మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 21, 2017

మనసైన.. ఓ చినదాన..

దత్తపుత్రుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దత్త పుత్రుడు (1972)
సంగీతం : టి. చలపతిరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, రమోల

మనసైన.. ఓ చినదాన..
ఒక మాటుంది వింటావా
ఆ.. సిగ్గుపడే.. ఓహ్ చిలకమ్మా..
కంది చేనుంది పోదామా
ఓహో..
మనసైన.. ఓహ్ చినదాన..
ఒక మాటుంది వింటావా
ఆ.. సిగ్గుపడే.. ఓహ్ చిలకమ్మా..
కంది చేనుంది పోదామా

ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లెట్లెట్లా
అట్లా గట్లా గట్లా అట్లట్లట్లా
ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ..
అహహహహా..
ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ..
అహహహహా..

నా గుండెలోన అందమైన గూడు ఉన్నది..
ఆ గూటిలోన నీకే చోటు ఉన్నది
ఆహ..
నా గుండెలోన అందమైన గూడు ఉన్నది..
ఆ గూటిలోన నీకే చోటు ఉన్నది
ఆ చోట ఉంటావా..
ఆ..
నా మాట వింటావా..
ఊఁహూఁ..
ఆ చోట ఉంటావా..ఆ..
నా మాట వింటావా..ఆ..ఆ..
నా మాట వింటావా..
బులపాటం తీర్చుకుంటావా

మనసైన.. ఓహ్ చినదాన..
ఒక మాటుంది వింటావా
ఆ.. సిగ్గుపడే.. ఓహ్ చిలకమ్మా..
కంది చేనుంది పోదామా
ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లెట్లెట్లా
అట్లా గట్లా గట్లా అట్లట్లట్లా
ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ..
అహహహహా..
ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ..
అహహహహా..

మా ఇంటి వెనక సన్నజాజి పందిరున్నది..
ఆ పందిరి కింద మల్లెపూల పానుపున్నది
మా ఇంటి వెనక సన్నజాజి పందిరున్నది..
ఆ పందిరి కింద మల్లెపూల పానుపున్నది
ఆ పానుపు అడిగింది..
ఊఁ..
నీ రాణి ఎవరంది..
ఓహో..
ఆ పానుపు అడిగింది.. నీ రాణి ఎవరంది..
మన కోసం చూస్తూ ఉంది..

మనసైన.. ఓహ్ చినదాన..
ఒక మాటుంది వింటావా
ఆ.. సిగ్గుపడే.. ఓహ్ చిలకమ్మా..
కంది చేనుంది పోదామా
ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లెట్లెట్లా
అట్లా గట్లా గట్లా అట్లట్లట్లా
ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ..
అహహహహా..
ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ.. ఒడిలెహీ..
అహహహహా..

నీ నవ్వులే ఈ తోట నిండా కమ్ముకున్నాయి..
నీ పొంగులే నా గుండెలో ఉప్పొంగుతున్నాయి
ఊఁ..
నీ నవ్వులే ఈ తోట నిండా కమ్ముకున్నాయి..
నీ పొంగులే నా గుండెలో ఉప్పొంగుతున్నాయి
కొంచెం చూడనిస్తావా..
నో..నో..
పోని తాకనిస్తావా..
ఆహ..
కొంచెం చూడనిస్తావా..ఆ..ఆ.. పోని తాకనిస్తావా..
నను నీతో చేర్చుకుంటావా..ఆ..

మనసైన.. ఓహ్ చినదాన..
ఒక మాటుంది వింటావా
ఆ.. సిగ్గుపడే.. ఓహ్ చిలకమ్మా..
కంది చేనుంది పోదామా.. 

 

సోమవారం, ఫిబ్రవరి 20, 2017

పరుగులు తీయాలి...

