ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 27, 2020

ఏ చిలిపి కళ్ళలోన...

ఘర్షణ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : ఘర్షణ (2004)
సంగీతం : హారిస్ జయరాజ్ 
సాహిత్యం : కులశేఖర్ 
గానం : శ్రీనివాస్

ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో 
ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో
ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో 
ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో
నువ్వు అచ్చుల్లోనా హల్లువో.. 
జడకుచ్చుల్లోనా మల్లెవో
నువ్వు అచ్చుల్లోనా హల్లువో.. 
జడకుచ్చుల్లోనా మల్లెవో
కరిమబ్బుల్లోనా విల్లువో 
మధుమాసం లోనా 
మంచు పూల జల్లువో
మధుమాసం లోనా 
మంచు పూల జల్లువో

ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో 
ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో

ఈ పరిమళము నీదేనా 
నాలో పరవశము నిజమేనా
బొండు మల్లిపువ్వు కన్నా 
తేలికగు నీ సోకు
రెండు కళ్ళు మూసుకున్నా 
లాగు మరి నీ వైపు
సొగసుని చూసి పాడగా ఎలా 
కనులకు మాట రాదుగా అలా
వింతల్లొను కొత్త వింత నువ్వేన 
ఆ అందం అంటే అచ్చం గాను నువ్వే

ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో 
ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో
ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో 
ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో

ఆ పరుగులలో పరవళ్ళు 
తూలే కులుకులలో కొడవళ్ళు
నిన్ను చూసి వంగుతుంది 
ఆశ పడి ఆకాశం
ఆ మబ్బు చీర పంపుతోంది 
మోజు పడి నీకోసం
స్వరముల గీతి కోయిలా ఇలా 
పరుగులు తీయకే అలా అలా
నవ్వుతున్నా నిన్ను చూసి సంతోషం
నీ బుగ్గ సొట్టలో నే పాడే సంగీతం

ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో 
ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో
నువ్వు అచ్చుల్లోనా హల్లువో 
జడకుచ్చుల్లోనా మల్లెవో
నువ్వు అచ్చుల్లోనా హల్లువో 
జడకుచ్చుల్లోనా మల్లెవో
కరిమబ్బుల్లోనా విల్లువో 
మధుమాసం లోనా 
మంచు పూల జల్లువో
మధుమాసం లోనా 
మంచు పూల జల్లువో
మధుమాసం లోనా 
మంచు పూల జల్లువో 
 


శనివారం, సెప్టెంబర్ 26, 2020

దొరకునా ఇటువంటి సేవ...

పాట నాకు ప్రాణమై నా జీవితంలో ప్రముఖ భాగమవడానికి కారణమైన మహానుభావుడు నిన్న (సెప్టెంబర్ 25-2020) నిష్క్రమించారు. బహుశా ఇలలో చేసిన స్వరార్చన చాలని నేరుగా తన అమృత గాత్రంతో భగవంతుడిని అర్చించుకోడానికే వెళ్ళారేమో. ఈ జగతిలో పాట ఉన్నంతకాలం మీరూ ఉంటారు బాలు గారూ. 

శంకరాభరణం చిత్రంకోసం వేటూరి గారు వ్రాసిన ఈ పాట బాలుగారికి సరిగ్గా సరిపోతుందనిపిస్తుంది. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శంకరాభరణం (1980)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్   
సాహిత్యం : వేటూరి  
గానం : బాలు, వాణీజయరాం

దొరకునా.. దొరకునా.. 
దొరకునా.. ఆఆ.ఆఅ...
దొరకునా ఇటువంటి సేవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవ
నీ పద రాజీవముల చేరు 
నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము 
సేయు త్రోవ

దొరకునా ఇటువంటి సేవ 
నీ పద రాజీవముల చేరు 
నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము 
సేయు త్రోవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవ 

రాగాలనంతాలు నీ వేయి రూపాలు
భవరోగ తిమిరాల పోకార్చు దీపాలు
రాగాలనంతాలు నీ వేయి రూపాలు
భవరోగ తిమిరాల పోకార్చు దీపాలు

నాదాత్మకుడవై నాలోన చెలగి
నా ప్రాణదీపమై నాలోన వెలిగే
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
నాదాత్మకుడవై నాలోన చెలగి
నా ప్రాణదీపమై నాలోన వెలిగే
నిన్ను కొల్చు వేళ దేవాదిదేవా
దేవాదిదేవా.. ఆ.. 

దొరకునా ఇటువంటి సేవ 
నీ పద రాజీవముల చేరు 
నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము 
సేయు త్రోవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవ 

ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు వాయులీనాలు
స్పందించు నవనాడులే వీణాగానాలు
నడలూ ఎదలోని సడులే మృదంగాలు

ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు వాయులీనాలు
స్పందించు నవనాడులే వీణాగానాలు
నడలూ ఎదలోని సడులే మృదంగాలు

నాలోని జీవమై నాకున్న దైవమై
వెలుగొందువేళ మహానుభావా
మహానుభావా... 

