శనివారం, డిసెంబర్ 05, 2020

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో...

ఏకవీర చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే  వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసినది స్వరాభిషేకంలో బాలు గారు పాడిన వీడియో. అది ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఏ పారిజాతమ్ములు బిట్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. కలువ పూల చెంత చేరి బిట్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.  


చిత్రం : ఏకవీర (1969) 
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం : సినారె 
గానం : బాలు 

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో.. సఖీ 
గిరి మల్లికలు తప్ప.. గరికపూవులు తప్ప 
ఏ కానుకలను అందించగలనో.. చెలీ 
గుండెలోతుల దాచుకున్న వలపులు తప్ప 

జగతిపై నడయాడు చంచలా వల్లికా 
తరుణి ఆకృతి దాల్చు శరదిందు చంద్రికా... 
శరదిందు చంద్రికా... 

నీవు లేని తొలి రాతిరి.. 
నిట్టూర్పుల పెను చీకటి 
నీవు లేని విరి పానుపు.. 
నిప్పులు చెరిగే కుంపటి 

విరులెందుకు.. సిరులెందుకు 
మనసు లేక.. మరులెందుకు 
తలపెందుకు.. తనువెందుకు 
నీవు లేక.. నేనెందుకు.. 
నీవు లేక.. నేనెందుకు..

కలువపూల చెంత చేరి
కైమోడుపు సేతునూ
నా కలికి మిన్న కన్నులలో
కలకలమని విరియాలనీ

మబ్బులతో ఒక్క మారు
మనవి చేసికొందును 
నా అంగన ఫాలాంగణమున 
ముగురులై కదలాలనీ

చుక్కలతో ఒక్కసారి సూచింతును
నా ప్రేయసి నల్లని వాల్జడ సందుల 
మల్లియలై మొలవాలనీ 

పూర్ణ సుధాకర బింబమ్మునకు 
వినతి సేతును నా పొలతికి 
ముఖ బింబమై 
కళలు దిద్దుకోవాలనీ

ప్రకృతి ముందు 
చేతులెత్తి ప్రార్ధింతును 
కడసారిగా నా రమణికీ 
బదులుగా ఆకారం 
ధరియించాలనీ.. 


 

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 04, 2020

ఏమంటున్నది ఈ గాలీ...

మేమూ మనుషులమే చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే  వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మేమూ మనుషులమే (1973)
సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : బాలు, సుశీల

ఏమంటున్నది ఈ గాలీ?
ఎగిరే పైటను అడగాలీ..
ఏమంటున్నది ఈ గాలీ?
ఎగిరే పైటను అడగాలీ..

ఎగిరే పైటను ఏం చెయ్యాలి?
ఇంకో కొంగును ముడివెయ్యాలి 
అహ..అహ..హ..
ఎగిరే పైటను ఏం చెయ్యాలి?
ఇంకో కొంగును ముడివెయ్యాలి

ఏమంటున్నది ఈ గాలీ?
ఎగిరే పైటను అడగాలీ

పైటకు తెలుసు చాటున 
పొంగే ప్రాయం రెపరెపలూ...
గాలికి తెలుసూ విరిసీ విరియని 
పూవుల ఘుమఘుమలూ..
ఊగే నడుమూ.. సాగే జడతో..
వేసెను పంతాలూ..ఊ..
నీలో వుడుకూ.. నాలో దుడుకూ.. 
చేసెను నేస్తాలూ.. చేసెను నేస్తాలూ..

ఏమంటున్నది ఈ గాలీ... 
ఎగిరే పైటను అడగాలీ...

మబ్బు మబ్బుతో ఏకమైనది.. 
సాయం సమయంలో...ఓ..
మనసు మనసుతో లీనమైనది.. 
మమతల మైకంలో...ఓ..
అల్లరి కళ్లూ.. వెన్నెల నవ్వూ.. 
పెట్టెను గిలిగింతా..
వెచ్చని వొడిలో.. ఇచ్చిన చోటున.. 
ఇమిడెను జగమంతా..
ఇమిడెను జగమంతా..

ఏమంటున్నది ఈ గాలీ... 
ఎగిరే పైటను అడగాలీ...
అహ..హ..అహా...లల..ల.లా.లా..
అహ..హ..అహా...లల..ల.లా.లా..


గురువారం, డిసెంబర్ 03, 2020

ఆకాశం తాకేలా...

నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే  వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా (2005)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్ 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల  
గానం : బాలు 

ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్
ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్

ఆకాశం తాకేలా వడగాలై ఈ నేల
అందించే ఆహ్వానం ప్రేమంటే
ఆరాటం తీరేలా బదులిచ్చే గగనంలా
వినిపించే తడిగానం ప్రేమంటే
అణువణువును మీటే మమతల మౌనం
పదపదమంటే నిలవదు ప్రాణం
ఆ పరుగే ప్రణయానికి శ్రీకారం

దాహంలో మునిగిన చివురుకు 
చల్లని తన చెయ్యందించి
స్నేహంతో మొలకెత్తించే చినుకే ప్రేమంటే
మేఘంలో నిద్దురపోయిన 
రంగులు అన్నీ రప్పించి
మాగాణి ముంగిట పెట్టే ముగ్గే ప్రేమంటే

ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్
ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్

ప్రాణం ఎపుడు మొదలైందో 
తెలుపగల తేదీ ఏదో 
గుర్తించేందుకు వీలుందా
ప్రణయం ఎవరి హృదయంలో 
ఎపుడు ఉదయిస్తుందో
గమనించే సమయం ఉంటుందా

ప్రేమంటే ఏమంటే చెప్పేసే 
మాటుంటే ఆ మాటకి తెలిసేనా ప్రేమంటే
అది చరితలు సైతం చదవని వైనం 
కవితలు సైతం పలకని భావం
సరిగమలెరుగని మధురిమ ప్రేమంటే

దరిదాటి ఉరకలు వేసే ఏ నదికైనా తెలిసిందా
తనలో ఈ ఒరవడి పెంచిన తొలి చినుకేదంటే
సిరి పైరై ఎగిరే వరకూ చేనుకు మాత్రం తెలిసిందా
తనలో కనిపించే కళలకు తొలి పిలుపేదంటే

ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్
ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్

మండే కొలిమినడగందే 
తెలియదే మన్ను కాదు 
ఇది స్వర్ణమంటు చూపాలంటే
పండే పొలము చెబుతుందే 
పదునుగా నాటే నాగలి 
పోటే చేసిన మేలంటే

తనువంతా విరబూసే గాయాలే 
వరమాలై దరిజేరే ప్రియురాలే గెలుపంటే
తను కొలువై ఉండే విలువే ఉంటే
అలాంటి మనసుకు తనంత తానే
అడగక దొరికే వరమే వలపంటే
జన్మంతా నీ అడుగుల్లో 
అడుగులు కలిపే జత ఉంటే
నడకల్లో తడబాటైనా నాట్యం అయిపోదా 
రేయంతా నీ తలపులతో 
ఎర్రబడే కన్నులు ఉంటే
ఆ కాంతే నువ్వెతికే సంక్రాంతై ఎదురవదా

ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్
ఘల్ ఘల్ ఘల్ ఘల్ 
ఘలన్ ఘలన్ ఘల్ ఘల్ ఘల్
 

బుధవారం, డిసెంబర్ 02, 2020

మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ - అన్ని పాటలు

మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ చిత్రంలోని అన్ని పాటల సాహిత్యాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఇవి అద్భుతమైన పాటలని చెప్పలేను కానీ సినిమాతో సంధర్భానుసారంగా చక్కగా కలిసిపోయిన కమ్మని పాటలు. వింటున్న కొద్దీ సినిమాలో సన్నివేశాలు గుర్తు చేస్తూ ఇంకా ఇంకా నచ్చేసే పాటలు. ఈ పాటలు ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ జ్యూక్ బాక్స్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పాటల వీడియో విడుదలైన తర్వాత ఈ పోస్ట్ మరోసారి అప్డేట్ చేస్తాను. 


చిత్రం : మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ (2020)
సంగీతం : స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం : కిట్టు విస్సా ప్రగడ 
గానం : అనురాగ్ కులకర్ణి 

తెల్లారే ఊరంతా తయ్యారే 
ముస్తాబై పిలిచింది గుంటూరే
రద్దీలో యుద్ధాలే మొదలాయే 
తగ్గేదే లేదంటే ప్రతివాడే
మరుపే రాని ఊరే గుంటూరే 
అలుపంటూ లేదంటే సూరీడే
పగలంతా తడిసేలే సొక్కాలే 
ఎన్నెన్నో సరదాలే కొలువుంటే
కారాలే నూరేది అంటారే..

బేరం సారం సాగే దారుల్లోన 
నోరూరించే మిర్చీబజ్జీ తగిలే
దారం నుంచీ సారె సీరల దాక 
గాలం ఏసి పట్నంబజారు పిలిసే

యే… పులిహోర దోశ – బ్రాడీపేట
బిర్యానికైతే – సుభాని మామ
వంకాయ బజ్జీ – ఆరో లైను
గోంగూర సికెనూ – బృందావనమూ
మసాల ముంత – సంగడిగుంట
మాలు పూరి – కొత్తపేట
చిట్టి ఇడ్లీ – లక్ష్మి పురమూ
అరె… చెక్క పకోడీ – మూడొంతెనలూ
గుటకే పడక కడుపే తిడితే 
సబ్జా గింజల సోడా బుస్సందే

పొడి కారం నెయ్యేసి పెడుతుంటే 
పొగ చూరే దారుల్లో నోరూరే
అడిగిందే తడువంటా ఏదైనా 
లేదన్నా మాటంటూ రాదంటా
సరదా పడితే పోదాం గుంటూరే

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
చిత్రం : మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్‌ (2020)
సంగీతం : స్వీక‌ర్ అగ‌స్తి
సాహిత్యం : సనపతి భరద్వాజ్ పాత్రుడు
గానం : స్వీక‌ర్ అగ‌స్తి

సంధ్యా..! పదపద పదమని 
అంటే సిగ్గే ఆపిందా
బావా..! అని పిలిచేందుకు 
మోమాటంతో ఇబ్బందా

నువు వణక్క, తొణక్క, బెరక్క 
సరిగ్గ ఉంటే చాలే
కథ వెనక్కి జరక్క చురుగ్గ 
కొలిక్కి త్వరగా వస్తాదే
ఇది వయస్సు విపత్తు 
ఒకింత తెగించి ఉంటే మేలే
విధి తరించి తలొంచి 
కరెక్టు ముగింపు ఇపుడే ఇస్తాదే

మధ్యలో ఉన్నదీ దగ్గరో దూరమో 
కాస్తయినా తెలిసిందా
ఎంతకీ తేలనీ ప్రేమలో తేలడం 
ఏమైనా బాగుందా ఆఆ
మాటలని కుక్కేశావే మనసు నిండా
వాటినిక పంపేదుందా పెదవి గుండా
బిడియంతో సహవాసం ఇక చాలు బాలిక
అది ఎంతో అపచారం అని అనుకోవే సిలకా

సంధ్యా..! పదపద పదమని 
అంటే సిగ్గే ఆపిందా
బావా..! అని పిలిచేందుకు 
మోమాటంతో ఇబ్బందా

ఏం సరిపోద్దే నువు చూపే ప్రేమా
ఓ తెగ చూస్తే పనులేవీ కావమ్మా
పైకలా అవుపిస్తాడే ఎవరికైనా
వాడికీ ఇష్టం ఉందే తమరిపైనా
విసిరావో గురిచూసి వలపన్న బాణమే
పడిపోదా వలలోన పిలగాడి ప్రాణమే

సంధ్యా..! పదపద పదమని 
అంటే సిగ్గే ఆపిందా
ఔనే..! పొగరుని ప్రేమతో 
మనిషిని చేస్తే మీ బావే
నువు వణక్క, తొణక్క, బెరక్క 
సరిగ్గ ఉంటే చాలే
కథ వెనక్కి జరక్క చురుగ్గ 
కొలిక్కి త్వరగా వస్తాదే
ఇది వయస్సు విపత్తు 
ఒకింత తెగించి ఉంటే మేలే
విధి తరించి తలొంచి 
కరెక్టు ముగింపు ఇపుడే ఇస్తాదే

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
చిత్రం : మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ (2020)
సంగీతం : స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం : సనపతి భరద్వాజ్ పాత్రుడు
గానం : అనురాగ్ కులకర్ణి, స్వీకార్ అగస్తి
రమ్య బెహరా 
 
కీలుగుర్రమెక్కాడే కిందా మీదా పడ్డాడే
రాకుమారి కావాలన్నాడే
ఊబిలోకి దూకాడే ఊత గట్రా లేనోడే
ఊరినల్లా ఏలాలన్నాడే
గాలిగాడు తీరే మారి దారిలోకి వచ్చాడే
యావ మీద యాపారాన్నే పెట్టాడే
ఆరు నూరు అయ్యేదాకా అవలించానన్నాడే
ఆగలేక సాగేలాగే ఉన్నాడే
హే స్వారి చెయ్ రా కాలం మీద

సీకుసింతలున్నోడే సున్నా కన్నా సిన్నోడే
సిన్న సూపు సూడద్దన్నాడే
జీవితాన్ని పిల్లోడే పట్టాలెక్కించేసాడే
మైలు రాయి దాటించేసాడే

నోటి నీరు ఊరే ఊరే వంట ఈడు సేత్తాడే
తిన్నవాడు ఆహాలోకంసూత్తడే
నోటు మీద గాంధీ తాతే
నవ్వుకుంటూ వచ్చాడే
నవ్వుకుంట గల్లాపెట్టి సెరాడే
హే అడ్డే నీకు లేదియ్యల

నీకై వీచే పిల్ల గాలి ఈవేళ 
శ్వాసల్లే చేరిందా ఎదలో
నిన్నా మొన్నా ఉన్న బాధ ఈవేళ
హాయల్లే మారిందా మదిలో
సడి లేని జడివాన 
సరదాగా కురిసిందా
మనసారా తడిలోన
పొడి ప్రాణం తడిసిందా
గుండెల్లో ఉండే ప్రేమ
కళ్ళల్లో చేరిందమ్మా
చూపుల్లో ఉండే ప్రేమ దాగేనా
దాచాలన్న కుదరదు సుమా

అసలొకమాటైనా ఎవరితో అనకుండా
అలిగెళ్ళిపోయింది దూరమెందుకో
అంతులేని సంతోషం గంతులేసే
ఈ నిమిషం ఇద్దరొక్కటయ్యేరోయ్ 
ఇపుడే ఇపుడే
ఏ బాధ బంది లేదియ్యాలా

ఉంది నేడు బాగానే నిన్నా మొన్నా లాగానే
రేపు కూడా ఉంటాదంటావా
గడ్డు రోజులొస్తేనే కష్టం చుట్టం అయితేనే
మార్పు నీలో వస్తాదంటావా
ఈతి బాధలొచ్చాయంటూ 
బోరు బోరుమంటావా
వద్దు వద్దు అంటే నువ్వే ఇంటావా
ఓడ లేని రేవే నీవై బోసి పోయి ఉంటావా
ఓడిపోని వారే లేరోయ్ చూస్తావా
ఏ సాయం చేసే కాలం రాదా

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

చిత్రం : మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ (2020)
సంగీతం : స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం : శివతత్వం
గానం : రామ్ మిరియాల, కోరస్   

సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె 
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
హర హరా.. శివ శివా
హర హరా.. శివ శివా

ఆ.. గంగా జలము తెచ్చి 
నీకు అభిషేకము సేతునంటె
గంగా జలము తెచ్చి 
నీకు అభిషేకము సేతునంటె
మరి గంగ జలమున సేపకప్పల 
ఎంగిలంటున్నావు శంభో
హర హరా.. ఆహ..శివ శివా
హర హరా..శివ శివా

ఆ..సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
హర హరా.. శివ శివా

ఆ.. ఆవుపాలు తెచ్చి 
నీకు అర్పితము సేతునంటే
ఆవుపాలు తెచ్చి 
నీకు అర్పితము సేతునంటే
ఆవుపాలనల లేగదూడల 
ఎంగిలంటున్నావు శంభో
హర హరా.. ఓహో.. శివ శివా
గట్టిగా.. హర హరా.. శివ శివా.. అద్దీ

సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె

అహా.. ఓహో.. ఓహో
తుమ్మి పూలు తెచ్చి 
నీకు తుష్టుగ పూజింతునంటే
తుమ్మి పూలు తెచ్చి 
నీకు తుష్టుగ పూజింతునంటే
కొమ్మా కొమ్మన కోటి 
తుమ్మెదలెంగిలంటున్నావు శివా
హర హరా.. శివ శివా.. అర్రె
హర హరా.. శివ శివా

సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
హర హరా.. గట్టిగా.. శివ శివా

నారికేళము తెచ్చి 
నీకు నైవేధ్యము సేతునంటే
నారికేళము తెచ్చి 
నీకు నైవేధ్యము సేతునంటే
అప్పుడు బహుఇష్టము అంటివి శంభో.. 
సామి..  హర హరా.. శివ శివా.. ఆహ
హర హరా.. ఓహో.. శివ శివా
హర హరా.. శివ శివా
హర హరా.. శివ శివా
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 
 
చిత్రం : మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ (2020)
సంగీతం : స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం : సానపతి భరధ్వాజ పాత్రుడు
గానం : విజయ్ ఏసుదాస్ 

మంచిదో చెడ్డదో రెంటికి మధ్యదో 
అంతుచిక్కలేదా కాలమెటువంటిదో
కయ్యామో నెయ్యమో ఎప్పుడేం చెయ్యునో
లెక్కతేలలేదా దాని తీరు ఏమిటో
ముళ్ళు ఉన్న మార్గాన నడిపేటి కాలం
వేచి ఉంటె రాదారి చూపించదా
చిక్కు ప్రశ్నలేసేటి తెలివైన కాలం 
తప్పకుండ బదులై రాదా

మదిలోని చిరునవ్వు జన్మించగా
కలతే పోదా కనుమూయదా
నడిరేయి దరిచేరి మసి పూయగా
వెలుగేరాదా చెరిపేయదా
అరచేతి రేఖల్లో లేదంట రేపు
నిన్నల్ని వదిలేసి రావాలి చూపు
చూడొద్దు ఏదంటు ఓదారుపు..
వచ్చిపోయే మేఘాలే ఈ బాధలన్నీ
ఉండిపోవు కడదాకా ఆ నింగిలా
అంతమైతే కారాదు లోలోని దైర్యం
అంతులేని వ్యధలే ఉన్నా

సంద్రాన్ని పోలింది ఈ జీవితం
తెలిసే తీరాలి ఎదురీదడం
పొరపాటు కాదంట పడిపోవడం
ఉండాలోయ్ లేచే గుణం
ఎటువంటి ఆటంకమెదురైనా గాని
మునుముందు కెళ్ళేటి అలవాటు మాని
కెరటాలు ఆగేటి రోజేదనీ
గంతలన్నీ ఓనాడూ తీసేసి కాలం
వాస్తవాన్ని కళ్లారా చుపించదా
కమ్ముకున్న భ్రమలన్ని కావాలి మాయం
కిందపడ్డ తరువాతైనా

తన్నేనా తన్నేనా తన్నేనా తన్నేనా
తానే నానె నానా తానే నానె నానేనా
తన్నేనా తన్నేనా తన్నేనా తన్నేనా
తన్నే నానె నానా తన్నే నానె నానేనా

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
చిత్రం : మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ (2020)
సంగీతం : స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం : సాయి కిరణ
గానం : స్వీకార్ అగస్తి

వెచ్చని మట్టిలో నాటిన విత్తనం
ఊపిరందుకోదా చుక్క నీరు పట్టినా
రాతిరే కప్పిన దారులే తప్పినా
తెల్లవారనందా చీకటెంత కమ్మినా

తూరుపింట మొదలైన కిరణాల వేడి
లోకమంతా అందాలు అందించదా
దారిలోన ఎదురైనా గ్రహణాలు వీడి
రంగులద్దుకుంటూ రాదా

చిగురాకు పిలిచింది రారమ్మనీ
నీలాకాశాన మేఘాలనీ
అటు నుండి బదులేది రాలేదని
అలిగిందా ఆ ఆమని
జరిగింది గమనించి ఆ చల్లగాలి
జోలాలి పాడింది తన చెంత చేరి
చినబోయినా చిన్న ప్రాణానికీ

వేకువింట మొదలైన కిరణాల వేడి
లోకమంతా అందాలు అందించదా
దారిలోన ఎదురైనా గ్రహణాలు వీడి
రంగులద్దుకుంటూ రాదా
 


మంగళవారం, డిసెంబర్ 01, 2020

సాంబశివా నీదు మహిమ...

ఇటీవలే అమెజాన్ ప్రైమ్ లో విడుదలై పలు ప్రశంసలందుకున్న మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని శివ తత్వాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. వీటిని ఎవరు రాశారో తెలీదు తరతరాలుగా తాతలు బామ్మలు వారసత్వంగా అందిస్తున్న తత్వాలివి. ఈ చిత్ర దర్శకుడు వినోద్ అనంతోజు కూడా తన బామ్మ దగ్గర విన్న ఈ శివతత్వాన్ని గుర్తున్నంత వరకూ ఈ సినిమాలో పెట్టానని చెప్పారు. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ జ్యూక్ బాక్స్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పాట వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ (2020)
సంగీతం : స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం : శివతత్వం
గానం : రామ్ మిరియాల, కోరస్   

సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె 
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
హర హరా.. శివ శివా
హర హరా.. శివ శివా

ఆ.. గంగా జలము తెచ్చి 
నీకు అభిషేకము సేతునంటె
గంగా జలము తెచ్చి 
నీకు అభిషేకము సేతునంటె
మరి గంగ జలమున సేపకప్పల 
ఎంగిలంటున్నావు శంభో
హర హరా.. ఆహ..శివ శివా
హర హరా..శివ శివా

ఆ..సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
హర హరా.. శివ శివా

ఆ.. ఆవుపాలు తెచ్చి 
నీకు అర్పితము సేతునంటే
ఆవుపాలు తెచ్చి 
నీకు అర్పితము సేతునంటే
ఆవుపాలనల లేగదూడల 
ఎంగిలంటున్నావు శంభో
హర హరా.. ఓహో.. శివ శివా
గట్టిగా.. హర హరా.. శివ శివా.. అద్దీ

సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె

అహా.. ఓహో.. ఓహో
తుమ్మి పూలు తెచ్చి 
నీకు తుష్టుగ పూజింతునంటే
తుమ్మి పూలు తెచ్చి 
నీకు తుష్టుగ పూజింతునంటే
కొమ్మా కొమ్మన కోటి 
తుమ్మెదలెంగిలంటున్నావు శివా
హర హరా.. శివ శివా.. అర్రె
హర హరా.. శివ శివా

సాంబశివా నీదు మహిమ 
ఎన్నటికీ.. తెలియదాయె
హర హరా.. గట్టిగా.. శివ శివా

నారికేళము తెచ్చి 
నీకు నైవేధ్యము సేతునంటే
నారికేళము తెచ్చి 
నీకు నైవేధ్యము సేతునంటే
అప్పుడు బహుఇష్టము అంటివి శంభో.. 
సామి..  హర హరా.. శివ శివా.. ఆహ
హర హరా.. ఓహో.. శివ శివా
హర హరా.. శివ శివా
హర హరా.. శివ శివా
 

సోమవారం, నవంబర్ 30, 2020

సాగర సంగమమే...

సీతాకోకచిలక చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సీతాకోకచిలక (1981)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, వాణీజయరాం

సాగర సంగమమే
ప్రణయ సాగర సంగమమే

సాగర సంగమమే
ప్రణయ సాగర సంగమమే
కలలే అలలై ఎగసిన కడలికి
కలలే అలలై ఎగసిన కడలికి
కలలో ఇలలో..
కలలో ఇలలో దొరకని కలయిక

సాగర సంగమమే
ప్రణయ సాగర సంగమమే

కన్యాకుమారి నీ పదములు నేనే
..ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
కన్యాకుమారి నీ పదములు నేనే
కడలి కెరటమై కడిగిన వేళా
సుమ సుకుమారీ నీ చూపులకే
తడబడి వరములు అడిగిన వేళా

అలిగిన నా పలు అలకలు
నీలో పులకలు రేపి పువ్వులు విసిరిన
పున్నమి రాతిరి నవ్విన వేళా

సాగర సంగమమే..
ప్రణయ.. సాగర సంగమమే

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..

భారత భారతి పద సన్నిధిలో
కులమత సాగర సంగమ శృతిలో
నా రతి నీవని.. వలపుల హారతి
హృదయము ప్రమిదగా వెలిగిన వేళా

పరువపు ఉరవడి పరువిడి నీ ఒడి
కన్నుల నీరిడి కలిసిన మనసున
సందెలు కుంకుమ చిందిన వేళా


సాగర సంగమమే..
ప్రణయ.. సాగర సంగమమే
సాగర సంగమమే... ఆదివారం, నవంబర్ 29, 2020

ప్రియే! చారు శీలే...

మేఘసందేశం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మేఘసందేశం (1984)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు 
సాహిత్యం : జయదేవుడు, పాలగుమ్మి పద్మరాజు
గానం : ఏసుదాస్, సుశీల 
 
ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
ప్రియే! చారు శీలే!
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌॥


ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
 
 వదసి యది కించిదపి దంత రుచి కౌముదీ
హరతి దర తిమిరమతిఘోరం ।
పలికితే చాలు నీ పలువరుస వెన్నెలలు
కలికి నా ఎడద చీకటుల పో ద్రోలు
స్ఫురదధర శీధవే తవ వదన చంద్రమా
రోచయతు లోచన చకోరమ్‌ ॥
నీ మోము జాబిల్లి మోవి తేనియలు
నా నయనమ్ములు చకోరమ్ములై గ్రోలు

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!

నా పైని అలకేమి ఓ కామినీ 
నా పైని అలకేమి ఓ కామినీ
నా మేన నఖ ముద్ర కెంపులే వెలుగనీ
కౌగిలిని నలుగని పలుగాట్ల సిలుగనీ
కౌగిలిని నలుగని పలుగాట్ల సిలుగనీ
గాఢంపు సుఖము నా కటులైన కలుగనీ
ఓ... కామినీ... 

ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!
ముంచ మయి మానం అనిదానం ।
ప్రియే! చారు శీలే!
సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం
దేహి ముఖ కమల మధు పానమ్‌॥


ప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!శనివారం, నవంబర్ 28, 2020

మక్కువతీర్చరా...

లేతమనసులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లేతమనసులు (1966)
సంగీతం : ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : క్షేత్రయ్య పదం
గానం : సుశీల

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా
ఒకసారికే ఏఏఏ.. ఒకసారికే .. ఆఆ ఒక్కసారికే

ఇనపురి ముద్దుల మువ్వగోపాలా
ఇనపురి ముద్దుల మువ్వగోపాలా
ఏపుమీర నను కలసితిఔరా..
ఏపుమీర నను కలసితిఔరా..
మనముననిన్ను నెరనమ్మిన దానరా. 
మనముననిన్ను నెరనమ్మిన దానరా. 
మారు పలుకకున్నావది ఏమిరా..

మక్కువతీర్చరా మువ్వగోపాలా
సొక్కియున్న నీ సొగసది ఏమిరా
ఒకసారికే ఏఏఏ.. ఒకసారికే .. ఆఆ ఒక్కసారికే 


 

శుక్రవారం, నవంబర్ 27, 2020

నలుగురు నవ్వేరురా...

విచిత్ర కుటుంబం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : విచిత్ర కుటుంబం (1969)
సంగీతం : టి.వి.రాజు   
సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డి    
గానం : సుశీల

నలుగురు నవ్వేరురా స్వామీ
నలుగురు నవ్వేరురా గోపాల
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా.. అవ్వ..
నలుగురు నవ్వేరురా..

చల్లచిలికే వేళ చక్కిలిగిలి చేసి
దండలల్లే వేళ రెండు కళ్ళూ మూసి
చల్లచిలికే వేళ... చల్లచిలికే వేళ..
చల్లచిలికే వేళ చక్కిలిగిలి చేసి
దండలల్లే వేళ రెండు కళ్ళూ మూసి
ఒంటిగ యేమన్నా... ఆఆఅ...ఆఆఅ..
ఒంటిగ యేమన్న ఊరకుంటిని గాని
రచ్చపట్టున నన్ను రవ్వచేయ పాడికాదులే

నలుగురు నవ్వేరురా గోపాలా
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆఆఅ...
నలుగురు నవ్వేరురా...

పొన్నచెట్టున చేరి పొంచినట్టుల కాదు
చీరెలను కాజేసి కేరినట్టుల కాదు
పొన్నచెట్టున చేరి పొంచినట్టుల కాదు
చీరెలను కాజేసి కేరినట్టుల కాదు
కన్నెమనసే వెన్న గమనించరా కన్న
అన్ని తెలిసిన నీవె ఆగడాలు సేయనేల ఔరా

నలుగురు నవ్వేరురా గోపాలా
నడివీధిలో నా కడకొంగు లాగిన
నలుగురు నవ్వేరురా..ఆఅ..ఆఅ.
నలుగురు నవ్వేరురా.. అవ్వ
నలుగురు నవ్వేరురా...ఆఆఅ..


గురువారం, నవంబర్ 26, 2020

మనసే పాడెనులే...

సంకీర్తన చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సంకీర్తన (1987)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, జానకి

తందన్న తానన్న తననననా నాన
తందన్న తానన్న తననననా నాన...
తందన్న తానన్న తందన్న తానన్న
తందన్న తందన్ననా

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే

ఆ ఆ ఆ...ఆఆఆఆఆఆ..

కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే...
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో
కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో

అందియలై మ్రోగే సందెలోనే.. అంచులు తాకే అందాలేవేవో
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
కొలను విడని నవ కమలం.. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం.. కొలను విడని నవ కమలం
అది మీటే నాలో ఒదిగిన కవితల

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే

మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.