శనివారం, జూన్ 09, 2018

పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మ...

బాల్య వివాహాలను వ్యతిరేకిస్తూ గురజాడ వారు రచించిన ఈ నృత్యరూపకం కథ మహిమో, వారి పదజాల మహత్యమో, ఘంటసాల గారి గాన మహిమో కానీ విన్న ప్రతి సారీ కంట తడి పెట్టించక మానదు. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కన్యాశుల్కం (1955)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : గురజాడ
గానం :  ఘంటసాల, బృందం

ఆఆఆ.. పుత్తడి బొమ్మా...ఆఆఆఆ..
పూర్ణమ్మా... పూర్ణమ్మ... ఔనూ..
మేలిమి బంగరు నెలతల్లారా
కలవల కన్నుల కన్నెల్లారా
తల్లుల గన్న పిల్లల్లారా
విన్నారమ్మా ఈ కథను..
విన్నారమ్మా ఈ కథను..

మేలిమి బంగరు నెలతల్లారా
కలవల కన్నుల కన్నెల్లారా
తల్లుల గన్న పిల్లల్లారా
విన్నారమ్మా ఈ కథను..
విన్నారమ్మా ఈ కథను..


హోయ్ కొండల నడుమను కోనొకటుంది ఉందీ..
కోనకి నడుమ కొలనొకటుంది.. ఓఓఓఓఓ..
హోయ్.. కొండల నడుమను కోనొకటుంది
కోనకి నడుమ కొలనొకటుంది
కొలని గట్టున కోవెల లోపల
వెలసెను బంగరు దుర్గమ్మా
వెలసెను బంగరు దుర్గమ్మా
ఔనూ.. ఔనౌను..

పూజారింటను పుట్టెను చిన్నది
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా
 అన్నదమ్ముల కనుగై దుర్గకు
పూజకు పువ్వులు కోసేది...
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా


యేయేవేళల పూసే పువ్వుల
ఆయా వేళల అందించి
ఆయా వేళల అందించి
బంగరు దుర్గను భక్తితో కొలిచెను
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా

ఆఅ.. అందాలకి చందమావలా ఆఆఆఆ..
గుణాలకి రత్నాల రాశిలా
ఆఆఆఆ.. 
 నలుగురి కన్నుల్లో కనుపాపై
నట్టింట దీపమై వెలుగుతున్న పూర్ణమను
అయ్యో..ఓఓఓఓ...
అప్పుడేం చేశారయ్యా అంటే..

కాసుకు లోనై తల్లీ దండ్రీ
నెనరూ న్యాయం విడనాడి
నెనరూ న్యాయం విడనాడి
పుత్తడి బొమ్మను పూర్ణమ్మను
ఒక ముదుసలి మొగుడుకి ముడివేసిరి
అయ్యో పాపం
ముదుసలి మొగుడుకు ముడివేసిరి
ముదుసలి మొగుడుకు ముడివేసిరి


ముద్దు నగవులు మురిపెంబు మరి
పెనిమిటి గాంచిన నిముషమున
బాసెను కన్నియ ముఖ కమలమ్మును
కన్నుల గ్రమ్మెను కన్నీరు.. ఓఓఓఓ..

ఆటల పాటల తోటి కన్నియలు
మొగుడు తాతయని గేలించ
మొగుడు తాతయని గేలించ
ఆటల పాటల కలియక పూర్ణమ
దుర్గను చేరి దుఃఖించే
దుర్గను చేరి దుఃఖించే
ఓఓఓఓఓ...ఓఓఓఓఓఓఓ

తల్లిదండ్రులు గట్టిన గుదితాడు
విప్పడానికి వశమా తప్పడానికి వశమా
గొల్లు గొల్లున ఏడ్చింది.. అయ్యో
గుండె రాయి చేసుకుని ఓర్చింది..
పుత్తడి బొమ్మా... ఆఆఆఅ...
పుత్తడి బొమ్మా.. పూర్ణమ్మ..

అయ్యో...

కొన్నాళ్ళకు పతి కొనిపోవచ్చెను
పుత్తడి బొమ్మను పూర్ణమను
పుత్తడి బొమ్మను పూర్ణమను
చీరలు,సొమ్ములు చాలగా తెచ్చెను.
పుత్తడి బొమ్మకు పూర్ణమకు
పుత్తడి బొమ్మకు పూర్ణమకు

అయ్యో అప్పుడేం చేసిందయ్యా అంటే
పెద్దలకప్పుడు మ్రొక్కెను పూర్ణమ
తల్లి దండ్రీ దీవించిరి
పెద్దలకప్పుడు మ్రొక్కెను పూర్ణమ
తల్లి దండ్రీ దీవించిరి


నీ కడుపు చల్లగా పదిమంది బిడ్డల తల్లివై
పసుపు బొట్టూ పెట్టుకు
పది కాలాలా పాటు వర్ధిల్లమ్మా అంటే..ఏఏఏ..

దీవెన వింటూ ఫక్కున నవ్వెను
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మ
దీవెన వింటూ ఫక్కున నవ్వెను
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మ 
చిన్నల నందరి కౌగిట చేర్చుకు
కంటను బెట్టెను కన్నీరు..
ఓఓఓఓఓ...ఓఓఓఓఓ

అన్నల తమ్ముల నప్పుడు పలికెను
పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ
అన్నల తమ్ముల నప్పుడు పలికెను
పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ


అన్నల్లారా! తమ్ముల్లారా!
అన్నల్లారా! తమ్ముల్లారా!
అమ్మను అయ్యను కానండీ!
అమ్మను అయ్యను కానండీ!
బంగరు దుర్గను భక్తితో 

కొలువండమ్మల కమ్మా దుర్గమ్మా!
అమ్మల కమ్మా దుర్గమ్మా!

 అమ్మల కమ్మా దుర్గమ్మా!
 
 నలుగురు కూర్చుని నవ్వే వేళల
నాపేరొకతరి తలవండి
నాపేరొకతరి తలవండి
మీ మీ కన్న బిడ్డల నొకతెకు
ప్రేమను నా పేరివ్వండి
ప్రేమను నా పేరివ్వండి
అన్నల్లారా.. అయ్యో!
తమ్ముల్లారా.. అయ్యో!

బల బల కన్నుల కన్నీరొలికెను ఓఓఓఓ
బల బల కన్నుల కన్నీరొలికెను
పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మకు
పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మకు
కన్నులు తుడుచుకు కల కల నవ్వెను
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా
పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా

 
వగచిరి వదినెలు వగచిరి తమ్ములు
తల్లియు కంటను తడి పెట్టెన్ ఓఓఓ
కాసుకు లోనై అల్లుని తలచుకు ఔరౌరౌరా...
కాసుకు లోనై అల్లుని తలచుకు
ఆనందించెను అయ్యొకడె..ఏఏ..
అయ్యొకడే...ఏఏఏఏ...

 
యెప్పటి యట్టుల సాయంత్రమ్మున
యేరిన పువ్వులు సరి గూర్చి
సంతోషమ్మున దుర్గను కొలువను
వొంటిగ పోయెను పూర్ణమ్మ
పుత్తడి బొమ్మా.. ఆఆ.. పూర్ణమ్మా..

ఆవులు మదవులు మందలు చేరెను
పిట్టలు చెట్లను గుమికూడెన్
పిట్టలు చెట్లను గుమికూడెన్
మింటను చుక్కలు మెరయుచు పొడమెను
పూర్ణమ ఇంటికి రాదాయె
పూర్ణమ ఇంటికి రాదాయె ఓఓఓఓ
పూర్ణమ ఇంటికి రాదాయె ఓఓఓఓ
పూర్ణమ ఇంటికి రాదాయె...

కన్నుల కాంతులు కలవల చేరెను.. ఓఓఓఓ...
మేలిమి చేరెను మేనిపసల్
.. ఓఓఓఓ...
 హంసల జేరెను నడకల బెడగులు .. ఓఓఓఓ...
దుర్గను జేరెను పూర్ణమ్మ
.. ఓఓఓఓ...
 పుత్తడి బొమ్మా.. పూర్ణమ్మా.. ఓఓఓఓ...

 

2 comments:

హృద్యమైన కధా గమనం..గానం..

అవును శాంతి గారూ.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్..

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

పోస్ట్ కంటెంట్ తో సంబంధంలేని మరియూ బ్లాగ్ అగ్రిగేటర్స్ ని స్పామ్ చేసే ప్రమోషనల్ కామెంట్స్ పబ్లిష్ చేయబడవు.

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.