దొరకునా... సేవ...
నీ పద రాజీవముల చేరు 
నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము 
సేయు త్రోవ
దొరకునా ఇటువంటి సేవ 
దొరకునా ఇటువంటి సేవ 
 

శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 25, 2020

బొమ్మను గీస్తే...

బొమ్మరిల్లు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : బొమ్మరిల్లు (2006)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్   
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల  
గానం : జీన్స్ శ్రీనివాస్, గోపికా పూర్ణిమ

బొమ్మను గీస్తే నీలా ఉ౦ది
దగ్గరకొచ్చీ ఓ ముద్దిమ్మ౦ది
సర్లే పాప౦ అని దగ్గరకెళితే
దాని మనసే నీలో ఉ౦ద౦ది
ఆ ముద్దేదో నీకే ఇమ్మ౦ది
 
సరసాలాడే వయసొచ్చి౦ది
సరదా పడితే తప్పేము౦ది
ఇవ్వాలనే నాకూ ఉ౦ది
కానీ సిగ్గే నన్ను ఆపి౦ది
దానికి సమయ౦ వేరే ఉ౦ద౦ది

చలి గాలి ఉ౦ది చెలికి వణుకే పుడుతు౦ది
వెచ్చని కౌగిలిగా నిను అల్లుకుపొమ్మంది
చలినే తరిమేసే ఆ కిటుకే తెలుస౦డి
శ్రమపడిపోక౦డి తమ సాయ౦ వద్ద౦డి
పొమ్మ౦టావె బాలికా ఉ౦టాన౦టే తోడుగా
అబ్బో ఎ౦త జాలిరా తమరికి నామీద
ఏ౦చేయాలమ్మ నీలో ఏదో దాగు౦ది
నీ వైపే నన్నే లాగి౦ది

అ౦ద౦గా ఉ౦ది తన వె౦టే పది మ౦ది
పడకు౦డా చూడు అని నా మనస౦టు౦ది
తమకే తెలియ౦ది నా తోడై ఒకటు౦ది
మరెవరో కాద౦డి అది నా నీడేన౦డి
నీతో నడిచి దానికి అలుపొస్తు౦దే జానకి
హయ్యో అలక దేనికి నా నీడవు నువ్వేగా
ఈ మాట కోస౦ ఎన్నాళ్ళుగా వేచు౦ది
నా మనసు ఎన్నో కలలే క౦టు౦ది

బొమ్మను గీస్తే నీలా ఉ౦ది
దగ్గరకొచ్చీ ఓ ముద్దిమ్మ౦ది
సర్లే పాప౦ అని దగ్గరకెళితే
దాని మనసే నీలో ఉ౦ద౦ది
ఆ ముద్దేదో నీకే ఇమ్మ౦ది 
దాని మనసే నీలో ఉ౦ద౦ది
ఆ ముద్దేదో నీకే ఇమ్మ౦ది 
 

 

గురువారం, సెప్టెంబర్ 24, 2020

చిలిపిగ చూస్తావలా...

ఆరెంజ్ సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.  


చిత్రం : ఆరెంజ్ (2010)
సంగీతం : హరీస్ జైరాజ్  
సాహిత్యం : వనమాలి 
గానం : కార్తీక్

చిలిపిగ చూస్తావలా 
పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా..
చివరికి నువ్వే అలా 
వేస్తావే వలా నీతో వేగేదెలా..
ఓ ప్రేమా.. 
కన్నుల్లో వాలే రోజు 
ఎంతో బాగున్న నీ కలా
కొన్నాళ్ళే అందంగా ఊరిస్తోంది 
ఆ పై చేదెక్కుతోందిలా 
కడదాకా ప్రేమించే 
దారేదో పోల్చేదెలా 

చిలిపిగ చూస్తావలా 
పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా
చివరికి నువ్వే అలా 
వేస్తావే వలా నీతో వేగేదెలా 

నిన్నేఇలా చేరగా 
మాటే మార్చి 
మాయే చెయ్యాలా
నన్నే ఇక నన్నుగా 
ప్రేమించని ప్రేమేలా
ఊపిరే ఆగేదాకా 
ఏదో ఒక తోడుండాలా
నన్నింతగా ఊరించేస్తూ 
అల్లేస్తోందే నీ సంకెలా

కొంచెం మధురము 
కొంచెం విరహము 
ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం స్వర్గము 
కొంచెం శాంతము 
గొంతులో జారు గరళము
కొంచెం పరువము 
కొంచెం ప్రళయము 
గుండెనే కోయు గాయము
కొంచెం మౌనము 
కొంచెం గానము 
ఎందుకీ ఇంద్రజాలము

ఇన్నాళ్ళుగా సాగినా 
ప్రేమ నుంచి వేరైపోతున్నా
మళ్ళీ మరో గుండెతో 
స్నేహం కోరి వెళుతున్నా
ప్రేమనే దాహం తీర్చే 
సాయం కోసం వేచానిలా
ఒకో క్షణం ఆ సంతోషం 
నాతోపాటు సాగేదెలా ఎలా

చిలిపిగ చూస్తావలా 
పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా
చివరికి నువ్వే అలా 
వేస్తావే వలా నీతో వేగేదెలా
ఓ ప్రేమా 
కన్నుల్లో వాలే రోజు 
ఎంతో బాగున్న నీ కలా
కొన్నాళ్ళే అందంగా ఊరిస్తోంది 
ఆ పై చేదెక్కుతోందిలా
కడదాకా ప్రేమించే 
దారేదో పోల్చేదెలా

కొంచెం మధురము 
కొంచెం విరహము 
ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం పరువము 
కొంచెం ప్రళయము 
గుండెనే కోయు గాయము
కొంచెం మధురము 
కొంచెం విరహము 
కొంచెం పరువము 
కొంచెం ప్రళయము 
 


బుధవారం, సెప్టెంబర్ 23, 2020

అరెరె అరెరె మనసే జారే..

హ్యాపీడేస్ సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : హ్యాపీడేస్ (2007)
సంగీతం : మిక్కీ జె. మేయర్ 
సాహిత్యం : వనమాలి 
గానం : కార్తీక్  

నీకోసం మిగిలానా 
నేనెవరో మరిచానా
నీడల్లే.. కదిలానా..
నీవల్లే కరిగానా 
నాకోసం నేనే లేనా 
మనసంతా నువ్వేనా.. 
ప్రేమంటే ఇంతేనా 
కాదన్న వింటేనా..

అరెరె.. అరెరె... మనసే జారే..
అరెరె.. అరెరె.. వరసే మారే..
ఇదివరకెపుడూ.. లేదే..
ఇది నా మనసే.. కాదే..
ఎవరేమన్నా.. వినదే..
తనదారేదో.. తనదే..

అంతా నీ మాయలోనే.. 
రోజూ నీ నామ స్మరణే.. 
ప్రేమా.. ఈ వింతలన్నీ.. నీవల్లనే..
అంతా నీ మాయలోనే.. 
రోజూ నీ నామ స్మరణే.. 
ప్రేమా.. ఈ వింతలన్నీ.. నీవల్లనే..

స్నేహమేరా... జీవితం అనుకున్నా..
ఆజ్ మేరా.. ఆశలే కనుగొన్నా..
మలుపులు ఎన్నయినా.. 
ముడిపడిపోతున్నా..
ఇక సెకనుకెన్ని నిమిషాలో.. 
అనుకుంటు రోజు గడపాలా..
మది కోరుకున్న మధుబాల.. 
చాల్లే.. నీ గోలా..

అంతా నీ మాయలోనే.. 
రోజూ నీ నామ స్మరణే.. 
ప్రేమా.. ఈ వింతలన్నీ.. నీవల్లనే..
అంతా నీ మాయలోనే.. 
రోజూ నీ నామ స్మరణే.. 
ప్రేమా.. ఈ వింతలన్నీ.. నీవల్లనే..

చిన్నినవ్వే.. చైత్రమై పూస్తుంటే..
చెంత చేరీ.. చిత్రమే చూస్తున్నా..
చిటపట చినుకుల్లో.. 
తడిసిన మెరుపమ్మా..
తెలుగింటిలోని తోరణమా.. 
కనుగొంటి గుండె కలవరమా..
అలవాటు లేని పరవశమా.. 
వరమా.. హాయ్ రామా..

అరెరె.. అరెరె... మనసే జారే..
అరెరె.. అరెరె.. వరసే మారే..
ఇదివరకెపుడూ.. లేదే..
ఇది నా మనసే.. కాదే..
ఎవరేమన్నా.. వినదే..
తనదారేదో.. తనదే..

అంతా నీ మాయలోనే.. 
రోజూ నీ నామ స్మరణే.. 
ప్రేమా.. ఈ వింతలన్నీ.. నీవల్లనే..
అంతా నీ మాయలోనే.. 
రోజూ నీ నామ స్మరణే.. 
ప్రేమా.. ఈ వింతలన్నీ.. నీవల్లనే.. 
 

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 22, 2020

ఝుమ్మని ఝుమ్మని...

రావోయి చందమామ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : రావోయి చందమామ (1999)
సంగీతం : మణిశర్మ 
సాహిత్యం : వేటూరి  
గానం : బాలు 

ఝుమ్మని ఝుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలున్నాయి,
కొమ్మల రెమ్మల కోయిల పాడెను సన్నాయి
జుం ఝుమ్మని ఝుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలున్నాయి,
కొమ్మల రెమ్మల కోయిల పాడెను సన్నాయి
వెన్నెల నీడల్లొ అరవిచ్చిన అందాలు
మధుమాసం మనసుకు వచ్చే వేళలో
కన్నుల కలువల్లో సరిగమల పరాగాలు
శుభ మంగళ వాద్యాలొచ్చే వేళలో

ఝుమ్మని ఝుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలున్నాయి,
కొమ్మల రెమ్మల కోయిల పాడెను సన్నాయి

ఆకాశానికి తారలు పొదిగిన నా ఆనందంలో
పల్లవించె నా గీతం పలకరించె సంగీతం 
ఆ స్వర్గానికి నిచ్చెన వేసిన నా ఆవేశంలొ
తరుముకొచ్చె ఉల్లాసం,తలను వంచె కైలాసం
ఒక్కసారి వస్తయ్ తియ్యని క్షణాలెన్నో
ఒక్కటవ్వమంటయ్ తీరని రుణాలే 
శుభలేఖనుకో నా గీతం.

నీ పాదాలకు పారాణద్దిన ఈ పేరంటంలో
దేవతాయే నీ రూపం, దీవెనాయే నా ప్రాణం
వయ్యారాలను ఉయ్యాలూపిన ఈ వైభోగంలో
మౌనమాయే నా భావం, రాగమాయే నీ కోసం
మూడు ముళ్ళ బందం ఏడు జన్మలనుబంధం
వేణువైన నాలో ఆలాపనైన గానం
ఆశీస్సనుకో అనురాగం..

ఝుమ్మని ఝుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలున్నాయి
కొమ్మల రెమ్మల కోయిల పాడెను సన్నాయి
ఝుమ్మని ఝుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలున్నాయి,
కొమ్మల రెమ్మల కోయిల పాడెను సన్నాయి
వెన్నెల నీడల్లొ అరవిచ్చిన అందాలు
మధుమాసం మనసుకు వచ్చే వేళలో
కన్నుల కలువల్లో సరిగమల పరాగాలు
శుభ మంగళ వాద్యాలొచ్చే వేళలో

ఝుమ్మని ఝుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలున్నాయి
కొమ్మల రెమ్మల కోయిల పాడెను సన్నాయి
ఝుం ఝుమ్మని ఝుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలున్నాయి
కొమ్మల రెమ్మల కోయిల పాడెను సన్నాయి 
 

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 21, 2020

జిలిబిలి జాబిలిలోనా...

మనసిచ్చి చూడు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మనసిచ్చి చూడు (1999)
సంగీతం : మణిశర్మ 
సాహిత్యం : చంద్రబోస్  
గానం : హరిహరన్, చిత్ర 

జిలిబిలి జాబిలిలోనా
చెలి తళుకులు తిలకిస్తున్నా 
హితులు స్నేహితులు ఎందరు వున్నా
యమున కోసమే చూస్తున్నా 
తెలుగు పదములెన్నెన్నో వున్నా
యమున పదమే తీపంటున్నా 
యమున... యమున... యమునా...

జిలిబిలి జాబిలిలోనా 
చెలి తళుకులు తిలకిస్తున్నా 

నా మదీ ..మహానది..వరదౌ...తున్నదీ 
ఈ ఇదీ ఇలాం..టిదీ ఎపుడూ లేనిదీ
తను అలా ఎదురౌ క్షణాన..
నిలువునా కదిలిపోనా 
నిలవనా మరీ మరో జగానా 

జిలిబిలి జాబిలిలోనా 
చెలి తళుకులు తిలకిస్తున్నా 

నా బలం ..ధనం..జనం 
యమునా స్నేహమే
నా స్థలం... నిరంతరం 
యమునా... తీరమే 
మనసే కోరి వలచే 
మమతే తనది కాదా 
మునగనా.. తనా
మనస్సులోనా

జిలిబిలి జాబిలిలోనా 
చెలి తళుకులు తిలకిస్తున్నా 
హితులు స్నేహితులు ఎందరు వున్నా
యమున కోసమే చూస్తున్నా
తెలుగు పదములెన్నెన్నో వున్నా
యమున పదమే తీపంటున్నా 
యమున... యమున... యమునా
 

ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 20, 2020

నీ ఎదలో నాకు చోటే వద్దు...

ఆవారా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆవారా (2010)
సంగీతం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి 
గానం : సాగర్ దేశాయ్
 
నీ ఎదలో నాకు చోటే వద్దు 
నా ఎదలో చేటే కోరవద్దు 
మన ఎదలో ప్రేమను మాటే రద్దు 
ఇవి పైపైన మాటలులే...హే 
నీ నీడై నడిచే ఆశ లేదే 
నీ తోడై వచ్చే ద్యాస లేదే 
నీ తోటే ప్రేమ పోతేపోనీ 
అని అబద్దాలు చెప్పలేనులే 
 
నీ జతలోన నీ జతలోన 
ఈ ఎండకాలం నాకు వానాకాలం 
నీ కలలోన నీ కలలోన 
మది అలలాగ చేరు ప్రేమ తీరం 

నీ ఎదలో నాకు చోటే వద్దు 
నా ఎదలో చోటే కోరవద్దు 
మన ఎదలో ప్రేమను మాటే రద్దు 
ఇవి పైపైన మాటలులే...హే 

చిరుగాలి తరగంటి నీమాటకే 
ఎద పొంగేను ఒక వెల్లువై 
చిగురాకు రాగాల నీ పాటకే 
తనువూగేను తొలిపల్లవై 
ప్రేమ పుట్టాక నాకళ్ళలో 
దొంగచూపేదో పురివిప్పెనే 
కొంచెం నటనున్నది 
కొంచెం నిజమున్నది 
ఈ సయ్యాట బాగున్నది 
 
నువ్ వల వేస్తే నువ్ వల వేస్తే 
నా ఎద మారే నా కథ మారే 
అరె ఇది ఏదో ఒక కొత్త దాహం 
అది పెరుగుతుంటే వీచే చెలి స్నేహం 

ఒకసారి మౌనంగా నను చూడవే 
ఈ నిమిషమే యుగమౌనులే 
నీ కళ్ళలో నన్ను బందించవే 
ఆ చెర నాకు సుఖమౌనులే 
నిన్ను చూసేటి నా చూపులో 
కరిగే ఎన్నెన్ని మునిమాపులో 
పసిపాపై ఇలా నా కనుపాపలే 
నీ జాడల్లో దోగాడెనే 
 
తొలి సందెలలో తొలి సందెలలో 
ఎరుపే కాదా నీకు సింధూరం 
మలి సందెలలో మలి సందెలలో 
నీ పాపిటిలో ఎర్రమందారం 

నీ ఎదలో నాకు చోటే వద్దు 
నా ఎదలో చోటే కోరవద్దు 
మన ఎదలో ప్రేమను మాటే రద్దు 
ఇవి పైపైన మాటలులే...హే 
నీ నీడై నడిచే ఆశ లేదే 
నీ తోడై వచ్చే ద్యాస లేదే 
నీ తోటే ప్రేమ పోతేపోనీ 
అని అబద్దాలు చెప్పలేనులే 
 

శనివారం, సెప్టెంబర్ 19, 2020

ఎగిరే మబ్బులలోన...

హ్యాపీ సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : హ్యాపీ (2006)
సంగీతం : యువన్ శంకర్ రాజా 
సాహిత్యం : కులశేఖర్  
గానం : ఎస్.పి.చరణ్ 

ఎగిరే మబ్బులలోన పగలే వెన్నెల వాన
పలుకే నవ్వుల వీణ గుండెల్లో సాగే రాగాలేవో
ఈ ఉదయం ఏ హృదయం
హే...చేరుతుందో ఈ ప్రేమ
ఏ నిమిషం ఏది నిజం
హో... తెలియకుందే ఆ మాయ
ఆశపడితే అందనందే ఉరుకుంటే చేరుకుందే
తగువులోనే చిగురు వేసిందే హే...

ఎగిరే మబ్బులలోన పగలే వెన్నెల వాన
పలుకే నవ్వుల వీణ గుండెల్లో సాగే రాగాలేవో
ఎగిరే మబ్బులలోన పగలే వెన్నెల వాన
పలుకే నవ్వుల వీణ గుండెల్లో సాగే రాగాలేవో

నిదరోయే నీకనులు ఎదలోన ఆ కలలు
ఎదురైనా ఎపుడైనా కళ్ళారా చూసేనా
నీతో కలిసి నీతో పెరిగి నీతొ తిరిగి ఆశగా
నిన్నే తలచి నిన్నే పిలిచి ఈన్నాళ్ళుగా
నువ్వంటే ఇష్టం ఉన్నా నువ్వే నా సర్వం అన్నా
నా గుండెల్లో దాచేసిందే మౌనంగా ప్రేమ

ఎటువైపే నీ పరుగు వినలేదా నా పిలుపు
ఇపుడైన ఇకనైన నీ పంతం ఆగేనా
అన్ని మరిచి కోపం విడిచి
నాతో చెలిమి చేసినా
పోయే వరకు నా ఈ బతుకు నీదే కాదా
నీతోడే కావాలంటు నీ నీడై ఉండాలంటు
నవరాగాలు ఆలాపించే నాలో ఈ ప్రేమ
 
ఎగిరే మబ్బులలోన పగలే వెన్నెల వాన
పలుకే నవ్వుల వీణ గుండెల్లో సాగే రాగాలేవో
ఎగిరే మబ్బులలోన పగలే వెన్నెల వాన
పలుకే నవ్వుల వీణ గుండెల్లో సాగే రాగాలేవో
ఈ ఉదయం ఏ హృదయం
హే...చేరుతుందో ఈ ప్రేమ
ఏ నిమిషం ఏది నిజం
హో... తెలియకుందే ఆ మాయ
ఆశపడితే అందనందే ఉరుకుంటే చేరుకుందే
తగువులోనే చిగురు వేసిందే హే...

ఎగిరే మబ్బులలోన పగలే వెన్నెల వాన
పలుకే నవ్వుల వీణ గుండెల్లో సాగే రాగాలేవో
ఎగిరే మబ్బులలోన పగలే వెన్నెల వాన
పలుకే నవ్వుల వీణ గుండెల్లో సాగే రాగాలేవో 
 

 

శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 18, 2020

ఏమంటారో...

గుడుంబా శంకర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : గుడుంబా శంకర్ (2004)
సంగీతం : మణిశర్మ 
సాహిత్యం : చంద్రబోస్   
గానం : ఎస్.పి.చరణ్, హరిణి 

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదినీ
ఏమంటారో నువు నేనైన అదినీ
ఏమంటారో.. మారిపోతున్న కథనీ
ఏమంటారో.. జారిపోతున్న మదినీ
చూసె పెదవినీ మాటాడే కనులనీ
నవ్వే నడకనీ కనిపించే శ్వాసనీ
ఇచ్చి పుచ్చుకున్న మనసుని
ఇద అద యద విధ మరి
ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదినీ
ఏమంటారో నువు నేనైన అదినీ
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథనీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మదినీ

ఎదురుగ వెలుగుతున్న నీడనీ
బెదురుగ కలుగుతున్న హాయినీ
తనువున తునుకుతున్న చురుకునీ
మనసున ముసురుకున్న చెమటనీ
ఇష్ట కష్టాలని ఏమంటారొ ఇపుడేమంటారో 
ఈ మోహమాటాలని ఏమంటారొ మరి ఎమంటారో 
స్వల్ప భారాలని ఏమంటారో ఇపుడేమంటారో 
సమీప దూరాలని ఏమంటారో అసలేమంటారొ 
జారె నింగిని దొరలాంటీ దొంగనీ 
పాడె కొంగునీ పరిమళించే రంగునీ 
పొంగుతున్న సుధా గంగని 
ఇద అద అదె ఇద మరి 
ఏమంటారో మారిపొతున్న కథనీ 
ఏమంటారో జారిపోతున్న మదినీ 

జాబిలై తలుకుమన్న చుక్కనీ 
బాధ్యతై దొరుకుతున్న హక్కునీ 
హెయ్ హెయ్ 
దేవుడై ఎదుగుతున్న భక్తునీ 
సూత్రమై బిగయనున్న సాక్షినీ 
పాతలొ కొత్తనీ ఇపుడేమంటారో 
పోట్లాటలొ శాంతిని మరి ఏమంటారో 
తప్పులొ ఒప్పునీ ఏమంటారొ ఇపుడేమంటారో 
గత జన్మలొ అప్పుని ఏమంటారొ అసలేమంటారొ 
నాలొ నువ్వుని ఇక నీలొ నేనునీ 
మాకెమేమనీ మన దారె మనదనీ 
రాసుకున్న ఆత్మ చరితనీ
అద ఇద ఇదె అద మరి 

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదినీ 
ఏమంటారో నువు నేనైన అదినీ 
ఏమంటారో మారిపొతున్న కథనీ 
ఏమంటారో జారిపొతున్న మదినీ 
 

గురువారం, సెప్టెంబర్ 17, 2020

గున్నమావి కొమ్మ మీద...

నువ్వు నేను చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : నువ్వు నేను (2001)
సంగీతం : ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం : కులశేఖర్  
గానం : మల్లిఖార్జున్, ఉష 

గున్నమావి కొమ్మ మీద గారాల గోరింక
సన్నజాజి తీగ మీద అందాల రాచిలక
ఎవరూ లేని ఏకాకంట చక్కని గోరింక
అంతా ఉన్నా ఒంటరి పాపం వన్నెల రాచిలక
మమతలు తెలియని ఆ గోరింకకు చిలకే తోడంట
మనసులు కలిసిన ఆ ప్రేమికులు ఒకరికి ఒకరంట

గున్నమావి కొమ్మ మీద గారాల గోరింక
సన్నజాజి తీగ మీద అందాల రాచిలక

గోరువంక తన గుండె గూటిలో చిలకని దాచింది
రామచిలక ఆ గోరువంకనే కనుపాపనుకుంది
కాటుకెంత అడ్డు వచ్చినా కంటి చాటు స్వప్నమాగునా
చేతులెంత అడ్డు పెట్టినా గుండె మాటు సవ్వడాగునా
కటిక హృదయాలు ఏమనుకున్నా ప్రేమొక వరమేగా

గున్నమావి కొమ్మ మీద గారాల గోరింక
సన్నజాజి తీగ మీద అందాల రాచిలక

పాడులోకం ఆ జంటను చూసి కత్తులు దూసింది
కక్ష గట్టి ఆ మనసులనిట్టే దూరం చేసింది
పంజరాలలోన పెట్టినా రామచిలక మూగబోవునా
హోరుగాలి ఎంత వీచినా ప్రేమ దీపమారిపోవునా
బ్రహ్మ రాతల్ని మార్చాలంటే మనుషుల వశమేనా

గున్నమావి కొమ్మ మీద గారాల గోరింక
సన్నజాజి తీగ మీద అందాల రాచిలక
ఎవరూ లేని ఏకాకంట చక్కని గోరింక
అంతా ఉన్నా ఒంటరి పాపం వన్నెల రాచిలక
మమతలు తెలియని ఆ గోరింకకు చిలకే తోడంట
మనసులు కలిసిన ఆ ప్రేమికులు ఒకరికి ఒకరంట
నువ్వు నేనంటా
 

 

బుధవారం, సెప్టెంబర్ 16, 2020

ప్రేమించే ప్రేమవా...

నువ్వు నేను ప్రేమ చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : నువ్వు నేను ప్రేమ (2006)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రెహ్మాన్
సాహిత్యం : వేటూరి  
గానం : నరేష్ అయ్యర్, శ్రేయఘోషల్

ప్రేమించే ప్రేమవా 
ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే ప్రేమవా 
పూవల్లె పుష్పించే
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
నే నీవే హృదయం అన్నదే
ప్రేమించే నా ప్రేమవా 
ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే ప్రేమవా 
పూవల్లె పుష్పించే

రంగు రంగోలి
గొరింటే నువ్వు పెట్టే 
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి 
గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్

రంగు రంగోలి 
గొరింటే నువ్వు పెట్టే 
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి
సుందరి కన్నులు చందనమద్దిన 
చల్లని పున్నమి వెన్నెల విందులు

పూవైనే పూస్తున్నా 
నీ పరువంగానే పుడతా
మధు మాసపు మాలల 
మంటలు రగిలించే ఉసురై

నీవే నా మదిలో అడ 
నేనే నే నటనై రాగా
నా నాడుల నీ రక్తం 
నడకల్లో నీ శబ్దం ఉందే హో
తోడే దొరకని నాడు 
విలవిలలాడే ఒంటరి మీనం 

ప్రేమించే నా ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా

నెల నెల వాడుక అడిగి 
నెలవంకల గుడి కడదామా
నా పొదరింటికి వేరే అతిధులు రా తరమా
తుమ్మెద తేనెలు తేలే 
నీ మదిలో చోటిస్తావా
నే ఒదిగే ఎదపై ఎవరో నిదురించా తరమా
నీవు సంద్రము చేరె
గల గల పారే నది తెలుసా

ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లె పుష్పించే
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
నే నీవే హృదయం అన్నదే
ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే నా ప్రేమవా పూవల్లె పూవల్లె..

రంగు రంగోలి
గొరింటే నువ్వు పెట్టే 
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి 
గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్

రంగు రంగోలి 
గొరింటే నువ్వు పెట్టే 
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి
సుందరి కన్నులు చందనమద్దిన 
చల్లని పున్నమి వెన్నెల విందులు

రంగు రంగోలి
గొరింటే నువ్వు పెట్టే 
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి 
గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్

రంగు రంగోలి 
గొరింటే నువ్వు పెట్టే 
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి
సుందరి కన్నులు చందనమద్దిన 
చల్లని పున్నమి వెన్నెల విందులుమంగళవారం, సెప్టెంబర్ 15, 2020

కలలోనైన కలగనలేదే...

నువ్వు వస్తావని చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : నువ్వువస్తావని (2002)
సంగీతం : ఎస్.ఎ.రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం : చంద్రబోస్ 
గానం : బాలు

కలలోనైన కలగనలేదే నువు వస్తావని
మెలుకువలోనైన అనుకోలేదే నువు వస్తావని
కలలోనైన కలగనలేదే నువు వస్తావని
మెలుకువలోనైన అనుకోలేదే నువు వస్తావని
ఆ దేవుడు కరుణించి ఈ దేవత కనిపించి
ఆనందం కలిగించి ఈ బంధం కదిలొచ్చి
ప్రేమపైన నమ్మకాన్ని నాలో పెంచుతున్నది
నను కమ్మనైన అమృతాల నదిలో ముంచుతున్నది
ఓహొ....ఓహొ...హే...హే....
కలలోనైన కలగనలేదే నువు వస్తావని
మెలుకువలోనైన అనుకోలేదే నువు వస్తావని

చిన్ని పెదవిపైన పుట్టుమచ్చ కానా
చిందుతున్న నవ్వులలోన స్నానాలాడనా
కన్నెగుండెపైన పచ్చబొట్టు కానా
మోగుతున్న సవ్వడి వింటూ మోక్షం పొందనా
జానకి నీడే రాముని మేడ
నీ జారిన పైటే నే కోరిన కోట
తెలుగు భాషలోన వేల పదములు తరుగుతున్నవి
నా వలపు భాషలోన చెలియ పదమే మిగిలి ఉన్నది
ఓహొ...ఓహొ....

కలలోనైన కలగనలేదే నువు వస్తావని
మెలుకువలోనైన అనుకోలేదే నువు వస్తావని

కాళిదాసు నేనై కవిత రాసుకోనా
కాలి గోటి అంచులపైన హృదయం ఉంచనా
భామదాసు నేనై ప్రేమ కోసుకోనా
బంతిపూల హారాలేసి ఆరాధించనా
నాచెలి నామం తారక మంత్రం
చక్కని రూపం జక్కన శిల్పం
వందకోట్ల చందమామలోకటై వెలుగుతుండగా
ఈ సుందరాంగి చూపు సోకి కాదా బ్రతుకు పండగ
ఓహొ...ఓహొ...

కలలోనైన కలగనలేదే నువు వస్తావని
మెలుకువలోనైన అనుకోలేదే నువు వస్తావని
ఆ దేవుడు కరుణించి ఈ దేవత కనిపించి
ఆనందం కలిగించి ఈ బంధం కదిలొచ్చి
ప్రేమపైన నమ్మకాన్ని నాలో పెంచుతున్నది
నను కమ్మనైన అమృతాల నదిలో ముంచుతున్నది
హే...హే.....హే...హే... 


 

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 14, 2020

ఎందుకీ ప్రాయము...

రాజకుమారుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : రాజకుమారుడు (1999)
సంగీతం : మణిశర్మ  
సాహిత్యం : వేటూరి   
గానం : బాలు, చిత్ర 

ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...
ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు
ఈ రాయబారాలు సాగే చలిలో
ఈ హాయి భారాలు మోసే జతలో

ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...
ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు
ఈ రాయబారాలు సాగే చలిలో
ఈ హాయి భారాలు మోసే జతలో

ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...
ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.

కన్నుల్లో ప్రాణం లా చైత్రాలలో
నీకోసం వేచానూ పూబాలనై
వెన్నెల్లో దీపంలా ఓ తారనై
నీకోసం నేనున్నా నీ వాడినై
బాధే కదా ప్రేమంటే
ప్రేమే కదా నీవంటే
అయినా తీపే తోడుంటే

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు

చీకట్లో నేనుంటే ఓ నీడలా
వాకిట్లో నువ్వేగా నా వెన్నెలా
కలువల్లే నేనుంటే ఈనీటి లో
తొలి ముద్దై వాలేవా నా తుమ్మెదా
ఏ జన్మదో ఈ ప్రేమ
నీ ప్రేమకై ఈ జన్మ
నీవే నేనై పొతుంటే

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు
ఈ రాయబారాలు సాగే చలిలో
ఈ హాయి భారాలు మోసే జతలో

ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...
ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్...
 

ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 13, 2020

మైకం కాదిది...

యువకుడు చిత్రంలో ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : యువకుడు (2000)
సంగీతం : మణిశర్మ  
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల  
గానం : ఎస్.పి.చరణ్

మైకం కాదిది నిన్నటి లోకం కాదిదీ
ఇవ్వాళే చూస్తున్నట్టు ఉన్నది
ఊపిరినే ఇది ఊయలలూగిస్తున్నది
ఇదేదో మహా కొత్త సంగతి
గుండెలో గుట్టుగా ఉండనంటున్న వేడుక
అందరూ చూడగా ఉప్పెనవుతుండగా
అంతటా నవ్వులే పలకరిస్తున్న పండగ
అందరూ పూవులై స్వాగతిస్తుండగా..హా

తేలుతున్నాను..హే.హే 
నీలి మేఘాలలో..హే.హే
మునుగుతున్నాను 
తొలిప్రేమ భావంలో
మేలుకున్నానో 
కలలోన ఉన్నానో

పాటలా ఉంది..హే.హే 
గాలి ఈలేసినా..హే.హే
ఆటలా ఉంది 
ఎవరేమి చేస్తున్నా
తోటలా ఉంది 
ఎటు వైపు చూస్తున్నా

మైకం కాదిది నిన్నటి లోకం కాదిదీ
ఇవ్వాళే చూస్తున్నట్టు ఉన్నది
ఊపిరినే ఇది ఊయలలూగిస్తున్నది
ఇదేదో మహా కొత్త సంగతి
గుండెలో గుట్టుగా ఉండనంటున్న వేడుక
అందరూ చూడగా ఉప్పెనవుతుండగా
అంతటా నవ్వులే పలకరిస్తున్న పండగ
అందరూ పూవులై స్వాగతిస్తుండగా..హా 
 

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.