శుక్రవారం, నవంబర్ 16, 2018

అమ్మాయీ అమ్మాయీ...

ప్రజారాజ్యం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రజారాజ్యం (1983)
సంగీతం :  జె.వి. రాఘవులు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

అమ్మాయీ... అమ్మాయీ
అమ్మాయీ... అమ్మాయీ
కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


హహా... హహా... హహా...

కులుకమ్మా నడుమంతా గుప్పెట్లోనే దాచా
గుప్పెట్లో గిలిగింతా కౌగిట్లోనే చూశా
కులుకమ్మా నడుమంతా గుప్పెట్లోనే దాచా
గుప్పెట్లో గిలిగింతా కౌగిట్లోనే చూశా
అందంలో సంగీతం సందెల్లో సావాసం
అహ్హా.. ఒహ్హో... అహ్హా..

కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ అహ్హా..
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ
హహా...
హహా... హహా...

కవ్వించే అందాలే కళ్ళల్లో ఆరేశా
కౌగిళ్ళా మత్తుల్లో ఇళ్ళెన్నో కట్టేశా
కవ్వించే అందాలే కళ్ళల్లో ఆరేశా
కౌగిళ్ళా మత్తుల్లో ఇళ్ళెన్నో కట్టేశా

ఒళ్ళంతా వయ్యారం వందేళ్ళా సంసారం
అహా.. ఒహో.. అహా..

కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


హహ్హా... హొహ్హో... హహ్హా...

చేపంటి ఆ కళ్ళు చెప్పేవే ఆకళ్ళు
ఎదురైతే ఉవ్విళ్ళు ఎదకొచ్చే ఎక్కిళ్ళు
చేపంటి ఆ కళ్ళు చెప్పేవే ఆకళ్ళు
ఎదురైతే ఉవ్విళ్ళు ఎదకొచ్చే ఎక్కిళ్ళు
నీ ముద్దే మందారం ముదిరిందీ యవ్వారం
అహ్హా.. ఒహో.. అహ్హా..

కోకంతా గొడవాయే రైకంతా బిగువాయే
ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే ఒళ్ళంతా
ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ

అహ్హా..ఒహో.. అహ్హా.. 


గురువారం, నవంబర్ 15, 2018

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి...

సర్పయాగం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సర్పయాగం (1991)
సంగీతం : విద్యాసాగర్ 
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి చుక్కా చెక్కిట జారొద్దు
నా చిన్నారి పాపా నీ కన్నుల్లో చీకటి వాలొద్దు

అమ్మ నీకు కావాలంటే అంగడిలో కొనితేలేను
అమ్మ నీకు కావాలంటే అంగడిలో కొనితేలేను
నేనే నీ అమ్మనుకుంటే ప్రాణం హారతి పడతాను
బ్రతుకే పండిందంటాను.

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి చుక్కా చెక్కిట జారొద్దు
నా చిన్నారి పాపా నీ కన్నుల్లో చీకటి వాలొద్దు.

జరిగిన కాలం ఏనాడైనా తిరిగి రాగలిగేనా...ఓ.
జరిగిన కాలం ఏనాడైనా తిరిగి రాగలిగేనా...
నేలకు రాలిన ధృవతారైనా నింగికి పోగలిగేనా
శ్వాసకు హద్దు ఉన్నది గాని ఆశకు లేదమ్మా
కాటిలో కలిసిన ఏ ప్రాణైనా గూటికి రానే రాదమ్మా...

చుక్కా చుక్కా కన్నీటి చుక్కా చెక్కిట జారొద్దు
నా చిన్నారి పాపా నీ కన్నుల్లో చీకటి వాలొద్దు

ఇంతగ ఉన్న నా పసిగున్నా ఎంతగా ఎదిగావమ్మా...ఆ..
ఇంతగ ఉన్న నా పసిగున్నా ఎంతగా ఎదిగావమ్మా.
ఒదిగే కళ్ళల్లో ఊరేగే బిడియం ఓణీ వేసిందమ్మా...
నీ నవ్వుల్లో మీ అమ్మ రూపం నిత్యంకంటాను.
నూరేళ్లయినా నిన్నే చూస్తూ మారాజల్లే ఉంటాను.