మల్లీశ్వరి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రం వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మల్లీశ్వరి (1951)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : దేవులపల్లి
గానం : ఘంటసాల, భానుమతి

ఓ....ఓ...
హేయ్! పరుగులు తీయాలి ఓ
గిత్తలు ఉరకలు వేయాలి
హేయ్! పరుగులు తీయాలి ఓ
గిత్తలు ఉరకలు వేయాలి

హేయ్! బిరబిర జరజర పరుగున పరుగున
ఊరు చేరాలి.. మన ఊరు చేరాలి
ఓ.....హోరుగాలి కారుమబ్బులు
హోరుగాలి కారుమబ్బులు...
ముసిరేలోగా మూగేలోగా
ఊరు చేరాలి.. మన ఊరు చేరాలి

గలగల గలగల కొమ్ముల గజ్జెలు..
ఖణఖణ ఖణఖణ మేళ్ళో గంటలు ఆ....ఆ....
గలగల గలగల కొమ్ముల గజ్జెలు..
ఖణఖణ ఖణఖణ మేళ్ళో గంటలు ఆ....ఆ....
వాగులుదాటి.. వంకలు దాటి..
ఊరు చేరాలి.. మన ఊరు చేరాలి

ఆ......ఆ.....ఆ....... అవిగో అవిగో..

నల్లని మబ్బులు గుంపులు గుంపులు
తెల్లని కొంగలు బారులు బారులు..
అవిగో అవిగో.. అవిగో అవిగో

నల్లని మబ్బులు గుంపులు గుంపులు
తెల్లని కొంగలు బారులు బారులు...
అవిగో అవిగో అవిగో

ఆ...ఆ... పచ్చనితోటలు విచ్చిన పూవులు
ఊగే గాలుల తూగే తీగలు అవిగో...
కొమ్మల మూగే కోయిల జంటలు
ఝుమ్మని మూగే తుమ్మెద గుంపులు అవిగో అవిగో..
ఆ...ఆ......ఆ....ఆ....... ఆ...ఆ......ఆ....ఆ..
 

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 19, 2017

ఓహో బస్తీ దొరసాని...

అభిమానం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అభిమానం (1959)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : సముద్రాల (జూనియర్)
గానం : ఘంటసాల, జిక్కి

ఓహో బస్తీ దొరసాని బాగా ముస్తాబయ్యిందీ
అందచందాల వన్నేలాడి ఎంతో బాగుంది..
ఓహో బస్తీ దొరసాని బాగా ముస్తాబయ్యిందీ
అందచందాల వన్నేలాడి ఎంతో బాగుంది...
ఓహో బస్తీ దొరసాని..

ముచ్చటైన కురులను దువ్వి పూలదండ ముడిచింది
పూలదండతో బాటే మూతి కూడ ముడిచింది
హాయ్! ముచ్చటైన కురులను దువ్వి పూలదండ ముడిచింది
పూలదండతో బాటే మూతి కూడ ముడిచింది
హాయ్! ఆపై కోపం వచ్చింది.. వచ్చిన కోపం హెచ్చింది
అందచందాల వన్నెలాడి అయినా బాగుంది

ఓహో బస్తీ దొరసాని బాగా ముస్తాబయ్యిందీ
అందచందాల వన్నేలాడి ఎంతో బాగుంది...
ఓహో బస్తీ దొరసాని..

కొత్త పెళ్ళికూతురి మదిలో కొసరు సిగ్గు వేసింది
మత్తు మత్తు కన్నులతోను మనసు తీర చూసింది
హాయ్! కొత్త పెళ్ళికూతురి మదిలో కొసరు సిగ్గు వేసింది
మత్తు మత్తు కన్నులతోను మనసు తీర చూసింది

హాయ్..ఆమెకు సరదా వేసింది జరిగి దగ్గరకొచ్చింది
అందచందాల వన్నెలాడి కోపం పోయింది

ఓహో బస్తీ దొరసాని బాగా ముస్తాబయ్యిందీ
అందచందాల వన్నేలాడి ఎంతో బాగుంది...
ఓహో బస్తీ దొరసాని..

పడుచువాళ్ళ పాటలతోనే పల్లెసీమ పండింది..
పల్లెసీమలో హాయి వెల్లివిరిసి నిండింది..
హాయ్! పడుచువాళ్ళ పాటలతోనే పల్లెసీమ పండింది
పల్లెసీమలో హాయి వెల్లివిరిసి నిండింది...

హాయ్! చివరకు చిలిపిగ నవ్వింది..చేయి చేయి కలిపింది
అందచందాల వన్నెలాడి ఆడి పాడింది

ఓహో బస్తీ దొరసాని బాగా ముస్తాబయ్యిందీ
అందచందాల వన్నేలాడి ఎంతో బాగుంది...
ఓహో బస్తీ దొరసాని..ఓహో బస్తీ దొరసాని..
ఓహో బస్తీ దొరసాని


శనివారం, ఫిబ్రవరి 18, 2017

ఇది మల్లెల వేళయనీ...

సుఖ దుఃఖాలు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సుఖదుఃఖాలు (1968)
సంగీతం : కోదండపాణి
సాహిత్యం : దేవులపల్లి
గానం : సుశీల

ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..

ఇది మల్లెల వేళయనీ
ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల
ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది


కసిరే ఏండలు కాల్చునని
ముసిరే వానలు ముంచునని
ఇక కసిరే ఏండలు కాల్చునని
మరి ముసిరే వానలు ముంచునని
ఎరుగని కొయిల ఎగిరిందీ..
ఎరుగని కొయిల ఎగిరింది
చిరిగిన రెక్కల వొరిగిందీ నేలకు వొరిగింది

ఇది మల్లెల వేళయనీ
ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల
ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది


మరిగి పోయేది మానవ హృదయం
కరుణ కరిగేది చల్లని దైవం
మరిగి పోయేది మానవ హృదయం
కరుణ కరిగేది చల్లని దైవం
వాడే లతకు ఎదురై వచ్చు 
వాడని వసంతమాసం
వసి వాడని కుసుమ విలాసం

ఇది మల్లెల వేళయనీ
ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల
ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది


ద్వారానికి తారా మణిహారం
హారతి వెన్నెల కర్పూరం
ద్వారానికి తారా మణిహారం
హారతి వెన్నెల కర్పూరం
మోసం ద్వేషం లేని సీమలో
మోసం ద్వేషం లేని సీమలో
మొగసాల నిలిచెనీ మందారం

ఇది మల్లెల వేళయనీ
ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల
ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది 
 

 

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 17, 2017

చినదానా చినదానా...

పిడుగురాముడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పిడుగు రాముడు (1966)
సంగీతం : టి.వి.రాజు
రచన : సినారె
గానం : ఘంటసాల, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరీ

చినదానా చినదానా ఓ చిలిపి కనులదానా
రా ముందుకు సిగ్గెందుకు నీ ముందు నేను లేనా

చినదానా చినదానా ఓ చిలిపి కనులదానా
రా ముందుకు సిగ్గెందుకు నీ ముందు నేను లేనా

దాటలేదు పదహారేళ్ళు దాచలేవు బెదిరే కళ్ళు
దాటలేదు పదహారేళ్ళు దాచలేవు బెదిరే కళ్ళు
గాలి తాకితేనే..హొయ్ హొయ్.. కందిపోవు నీ ఒళ్ళు
కందిపోవు నీ ఒళ్ళు

చినదానా చినదానా ఓ చిలిపి కనులదానా
రా ముందుకు సిగ్గెందుకు నీ ముందు నేను లేనా

జడపాయలు వడి వేసేవు జారుపైట సరి చేసేవు
జడపాయలు వడి వేసేవు జారుపైట సరి చేసేవు
లేత నడుము జువు జువ్వనగా లేచి లేచి నడిచేవు
లేచి లేచి నడిచేవు

చినదానా చినదానా ఓ చిలిపి కనులదానా
రా ముందుకు సిగ్గెందుకు నీ ముందు నేను లేనా

ఉలికి ఉలికి చూడబోకు ఉంటి నేను తోడు నీకు
ఉలికి ఉలికి చూడబోకు ఉంటి నేను తోడు నీకు
ఎదుట నీవు ఉంటే చాలు ఇంక ఎదురు లేదు నాకు
ఇంక ఎదురు లేదు నాకు

చినదానా చినదానా ఓ చిలిపి కనులదానా
రా ముందుకు సిగ్గెందుకు నీ ముందు నేను లేనా

 

గురువారం, ఫిబ్రవరి 16, 2017

ఎక్కడో చూసినట్టు...

ప్రేమ మందిరం చిత్రంలో ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ మందిరం (1981)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : దాసరి
గానం : బాలు, సుశీల

ఎక్కడో.. ఓ ఓ ఓ......ఎప్పుడో.. ఓ ఓ ఓ...
ఎక్కడో చూసినట్టు ఉన్నాది నాకు
ఎప్పుడో కలిసినట్టు ఉన్నాది నాకు
బాలరాజువా.. దేవదాసువా..
బాటసారివా.. కాళిదాసువా

ఎప్పుడో.. ఓ ఓ ఓ... ఎక్కడో.. ఓ ఓ ఓ...
ఎప్పుడో చూసినట్టు ఉన్నాది నాకు
ఎక్కడో కలిసినట్టు ఉన్నాది నాకు
చంద్రలేఖవా.. శశిరేఖవా..
భద్రకాళివా.. చండీప్రియవా

మొదటి సారి కలుసుకున్నదర్ధరాత్రిరీ
చూసుకున్న చూపులన్ని అదో మాదిరి
మొదటి సారి కలుసుకున్నదర్ధరాత్రిరీ
చూసుకున్న చూపులన్ని అదో మాదిరి

ఆపై ప్రతిరాతిరి కలల రాతిరి
అవి చెదరగానే కలత రాతిరి
ఆపై ప్రతిరాతిరి కలల రాతిరి
అవి చెదరగానే కలత రాతిరి
కలల రాతిరీ.. కథల రాతిరి.. ప్రేమ కథల రాతిరి
కలత రాతిరీ.. బరువు రాతిరి.. గుండె బరువు రాతిరి

ఎప్పుడో.. ఓ ఓ ఓ... ఎక్కడో.. ఓ ఓ ఓ...
ఎప్పుడో చూసినట్టు ఉన్నాది నాకు
ఎక్కడో కలిసినట్టు ఉన్నాది నాకు
చంద్రలేఖవా.. శశిరేఖవా..బాటసారివా..కాళిదాసువా

ఆహాహా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆహాహా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

మొట్ట మొదటి పరిచయం మరుపురానిదీ
రోజు రోజు కది మరీ దగ్గరవుతది
మొట్ట మొదటి పరిచయం మరుపురానిదీ
రోజు రోజు కదీ మరీ దగ్గరవుతది

ఆపై ప్రతి రోజు అది గట్టి పడతదీ
నువ్వు ఊరుకుంటే మీద పడతది
ఆపై ప్రతి రోజు అది గట్టి పడతదీ
నువ్వు ఊరుకుంటే మీద పడతది

మీద పడతదీ.. మోజుపడతదీ.. పెళ్ళి మోజు పడతది
గట్టి పడతదీ.. కట్టమంటది.. తాళి కట్టమంటది

ఎక్కడో.. ఓ ఓ ఓ......ఎప్పుడో.. ఓ ఓ ఓ...
ఎక్కడో చూసినట్టు ఉన్నాది నాకు
ఎప్పుడో కలిసినట్టు ఉన్నాది నాకు
బాలరాజువా.. దేవదాసువా..
భద్రకాళివా.. చండీప్రియవా

ఎక్కడో.. ఓ ఓ ఓ......ఎప్పుడో.. ఓ ఓ ఓ... 

 

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 15, 2017

తకధిమి తకధిమితోం...

ధర్మాత్ముడు చిత్రం కోసం ఏసుదాసు గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ధర్మాత్ముడు (1983)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : మైలవరపు గోపి
గానం : ఏసుదాస్

తకధిమి తకధిమితోం దీనీ తస్సాదియ్యా
ఏ ఊరు ఏ వాడా చందమామా
ఈ గూడు చేరావే చందమామా
తకధిమి తకధిమితోం దీనీ తస్సాదియ్యా
ఏ ఊరు ఏ వాడా చందమామా
ఈ గూడు చేరావే చందమామా

రూపం చూస్తే దీపమని లోకం తెలియని పాపవని
ఎట్టా నీతో చెప్పేది చెప్పక ఎట్టా దాచేది
ఏమి చిత్రమే ఇదీ చందమామా
ఎంత చోద్యమే ఇదీ చందమామా


తకధిమి తకధిమితోం దీనీ తస్సాదియ్యా
ఏ ఊరు ఏ వాడా చందమామా
ఈ గూడు చేరావే చందమామా

చేరే తీరం ఏదైనా పయనించేదీ ఒక పడవ
ఎవరికి ఎవరో నిన్నటికి ఏమౌతామో రేపటికి
బదులు పలకవే నువ్వు చందమామా
పలకలేవులే నువ్వు చందమామా
 
తకధిమి తకధిమితోం దీనీ తస్సాదియ్యా
ఏ ఊరు ఏ వాడా చందమామా
ఈ గూడు చేరావే చందమామా 


మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 14, 2017

శాంతి ఓం శాంతీ...

ప్రేమికుల రోజు సంధర్బంగా ప్రేమికులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రన్ రాజా రన్ లోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రన్ రాజా రన్ (2014)
సంగీతం : జిబ్రన్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : క్లింటన్ సెర్జో, మాయా అయ్యర్

వస్తావ వస్తావ నా తోడై వస్తావా
ఇస్తావా ఇస్తావా నీచెయ్యందిస్తావా
నా రెండు కళ్లతొ ఈలోకం చూస్తావా హో..
టెన్షన్సు ప్రాబ్లంసు అన్నీ వదిలొస్తావా
ఆనందం ఆక్సీజన్ ఎంటోరుచి చూస్తావా
ఫ్రీడంతో ఇష్టంగా సల్సాలే చేస్తావా
హో.. ఓహో..

శాంతి ఓం శాంతీ.. ఛోడో కల్కీ బాతే..
లివ్ ఫర్ ద డే.. రైట్ నౌ
శాంతి ఓం శాంతీ.. ఛోడో కల్కీ బాతే..
లివ్ ఫర్ ద డే.. రైట్ నౌ

రేపంటే కంగారై కన్నీరైపోతుందే
ఈజీగా ఈ నిమిషం చెయిజారిపోతుందే
చిరునవ్వే నువ్వైతే భయమే భయ పడుతుందే
హే..లివ్ ఫర్ ద లివ్ ఫర్ ద డే.. ఓఓ.. 
నవ్వైనా కెవ్వైనా నీలోనె పుడుతుందే
ఈలోకం అద్దంలా నిన్నే చూపిస్తోందే
సంతోషం సీక్రెట్ కీ నీచేతుల్లో ఉందే..

శాంతి ఓం శాంతీ.. ఛోడో కల్కీ బాతే..
లివ్ ఫర్ ద డే.. రైట్ నౌ
శాంతి ఓం శాంతీ.. ఛోడో కల్కీ బాతే..
లివ్ ఫర్ ద డే.. రైట్ నౌ

చినుకా ఇన్నాళ్ళెలా ఓఓ.. 
ఎక్కడో ఉన్నావలా ఓఓ..
గెలుపే చూసావుగా నలుపే జారేంతలా
ఎంతగా మారావె ఎంతగా మారావె
ఇంతలో ఇంతలా

శాంతి ఓం శాంతీ.. ఛోడో కల్కీ బాతే..
లివ్ ఫర్ ద డే.. రైట్ నౌ
శాంతి ఓం శాంతీ.. ఛోడో కల్కీ బాతే..
లివ్ ఫర్ ద డే.. రైట్ నౌ


సోమవారం, ఫిబ్రవరి 13, 2017

ఒక్కోసారి ఓ ముద్దు...

కిస్సింగ్ డే సంధర్బంగా ప్రేమికులకు శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ.. ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నిర్మలా కాన్వెంట్ (2016)
సంగీతం : రోషన్ సాలూరి
సాహిత్యం : అనంత శ్రీరాం
గానం : శ్రీకాంత్, దామిని 

ఒక్కోసారి ఓ ముద్దు
ఒక్కోచోట ఓ ముద్దు
ఒక్కోలాగా ఓ ముద్దు
సరే ఇవ్వవా ఓఓ.. ఓ ఓ ..
సరే ఇవ్వవా ఓఓ.. ఓ ఓ ..
సరే ఇవ్వనా ఓఓ.. ఓ ఓ ..
సరే ఇవ్వనా ఓఓ.. ఓ ఓ ..

నీలి కంటిపై పెట్టే ముద్దు నీలం
దానర్ధం నా కలల రాణివి నువ్వేనని చెప్పడం..
ఆహా.. ఓ ఓ
ఎర్రపెదవిపై పెట్టె ముద్దు పగడం
దానర్ధం నే ప్రేమించేది నిన్నే అని చెప్పడం..  
అచ్ఛా..
పాల బుగ్గపై ముద్దే మంచి ముత్యం
అన్ని పాలుపంచుకుంటా అని అర్ధం.. ఓ ఓ
కెంపులా మరింది ముద్దు నీ నుదిటిపైనా..
నీ గెలుపునీ నా గెలుపుగా అనుకోమానేలా..

సరే ఇవ్వవా ఓఓ.. ఓ ఓ ..
సరే ఇవ్వనా ఓఓ.. ఓ ఓ ..

లేత చేతిపై పెట్టే ముద్దు వజ్రం
దానర్ధం నీ చేతి నేనుప్పుడు వదలను చెప్పడం.. 
ఊహూ..
చిట్టి నడుముపై పెట్టె ముద్దు పచ్చ
దానర్ధం నీ చిలిపి మనసిక నాదేనని చెప్పడం..
ఔనా..
ముక్కు పక్కన ముద్దే వైఢూర్యం
నా శ్వాస లోనా కలిసిపోమ్మని అర్ధం
ముద్దుకో అర్ధన్నిలా చెబుతుంది ప్రాయం
ప్రతి ముద్దుకో రత్నాన్నిఇలా ఇస్తుంది ప్రాణం

సరే ఇవ్వవా ఓఓ.. ఓ ఓ ..
సరే ఇవ్వనా ఓఓ.. ఓ ఓ ..


ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 12, 2017

ఇటు రార ఇటు రార...

హగ్ డే సంధర్బంగా ప్రేమికులకు శుభాకాంక్షలందజేస్తూ ఓ చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రారా కృష్ణయ్య  (2014)
సంగీతం : అచ్చు
రచన : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : శ్రేయా ఘోషల్, యాజిన్ నిజార్

అటు ఇటు నను అల్లుకుంది
సిరి సిరి హరిచందనాల నవ్వు
నవ్వు
హో
ఎవరని మరి వెతకగ
ఆ నవ్వులన్ని రువ్వుతోంది నువ్వు
నువ్వు
కురిపించావిలా వినలేని వెన్నెలా
నాపైనా
పలికించావురా ప్రాయన్ని వీణలా
చెలి అధరాల మధురాలు
ఆస్వాదించేలా

ఇటు రార ఇటు రార కృష్ణయ్యా
నేనే రాధా
నే న్నీ రాధా
ఇటు రార ఇటు రార కృష్ణయ్యా
అందం గంధం నీది కాదా

మనసిది బయటపడదు
మాట అనదు ఏంటిలా
అలజడి తీరేదెలా
ఓ ఓ
సొగసిది కుదుట పడదు
వలపు మెరుపుతీగలా
నీ ఒడి చేరేదెలా
ఎపుడూ లేదిలా ఎగసిందే ఎద
ఫ్రియ సరసాలకు నోరూరిందా

ఇటు రారా
ఇటు రారా కృష్ణయ్యా
నేనే రాధా
నే న్నీ రాధా
ఇటు రారా ఇటు రారా కృష్ణయ్యా
అందం గంధం నీది కాదా 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail