శుక్రవారం, జనవరి 12, 2018

ప్రియే! చారు శీలే!...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ 

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌ ॥ (ధ్రువమ్‌) ॥


వదసి యది కించిదపి దంత రుచి కౌముదీ
హరతి దర తిమిరమతిఘోరం ।
స్ఫురదధర శీధవే తవ వదన చంద్రమా
రోచయతు లోచన చకోరమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

సత్యమేవాసి యది సుదతి! మయి కోపినీ
దేహి ఖర నఖర శర ఘాతం ।
ఘటయ భుజ బంధనం జనయ రద ఖండనం
యేన వా భవతి సుఖ జాతమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!


త్వమసి మమ భూషణం త్వమసి మమ జీవనం
త్వమసి మమ భవ జలధి రత్నం ।
భవతు భవతీహ మయి సతతమనురోధినీ
తత్ర మమ హృదయం అతియత్నమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

నీల నళినాభమపి తన్వి! తవ లోచనం
ధారయతి కోక నద రూపం ।
కుసుమ శర బాణ భావేన యది రంజయసి
కృష్ణ మిదమేత దనురూపమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

స్ఫురతు కుచ కుంభయోరుపరి మణి మంజరీ
రంజయతు తవ హృదయ దేశం ।
రసతు రశనాఽపి తవ ఘన జఘన మండలే
ఘోషయతు మన్మథ నిదేశమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

స్థల కమల గంజనం మమ హృదయ రంజనం
జనిత రతి రంగ పరిభాగం ।
భణ మసృణ వాణి! కరవాణి చరణ ద్వయం
సరస లసదలక్తక రాగమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!
స్మర గరళ ఖండనం మమ శిరసి మండనం
దేహి పద పల్లవముదారం ।
జ్వలతి మయి దారుణో మదన కదనానలో
హరతి తదుపాహిత వికారమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!
ఇతి చటుల చాటు పటు చారు ముర వైరిణో
రాధికామధి వచన జాతం ।
జయతి జయదేవ కవి భారతీ భూషితం
మానినీ జన జనిత శాంతమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌ ॥
 
 
 


0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

పోస్ట్ కంటెంట్ తో సంబంధంలేని మరియూ బ్లాగ్ అగ్రిగేటర్స్ ని స్పామ్ చేసే ప్రమోషనల్ కామెంట్స్ పబ్లిష్ చేయబడవు.

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.