మంగళవారం, జులై 17, 2018

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో...

ప్రేమాలయం (హమ్ ఆప్ కే హై కౌన్) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమాలయం (1995)
(హమ్ ఆప్ కే హై కౌన్)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మణ్
సాహిత్యం : వెన్నలకంటి
గానం : చిత్ర

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

చందామమే తలపైనే ఉన్నవాడే నా మొగుడే
చందామమే తలపైనే ఉన్నవాడే నా మొగుడే

ఈశుని కోరి తపసే చేసి ఔతా అతని అర్ధాంగి
ఆశ తీర అతనిని చేర పొంగును నేల నింగి
ఆ పరమేశుని విభూతి పూతై
ఆ పరమేశుని విభూతి పూతై తరీయించాలని ఉంది
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

కన్నె మొజులే సన్న జాజులై విచ్చెను నేటికి ఇలా
అందరొక్కటై చిందులేయగా పండును కమ్మని కల

మనసే పడిన వాడితో నాకు పెళ్లే జరిపించాలి
వెండి కొండల వేలుపు గుండెల నిండుగ నేనుండాలి
ఈ చేతి నిండా గోరింట పండి
ఈ చేతి నిండా గోరింట పండి మదిలో వలపులు నిండి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

 

సోమవారం, జులై 16, 2018

చల్ ఛయ్య ఛయ్య...

ప్రేమతో (దిల్ సే) చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమతో (దిల్ సే) (1998)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్  
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల  
గానం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్, సౌమ్య రావ్,
డామ్నిక్, కవిత పౌడ్వాల్

ఎంత అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మాని
ఎంత అలకే కిన్నెరసాని


చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికేయ 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

ఓ కన్నియపై చూపున్నదయా
ఎదట పడే చొరవుండదయా
మనసాపలేక మాటాడలేక
ఒక ఖయ్యామై తయ్యారయ్యా


చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా 
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా
తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా


తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా

తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా
 

తొలగేన మరీ ఈ మాయ తెరా
తన చెలిమి సిరీ నా కలిమి అనీ
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి


జాలిపడైనా ఓయ్ అనదే
మర్యాదకైన పరదా విడదే
అపరంజి చిలక శ్రమ పడిన ఫలితమై
నా వైపే వస్తూ ఉన్నదయా

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికెయ్య 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా 
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
  చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా

మదినూయలలూపే సొగసయ్యా
తొలి తూర్పు కాంతులే చెలి ఛాయా
పరువాల తరంగమే తానయ్యా
మహరాణి రూపు హరివిల్లయ్యా
మహరాణి రూపు హరివిల్లయ్యా 


 ఎంతటి అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మానీ
ఎంతటి అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మానీ
చెప్పరయ్య నా జాణ తోటి
తన కంటపడే దారేదయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
(4)

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికెయ్య 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(4) 

 
ఓ కన్నియపై చూపున్నదయా
ఎదట పడే చొరవుండదయా
మనసాపలేక మాటాడలేక
ఒక ఖయ్యామై తయ్యారయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

ఆదివారం, జులై 15, 2018

గారాల పట్టి...

ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ (2012) 
సంగీతం : అమిత్ త్రివేది  
సాహిత్యం : కృష్ణ చైతన్య   
గానం : చందన్ బాల, లావణ్య పద్మనాభన్
స్నేహ సురేష్, విజయ్ ప్రకాష్    

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

ఈ పెళ్ళి పిల్ల సిగ్గంత చూడాలి లే
అడుగులోన అడుగేసుకెళ్తుంది లే
కాటుక కళ్ళు మెరిశాయి మెరిశాయి లే
ఇకపై తన ఒళ్ళో ఒదిగుండి పోతుంది లే

ఓ చీరంచులోనే తారలెన్నో
అన్ని మెరిశాయి మెరిశాయి
గాజుల్ల తిరిగే ఋతువులే
పచ్చ పచ్చాని కాంతుల్ని తెచ్చాయి

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

బంగారు బొమ్మ ఇస్తున్నా మీకు
కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త
బంగారు తల్లిరా బంగారు తల్లిరా
అంతా రా రండి ఆనందించండీ
తెగ చిందేసి చిందేసి చిందేటి
ఆనందం అందరిదీ ఆనందం అందరిదీ

మీ కళ్ళే చేసే సైగల్లో
ఏదో గమ్మత్తుగా మత్తు దాగుందే
కలలే ఎన్నెన్నో హరివిల్లై
అన్ని రంగుల్నీ తానే మరి చూపింది 
 
ఈ పెళ్ళి పిల్ల సిగ్గంత చూడాలి చూడాలి లే
అడుగులోన అడుగేసుకెళ్తుంది లే
కాటుక కళ్ళు మెరిశాయి మెరిశాయి లే
ఇకపై తన ఒళ్ళో ఒదిగుండి పోతుంది లే

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..


శనివారం, జులై 14, 2018

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే...

ప్రేమించి పెళ్ళాడుతా (దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే) చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

చిత్రం : ప్రేమించి పెళ్ళాడుతా (1997) 
(దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే)
సంగీతం : జతిన్ లలిత్  
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి 
గానం : చిత్ర 

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే


తానెక్కడుంటాడో నాకే తెలీదే
ఓ తానెక్కడుంటాడో నాకే తెలీదే
కాజేసే నా మది ఓ చూపుతోటీ
కమ్మంగా జంటే కట్టాడమ్మో
చల్లంగ గుండెల్లో చేరాడమ్మో
చూసే ఓర ఓరగా సోకే దోర దోరగా
చూసి అయ్యో మరి నిద్దరే దోచాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే


కల్లోనా నన్నే చూసి కనుగీటినాడే
ఓ కల్లోనా నన్నే చూసి కనుగీటినాడే
మాటాడుతూ తలపే కాజేసినాడే
నువ్వే నా ప్రేయసి అన్నాడమ్మో
కవ్వించే గారాల చిన్నోడమ్మో
కమ్మంగా మోజుతో కరిగించే ఫోజుతో
మనసే గిల్లేశాడే మాయజేసినాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏదో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
లాల్ల...లాలలాలలాల్లా...
లాల్ల...లాలలాలలాల్లా... 
 

శుక్రవారం, జులై 13, 2018

నీ జతలేక...

ప్రేమ పావురాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ పావురాలు(మైనే ప్యార్ కియా) (1989)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మణ్     
సాహిత్యం : రాజశ్రీ    
గానం : చిత్ర  

ఓహో... లలలలా... 
ఊహూహూ.. ఓహోహో...
నీ జతలేక పిచ్చిది కాదా మనసంటా
నీ జతలేక పిచ్చిది కాదా మనసంటా
ఆ మనసేమో నా మాటే వినదంటా
ఆ మనసేమో నా మాటే వినదంటా
కదిలించేను కరిగించేను నన్నంటా
 
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

ఉన్నది ఒకటే మధిలో కోరిక
ప్రియసన్నిధి కావాలి 
ఓఓహో..ఓహోహో..
ఉన్నది ఒకటే మధిలో కోరిక
ప్రియసన్నిధి కావాలి 
నాకన్నులలో వెలుగై ఎపుడు
నిండుగ నువు నిండాలి
అంతకు మించిన
వరములు ఏవీ వలదంటా

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

ఓహో.... ఓహో... హో...
లలలలల...అలలలల..
ఓహో.... ఓహో... హో...
లలలలల...అలలలల..

చీరగ నిన్నే కట్టాలీ అని
మనసే నాతో తెలిపే
ఓఓహో..ఓహోహో..
చీరగ నిన్నే కట్టాలీ అని
మనసే నాతో తెలిపే
నింగిని నీతో కలిసెగరాలని
కదిలే మదిలో తలపే
ఉన్నవి ఎన్నో
తియ్యని వాంఛలు నాకంటా

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

గురువారం, జులై 12, 2018

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే...

ప్రేమతో (దిల్ సే) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమతో (దిల్ సే) (1998)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్    
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల   
గానం : చిత్ర

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే


(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - మొదలు)

 
పుంజిరి తంజి కొంజిక్కో
ముంథిరి ముత్తొళి చింథిక్కో
మొంజని వర్ణ చుందరి వావే
తాంకునక్క తకథిమి
ఆడుమ్ తంకనిలావే హోయ్


పుంజిరి తంజి కొంజిక్కో
ముంథిరి ముత్తొళి చింథిక్కో
మొంజని వర్ణ చుందరి వావే
తాంకునక్క తకథిమి
ఆడుమ్ తంకనిలావే హోయ్


తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

 తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

 
(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - తుది)

 ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


చెంతచేరే తెమ్మెరా ప్రియుని చూపై నాటెనే
చెంతచేరే తెమ్మెరా ప్రియుని చూపై నాటెనే
ఒంటరిగ చలికే ఒణికే నా పెదవినే చిదిమెనే
నిద్రరానీ చూపు తపనే నిలవ నీదే ఈడునీ
చెలియరో ఏంచేయనూ రేయి మరి గడిచేదెలా

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - మొదలు)

హే కురువానిక్కిలియే కురువానిక్కిలియే
కుక్కురు కురుకురు కువ్వి కురుక్కి
కున్నిమరత్తిళ్ ఉయ్యల్లాడి
కూడుం కురిక్కి కూటు విళిక్కున్నే
మారన్ నిన్నే కూహిక్ కురుక్కి కూటు విళిక్కున్నే
కుక్కురు కురుకురు కువ్వి కురుక్కి
కున్నిమరత్తిళ్ ఉయ్యల్లాడి
కూడుం కురిక్కి కూటు విళిక్కున్నే
మారన్ నిన్నే కూహిక్ కురుక్కి కూటు విళిక్కున్నే

తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే
తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - తుది)

ఇంత అందమే రగిలితే ఎంతకీ చల్లారదే
మసలిపోతున్న మేనిపై చినుకులైనా చితుకులే
జంట పిలుపే లేని మదికీ పిచ్చిరేపే ఊహలే
చెలియరో ఏంచేయనూ రేయి మరి గడిచేదేలా

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


చెలీ చెలీ.... ఇన్నాళ్ళిలా....
లేదులే.... చెలీ చెలీ.... 


బుధవారం, జులై 11, 2018

ఊహించలే ఊహించలే...

ధూమ్ త్రీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ధూమ్-3 (2013)
సంగీతం : ప్రీతమ్ చక్రబొర్తి   
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల  
గానం : మోహిత్ చౌహాన్

ఓ చెలీ నీ చూపులో నేను ఉదయించా
ఓ చెలీ చిరునవ్వులో నన్ను వెలిగించా

ఓ చెలీ నీ చూపులో నేను ఉదయించా
ఓ చెలీ చిరునవ్వులో నన్ను వెలిగించా

నువ్వు వెళ్ళే దారిలో మనసు పారేశా
నావలా నీ ప్రేమలో మునిగిపోతున్నా

ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే


రావే చూడే ఇలాగే కునుకే చెడిందే కనులకే
అమ్మో చెపితే వినాలె కుదురే చెడిందే వయసుకే
బ్రహ్మ వేసిన బాణమై దూసుకొచ్చేశావ్
తీయగా నా ఊపిరే తీసుకెళ్తున్నావ్
కన్నె సొగసు కత్తికే నన్ను గుచ్చేశావ్
ప్రాణమే ఇస్తానులే అంత నచ్చేశావ్..

ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే


ఆశపోదులే నీధ్యాసలో చేరి
చంపినా సరే నవ్వేస్తూ ఉంటానే
ప్రేమలా ఇలా నీ శ్వాస తాకితే
జీవితానికే అది చాలు అంటదే
రకరకాల కలకలం తలపులో రేపావ్
అందమే తావీజులా మహిమ చూపించావ్

నువ్వు వెళ్ళే దారిలో మనసు పారేశా
నావలా నీ ప్రేమలో మునిగిపోతున్నా

ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే
ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే 


మంగళవారం, జులై 10, 2018

వినవే యశోదా...

ప్రేమానురాగం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమానురాగం (హమ్ సాథ్ సాథ్ హై) (1999)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మన్   
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి  
గానం : చిత్ర 

వినవే యశోదా.. నీ చిన్నీ కన్నయ్యా..
వినవే యశోదా నీ చిన్నీ కన్నయ్యా
చల్లలమ్మబోతే మధురా పురానా
విరిపొదలో దాగాడే నా పైటా లాగాడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా

వినవే యశోదా నీ చిన్నీ కన్నయ్యా
చల్లలమ్మబోతే మధురా పురానా
విరిపొదలో దాగాడే నా పైటా లాగాడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
హో.. రాలుగాయీ గోపయ్యా..

గోకులాన వీధుల్లో యమునా తీరానా
ఓ మూల దాగుండి చిలిపిగా రాళ్ళేసి
కన్నెఎదలు వెన్నల్లే దోచేసిన దొంగా
హోలీ రంగులతో నను తడిపే చల్లంగా
వాణ్ణీ వదలొద్దే కథలేవీ వినవద్దే
వాణ్ణీ వదలొద్దే కథలేవీ వినవద్దే
వెంటపడీ వలపే పంచేయ్ అన్నాడే
మంచి మంచి మాటలతో వలలో వేశాడే హాయ్

రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా..

గోపాల బాలుని మోహన మొరళికే
సిరిమువ్వలే మోగే మనసే పులకించి
కన్నులతో రమ్మంటూ కవ్వించే వేళా
నా తలపే తెర తీసే ప్రేమే ఈవ్వాళా
విరహాన వేగీ నిదరే రాకుందీ
విరహాన వేగీ నిదరే రాకుందీ
నను నేనే మరిచీ నే కూర్చున్న వేళ
బాలగోపాలుడికై హృదయం వేచేనే

రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా..

గుండెల్లో కొలువుండే స్వామీ గోపయ్యా
పతి దేవుడై నాకు దొరికే కృష్ణయ్యా
గోవిందుడెపుడూ అందరివాడమ్మా
లోకాల పాలుడు నీ బాలుడమ్మా
పతిగా మాధవునీ నువ్వే ఇచ్చిందీ
పతిగా మాధవునీ నువ్వే ఇచ్చిందీ
మమతానురాగంనీ నువ్వే పంచింది
నీ పదమే ఏనాడూ మా దైవ సన్నిధిలే..

రాలుగాయీ గోపయ్యా దేవుడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా దేవుడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా.

సోమవారం, జులై 09, 2018

యాయిరే యాయిరే...

రంగేళి (రంగీలా) చిత్రం నుండి అప్పటి కుర్రకారును ఒక ఊపు ఊపేసిన హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రంగేళి (రంగీలా) (1995)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రెహ్మాన్ 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల 
గానం : జానకి

రంగేళీ రే..
యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే..

యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే..

జనమందరిలో మనమెవరంటే
తెలిసుండాలి ఒక విలువుండాలి
ఘనచరితలు గల కొందరిలో
మన పేరుండాలి తగు ప్లేసుండాలి
నలుగురూ గొప్పగా చూడగా
ప్రతిదినం కొత్తగా ఉండగా
బతకడం అప్పుడే పండుగా

యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే..


లోకంలోనే ఉంటూ చుట్టూ బతుకును చూస్తూ
జీవించటమంటేనే తెలియనివాళ్ళను చూస్తే జాలి
కనిపించని తలరాత అరచేతుల్లో గీత
బతుకును నడిపిస్తాయని
నమ్మే వాళ్ళను ఏం చెయ్యాలి?
ఊరికే ఊహలో ఉండక
నిజముగా మార్చుకో కోరిక
నింగిలో నిలిచిపో తారగా

యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే.. 
రంగేళీ..రే.. 


ఆదివారం, జులై 08, 2018

ఏదో తెలియని ఆవేదనే...

దంగల్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దంగల్ (యుద్ధం) (2016)
సంగీతం : ప్రీతమ్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ సుధాకర్
గానం :

ఏదో తెలియని ఆవేదనే నన్నే ఆవహించే
గుండెను మంటలు రేగగా నన్నే దహించే
ఎందుకో నాకళ్ళు నేడు చెమ్మగిల్లేనెందుకో
అవి కాంతిలేక వాడెనెందుకో
ఎందుకో నా కంటి పాప కన్ను వీడెనెందుకో
నా గుండె గూడు చిన్నబోయేనో

ఇలా ప్రతీ క్షణం నిరీక్షణై
దగా చేస్తూ బంధాలు భారం ఐతే
అవి దారులే మారుతుంటే తాళగలనా
నా మనసు నేడు కుమిలి పోయెనెందుకో
సుఖాల నావ మునిగెనెందుకో


శ్వాసలో శ్వాసగా ఆశలో ఆశగా
కలవరించే మమతలెన్నో ప్రాణమై ఉండగా
ఎందుకీ వేదనా ఎందుకీ యాతనా
రేగెనే రేయి పగలూ గుండెలో రోదనా
ఎందుకో ఆనింగిలోన ఉన్న కోటి తారలే
గ్రహణాలు తాకి నేల రాలేనో
ఎందుకో ఇలా అగ్ని జ్వాల
చిలకరించు కన్నులే
ఇక నీరసించి నీడ వెతికేనో

ఇలా ప్రతీ క్షణం నిరీక్షణై
దగా చేస్తూ బంధాలు భారం ఐతే
అవి దారులే మారుతుంటే తాళగలనా
నా మనసు నేడు కుమిలి పోయెనెందుకో
సుఖాల నావ మునిగెనెందుకో
 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.