సోమవారం, జులై 23, 2018

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు...

ఎమ్మెస్ ధోనీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ధోనీ (2016)
సంగీతం : అమాల్ మల్లిక్ 
సాహిత్యం : చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం : పలక్ ముఛ్చల్

గురుతొస్తావు నువ్విపుడూ
గుస గుస ఊపిరి తీస్తుంటే
నీ ఎద వీధిలో ప్రతి రోజు
నే సరదాగ నడుస్తుంటే
తూఫాను గాలై వెళుతుంటా
నే ధూళి కణమై వీస్తుంటే

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు
ప్రాణంలా నాకంటే

నా చూపిలా సాగుతూ
నీ చెంత ఆగిందిలే
చెప్పేందుకేముందిక
చెప్పేశాక శూన్యమే
నా చూపులేనాడూ
నీ కోసమే చూడు
కంటి కబుర్లే చెరేనె
నే చదివాను మౌనంగా
నీ కన్నుల్లో భావాలు

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు
ప్రాణంలా నాకంటే

నాతో నువ్వే ఉండగా
స్వప్నాలన్నీ తడబడే
చేజారె ఈ క్షణములే
ఆ గాలిలో తేలెలే
నా నవ్వు నీ వల్లే
నా జీవం నీ వల్లే
కంటి కబుర్లె చేరేనే
ఎపుడైనా నిను చూడనిదే
పిచ్చే పట్టీ తిరిగేను

నిన్నెవరింక ప్రేమిస్తారు
ప్రాణంలా నాకంటే


ఆదివారం, జులై 22, 2018

ఒక దివ్య గానమే ప్రేమంటే...

డర్టీ పిక్చర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని ప్రేమ గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : డర్టీ పిక్చర్ (2011)
సంగీతం : విశాల్ శేఖర్
సాహిత్యం :
గానం :

ఒక దివ్య గానమే ప్రేమంటే
ఎదలోని రాగమే ప్రేమంటే
మకరంద సారమే ప్రేమంటే
సుమ గంధమేలే అదీ

సెలయేటి నాదమే ప్రేమంటే
హరివిల్లు అందమే ప్రేమంటే
విడిపోని బంధమే ప్రేమంటే
నయనాన వెలుగే అదీ

ప్రియ నువ్వే జీవన జ్యోతివిలే
నా మదిలో పదిలము అయ్యావే
మురిపించవే మరిపించవే పలికేనే రాగ వీణా
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే

ఒక దివ్య గానమే ప్రేమంటే
ఎదలోని రాగమే ప్రేమంటే
మకరంద సారమే ప్రేమంటే
సుమ గంధమేలే అదీ

ఉదయమైన నీ ఊహలే సంజె వేళ నీ ఊహలే
ఓఓ నువ్వే చెలి నా గమ్యమే రేపవలు నీ ధ్యాసలే
నీవులేని వెన్నెల రేయి చీకటులు కమ్మేస్తాయి
రావేల రంగుల చిలక నా ప్రేమ మొలక

నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే

జంటగానూ నడిచీ నడిచీ సొమ్మసిల్లి పోయానే
అదేబాటలోనే చేరవే మాటామంతి తోనే
నేటి రేయి సాగనున్నదే ఇదే రాతిరీ చేరవే
ఇక మనదే ఈ జగమే నీవెక్కడో నేనక్కడే
మన పెదవులే తడబడెనులే ఇక దూరమెందుకంటా

నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
నీకోసమే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే
ప్రేమ దాచి ఉంచినానే ప్రేమ దాచి ఉంచినానే 
 

శనివారం, జులై 21, 2018

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే...

జోథా అక్బర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జోధా అక్బర్ (2006)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్  
సాహిత్యం : రాజశ్రీ 
గానం : శ్రీనివాస్

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట

ఏవో చింతలు ముసిరేనె
మనసును వికలము చేసేనె
ఎద నిండా ఏవో బాసలు మెదిలేనె హోహో

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట


వేదనలే రగిలేనె క్రోధనలే మిగిలేనె
తన జ్ఞాపకాలు నాలోన సైయ్యాటలాడే
అడుగులను కలిపామే జతగాను నడిచామె
విపరీతమిలా ఇద్దరిని విడదీసినదే
చేరువనున్న చేరదురా ఆవేదన ఇక తీరదులె
చీకటి తెర ఏదో మానడుమా ఉన్నదే

ఏవో చింతలు ముసిరేనె
మనసును వికలము చేసేనె
ఎద నిండా ఏవో బాసలు మెదిలేనె హోహో

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట


గానమునే విన్నాను హృదయమునే ఇచ్చాను
ఆ జాలిలేని విధి మా పాలిట వికటించినదీ
నేనిచట బికారిని తను అచట విరాగిణి
ఏకాంతము ఇద్దరి నీడగ మారినది
కలయికలో ఎడబాటు జరిగినదే పొరపాటు
కన్నులలోనా వసంతమెదలో శిశిరం

ఏవో చింతలు ముసిరేనె
మనసును వికలము చేసేనె
ఎద నిండా ఏవో బాసలు మెదిలేనె హోహో

ఆమని ఋతువు వచ్చినదే
ప్రేమను అది కవ్వించినదే
పరిమళములతొ వేధించినదే పూదోటా
ఏదో బాధ కనిపించినదే ప్రతి చోట 


శుక్రవారం, జులై 20, 2018

ఇండియా వాలే...

