శనివారం, జనవరి 13, 2018

కాఽపి మధురిపుణా...

బాలమురళీ కృష్ణ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బమ్ : జయదేవ అష్టపదిస్ వాల్యూం-2 
సంగీతం : బాలమురళీ కృష్ణ
సాహిత్యం : జయదేవ
గానం : బాలమురళీ కృష్ణ  

కాఽపి మధురిపుణా
విలసతి యువతిరత్యధిక గుణా ॥ (ధ్రువమ్‌) ॥


స్మర సమరోచిత విరచిత వేశా ।
గళిత కుసుమ దర విలుళిత కేశా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

హరి పరిరంభణ వలిత వికారా ।
కుచ కలశోపరి తరళిత హారా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

విచలదలక లలితానన చంద్రా ।
తదధర పాన రభస కృత తంద్రా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

చంచల కుండల దలిత కపోలా ।
ముఖరిత రశన జఘన గతి లోలా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

దయిత విలోకిత లజ్జిత హసితా ।
బహువిధ కూజిత రతి రస రసితా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

విపుల పులక పృథు వేపథు భంగా ।
శ్వసిత నిమీలిత వికసదనంగా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

శ్రమ జల కణ భర సుభగ శరీరా ।
పరిపతితోరసి రతి రణధీరా ॥

కాఽపి మధురిపుణా

శ్రీ జయదేవ భణిత హరి రమితం ।
కలి కలుషం జనయతు పరిశమితమ్‌ ॥

కాఽపి మధురిపుణా
విలసతి యువతిరత్యధిక గుణా

 0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

SPAM కామెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి పాతటపాలకు కామెంట్ మోడరేషన్ ఎనేబుల్ చేయబడినది. మీరు కామెంట్ రాసే టపా రెండువారాల లోపు ప్రచురించినది కాకపోతే మీకామెంట్ పోస్ట్ లో కనపడటానికి సమయం పట్టవచ్చు. మీ సహనానికి సహకారానికి దన్యవాదాలు.

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail