గురువారం, జనవరి 18, 2018

రాముడేమన్నాడోయ్...

అందాల రాముడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అందాల రాముడు (1973)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : రామకృష్ణ

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్

మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్
మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్

పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పుణ్యమొక్కటే చివరకు మిగులునన్నాడోయ్... 
డొయ్ డోయ్ డోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్
మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్

గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
అప్పుచేసి పప్పుకూడు వలదన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా.. రాముడేమన్నాడోయ్

కొండమీద కోతులను కొనలేరోయ్ డబ్బుతో
బండరాతి గుండెలను మార్చెనోయ్ మంచితో

నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
కొందరు మంత్రులు మారాజులైతే నొచ్చుకున్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్
రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్

నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీలో గల సైతానుని చంపమన్నాడోయ్... 
డోయ్ డొయ్ డోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్

రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్

బుధవారం, జనవరి 17, 2018

దారి చూడు దుమ్ము చూడు...

చాలా రోజుల తర్వాత సీమ తెలుగులో ఓ మాంచి ఫోక్ సాంగ్ విన్న ఫీలింగ్ అందించిన ఓ పాటను ఈ రోజు విందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కృష్ణార్జున యుద్ధం (2018)
సంగీతం : హిప్ హాప్ తమిళ
సాహిత్యం : పుట్టా పెంచల్ దాస్
గానం : పుట్టా పెంచల్ దాస్ 

పార్టీ అని మెల్లగా అడుగుతారేందిరా
చిత్తూరు జిల్లా మొత్తం
మన పలకల శబ్దం ఇనపడాలా
స్టార్ట్ మూజిక్

దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల వేరే చూడు
దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల వేరే చూడు
కమలపూడి
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ

బులుగు చొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా 
బులుగు చొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా 
చక్కని చుక్క
చక్కని చుక్కా దక్కే చూడూ మామా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
చిత్ర కన్ను కొంటేవాడా
 

 
మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావో
మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావో
నిన్ను కోరి
నిన్ను కోరి వన్నెలాడీ లైలా
కొట దాటీ పేటా చేరే

కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా
కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా
ఎక్కరానీ ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మావ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ
ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మావ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ


పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా
పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా
జంటగానే జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందా
జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందామంగళవారం, జనవరి 16, 2018

డుండుండుం గంగిరెద్దు...

మిత్రులందరకూ కనుమరోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు ఎడ్లపందాలతో సందడిగా గడిచే పల్లె వాతావరణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సరదా ఐన పాట విందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అవేకళ్లు (1967)
సంగీతం : వేదపాల్ వర్మ (వేదా)
సాహిత్యం : కొసరాజు 
గానం : సుశీల, బృందం

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
ప్రభువు గారికీ దండం పెట్టమన్నాడు
పాతపంచ తప్పకుండా కప్పునన్నాడు

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

రామయ్యకు సీతమ్మకు పెళ్ళి అన్నాడు
బొర్రల్లుడు ఒచ్చెననీ బుర్ర ఊదాడు
రామయ్యకు సీతమ్మకు పెళ్ళి అన్నాడు
బొర్రల్లుడు ఒచ్చెననీ బుర్ర ఊదాడు
బుగ్గ ఎరుపు బుల్లెమ్మకు సిగ్గేసిందీ
బుగ్గ ఎరుపు బుల్లెమ్మకు సిగ్గేసిందీ
తుర్రుమనీ ఇంటిలోకి దూరుకున్నదీ
తుర్రుమనీ ఇంటిలోకి దూరుకున్నదీ

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

అల్లుడు పిల్లని చూసీ ఐసైపోయాడు
ఇల్లు చూసి పూరిదనీ మూతి విరిశాడు
అల్లుడు పిల్లని చూసీ ఐసైపోయాడు
ఇల్లు చూసి పూరిదనీ మూతి విరిశాడు
గుడిసె పీకి మేడలాగ మార్చుదాములే
గుడిసె పీకి మేడలాగ మార్చుదాములే
పెళ్ళి చేసి దీవెనతో పంపుదాములే
పెళ్ళి చేసి దీవెనతో పంపుదాములే

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
ప్రభువు గారికీ దండం పెట్టమన్నాడు
పాతపంచ తప్పకుండా కప్పునన్నాడు

డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు
డుండుండుం గంగిరెద్దు దాసరొచ్చాడు
డుడుడు బసవన్నను తోలుకొచ్చాడు

 

సోమవారం, జనవరి 15, 2018

హైలో హైలెస్సారే...

మిత్రులందరకూ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ ఏడాదంతా మనమందరమూ భోగభాగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో తులతూగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఈ శుభసందర్భంలో సంక్రాంతి సందడినంతా పదాలలో కూర్చి వ్రాసిన ఓ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శతమానం భవతి (2017)
సంగీతం : మిక్కీ జె మేయర్‌
సాహిత్యం : శ్రీమణి 
గానం : మోహన, దివ్య దివాకర్,
ఆదిత్య అయ్యంగార్, రోహిత్‌ పరిటాల

గొబ్బియల్లో గొబ్బియల్లో
కొండానయ్యకు గొబ్బిళ్లు
ఆదీలక్ష్మీ అలమేలమ్మకు
అందమైన గొబ్బిళ్లు

కన్నె పిల్లల కోర్కెలు తీర్చే
వెన్నాలయ్యకు గొబ్బిళ్లు

ఆ వెన్నాలయ్యకు గొబ్బిళ్ళో
ముద్దులగుమ్మ బంగరు బొమ్మ
రుక్మిణమ్మకు గొబ్బిళ్ళో

ఆ రుక్మిణమ్మకు గొబ్బిళ్లు

గొబ్బియల్లో గొబ్బియల్లో
కొండానయ్యకు గొబ్బిళ్లు
ఆదిలక్ష్మీ అలమేలమ్మకు
అందమైన గొబ్బిళ్లు


హైలో హైలెస్సారే హరిదాసులు వచ్చారే
దోసిట రాసులు తేరే కొప్పును నింపేయ్‍రే
డూ డూ బసవడు చూడే వాకిట నిలుచున్నాడే
అల్లరి చేస్తున్నాడే సందడి మొనగాడె
 
కొత్త అల్లుళ్ళ అజమాయిషీలే
బావ మరదళ్ల చిలిపి వేషాలే
కోడి పందాల పరవళ్ళే
తోడు పేకాట రాయుళ్ళే
వాడ వాడంతా సరదాలై చిందులేసేలా ..


హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే


మూన్నాళ్ల సంబరమీ ఉత్సవమే
ఏడాది పాటంతా జ్ఞాపకమే
క్షణం తీరిక క్షణం అలసట
వశం కానీ ఉత్సాహమే

రైతు రారాజుల రాతలే మారగా
పెట్టు పోతలతో అందరికి చేయూతగా
మంచి తరుణాలకే పంచ పరమాణ్ణమే
పంచి పెట్టేల మనలోని మంచి తనమే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ
గణ గణ గణ గణ
హే కణ కణ కణ కణ
హే భగ భగ భగ భగ
గణ గణ గణ గణ
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే


రోకళ్ళు దంచేటి ధాన్యాలే
మనసుల్ని నింపేటి మాన్యాలే
స్వరం నిండుగా సంగీతాలుగా
సంతోషాలు మన సొంతమే

మట్టిలో పుట్టినా పట్టు బంగారమే
పెట్టి చేసారు మన చిన్ని హృదయాలనే
సాన పెట్టేయిలా కోరుకుంటే అలా
నింగి తారల్ని ఈ నేలలో పండించేలా

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే

హే భగ భగ భగ భగ భోగిమంటలే
గణ గణ గణ గణ గంగిరెద్దులే
కణ కణ కణ కణ కిరణ కాంతులే
హే ధగ ధగ ధగ ధగ ధనుస్సూర్యుడే
చక చక చక చక మకర రాశిలో
మెరిసే మురిసే సంక్రాంతే


ఆదివారం, జనవరి 14, 2018

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం...

మిత్రులందరకూ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు ధనుర్మాసపు చివరి రోజు గోదాకళ్యాణం సందర్బంగా గోదా కళ్యాణం చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన ప్రజెంటేషన్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. సినిమాలోని వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : గోదాకళ్యాణం
సంగీతం : నాగరాజు తాళ్ళూరి
సాహిత్యం : వేదవ్యాస్/ఉదయభాస్కర్  
గానం : మాళవిక. మణి నాగరాజు

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం
కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

కలియుగమున కర్కట మాసమున
పుత్తడి పుబ్బా నక్షత్రమున
పుడమిని సీతా సతివలె తులసీ
వనమున విరిసిన వరాల తల్లీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

ధనుర్మాసమున వ్రతమును చేసి
ధ్వయమంత్ర పాశురములు పాడీ
ముడిచిన విరులను ముకుందనికొసగీ
జతగా కూడిన జగదేక జననీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

సచీదేవి తిలకమును దిద్దగా
సరస్వతి మణి బాసికము కట్టగా
పార్వతీ పారాణి పెట్టగా
వధువయీ వరలిన వసుధాదేవీ

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

పరిమళ తైలము పూసీ శ్రీలక్ష్మీ
శ్రీహరీ కురులను దువ్వగా
మేళా దేవి కస్తూరి తిలకమును తీర్చగా
రంగడు వరుడై రంజిల్లు

కళ్యాణం గోదా కళ్యాణం
వైభోగం శ్రీరంగరంగని అంగరంగ వైభోగం

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail