గురువారం, మార్చి 31, 2016

రామనామమను వేదమే...

రజనీకాంత్ నటించిన మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామి మహత్యం చిత్రంలోని ఓ చక్కని భక్తి గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ మంత్రాలయ రాఘవేంద్రస్వామి మహత్యం (1987)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : గోపి
గానం : కె.జె.ఏసుదాస్, వాణీజయరాం

సారిగమప.. సారిగమప
పదమప.. పదమప
పదమపదనిస.. పదమపదనిస 
ఆహా...
సానిదపమగరిస..గరిస..

రామనామమను వేదమే..
రామనామమను వేదమే..
మనసను వీణను మీటినదో
ఎదలో పాటగా మ్రోగినదో
నిరతము రామనామమను వేదమే
రాగ తాళముల గీతమై..

రాముడు శ్రీహరి అవతారం.. ఊఊ...ఆఆ
రాముడు శ్రీహరి అవతారం..
అహల్యను కాచిన అవతారం
రఘువంశాంభుది ద్యానం చేస్తే
కైవల్యానికి మార్గం కాదా...

రామనామమను వేదమే
రాగ తాళముల గీతమై..

ఆఆఆఆ..ఆఆఆ..ఆఆఆ
గౌతముని సతి శిరముపై
దాల్చి కొలిచిన పాదమే ప్తతి యుగము
ఆపన్నులకు అభయమే ఒసగి బ్రోచినా చరణమే
దశరధుని వంశాన ఉదయించి 
ధర్మాన్ని పాలించ వెలసిన దశరథ రామ్
అంతరమున వైదేహినోదార్చి 
వైభోగముల తేల్చ వెలసిన రామ్
రక్కసి మూకల ముట్టడగించగ 
దండము దాల్చిన కోసల రామ్
సేవలు నెరపిన వానర యోధుల 
మనసుల వెలసిన పావన రామ్ 
నీనామ సంకీర్తనే జగములకు నిత్యం
జయమొసగు వరమొసగు శుభమొసగు
నీ పాదాలకు పరమాత్మా ఇది నేవేసే పూమాలా
నమ్మిన వారికి నాశము లేదు 
నీ తిరు నామమే శరణం మాకు

రామనామమను వేదమే
సనిదపమ
రామనామమను వేదమే
సపమగరి సనిదపమ సరిగమ
రామనామమను వేదమే

రామనామమను వేదమే
రాగ తాళముల గీతమై..
మనసను వీణను మీటినదో
ఎదలో పాటగా మ్రోగినదో
నిరతము రామనామమను వేదమే
రాగ తాళముల గీతమై..బుధవారం, మార్చి 30, 2016

నమ్మిన నామది...

శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారిని గురించి మణిశర్మ స్వరకల్పనలో వేటూరి గారు అద్భుతంగా వ్రాసిన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ లేదా ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : రాఘవేంద్ర (2003)
సంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : శ్రేయఘోషల్, కల్పన

హే మంత్రాలయదీప
శ్రీరాఘవేంద్ర గురునాథ
ప్రభో పాహిమాం..

శ్రీరాఘవేంద్ర గురునాథ ||9 సార్లు||

నమ్మిన నా మది మంత్రాలయమేగా ఓఓ
నమ్మని వారికి తాపత్రయమేగా
శ్రీగురు బోధలు అమృతమయమేగా ఓఓ
చల్లని చూపులు సూర్యోదయమేగా
గురునాథ రాఘవేంద్రా శ్రీకృష్ణ పారిజాత
హనుమంత శక్తిసాంద్ర హరినామ గానగీతా
నీ తుంగభధ్ర మా పాపాలే కడగంగ
తుంగాదళాల సేవా
తులసీదళాల పూజ అందుకో

నిరాశ మూగే వేళ మా దురాశ రేగే వేళ
నీ భజనే మా బ్రతుకై పోనీవా ఆఅ
పదాల వాలే వేళ నీ పదాలు పాడే వేళ
నీ చరణం మా శరణం కానీవా
మనసు చల్లని హిమవంత
భవము తీర్చరా భగవంత
మదిని దాచిన మహిమంతా
మరల చూపుమా హనుమంత
నీ వీణ తీగలో యోగాలే పలుకంగా ఆ ఆ
తుంగాదళాల సేవ
తులసీదళాల పూజ అందుకో

నమ్మిన నా మది మంత్రాలయమేగా ఓఓ
నమ్మని వారికి తాపత్రయమేగా

వినాశ కాలంలోన ధనాశపుడితే లోన
నీ పిలుపే మా మరుపై పోతుంటే
వయస్సు పాడే వేళ వసంతమాడే వేళ
నీ తలపే మా తలుపే మూస్తుంటే
వెలుగు చూపరా గురునాథ
వెతలు తీర్చరా యతిరాజా
ఇహముబాపి నీ హితబోధ
పరము చూపే నీ ప్రియగాథ
నీ నామగానమే ప్రాణాలై పలుకంగ
తుంగాదళాల సేవ
తులసీదళాల పూజ అందుకో

నమ్మిన నా మది మంత్రాలయమేగా ఓఓ
నమ్మని వారికి తాపత్రయమేగా
శ్రీగురు బోధలు అమృతమయమేగా ఓఓ
చల్లని చూపుల సూర్యోదయమేగా
గురునాథ రాఘవేంద్రా శ్రీకృష్ణ పారిజాత
హన్మంత శక్తిసాంద్ర హరినామ గానగీతా
నీ తుంగభధ్ర మా పాపాలే కడగంగ
తుంగాదళాల సేవ
తులసీదళాల పూజ అందుకో 
 

మంగళవారం, మార్చి 29, 2016

గాజువాక పిల్లా...

నువ్వు నేను సినిమాలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : నువ్వు నేను (2001)
సంగీతం : ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం : కులశేఖర్
గానం : ఆర్.పి.పట్నాయక్

గాజువాక పిల్లా
మేం గాజులోళ్ళం కాదా
గాజువాక పిల్లా
మేం గాజులోళ్ళం కాదా
గాజువాక పిల్లా
మేం గాజులోళ్ళం కాదా
నీ చెయ్యి సాపలేదా
నీ చెయ్యి సాపలేదా
మా గాజు తొడగలేదా
గాజువాకే పిల్లా మాది
గాజులోళ్ళమే పిల్లా మేము
గాజువాకే పిల్లా మాది
గాజులోళ్ళమే పిల్లా మేము

సబ్బవరం పిల్లా
మేం సబ్బులోళ్ళం కాదా
సబ్బవరం పిల్లా
మేం సబ్బులోళ్ళం కాదా
నీ వీపు సూపలేదా
నీ వీపు సూపలేదా
మా సబ్బు రుబ్బలేదా
సబ్బవరమే పిల్లా మాది
సబ్బులోళ్ళమే పిల్లా మేము

సిరిపురం పిల్లా
మేం సీరలోళ్ళం కాదా
సిరిపురం పిల్లా
మేం సీరలోళ్ళం కాదా
నీ సీర ఇప్పలేదా
నీ సీర ఇప్పలేదా
మా సీర సుట్టలేదా
సిరిపురమే పిల్లా మాది
సీరలోళ్ళమే పిల్లా మేము

మువ్వలపాలెం పిల్లా
మేం మువ్వలోళ్ళం కాదా
మువ్వలపాలెం పిల్లా
మేం మువ్వలోళ్ళం కాదా
నీ కాలు చాపలేదా
నీ కాలు చాపలేదా
మా మువ్వ కట్టలేదా
మువ్వలపాలెమే పిల్లా మాది
మువ్వలోళ్ళమే పిల్లా మేము

సోమవారం, మార్చి 28, 2016

మీ ఇంటికి ముందో గేటు...

జులాయి సినిమాలోని ఓ సరదా ఐన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జులాయి (2012)
సంగీతం : దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : శ్రీ మణి
గానం : సాగర్ , రెనినా రెడ్డి

మీ ఇంటికి ముందో గేటు అది దూకాలంటే డౌటు
మీ రూట్లో వెలగదు లైటు నాకసలే తెలియని చోటు
ఆ గేటుకి ముందో డాగు అది అందే బాబు ఆగు
దాని నోట్లో ఎన్నో పళ్ళు అది చూస్తే వణికెను ఒళ్ళు
మీ ఇంటికి ముందో బెగ్గర్ ఆడొంటికి చిల్లుల నిక్కర్
ఆడి కంటికి నేనొక జోకర్ లాగా కనిపిస్తున్నానే
నువు మేల్కొని బాల్కని గోడని దూకేస్తే 
 
తీసేద్దాం తీసేద్దాం ప్రేమ తాట తీసేద్దాం
చేసేద్దాం చేసేద్దాం పెళ్లి పండగ చేసేద్దాం
తీసేద్దాం తీసేద్దాం ప్రేమ తాట తీసేద్దాం
చేసేద్దాం చేసేద్దాం పెళ్లి పండగ చేసేద్దాం

హే.. కోఠిలొ ఉందో కాఫీ హౌసు కేపచ్చినోకి అది ఫేమస్సు
నురగలు కక్కే కాఫీ కప్సు తగిలాయో నీ చెర్రీ లిప్సు
టేబులు కింద చేతులు చేస్తాయ్ ఎంతో రొమాన్సు
ఓయ్.. కాఫీ తాగేదా నీ ఫేసు నీ ఎదవైడియా నాకు తెల్సు
జబ్బలు దాచని స్లీవులెస్సు మోకాళ్ళు దాటని మినీ స్కర్ట్సు
ఆకలి నిండిన నీ చూపుల్తో ఎంతో న్యూసెన్సు
ఏ.. అట్టా కాదే చిట్టి నాకో నాటీ తాటే తట్టి
అందరి ముందున పట్టి నీకో ఫ్రెంచ్ ముద్దే పెట్టి
ఆ ఊపుకి షాపుకి టాపు లేచి పోయేలా

తీసేద్దాం తీసేద్దాం ప్రేమ తాట తీసేద్దాం
చేసేద్దాం చేసేద్దాం పెళ్లి పండగ చేసేద్దాం
తీసేద్దాం తీసేద్దాం ప్రేమ తాట తీసేద్దాం
చేసేద్దాం చేసేద్దాం పెళ్లి పండగ చేసేద్దాం

ఓల్డ్ సిటీలో సినిమా హాలు అక్కడ ఆడేవన్ని లవ్ స్టోరీలు
పాప్ కార్న్ తింటూ ఒకటో రీలు పావుబాజీతో ఇంటర్వెల్లు
పావుగంటకో డ్యూయెట్ చూస్తూ దిద్దేద్దాం ప్రేమ అ ఆ లు
ఆపర బాబు కహానీలు పెట్టకు నాకు చెవిలో పూలు
ఖాళీ హాల్లో కార్నర్ సీటు ఒకే కూల్ డ్రింక్ రెండు స్ట్రాలు
అక్కడ ఇక్కడ చేతులు వేస్తూ చేస్తావేమో ఎక్ స్ట్రాలు
హేయ్.. అల్లా కాదే పిల్లా నీతో నేనే ఏగేదేల్లా
అల్లాహ్ జీసస్ మళ్ళా పుట్టి నిన్నే నమ్మించాలా
నా మాటిని మ్యాటినీ ఆటకి వచ్చేస్తే

తీసేద్దాం తీసేద్దాం ప్రేమ తాట తీసేద్దాం
చేసేద్దాం చేసేద్దాం పెళ్లి పండగ చేసేద్దాం
తీసేద్దాం తీసేద్దాం ప్రేమ తాట తీసేద్దాం
చేసేద్దాం చేసేద్దాం పెళ్లి పండగ చేసేద్దాం


ఆదివారం, మార్చి 27, 2016

అమ్మాయి కిటికీ పక్కన...

మర్యాదరామన్న చిత్రంలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : మర్యాదరామన్న (2010)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్
గానం : కారుణ్య, చైత్ర

అమ్మాయి కిటికీ పక్కన కూర్చుంది
కిటికీలోంచెం కనబడుతుంది
గంటక్కి డెబ్బై మైళ్ళ వేగంతోటి
ఈ లోకం పరిగెడుతుందండి

అమ్మాయి కిటికీ పక్కన కూర్చుంది
కిటికీలోంచెం కనబడుతుంది
గంటక్కి డెబ్బై మైళ్ళ వేగంతోటి
ఈ లోకం పరిగెడుతుందండి

అక్కడ చూడు తాడి చెట్టుంది
ఆకులు ఊపి టాటా చెబుతుంది
జాబిలి ఎందుకు వెంటే వస్తుంది
నీ పైన మనసై ఉంటుంది
పైకి కిందికి ఊగే నేల ఏమంది
నువ్వు ఊ అంటేనే ఊయలవుతానంది
మీదెకి వచ్చే గాలేమనుకుంటుంది
నీ ఉసులు మోయాలంటుందీ

ఒహ్హోహ్హోహోహో.ఊహూహూహూ
 
అమ్మాయి గుమ్మం దగ్గర నుంచుంది
గుమ్మంలోంచెం కనబడుతుంది
గంటక్కి ఎనభై మైళ్ళ వేగంతోటి
ఏవేవో ఆలోచిస్తుంది

ఊహించని మజిలీ వచ్చింది
నాలో ఊహల్ని మలుపులు తిప్పింది
ఇప్పటి వరకు ఎరగని సంతోషాన్ని
ఇట్టేనా ముందర ఉంచింది
చల్లని చీకటి చుట్టు కమ్ముకు వస్తుందీ
వెచ్చని చలిమంటకి ఆ చీకటి కరిగిందీ
నిదురలోనె కవ్వించె కల కన్నా
నిజమెంతో అందంగా ఉందీ

ఒహ్హోహ్హోహోహో.ఊహూహూహూ

అమ్మాయి కిటికీ పక్కన పడుకుంది
కిటికీలోంచెం కనబడుతుంది
గంటకి తొంబై మైళ్ళ వేగంతోటి
కునుకొచ్చి వాలిపోయింది


శనివారం, మార్చి 26, 2016

ఉట్టి మీద కూడు...

ఒకేఒక్కడు చిత్రంలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఒకే ఒక్కడు (1999)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం : ఎ.ఎం.రత్నం, శివగణేశ్
గానం : శంకరమహదేవన్, కవితా కృష్ణమూర్తి

హే... చంద్రముఖి...
లైల లైలలే లై లలైలే
లైల లైలలే లై లలైలే
హే... ఉట్టి మీద కూడు ఉప్పు చేప తోడు...
ఉట్టి మీద కూడు ఉప్పు చేప తోడు...
వడ్డించ నువ్వు చాలు నాకు
ముద్దుపెట్టి నెత్తిన గుండెల మధ్యన
చచ్చిపోవ తోచెనమ్మ నాకు

ఉట్టి మీద కూడు ఉప్పు చేప తోడు...
వడ్డించ నువ్వు చాలు నాకు
ముద్దుపెట్టి నెత్తిన గుండెల మధ్యన
చచ్చిపోవ తోచెనమ్మా...హే...

ఓ... ఏటి గట్టుమీద తూనీగే పడదామా
కాకి ఎంగిలిలా ఒక పండే తిందామా
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...

కొర్రమీను తుళ్లే కాలువలో
రెల్లుగడ్డి మొలిచే రేగడిలో
నాతోటి బురద చిందులాడు తైతైతైతైతై
సరి గంగ స్నానాలు చేద్దామా
సిగ్గు విడిచి వెయ్ వెయ్.. 
లైలైలైలైలై లైలలైలైలైలైలై...
కోకలు రాకలు కల్లేనోయ్
బతుకే నిమిషం నిజమేనోయ్
ఏ... అరటి ఆకున నిన్నే విందుగ
చెయ్ చెయ్ చెయ్ చెయ్ చెయ్
ఆశే పాపం హాయ్ హాయ్ హాయ్
చెవిలో గోల గోయ్ గోయ్ గోయ్
పరువపు వయసు సేవలన్నీ
జై జై జై జై జై జై కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...

ఉట్టి మీద కూడు ఉప్పు చేప తోడు...
వడ్డించ నువ్వు చాలు నాకు
ముద్దుపెట్టినెత్తిన గుండెలో మధ్యన
చచ్చిపోవ తోచెనమ్మ నాకు
ఓ చంద్రముఖి... చంద్రముఖి 
ఓ లైల లైల లైలై... చంద్రముఖి 
లైలైలైలైలై లైలైలైలైలై

గాలి తప్ప దూరని అడవిలో
తుర్రుపిట్ట కట్టిన గూటిలో
ఒకరోజు నాకు విడిది చెయ్ ఒయ్ ఒయ్
నువ్వు చీర దొంగలించి పోయినా
పరువు నిలుపు నాచేయి
వలువలు అన్నవి కల్లేనోయ్
దాగిన ఒళ్లే నిజమేనోయ్
వలువలు అన్నవి కల్లేనోయ్
దాగిన ఒళ్లే నిజమేనోయ్
అంతటి అందం నాకే సొంతం
ఎదలో రొదలే తైతైతై
తలచిన పనులే చెయ్ చెయ్ చెయ్
మేను మేను కలవడమే  హయ్ హయ్

ఉట్టిమీద కూడు ఉప్పు చేపతోడు
వడ్డించ నేను చాల నీకు
ముద్దుపెట్టినెత్తిన గుండెల మధ్యన
చచ్చిపోవ తోచెనా నీకూ

ఉట్టి మీద కూడు ఉప్పు చేప తోడు...
వడ్డించ నువ్వు చాలు నాకు
ముద్దుపెట్టినెత్తిన గుండెలో మధ్యన
చచ్చిపోవ తోచెనమ్మా...హే...
ఓ... ఏటి గట్టుమీద తూనీగే పడదామా
కాకి ఎంగిలిలా ఒక పండే తిందామా
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...
కోలా ఓ కోలా కోలా గలా...శుక్రవారం, మార్చి 25, 2016

రన్ రన్ రన్ రన్ రన్...

ఇద్దరమ్మాయిలతో సినిమాలోని ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : ఇద్దరమ్మాయిలతో (2013)
సంగీతం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : రామజోగయ్యశాస్త్రి
గానం : అపాచి ఇండియన్

సీతా గీతా షీలా మాలా
పేరే ఏదైనా అరె ఊరే ఏదైనా
అమ్మాయంటూ భూమ్మీదే
అస్సలు లేకుంటే కన్నా... లైఫే సున్నా
చీరో గీరో షర్టో స్కర్టో వేసేదేదైనా ఏ కంట్రీ డ్రెస్సైనా
ఐఫీస్టనిపించే బ్యూటీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఎదురైనా
మెచ్చుకో నాయ్‌నా
బూం బూం బూం బూం బూం బూం బూబూం
ఈ పాపలే లేకపోతె డూం డూం డూం డూం
లోకానికే ఆక్సిజిన్ అందం అందం... సో...

Run run run run run
Put your hands up n say
let's have some fun
Run run run run run
Gotta win the heart of
every sexy woman

మాటల్లోన కాక్టెయిల్ మత్తుంటాది
ఊపిర్లోన పెర్ఫ్యూమ్ ఘుమ్మంటాది
టాప్ టూ బాటమ్ అమ్మాయిల్లో
మనసులకే మంటెట్టే నిప్పుంటాది
దూదికన్న సాప్టుగున్న హార్టుంటాది
సూదికన్న షార్పుగున్న చూపుంటాది
అర్థంకాని చిట్టిబుర్రలో
గజిబిజి సుడోకు పజిలుంటాది
బూం బూం బూం బూం బూం
బూం బూబూం
ఎహె ఎన్ని గొప్ప లెక్కలున్నా
ఏంటీ లాభం
ఎళ్లి ఆడికో ఈడికో పడ్డం ఖాయం సో...

Run run run run run
Put your hands up n say
let's have some fun
Run run run run run
Gotta win the heart of
every sexy woman

క్లోరోఫాం అద్దుకున్న కర్చీఫ్‌లాగ
కొంతమంది అమ్మాయిలు హైలీ డేంజర్
ఆర్గానిక్ ఫోం మేట్రెస్‌లాగా
కొందరిది ఎడ్జష్టయ్యే సింపుల్ నేచర్
జీన్స్ ప్యాంటు వేసుకున్న ప్రతీ అమ్మాయ్
ఫాస్టుగానే ఉండాలని రూలే లేదు
సల్వారేసే ప్రతి అమ్మాయ్ స్లోగానే
ఉంటుందన్న గ్యారెంటీ లేదు
బూం బూం బూం బూం బూంబ బూం బూబూం
వీళ్లనెస్టిమేట్ చెయ్యడం చాలా కష్టం
ఈ లైఫ్‌టైం చాలదీ సబ్జెక్ట్ కోసం రన్ రన్ రన్...

Run run run run run
Put your hands up n say
let's have some fun
Run run run run run
Gotta win the heart of
every sexy womanగురువారం, మార్చి 24, 2016

బుగ్గే బంగారమా...

నచ్చిన అమ్మాయితో పెళ్ళి కుదిరితే ఆ మైమరపులో ఎవరిని చూసినా తనని చూసినట్లే ఉంటుంది కదా అదిగో అలాంటి ఓ అబ్బాయి ఊహల్ని ఈ పాటలో మీరే చూడండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమె వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : చందమామ (2007)
సంగీతం : కె.ఎం.రాధాకృష్ణ
సాహిత్యం : పెద్దాడ మూర్తి
గానం : రాజేష్

పచ్చిపాల యవ్వనాల గువ్వలాట
పంచుకుంటే.. రాతిరంతా జాతరంట

బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా
అగ్గే రాజేసెలేమ్మా
ఒళ్ళె వయ్యారమా నవ్వే మందారమా
నన్నే కాజేసెనమ్మా
పట్టుచీరల్లో చందమామ
ఏడువన్నెల్లో వెన్నెలమ్మా
కన్నెరుపాన కోనసీమ
కోటితారల్లో ముద్దుగుమ్మా
బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా
అగ్గే రాజేసెలేమ్మా
ఒళ్ళె వయ్యారమా నవ్వే మందారమా
నన్నే కాజేసెనమ్మా

యాలో యాల యేలో యేలో
యాలో యాలా యేలెలో
యాలో యాల యేలో యేలో
యాలో యాలా యేలెలో

ఎదురే నిలిచే అధర మధుర దరహాసం
ఎదురై పిలిచే చిలిపి పడుచు మధుమాసం
వెలిగే అందం.. చెలికే సొంతం.. వసంతం
వరమై దొరికే అసలు సిసలు అపురూపం
కలిసే వరకు.. కలలో జరిగే విహారం

పుష్యమాసానా మంచునీవో
భోగిమంటల్లో వేడినీవో
పూల గంధాల గాలినీ..వో
పాలనురగల్లో తీపినీవో

బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా
అగ్గే రాజేసెలేమ్మా

హియర్ వీ గో ..

నాగమల్లి పూలతోన నంజుకున్న ముద్దులార
సందెగాలి కొట్టగానె అరుబైట ఎన్నెలింట
సద్దుకున్న కన్నెజంట సద్దులాయెరో.. యో..
నారుమల్ల తోటకాడ నాయుడోరి ఎంకిపాట
నాగమల్లి పూలతోన నంజుకున్న ముద్దులార
సందెగాలి కొట్టగానే ఆరుబయట ఎన్నెలింట
సద్దుకున్న కన్నెజంట సద్దులాయెరో

ఎదలో జరిగే విరహ సెగల వనవాసం
బదులే అడిగే మొదటి వలపు అభిషేకం
వధువై బిడియం ఒదిగే సమయం ఎపుడో
జతగా పిలిచే అగరు పొగల సహవాసం
జడతో జగడం.. జరిగే సరసం.. ఎపుడో

అన్నిపువ్వుల్లో ఆమె నవ్వే..
అన్ని రంగుల్లో ఆమె రూపే..
అన్ని వేళల్లో ఆమె ధ్యాసే..
నన్ను మొత్తంగా మాయచేసే..

బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా
అగ్గే రాజేసెలేమ్మా
ఒళ్ళే వయ్యారమా నవ్వే మందారమా
నన్నే కాజేసెనమ్మా
పట్టుచీరల్లో చందమామ
ఏడువన్నెల్లో వెన్నెలమ్మా
కన్నెరుపాన కోనసీమ
కోటితారల్లో ముద్దుగుమ్మాబుధవారం, మార్చి 23, 2016

ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె...

మిత్రులందరకూ హోలీ శుభాకాంక్షలు. ప్రేమలో పడితే లోకమంతా రంగులమయమైపోతుంది ఇక అదే ప్రేమను ప్రేయసి ఆమోదం లభిస్తే ఆ ప్రేమజంట రంగుల కలల్లో మునిగి తేలడాన్ని ఎవరాపగలరు. అలాంటి ఓ ప్రేమజంట కథను మీరే చూడండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.చిత్రం : రాజా రాణీ (2014)
సంగీతం : జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరాం
గానం : విజయ్ ప్రకాష్, రానినా రెడ్డి

ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..

ప్రేమంటే నా బ్రదరే.. నీపై పిచ్చి ముదిరే
చెప్పెయ్ మంది వెదరే.. నేనంటే ఇష్టమా
దిక్కులన్నీ అదిరే చుక్కలన్నీ చెదిరే
లేనే లేదు కుదురే లవ్ అంటే కష్టమా
మిస్టర్ ప్రేమ అంటూ నన్నే ఊరిలోన అంటారే
మిస్సుడ్ కాల్ గా మార్చమాకే

ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..

భయం లేనోడినైనా చెయ్యాల్సొచ్చే ఫాలోయింగ్
కాళ్ళా వేళ్ళా పడితే మనసే కరిగి లవ్ గ్రోయింగ్
క్కా పక్కనె ఉండి పదివేల లుక్సు బారోయింగ్
పక్కా శోధనవల్లే అప్పుడు ఇప్పుడు ఔట్ గోయింగ్
 
ఒహో ఓహో ఎహె ఎహె ఒహొ ఒహొ ఎహె ఎహె
ఐకాన్ వా సైతాన్ వా నువ్వేమో స్వీటా లేదా హాటా..
 
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..

నామది నీదని రాశావా రాసేశా

నీవే జ్ఞాపకమొస్తే న్యూరాన్స్ అన్ని మెరిసాయి
నీవే కల్లోకొస్తే హార్మోన్స్ అన్నీ మురిసాయి 
సాంగై వినిపిస్తాయి సంగతులన్నీ నీవల్లే
వ్రాంగ్ గా స్నేహం చేస్తే లంగ్స్ లో లవ్వే శ్వాసయ్యే
ఒహో ఓహో ఎహె ఎహె ఒహొ ఒహొ ఎహె ఎహె
తిట్టైనా తిక్కైనా తియ్యంగా తీసుకుంటుంది జన్మ

ప్రేమంటే నా బ్రదరే.. నీపై పిచ్చి ముదిరే
చెప్పెయ్ మంది వెదరే.. నేనంటే ఇష్టమా
దిక్కులన్నీ అదిరే చుక్కలన్నీ చెదిరే
లేనే లేదు కుదురే లవ్ అంటే కష్టమా
మిస్టర్ ప్రేమ అంటూ నన్నే ఊరిలోన అంటారే
మిస్సుడ్ కాల్ గా మార్చమాకే

ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..
ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఒడె ఓ..మంగళవారం, మార్చి 22, 2016

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేకిటీజీ...

అప్పట్లో కుర్రకారును ఒక ఊపు ఊపేసిన హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.చిత్రం : ప్రేమికుడు
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : సాహుల్ హమీద్

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేకిటీజీ ఊర్వశీ
ఊసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ
ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేకిటీజీ ఊర్వశీ
ఊసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ
గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ
నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ
ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేకిటీజీ ఊర్వశీ

ఓ చెలి తెలుసా తెలుసా
తెలుగు మాటలు పదివేలు
అందులో ఒకటో రెండో
పలుకు నాతో అది చాలు 
గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ
నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ

చిత్రలహరిలో కరెంటుపోతే టేకిటీజీ పాలసీ
బాగ చదివి ఫెయిలయిపోతే టేకిటీజీ పాలసీ
తిండి దండగని నాన్న అంటే టేకిటీజీ పాలసీ
బట్టతలతో తిరుపతి వెళితే టేకిటీజీ పాలసీ
 
ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేకిటీజీ ఊర్వశీ
ఓ చెలి తెలుసా తెలుసా జీవనాడులు ఎన్నెన్నో
తెలుపవే చిలకా చిలకా ప్రేమనాడి ఎక్కడుందో
గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ
నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ

 
చూపుతో ప్రేమే పలకదులే
కళ్లతో శీలం చెడిపోదే
మాంసమే తినని పిల్లుందా
పురుషులలో రాముడు ఉన్నాడా
విప్లవం సాధించకపోతే
వనితకు మేలే జరగదులే
రుద్రమకు విగ్రహమే ఉంది
సీతకు విగ్రహమే లేదే
 
పోజుకొట్టి పిల్ల పడలేదంటే టేకిటీజీ పాలసీ
పక్కసీటులో అవ్వే ఉంటే టేకిటీజీ పాలసీ
సండే రోజు పండగ వస్తే టేకిటీజీ పాలసీ
నచ్చిన చిన్నది అన్నా అంటే టేకిటీజీ పాలసీ

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేకిటీజీ ఊర్వశీ
ఊసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ
గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ
నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ
 
 
పగలు నిన్ను చూడని కన్నెలకు
రాత్రిలో కన్నుకొట్టి ఏం లాభం
స్వేచ్ఛయే నీకు లేనప్పుడు
స్వర్గమే ఉన్నా ఏం లాభం
ఫిగరుల సందడి లేకుండా
క్లాసుకి వెళ్లి ఏం లాభం
ఇరవైలో చెయ్యని అల్లరులు
అరవైలో చేస్తే ఏం లాభం

సోమవారం, మార్చి 21, 2016

శైలజా శైలజా...

రీసెంట్ హిట్ నేనూశైలజ చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : నేను శైలజ (2015)
సంగీతం : దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : సాగర్

నువ్వు నేను కలుసుకున్న చొటు‌ మారలేదు
బైక్ మీద రైయ్ మన్న రూటు మారలేదు
నీకు నాకు ఫేవరెట్టు స్పాట్ మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా

మనం కబురులాడుకున్న బీచ్ మారలేదు
మనవంక చూసి కుళ్ళుకున్న బాచ్ మారలేదు
మనం ఎక్కిదిగిన రైల్ కొచ్ మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా

ధియెటర్లో మన కార్నర్ సీటు మారలేదు
నీ మాటల్లో దాగిఉన్న స్వీట్ మారలేదు
నిన్ను దాచుకున్న హర్ట్ బీట్ మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా.. శైలజా

శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
గుండెల్లో కొట్టావే డోల్ బాజా
శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
నీ కోసం చెయ్యాలా ప్రేమ పూజా
శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
గుండెల్లో కొట్టావే డోల్ బాజా
శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
నీ కోసం చెయ్యాలా ప్రేమ పూజా

మా అమ్మ రోజువేసిపెట్టె అట్టు మారలేదు
మా నాన్న కొపమొస్తె తీట్టే తిట్టు మారలేదు
నెలవారి సామాన్ల లిస్టు మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా

వీధి కుళాయ్ దగ్గరేమొ ఫైట్ మారలేదు
నల్లరంగు పూసుకున్న నైట్ మారలేదు
పగలు వెలుగుతున్న స్ర్టీట్ లైట్ మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా

సమ్మర్ లో సుర్ మనె ఎండ మారలేదు
బాధలోన మందుతెచ్చే ఫ్రెండ్ మారలేదు
సాగదీసే సీరియల్స్ ట్రెండ్ మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా శైలజా

శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
గుండెల్లో కొట్టావే డోల్ బాజా
శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
నీ కోసం చెయ్యాలా ప్రేమ పూజా

నీ ఫొటొని దాచుకున్న పర్స్ మారలేదు
నీ కోసం కొట్టుకొనే పల్స్ మారలేదు
నువ్వు ఎంతకాదు అన్న మనసు మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా
నీ స్ర్కీన్ సేవరెట్టుకున్న ఫోను మారలేదు
నీకిష్టమయిన ఐస్ క్రీమ్ కోన్ మారలేదు
నీ మీద ఆశ పెంచుకున్న నేను మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా

బ్రాంది విస్కీ రమ్ములొన కిక్కు మారలేదు
ఈస్టు వెస్టు నార్త్ సౌతు దిక్కు మారలేదు
ప్రేమ ప్యార్ మహబ్బత్ ఇష్క్ మారలేదు
నువ్వెందుకు మారావే శైలజా శైలజా

శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
గుండెల్లో కొట్టావే డోల్ బాజా
శైలజా శైలజా శైలజా శైలజా
నీ కోసం చెయ్యాలా ప్రేమ పూజాఆదివారం, మార్చి 20, 2016

గన్నులాంటి కన్నులున్న...

దేవీశ్రీప్రసాద్ వ్రాసే పాటల లిరిక్స్ మాంచి సరదాగా ఉంటాయ్. అలాంటి ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : గబ్బర్ సింగ్ (2012)
సంగీతం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
గానం : పవన్ కళ్యాణ్, వడ్డేపల్లి శ్రీనివాస్

ఏ పిల్లా అట్లా నవ్వేసేసి పారిపోమాకే బాబు
మీరేంట్రా నన్ను చూస్తన్నారు
ఎవడి డప్పు వాడు కొట్టండహెయ్… అది...

ఏ గన్నులాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్లా
ఏ నవ్వు తోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే యెల్లా?…
ఏ గన్నులాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్లా
ఏ నవ్వు తోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే యెల్లా?…

ఏ సుందరి సుందరి సుందరి
మనసుని చేసినావె ఇస్తిరీ…
స్ట్రాబెర్రీ బ్లూబెర్రీ బ్లాక్బెర్రీ మిక్స్ చేసి
లిప్పులో పెట్టినావె ఫ్రెష్ జ్యూసు ఫాక్టరి…

పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం
నల్ల రంగు అంటుకున్న తెల్ల కాగితం
అహ పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం
ఆవకాయ బద్దలేని మందు కంటె దారుణం…

ఏ గన్నులాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్లా
ఏ నవ్వు తోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే యెల్లా?…
ఏ గన్నులాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్లా
ఏ నవ్వు తోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే యెల్లా?…

పంచదార పెట్టి రుద్దినట్టు..
మంచి తేనె తెచ్చి అద్దినట్టు..
ద్రాక్ష పండు తీసి పిండినట్టు..
ఎంత తీపి ఉన్నదే నీ నవ్వు చుట్టు…
వెయ్యి ముగ్గు సుక్కలెట్టినట్టు.. విన్నాంలే...
పొయ్యి మీద పాలు పొంగినట్టు.. విన్నాంలే...
పూట కొక్క పండగొచ్చినట్టు..
ఏదేదో అవుతోందే నీ మీద ఒట్టు
సంపకే సంపకే సంపకే
నిప్పులాంటి నవ్వులోకి దింపకే
ఏ సింపకే సింపకే సింపకే
నల్లని రాత్రినీ సింపకే రంగుతో నింపకే

పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం
బ్రేకు లేని బైక్ నే రయ్యిమంటు తోలడం
హే పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం
ట్రాకు లేని ట్రైను మీద కుయ్యుమంటు యెల్లడం…

ఒక్క జానడంత కప్పు కోసం..
పెద్ద వరల్డు కప్పు జరుగుతాది
నీ నవ్వులున్న లిప్పు కోసం...
చిన్న వరల్డు వారు జరిగినా తప్పు లేదే
కొన్ని వేల కోట్ల అప్పు కోసం..
కాపు కాసి ఉన్నదంట దేశం
ఒక్క నవ్వునంట ఇవ్వు పాపం..
దాన్ని అమ్ముకుంటే అప్పు బాధ తప్పుతాదే…
కొట్టినా కొట్టినా కొట్టినా
గుండెలోన దాగి ఉన్న డప్పుని
రాసిన రాసిన రాసినా నవ్వు పై
ఎవ్వరూ రాయని మస్తు మస్తు పాటని

పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం..
తాడు లేని బొంగరాన్ని గిర్రుమంటు తిప్పడం
హేయ్ పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం
నూనె లోంచి వాన లోకి జారిపడ్డ అప్పడం…

యే పిల్లా...శనివారం, మార్చి 19, 2016

రాను రానంటూనే...

జయం సినిమా కోసం ఆర్.పి.పట్నాయక్ స్వరపరచిన ఓ హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : జయం (2002)
సంగీతం : ఆర్.పి. పట్నాయక్
సాహిత్యం : కులశేఖర్
గానం : ఆర్.పి. పట్నాయక్, ఉష

ఏమైందిరా - బాధగా ఉంది
నాకు లేని బాధ నీకెందుకురా
నీ బాధ నా బాధ కాదా

ఎహే రాయే..
హబ్బబ్బబ్బ రాను రాను
నాను రాను కుదరదయ్యో
కాదు కాదు ఈలు కాదు వొగ్గేయ్ వయ్యో
వొద్దు వొద్దు మీద మీద పడకరయ్యో
సిగ్గు సిగ్గు సిన్నకోక లాగకయ్యో


రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
కాదు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
తోటకాడకొచ్చిందా కుర్రదో కుర్రది
పచ్చి పచ్చివంటూనే పిల్లదో పిల్లదో
పళ్ళట్టుకొచ్చిందోయ్ పిల్లదో పిల్లది

రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
 


ఏం పండు తీసుకొచ్చిందిరా అబ్బాయ్
యాపిలు పండు నారింజ పండు
బత్తాయి పండు బొప్పాయి పండు
అనస పండు పనస పండు
నిమ్మ పండు దానిమ్మ పండు
మామిడి పండు అరటి పండు

రాను అని కాదు అని అంతలేసి మాటలని
సంతకొచ్చె సూడవయ్యో సిన్నది
కాదనంటే ఔనని  లే లేదనంటే ఉందనిలే
ఆడవారి మాట తీరు వేరులే
ఔనా మైనా మాతో చిందేయ్ చిందేయ్
బాబోయ్ రానోయ్ నాకసలే సిగ్గోయ్ సిగ్గోయ్
 

సిగ్గు సిగ్గంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
సీరంతా జార్చిందా సిన్నదో సిన్నది
కస్సుబుస్సంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
కౌగిట్లో వాలిందా కుర్రదో కుర్రది

 

హరిలో రంగ హరి హరి
స్వామి రంగ హరి హరి
ఏంటో ఎవరూ పట్టించుకోట్లేదేంటి
గాజువాక పిల్లా మే గాజులోళ్ళం కాదా
చెయ్యి చాపలేదా మా గాజు తొడగలేదా

తప్పు అని గిప్పు అని అందరిలో ముందరని
సాటుకొచ్చి సిందులేసె సిన్నది
తప్పనంటే ఒప్పనలే ఒప్పనంటే తప్పనలే
సూటిగాను సెప్పదయ్యో ఆడది
రావే పిల్లా ఎందుకు మల్లాగుల్లా
ఎల్లోయ్ ఎల్లోయ్ ఎల్లెల్లోయ్ ఎల్లో ఎల్లోయ్
 

రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
కాదు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
తోటకాడకొచ్చిందా కుర్రదో కుర్రది
పచ్చి పచ్చివంటూనే పిల్లదో పిల్లదో
పళ్ళట్టుకొచ్చిందోయ్ పిల్లదో పిల్లది
 

శుక్రవారం, మార్చి 18, 2016

క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్...

ప్రేమలో పడిన కుర్రాళ్ళ ఫీలింగ్ ను కళ్ళకు కట్టినట్లుగా వర్ణించిన ఓ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : నేను శైలజ (2015)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్ 
సాహిత్యం : రామ జోగయ్య శాస్త్రి
గానం : పృథ్వీచంద్ర

కాంపౌండ్ వాల్ ఎక్కి ఫోను మాట్లాడుతుంటే
చైనా వాల్ ఎక్కి మూను తాకినట్టుందే

మార్నింగ్ లేవగానే నీ మెసేజ్ చూస్తుంటే
మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కి సేల్ఫీ దిగినట్టుందే


ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్


రోడ్ సైడ్ నీతోటి పానిపూరీ తింటుంటే
ప్లేట్ కి కోటైనా చీప్ అనిపిస్తుందే
నీ షర్ట్ బాగుందని ఓ మాటే నువ్వంటే
కుట్టిన వాడికి గుడి కట్టాలనిపిస్తుందే


క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్


నిన్న మొన్న దాక సూపర్ అన్న ఫిగరే
నిన్ను చూసినాక సో సో గుందే
రోజు నన్ను మోసే నా బ్యాచిలర్ బైకే
నువ్వు ఎక్కినాక  ఐ యామ్ హ్యాపీ అందే
రాంగ్ రూట్ అంటూ కేసు రాసి ఎస్సై
పేరు చెప్పమంటే గంటట్టిందే
నిన్ను నాతో చూసి బాయ్స్ లోన జలసి
పెరుగుతుంటే ఆస్కార్  విన్ అయినట్టుందే
సారీ హరి  నో అన్న అమ్మాయిలందరినీ
వీకెండ్ పార్టీ కి పిలవాలని ఉందే
ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి మన ఇద్దరి ఫ్యూచర్ ని
ఐమాక్స్ లో వాళ్ళకి షో వెయ్యాలని వుందే

క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
బేబీ నీకు నాకు మధ్య లవ్ డీలింగ్
ఇట్స్ ఏ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్
బేబీ నీకు నాకు మధ్య లవ్ డీలింగ్

గురువారం, మార్చి 17, 2016

నువ్ నా బుజ్జిపిల్లా...

పోటుగాడు చిత్రం కోసం తమిళ్ హీరో శింబు పాడిన ఓ హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : పోటుగాడు (2013)
సంగీతం : అచ్చు
సాహిత్యం : అచ్చు, మనోజ్, రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : శింబు

వన్నూ టూ త్రీ ఫోరు..
వైనాట్ షేక్ యువర్ బూటీ..
అమ్మమ్మో పిచ్చ బ్యూటీ..
అయామ్ ద డ్రైవింగ్ ఇన్ ద సిటీ ఓ మై నాటీ..
మనము వెల్దాం ఊటీ.
అరె కమ్ము కమ్ము దా నాతోటీ..
ఈ పోటుగాడికీ నో పోటీ
ఒకే లవ్ లవ్ లవ్ లవ్..
అఫ్టర్ లవ్ హాట్ స్టఫ్ నో టెన్షన్ బేబీ..

నువ్ నా బుజ్జిపిల్లా తెల్లపిల్లా ఐలవ్యూ పిల్లా..
ఇంక నువ్వూ నేనూ కప్లింగ్ ఐతే
భూం.. భూం.. భూం.. భూంభూంభూం..
బుజ్జిపిల్లా తెల్లపిల్లా ఐలవ్యూ పిల్లా..
ఇంక నువ్వూ నేనూ కప్లింగ్ ఐతే...
సలామ్ నమస్తే వణక్కం బేబీ...

యూ వేరింగ్.. యూ వేరింగ్..
యూ వేరింగ్ డ్రెస్సు ఇట్ సో షార్టూ..
వేర్ ఆర్ ద రెస్ట్ అమ్మా..
అరె ఐ వాన్నా టెల్ యూ ఐ వాన్న టెల్ యూ
యూసో హాట్ అమ్మా మామా..
స్లీపింగు లేదే ఈటింగు లేదే చలి జొరమొస్తుందే
అరె యూ హావ్ ద కర్వ్సూ ఐ హావ్ ద ప్యాక్సూ
లెట్స్ సింగ్ డ్యూయెట్ మా..
నువ్ ఫారిన్ చాక్లెట్ మా నేను లోకల్ బిస్కట్ మా
అరె డోంట్ గో మై హార్ట్ రేట్ డౌనూ ఫారెన్ ఫిగరమ్మా..

నువ్ నా బుజ్జిపిల్లా తెల్లపిల్లా ఐలవ్యూ పిల్లా..
ఇంక నువ్వూ నేనూ కప్లింగ్ ఐతే
భూం.. భూం.. భూం..భూంభూంభూం..
బుజ్జిపిల్లా తెల్లపిల్లా ఐలవ్యూ పిల్లా..
ఇంక నువ్వూ నేనూ కప్లింగ్ ఐతే...
సలామ్ నమస్తే వణక్కం బేబీ..

యూ ఆర్ సో బ్రైటూ అయామ్ నాట్ వైటూ
ఇట్సోకె ఆల్రైటూ..
అరె లవ్వీస్ బ్లైండు లవ్వీస్ గాడ్
రెస్ట్ ఆల్ బుల్ షిట్ షిట్..
నువ్ ఇంగ్లీషూ నేనూ లోక్లాసూ
టుగెదర్ బిందాసూ..
యూ ఆర్ ద ఫ్లైటూ అయామ్ ద పైలెట్టూ
లెట్స్ గో లవ్ రూటూ..
మైలేజ్ చాలా గుడ్డమ్మా..
హార్స్ పవరు పిచ్చ హై అమ్మా..
అరె వైటు బ్యూటీ సూపర్ హాటీ
నేనూ పిచ్చోడైపోయా..

నువ్ నా బుజ్జిపిల్లా తెల్లపిల్లా ఐలవ్యూ పిల్లా..
ఇక నువ్వూ నేనూ కప్లింగ్ ఐతే
భూం.. భూం.. భూం..భూంభూంభూం..
బుజ్జిపిల్లా తెల్లపిల్లా ఐలవ్యూ పిల్లా..
ఇక నువ్వూ నేనూ కప్లింగ్ ఐతే...
సలామ్ నమస్తే వణక్కం బేబీ..


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.