బుధవారం, నవంబర్ 14, 2018

తంతంతారరంపంపంపం...

బాలల దినోత్సవం సంధర్బంగా చిన్నారులకు శుభాకాంక్షలు మరియూ దీవెనలు అందజేస్తూ మేము చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మేము (2016)
సంగీతం : అరోల్ కొరెల్లి
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : ఆనంద్

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

కష్టాలు లేని ఏ పిల్లలు లేరులే
బొమ్మల్లే బతికే వారు పిల్లలు కారులే
దిగులింక ఏలా మనమల్లరి పిల్లలై
మేఘాలు దాటి ఎగిరేము గువ్వలై

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

తల్లి కడుపులో ఉన్నాం
కాళ్ళు చేతులాడించాం
ఈ నేలపైకొచ్చీ
మౌనంగా ఎందుకున్నాం
తోడుంది నీకు ఈకాలమే
నువ్వు సాగిముందుకే పో
ఆ మబ్బుల్ని నీవడిగావుగా
నీ రెక్కల్లే నే వస్తానురా నీకై

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

ఆగాజుపెట్టెలలో
జీవించు చేపలకు
కడలినీదు అనుభవమే
నేర్పించ మరచాము
ఆకాశమే నీదైనదో
హద్దేది లేదు నువ్వుపో
నువ్వు అరవిచ్చు పువ్వేనురా
నువ్వు పాపైతే నే రెప్పేనురా ఇక

తంతంతారరంపంపంపం
తంతంతారరంపంప
తారెరారేరారేరా..
తంతంలోని తంతంతంతం
హృదయం పాడె సంగీతం
నిన్ను చేరినదా

మంగళవారం, నవంబర్ 13, 2018

సందపొద్దు అందాలున్న...

తూర్పు వెళ్ళే రైలు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తూర్పూ వెళ్ళే రైలు (1979)
సంగీతం : బాలు
రచన : జాలాది
గానం : బాలు, సుశీల

సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ
సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ
బొమ్మలా ముద్దుగుమ్మలా
పువ్వులా పాలనవ్వులా
మెరుపుతీగమల్లే తళుకుమంటే
ఈ అద్దాల ఒళ్ళంతా ముద్దాడుకోనా

సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ

ఆకతాయి బుల్లోడల్లే అల్లరెడితే
రాలుగాయి రాగాలన్ని రచ్చబెడితే
ఎవ్వరైన చూసారంటే అల్లరైపోతానయ్యో
ఎన్నెలంటి బతుకంతా చీకటైపోతాదయ్యో

దీపమల్లే నేనుంటాను తీపి రేపు తెస్తుంటాను
దీపమల్లే నేనుంటాను తీపి రేపు తెస్తుంటాను

కలవపువ్వు నీవై ఎలుగు నేనై
ఎలతేటి పాటల్లే చెలరేగిపోనా

ముత్తెమంటి ఒళ్ళు తడిసి ముద్దు పుడితే
గుండెలోన ఎండకాసి ఆరబెడితే
ఆశలారిపోకుండా ఊసులాడుకోవాలి
ఊసులెండిపోకుండా ఊట కోర్కెలుండాలి

గువ్వలాటి జోడుండాలి యవ్వనాల గూడెయ్యాలి
గువ్వలాటి జోడుండాలి యవ్వనాల గూడెయ్యాలి

నిన్ను నన్ను చూసి దిష్టి తీసి
ఆ లోకాల దేవుళ్ళే దీవించిపోవాలి


 
సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ
బొమ్మలా ముద్దుగుమ్మలా
పువ్వులా పాలనవ్వులా
మెరుపుతీగమల్లే తళుకుమంటే
ఈ అద్దాల ఒళ్ళంతా ముద్దాడుకోనా

సందపొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ
ఏటి నీట తానాలాడుతు ఉన్నదీ 
  

సోమవారం, నవంబర్ 12, 2018

శివరంజని నవరాగిణి...

తూర్పూ పడమర చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తూర్పూ పడమర (1976)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు 
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు

శివరంజని నవరాగిణి
వినినంతనే నా తనువులోని
అణువణువు కరిగించే అమృత వాహిని
ఆఆఆఆఆ...ఆఆఆఆ...
శివరంజని నవరాగిణీ.. ఆఆఆ... 

 
రాగల సిగలోన సిరిమల్లివీ
సంగీత గగనాన జాబిల్లివీ
రాగల సిగలోన సిరిమల్లివీ
సంగీత గగనాన జాబిల్లివీ
స్వర సుర ఝురీ తరంగానివీ
స్వర సుర ఝురీ తరంగానివీ
సరస హృదయ వీణా వాణివీ

శివరంజని నవరాగిణి.. ఆఆఆఆ..

ఆ కనులు పండు వెన్నల గనులు
ఆ కురులు ఇంద్ర నీలాల వనులు
ఆ కనులు పండు వెన్నల గనులు
ఆ కురులు ఇంద్ర నీలాల వనులు
ఆ వదనం అరుణోదయ కమలం
ఆ అధరం సుమధుర మధు కలశం...

శివరంజని నవరాగిణీ...ఆఆఆఆ..

జనకుని కొలువున అల్లన సాగే జగన్మోహిని జానకి
వేణుధరుని రథమారోహించిన విదుషిమణి రుక్మిణి
రాశీకృత నవరసమయ జీవన రాగాచంద్రికా
లలిత లావణ్య భయద సౌందర్య కలిత చండికా
రావే...ఏఏఏ.. రావే నా శివరంజని..
మనోరంజని.. రంజని నా రంజని

నీవే నీవే నాలో పలికే నాదానివీ
నీవే నాదానివీ
నా దానివి నీవే నాదానివీ 


ఆదివారం, నవంబర్ 11, 2018

నిన్ను కన్నా.. మనసు విన్నా...

స్వాతి చినుకులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వాతిచినుకులు (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
రచన : వేటూరి
గానం : మనో, జానకి

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..లాలలా..లాలలాల
నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నీడలోనా..వెలుగులోనా
అనుబంధాల..ఆరాధన..ఆ

నాకు నీవు...నీకు నేను
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ 
నిన్ను కన్నా..

నీ కళ్ళు పాడేటి..కధలు..ఊఊఊ 
అధరాలలో..పొంగు సుధలు..ఊఊఉ
ఇటు ప్రేమించుకున్నాక..ఎదలు..ఊఊఊ
పేరంట మాడేటి...పొదలు..ఊఊఊఉ
చేమంతిపూల..సీమంతమాడే
హేమంత వేళ..ఈ రాసలీల
వెయ్యేళ్ళ వెన్నెల్లు..కాయాలిలే

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నాకు నీవు...నీకు నేను
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా

కౌగిళ్ళలో పండు..కలలు..ఊఊఉ
వేవిళ్లలో దాటు..నెలలు..ఊఊఊ
బిగిసందిళ్లకేటందు..కళలు..ఊఊఉ
సందేళ మందార..గెలలు..ఊఊఉ
రాసేదికాదు..ఈ చైత్రగీతం
రాగాలు తీసే..ఈ ప్రేమవేదం
పూలారబోసింది..ఈ తోటలో

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ

నీడలోనా..వెలుగులోనా
అనుబంధాల..ఆరాధన..ఆ

నాకు నీవు..ఆ..నీకు నేను..ఆ
తోడు వుందాము..ఏడేడు జన్మలెత్తినా

నిన్ను కన్నా..మనసు విన్నా
ఎదలో..మోహనాలాపన..ఆ
నిన్ను కన్నా..

 

శనివారం, నవంబర్ 10, 2018

ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు...

బంగారు చెల్లెలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బంగారు చెల్లెలు (1979)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు
ముద్దులాడే జంట లేళ్ళు
ప్రేమ ఎంత ప్రేమ
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా

కొండకోనా పొదరిళ్ళు
గుండెలోనా పడకటిళ్ళు
ప్రేమ అదే ప్రేమ
అమ్మమ్మా అవునమ్మా

అడవి గాలిలా నన్ను కమ్ముకో
అయోధ్య రాముడల్లే ఆదుకో
అడవి గాలిలా నన్ను కమ్ముకో
అయోధ్య రాముడల్లే ఆదుకో
 బంగారు లేడి నిన్ను అడగనుపో
శృంగార రాముడివై ఏలుకో
నా అందాల ఏలికవై ఉండిపో

అమ్మమ్మా అవునమ్మా 
 ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు
ముద్దులాడే జంట లేళ్ళు
ప్రేమ ఎంత ప్రేమ
అమ్మమ్మా అవునమ్మా 
  
నీలాల నీ కురుల దుప్పటిలో
సిరిమల్లె పూల చిలిపి అల్లరిలో 
నీలాల నీ కురుల దుప్పటిలో
సిరిమల్లె పూల చిలిపి అల్లరిలో
 నీ వయసు మెరిసింది కన్నులలో
నా మనసు ఉరిమింది చూపులలో
నే కరగాలి నీ కన్నె కౌగిలిలో

కొండకోనా పొదరిళ్ళు
గుండెలోనా పడకటిళ్ళు
ప్రేమ అదే ప్రేమ
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా

నా గుండెలో నీ తల దాచుకో
నా ఎండలో నీ చలి కాచుకో
నా గుండెలో నీ తల దాచుకో
నా ఎండలో నీ చలి కాచుకో
నా వన్నె చిన్నెలన్ని పంచుకో
నన్నింక నీలోనే పెంచుకో
ఈ గురుతునే బ్రతుకంత ఉంచుకో

ముందు వెనకా వేటగాళ్ళు
ముద్దులాడే జంట లేళ్ళు
ప్రేమ ఎంత ప్రేమ
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా 
అమ్మమ్మా ఏందమ్మా

 

శుక్రవారం, నవంబర్ 09, 2018

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ...

జూదగాడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జూదగాడు (1979)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : జి. ఆనంద్, సుశీల

మల్లెల వేళ.. అల్లరి వేళ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా

ఉహూహు ఊఊ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా
ఉహూహు..ఊ.ఉ..

ఒక యమున నేడు పొంగింది
ఒక మధుర మురళి మ్రోగింది
యమునా తటిలో మురళీ రవళి
ఒక రాగమేదొ ఝుమ్మంది
ఒక రాధ మనసు ఝల్లంది
బృందావనిలో అందాలొలికే
ఆ రాధా మాధవ రాస క్రీడలే
రసడోలలూగించు వేళ

ఉహూహు..ఊ.ఉ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల

ఒక నింగి వలచి చేరింది
ఒక నేల ముద్దులాడింది
నింగీ నేల మురిసీ మెరిసీ
ఒక మబ్బు ఉబ్బి ఉరిమింది
అది పెళ్ళి మేళమయ్యింది
దివిలో మేళం భువిలో తాళం
ఆ మేళ తాళాల మేళవింపులో
జగమెల్ల జీవించు వేళ

ఉహూహు..ఊఉ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ
వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా
ఉహూహు..ఊఉ..
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మదిలో మన్మధ లీల


గురువారం, నవంబర్ 08, 2018

ఏమని వర్ణించను...

డ్రైవర్ రాముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : డ్రైవర్ రాముడు (1979)
సంగీతం : కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు, సుశీల

ఏమని వర్ణించను
ఏమని వర్ణించను నీ కంటి వెలుగును
వెన్నంటి మనసును వెన్నెల నవ్వును
నీ ఇలవేల్పును ఏమని వర్ణించను...

పైరగాలి లాగా చల్లగా ఉంటాడు
తెల్లారి వెలుగులా వెచ్చగా ఉంటాడు
పైరగాలి లాగా చల్లగా ఉంటాడు
తెల్లారి వెలుగులా వెచ్చగా ఉంటాడు
తీర్చిన బొమ్మలా తీరైనవాడు
తీర్చిన బొమ్మలా తీరైనవాడు
తీరని రుణమేదో తీర్చుకో వచ్చాడు

ఏమని వర్ణించను...
ఆ...ఆ...ఆ..ఆ...

రాముడు కాడమ్మా నిందలు నమ్మడు
కృష్ణుడు కాడమ్మా సవతులు ఉండరు
నువ్వు పూజించు దేవుళ్ళ లోపాలు లేనివాడు
నీ పూజ ఫలియించి నీ దేవుడైనాడు

ఏమని వర్ణించను...
ఆ...ఆ...ఆ..ఆ...
కళ్ళు లేవని నీకు కలతింకవలదమ్మా
తన కళ్ళతో జగతి చూపించగలడమ్మా
కళ్ళు లేవని నీకు కలతింకవలదమ్మా
తన కళ్ళతో జగతి చూపించగలడమ్మా

ఆ దేవుడెదురైతే వేరేమి కోరను
ఆ దేవుడెదురైతే వేరేమి కోరను
నా అన్న రూపాన్ని చూపితే చాలును

ఏమని ఊహించను నా అన్న రూపును
నాకున్న వెలుగును  వెన్నంటి మనసును
నా ఇలవేల్పును ఏమని ఊహించను.. 


బుధవారం, నవంబర్ 07, 2018

కాంతి పూల పండగా...

మిత్రులందరకూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ పండుగ రోజు ఇటీవల విడుదలైన బేవార్స్ అనే చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను తలచుకుందాం. భాస్కరభట్ల గారు దీపావళిని కాంతిపూల పండగ అనడం నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బేవార్స్ (2018)
సంగీతం : సునీల్ కశ్యప్
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : హేమచంద్ర, దివ్య 

ప్రేమ చిటికెలు వేసే క్షణం
ప్రతి గుండె గలగల కోలాహలం
హాయి పిలుపులు తాకే క్షణం
ప్రతి రోజు మిల మిల బృందావనం
చీకట్లనే వదిలించేయగా
సంతోషమే వెలుగై వాలగా
పెదవంచు ప్రమిదల్లో నవ్వు కిలకిల

కాంతి పూల పండగా దీపావళి
కంటి పాప నిండుగా కాలమంత ఆగదా
ఆనంద కేళి గంతులేసి ఆడగా

తారా జువ్వల్లాగా
ఈ మనసు ఎగిరెనీ వేళా
తారలు దివ్వెల్లాగా ధగధగ
దారంత మెరిసెను చాలా

హే... ఊహలోనే ఉండిపోతే
వెళ్ళిపోదా జీవితం
చేతులారా అందుకుంటే
అంతులేని సంబరం
అరె ఎటుగాలి వీస్తుంటే అటువైపుగా
వెళ్ళిపోతే ఏముంది సరికొత్తగా
అనుకున్న దారుల్లో అడుగేయగా
అసలైన గెలుపొచ్చి ముద్దాడదా..

హే హే.. కాంతి పూల పండగా దీపావళి
కంటి పాప నిండుగా
హే కాలమంత ఆగదా
ఆనంద కేళి గంతులేసి ఆడగా
అనురాగం అల్లరి చేసేయ్
అనుబంధం చిందులు వేసేయ్
సరదాలకి తలపుల తీసేయ్
నడి రేయికి రంగులు పూసేయ్
పండగ పండగ పండగ
దీపావళి పండగా
పండగ పండగ పండగ
దీపావళి పండగా

హే చీకటేళ దీపమల్లె
వచ్చిపోవే వెన్నెలా
తళుకులీనె సొగసుతోటి
లాగుతావే నన్నిలా
నీలోనే కళకళలు చూడాలనీ
నీ చెంత చేరాను కావాలనీ
ఆ వెన్నముద్దల్లే వెలగాలనీ
నీకిచ్చుకున్నాను నా మనసునీ

హే హే.. కాంతి పూల పండగా దీపావళి
కంటి పాప నిండుగా కాలమంత ఆగదా
ఆనంద కేళి గంతులేసి ఆడగా
నీ చుట్టూ భూచక్రంలా
తిరిగానే నిజమా కాదా
విరజిమ్మే నవ్వులు చూస్తే
ఎదగూటికి పున్నమి రాదా  
పండగ పండగ పండగ
దీపావళి పండగా
పండగ పండగ పండగ
దీపావళి పండగా 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.