శనివారం, సెప్టెంబర్ 24, 2016

వలచీనానమ్మ.. హమ్మా..

మహదేవన్ గారు స్వరపరచిన ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కొవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

చిత్రం : భార్య బిడ్డలు (1971)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల,  సుశీల

వలచీనానమ్మ.. హమ్మా.. హమ్మా.. హమ్మా.. హమ్మా
వలచీనానమ్మ...
వలచినానని తెలిసికూడా నే పలకరించినా పలకడమ్మా
వలచీనానమ్మ.. వలచీనానమ్మ..
హేయ్..
వలచీనావమ్మా..  హమ్మా.. హమ్మా.. హమ్మా.. హమ్మా
వలచీనావమ్మా
వలచినావని తెలిసినంతనే పలుకరాక నే నిలిచానమ్మా
వలచీనావమ్మా... వలచీనావమ్మా

కళ్ళున్నందుకు ఒకసారైనా కలపాలోయి
కమ్మని కబురులు సరదాకైనా చెప్పాలోయి
కళ్ళున్నందుకు ఒకసారైనా కలపాలోయి
కమ్మని కబురులు సరదాకైనా చెప్పాలోయి
కబురులు కమ్మగ ఉండవమ్మ జరగకపోతేనూ
కబురులు కమ్మగ ఉండవమ్మ జరగకపోతేనూ
కళ్ళు కలిపితే ఊరకపోదు.. కలతేరేగేను..

వలచీనానమ్మ.. హమ్మా.. హమ్మా.. హమ్మా.. హమ్మా
వలచీనానమ్మ...
వలచినావని తెలిసినంతనే పలుకరాక నే నిలిచానమ్మా
వలచీనావమ్మా... వలచీనావమ్మా

వయసంటేనే నీ ఒంటికి పడదా ఊరకుంటావు
సొగసంటే నీ కంటికి చేదా చూడనంటావు
వయసంటేనే నీ ఒంటికి పడదా ఊరకుంటావు
సొగసంటే నీ కంటికి చేదా చూడనంటావు
సొగసులోనా సొగసే లేదు సొంతం కాకుంటే
సొగసులోనా సొగసే లేదు సొంతం కాకుంటే
వయసే ఒంటికి చెరుపౌతుంది.. వదలి ఊరుకుంటే

వలచీనానమ్మ.. హమ్మా.. హమ్మా.. హమ్మా..
వలచీనానమ్మ...
వలచినావని తెలిసినంతనే  పలుకరాక నే నిలిచానమ్మా
వలచీనావమ్మా... వలచీనావమ్మా


శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 23, 2016

కలిసే ప్రతి సంధ్యలో...

వంశీ గారు తీసిన ఆలాపన చిత్రం కోసం ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆలాపన (1986)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, జానకి

కలిసే ప్రతి సంధ్యలో.. కలిగే పులకింతలో
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో.. కలిగే పులకింతలో
నాట్యాలన్నీ కరగాలి... నీలో నేనే మిగలాలి
నాట్యాలన్నీ కరగాలి... నీలో నేనే మిగలాలి
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో... పలికే ప్రతి అందెలో..

పొంగిపోదా సాగరాత్మ నింగికి.. ఆఆ.ఆ..
చేరుకోదా చంద్ర హృదయం నీటికి.. ఆఆ.ఆ..
పొంగిపోదా సాగరాత్మ నింగికి.. ఆఆ.ఆ..
చేరుకోదా చంద్ర హృదయం నీటికి.. ఆఆ.ఆ..
సృష్టిలోన ఉంది ఈ బంధమే
అల్లుకుంది అంతటా అందమే
తొణికే బిడియం తొలగాలి
ఒణికే అధరం పిలవాలి
ఆ..ఆ...ఆ...

