గురువారం, జనవరి 18, 2018

రాముడేమన్నాడోయ్...

అందాల రాముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అందాల రాముడు (1973)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : రామకృష్ణ

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్

మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్
మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్

పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పుణ్యమొక్కటే చివరకు మిగులునన్నాడోయ్... 
డొయ్ డోయ్ డోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్
మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్

గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
అప్పుచేసి పప్పుకూడు వలదన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా.. రాముడేమన్నాడోయ్

కొండమీద కోతులను కొనలేరోయ్ డబ్బుతో
బండరాతి గుండెలను మార్చెనోయ్ మంచితో

నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
కొందరు మంత్రులు మారాజులైతే నొచ్చుకున్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్
రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్

నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీలో గల సైతానుని చంపమన్నాడోయ్... 
డోయ్ డొయ్ డోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్

బుధవారం, జనవరి 17, 2018

దారి చూడు దుమ్ము చూడు...

చాలా రోజుల తర్వాత సీమ తెలుగులో ఓ మాంచి ఫోక్ సాంగ్ విన్న ఫీలింగ్ అందించిన ఓ పాటను ఈ రోజు విందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణార్జున యుద్ధం (2018)
సంగీతం : హిప్ హాప్ తమిళ
సాహిత్యం : పుట్టా పెంచల్ దాస్
గానం : పుట్టా పెంచల్ దాస్ 

పార్టీ అని మెల్లగా అడుగుతారేందిరా
చిత్తూరు జిల్లా మొత్తం
మన పలకల శబ్దం ఇనపడాలా
స్టార్ట్ మూజిక్

దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల వేరే చూడు
దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల వేరే చూడు
కమలపూడి
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ

బులుగు చొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా 
బులుగు చొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా 
చక్కని చుక్క
చక్కని చుక్కా దక్కే చూడూ మామా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
 

 
మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావో
మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావో
నిన్ను కోరి
నిన్ను కోరి వన్నెలాడీ లైలా
కొట దాటీ పేటా చేరే

కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా
కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా
ఎక్కరానీ ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మావ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ
ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మావ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ


పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా
పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా
జంటగానే జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందా
జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందామంగళవారం, జనవరి 16, 2018

డుండుండుం గంగిరెద్దు...

మిత్రులందరకూ కనుమరోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు ఎడ్లపందాలతో సందడిగా గడిచే పల్లె వాతావరణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సరదా ఐన పాట విందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అవేకళ్లు (1967)
సంగీతం : వేదపాల్ వర్మ (వేదా)
సాహిత్యం : కొసరాజు 
గానం : సుశీల, బృందం

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
ప్రభువు గారికీ దండం పెట్టమన్నాడు
పాతపంచ తప్పకుండా కప్పునన్నాడు

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

రామయ్యకు సీతమ్మకు పెళ్ళి అన్నాడు
బొర్రల్లుడు ఒచ్చెననీ బుర్ర ఊదాడు
రామయ్యకు సీతమ్మకు పెళ్ళి అన్నాడు
బొర్రల్లుడు ఒచ్చెననీ బుర్ర ఊదాడు
బుగ్గ ఎరుపు బుల్లెమ్మకు సిగ్గేసిందీ
బుగ్గ ఎరుపు బుల్లెమ్మకు సిగ్గేసిందీ
తుర్రుమనీ ఇంటిలోకి దూరుకున్నదీ
తుర్రుమనీ ఇంటిలోకి దూరుకున్నదీ

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

అల్లుడు పిల్లని చూసీ ఐసైపోయాడు
ఇల్లు చూసి పూరిదనీ మూతి విరిశాడు
అల్లుడు పిల్లని చూసీ ఐసైపోయాడు
ఇల్లు చూసి పూరిదనీ మూతి విరిశాడు
గుడిసె పీకి మేడలాగ మార్చుదాములే
గుడిసె పీకి మేడలాగ మార్చుదాములే
పెళ్ళి చేసి దీవెనతో పంపుదాములే
పెళ్ళి చేసి దీవెనతో పంపుదాములే

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
ప్రభువు గారికీ దండం పెట్టమన్నాడు
పాతపంచ తప్పకుండా కప్పునన్నాడు

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

 

సోమవారం, జనవరి 15, 2018

హైలో హైలెస్సారే...

మిత్రులందరకూ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ ఏడాదంతా మనమందరమూ భోగభాగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో తులతూగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఈ శుభసందర్భంలో సంక్రాంతి సందడినంతా పదాలలో కూర్చి వ్రాసిన ఓ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శతమానం భవతి (2017)
సంగీతం : మిక్కీ జె మేయర్‌
సాహిత్యం : శ్రీమణి 
గానం : మోహన, దివ్య దివాకర్,
ఆదిత్య అయ్యంగార్, రోహిత్‌ పరిటాల

గొబ్బియల్లో గొబ్బియల్లో
కొండానయ్యకు గొబ్బిళ్లు
ఆదీలక్ష్మీ అలమేలమ్మకు
అందమైన గొబ్బిళ్లు

కన్నె పిల్లల కోర్కెలు తీర్చే
వెన్నాలయ్యకు గొబ్బిళ్లు

ఆ వెన్నాలయ్యకు గొబ్బిళ్ళో
ముద్దులగుమ్మ బంగరు బొమ్మ
రుక్మిణమ్మకు గొబ్బిళ్ళో

ఆ రుక్మిణమ్మకు గొబ్బిళ్లు

గొబ్బియల్లో గొబ్బియల్లో
కొండానయ్యకు గొబ్బిళ్లు
ఆదిలక్ష్మీ అలమేలమ్మకు
అందమైన గొబ్బిళ్లు


హైలో హైలెస్సారే హరిదాసులు వచ్చారే
దోసిట రాసులు తేరే కొప్పును నింపేయ్‍రే
డూ డూ బసవడు చూడే వాకిట నిలుచున్నాడే
అల్లరి చేస్తున్నాడే సందడి మొనగాడె
 
కొత్త అల్లుళ్ళ అజమాయిషీలే
బావ మరదళ్ల చిలిపి వేషాలే
కోడి పందాల పరవళ్ళే
తోడు పేకాట రాయుళ్ళే
వాడ వాడంతా సరదాలై చిందులేసేలా ..


హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే


మూన్నాళ్ల సంబరమీ ఉత్సవమే
ఏడాది పాటంతా జ్ఞాపకమే
క్షణం తీరిక క్షణం అలసట
వశం కానీ ఉత్సాహమే

రైతు రారాజుల రాతలే మారగా
పెట్టు పోతలతో అందరికి చేయూతగా
మంచి తరుణాలకే పంచ పరమాణ్ణమే
పంచి పెట్టేల మనలోని మంచి తనమే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ
గణ గణ గణ గణ
హే కణ కణ కణ కణ
హే భగ భగ భగ భగ
గణ గణ గణ గణ
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే


రోకళ్ళు దంచేటి ధాన్యాలే
మనసుల్ని నింపేటి మాన్యాలే
స్వరం నిండుగా సంగీతాలుగా
సంతోషాలు మన సొంతమే

మట్టిలో పుట్టినా పట్టు బంగారమే
పెట్టి చేసారు మన చిన్ని హృదయాలనే
సాన పెట్టేయిలా కోరుకుంటే అలా
నింగి తారల్ని ఈ నేలలో పండించేలా

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే


ఆదివారం, జనవరి 14, 2018

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం...

మిత్రులందరకూ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు ధనుర్మాసపు చివరి రోజు గోదాకళ్యాణం సందర్బంగా గోదా కళ్యాణం చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన ప్రజెంటేషన్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. సినిమాలోని వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : గోదాకళ్యాణం
సంగీతం : నాగరాజు తాళ్ళూరి
సాహిత్యం : వేదవ్యాస్/ఉదయభాస్కర్  
గానం : మాళవిక. మణి నాగరాజు

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం
కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

కలియుగమున కర్కట మాసమున
పుత్తడి పుబ్బా నక్షత్రమున
పుడమిని సీతా సతివలె తులసీ
వనమున విరిసిన వరాల తల్లీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

ధనుర్మాసమున వ్రతమును చేసి
ధ్వయమంత్ర పాశురములు పాడీ
ముడిచిన విరులను ముకుందనికొసగీ
జతగా కూడిన జగదేక జననీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

సచీదేవి తిలకమును దిద్దగా
సరస్వతి మణి బాసికము కట్టగా
పార్వతీ పారాణి పెట్టగా
వధువయీ వరలిన వసుధాదేవీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

పరిమళ తైలము పూసీ శ్రీలక్ష్మీ
శ్రీహరీ కురులను దువ్వగా
మేళా దేవి కస్తూరి తిలకమును తీర్చగా
రంగడు వరుడై రంజిల్లు

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

 

శనివారం, జనవరి 13, 2018

కాఽపి మధురిపుణా...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ  

కాఽపి మధురిపుణా
విలసతి యువతిరత్యధిక గుణా ॥ (ధ్రువమ్‌) ॥


స్మర సమరోచిత విరచిత వేశా ।
గళిత కుసుమ దర విలుళిత కేశా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

హరి పరిరంభణ వలిత వికారా ।
కుచ కలశోపరి తరళిత హారా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

విచలదలక లలితానన చంద్రా ।
తదధర పాన రభస కృత తంద్రా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

చంచల కుండల దలిత కపోలా ।
ముఖరిత రశన జఘన గతి లోలా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

దయిత విలోకిత లజ్జిత హసితా ।
బహువిధ కూజిత రతి రస రసితా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

విపుల పులక పృథు వేపథు భంగా ।
శ్వసిత నిమీలిత వికసదనంగా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

శ్రమ జల కణ భర సుభగ శరీరా ।
పరిపతితోరసి రతి రణధీరా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

శ్రీ జయదేవ భణిత హరి రమితం ।
కలి కలుషం జనయతు పరిశమితమ్‌ ॥

కాఽపి మధురిపుణా
విలసతి యువతిరత్యధిక గుణా

 శుక్రవారం, జనవరి 12, 2018

ప్రియే! చారు శీలే!...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ 

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌ ॥ (ధ్రువమ్‌) ॥


వదసి యది కించిదపి దంత రుచి కౌముదీ
హరతి దర తిమిరమతిఘోరం ।
స్ఫురదధర శీధవే తవ వదన చంద్రమా
రోచయతు లోచన చకోరమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

సత్యమేవాసి యది సుదతి! మయి కోపినీ
దేహి ఖర నఖర శర ఘాతం ।
ఘటయ భుజ బంధనం జనయ రద ఖండనం
యేన వా భవతి సుఖ జాతమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!


త్వమసి మమ భూషణం త్వమసి మమ జీవనం
త్వమసి మమ భవ జలధి రత్నం ।
భవతు భవతీహ మయి సతతమనురోధినీ
తత్ర మమ హృదయం అతియత్నమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

నీల నళినాభమపి తన్వి! తవ లోచనం
ధారయతి కోక నద రూపం ।
కుసుమ శర బాణ భావేన యది రంజయసి
కృష్ణ మిదమేత దనురూపమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

స్ఫురతు కుచ కుంభయోరుపరి మణి మంజరీ
రంజయతు తవ హృదయ దేశం ।
రసతు రశనాఽపి తవ ఘన జఘన మండలే
ఘోషయతు మన్మథ నిదేశమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

స్థల కమల గంజనం మమ హృదయ రంజనం
జనిత రతి రంగ పరిభాగం ।
భణ మసృణ వాణి! కరవాణి చరణ ద్వయం
సరస లసదలక్తక రాగమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!
స్మర గరళ ఖండనం మమ శిరసి మండనం
దేహి పద పల్లవముదారం ।
జ్వలతి మయి దారుణో మదన కదనానలో
హరతి తదుపాహిత వికారమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!
ఇతి చటుల చాటు పటు చారు ముర వైరిణో
రాధికామధి వచన జాతం ।
జయతి జయదేవ కవి భారతీ భూషితం
మానినీ జన జనిత శాంతమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌ ॥
 
 
 


గురువారం, జనవరి 11, 2018

సా విరహే తవ దీనా...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ 

సా విరహే తవ దీనా ॥ (ధ్రువమ్‌) ॥
మాధవ మనసిజ విశిఖ భయాదివ భావనయా త్వయి లీనా ।


నిందతి చందనమిందుకిరణమను విందతి ఖేదమధీరం ।
వ్యాళనిలయ మిళనేన గరళమివ కలయతి మలయ సమీరమ్‌ ॥

సా విరహే తవ దీనా ॥
 
అవిరళ నిపతిత మదన శరాదివ భవదవనాయ విశాలం ।
స్వహృదయ మర్మణి వర్మ కరోతి సజల నళినీదళజాలమ్‌ ॥

సా విరహే తవ దీనా ॥
 
కుసుమ విశిఖ శర తల్పమనల్ప విలాస కలా కమనీయమ్‌ ।
వ్రతమివ తవ పరిరంభ సుఖాయ కరోతి కుసుమ శయనీయమ్‌ ॥

సా విరహే తవ దీనా ॥
 
వహతి చ వలిత విలోచన జల ధరమానన కమలముదారం ।
విధుమివ వికట విధుంతుద దంత దళన గలితామృత ధారమ్‌ ॥

సా విరహే తవ దీనా ॥ 
 
విలిఖతి రహసి కురంగ మదేన భవంతమసమ శర భూతం ।
ప్రణమతి మకరమధో వినిధాయక రేచ శరం నవ చూతమ్‌ ॥

సా విరహే తవ దీనా ॥
 
ధ్యాన లయేన పురః పరికల్ప్య భవంతమతీవ దురాపం ।
విలపతి హసతి విషీదతి రోదితి చంచతి ముంచతి తాపమ్‌ ॥

సా విరహే తవ దీనా ॥
 
ప్రతిపదమిదమపి నిగదతి మాధవ! తవ చరణే పతితాఽహం ।
త్వయి విముఖే మయి సపది సుధానిధిరపి తనుతే తను దాహమ్‌ ॥

సా విరహే తవ దీనా ॥
 
శ్రీ జయదేవ భణిత మిదమధికం యది మనసా నటనీయం ।
హరి విరహాకుల వల్లవ యువతి సఖీ వచనం పఠనీయమ్‌ ॥


సా విరహే తవ దీనా ॥
మాధవ మనసిజ విశిఖ భయాదివ భావనయా త్వయి లీనా ।
 

 
 

బుధవారం, జనవరి 10, 2018

నాథ! హరే!...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ

నాథ! హరే! జగన్నాథ! హరే!
సీదతి రాధా వాస గృహే ॥ (ధ్రువమ్‌) ॥


పశ్యతి దిశి దిశి రహసి భవంతం ।
తదధర మధుర మధూని పిబంతమ్‌ ॥

త్వదభిసరణ రభసేన వలంతీ ।
పతతి పదాని కియంతీ చలంతీ ॥

విహిత విశద బిస కిసలయ వలయా ।
జీవతి పరమిహ తవ రతి కలయా ॥

ముహురవలోకిత మండన లీలా ।
మధురిపు రహమితి భావన శీలా ॥

త్వరితముపైతి న కథమభిసారం ।
హరిరితి వదతి సఖీమనువారమ్‌ ॥

శ్లిష్యతి చుంబతి జల ధర కల్పం ।
హరిరుపగత ఇతి తిమిరమనల్పమ్‌ ॥

భవతి విలంబిని విగళిత లజ్జా ।
విలపతి రోదితి వాసక సజ్జా ॥

శ్రీ జయదేవ కవే రిదముదితం ।
రసిక జనం తనుతా మతిముదితమ్‌ ॥


 

మంగళవారం, జనవరి 09, 2018

జయజగదీశ హరే...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ

ప్రళయ పయోధి జలే!
విహిత విహిత్ర చరిత్రమ ఖేదం ;
కేశావాధృత మీన శరీరా!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

క్షితిరతి విపులతరే! తవ తిష్ఠతి పృష్టే! 
ధరణి ధరణ కిణ చక్ర గరిష్ఠే!
కేశావాధృత కఛ్చపరూపా!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

వసతి దశన శిఖరే, ధరణీ తవలగ్నా:
శశిని కళంక కలేవ నిమగ్నా :
కేశావా ధృత సూకర రూపా!!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

తవ కర కమలే నఖ మద్భుత శృంగం;
దళిత హిరణ్యకశిపు వర భృంగం.
కేశావా ..... ధృత నరహరి రూప!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

ఛలయసి విక్రమణే ;  బలిం అద్భుత వామన;
పద నఖ నీర - జనిత జన పావన ;
కేశవా ... ధృత వామనరూప ;
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

క్షత్రియ రుధిరమయే ; జగదప గత పాపం ;
స్నాపయసి పయసి శమిత భవ తాపం ;
కేశావా ... ధృత భృగుపతి రూప
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

వితరసి దీక్షురణే దిక్ పతి కమనీయం ;
దశముఖ మౌళి బలిం రమణీయం ;
కేశావా ... ధృత రామ శరీర ;
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

వహసి వపుషి విశదే, వసనం జలదాభం ;
హలయతి భీతి మిళిత  యమునాభం ;
కేశావా ధృత హలధర రూపా!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

నిందతి యజ్ఞ విధే రహహ శృతిజాతం;
సదయ హృదయ దర్శిత పశు ఘాతం; 
కేశావాధృత బుద్ధ శరీరా!  
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

మ్లేచ్ఛ నివహ నిధనే ; కలయసి కరవాలం ;
ధూమకేతు మివ కిమపి కరాళం ;
కేశావా ధృత కల్కి శరీరా!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!

శ్రీ జయదేవ కవే ముదిత ముదారం ;
శృను శుభధం సుఖదం భవసారం ;
కేశవా ధృత దశ విధ రూపా !
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!
జయజగదీశ హరే! హరే! జయజగదీశ హరే!


సోమవారం, జనవరి 08, 2018

చలా వాహీ దేశ్...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-2  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్
గానం : లతా మంగేష్కర్

చలా వాహీ దేశ్ ప్రీతమ్
పావాఁ చాలాఁ వాహీ దేస్


కహో కసుమల్ సాడీ రంగావా
కహో తో బగవాఁ బేస్

కహో తో మోతియన్ మంగ్ బరావాఁ
కరో ఛీట్ కావాఁ కెస్

మీరా కే ప్రభు గిరిథార్ నాగర్
సుణాజ్యో బిడద్ నరేశ్

chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh

kaho kusambhi saari rangvaa,
saari rangvaa kaho to bhagva
bhesh kaho kusambhi saari rangvaa,
saari rangvaa kaho to bhagva bhesh
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
kaho motian maang bharvaa
kaho motian maang bharvaa
kaho chhiatrava kesh

chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
mira ke prabhu giridhar naagar
mira ke prabhu giridhar naagar
sun peerad na re sun peerad na re
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh
chala vahi desh

चालां वाही देस प्रीतम,
पावां चालां वाही देस


कहो कसूमल साड़ी रँगावाँ
कहो तो भगवां भेस।

कहो तो मोतियन मांग भरावां
करों छिटकावां केस।

मीरां के प्रभु गिरधरनागर
सुणज्यो बिड़द नरेस।।

 


 

ఆదివారం, జనవరి 07, 2018

కైసే జీయూ రే మాయి...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-2  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్
గానం : లతా మంగేష్కర్

మాయీ ఓ మాయి మాయి
మాయి మాయి
కైసే జీయూ రే మాయి మాయి
హరీ బిన్ కైసే జీయూ రీ


ఉదక్ దాదుర్ పీనవత్ హై
జల్ సే హీ ఉప్ జాయీ
పల్ ఏక్ జల్ కూఁ మీన్ బిసరె
తలపత్ మర్ జాయీ

పియా బీన్ పీలీ భయీరె
జ్యోఁ కాట్ ధున్ ఖాయో
ఔషధ్ భూలన సంచరీ రైరె
బాలా బైద్ ఫీర్ జాయ్

హోయ్ ఉదాసీ బన్ బన్ ఫిరూఁ
రె బిథా తన్ ఛాయీ
దాసీ మీరాఁ లాల్ గిరిథర్
మిల్యా హై సుఖ్ దాయీ

maai maai ho maai maai
maai maai kaise jiyun re, kaise jiyun re
maai maai o maai maai
maai maai kaise jiyu re
hari bain kaise, hari bin kaise
hari bin kaise, kaise jiyun
maai maai o maai maai
maai maai kaise jiyu re
maai maai o maai maai


udak dadur pinvat hain
udak dadur pinvat hain
jal se hi upjaai
jal se hi upjaai
par ek jal ko meen bisare
tarpat mar jaai
maai maai o maai maai
maai maai kaise jiyu re
maai maai o maai maai

piya bin pili bhai re
piya bin pili bhai re
jo kaath ghun khaye
aushadh bhulan sancharai re
aushadh bhulan sancharai re
bala vaidh peer jaaye
maai maai o maai maai
maai maai kaise jiyu re
maai maai o maai maai

hoya udasi ban ban firun
hoya udasi ban ban firun
re bitha tan chhai
re bitha tan chhai
dasi mira la giridhar milya hain sukhdayi
maai maai o maai maai
maai maai kaise jiyu re
maai maai o maai maai
maai maai o maai maai

hari bain kaise, hari bin kaise
hari bin kaise, kaise jiyun
maai maai o maai maai
maai maai kaise jiyu re
maai maai o maai maai
maai maai o maai maai


कैसे जिऊँ री माई
हरि बिन कैसे जिऊ री


उदक दादुर पीनवत है,
जल से ही उपजाई।
पल एक जल कूँ मीन बिसरे
तलफत मर जाई।

पिया बिन पीली भई रे
ज्यों काठ धुन खाय।
औषध मूल न संचरै
रे बाला बैद फिरि जाय।

उदासी होय बन बन फिरूँ
रे बिथा तन छाई।
दासी मीराँ लाल गिरधर
मिल्या है सुखदाई।।


 

శనివారం, జనవరి 06, 2018

కో విరహిణీ కో...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-2  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్
గానం : లతా మంగేష్కర్

కో విరహిణీ కో దుఃఖ్ జాణే హో
మీరా కె పతీ ఆప్ రమయ్యా
దూజా నహీ కోయి ఛాణౌ హో


రోగి అంతర్ వైద్ బసత్ హై
వైద్ హీ ఓషద్ జాణై హో
విరహ్ కద్ ఉరీ అందర్ మాహీ
హరీ బిన సుఖ కానై హో

దుగ్ధ్ ఆరత్ ఫిరై దుఖారీ
సూరత్ బసీ సూత్ మానై హో
చాన్గ్ స్వాతీ బూంద్ మన్ మాహీ
పీవ్ పీవ్ ఉకాతణై హో

సబ్ జగ్ కూడో కంటక్ దునియా
దరథ్, న కోఈ పిఛాణై హో
మీరాకె పతీ ఆప్ రమయ్యా
దూజా నహీ కోయీ చాణై హో

aa aa aa aa
ko birahini ko dukh jaane ho
ko birahini ko dukh jaane ho
mira ke pati aap ramayiya
dujo nahi koi chhane ho
ko birahini ko dukh jaane ho


rogiantar vaidh basat hain
rogiantar vaidh basat hain
vaidh hi aushadh jaane ho
sab jag puro kanthan duniya
dard naa koi pichhane ho
ko birahini ko dukh jaane ho
ko birahini ko dukh jaane ho

jaa ghat birha soi na ki hain
jaa ghat birha soi na ki hain
kai koi hari janma nyi ho
birah dar uri antarmaahi
hari bin sab sukh paani ho
ko birahini ko dukh jaane ho
mira ke pati aap ramayiya
dujo nahi koi chhane ho
ko birahini ko dukh jaane ho
ko birahini ko dukh jaane ho

को विरहिणी को दुःख जाणै हो ।।टेक।।

मीराँ के पति आप रमैया, दूजा नहिं कोई छाणै हो।।

जा घट बिरहा सोई लख है, कै कोई हरि जन मानै हो।

रोगी अन्तर वैद बसत है, वैद ही ओखद जाणै हो।
विरह कद उरि अन्दर माँहि, हरि बिन सुख कानै हो।

दुग्धा आरत फिरै दुखारि, सुरत बसी सुत मानै हो।
चात्ग स्वाँति बूंद मन माँहि, पिव-पिव उकातणै हो।

सब जग कूडो कंटक दुनिया, दरध न कोई पिछाणै हो।

मीराँ के पति आप रमैया, दूजा नहिं कोई छाणै हो।। 

శుక్రవారం, జనవరి 05, 2018

సఖీ రీ లాజ్ బైరన్...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-2  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్
గానం : లతా మంగేష్కర్

సఖీ రీ లాజ్ బైరన్ బయీ
శ్రీలాల్ గోపాల్ కె సంగ్
కాహేఁ నాహీఁ గయీ


చలన్ చాహత్ గోకుల్ హీ తె
రథ్ సజాయో నాహీ
రథ్ చఢాయా గోపాల్ లే గయో
హాథ్ మింజత్ రహీ

కఠిన్ ఛాతీ శ్యామ్ బిఛడ్ త్
విరహ్ మే తన్ తఈ జల్ గయీ
దాసీ మీరా లాల్ గిరిథార్
బిఖర్ క్యూం నా గయీ

sakhi ri laaj bairan bhai
sakhi ri laaj bairan bhai
shri laal gopal ke sang
kahe naahi gayi
sakhi ri laaj bairan bhai


chalan chahat gokul hi te ae ae ae
chalan chahat gokul hi te
rath sajayo naahi
rath chadhaye gopaal lai gayo
raht chadhaye gopaal lai gayo
haath mijat rahi
sakhi ri laaj bairan bhai

kathin chhati shyaam bithurat
kathin chhati shyaam bithurat
kathin chhati shyaam bithurat
birah me tanatai
daas mira laal giridhar
daas mira laal giridhar
bikhar kyun gayi 


sakhi ri laaj bairan bhai
sakhi ri laaj bairan bhai

सखी री लाज बैरण भई।
श्रीलाल गोपाल के संग
काहें नाहिं गई॥


चलन चाहत गोकुल ही ते
रथ सजायो नाही
रथ चढ़ाय गोपाल ले गयो
हाथ मींजत रही॥

कठिन छाती स्याम बिछड़त
बिरहमें तन तई  । जल गई
दासि मीरा लाल गिरधर
बिखर क्यूं ना गई॥
 

గురువారం, జనవరి 04, 2018

రాధా ప్యారీ దేదారో...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-2  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్
గానం : లతా మంగేష్కర్
 
ఆఆఆఅ... ఆఆఆఆఅ... ఆఆఆఆఅ..
రాధా ప్యారీ దేదారో నా బన్సీ మోరీ
ఏ బన్సీ మె మేరో ప్రాణ్ బసత్ హైఁ
వో బన్సీ హో గయీ చోరీ, గయీ చోరీ


కాహే సే గాఊఁ కాహే సే బజాఊఁ
కాహే సే లాఊఁ గయా ఘీరీ గయా ఘీరీ

హహ కరత్ తెరె పైయా పరత్
తరస్ ఖా ఓప్యారీ ప్యారీమోరీ రాధాప్యారీ

మీరా కె ప్రభు గిరిథర్ నాగర్
బన్సీ లేకర్ ఛోడీ బన్సీ లేకర్ తోడీ

aa radha pyari de daro na bansi mori
radha pyari de daro na bansi mori
ye bansi me mero praan basat hain
ye bansi me mero praan basat hain
wo basi ho gayi chori, gayi chori
radha pyari de daro na bansi mori


radha pyari de daro na bansi mori
radha pyari
aa aa aa aa
kaahe se gaaun, kaahe se bajaaun
kaahe se laaun, gaya ghiri gaya ghiri
radha pyari de daro na bansi mori
radha pyari

ha ha karat tere paiya padat
taras khaao pyari pyari mori radha pyari
ha ha karat tere paiya padat
taras khaao pyari pyari mori radha pyari
radha pyari de daro na bansi mori
radha pyari de daro na bansi mori
radha pyari

mira ke prbhu giridhar nagar
mira ke prbhu giridhar nagar
bansi lekar chhodi
bansi lekar todi
radha pyari de daro na bansi mori
radha pyari de daro na bansi mori

राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,


ये बंसी में मेरो प्राण बसत है,
ये बंसी में मेरो प्राण बसत है,
ओ बंसी हो गयी चोरी, गयी चोरी

राधा प्यारी, दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी, दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी।

आ... आ.... आ.....

[काहे से, गाउँ, काहे से बजाऊँ,
काहे से लाउँ, गइयाँ घेरी, गइयाँ घेरी] -२
राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी।

[हा हा करत, तेरे पइयाँ परत,
तरस खाओ प्यारी, प्यारी मोरी, राधा प्यारी] -२
राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी।

मीरा के प्रभु, गिरधर नागर,
मीरा के प्रभु, गिरधर नागर,
बंसी ले के छोड़ी, बंसी ले के छोड़ी,

राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी दे डारो ना, बंसी मोरी,
राधा प्यारी। బుధవారం, జనవరి 03, 2018

ఉఢ్ జా రె కాగా...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-2  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్
గానం : లతా మంగేష్కర్

ఉఢ్ జా రె కాగా బన్ కా
మేరే శ్యామ్ గయా బహు దిన్ కా రే

తేరే ఉఢ్ యా సూ రామ్ మిలేగా
ధోకా భా గయే మన్ కా
ఇత్ గోకుల్ ఉత్ మధురా నగరీ
హరీ హై గాథేహ్ బన్ కా

ఆప్ తో జాయే బీదే సా ఛాయే
హమ్ వాసీ మధుబన్ కా
మీరా కె ప్రభు హరి అవినాశీ
చరణ్ కేవల్ హరిజన్ కా..

ud jaa re kaaga ban ka
ud jaa re kaaga ban ka
ud jaa re kaaga
mere shyam gaya
bahu din ka re
ka re ka re

ud jaa re kaaga ban ka
mere shyam gaya
bahu din ka re
ka re ka re
ud jaa re kaaga ban ka
kaaga ban ka
ud jaa re kaga

tere udya su raam milega
rama rama rama
tere udya su raam milega
dhoka bha gaye man ka
it gokul ut mathura nagri
hari hain gadeh ban ka
ud jaa re kaaga ban ka
ud jaa re kaaga

aap to jaye bide saa chhaye
ham vaasi madhuban ka
aap to jaye bide saa chhaye
ham vaasi madhuban ka
mira ke prabhu hari avinashi
mira ke prabhu hari avinashi
charan keval harijan ka 
 
ud jaa re kaaga
mere shyam gaya
bahu din ka re
ka re ka re
ud jaa re kaaga ban ka

उड़ जा रे कागा बन का
मॆरॆ श्याम गया बहू दिन का रे

तॆरॆ उड़्या सू राम मिलॆगा
दोका भा गयॆ मन क
इत गॊकुल मथुरा नगरी
हरि है गाधॆह बन का

आप तॊ जाए बीदे सा छाऎ
हम वासी मधुबन का
मीराके प्रभू हरि अविनाशी
चरण कॆवल हरिजन का 
 

మంగళవారం, జనవరి 02, 2018

కరమ్ కి గతీ...

లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-2  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్
గానం : లతా మంగేష్కర్

రామ్ కహియే గోవింద్ కహీ మేరే
రామ్ కహియే గోవింద్ కహీ మేరే
రామ్ కహియే గోవింద్ కహీ
రామ్ కహియే గోవింద్ కహీ మేరే

ఆఆఆఆఅ... ఆఆఅ... ఆఆఆఆ..

కరమ్ కీ గతి న్యారీ సంతో
బడే బడే నయన్ దియే మిర్ గన్ కో
బనె బనె ఫిరత్ ఉథారీ

ఉజ్వల్ వరణ్ దీన్హీ బగలన్ కో
కోయల్ కర్ దీన్హీ కారీ సంతో

ఔరన్ దీపన్ జల్ నిర్మల్ కీన్హీ
సముందర్ కర్ దీన్హీ ఖారీ సంతో

మూర్ఖ్ కో తుమ్ రాజ్ దీయత్ హో
పండిత్ ఫిరత్ బిఖారీ

మీరా కె ప్రభు గిరిథర్ నాగుణ
రాజా జీ కో కౌన్ బిచారీ సంతో

ram kahiye govind kahi mere
ram kahiye govind kahi mere
ram kahiye govind kahii...
ram kahiye govind kahi mere

aaaaaa... aaaaaa... aaaa.aaaa

karam ki gati nayari
santoooo...
karam ki gati nayari
santo
bade bade nainan diye mirdang ko
ban ban firat ughari
santo karam ki gati nayari
santoo

ujawal paran dini baglan
ujawal paran dini baglan
koyal karati nikhari
santoo karam ki gati nayari
santoo

aurn dipan jal niramal kini
aurn dipan jal nirmal kini
samundar karti nikhari
santoo karam ki gati nayari
santoo

murakh ko tum raj diyat ho
murakh ko tum raj diyat ho
pandit firat bhikhari
santo karam ki gati nayari
santoo

meera ke parbhu girdhar nagur
meera ke parbhu girdhar nagur
radhaji to kaanh bichari
santo karam ki gati nayari
santoo
bade bade nayan diye mrindan ko
ban ban firat ughari

करम की गति न्यारी न्यारी, संतो।

बड़े बड़े नयन दिए मिरगन को,
बन बन फिरत उधारी॥

उज्वल वरन दीन्ही बगलन को,
कोयल लार दीन्ही कारी॥

औरन दीपन जल निर्मल किन्ही,
समुंदर कर दीन्ही खारी॥

मूर्ख को तुम राज दीयत हो,
पंडित फिरत भिखारी॥

मीरा के प्रभु गिरिधर नागुण
राजा जी को कौन बिचारी॥

 

సోమవారం, జనవరి 01, 2018

గడ్ సే తో మీరాబాయి...

బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ ఆంగ్ల సంవత్సరాది శుభాకాంక్షలు. లతా మంగేష్కర్ గానం చేసిన మరో చక్కని మీరా భజన్ ను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : చలా వహీ దేశ్ వాల్యూం-1  (1997)
సంగీతం : హృదయనాథ్ మంగేష్కర్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : లతా మంగేష్కర్

గడ్ సే తో మీరాబాయి ఉతరీ కర్వా లీనోఁ సాత్
గావా తొ చోఢ్యో మీరా మేధ్ కో పుష్కర్ ధావా జాయ్


రామ్ కృష్ణ హరి జై జై రామ్ కృష్ణ హరి

మేరో మన్ లగ్యో హరి కే నామ్
హరి కే నామ్ రహస్య సాధా కే సాత్
రాణా జీ ఒథీ బేజ్యా దిజో మీరాబాయి రె హాత్

ఘర్ కి మనన్ అస్తారీ ములర్ చలీ రాథోడ్
లాజ్ పెహర్ సాంసరో
లాజ్ తేరో తో పరివార్

లాజె మీరా జి తడ మాయ ఔర్ బాప్
మాయా ఔర్ బాప్ చౌతో వంశ్ రాథోర్
మీరా బాయి కాగజ్ భేజా దీజో రాణా జీ రె హాత్

Gadh se to meerabai utri
karva linho saath
gaanva to chodyo meera medh
ko pushkar dhava jaay

 
Ram Krishna hari jai jai ram krishna hari ...

mero man lagyo hari ke naam
hari ke naam rahasya sadha ke saath
rana ji othi bhejya dijo meerabai re haath

ghar ki manan astari mular chali rathod
laaj pehar saansaro
laaj tero to parivaar

laje meera ji thada maaya aur baap
maaya aur baap chautho vansh rathor
meera bai kagaj bheja dijo rana ji re haath

गड सॆ तॊ मीरा बायि उतरी कर्वा लीनॊ सात
गावा तॊ चॊढ्यॊ मीरा मॆथ कॊ पुष्कर धावा जाय


राम कृष्ण हरी जै जै राम कृष्ण हरि

मॆरॊ मन लग्यॊ हरि कॆ नाम
हरिकॆ नाम रहस्य साथा कॆ सात
राणा जी ऒथी बॆज्या दीजॊ मीराबायि रे हात

घर की मन्नन आस्तारी मुलर चली राथॊड
लाज पेहर सांवरॊ
लाज तॆरॊ तॊ परिवार

लाजे मीरा जि तड माय और बाप
माया और बाप चौतॊ वंश राथॊर
मीरा बायी कागज भॆजा तीदॊ राणाजी रॆ हात 

 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail