గురువారం, జనవరి 17, 2019

పట్టి పట్టి నన్నే సూత్తాంటే...

కేరాఫ్ కంచరపాలెం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కేరాఫ్ కంచరపాలెం (2018)
సంగీతం : స్వీకార్ అగస్తి
సాహిత్యం : రఘుకుల్
గానం : స్వీకార్ అగస్తి

పట్టి పట్టి నన్నే సూత్తాంటే
పట్టలేక ఏటో అవుతాందే
పట్టుపట్టి జోడి కట్టానే
పట్టలేని హాయే పొందానే

కొంటె పిల్ల నువ్వూ
తుంటరోణ్ణి నేనూ
రాధ ఎంట కిష్టుడ్నే

కోట రాణి నువ్వూ
తోటమాలి నేనూ
నీకు తగ్గ ఈరుణ్ణే

జట్టుకట్టు సేపట్టూ
ఒగ్గేయ్ నే నీ మీదే ఒట్టూ
ఏఏ..ఏఏ..ఓఓఓ..ఓఓఓ..

 తందన్నారె తారే తన్నాన్నే
తన్నన్నారె తారె తారారే

టిట్టీరిటి టీటీ ప్యాంప్యాంప్యాం.. 
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాంట్యాం..టం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాండ్యాం..ట్యాం.డ్యాం..
తరిదీ తరిదా తరిది..

రాములోరైనా సీతతోటే ఉన్నా
సూడలేదు లోకం అదేటో
తుళ్ళి ఆడుతుంటే తట్టుకోదురయ్యో
కుళ్ళుబోతు లోకం కథేటో

యే కులము గిలము బలమూ జూసి
వయసు వరస సొగసు సూసి
పుట్టుకొస్తదా రా ప్రేమ

మనసు మనసు కొంతెనేసి
తనువు తనువు మెలికలేసే
తీరేరా ప్రేమా..

 
సిన్నపిల్లలైనా యేళ్ళు మళ్ళుతున్నా
ప్రేమలోన అంతా ఓటేగా
లచ్చలెన్ని ఉన్నా డొక్కలాడకున్నా
ప్రేమ లక్షణాలు అవేగా

ఏ ఎతికి ఎతికి సూత్తాది కన్ను
కుదురు సెదిరి పోతది తెన్ను
జివ్వుమంటదంటా వెన్ను

సిలకపలుకే తానేమన్న
పులకరింతె నేనేం విన్నా
వలపోక వింతేనా

జట్టుకట్టు సేపట్టు
ఒగ్గేయ్ నే నీ మీదే ఒట్టూ

కస్సుబుస్సులైనా కొంటె సూపులైనా
కంటికింపులేగా ఏదైనా
సందడెంత ఉన్నా ముందరెవ్వరున్నా
నింగి అంచులోనే నేనున్నా

ఏ అడుగులడుగులేత్తా ఉన్నా
కదల మెదలకుంట ఉన్నా
అంతులేని ప్రేమేనన్నా

మాటలోరద లైతావున్నా
మౌనమంతా నిండి ఉన్నా
నీతో నేనున్నా

హేయ్..జట్టుకట్టూ సేపట్టూ
ఒగ్గేయ్ నే నీమీదే ఒట్టూ

ఏయ్..ఏ...ఏయ్..ఓఓఓఓ...

టిట్టీరిటి టీటీ ప్యాంప్యాంప్యాం.. 
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాంట్యాం..టం..
టిట్టీరిట్టి టీటీ ట్యాండ్యాండ్యాండ్యాండ్యాం..
ప్రేమకు ఉందా పరిధి


బుధవారం, జనవరి 16, 2019

కొండపల్లి రాజా...

అందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈరోజు పూజలందుకునే పశువులను గురించిన ఓ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కొండపల్లి రాజా (1993)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : ?? వేటూరి / భువనచంద్ర 
గానం : బాలు

కొండపల్లి రాజా గుండె చూడరా
బసవన్న ఓ బసవన్నా
గుండెలోన పొంగే ప్రేమ నీదిరా
వినరన్నా ఓ బసవన్నా

పశువంటె మనిషికి అలుసు
మనసున్న నీకది తెలుసు
అ ఆ ఇ ఈ రానె రాదు
అయినా మాయా మర్మం లేదు

కొండపల్లి రాజా గుండె చూడరా
బసవన్న ఓ బసవన్నా
గుండెలోన పొంగే ప్రేమ నీదిరా
వినరన్నా ఓ బసవన్నా

కన్నతల్లిలా పాలనిచ్చి ప్రాణం పోసే
త్యాగం ఉన్న గొప్ప జాతి నీది
సొమ్ము చూపిస్తే గొంతు కోసి రంకెలేసే
జాలిలేని పాడు లోకం మాది తెలుసా బసవన్న
నీకైనా యెందుకు ఇంతటి భేదం
క్షణమే బతుకన్న ఓ బసవన్న
మనిషికి లేదురా పాశం
కాటికెళ్ళినా కాసు వీడడు
సాటివాడిపై జాలి చూపడు
డబ్బును మేసే మనుషులు కన్న
గడ్డిని మేసే నువ్వె మిన్న

కొండపల్లి రాజా గుండె చూడరా
బసవన్న ఓ బసవన్నా
గుండెలోన పొంగే ప్రేమ నీదిరా
వినరన్నా ఓ బసవన్నా

మబ్బు డొంకల్లో దూసుకెళ్ళే పక్షిని చూసి
కూర్చినాడు మనిషి విమానం
వాగు వంకల్లో ఈదుకెళ్ళే చేపని చూసి
నేర్చినాడు పడవ ప్రయాణం
దివికి భువికి ముచ్చటగా
నిచ్చెన వేసిన మనిషి
చెలిమి కలిమి నలుగురికి
ఎందుకు పంచడు తెలిసీ
తరిగి పోనిది ప్రేమ ఒక్కటే
తిరిగి రానిది ప్రాణమొక్కటే
ప్రాణం కన్నా స్నేహం మిన్న
స్నేహం లేని బతుకే సున్నా

కొండపల్లి రాజా గుండె చూడరా
బసవన్న ఓ బసవన్నా
గుండెలోన పొంగే ప్రేమ నీదిరా
వినరన్నా ఓ బసవన్నా

పశువంటె మనిషికి అలుసు
మనసున్న నీకది తెలుసు
అ ఆ ఇ ఈ రానె రాదు
అయినా మాయా మర్మం లేదు

కొండపల్లి రాజా గుండె చూడరా
బసవన్న ఓ బసవన్నా
గుండెలోన పొంగే ప్రేమ నీదిరా
వినరన్నా ఓ బసవన్నా 


మంగళవారం, జనవరి 15, 2019

సంబరాలా సంకురాత్రి...

మిత్రులందరకూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్బంగా ఊరంతా సంక్రాంతి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఊరంతా సంక్రాంతి (1983)
సంగీతం : బాలు
సాహిత్యం : దాసరి
గానం : బాలు, జానకి, సుశీల

సంబరాలా సంకురాత్రి... ఊరంతా పిలిచిందీ
ముత్యాలా ముగ్గుల్లో... ముద్దాబంతి గొబ్బిల్లో
ఆడా మగ ఆడిపాడే పాటల్లో..

ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా
ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా

సంబరాలా సంకురాత్రి..ఊరంతా పిలిచిందీ
ముత్యాలా ముగ్గుల్లో... ముద్దాబంతి గొబ్బిల్లో
ఆడా మగ ఆడిపాడే పాటల్లో..

ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా
ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా

తన తనెతాన తానాన తానా
తన తననాన తానె తానా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ

అందాలే ముద్దులిచ్చి... బంధాలు వేసేను
గారాలే ముడులు వేసి... గంధాలు పూసేను

అ రె రె రె రె...
లోగిళ్ళలోన సిగ్గులన్ని వెల్లలేసే.. ప్రేమ రంగులేసే
కన్నెపిల్లలో సోకు పండిందనీ
కాపు కావాలనీ... తోడురావాలనీ..హోయ్

అందాలే ముద్దులిచ్చి... బంధాలు వేసేను
గారాలే ముడులువేసి... గంధాలు పూసేను
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..

అల్లీ అల్లని పందిట్లో... అల్లరి జంటల ముచ్చట్లు
చూపులు కలిసిన వాకిట్లో... ఊపిరి సలపని తప్పెట్లు
దేవుడి గుళ్ళో సన్నాయల్లే... మ్రోగాలనీ

హోయ్... సంబరాలా సంకురాత్రి... ఊరంతా పిలిచిందీ
ముత్యాలా ముగ్గుల్లో... ముద్దాబంతి గొబ్బిల్లో
ఆడా మగ ఆడిపాడే పాటల్లో..

ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా
ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా

ఓఓ ఓహో... తానా తానా తానా తానా తానా ఆ తాననా
ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా

వయ్యారం వలపువాకిట... చిరు చిందులేసేను
సింగారం తలపు చాటున... తొలి ఊసులాడేను.. హా

కళ్ళల్లోని ఆశలన్ని కొండా కొచ్చే... ముడుపులిచ్చీ
గుండెచాటు కలలన్ని తీరాలనీ...
వలపు సాగాలనీ... రేవు చేరాలనీ

హోయ్..వయ్యారం వలపువాకిట... చిరు చిందులేసేను
సింగారం తలపు చాటున... తొలి ఊసులాడేను

ఆహా హా..నవ్వీ నవ్వని నవ్వుల్లో..
తెలిసీ తెలియని పరవళ్ళు
కలసీ కలవని కళ్ళల్లో... తీరీ తీరని ఆకళ్లు
తీరే రోజు రేపో మాపో రావాలనీ..హోయ్

సంబరాలా సంకురాత్రి... ఊరంతా పిలిచిందీ
ముత్యాలా ముగ్గుల్లో... ముద్దాబంతి గొబ్బిల్లో
ఆడా మగ ఆడిపాడే పాటల్లో..

ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా
ఏడాదికోపండగా... ఆ... బ్రతుకంత తొలిపండగా

సోమవారం, జనవరి 14, 2019

కళ్యాణ వైభోగమూ...

ధనుర్మాసపు చివరి రోజున ఈ చక్కని శ్రీకృష్ణుని కళ్యాణం పాట తలచుకుందాం. ఎంబెడ్ చేసిన ఈ పాటను ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకొనవచ్చు.

చిత్రం : యశోద కృష్ణ (1975) 
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర/సినారె/కొసరాజు ?
గానం : పి.సుశీల, బి.వసంత
  
కళ్యాణ వైభోగమూ..
ఇలలో కన్నుల వైకుంఠమూ..
శ్రీకృష్ణ కళ్యాణ వైభోగమూ 
చూచిన వారిదే సంతోషం.. 
చూడని తల్లిదే సంతాపం
కళ్యాణ వైభోగమూ..
ఇలలో కన్నుల వైకుంఠమూ..
శ్రీకృష్ణ కళ్యాణ వైభోగమూ

కోరి వరించిన కోమలి రుక్మిణి గోవిందుని తొలిసతి ఆయె
కోరి వరించిన కోమలి రుక్మిణి గోవిందుని తొలిసతి ఆయె
మణికై వెదుకా భార్యామణిగా మగువ జాంబవతి మనువాడే..
మణికై వెదుకా భార్యామణిగా మగువ జాంబవతి మనువాడే..
సత్యభామ ప్రియ సతిగా జతగా నిత్యము హరిలో నెలకొనయే
సత్యభామ ప్రియ సతిగా జతగా నిత్యము హరిలో నెలకొనయే
కాళిందీ సతి కడు పుణ్య వ్రతమున నీలవర్ణుని నెలతాయే
కాళిందీ సతి కడు పుణ్య వ్రతమున నీలవర్ణుని నెలతాయే