కలిసే ప్రతి సంధ్యలో...
పలికే ప్రతి అందెలో

మేనితోనే ఆగుతాయి ముద్రలు.. ఆఆ.ఆ..
గుండె దాకా సాగుతాయి ముద్దులు.. ఆఆ.ఆ..
మేనితోనే ఆగుతాయి ముద్రలు.. ఆఆ.ఆ..
గుండె దాకా సాగుతాయి ముద్దులు.. ఆఆ.ఆ..
ఇంత తీపి కొంతగా పంచుకో
వెన్నెలంత కళ్ళలో నింపుకో
బ్రతుకే జతగా పారాలి
పరువం తీరం చేరాలి
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ

కలిసే ప్రతి సంధ్యలో... పలికే ప్రతి అందెలో
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో... పలికే ప్రతి అందెలో
నాట్యాలెన్నో ఎదగాలి.. నాలో నేనై మిగలాలి
నాట్యాలెన్నో ఎదగాలి.. నాలో నేనై మిగలాలి
కలిసే ప్రతి సంధ్యలో... కలిగే పులకింతలో

గురువారం, సెప్టెంబర్ 22, 2016

కాలమిలా ఆగిపోనీ...

సత్యం గారు స్వరపరచిన మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం? (1979)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : బాలు, సుశీల

కాలమిలా ఆగిపోనీ...కలనిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరచి... ఈ నిమిషంలో... నీ ఒడిలోనే నిదురపోనీ
కాలమిలా ఆగిపోనీ...కలనిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరచి ఈ నిమిషంలో... నీ ఒడిలోనే నిదురపోనీ...
కాలమిలా ఆగిపోనీ...

తొలిసంజె మలి సంజెలేల... నా చెంత చెలి ఉన్న వేళ
తొలిసంజె మలి సంజెలేల... నా చెంత చెలి ఉన్న వేళ
చిరుగాలి సెలయేరులేల... నా మనిషి తోడున్న వేళ
అరుదైన వేళ... ఈ శుభవేళ...
బ్రతుకే వెన్నెల వేళా... వేళా.. వేళా..

కాలమిలా ఆగిపోనీ... కలనిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరచి...ఆ..ఆ..
ఈ నిమిషంలో...ఆ...ఆ.. నీ ఒడిలోనే నిదురపోనీ...
కాలమిలా ఆగిపోనీ...

సిరిదివ్వెలో వెలుగులాగ... నీ చూపులో నిలిచిపోనీ
సిరిదివ్వెలో వెలుగులాగ... నీ చూపులో నిలిచిపోనీ
జేగంటలో రవళిలాగ... నీ ఊపిరై కలిసిపోనీ...
కలలే గానీ... కలతే లేని..లోకానకే చేరిపోనీ... చేరిపోనీ...

కాలమిలా ఆగిపోనీ... కలనిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరచి...ఆ..ఆ..
ఈ నిమిషంలో...ఆ...ఆ..నీ ఒడిలోనే నిదురపోనీ...
కాలమిలా ఆగిపోనీ...


బుధవారం, సెప్టెంబర్ 21, 2016

అందమివ్వు ఆదివారము...

ఇళయరాజా గారు స్వరపరచిన ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలనుకుంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవ్వని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రుద్రనేత్ర (1981)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, చిత్ర

అందమివ్వు ఆదివారము
సొంతమవ్వు సోమవారము
ప్రేమవారము పెదవి చాటుగా
ముద్దులమ్మ మూట కాస్త దోచుకోనా
ముద్దువారము మెత్తమెత్తగా
మూడుముళ్ల ముచ్చటంత ఆడుకోనా

లవ్వు చెయ్యి లక్ష్మి వారము
చుట్టమవ్వు శుక్రవారము
నిషాకి క్రేజీ... నా బాకీ ఈజీ

నైస్ గౌన్ వేసుకున్న రాజహంస
మల్లెపుల బాణమేసే
సూటు బూటు వేసుకున్న చందమామ
చూపుతోనే గాలమేసే

పాప్ డాన్సు మీద రొమాన్స్ పాట పడినట్టు
పట్టు తప్పకుండ ఫలానా చిందులేసుకుంట
బ్యాగి ప్యాంటు మీద చలాకి షర్ట్  వేసినట్టు
జంట కట్టి నేను జవాబు నీకు ఇచ్చుకుంట

ఈ ఎడారి  బీచులో ఎలాకిలా 
అందమంతా ఆరవేసుకో
ఆపినా ఆగునా సింగపూరు 
సోకులన్ని దొంగిలించుకున్న హేలలో
 
అందమివ్వు ఆదివారము
సొంతమవ్వు సోమవారము
 
సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి షైరుకెళ్ళి
పాడుకుంటే మోత మోత
టూటీ ఫ్రూటి కోస్టు వైపు టూరుకెళ్ళి
ఆడుకుంటే జంట ఈత
యే బి సీ ల నాడే వేడెక్కి నడుము తాకుతుంటే
ఎక్స్ వై ల లాగా నీ జంట నేను కట్టుకుంట

ఓనమాల నాడే నీ ఒంపులన్ని రాసినట్టు
శోభనాలు కూడా నా చూపుతోనే చేసుకుంట
నీ మనస్సు చల్లనీ  మలేసియా 
దాని నీడ చాలులే ప్రియా
రేగితే ఆగదు సెంబవాంగు 
రంభతోటి సాగుతున్న రాసలీలలో

అందమివ్వు ఆదివారము
సొంతమవ్వు సోమవారము
ప్రేమవారము పెదవి చాటుగా
ముద్దులమ్మ మూట కాస్త దోచుకోనా
ముద్దువారము మెత్తమెత్తగా
మూడుముళ్ల ముచ్చటంత ఆడుకోనా

లవ్వు చెయ్యి లక్ష్మి వారము
చుట్టమవ్వు శుక్రవారము
నిషాకి క్రేజీ... నా బాకీ ఈజీ

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 20, 2016

సన్నజాజి సెట్టు కింద...

బ్రహ్మపుత్రుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కొవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవ్వని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బ్రహ్మ పుత్రుడు (1988)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : దాసరి
గానం : బాలు, సుశీల 

సన్నజాజి సెట్టు కింద చలవా చలవా
చిన్నమ్మకెందుకింత గొడవ
సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
చిన్నమ్మకెందుకింత గొడవ
దాని వయ్యారి రూపమెంత నడవా
అది గోదారి మీద గూటి పడవా
దాని తోడుంటే నాకు ఏం తక్కువ

ఓ..ఓ.. సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
చిన్నాడి చేతికేమో చొరవ
సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
చిన్నాడి చేతికేమో చొరవ
ఆడి ముద్దుకుంది ముత్యమంత విలవా
ఆడు ఉంటాడమ్మ గుండెలోన నిలవా
ఆడి కౌగిళ్ళకుంది ఎంత మక్కువ


సందేళ నింగిలోన సుక్కపొడిచి..
దాన్ని సందిళ్ళలోన ఈడు నిక్కబొడిచి
పిల్ల గాలి పైటలాగి పక్క పరిచి
అహ.. లేత ఎండ దాని మీద పూలు పరచి
దాని సోకు చూడగానే మైమరచి
నీడలాగ వెంటపడిపోదలచి
అందాలు ఇచ్చుకుంటా ఆకు మడచి

హోయ్.. సందిళ్ళకొచ్చిపోరా మావా
అరె.. గున్నమావితోటలోకి కన్నెపిల్ల రావే

సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
చిన్నాడి చేతికేమో చొరవ

సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
సిన్నమ్మకెందుకింత గొడవ
ఆడి ముద్దుకుంది ముత్యమంత విలువా
ఆడు ఉంటాడమ్మ గుండెలోన నిలవా

దాని తోడుంటే నాకు ఏం తక్కువ
హోహో.. సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
సిన్నమ్మకెందుకింత గొడవ

కాశ్మీర  లోయవంటి కన్నె సొగసు
కవ్వింత పూలు జల్లె ఉన్నవయసు

కన్యాకుమారి మీద నాకు మనసు
కంటిపాపాయి ఏమందో నాకు తెలుసు
మంచుపూల పందిరేసే మాఘమాసం
మాపటేళకొచ్చాను నీకోసం

నల్లమబ్బు చీకటొచ్చె మనకోసం
నాటాలి ముద్దుతో సందేశం
అరె..కంచెదాటి పోయింది చేను కూడా మావా
 
సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
సిన్నమ్మకెందుకింత గొడవ
సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
చిన్నాడి చేతికేమో చొరవ

దాని వయ్యారి రూపమెంత నడవా
అది గోదారి మీద గూటి పడవా
ఆడి కౌగిళ్ళకొస్తే ఎంత మక్కువ
 
సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
సిన్నమ్మకెందుకింత గొడవ
సన్నజాజి సెట్టు కింద సలవా సలవా
చిన్నాడి చేతికేమో చొరవ

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 19, 2016

ఏనాడు అనుకోనిదీ...

సత్యం గారు స్వరపరచిన ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : దొరలు దొంగలు (1976)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : మల్లెమాల
గానం : బాలు, సుశీల

ఏనాడు అనుకోనిదీ...  ఈనాడు నాదైనదీ
ఏనాడు అనుకోనిదీ...  ఈనాడు నాదైనదీ
వెల లేనిది... కల కానిది... ఇలలోన సరి రానిదీ
ఏనాడు అనుకోనిదీ... ఈనాడు నాదైనదీ

వెన్నెల పొదిగిన దొన్నెలు... కన్నులు
పెదవుల కందించనా.. పరవశమొ౦దించనా
అందం విరిసిన ఆమని వేళా
విందులు కొదవుండునా.. వింతలు లేకుండునా
ఊహూహూ..వేడుక.. వాడుక.. కాకుండునా...

ఏనాడు అనుకోనిదీ... ఈనాడు నాదైనదీ

కౌగిట అదిమి...  హృదయం చిదిమి
మధువులు కురిపించనా.. మదనుని మరిపించనా  
అందని స్వర్గం ముందు నిలిచితే
ఎందుకు పోమ్మ౦దునా.. ఇది వేళ కాదందునా
ఊహూహూ.. తీరిక.. కోరిక.. లేదందునా

ఏనాడు అనుకోనిదీ...  ఈనాడు నాదైనదీ
వెల లేనిది.. కల కానిది.. ఇలలోన సరి రానిదీ
ఏనాడు అనుకోనిదీ...  ఈనాడు నాదైనదీ


ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 18, 2016

నా వందనము సరసుల...

గురు చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గురు (1980)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : జానకి

నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా పాట మీరు మెచ్చేందుకు
మీ దీవెనలను ఇచ్చేందుకు
శుభము అందరకు
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు

తేట తేనియ తెలుగుంది.. తీయ తీయని తలపుంది..
తేట తేనియ తెలుగుంది.. తీయ తీయని తలపుంది..
రాగం ఉందీ.. నాలో వేదం ఉంది..
మాటే పాటై... పాటే ఆటై..
నీకు తానులోకం ఎదుటనాట్యమాడనా...  ప్రియా

నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు  

పాడమన్నది అనురాగం ఆడమన్నది ఆనందం
పాడమన్నది అనురాగం ఆడమన్నది ఆనందం
అందాలన్నీ నీకే ఇవ్వాలనీ దాచే దాచే వేచే నన్ను
వేల చూసి వచ్చి వేగ స్వీకరించరా ప్రియా

నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా పాట మీరు మెచ్చేందుకు
మీ దీవెనలను ఇచ్చేందుకు
శుభము అందరకు...
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు

శనివారం, సెప్టెంబర్ 17, 2016

ఇక్కడే కలుసుకొన్నాము...

జీవితం చిత్రం కోసం రమేష్ నాయుడి గారి స్వరసారధ్యంలో రామకృష్ణగారు గానం చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. పాట వీడియో దొరకలేదు ఎంబెడ్ చేసినది ఈటీవి స్వరాభిషేకంలొ రామకృష్ణగారే గానం చేసిన వీడియో. ఆ లింక్ ఇక్కడ.


చిత్రం : జీవితం (1973)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : సుశీల, రామకృష్ణ

ఇక్కడే కలుసుకొన్నాము
ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము 
ఏ జన్మలోనో... ఏ జన్మలోనో 
ఎన్నెన్ని జన్మలలోనో
ఇక్కడే కలుసుకొన్నాము
ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము

నీలనీల గగనాల మేఘ కల్పాల పైన..  
పారిజాత సుమసౌరభాల కెరటాలలోన  
నీలనీల గగనాల మేఘ కల్పాల పైన.. 
పారిజాత సుమసౌరభాల కెరటాలలోన 
నీ చేయి నా పండువెన్నెల దిండుగా.. 
నీ రూపమే నా గుండెలో నిండగా
కలలన్నీ వడబోసి... కలలన్నీ వడబోసి.. 
కౌగిలిలో చవి చూసి

ఇక్కడే కలుసుకొన్నాము..
ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము

 
నాటి జన్మలో ఓ చెలీ నా చరణాల వ్రాలి ఎమన్నావు?
జన్మజన్మలకు నా స్వామీ నీ చరణదాసినని అన్నాను
అంతలో నిను చేరదీసి మరి నేనేమన్నాను?
ఓ సఖీ నా ఊపిరిలో నీ వున్నావని అన్నావు
ఆనాటి అనుబంధం ఈ నాటి మనబంధం..
ఆనాటి అనుబంధం ఈ నాటి మనబంధం

ఇక్కడే కలుసుకొన్నాము...
ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము 

శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 16, 2016

పొరపాటిది.. తడబాటిది...

లేడీస్ టైలర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లేడీస్ టైలర్ (1986)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, జానకి

పొరపాటిది.. తడబాటిది... గుంజీల్లే తీసేయ్యనా
పొరపాటిది.. తడబాటిది... గుంజీల్లే తీసేయ్యనా
ఏదోపాపం పసివాణ్ణి.. జాలీ చూపి.. మన్నించండి
అతితెలివితో మతిపోయెనా నీ వేషం నా ముందరా
అతితెలివితో మతిపోయెనా నీ వేషం నా ముందరా

వలనుకొరికే చేప నేనూ ఎరను చూసీ మొసపొనూ
వెకిలి వేషాలు ముదిరిపోతేను అసలు పాఠాలు నేర్పద
యముడిలా వాడు వెనక ఉన్నాడు.. 
తెలుసునా.. తెలియజెప్పనా
వొద్దు వొద్దు బాబోయి తప్పు కాయి తల్లోయి
తప్పు తెలుసుకుంట గోడ కుర్చీ వేస్తా
మొన్ననే నేను కళ్ళు తెరిచాను
ఇంతలో నన్ను బూచాడికిచ్చెయకు

అతితెలివితో మతిపోయెనా ఈ వేషం నా ముందరా
అతితెలివితో మతిపోయెనా ఈ వేషం నా ముందరా
పొనీ పాపం అనుకుంటే 
ఓహో చనువే ముదిరిందే మర్యాదేనా
పొరపాటిది.. తడబాటిది గుంజీల్లే తీసేయ్యనా
అతితెలివితో మతిపోయెనా ఈ వేషం నా ముందరా
 
విలువ తెలిసే వెతికి చేరా 
బతుకు నీతో ముడిని వేశా
దరికి జేరాను వరము వేడాను 
కరుణతో దారి చూపవా
మనసులో మాట తెలుసుకోవమ్మ 
చెలిమితో కలిమి కురియవా
చిన్నవాడా.. నిన్ను నమ్ముతాను లేవోయి 
అల్లరెందుకింక పల్లకీని తేవోయి
కోతి వేషాలు మానితే చాలు 
నిన్ను వెన్నంటే ఉంటాను ఏనాడు

పొరపాటిది.. తడబాటిది గుంజీల్లే తీసేయ్యనా
అతితేలివితో మతిపోయెనా నీ వేషం నా ముందరా
లాలాలాల.. వదలండీ...  
లాలాలలలాలా ముదిరిందే మరియాదేనా.. 
లల్లలాలల.. తడబాటిది లాలాలా నా ముందరా.. 
లల్లలాలల.. తడబాటిది లాలాలా నా ముందరా.. 

 

గురువారం, సెప్టెంబర్ 15, 2016

నీ అందం నా ప్రేమ గీత గోవిందం...

వారసుడొచ్చాడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వారసుడొచ్చాడు (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, చిత్ర

నీ అందం నా ప్రేమ గీత గోవిందం
ఈ వర్ణం నా కీరవాణి సంకేతం
నీ రాగం ఏ ప్రేమ వీణ సంగీతం
ఈ యోగం ఏ జీవధార సంయోగం
వయ్యారి రూపం.. గాంధార శిల్పం.. శృంగార దీపం వెలిగిస్తే
నీ చూపు కోణం సంధించు బాణం నా లేత ప్రాణం వేధిస్తే

నీ అందం నా ప్రేమ గీత గోవిందం
ఈ యోగం ఏ జీవధార సంయోగం

జీరాడు కుచ్చిళ్ళ పారాడు పాదాల 
పారాణి వేదాలు గమకించగా
కోరాడు మీసాల తారాడు మోసాల 
నా మందహాసాలు చమకించగా
ఆరారు ఋతువుల్లో అల్లారు ముద్దుల్లో 
ఎదజంట తాళాలు వినిపించగా
ఆషాడ మేఘాల ఆవేశ గీతాలు 
సరికొత్త బావాలు సవరించగా
నీ కోసమే ఈడు నేను వేచాములే
నీ కోసమే నాలో నన్నే దాచానులే
నిను పిలిచాను మలిసంధ్య పేరంటం
ఇక మొదలాయే పొదరింటి పోరాటం ఆరాటం

నీ అందం నా ప్రేమ గీత గోవిందం
ఈ యోగం ఏ జీవధార సంయోగం

హంసల్లె వచ్చింది హింసల్లె గిచ్చింది 
నీ నవ్వు నా పువ్వు వికసించగా
మాటల్లే వచ్చింది మనసేదో విప్పింది 
వద్దన్నా నీ మాట వలపించగా
రెప్పల్లొ కొచ్చింది రేపల్లె కాళింది 
నా నువ్వు నీ నేను క్రీడించగా
గాధల్లొ నిదరోయీ రాధమ్మ లేచింది 
నా వేణువె నాకు వినిపించగా
నీ పించమే కిలకించితాలు చేసిందిలే
నా కోసమే ఈ పారిజాతం పూసిందిలే
మన హృదయాలలో ప్రేమ తారంగం
స్వరబృందా విహారాల కుందేటి ఆనందం

నీ రాగం ఏ ప్రేమ వీణ సంగీతం
ఈ యోగం ఏ జీవధార సంయోగం
వయ్యారి రూపం గాంధార శిల్పం శృంగార దీపం వెలిగిస్తే
నీ చూపు కోణం సంధించు బాణం నా లేత ప్రాణం వేధిస్తే
నీ అందం నా ప్రేమ గీత గోవిందం
ఈ యోగం ఏ జీవధార సంయోగం

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail