శుక్రవారం, జనవరి 12, 2018

ప్రియే! చారు శీలే!...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ 

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌ ॥ (ధ్రువమ్‌) ॥


వదసి యది కించిదపి దంత రుచి కౌముదీ
హరతి దర తిమిరమతిఘోరం ।
స్ఫురదధర శీధవే తవ వదన చంద్రమా
రోచయతు లోచన చకోరమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

సత్యమేవాసి యది సుదతి! మయి కోపినీ
దేహి ఖర నఖర శర ఘాతం ।
ఘటయ భుజ బంధనం జనయ రద ఖండనం
యేన వా భవతి సుఖ జాతమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!


త్వమసి మమ భూషణం త్వమసి మమ జీవనం
త్వమసి మమ భవ జలధి రత్నం ।
భవతు భవతీహ మయి సతతమనురోధినీ
తత్ర మమ హృదయం అతియత్నమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

నీల నళినాభమపి తన్వి! తవ లోచనం
ధారయతి కోక నద రూపం ।
కుసుమ శర బాణ భావేన యది రంజయసి
కృష్ణ మిదమేత దనురూపమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

స్ఫురతు కుచ కుంభయోరుపరి మణి మంజరీ
రంజయతు తవ హృదయ దేశం ।
రసతు రశనాఽపి తవ ఘన జఘన మండలే
ఘోషయతు మన్మథ నిదేశమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!

స్థల కమల గంజనం మమ హృదయ రంజనం
జనిత రతి రంగ పరిభాగం ।
భణ మసృణ వాణి! కరవాణి చరణ ద్వయం
సరస లసదలక్తక రాగమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!
స్మర గరళ ఖండనం మమ శిరసి మండనం
దేహి పద పల్లవముదారం ।
జ్వలతి మయి దారుణో మదన కదనానలో
హరతి తదుపాహిత వికారమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే!
ఇతి చటుల చాటు పటు చారు ముర వైరిణో
రాధికామధి వచన జాతం ।
జయతి జయదేవ కవి భారతీ భూషితం
మానినీ జన జనిత శాంతమ్‌ ॥

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌ ॥
 
 
 


0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

SPAM కామెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి పాతటపాలకు కామెంట్ మోడరేషన్ ఎనేబుల్ చేయబడినది. మీరు కామెంట్ రాసే టపా రెండువారాల లోపు ప్రచురించినది కాకపోతే మీకామెంట్ పోస్ట్ లో కనపడటానికి సమయం పట్టవచ్చు. మీ సహనానికి సహకారానికి దన్యవాదాలు.

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.