శుక్రవారం, మే 25, 2018

ఒక పాటై హాయిగ సాగేటి...

హోప్ అనే ప్రైవేట్ మ్యూజిక్ వీడియోలోని చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : హోప్ (2018)
సంగీతం : యదు కృష్ణ
సాహిత్యం : సంతోష్ శర్మ
గానం : సనూప్ కుమార్

ఒక పాటై హాయిగ సాగేటి బంధం ప్రణయం
చెలి నాకై వెన్నెలగా కరిగేటి బంధం ప్రణయం 
ఇది ఎదలోన వానై విరితేనెలిచ్చెను
శతకోటి జన్మలకూ నిలిచేను ఈ తోడు
పదిలం ఈ ప్రేమ గంథం
మన మనసే మధురాతి మధురం
పన్నీటి జల్లంది స్నేహం
నీ జతలో పలికే మనసే
పాడేనూ ఈ గానం

ఒక పాటై హాయిగ సాగేటి బంధం ప్రణయం
చెలి నాకై వెన్నెలగా కరిగేటి బంధం ప్రణయం 
ఇది ఎదలోన వానై విరితేనెలిచ్చెను
శతకోటి జన్మలకూ నిలిచేను ఈ తోడు
పదిలం ఈ ప్రేమ గంథం
మన మనసే మధురాతి మధురం
పన్నీటి జల్లంది స్నేహం
నీ జతలో పలికే మనసే
పాడేనూ ఈ గానం


వేల తారల్ని మురిపించు జాబిల్లి కోసం
అమవాసనోడించు విరహం
విరిసే పూలా సుగంధాల రాగాల కోసం
విరహాన్ని ఓడించు ప్రణయం
నీ మౌనం నిట్టూర్పై చూసెనుగా
నీ భావం నా గుండెను చేరెనుగా
కలనైనా నిన్నే చూపేటి కళ్ళే
నీ ప్రేమ కోరీ రచించేను ప్రణయం

ఏడు వర్ణాల కలపోత సంకల్ప స్వప్నం
మనకోసమందించు ప్రణయం
ఎదలో మన ప్రేమ భావం అనంతం అపూర్వం
కొలిచేను కొలువైన ప్రణయం
ఎన్నటికి నీ తోడు నేనొకరిని
నీవంటే నాలోని జీవనమే
పెనవేసే బంధం ఈ కొత్త జన్మం
జీవన నాదానా ధ్వనించేను హృదయం
ఈ కాలం.. 

గురువారం, మే 24, 2018

నా ప్రాణం ఏదో అన్నదీ...

మెహబూబా సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మెహబూబా (2018)
సంగీతం : సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల 
గానం : వారిజశ్రీ వేణుగోపాల్ 

నా ప్రాణం ఏదో అన్నదీ
నువ్వే వినేలా
నా లోకం నువ్వంటున్నదీ
విన్నావా లేదా
నా ఊపిరంటే నువ్వే అనేలా
జన్మంత నిన్నే కావాలనేలా

నా ప్రాణం ఏదో అన్నదీ
నువ్వే వినేలా
నా లోకం నువ్వంటున్నదీ
విన్నావా లేదా
నా ఊపిరంటే నువ్వే అనేలా
జన్మంత నిన్నే కావాలనేలా

ఇపుడే కదరా నిన్నిలా చూడ్డాం
అప్పుడే ఏంటో నేను నువ్వవడం
నీ జతలోనే నాకు దొరికే ఓ సైన్యం
పసి పాపల్లే నవ్విందీ ప్రతీ గాయం
నాకీ క్షణాలే గురుతుండిపోవా
చచ్చేంతదాకా నాతో ఉంటావా

నా ప్రాణం ఏదో అన్నదీ
నువ్వే వినేలా
నా లోకం నువ్వంటున్నదీ
విన్నావా లేదా

నా ప్రాణం ఏదో అన్నదీ
నువ్వే వినేలా
నా లోకం నువ్వంటున్నదీ
విన్నావా లేదా
నా ఊపిరంటే నువ్వే అనేలా
జన్మంత నిన్నే కావాలనేలా

నా ప్రాణం ఏదో అన్నదీ
నువ్వే వినేలా
నా లోకం నువ్వంటున్నదీ
విన్నావా లేదా
నా ఊపిరంటే నువ్వే అనేలా
జన్మంత నిన్నే కావాలనేలా


బుధవారం, మే 23, 2018

రబ్బరు బుగ్గల రాంసిలకా...

రాజుగాడు చిత్రంలోని ఒక సరదా ఐన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాజుగాడు (2018)
సంగీతం : గోపీ సుందర్ 
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం : హేమచంద్ర  

రాజుగాడు మన రాజుగాడు
లవ్వులోన పడిపోతన్నాడు
రాజుగాడు మన రాజుగాడు
లవ్వులోన పడిపోతన్నాడు

రబ్బరు బుగ్గల రాంసిలకా
రయ్యంటున్నా నీ వెనకా..ఆఆ..
రంగుల పొంగుల రసగుళికా
నువ్వు పుట్టిందే మరి నా కొరకా..ఆఅ
ఓ ఎస్ అంటే చాలంటా
నిను గుండెకు లోపల మడతెడతా..ఆఅ..
జి.ఎస్.టి కి భయపడక
నువు కోరినవన్నీ కొనిపెడతా..ఆఅ...

రబ్బరు బుగ్గల రాంసిలకా
రయ్యంటున్నా నీ వెనకా..ఆఆ..
రంగుల పొంగుల రసగుళికా
నువ్వు పుట్టిందే మరి నా కొరకా..ఆఅ

ఫాక్స్ టైలే తొక్కానే
ది బెస్ట్ నిన్నే చేరానే
నిలువెత్తున నీలో గ్లామరు
క్యూటే సో హాటే
ఫాస్ట్ ఫార్వార్డ్ చేశానే
మన లైఫ్ సినిమా చూశానే
ఒక ఫ్రేములో నువ్వూ నేనూ
ఉంటే బొంబాటే
వెయిటింగ్ చేసీ వేలంటైన్ ఐ
నిను చేరానే
వాల్యూం పెంచీ పదిమందికిలా
లౌడ్ స్పీకర్ లా ఈ న్యూసే
హాపీ గా చెప్పాలే

రబ్బరు బుగ్గల రాంసిలకా
రయ్యంటున్నా నీ వెనకా..ఆఆ..
రంగుల పొంగుల రసగుళికా
నువ్వు పుట్టిందే మరి నా కొరకా..ఆఅ

రేసు హార్సై దూకానే
ఆ మార్సు దాకా ఎగిరానే
ఏ నిమిషం చెప్పావో నువు
ఓకే డబుల్ ఓకే
దిల్ బ్యాటరీలే పగిలేలా
లవ్ లాటరీలా తగిలావే
శుభవార్తై చేశావే అటాకే కిర్రాకే
అపుడో ఇపుడో
ప్రేమవుతుందనుకున్నా గానీ
ఇంతటి త్వరగా
నీ కంపెనిలో లవ్ సింఫనిలో
మునకేస్తా అనుకోలే సరెకానీ

రబ్బరు బుగ్గల రాంసిలకా
రయ్యంటున్నా నీ వెనకా..ఆఆ..
రంగుల పొంగుల రసగుళికా
నువ్వు పుట్టిందే మరి నా కొరకా..ఆఅ
ఓ ఎస్ అంటే చాలంటా
నిను గుండెకు లోపల మడతెడతా..ఆఅ..
జి.ఎస్.టి కి భయపడక
నువు కోరినవన్నీ కొనిపెడతా..ఆఅ...

