మంగళవారం, డిసెంబర్ 06, 2016

నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున...

గుప్పెడు మనసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గుప్పెడు మనసు (1979)
సంగీతం : ఎమ్మెస్ విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు

నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా
నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా
జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా
గోదారి పొంగున నువ్వేనా నువ్వేనా
నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా
జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా
గోదారి పొంగున నువ్వేనా నువ్వేనా

ఆ.. నిన్నేనా అది నేనేనా కలగన్నానా కనుగొన్నానా
నిన్నేనా అది నేనేనా కలగన్నానా కనుగొన్నానా
అల్లి బిల్లి పదమల్లేనా అది అందాల పందిరి వేసేనా
అల్లి బిల్లి పదమల్లేనా అది అందాల పందిరి వేసేనా

నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా
జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా
గోదారి పొంగున నువ్వేనా నువ్వేనా

ఆ.. కళ్ళేనా..
కళ్ళేనా హరివిల్లేనా అది చూపేనా విరి తూపేనా
కళ్ళేనా హరివిల్లేనా అది చూపేనా విరి తూపేనా
తుళ్ళి తుళ్ళిపడు వయసేనా నను తొందర వందర చేసేనా
తుళ్ళి తుళ్ళిపడు వయసేనా నను తొందర వందర చేసేనా

నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా
జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా
గోదారి పొంగున నువ్వేనా నువ్వేనా

ఆ.. నువ్వైనా నీ నీడైనా ఏనాడైనా నా తోడౌనా
నువ్వైనా నీ నీడైనా ఏనాడైనా నా తోడౌనా
మళ్ళీ మళ్ళీ కలవచ్చేనా ఇలా మల్లెల మాపై విచ్చేనా
మళ్ళీ మళ్ళీ కలవచ్చేనా ఇలా మల్లెల మాపై విచ్చేనా

నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా
జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా
గోదారి పొంగున నువ్వేనా నువ్వేనా
నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా

 

సోమవారం, డిసెంబర్ 05, 2016

వేయి కన్నులతో...

నీ స్నేహం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నీ స్నేహం (2003)
సంగీతం : ఆర్.పి.పట్నాయక్
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : ఆర్.పి.పట్నాయక్ , ఉష

వేయి కన్నులతో ఉహ్హు  ఉ హు హ్హు
తెరచాటు దాటి చేరదా నీ స్నేహం
వేయి కన్నులతో వేచి చూస్తున్నా
తెరచాటు దాటి చేరదా నీ స్నేహం
కోటి ఆశలతో కోరుకుంటున్నా
కరుణించి ఆదరించదా నీ స్నేహం
ప్రాణమే నీకు కానుకంటున్నా
మన్నించి అందుకోవ నేస్తమా

వేయి కన్నులతో వేచి చూస్తున్నా
తెరచాటు దాటి చేరదా నీ స్నేహం

నీ చెలిమే ఊపిరిలా బ్రతికిస్తున్నది నన్ను
నీ తలపే దీపంలా నడిపిస్తున్నది నన్ను
ఎంత చెంత చేరిన సొంతమవని బంధమా
ఎంతగా తపించినా అందనన్న పంతమా
ఎంత ఆశ ఉన్న నిన్ను పిలిచేదెలాగమ్మా
అందాల ఆకాశమా

వేయి కన్నులతో ఉహ్హు  ఉ హు హ్హు
తెరచాటు దాటి చేరదా నీ స్నేహం
వేయి కన్నులతో వేచి చూస్తున్నా
తెరచాటు దాటి చేరదా నీ స్నేహం
కోటి ఆశలతో కోరుకుంటున్నా
కరుణించి ఆదరించదా నీ స్నేహం
ప్రాణమే నీకు కానుకంటున్నా
మన్నించి అందుకోవ నేస్తమా

ఎప్పటికీ నా మదిలో కొలువున్నది నువ్వైనా
చెప్పుకునే వీలుందా ఆ సంగతి ఎపుడైనా
రెప్పదాటి రాననే స్వప్నమేమి కాననీ
ఒప్పుకుంటె నేరమా తప్పుకుంటె న్యాయమా
ఒక్కసారి.. మ్మ్మ్.. ఒక్కసారి.. లా ల లా ల
ఒక్కసారి ఐనా చేయి అందించి
ఈ వింత దూరాన్ని కరిగించుమా
వేయి కన్నులతో వేచి చూస్తున్నా
తెరచాటు దాటి చేరదా నీ స్నేహం

ప్రతి నిముషం నీ ఎదుటే నిజమై తిరుగుతు లేనా
నీ హృదయం ఆ నిజమే నమ్మను అంటూ ఉన్నా
వీడిపోని నీడలా వెంట ఉంది నేననీ
చూడలేని నిన్నెలా కలుసుకోను చెప్పుమా
ఎన్ని జన్మలైనా పోల్చుకోవేమో
వెతికేది నీలోని నన్నేననీ

వేయి కన్నులతో వేచి చూస్తున్నా
తెరచాటు దాటి చేరదా నీ స్నేహం
కోటి ఆశలతో కోరుకుంటున్నా
కరుణించి ఆదరించదా నీ స్నేహం
ప్రాణమే నీకూ కానుకంటున్నా
మన్నించి అందుకోవ నేస్తమా 

 

ఆదివారం, డిసెంబర్ 04, 2016

మమతే మధురం...

నీరాజనం సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నీరాజనం (1988)
సంగీతం : ఓ.పి. నయ్యర్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు

మమతే మధురం మమతే మధురం
మరపే శిశిరం ఎదకూ విధికీ
జరిగే సమరం జరిగే సమరం
మమతే మధురం మమతే మధురం
మరపే శిశిరం ఎదకూ విధికీ
జరిగే సమరం జరిగే సమరం

మనిషికి వలపే వరమా
మది వలపుకు వగపే ఫలమా
మనిషికి వలపే వరమా
మది వలపుకు వగపే ఫలమా
అది పాపమా విధి శాపమా
అది పాపమా విధి శాపమా
ఎద ఉంటె అది నేరమా

మమతే మధురం మమతే మధురం
మరపే శిశిరం ఎదకూ విధికీ
జరిగే సమరం జరిగే సమరం

గుండెల దాటని మాట
ఎద పిండిన తీయని పాటా
గుండెల దాటని మాట
ఎద పిండిన తీయని పాటా
చరణాలుగా కరుణించునా
చరణాలుగా కరుణించునా
పల్లవిగ మరపించునా

మమతే మధురం మమతే మధురం
మరపే శిశిరం ఎదకూ విధికీ
జరిగే సమరం జరిగే సమరం
మమతే మధురం మమతే మధురం

శనివారం, డిసెంబర్ 03, 2016

ఇచటే నేనిచటే...

రిథమ్ చిత్రంలోని ఒక మంచి పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రిథమ్ (2000)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రెహమాన్ 
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : శంకర్ మహదేవన్
 
ఇచటే నేనిచటే నేనెదురు చూచి నిలిచా
తరమా నా తరమా నీ ఓర్పు గెలవ తలచా
ఇచటే నేనిచటే నేనెదురు చూచి నిలిచా
తరమా నా తరమా నీ ఓర్పు గెలవ తలచా
పులకింతే ప్రేమంటే.. పులకింతే ప్రియురాలా

ఇచటే ...

అక్టోబర్ మాసాన సందెవేళ వానొస్తే
వానవిల్లు గుండె తాకెనే
నాది ఏకాంతవాసమాయె దూరాన
ఆమె మాత్రం వానవిల్లు లాగా వచ్చెనే

అక్టోబర్ మాసాన సందెవేళ వానొస్తే
వానవిల్లు గుండె తాకెనే
నాది ఏకాంతవాసమాయె దూరాన
ఆమె మాత్రం వానవిల్లు లాగా వచ్చెనే

ఆమె కనులబాటలేవో.. 
ఉసురేకమాయెనేమో
ఆమె కనులబాటలేవో.. 
ఉసురేకమాయెనేమో
జతకు సుఖమనిపించే 
ఈ హృదయలయలొకటే
జతకు సుఖమనిపించే 
ఈ హృదయలయలొకటే
నేను ఆమె ఒకటిగా ఎదే పాలవెల్లువ కాగా

ఇచటే నేనిచటే నేనెదురు చూచి నిలిచా
తరమా నా తరమా నీ ఓర్పు గెలవ తలచా
పులకింతే ప్రేమంటే.. పులకింతే ప్రియురాలా