కళ్యాణ వైభోగమూ..
ఇలలో కన్నుల వైకుంఠమూ..
శ్రీకృష్ణ కళ్యాణ వైభోగమూ

మేనయత్త సుత మిత్రవింద హరి ప్రాణప్రియునిగా వరియించే
మేనయత్త సుత మిత్రవింద హరి ప్రాణప్రియునిగా వరియించే
  నాగ్నజితి సతి నందనందనుని అగ్ని సాక్షిగా పెండ్లాడే 
 నాగ్నజితి సతి నందనందనుని అగ్ని సాక్షిగా పెండ్లాడే
లక్షణ కుమారి శుభలక్షణ శోభిత పంకజాక్షుని ఏడవ భార్యాయే..
లక్షణ కుమారి శుభలక్షణ శోభిత పంకజాక్షుని ఏడవ భార్యాయే..
శృతకీర్తి తనయ సుదతి బద్ర మధుసూదను అష్టమ మహిషాయే 
శృతకీర్తి తనయ సుదతి బద్ర మధుసూదను అష్టమ మహిషాయే

కళ్యాణ వైభోగమూ..
ఇలలో కన్నుల వైకుంఠమూ..
శ్రీకృష్ణ కళ్యాణ వైభోగమూ

 

ఆదివారం, జనవరి 13, 2019

యమునా తీరం...

ఆనంద్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆనంద్ (2004)
సంగీతం : కె.ఎం.రాథాకృష్ణ
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : హరిహరన్, చిత్ర  

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం
నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో
 
నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో 
 నిలువగనే తేనెల్లో పూదారి ఎన్నెల్లో
గోదారి మెరుపులతో


యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

ఒక్క చిరునవ్వే పిలుపు విధికి సైతం
చిన్న నిట్టూర్పే గెలుపు మనకు సైతం
శిశిరంలో చలి మంటై రగిలేదే ప్రేమా
చిగురించే ఋతువల్లే విరబూసే ప్రేమా

మరువకుమా ఆనందమానందం
ఆనందమాయేటి మధుర కథా
మరువకుమా ఆనందమానందం
ఆనందమాయేటి మధుర కథా

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం
  
ప్రాప్తమనుకో ఈ క్షణమే బ్రతుకులాగా
పండెననుకో ఈ బ్రతుకే మనసు తీరా

శిధిలంగా విధినైనా చేసేదే ప్రేమా
హృదయంలా తననైనా మరిచేదే ప్రేమా
మరువకుమా ఆనందమానందం
ఆనందమాయేటి మనసు కథా

మరువకుమా ఆనందమానందం
ఆనందమాయేటి మనసు కథా

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం 
నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో 
నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో 
నిలువగనే తేనెల్లో పూదారి ఎన్నెల్లో 
గోదారి మెరుపులతో
 
 

శనివారం, జనవరి 12, 2019

నల్లని వాడా...

రావు బాలసరస్వతి గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని లలిత గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లలిత గీతం
సంగీతం :
సాహిత్యం : వింజమూరి శివరామారావు
గానం : రావు బాల సరస్వతి

నల్లని వాడా.. నే గొల్ల కన్నెనోయ్
పిల్లన గ్రోవూదుమూ.. నా యుల్లము రంజిల్లగా
నల్లని వాడా.. నే గొల్ల కన్నెనోయ్
పిల్లన గ్రోవూదుమూ..నా యుల్లము రంజిల్లగా

నల్లని వాడా..ఆఆఆ...

నీ తీయని పాటలకై రేతిరి ఒంటిగ వచ్చితినే
నా మనసూ తనువూ.. నా మనికే నీది కదా

పిల్లన గ్రోవూదుమూ...
నల్లని వాడా..ఆఆఆ...


ఆకశానా మబ్బులనీ చీకటులే మూగెననీ
నేనెరుoగ నైతిని నీ తలపే వెలుంగాయె

పిల్లన గ్రోవూదుమూ...
నల్లని వాడా..ఆఆఆ...


మెరుపే నీ దూతికయై వలపే నా నెచ్చెలి యై
తోడితెచ్చె నీ దరికీనాడు పండే నా నోములూ

పిల్లన గ్రోవూదుమూ...
నల్లని వాడా..నే గొల్ల కన్నెనోయ్
పిల్లన గ్రోవూదుమూ..నా యుల్లము రంజిల్లగా
నల్లని వాడా..ఆఆఆ... 

శుక్రవారం, జనవరి 11, 2019

ధీరసమీరే యమునా తీరే...

ధర్మచక్రం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ధర్మచక్రం (1996)
సంగీతం : ఎం.ఎం.శ్రీలేఖ
సాహిత్యం : వేటూరి,
గానం : ఎస్.పి.బాలు, చిత్ర

ధీరసమీరే యమునా తీరే
వసతివనే వనమాలీ

గ్రామసమీపే ప్రేమకలాపే
చెలి తగునా రసకేళీ
ఆకాశమే నా హద్దుగా
నీకోసమొచ్చా ముద్దుగా
తెచ్చానురా మెచ్చానురా
గిచ్చేయి నచ్చిన సొగసులు


ధీరసమీరే యమునా తీరే
వసతివనే వనమాలీ

గ్రామసమీపే ప్రేమకలాపే
చెలి తగునా రసకేళీ

వేసంగి మల్లెల్లో సీతంగి వెన్నెల్లో
వేసారిపోతున్నారా రారా

హేమంత మంచుల్లో ఏకాంత మంచంలో
వేటాడుకుంటున్నానే నిన్నే
మొటిమ రగులు సెగలో
తిరగబడి మడమ తగులు వగలో

చిగురు వణుకు చలిలో
మదనుడికి పొగరు పెరిగె పొదలో
గోరింట పొద్దుల్లోన పేరంటాలే ఆడే వేళ

ధీరసమీరే యమునా తీరే
వలచితి నే వనమాలీ
గ్రామసమీపే ప్రేమకలాపే
ప్రియ తగునా రసకేళీ


లేలేత నీ అందం నా గీత గోవిందం
నా రాధ నీవే లేవే రావే
నీ గిల్లికజ్జాలు జాబిల్లి వెచ్చాలు
నా ఉట్టి కొట్టేస్తున్నా రామా

వయసు తెలిసె ఒడిలో
ఎద కరిగి తపన పెరుగు తడిలో
మనువు కుదిరె మదిలో
ఇంకెపుడు చనువు ముదురు గదిలో

వాలారు సందెల్లోన
వయ్యారాలే తాకే వేళ

ధీరసమీరే యమునా తీరే
వలచితి నే వనమాలీ
 ఆఆఅ గ్రామసమీపే ప్రేమకలాపే
ప్రియ తగునా రసకేళీ

ఆకాశమే నా హద్దుగా
నీకోసమొచ్చా ముద్దుగా
తెచ్చానురా మెచ్చానురా
గిచ్చేయి నచ్చిన సొగసులు


ధీరసమీరే యమునా తీరే
వసతివనే వనమాలీ

గ్రామసమీపే ప్రేమకలాపే
చెలి తగునా రసకేళీ

 

గురువారం, జనవరి 10, 2019

రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది...

అల్లరి మొగుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అల్లరి మొగుడు (1990)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, చిత్ర

తననం.. రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది... తననం
ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది... తననం
ఆ జానపదం ఝల్లు మన్నది .. తననం
ఆ జాణ జతై అల్లుకున్నది... 
మొగలిపువ్వు మారాజుకి మొదటి కానుక
ఎదను పరిచి వేసెయ్యనా ప్రణయ వేదిక
మల్లెపువ్వు మా రాణి ఈ గొల్ల గోపిక
మూగ మనసు వింటున్నది మురళిగీతిక .. తననం

రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది... తననం
ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది...

తాననతందానన.. తజుమ్ తజుమ్ తజుమ్ తజుమ్
తాననతందానన.. తజుమ్ తజుమ్.. తజుమ్ తజుమ్

ఆ పెంకితనాల పచ్చిగాలి ఇదేనా..
పొద్దుపోని ఆ ఈల.. ఈ గాలి ఆలాపన

ఆ కరుకుతనాల కన్నె మబ్బు ఇదేనా..
ఇంతలోనె చిన్నారి చినుకై చెలిమే చిలికెనా
అల్లరులన్ని పిల్లనగ్రోవికి స్వరములిచ్చేనా
కళ్ళెర్ర జేసి కిన్నెరసానికి సరళి నచ్చేనా

మెత్తదనం... తందానన... మెచ్చుకుని ...
గోపాలకృష్ణయ్య గారాలు చెల్లించనా

తననం.. రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది... తననం
ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది...
మొగలిపువ్వు మారాజుకి మొదటి కానుక
మూగ మనసు వింటున్నది మురళిగీతిక

నీ గుండె వినేలా వెంట వెంట ఉండేలా
గొంతులోని రాగాలు పంపాను ఈ గాలితో
ఆ ప్రేమ పదాల గాలిపాట స్వరాల పోల్చుకుని
కలిపేసుకున్నాను నా శ్వాసలో

ఎక్కడున్నా ఇక్కడ చిన్న వెన్నె వెణువయ్యె
కొంగును లాగే కొంటేదనాలే కనులకు వెలుగయ్యే
వన్నెలలో తందనానా. .వెన్నెలలో
వెచ్చనయ్యే వెల్లువలయ్యె వరసే ఇది

రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది...
ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది...
ఆ జానపదం ఘల్లు మన్నది ..
ఆ జాణ జతై అల్లుకున్నది... 

మొగలిపువ్వు మారాజుకి మొదటి కానుక
ఎదను పరిచి వేసెయ్యనా ప్రణయ వేదిక
మల్లెపువ్వు మా రాణి ఈ గొల్ల గోపిక
మూగ మనసు వింటున్నది మురళిగీతిక..

బుధవారం, జనవరి 09, 2019

నల్లనివాడే చల్లనివాడే...

పెళ్ళిసందడి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పెళ్ళిసందడి (1959)
సంగీతం : ఘంటసాల   
సాహిత్యం : సముద్రాల జూ.
గానం : పి.లీల, కె.రాణి   

నల్లనివాడే చల్లనివాడే
పిల్లనగ్రోవీ గోపాలుడే
రేపల్లెకు వెలుగే గోపాలుడే

చల్లలనమ్మే పిల్లలనాపే
అల్లరిచిల్లరి గోపాలుడే
కడుపల్లదనాల గోపాలుడే

గోవర్థనగిరి గోటను నిలిపీ
గోవుల కాచినవాడే
కాళియనాగును కాలనురాచీ
కాచిన మగసిరివాడే

జలకములాడే గోపీజనులా
వలువలు దోచినవాడే
ఒంటరి పడుచుల పైటలులాగే
తులిపే తుంటరివాడే

బృందావని నీ ఆనందముతో
మైమరపించిన గోవిందుడే
మైమరపించిన గోవిందుడే

చల్లలనమ్మే పిల్లలనాపే
అల్లరిచిల్లరి గోపాలుడే
కడుపల్లదనాల గోపాలుడే

మోహన మురళీ గానముతో
హాయిని గొలిపే వాడే
అందెల చిందుల సందడితో
మది తొందర పరిచే వాడే
చిన్నగ చేరీ పాలూ పెరుగూ
వెన్నలు దోచేవాడే
వన్నెలు చేసీ కన్నెల వలపూ
మిన్నగ దోచేవాడే

మాయా పూతన మాయా కంసుని
హతమార్చిన మొనగాడే
మధురానగరికి మాతామహునీ
రాజును చేసినవాడే
అందరివాడే సుందరుడే
మన నందకిశోరుడు గోవిందుడే
మన నందకిశోరుడు గోవిందుడే

నల్లనివాడే చల్లనివాడే
పిల్లనగ్రోవీ గోపాలుడే
రేపల్లెకు వెలుగే గోపాలుడే

ఓఓఓఓఓ...హో.హో...

నల్లనివాడే చల్లనివాడే
పిల్లనగ్రోవీ గోపాలుడే
రేపల్లెకు వెలుగే గోపాలుడే

 

మంగళవారం, జనవరి 08, 2019

తుమ్మెదా ఓ తుమ్మెదా...

శ్రీనివాస కళ్యాణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీనివాస కల్యాణం(1987) 
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతరామ శాస్త్రి 
గానం : బాలు, సుశీల 

తుమ్మెదా ఓ తుమ్మెదా ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా 
తుమ్మెదా ఓ తుమ్మెదా ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా 
 మగడు లేని వేళ తుమ్మెదా.. వచ్చి మొగమాట పెడతాడె తుమ్మెదా
మాట వరసకంటు తుమ్మెదా పచ్చి మోట సరసమాడె తుమ్మెదా
అత్త ఎదురుగానే తుమ్మెదా రెచ్చి హత్తుకోబోయాడె తుమ్మెదా
తుమ్మెదా ఓ తుమ్మెదా ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా

 
ఎదురు పడితె కదలనీక దడికడతాడే
పొద చాటుకి పద పదమని సొద పెడతాడే 

 ఎదురు పడితె కదలనీక దడికడతాడే
పొద చాటుకి పద పదమని సొద పెడతాడే
 
ఒప్పనంటె వదలడమ్మా ముప్పు తప్పదంటె బెదరడమ్మా
ఒప్పనంటె వదలడమ్మా ముప్పు తప్పదంటె బెదరడమ్మా

చుట్టు పక్కలేమాత్రం చూడని ఆత్రం 
పట్టు విడుపు లేనిదమ్మ కృష్ణుని పంతం

మగడు లేని వేళ తుమ్మెదా.. వచ్చి మొగమాట పెడతాడె తుమ్మెదా
మాట వరసకంటు తుమ్మెదా పచ్చి మోట సరసమాడె తుమ్మెదా
అత్త ఎదురుగానే తుమ్మెదా రెచ్చి హత్తుకోబోయాడె తుమ్మెదా
తుమ్మెదా ఓ తుమ్మెదా ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా 

తుమ్మెదా తుమ్మెదా

తానమాడు వేళ తాను దిగబడతాడే
మాను మాటు చేసి చుడ ఎగబడతాడే 

 తానమాడు వేళ తాను దిగబడతాడే
మాను మాటు చేసి చుడ ఎగబడతాడే 

చెప్పుకుంటె సిగ్గు చేటు అబ్బ నిప్పులాంటి చూపు కాటు 
 చెప్పుకుంటె సిగ్గు చేటు అబ్బ నిప్పులాంటి చూపు కాటు  
ఆదమరిచి ఉన్నామా కోకలు మాయం 
ఆనక ఎమనుకున్నా రాదే సాయం

మగడు లేని వేళ తుమ్మెదా.. వచ్చి మొగమాట పెడతాడె తుమ్మెదా
మాట వరసకంటు తుమ్మెదా పచ్చి మోట సరసమాడె తుమ్మెదా
అత్త ఎదురుగానే తుమ్మెదా రెచ్చి హత్తుకోబోయాడె తుమ్మెదా
తుమ్మెదా ఓ తుమ్మెదా ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా

 
తుమ్మెదా ఓ తుమ్మెదా ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా 

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.