రబ్బరు బుగ్గల రాంసిలకా
రయ్యంటున్నా నీ వెనకా..ఆఆ..
రంగుల పొంగుల రసగుళికా
నువ్వు పుట్టిందే మరి నా కొరకా..ఆఅ


మంగళవారం, మే 22, 2018

చినుకు చినుకు రాలగా...

మళ్ళీరావా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఛేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి పాట లిరికల్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మళ్ళీరావా (2017)
సంగీతం : శ్రవణ్ భరద్వాజ్
సాహిత్యం : కృష్ణకాంత్
గానం : కార్తీక్

చినుకు చినుకు రాలగా
తెగిన తార తీరుగా
నడిచి వచ్చె నేరుగా
తళుకు తళుకు దేవతా

కాలం కదిలే...
వేగం వదిలే...
నేలంత వణికే...
కాలి కిందగా !!!

రెప్పలే రెక్కలై
కన్నులే తేలెనే....!
గుండెకే చక్కిలిగింతలా
తోచేనే... హేహే

మీసమైన రాని పెదవి
మోయనంత సంతోషం
క్షణముకొక్క కొత్త జన్మ
ఎత్తుతున్న సందేహం...

మాటలసలే బయటపడని
మధురమైన ఓ భావం
వేల వేల కవితలైన
చాలనంత ఉల్లాసం....!

కోటిరంగులే ఒక్కసారిగా
నిన్నలన్ని ముంచుతున్న వెల్లువా
చల్లగాలులే ఉక్కపోతలా
ఉందిలే చూస్తే నువ్వలా
ఎంత చెప్పినా తక్కువేనుగా
చిన్ని గుండె తట్టుతున్న తూఫానిదే
చుట్టుపక్కలా ఎవ్వరొద్దనే
కొత్త కొత్త ఆశ రేపే
తొలిప్రేమిదే సోమవారం, మే 21, 2018

అమ్మాయే చల్లో అంటు...

ఛలో చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఛలో (2017)
సంగీతం : మహతి స్వరసాగర్
సాహిత్యం : కృష్ణ మదినేని
గానం : యాసిన్ నిజార్, లిప్సిక

అమ్మాయే చల్లో అంటు నాతో వచ్చేసిందిలా
లైఫంతా నీతో ఉండే ప్రేముందీ నాలోనా
పిల్లేమో తుళ్ళి తుళ్ళి నన్నే అల్లేసిందిలా
నీకోసం మళ్ళీ పుట్టే పిచ్చుందీ నీ పైనా

ఐలవ్యూ లవ్యూ అంటూ నా గుండె కొట్టుకుందే
నా హనీ హనీ అంటూ నీ పేరే పలికిందే 
 
ఏమైందో ఏమో గాని చెడిపోతున్నా
నువ్వంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పడిపోతున్నా
నీకోసం నన్నే నేను వదిలేస్తున్నా
నీతోనే నిమిషాలన్నీ గడిపేస్తున్నా

చలో చలో అనీ నీతోనె వస్తూ ఉన్నా
ఏమైపొయినా పదా
పదే పదే ఇలా నీ మాటే వింటూ ఉన్నా
ఇదే నిజం కదా
ఓ మేరి లైలా నీ వల్లే ఎన్నో ఎన్నో నాలో
మారెనే నన్నే మార్చెనే
ఏ పెహలి నజర్ నువ్వంటె నన్నే మించే
ఇష్టం నాదిలే దునియా నీదిలే

ఏమైందో ఏమో గాని చెడిపోతున్నా
నువ్వంటె మళ్ళీ మళ్ళీ పడిపోతున్నా
నీకోసం నన్నే నేను వదిలేస్తున్నా
నీతోనే నిమిషాలన్నీ గడిపేస్తున్నా

తనే తనే కదా నీ వాడు అంటూ ఉంది
మదే నన్నే తట్టీ
ముడే పడె కదా ఏ నాడో అంటూ ఉంది
గుడే గంటే కొట్టి
ఓ మేరి జానా నీ నవ్వె నన్నే
పట్టి గుంజెలేసనే ప్రాణం లాగనే
ఓ తూహి మేరా గుండెల్లో నిన్నే ఉంచా
నేనె లేనులే నువ్వె నేనులే

ఏమైందో ఏమో గాని చెడిపోతున్నా
నువ్వంటె మళ్ళీ మళ్ళీ పడిపోతున్నా
నీకోసం నన్నే నేను వదిలెస్తున్నా
నీతోనే నిమిషాలన్నీ గడిపేస్తున్నా

 

ఆదివారం, మే 20, 2018

మెరిసే మెరిసే మెరిసే...

హలో చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : హలో (2017)
సంగీతం : అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం : వనమాలి, శ్రేష్ట
గానం : హరిచరణ్, శ్రీనిధి వెంకటేష్, 
శృతి రంజని

మెరిసే మెరిసే మెరిసే
ఆ కన్నుల్లో ఎదో మెరిసే
నా మనసే మురిసే మురిసే
ఆ సంగతి నాకు తెలుసే

కురిసే కురిసే కురిసే
నవ్వుల్లో వెన్నెల కురిసే
ఇది కొత్తగా మారిన వరసే
ఆ సంగతి నాకు తెలుసేయి

సన్నాయి మోగేనా
అమ్మాయి గుండెలో
ఈ రేయి ఆశలే రేగేలా
రావోయి అల్లరి అబ్బాయి
అందుకో నా చేయి ఒక్కటై
సందడి చేసేలా

దినక్ నక్ ధిరన
తనక్ దిన దీనక్ నక్ ధిరన
ఓ దినక్ నక్ ధిరన
జోరుసె డోల్ బాజావో న

దినక్ నక్ ధిరన
తనక్ దిన దీనక్ నక్ ధిరన
ఓ దినక్ నక్ ధిరన
జోరుసె డోల్ బాజావో న

రెండు గుండెల చప్పుడు ఒక్కటే
మూడు ముళ్ల ముచ్చట కదా
ఈడు జోడు కలిసి
తోడు నీడై సాగగా

ఏడు జన్మల బంధమిదేలే
ఏడు అడుగులు వేస్తూ ఉంటె
చిన్న పెద్ద అంతా
సంబరాలే చేయరా

ఆనందం పువ్వుల మాలలుగా
ఇద్దరిని అల్లేస్తూ హాయిలో తేల్చేయగా

బంధాలే ఈ ప్రేమ జంటనిలా
పెళ్ళిలో బంధించే
కమ్మని కన్నుల పండుగగా

దినక్ నక్ ధిరన
తనక్ దిన దీనక్ నక్ ధిరన
ఓ దినక్ నక్ ధిరన
జోరుసె డోల్ బాజావో న


అరెయ్ షాదీ యాల వచ్చేరు
షురూ గిట్ల పరేషానీ
సమాజ్ అయితే లేదా
చెప్తా చూడు ఓ కహాని
పెండ్లి పిడ్లాగాడు ముందు
కింగ్ లెక్క తిరుగుతుండే
పెండ్లి అయ్యినంక ఆమె
కొంగు వట్టి ఊగూడంతే

ఓయ్ అంతే, ఓయ్ అంతే,
ఆమె మాటలాడదంటాది
ఎయ్యకుంటే సోప్
అందగత్తెలందరున్న
నువ్వే బేబీ తోపు అంటూ
గ్యాప్ లెక పొగడకుంటే
రోజు గిట్ల గడవదంతే

అంతే, అంతే

ఆమె గొప్పలెన్నో జెప్పనీకి
తిప్పలెన్నో బెట్టానంటే
సప్పగున్న లైఫ్ లోన
అప్పు లొల్లితప్పదంతే
అడిగినన్ని చీరలింకా
నువ్వు తెచ్చి బెట్టకుంటే
మాట నీది ఇంటిలోనే
నడవనంటే నడవదంతే

అంతే, అంతే

మెరిసే మెరిసే మెరిసే
ఆ కన్నుల్లో ఎదో మెరిసే
నా మనసే మురిసే మురిసే
ఆ సంగతి నాకు తెలుసే

దినక్ నక్ ధిరన
తనక్ దిన దీనక్ నక్ ధిరన
ఓ దినక్ నక్ ధిరన
జోరుసె డోల్ బాజావో న
దినక్ నక్ ధిరన
తనక్ దిన దీనక్ నక్ ధిరన
ఓ దినక్ నక్ ధిరన
జోరుసె డోల్ బాజావో న 


శనివారం, మే 19, 2018

గ..ఘ‌..గ..ఘ‌..మేఘ..

ఛల్ మోహన రంగ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఛల్ మోహన రంగ (2018)
సంగీతం : ఎస్.ఎస్.థమన్
సాహిత్యం : కృష్ణకాంత్
గానం : రాహుల్ నంబియార్

గ..ఘ‌..గ..ఘ‌..మేఘ
క‌నులే చెప్పే కొత్త సాగా
గ..ఘ‌.. గ..ఘ‌..మేఘ
నింగే మ‌న‌కు నేడు పాగా
గ ఘ గ ఘ మేఘ
అల్లేసావే హాయి తీగ
గ ఘ గ ఘ మేఘ
పయనం ఇంక ముందుకేగా


ఇల్లాగే ఇల్లాగె ఇల్లాగే
ఏటేపో వెళ్ళాలి అంటూ మనసు లాగే
అల్లాగే అల్లాగె అల్లాగే
అంటూనే లేదంటూ ఏది ముందులాగే
ఇవ్వాళే ఇవ్వాళే ఇవ్వాళే
కన్నుల్లో కలల్ని నువ్వు పైకిలాగే

సరేలే సరేలే ఘ అన్నానులే మేఘా

గ..ఘ‌..గ..ఘ‌..మేఘ
క‌నులే చెప్పే కొత్త సాగా
గ..ఘ‌.. గ..ఘ‌..మేఘ
నింగే మ‌న‌కు నేడు పాగా
గ ఘ గ ఘ మేఘ
అల్లేసావే హాయి తీగ
గ ఘ గ ఘ మేఘ
పయనం ఇంక ముందుకేగా

బేబీ ఎవిరిడే ఐ ప్రామిస్
ఐ విల్ మేక్ యువర్ డే  మచ్ బెటర్
ఐ ప్రామిస్ ఐ వోంట్ ట్రీట్ యు లైక్ దెమ్ అథర్స్
ఐ ప్రామిస్ ఐ వోంట్ మేక్ యు థింక్ అఫ్ ది రథర్
ఈఫ్ యు లుకింగ్ ఆట్ ది స్కై థాట్స్ అప్ ఎబోవ్
ది మూన్ అండ్ ది స్టార్స్ అర్ ది సింబల్ అఫ్ మై లవ్
జస్ట్ కాల్ మీ బై మై నేమ్
వెన్ యు నీడ్ మీ మై డియర్
అండ్ ఐ విల్ బి రైట్ థెర్
టూ మేక్ యువర్ ప్రాబ్లెమ్స్ డిసప్పీర్


గమ్మత్తులో ఊగామా
తుళ్ళింతలో తేలామా
ఇంతింతలై సంతోషం మాతో సందడి చేసెనా
హఠాత్తుగా ఎదలోనా హడావిడే పెరిగేనా
అమాంతమూ ఈ చిరునవ్వులకే అర్ధం దొరికెనా

ఓఓ ఓఓ ఓఓ
ముందే మలుపు ఉందో
ఓఓ ఓఓ ఓఓ
ఘ అన్నానులే మేఘా


శుక్రవారం, మే 18, 2018

హంసరో...

చెలియా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చెలియా (2017)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల 
గానం : అర్జున్, హరిచరణ్, జొనిత

చిటికెలు వినవే బేబీ…
కిలకిలమనవే బేబీ…
అకటా ఏమననే...
నిను చూసి కాస్త మతిచెడెనే…
జాలైనా చూపలేవా
బింకమా బిడియమా
ఓ లలనా నీ వలన
పిచ్చిపట్టి ఇలా తిరుగుతున్నా
ఈ నేరం నీదేనంటే
నిందిస్తున్నాననుకున్నావా…

హంసరో మ్యారీ మీ మ్యారీ మీ హంసరో
ఫ్లర్ట్ విత్ మీ గెట్ హై విత్ మీ హంసరో
ఏమైనా ఎందుకైనా డోంట్ వర్రీ
హంసరో ఓహ్ హంసరో…
హంసరో ఓహ్ హంసరో…

హంసరో మ్యారీ మీ మ్యారీ మీ హంసరో
ఫ్లర్ట్ విత్ మీ గెట్ హై విత్ మీ
హంసరో సిద్ధంగా నేను ఉన్నా బీ రెఢీ
హంసరో ఓహ్ హంసరో ఓహ్

ఆశకొద్దే అడిగానే అనుకోవే ఆ టెక్కెందుకే
పిడివాదం మాని పోనీలే అంటే
పోయిందేముందే...
వెతకగనే కలిసొచ్చే వేళ
పిలిచిందే బాలా సందేహించాలా
మరుగెందుకే…
తగువేలనీ తెరదాటనీ దరిచేరనీ నీ నీ నీ నీ…
నీ నీ నీ నీ... నీ నీ నీ నీ...

హంసరో మ్యారీ మీ మ్యారీ మీ
హంసరో
ఫ్లర్ట్ విత్ మీ గెట్ హై విత్ మీ హంసరో
ఏమైనా ఎందుకైనా డోంట్ వర్రీ
హంసరో ఓహ్ హంసరో…
హంసరో ఓహ్ హంసరో…

హంసరో మ్యారీ మీ మ్యారీ మీహంసరో
ఫ్లర్ట్ విత్ మీ గెట్ హై విత్ మీహంసరో
సిద్ధంగా నేను ఉన్నా బీ రెఢీ
హంసరో ఓహ్ హంసరో…

గురువారం, మే 17, 2018

మందార మందార...

భాగమతి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : భాగమతి (2018)
సంగీతం : ఎస్.ఎస్.థమన్
సాహిత్యం : శ్రీజో
గానం : శ్రేయ ఘోషల్ 

మందార మందార
కరిగే తెల్లారేలా
కిరణాలే నన్నే చేరేలా

కళ్లారా కళ్లారా
చూస్తున్నా కళ్లారా
సరికొత్త స్నేహం దారిచేరా
అలికిడి చేసే నాలో
అడగని ప్రశ్నే ఏదో
అసలది బదులో
ఏమో అది తేలేనా
కుదురుగా ఉండే మదిలో
చిలిపిగ ఎగిరే ఎదలో
తెలియని భావం
తెలిసే కథ మారేనా

ఒహ్హ్…
నీ వెంట  అడుగే వేస్తూ
నీ నీడనై గమనిస్తూ
నా నిన్నల్లో లేని నన్నే ఇలాగ
నీలో చూస్తున్నా

మందార మందార
కరిగే తెల్లారేలాగా
ఆ కిరణాలే నన్నే చేరేలా


కళ్లారా కళ్లారా
చూస్తున్నావా కళ్లారా
ఈ సరికొత్త స్నేహం దారిచేరా
సుందరా.. రా..రా..
మందార.. రా..రా..
కళ్లారా.. రా..రా..
సుందరా.. రా..రా..


మందార మందార
కరిగే తెల్లారేలా
కిరణాలే నన్నే చేరేలా


ఉనికిని చాటే ఊపిరి కూడా
ఉలికి పడేలా ఉందే ఇలా
కలలోనైనా కలగనలేదే
విడిపోతుందని అరమరికా
కడలై నాలో నువ్వే
అలనై నీలో నేనే
ఒకటై ఒదిగే క్షణమే
అది ప్రేమేనా
కాలాలనే మరిపిస్తూ
ఆనందమే అందిస్తూ
నా ప్రయాణమై నా గమ్యానివై
నా నువ్వవుతున్నావే

మందార మందార
కరిగే తెల్లారేలాగా
ఆ కిరణాలే నన్నే చేరేలా

కళ్లారా కళ్లారా
చూస్తున్నావా కళ్లారా
ఈ సరికొత్త స్నేహం దారిచేరా

మందార  మందార
కరిగే తెల్లారేలా
కిరణాలే నన్నే చేరేలా 

బుధవారం, మే 16, 2018

జిఎస్టీలా నువ్వే వచ్చి...

ఇంద్రసేన చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఇంద్రసేన (2017)
సంగీతం : విజయ్ ఆంథోని
సాహిత్యం : భాష్యశ్రీ
గానం : హేమచంద్ర, సుప్రియ జోషి

  
    జిఎస్టీలా నువ్వే వచ్చి ఎంతపని చేస్తివే
మాటైనా చెప్పక వచ్చి తీపి కోతే కోస్తివే
భూకంపం మాదిరి వచ్చి బొమ్మే చూపి పోతివే
చూపుల్తో గునపాలే గుచ్చి గుండే లాక్కుపోతివే
నిద్దురపోయే నా కంటి నిద్దురమొత్తం
వీడిపోయే హే నీవల్లే
చేరిపోయే నా రక్తంలో మత్తే ఎక్కి
తూగిపోయే హే నా వల్లే

జిఎస్టీలా నువ్వే వచ్చి ఎంతపని చేస్తివే
మాటైనా చెప్పక వచ్చి తీపి కోతే కోస్తివే
భూకంపం మాదిరి వచ్చి బొమ్మే చూపి పోతివే
చూపుల్తో గునపాలే గుచ్చి గుండే లాక్కుపోతివే


ఎన్నెన్నో జన్మాలు వెతికాయి రాత్రంత
నా రెండు నయనాలు నీకోసము
నాలోని ఎరుపంత మింగేసి నీ పెదవి
కసితీర తీస్తుందె నా ప్రాణము
ఓఓ నడిచేటి నదిలాగె వచ్చావురా
అదిరేటి ఎద చప్పుడయ్యావురా
నన్నైన నే మరిచి పోగలనురా
అరె నిను మరిచి పోతే నేనుంటానయ్యా


జిఎస్టీలా నువ్వే వచ్చి ఎంతపని చేస్తివే
మాటైనా చెప్పక వచ్చి తీపి కోతే కోస్తివే
భూకంపం మాదిరి వచ్చి బొమ్మే చూపి పోతివే
చూపుల్తో గునపాలే గుచ్చి గుండే లాక్కుపోతివే

ఆకాశమేదాటి స్వర్గాలె వెతికాను
నీలాంటి దేవత లేనే లేదు
ఏ భాషలేనట్టి నీ కంటి ఊసులకు
అర్ధాలు వెదికేను నా ధ్యానము
నువ్ ఔనన్న కాదన్న నా సోకువి
ఏడ్చిన నవ్విన నా బంటువి
గెలిచిన ఓడిన నా విజయమే
విడిచిన దాచిన నా ప్రాణమే


జిఎస్టీలా నువ్వే వచ్చి ఎంతపని చేస్తివే
మాటైనా చెప్పక వచ్చి తీపి కోతే కోస్తివే
భూకంపం మాదిరి వచ్చి బొమ్మే చూపి పోతివే
చూపుల్తో గునపాలే గుచ్చి గుండే లాక్కుపోతివే 


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.