ఆదివారం, మార్చి 18, 2018

సిరిమల్లె పువ్వా...

మిత్రులందరకూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. పదహారేళ్ళ వయసు చిత్రంలోని ఒక అద్భుతమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పదహారేళ్ళ వయసు (1978)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే
సిరిమల్లె పువ్వా

తెల్లారబోతుంటే నా కల్లోకి వస్తాడే
కళ్ళారా చూద్దామంటే నా కళ్ళు మూస్తాడే
ఆ అందగాడు నా ఈడు జోడు ఏడే
ఈ సందెకాడా నా సందమామ రాడే
చుక్కల్లారా దిక్కులు దాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తాడో

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే
సిరిమల్లె పువ్వా

కొండల్లో కోనల్లో కూయన్న ఓ కొయిలా
ఈ పూల వానల్లో ఝుమ్మన్న ఓ తుమ్మెదా
వయసంతా వలపై మనసే మైమరుపై ఊగేనే
పగలంతా దిగులు రేయంతా వగలు రేగేనే
చుక్కల్లారా దిక్కులు దాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తాడో

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మా
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే
సిరిమల్లె పువ్వా శనివారం, మార్చి 17, 2018

మల్లికా నవమల్లికా...

బంగారు బావ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బంగారు బావ (1980)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

మల్లికా ఆ....
మల్లికా... నవ మల్లికా
మదనోత్సవ సంగీత సంచిక
మల్లికా... నవ మల్లికా
మదనోత్సవ సంగీత సంచిక
రగిలే వేసవి రాగమాలికా
మధుర శరదృతు మౌనగీతికా
రగిలే వేసవి రాగమాలికా
మధుర శరదృతు మౌనగీతికా
ప్రేమిక మానస లగ్నపత్రిక
పులకింతల తొలి చూలు పుత్రికా
 
మల్లికా ఆ....ఆ..ఆ..

యలమావులలో విరితావులలో
మనసున కోయిలలెగసే వేళ
వయసంతా వసంత గానమై
జనియించిన యువ కావ్య కన్యక
మరులు గొలుపు మరుని బాణ దీపిక
 
మల్లికా ఆ....ఆ..ఆ..

తొలి కోరికలే అభిసారికలై
వలపుల కౌగిట బిగిసేవేళా
తొలి కోరికలే అభిసారికలై
వలపుల కౌగిట బిగిసేవేళా
ఆ సొగసే అమృతాభిషేకమై
ఆ సొగసే అమృతాభిషేకమై
తనియించిన భువిలోన తారకా
మనసు తెలుపు తెలుపు
నీదే మల్లిక...నా చంద్ర కైతిక

మల్లికా.. నవమల్లికా
మదనోత్సవ సంగీత సంచిక
మల్లికా.. ఆ.. 


శుక్రవారం, మార్చి 16, 2018

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి...

ప్రేమాభిషేకం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమాభిషేకం (1981)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : దాసరి
గానం : బాలు, సుశీల

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని

కన్నులు చూడని పెదవులు పలకని
హృదయం చెబుతోందీ
నువ్వు ప్రేమించావని నన్నే ప్రేమించావనీ
నువ్వు ప్రేమించావని నన్నే ప్రేమించావనీ

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని

నింగి నేలా తెలపాలి నీకు నాకు ప్రేమనీ
ఊరువాడా చెప్పాలి నీకు నాకు పెళ్ళనీ
నింగి నేలా తెలపాలి నీకు నాకు ప్రేమనీ
ఊరువాడా చెప్పాలి నీకు నాకు పెళ్ళనీ


ప్రేమకే పెళ్ళనీ.. ఈ పెళ్ళే ప్రేమనీ
ప్రేమా పెళ్ళి జంటనీ...
నూరేళ్ళ పంటనీ... నూరేళ్ళ పంటనీ

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
కన్నులు చూడని పెదవులు పలకని
హృదయం చెబుతోందీ


నువ్వు ప్రేమించావని నన్నే ప్రేమించావనీ
నువ్వు ప్రేమించావని నన్నే ప్రేమించావనీ

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని

గుండెను గుండే చేరాలీ మనసుకు మనసే తోడనీ
పెదవిని పెదవి తాకాలీ తీపికి తీపే చెలిమని
గుండెను గుండే చేరాలీ మనసుకు మనసే తోడనీ
పెదవిని పెదవి తాకాలీ తీపికి తీపే చెలిమని


తోడంటే నేననీ... చెలిమంటే నువ్వనీ..
నువ్వు నేను జంటనీ...
నూరేళ్ళ పంటనీ... నూరేళ్ళ పంటనీ...

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
కన్నులు చూడని పెదవులు పలకని
హృదయం చెబుతోందీ

నువ్వు ప్రేమించావని నన్నే ప్రేమించావనీ
నువ్వు ప్రేమించావని నన్నే ప్రేమించావనీ

నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని
నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించానని గురువారం, మార్చి 15, 2018

నాకొక శ్రీమతి కావాలి...

ముందడుగు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ముందడుగు (1983)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

నాకొక శ్రీమతి కావాలి
నీ అనుమతి దానికి కావాలి

నాకొక శ్రీమతి కావాలి
నీ అనుమతి దానికి కావాలి
నాకొక శ్రీమతి కావాలి
నీ అనుమతి దానికి కావాలి

మేనక అందం ఊర్వశి నాట్యం
కలబోసి కాపురం చెయ్యాలి
నాకొక శ్రీమతి కావాలి
నీ అనుమతి దానికి కావాలి

మీటుతుంటే రాగాలు మోగాలి నీలో
ముట్టుకుంటే మూడు ముళ్ళు కావాలి నీతో
మీటుతుంటే రాగాలు మోగాలి నీలో
ముట్టుకుంటే మూడు ముళ్ళు కావాలి నీతో

సన్నజాజి వత్తిళ్ళు చందమామ రాత్రిళ్ళు
గడపాలి లే నువ్వు నాతో
రోజులలో చలి మోజులలో
అచ్చిబుచ్చి కోపాలు గుచ్చి గుచ్చి చూడాల
ఊరించి ఉడికించుకుంటా
అరె నీవైతె జంటా హ హ హ నాకేల రంభ హరేరే

హెయ్ ధిం ధిం తారా 
ధిం ధిం తారా ధిం ధిం తారా
నాధిందిన్న నాధిందిన్న నాధిందిన్న

నాకొక శ్రీమతి కావాలి
నీ అనుమతి దానికి కావాలి

పొద్దుకాడ ముద్దిచ్చి లేపాలి నువ్వు
ముద్దు మీద ముద్దిచ్చి లేచేది నేను
పొద్దుకాడ ముద్దిచ్చి లేపాలి నువ్వు
ముద్దు మీద ముద్దిచ్చి లేచేది నేను

ఫిఫ్టీ...ఫిఫ్టీ కాఫీల పిల్లదాని రాగాల
సరసాల తో పొద్దు పోను
కౌగిలిలో తడి హారతులూ
గిల్లీ గిల్లీ కజ్జాలు అల్లిబిల్లి కయ్యాలు
తొలిసంధ్య సాయంత్రమంటా
ఓయ్ ఏ కంటి చూపూ
అరెరెరె నీకంటకుండా

హెయ్ ధిం ధిం తారా
ధిం ధిం తారా ధిం ధిం తారా
నాధిందిన్న నాధిందిన్న నాధిందిన్న

నాకొక శ్రీమతి కావాలి
నీ అనుమతి దానికి కావాలి
మేనక అందం ఊర్వశి నాట్యం
కలబోసి కాపురం చెయ్యాలి
 
నాకొక శ్రీమతి కావాలి
నీ అనుమతి దానికి కావాలి


బుధవారం, మార్చి 14, 2018

జాబిలితో చెప్పనా...

వేటగాడు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : వేటగాడు (1979)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల 

జాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా..
జామురాతిరి నిదురలోన
నీవు చేసిన అల్లరి చెప్పనా... రోజా

జాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా ..
జామురాతిరి కలలలోన
నీవు రేపిన అలజడి చెప్పనా.. రాజా

తుమ్మెదలంటని తేనెలకై.. తుంటరి పెదవికి దాహాలు
చుక్కలు చూడని చీకటిలో.. సిగ్గులు కలవని విరహాలు
తుమ్మెదలంటని తేనెలకై.. తుంటరి పెదవికి దాహాలు
చుక్కలు చూడని చీకటిలో.. సిగ్గులు కలవని విరహాలు
చూపులలో చలి చురచురలూ.. ఆ చలి తీరని విరవిరలూ
అన్నీ ఆవిరి పెడుతుంటే.. నన్నే అల్లరి పెడుతున్నావని
చెప్పనా .. ఆ .. చెప్పనా.. ఆ .. చెప్పనా

జాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా..
జామురాతిరి నిదురలోన
నీవు చేసిన అల్లరి చెప్పనా... రోజా

జాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా ..
జామురాతిరి కలలలోన
నీవు రేపిన అలజడి చెప్పనా.. రాజా

గొంతులు దాచిన గుండెలలో.. కోయిల పాడని గీతాలు
సూర్యుడు చూడని గంగలలో.. అలలై పొంగిన అందాలు
గొంతులు దాచిన గుండెలలో.. కోయిల పాడని గీతాలు
సూర్యుడు చూడని గంగలలో.. అలలై పొంగిన అందాలు
కౌగిట కాముని పున్నములు.. వెన్నెల వీణల సరిగమలు
పేరంటానికి రమ్మంటే.. పెళ్ళికి పెద్దవు నీవేలెమ్మని
చెప్పనా .. .. చెప్పనా .. ఆ .. చెప్పనా

జాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా
జామురాతిరి కలలలోన
నీవు రేపిన అలజడి చెప్పనా.. రాజా

జాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా
జామురాతిరి నిదురలోన
నీవు చేసిన అల్లరి చెప్పనా.. రోజా

రోజా.. రాజా.. రోజా.. రాజా
రోజా.. రాజా.. రోజా.. రాజా


మంగళవారం, మార్చి 13, 2018

నీ కన్నులలోనా...

ధర్మయుద్ధం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ధర్మయుద్ధం (1979)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు, జానకి

నీ కన్నులలోనా మురిసే మదిలోన
కురిసే విరివాన మల్లెల రాశీ పల్లవి చేసీ
పలికెనే పరవశం కలిగెనే సంగమం

ఊహలు రేగే రాగాలను రేపే
నీగాధలూ తెల్పే అల్లరిచేసే ఆశలు కలిసే
బంధమే పరవశం అందమే సంగమం


కదలి ఆడే హే.హే.. మౌన రాగం.. ఓఓఓ
కదలి ఆడే హే.హే.. మౌన రాగం.. ఆఆఆ
కలలుగా విరిసెనే మదిలో మధుమాసం
మనసెందుకో ఓఓఓ పులకించేనే
మధువులు చిలికేనే పరువం ఓ చెలిమి

మృధుమధురం ఈ సమయం
నీ చెంత ఇది స్వర్గమో

ఊహలు రేగే రాగాలను రేపే
నీగాధలూ తెల్పే
మల్లెల రాశీ పల్లవి చేసీ
పలికెనే పరవశం కలిగెనే సంగమం

జీవితాంతం.. హేహేహే..  సాగిపోదాం.. ఓఓఓ
జీవితాంతం.. హేహేహే..  సాగిపోదాం.. ఓఓఓ
తోడుగా నీడగా జతగా మన స్నేహం
చెలిగుండెలో ఓఓఓ.. ఈ వేళలో
తలపులు విరియాలి మనసే నిండాలి
అలలాగా నా మదిలో చెలరేగే తొలిమోహం

నీ కన్నులలోనా మురిసే మదిలోన
కురిసే విరివాన అల్లరిచేసే ఆశలు కలిసే
బంధమే పరవశం అందమే సంగమం

లలలల లాలాల లాలలా లాలలా..  


సోమవారం, మార్చి 12, 2018

నీ కౌగిలిలో తల దాచి...

ఇప్పుడంటే ఆలోచనా తీరు మారిపోయిందేమో కానీ ఒకప్పడు అర్ధాంగంటే ఇలా ఉండాలి అతనిదెంత అదృష్టం అని అనిపించేలా అందం అణుకువ తొణికిసలాడే అపురూప లావణ్యవతి పాత్రలో శ్రీదేవి మెప్పించిన ఈ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కార్తీక దీపం (1979)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : బాలు, జానకి

నీ కౌగిలిలో తల దాచి నీ చేతులలో కను మూసి
జన్మ జన్మకు జతగా మసలే వరమే నన్ను పొందనీ

నీ కౌగిలిలో తల దాచి...


చల్లగ కాసే పాల వెన్నెల నా మనసేదో వివరించు
అల్లరి చేసే ఓ చిరుగాలి నా కోరికలే వినిపించు
నా కోవెలలో స్వామివి నీవై వలపే దివ్వెగ వెలిగించు

నీ కౌగిలిలో తల దాచి నీ చేతులలో కను మూసి
జన్మ జన్మకు జతగా మసలే వరమే నన్ను పొందనీ

నీ కౌగిలిలో తల దాచి..
.

నింగి సాక్షి.. నేల సాక్షి.. నిను వలచిన నా మనసే సాక్షి
మనసులోన మనుగడలోన నాలో నీవే సగపాలు
వేడుకలోను.. వేదనలోను... పాలూ తేనెగ ఉందాము

నీ కౌగిలిలో తల దాచి... నీ చేతులలో కను మూసి
జన్మ జన్మకు జతగా మసలే... వరమే నన్ను పొందనీ

నీ కౌగిలిలో తల దాచి... 


ఆదివారం, మార్చి 11, 2018

పెళ్ళంటె పందిళ్ళు...

త్రిశూలం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : త్రిశూలం (1982)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు, సుశీల

ఆఆఆఆఆ..... ఆఆఆఆఆఅ.....

పెళ్ళంటే...

పెళ్ళంటె పందిళ్ళు.. సందళ్ళు తప్పెట్లు..
తాళాలు తలంబ్రాలూ
మూడే ముళ్ళు.. ఏడే అడుగులు..
మొత్తం కలిసీ నూరేళ్ళు

ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.....

పెళ్ళంటె పందిళ్ళు.. సందళ్ళు తప్పెట్లు..
తాళాలు తలంబ్రాలూ
మూడే ముళ్ళు.. ఏడే అడుగులు..
మొత్తం కలిసీ నూరేళ్ళు

పెళ్ళైతే...

పెళ్ళైతె ముంగిళ్ళు.. లోగిళ్ళు ముగ్గులు..
ముత్తైదు భాగ్యాలూ....
ముద్దూ ముచ్చట్లు.. మురిసే లోగుట్లు..
చెలిమికి సంకెళ్ళు వెయ్యేళ్ళు..
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.....


పెళ్ళైతె ముంగిళ్ళు.. లోగిళ్ళు ముగ్గులు
ముత్తైదు భాగ్యాలూ....

మ్మ్..మ్మ్...మ్మ్...

గోదారి ఒడ్డున.. గోగుల్లు పూచిన వెన్నెలలో
కొసరాడు కోర్కెలు.. చెరలాడు కన్నుల సైగలలో
ఆ ఆ.. గోదారి ఒడ్డున.. గోగుల్లు పూచిన వెన్నెలలో
కొసరాడు కోర్కెలు.. చెరలాడు కన్నుల సైగలలో

మమతానురాగాల మరుమల్లెలల్లిన పానుపులూ...
హృదయాలు పెదవుల్లో.. ఎరుపెక్కు ఏకాంత వేళల్లో
వలపు పులకింతలో.. వయసు గిలిగింతలో..
వింతైన సొగసుల వేడుకలో..
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.....

పెళ్ళంటె పందిళ్ళు.. సందళ్ళు తప్పెట్లు..
తాళాలు తలంబ్రాలూ...
మూడే ముళ్ళు.. ఏడే అడుగులు..
మొత్తం కలిసీ నూరేళ్ళు

ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.....


పెళ్ళంటె పందిళ్ళు.. సందళ్ళు తప్పెట్లు..
తాళాలు తలంబ్రాలూ..
ఆ.....

కలలన్ని కలబోసి.. వెలసిన ఈ పంచవటిలో
ఇల్లాలు నేనై.. ఇలవేల్పు నీవైన కోవెలలో
ఆ... కలలన్ని కలబోసి.. వెలసిన ఈ పంచవటిలో
ఇల్లాలు నేనై.. ఇలవేల్పు నీవైన కోవెలలో

సిరిమువ్వ రవళుల మరిపించు నీ నవ్వు సవ్వడిలో...
కులమన్నదే లేని అలనాటి వేదాల ఒరవడిలో
సామగానాలము.. సరసరాగాలము
ప్రేమికులమన్న కులమున్న లోకంలో
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ...

పెళ్ళంటె పందిళ్ళు.. సందళ్ళు తప్పెట్లు..
తాళాలు తలంబ్రాలూ

మూడే ముళ్ళు.. ఏడే అడుగులు..
మొత్తం కలిసీ నూరేళ్ళు

ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.....

పెళ్ళంటె పందిళ్ళు.. సందళ్ళు తప్పెట్లు..
తాళాలు తలంబ్రాలూ....
ఆ..... ఆ..... ఆ....
 


శనివారం, మార్చి 10, 2018

తొంగి తొంగి చూడమాకు...

శ్రీరంగనీతులు చిత్రంలోని ఒక సరదా అయిన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీరంగ నీతులు (1983)
సంగీతం : చక్రవర్తి 
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : బాలు, సుశీల

హె... హె... హే.. లలలలా..
హె.... హె... హే.. లలలలా..

తొంగి తొంగి చూడమాకు... చందమామా
నీ సంగతంత తెలుసు మాకు... చందమామా
దోరదోర వయసులో చందమామా
ఆ తారనేం చేశావు చందమామా
వావి వరస చూశావా చందమామా
నీ వయసునాపుకున్నావా చందమామా
అంత మచ్చ పెట్టుకుని చందమామా
నీకెందుకింత మత్సరం చందమామా

తొంగి తొంగి చూడమాకు... చందమామా
నీ సంగతంత తెలుసు మాకు... చందమామా

వెన్నెల్లో వేడుకుంది
కన్నుల్లో కోరికుంది ముద్దుగుమ్మా
ఇద్దర్లో వేగముంది
వద్దన్నా ఆగకుంది పైడిబొమ్మా
పూల బాణాలు వేసుకుందమా?
ప్రేమ గాయాలు చేసుకుందామా?
పూల బాణాలు వేసుకుందమా?
ప్రేమ గాయాలు చేసుకుందామా?
కలిసే ఉందామా కరిగే పోదామా
చుప్పనాతి చుక్కల్ని దాటుదామా
చూడలేని చంద్రుణ్ణి తరుముదామా

తొంగి తొంగి చూడమాకు... చందమామా
నీ సంగతంత తెలుసు మాకు... చందమామా
తొంగి తొంగి చూడమాకు... చందమామా
నీ సంగతంత తెలుసు మాకు... చందమామా

గుండెల్లో తాళముంది
గొంతుల్లో రాగముంది కలుపుదామా
పొద్దెంతో హాయిగుంది
ఎంతెంతో పొద్దువుంది గడుపుదామా
ముద్దు మురిపెంలో మునిగిపోదమా?
తీపి తాపాలలో తేలిపోదమా?
ముద్దు మురిపెంలో మునిగిపోదమా?
తీపి తాపాలలో తేలిపోదమా?
స్వర్గం చూద్దామా...  సొంతం చేద్దామా
మత్సరాలు మాననీ మచ్చమామా
దండమెట్టి ఇద్దరం కొలుచుకోమా

తొంగి తొంగి చూడమాకు... చందమామా
నీ సంగతంత తెలుసు మాకు... చందమామా
దోరదోర వయసులో చందమామా
ఆ తారనేం చేశావు చందమామా
వావి వరస చూశావా చందమామా
నీ వయసునాపుకున్నావా చందమామా
అంత మచ్చ పెట్టుకుని చందమామా
నీకెందుకింత మత్సరం చందమామా
తొంగి తొంగి చూడమాకు... చందమామా
నీ సంగతంత తెలుసు మాకు... చందమామా

తొంగి తొంగి చూడమాకు... చందమామా
నీ సంగతంత తెలుసు మాకు... చందమామా
  


శుక్రవారం, మార్చి 09, 2018

ఎదలో తొలి వలపే...

తెరముందు నటీనటులతో పోటీ పడి పాత్రలలో ఒదిగిపోతే తప్ప ఇంత నప్పేట్లుగా పాడటం సాధ్యం కాదేమో ఈ చక్కని పాటను మీరూ ఆస్వాదించండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే కావాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : ఎర్ర గులాబీలు (1979)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి

లలలలల లా..
ఎదలో తొలి వలపే విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే నీ పిలుపే..ఏ..ఏ

ఎదలో తొలి వలపే విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే నీ పిలుపే..ఏ..ఏ

ఎదలో తొలి వలపే..

రోజాలతో పూజించనీ.. 
విరి తెనెలే నను తాగనీ
నా యవ్వనం పులకించనీ.. 
అనురాగమే పలికించనీ
కలగన్నదీ నిజమైనదీ..
కధలే నడిపిందీ..ఈ..ఈ..

ఎదలో తొలి వలపే విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే నీ పిలుపే..ఏ..ఏ

ఎదలో తొలి వలపే..

పయనించనా నీ బాటలో.. 
మురిపించనా నా ప్రేమలో
ఈ కమ్మనీ తొలి రేయిని.. 
కొనసాగనీ మన జంటనీ
మోహాలలో మన ఊహలే..
సాగే చెలరేగే..ఏ..ఏ..

ఎదలో తొలి వలపే విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే నీ పిలుపే..ఏ..ఏ

ఎదలో తొలి వలపే విరహం జత కలిసే
మధురం ఆ తలపే నీ పిలుపే..ఏ..ఏ

ఎదలో తొలి వలపే..
 

గురువారం, మార్చి 08, 2018

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని...

మహిళాదినోత్సవం సంధర్బంగా మిత్రులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆకలిరాజ్యంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


 
చిత్రం : ఆకలిరాజ్యం (1981)
సంగీతం : ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఎస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి

తన్న తన్ననన తన్న తన్ననన తన్న
న ననన తనతన తన్నాన

ఓహో... కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ
లల్లలల్లలల లల్లలల్లలల 
లల్లల లల్లల లాలలాల లాలాలా

చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ
కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ
చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ
ఏమంటావ్... ఊఁ...
ఉహుఁ... సంగీతం
నన్నానా... ఉఁ... నువ్వైతే
రీసరి... సాహిత్యం ఊహుఁ... నేనౌతా
సంగీతం నువ్వైతే సాహిత్యం నేనౌతా

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ.. ఆ..
చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ

ననననాన సే ఇట్ వన్స్ ఎగైన్
ననననాన... స్వరము నీవై...
తరనన తరరనన స్వరమున పదము నేనై ఓకే
తానే తానే తానా... గానం గీతం కాగా
తరనతన కవిని నేనై
తానా ననన తనా... నాలో కవిత నీవై
నాన నాననా లలలా తనన తరన
కావ్యమైనదీ తలపో పలుకో మనసో

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ
చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ
సంగీతం ఆహాహా.. నువ్వైతే ఆహాహా 
సాహిత్యం ఆహాహా నేనౌతా ఆహాహా

ఇప్పుడు చూద్దాం...
తనన తనన తన్న

ఉహూ... తనన తనన అన్నా
తాన తన్న తానం తరనా తన్న
తాన అన్న తాళం ఒకటే కదా
తనన తాన తాన నాన తాన 
ఆహా.. అయ్య బాబోయ్
తనన తాన తాన నాన తాన ఉహ్...
పదము చేర్చి పాట కూర్చలేదా శ భాష్
దనిని దససా అన్నా నీదా అన్నా
స్వరమే రాగం కదా
నీవు నేనని అన్నా మనమే కాదా
నీవు నేనని అన్నా మనమే కాదా

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
కవిత చెప్పి మెప్పించావే గడసరి
చిన్న నవ్వు నవ్వి నిన్ను దువ్వి దువ్వి
కలిసి నేను మెప్పించేది ఎపుడని

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
కవిత చెప్పి మెప్పించావే గడసరి
చిన్న నవ్వు నవ్వి నిన్ను దువ్వి దువ్వి
కలిసి నేను మెప్పించేది ఎపుడని

ఆహాహా లలల్లా ఆహాహా...
ఆహాహా లలల్లా ఆహాహా...
ఆహాహా లలల్లా ఆహాహా... 

 

బుధవారం, మార్చి 07, 2018

బంగినపల్లి మామిడి పండు...

కొండవీటి సింహం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కొండవీటి సింహం (1981)
సంగీతం : చక్రవర్తి
రచన : వేటూరి
గానం : బాలు, పి.సుశీల

బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో
అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో

బంగినపల్లి మామిడి పండు కోత కొచ్చింది
చిలకే నువ్వని జాంపండు చేతికొచ్చింది
బంగినపల్లి మామిడి పండు కోత కొచ్చింది
చిలకే నువ్వని జాంపండు చేతికొచ్చింది
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే


పెదవులా రెండు దొండపళ్ళూ
చెక్కిళ్ళా చక్కెరకేళి అరటి పళ్ళు
నీలికన్ను నేరేడు పండు
నీలికన్ను నేరేడు పండు
నిన్ను చూసి నా ఈడు పండు
పాలకొల్లు తొటలోన బత్తాయిలు
వలపుల్ల వడ్లమూడి నారింజలు
పాలకొల్లు తొటలోన బత్తాయిలు
వలపుల్ల వడ్లమూడి నారింజలు
కొత్తపల్లి కొబ్బరంటి చలి కోర్కెలు..
తొలి కాపుకొచ్చాయి నీ చూపులు
ఈ మునిమాపులో..


బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే


పలుకులా తేనె పనసపళ్ళు
తళుకులా  పచ్చ దబ్బ పళ్ళు
నీకు నేను దానిమ్మ పండు
నీకు నేను దానిమ్మ పండు 
నిన్నుజేరి నా నోము పండు
అరె నూజివీడు సరసాల సందిళ్ళ లో
సరదా సపోటాల సయ్యాటలో
నూజివీడు సరసాల సందిళ్ళ లో
సరదా సపోటాల సయ్యాటలో
చిత్తూరు మామిళ్ళ చిరువిందులే
అందించుకోవాలి అరముద్దులు
మన సరిహద్దులో

బంగినపల్లి మామిడి పండు కోత కొచ్చింది
చిలకే నువ్వని జాంపండు చేతికొచ్చింది
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే


బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో
అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో 


మంగళవారం, మార్చి 06, 2018

మేలుకోరాదా... కృష్ణా...

కృష్ణావతారం చిత్రంలోని ఒక సరదా ఐన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణావతారం (1982)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, సుశీల, శైలజ

మేలుకోరాదా... కృష్ణా... మేలుకోరాదా
మేలుకోరాదా... కృష్ణా... మేలుకోరాదా

నలుగురి మేలు కోరే వాడా... మమ్మేలుకోవేరా
మేలుకోరాదా... కృష్ణా... మేలుకోరాదా
నలుగురి మేలు కోరే వాడా... మమ్మేలుకోవేరా
మేలుకోరాదా...

ఆ...  ఆ... ఆ...  ఆ...  ఆ...  ఆ
జేబుదొంగలు లేచారు...  దొరబాబు దొంగలు లేచారు
తడిగుడ్డలతో గొంతులు కోసే దగాకోరులు లేచారు
జేబుదొంగలు లేచారు...  దొరబాబు దొంగలు లేచారు
తడిగుడ్డలతో గొంతులు కోసే దగాకోరులు లేచారు
బడా చోరులూ.. ఊ... ఊ... లేచారూ

ఎవడి దవడ నీ చేతి చలవతో ఎన్ని తునకలు కానుందో
ఏ జైలు నీ రాక కోసమై ఎంతగా ఎదురు చూస్తుందో
ఎవడి దవడ నీ చేతి చలవతో ఎన్ని తునకలు కానుందో
ఏ జైలు నీ రాక కోసమై ఎంతగా ఎదురు చూస్తుందో
ఎన్నికళ్ళతో..ఓ... ఓ... చూస్తుందో

మేలుకోరాదా... కృష్ణా... మేలుకోరాదా
నలుగురి మేలు కోరే వాడా... మమ్మేలుకోవేరా
మేలుకోరాదా...


మేలుకునే ఉన్నాం హమేషా మేలుకునే ఉంటాం
నలుగురి మేలు కోసం రేతిరి కూడా మేలుకునే ఉంటాం
ఖబడ్దార్...

మేలుకునే ఉన్నాం హమేషా మేలుకునే ఉంటాం
నలుగురి మేలు కోసం రేతిరి కూడా మేలుకునే ఉంటాం
మేలుకునే ఉంటాం ...

ఉన్నోడికేమో తిన్నదరగదూ... లేనోడికా తిండే దొరకదు
ధర్మానికేమొ మొద్దు నిద్దరా... ఆ... దేవుడికా తీరికేదిరా

అందుకే మనం పుట్టాం...  తొడ గొట్టాం
అందుకే మనం పుట్టాం...  తొడ గొట్టాం
అన్యాయాన్ని చావబాదె డ్యూటీ చేపట్టాం 


సోమవారం, మార్చి 05, 2018

నా వందనము...

గురు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గురు (1980)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : జానకి

నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా పాట మీరు మెచ్చేందుకు
మీ దీవెనలను ఇచ్చేందుకు
శుభము అందరకు
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు

తేట తేనియ తెలుగుంది.. తీయ తీయని తలపుంది..
తేట తేనియ తెలుగుంది.. తీయ తీయని తలపుంది..
రాగం ఉందీ.. నాలో వేదం ఉంది..
మాటే పాటై... పాటే ఆటై..
నీకు తానులోకం ఎదుటనాట్యమాడనా...  ప్రియా

నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు  

పాడమన్నది అనురాగం ఆడమన్నది ఆనందం
పాడమన్నది అనురాగం ఆడమన్నది ఆనందం
అందాలన్నీ నీకే ఇవ్వాలనీ దాచే దాచే వేచే నన్ను
వేల చూసి వచ్చి వేగ స్వీకరించరా ప్రియా

నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా పాట మీరు మెచ్చేందుకు
మీ దీవెనలను ఇచ్చేందుకు
శుభము అందరకు...
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు

 

ఆదివారం, మార్చి 04, 2018

ఆకుచాటు పిందె తడిసే...

అన్నగారి అభిమానులు ఒప్పుకోరేమో కానీ కేవలం శ్రీదేవి వల్లే వేటగాడు సినిమాలోని ఈ పాట సూపర్ హిట్ అయిందనడంలో ఏ సందేహం లేదు అనిపిస్తుంది. వానపాటల అభిమానుల గుండెలయతప్పించిన ఆ పాటేదో మీరూ చూసేయండి. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వేటగాడు (1979)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

ఆకు చాటు పిందె తడిసే .. కొమ్మ చాటు పువ్వు తడిసే
ఆకు చాటు పిందె తడిసే .. కొమ్మ చాటు పువ్వు తడిసే

ఆకాశ గంగొచ్చింది .. అందాలు ముంచెత్తింది
గోదారి పొంగొచ్చిందీ .. కొంగుల్ని ముడిపెట్టింది

గూడు చాటు గువ్వ తడిసే .. గుండె మాటు గుట్టు తడిసే
గూడు చాటు గువ్వ తడిసే .. గుండె మాటు గుట్టు తడిసే

ఆకాశ గంగొచ్చింది.. అందాలు ముంచెత్తింది
గోదారి పొంగొచ్చింది .. కొంగుల్ని ముడిపెట్టింది  


ముద్దిచ్చి ఓ చినుకు ముత్యమై పోతుంటే
అహ అహ.. అహా అహ
చిగురాకు పాదాల సిరిమువ్వలౌతుంటే
అహ అహ .. అహ అహ

ఓ చినుకు నిను తాకి తడి ఆరి పోతుంటే ..
ఓ చినుకు నిను తాకి తడి ఆరి పోతుంటే ..
ఓ చినుకు నీ మెడలో నగ లాగ నవుతుంటే

నీ మాట విని మబ్బు మెరిసి ..అహ
జడివానలే కురిసి కురిసి ..
వళ్ళు తడిసి ..వెల్లి విరిసి...
వలపు సరిగంగ స్నానాలు చెయ్యాలి

అహ అహ ఆహ అహ.. అహ ఆహ ..
 
ఆకు చాటు పిందె తడిసే .. కోక మాటు పిల్ల తడిసే
ఆకాశ గంగొచ్చింది .. అందాలు ముంచెత్తింది
గోదారి పొంగొచ్చిందీ .. కొంగుల్ని ముడిపెట్టింది


మైమరచి ఓ మెరుపు నిన్నల్లుకుంటుంటే
అహ అహ .. అహ అహ
ఎదలోన ఓ మెరుపు పొదరిల్లు కడుతుంటే
అహ అహ .. అహా అహ అహ

ఓ మెరుపు నీ చూపై ఉరిమేసి రమ్మంటే..
ఓ మెరుపు నీ నవ్వై నన్నే నమిలేస్తుంటే


అహ .. నీ పాట విని మెరుపులొచ్చి... అహ
నీ విరుపులే ముడుపు లిచ్చి
చలిని పెంచి .. చెలిమి పంచి
తనలో వెచ్చంగా తడి ఆర్చుకోవాలి
అహ అహ ఆహ అహ.. అహ ఆహ ..
ఆకు చాటు పిందె తడిసే.. ఆహా అహా అహా అహా 
కొమ్మచాటు పువ్వు తడిసే.. ఆహా అహా అహా అహా 
 ఆకు చాటు పిందె తడిసే .. కొమ్మచాటు పువ్వు తడిసే
ఆకాశ గంగొచ్చింది .. అందాలు ముంచెత్తింది
గోదారి పొంగొచ్చిందీ .. కొంగుల్ని ముడిపెట్టింది


శనివారం, మార్చి 03, 2018

కథగా కల్పనగా...

శ్రీదేవి గురించి కానీ సినిమా మొదలు తుది కానీ తెలియని వారెవరైనా ఆ సీన్స్ చూసినపుడు ఈ అమ్మాయ్ నిజంగా మెదడు ఎదగని చిన్నపిల్లేనేమో అని అనుకునేంత అద్భుతంగా నటించి మెప్పించిన చిత్రం వసంత కోకిల. ఈ చిత్రం లోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ పాట హిందీలో ఏసుదాసు గారి గొంతులో నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం అది ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : వసంత కోకిల (1982)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : బాలు

కథగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
కథగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
నా మదిలోని పాటగా..ఆమని విరిసే తోటగా
లాలి లాలో జోలాలిలో... లాలి లాలో జోలాలిలో

మోసం తెలియని లోకం మనదీ
తీయగ సాగే రాగం మనదీ
ఎందుకు కలిపాడో..బొమ్మలను నడిపే వాడెవడో
నీకూ నాకూ సరిజోడని..కలలోనైనా విడరాదనీ

కథగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
నా మదిలోని పాటగా..ఆమని విరిసే తోటగా
లాలి లాలో జోలాలిలో... లాలి లాలో జోలాలిలో

కారడవులలో కనిపించావూ
నా మనసేమో కదిలించావూ
గుడిలో పూజారై నా హృదయం నీకై పరిచాను
ఈ అనుబంధం ఏ జన్మదీ..ఉంటే చాలు నీ సన్నిధి

కథగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
నా మదిలోని పాటగా..ఆమని విరిసే తోటగా
లాలి లాలో జోలాలిలో... లాలి లాలో జోలాలిలో

సినిమా చివరిలో వచ్చే మూడవ చరణం..

ఎవరికి ఎవరో ఎదురవుతారూ..
మనసూ మనసూ ముడిపెడతారూ..
ఎందుకు వస్తారో కాదనీ ఎందుకు పోతారో..
బ్రతుకే రైలుగా సాగేనటా.. నీతో నువ్వే మిగిలేవటా..

కథగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
నా మదిలోని పాటగా.. ఆమని విరిసే తోటగా
లాలిజో జోలాలిజో ... లాలిజో జోలాలిజో
 

శుక్రవారం, మార్చి 02, 2018

వయసంతా ముడుపుకట్టి...

పదహారేళ్ళవయసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని హోలీపాటతో మిత్రులందరకూ హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుందాం. ఈ పాటలో మిగిలిన నటులని కించపరచే ఉద్దేశ్యం లేదు కానీ వాళ్ళంతా ఎంత ఆడిపాడీ గందరగోళం చేసినా, వాళ్ళకన్నా చివరన మెరుపులా మెరిసిన శ్రీదేవే గుర్తుండిపోతుందనేది కాదనలేని సత్యం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : పదహారెళ్ళ వయసు (1978)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి, బృందం

అహ వయసంతా ముడుపు గట్టి
వసంతాలే ఆడుకుందాం
అహ వయసంతా ముడుపు గట్టి
వసంతాలే ఆడుకుందాం
మావల్నీ మాటేసి..బావల్నీ వాటేసి
మావల్నీ మాటేసి బావల్నీ వాటేసి
ఆడిద్దాం ఒక ఆటా... అహా ఆడిద్దాం ఒక ఆటా
యహ మావా మావా మల్లె తోటా
బావా బావా మంచి మాటా
అహ బావా బావా మంచి మాటా 
వయసంతా ముడుపు గట్టి
వసంతాలే ఆడుకుందాం

రారా నా రాజా చెట్టుకింద రాజా
రారా నా రాజా
నీ ముచ్చట్లు తీరుస్తామూ హో
ముద్దు మురిపాల్లో ముంచేస్తాము
హో 
 నీ ముచ్చట్లు తీరుస్తామూ
ముద్దు మురిపాల్లో ముంచేస్తాము
మావా మావా మల్లె తోటా
బావా బావా మంచి మాటా
అహ బావా బావా మంచి మాటా


నడిచొచ్చే నల్ల గొండా నీ కడుపు చల్లగుండా
నడిచొచ్చే నల్ల గొండా నీ కడుపు చల్లగుండా
ఎన్నో నెలే నీకు మామయ్యా
ఎన్నో నెలే నీకు మామయ్యా
దున్నపోతు ఈనిందంటే దూడని కట్టేస్తాం
 
దున్నపోతు ఈనిందంటే దూడని కట్టేస్తాం 
పచ్చగడ్డి పలహారం నీకు పెట్టేస్తాం.. ఆఆ
పచ్చగడ్డి పలహారం నీకు పెట్టేస్తాం

హోహో..హోహో.. మావా మావా మల్లె తోటా
బావా బావా మంచి మాటా
అహ బావా బావా మంచి మాటా

వయసంతా ముడుపు గట్టి
వసంతాలే ఆడుకుందాం

వచ్చాడమ్మా వసంతుడు నవ మన్మధుడూ
మచ్చలేని చంద్రుడు మనుషుల్లో ఇంద్రుడూ
వచ్చాడమ్మా వసంతుడు..
ఒకటిన్నర కాలువాడు.. ఒయ్యారి నడక వాడు
ఒకటిన్నర కాలువాడు.. ఒయ్యారి నడక వాడు
వచ్చె వచ్చె వచ్చె కుంటి కులాసం..
ఆ వన్నెలు చిన్నెలు ఎవ్వరికోసం

ఆ వన్నెలు చిన్నెలు ఎవ్వరికోసం

పైట కొంగు చాటుబెట్టి
పడుచు అందం పసుపు రాసి
వలపు తీరా నలుగు పెట్టి
ఆశలన్నీ ఆరతిస్తా రావయ్యో
తలపులన్నీ తలకు పోస్తా బావయ్యో
ఆశలన్నీ ఆరతిస్తా రావయ్యో
తలపులన్నీ తలకు పోస్తా బావయ్యో


ఓహో..ఓహో..ఓఓఓ..హో..హో..
మావా మావా మల్లె తోటా
బావా బావా మంచి మాటా
వయసంతా ముడుపు గట్టి
వసంతాలే ఆడుకుందాం

హోయ్ వయసంతా ముడుపు గట్టి 

అహ వసంతాలే ఆడుకుందాం
వయసంతా ముడుపు గట్టి 
వసంతాలే ఆడుకుందాం

గురువారం, మార్చి 01, 2018

బూచాడమ్మా...బూచాడు...

అశేషమైన అభిమానులకు తన జ్ఞాపకాలను మాత్రం మిగిల్చి అనంతలోకాలకు పయనమైన శ్రీదేవికి నివాళిగా ఈ మార్చ్ నెలంతా తన పాటలు తలచుకుందాం. ముందుగా బడిపంతులు చిత్రంలోని ఈ పాట. ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బడి పంతులు (1972)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : సుశీల

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...

గుర్ గుర్ మంటూ గోలెడతాడు.. హెల్లో అని మొదలెడతాడూ...
గుర్ గుర్ మంటూ గోలెడతాడు.. హెల్లో అని మొదలెడతాడూ...
ఎక్కడ వున్న ఎవ్వరినైనా.. ఎక్కడ వున్న ఎవ్వరినైనా..
పలుకరించి కలుపుతాడు...

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...

తెలుగు తమిళ హిందీ కన్నడ భాషా భేధాలెరుగని వాడూ
తెలుగు తమిళ హిందీ కన్నడ భాషా భేధాలెరుగని వాడూ
కులము మతము జాతేదైనా... కులము మతము జాతేదైనా ..
గుండెలు గొంతులు ఒకటంటాడు

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...

డిల్లీ మద్రాస్ హైద్రాబాద్ రష్యా అమెరికా లండన్ జపాన్
ఎక్కడికైనా వెళుతుంటాడు ఎల్లలు మనసుకు లేవంటాడు..
ఎక్కడికైనా వెళుతుంటాడు ఎల్లలు మనసుకు లేవంటాడు..
ఒకే తీగ పై నడిపిస్తాడు... ఒకే ప్రపంచం అనిపిస్తాడు...

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు.


బుధవారం, ఫిబ్రవరి 28, 2018

తిల్లానా తిల్లానా...

ముత్తు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటతో ఈ మాస్ పాటల సిరీస్ ని ఈ రోజుతో ముగిద్దాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ముత్తు (1995)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : భువనచంద్ర
గానం : మనో, సుజాత

తిల్లానా తిల్లానా నా కసి కళ్ళ కూనా
చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా
తిల్లానా తిల్లానా నా కసి కళ్ళ కూనా
చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా
హా...ముద్దు చాలే మీనా
అది ఎంత చిన్నదైనా
చక్ చక్ ఇచ్చెయ్ అన్నానా

కన్నుగీటితే సుల్తానా
కసిగట్టు దాటెరా దీవానా
కొంటె ముద్దుల కప్పం కట్టి
కాటే వేసేనా

తిల్లానా తిల్లానా నా కసి కళ్ళ కూనా
చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా 
ముద్దు చాలే మీనా అది ఎంత చిన్నదైనా
చక్ చక్ ఇచ్చెయ్ అన్నానా

పైట చెంగు పాడిందయ్యో పరువాల పాట
తట్టి తట్టి ముద్దోటిస్తే అదిరేను ఆట
కల్లాకపటమేది లేని జవరాలి పాట
పట్టె మంచమేస్తే ఇంక చెలరేగిపోదా
వసంతాల వాకిట్లో వయ్యారాల విందమ్మ
కులాసాల సందిట్లో విలాసాల వేటమ్మా
పదారేళ్ళ ఒంపుల్లో మజా చేసుకుందామా
పదాలింక చాలించి పెదాలందుకుందామా
సడే లేని ముంగిట్లో సడే చేసుకుందామా

తిల్లానా తిల్లానా నా కసి కళ్ళ కూనా
చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా 
ముద్దు చాలే మీనా అది ఎంత చిన్నదైనా
చక్ చక్ ఇచ్చెయ్ అన్నానా

కన్నుగీటితే సుల్తానా
కసిగట్టు దాటెరా దీవానా
కొంటె ముద్దుల కప్పం కట్టి
కాటే వేసేనా

ఎర్రపాటి కుర్రోళ్ళంతా ఎనకాల వుంటే
నల్ల పిల్లగాణ్ణే కోరి మనసివ్వనేల
నల్లనల్ల మేఘంలోనే నీరుంటదంట
నల్లవాడి గుండెల్లోన తల దాచుకుంటా
మారాల చేమంతి నీ ఒళ్ళె ఉయ్యాల
మందార పువ్వల్లె ఎర్రబారే సందేళా
చక్కనమ్మ కౌగిట్లో చిక్కుకుంటి ఈ వేళ
వెన్ను పట్టి ఏకంగా వెన్న దోచుకోవాలా
గట్టుదాటి గోదారాల్లె నిన్ను ముంచి వెయ్యాలా

తిల్లాన తిల్లాన నీ పెదవుల్లో తేనా
టక్ టక్ ఇచ్చెయ్ అన్నానా
తిల్లాన తిల్లాన నీ పెదవుల్లో తేనా
టక్ టక్ ఇచ్చెయ్ అన్నానా
ముద్దు చాలే మీనా అది ఎంత చిన్నదైనా
చక్ చక్ పెట్టెయ్ అన్నానా

కన్నుగీటితే సుల్తానా
కసిగట్టు దాటెరా దీవానా
కొంటె ముద్దుల కప్పం కట్టి
కాటే వేసేనా

తిల్లానా తిల్లానా నా కసి కళ్ళ కూనా
చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా 
ముద్దు చాలే మీనా అది ఎంత చిన్నదైనా
చక్ చక్ ఇచ్చెయ్ అన్నానా
 చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా
 చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా
 చిక్ చిక్ చిందెయ్ అన్నానా


మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 27, 2018

ర్యాలీ రావులపాడు...

నేనున్నాను చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నేనున్నాను (2004)
సంగీతం : యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : టిప్పు, సునీత

బంతి కావాలా? బాలు కావాలా?
మెంతికూర లాంటి పిల్ల చెంతకొచ్చి చేరుకుంటే
బంతెందుకు బాలెందుకు?
ఏదేదో అడగరాదూ ఇవ్వనన్నానా

ర్యాలీ రావులపాడు రేలంగి సంతలోన
ర్యాలీ రావులపాడు రేలంగి సంతలోన
నిప్పుకోడి తెచ్చినానె నిప్పుకోడి తెచ్చినానె
పెట్టియ్యవే పిల్లా పెట్టియ్యవే
పెట్టియ్యవే ఇగురు పెట్టియ్యవే
ఓరోరి బుల్లోడ వయ్యారి బుల్లోడ
వగలమారి బుల్లోడ వాల్తేరు బుల్లోడ
అంతగాను అడుగుతుంటే పెట్టీయ్యనా
అటక మీద పాత ట్రంకు పెట్టియ్యనా
ట్రంకు పెట్టీయనా...

ఉస్కులకడి గుమ్మ గుమా ఐసలకడి టంకు టమ

కర్నూలు టౌనులోన కంసాలి కొట్టులోన
కర్నూలు టౌనులోన కంసాలి కొట్టులోన
పట్టగొలుసు తెచ్చినానె పట్టగొలుసు తెచ్చినానె
కాలియ్యవే పిల్లా కాలియ్యవే
కాలియ్యవే నీ కుడి కాలియ్యవే
ఓరోరి బుల్లోడా ఒయ్యారి బుల్లోడా
వగలమారి బుల్లోడా వాల్తేరు బుల్లోడా
యింటి కెళ్ళినాక ఫోను కాలివ్వనా
యింటి కెళ్ళినాక ఫోను కాలివ్వనా
ఫోను కాలివ్వనా...

మంత్రిగారి కోటాలోన మన ఇద్దరి పేరుమీన
మంత్రిగారి కోటాలోన మన ఇద్దరి పేరుమీన
రైలు టిక్కెటు తెచ్చినానె  రైలు టిక్కెటు తెచ్చినానె
చుట్తియ్యవే పిల్లా చుట్తియ్యవే
చుట్తియ్యవే బిస్తరు చుట్తియ్యవే
ఓరోరి బుల్లోడ వయ్యారి బుల్లోడ
వగలమారి బుల్లోడ వాల్తేరు బుల్లోడ
పట్టుపట్టి అడుగుతుంటే చుట్టివ్వనా
అంటు పెట్టు కుంటే గంట చుట్టివ్వనా
గంట చుట్టివ్వనా...

ఉస్కులకడి గుమ్మ గుమా ఐసలకడి టంకు టమ

అడిగింది అందుకోక అందేది అడగలేక
అడిగింది అందుకోక అందేది అడగలేక
నీరుగారి పోయినావు నీరుగారి పోయినావు
చారెయ్యనా పిలగా చారెయ్యనా
చారెయ్యనా ఉలవచారెయ్యనా
ఓసోసి బుల్లెమ్మ వయ్యారి బుల్లెమ్మా
నంగనాచి బుల్లెమ్మా నాంచారి బుల్లెమ్మా
చిలిపి చిందులాటలోన చారెయ్యవే
ఏక్, దో, తీన్, చారెయ్యవే చారు పాంచెయ్యవే

షామిరు పేటలోన షావుకారు షాపులోన
షామిరు పేటలోన షావుకారు షాపులోన
నోటు బుక్కు తెచ్చినానె  నోటు బుక్కు తెచ్చినానె
రాసియ్యవే పిల్లా రాసియ్యవే
రాసియ్యవే అందం రాసియ్యవే
ఓరోరి బుల్లోడ వయ్యారి బుల్లోడ
వగలమారి బుల్లోడ వైజాగు బుల్లోడ
పొత్తుకోరి చేరుకుంటే రాసియ్యనా
నెత్తిమీద మంచినూనె రాసియ్యనా
నునె రాసియ్యనా

ఉస్కులకడి గుమ్మ గుమా ఐసలకడి టంకు టమ

మాటల పోటీలోన మీది మీది ఆటలోన
మాటల పోటీలోన మీది మీది ఆటలోన
పిల్లతోటి ఓడినావు  పిల్లతోటి ఓడినావు
తీసెయ్యరో పిలగా తీసెయ్యరో
తీసెయ్యరో మీసం తీసెయ్యరో హెయ్
ఓసోసి బుల్లెమ్మ వయ్యారి బుల్లెమ్మ
రవ్వలాంటి బుల్లెమ్మ రాంగురూటు బుల్లెమ్మ
మీసకట్టు ముద్దులాటకడ్డం అంటూ
చెప్పలేక చెప్పినావే తీసెయ్ మంటూ
మీసం తీసెయ్ మంటూ...


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.