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : హాపీ న్యూ ఇయర్ (2014)
సంగీతం : విశాల్ శేఖర్  
సాహిత్యం : 
గానం : శంకర్ మహదేవన్, రాజీవ్

మాదేరా కోట మాదేరా
ఎద స్వప్నాలలో సదా కోటి అందాలకీ
అంతేసేయ్ చాతనైతే సై
అరె పోరే చెయ్ స్వారీ చెయ్
కుదిపే సునామీలవై
చేవ చూపించు ఈ జగానా
చావు లేదంట ఆశయానా
రాజాధిరాజ మార్తాండ తేజ
మస్తిష్క భోజులం మేమే

అంటారే అంతా ప్రేమతో ఇండియా వాలే
మోగిస్తాం మీ సితారలే ఇండియా వాలే
గెలిచేను చివరికి ఆశలే ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే

అరె ఎంతో సరదాపడి విధి రాతల్ని
మాచేత్తో మేమే లిఖిస్తాం దొరా
ఓఓఓ అనుకో పర్లేదని కోటి కసిరేను
కలహాల జగమే భయం లేదురా
చేసినాం ఓమంచిపనిని
కల్తీ యే లేని ఓ వయ్యారి
తెరదించు యార్ చాల్లే పుకారు
పారాహుషారు పలకాలే

అంటారే అంతా ప్రేమతో ఇండియా వాలే
మోగిస్తాం మీ సితారలే ఇండియా వాలే
గెలిచేను చివరికి ఆశలే ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
ఊరంతా ఆటే ఆడిస్తాం అరె ఇండియా వాలే

నీకంటి పూ వింటి బాణంతో ఆ ఇంద్రజాలంతో
తెరిచావు కోరి గుండెల్లో ద్వారం
ప్రాణాలే తీస్కో జమానాలే అన్నీ
ప్రమాణాలే వేస్తాడుగా వేగమై ఈనాడు 
ఇండియాలో లేదు ఏ ఖజానా
స్నెహమే తీపి ఓ థిల్లానా..
అసలొక్క మారుపుడితేనే ప్యారు
ఓ లక్షసార్లు చెబుదువులే

అంటారే అంతా ప్రేమతో ఇండియా వాలే
మోగిస్తాం మీ సితారలే ఇండియా వాలే
గెలిచేను చివరికి ఆశలే ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే
ఊరంతా ఆటే ఆడిస్తాం అరె ఇండియా వాలే
దుష్మన్ కి చుక్కల్ చూపాంలే అరె ఇండియా వాలే

 

గురువారం, జులై 19, 2018

ఓ సోనా నీ కొరకే...

మామ్ చిత్రంలోని ఒక చక్కనైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

చిత్రం : మామ్ (2017)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్
సాహిత్యం : అనంతశ్రీరామ్
గానం : హేమచంద్ర, ప్రియాంక

నీ దారి పూదారిలా వేచున్నదే చూడవే
దాదా అని ఓ వెన్నెలా పిలిచిందే నిజంగా వెళ్ళవే
ఓ సోనా నీ కొరకే ప్రతి దివ్వే నవ్విందిలా
ఓ సోనా నీ కొరకే ఫలిస్తోంది రోజూ ఓ కలా

రారా ముందుకీ అంటుందీ క్షణం
దూరాన్నోడిద్దాం ఈ రోజే మనం
ఇవ్వాళీ గుండెల్లో ఆశ ఇది ఈనాటిదే
రేపె రెప్పల్లో అందాల వనం

ఓ సోనా నీ కొరకే ప్రతి దివ్వే నవ్విందిలా
నీ కోసమే నీ కోసమే
ఓ సోనా నీ కొరకే ఫలిస్తోంది రోజూ ఓ కలా
నీ కోసమే నీ కోసమే

కంటి చెమ్మనీ అంటనివ్వమే
కొంటె నవ్వునీ వాడనివ్వమే
ఏమేమి చేస్తున్నా ఏవో తప్పవే
సాగే జీవితం ఎంత చిత్రమే

ఓ సోనా నీ కొరకే ప్రతి దివ్వే నవ్విందిలా
ఓ సోనా నీ కొరకే ఫలిస్తోంది రోజూ ఓ కలా
నీ కోసమే నీ కోసమే
 

బుధవారం, జులై 18, 2018

నాట్యమే నాకు ఊపిరి...

నాచ్ చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నాచ్ (1995)
సంగీతం : అమర్ మోహ్లీ
సాహిత్యం :
గానం :

నాట్యమే నాకు ఊపిరి
నాట్యమే నాకు సర్వం
కలనైనా మరి ఇలనైనా
నాట్యమే నాకు లోకం


మనసంత నిండిపోయే
తనువున ఉండిపోయే డాన్స్
నరనరము హత్తుకుపోయి
నాలో కరిగిపోయే డాన్స్

నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
అణువణువున లే మిళితం
అడుగడుగున లే మిళితం డాన్స్


పెదవుల కదలికలోనా
పాదముల గుసగుసలోనా డాన్స్
ప్రవహించే రక్తంలోనా
గుండెలోని సవ్వడిలోనా డాన్స్

నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
నాకు తోడుగా నాకు నీడగా
కలలో కవ్వించేదీ నవ్వించేదీ డాన్స్  


మంగళవారం, జులై 17, 2018

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో...

ప్రేమాలయం (హమ్ ఆప్ కే హై కౌన్) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమాలయం (1995)
(హమ్ ఆప్ కే హై కౌన్)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మణ్
సాహిత్యం : వెన్నలకంటి
గానం : చిత్ర

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

చందామమే తలపైనే ఉన్నవాడే నా మొగుడే
చందామమే తలపైనే ఉన్నవాడే నా మొగుడే

ఈశుని కోరి తపసే చేసి ఔతా అతని అర్ధాంగి
ఆశ తీర అతనిని చేర పొంగును నేల నింగి
ఆ పరమేశుని విభూతి పూతై
ఆ పరమేశుని విభూతి పూతై తరీయించాలని ఉంది
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

కన్నె మొజులే సన్న జాజులై విచ్చెను నేటికి ఇలా
అందరొక్కటై చిందులేయగా పండును కమ్మని కల

మనసే పడిన వాడితో నాకు పెళ్లే జరిపించాలి
వెండి కొండల వేలుపు గుండెల నిండుగ నేనుండాలి
ఈ చేతి నిండా గోరింట పండి
ఈ చేతి నిండా గోరింట పండి మదిలో వలపులు నిండి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

అమ్మ అమ్మ మన ముంగిట్లో కూసెను నేడో కాకి
యోగీశ్వరుడా శంకరుడే నా పతి ఔతాడని అంది

 

సోమవారం, జులై 16, 2018

చల్ ఛయ్య ఛయ్య...

ప్రేమతో (దిల్ సే) చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమతో (దిల్ సే) (1998)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్  
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల  
గానం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్, సౌమ్య రావ్,
డామ్నిక్, కవిత పౌడ్వాల్

ఎంత అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మాని
ఎంత అలకే కిన్నెరసాని


చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికేయ 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

ఓ కన్నియపై చూపున్నదయా
ఎదట పడే చొరవుండదయా
మనసాపలేక మాటాడలేక
ఒక ఖయ్యామై తయ్యారయ్యా


చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా 
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా
తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా


తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా
ఘుమ్మంటు గుభాళిస్తున్నదయా
ప్రతి చోట తనే అంటున్నదయా

తన వెంటపడే నా మనవి విని
ఏనాటికి కనిపించేనయ్యా
 

తొలగేన మరీ ఈ మాయ తెరా
తన చెలిమి సిరీ నా కలిమి అనీ
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి
తన చెలిమి చెలిమి నా కలిమి కలిమి


జాలిపడైనా ఓయ్ అనదే
మర్యాదకైన పరదా విడదే
అపరంజి చిలక శ్రమ పడిన ఫలితమై
నా వైపే వస్తూ ఉన్నదయా

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికెయ్య 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా 
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
  చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా

మదినూయలలూపే సొగసయ్యా
తొలి తూర్పు కాంతులే చెలి ఛాయా
పరువాల తరంగమే తానయ్యా
మహరాణి రూపు హరివిల్లయ్యా
మహరాణి రూపు హరివిల్లయ్యా 


 ఎంతటి అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మానీ
ఎంతటి అలకే కిన్నెరసాని
మావని చేరే అల్లరి మానీ
చెప్పరయ్య నా జాణ తోటి
తన కంటపడే దారేదయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా
(4)

చెలి కిలకిలలే చిటికేయ హోయ్య
చెలి కిలకిలలే చిటికెయ్య 
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా హొయ్యా
మది చెదిరి కథాకళి చెయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(4) 

 
ఓ కన్నియపై చూపున్నదయా
ఎదట పడే చొరవుండదయా
మనసాపలేక మాటాడలేక
ఒక ఖయ్యామై తయ్యారయ్యా

చల్ ఛయ్య ఛయ్య ఛయ్యా ఛయ్యా(6)

ఆదివారం, జులై 15, 2018

గారాల పట్టి...

ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ (2012) 
సంగీతం : అమిత్ త్రివేది  
సాహిత్యం : కృష్ణ చైతన్య   
గానం : చందన్ బాల, లావణ్య పద్మనాభన్
స్నేహ సురేష్, విజయ్ ప్రకాష్    

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

ఈ పెళ్ళి పిల్ల సిగ్గంత చూడాలి లే
అడుగులోన అడుగేసుకెళ్తుంది లే
కాటుక కళ్ళు మెరిశాయి మెరిశాయి లే
ఇకపై తన ఒళ్ళో ఒదిగుండి పోతుంది లే

ఓ చీరంచులోనే తారలెన్నో
అన్ని మెరిశాయి మెరిశాయి
గాజుల్ల తిరిగే ఋతువులే
పచ్చ పచ్చాని కాంతుల్ని తెచ్చాయి

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..

బంగారు బొమ్మ ఇస్తున్నా మీకు
కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త
బంగారు తల్లిరా బంగారు తల్లిరా
అంతా రా రండి ఆనందించండీ
తెగ చిందేసి చిందేసి చిందేటి
ఆనందం అందరిదీ ఆనందం అందరిదీ

మీ కళ్ళే చేసే సైగల్లో
ఏదో గమ్మత్తుగా మత్తు దాగుందే
కలలే ఎన్నెన్నో హరివిల్లై
అన్ని రంగుల్నీ తానే మరి చూపింది 
 
ఈ పెళ్ళి పిల్ల సిగ్గంత చూడాలి చూడాలి లే
అడుగులోన అడుగేసుకెళ్తుంది లే
కాటుక కళ్ళు మెరిశాయి మెరిశాయి లే
ఇకపై తన ఒళ్ళో ఒదిగుండి పోతుంది లే

గారాల పట్టి సక్కంది సక్కంది లే
అందాల చిట్టీ బుజ్జాయి బుజ్జాయి లే
సుక్కేదో పెట్టి దిష్టంత తీయాలి లే
ఆ సామి నిన్ను చల్లంగ చూస్తాడు లే..


శనివారం, జులై 14, 2018

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే...

ప్రేమించి పెళ్ళాడుతా (దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే) చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

చిత్రం : ప్రేమించి పెళ్ళాడుతా (1997) 
(దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయేంగే)
సంగీతం : జతిన్ లలిత్  
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి 
గానం : చిత్ర 

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే


తానెక్కడుంటాడో నాకే తెలీదే
ఓ తానెక్కడుంటాడో నాకే తెలీదే
కాజేసే నా మది ఓ చూపుతోటీ
కమ్మంగా జంటే కట్టాడమ్మో
చల్లంగ గుండెల్లో చేరాడమ్మో
చూసే ఓర ఓరగా సోకే దోర దోరగా
చూసి అయ్యో మరి నిద్దరే దోచాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏవో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే


కల్లోనా నన్నే చూసి కనుగీటినాడే
ఓ కల్లోనా నన్నే చూసి కనుగీటినాడే
మాటాడుతూ తలపే కాజేసినాడే
నువ్వే నా ప్రేయసి అన్నాడమ్మో
కవ్వించే గారాల చిన్నోడమ్మో
కమ్మంగా మోజుతో కరిగించే ఫోజుతో
మనసే గిల్లేశాడే మాయజేసినాడే

మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
మళ్ళీ అమ్మమ్మో వచ్చాడే
కలలో ముద్దే దోచినాడే
వచ్చీ ఏదో చెప్పి తప్పుకుంటున్నాడే
లాల్ల...లాలలాలలాల్లా...
లాల్ల...లాలలాలలాల్లా... 
 

శుక్రవారం, జులై 13, 2018

నీ జతలేక...

ప్రేమ పావురాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ పావురాలు(మైనే ప్యార్ కియా) (1989)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మణ్     
సాహిత్యం : రాజశ్రీ    
గానం : చిత్ర  

ఓహో... లలలలా... 
ఊహూహూ.. ఓహోహో...
నీ జతలేక పిచ్చిది కాదా మనసంటా
నీ జతలేక పిచ్చిది కాదా మనసంటా
ఆ మనసేమో నా మాటే వినదంటా
ఆ మనసేమో నా మాటే వినదంటా
కదిలించేను కరిగించేను నన్నంటా
 
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

ఉన్నది ఒకటే మధిలో కోరిక
ప్రియసన్నిధి కావాలి 
ఓఓహో..ఓహోహో..
ఉన్నది ఒకటే మధిలో కోరిక
ప్రియసన్నిధి కావాలి 
నాకన్నులలో వెలుగై ఎపుడు
నిండుగ నువు నిండాలి
అంతకు మించిన
వరములు ఏవీ వలదంటా

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

ఓహో.... ఓహో... హో...
లలలలల...అలలలల..
ఓహో.... ఓహో... హో...
లలలలల...అలలలల..

చీరగ నిన్నే కట్టాలీ అని
మనసే నాతో తెలిపే
ఓఓహో..ఓహోహో..
చీరగ నిన్నే కట్టాలీ అని
మనసే నాతో తెలిపే
నింగిని నీతో కలిసెగరాలని
కదిలే మదిలో తలపే
ఉన్నవి ఎన్నో
తియ్యని వాంఛలు నాకంటా

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

గురువారం, జులై 12, 2018

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే...

ప్రేమతో (దిల్ సే) చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమతో (దిల్ సే) (1998)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రహ్మాన్    
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల   
గానం : చిత్ర

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే


(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - మొదలు)

 
పుంజిరి తంజి కొంజిక్కో
ముంథిరి ముత్తొళి చింథిక్కో
మొంజని వర్ణ చుందరి వావే
తాంకునక్క తకథిమి
ఆడుమ్ తంకనిలావే హోయ్


పుంజిరి తంజి కొంజిక్కో
ముంథిరి ముత్తొళి చింథిక్కో
మొంజని వర్ణ చుందరి వావే
తాంకునక్క తకథిమి
ఆడుమ్ తంకనిలావే హోయ్


తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

 తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

 
(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - తుది)

 ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


చెంతచేరే తెమ్మెరా ప్రియుని చూపై నాటెనే
చెంతచేరే తెమ్మెరా ప్రియుని చూపై నాటెనే
ఒంటరిగ చలికే ఒణికే నా పెదవినే చిదిమెనే
నిద్రరానీ చూపు తపనే నిలవ నీదే ఈడునీ
చెలియరో ఏంచేయనూ రేయి మరి గడిచేదెలా

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - మొదలు)

హే కురువానిక్కిలియే కురువానిక్కిలియే
కుక్కురు కురుకురు కువ్వి కురుక్కి
కున్నిమరత్తిళ్ ఉయ్యల్లాడి
కూడుం కురిక్కి కూటు విళిక్కున్నే
మారన్ నిన్నే కూహిక్ కురుక్కి కూటు విళిక్కున్నే
కుక్కురు కురుకురు కువ్వి కురుక్కి
కున్నిమరత్తిళ్ ఉయ్యల్లాడి
కూడుం కురిక్కి కూటు విళిక్కున్నే
మారన్ నిన్నే కూహిక్ కురుక్కి కూటు విళిక్కున్నే

తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే
తంగ కొలుసల్లే
కురుకుం కుయిలల్లే
మారన మయిలల్లే

(మళయాళీ లిరిక్స్ తెలుగు లిపిలో - తుది)

ఇంత అందమే రగిలితే ఎంతకీ చల్లారదే
మసలిపోతున్న మేనిపై చినుకులైనా చితుకులే
జంట పిలుపే లేని మదికీ పిచ్చిరేపే ఊహలే
చెలియరో ఏంచేయనూ రేయి మరి గడిచేదేలా

ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా లేదులే
నాలో ఏదో అలజడే రేగిందిలే
ఈడు బరువయ్యిందిలే
ఏదోలా ఏదోలా ఏదోలా ఇదేంటే
ఇన్నాళ్ళిలా... లేదులే...


చెలీ చెలీ.... ఇన్నాళ్ళిలా....
లేదులే.... చెలీ చెలీ.... 


బుధవారం, జులై 11, 2018

ఊహించలే ఊహించలే...

ధూమ్ త్రీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ధూమ్-3 (2013)
సంగీతం : ప్రీతమ్ చక్రబొర్తి   
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల  
గానం : మోహిత్ చౌహాన్

ఓ చెలీ నీ చూపులో నేను ఉదయించా
ఓ చెలీ చిరునవ్వులో నన్ను వెలిగించా

ఓ చెలీ నీ చూపులో నేను ఉదయించా
ఓ చెలీ చిరునవ్వులో నన్ను వెలిగించా

నువ్వు వెళ్ళే దారిలో మనసు పారేశా
నావలా నీ ప్రేమలో మునిగిపోతున్నా

ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే


రావే చూడే ఇలాగే కునుకే చెడిందే కనులకే
అమ్మో చెపితే వినాలె కుదురే చెడిందే వయసుకే
బ్రహ్మ వేసిన బాణమై దూసుకొచ్చేశావ్
తీయగా నా ఊపిరే తీసుకెళ్తున్నావ్
కన్నె సొగసు కత్తికే నన్ను గుచ్చేశావ్
ప్రాణమే ఇస్తానులే అంత నచ్చేశావ్..

ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే


ఆశపోదులే నీధ్యాసలో చేరి
చంపినా సరే నవ్వేస్తూ ఉంటానే
ప్రేమలా ఇలా నీ శ్వాస తాకితే
జీవితానికే అది చాలు అంటదే
రకరకాల కలకలం తలపులో రేపావ్
అందమే తావీజులా మహిమ చూపించావ్

నువ్వు వెళ్ళే దారిలో మనసు పారేశా
నావలా నీ ప్రేమలో మునిగిపోతున్నా

ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే
ఊహించలే ఊహించలే ఓ నిజం
ఊహించలే ఊహించలే 


మంగళవారం, జులై 10, 2018

వినవే యశోదా...

ప్రేమానురాగం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమానురాగం (హమ్ సాథ్ సాథ్ హై) (1999)
సంగీతం : రామ్ లక్ష్మన్   
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి  
గానం : చిత్ర 

వినవే యశోదా.. నీ చిన్నీ కన్నయ్యా..
వినవే యశోదా నీ చిన్నీ కన్నయ్యా
చల్లలమ్మబోతే మధురా పురానా
విరిపొదలో దాగాడే నా పైటా లాగాడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా

వినవే యశోదా నీ చిన్నీ కన్నయ్యా
చల్లలమ్మబోతే మధురా పురానా
విరిపొదలో దాగాడే నా పైటా లాగాడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
హో.. రాలుగాయీ గోపయ్యా..

గోకులాన వీధుల్లో యమునా తీరానా
ఓ మూల దాగుండి చిలిపిగా రాళ్ళేసి
కన్నెఎదలు వెన్నల్లే దోచేసిన దొంగా
హోలీ రంగులతో నను తడిపే చల్లంగా
వాణ్ణీ వదలొద్దే కథలేవీ వినవద్దే
వాణ్ణీ వదలొద్దే కథలేవీ వినవద్దే
వెంటపడీ వలపే పంచేయ్ అన్నాడే
మంచి మంచి మాటలతో వలలో వేశాడే హాయ్

రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా..

గోపాల బాలుని మోహన మొరళికే
సిరిమువ్వలే మోగే మనసే పులకించి
కన్నులతో రమ్మంటూ కవ్వించే వేళా
నా తలపే తెర తీసే ప్రేమే ఈవ్వాళా
విరహాన వేగీ నిదరే రాకుందీ
విరహాన వేగీ నిదరే రాకుందీ
నను నేనే మరిచీ నే కూర్చున్న వేళ
బాలగోపాలుడికై హృదయం వేచేనే

రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా మరువకే
రాలుగాయీ గోపయ్యా..

గుండెల్లో కొలువుండే స్వామీ గోపయ్యా
పతి దేవుడై నాకు దొరికే కృష్ణయ్యా
గోవిందుడెపుడూ అందరివాడమ్మా
లోకాల పాలుడు నీ బాలుడమ్మా
పతిగా మాధవునీ నువ్వే ఇచ్చిందీ
పతిగా మాధవునీ నువ్వే ఇచ్చిందీ
మమతానురాగంనీ నువ్వే పంచింది
నీ పదమే ఏనాడూ మా దైవ సన్నిధిలే..

రాలుగాయీ గోపయ్యా దేవుడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా దేవుడే
రాలుగాయీ గోపయ్యా.

సోమవారం, జులై 09, 2018

యాయిరే యాయిరే...

రంగేళి (రంగీలా) చిత్రం నుండి అప్పటి కుర్రకారును ఒక ఊపు ఊపేసిన హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రంగేళి (రంగీలా) (1995)
సంగీతం : ఏ.ఆర్.రెహ్మాన్ 
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల 
గానం : జానకి

రంగేళీ రే..
యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే..

యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే..

జనమందరిలో మనమెవరంటే
తెలిసుండాలి ఒక విలువుండాలి
ఘనచరితలు గల కొందరిలో
మన పేరుండాలి తగు ప్లేసుండాలి
నలుగురూ గొప్పగా చూడగా
ప్రతిదినం కొత్తగా ఉండగా
బతకడం అప్పుడే పండుగా

యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే..


లోకంలోనే ఉంటూ చుట్టూ బతుకును చూస్తూ
జీవించటమంటేనే తెలియనివాళ్ళను చూస్తే జాలి
కనిపించని తలరాత అరచేతుల్లో గీత
బతుకును నడిపిస్తాయని
నమ్మే వాళ్ళను ఏం చెయ్యాలి?
ఊరికే ఊహలో ఉండక
నిజముగా మార్చుకో కోరిక
నింగిలో నిలిచిపో తారగా

యాయిరే యాయిరే వారెవా ఇది ఏం జోరే
యాయిరే యాయిరే ఈ జోరుకు నా జోహారే
కళ్ళల్లో కలలుంటే గుండెల్లో దమ్ముంటే
రోజూ రంగేళిలే.. రంగ్ రంగ్ రంగేళిలే.. 
రంగేళీ..రే.. 


ఆదివారం, జులై 08, 2018

ఏదో తెలియని ఆవేదనే...

దంగల్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దంగల్ (యుద్ధం) (2016)
సంగీతం : ప్రీతమ్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ సుధాకర్
గానం :

ఏదో తెలియని ఆవేదనే నన్నే ఆవహించే
గుండెను మంటలు రేగగా నన్నే దహించే
ఎందుకో నాకళ్ళు నేడు చెమ్మగిల్లేనెందుకో
అవి కాంతిలేక వాడెనెందుకో
ఎందుకో నా కంటి పాప కన్ను వీడెనెందుకో
నా గుండె గూడు చిన్నబోయేనో

ఇలా ప్రతీ క్షణం నిరీక్షణై
దగా చేస్తూ బంధాలు భారం ఐతే
అవి దారులే మారుతుంటే తాళగలనా
నా మనసు నేడు కుమిలి పోయెనెందుకో
సుఖాల నావ మునిగెనెందుకో


శ్వాసలో శ్వాసగా ఆశలో ఆశగా
కలవరించే మమతలెన్నో ప్రాణమై ఉండగా
ఎందుకీ వేదనా ఎందుకీ యాతనా
రేగెనే రేయి పగలూ గుండెలో రోదనా
ఎందుకో ఆనింగిలోన ఉన్న కోటి తారలే
గ్రహణాలు తాకి నేల రాలేనో
ఎందుకో ఇలా అగ్ని జ్వాల
చిలకరించు కన్నులే
ఇక నీరసించి నీడ వెతికేనో

ఇలా ప్రతీ క్షణం నిరీక్షణై
దగా చేస్తూ బంధాలు భారం ఐతే
అవి దారులే మారుతుంటే తాళగలనా
నా మనసు నేడు కుమిలి పోయెనెందుకో
సుఖాల నావ మునిగెనెందుకో
 

శనివారం, జులై 07, 2018

ఆటల పాటల నవ్వుల...

అమ్మాయంటేనే అపురూపం పుట్టినింట తండ్రికి ఎంత గారాలపట్టో మెట్టినింట భర్తకు అంతటి అనురాగాల పట్టి. అలాంటి ఓ అపురూపమైన నేస్తం పుట్టినరోజు ఈ రోజు. తనకి శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ ఆకాశమంత చిత్రంలోని ఈ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆకాశమంత (2009)
సంగీతం : విద్యాసాగర్
సాహిత్యం : అనంత శ్రీరాం
గానం : మధు బాలకృష్ణన్

ఆటల పాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా బొమ్మరా!
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా అమ్మరా!
మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా, లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా!
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా, చల్లనీ హాయి నందిస్తా!
 
మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా, లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా!
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా, చల్లనీ హాయి నందిస్తా!
ఆటల పాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా బొమ్మరా!
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా అమ్మరా!

అడుగులే పడుతుంటే, ఎదనిలా తడుతుంటే
మాధురమౌ భావాలేవో మోగే లోలోనా
పలుకులే పైకొస్తే, చిలిపిగా పిలిపిస్తే
ఉరకలే పదులై వేలై పొంగే నాలోనా!
లాలిపాటే నేనై, లాల పోసేవాణ్ణై
నాన్ననై నింపనా లేత హృదయానా!

మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా, లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా!
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా, చల్లనీ హాయి నందిస్తా!

ఆటల పాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా బొమ్మరా!
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా అమ్మరా!

ఎగురుతూ నీ పాదం, ఎదుగుతూ నీ రూపం
ఎదురుగా ఉంటే అంతే ఏదో ఆనందం!
అడుగుతూ కాసేపు, అలుగుతూ కాసేపు
అనుక్షణం నీతో ఉంటే ఎంతో సంతోషం!
క్షణములెన్నవుతున్నా వయసు ఎంతొస్తున్నా
పాపవే పాపవే నాన్న నయనానా!

మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా, లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా!
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా, చల్లనీ హాయి నందిస్తా!

ఆటల పాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా బొమ్మరా!
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా అమ్మరా!

మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా, లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా!
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా, చల్లనీ హాయి నందిస్తా!


శుక్రవారం, జులై 06, 2018

ఓ మేఘమా నీలాంటిదే...

50 50 (హిందీ దౌడ్) చిత్రంలోని ఒక మంచి మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే మీరు ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : 50 50 (హిందీ దౌడ్) (1997)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల 
గానం: ఉన్నిమీనన్, సుజాత మోహన్

గున్ గున్ గున్ గున్ గున్ లా..లా ల
ఓ మేఘమా నీలాంటిదే మా ప్రేమ
ఏ చోట ఆగదు లేమ్మా
ఆకాశమే తనదంది లోకంతో పనిలేదంది
ఓ మేఘమా నీలాంటిదే మా ప్రేమ
ఏ చోట ఆగదు లేమ్మా
ఆకాశమే తనదంది లోకంతో పనిలేదంది

ఓ మేఘమా..
 
తోచిందే మా త్రోవట ఈ గాలే  మా తొడట
రథ యాత్రే సాగెనట ఏవైపో
ఏ కొండ మీదో అగుట ఏ కోనలోనో ఆటటా
కాదన్నవారే లేరట ఏంకైపో


ఓ మేఘమా నీలాంటిదే మా ప్రేమ
ఏ చోట ఆగదు లేమ్మా
సందెల అందం చూచుట
ఓ నిముషం అక్కడ ఆగుట
వెను వెంటనే రెక్కలు చాచుట
మా ప్రేమ ప్రయాణం ముచ్చట

ఓ మేఘమా.. నీలాంటిదే మా ప్రేమ
 
చైత్రం మాకోసం పూస్తుందీ
మా గమ్యం తానై ఎదురొస్తుంది
అతిధులుగా ఆనందం రమ్మంది
తుమ్మెదలై తేనెలు తాగాలందీ

వెతికే మా కలలన్ని కనిపించే వరకు
అలుపంటూ ఆగేనా మా ప్రేమ పరుగు
మేఘాలే దాటేసి చంద్రుడిని చూసి
చుక్కల్నే చేరాము ఏమో

చుక్కలో వేద్దాము రాత్రంతా మజిలీ
పోదున్నే పయనాలు కానీ
మా జంటను చూసి ఎవ్వరో
ఎం అనుకుంటే మాకెందుకో
మా ఆశలు వస్తున్నాయిగ మా వెంట


ఓ మేఘమా నీలాంటిదే మా ప్రేమ...మా ప్రేమ
ఏ చోట ఆగదు లేమ్మా...మా ప్రేమ
ఆకాశమే తనదంది ...మా ప్రేమ
లోకంతో పనిలేదంది ...మా ప్రేమ

ఓ మేఘమా...
ఓ మేఘమా నీలాంటిదే మా ప్రేమ మా ప్రేమ
ఏ చోట ఆగదు లేమ్మా మా ప్రేమ
గున్ గున్ గున్ గున్ గున్ గునా
గున్ గున్ గున్ గున్ గున్ గునా
గున్ గున్ గున్ గున్ గున్ గునా

 

గురువారం, జులై 05, 2018

నీ.నీ.నీ.నీవల్లే...

బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ ఛేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ (2014)
సంగీతం : విశాల్ శేఖర్
సాహిత్యం : కె.సుభాష్ చంద్రబోస్ 
గానం: బెన్నీదయాళ్

ఇవ్వాళే.. ఈ గాలుల్లో నా శ్వాసల్లో
ప్రవేశించె ఓ పరిమళం
నువ్విలా పువ్వులా నవ్వే వేళా
నీ.నీ.నీ.నీవల్లే..లే.లే.లే
వయసే..సే.సే. ఉరికెనే
మ.మ.మ.మంచల్లే..లే.లే.లే.
మనసే..సే.సే కరిగెనే

ఈరోజే నా గుండెల్లో నా ప్రాణంలో
ధ్వనించేనే ఓం స్వరం
మౌనమై పలుకగా నువ్వు గలగల
నీ.నీ.నీ.నీవల్లే..లే.లే.లే
వయసే..సే.సే. ఉరికెనే
మ.మ.మ.మంచల్లే..లే.లే.లే.
మనసే..సే.సే కరిగెనే

ఏదోమత్తే జల్లావే నేనే నువ్వయ్యేలా
నాకంతా నిజమే అనిపించావే
ఎంతో మాయలా ఇలాగే
నన్నిలాగే లాగావే తీపి వలా
నీ.నీ.నీ.నీవల్లే..లే.లే
వయసే..సే.సే. ఉరికెనే
మ.మ.మ.మంచల్లే..లే.లే
మనసే..సే.సే కరిగెనే

జీవితం జీవితం నీతోనే అందే నా జగం
నా జగం నీలో ఉందే
ఈ క్షణం శాశ్వతం అవ్వాలనుందే
సంబరం సాగరం కావాలనుందే
నేల చూడనీ పచ్చందనమే నువ్వనీ
నీలి నింగి చిందనీ పాల వర్షమే నువ్వనీ
నీతో జంట కానిదే జన్మకర్థమే లేదనీ
ఈనాడే తెలిసిందే తెలిసిందే తెలిసిందే

నీ.నీ.నీ.నీవల్లే..లే.లే.లే
వయసే..సే.సే. ఉరికెనే
మ.మ.మ.మంచల్లే..లే.లే
మనసే..సే.సే కరిగెనే

ఇవ్వాళే.. ఈ గాలుల్లో నా శ్వాసల్లో
ప్రవేశించె ఓ పరిమళం
నువ్విలా పువ్వులా నవ్వే వేళా
నీ.నీ.నీ.నీ.నీ.నీ.నీ.నీ.నీ..

నీ.నీ.నీ.నీవల్లే..లే.లే.లే
వయసే..సే.సే. ఉరికెనే
మ.మ.మ.మంచల్లే..లే.లే.లే.
మనసే..సే.సే కరిగెనే

నీ.నీ.నీ.నీవల్లే..లే.లే.లే
వయసే..సే.సే. ఉరికెనే
మ.మ.మ.మంచల్లే..లే.లే.లే.
మనసే..సే.సే కరిగెనే

బుధవారం, జులై 04, 2018

బంగారి పోరి...

బాజీరావు మస్తానీ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : భాజీరావ్ మస్తానీ (201)
సంగీతం : సంజయ్ లీలా బన్సాలీ
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: శ్రేయా ఘోషల్, నీతిమోహన్,
మయూరి పట్వర్ధన్, అర్చనా గోరె, ప్రగతి జోషి

బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా
చిరమాంగల్య భోగభాగ్యాల గౌరి కరుణించు సంబరంగా
బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా
చిరమాంగల్య భోగభాగ్యాల గౌరి కరుణించు సంబరంగా


ఓ.హో... హొహొహొహొ... హాహాహాహా హోహో
జిలిబిలి వలపుల రమణి జాబిలి కలల జావళీ హో
హే జిలిబిలి వలపుల రమణి జాబిలి కలల జావళీ
ముచ్చటైన షోకు చేసి వచ్చి తెరతీసి
మధుమరుని ఊర్వశి... సొగసు ప్రేయసి.
ప్రేమకారు నెమలిగా ఆడెను అడుగేసి
ఝుమ్మన్నపాట జమ్మ జమ్మ జమ్మాక జం
అందెల్లో ఆట ఛమ్మ ఛమ్మ ఛమ్మాక ఛం
ఝుమ్మన్నపాట జమ్మ జమ్మ జమ్మాక జం
అందెల్లో ఆట ఛమ్మ ఛమ్మ ఛమ్మాక ఛం

హే.జిలిబిలి వలపుల రమణి జాబిలి కలల జావళీ
ముచ్చటైన షోకు చేసి వచ్చి... తెరతీసి మధు
మరుని ఊర్వశి... సొగసు ప్రేయసి.
ప్రేమకారు నెమలిగా ఆడేను అడుగేసి
ఝుమ్మన్నపాట జమ్మ జమ్మ జమ్మాక జం
అందెల్లో ఆట ఛమ్మ ఛమ్మ ఛమ్మాక ఛం
ఝుమ్మన్నపాట జమ్మ జమ్మ జమ్మాక జం
అందెల్లో ఆట ఛమ్మ ఛమ్మ ఛమ్మాక ఛం
బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా
బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా

భలేగ నా మగవాడి కత్తితో నా మనస్సు కోశావే
ఓ చెయ్యొద్దు మెత్తని దాడి ప్రేమ తప్పా చెలీ చెప్పు నువ్వే
నీ ప్రాణమైనోడు నా ఐన వాడు మన ఇద్దరి పాలిట చెరిసగమే

ఝుమ్మన్నపాట జమ్మ జమ్మ జమ్మాక జం
అందెల్లో ఆట ఛమ్మ ఛమ్మ ఛమ్మాక ఛం
ఝుమ్మన్నపాట జమ్మ జమ్మ జమ్మాక జం
అందెల్లో ఆట ఛమ్మ ఛమ్మ ఛమ్మాక ఛం
బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా
బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా
బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా
బంగారి పోరి సింగారి పోరి చిందాడు సుందరంగా

 

మంగళవారం, జులై 03, 2018

ఏ ఊహలోనో...

శివ 2006 చిత్రంలోని ఒక మంచి మెలోడీని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శివ 2006 (2006)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం: శ్రేయా ఘోషల్ , విజయ్ ప్రకాష్

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో
నా కళ్ళలో మెరిసే కాంతులూ
ఇన్నాళ్ళలో లేవే ఎన్నడూ
ఈ క్షణం ఇదేమిటో
మాయో హాయో తేలని

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో

మనకేం తెలుసు సమయం ఎటు పోయిందో
మురిసే మనసు అడగదు ఏమయిందో
మనకేం తెలుసు సమయం ఎటు పోయిందో
మురిసే మనసు అడగదు ఏమయిందో

నీలాల నీకళ్ళ లోతుల్లో మునిగాక తేలేదెలాగో మరి
వేవేల వర్ణాల తారల్ని తాకందే ఆగేనా ఈ అల్లరీ
ప్రియమైన బంధం బిగించే వేళలో
జతలోన అందం తరించే లీలలో
ఈ నేల పొంగి ఆ నింగి వంగి
హద్దేమి లేనట్టు ముద్దాడుకున్నట్టు !

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో

నీలో నాలో ..ఆ .. ఆ
నీలో నాలో తరగని తలపుల దాహం
నువ్వో నేనో తెలియని ముడిపడు మోహం
నీలో నాలో తరగని తలపుల దాహం
నువ్వో నేనో తెలియని ముడిపడు మోహం

అణువు అణువు నిలువెల్ల రగిలించి కరిగించు కౌగిళ్ళలో
తాపాల దీపాలు వెలిగించి వెతకాలి నాలోని నువ్వెక్కడో
ఏ సూర్యుడో మనని లేపే లోపుగా
ఈ లోకమే మరచి పోదాం కైపుగా
ఏ కంటిచూపు ఈ జంట వైపు రాలేని
చోటేదో రమ్మంది లెమ్మంటు !

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో
నా కళ్ళలో..
నా కళ్ళలో
మెరిసే కాంతులూ
ఇన్నాళ్ళలో..
ఇన్నాళ్ళలో
లేవే ఎన్నడూ
ఈ క్షణం ఇదేమిటో
మాయో హాయో తేలని

ఏ ఊహలోనో తేలానేమో
ఓ వింత లోకం చేరానేమో

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.