మంగళవారం, జనవరి 24, 2012

సూరట్టుకు జారతాదీ..

గతేడాది నిర్ధాక్షిణ్యంగా తీసుకువెళ్ళిపోయిన సినీప్రముఖుల్లో ఒకరైన జాలాది గారు సినిమాలకు రాసిన మొదటి పాటగా చెప్పబడే ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట. అసలు ఆహ్లాదకరమైన పల్లె వాతావారణంలో ఎపుడు  వర్షాన్ని చూసినా ఈ పాటే గుర్తొస్తుంటుంది. జాలాదిగారు వాడిన చక్కనైన పల్లె పదాలు మహదేవన్ గారి హుషారైన సంగీతంలో, సుశీలమ్మ స్వరంలో వింటూంటే మనపైన మత్తుజల్లినట్లు గమ్మత్తైన అనుభూతికి లోనవుతాం. ఈ సినిమాలో రంగనాథ్ జయసుధ నటించారని విన్నాను కానీ ఈ వీడియో ఎపుడూ చూసే అవకాశం కలుగలేదు. జయసుధగారు ఎంత బాగా అభినయించి ఉంటారో అని అపుడపుడు ఊహించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను :-) అసలు ఈ పాట గాలిసచ్చినోడి గురించో గాలివానగాడి గురించో అర్ధమే కానంత చిలిపిగా అందంగా రాయడం జాలాది గారికే చెల్లింది. ఈ పాట మీరుకూడా ఇక్కడ విని ఆనందించండి. 

చిత్రం : పల్లెసీమ (1976)
గానం : పి.సుశీల
సాహిత్యం : జాలాది
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్

సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానచుక్కా..
సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..
గుండెల్నే కుదిపేత్తాదీ గతుక్కు గతుక్కు ఏందేలక్కా.. 
సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..
గుండెల్నే కుదిపేత్తాదీ గతుక్కు గతుక్కు ఏందేలక్కా..
సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..

కిటికీలో ఏదో మెరిసి ఇటుకంటా రమ్మంటాదీ..
తొంగి సూడబోతే జల్లు ఒళ్ళంతా తడిమేత్తాదీ..
కిటికీలో ఏదో మెరిసి ఇటుకంటా రమ్మంటాదీ..
తొంగి సూడబోతే జల్లు ఒళ్ళంతా తడిమేత్తాదీ..

తడిసిపోయానారేతిరీ ఆడి జిమ్మడిపోనూ..
కుదిపి సుట్టేశాడమ్మా గాలి సచ్చినోడూ.. గాలివాన గాడూ..

సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..
గుండెల్నే కుదిపేత్తాదీ గతుక్కు గతుక్కు ఏందేలక్కా.. 
సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..

పొగసూరిన ఆకాశంలో పోకిరోడూ మెరిశాడూ..
ఊరవతల సేలల్లో నను ఉరిమి ఉరిమి చూశాడూ..
పొగసూరిన ఆకాశంలో పోకిరోడూ మెరిశాడూ..
ఊరవతల సేలల్లో నను ఉరిమి ఉరిమి చూశాడూ..
సందెకాడ ఊరంతా సద్దుమణిగి నిదరోతుంటే..
సల్లంగా ఎపుడొచ్చాడో ఇల్లు ఒళ్ళు తడిపేశాడూ..
తడిసిపోయానారేతిరీ ఆడి జిమ్మడిపోనూ..
కుదిపి సుట్టేశాడమ్మా గాలి సచ్చినోడూ.. గాలివాన గాడూ..

సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..
గుండెల్నే కుదిపేత్తాదీ గతుక్కు గతుక్కు ఏందేలక్కా.. 
సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..

సూరుకింద ఖాళీ సూసి సొరవ చేసి నను చుట్టేసీ..
పదును పదును సలికోరల్తో ఉరిమి ఉరిమి ఉడికించీ..
సూరుకింద ఖాళీ సూసి సొరవ చేసి నను చుట్టేసీ..
పదును పదును సలికోరల్తో ఉరిమి ఉరిమి ఉడికించీ..
రెపరెపలాడించేశాడూ దీపం దిగమింగేశాడూ..
నడి ఝామున లేపేశాడూ నట్టింటో కురిసెల్లాడూ..

తడిసిపోయానారేతిరీ ఆడి జిమ్మడిపోనూ..
కుదిపి సుట్టేశాడమ్మా గాలి సచ్చినోడూ.. గాలివాన గాడూ..

సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..
గుండెల్నే కుదిపేత్తాదీ గతుక్కు గతుక్కు ఏందేలక్కా.. 
సూరట్టుకు జారతాదీ సితుక్కు సితుక్కు వానసుక్క..

మంగళవారం, జనవరి 17, 2012

స్నేహమా.. స్వర విలాసమా..

ఈ పాటలు అన్నిటికీ సాహిత్యం యూనీకోడీకరించి బ్లాగ్ లో పెట్టుకుందామనుకుంటున్న దగ్గరనుండీ నన్ను బాగా భయపెట్టిన పాట ఈ పాట. భయపడినట్లుగానే చరణం ముందు వచ్చే స్వరములు గ్రహించి టైప్ చేయడం ఎంత ప్రయత్నించినా నా వల్లకాలేదు సరిగా రావడంలేదు తప్పులు తడకలు ఎందుకు ఇవ్వడం అని వాటిని వదిలేశాను. అవి పక్కనపెట్టినా చరణం చివరలో గుక్కతిప్పుకోకుండా పాడిన రెండులైన్లే గ్రహించి టైప్ చేయడానికి నాలుగైదు సార్లు వినాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడైనా తప్పులు ఉంటే కామెంట్స్ లో తెలియ చేయవలసిందిగా ప్రార్ధన.

ఈ ఆల్బం మొత్తంలోకి అద్భుతమైన పాటగా చెప్పుకోవచ్చేమో ఈ పాటను శ్రీకృష్ణ కూడా చాలా అద్భుతంగా పాడాడు.. సంగీత సాహిత్యాలలో స్వర విన్యాసం పదవిన్యాసం స్పష్టంగా గమనించవచ్చు. కానీ మొదటి చరణం ముందు వచ్చే స్వరాలు నాకు కొంచెం “నా పాట పంచామృతం” అన్నపాటలో వాటిలా అనిపించాయి బహుశా ఒకే రాగమో తాళమో ఏదో అయి ఉండచ్చు నాకు తెలియదు. ఈ ఆల్బంలో నేను ఎక్కువసార్లు విన్నపాట కూడా ఇదే చిత్రీకరణ సైతం ఇదే స్తాయిలో ఉండి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్బంలో ఇది మూడవపాటైనప్పటికీ save the best for last అన్న సూక్తిననుసరించి దీనిని చివర ఇస్తున్నాను. మీరుకూడా ఈ పాట ఇక్కడ విని ఆస్వాదించండి. ఇంతటితో ఈ దేవస్థానం సినిమా పాటలు సమాప్తం.


చిత్రం : దేవస్థానం
సంగీతం : స్వరవీణాపాణి
సాహిత్యం : స్వరవీణాపాణి
గానం : శ్రీకృష్ణ

స్నేహమా..ఆఅ.ఆ
స్నేహమా.. స్వర విలాసమా..
పద విహారమా.. శృతిగ నవరస భరితమ..
రాగమా భావ భాగమా.. జీవనాదమా..
లయగ ఇరువురి కలయిక..
మరి మరి మురియగ..
మమమదాద మమమనీన్ని దపమగ
మ గ రీ సా ని సనిదపమగరి.. 
మరి మరి మురియగ స్వర సంగమం..
అవని మురియ అక్షర సంగమం..
అవని మురియ అక్షర సంగమం..

శివకేశవ సారూప్య భావనమే.. మైత్రి భంధమై మెరిసినదీ..
జీవాత్మ పరమాత్మ సంగమం.. అద్వైత ఆనంద అనుభవం..
జీవాత్మ పరమాత్మ సంగమం.. అద్వైత ఆనంద అనుభవం..
ఓం భూర్భువ సువః మంత్రము మహోజ్వలిత మహా శక్తి యంత్రము..
అణువణువునుగని చెలిమమరినదని అరమరికెరుగనిదని మరి తెలుపగ తర తమ తలపుల తలుపులు బిగియగ ముడిబడి కుడిఎడమలు ఇటు నిలబడ కడవరకిక కలగల సిరి కరముల..

సంగమమే.. శుభ సంగమమే..      
మరి మరి మురియగ...
మమమదాద మమమనీన్ని దపమగ
మ గ రీ సా ని సనిదపమగరి.. 
మరి మరి మురియగ స్వర సంగమం..

గతజన్మల సంస్కార పరిమళమూ.. ఈ జన్మకు ఫలదాయకమూ..
మందార మకరంద మధుగిరీ.. మధురాతి మధుర నవ పదఝరీ..
మందార మకరంద మధుగిరి.. మధురాతి మధుర నవ పదఝరీ..
ప్రభాకర స్సుధాకరుల చెలిమిగ గ్రహాలొసగె శుభాశీస్సు విరివిగ
కరముని బలముగ కులములు మతములు ఇల నిలవనివని వెలుగులు తెలుపగ తరగని సిరులకు పదకవితలగని వరములు వరదగ వరసగ కురియగ వడి వడి నడకల కదలెడు పదముల..

సంగమమే శుభ సంగమమే
మరి మరి మురియగ
మమమదాద మమమనీన్ని దపమగ
మ గ రీ సా ని సనిదపమగరి.. 
మరి మరి మురియగ స్వర సంగమం..
అవని మురియ అక్షర సంగమం..
అవని మురియ అక్షర సంగమం..

సోమవారం, జనవరి 16, 2012

తెలియలేదురా.. తెలియలేదురా..

శ్రీకృష్ణ పాడిన ఈ పాట కూడా బాగుంది, ఇది విషాద గీతం. తరచుగా వినే శ్లోకాల మధ్య అంతయూ నిజమూ అంతమూ నిజమూ, మాయ మాయగా మాయమౌనని వంటి పంక్తులు ఆకట్టుకుంటాయి. ఈ పాటకు రచన మరియూ సంగీతం స్వరవీణాపాణి, ఈ పాట ఇక్కడ వినండి.   

చిత్రం: దేవస్థానం
సంగీతం : స్వరవీణాపాణి
సాహిత్యం : స్వరవీణాపాణి
గానం : శ్రీకృష్ణ, కౌడిన్య, సాయివీణ, ప్రణవి, సాయికీర్తన

తెలియలేదురా.. తెలియలేదురా..

సర్వమంగళ మాంగళ్యే.. శివే సర్వార్థ సాధికే.
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవీ.. నారాయణి నమోస్తుతే
తెలియలేదురా.. తెలియలేదురా..
నీది నీది నీది ఏదీ కాదని
నాది నాది నాదనేదె లేదని
మాట మాత్రమైనా తెలియలేదురా..
తెలియలేదురా.. తెలియలేదురా..

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా.
బుద్ధ్యాత్మనావా ప్రకృతే స్వభావాత్.
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై.
నారాయణాయేతి సమర్పయామీ.
నారాయణాయేతి సమర్పయామీ.

పుట్టుట నిజమూ.. గిట్టుట నిజమూ..
పుట్టుట నిజమూ.. గిట్టుట నిజమను..
ఈ నిజమే తెలియలేదురా..అ..ఆఆఅ
అంతయు నిజమూ.. అంతమూ నిజమూ..
ఈ నిజమే తెలియలేదురా.. తెలియలేదురా..

అకాల మృత్యు హరణం.. సర్వవ్యాధి నివారణం..
సమస్త పాప క్షయకరం శివ పాదోదకం పావనం శుభం..

నానాటి బ్రతుకు నాటకమేననీ..
నానాటి బ్రతుకు నాటకమేననీ..
నేటికీ.. ఈనాటికీ.. తెలియలేదురా...
మాయగా మాయ మాయమౌనని తెరతీయగ రావా..
తెరతీయగ రావా.. తెరతీయగ రావా..

ఆదివారం, జనవరి 15, 2012

గణనాథా సేవించెదమయ్యరో (హరికథ)

దేవస్థానం సినిమాలోని మరో హరికథ ఇది. కథ లోనే చెప్పినట్లు ఇది హరికథ, అంటే కేవలం శ్రీహరిని స్తుతించేది మాత్రమే కాదు మన కష్టాలనూ బాధలనూ హరించే తరుణోపాయం చెప్పే కథా అని మనం అర్ధం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుత జనరేషన్ కి చాలా ఆవశ్యకమైన సలహాలను ఇస్తూ మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటుకాకుండా ఎలా నిగ్రహించుకోవాలీ పెరుగుతున్న టెక్నాలజీ వెసులుబాట్లను ఎలా సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించాలో తెలియజేస్తూ సాగే ఈ కథను స్వరవీణాపాణి రచించి స్వరపరిస్తే బాలుగారు ఆలపించారు. మీరూ ఇక్కడ విని ఆనందించండి.
మిత్రులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. 
 

చిత్రం : దేవస్థానం
సాహిత్యం : స్వరవీణాపాణి
సంగీతం : స్వరవీణాపాణి
గానం : SP బాలు

గణనాథా సేవించెదమయ్యరో.. విఘ్నాలను మాపే మా అయ్యరో..
ఓరయ్య గణపయ్యా.. మముగావగ రావయ్యా..
నిను నమ్మిన బంటులమయ్యా మాతో ఉండయ్యా..
మాతో ఉండయ్యా.. మాతో ఉండయ్యా...

భక్తమహాశయులారా ఇది హరికథ, అంటే కేవలం శ్రీహరిని స్తుతించేది మాత్రమే కాదు మన కష్టాలనూ బాధలనూ హరించే తరుణోపాయం చెప్పే కథా అని మనం అర్ధంచేసుకోవాలి. ప్రపంచంలో సుమారు ముప్పై కోట్లమంది మనదేశంలో సుమారు ఏడున్నరకోట్లమంది మాదక ద్రవ్యాల మహమ్మారి  విషకోరలలో చిక్కుకుని విలవిలలాడిపోతున్నారూ.. దీనికి కారణం మనో నిగ్రహం కోల్పోవడమే.. చలించని మనోనిగ్రహం మనిషికి ఎంత అవసరమో మన పురాణాల్లో ఎంతో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. 
ఇహ కథ మొదలుపెడదాం..
ఒక్కసారిగా అందరూ జై రమా రమణ గోవిందో హారి..
శ్రీరాముడు దండకారణ్యంలో సీతా లక్ష్మణులతో వనవాసం చేస్తూ ఉండగా అటుగా వెళ్తున్న రావణాసురుడి చెల్లెలు శూర్పణఖ...

సుందరాంగుడగు రాముని జూడగ మనోనిగ్రహము వీడే..
సొగసులొలికించి హొయలు కురిపించి ఆతని పొందును కోరే...
అప్పుడు ఏం జరిగిందయ్యా అంటే..
నీలమేఘ శ్యాముడూ మనోనిగ్రహ ధీరుడూ..
సకల గుణాభిరాముడూ.. ఏకపత్నీ సచ్ఛీలుడూ..
వలదు వలదంచు నీతి వాక్యముల శూర్పణఖను వారించే..
ముందు జరుగబోవు దుష్కర్మల తెలిసి నిగ్రహము వహియించే..

భక్తులారా ఈ విషయాన్ని మనం శ్రద్దగా గమనిస్తే.. మనో నిగ్రహం వీడి శూర్పణఖ లంకావినాశనానికి కారణమైతే శ్రీరాముడు మనోనిగ్రహంతో ఎన్నో కష్ట నష్టాలను తన ధర్మాయుధంతో జయించి మనందరికీ దేవుడైనాడు. అయ్యా విశ్వవిజేత నేటిమానవుడు ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నాడయ్యా అంటే.. 
ఎదిగినకొద్దీ ఒదిగుండాలనే..
ఎదిగినకొద్దీ ఒదిగుండాలనే మాటను అటకెక్కించాడూ..
తనకు తానుగా విర్రవీగి తన పతనాన్ని స్వాగతించాడూ..
కొకైన్ హెరాయిన్ గుట్కా జర్దా కనుగొని సుఖమని మురిసాడూ..
ఊపిరితిత్తుల మూత్రపిండముల గుండెజబ్బులను పెంచాడూ..
మృత్యువుతో ఆటాడీ ఓడీ త్వరగా కాటికి నడిచాడూ..

మత్తులో ఊగుతూ తూగుతూ సర్వం కోల్పోతూ మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలుగా మారిన వారిని మనం ఎలా కాపాడుకుందామయ్యా అంటే..
మత్తుకు బానిస కావద్దు.. గమ్మత్తుగ ఉందని మురియొద్దు..
మనోనిగ్రహం వీడొద్దూ.. అకాల మృత్యువును కోరద్దూ..
నీ కుటుంబ బాధ్యత మరవొద్దు.. నీ బ్రతుకునూ బుగ్గిగా మార్చొద్దూ..
సహృదయలందరూ గాట్టిగా ఓకసారి జై రమా రమణ గోవిందో హారి..
 
మరో కోణంలో మానవునిలోని విఙ్ఞానమనే వెర్రితలలు అఙ్ఞానాన్ని ఎలా పెంచుతున్నాయయ్యా అంటే..
కంప్యూటర్ తోనే కాపురమే చేస్తూ ఇంటర్నెట్ అంటూ ఇంటిని వదిలేస్తూ..
సెల్ ఫోన్ మీటింగులతో.. యువత నాశనమైపోతుంటే..
మనసు మమత మమకారం మరచిపోతుంటే..
తనకు తానే శత్రువై ప్రశాంతి లేక విలపిస్తుంటే..

మరి అలాంటి వాళ్ళు ఎలా బాగుపడాలయ్యా అంటే..
అవసరానికే సెల్ ఫోన్ అత్యవసరానికే లాప్ టాప్
విఙ్ఞాన గని లాగ ఇంటర్నెట్ ను వాడాలీ...
యోగా ధ్యానం దైవ చింతనం చేయాలీ..
అన్యోన్య ప్రేమానురాగ జీవితం గడపాలీ..
మనిషిగ బ్రతకాలీ.. ముందుకు సాగాలీ..

భక్తులారా ఇప్పటిదాకా మీరు ఎంతో శ్రద్దగా విన్న విషయాల్ని చిత్తశుద్దితో ప్రపంచం ఆచరిస్తే
ఆనందమే మహానందమే ఈ ప్రపంచానికీ మానవజాతికి ఆనందమే మహానందమే

జై ఆరోగ్యప్రదమైన ప్రపంచానికీ జై..
జై శాంతిసామరస్య ప్రదమైన ప్రపంచానికీ జై..
శుభం శుభం స్వస్తి.  

శనివారం, జనవరి 14, 2012

గుణనుతి చేతును (హరికథ)

ఇది హరికథ కాదు అంటే హరిని గురించిన కథకాదు.. హరికథా ప్రక్రియను ఉపయోగించుకుని సామాజిక చైతన్యాన్ని ఉద్భోదిస్తూ కులమతవర్ణ వివక్షను వీడి వసుధైక కుటుంబంలా కలసి మెలసి జీవించమని చెప్పిన హాయైన కథ. సాథారణంగా ఇలాంటి సాంఘీక కథలు/సందేశాలూ హరికథా ప్రక్రియలో ఇమడ్చడానికి ప్రయత్నించినా అంతగా ఆకట్టుకోలేవు కానీ ఈ కథ మాత్రం ప్రత్యేకం. దండిభట్ల నారాయణమూర్తి గారు చక్కని తేటతెలుగు పదకట్టుతో రాస్తే బాలూ తన స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో ఆసాంతం కదలకుండా వినేలా చేస్తాడు. మీరూ ఇక్కడ విని ఆస్వాదించండి. 


చిత్రం : దేవస్థానం
సాహిత్యం : దండిభట్లనారాయణమూర్తి
సంగీతం : స్వరవీణాపాణి
గానం : SP బాలు

గుణనుతి చేతును గణనాథా.. ప్రణతులు చేకొను ఘనవరదా..
అవరోధ శతమునణచు సదా అరింద్య వాహనా అభయప్రదా..
గుణనుతి చేతును గణనాథా..

రారే నిరతిమీర.. వినరారే తనివితీర
సాహిత్య లలిత సంగీత కలిత సందేశ యుత హరికథన్..
సంతోష రుచిర చాతుర్య ప్రచుర సల్లాప సుధల వసుధన్..
పంచంగ భాగవతులొచ్చె పంచ పూమాల చిడత జతతో..
పాపాయి మొదలు వయసైన ముసలి బాగంచు గాంచు ప్రభతో.. 

భక్తమహాశయులారా ఇది సమకాలీన పురాణ గాథ మానవత్వమపేక్షించి విశ్వశాంతి కాంక్షించి వర్ణ వ్యత్యాసముల ఖండించు లోక సంక్షేమ కాముక హరికథా కాలక్షేపము.. కాదిది కాలక్షేపము.. నిక్షేపము.. శ్రీమద్రమారమణగోవిందో హారి..

ఏ దేశము జూచిన ఏమున్నదీ గర్వకారణమ్మూ..
ఈ నుడి శ్రీశ్రీ ఏనాడనెనో ఎల్లెడల నిక్కమూ..
పొడమెను కయ్యము.. విడివడె నెయ్యమూ..
పొడమెను కయ్యము.. విడివడె నెయ్యమూ..
గడగడ వెడదిడు కలహ కులం..
రగులు పగలివిగొ.. తెగిన తలలివిగొ
ఊగు మదగజంలాగ మతం.. హరీ హరీ..

నదులకు బదులుగ కదులు రుధిరఝరి
చెదరిన కుదురుకు కుందు జగం.. 
సజ్జన భంజన దుర్జన గర్జన సంజారుల రణ సమయమిదే..
నాడు పున్నాగ పూల ధాత్రి
నేడు పన్నగ కాళ రాత్రీ.. 

జీవకోటిలో నరుడై పుట్టడమే గొప్పవరం ఆ వరమును పొంది వివేకముతో ఎన్నో సాధించిన మనిషి తోటివారితో సహవాసం వదిలి నైతికంగా తలక్రిందై నిత్యం ఘర్షణ పడుతున్నాడు. మరొక్కపర్యాయం భగవన్నామ స్మరణ శ్రీమద్రమారమణగోవిందో హారి..

ఎక్కువెవడు రా తక్కువెవడురా..
అందరిలా పుట్టావూ అందరితో పోతావు..
నరులను సృష్టించిన పరమాత్ముడే నాల్గువర్ణములు నావేననియే..
రామచరిత్రమ్మెవ్వరు రాసెరా..
భారతమ్ము ఏ మహర్షి ఊసురా..
ఏకలవ్యుడేజాతి వాడురా..
కన్నిచ్చిన.. తనకన్నిచ్చిన తిన్నడిదే కులమురా..
ఎక్కువెవడు రా తక్కువెవడురా..

ఈ ఒక్క కులమేనా చెలిమిని చీల్చేది.. మతమనే కమతం కూడా..
భరతఖండాన్నే కాక యావత్ భూమండలాన్ని కబళిస్తున్న భూతం ఈ మతం..
హితం చెప్పే మతాన్ని కొందరు ఉన్మాదంతో హతం వ్రతంగా మార్చారూ..
వారంటించిన బాంబు విస్ఫోటనాల దావానలంలో అమాయకులెందరో బలైపోతున్నారు.
ఏదేవుడు చెప్పాడయ్యా జీవుడ్ని చంపమనీ.. 

ఉగ్రవాద వ్యాఘ్రాన్ని శ్రీఘ్రమే మట్టుబెట్టి ఆ మట్టిలో శాంతీ సహనం సౌభ్రాత్రుత్వమనే పూల మొక్కలను నాటడమే మన ముందున్న తొలికర్తవ్యం. మనం నారుపోద్దాం నీరు పోయు వాడ్ని ప్రార్ధిద్దాం. శ్రీమధ్రమారమణ గోవిందో హారి.
విశ్వశాంతిని కోరుతూ వసుధైక కుటుంబంలా అందరం కలసి మెలసి ఉందాం.

పవమాన సుతుడు పట్టు పాదారవిందములకు..
నీనామ రూపములకు నిత్య జయమంగళం..   
శ్రీమధ్రమారమణ గోవిందో హరి.
సర్వేజనా సుజనాభవంతు.. సర్వే సుజనా సుఖినోభవంతు..
ఓం శాంతిశాంతిశాంతిః

శుక్రవారం, జనవరి 13, 2012

దేవస్థానం.. దేవస్థానం..

ఈ పాటలు నాకు వినేకొద్దీ మరీ మరీ నచ్చుతున్నాయ్.. అసలు నేను వింటున్నది కొత్త సినిమా పాటలేనా అనిపిస్తుంది.  ఏడాదికో ఆల్బం ఇలాంటిది వచ్చినా మనసుకు హాయిగా అనిపిస్తుందేమో. ఈ రోజు పరిచయం చేయనున్నపాట బాలు పాడిన దేవస్థానం అన్న టైటిల్ సాంగ్. బాలుగారికి ఇలాంటి పాట ఇస్తే ఎంత బాగా పాడేస్తారో తెలిసిందే కదా పైస్థాయిలో చాలా చక్కగా పాడారు దేవస్థానం అన్న ఒక్కమాటని ఆయన ఒకోసారి ఒకోవిధంగా పలకడం చాలాబాగుంటుంది. దేవస్థానం గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ స్వరవీణాపాణి గారు రాసిన సాహిత్యం కూడా చాలా బాగుంది. పల్లవి మూడుసార్లు రిపీట్ అయినపుడు దేవస్థానంతో ప్రాస కుదిరేలా భక్తిస్థానం.. శక్తిస్థానం.. లాంటి పదాలు వాడి రాసిన మూడులైన్లు కూడా చాలానచ్చాయి. చరణాలు కూడా చాలా బాగా కుదిరాయి. ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

చిత్రం : దేవస్థానం
సాహిత్యం : స్వరవీణాపాణి
సంగీతం : స్వరవీణాపాణి
గానం : బాలు, చిత్ర, సాయివీణ

శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం.
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం
ఓం నా మహా.. మహా.. మహా..
శివా యాహ.. యహ.. యహా.. 
ఓం నా మహా.. మహా.. మహా..
శివా యాహ.. యహ.. యహా.. 
బీజాక్షరాల వాణి వరమాల
పంచక్షరాల శూలి జపమాల
నిరంతరం తరం తరం శుభకరమే..
దేవస్థానం.. దేవస్థానం..
భక్తి స్థానం.. శక్తి స్థానం.. ముక్తి స్థానం.. దేవస్థానం...

మోక్షమార్గ ద్వారం మహిమలమంత్రస్థానం..
సూక్ష్మ ఙ్ఞాన ధామం సృష్టికి భోధ స్థానం..
సకలాగమాంతరార్ధం భువి పుణ్యకోటి తీర్ధం..
సకలాగమాంతరార్ధం భువి పుణ్యకోటి తీర్ధం..
జీవో దేవోస్సనాతనస్థానం..

దేవస్థానం... దేవస్థానం..
వేదస్థానం.. నాదస్థానం.. మోదస్థానం.. దేవస్థానం.

విశ్వాంతరాలలో మార్మిక యోగ స్థానం..
హృదయాంతరాలలో ధార్మిక ధ్యాన స్థానం..
ఇహలోక సౌఖ్యమొసగే లౌకిక లక్ష్య స్థానం..
ఇహలోక సౌఖ్యమొసగే లౌకిక లక్ష్య స్థానం..
ధర్మో రక్షతి రక్షిత శ్రీ స్థానం..
 
దేవస్థానం... దేవస్థానం..
పుణ్య స్థానం.. భవ్యస్థానం.. దివ్యస్థానం.. దేవస్థానం.

గురువారం, జనవరి 12, 2012

సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..

ఈ వయసులో విశ్వనాథ్ గారిని బాలూనీ ఇంతగా కష్టపెట్టడం భావ్యమా అని ఒక నిముషం అనిపిస్తుంది కానీ పాట చిత్రీకరణ చూస్తుంటే అవసరమేలే అనిపిస్తుంది. ఆ పరమశివుణ్ణీ అంతటి సమానమైన తన పెద్దదిక్కునీ ఇద్దరినీ గురించి ఒకేసారి చెప్తూ పాడిన ఈ పాట ఒక రెండు సార్లు విన్నాక పల్లవిలోని మొదటి లైన్ హమ్ చేయకుండా ఉండటం దదాపు అసాధ్యం. అంతబాగుంటుంది ఈ పాట. ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు.
చిత్రం : దేవస్థానం
సాహిత్యం : స్వరవీణాపాణి
సంగీతం : స్వరవీణాపాణి
గానం : చిత్ర, బాలు

అన్యధా శరణం నాస్తి.. త్వమేవ శరణం మమ
తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్షరక్షో మహేశ్వరా..

సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..
సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంట నా వంక చూస్తావా..
నువ్వెక్కబోతే నే నందినౌత నామాట వింటావా ఆఅఆఅ..
 
సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..

ఎవరూలేని ఏకాకైన నాకే నేను పరమశివా
ఎవరూలేని ఏకాకైన నాకే నేను పరమశివా
ఎందుకొచ్చానంటే తెలుసా దేవుడిచ్చాడయ్య వరసా
ఎందుకొచ్చానంటే తెలుసా దేవుడిచ్చాడయ్య వరసా
అమ్మ అయ్య లేని అయ్యలోరు నువ్వనీ..
అమ్మ అయ్య లేని అయ్యలోరు నువ్వనీ
పెద్దయ్యగ చోటియ్యగ నన్నంపినాడా బ్రహ్మయ్యా..

సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..

విధిగీతల్ని గీసేదెవరు తెలుసా నీకు పరమశివా
విధిగీతల్ని గీసేదెవరు తెలుసా నీకు పరమశివా
విన్నపాలందుకోవయ్యా.. అమ్మతోడంట నిజమయ్యా..
విన్నపాలందుకోవయ్యా.. అమ్మతోడంట నిజమయ్యా..
ఏరికోరుకున్న నాకు దిక్కునువ్వయ్యా..
ఏరికోరుకున్న నాకు దిక్కునువ్వయ్యా..
వద్దొద్దయ్య జన్మొద్దయ్య నన్ను చేదుకోరా కోటయ్యా..

సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..
సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంట నా వంక చూస్తావా..
నువ్వెక్కబోతే నేనందినౌత నామాట వింటవా ఆఅఆఅ..
సాంబయ్యా సోమయ్యా లింగయ్యా మహాశివా..

బుధవారం, జనవరి 11, 2012

పలుకు తెలుపు తల్లివే..

జనార్ధన మహర్షి దర్శకత్వంలో బాలు, విశ్వనాథ్, ఆమని కలిసి నటించిన నూతన చిత్రం దేవస్థానం. పలు కమర్షియల్ సినిమాల నడుమ మొన్న డిశంబర్ పదహారున ఈ సినిమా పాటలు విడుదలైనా నా దృష్టికి కాస్త ఆలశ్యంగా వచ్చాయనే చెప్పాలి. కానీ విన్న వెంటనే దదాపు అన్ని పాటలు అమితంగా నచ్చేశాయి. సంక్రాంతి సంధర్భంగా ఈరోజునుండి ఓ వారంపాటు సంగీత సాహిత్యాలకు పెద్దపీట వేస్తూ స్వరవీణాపాణి రచించి స్వరపరిచిన ఈ సినిమా పాటల సాహిత్యాన్ని రోజుకొకటి చొప్పున ఈ బ్లాగులో అందిస్తాను.

ఈ ఆల్బంలో మొదటి పాట చిత్రగారు పాడిన “పలుకు తెలుపు తల్లివే” అన్నపాట. సరస్వతీ దేవి ప్రార్ధనలా అనిపించే ఈ గీతాన్ని స్వరవీణాపాణి స్వయంగా రాసి స్వరపరిచారు. వినగానే ఆకట్టుకునే పాట చిత్ర గారి స్వరంలో మరింత నచ్చేస్తుంది దీనిని హంసధ్వని రాగంలో స్వరపరిచారుట. పాట గురించి నేను వర్ణించడంకన్నా మీరే విని ఆస్వాదించండి. ఆడియో చిత్ర గారి స్వరంలో ఇక్కడ, ఇదే పాటను బాలుగారి స్వరంలో ఇక్కడ వినవచ్చు.

ఈ పాటల గురించి ఒక చిన్న విఙ్ఞప్తి ఒకప్పుడు 80-90 లలో ఎన్నో మధురమైన చిత్రాల పాటలను అందించిన లియో రికార్డ్స్ ఈ చిత్రం ఆడియోను మనకందచేసింది. ఇటువంటి సంగీత సాహిత్య ప్రధానమైన ఆడియోలను ప్రోత్సహించడం ఆధునిక చిత్రాలలో ఇవి కరువౌతున్నాయని బాధపడుతూ ఇలాంటి పాటలను మిస్ అవుతున్న మనందరి కర్తవ్యం కనుక ఇక్కడ పాట విన్నాకూడా దయచేసి మీకు సాధ్యమైతే ఈ సినిమా క్యాసెట్/సిడి కొని పాటలను ప్రోత్సహించండి. 
 

చిత్రం : దేవస్థానం
సంగీతం : స్వరవీణాపాణి
సాహిత్యం : స్వరవీణాపాణి
గానం : చిత్ర, బాలు

ఓం....
పలుకు తెలుపు తల్లివే..
పదాల జిలుగులల్లవే..
పలుకు తెలుపు తల్లివే..
పదాల జిలుగులల్లవే..
మదాలసా.. సుధారసాంశువల్లివే..

పలుకు తెలుపు తల్లివే..
పదాల జిలుగులల్లవే..

స్వరాంతరాంతరాల నాద రూపిణీ..
పద ధిమిధిమిధ్ది శబ్ద శాసనీ..
శృతి భరితా ఆఆ... లయ చరితా...ఆఆ
శృతిభరితామృత మృదు పద కమల సుధారావాహినీ..
లయ చరితాన్విత పద ద్వయ త్రయ గతి శాస్త్రాన్వేషిణీ..
శుభకరణీ... వాణీ... కళ్యాణీ...

పలుకు తెలుపు తల్లివే..
పదాల జిలుగులల్లవే..
 
ప్రభాస మానస కలకళా వాదినీ..
విశిష్ట సత్య నిష్ట ధర్మ పాలినీ..
స్వర లహరీ ఈఈ.. జయవిజయీ ఈఈ..
స్వర లహరీ సరిగమపదనిస పథ రమ్యగామినీ..
జయవిజయీభవ వికసిత స్మిత వదనాంతర్యామిని.
వాగ్జనినీ.. బ్రాహ్మీ.. వరదాయీ...

పలుకు తెలుపు తల్లివే..
పదాల జిలుగులల్లవే..

మంగళవారం, జనవరి 10, 2012

హరివరాసనం విశ్వమోహనం

తన గళంలోని అమృతాన్ని మన గుండెలోకి నేరుగా ఒలికించే మధుర గాయకుడు శ్రీ కె.జె.ఏసుదాస్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. నాకెంతో ఇష్టమైన వారి పాట మీ అందరికోసం. వీడియో క్వాలిటీకి మన్నించండి ఒరిజినల్ వర్షన్ అందించాలని ఇది ఇస్తున్నాను. ఆడియో ఇక్కడ వినండి.
చిత్రం : స్వామి అయ్యప్పన్(1975)
 సంగీతం : జి.దేవరాజన్
గానం : ఏసుదాస్

హరివరాసనం విశ్వమోహనం
హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకం
అరివిమర్ధనం నిత్య నర్తనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప

శరణ కీర్తనం భక్తమానసం
భరణ లోలుపం నర్తనాలసం
అరుణభాసురం భూతనాయకం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
 
కళమృదుస్మితం సుందరాననం
కళభకోమలం గాత్రమోహనం
కళభకేసరీ వాజివాహనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప

శ్రితజన ప్రియం చిందిత ప్రదం
శృతివిభూషణం సాధు జీవనం
శృతి మనోహరం గీతలాలసం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే
 
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప 
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప

శుక్రవారం, జనవరి 06, 2012

తెల్లారింది లెగండో..

సిరివెన్నెల గారు పాడిన అతి కొన్ని పాటలలో ఇది ఒకటి నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట. కళ్ళు అనే సినిమాలోనిది, నలుగురు గుడ్డివాళ్ల గురించి సినిమా అని తప్ప ఈ సినిమా గురించి నాకు ఇంకే వివరాలు గుర్తులేవు. పాట మాత్రం చాలా బాగుంటుంది రచయితే పాడటం వలననేమో కొన్ని పదాల పలుకు విరుపు యాస అంతా చక్కగా స్పష్టంగా ఉండి ఆకట్టుకుంటుంది. చమటబొట్టు చమురుతో సూరీణ్ణి వెలిగిద్దాం.. వేకువ శక్తుల కత్తులు దూసి రేతిరి మత్తును ముక్కలు చేసి లాంటి లైన్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు. వీడియో దొరకలేదు కేవలం ఆడియో మాత్రం ఉన్న వీడియో లింక్ ఇక్కడ. 
చిత్రం : కళ్ళు (1988)
సంగీతం : SPB
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : సిరివెన్నెల

తెల్లారింది లెగండో... కొక్కొరోక్కో...

తెల్లారింది లెగండో కొక్కొరోక్కో
మంచాలింక దిగండో కొక్కొరోక్కో

తెల్లారింది లెగండో కొక్కొరోక్కో
మంచాలింక దిగండో కొక్కొరోక్కో

పాములాంటి చీకటి పడగ దించి పోయింది
భయం నేదు భయం నేదు నిదర ముసుగు తీయండి
చావు లాటి రాతిరి సూరు దాటి పోయింది
భయం నేదు భయం నేదు సాపలు ట్టేయండి
ముడుసు కున్న రెక్కలిరిసి పిట్ట సెట్టు ఇడిసింది
ముడుసు కున్న రెక్కలిరిసి పిట్ట సెట్టు ఇడిసింది
మూసుకున్న రెప్పలిరిసి సూపు లెగర నీయండి

తెల్లారింది లెగండో కొక్కొరోక్కో
మంచాలింక దిగండో కొక్కొరోక్కో

చురుకు తగ్గిపోయిందీ చందురుడి కంటికి
చులకనై పోయిందీ లోకం సీకటికి
కునుకు వచ్చి తూగింది సల్లబడ్డ దీపం
ఎనక రెచ్చి పోయిందీ అల్లుకున్న పాపం
మసక బారి పోయిందా సూసేకన్ను
ముసురు కోదా మైకం మన్నూ మిన్ను
కాలం కట్టిన గంతలు దీసి
కాంతుల ఎల్లువ గంతులు ఏసి

తెల్లారింది లెగండో కొక్కొరోక్కో
మంచాలింక దిగండో కొక్కొరోక్కో

ఎక్కిరించు రేయిని సూసి ఎర్రబడ్డ ఆకాశం
ఎక్కుబెట్టి యిసిరిందా సూరీడి సూపుల బాణం
కాలి బూడిదై పోదా కమ్ముకున్న నీడ
ఊపిరితొ నిలబడుతుందా సిక్కని పాపాల పీడ
చమట బొట్టు సమురుగా సూరీణ్ణి ఎలిగిద్దాం
ఎలుగు చెట్టు కొమ్మల్లో అగ్గిపూలు పూయిద్దాం
ఏకువ శత్తుల కత్తులు దూసి
రేతిరి మత్తును ముక్కలు సేసి

తెల్లారింది లెగండో కొక్కొరోక్కో
మంచాలింక దిగండో కొక్కొరోక్కో

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.