బుధవారం, ఏప్రిల్ 16, 2014

భద్రుని చరితము...

హరికథా ప్రక్రియపై నాకున్న ప్రత్యేకాసక్తి మీకు తెలిసినదే కదా రామకథలతో వచ్చిన రెండు ముఖ్య హరికథలు (స్వాతిముత్యం, వాగ్దానం నుండి) ఇదివరకే ఈ బ్లాగ్ లో ప్రచురించడం జరిగింది. అందుకే ఈ ఏడాది అందాల రాముడు సినిమాకోసం అక్కినేని గారు కథకునిగా నటించిన ఈ భద్రుని చరితము హరికథని మీకోసమ్ అందిస్తున్నాను. ఈ హరికథ వినడంకన్నా వీడియో చూడడం నాకు ఎక్కువ ఇష్టం ఎందుకంటే చక్కగా బాపు గారి బొమ్మలతో భద్రుని కథని మనం చూడవచ్చు. నాగేశ్వరరావు గారు కూడా చాలా యాక్టివ్ గా కనిపిస్తారు ఇందులో. ఈ హరికథను ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినండి లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోండి.
చిత్రం : అందాల రాముడు (1973)
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
గానం : రామకృష్ణ, రాఘవులు, ట్టాభి భాతార్(నం)

మా తల్లి గోదారి చూపంగ దారి
పడవెక్కి భద్రాద్రి పోదామా
భద్రాద్రి రాముణ్ణి చూదామా
భద్రగిరి మహిమలే విందామా
భద్రగిరి మహిమలే విందామా ఓఓహో..ఓహో

ఏవిటోయ్ ఆ మహిమలు ?

శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హారి
భక్తులారా.. సుజనులారా
సీతాలక్ష్మణ సమేతుడైన శ్రీరామచంద్రుడు
అరణ్యవాస సమయంబున..
పావన గోదావరీ తీరంబున ఒకానొక గిరిని
పరికించి, దానిపై సుంత
విశ్రమించినంత, ఆ కంధరమ్మొక సుందర
పురుషాకృతి దాల్చి.. ఏమనినాడనగా..

ధన్యుడనైతిని ఓ రామా
నా పుణ్యము పండెను శ్రీరామా
ధన్యుడనైతిని ఓ రామా
నా పుణ్యము పండెను శ్రీరామా
మేరు గిరీంద్రుని పుత్రుడను
నీ రాకకు చూచే భధ్రుడనూ
నారీ శిరోమణి సీతమ్మతో మీరు
నా శిరమున నెలకొన వేడెదనూ..
కారుణ్యాలయ కామితమీడేర్చ
కలకాలము నిను కొలచెదనూ
ధన్యుడ.. ధన్యుడ...
ధన్యుడనైతిని ఓ రామా
నా పుణ్యము పండెను శ్రీరామా

అని భద్రుడు ప్రార్ధించిన స్వామివారేమన్నారనగా..
వత్సా! నీ ముద్దు చెల్లించుటకు ముందు
మా తండ్రిమాట చెల్లించవలయును గదా
ఉత్తరోత్తర కాలంబున పునర్దర్శనంబు ఇచ్చువాడను..
అని వెడలిపోయిరి.. అంతట...

వెడలిన రాముడు వెలదిని బాసి
ఇడుములలో బడెనూ
కడలికి వారధి గట్టి
కఠినాత్ముడు దనుజుని గొట్టి
కలికి చెరను పోగొట్టి
కనువిందుగ పట్టము గట్టి
బంధుమిత్రుల తలచుట బట్టి
భక్తుని మాట మరచాడు
రాముడు పరమావతారమ్ము విడిచాడు
వైకుంఠవాసమ్ము చేరాడు
శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో... హారి..

కానీ భూలోకమున భద్రుడు ఎన్ని యుగములైనా
ఎదురుచూస్తూ ఏవిధముగా శోకించినాడనగా

వచ్చెదనంటివి రామయ్యా
వరమిచ్చెదనంటివి రామయ్యా
వచ్చెదనని శలవిచ్చిన పిమ్మట
మోసపుచ్చుట ఇచ్చట తగదయ్యా
వచ్చెనుకద నీ మాటకు మచ్చా
అది రానిచ్చెదనా నిను పోనిచ్చెదనా
హెచ్చరింతు నువు మెచ్చెడి తపమున
నిచ్చలు జపించి ఖచ్చితముగా
ఓ సచ్చరిత్రనిన్నిచ్చటకీడ్చెద
వచ్చెదనంటివి రామయ్యా
వరమిచ్చెదనంటివి రామయ్యా

అని శపథంబు చేసి మహోగ్ర తపస్సు నాచరించగా
సకల సురాసుర యక్ష గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషాదులు
సంక్షోభమ్ము నొందిరి... అపుడు..

కదలెను శ్రీ మహా విష్ణువు
కదలెను భక్త సహిష్టువు
సుదతి శ్రీదేవికి సుంతయినా తెలుపక
శుభ శంఖ చక్రాల కరముల దాల్చక
సుదూరమౌ భూలోకమునకు
సుపర్ణుని భుజమైన ఎక్కకా
వడివడి కదలెను శ్రీ మహా విష్ణువు
ఆహా కదలెను భక్త సహిష్టువు

శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో... హారి..

గజేంద్ర మోక్ష సన్నివేశంబుకై వడి 
స్వామి వారు ఆ విధమ్ముగా కదలగా..

తన వెంటన్ సిరి 
లచ్చి వెంట నవరోధవ్రాతమున్
దాని వెన్కను పక్షీంద్రుడు
వాని పొంతను ధనుఃకౌమోదకీ
శంఖ చక్ర నికాయంబునూ

హుటాహుటిని రాగా తొందరయందు
అపసవ్యంబుగా ఆయుధములు ధరించి
స్వామివారు దర్శనంబీయ ఆ భక్తశిఖామణి ఏమన్నాడు..

ఎవరివయ్య స్వామి ఏను నిన్నెరుగను
హరిని నేనటంచు అనగనేల
నాడు నన్ను బ్రోచు నారాముడవు గావు
నాటి రూపు చూప నమ్మగలను 

అని భద్రుడు కోరగా – శ్రీ మహావిష్ణువు
తొలినాటి రామావతారమ్ము ప్రదర్శించెను
అపసవ్యమ్ములైన ఆయుధమ్ములు, ఆతీరుగనే చేతుల నిల్చెను..
భద్రుడు మహదానంద భరితుడై

ఈ తీరుగనె ఇచ్చట వెలయుము
ఇనకుల సోమా రామా
భూతలమున ఇది సీతారాముల
పుణ్య క్షేత్ర లలామా

శభాష్..

అని విన్నవించగా స్వామివారు ఆ తీరుగనే వెలసిరి.
ఆ భద్రుడే భద్రాద్రి అయ్యెను. భద్రగిరి వాసుడైన శ్రీరామచంద్రుడు
ఎండకు ఎండి వానకు తడిసి నీడకు తపించినవాడై..
ఒక నాడు శబరి అంశమున జన్మించినదైన పోకల దమ్మక్క
అను భక్తురాలి స్వప్నమ్మున సాక్షాత్కరించి
ఆ వైనమ్ము తెలుపగా ఆయమ భద్రగిరినంతయు గాలించగా
స్వామివారి దివ్యసుందరమూర్తి కనిపించెను.

కోరి కనిపించావా కోదండరామయ్యా
గుడి కట్టలేని ఈ బడుగు పేదకు నీవు
కోరి కనిపించావా కోదండరామయ్యా
చక్రవర్తి కుమారుడా ఇంకో చక్రవర్తికి అల్లుడా
భూచక్రమేలిన సార్వభౌమా
విధి వక్రించి నీకే వాసమ్ము కరువా

తాటాకు పందిరే తాటకాంతక
నీకు భవనమయ్యా
తాటిపండ్లే ఓ మేటి రాజకుమార
విందులయ్యా నీకు విందులయ్యా

అని పోకల దమ్మక్క నిత్యము సేవించుకొనెను.
తదుత్తర కాలంబున రామదాసుగా ప్రఖ్యాతుడైన
కంచెర్ల గోపన్న ఏవిధముగా ఆలయ నిర్మాణము గావించెననగా..
ఏవిధముగానా ! అప్పుజేసి..
తప్పునాయనా! గోపన్న చరితములోక విఖ్యాతము..
తదీయ సంస్మరణము మంగళదాయకము

రామచంద్రాయ జనక రాజజామనోహరాయ
మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం
సీతా రామచంద్రాయ జనక రాజజామనోహరాయ
మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం
మహిత మంగళం మహిత మంగళం
జై.. శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో... హారి !

2 comments:

"కదిలెను శ్రీ మహావిష్ణువు" అన్న బిట్ లో..బాక్ గ్రౌండ్ లో వచ్చే మ్యూజిక్..బాపూగారి బొమ్మలు ..వెరసి వైకుంఠమే కదిలి వచ్చినట్టనిపిస్తుంది వేణూజీ..

అవునండీ చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్...

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

పోస్ట్ కంటెంట్ తో సంబంధంలేని మరియూ బ్లాగ్ అగ్రిగేటర్స్ ని స్పామ్ చేసే ప్రమోషనల్ కామెంట్స్ పబ్లిష్ చేయబడవు.

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.