శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2015

నీ మధుమురళీ గానలీల...

భక్త జయదేవ చిత్రంలోని ఒక మనోహరమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట  ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : భక్త జయదేవ (1961)
రచన : సముద్రాల సీనియర్
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
గానం : ఘంటసాల

ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
నీ మధుమురళీ గానలీల
నీ మధుమురళీ గానలీల
మనసును చివురిడురా కృష్ణా...
నీ మధుమురళీ గానలీల
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
నీ మధుమురళీ గానలీల

యమునా తటమున
మోడులు మురిసీ
యమునా తటమునా... ఆ...
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
యమునా తటమున
మోడులు మురిసి
పువులు పూచినవి గోపాలా...

నీ మధుమురళీ గానలీల
మనసును చివురిడురా కృష్ణా...
నీ మధుమురళీ గానలీల

మప ససససససససస
నిరిసస నిరిసస నిససస నిరిరిరి
నిససస నిరిరిరి నిసస నిరిరి
నిసస నిరిరి
నిసదప మపనిస రిసదప
మపసనిదప మదపప
గమరిసనిస... ఆ...ఆ.ఆఅ.
ఆఆ.ఆఅ.ఆ.ఆఆఅ..ఆఆ...

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

SPAM కామెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి పాతటపాలకు కామెంట్ మోడరేషన్ ఎనేబుల్ చేయబడినది. మీరు కామెంట్ రాసే టపా రెండువారాల లోపు ప్రచురించినది కాకపోతే మీకామెంట్ పోస్ట్ లో కనపడటానికి సమయం పట్టవచ్చు. మీ సహనానికి సహకారానికి దన్యవాదాలు.

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.