సోమవారం, మార్చి 25, 2019

లేడి వేట ఇది...

రెండు జళ్ళ సీత చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రెండు జళ్ళ సీత (1983)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

వేట వేట వేట వేటా..
లేడి వేట ఇది లేడీ వేటా..
లేడి వేట ఇది లేడీ వేటా..
వేడి వేడిగా వెంటాడూ
వాడి వాడిగా వేటాడూ
ఇది ఈ వయస్సు ముచ్చటరా
బంగరు లేడీ ఎచ్చటరా..
ఎల్.. ఏ.. డి.. వై.. లేడీ ఎచ్చటరా..
ఎల్.. ఏ.. డి.. వై.. లేడీ ఎచ్చటరా..


చుక్క చుక్కల లేడీ రాంభజనా
సూది కన్నుల లేడీ రాంభజనా
ఛెంగు ఛెంగు మనాది లలనా
దాని చెంగుతో ముడి పెట్టగలనా
పట్ట పగటి చందమామ ఇందువదనా
పట్టబోతె కస్సుమంది ఎందువలనా
కస్సు కాదు కిస్సు అంది పిచ్చినాయనా
కస్సు కాదు కిస్సు అంది పిచ్చినాయనా
ఆ.. చుక్క చుక్కల లేడీ రాంభజనా
సూది కన్నుల లేడీ రాంభజనా
శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారీ...

లేడి వేట ఇది లేడీ వేటా..
వేడి వేడిగా వెంటాడూ
వాడి వాడిగా వేటాడూ
ఇది ఈ వయస్సు ముచ్చటరా
బంగరు లేడీ ఎచ్చటరా..
ఎల్.. ఏ.. డి.. వై.. లేడీ ఎచ్చటరా..


మిత్రమా సత్రమా రుబ్బురోలు పొత్రమా
ఆత్రమా ఆగుమా ఉబ్బరాల గోత్రమా
అరె బడాయి పప్పు లడాయి చారూ
ఇటికరాళ్ళ ఇగురు గుండ్రాళ్ళ గుగ్గు పులుసు
తిని పెరిగావా తిమ్మడి గారి అమ్మడూ
నువు కసిగా కౌగిలి పడితే
మసి కాడా మానవుడూ
ఓం..శాంతిఃశాంతిఃశాంతిః...

లేడి వేట ఇది లేడీ వేటా..
వేడి వేడిగా వెంటాడూ
వాడి వాడిగా వేటాడూ
ఇది ఈ వయస్సు ముచ్చటరా
బంగరు లేడీ ఎచ్చటరా..
ఎల్.. ఏ.. డి.. వై.. లేడీ ఎచ్చటరా..
ఎల్.. ఏ.. డి.. వై.. లేడీ ఎచ్చటరా.. 

 

ఆదివారం, మార్చి 24, 2019

అనగనగా ఆకాశం ఉంది...

నువ్వే కావాలి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ప్రవాసాంధ్రులు కెప్రాక్సీ లాంటి సైట్స్ ఉపయోగించి చూడవలసి రావచ్చు.


చిత్రం : నువ్వే కావాలి (2000)
సంగీతం : కోటి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : చిత్ర , జయచంద్రన్

అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి
 
 
అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి

ఊగే కొమ్మల్లోనా చిరుగాలి కవ్వాలి 
పాడి కచ్చేరి చేసే వేళల్లో
గుండెల గుమ్మంలోన సరదాలే సయ్యాటలు 
ఆడి తాళాలే వేసే వేళల్లో
కేరింతలే ఏ దిక్కున చూస్తున్నా కవ్వించగా
ఆఆఆఆఆఅ....ఆఆఆఆఆఆఆఅ....
ఆ నీ చెలిమే చిటికేసి నను పిలిచే నీకేసి
నీ చెలిమే చిటికేసి నను పిలిచే నీకేసి
నువ్ చెవిలో చెప్పే ఊసుల కోసం నేనొచ్చేసా పరుగులు తీసి
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి  నా రాచిలక నవ్వే కావాలి 
 
అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది 
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి
 
చుక్కల లోకం చుట్టు తిరగాలి అనుకుంటూ
ఊహ ఊరేగే వెన్నెల దారుల్లో
నేనున్నా రమ్మంటూ ఓ తార నా కోసం
వేచి సావాసం పంచే సమయంలో
నూరేళ్లకీ సరిపోయే ఆశల్నీ పండించగా
ఆ స్నేహం చిగురించి ఏకాంతం పులకించి
అనుబంధాలే సుమగంధాలై ఆనందాలే విరబూస్తు ఉంటే
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి

అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది
కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
 
నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి 
శనివారం, మార్చి 23, 2019

నామం పెట్టు...

ప్రేమ సాగరం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమసాగరం (1983)
సంగీతం : టి. రాజేందర్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు

నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి
నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి

అల్లరి కళ్ళ పడుచు పిల్ల
అల్లరి కళ్ళ పడుచు పిల్ల
చిందెయ్యని చిందెయ్యని నీ అందం
అయ్యో ఊరేగని ఊరేగని యవ్వనం
అయ్యో చిందెయ్యని చిందెయ్యని నీ అందం
అమ్మ ఊరేగని ఊరేగని యవ్వనం
అహ అహ అహ

నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి
నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి

ఆ..తకిట తకిట తా
అరె తళాంగు తకిట తా
అరె తరికిడితరికిడితరికిడి తా
అరె తకిడితకిడితకిడితకిడి తా

అయ్యయో.. అయ్యయో.. అయ్యయో.. అయ్యయో....
జీనతమనులాగ చీర సగము కట్టి
జయమాలిని లాగ భలే ఫోజు పెట్టి
జీనతమనులాగ చీర సగము కట్టి
జయమాలిని లాగ.. భలే ఫోజు పెట్టి

ఆదివారం నలుపు.. సొమవారం ఎరుపు
ఆదివారం నలుపు.. సొమవారం ఎరుపు
మంగళవారం పసుపు.. బుధవారం తెలుపు
నువ్వు వేసుకొచ్చే ఓణీలన్ని చూశామే
నీ బాడీలకు దాసోహమే చేసామే.. ఎహే ఎహే ఎహే

నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి
నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి

అహ ఉం అహ ఉం అహ ఉం. అహ హుం...

అమావాస్య వేళ.. ఆకతాయి పిల్ల
ఎవరికో సైగ చేస్తే.. తనకనే తలచి ఒకడు
అమావాస్య వేళ.. ఆకతాయి పిల్ల
ఎవరికో సైగ చేస్తే.. తనకనే తలచి ఒకడు

పౌడరెక్కువ పూసి.. చింపిరి జుట్టు దువ్వి
పౌడరెక్కువ పూసి.. చింపిరి జుట్టు దువ్వి
షోకులెన్నో చేసి.. వచ్చాడట పాపం
మీరు కాటుక మాత్రం రాయరమ్మ కళ్ళకు
పచ్చి కారం కూడా కొడతారమ్మ కళ్ళలో
ఒహొ ఒహొ ఒహొ

నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి
నామం పెట్టు నామం పెట్టు కాలేజికి
చిన్నదాని చెయ్యే పట్టు మ్యారేజికి

అల్లరి కళ్ళ పడుచు పిల్ల
అల్లరి కళ్ళ పడుచు పిల్ల
అమ్మ చిందెయ్యని చిందెయ్యని నీ అందం
ఊరేగని ఊరేగని యవ్వనం
అరె చిందెయ్యని చిందెయ్యని నీ అందం
అయ్యో ఊరేగని ఊరేగని యవ్వనం
అహ అహ అహహ

శుక్రవారం, మార్చి 22, 2019

అయామ్ వెరీ సారీ...

నువ్వే నువ్వే చిత్రంలోని ఒక సరదా పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నువ్వే నువ్వే (2002)
సంగీతం : కోటి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కె.కె.

అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వందోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి
అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వందోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి
హయో హయో హయో పెదాలలా బిగించీ
శపించకే మరీ మంత్రాలవీ జపించీ
వదిలెయ్ క్షమించీ..
అరె పాపం చిరుకోపం నిజమేనా మేకప్పా
అరె పాపా సారీ చెప్పా ఓ మై గోల్డెన్ చేపా
ఫారెక్స్ బేబీ టైపా లౌలీ లాలి పాప్పా

అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వందోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి
ఓ అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వందోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి


తరిమి తరిమి తరిమి నిను ఏడిపించడం ఎందుకా
అని అడిగావనుకో చెబుతా వింటావా మరి
తరిమి తరిమి తరిమి నిను ఏడిపించడం ఎందుకా
అని అడిగావనుకో చెబుతా వింటావా మరి
సమ్మర్ గిమ్మర్ వింటర్ అంటూ ప్రతీ రుతువుకో
డిఫరెన్సూ ఉన్నప్పుడే కద బాగుంటుంది
చిరునవ్వు తప్ప నీ ఫేసుకెప్పుడూ మరో కలర్ రాదా
అని డౌటుపుట్టి అదె తీర్చుకుందుకే
తమాషాగా ట్రైలేసి చూశానే బేబే

అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వెయ్యోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి
హే అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వెయ్యోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి


లిప్స్టిక్ అవసరమైనా లేనంత ఎర్రగా పెదవి ఉందిగా
కందే వరకూ కొరికి తెగ హింసించకే
లిప్స్టిక్ అవసరమైనా లేనంత ఎర్రగా పెదవి ఉందిగా
కందే వరకూ కొరికి తెగ హింసించకే
టొమేటో పళ్ళకి డూపుల్లా సుమారు సిమ్లా యూపిల్లా
ఉన్నావే పిల్లా నువు నిలువెల్లా
నీ బంగమూతితో పొంగనీయకే బుగ్గలు బర్గర్లా
నన్నుండనీక ఊరించితే అవి
నిజం చెప్పు నీ తప్పు కాదా అదీ...

అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వెయ్యోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి
ఓ అయామ్ వెరీ సారీ అన్నాగా వెయ్యోసారి
సరదాగా నవ్వేసెయ్ ఒకసారి
హయో హయో హయో పెదాలలా బిగించీ
శపించకే మరీ మంత్రాలవీ జపించి
వదిలెయ్ క్షమించి 

 

గురువారం, మార్చి 21, 2019

రంగేళీ హోలీ...

హోలీ సందర్బంగా మిత్రులందరకు శుభాకాంక్షలందచేస్తూ చక్రం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చక్రం (2005)
సంగీతం : చక్రి 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : శంకర్ మహదేవన్

కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణా...
హే రామ రామ రామా
చిన్నా పెద్దా అంతా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్
పండుగ చేయ్యలంటా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్
తీపి చేదు అంతా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్
పంచి పెట్టాలంటా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్

హేయ్ రంగేళి హోలీ హంగామా కేళీ
ఎక్కడ నువ్వుంటే అక్కడ జరగాలీ
రవ్వల రించోలీ సిరిదివ్వెల దీవాళీ

ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు రావాలి
పంచాంగం చెబితేగాని పండుగ రానందా
సంతోషంగా గడపడానికో సుముహుర్తం ఉంటుందా

జీం తరత్తా తకథిమి, జీం తరత్తా (2)

హేయ్ రంగేళి హోలీ హంగామా కేళీ
ఎక్కడ నువ్వుంటే అక్కడ జరగాలి
రవ్వలరించోలీ సిరిదివ్వెల దీవాళీ
ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు రావాలీ


తినేది చేదని తెలిసి అది ఉగాది విందని తలచి
ఇష్టపడే ఆ పూటే అలవాటైతే
ప్రతిరోజు వసంతమవుతుంది
గడపలు అన్ని జరిపి ఆ గణపతి పండుగ జరిపి
నిమజ్జనం కాని జనం జరిపే పయనం
నిత్య భాద్రపదమవుతుంది
లోకుల చీకటి తొలగించే శుభసమయం కోసం వెతికే
చూపులు దీపాలుగజేసే జాగరణే... శివరాత్రి
ప్రత్యేకంగా బంధువులొచ్చె రోజొకటుండాలా
చుట్టూ ఇందరు చుట్టాలుంటే సందడిగాలేదా

రంగేళి హోలీ హంగామా కేళీ

తల్లుల జోలపదాలై గొల్లల జానపదాలై
నరుడికి గీత పదమై నడవడమంటే అర్థం కృష్ణ జయంతి
అందరి ఎండకు మనమే పందిరయ్యే లక్షణమే
మనిషితనం అంటారని గుర్తించడమే శ్రీరామ నవమయ్యింది
మనలో మనమే కలహించే మనలో మహిషిని తలతుంచి
విజయం సాధించే క్షణమే దసరా దశమి అవుతుంది
పదుగురు పంచిన వెచ్చని ఊపిరి భోగిమంటైంది
మది ముంగిలిలో ముగ్గులు వేసే శాంతే సంక్రాంతి

గొబ్బియలో... గొబ్బియలో (2)

ఒకటి రెండంటూ విడిగా లెక్కెడితే
తొమ్మిది గుమ్మం దాటవు ఎప్పుడు అంకెలు ఎన్నంటే
పక్కన నిలబెడుతూ కలుపుకుపోతుంటే
లెక్కలకైనా లెక్కలకందవు సంఖ్యలు ఎన్నంటే
నువ్వునువ్వుగా నేను నేనుగా ఉన్నామనుకుంటే
కోట్ల ఒకటై ఎవరి ముసుగులో వాళ్ళు ఉంటామంతే
నిన్ను నన్ను కలిపి మనమని అనుకున్నామంటే
ప్రపంచ జనాభా మొత్తం కలిపితే మనిషితనం ఒక్కటే
మనిషితనం ఒక్కటే 

 

బుధవారం, మార్చి 20, 2019

ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా...

చిత్రం సినిమాలోని ఒక హుషారైన పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చిత్రం (2000)
సంగీతం : ఆర్.పి.పట్నాయక్ 
సాహిత్యం : కులశేఖర్
గానం : రవి వర్మ, కౌసల్య

పెద్దాపురం అమలాపురం
భోగాపురం పిఠాపురం
మైలవరం ఐలవరం
గన్నవరం అన్నవరం
భద్రాచలం సింహాచలం
నెల్లూరు అల్లూరు
ఏలూరు ఆలూరు
గుంటూరు గూడూరు
మోటూరు పాటూరు
చిత్తూరు పుత్తూరు
ఒంగోలు కర్నూలు
ద్వారపూడి కత్తిపూడి
సంగారెడ్డి రంగారెడ్డి
ఆకివీడు నూజివీడు
గాజువాక ఆరిపాక
బాంగ్ ళోర్ మాంగ్ ళోర్ 
ముంబై కలకటా.. ఢిల్లీ..

ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా
ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఉన్నారండీ గర్ల్ ఫ్రెండ్సు
మళ్ళీ మళ్ళీ డౌటుందంటే ఇస్తాలెండీ రిఫరెన్సు
హల్లో అంటే అల్లుకుపోయే లేడీసున్నారూ
కల్లోనైనా కిస్సిమ్మంటూ వేధిస్తుంటారూ

ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఉన్నారండీ గర్ల్ ఫ్రెండ్సు
మళ్ళీ మళ్ళీ డౌటుందంటే ఇస్తాలెండీ రిఫరెన్సు

బెజవాడ లోన బేబీ గుడివాడలోన గౌరీ
బలివాడలోన గీతా సతివాడలోన సీత
మరువాడలోన హేమ పరవాడలోన ప్రేమ
దువ్వాడ లోన జూలీ ధార్వాడ లోన డాలీ
వాడ వాడల వాళ్ళు వచ్చి మనవాడని విలువిస్తారు
మాటి మాటికి మీదకొచ్చి మనువాడని విసిగిస్తారూ

ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఉన్నారండీ గర్ల్ ఫ్రెండ్సు
మళ్ళీ మళ్ళీ డౌటుందంటే ఇస్తాలెండీ రిఫరెన్సు

కొయ్.. కొయ్.. కొయ్.. కోతలు కోయ్ కోయ్..
కొయ్.. కొయ్.. కొయ్.. కోతలు కోయ్ కోయ్..
కొయ్.. కొయ్.. కొయ్.. కోతలు కోయ్ కోయ్..

హైద్రాబాదులో షైనీ సైదాబాదులో సోనీ
ఆసిఫ్ బాద్ లో ఆశా అలహాబాద్ లో రోసా
ఆదిలాబాద్ లో షీబా అహ్మదబాద్ లో శోభా
మొయినా బాదులో మోనా జాహనా బాదులో మీనా
బాదుబాదుల వాళ్ళు వచ్చీ జిందాబాదులు కొడతారూ
కోడి కూతకు ముందే వచ్చి అంతా బారులు కడతారూ

ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా
ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఉన్నారండీ గర్ల్ ఫ్రెండ్సు
మళ్ళీ మళ్ళీ డౌటుందంటే ఇస్తాలెండీ రిఫరెన్సు
హల్లో అంటే అల్లుకుపోయే లేడీసున్నారూ
కల్లోనైనా కిస్సిమ్మంటూ వేధిస్తుంటారూ

ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఉన్నారండీ గర్ల్ ఫ్రెండ్సు
మళ్ళీ మళ్ళీ డౌటుందంటే ఇస్తాలెండీ రిఫరెన్సు

మంగళవారం, మార్చి 19, 2019

ఓ మామ మామ మామ...

చెలి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చెలి (2001)
సంగీతం : హారిస్ జయరాజ్
సాహిత్యం : భువన చంద్ర
గానం : మనో, టిమ్మి

తెర తీసేయ్ కథ చూసేయ్
బరి దాటేయ్ దరు వేసేయ్

ఓ మామ మామ మామ
మామ మామా మామో మీయా
ఓ సండే మండే ట్యూస్డే
ఏడు నాళ్ళు కీపిట్ ఫ్రీగా

ఓ మామ మామ మామ
మామ మామా మామో మీయా
ఓ సండే మండే ట్యూస్డే
ఏడు నాళ్ళు కీపిట్ ఫ్రీగా
బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా చేసేద్దాం లైఫ్ ని హరివిల్లా
ఊలాల్లా ఊలాల్లా ఇది వెస్టర్న్ గాన గోపాలా
చికి చికి చికి అడుగులు కలపర
మెల్బోర్న్ మెరుపుల్లా

ఓ మామ మామ మామ
మామ మామా మామో మీయా
ఓ సండే మండే ట్యూస్డే
ఏడు నాళ్ళు కీపిట్ ఫ్రీగా
బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా చేసేద్దాం లైఫ్ ని హరివిల్లా
ఊలాల్లా ఊలాల్లా ఇది వెస్టర్న్ గాన గోపాలా
చికి చికి చికి అడుగులు కలపర
మెల్బోర్న్ మెరుపుల్లా

తెర తీసేయ్ కథ చూసేయ్
బరి దాటేయ్ దరు వేసేయ్

బ్రతుకంటే మామూలా అడుగేస్తే ఒక రూలా
లైఫ్ అంటే నాంపల్లి హైస్కూలా
పచ్చ లైన్ ఎందులకో నీ బాట నీదే గో
లవ్వు కున్నయ్ కోటి రూట్లు సారంగో..
వలపుకి హార్టే గుడి ఎంజాయ్ చేసేయ్ బడ్డీ
జీవితమే రా బడీ ఆల్వేస్ యూ బీ రెడీ

ఓ మామ మామ మామ
మామ మామా మామో మీయా
ఓ సండే మండే ట్యూస్డే
ఏడు నాళ్ళు కీపిట్ ఫ్రీగా
బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా చేసేద్దాం లైఫ్ ని హరివిల్లా
ఊలాల్లా ఊలాల్లా ఇది వెస్టర్న్ గాన గోపాలా
చికి చికి చికి అడుగులు కలపర
మెల్బోర్న్ మెరుపుల్లా

కావాలి కావాలి అన్నీ కావాలీ
కావాలి కావాలి అన్నీ కావాలీ
కళ్ళకి టెలీస్కోప్ మాక్కావాలీ
కాళ్ళకి రాకెట్ స్పీడ్ మాక్కావాలీ
పర్సు ఇచ్చే జీన్స్ కావాలీ
ఫిగర్స్ కోసం కారు కావాలీ
బిల్గేట్స్ తో సరదాగా పేకాట ఆడేసీ
బంకు లోని బాకీని కడదామా
వీరప్పన్ డార్లింగ్ తో స్నో బౌలింగ్ ఆడేసి
హోస్టేజస్ అందరిని విడిపించేద్దాం
దీన్నే లైఫ్ అంటేనే మేడిన్ హెవెన్ అంటాను
ఇక్కడ కన్నీళ్ళకి తావే లేదంటానూ...

ఓ మామ మామ మామ
మామ మామా మామో మీయా
ఓ సండే మండే ట్యూస్డే
ఏడు నాళ్ళు కీపిట్ ఫ్రీగా
బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా చేసేద్దాం లైఫ్ ని హరివిల్లా
ఊలాల్లా ఊలాల్లా ఇది వెస్టర్న్ గాన గోపాలా
చికి చికి చికి అడుగులు కలపర
మెల్బోర్న్ మెరుపుల్లా

సోమవారం, మార్చి 18, 2019

ఎందుకో ఏమిటో...

దిల్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దిల్ (1990)
సంగీతం : ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం : కులశేఖర్
గానం : ఆర్.పి.పట్నాయక్

ఎందుకో ఏమిటో తొలిసారి నా గుండెలో..
నీ ఊసులే మొదలాయెనే ఈ వేళా..
ఎందుకో ఎమిటో నిదురింక రాదేమిటో..
కనుపాపలో కల కాదుగా ఈ మాయా..
ఎపుడూలేనిదీ.. నాలో అలజడీ..
ఎవరూ చెప్పలేదే ప్రేమనీ..

ఎందుకో ఏమిటో తొలిసారి నా గుండెలో..
నీ ఊసులే మొదలాయెనే ఈ వేళా..


ఫ్రేమనే మాటకీ అర్ధమే నాకు రాదే..
ఎవ్వరో చెప్పగా ఇప్పుడే తెలిసెనే..
నీ జతే చేరగా నా కథే మారిపోయే..
లోకమే బొత్తిగా గుర్తుకే రాదులె..
చినుకై చేరినా వరదై పోయెనే..
ఎవరూ ఆపలేరే ప్రేమనీ..

ఎందుకో ఏమిటో తొలిసారి నా గుండెలో..
నీ ఊసులే మొదలాయెనే ఈ వేళా..


గాలిలో వేలితో ఆశలే రాసుకోనా..
నీవనే ప్రేమనీ శ్వాశగా పీల్చనా..
నీటిలో నీడలో నిన్నిలా చూసుకోనా..
ఊహలో తేలుతూ ఊసులే ఆడనా..
లోకం ఎంతగా మారిందే ఇలా..
పగలే జాలువారే వెన్నెలా...

ఎందుకో ఏమిటో తొలిసారి నా గుండెలో..
నీ ఊసులే మొదలాయెనే ఈ వేళా..

 

ఆదివారం, మార్చి 17, 2019

మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్...

తమ్ముడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తమ్ముడు (1999)
సంగీతం : రమణ గోగుల
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : రమణ గోగుల

తేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా

తేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా

దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపూ కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
అరె మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే లవ్లీ గర్ల్సే మా టార్గెట్
రిస్కెంతున్నా we don't care
Speed and fast అను సూత్రంతోనే
సెన్సేషనే సృష్టిస్తాం
మా స్టూడెంట్ లైఫే గ్రేటంటూ
మా సాటెవరూ మరి లేరంటూ
తను తలచిన పనిని తప్పక చేసే
ఆంద్రా స్టూడెంట్ కింగంటారో

హే... దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
అరె మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
అరె మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

Rough and tough ఏ మా నైజం
రఫ్ఫాడైడం mannerism
Fashion world guys మేమని
మురిసే మీతో ఛాలెంజ్ చేస్తాం
హైటు వెయిటూ వేస్టంటూ
మా హార్టులో గట్సే బెస్టంటూ
ఈ కాలం హీరో ఆజాను బాహుడు
అవనక్కర్లేదనిపిస్తారో...

Hey... Come and get
Hey... Come and get
Hey...

దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హేయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

డిస్కోథెక్ లో rap and pop
Every sweep లో లాలిపాప్
Shock and spark అనే సీక్రెట్ తో
మీ చిలకల మనసులు దోచేస్తాం
మా daring dashing చూపించి
Dearest darling అనిపించి
తన దిల్లుకు నచ్చిన లవరొకురుంటే
రాకెట్ స్పీడ్ తో పోతుంటారో
Hey...


శనివారం, మార్చి 16, 2019

మక్కనారే మక్కనారే...

ఆరోప్రాణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆరోప్రాణం (1997)
సంగీతం : వీరు కె.
సాహిత్యం : భువన చంద్ర
గానం : మనో, రాజ్ గోపాల్

మక్కనారే మక్కనారే మక్కనారే మక్కనా
మక్కనారే మక్కనారే మక్కనారే మక్కనా
చిక్కినారే చిక్కినారే చిక్కినారే చికినా
చిక్కినావే చేతిలోన చికినా
ఫ్రంట్ చూస్తే పారిస్ ఇందువదనా
బ్యాక్ చూస్తే గోల చేయ్ క ఉండగలనా 
మక్కనారే మక్కనారే మకనారే మక్కనా
ముక్కుమీద కోపమేల మదనా

బాలీవుడ్ బీటూ ఫిక్స్ చేయనా
హాలీవుడ్ ట్యూను కాస్త మిక్సు చేయనా
మక్కనా దిల్ దేదోనా..
ఫేవరెట్టు స్పాటు పట్టి
పాసుపోర్టు ప్రింటు తీయనా  
కెన్ యూ లవ్.. టెల్ మీ నౌ..
కెన్ యూ లవ్.. టెల్ మీ నౌ..

ఐ వాంట్ ఫ్రీడమ్ అన్నది మేడమ్
రివ్వున రేగే టీనేజ్
ఎండ మండిపోయే సమ్మర్లో
మంచులాంటి నీ ఒళ్ళో
మోజు ఉయ్యాలూగమంది టీనేజ్
నువ్వు ఎస్సు అంటే కిస్సు పందాలే
ముద్దే ఒద్దు అన్నా రిస్కు చేస్తాలే
నువ్వు ఒప్పుకుంటే గోల్డు కప్పు
లేకపోతే కాఫీ కప్పేలే..
ఛలో పాపా గోల్డేన్ చేపా
ఛలో పాపా గోల్డేన్ చేపా

తెలుగింటి పిల్ల నాకు నచ్చేలే
వార్విక్ షైర్ లో ఫైర్ వర్క్ చూసేయ్
అన్నది డార్లింగ్ టీనేజ్
లేదా తేలప్రోలు సెంటర్లో
తాటి ముంజలు లాగించీ
తందనాలే తొక్కమంది టీనేజ్
నువ్వు ఓడిపోతే దాడి చేస్తాలే
కన్నె సోకులన్నీ కొల్లగొడ్తాలే
అరె ప్రేమలోకం డోరు తీసి
ప్రేమ పాఠం నేర్పుకుంటాలే
ఓ సుల్తానా.. ఓడించేయ్ నా..
ఒళ్ళో చేరీ తరించేయ్ నా..

మక్కనారే మక్కనారే మక్కనారే మక్కనా
చిక్కినారే చిక్కినారే చిక్కినారే చికినా
చిక్కినావే చేతిలోన చికినా
ఫ్రంట్ చూస్తే పారిస్ ఇందువదనా
బ్యాక్ చూస్తే గోల చేయ్ క ఉండగలనా 
ఫేవరెట్టు స్పాటు పట్టి
పాసుపోర్టు ప్రింటు తీయనా  
కెన్ యూ లవ్..

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.