ఎండనైనా వేడినైనా
హీరోవచ్చి తాకగానే
పిల్లదానికెంత విసురూ
ఓహో చిచ్చుపెట్టు చిన్నదొచ్చి
హల్లో అంటూ చేతులిస్తే
తరుణి మోము కందిపోయే
అందగత్తె విడిచి వెళితే
నా జీవమిపుడు నిలిచే
అందగత్తె విడిచి వెళితే
నా జీవమిపుడు నిలిచే
చిన్నతగవొకటొస్తే
చిలకెగిరి పోయినదే
చిన్నతగవొకటొస్తే
చిలకెగిరి పోయినదే
మరల మరలి మనసుపడి
ఎదో ఆమె వచ్చినని తెలిసెలె..

ఇచటే

ఇచటే నేనిచటే నేనెదురు చూచి నిలిచా
తరమా నా తరమా నీ ఓర్పు గెలవ తలచా
పులకింతే ప్రేమంటే.. పులకింతే ప్రియురాలా

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 02, 2016

అలా మండి పడకే జాబిలీ..

జాకీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రం వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జాకి (1985)
సంగీతం : బాలు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : జానకి

అలా మండి పడకే జాబిలీ..ఈ...ఈ..
చలీ ఎండ కాసే రాతిరీ..
దాహమైన వెన్నెల రేయి
దాయలేను ఇంతటి హాయి
ఎలా తెలుపుకోనూ ప్రేమనీ
ఎలా పిలుచుకోనూ రమ్మనీ

అలా మండి పడకే జాబిలీ..ఈ...ఈ..
చలీ ఎండ కాసే రాతిరీ

నిన్ను చూడకున్నా.. నీవు చూడకున్నా...
నిదురపోదు కన్నూ... నిశీ రాతిరీ..
నీవు తోడు లేకా... నిలువలేని నాకు..
కొడిగట్టునేలా కొనఊపిరీ
ఇదేనేమో బహుశా తొలినాటి ప్రేమా
ఎలా పాడుకోనూ నిట్టూర్పు జోలా

ఈ పూల బాణాలు... ఈ గాలి గంధాలు..
సోకేను నా గుండెలో... సెగ లేని సయ్యాటలో..
అలా మండి పడకే జాబిలీ..ఈ...ఈ..
చలీ ఎండ కాసే రాతిరీ

పూటకొక్క తాపం... పూల మీద కోపం..
పులకరింతలాయే.. సందె గాలికీ
చేదు తీపి పానం.. చెలిమి లోని అందం..
తెలుసుకుంది ..నేడే జన్మ జన్మకీ
సముఖాన వున్నా రాయబారమాయే
చాటు మాటునేవో రాసలీలలాయే
ఈ ప్రేమ గండాలు ఈ తేనె గుండాలు
గడిచేది ఎన్నాళ్ళకో... కలిసేది ఏనాటికో...

అలా మండి పడకే జాబిలీ..ఈ...ఈ..
చలీ ఎండ కాసే రాతిరీ...
 

గురువారం, డిసెంబర్ 01, 2016

ప్రేమ ఎంత మధురం...

ఈ నెలలో ధనుర్మాసం మొదలయ్యేవరకూ కొన్ని విరహ గీతాలు తలచుకుందాం. ముందుగా అభినందన సినిమాలో సూపర్ హిట్ అయిన ఈ పాటతో మొదలు పెడదాం. ఈ పాట ఆడియోమాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అభినందన (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : బాలు

ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం
ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం
చేసినాను ప్రేమ క్షీర సాగర మదనం.. 
మింగినాను హలాహలం..
ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం


ప్రేమించుటేనా నా దోషము
పూజించుటేనా నా పాపము
ఎన్నాళ్ళని ఈ యదలో ముల్లు
కన్నీరుగ ఈ కరిగే కళ్ళు
నాలోని నీ రూపము నా జీవనాధారము
అది ఆరాలి పోవాలి ప్రాణం

ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం
చేసినాను ప్రేమ క్షీర సాగర మదనం.. 
మింగినాను హలాహలం..
ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం


నేనోర్వలేను ఈ తేజము
ఆర్పేయరాదా ఈ దీపము
ఆ చీకటిలో కలిసేపోయి నా రేపటిని మరిచేపోయి
మానాలి నీ ధ్యానము కావాలి నే శూన్యము
అపుడాగాలి ఈ మూగ గానం

ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం
చేసినాను ప్రేమ క్షీర సాగర మధనం..
మింగినాను హలాహలం..
ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం

 

బుధవారం, నవంబర్ 30, 2016

దీపాలీ....

రెబెల్ చిత్రంలోని ఒక మంచి పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
చిత్రం : రెబెల్ (2012)
సంగీతం : రాఘవలారెన్స్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : కార్తీక్, ప్రియ హిమేష్

చెప్పలేని ఆనందం హొ.. గుప్పుమంది గుండెలోన
అందమైన ప్రేమ లోకం హొ... నేల మీద పోల్చుకున్న
పెదవుల్లో చిరునవ్వై మెరిసే హోలి
యెద పండె వెలుగల్లే తొలి దీవాలి
కలిసింది నీలా దీపాలి...    దీపాలి....దీపాలి
 

చెప్పలేని ఆనందం 
గుప్పుమంది గుండెలోన
హ అ అ అ
మనలోకం మనదంటు ఒదిగుంటె ఎవరికివారె
జగమంత మనవారె అనుకుంటె పరులే లేరె
ఒకటే కొమ్మ పువ్వులు ఎన్నో ఒకటే సంద్రం అలలెన్నో
అణువణువు మన ప్రాణం అందరికోసం
నలుగురిలొ చుడాలి మన సంతోషం
ఈ మాటకు రూపం దీపాలి..  దీపాలి హా  దీపాలి

చెప్పలేని ఆనందం హోయ్.. 
గుప్పుమంది గుండెలోన

ప్రియమైన భందంలా పిలిచింది నన్నీచోటు 
ఒహొ ఒహొ ఒ ఒ
 ఇటుగానెవచ్చాకె తెలిసింది నాలొ లోటు 
హ అ అ అ
చూడని కల  అహ
నిజమై ఇల  అహ
మార్చేసిందీ నన్నునీల
అరె నిన్న అటు మొన్న మనసేమన్నా
ఇకపైన ప్రతి అడుగు నీ జతలోన
అని నీతొరాన దీపాలి ... దీపాలి 
దీపాలి
హొ ఒ ఒ దీపాలి 
దీపాలి
 

మంగళవారం, నవంబర్ 29, 2016

కంటిదీపమల్లే వెలిగే...

మారణహోమం చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ మరియూ ఇక్కడ  చూడవచ్చు.


చిత్రం : మారణహోమం (1987)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి/వెన్నెలకంటి/జొన్నవిత్తుల
గానం : బాలు, సుశీల

కంటిదీపమల్లే వెలిగే ఇంటికోడలమ్మా
చందనాల పూలకొమ్మ కుందనాల బొమ్మ
కంటిదీపమల్లే వెలిగే ఇంటికోడలమ్మా
చందనాల పూలకొమ్మ కుందనాల బొమ్మ

తల్లి లాంటి మనసు తారలాంటి సొగసు
తల్లి లాంటి మనసు తారలాంటి సొగసు

కళలై వెలిగే కళ్యాణీ
మమకారాలకు మారాణీ
మామకు మనవణ్ణివ్వాలి
ప్రేమకు పెన్నిధి కావాలి

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా
లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
పెంచలేక అమ్మగారికిన్ని తిప్పలా

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా
లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
పెంచలేక అమ్మగారికిన్ని తిప్పలా

చిన్ని కృష్ణుడల్లే వీడికి ఎన్ని మాయలమ్మా
ఇంతలేడు కానీ అసలే అంతు చిక్కడమ్మా.. 

చిన్ని కృష్ణుడల్లే వీడికి ఎన్ని మాయలమ్మా
ఇంతలేడు కానీ అసలే అంతు చిక్కడమ్మా.. 

మంచి ముత్యమల్లే మంచి గంథమల్లే
మంచి ముత్యమల్లే మంచి గంథమల్లే
మంచి బాలుడై ఎదగాలీ
మచ్చలేని మన జాబిల్లీ
అమ్మకు తృప్తీ అయ్యకి కీర్తి
తేవాలీ మన అబ్బాయి

లారిలప్ప లారిలప్ప లారిలప్పలా
అబ్బిగాడు పుట్టగానే ఇన్ని గొప్పలా

 

సోమవారం, నవంబర్ 28, 2016

తమాష దీపం నవీన దీపం...

అల్లాఉద్దీన్ అద్భుత దీపం చిత్రంలో ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అల్లాఉద్దీన్ అద్భుత దీపం (1957)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు, హనుమంతరావ్
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : పిఠాపురం

తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా

లోకమున చీకటులు మూసుకొను వేళలోన
దారులను చూపునది దీపాలే
చిన్నవారి చేతిలోన పెద్దవారి చేతిలోన
ఒకే వెలుగు వెలుగునవి దీపాలే
పాతదీపమిస్తే కొత్తదీపమిస్తాం
పాతదీపమిస్తే కొత్తదీపమిస్తాం
మోసమేమి లేదు లేదు
చూసుకోండి బాబయ్యా బాబయ్యా..

తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా

గొప్పోళ్ళ దీపమూ పేదోళ్ళ దీపము
చీకట్లు చీల్చేది ఒకమాదిరే
గొప్పోళ్ళ దీపమూ పేదోళ్ళ దీపము
చీకట్లు చీల్చేది ఒకమాదిరే
రాజాధిరాజుకు నిరుపేద వానికీ
ఆ వెలుతురే కాదా
తేడాలు ఏలరా బేధాలు లేవురా
దీపాలు జ్ఞానం భోధించురా
ఆ దీపాల కాంతిలో జీవించరా
దీపాలు జ్ఞానం భోధించురా
ఆ దీపాల కాంతిలో జీవించరా

తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా

ఒక్కొక్క దేహమూ ఒక్కొక్క దీపమూ
వెలిగించు వాడూ ఆ దేముడే 
ఒక్కొక్క దేహమూ ఒక్కొక్క దీపమూ
వెలిగించు వాడూ ఆ దేముడే 
ఏనాడు ఆరునో ఏలాగు మారునో
ఆ చేతిలో ఉంది
ఈ పాత దీపము నా కొత్త దీపమూ
మార్చేస్తే ఏమగునో యోచించరా
నీ చీకట్లు ఏమగునో యోచింఛరా
మార్చేస్తే ఏమగునో యోచించరా
నీ చీకట్లు ఏమగునో యోచింఛరా

అ తమాష దీపం నవీన దీపం బిరాన కావాలా
నిజంగా లభించు బేరం ఇదేకదా
ఆ లభించు బేరం ఇదే కదా 
 

ఆదివారం, నవంబర్ 27, 2016

మనసు తీరా నవ్వులే...

గూఢాచారి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గూఢచారి 116 (1966)
సంగీతం : టి. చలపతిరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

యా యా...యా..యా ...యా యా
యా యా...యా ..యా ...యా యా
యా యా ..యా యా

మనసు తీరా నవ్వులే
నవ్వులే నవ్వులే నవ్వాలి
మనము రోజు పండుగే
పండుగే పండుగే చేయాలి

మనసు తీరా నవ్వులే
నవ్వులే నవ్వులే నవ్వాలి
మనము రోజు పండుగే
పండుగే పండుగే చేయాలి

లా ల ల లా... లాల లాల లా
లాల లాల లా ... లాల లాల లా

చేయి కలుపు సిగ్గు పడకు
చేయి కలుపు సిగ్గు పడకు
అందుకోవోయి నా పిలుపు

తారారం...తారారం...తారారం...తారారం
తారారం...తారారం...తారారం...తారారం

అవును నేడే ఆటవిడుపు
అవును నేడే ఆట విడుపు
ఆట పాటల కలగలుపు

యా యా...యా..యా ...యా యా
యా యా...యా ..యా ...యా యా
యా యా ..యా యా

మనసు తీరా నవ్వులే
నవ్వులే నవ్వులే నవ్వాలి
మనము రోజు పండుగే
పండుగే పండుగే చేయాలి

లా ల ల లా... లాల లాల లా
లాల లాల లా ... లాల లాల లా

పువ్వులాగ పులకరించు
పువ్వు లాగా పులకరించు
దాచకోయి కోరికలు

తారారం...తారారం...తారారం...తారారం
తారారం...తారారం...తారారం...తారారం

ఆశలుంటే అనుభవించు
ఆశలుంటే అనుభవించు
అనుభవాలే సంపదలు

యా యా...యా..యా ...యా యా
యా యా...యా ..యా ...యా యా
యా యా ..యా యా.. యా యా

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail