గురువారం, సెప్టెంబర్ 19, 2019

నిన్ను తలచి మైమరచా...

విచిత్ర సోదరులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : విచిత్ర సోదరులు (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు

నిన్ను తలచి మైమరచా
చిత్రమే అది చిత్రమే
నిన్ను తలచి మైమరచా
చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా
చిత్రమే అది చిత్రమే
ఆ నింగినెన్నటికీ
ఈ భూమి చేరదనీ
నాడు తెలియదులే
ఈ నాడు తెలిసెనులే
ఓ చెలీ...

నిన్ను తలచి మైమరచా
చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా
చిత్రమే అది చిత్రమే 

ఆడుకుంది నాతో జాలిలేని దైవం
పొందలేక నిన్ను ఓడిపోయె జీవితం
జోరు వానలోన ఉప్పునైతి నేనే
హోరు గాలిలోన ఊకనైతి నేనే

గాలి మేడలే కట్టుకున్నా
చిత్రమే.. అది చిత్రమే..
సత్యమేదో తెలుసుకున్నా
చిత్రమే.. అది చిత్రమే..
కథ ముగిసెను కాదా..
కల చెదిరెను కాదా.. అంతే..

నిన్ను తలచి మైమరచా
చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా
చిత్రమే అది చిత్రమే 

కళ్ళలోన నేను కట్టుకున్న కోట
నేడు కూలిపొయే ఆశ తీరు పూట
కోరుకున్న యోగం జారుకుంది నేడు
చీకటేమో నాలో చేరుకుంది చూడు

రాసి ఉన్న తల రాత తప్పదు..
చిత్రమే.. అది చిత్రమే..
గుండె కోతలే నాకు ఇప్పుడు
చిత్రమే.. అది చిత్రమే..
కథ ముగిసెను కాదా
కల చెదిరెను కాదా..
అంతే..

నిన్ను తలచి మైమరచా
చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా
చిత్రమే అది చిత్రమే
ఆ నింగినెన్నటికీ
ఈ భూమి చేరదని
నాడు తెలియదులే
ఈ నాడు తెలిసెనులే.. ఓ చెలీ..
 
నిన్ను తలచి మైమరచా
చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా
చిత్రమే అది చిత్రమే

 

బుధవారం, సెప్టెంబర్ 18, 2019

మరు మల్లియ కన్నా...

మల్లెపువ్వు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మల్లెపువ్వు (1978)
సంగీతం : చక్రవర్తి 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : బాలు

ఓ ప్రియా..ఓ ప్రియా
మరు మల్లియ కన్నా తెల్లనిది
మకరందం కన్నా తీయనిది
మన ప్రణయం అనుకొని మురిసితిని
అది విషమని చివరకు తెలిసినదీ


సఖియా..
నీవెంతటి వంచన చేసావు
సిరిసంపదకమ్ముడు పోయావు
నీవెంతటి వంచన చేసావు
సిరిసంపదకమ్ముడు పోయావు
విడనాడుట నీకు సులభం
విడనాడుట నీకు సులభం
నిను విడువదులే నా హృదయం

ఓ ప్రియా.. మరు మల్లియ కన్నా తెల్లనిది
మకరందం కన్నా తీయనిది
మన ప్రణయం అనుకొని మురిసితిని
అది విషమని చివరకు తెలిసినదీ


తొలి ప్రేమకు ఫలితం కన్నీరు
విరహానికి ఫలితం నిట్టూర్పు
తొలి ప్రేమకు ఫలితం కన్నీరు
విరహానికి ఫలితం నిట్టూర్పు
చెలి చేసిన గాయం మానదులే
చెలి చేసిన గాయం మానదులే
చెలరేగే జ్వాల ఆరదులే

ఓ ప్రియా.. మరు మల్లియ కన్నా తెల్లనిది
మకరందం కన్నా తీయనిది
మన ప్రణయం అనుకొని మురిసితిని
అది విషమని చివరకు తెలిసినదీ
ఓ... ప్రియా.. 

 

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 17, 2019

నిన్ను మరచి పోవాలనీ...

మంచి మనుషులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మంచి మనుషులు (1974)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు

నిన్ను మరచి పోవాలనీ
అన్ని విడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్ని సార్లో అనుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా

నిన్ను మరచి పోవాలనీ
అన్ని విడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్ని సార్లో అనుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా


నువ్వు విడిచి వెళ్ళినా
నీ రూపు చెరిగి పోలేదు
నువ్వు మరలి రాకున్నా
నీ చోటెవ్వరికీ ఇవ్వలేదు
నువ్వు విడిచి వెళ్ళినా
నీ రూపు చెరిగి పోలేదు
నువ్వు మరలి రాకున్నా
నీ చోటెవ్వరికీ ఇవ్వలేదు

తలుపు తెరచి ఉంచుకుని
తల వాకిట నిలుచున్నా
వలపు నెమరు వేసుకుంటూ
నీ తలపులలో బ్రతికున్నా

నిన్ను మరచి పోవాలనీ
అన్ని విడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్ని సార్లో అనుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా


ఎందుకిలా చేశావో
నీకైనా తెలుసా
నేనెందుకింక ఉన్నానో
నాకేమో తెలియదు
ఎందుకిలా చేశావో
నీకైనా తెలుసా
నేనెందుకింక ఉన్నానో
నాకేమో తెలియదు

నేను చచ్చిపోయినా
నా ఆశ చచ్చిపోదులే
నిన్ను చేరు వరకు
నా కళ్ళు మూతపడవులే

నిన్ను మరచి పోవాలనీ
అన్ని విడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్ని సార్లో అనుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా


గుండెలోన చేశావు
ఆరిపోని గాయన్నీ
మందుగా ఇచ్చావూ
మన వలపు పంట పసివాడ్ని
గుండెలోన చేశావు
ఆరిపోని గాయన్నీ
మందుగా ఇచ్చావూ
మన వలపు పంట పసివాడ్ని

ఆ లేతమనసు తల్లి కోసం
తల్లడిల్లు తున్నది
నీ తల్లి మనసు తెలియకనే
దగ్గరవుతు ఉన్నది

నిన్ను మరచి పోవాలనీ
అన్ని విడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్ని సార్లో అనుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా
మనసు రాక మానుకున్నా  


సోమవారం, సెప్టెంబర్ 16, 2019

ఆకాశ దేశాన...

మేఘసందేశం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మేఘసందేశం (1982)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : కె.జె.ఏసుదాస్

ఆకాశ దేశాన ఆషాఢ మాసాన
మెరిసేటి ఓ మేఘమా మెరిసేటి ఓ మేఘమా
విరహమో దాహమో విడలేని మోహమో
వినిపించు నా చెలికి
మేఘసందేశం మేఘసందేశం


వానకారు కోయిలనై తెల్లవారి వెన్నెలనై
వానకారు కోయిలనై తెల్లవారి వెన్నెలనై
ఈ ఎడారి దారులలో ఎడద నేను పరిచానని
కడిమివోలే నిలిచానని
ఉరమని తరమని ఊసులతో
ఉలిపిరి చినుకుల బాసలతో
విన్నవించు నా చెలికి
విన్న వేదన నా విరహ వేదన

ఆకాశ దేశాన ఆషాఢ మాసాన
మెరిసేటి ఓ మేఘమా
మెరిసేటి ఓ మేఘమా


రాలుపూల తేనియకై రాతిపూల తుమ్మెదనై
రాలుపూల తేనియకై రాతిపూల తుమ్మెదనై
ఈ నిశీధి నీడలలో నివురులాగ మిగిలానని
శిథిల జీవినైనానని
తొలకరి మెరుపుల లేఖలతో
రుధిర భాష్పజల దారలతో
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
విన్నవించు నా చెలికి
మనోవేదన నా మరణయాతన

ఆకాశ దేశాన ఆషాఢ మాసాన
మెరిసేటి ఓ మేఘమా మెరిసేటి ఓ మేఘమా
విరహమో దాహమో విడలేని మోహమో
వినిపించు నా చెలికి
మేఘసందేశం మేఘసందేశం 


ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 15, 2019

ఎడారిలో కోయిలా...

పంతులమ్మ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పంతులమ్మ (1977)
సాహిత్యం : వేటూరి
సంగీతం : రాజన్ - నాగేంద్ర
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

ఆఆఆఅ...మ్..మ్... ఎడారిలో కోయిలా..
తెల్లారనీ రేయిలా...
ఎడారిలో కోయిలా తెల్లారనీ రేయిలా
పూదారులన్నీ గోదారి కాగా
పూదారులన్నీ గోదారి కాగా
పాడింది కన్నీటిపాట

ఎడారిలో కోయిల తెల్లారనీ రేయిలా

పల్లవించు ప్రతిపాట బ్రతుకు వంటిదే
రాగమొకటి లేక తెగిన వీణ వంటిదే..

ఎద వీణపై అనురాగమై
తలవాల్చి నిదురించు నా దేవత
కల అయితే శిల అయితే మిగిలింది
ఈ గుండె కోత
నా కోసమే విరబూసిన
మనసున్న మనసైన మరుమల్లిక
ఆమనులే వేసవులై
రగిలింది ఈ రాలు పూత
రగిలింది ఈ రాలు పూత
విధిరాత చేత నా స్వర్ణ సీత

ఎడారిలో కోయిల తెల్లారనీ రేయిలా

కొన్ని పాటలింతే గుండెకోతలోనే చిగురిస్తాయి
కొన్ని బ్రతుకులంతే వెన్నెలతో చితి రగిలిస్తాయి

ఆ రూపమే నా దీపమై వెలిగింది మూణ్ణాళ్లు నూరేళ్లుగా
వేదనలో వెన్నెలగా వెలిగించి తన కంటిపాప
చలిమంటలే చితిమంటలై చెలరేగె చెలిలేని నా కౌగిట
బ్రతుకంటే మృతి కంటే
చేదైన ఒక తీపి పాట
చేదైన ఒక తీపి పాట
చెలిలేని పాట... ఒక చేదు పాట

ఎడారిలో కోయిలా తెల్లారనీ రేయిలా
పూదారులన్నీ గోదారి కాగా
పూదారులన్నీ గోదారి కాగా
పాడింది కన్నీటిపాట

ఎడారిలో కోయిల తెల్లారనీ రేయిలా  
 

 

శనివారం, సెప్టెంబర్ 14, 2019

కల చెదిరింది...

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నటించిన దేవదాసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవదాసు (కృష్ణ) (1974)
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : బాలు

కల చెదిరిందీ... కథ మారిందీ
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ..
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ

కల చెదిరిందీ.. కథ మారిందీ
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ...
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ

ఒక కంట గంగ.. ఒక కంట యమునా
ఒక్కసారే కలసి ఉప్పొంగెనూ..
ఒక్కసారే కలసి ఉప్పొంగెనూ

కన్నీటి వరదలో నువు మునిగినా
చెలి కన్నుల చెమరింపు రాకూడదూ
చెలి కన్నుల చెమరింపు రాకూడదూ

కల చెదిరిందీ... కథ మారిందీ..
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ

మనసొక చోట మనువొక చోట
మమతలు పూచిన పూదోట
మమతలు పూచిన పూదోట

కోరిన చిన్నది కుంకుమ రేఖల
కుశలాన ఉండాలి ఆ చోట
కుశలాన ఉండాలి ఆ చోట

కల చెదిరిందీ.. కథ మారిందీ...
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ...
కన్నీరే ఇక మిగిలిందీ


శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 13, 2019

మనసు గతి ఇంతే...

ప్రేమనగర్ సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమనగర్ (1971)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల

తాగితే మరచిపోగలను
తాగనివ్వదు
మర్చిపోతే తాగగలను
మరువనివ్వదు

మనసు గతి ఇంతే
మనిషి బ్రతుకింతే
మనసున్న మనిషికీ
సుఖము లేదంతే

మనసు గతి ఇంతే
మనిషి బ్రతుకింతే
మనసున్న మనిషికీ
సుఖము లేదంతే
మనసు గతి ఇంతే


ఒకరికిస్తే మరలి రాదూ
ఓడిపోతే మరిచిపోదూ
ఒకరికిస్తే మరలి రాదూ
ఓడిపోతే మరిచిపోదూ
గాయమైతే మాసిపోదూ
పగిలిపోతే అతుకుపడదూ

మనసు గతి ఇంతే
మనిషి బ్రతుకింతే
మనసు గతి ఇంతే


అంతా మట్టేనని తెలుసూ
అదీ ఒక మాయేనని తెలుసూ
అంతా మట్టేనని తెలుసూ
అదీ ఒక మాయేనని తెలుసూ
తెలిసీ వలచీ విలపించుటలో
తీయదనం ఎవరికి తెలుసూ

మనసు గతి ఇంతే
మనిషి బ్రతుకింతే
మనసు గతి ఇంతే


మరుజన్మ ఉన్నదో లేదో
ఈ మమతలప్పుడేమౌతాయో
మరుజన్మ ఉన్నదో లేదో
ఈ మమతలప్పుడేమౌతాయో
మనిషికి మనసే తీరని శిక్షా
దేవుడిలా తీర్చుకున్నాడు కక్షా

మనసు గతి ఇంతే
మనిషి బ్రతుకింతే
మనసున్న మనిషికీ
సుఖము లేదంతే
మనసు గతి ఇంతే  

 

గురువారం, సెప్టెంబర్ 12, 2019

ఆకాశ వీధిలో...

మల్లీశ్వరి చిత్రంలోని ఒక చక్కని విరహ గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మల్లీశ్వరి (1954)
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం : ఘంటసాల, భానుమతి

ఆకాశ వీధిలో హాయిగా ఎగిరేవు
దేశ దేశాలన్నీ తిరిగి చూసేవు

ఏడ తానున్నాడో బావా
జాడ తెలిసిన పోయి రావా
అందాల ఓ మేఘమాల ఆఆ ..
అందాల ఓ మేఘ మాల

గగన సీమల తేలు ఓ మేఘమాలా
మా ఊరు గుడిపైన మసలి వస్తున్నావా

మల్లి మాటేదైన నాతో
మనసు చల్లగా చెప్పిపోవా
నీలాల ఓ మేఘమాలా ఆఆ
రాగాల ఓ మేఘమాలా

మమతలెరిగిన మేఘమాలా
నా మనసు బావకు చెప్పి రావా
ఎన్నాళ్ళు నా కళ్ళు దిగులుతో రేపవలు
ఎదురు తెన్నులు చూచెనే బావకై
చెదరి కాయలు కాచెనే ఏఏ …

నీలాల ఓ మేఘమాలా ఆఆ…
రాగాల మేఘమాలా

మనసు తెలిసిన మేఘమాలా
మరువలేనని చెప్పలేవా
మల్లితో మరువలేనని చెప్పలేవా

కళ్ళు తెరచిన గాని
కళ్ళు మూసిన గాని
మల్లి రూపే నిలిచెనే
నా చెంత మల్లి మాటే పిలిచెనే

జాలి గుండెల మేఘమాలా
బావ లేనిది బ్రతుక జాల
జాలి గుండెల మేఘమాలా
కురియు నా కన్నీరు
గుండెలో దాచుకుని
వాన జల్లుగ కురిసి పోవా
కన్నీరు ఆనవాలుగా బావ బ్రోల


బుధవారం, సెప్టెంబర్ 11, 2019

నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా...

మురళీకృష్ణ సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మురళీకృష్ణ (1964)
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల

ఎక్కడ వున్నా ఏమైనా
మనమెవరికి వారై వేరైనా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా
నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా

అనుకున్నామని జరగవు అన్నీ
అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని
జరిగేవన్నీ మంచికనీ
అనుకోవడమే మనిషి పనీ

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా
నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా


పసిపాపవలె ఒడి జేర్చినాను
కనుపాప వలె కాపాడినాను
గుండెను గుడిగా చేసాను
నువ్వుండలేనని వెళ్ళావు

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా
నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా


వలచుట తెలిసిన నా మనసునకు
మరచుట మాత్రము తెలియనిదా
మనసిచ్చినదే నిజమైతే
మన్నించుటయే రుజువు కదా!

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా
నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా


నీ కలలే కమ్మగ పండనీ
నా తలపే నీలో వాడనీ
కలకాలం చల్లగ వుండాలని
దీవిస్తున్నా నా దేవిని
దీవిస్తున్నా నా దేవిని

ఎక్కడ వున్నా ఏమైనా
ఎవరికి వారై వేరైనా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా
నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా 


మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 10, 2019

అంతా భ్రాంతియేనా..

దేవదాస్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవదాసు (1953)
సంగీతం : సి.ఆర్. సుబ్బరామన్
సాహిత్యం : సముద్రాల రాఘవాచార్య
గానం : కె. రాణి

అంతా.. భ్రాంతియేనా.. జీవితానా.. వెలుగింతేనా
ఆశా.. నిరాశేనా.. మిగిలేది చింతేనా..ఆ ఆ...

అంతా భ్రాంతియేనా జీవితానా వెలుగింతేనా
ఆశా నిరాశేనా మిగిలేది చింతేనా


చిలిపితనాల చెలిమే మరచితివో.. ఓ ఓ ...
చిలిపితనాల చెలిమే మరచితివో.. ఓ ఓ ...
తలిదండ్రుల మాటే దాటా వెరచితివో.. ఓ ఓ ...
తలిదండ్రుల మాటే దాటా వెరచితివో.. ఓ ఓ ...
పేదరికమ్ము ప్రేమపధమ్ము మూసివేసినదా..
నా ఆశే దోచినదా ...

అంతా భ్రాంతియేనా జీవితానా వెలుగింతేనా
ఆశా నిరాశేనా మిగిలేది చింతేనా


మనసునలేని వారి సేవలతో.. ఓ ఓ ...
మనసునలేని వారి సేవలతో.. ఓ ఓ ...
మనసీయగలేని నీపై మమతలతో.. ఓ ఓ ...
మనసీయగలేని నీపై మమతలతో.. ఓ ఓ ...
వంతలపాలై చింతింతే నా వంతా దేవదా..
నా వంతా దేవదా.. ఆ ఆ ..

అంతా భ్రాంతియేనా జీవితానా వెలుగింతేనా
ఆశా నిరాశేనా మిగిలేది చింతేనా


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.