గురువారం, నవంబర్ 14, 2019

కరిమల వాసుని కథ...

ఈ రోజు బాలల దినోత్సవం సంధర్బంగా చిన్నారులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అయ్యప్ప స్వామి మహత్యం చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అయ్యప్పస్వామి మహత్యం (1989)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : వాణీ జయరాం, ఎస్.పి.శైలజ

కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి
కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి
తారకనాముడు కారణజన్ముడు ధరలో వెలసిన విధి తెలియండి
కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి

సత్యలోకమున భారతికి కైలాసమ్మున పార్వతికి
సతులందరిలో మహాపతివ్రత ఎవరని కలిగెను సందేహం
ఆదిదేవుడు ,బ్రహ్మదేవుడు సతులను గూడి వైకుంఠం
చేరి విష్ణువుకు వెల్లడించిరి తమ తమ భార్యల సందేహం
చిరు చిరు నగవులు చివురులెత్తగా ముగురమ్మలకు దిగులు పుట్టగా
మహాపతివ్రత సతి అనసూయని మహావిష్ణువే వివరించే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

అలిగిన భామలు సతి అనసూయను పరీక్షించమని అడుగగా
ఎరిగిన తండ్రులు ఎరుక దాచుకొని అత్రి ఆశ్రమం చేరి
భవతి భిక్షాందేహియని నగ్నదేహిగా వడ్డించమని
ముగ్గురతిధులై ముంగిట నిలువ
ముసిముసి నవ్వుల వారి గని పసి పాపలుగా మార్చుకొని
భూతభవిష్యత్ వర్తమానముల మాతృజన్మ ఈడేర్చుకొని
మహాపతివ్రత అనసూయమ్మ హరిహరబ్రహ్మల ముద్దాడే

ఊయలలో తమ పతులగని
ఊయలలో తమ పతులగని ఉమకి,రమకి,భారతికి
అయిదోతనమే అయోమయంలో ఊగిసలాడెను ఒక్క క్షణం
ఊఊఊ..ఊఊఊఊ...ఊఊఊఊ
అపుడు పార్వతి,లక్ష్మి,సరస్వతులు మహాసాధ్వియైన
అనసూయను పతిభిక్షపెట్టమని ప్రార్ధించగా
ఆమె కరుణించి ఆ వరమిచ్చి ఆ త్రిమూర్తుల అంశతో
తమకొక కుమారుణ్ణి ప్రసాధించమని కోరింది
 
అత్రికి దత్తుడు దత్తాత్రేయుడు అనసూయమ్మకు ప్రియ సుతుడై
జననమందగా చతుర్వేదములు శునకములై అనుసరించగా
దేవ ధుందుభులు మొరసినవి సుమ మేగాలే కురిసినవి
వేదాంతానికి ఆదిభాష్యమై వెలుగురేకలే మెరిసినవి
సుమసుకుమారుడు దత్తాత్రేయుడు లీలావతినే పెళ్ళాడి
యవ్వనలీలా రాగమాలికల రాసలీలలే ఆడే

కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి
కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి

లోకకంఠకుడు మహిషాసురినె లోకమాత వధియించగా
పతి శాపమ్మున్న పశువుగ పుట్టిన మహిషే పట్టమహిషిగా
శుక్రాచార్యుని ఆనతితో సక్ర పరాభవమే తన గురిగా
రాక్షషసకుల రక్షణ తనవిధిగా తపోదీక్షలో మునిగెను
మహిషి తపోదీక్షలో మునిగెను
మహిషి తపస్సుకు మహి అల్లాడెను
దివిజలోకమే గిరగిర తిరిగెను
పాతాళపు భేతాళ ఘోషలే దశదిశాంతమ్ములు దద్దరిల్లెను
కాలమాగెను, నింగి రాలెను, చుక్కలు నెత్తురు కక్కసాగెను
ఒళ్ళంతా కళ్ళైన ఇంద్రునికి కన్నీరే అభ్యంగమాయెను
అపుడు మదనుడు కన్నులు తుడిచి ఆ దేవేంద్రుని ఊరట పరిచి
మహిషి తపమ్మును భంగపరచగా మహికి చేరెను తక్షణమే
మహికి చేరెను తక్షణమే

బ్రహ్మ వరమ్మున బలదర్పమ్ములు శృతులుమించిన ఆ మహిషీ..
సూర్యుని తన్నెను,చంద్రుని కుమ్మెను గగన వీధిలో గంతులేసెను
మహీచక్రమును మట్టగించెను ఇంద్ర పదవినే ఆక్రమించెను
మదమెక్కెన మహిషికింక మగడొకడే అని తెలిసిన
అరుని మనోవీధిలోన మెరిసెను దత్తాత్రేయుడు దత్తాత్రేయుడు

శుక్రాచార్యుని మిధునయాగమున కామజ్వాలలే అవతరించగా
మహిషిని పట్టిన కామప్రకోపం మండిపోయినది సమిధగా

కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి
కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి

మోహినిపై మరులుగొన్న శివలాస్యం
శివహృదయపు లయలుకన్న హరిలావణ్యం
మోహినిపై మరులుగొన్న శివలాస్యం
శివహృదయపు లయలుకన్న హరిలావణ్యం
కనులారా కనగలిగిన అద్వైతం
ఉదయించిన ధర్మశాస్త జీవనగీతం
మోహినిపై మరులుగొన్న శివలాస్యం

పూర్ణతో పుష్పలతో అతని వివాహం
అసంపూర్ణమైనది అతని ప్రణయజీవితం
శివునానతి తలదాల్చి భువిలో జనియించే శాస్త
లేకుంటే లేదుకద మహిషి కధ వధ
మోహినిపై మరులుగొన్న శివలాస్యం

పద్మదల రాజ్యాధినేత ఆ మాందాత
వేటలాడె వేడుకను సాగిరాగ
ఘోరాటవీదేశ కృరమృగ మధ్యస్థ
గిరి కందరాన ఒక పసికేక వినిపించె
శిశు రోదనము విన్న శ్రీమహీపాలకుడు
పసిమహావిష్ణువై
శిశువైన శివుడిలా బాలార్ధ తేజానగల
బాలకుని చూచి
ఆశ్చర్యచకితుడై అనురాగచలితుడై
బిడ్డపాపలు లేక గొడ్డుపోయిన జన్మ
అది మహాఫలముగా అరుదైన వరముగా
భావించి బాలకుని ఎత్తుకొని ముద్దాడి
తనయుడని ఉప్పొంగి తన రాణికివ్వగా
మణిమాలతో ఇంటి మణిదీపమై వచ్చి
మణికంఠుడను పేర పెరిగే బాలకుడు

గురుకుల విధ్యాభ్యాసంలో చెరసంధాన ప్రయోగంలో
సకలశాస్త్రముల సర్వశస్త్రముల పండితుడయ్యెను పసివాడు
గురుదక్షిణగా గురుపుత్రునికే వెలుగునిచ్చె మణికంఠుడు
ఇదే సమయమని మహిషి మర్ధనకు ఇదే తరుణమని
పందలరాణికి శిరోభారమును కల్పించెను దేవేంద్రుడు
రాజవైద్యుడిగ తానే వచ్చి పులిపాలు తప్ప
ఆ వ్యాధికి మందేలేదని చెప్పగా

తల్లి భాదకు తల్లడిల్లిన ఆ మణికంఠుడు
పాలుతెత్తునని ఘోరాడవికే బయలుదేరెనపుడు
కారణజన్ముడు మణికంఠుడికీ
జన్మరహస్యం చెప్పె ఇంద్రుడు

కర్మవీరుడై ఖడ్గహస్తుడై కాలరూపుడై
బాలవీరుడు మహిషిని వధియించగా
మనసా శిరసా నమస్కరించెను మహేంద్రుడు
మహిలో దివిలో వెల్లివిరిసెను కాంతిరేఖలు

శివశ్చ హృదయం విష్ణుః విష్ణోశ్చ హృదయగం శివః
సంధ్యావందన గీతం శివకేశవుల అనుబంధం
ఆదిశంకరుల అద్వైతం అదే శబరిగిరీశుని అవతారం
అదే శబరిగిరీశుని అవతారం

కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి
తారకనాముడు కారణజన్ముడు ధరలో వెలసిన విధి తెలియండి
కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి
కరిమల వాసుని కథ వినరండి కలిహరమిది కనరండి


బుధవారం, నవంబర్ 13, 2019

మాల ధారణం...

అయ్యప్ప స్వామి మహత్యం చిత్రంలోని ఒక అద్భుతమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట ఇది. వేటూరి వారి ప్రతిభను కళ్ళకు కట్టే సాహిత్యానికి మహదేవన్ గారి సంగీతం తోడై భక్తి పారవశ్యంలోకి అలవోకగా తీస్కెళుతుంది. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అయ్యప్పస్వామి మహత్యం (1989)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు  

మాల ధారణం నియమాల తోరణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ తారణం దుష్కర్మ వారణం
జన్మ తారణం దుష్కర్మ వారణం
శరణం శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం

మాల ధారణం నియమాల తోరణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం

ఉదయాస్తమ్ముల సంధ్యలలో
పురుషార్ధత్రయ సాధనలో
చతుర్వేదముల రక్షణలో
పంచభూతముల పంజర శుకమై
ఆరు శత్రువుల ఆరడిలో పడి
ఏడు జన్మలకు వీడని తోడని
నిన్ను నమ్మిన నీ నిజభక్తులా

మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ తారణం దుష్కర్మ వారణం
శరణం శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం

ఆ ఉ మా సంగమనాదంలో
ఓం ఓం ఓం ఓం
హరిహరరూపా అద్వైతంలో
శరణం శరణం శరణం శరణం
ఆ ఉ మా సంగమనాదంలో
హరిహరరూపాద్వైతంలో
నిష్ఠుర నిగ్రహ యోగంలో
మండలపూజా మంత్ర ఘోషలో
కర్మ అన్న కర్పూరం కరిగే
కర్మ అన్న కర్పూరం కరిగే
ఆత్మహారతులు పట్టిన భక్తులా

మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ తారణం దుష్కర్మ వారణం
శరణం శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం

శరణమయ్యప్పా.. అయ్యప్పా శరణం
శరణమయ్యప్పా.. అయ్యప్పా శరణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ తారణం దుష్కర్మ వారణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం


మంగళవారం, నవంబర్ 12, 2019

స్వర్ణ ప్రతిమ వలె...

స్వామి అయ్యప్ప చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వామి అయ్యప్ప (1975)
సంగీతం : దేవరాజన్
సాహిత్యం : జె.జె.మాణిక్యం, విశ్వనాథం
గానం : పి.మాధురి 

స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా
స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా
నేను జగతి సమ్మోహనమ్ము గావించనా
స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా
నేను జగతి సమ్మోహనమ్ము గావించనా
స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా


మోహిని యను పేర భాసింతునూ
నవ్య మోహం డెందాల యందు రగిలింతునూ
మనసుల ప్రేమ వీణ మ్రోగింతునూ
దివ్యమైనా విలాస డోలా తేలింతునూ

స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా

సౌందర్యములు విరియ చరియింతునూ
అమృతానంద రాగాలా వలపింతునూ
నరుల మనస్సులను మురిపింతునూ
నాదు అవతారం ప్రాణులకు నవ సౌఖ్యమూ

ఒక స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా

పున్నమి వెన్నెల కన్నుల యందున పులకింపూ
మధుర సుఖమ్ములు హృదయము లందున పుష్పించూ
పున్నమి వెన్నెల కన్నుల యందున పులకింపూ
మధుర సుఖమ్ములు హృదయము లందున పుష్పించూ
హావ భావములు పుష్ప బాణములు సారించూ
దేవ కాంత యే నవ్య నాట్యములు
దివ్య లోకములె భువి ని వెలయించు

స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా
నా గజ్జెల రవళియె భువనాల్‌ మార్మోగే
నేనాడే నాటక మనంతమే..
నా గజ్జెల రవళియె భువనాల్‌ మార్మోగే
నేనాడే నాటక మనంతమే..
వర్షించును రాగమ్ములు మధువులు
హర్షించును ఈ ఇలలో మనసులు
నవ్వులా వలపులే విరియగ
చూపులా స్వర్గమే వెలయగ

స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా

దానవ ముష్కరులు తల వంచగా
కోరి దివిని మహర్షులంత దీవించగా
దానవ ముష్కరులు తల వంచగా
కోరి దివిని మహర్షులంత దీవించగా
జీవులంతా సుఖ శాంతుల తేలగా
ఈ దేవా దూత యే మహినే విలసిల్లా

స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా
నేను జగతి సమ్మోహనమ్ము గావించనా
స్వర్ణ ప్రతిమ వలె నటియించనా 


సోమవారం, నవంబర్ 11, 2019

సేవల నిధులను నీవిమ్మా...

అయ్యప్ప స్వామి జన్మ రహస్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ సినిమాలోని పాటలు జ్యూక్ బాక్స్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు.
 

చిత్రం : అయ్యప్పస్వామి జన్మ రహస్యం (1987)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : పి.బి.శ్రీనివాస్
గానం : సునంద 

సేవల నిధులను నీవిమ్మా
పాతక నాశక అయ్యప్ప
సేవల నిధులను నీవిమ్మా
పాతక నాశక అయ్యప్ప
ఈ నీ మాయకు లేదెల్ల
ఇక ఈ నీ దయయే నాకెల్లా
ఈ నీ మాయకు లేదెల్ల
ఇక ఈ నీ దయయే నాకెల్లా
సేవల నిధులను నీవిమ్మా
పాతక నాశక అయ్యప్ప

కనులకి దృష్టిని కలిగించీ
కాపాడిన దేవా నిను కనగా
కనులకి దృష్టిని కలిగించీ
కాపాడిన దేవా నిను కనగా
మాఎద నిండెను నీ అందం
మాఎద నిండెను నీ అందం
ఏ ఊహలకైనా ఆనందం

సేవల నిధులను నీవిమ్మా
పాతక నాశక అయ్యప్ప
ఈ నీ మాయకు లేదెల్ల
ఇక ఈ నీ దయయే నాకెల్లా
సేవల నిధులను నీవిమ్మా
పాతక నాశక అయ్యప్ప

మూగనోరైనా పాడేనే
అంధుడును స్వర్గమే చూసేనే
మూగనోరైనా పాడేనే
అంధుడును స్వర్గమే చూసేనే
ఎల్లలు గాలును నీ లీలే
ఎల్లలు గాలును నీ లీలే 
నన్నేలేవే నీ నయనాలే

సేవల నిధులను నీవిమ్మా
పాతక నాశక అయ్యప్ప
ఈ నీ మాయకు లేదెల్ల
ఇక ఈ నీ దయయే నాకెల్లా
సేవల నిధులను నీవిమ్మా
పాతక నాశక అయ్యప్ప

శరణం శరణం స్వామి శరణం
శరణం శరణం అయ్యప్ప శరణం
శరణం శరణం స్వామి శరణం
శరణం శరణం అయ్యప్ప శరణం
శరణం శరణం స్వామి శరణం
శరణం శరణం అయ్యప్ప శరణం 


ఆదివారం, నవంబర్ 10, 2019

అదిగదిగో శబరి మల...

అయ్యప్ప దీక్ష చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

చిత్రం : అయ్యప్పదీక్ష (2006)
సంగీతం : ప్రేమ్
సాహిత్యం : సత్యారెడ్డి
గానం : నిహాల్

అదిగదిగో శబరి మల
అయ్యప్ప స్వామి ఉన్నమల
ఇదిగిదోగో పళని మల
అయ్యప్ప సోదరుడున్న మల

అదిగదిగో శబరి మల
అయ్యప్ప స్వామి ఉన్నమల
ఇదిగిదోగో పళని మల
అయ్యప్ప సోదరుడున్న మల

అదిగదిగో శబరి మల
అయ్యప్ప స్వామి ఉన్నమల
ఇదిగిదోగో పళని మల
అయ్యప్ప సోదరుడున్న మల

స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే
స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే

అదిగదిగో కైలాసము
ఇదిగిదిగో వైకుంఠము
ఆ రెండు కలసిన శబరిమల
అదియే మనకు పుణ్య మల
ఆ రెండు కలసిన శబరిమల
అదియే మనకు పుణ్య మల

స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే
స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే

అదిగదిగో పంబానది
దక్షిణ భారత గంగానదీ
అదిగదిగో పంబానది
దక్షిణ భారత గంగానదీ
ఇదిగిదిగో అళుదానది
కన్నెస్వాములకు ముఖ్యనది
ఇదిగిదిగో అళుదానది
కన్నెస్వాములకు ముఖ్యనది

స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే
స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే

అదిగదిగో సన్నిధానం
కలియుగ వరదుని పుంగావనం
అదిగదిగో సన్నిధానం
కలియుగ వరదుని పుంగావనం
ఇదిగిదిగో పదునెట్టాంబడి
భక్తిని కొలిచే కొలమానం
ఇదిగిదిగో పదునెట్టాంబడి
భక్తిని కొలిచే కొలమానం

స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే
స్వామియే శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామియే

అదిగదిగో కాంతామల
కలియుగ జ్యోతి వెలయుమల
అదిగదిగో కాంతామల
కలియుగ జ్యోతి వెలయుమల
మకర జ్యోతీ వెలయు మల
ఆ అయ్యప్ప దేవునికిష్ట మల
మకర జ్యోతీ వెలయు మల
ఆ అయ్యప్ప దేవునికిష్ట మల

స్వామి శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం
స్వామి శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం

స్వామియే శరణమయ్యప్పశనివారం, నవంబర్ 09, 2019

నీ మాల ధరియిస్తే...

అయ్యప్ప చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.
చిత్రం : అయ్యప్ప (2011)
సంగీతం : ఎస్.ఎమ్.ప్రవీణ్
సాహిత్యం :
గానం :

నీ మాల ధరియిస్తే జయమే కదా
నిను దర్శించగా జన్మ తరియించదా
నీ శబరి కొండెక్కి వస్తానుగా
ఇక నీ సేవలో పరవశిస్తానుగా

నియమాలతో ఇక బహునిష్టతో
ఓ అయ్యప్ప నిన్నూ పూజించగా
కలలన్నియూ నెరవేరెగా
నా దీక్షలో మది పులకించగా
మాల మహిమేమిటో
మాల బలమేమిటో
భక్తి ఉప్పొంగె అల లాగా..ఆఆ..
తోడు నువ్వుండగా
కష్టమే రాదుగా
ఇక నానీడ నీవేగా ఆఆఅ..

నీలోనె దాగుంది సర్వస్వము
నీ వెనువెంట నడిచేను ఈ విశ్వము
వెతలెన్నొ చూపింది గత కాలము
మాల వేశాక కలిగింది సంతోషము
మారిందిగా ఇక నా జీవితం
ఓ అయ్యపా నువ్వు ఓ అద్భుతం
ఈ నలుబది దినములు నిష్టతో
చేస్తానుగా ఇక నీ అర్చనం.

మాల మహిమేమిటో
మాల బలమేమిటో
నన్ను మార్చింది మాలేగాఆఆ
ముళ్ళ బాటైనను పూలబాటైనది
దారి చూపింది నీవేగాఆ...

స్వామీ శరణము అయ్యప్పా శరణమూ
శబరిగిరి వాస అయ్యప్ప.. ఆఆఆ...
స్వామీ శరణము అయ్యప్పా శరణమూ
శబరిగిరి వాస అయ్యప్ప.. ఆఆఆ...
స్వామీ శరణము అయ్యప్పా శరణమూ
శబరిగిరి వాస అయ్యప్ప.. ఆఆఆ...
 

శుక్రవారం, నవంబర్ 08, 2019

శబరిమలను స్వర్ణ...

స్వామి అయ్యప్ప చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో సరిగమ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు, ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వామి అయ్యప్ప (1975)
సంగీతం : దేవరాజన్
సాహిత్యం : జె.జె.మాణిక్యం, విశ్వనాథం
గానం : కె.జె.ఏసుదాస్

శబరిమలను స్వర్ణ చంద్రోదయం
ధర్మ రక్షకుని సన్నిధిని అభిషేకం
లోకాల గారవించు అయ్యప్ప స్తోత్రం
భక్తితో పాడుకుంటాం హృదయములా

శబరిమలను స్వర్ణ చంద్రోదయం
ధర్మ రక్షకుని సన్నిధిని అభిషేకం
లోకాల గారవించు అయ్యప్ప స్తోత్రం
భక్తితో పాడుకుంటాం హృదయములా

శబరిమలను స్వర్ణ చంద్రోదయం

ప్రీతియే ఉల్లమున పాలగును
అదే చల్లని నీ ఎదను పెరుగౌను
వెన్నయే నీవిచ్చు అనురాగం
నీకు నెయ్యభిషేకమునే జరిపిస్తాం

నీజాడలలో నడిచే జీవులమయ్యప్పా
ఈ సర్వస్వం నీ ఆశీర్వాదమయ్యప్పా
అయ్యప్పా.. శరణమయ్యప్పా
అయ్యప్పా.. శరణమయ్యపా

శబరిమలను స్వర్ణ చంద్రోదయం

పుణ్యమిచ్చే పన్నీరభిషేకం
జనులు భక్తితో చేసెడి పాలభిషేకం
దివ్య పంచామృతాన అభిషేకం
నీదు తనువంత జ్యోతివలె వెలిగేనూ

నీజాడలలో నడిచే జీవులమయ్యప్పా
ఈ సర్వస్వం నీ ఆశీర్వాదం అయ్యప్పా
అయ్యప్పా.. శరణమయ్యప్పా..
అయ్యప్పా.. శరణమయ్యపా..

శబరిమలను స్వర్ణ చంద్రోదయం

దోసిట పుణ్య జలం అందుకొని
అదే నీ పేరు స్తుతియించి శిరసునుంచి
కరుగు విభూతితో అభిషేకం
హరి ఓం అని చందనంతో అభిషేకం

నీ జాడలలో నడిచే జీవులమయ్యప్పా
ఈ సర్వస్వం నీ ఆశీర్వాదం అయ్యప్పా
అయ్యప్పా.. శరణమయ్యప్పా
అయ్యప్పా.. శరణమయ్యపా

శబరిమలను స్వర్ణ చంద్రోదయం
ధర్మ రక్షకుని సన్నిధిని అభిషేకం
లోకాల గారవించు అయ్యప్ప స్తోత్రం
భక్తితో పాడుకుంటాం హృదయములా

అయ్యప్పా.. శరణం అయ్యప్పా
అయ్యప్పా.. శరణం అయ్యప్పా
అయ్యప్పా.. శరణం అయ్యప్పా గురువారం, నవంబర్ 07, 2019

ఓంకార రూపాన...

ఆవిడే శ్యామల చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆవిడే శ్యామల (1997)
సంగీతం : మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం : డి.నారాయణ వర్మ
గానం : కె.జె.ఏసుదాస్  

ఓం కార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్ష
ఓం కార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్ష

శార్దూల వాహనుడు
మణికంఠ మోహనుడు
కరుణించి కావగ దీక్ష
నియమాల మాలతో దీక్ష

ఓంకార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్ష

కామము క్రోధము లోభాలు కరిగించు
నెయ్యాభిషేకాల దీక్ష
కామము క్రోధము లోభాలు కరిగించు
నెయ్యాభిషేకాల దీక్ష
శాంత స్వభావాలు సౌఖ్యాలు కలిగించు
మండలపు పూజల దీక్ష
ఓ దర్మ శాస్త ఓ అభయ హస్త
ఇహపరము తరయించు
ముక్తి ఫల దీక్ష

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప

అజ్ఞాన తిమిరాన విజ్ఞాన జ్యోతిగా
అయ్యప్ప కనిపించు యాత్ర
అజ్ఞాన తిమిరాన విజ్ఞాన జ్యోతిగా
అయ్యప్ప కనిపించు యాత్ర
పదునెనిమిది మెట్లు ఎక్కగా మొక్కగా
కోట్లాది పాదముల యాత్ర
పంబనది యాత్ర పరమాత్మ యాత్ర
ఇడుములను బాపగా ఇరుముడుల యాత్ర

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప

ఓం కార రూపాన శబరిమల శిఖరాన
కొలువున్న అయ్యప్ప దీక్ష
శార్దూల వాహనుడు
మణికంఠ మోహనుడు
కరుణించి కావగ దీక్ష
నియమాల మాలతో దీక్ష

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప

స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప


బుధవారం, నవంబర్ 06, 2019

స్వామి అయ్యప్ప కథను...

శరణం శరణం శరణం మణికంఠ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వామి అయ్యప్ప (1993)
సంగీతం : ఎమ్మెస్ విశ్వనాథం
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : వాణీజయరాం, ఎస్.పి.శైలజ, స్వర్ణలత 

స్వామి అయ్యప్ప కథను తెలియండీ
ఆ పుణ్య నామముని తలవండీ
త్రిపురాసుర సంహారం చేసిన ఆ శంకరుడే
భక్తుల కావగా అయ్యప్పగ వెలిశాడు
త్రిపురాసుర సంహారం చేసిన ఆ శంకరుడే
భక్తుల కావగా అయ్యప్పగ వెలిశాడు
స్థితి కంఠుడు భువిలోనా
నేడు మణికంఠుడు ఐనాడు

కన్నియల కన్నులకు కనిపించుని కృష్ణునిగా
చిన్నెలను చిందించే మోహినీ రూపానా
కన్నియల కన్నులకు కనిపించుని కృష్ణునిగా
చిన్నెలను చిందించే మోహినీ రూపానా
నటనమాడు శౌరీ అది శబరి గిరిని చేరీ

స్వామి అయ్యప్ప కథను తెలియండీ
ఆ పుణ్య నామముని తలవండీ

మదనుని సుమ బాణములను
మసి చేసెను మోహములను
హరిహర సంగమమౌ
అద్భుత అవతారముగా
హరిహర సుతుడే వెలసెను
అయ్యప్పా అను పేరా
అయ్యప్పా అను పేరా....

దైవలీల ధరణి పైన చూపిన పరిపాలకుడు
మానవుల కరుణించగ వచ్చె దివ్య బాలకుడు
వచ్చె దివ్య బాలకుడు
శివవిష్ణు బేధముల తొలగించిన దీపం
దీవెనగా ఇచ్చినాడు మోహన సంగీతం

స్వామి అయ్యప్ప కథను తెలియండీ
ఆ పుణ్య నామముని తలవండీ

వేటలాడ వేడుకగా వచ్చే రాజు అడివికి
పంపానది తీరమందు సేద తీరె తానలసీ
పందళ మహరాజు కాంచె పసికందునచ్చట
సుతులు లేని కొరత తీర శివుడొసగిన హేళ
ప్రీతి తీర చేకొనే పుత్రుని ఓలే
మణికంఠుడి నామం మహినేలెడి గుణథామం

రాణి కన్నదొక్క సుతునీ
రాజు చేయ తలచేనతనీ
పెంచుకున్న బిడ్డను కూడా
చంపుకొనగసిద్దపడెను
రాచరికపు దాహం అది నీచమౌ వ్యామోహం

పెంచిన తన తల్లికి శిరోవేదన తొలగింప
పులి పాలను తెచ్చుటకై వెడలినాడు కారడవికి
స్వామి వనికి చేరా అటకు దేవతలే దిగివచ్చారు

యుద్దమందు స్వామినరసి
కూలిపోయె దుష్టమహిషీ
చెంత చేరి రతీదేవి స్వామి మీద ఆశపడ్డాదు
మానిని తిరుత్తమకు తపమే ఇక ముగిసినది
పులిపాలను కోరిననే తనకు తానుగా
బెబ్బులి అణకువగా పందళకే వచ్చినదీ
ఊరంతా భయపడుతూ బెదిరి పోయినదీ
అది చూసీ

సురవినుత హరిహరసుత సుందర వదనారవిందా
నీదు చిరునగవు వెలుగులతో శబరి గిరి ధన్యమైనదీ
అయ్యప్పా నీ రూపం గుండెలలోమణిదీపం
అయ్యప్పా నీ రూపం గుండెలలోమణిదీపం
స్వామియే అయ్యప్పా అయ్యప్పో స్వామియే
స్వామియే అయ్యప్పా అయ్యప్పో స్వామియే
స్వామియేయ్.. శరణమయ్యప్పా...   


మంగళవారం, నవంబర్ 05, 2019

స్వామీ శరణం శరణము...

స్వామి అయ్యప్ప చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఆడియో మంచి క్వాలిటీతో ఇక్కడ వినవచ్చు.
చిత్రం : స్వామి అయ్యప్ప (1975)
సంగీతం : దేవరాజన్
సాహిత్యం : జె.జె.మాణిక్యం, విశ్వనాథం
గానం : బాలు

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్ప
హరిహర సుతవో పావన చరిత
భక్తమందారా భవ పరిహారా
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్ప

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్ప
హరిహర సుతవో పావన చరిత
భక్తమందారా భవ పరిహారా
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్ప


ముడుపులు కట్టి శిరమున దాల్చి
మ్రొక్కులు తీర్చెదమయ్యా..
నీవే దిక్కని వేడెదమయ్యా..

ముడుపులు కట్టి శిరమున దాల్చి
మ్రొక్కులు తీర్చెదమయ్యా..
నీవే దిక్కని వేడెదమయ్యా..

దర్శన మొందా.. ధన్యత పొందా
తరలీ వచ్చెదమయ్యప్పా
దర్శన మొందా.. ధన్యత పొందా
తరలీ వచ్చెదమయ్యప్పా

అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా..
అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా

అయ్యప్ప దిందడతోం.. అయ్యప్పో స్వామి దిందడతోం..
స్వామి దిందడతోం.. అయ్యప్పో అయ్యప్ప దిందడతోం
అయ్యప్ప దిందడతోం.. అయ్యప్పో స్వామి దిందడతోం..
స్వామి దిందడతోం.. అయ్యప్పో అయ్యప్ప దిందడతోం
అయ్యప్ప దిందడతోం.. అయ్యప్పో స్వామి దిందడతోం..
స్వామి దిందడతోం.. అయ్యప్పో అయ్యప్ప దిందడతోం

స్వామియే.... శరణమయ్యప్పా..
శరణమయ్యప్పా.. శరణమయ్యప్పా..

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్ప
హరిహర సుతవో పావన చరిత
భక్తమందారా భవ పరిహారా
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్ప


అళుదానదిలో మునిగి
రెండు రాళ్ళను చేతితో తీసి
నిండు భక్తితో గుట్టపై నుంచి
అళుదానదిలో మునిగి
రెండు రాళ్ళను చేతితో తీసి
నిండు భక్తితో గుట్టపై నుంచి

కరిమల చేరి.. కరములుమోడ్చి..
ఆనంద ముప్పొంగ పాడుదాం
కరిమల చేరి.. కరములుమోడ్చి..
ఆనంద ముప్పొంగ పాడుదాం

అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా..
అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్ప
హరిహర సుతవో పావన చరిత
భక్తమందారా భవ పరిహారా
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్ప


పంపను చేరి ఆశలు మీరి..
భక్తితో నిన్నే తలచి
నదిపై జ్యోతులనే వెలిగించి..
పంపను చేరి ఆశలు మీరి..
భక్తితో నిన్నే తలచి
నదిపై జ్యోతులనే వెలిగించి..

శబరి పీఠం చూసి శరముల గ్రుచ్చి..
నీ కీర్తి నెలుగెత్తి చాటుతాం
శబరి పీఠం చూసి శరముల గ్రుచ్చి..
నీ కీర్తి నెలుగెత్తి చాటుతాం

అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా..
అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్ప
హరిహర సుతవో పావన చరిత
భక్తమందారా భవ పరిహారా
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్ప


ప్రతి ఏడాది మకర సంక్రాంతికి
పావన సన్నిధి చేరి
నీదు దర్శన భాగ్యము కోరీ..
ప్రతి ఏడాది మకర సంక్రాంతికి
పావన సన్నిధి చేరి
నీదు దర్శన భాగ్యము కోరీ..

పదునెనిమిది మెట్లెక్కి..
పదముల మ్రొక్కి
పరవశమవుదుము స్వామీ..
పదునెనిమిది మెట్లెక్కి..
పదముల మ్రొక్కి
పరవశమవుదుము స్వామీ..

అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా..
అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్ప
హరిహర సుతవో పావన చరిత
భక్తమందారా భవ పరిహారా
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్ప

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్పా..
స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్పా
హరిహర సుతవో పావన చరిత..
హరిహర సుతవో పావన చరిత
భక్తమందారా భవ పరిహారా ..
భక్తమందారా భవ పరిహారా
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్పా..
కరుణతో మమ్ము కావుము అయ్యప్పా

స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్పా..
స్వామీ శరణం శరణము అయ్యప్పా
స్వామియే...  శరణం అయ్యప్పా
స్వామియే... శరణం అయ్యప్పా 

సోమవారం, నవంబర్ 04, 2019

శబరిమలై సందీపా...

అయ్యప్పస్వామి మహత్యం సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అయ్యప్పస్వామి మహత్యం (1989)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు
 
స్వామియే శరణమయ్యప్పా 
స్వామియే శరణమయ్యప్పా

శబరిమలై సందీపా అయ్యప్పా
అభయహస్తమిచ్చేదెవరూ
నువ్వుతప్పా అయ్యప్పా

శబరిమలై సందీపా అయ్యప్పా
అభయహస్తమిచ్చేదెవరూ
నువ్వుతప్పా అయ్యప్పా

శబరిమలై సందీపా అయ్యప్పా

వేద శాస్త్రము ఎరుగను
బ్రహ్మ సూత్రమూ
తలపను జ్ఞాన యోగము
విధి విహిత మోక్ష మార్గము
కలియుగపు కామ లోభ
పంజరాన పామరుండనై
పూజ లెరుగని పూవునై
పుణ్యమెరుగని జీవినై
ఆత్మనెరుగని దేహినై
అంధమత సందేహినై
విషయవాసనల
విష తరువైతిని
విలయ పవనముల
విల విల లాడితి

శబరిమలై సందీపా అయ్యప్పా
అభయహస్తమిచ్చేదెవరూ
నువ్వుతప్పా అయ్యప్పా

శబరిమలై సందీపా అయ్యప్పా

స్వామియే శరణం అయ్యప్పా
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా


ఇంద్రియాలతో తలబడి
ఈషణ త్రయి కలుషిత జీవభారమే
కడదనుక మోయువాడనై
శబరిగిరి కందరాలనందలేని
మంద భాగ్యునై
చైత్రవనమున కాకినై
గ్రీష్మ రుతువున కోకిలై
వెన్నుడూదని వేణువై
వెన్ను చూడని కన్నునై
మనుజ జన్మమిటు
మలినము జేసితి
మదన కదనముల
మల మల మాడితి

శబరిమలై సందీపా అయ్యప్పా
అభయహస్తమిచ్చేదెవరూ
నువ్వుతప్పా అయ్యప్పా

శబరిమలై సందీపా అయ్యప్పా

స్వామియే శరణం అయ్యప్పా
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా 

 

 

ఆదివారం, నవంబర్ 03, 2019

స్వామి అయ్యప్ప స్వామీ అయ్యప్పా...

అయ్యప్ప స్వామి జన్మ రహస్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసినది ఆదిత్య మ్యూజిక్ వారు కూర్చిన వీడియో. ఈ పాట ఒరిజినల్ వీడియో చూడాలంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అయ్యప్పస్వామి జన్మ రహస్యం (1987)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : పి.బి.శ్రీనివాస్
గానం : ఏసుదాస్

స్వామి అయ్యప్ప స్వామీ అయ్యప్పా
నీవే గతి దేవా నన్ను బ్రోవగ ఇక రావా
స్వామి అయ్యప్ప స్వామీ అయ్యప్పా
నీవే గతి దేవా నన్ను బ్రోవగ ఇక రావా

అంధకారమందే అలమటించి నేనూ
కన్నులుండి కూడా కాననైతి నిన్నూ
అంధకారమందే అలమటించి నేనూ
కన్నులుండి కూడా కాననైతి నిన్నూ
దేవ దేవ నాపై కరుణ కురియవేల
దేవ దేవ నాపై కరుణ కురియవేల
వెలుగు వైపు నాకూ వేగమె చూపించుము త్రోవ
వెలుగు వైపు నాకూ వేగమె చూపించుము త్రోవ

స్వామి అయ్యప్ప స్వామీ అయ్యప్పా
నీవే గతి దేవా నన్ను బ్రోవగ ఇక రావా

సిరులనెన్నడైనా అడుగుటెరుగనయ్య
స్వర్గ సుఖము కోరీ వరము వేడనయ్య
సిరులనెన్నడైనా అడుగుటెరుగనయ్య
స్వర్గ సుఖము కోరీ వరము వేడనయ్య
ముక్తి పొందనెంచి చేయి చాచనయ్యా
ముక్తి పొందనెంచి చేయి చాచనయ్యా
శాంతికోరి నిన్నే నేను పాడుచుందునయ్య
శాంతికోరి నిన్నే నేను పాడుచుందునయ్య

స్వామి అయ్యప్ప స్వామీ అయ్యప్పా
నీవే గతి దేవా నన్ను బ్రోవగ ఇక రావా

కనులలోన నీవే వెలుగు నింపుమయ్య
మనసులోన నీవె కొలువు తీరుమయ్య
కనులలోన నీవే వెలుగు నింపుమయ్య
మనసులోన నీవె కొలువు తీరుమయ్య
మధుర సుస్వరాల సుధలు కురియుమయ్య
మధుర సుస్వరాల సుధలు కురియుమయ్య
జీవులెల్ల నిన్ను కొరే శాంతినొసగుమయ్య
జీవులెల్ల నిన్ను కొరే శాంతినొసగుమయ్య

స్వామి అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా
నీవే గతి దేవా నన్ను బ్రోవగ ఇక రావా

స్వామి అయ్యప్పా స్వామీ అయ్యప్పా
నీవే గతి దేవా నన్ను బ్రోవగ ఇక రావా
నీవే గతి దేవా నన్ను బ్రోవగ ఇక రావా


శనివారం, నవంబర్ 02, 2019

కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం...

అయ్యప్పస్వామి మహత్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అయ్యప్పస్వామి మహత్యం (1989)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం
జగములు ఎరుగని జపమంత్రం
కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం
జగములు ఎరుగని జపమంత్రం
ఇంద్రియములనే తలవంచి
ఇరుముడినే తన తలదాల్చి
ఇంద్రియములనే తలవంచి
ఇరుముడినే తన తలదాల్చి
స్వామి శరణం అయ్యప్ప
అని సాగే భక్తుల సందోహం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప
అని సాగే భక్తుల సందోహం

స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం

కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం
జగములు ఎరుగని జపమంత్రం

శీతల స్నానం తొలి నియమం
భూతల శయనం మలి నియమం
శీతల స్నానం తొలి నియమం
భూతల శయనం మలి నియమం
ఏకభుక్తమే ఉంటూ
నీకు అర్పణం అంటూ
ఏకభుక్తం తవార్పణం
దైహిక భోగం విడిచేది
ఐహిక భోగం మరిచేది
భక్తి ప్రపత్తులు దాటేది
శరణు శరణమని చాటేది

స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం

కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం
జగములు ఎరుగని జపమంత్రం

అసితాహార్యం ఒక నియమం
సంసృతి వర్జనమొక నియమం
అసితాహార్యం ఒక నియమం
సంసృతి వర్జనమొక నియమం
అంగదక్షిణే ఇస్తూ ఆత్మదర్శనం చేస్తూ
శాస్త్రారం ప్రణమ్యామహం
మమకారములను విడిచేది
మదమత్సరములు త్రుంచేది
కర్మేఫలముగా తలచేది
తత్‌త్వమ్‌ అసి అని తెలిపేది.

స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం

కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం
జగములు ఎరుగని జపమంత్రం
ఇంద్రియములనే తలవంచి
ఇరుముడినే తన తలదాల్చి
స్వామి శరణం అయ్యప్ప
అని సాగే భక్తుల సందోహం

స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం
స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం 

 

శుక్రవారం, నవంబర్ 01, 2019

అయ్యప్ప దేవాయ నమః...

కార్తీక మాసం అనగానే శివయ్య ఎలా గుర్తొస్తారో అలాగే అయ్యప్ప దీక్ష తీస్కునే స్వాములూ గుర్తొస్తారు. అందుకే ఈ నెలంతా ఆ శబరిగిరీశుని స్మరించుకుంటూ ప్రతిరోజూ ఆ స్వామి పాటలు తలచుకుందాం. ముందుగా దేవుళ్ళు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఛేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవుళ్ళు (2000)
సంగీతం : వందేమాతరం శ్రీనివాస్ 
సాహిత్యం : జొన్నవిత్తుల  
గానం : బాలు

అయ్యప్ప దేవాయ నమః
అభయ స్వరూపాయ నమః
అయ్యప్ప దేవాయ నమః
అభయ స్వరూపాయ నమః
హరి హర సుపుత్రాయ నమః
కరుణా సముద్రాయ నమః
నిజ భీర గంభీర శభరీ గిరి శిఖర
ఘన యోగ ముద్రాయ నమః
పరమాణు హృదయాంతరాళ
స్థితానంత బ్రహ్మాండరూపాయ నమః

అయ్యప్ప దేవాయ నమః
అభయ స్వరూపాయ నమః

పద్దెనిమిది పడిమెట్ల పైకెక్కీ గుడికేగు
భక్తులకు ఎదురొచ్చే బంగారు స్వామి
ఇరుముడులు స్పృశియించి
శుభమనుచు దీవించి
జన బృందముల చేరే జగమేలు స్వామి
తన భక్తులొనరించు తప్పులకు తడబడి
ఒక ప్రక్క ఒరిగెనా ఓంకార మూర్తి
స్వామియే శరణం అయ్యప్ప
స్వాములందరు తనకు సాయమ్ము కాగా
ధీమంతుడై లేచె ఆ కన్నె స్వామి
పట్టబందము వీడి భక్తతటికై
పరుగు పరుగున వచ్చె భువిపైకి నరుడై

అయ్యప్ప దేవాయ నమః
అభయ స్వరూపాయ నమః

ఘోర కీకారణ్య సంసార యాత్రికుల
శరణు ఘోషలు విని బ్రోచు శబరిషా
పాపాలు దోషాలు ప్రక్షాళనము చేయు
పంపానది తీర ఎరుమేలి వాసా
నియమాల మాలతో సుగుణాల మెట్లపై
నడిపించు కనిపించు అయ్యప్ప స్వామి
మకర సంక్రాంతి సజ్యోతిపై అరుదెంచి
మహిమలను చూపించు మణికంఠ స్వామి
కర్మ బందము బాపు ధర్మ శాస్త్ర
కలి భీతి తొలగించు భూతాధినేత

అయ్యప్ప దేవాయ నమః
అభయ స్వరూపాయ నమః

ఆద్యంత రహితమౌ నీ విశ్వరూపము
అజ్ఞాన తిమిరమ్ము నణుచు శుభదీపం
ఈ నాల్గు దిక్కులు పదునాల్గు భువనాలు
పడిమెట్లుగా మారె ఇదో అపురూపం
అమరులెల్లరు చేయ అమృతాభిషేకం
నెరవేర్చుకో స్వామి నీదు సంకల్పం
ఓం...

పదములకు మ్రొక్కగా ఒక్కోక్క లోకం
అందుకో నక్షత్ర పుష్పాభిషేకం 

విల్లు కాని విల్లు హరివిల్లు గైకొని 
హరిహరుల సుతుడే తన విల్లు చేసే 
నారి కానీ నారి ఆ ఆదిశేషునీ 
మణికంఠ స్వామి తన వింటినారిని చేసే
 
శరము కానీ శరము శరణమయ్యప్పా 
స్వామియే శరణమయ్యప్పా.. 
శరము కానీ శరము శరణమయ్యప్ప
అను శరణు ఘోషను దివ్య శరము గావించే

మహా దివ్య క్షాత్ర ప్రదీప్తితో
క్రోధానల జ్వాలలెగయు నేత్రాలతో 
ఆ భీర కల్లోల ఘోర కలిపై నారి సారించే 
శరము సంధించే 
దుష్కలిని అయ్యప్ప అంతమొందించే 
విజయానికే విశ్వరూపమై నిలిచే 
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః

పంపానది తీర శంపాల పాతాళ
పాపాత్మ పరిమార్చు స్వామి
భక్తులను రక్షించు స్వామి
శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప
శంభు విష్ణు తనయ శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప
శంభు విష్ణు తనయ శరణమయ్యప్ప

స్వామియే శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణమయ్యప్ప
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః 

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.