాం

నీలాకాశమే దాటి ఎగరకూ
ఏమైనదో నీ మనసుకు
ఉల్లాసమో ఉత్సాహమో
ప్రేమ పిచ్చితో గాలై తిరగకు
ఏమైనదో నీ వయసుకు
ఆయాసమో ఆవేశమో
 
పైర గాలికి వయసాయే
నేల తల్లికి వయసాయే
కోటియుగాలైనాగానీ
ప్రేమకు మాత్రం వయసైపోదు

హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...
ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా
ఫ్లైటు తెచ్చిన నందవనం నాకే నాకా
హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...

చెర్రీ పూలను దోచేగాలి
చెవిలో చెప్పెను ఐలవ్‌యూ
సైప్రస్ చెట్లలో దావుద్ పక్షి
నాతో అన్నది ఐలవ్‌యూ
నీ ప్రేమనే నువు తెలుపగ
గాలులూ పక్షులూ
ప్రేమ పత్రమై కుమిలినవో


ఒంటి కాలితో పూవే నిలిచెను
నీ కురులలో నిలిచేందుకే
పూబాల ఓ పూవెట్టనా
చిందే చినుకులు నేల వాలెను
నీ బుగ్గలే ముద్దాడ గా
నేనూ నిన్నూ ముద్దాడనా
 
హృదయ స్పందన నిలిచిననూ
ప్రాణముండును ఒక నిమిషం
ప్రియా నన్నూ నువ్వీడితే
మరుక్షణముండదు నాప్రాణం


హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...
ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా
ఫ్లైటు తెచ్చిన నందవనం నాకే నాకా

హైర హైర హైరబ్బా... హైర హైర హైరబ్బా...
పాకెట్ సైజు వెన్నెలలు నీకే నీకు
ఫ్యాక్స్‌లొచ్చిన స్త్రీ కవిత నీకే నీకు


నిన్ను నేను కప్పుకొనేనా
పెదవిపైనే పవళించేనా
ముద్దుల వానలో నిను తడిపేనా
కురులతోటే తడి తుడిచేనా

పట్టు పూవా పుట్ట తేనే
నీ నడుం సగం తాకనివ్వమా
హైర హైర హైరబ్బా...
హైర హైర హైరబ్బా...

 

గురువారం, మే 07, 2020

కలికి చిలకల కొలికి...

సీతారామయ్య గారి మనవరాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. వేటూరి గారి అచ్చతెలుగు సాహిత్యం అద్భుతమీ పాటలో.


చిత్రం : సీతారామయ్య గారి మనవరాలు (1991)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : చిత్ర

కలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మి

కలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మి
అత్తమామల కొలుచు అందాల అతివ
పుట్టిల్లు యెరుగని పసిపంకజాక్షి

మేనాలు తేలేని మేనకోడల్ని
అడగవచ్చా మిమ్ము ఆడ కూతుర్ని
వాల్మీకినే మించు వరస తాతయ్య
మాయింటికంపించవయ్య మావయ్యా

కలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మి


ఆ చేయి యీ చేయి అద్ద గోడలికి
ఆ మాట యీ మాట పెద్ద కోడలికి
నేటి అత్తమ్మా నాటి కోడలివి
తెచ్చుకో మాయమ్మ నీదు ఆ తెలివి
తలలోని నాలికై తల్లిగా చూసే
పూలల్లొ దారమై పూజలే చేసే
నీ కంటి పాపలా కాపురం చేసే
మా చంటిపాపనూ మన్నించి పంపూ

కలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మి


మసకబడితే నీకు మల్లెపూదండ
తెలవారితే నీకు తేనె నీరెండ
ఏడు మల్లెలు తూగు నీకు ఇల్లాలు
ఏడు జన్మలపంట మా అత్త చాలు
పుట్టగానే పూవు పరిమళిస్తుంది
పుట్టింటికే మనసు పరుగుతీస్తుంది
తెలుసుకో తెలుసుకో తెలుసుకో
తెలుసుకో తెలుసుకో మనసున్న మామ
సయ్యోధ్యనేలేటి సాకేత రామా

కలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మి
కలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మిబుధవారం, మే 06, 2020

మౌనముగా నీ మనసు పాడిన...

గుండమ్మ కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ సినిమాలో పాటలు ఎప్పుడు విన్నా ఘంటసాల గారు ఇంకా కొన్ని సినిమాలకి సంగీతం ఇచ్చి ఉంటే బావుండేదేమో అనిపిస్తుంటుంది. ఇక ఈ పాటైతే మొదట్లో వచ్చే మ్యూజిక్ బిట్ వినగానే మనసులో ఒక మధురభావన వచ్చేస్తుంది. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల

మౌనముగా నీ మనసు పాడిన
వేణుగానమును వింటిలే
తెలుపక తెలిపే అనురాగం
నీ కనులనే కనుగొంటిలే
నీ మనసు నాదనుకొంటిలే
 
మౌనముగా నీ మనసు పాడిన
వేణుగానమును వింటిలే

కదిలీ కదలని లేత పెదవుల
తేనెల వానలు కురిసెనులే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఅ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కదిలీ కదలని లేత పెదవుల
తేనెల వానలు కురిసెనులే
ఆనందముతో అమృత వాహిని
ఓలలాడి మైమరచితిలే

మౌనముగా నీ మనసు పాడిన
వేణుగానమును వింటిలే


ముసిముసినవ్వుల మోముగని
నన్నేలుకొంటివని మురిసితిలే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఅ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ముసిముసినవ్వుల మోముగని
నన్నేలుకొంటివని మురిసితిలే
రుసరుసలాడుతు విసిరిన వాల్జడ
వలపు పాశమని బెదరితిలే

మౌనముగా నీ మనసు పాడిన
వేణుగానమును వింటిలే

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.